Page 1

Naujienlaiškis Nr.59

2017 sausio 12 d.

LANDMARK 11766 Generalinis konsulatas Los Andžele

Kalendorius • Sausio 13 d. Laisvės gynėjų diena • Sausio 14 d. 9:00 Lituanistinė mokykla • Sausio 15 d. 11:00 Lietuviškos mišios • Sausio 15 d. 13:00 Šv. Kazimiero parapijos metinis susirinkimas • Sausio 15 d. 14:00 Arvydo Baryso filmo “Gyvenimas tarp žvaigždžių” peržiūra • Sausio 15 d. 14:00 Manto Kvedaravičiaus filmo “Mariupolis” peržiūra Šiaurės šalių filmų festivalyje • Sausio 22 d. JAV LB švietimo tarybos Vakarų pakrantės konferencija • Sausio 28 d. 18:00 Ilonos Peteris parodos atidarymas San Diege • Sausio 29 d. 13:00 Šv. Kazimiero parapijos sukaktuvinių metų pabaigos iškilmingi pietūs

Mielieji, Rytoj – sausio 13-oji, diena, kuomet Lietuvos žmonės savo gyvybės kaina apgynė Laisvę. Jau praėjo 26 metai, tačiau atsiminimai yra ryškūs ir gyvi. Tuo metu buvau Vilniaus Universiteto studentas. Negražu sakyti, bet 1991m. sausį buvau retas svečias auditorijose ar bibliotekoje, nes pareiga šaukė būti prie Seimo. Prisimenu šaltą sausio orą, prie Seimo degančius laužus, iš vieno puodelio geriamą karštą arbatą, su nerimu ir viltimi iš lūpų į lūpas perduodamas žinias – kas darosi sovietinėse karinėse įgulose, ką rezga prieš Lietuvą nukreipta organizacija „Jedinstvo“, ką pasakė Bushas ar Gorbačiovas, ir tą nepakartojamą vienybės ir solidarumo jausmą, kai mes visi Seimo aikštėje tikėjome, jog mes esame stiprūs ir mūsų nenugalės. Lietuva turi gražią tradiciją sausio 13 d. 8:00 ryto namų ar biurų languose uždegti žvakutę, kurios liepsna simbolizuoja neblėstantį sausio 13-ąją žuvusiųjų atminimą. Mes, kaip ir mūsų kolegos visame pasaulyje, žvakes uždegsime konsulato languose. Malonu kasmet spaudoje matyti viso pasaulio lietuvių vienybę. Kviečiu visus lietuvius prisijungti! Jūsų -

Darius Gaidys Generalinis konsulas

11766 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90025

1


Naujienlaiškis Nr.59

• Vasario 4 d. 18:00 Dainuojamosios poezijos vakaras “Po dangum lietuviškuoju” • Vasario 5 d. 12:30 Meškiuko Rudnosiuko popietė • Vasario 25 d. 12:30 Blynų balius • Kovo 4 d. Nepriklausomybės šventė Portlende • Kovo 5 d. 13:00 Kaziuko mugė • Kovo 19 d. 12:30 Antropologės Dr. Birutės Galdikas paskaita • Kovo 26 d. 12:00 BAFL golfo turnyras

2017 sausio 12 d.

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena Sausio 13-oji Lietuvoje minima kaip Laisvės gynėjų diena, pagerbiant žuvusiuosius 1991 metų sausio 13 dieną per sovietų kariuomenės veiksmus Vilniuje. Ginkluotas perversmas Lietuvoje buvo planuotas kaip atsakas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktą, skelbiantį, kad Lietuva ir vėl yra nepriklausoma valstybė. Sovietų Sąjungos valdžia griežtai atsisakė pripažinti šį aktą, kaip ir nepriklausomą Lietuvos Respubliką. 1991 m. sausio mėn. Lietuvoje prasidėjo neramumai. Sausio 9 d. į Lietuvą ėmė plūsti sovietų kariuomenės pajėgos, tačiau prie Aukščiausiosios Tarybos rinkosi minios žmonių, pasiruošusių budėti ir priešintis agresoriams. Sausio 13-osios naktį tankai apsupo Televizijos bokštą. Šarvuočiai ir tankai bei prieš tankus einantys sovietų kareiviai pradėjo šaudyti į pastatą ir prie jo susibūrusius žmones. Užėmus rūmus ir studijas, televizijos transliacija nutrūko. Visą tą laiką tūkstančiai Lietuvos žmonių nesitraukė iš savo budėjimo postų. Lemtingąją sausio 13-osios naktį žuvo 14 žmonių, o 702 buvo sužeisti. Įvykdyti valstybės per versmą sutrukdė Lietuvos Respublikos gyventojai, gynę savo teisėtai išrinktą valdžią ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybę.

Manto Kvedaravičiaus filmas "Mariupolis" Šiaurės šalių filmų festivalyje

Šv. Kazimiero parapijos metinis susirinkimas Klebonas Tomas Karanauskas mielai kviečia visus Šv. Kazimiero parapijiečius šį sekmadienį, sausio 15 d., 13:00 (po pietų) dalyvauti parapijos metiniame susirinkime.

Šį sekmadienį, sausio 15 d. 14:00 val. Šiaurės šalių filmų festivalyje Los Andžele bus rodomas lietuvių režisieriaus Manto Kvedaravičiaus dokumentinis filmas “Mariupolis". Mariupolis yra filmas–esė apie industrinį uostamiestį Ukrainoje, Donecko srityje, kur kažkada gyveno graikai. Dabar Mariupolio kasdienybė – nuolatinis karo laukimas, jo buvimas šalia. Filmas bus rodomas "The Writers Guild of America Theatre" (135 S Doheny Dr, Beverly Hills, CA 90211). Festivalį remia Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Andžele.
 Bilietus įsigyti galite čia: https://goo.gl/gwoiXO.
 Daugiau informacijos rasite festivalio svetainėje: goo.gl/UdpCqI

11766 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90025

2


Naujienlaiškis Nr.59

! ŠIOS SAVAITĖS SVARBIAUSIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS !

