Page 1

WKŁADKA METODYCZNA NR 6 12 stycznia 2013r. odbyła się Kursokonferencja Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej w Krośnie. Prelegentami podczas imprezy byli m.in. trenerzy pracujący na co dzień w Gimnazjalnym Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Krośnie prowadzonym przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Ćwiczenia prezentowane podczas pokazu praktycznego konferencji znajdują się w niniejszej wkładce, pozostałe materiały można znaleźć na stronie www.ossmkrosno.hpu.pl Trenerzy Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Krośnie

Marek Adamiak Dariusz Jęczkowski Rozgrzewka koordynacyjna z elementami techniki (rys. 1) Przebieg Zawodnik przed wykonaniem podania (1) wykonuje skip na piłce, kontakt z piłką na przemian prawa i lewa noga ok. 3 razy. Po wykonaniu podania (1) wbiega na drabinkę koordynacyjną bądź na niskie plotki w celu wykonania ćwiczeń. Następnie zmienia kierunek biegu wykonując wyznaczone przez trenerów ćwiczenia ogólnorozwojowe np. krążenia ramion, bieg krokiem skrzyżnym, odstawno-dostawnym, itd.) Po dobiegnięciu do piłki prowadzi ją (2) miedzy talerzykami (różnymi sposobami podanymi przez trenera, prawa i lewa noga). Po zostawieniu piłki zawodnik otrzymuje podanie (3) od partnera i wykonuje prowadzenie piłki do talerzyka. Obraca się, następnie wykonuje podanie (3) do zawodnika ćwiczącego za nim. Następnie wykonuje zwrot i po otrzymaniu podania (4) wprowadza piłkę do slalomu, doprowadza piłkę do talerzyka skąd podaje piłkę do ćwiczącego za nim kolegi, po czym powtarza wszystkie czynności od początku.

Doskonalenie uderzeń piłki z ruchem zwodnym i wyjściem na pozycję – wariant 1 (rys. 2) Przebieg Ćwiczenie wykonujemy na dwie strony jednocześnie. Zwracamy szczególną uwagę na ruch zwodny i wyjście do piłki. W tym celu ustawione są wyższe pachołki, które przed przyjęciem lub zagraniem piłki zawodnicy musza dynamicznie obiec. (1) podanie wykonujemy w momencie gdy zawodnik zrobi ruch i wybiegnie w kierunku podania. Podanie (2) powinno być wykonane bez przyjęcia piłki. Po podaniu (3) zawodnik przyjmuje piłkę w kierunku kolejnego podania. Po podaniu (4) zawodnik przyjmuje piłkę, wprowadza ją do slalomu a następnie staje na końcu rzędu. Zmiany następują zawsze za kierunkiem podania piłki. rys. 2

Lech Czaja

Marcin Włodarski

Piotr Hajduk

rys. 1

Doskonalenie uderzeń piłki z ruchem zwodnym i wyjściem na pozycję – wariant 2 (rys. 3) Przebieg Ćwiczenie wykonujemy na dwie strony jednocześnie. Zwracamy szczególną uwagę na ruch zwodny i wyjście do piłki. W tym celu ustawione są wyższe pachołki, które przed przyjęciem lub zagraniem piłki zawodnicy musza dynamicznie obiec nie tracąc kontaktu wzrokowego z piłką. Podanie (1) wykonujemy w momencie gdy zawodnik zrobi ruch i wybiegnie w kierunku podania. Podanie (2) dwa powinno być wykonane bez przyjęcia piłki. Po podaniu (3) zawodnik odgrywa piłkę do wychodzącego na pozycje partnera. Po podaniu (4) zawodnik przyjmuje piłkę w kierunku zagrania a następnie wykonuje podanie (5). Zawodnik wykonujący podanie (4) wykonuje zwrot przez ramie robiąc ruch w kierunku podania (6) następnie odgrywa bez przyjęcia piłki po tzw. ,,trójkącie'' do partnera ,który wprowadza piłkę do slalomu. Zmiany następują zawsze za kierunkiem podania piłki. rys. 3


