Page 1

OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA DRAVSKA 6, 48361 KALINOVAC

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA OSNOVNE ŠKOLE IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC

ŠKOLSKA GODINA 2016./2017.

1


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

KALINOVAC, RUJAN 2017. GODINE Sadržaj: 1. 2.

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI.............................................................................................................3 UVJETI RADA..................................................................................................................................5 2.1. OBILJEŽJA ŠKOLSKOG PODRUČJA............................................................................................5 2.2. MATERIJALNI UVJETI...............................................................................................................5 2.4. ZAMJENE U NASTAVI...............................................................................................................7 2.5. PRIPRAVNICI...........................................................................................................................7 2.6. PROJEKTI NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VRJEDNOVANJE OBRAZOVANJA...................7 3. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE...........................................................................................................8 3.1. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA I ORGANIZACIJA NASTAVE.........................8 1.1 LOGOPEDSKE VJEŽBE................................................................................................................8 3.1.2. PRIMJERENI OBLIK ŠKOLOVANJA PO RAZREDIMA I OBLICIMA RADA..................................8 3.1.3 NASTAVA U KUĆI...................................................................................................................8 3.1.5. POMOĆNICI U NASTAVI.......................................................................................................9 3.2. PODACI O BROJU UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA...................................................................9 3.3. ORGANIZACIJA RADA............................................................................................................10 3.4. GODIŠNJI KALENDAR RADA OŠ IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC...................................11 4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE.......................................................................................11 5. ZDRAVSTVENA-SOCIJALNA I EKOLOŠKA ZAŠTITA U ŠKOLI.............................................................39 5.1. PROFESIONALNO INFORMIRANJE UČENIKA I RODITELJA 8. RAZREDA..................................40 6. STRUČNO USAVRŠAVANJE............................................................................................................41 7. RAD STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I ORGANA UPRAVLJANJA...............................44 7.1. RAD ŠKOLSKOG ODBORA......................................................................................................44 7.2. RAD VIJEĆA RODITELJA.........................................................................................................44 7.3. RAD UČITELJSKOG VIJEĆA.....................................................................................................44 7.4. RAD RAZREDNOG VIJEĆA......................................................................................................46 7.5. RAD RAZREDNIKA.................................................................................................................46 7.6. RAD VIJEĆA UČENIKA............................................................................................................47 7.7. RAD STRUČNIH SURADNIKA..................................................................................................48 7.7.1. RAD PEDAGOGA ŠKOLE.................................................................................................48 7.7.2. RAD KNJIŽNIČARA ŠKOLE..............................................................................................51 7.8. RAD RAVNATELJA ŠKOLE.......................................................................................................54 8. REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA – ANALIZA ODGOJNO - OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA........................................................................................................................................57 8.1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE...........................................................................................57 8.2. REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA...................................................................57 8.3. RAD I POSTIGNUĆA U REDOVNOJ I IZBORNOJ NASTAVI........................................................74 8.4. PRIKAZ POSTIGNUĆA NA NATJECANJIMA I SMOTRAMA.......................................................77 8.4.1. MEĐUNARODNA NATJECANJA......................................................................................77 8.4.2. ŽUPANIJSKA NATJECANJA..............................................................................................77 8.4.3. OSTALA NATJECANJA I SMOTRE.....................................................................................78 1.5. DOPUNSKA NASTAVA I PODACI O RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU..............80 1.6. REALIZACIJA PLANA IZVANUČIONIČKE NASTAVE...................................................................81 IZVANUČIONIČKA NASTAVA..................................................................................................................81 1.7. RAD I POSTIGNUĆA U IZVANNASTAVNIM I IZVANŠKOLSKIM AKTIVNOSTIMA.......................87 1.8. SAMOVRJEDNOVANJE...........................................................................................................87

2


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA 9.

PLAN OPREMANJA.......................................................................................................................91

1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI Naziv škole:

Škola vježbaonica za:

OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC DRAVSKA 6 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 048/883-272 048/883-272 ured@os-kalinovac.skole.hr mirjana.bazijanec@skole.hr www.os-kalinovac.skole.hr 06-559-001 1434853 69520798829 Tt-06/420-3 5. svibnja 2006. godine ne

Ravnatelj škole: Zamjenik ravnatelja: Voditelj smjene: Voditelj područne škole:

Mirjana Bazijanec Mirjana Danček -

Broj učenika: Broj učenika u razrednoj nastavi: Broj učenika u predmetnoj nastavi: Broj učenika s teškoćama u razvoju: Broj učenika u produženom boravku: Broj učenika putnika: Ukupan broj razrednih odjela: Broj razrednih odjela u matičnoj školi: Broj razrednih odjela u područnoj školi: Broj razrednih odjela RN-a: Broj razrednih odjela PN-a: Broj smjena: Početak i završetak svake smjene: Broj radnika: Broj učitelja predmetne nastave: Broj učitelja razredne nastave: Broj pomagača u nastavi: Broj učitelja u produženom boravku:

115 61 54 12 20 8 8 4 4 1 8.00-14.45 27 12 4 3 -

Adresa škole: Županija: Telefonski broj: Broj telefaksa: Internetska pošta: Internetska adresa: Šifra škole: Matični broj škole: OIB: Upis u sudski registar (broj i datum):

3


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Broj stručnih suradnika: 2 (na pola radnog vremena) Broj ostalih radnika: 6 Broj nestručnih učitelja: 0 Broj pripravnika: 1 Broj mentora i savjetnika: 1 Broj voditelja ŽSV-a: 1 Broj računala u školi: Broj specijaliziranih učionica: Broj općih učionica: Broj športskih dvorana: Broj športskih igrališta: Školska knjižnica: Školska kuhinja:

36 6 4 1 1 1

4


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

2. Uvjeti rada 2.1.

OBILJEŽJA ŠKOLSKOG PODRUČJA

Od školske godine 2012./2013. nastava se za učenike izvodi u novoizgrađenoj zgradi osnovne škole neto površine 1358 m². U 10 specijaliziranih i moderno opremljenih učionica nastava se za sve učenike od od 1. do 8. razreda održava u jednoj smjeni. U sastavu školske zgrade nalazi se školska knjižnica sa čitaonicom i spremnicom. Školska zgrada Osnovne škole ima prizemlje, kat i potkrovlje. U prizemlju površine 610 m² nalaze se 4 učionice za učenike razredne nastave, 1 kabinet razredne nastave, garderoba za učenike razredne nastave, sanitarni čvor za učenike razredne nastave, kotlovnica, spremište i školska kuhinja u čijem su sastavu spremište hrane, hodnik, garderoba i sanitarni čvor spremačice. Ulaz u školsku kuhinju i dostava namirnica vrši se preko ulaza terase. Prostor hola (175 m²) predviđen je za višenamjensko korištenje (blagovaonica i prostor za kulturne aktivnosti škole). Na katu površine 452 m² se nalaze se specijalizirane učionice za fiziku, biologiju, prirodu i kemiju sa pripadajućim kabinetom, učionica povijesti, geografije i vjeronauka sa kabinetom, učionica hrvatskog jezika i glazbene kulture, garderoba za učenike predmetne nastave, sanitarni čvor za učenike i učitelje, upravne školske prostorije (ravnatelj administracija (tajništvo-računovodstvo), ured pedagoga, zbornica, prijem roditelja i prostor pomoćno-tehničkog osoblja. Učionice su površine 59 m². U potkrovlju se nalaze učionica matematike, tehničke i likovne kulture učionica njemačkog i engleskog jezika i informatička učionica, školska knjižnica sa čitaonicom, 1 kabinet, 1 prostor arhive i 2 spremnice. Ukupna površina potkrovlja je 295,5 m². Od travnja 2015. godine kada su izvršeni završni vanjski građevinski radovi i fasada, radovi na završetku školske sportske dvorane su stali zbog manjka financijskih sredstava.

2.2.

MATERIJALNI UVJETI

Materijalni uvjeti u ovoj školskoj godini koje osigurava osnivač škole prema mjerilima i kriterijima nisu dovoljni za održavanje standarda kojeg imamo u novoj školskoj zgradi. Unatoč maksimalnoj štednji i pažnji svih djelatnika ne uspijevamo sa dodijeljenim sredstvima osigurati zakonski standard. Roditelji u dogovoru sa razrednicima svih razrednih odjela osiguravaju kupnju higijenskih potrepština koje učenici koriste u svojoj učionici (nabava 5


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA tekućeg sapuna i papirnatih ubrusa, te fotokopirnog papira), te tako pomažu školskom proračunu. U školskoj godini 2016./2017. iz sredstava županijskog proračuna su nam dodijeljena sredstva u iznosu 12.000,00 kn za prijenosna računala. Sredstva namijenjena iz općinskog proračuna u 2017. godini iznose 185.000,00 kn i raspoređena su za financiranje prehrane učenika, plaće voditeljima-učiteljici engleskog jezika i voditelju tamburaške grupe, prijevozu učenika na terensku nastavu, školu plivanja, provođenje akcije „Sigurno u prometu“, program eko škole. Za sve ostale planirane potrebe i aktivnosti škole nisu dostatna. Škola se prijavila u najnoviji projekt Croatien Makers lige, stoga nam je Institut za razvoj i inovaciju mladih (IRIM) donirao donaciju mikroračunala vrijednu 2280 kuna koja će učenicima omogućiti upoznavanje sa svijetom programiranja i robotike. Škola tijekom godine ostvaruje vlastite prihode od prodaje starog papira u vrijednosti do 3.000,00 kn, koje koristi za redovno poslovanje. Tijekom ljeta domar je je izvršio probijanje zida iz hodnika i postavljanje vrata u kabinet razredne nastave.

2.3.

UČITELJSKI KADAR I OSTALI DJELATNICI

U šk.god. 2016./2017. u školi je zaposleno 26 djelatnika, od toga 16 učitelja, 2 stručna suradnika, ravnatelj, 1 osoba u administarciji, 4 osobe na poslovima pomoćno-tehničkog osoblja i 2 pomoćnika u nastavi. 10 učitelja ima zasnovan radni odnos s punim radnim vremenom (neodređeno). 6 učitelja dopunjuje satnicu i radi na dvije škole: UČITELJI: Goran Ređep u OŠ Kloštar Podravski, Martina Lovrak Ivanov u OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac, Hrvoje Baltić u Gimnaziji dr Ivana Kranjčeva Đurđevac, Dijana Habijanec u OŠ Ferdinandovac, Lena Njemeček u OŠ Prof. Franje Viktora Šignjara Virje, Nada Kožar u OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac STRUČNI SURADNICI: Martina Klasan, stručni suradnik pedagog, zaposlena u školi na pola radnog vremena radi i u OŠ „Prof. Blaž Mađer” u Novigradu Podravskom do 16.3.2017. kada prelazi u Obrtničku školu Koprivnica. Na njezino mjesto dolazi mag. pedagogije Petra Kovačić. Igor Radmilović stručni suradnik knjižničar, zaposlen u školi na pola radnog vremena drugu polovicu radnog vremena radi radi u OŠ Gola. 6


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA VANJSKI SURADNICI: Darko Gabaj - voditelj tamburaške grupe, rad se financira sredstvima Općine Kalinovac POMOĆNICI U NASTAVI Jasmina Carek- pomoćnik u nastavi u 6. razredu. Mateja Miklić - pomoćnik u nastavi u 4. razredu. OSTALI DJELATNICI: Ravnateljica radi u punom radnom vremenu. U administraciji radi jedan djelatnik koji obavlja poslove tajnika, računovođe i blagajnika. Na poslovima pomoćno-tehničkog osoblja zaposleno je četvero djelatnika: dvije spremačice, domar-kućni majstor i kuharica.

2.4.

ZAMJENE U NASTAVI

Stručni suradnik pedagog Katarina Švarbić koristi porodiljni dopust, nju zamjenjuje mag. pedagogije Martina Klasan i Petra Kovačić. Kristina Domović, prof. hrvatskoga jezika i književnosti od 1.9.2015. koristi porodiljni dopust, nju zamjenjuje mag. edukacije hrvatskoga jezika i književnosti Petra Šerbeđija. Vjeroučiteljica Ivana Amižić koristi porodiljni dopust, nju zamjenjuje magistra religiozne pedagogije i katehetike Viktorija Hrženjak. Učiteljica njemačkog jezika Sanja Kolar koristi porodiljni dopust, nju zamjenjuje nestručno suradnik u kulturi Vesna Bartolić.

