__MAIN_TEXT__

Page 1

Švenčionijos gamtos perlų

Kaunas, LUTUTĖ, 2018


AUKŠTAITIJOS NACIONALINIS PARKAS Įkurtas 1974 metais. Pagrindinė parko dalis yra Ignalinos rajone. Parko direkcija – Palūšėje. Ties Tauragnais Aukštaitijos nacionalinis parkas kabina Utenos rajono pakraštį. Švenčionių rajono teritorijoje parkui priskiriamos Kaltanėnų seniūnijos valdos su Berniūnų, Kūrinių, Obelų rago, Ožkinių, Šakališkės, Kuklių, Seniškio, Buivydų kaimais ir pačiais Kaltanėnais, taip pat Švenčionėlių seniūnijos dalis su Kretuonų, Pakretuonės, Reškutėnų, Rėkučių ir Lygumų kaimais. Švenčionių rajono teritorijoje yra penki draustiniai gamtos turtams išsaugoti. Tai – Pagilūtės, Kriogžlio ir Kretuonykščio telmologiniai draustiniai, Žeimenos botaninis zoologinis draustinis bei Kretuono kraštovaizdžio draustinis. Buvusiai miestelio turgaus aikštei išsaugoti įsteigtas Kaltanėnų urbanistinis draustinis. Turistus, poilsiautojus labiausiai vilioja siauras Žeimenų ežeras ir Žeimenos upė. Kaltanėnuose galima apsistoti kaimo turizmo sodybose, išsinuomoti baidares ir plaukti Žeimena. Neseniai sutvarkytas Kaltanėnų dvaro parkas, įrengti takai, treniruokliai, žaidimų aikštelės. Didžiausias regiono ežeras – Kretuonas – garsėja žuvingumu, tačiau čia galioja draudimai dėl retųjų paukščių perėjimo vietų Didžiojoje saloje apsaugos. AUKŠTAITIJA NATIONAL PARK Established in 1974. The major part of the park is located in the district of Ignalina. The headquarters is located in Palūšė. At Tauragnai, Aukštaitija National Park stretches over the edge of Utena district. In the territory of Švenčionys, the park covers the areas of Kaltanėnai neighbourhood together with the villages of Berniūnai, Kūriniai, Obelų ragas, Ožkiniai, Šakališkė, Kukliai, Seniškis, Buivydai and the very town of Kaltanėnai. Aukštaitija National Park is also attributed a portion of Švenčionėliai neighbourhood with the villages of Kretuonys, Pakretuonė, Reškutėnai, Rėkučiai, Lygumai. In the territory of Švenčionys district, the National Park has at least five reserves for conservation of unique natural sites. These include Pagilūtė, Kriogžlys and Kretuonykštis telmatological reserves, Žeimena botanical-zoological reserve, and Kretuonas landscape reserve. To protect the former market square of the Kaltanėnai town, Kaltanėnai urban reserve was established. Tourists and visitors are undoubtedly most attracted by narrow Žeimenys lake and the river Žeimena. In Kaltanėnai, accommodation is offered by agrotourist farmsteads, and many companies offer kayaks for rent to take tours down the Žeimena river. Kaltanėnai Manor Park has been recently renovated with paths, training space, and children playgrounds installed. The largest lake in this area - Kretuonas - is famous for its rich fish stocks, however there are strict prohibitions imposed in relation to conservation of nesting sites of rare bird species on the Great Island (Didžioji sala).

Aukštaitijos nacionalinio parko ežerai / Lakes of the Aukštaitija National Park

6

/

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ


100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ

/

7


Šventelės upė / The river Šventelė

8

/

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ


Žeimenų ežeras / Žeimenys lake

Barsukas / Eurasian Badger


STANISLAVAVO ĄŽUOLAS Samanio ežero pakrantėje augantis kresnas, šakotas laukų ąžuolas. Anksčiau buvo įvardytas kaip vietinės reikšmės gamtos paminklas. Jo aukštis – 23 m, skersmuo – 1,9 m (apimtis – 5,9 m). Ąžuolas gerai matomas kelio Švenčionys–Mielagėnai kairėje pusėje. Kamiene yra žaibo paliktų žymių. STANISLAVAVAS OAK It is a stubby branched oak growing on the Samanis lake shore. It has used to be called a natural monument of local significance. The oak is 23 m high, and 1.9 m in diameter (5.9 m girth). It is well seen on the left side of the Švenčionys-Mielagėnai road. Marks left by lightning can be seen on the trunk.

