Page 1

ARKUSZ OBSERWACJI MECZU PIŁKI NOŻNEJ


SPRAWOZDANIE Z OBSERWACJI MECZU PIŁKI NOŻNEJ ..........................................

-

..........................................

Rozegranego w dniu ...................... , którego wynik był ...... : ..... / .... : .... / Nazwa obserwowanego zespołu .................................................................... Skład zespołu imię i nazwisko

Ustawienie wyjściowe nr

1. …………………………………………………………….(………)

I połowa

2. …………………………………………………………….(………) 3. …………………………………………………………….(………) 4. …………………………………………………………….(………) 5. …………………………………………………………….(………) 6. …………………………………………………………….(………) 7. …………………………………………………………….(………) 8. …………………………………………………………….(………) 9. …………………………………………………………….(………) 10. …………………………………………………………..(………) 11. …………………………………………………………..(………) 12. …………………………………………………………..(………) 13. …………………………………………………………..(………) 14. …………………………………………………………..(………) 15. …………………………………………………………..(………) 16. …………………………………………………………..(………) 17. …………………………………………………………..(………) 18. …………………………………………………………..(………)

II połowa


Organizacja zespołu oraz gry w fazie bronienia .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

Organizacja zespołu oraz gry w fazie atakowania .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................


Najlepsi zawodnicy w poszczególnych formacjach zespołu (krótka charakterystyka ich gry) .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

Forma i umiejętności zespołu (kondycja, szybkość, technika, taktyka, psychika itp.) .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................


Słabe i mocne strony zespołu, które decydują o jego grze .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

Charakterystyczne stałe fragmenty gry 1.

2.

3.

4.

5.

6.


Copyright 2009 Dariusz Jęczkowski

www.dariuszjeczkowski.dbv.pl e-mail: dariuszjeczkowski@wp.pl

Arkusz Obserwacji Meczu  
Arkusz Obserwacji Meczu  

Arkusz, w którym zapiszemy wszystkie nasze spostrzeżenia i uwagi dotyczące obserwowanego zespołu. Arkusz możemy wykorzystać w okresie starto...

Advertisement