2.5.

PRIPRAVNICI

Tijekom školske godine 2016./2017. započeo je pripravnički staž magistra religiozne pedagogije i katehetike Viktoriji Hrženjak od 15.01.2017. do 15.01.2018. godine. Tijekom školske godine 2016./2017. pripravnički staž u ovoj školi zaposlenjem je nastavila mag. pedagogije Petra Kovačić od 16.3.2017. do 12.7.2017.

2.6.

PROJEKTI NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VRJEDNOVANJE OBRAZOVANJA

Tijekom školske godine 2016./2017. škola nije sudjelovala u projektima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

7


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

3. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 3.1.

PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA I ORGANIZACIJA NASTAVE

OBILJEŽJE MATIČNA ŠKOLA PODRUČNA ŠKOLA UKUPNO

RAZREDNA NASTAVA UČENIKA ODJELA 55 4

PREDMETNA NASTAVA UČENIKA ODJELA 60 4

UKUPNO UČENIKA 115

-

-

-

55

4

60

4

ODJELA 8

115

8

1.1 LOGOPEDSKE VJEŽBE Suradnja sa prof. defektologije i logopedije Sonjom Maletić realizirana je i ove školske godine. U logopedski tretman uključeno je 4 učenika sa dijagnosticiranim govorno-jezičnim teškoćama, a obavljao se u prostorijama škole u svaki 2. petak u mjesecu u vremenu od 13.00 do 17.00 sati. 3.1.2. PRIMJERENI OBLIK ŠKOLOVANJA PO RAZREDIMA I OBLICIMA RADA Rješenjem određen oblik rada

Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja I.

Model individualizacije

2

Prilagođeni program

-

Pomoćnik u nastavi

-

Ukupno

2

-

1

2

1

-

VIII Ukupno . 1 7

2

1

-

1

1

-

5

-

1

-

1

-

-

2

2

2

2

2

1

1

12

II. -

-

III.

IV.

V.

VI.

VII.

PRIVREMENI OBLICI ODGOJA I OBRAZOVANJA 3.1.3 NASTAVA U KUĆI Ove školske godine organizirana je nastava u kući za učenicu 6. razreda Emmu Stanić od 22. ožujka 2017. godine, do kraja nastavne godine, sukladno suglasnosti koju je škola primila od Ministarstva znanosti i obrazovanja. 3.1.4 NASTAVA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI Učenica 6. razreda Emma Stanić je u vremenu od 20.2. do 17.3 2017 godine za vrijeme hospitalizacije polazila nastavu u zdravstvenoj ustanovi-OŠ Jordanovac Zagreb. 8


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Učenik 3. razreda Borna Kraljević je u vremenu od 6.6. do 14.6 2017 godine za vrijeme hospitalizacije polazo nastavu u zdravstvenoj ustanovi-OŠ Izidora Kršnjavoga Zagreb. 3.1.5. POMOĆNICI U NASTAVI U sklopu projekta „Prilika za sve 2“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama“ zaposlili smo dvoje pomoćnika u nastavi za učenike kojima je dodijeljen primjereni oblik školovanja-prilagođeni program i posjeduju liječničku dokumentaciju i preporuku za uvođenjem pomoćnika u nastavi. To su učenici: Lana Filjar 4. razred i Ivan Đipalo 6. razred.

3.2.

Razred

PODACI O BROJU UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA

Učenika Odjela

PP

Djevojčica IP

a) doručak b) ručak c) shema školskog voća i povrća a b c 15 15

Putnika 3 do 6 do Ime i 5 km 10 prezime km razrednika

I.

15

1

6

2

-

II.

14

1

9

-

-

14

14

3

-

III.

14

1

8

-

2

14

14

3

-

IV.

12

1

6

1

1

12

12

3

-

I.-IV. V.

55 10

4 1

29 4

3 2

3 -

55 10

55 10

11 1

-

VI.

17

1

7

1

1

17

17

4

-

VII.

15

1

7

1

15

15

VIII.

18

1

10

1

18

18

4

-

V.-VIII. I.-VIII.

60 115

4 8

28 57

4 7

60 115

60 115

9 20

-

2 5

3

Jasminka Stankir Miroslav Rabađija Mirjana Danček Jasna Miklaušić Martina Lovrak Ivanov Elizabeta Trepotec Marić Viktorija Hrženjak Goran Ređep

-

9


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA 3.3. ORGANIZACIJA RADA Rad u školi organiziran je u jednoj smjeni za sve učenike od 1.-8. razreda. Nastava počinje u 8:00 sati (1. sat) a završava u 14:45 sati (8. sat). Za učenike su organizirani i ostali oblici nastave (dopunska, dodatna i izborna nastava), izvannastavne aktivnosti. Nastava se održavala u 10 opremljenih i specijaliziranih učionica. Razredna nastava održava nastavu u prizemlju, a predmetna na 1. i 2. katu zgrade. Učenici imaju na korištenje dvije garderobe za ostavljanje odjeće i obuće. Dežurstvo učitelja realiziaralo se prema rasporedu dežurstva. Roditelji su dolazili na individualne razgovore (informacije) prema objavljenom rasporedu.

E-dnevnik OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac je u projektu E-dnevnik. Razrednu i svu pedagošku dokumentaciju vodila je u elektroničkom obliku. Učitelji su ovakav oblik vođenja evidencije i dokumentacije ocijenili vrlo praktičnim, funkcionalnim i jednostavnim što svakako olakšava izradu različitih izvještaja i vođenje statistike škole. Roditelji su također izrazili zadovoljstvo E-dnevnikom koji im omogućuje stalni uvid u uspjeh i postignuća svoje djece. Prehrana učenika Prehrana učenika osigurana je za 107 učenika iz sredstava općinskog proračuna, a za 8 učenika iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020. u okviru projekta Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva-»Svi u školi, svi pri stolu« koji je prijavila Koprivničko-križevačka županija sa partnerima (školama) kojima je osnivač. Učenici uzimaju obrok za vrijeme učeničkih odmora u trajanju od 10 minuta. Učenici 1.-4. razreda objeduju nakon 2. sata (od 9:35 do9:45), dok učenici 5.-8. razreda objeduju nakon 3. sata (od 10:30 do 10:40). U kuhinji se pripremaju osim sendviča i namaza s različitim napitcima i kuhana jela 3-4 puta tjedno. S ciljem poboljšanja prehrambenih navika učenika škola se uključila u projekte Sheme školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Planirano je bilo i uključivanje u projekt Zdravi odmor koji je podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i tvornice Podravka, no zbog nedostatka osoblja koje provodi projekat nismo ga mogli realizirati u školi. Program mlijeka u školama Škola je projektu „Program mlijeka u školama“ koji se provodi radi unaprjeđenja prehrambenih navika djece i poboljšanja distribucije mlijeka i mliječnih proizvoda uz potporu Europske unije. Učenicima razredne nastave čiji roditelji su potpisali suglasnost ponedjeljkom se nudilo svježe mlijeko. Projekt se ostvaruje u suradnji sa Prehrambenom industrijom Vindija d.d. U projekt je uključeno 54 učenika. Projekt Sheme školskog voća i povrća 10


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Škola je u projektu Sheme školskog voća i povrća. Projekt je namijenjen učenicima 1. do 8. razreda u okviru kojeg se učenicima razredne i predmetne nastave nastave nudilo jedanput tjedno (četvrtak) svježe voće i povrće. Dobavljač: Obrt za proizvodnju, trgovinu i preradu voća „Jara“ iz Novigrada Podravskog. Prijevoz učenika putnika Prometna povezanost sa školom je dobra. Za učenike putnike organiziran je prijevoz autobusom. Učenici svakodnevno putuju u školu na relacijama Batinske-Kalinovac, MolviceKalinovac, Rastova Greda-Kalinovac, Hladna Voda-Kalinovac, Pijeski-Kalinovac. Prijevoz učenika obavlja Čazmatrans Podravina-Prigorje d.o.o. U ovoj školskoj godini prijevozom je obuhvaćeno 20 učenika putnika.

3.4.

GODIŠNJI KALENDAR RADA OŠ IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC

Nastava je školske godine 2016./2017. organizirana u 2 polugodišta. Prvo polugodište počelo je 5. rujna, a završilo 23. prosinca 2016.g. Drugo polugodište počelo je 16. siječnja, a završilo 14. lipnja 2017.g. OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac je tijekom šk. god. 2016./2017. ostvarila broj radnih dana koji je potreban za provedbu broja nastavnih sati po nastavnim predmetima, a utvrđen propisanim nastavnim planom i programom. Ostvareno je 177 radnih dana i 176 nastavnih radnih dana do 14. lipnja 2017. godine.Prema prijedlogu Ministarstva znanosti i obrazovanja i odluci Školskog odbora OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac 2. polugodište je počelo 16. siječnja 2017., iako je u kalendaru rada početak bio planiran 12. siječnja 2017. godine.

4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE Kulturna i javna djelatnost škole i u ovoj školskoj godini realizirana je mnoštvom događanja, susreta, programa dobrodošlice, priredbi, predavanja i raznih događanja. Veliko priznanje školi za njen dugogodišnji rad u području ekologije je stjecanje dijamantnog statusa međunarodne eko škole koji joj je dodijelio Međunarodni koordinator Eko-škola na prijedlog Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš-Udruge Lijepa naša 12. svibnja u Zagrebu. Tim je prestižnim priznanjem potvrđena vrijednost svih aktivnosti, projekata i programa tijekom 15-godišnjeg aktivnog djelovanja naše škole u području ekologije. Najveće priznanje ovoj ustanovi su rezultati njenih učitelja i učenika i njihova značajna ostvarenja. Ponos i radost su kada učitelj te ustanove primi nagradu koja predstavlja najviše priznanje koje se može dodjeliti djelatnicima u odgoju i obrazovanju. OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac ima tu čast što u njoj radi učiteljica Elizabeta Trepotec Marić, prof. povijesti i geografije, dobitnica "Nagrade IVAN FILIPOVIĆ” za 2015. godinu“. Njezin dugogodišnji kvalitetan i uspješan stručno-pedagoški rad s učenicima doprinio je razvoju, ugledu i unapređenju OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac u kojoj radi i sustavu osnovnoga školstva koji je prepoznat i na nivou Republike Hrvatske.

11


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Ovi rezultati uz ostala značajna ostvarenja škole u 2016./2017 školskoj godini odredili su pozitivni i kvalitatativni obrazovni pomak u nastavnom i izvannastavnom radu škole. Prvenstveno zahvaljujući predanom radu svih članova Učiteljskog vijeća i svih djelatnika škole. Učitelji i učenici vrlo uspješno su predstavljali svoju školu.Ostvarena je dobra suradnja sa svim predstavnicima koji djeluju u lokalnoj zajednici, osnivačem i državnim tijelima I institucijama.Posebnu zahvalnost dugujem i svim članovima Školskog odbora koji su surađivali i zajedno s nama donosili odluke za boljitak i prosperitet škole. Veliko hvala predstavnicima roditelja u Vijeću roditelja koji su spremno i redovito sudjelovali u radu ovog tijela. PROGRAM DOBRODODOŠLICE ZA PRVAŠIĆE U ponedjeljak, 5. rujna u 8.00 sati školsko zvono je zazvonilo i najavilo početak nove školske godine 2016./2017. Školskom himnom „Školo Lackovića Croate“ počeo je program dobrodošlice za učenike prvog razreda i njihove roditelje. Prigodnim riječima pozdravila ih je ravnateljica Mirjana Bazijanec te predstavila uvjete rada u školi. Učenici 4. razreda su dramskim, plesnim, pjevačkim i sportskim točkama uveli prvašiće u školski svijet. Pozdrave najmlađima uputio je i načelnik Općine Kalinovac Branko Sobota koji je svim učenicima podijelio komplet bilježnica, a prvašiće je dodatno razveselio podjelom ruksaka i slatkiša. Trošak nabave bilježnica s prepoznatljivim kalinovačkim motivima za sve učenike u cijelosti je financirala Općina Kalinovac. Prvašićima smo poželjeli puno radosnih dana, osmjeha na licima i zadovoljstva u stjecanju novoga znanja.