24

/

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ


GRYBŲ ĄŽUOLAS Apie 500 metų amžiaus galingas ąžuolas auga upelio krante šalia Grybų dvaro. Medis netekęs viršūnės, bet jos vieta gražiai sutvarkyta, uždengta stogeliu. Aplinka išpuoselėta, įrengta pakyla, kuria vaikščiojant galima grožėtis galiūnu medžiu. Grybų ąžuolu rūpinasi Grybų dvaro šeimininkai. GRYBAI OAK 500-year old oak grows on the river bank near Grybai manor. The oak has lost its crown, however it is nicely covered with a small roof. The surroundings are wellarranged with a platform installed to get a better view of this giant oak. Grybai oak is being taken care by the owners of the Grybai manor.

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ

/

25


JUODAKAKLIS NARAS (Gavia arctica) Vieni rečiausių Lietuvos paukščių. Šalyje peri apie 10 porų. Švenčionių rajone gyvena keliuose atokiuose Labanoro girios ežeruose. Puikiai nardo, minta žuvimis. Nemoka vaikščioti žeme. Veisimosi laikotarpiu nukenčia nuo plėšrūnų ir valtimis plaukiojančių žvejų. Sėkmės atveju išaugina du jauniklius, bet tokių metų pasitaiko retai. RK These are one of the rarest birds in Lithuania. Only 10 pairs are observed hatching in Lithuania. In Švenčionys district, they live in a few remote lakes. They are very good divers, and mostly eat fish. They cannot walk on the ground. During hatching, they often suffer from predators and fishermen’s boats. In case of success, two juveniles are raised, but a successful year is very rare. RDB

42

/

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ


MĖLYNGURKLĖ (Luscinia svecica) Lakštingalos giminaitė, tačiau daug retesnė ir puošnesnė. Gyvena žemapelkių, paupių ar paežerių krūmynuose. Kaip ir lakštingala, mėlyngurklė aktyvi naktį. Švenčionių rajone pastebėta vos du kartus Žemaitiškės pievose prie Kretuono. RK A relative of luscinia luscinia, only much rarer and a bigger dresser. It lives in the bushy marshes, on riversides and lakesides. Like luscinia luscinia, lusciniasvecica is also active during night. In the district of Švenčionys, it was noticed only twice in the meadows of Žemaitiškė by Kretuonas lake. RDB

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ

/

43


KURTINYS (Tetrao urogallus) Reti ir atsargūs pušynų, aukštapelkių paukščiai. Labanoro girioje yra viena iš pagrindinių kurtinių populiacijų Lietuvoje. Dar gyvena Dzūkijoje, Karšuvos girioje. Vidurio Lietuvoje jiems tinkamų miškų nėra. Kurtiniai garsūs įspūdingais tuoktuvių ritualais. Primena kalakutus. Patelės ir patinai labai skiriasi, lyg būtų visiškai skirtingi paukščiai. Pagrindinis maistas žiemą – pušų spygliai, vasarą – mėlynės. RK These are rare and cautious pine forest and raised bog bird. Labanoras forest serves as a shelter for one of the major populations of tetrao urogallus in Lithuania. Elsewhere, they also live in Dzūkija, Karšuva forest. There are no forests in central Lithuania that would be suitable for these birds. These birds are famous for their “wedding” rituals. They resemble turkeys to some extent. Males and females are very different like they were birds of different species. The main food during winter is pine needles, and blueberries during summer. RDB

52

/

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ


TETERVINAS (Tetrao tetrix) Jei jau kurtinį palyginome su kalakutu, tai teterviną galima lyginti su gaidžiu. Kadaise jų buvę gausu, juos medžiodavo. Dabar tetervinai sparčiai nyksta, nors dar aptinkama šių paukščių daugelyje Švenčionių rajono miškų. Mėgsta beržynus, kirtavietes, palaukes. Nykimo priežastis – plėšrūnai (vištvanagiai, lapės, usūriniai šunys), šernai. Kovą–balandį jų burbuliavimas girdimas už puskilometrio ar daugiau. Bene didžiausi tetervinų pulkeliai skraido Adutiškio miškuose. RK If Tetrao urogallus resembles turkey, Tetrao tetrix could be compared to a roos­ter. Formerly abundant and hunted birds, tetrao tetrix are fast disappearing, however, they can be still observed in the majority of Švenčionys district forests. These birds like birches, wood cutting areas, and outlying fields. The reason for descending number of these birds is predators (hen-hawks, foxes, racoon dogs) and wild boars. During March-April, their gobbling sound can be heard a half of a kilometre away or even further. Perhaps the largest flocks of tetrao tetrix are observed in Adutiškis forests. RDB