„Passing” z ćwiczeniami na drabince koordynacyjnej (rys. 4) Przebieg Obie strony zaczynają równocześnie. Schemat zmian zawodników znajduje sie po prawej stronie rysunku. Podania (2), (3) i (4) staramy sie wykonać bez przyjęcia piłki. Po podaniu (4) zawodnik przyjmuje piłkę, jednocześnie czekając na ruch zawodnika grającego wcześniej w drugiej połówce schematu (w ciemniejszej koszulce). Następnie zawodnik ten po prowadzeniu piłki wykonuje podanie (6) do partnera znajdującego się za drabinką koordynacyjną. Po podaniu wbiega na drabinkę wykonując wyznaczone przez trenerów ćwiczenia. W tym samym czasie zawodnik, który przyjął piłkę po podaniu wykonuje slalom po czym staje na końcu rzędu. „Passing” doskonalący grę kombinacyjną - forma 1 (rys 5) Przebieg W „passingu” tym szczególna uwagę przywiązujemy do wykonania go na dużej szybkości. Wytwarza on w zawodnikach zmysł do gry kombinacyjnej oraz uczy tworzenia na boisku tzw. „trójkątów” w rozegraniu piłki. „Passing” wykonujemy jednocześnie na dwie strony. Kolejność zmiany zawodników pokazuje prawa strona rysunku. Podania (2), (3) oraz (4) staramy się wykonać bez przyjęcia piłki. Podanie (5) następuje w miarę możliwości zawodnika po przyjęciu kierunkowym piłki lub „na jeden kontakt”. Po podaniu (6) zawodnik wychodzi na pozycje i otrzymuje zagranie na wolne pole (7), następnie prowadząc piłkę i wykonując slalom staje na końcu rzędu. rys. 5

rys. 4

„Passing” doskonalący grę kombinacyjną - forma 2 (rys 6) Przebieg „Passing” wykonujemy naprzemiennie na dwie strony. Kolejność zmiany zawodników pokazuje prawa strona rysunku. Podania (2), (3) oraz (4) staramy się wykonać bez przyjęcia piłki. Podanie (5) następuje w miarę możliwości zawodnika po przyjęciu kierunkowym piłki lub „na jeden kontakt”. Podczas podania (5) następuje dojście jako bierny obrońca zawodnika (na rysunku w ciemniejszej koszulce). Podaniami (6) i (7) ogrywamy obrońcę po czym następuje prowadzenie piłki slalomem na koniec rzędu. W tym samym czasie zawodnik pełniący funkcje obrońcy wraca na swój talerzyk i zaczynamy wykonywać ćwiczenie w drugą stronę. rys. 6

„Passing” z uderzeniem na bramkę (rys 7) Przebieg Po podaniu (1) zawodnik pokazuje ruchem w którym kierunku chciałby otrzymać podanie. Następnie w zależności od wybranego kierunku otrzymuje podanie zwrotne (2). Kolejne podanie (3) wykonane jest bez przyjęcia piłki do odpowiedniego zawodnika A i B lub B i C (zależy od miejsca rozpoczęcia ćwiczenia). Podaniami (4) i (5) następuje rozegranie piłki po tzw. „trójkącie”, po czym podanie (6) kierujemy do drugiego zawodnika ustawionego w rzędzie, który poprzez krótkie podanie przygotowuje piłkę (7) do strzału nabiegającemu koledze.

„Passing” z uderzeniem na bramkę (rys 8) Podania (1) do (5) staramy się wykonać bez przyjęcia piłki. Po podaniu (6) zawodnik środkowy obiega prowadzącego piłkę, ten krótkim podaniem (6) przygotowuje uderzenie obiegającemu. rys. 8

rys. 7

wkładkę opracował trener Dariusz Jęczkowski

Wkładka Metodyczna Nr 6  
Wkładka Metodyczna Nr 6  

Wkładka Metodyczna Nr 6 - FUTBOL Podkarpacki

Advertisement