12


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

POSJET DOŽUPANA NAŠOJ ŠKOLI Početkom nove školske godine posjetio nas dožupan Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota i zaželio na uspješnu školsku godinu.

OBILJEŽEN HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN 9. rujna 2016. godine orijentacijskim kretanjem I štafetnim igrama učenici obilježili Hrvatski olimpijski dan.

13


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

“SIGURNO U PROMETU” U PRVOM RAZREDU

Da je sigurnost naših prvoškolaca itekako važna, te da se o njima moramo brinuti s posebnom pozornošću kada se uključujemo u promet, podsjetila nas je tvrtka Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. raspisavši natječaj o sigurnosti u prometu na koji se prijavila i naša škola i primila fluorescentne prsluke za sve naše prvašiće. U sklopu akcije: SIGURNO U PROMETU, prvi razred su posjetili predstavnici HAK-a i prometne policije iz Đurđevca. Učenicima su održali predavanje o važnosti sigurnog kretanja u prometu, te podijelili reflektirajuću odjeću, bojanku i priče.

14


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA DANI VOĆA U ĐURĐEVCU

Kreativna grupa Domaćinstvo predstavljala je našu školu, 1. listopada 2016. godine, na manifestaciji Dani voća u Đurđevcu. Članovi grupe su se sa svojom učiteljicom Mirjanom Danček pripremali već od prvog tjedna nastave, kako bi posjetiteljima pokazali pekmeze sa okusima breskve, šljive te šljive sa čokoladom, čaj od koprive, melise, mente, kadulje, bazge, stolisnika i kamilice, voćne pite i vrećice za kupovinu koje su šivane ukrasnim koncem s primjerenim motivima jeseni. Svojim štandom oduševili su posjetitelje ove vrlo posjećene manifestacije. STRUČNA EDUKACIJA UČITELJA Povodom obilježavanja Dana učitelja, učitelji naše škole posjetili su Bratislavu i Eisenstadt u 8. i 9. listopada 2016. godine.

DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE

15


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Mir svijetu! Sloboda svijetu! I svakome na stolu kruh. (Dragutin Tadjanović) U nedjelju 23.listopada 2016. u župnoj crkvi Sv.Luke u Kalinovcu, učenici i učitelji Osnovne škole Ivan Lacković Croata Kalinovac, obilježili su prigodnim programom Dan kruha i zahvalnosti za plodove, radosti, uspjehe i darove kojima nas je tijekom godine dragi Bog darivao.

DAN KRAVATE 17. listopada obilježili smo Dan kravate u školi.

16


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Kravata je dekorativni odjevni predmet koji se nosi oko vrata. Izrađena je od svile ili nekog drugog platna. Smatra se izvornim hrvatskim proizvodom. Koliko nam je kravata važna pokazali smo vlastitim primjerom, ponosno noseći je oko vrata.

17


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA KNJIŽEVNA VEČER S AKADEMIKOM MONS. PROF. EMERITUSOM DR. SC. IVANOM GOLUBOM 17. listopada 2016. godine, u sklopu obilježavanja Dana općine i blagdana sv. Luke održana je književna večer s akademikom mons. prof. emeritusom dr. sc. Ivanom Golubom kojoj je domaćin bila Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac. Mons. prof. emeritus dr. sc. Ivan Golub je svećenik, teolog, povjesničar kulture, sveučilišni profesor, povjesnik, pjesnik i književni prevoditelj, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Bavi se teološkim znanstveno – nastavnim radom, te su njegova djela prevedena na nekoliko stranih jezika. Do danas je objavio sedamdesetak knjiga i više stotina članaka iz područja teologije, povijesti kulture i književnosti. Od toga škola posjeduje zavidnu zbirku koja je bila na večeri i izložena. U književnom radu proslavio se knjigom „Kalnovečki razgovori“ (1979.), poemom pisanom zavičajnim kajkavskim kalinovečkim jezikom, u kojoj se prisjeća osoba, događaja i ambijenata iz djetinjstva u zavičaju, dajući im univerzalne dimenzije. Zastupljen je u mnogobrojnim antologijama te pregledima i povijestima hrvatske književnosti, kao i u leksikografskim djelima. priređen je i višejezični zbornik o njegovu životu i djelu „Čovjek prijatelj i slika Božja“ (Rim, 1991.). Jedan od najznačajnijih intelektualaca i književnika iz Podravine koji je ime Podravine i Koprivničko-križevačke županije svojim knjigama i gostovanjima pronio diljem svijeta. 2014. godine primio je nagradu Koprivničko-križevačke županije za životno djelo. Moderatori književne večeri u kojoj je dr. Golub promovirao svoju nedavno objavljenu knjigu „Običan čovjek“ bili su dr. sc. Mario Kolar i prof. Zdravko Seleš.U knjizi je opisan cijeli život mons. prof. emeritusa dr. sc. Ivan Goluba, a posebno dojmljivi su opisi djetinjstva, njegove obitelji i rodnog sela Kalinovca. Osobito dirljiv trenutak večeri bilo je čitanje ulomaka iz knjige „Kalnovečki razgovori“ u kojem autor opisuje doživljaje iz škole i razgovor sa svojom učiteljicom u kojem navodi da „nigdar ne bu po gospocki govoril „. Večer su pjesmom i glazbom upotpunili članovi zbora Kulturne udruge Tomislav Franjić, a „Kalnovečke razgovore“ uprizorili učenici škole pod mentorstvom učiteljice Vlaste Golub.

18


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

19


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

POSJET UČENIKA 8. RAZREDA VUKOVARU 26. i 27. listopada učenici osmog razreda sa svojim razrednikom Goranom Ređepom posjetili su Vukovar i realizirali projekat Javne ustanove "Memorijalnog centara Domovinskog rata Vukovar". Tijekom svog dvodnevnog boravka u Vukovaru učenici su učili o vukovarskoj tragediji i Domovinskom ratu te značaju pojedinih akcija i operacija u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. U kvizu znanja unutar programa „Posjet osmih razreda Vukovaru“ pokazali su najbolje znanje od svih škola i osvojili visoko prvo mjesto zbog čega su primili i zahvalu.

20


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

18. STUDENOG – DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR

Predavanjem za učenike 2. – 8. razreda te kolegice i kolege učitelje pod nazivom „U mom srcu Vukovar svijetli“ profesorica povijesti Elizabeta Trepotec Marić održala je sat povijesti. Predavanje je bilo isprepleteno čitanjem tekstova Siniše Glavaševića i isječcima iz dokumentarnih filmova. Osim učiteljice tekstove su čitale i učenice osmog razreda Anita Aurer i Lara Živko. Svoje dojmove sa terenske nastave i posjetu Vukovaru, gradu heroja, izrazili sui učenici osmog razreda Karlo Cicak, Luka Plazek i Marko Švaco. KREATIVCI U SUSRET BOŽIĆU Pripremajući se za prvu nedjelju došašća članovi kreativne grupe sa voditeljicom Mirjanom Danček izradili su ukrase za bor, pa je je božićno drvce koje je nam je darovala gospođa Ljubica Matulec zasjalo u svom punom sjaju.

21


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

SUDJELOVALI SMO NA 24. KAJKAVSKOM ETNOGRAFSKOM KVIZU U VIRJU

Učenici 8.r. Anita Aurer i Filip Markov sa voditeljicom Sanjom Kolar sudjelovali su 4. studenog na Kajkavskom etnografskom kvizu u Virju. Natjecatelji su, kao i svake godine, odgovarali na postavljena pitanja o kajkavskim književnicima, krasnoslovili njihove stihove, odgovarali na razne pitalice, igrali tradicionalne igre i igre asocijacija. Tema ovogodišnjeg kviza bili su vjersko–narodni običaji. VEČER MATEMATIKE U NAŠOJ ŠKOLI 30. studenog 2016. godine uspješno je održana 2. Večer matematike- projekt Hrvatskog matematičkog društva u koji se uključio iznenađujuće veliki broj učenika i roditelja, te predškolci Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac sa voditeljicom radionica Tanjom Patačko, ravnateljicom DV Bubamara Kalinovac.

22


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

SVETI NIKOLA

5. prosinca obilježili smo dan sv. Nikole – zaštitnika siromašnih, mornara i djece. Kratkim programom prisjetili smo se tko je bio taj svetac i zaštitnik kojeg svake godine rado iščekujemo 6. prosinca. Ove godine pridružio mu se i Krampus, no kako smo, mi svi jako dobri, sprijateljio se s nama, pa smo svi primili poklone koje je osigurala naša općina.

23


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA BOŽIĆNA ČAROLIJA 16. prosinca učenici škole i voditelji održali su božićnu predstavu pod nazivom “Božićna čarolija”. Uz pregršt igre, pjesme, glume i plesa uveli su nas u blagdansko raspoloženje zaželjevši nam zdravlje,toplinu, mir i blagoslov. U sklopu predstave posjetitelji su mogli kupiti i razne ukrase, čajeve, sokove i ukusne, zdrave namirnice koje su im pripremili članovi kreativne grupe Domaćinstvo pod vodstvom učiteljice Mirjane Danček.

NAGRADA IVAN FILIPOVIĆ-DODIJELJENA NAŠOJ UČITELJICI ELIZABETI TREPOTEC MARIĆ

24


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

28. prosinca 2016. godine u 11.00 sati u zgradi Hrvatskog sabora, učiteljici OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac Elizabeti Trepotec Marić, prof. povijesti i geografije svečano je uručena prestižna "Nagrada IVAN FILIPOVIĆ” za 2015. godinu. Njezin dugogodišnji kvalitetan i uspješan stručno-pedagoški rad s učenicima doprinosi razvoju, ugledu i unapređenju OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac u kojoj radi i sustavu osnovnoga školstva koji je prepoznat i na nivou Republike Hrvatske. "Nagrada IVAN FILIPOVIĆ” predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagradu joj je uručio potpredsjednik Hrvatskog sabora akademik Željko Reiner, ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Pavo Barišić i predsjednik Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" Andro Krstulović Opara. Svečanosti su prisustvovale ravnateljica Mirjana Bazijanec i učiteljica Jasna Muklaušić.

25


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

MEĐUNARODNI DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA Uoči Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta učitelj Miroslav Rabađija održao je predavanje za učenike 8. razreda. BLAGOSLOV ŠKOLE Uobičajeno je da naš župnik u mjesecu siječnju blagoslovi našu kuću, obitelj, ali i našu školu, učenike i djelatnike. Ove kalendarske godine župnik Mladen Gorupić posjetio nas je u petak, 27. siječnja. Za tu prigodu vjeronaučna grupa je zajedno s pjevačkim zborom priredila niz recitacija i pjesama u slavu Gospodu.

26


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

ZIMSKI ŠAHOVSKI TURNIR 14. 1. 2017. u našoj je školi održan tradicionalni zimski šahovski turnir.Na turniru je sudjelovalo 24 igračice i igrača iz Bjelovara, Đurđevca, Novog Virja i Kalinovca. Šahistice i šahisti naše škole ostvarili su izvrsne rezultate.

KAZALIŠTE „PRIJATELJ U NAŠOJ ŠKOLI“ U posjet školi došlo je kazalište Prijatelj iz Zagreba.Učenici od 1. do 5. razreda gledali su kazališnu predstavu Igra se nastavlja. Simpatični i razigrani glumci pokazali su i dokazali da kazališno djelo inspirirano poezijom djeci može biti zanimljivo i privlačno kao i svaka druga dječja igra. Kraj druženja ovjekovječili smo zajedničkom fotografijom.

27


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

FAŠENK V KALNOVCU 2017. U organizaciji OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac, Dječjeg vrtića „Bubamara“Kalinovac i Općine Kalinovac „Fašenk v Kalnovcu“ održan 28. veljače 2017. godine u 12.00 sati. Uvijek maštovit i originalan, fašenk je i ove godine prošetao mjestom, te je na školskom trgu bilo veselo uz uvježbane fašenske točke.

28


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

DAN RUŽIČASTIH MAJICA 22. veljače obilježili smo Dan ružičastih majica. To je program prevencije vršnjačkog nasilja. Ideja je nastala u znak protesta zbog incidenta koji se dogodio u jednoj školi. Inicijativom školskih kolega je na konstruktivan i inteligentan način riješeno sustavno zlostavljanje dječaka, posvećenog podršci liječenju teško bolesne majke. Ružičaste majice, koje su solidarno s dječakom nosili njegovi školski kolege, postale su prepoznatljiv simbol inicijative, i kasnije, međunarodno prepoznate obljetnice. Učenici i učitelji naše škole u znak potpore obukli su ružičaste majice.