• Saugumo politikos ekspertai ketvirtadienį Trakų rajone renkasi į tradicinį neformalų „Sniego susitikimą. Šiemet susitikime dalyvaus Baltijos šalių ir Gruzijos užsienio reikalų ministrai, NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Rose Gottemoeller, buvęs vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas, atsargos generolas Philippas Breedlove’as. „Sniego susitikimai“ vyksta už uždarų durų. Tai bus dešimtasis toks renginys. Šiemet daugiausia ketinama diskutuoti apie galimą Donaldo Trumpo užsienio politiką, britų pasitraukimą iš Europos Sąjungos, Vakaruose augantį ekstremizmą bei populizmą ir Rusijos keliamą grėsmę. • Krašto apsaugos ministerija pirmadienį paskelbė 2017 metų šaukimo į Lietuvos kariuomenę sąrašus. (BNS) • Visuotinis šaukimas į kariuomenę turi būti įvestas per šią Vyriausybės kadenciją, sako ministras pirmininkas S. Skvernelis.

2017 sausio 12 d.

Filmas “Gyvenimas tarp žvaigždžių” Sekmadienį, sausio 15 d., 14 val. filmų režisierius ir operatorius Arvydas Barysas kviečia į filmo apie ilgametį Los Andželo lietuvių bendruomenės narį a.a. Dr. Arvydą Kliorę premjerą Šv. Kazimiero parapijos salėje Los Andžele. Dr. A.Kliorė yra vienintelis lietuvis, pasiekęs pasaulinio pripažinimo Saulės sistemos planetų ir jų palydovų tyrimo srityje. Šis filmas yra A. Baryso rengiamų filmų ciklo “Žymūs užsienio lietuviai” dalis ir bus rodomas per Lietuvos televiziją.

• Lietuvos institucijos ėmėsi veiksmų stabdyti verslininkų planus šalia Vilniaus įkurti didžiausią šalyje duomenų centrą, žvalgybai perspėjus, kad jis gali būti sujungtas su Rusijos šnipinėjimo centru. (BNS) • Kibernetinės atakos dažnėja ir ateityje dažnės, sako Valstybės saugumo departamento vadovas D. Jauniškis. (BNS) • Baltijos šalys artimiausiu metu pasirašys sutartis su JAV dėl amerikiečių karių statuso. (BNS) • Per visą eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 m. Ignalinos atominė elektrinė išmontavo 38 tūkst. tonų įrangos ir susijusių konstrukcijų. Tai sudaro 25,6 proc. nuo viso įrangos kiekio, kurį planuojama išmontuoti per visą eksploatavimo nutraukimo laikotarpį iki 2038 metų. (ELTA) • Naujoje Europos sąjungos finansinėje perspektyvoje lėšų Ignalinos atominės elektrinės uždarymui gauti yra įmanoma, tačiau tam reikės didžiulių pastangų, mano energetikos ministras. (BNS) • Rusija išlieka viena svarbiausių Lietuvos užsienio prekybos partnerių, tačiau lietuviškos kilmės prekių eksportas į Rusiją pernai sausį-lapkritį, palyginti su tuo pačiu 2015-ųjų laikotarpiu, smuko 14,5 procento. (BNS) • Kauno tarpukario modernioji architektūra antradienį įtraukta į UNESCO preliminarųjį paveldo sąrašą. (BNS)

Po filmo Arvydas Barysas prie vyno taurės atsakys į Jūsų klausimus ir su gitara atliks folklorines ir populiarias dainas.

Kontaktai: Consulate General of Lithuania 11766 Wilshire Blvd, Suite 560 Los Angeles, CA 90025 Tel: (424) 465-9901 El.p.: kons.losandzelas@urm.lt Web: la.mfa.lt Sekite mus: @LTconsulateLA @LTconsulateLA

11766 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90025

3


Naujienlaiškis Nr.59

2017 sausio 12 d.

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos parapijiečių dėmesiui! Kviečiame visus parapijiečius atvykti į metinį parapijos susirinkimą,

2017 m. sausio mėn. 15 d. (sekmadienį,) 1 val. po pietų parapijos salėje.

+++

75

Iškilmingi pietūs Parapijos sukaktuvinių metų pabaigai paminėti 2017 m. sausio mėn. 29 d. (sekmadienį) 12:30 val. p.p. parapijos salėje Jūsų laukia smagi ir nuotaikinga programa!

TOLIMI AIDAI Vadovas Kęstutis Daugirdas Bilieto kaina – $65, jaunimui iki 18 m. – $15 Dėl bilietų skambinkite: Daivai Schukštai 310.995.7352, Lilei Pupienei 323.255.3654 ir galite siųsti čekius paštu iki sausio 16 d. Lilei Pupienei 4619 Wawona St., LA, CA 90065 Bilietus prašome įsigyti iš anksto. Čekius rašyti St.Casimir Church. Kviečiame paremti parapiją savo auka ir

dalyvavimu!

Klebonas Tomas Karanauskas Parapijos taryba

11766 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90025

4


NaujienlaiĹĄkis Nr.59

2017 sausio 12 d.

1/15/2017

11766 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90025

5

Naujienlaiskis Nr 59  

Lietuvos generalinis konsulatas Los Andžele

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you