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ

/

53


ŽVIRBLINĖ PELĖDA (Glaucidium passerinum) Vos varnėno dydžio pelėda. Prieš pusšimtį metų Lietuvoje jos tiesiog negyveno, o dabar sparčiai plinta. Dažnai galima matyti ir Švenčionių rajone. Medžioja ir dieną, nevengia kaimų, miestų. Minta ne tik pelėmis, bet ir smulkiais paukščiais – žvirbliais, zylėmis, startomis. Nepastebimos, nes tarsi prapuola smulkių paukštelių masėje. RK An owl of the size of a starling. Only a half century ago, they were absent in Lithuania. Currently, they spread quite fast. It is also often seen in Švenčionys district. These birds hunt during daytime and do not avoid villages or small towns. They eat not only mice but also small birds, e.g. sparrows, tits, buntings. It is hard to notice as it “gets lost” among other small birds. RDB

58

/

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ


LUTUTĖ (Aegolius funereus) Nedidukė pelėda, mėgstanti eglynus, pušynus. Paprastai gyvena meletų iškaltuose uoksuose, noriai užima inkilus. Medžioja tik naktį. Labai įsimintinas, garsus šių pelėdų dūdavimas veisimosi laikotarpiu gali skambėti nuo vakaro iki ryto. Lututės jaukios, žmonių nelaiko priešais. Lutučių gausumas miškuose nevienodas, dabar jų gerokai sumažėję, tačiau greta žvirblinių lututės yra dažniausios mūsų rajono miškų pelėdos. Daugelyje Lietuvos rajonų, ypač Žemaitijoje, jos tiesiog negyvena. RK It is a small owl that favours sprucegrove, pine forests. Usually, they dwell in hollows made by woodpeckers, and are tend to occupy nesting boxes. These birds hunt only during night. A memorable and loud sounds of these birds during hatching can be heard from evening until morning. Aegoliusfunerus is very tame and does not consider people as animals. Abundance of aegoliusfunerus varies widely in our forests: currently the number enemies of these birds has significantly reduced, however, beside glaucidiumpaserinum, aegoliusfunerus remains the most common owl in the region’s forests. In many districts of Lithuania, especially Samogitia (Žemaitija), they are simply absent. RDB

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ

/

59


RAUDONKOJIS TULIKAS (Tringa totanus) Pirmą kartą išgirdus pavadinimą, jis neskamba patraukliai, tačiau šie paukšteliai labai simpatiški. Gyvena šlapiose, užliejamose pievose, pelkėse. Maitinasi braidydami sekliame vandenyje. Švenčionių rajone gyvena Kretuono saloje, Žemaitiškės pievose, Girutiškio pelkėse ir kitur. Užklysta ir į mažesnes laukų balutes. RK The name of this bird may sound funny when first heard. However, behind this name, there is hiding a rather charming birdie. These birds live in soggy flooded meadows and swamps. They find food by wading in shallow water. In Švenčionys district, they live in the island of Kretuonas lake, Žemaitiškės meadows, Girutiškis swamps, and elsewhere. The can also be seen by smaller pools in the fields. RDB

66

/

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ


ŽALIAKOJIS TULIKAS (Tringa nebularia) Gal skambės komiškai, bet šis paukštis per retas, kad būtų įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Tai šiaurinių kraštų paukštis, šalyje matomas per migracijas. Yra įrodymų, kad mūsų rajone žaliakojai tulikai perėjo. Beveik kasmet pavyksta pamatyti Žemaitiškės pievų balose. It may sound as a paradox, but this bird is too rare to be enlisted in the Red Data Book. It is a bird that came from northern countries, and is seen in Lithuania during migration periods. However, there are some evidence this bird has hatched in our district. Virtually each year, they are noticed by Žemaitiškės pools.

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ

/

67


MĖLYNASIS PALEMONAS (Palemonium caeruleum) Auga krūmynuose, paupiuose, žemapelkėse. Turi gydomųjų savybių, todėl palemonai gali būti auginami vaistams. Kartais jų randama ir darželiuose. Auga Meros pakrantėse. Ypač gausių palemonų sąžalynų yra Kūrinių pelkėje. Žydi birželį–liepą. RK The plan grows in shrubs, on the riversides, and fens. It has medicinal properties and can therefore be grown for medicines. It can sometimes be seen in flower gardens. It grows by the river Mera. Particularly abundant overgrowths are observed in Kūriniai bog. Blossoming occur in June and July. RDB