SUDJELOVANJE NA NATJEČAJU ZA MLADE PJESNIKE 29


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA U OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac na manifestaciji Natječaj za mlade pjesnike povodom 104. godine rođenja Grgura Karlovčana sudjelovale su učenice, Anita Aurer (8.r.), Lara Živko (8.r.) i Mihaela Lugarov (6.r.), koje su napisale i krasnoslovile svoje pjesničke ostvaraje. Učenica Lara Živko osvojila 3. mjesto za najbolju pjesmu mladih pjesnika.. Učenice je pripremala njihova mentorica, učiteljica hrvatskoga jezika Petra Šerbeđija.

PROMOCIJA ŠKOLSKOG LISTA 31.ožujka održana je promocija novog broja našeg školskog lista "Kalnovečki školarec" u školskoj knjižnici. Prisustvovali su joj svi zainteresirani učenici i učitelji kao i oni koji su sudjelovali u njegovu stvaranju. Školski list je ogledalo naše škole i sadrži pregled rada i djelovanja naših učenika i učitelja tijekom cijele godine. Ravnateljica i urednice lista Petra Šerbeđija i Dijana Habijanec pozvale su učenike i njihove roditelje da podrže rad škole, čitajući list. Knjižničar škole, Igor Radmilović je naglasio da je list i ove godine objavljen u digitalnom obliku što olakšava korištenje i distribuciju samog lista.

30


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

USKRSNA RADIONICA Povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa, u našoj školi održane su kreativne radionice izrade pisanica i uskrsnih dekoracija.Radionica je održana u suradnji s KUD-om Grgur Karlovčan Kalinovac i Udrugom žena Kalnovčice. Svoje uratke prezentirali smo na već tradicionalnoj, "Vuzmenoj košarici" u Koprivnici.

VUZMENA KOŠARICA Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac i ove je godine sudjelovala u projektu „Ususret Uskrsu“ na tradicionalnoj, manifestaciji "Vuzmena košarica" u Koprivnici. Projekt je 31


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA humanitarnog karaktera, a novac prikupljen prodajom proizvoda donirali smo udruzi za terapijsko jahanje “Osmijeh.”

PRERADOVIĆEV ROĐENDAN 18. ožujka sudjelovali smo na 49. susretu literarnih družina pod nazivom "Preradovićev rođendan". Susret je održan u Grabrovnici, u rodnoj kući poznatog hrvatskog pjesnika Petra 32


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Preradovića. Našu su školu predstavljali učenici Karmen Miklić (7.r.), Ivan Miklić (7.r.) i Ena Mlakar (5.r.).

DAN OČEVA Uoči Dana očeva učenice vjeronaučne grupe Klara Benšić, Elena Dautanec, Karmen Miklić i Elena Zvonar uredile su prigodan pano u holu škole!

DR. SC. RADOVAN KRANJČEV PREDAVAČ NA SATU EKOLOŠKE GRUPE 4. travnja dr. Radovan Kranjčev, vrstan biolog, bivši gimnazijski profesor, ravnatelj i cijenjen znanstvenik bio je gost u učionici biologije. Održao je izvrsno predavanje o istraživačkom radu, postupcima praćenja, terenskom dnevniku i bilježenju podataka. 33


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

Dogovoreni su mali istraživački radovi koji će naši ekolozi odrađivati na Kalinovačkim, Kloštranskim i Đurđevačkim pijescima. Učenike je izuzetno zainteresirao i kod njih potaknuo želju za istraživanjem s kojim krećemo kroz nekoliko dana. ČITANJEM DO ZVIJEZDA-ŽUPANIJSKO NATJECANJE Našu školu predstavljali su Ena Miklić, Elena Zvonar i Ozana Špoljar na natjecanju znanja te Mate Balala na natjecanju iz kreativnosti.

ŠKOLI PRIZNANJE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU "PISANICA OD SRCA"

34


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

25. travnja u prostorima županije održan je prijem za sudionike „Vuzmene košarice“, koja je dio projekta „Pisanica od srca“. Ovim hvalevrijednim projektom potiče se, čuva i prenosi bogata tradicijska baština na naše najmlađe. Priznanje za sudjelovanje u projektu predstavnicima OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac uručio je župan Darko Koren i dožupan Darko Sobota.

SUSRET MLADIH GLUMACA I RECITATORA ''PRI DRAVSKOM” 5. svibnja sudjelovali smo na 6. susretu mladih glumaca i recitatora ''Pri Dravskom''. Susret ljubitelja Dolenčevih stihova održan je u Novome Virju. Našu je školu predstavljala učenica 8. razreda Anita Aurer s krasnoslovom Moja Podravina. Njena je mentorica učiteljica hrvatskoga jezika Petra Šerbeđija.

35


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

MALA VIROVSKA PRKAČIJADA Na manifestaciji spremanja tradicionalnih sitnih suhih kolačića ili prkača, koja se održala u Virju našu školu su predstavljale učenice Adrijana Kovačević i Lana Bazijanec pod vodstvom mentorice, učiteljice Jasne Miklaušić. Sa svojim ukusnim Nougat pralinama i Roladom od krem banana osvojile su prvo mjesto i osvojile vrijedne nagrade.

POSJET PREDŠKOLACA 23. 5. 2017. godine djeca Dječjeg vrtića BUBAMARA zajedno sa tetom Ivanom i ravnateljicom vrtića Tanjom, posjetila su učenice/učenike četvrtog i prvog razreda i buduću učiteljicu Jasnu Miklaušić. Druženje je započelo u četvrtom razredu igrom i plesom i međusobnim postavljanjem pitanja. Djeca vrtića izradila su plakat sa svojim imenima i mi smo to ponosno stavili na vidljivo mjesto u učionici. U prvom razredu nastavljeno je u istom tonu. Bilo je veselo i zabavno!

36


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

"U ČAST PRIRODE” –PROSLAVA DANA ŠKOLE

2. lipnja Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac proslavila je svoj rođendan i i uspjeh na području ekologije-stjecanje dijamantnog statusa međunarodne eko škole. Program je izveden na pozornici u parku Kalinovca. Na priredbi je održana eko modna revija učenika koji su nosili kreacije izrađene od otpadnih materijala: plastike, papira, kartona, starih cd-a, folije, žice i mnogih drugih materijala. Modnu reviju je osmislila učiteljica prirode I biologije Martina Lovrak Ivanov. Revija je vrednovana i od strane članova stručnog povjerenstva koji su radili u sastavu: Martina Lovrak Ivanov, Lena Njemeček i Hrvoje Baltić. Stručno povjerenstvo odabralo je deset najmaštovitijih kreacija. Svi učenici, sudionici modne eko revije nagrađeni su nagradama. U sklopu programa predstavljen je školski suvenir kojega su osmislili učenici Kreativne grupe Domaćinstvo, pod vodstvom učiteljice Mirjane Danček. Suvenir i uratci kreativne grupe učenika bili su izloženi na štandu kojeg su posjetitelji mogli razgledati i kupiti.

37


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

38


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

39


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA SVEČANOST PODJELE SVJEDODŽBI UČENICIMA 8. RAZREDA 23. lipnja, naša škola je ispratila još jednu generaciju osmaša, koja će nam svakako ostati u srcu i s radošću ćemo se sjećati svih lijepih uspomena i događaja koje smo zajedno proveli. Učenici su priredili sadržajan i emotivan program, te se oprostili od razrednika Gorana Ređepa i svih djelatnika škole.

5. ZDRAVSTVENA-SOCIJALNA I EKOLOŠKA ZAŠTITA U ŠKOLI Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika u ovoj školskoj godini realiziran je od strane Službe za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo Koprivničkokriževačke županije. Realizirani su i sadržaji nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja u u skladu s planom i programom sata razrednika. Škola je aktivno provodila program Škole bez nasilja i program međunarodne eko škole. 40


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

5.1.

PROFESIONALNO INFORMIRANJE UČENIKA I RODITELJA 8. RAZREDA

16. prosinca 2016. pedagoginja Martina Klasan održala je sat profesionalnog informiranja i usmjeravanja s učenicima 8. razreda. Učenici su dobili najvažnije informacije o vrstama škola u Republici Hrvatskog, školama koje se mogu upisati u Koprivničko-križevačkoj županiji, koji su to uvjeti upisa u srednje škole, načinu bodovanja te gdje sve mogu pronaći i dobiti informacije koje su im potrebne prilikom odabira budućeg zanimanja. 31. ožujka 2017. održalo se predavanje Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) gdje su učenici osmog razreda dobili sve informacije potrebne za donošenje odluke o srednjoj školi i budućem zanimanju, koje informacije moraju prikupiti te gdje ih mogu pronaći. Predavanje je održala Ines Šarac. 19. svibnja 2017. su učenici 8. razreda u pratnji razrednika Gorana Ređepa i pedagoginje Petre Kovačić posjetili tvrtku RASCO kao dio profesionalne orijentacije. Kroz proizvodne pogone su ih proveli predstavnici tvrtke te im pritom objasnili proces kojim od sirovih materijala i sastavnih dijelova nastaju gotovi RASCO proizvodi. Uz to im je prezentirana i povijest tvrtke i njezin razvoj te mogućnosti zapošljavanja i napredovanja unutar nje, a učenici su imali prilike postaviti pitanja o svemu što ih je zanimalo i dobiti neposredne informacije o školovanju i radu u određenim zanimanjima. U sklopu projekta „Što ću biti kad odrastem?“ održana je prezentacija deficitarnih zanimanja za učenike i roditelje 8. razreda osnovnih škola na području Koprivničko-križevačke županije. HGK - Županijska komora Koprivnica provodila je projekt u suradnji s tvrtkama Radnik d. d. i Rasco d. o. o., Koprivničko-križevačkom županijom, HZZ-om - Područnim uredom Križevci i HOK-om - Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije. Tom prilikom ugostili smo i zamjenika ravnatelja Strukovne škole Đurđevac koji je ukratko predstavio školu i obrazovne programe koje nudi škola. Cilj provedbe prezentacija bio je povećati motivaciju učenika za upis u deficitarna obrtnička zanimanja. Prezentirana su deficitarna obrtnička zanimanja koja je moguće upisati u tri strukovne škole na području Koprivničko-križevačke županije, a poseban naglasak stavljen je na prednosti koje proizlaze iz upisa u neko od tih zanimanja poput: lakšeg zaposlenja, mogućnosti otvaranja vlastitog obrta, stipendiranja tijekom školovanja te općenito smanjenja predrasuda koje postoje prema upisu u deficitarna zanimanja kod roditelja i učenika. Voditeljica projekta je viša stručna suradnica Renata Lohajner, a prezentacija je bila održana 24. svibnja 2017. 30. svibnja 2017. u sklopu profesionalnog informiranja učenika osmog razreda gostovale su škole Gimnazija dr. I. Kranjčeva iz Đurđevca i Strukovna škola S. Sulimanca iz Pitomače. 41


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Učenici i roditelji dobili su dodatne informacije o programima koji se provode u školi kao i informacije oko upisa. Nakon prezentacije pedagoginja je održala roditeljski sastanak te je nazočnima dala informacije vezane za upise u srednje škole kao i način prijave putem web stranice www.upisi.hr. Uz sve navedeno, u sklopu profesionalne orijentacije učenika provedeni su individualni razgovori s učenicima, individualni razgovori s roditeljima, anketiranje učenika o njihovim profesionalnim namjerama (pedagoginja i E-ankete dostupne na stranicama CISOK-a), podjela materijala o pojedinim srednjim školama i zanimanjima te informiranje učenika.

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE A. RAD STRUČNIH AKTIVA U ŠKOLI U školskoj godini 2016./2017. u OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac radila su dva stručna aktiva pod koordinacijom stručnog suradnika pedagoga i vođenjem voditelja stručnih aktiva. Pedagoginja Martina Klasan i Petra KOvačić koordinirale su održavanje školskih stručnih aktiva razredne nastave i školskih stručnih aktiva predmetne nastave, a voditelji Mirjana Danček – razredna nastava i Darijo Čamilović - predmetna nastava, organizirali su termine realizacije te vodili sjednice. AKTIV UČITELJA PREDMETNE NASTAVE Tijekom školske godine 2016./2017. aktiv učitelja predmetne nastave održao je pet stručnih aktiva (rujan, studeni, siječanj, travanj, srpanj) na kojima je raspravljano o problematici vezanoj uz nastavni plan i program rada škole koji ujedno obilježava i planove pojedinih predmeta. Teme stručnih aktiva predmetne nastave bile su sljedeće: Predavanje pedagoginje – učenici s teškoćama u razvoju – IOOP Izrada IOOP-a  Predavanje knjižničara  Izvješća sa stručnih usavršavanja  Školski list  Blagdani – pripreme  Analiza uspjeha na kraju prvog polugodišta  Fašenk v Kaln  Realizacija ZO i GOO Natjecanja  Predavanje učitelja Darija Čamilovića – Štetnost zračenja modernih uređaja  Izvješća s natjecanja 42


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA  Pripreme za Dan škole  Analiza uspjeha na kraju nastavne godine  Realizacija GPP-a, ZO-a i GOO-a  Izvješća sa stručnih usavršavanja  Osvrt na rad aktiva Razno

AKTIV UČITELJA RAZREDNE NASTAVE Tijekom školske godine 2016./2017. aktiv učitelja razredne nastave održao je pet stručnih aktiva (rujan, prosinac, siječanj, travanj i lipanj) na kojima je razmatrana različita školska problematika. Teme stručnih aktiva razredne nastave bile su sljedeće: IOOP i učenici s teškoćama u razvoju - pedagoginja  Predavanje – knjižničar: Kahoot- web alat namijenjen poboljšanju kvalitete rada u nastavi  Blagdani - pripreme  Osvrt na izvanučioničku nastavu  Analiza uspjeha na kraju 1.polugodišta  Izlaganje pedagoginje: program Ted talks  Fašenk v Kalnovcu  Realizacija ZO I GOO  Predavanje-Mirjana Danček: Tipologija zadataka za sastavljanje testova  Projekti u nastavi  Analiza uspjeha na kraju nastavne godine  Realizacija GPP-a, ZO i GOO-a  Izvješća sa stručnih aktiva  Osvrt na projekte Razno

B. UKLJUČENOST DJELATNIKA U STRUČNO USAVRŠAVANJE U školskoj godini 2016./2017. učitelji razredne i predmetne nastave permanentno su se usavršavali na stručnim sastancima, seminarima i savjetovanjima koje je organizirala i u Katalogu stručnih skupova objavila Agencija za odgoj i obrazovanje te na Županijskim 43


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA stručnim vijećima organiziranima na nivou županije u školskoj godini 2016./2017. Učitelji su se usavršavali i na Školskim stručnim aktivima te na Učiteljskim vijećima. Teme, kao i popis svih usavršavanja nalazi se u popunjenim obrascima Individualnog plana i programa permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2016./17. koji će se priložiti ovom dokumentu. Svaki učitelj i stručni suradnik bio ga je dužan popuniti.

C. RAVNATELJICA Tijekom školske godine 2016./2017. realizirano je prisustvovanjem i sudjelovanjem na stručnim skupovima za ravnatelje osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije u organizaciji voditelja županijskog stručnog vijeća ravnatelja, prisustvovanjem na državnim skupovima za voditelje županijskih stručnih vijeća ravnatelja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, prisustvovanjem na državnom skupu za ravnatelje osnovnih škola i stručno usavršavanje na školskoj razini održano u OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac. Stručno usavršavanje na državnoj razini -18 sati. Prisustvovala stručnom skupu za ravnatelje osnovnih škola koji je održan u Opatiji u trajanju od 12 sati. Prisustvovala stručnom skupu u Zagrebu za voditelje županijskih vijeća ravnatelja osnovnih škola u trajanju od 6 sati. Stručno usavršavanje na županijskoj razini 15 sati. Prisustvovanje stručnim skupovima u organizaciji voditelja Županijskog stručnog vijeća ravnatelja Koprivničko-križevačke županije. Stručno usavršavanje na školskoj razini 30 sati. Prisustvovanje sjednicama Učiteljskog vijeća i aktiva učitelja razredne i predmetne nastave. Ukupno stručno usavršavanje 63 sati. D. PEDAGOGINJA Tijekom školske godine 2016./2017. realizirano je prisustvovanjem i sudjelovanjem na stručnim skupovima za stručne suradnike pedagoge osnovnih škola Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije u organizaciji voditelja županijskog stručnog vijeća. Realizirano je i prisustvovanjem i sudjelovanjem na sjednicama Učiteljskog i razrednih vijeća te stručnih aktiva škole. Stručno usavršavanje na međužupanijskoj razini 12 sati.

44


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Prisustvovanje međužupanijskim stručnim skupovima stručnih suradnika pedagoga Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko bilogorske županije u OŠ Đuro Ester Koprivnica – 6 sati i u još 6 sati u drugoj školi našeg vijeća. Stručno usavršavanje na županijskoj razini 8 sati. Prisustvovala stručnom skupu „Program Pestalozzi – vrednovanje transverzalnih stavova vještina i znanja“ u Koprivnici u trajanju od 8 sati. Stručno usavršavanje na školskoj razini 19 sati. Prisustvovanje sjednicama Učiteljskog i razrednih vijeća i aktiva učitelja razredne i predmetne nastave.

7. RAD STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I ORGANA UPRAVLJANJA 7.1.

RAD ŠKOLSKOG ODBORA

U ovoj školskoj godini održano je 7 sjednica Školskog odbora OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac i realiziran je plan rada u školskoj godini 2016./2017.

7.2.

RAD VIJEĆA RODITELJA

Vijeće roditelja održalo je tijekom školske godine 2016./17. tri sjednice. Dnevni red sjednica bio je sljedeći : 1. Verificiranje mandata izabranih članova Vijeća roditelja 2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja 3. Prijedlog Kurikuma OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac za šk.god. 2016./2017. 4. Donošenje plana rada vijeća roditelja za šk.god. 2016./2017. 5. Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja u šk. god. 2016./2017. 6. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa škole za šk.god. 2015./2016. 7. Prijedlog Godišnjeg plana i program rada škole za šk.god. 2016./2017. 8. Prijedlozi roditelja na poboljšanju uvjeta rada u školi 9. Analiza učeničkih postignuća na kraju 1. obrazovnog razdoblja 10. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave kršenja tih prava nadležnim tijelima 11. Organizacija mjesnog karnevala 12. Obilježavanje Dana škole

45


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA 7.3. RAD UČITELJSKOG VIJEĆA U školskoj godini 2016./17. Učiteljsko vijeće sastalo se 10 puta prilikom čega su se razmatrale sljedeće teme:  Pripremanje i predlaganje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa škole  Upoznavanje s provedbom programa međunarodnih eko-škola  Upoznavanje s Pravilnikom o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi  Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana  Osiguranje učenika  Zamjene u nastavi  Donošenje odluke o oslobađanju učenika od nastave tjelesno zdravstvene kulture  Obilježavanje Svjetskog Dana učitelja  Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje  Izvanučionička nastava učenika  Predavanja učitelja  Imenovanje komisija za provedbu predmetnog ispita  Izvješće sa sjednice Razrednih vijeća  Izvješća sa održanih stručnih skupova  Izricanje pedagoških mjera  Utvrđivanje programa Božićne školske priredbe  Analiza rada i uspjeha na kraju prvog obrazovnog razdoblja  Katalog stručnih skupova – obavijesti o aktivima i seminarima  Program natjecanja, susreta, smotri  „Fašenk v Kalnovcu“-organizacija karnevala  Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk.god.2016./2017.  Donošenje odluke o odobrenju putovanja na izlete i ekskurzije  Imenovanje upisnog povjerenstva za 1.razred  Imenovanje komisija za provedbu predmetnog ispita  Prijedlog obilježavanja Dana Škole  Realizacija nastavnog plana i programa  Utvrđivanje prijedloga sjednica i poslova na kraju nastavne godine  Pedagoške mjere  Analiza uspjeha na kraju nastavne godine  Izvješće sa jednodnevnih izleta i škole u prirodi  Izvješće o uspjehu na kraju šk. godine 2016./2017.        

Izvješće sa terenske nastave i škole u prirodi učenika 4. i 7. razreda Organizacija odgojno-obrazovnog rada rada u šk. godini 2016./2017. Zaduženja učitelja i stručnih suradnika Poslovi godišnjeg planiranja i programiranja Utvrđivanje prijedloga sjednica i poslova na kraju nastavne godine Plan godišnjih odmora djelatnika Organizacija dopunskog rada Prijedlog sadržaja školskog kurikuluma 46


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA  Zadaće razrednika i roditeljski sastanci  Razno

7.4.

RAD RAZREDNOG VIJEĆA

Razredno je vijeće tijekom školske godine 2016./2017. realiziralo plan rada. Održano je 6 planiranih sjednica. Razredno vijeća 7. razreda zbog održavanja dopunskog rada u razrednom odjelu sastalo se 7 puta. Na sjednicama su razmatrani rezultati rada učenika i načini što uspješnijeg prenošenja znanja, vještina i iskustava na učenike te je dogovoreno kako im sustavno pružati pomoć:  Donošenje programa rada Razrednog vijeća  Koordinacija uključivanja učenika u dopunsku, dodatnu i izbornu nastavu te INA  Plan izvanučioničkog rada  Kulturna i javna djelatnost  Briga za zdravstvenu, socijalnu i ekološku zaštitu učenika: -zaštita zdravlja učenika u školi -provedba tema zdravstvenog odgoja -prehrana učenika u školi  Učenici sa primjerenim oblikom obrazovanja  Uspjeh učenika na kraju I. obrazovnog razdoblja  Realizacija nastavnog plana i programa rada  Primjena pedagoških mjera  Učenici uključeni u dodatnu nastavu-priprema za natjecanja  Nastava u kući i zdravstvenoj ustanovi  Osvrt pomoćnika u nastavi u radu s učenicima  Suradnja s roditeljima odnosno skrbnicima  Osvrt na sudjelovanje učenika u radu INA, IŠA, dodatnoj, izbornoj nastavi te vjeronauku  Rad razrednog odjela, realizacija posebnih zadataka (iz Godišnjeg plana i programazdravstveni i građanski odgoj)  Uspjeh učenika  Suradnja s roditeljima odnosno skrbnicima  Realizacija nastavnog plana i programa na kraju nastavne godine  Utvrđivanje uspjeha učenika po nastavnim predmetima i općeg uspjeha te vladanja  Upućivanje učenika na dopunski rad predmetni i razredni ispit  Upućivanje učenika na predmetni ispit  Potvrda uspjeha nakon održanog dopunskog rada  Razno

7.5.

RAD RAZREDNIKA

Poslovi razrednika u neposrednom radu s učenicima obuhvaćaju: 47


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA  planiranje i programiranje te provedbu plana i programa rada razrednog odjela  brigu o učeničkoj prehrani, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti učenika  suradnja s roditeljima (putem roditeljskih sastanaka, pojedinačnih predavanja i individualnih razgovora)  brigu o podmirenju učeničkih obveza (članarina za školsku knjižnicu, osiguranje, članarina crvenog križa, pretplata za školske časopise, preuzimanje potrošnog materijala )  sudjelovanje u provedbi programa profesionalnog usmjeravanja i informiranja učenika 8. razreda  vođenje razrednih vijeća  vođenje razredne dokumentacije u elektronskom obliku:E-dnevnik, pisanje i uručivanje obrasca o postignućima učenika na 1. polugodištu i svjedodžbi  provedba učeničkih izleta i ekskurzija  provedba sadržaja zdravstvenog odgoja  provedba programa eko škole  drugi planovi vezani za razredni odjel  Svi razrednici OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac realizirali su svoj plan razrednog odjela

7.6.