88

/

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ


PAPRASTOJI TUKLĖ (Pinguicula vulgaris) Smulkus žemapelkių augaliukas, mintantis vabzdžiais. Tuklių dažniau aptinkama Žemaitijoje, Šiaurės Lietuvoje. Švenčionių rajone jos labai retos. Rasta Laukagalio pelkėje. Dažniau auga ant žmonių ar šernų takų per pelkę. Žydi puošniais mėlynais žiedais. RK A small fen plant that feed on insects. It is more frequently observed in Samogitia, Northern Lithuania. It is very rare in Švenčionys district, noticed in Laukagalis bog. It is more often grows on the trails across the bog. Pinguiculavulgaris blooms with decorative blue blossoms. RDB

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ

/

89


BELAPĖ ANTBARZDĖ (Epipogium aphyllum) Paslaptingiausia ir rečiausia iš Lietuvoje augančių orchidėjų. Žydi liepos antroje pusėje. Auga drėgnuose eglynuose, drebulynuose. Neturi chlorofilo. Į žemės paviršių iškelia tik žiedus, kurie nužydi per savaitę ar dvi. Lietuvoje šiuo metu tikrai žinomos tik kelios radavietės Ignalinos rajone. Švenčionių rajone antbarzdžių buvo rasta dviejose vietose, bet tiksliai jų neužfiksavus ir augalams pramečiuojant vėl aptikti nepavyksta. RK It is the most mysterious and rarest orchid that grows in Lithuania. Blooming occurs in late July. It favours wet spruce and aspen forests. The plants only emerge above ground to flower, burrowing stem which lacks chlorophyll. The blossoms wither in one or two weeks. In Lithuania, only several location sites in Ignalina district are known. In Švenčionys district, it has been noticed in two locations, however, because the precise locations have not been recorded and due to periodicity of growth, the plants are currently undetected. RDB

94

/

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ


ŽALIOJI PLATEIVĖ (Coeloglossum viride) Nedidukė, neryškių žiedų lietuviška orchidėja. Auga drėgnose pievose, dažniausiai – briedgaurynuose. Sparčiai nykstanti rūšis. Švenčionių rajone 2017 metais vėl po ilgesnio laikotarpio rasta prie Kretuono ežero. Žydi birželio pabaigoje–liepos pradžioje. Dažniausiai aptinkama tik pavienių augalų. RK A small soft-coloured Lithuanian orchid. It favours flood plains, and most often meadows. It is a fast disappearing species. In Švenčionys district, it was noticed by Kretuonas lake in 2017 after a rather long period. Blooming occurs in late June-early July. Mostly individual plants are found. RDB

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ

/

95


PAPRASTASIS TAUKIUS (Sarcosoma globosum) Labai retas grybas, palyginti ilgai laikytas Lietuvoje išnykusiu. Taukiai dygsta vėlų rudenį, auga po sniegu, sporas subrandina pavasarį. Paprastai auga senuose eglynuose. Švenčionių rajone jų randama Labanoro girioje, Kiauneliškio rezervate, eglių jaunuolynuose. 2017 metų pavasarį čia suskaičiuota net 620 šių retų grybų. RK This fungus has long been considered extinct in Lithuania. It grows late in autumn, under the snow with spores maturing in spring. Is is usually associated with old spruce grove. In Švenčionys district, these fungi are found in young spruce forest in Labanoras forest, Kauneliškis reserve. In the spring of 2017, as much as 620 of these rare fungi were calculated. RDB

114

/

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ


KIMININĖ KELMENĖ (Geoglossum sphagnophilum) Dar vadinama kimininiu žiemlieliu. Lietuvoje kelmenių randama vos keliose vietose. Auga užžėlusių ežerų liūnuose, dažnai neįžengiamose vietose. Švenčionių rajone kelmenių rasta Kiauneliškio rezervate ir jo apylinkėse. Nuo kito, dar retesnio grybo – šiurkščiojo grybliežuvio – galima atskirti tik atlikus laboratorinius tyrimus. RK A plant that is only found in several places in Lithuania. It favours overgrown lake marshes, and often hard to pass locations. In Švenčionys district, it was found in Kiauneliškis reserve, and its surroundings. From another even rarer fungi - Trichoglossum hirsutum - it is distinguished only with the help of laboratory tests. RDB

100 ŠVENČIONIJOS GAMTOS PERLŲ

/

115

Profile for Lutute

Jonas Barzdėnas. Rimantas Nalivaika. 100 Švenčionijos gamtos perlų  

Jonas Barzdėnas. Rimantas Nalivaika. 100 Švenčionijos gamtos perlų  

Profile for darijuska
Advertisement