RAD VIJEĆA UČENIKA

Učenici predstavnici Vijeća učenika tijekom školske godine 2016./17. sastali su se 4 puta. Na sjednicama je razgovarano o sljedećim temama:  Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika – pozdrav učenicima  Međusobno upoznavanje predstavnika vijeća učenika (reći nekoliko riječi o sebi)  Izbor predsjednika i zamjenika vijeća  Plan rada vijeća učenika  Prijedlog školskog kurikuluma 2016.-17.  Etički kodeks škole i Kućni red škole  Razno (razgovor o praznicima, slušanje glazbe prema izboru,…)  Božićna radionica (znak pažnje za učitelje)  Planiranje Božićne priredbe  Uspjeh u razredima (pedagoške mjere, ponašanje, ocjene)  Prijedlog ideja za radionicu na vijeću učenika  Projekt za Valentinovo – izrada srca ili sličnog za sve učenike i učitelje  Analiza Božićne priredbe – prijedlozi za poboljšanje  Analiza uspjeha – plan ispravljanja  Sudjelovanje u natjecanjima u znanju i sportu  Planiranje Fašenka v Kalnovcu  Aktualna problematika razreda  Osmišljavanje programa za Dan škole  Izvješća s terenske nastave i izleta koji su se ostvarili 48


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA  Uspjeh učenika na kraju školske godine  Analiza rada vijeća na kraju godine  Razno (odgojna problematika)  Razno

7.7.

RAD STRUČNIH SURADNIKA

7.7.1. RAD PEDAGOGA ŠKOLE POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA 

           

Utvrđivanje obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja – analiza odgojno obrazovnih postignuća učenika, KREDA i SWOT analiza rada škole, kratkoročni i dugoročni razvojni plan rada škole i stručnog suradnika pedagoga Organizajski poslovi– sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole, Školskog kurikuluma, statistički podaci, e-Matica-uvid, e-Dnevnik Izrada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada pedagoginje Plan i program individualnog stručnog usavršavanja Pomoć u godišnjem i mjesečnom planiranju učitelja, školskim aktivima, individualnom usavršavanju i sl. Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s učenicima s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju Planiranje praćenja napredovanja učenika Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima Planiranje i programiranje rada na profesionalnoj orijentaciji učenika Planiranje individualnih programa za uvođenje pripravnika u samostalan rad Planiranje i programiranje praćenja i unapređivanja nastave Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima

POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU           

Upis učenika u prvi razred Suradnja s Uredom za društvene djelatnosti te izrada popisa djece dorasle za upis u prvi razred po abecednom redu Suradnja s djelatnicima predškole i dječjeg vrtića Bubamara Organizacija posjeta budućih učenika, prisustvovanje aktivnostima u školi Radni dogovor povjerenstva za upis Priprema materijala za upis (upitnici za roditelje, učenike, pozivi) Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada Praćenje ostvarivanja NPP-a, praćenje opterećenja učenika i suradnja s razrednicima suradnja u organizaciji i artikulaciji nastavnog radnog dana Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa-posjet nastavi, Razgovori i savjeti nakon uvida 49


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA  Početnici, novi učitelji, volonteri  Praćenje ocjenjivanja učenika, ponašanje učenika, rješavanje problema u razrednom odjelu  Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa  Pedagoške radionice (priprema i realizacija) – realizacija školskog preventivnog programa , osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje  Sudjelovanje u radu stručnih tijela  Rad u Razrednik vijećima  Rad u Učiteljskom vijeću  Rad u stručnim timovima-projekti: tim za samovrednovanje, tim za izradu školskog kurikuluma  Praćenje uspjeha i napredovanja učenika,suradnja u realizaciji programa rada razrednika i razrednog odjela  Sudjelovanje u radu povjerenstva za popravne, predmetne i razredne ispite  Rad s učenicima s posebnim potrebama - uočavanje, poticanje, i praćenje  Identifikacija učenika s posebnim potrebama  Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh  Izrada dokumentacije praćenja i izvješća  Savjetodavni rad i suradnja  Savjetodavni rad s učenicima  Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima,pomoć učenicima u svladavanju i primjeni tehnika učenja  Vijeće učenika  Savjetodavni rad s učiteljima  Suradnja s ravnateljem  Savjetodavni rad sa stručnjacima: psiholozi, socijalni pedagozi, liječnici, socijalni radnici…  Savjetodavni rad s roditeljima  Predavanja/pedagoške radionice: Početak školovanja; Prijelaz s razredne na predmetnu nastavu; Odrastanje/adolescencija; Roditelji i profesionalno usmjeravanje  Vijeće roditelja  Suradnja s okruženjem  Profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika  Suradnja s učiteljima na poslovima PO  Predavanja za učenike: Činioci koji utječu na izbor zanimanja; Sustav srednjoškolskog obrazovanja u RH; Elementi i kriteriji za upis; Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja  Utvrđivanje profesionalnih interesa, obrada podataka  Suradnja sa stručnom službom Zavoda za zapošljavanje  Individualna savjetodavna pomoć  Vođenje dokumentacije o PO, informativni kutak  Zdravstvena i socijalna zaštita učenika  Suradnja na realizaciji PP zdravstvene zaštite (Zdravstveni odgoj)  Suradnja u organizaciji izvanučioničke nastave  Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne djelatnosti Škole 50


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA      

Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 1. polugodišta Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju nastavne godine, školske godine Istraživanja u funkciji osuvremenjivanja Samovrednovanje rada stručnog suradnika Samovrednovanje rada Škole, Vanjsko vrednovanje- NCVVO

STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA              

Stručno usavršavanje pedagoga Izrada godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja Praćenje i prorada stručne literature i periodike Stručno usavršavanje u školi-UV, aktivi-nazočnost ŽSV stručnih suradnika-sudjelovanje, predavanja Stručno-konzultativni rad sa sustručnjacima Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AOO i ostalih institucija-sudjelovanje Usavršavanje u organizaciji drugih institucija-sudjelovanje Stručno usavršavanje učitelja Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova usavršavanja Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje (školski stručni aktivi) Održavanje predavanja/ped. radionica za učitelje Rad s učiteljima pripravnicima Rad s učiteljima i str. sur. pripravnicima- sudjelovanje u radu povjerenstva za stažiranje

BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST  

    

Bibliotečno-informacijska djelatnost Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne i druge literature, novih izvora znanja, nabavke lektirnih djela, sudjelovanje u informiranju i predstavljanju novih stručnih izdanja, poticanje učenika, učitelja i roditelja na korištenje znanstvene i stručne literature Dokumentacijska djelatnost Briga o školskoj dokumentaciji Pregled učiteljske dokumentacije Vođenje dokumentacije o učenicima i roditeljima Vođenje dokumentacije o radu

OSTALI POSLOVI 51


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA  Nepredviđeni poslovi

7.7.2. RAD KNJIŽNIČARA ŠKOLE Djelatnost školske knjižnice dio je odgojno-obrazovnog i knjižničnog sustava i kao takva izravno je uključena u nastavni proces i učenje u školi kroz sve segmente djelatnosti školske knjižnice (neposredni odgojno-obrazovni rad, stručno-knjižnični rad, kulturna i javna djelatnost i stručno usavršavanje). 1. Odgojno–obrazovni rad s učenicima Tijekom šk. god. 2016./2017. svakodnevni odgojno–obrazovni rad s učenicima uključivao je razvijanje navike posjećivanja knjižnice (kako školske knjižnice, tako i bibliobusa), upućivanja učenika u rad knjižnice, razvijanje čitalačke sposobnosti učenika, pomaganje učenicima u izboru knjige za slobodno čitanje i upućivanje u čitanje ne samo književnih djela, već i stručne literature i časopisa. Učenici su često puta imali zadaće u kojima su se trebali poslužiti knjigama iz referentne zbirke. Zadaća učitelja i knjižničara je konstanto podsjećati učenike na postojanje referente zbirke u knjižnici, dok ih knjižničar mora uputiti u načine i metode rada na istraživačkim zadaćama upotrebom leksikona, enciklopedija, rječnika i ostalih knjiga iz referentne zbirke. Iako su učenici upoznati s postojanjem referentne zbirke i stručnih časopisa u knjižnici, vrlo je mali postotak istih koji se služe zbirkom u svrhu pisanja referata, zadaća i plakata. Prije se koriste on-line izvorima, nego tiskanim. Stoga je potrebno kroz edukaciju, bilo organizirano skupno ili pojedinačno, upoznati učenike s manama on-line izvora i naučiti ih kako razlikovati kvalitetan izvor od nekvalitetnog. U Godišnjem planu i programu školskog knjižničara koji je donesen početkom školske godine 2016./2017. sustavno su uključeni učenici od prvog do osmog razreda u predavanja koja su opisana u Nastavnom planu i programu za osnovnu školu po razredima i sadržajima. U sklopu razvoja informacijske i pismenosti i poticanja čitanja održana su predavanja od 1. do 8. razreda, i to: -

„Upoznajmo se s knjižnicom“ – 1. razred „Dječji časopisi, strip“ – 2. razred „Na putu od autora do čitatelja“ – 3. razred „Referentna zbirka“ – 4. razred „Povijesni izvori“ – 5. razred (u suradnji sa učiteljicom povjesti) „Časopisi – izvori novih informacija“ – 5. razred „Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica“ – 6. razred 52


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA - „Mrežni katalozi“ – 7. razred - „Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica“ – 8. razred U suradnji sa pedagoginjom Martinom Klasan održane su radionice u višim razredima na satu razrednika iz područja građanskog odgoja i obrazovanja. U 3. i 4. razredu održan je sat lektire „Šegrt Hlapić“, „Emil i detektivi“ a u 7. „Djevojčica iz Afganistana“ uz pomoć interaktivnog alata „Kahoot.“ 2. Kulturna i javna djelatnost i aktivnosti školske knjižnice Školska knjižnica je kulturno središte škole, mjesto razvoja kulturnog i osobnog identiteta učenika. Sadržaji kulturne i javne djelatnosti sastavni su dio odgojno-obrazovnog rada škole te godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice. Ove školske godine u prostoru školske knjižnice održalo se nekoliko aktivnosti i kulturnih događanja. U sklopu „Mjeseca hrvatske knjige 2016“ učenici Mate Balala i Gabrijel Vucikuja sudjelovali su u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja koji se provodio online. Od listopada 2016. do ožujka 2017. učenici su sudjelovali u projektu „Čitanjem do zvijezda“. Tema ovogodišnjeg natjecanja je bila „Ljepota različitosti.“ Projekt se provodio na dvije razine, školskoj i županijskoj. Nakon provedenog školskog natjecanja, na županijsku razinu u Sigetec plasirale su se učenice Elena Zvonar, Ena Miklić i Ozana Špoljar te su zauzele 10. mjesto. Na natjecanju iz kreativnosti sa plakatom nastupio je Mate Balala sa mentorom Hrvojem Baltićem. 17. listopada 2016. u sklopu obilježavanja Dana općine i blagdana sv. Luke održana je književna večer s akademikom mons. prof. emeritusom dr. sc. Ivanom Golubom kojoj je domaćin bila Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac. U suradnji s učiteljicom trećeg razreda Mirjanom Danček te učenicima i njihovim obiteljima, pokrenut je projekt na nacionalnoj razini „Čitamo mi, u obitelji svi“ koji je u školi krenuo u veljači, a završio u lipnju. Kako je uočen gubitak interesa za knjigom i čitanjem u trećem razredu, ovaj se projekt provodi u obiteljima učenika trećih razreda kako bi se povratio interes. Projekt je osmišljen na način da tjedan dana kod učenika boravi naprtnjača s osam odabranih knjiga i bilježnicom dojmova te kroz tih tjedan dana učenik zajedno s obitelji čita i proučava te knjige, čitaju naglas ili za sebe, komentiraju pročitano i zapisuju dojmove. Projekt se organizira već nekoliko godina na nacionalnoj razini i dobivaju se pozitivne povratne informacije i od roditelja, ali i učenika. Još jedna prednost projekta je da knjige koje

53


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA putuju u naprtnjači kasnije ostaju u knjižnici i na taj način se osvježava i upotpunjuje knjižni fond. Povodom „Međunarodnoga dana materinskog jezika“ koji se održava 21. veljače, u knjižnici je u suradnji sa učiteljicom hrvatskog jezika održana radionica glagoljice. Tom prilikom učenici su pomoću fimo mase, glinamola i akrilne boje izrađivali privjeske sa glagoljskim slovima. U veljači 2017. škola i knjižnica uključili su se u nacionalnu kampanju „I ja želim čitati“ i tom prilikom je u školi održano predavanje logopeda na temu "Poticanje predčitalačkih vještina i savladavanje vještina početnog čitanja." U ožujku 2017. u prostorijama knjižnice održana je promocija 16. broja školskog časopisa „Kalnovečki školarac“. Tom prilikom je održan i kratki dramsko

- recitatorski

program. 3. Nabava knjižnične građe i stanje fonda Školske godine 2016./2017. knjižnica se financirala iz vlastitih izvora, odnosno dobrovoljnim prilogom učenika za knjižnicu. S to malo sredstava, ali opet više nego li imaju neke druge knjižnice, pokušava se nabaviti kvalitetna literatura za učenike i učitelje. Uz kupnju od donacija učenika, nabavljeno je i nekoliko jedinica literature poklonom. U školskoj godini 2016./2017., za nastavnički fond je nabavljeno 2 jedinica literature (detaljnija podjela se može vidjeti u tablici), dok je za učenički fond nabavljeno 38 jedinica (vidi tablicu ispod). Učenički fond Nastavnički fond

Vlastita kupnja 36 0

Poklon

Zatečeni fond 4 0 Sveukupno:

Ukupno: 40 0

40

Na kraju školske godine, stanje fonda školske knjižnice je 2739 jedinica literature (535 jedinica nastavničkog fonda te 2204 jedinica u učeničkom fondu).

7.8.

RAD RAVNATELJA ŠKOLE

Ravnatelj škole je realizirao svoj godišnji plan i program rada, a koji se odnosio na slijedeće:  programiranje rada škole  rad s učiteljima, Razrednim vijećem i Učiteljskim vijećem razrednicima, učiteljima, učenicima

54


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA  pedagoški i savjetodavan rad s razrednicima, učiteljima, učenicima, učiteljima pripravnicima, osobnim pomoćnicima u nastavi i roditeljima  suradnja sa: Školskim odborom, Sindikatom učitelja, Vijećem roditelja, Vijećem učenika, Eko-odborom škole i različitim povjerenstvima  suradnja sa školskim pedagogom  suradnja sa Povjerenstvom za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece  suradnja sa prof. logopedije I defektologije Sonjom Maletić-Logopedski kabinet-obrt za govornu terapiju i usluge Bjelovar  materijalno-organizacijski i administrativni poslovi u suradnji sa tajnicomračunovotkinjom  suradnja u lokalnoj zajdnici i šire : Općinsko vijeće Općine Kalinovac, KUD Grgur Karlovčan Kalinovac, Kulturna udruga Tomislav Franjić, NK Kalinovac, RK Kalinovac, DVD Kalinovac, DVD Batinske, Poljoprivredna udruga Kalinovac, Lovačka udruga Kalinovac, Udruga Kalnovčice Kalinovac, Gradsko društvo crvenog križa Đurđevac, Gradska knjižnica Đurđevac, Dom zdravlja Đurđevac, Zavod za javno zdravstvo KKŽ, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničkokriževačke županije, Udruga “Lijepa naša” Zagreb, Liga protiv raka KKŽ, suradnja sa Župnim dvorom Kalinovac, Obrtničkom komorom Koprivnica, PU Koprivnica, PP Đurđevac, Dječjim vrtićem “Bubamara” Kalinovac, Hotelom Picok Đurđevac.  suradnja s ravnateljima Srednje strukovne škole Đurđevac, Srednjom školom Stjepan Sulimanec Pitomača, Gimnazijom dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac I srdenjim školama u Koprivnici.  suradnja sa djelatniicma Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područna služba Đurđevac i Križevci  suradnja s predstavnicima tvrtki s područja općine Kalinovac: Rasco.d.o.o. Kalinovac, PZ Kalinovac, Scan. POSLOVI RAVNATELJICE NA OSTVARIVANJU ŠKOLSKOG PROGRAMA     

izrada školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada do 30. rujna 2016.g. utvrđivanje programa školskih aktivnosti-izrada plana javne i kulturne djelatnosti škole određivanje smjena i radnih prostora-rad u jednoj smjeni, specijalizirane učionice izrada tjednog rasporeda rada (satnice)-redovita nastava i izborna nastava,utvrđivanje radnih zaduženja školskog osoblja-do 30.9.2016. utvrđivanje metodologije i izvedbenog plana programa-prezentirani planovi rada roditeljima na internetskim stranicama škole u mapi za učitelje, redovito ažurirane internetske stranice planiranje i programiranje izvannastavnih aktivnosti- izrada rasporeda sati i prijedloga grupa izvannastavnih aktivnosti 55


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA  kordinacija rada sa voditeljima sportskih klubova, udruga, vjerskih aktivnosti i KUD-a Grgur Karlovčan Kalinovac, KU Tomislav Franjić  planiranje i programiranje rada stručnih tijela škole-razredni i predmetni aktivi učitelja  planiranje unapređenja nastave-uvođenje inovacija-upotreba informatičkokomunikacijske opreme u nastavi (mikroračunala) planiranje i praćenja napredovanja učenika-19 učenika (17%) sudjelovalo na školskoj razini natjecanja, 37 ili 32% na međuopćinskoj razini, 16 ili 14% na županijskoj razini promicalo je svojim znanjem, umijećima I vještinama školu  planiranje suradnje s roditeljima- uspješna suradnja sa Vijećem roditelja  planiranje i programiranje profesionalne orijentacije-ostvareno u suradnji sa nadležnim institucijama, srednjim školama Koprivničko-križevačke i Virovitičkopodravske županije, tvrtkom Rasco d.o.o. Kalinovac, Centom za savjetovanje u karijeri CISOK.  planiranje i programiranje javne afirmacije škole-dijamantni status međunarodne eko škole svrstava školu u 3. generaciju eko škola u Republici Hrvatskoj i njen rad je prepoznat kroz 15-godišnje djelovanje, kvaliteta i stručnost učitelja vrednovana je prestižnom Ngradom Ivan Filipović za najviša posignuća u odgojno-obrazovnom radu koja je dodijeljena našoj učiteljici Elizabeti trepotec Marić, prof. povijesti i geografije. Dvoje učiteljica prijavljeno je za napredovanje u zvanje učitelja –mentora, učiteljica razredne nastave Mirjana Danček i dipl.učiteljica s pojačanim programom iz prirodoslovlja Martina Lovrak Ivanov.  planiranje odgojnog, estetskog i ekološkog djelovanja škole-kroz estetsko uređenje prostora u koje smo uključili sve učenike, roditelje, učitelje i školske djelatnike i poželjne oblike ponašanja u međuodnosima svih sudionika u školi promicati poželjno ponašanje, vrijednosti i graditi kulturu škole.  planiranje i programiranje stručnog usavršavanja zaposlenih-prema financijskim mogućnostima škole, učitelji redovito odlaze na županijska usavršavanja I redovito se usavršavaju u školi na sjednicama učiteljskih vijeća i stručnim aktivima  didaktičko-metodičko usklađivanje prostora-specijalizirane učionice za predmetnu nastavu  estetsko i ekološko uređivanje prostora za nastavu-sustavno se vodi briga o estetskom dojmu svih školskih prostorija  osiguravanje i uređivanje izložbenih prostora-izložbe slika, interne školske priredbe  uspostavljanje baze podataka o nastavnoj opremi-izrađen popis nastavnih sredstava i pomagala  praćenje i informacija o inovacijama u nastavnoj opremi-ulazak u projekt Croatien Makers lige  izrada rasporeda rada učitelja-do 5.9.2016.  izrada prijedloga kalendara rada škole-do 29.8.2016. 56


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA  izrada plana rada ravnatelja-do 30.9.2016.  stručno usavršavanje ravnatelja-prisustvovanje aktivima i seminarima organiziranim za ravnatelje i voditelje županijskih vijeća ravnatelja osnovnih škola, voditeljica Stručnog vijeća ravnatelja osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije.

57


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

8. REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA – ANALIZA ODGOJNO - OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA 8.1.

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

Planiranje i programiranje nastavnog plana i programa provodi svaki učitelj individualno na početku školske godine. Planiranje provode na godišnjoj i mjesečnoj bazi.

8.2.

REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA

Godišnji nastavni plan i program je u potpunosti ostvaren i realiziran. Za svaki predmet odgovoran je učitelj, a o realizaciji se izvještavalo na razrednim aktivima, sjednicama razrednih vijeća i na učiteljskom vijeću. 1. RAZRED Nastavni predmet

Smjer

Trajanje

Sati Planirano Stručno Nestručno

Ime i prezime nastavnika

Zvanje ­ zanimanje

Stručna sprema

od

do

1. Hrvatski jezik

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

80/175

178

0

Jasminka Stankir

učiteljica razrednenastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

2. Likovna kultura

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

16/35

35

0

Jasminka Stankir

učiteljica razrednenastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

3. Glazbena  kultura

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

16/35

35

0

Jasminka Stankir

učiteljica razrednenastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

4. Matematika

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

70/140

140

0

Jasminka Stankir

učiteljica razrednenastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

58


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA 5. Priroda i društvo

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

32/70

73

0

Jasminka Stankir

učiteljica razrednenastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

6. Tjelesna i  zdravstvena  kultura

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

48/105

106

0

Jasminka Stankir

učiteljica razrednenastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

7. Njemački jezik I

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

32/70

70

0

Sanja Kolar

diplomirana učiteljica razredne  nastave i pojačanim predmetom  njemački jezik

VSS

01.09.2016 13.01.2017

8. Vjeronauk ­  Katolički (izborni)

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

magistar/magistra religiozne  VSS pedagogije i katehetike ­ nastavnik

16.01.2017 31.08.2017

32/70

Viktorija Hrženjak

dipl. kateheta

VSS

01.09.2016 16.01.2017

9. Sat razrednika

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

16/35

35

0

Jasminka Stankir

učiteljica razrednenastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

10. Hrvatski jezik  (dopunska  nastava)

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

8/18

24

0

Jasminka Stankir

učiteljica razrednenastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

11. Matematika  (dopunska  nastava)

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

6/17

11

0

Jasminka Stankir

učiteljica razrednenastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

12. Priroda i  društvo (dodatna  nastava)

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

16/35

35

0

Jasminka Stankir

učiteljica razrednenastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

62

8

Ivana Amižić

2. RAZRED Nastavni predmet 1. Hrvatski jezik

Smjer Osnovna škola ­ 

Trajanje cijela

Sati Planirano Stručno Nestručno 75/175

174

2

Ime i prezime nastavnika Miroslav 

Zvanje ­ zanimanje učitelj razredne nastave

Stručna sprema VŠS

od

do

05.09.2016 31.08.2017

59


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA redovni program

godina

2. Likovna kultura

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

15/35

32

3

Miroslav Rabađija

učitelj razredne nastave

VŠS

05.09.2016 31.08.2017

3. Glazbena  kultura

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

15/35

32

3

Miroslav Rabađija

učitelj razredne nastave

VŠS

05.09.2016 31.08.2017

4. Matematika

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

57/140

141

0

Miroslav Rabađija

učitelj razredne nastave

VŠS

05.09.2016 31.08.2017

5. Priroda i društvo

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

31/70

68

3

Miroslav Rabađija

učitelj razredne nastave

VŠS

05.09.2016 31.08.2017

6. Tjelesna i  zdravstvena  kultura

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

43/105

105

0

Miroslav Rabađija

učitelj razredne nastave

VŠS

05.09.2016 31.08.2017

Vesna Bartolić

suradnik u kulturnim i znanstvenim  ustanovama

SSS

16.01.2017 30.06.2017

diplomirana učiteljica razredne  nastave i pojačanim predmetom  njemački jezik

VSS

05.09.2016 13.01.2017

magistar/magistra religiozne  pedagogije i katehetike ­ nastavnik

VSS

16.01.2017 31.08.2017

dipl. kateheta

VSS

29.12.2016 13.01.2017

7. Njemački jezik I

Osnovna škola ­  redovni program

8. Vjeronauk ­  Katolički (izborni)

Osnovna škola ­  redovni program

9. Hrvatski jezik  (dopunska  nastava)

cijela godina

Rabađija

30/70

70

0 Sanja Kolar

Viktorija Hrženjak

cijela godina

29/70

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

18/35

12

0

Miroslav Rabađija

učitelj razredne nastave

VŠS

05.09.2016 31.08.2017

10. Matematika  (dopunska  nastava)

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

17/35

23

0

Miroslav Rabađija

učitelj razredne nastave

VŠS

05.09.2016 31.08.2017

11. Sat razrednika

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

18/35

37

0

Miroslav Rabađija

učitelj razredne nastave

VŠS

05.09.2016 31.08.2017

62

8 Ivana Amižić

60


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA 12. Matematika  (dodatna nastava)

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

14/35

35

0

Miroslav Rabađija

učitelj razredne nastave

VŠS

05.09.2016 31.08.2017

3. RAZRED Nastavni predmet

Smjer

Trajanje

Sati Planirano Stručno Nestručno

Ime i prezime nastavnika

Zvanje ­ zanimanje

Stručna sprema

od

do

1. Hrvatski jezik

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

77/98

177

0

Mirjana Danček učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

2. Likovna kultura

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

17/18

35

0

Mirjana Danček učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

3. Glazbena kultura

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

17/18

35

0

Mirjana Danček učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

4. Matematika

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

59/80

143

1

Mirjana Danček učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

5. Priroda i društvo

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

32/38

73

0

Mirjana Danček učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

6. Tjelesna i  zdravstvena kultura

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

44/61

106

0

Mirjana Danček učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

7. Vjeronauk ­  Katolički (izborni)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

Viktorija Hrženjak

magistar/magistra religiozne  pedagogije i katehetike ­ nastavnik

VSS

16.01.2017 31.08.2017

dipl. kateheta

VSS

01.09.2016 16.01.2017

30/40

62

8

Ivana Amižić

61


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA 8. Njemački jezik I

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

30/40

67

3

Sanja Kolar

9. Sat razrednika

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

15/20

36

0

10. Hrvatski jezik  (dopunska  nastava)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

7/10

16

11. Matematika  (dopunska  nastava)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

7/11

12. Hrvatski jezik  (dodatna nastava)

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

15/20

diplomirana učiteljica razredne  nastave i pojačanim predmetom  njemački jezik

VSS

01.09.2016 16.01.2017

Mirjana Danček učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

0

Mirjana Danček učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

19

0

Mirjana Danček učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

35

0

Mirjana Danček učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

4.RAZRED Nastavni predmet 1. Hrvatski jezik

Smjer Osnovna škola ­  redovni program

Trajanje cijela godina

Sati Planirano Stručno Nestručno 78/97

173

2

Ime i prezime nastavnika

Zvanje ­ zanimanje

Jasna Miklaušić učiteljica razredne nastave

Stručna sprema VŠS

od

do

01.09.2016 31.08.2017

62


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

2. Likovna kultura

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

15/20

34

1

Jasna Miklaušić učiteljica razredne nastave

3. Glazbena  kultura

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

15/20

35

0

Dijana Habijanec

4. Matematika

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

62/78

140

1

Jasna Miklaušić učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

5. Priroda i  društvo

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

46/59

104

1

Jasna Miklaušić učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

6. Tjelesna i  zdravstvena  kultura

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/40

71

0

Jasna Miklaušić učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

suradnik u kulturnim i znanstvenim  SSS ustanovama

16.01.2017 30.06.2017

7. Njemački jezik I

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

diplomirana učiteljica razredne  nastave i pojačanim predmetom  njemački jezik

VSS

01.09.2016 16.01.2017

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

8. Sat razrednika

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz 

Vesna Bartolić cijela  godina

cijela godina

30/40

69

1 Sanja Kolar

15/20

36

0

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

diplomirana učiteljica razredne  nastave s pojačanim programom iz VSS glazbene kulture

01.09.2016 31.08.2017

Jasna Miklaušić učiteljica razredne nastave

63


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA individualizirani pristup

9. Vjeronauk ­  Katolički (izborni)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/40

10. Engleski jezik  II (izborni)

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

30/40

70

0

Lena Njemeček

11. Hrvatski jezik  (dopunska  nastava)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

7/11

17

0

Jasna Miklaušić učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

12. Matematika  (dopunski rad)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

7/10

19

0

Jasna Miklaušić učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

13. Priroda i  društvo (dodatna  nastava)

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

15/20

35

0

Jasna Miklaušić učiteljica razredne nastave

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

62

8

Viktorija Hrženjak Ivana Amižić

magistar/magistra religiozne  VSS pedagogije i katehetike ­ nastavnik

16.01.2017 31.08.2017

dipl. kateheta

VSS

01.09.2016 16.01.2017

prof. engleskog i hrvatskog jezika i  VSS književnosti

01.09.2016 31.08.2017

5. RAZRED Nastavni predmet

Smjer

Trajanje

Sati Planirano Stručno Nestručno

Ime i prezime nastavnika

Zvanje ­ zanimanje

Stručna sprema

od

do

1. Hrvatski jezik

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

75/175

170

7

Petra Šerbeđija

mag. edukacije hrvatskog jezika i  VSS književnosti

01.09.2016 16.07.2017

2. Likovna kultura

Osnovna škola ­  redovni program

cijela

15/35

35

0

Hrvoje Baltić

profesor likovne kulture

01.09.2016 31.08.2017

VSS

64


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Redoviti program uz  individualizirani pristup

godina

3. Glazbena  kultura

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

15/35

35

0

Dijana Habijanec

diplomirana učiteljica razredne  nastave s pojačanim programom iz VSS glazbene kulture

01.09.2016 31.07.2017

4. Matematika

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

60/140

142

0

Marina Željeznjak

dipl. učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz  VSS matematike

01.09.2016 31.07.2017

5. Priroda

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

23/53

55

0

dipl. učiteljica razredne nastave s  Martina Lovrak  pojačanim programom iz  VSS Ivanov prirodoslovlja

01.09.2016 31.07.2017

6. Povijest

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/70

68

4

Elizabeta prof. geografije i povijesti Trepotec Marić

VSS

01.09.2016 31.08.2017

7. Geografija

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

22/52

50

2

Elizabeta prof. geografije i povijesti Trepotec Marić

VSS

01.09.2016 31.08.2017

8. Tehnička  kultura

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

15/35

35

0

Darijo Čamilović prof. fizike i politehnike

VSS

01.09.2016 31.08.2017

9. Tjelesna i  zdravstvena  kultura

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/70

69

2

Goran Ređep

prof. fizičke kulture

VSS

01.09.2016 31.08.2017

10. Engleski jezik  II (izborni)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/70

72

0

Lena Njemeček

prof. engleskog i hrvatskog jezika i  VSS književnosti

01.09.2016 31.08.2017

Vesna Bartolić

suradnik u kulturnim i znanstvenim  SSS ustanovama

16.01.2017 30.06.2017

11. Njemački jezik I

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

diplomirana učiteljica razredne  nastave i pojačanim predmetom  njemački jezik

01.09.2016 13.01.2017

cijela godina

50/105

106

0 Sanja Kolar

VSS

65


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA 12. Informatika  (izborni)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

13. Vjeronauk ­  Katolički (izborni)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/70

14. Sat razrednika

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

16/35

38

15. Matematika  (dodatna nastava)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

20/35

16. Njemački jezik (dopunska  nastava)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

17. Hrvatski jezik  (dopunska  nastava)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/70

72

0

VSS

01.09.2016 31.08.2017

magistar/magistra religiozne  VSS pedagogije i katehetike ­ nastavnik

16.01.2017 31.08.2017

dipl. kateheta

VSS

01.09.2016 13.01.2017

0

dipl. učiteljica razredne nastave s  Martina Lovrak  pojačanim programom iz  VSS Ivanov prirodoslovlja

01.09.2016 31.08.2017

39

0

Marina Željeznjak

dipl. učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz  VSS matematike

01.09.2016 31.08.2017

19/35

12

23

Sanja Kolar

diplomirana učiteljica razredne  nastave i pojačanim predmetom  njemački jezik

VSS

01.09.2016 13.01.2017

19/35

35

0

Petra Šerbeđija

mag. edukacije hrvatskog jezika i  VSS književnosti

01.09.2016 16.07.2017

62

Darijo Čamilović prof. fizike i politehnike Viktorija  Hrženjak

9

Ivana Amižić

6. RAZRED Nastavni predmet

1. Hrvatski jezik

2. Likovna kultura

Smjer Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu

Trajanje

cijela godina cijela  godina

Sati Planirano Stručno Nestručno

80/175

197

7

16/35

38

0

Ime i prezime nastavnika

Hrvoje Baltić

Zvanje ­ zanimanje

profesor likovne kulture

Stručna sprema

VSS

od

do

01.09.2016 31.08.2017

66


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Redoviti program uz  individualizirani pristup

3. Glazbena kultura

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

16/35

41

0

diplomirana učiteljica razredne  Dijana Habijanec nastave s pojačanim programom  VSS iz glazbene kulture

01.09.2016 31.08.2017

4. Matematika

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

60/140

163

1

Marina Željeznjak

dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz  VSS matematike

01.09.2016 31.08.2017

5. Priroda

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/70

85

0

dipl. učiteljica razredne nastave s Martina Lovrak  pojačanim programom iz  VSS Ivanov prirodoslovlja

01.09.2016 31.08.2017

6. Povijest

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/70

80

2

Elizabeta Trepotec Marić

prof. geografije i povijesti

VSS

01.09.2016 31.08.2017

7. Geografija

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/70

82

1

Elizabeta Trepotec Marić

prof. geografije i povijesti

VSS

01.09.2016 31.08.2017

8. Tehnička kultura

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

16/35

39

0

Darijo Čamilović prof. fizike i politehnike

VSS

01.09.2016 31.08.2017

9. Tjelesna i  zdravstvena kultura

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/70

70

2

Goran Ređep

prof. fizičke kulture

VSS

01.09.2016 31.08.2017

10. Njemački jezik I

Osnovna škola ­ redovni

cijela

50/105

120

4

Sanja Kolar

diplomirana učiteljica razredne 

VSS

01.09.2016 13.01.2017

67


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

godina

11. Vjeronauk ­  Katolički (izborni)

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/70

73

9

Ivana Amižić

dipl. kateheta

VSS

01.09.2016 13.01.2017

12. Engleski jezik II (izborni)

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/70

81

0

Lena Njemeček

prof. engleskog i hrvatskog jezika VSS i književnosti

01.09.2016 31.08.2017

Petra Kovačić

profesorica pedagogije

VSS

03.05.2017 10.05.2017

13. Sat razrednika

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

16/35

VSS

01.09.2016 31.08.2017

14. Informatika  (izborni)

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/70

72

0

Darijo Čamilović prof. fizike i politehnike

VSS

01.09.2016 31.08.2017

15. Matematika  (dodatna nastava)

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

16/35

39

0

Marina Željeznjak

dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz  VSS matematike

01.09.2016 31.08.2017

16. Njemački jezik I (dopunska  nastava)

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

16/35

13

22

Sanja Kolar

diplomirana učiteljica razredne  nastave i pojačanim predmetom  VSS njemački jezik

01.09.2016 13.01.2017

17. Hrvatski jezik  (dopunska  nastava)

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

16/35

35

0

nastave i pojačanim predmetom  njemački jezik

37

0

Elizabeta prof. geografije i povijesti Trepotec Marić

68


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA 18. Matematika  (dopunska  nastava)

Osnovna škola ­ redovni program Redoviti program uz  prilagodbu Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

16/35

35

0

Marina Željeznjak

dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz  VSS matematike

01.09.2016 31.08.2017

7. RAZRED Nastavni predmet

Smjer

Trajanje

Sati Planirano Stručno Nestručno

Ime i prezime nastavnika

Zvanje ­ zanimanje

Stručna sprema

od

do

1. Hrvatski jezik

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

75/140

135

5

Petra Šerbeđija

mag. edukacije hrvatskog jezika i  književnosti

VSS

01.09.2016 16.07.2017

2. Likovna kultura

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

15/35

35

0

Hrvoje Baltić

profesor likovne kulture

VSS

01.09.2016 31.08.2017

3. Glazbena  kultura

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

15/35

35

0

Dijana Habijanec

diplomirana učiteljica razredne  nastave s pojačanim programom iz  VSS glazbene kulture

01.09.2016 31.08.2017

4. Matematika

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

60/140

140

1

Marina Željeznjak

dipl. učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz  matematike

VSS

01.09.2016 31.08.2017

5. Biologija

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

23/53

72

0

dipl. učiteljica razredne nastave s  Martina Lovrak  pojačanim programom iz  Ivanov prirodoslovlja

VSS

01.09.2016 31.08.2017

6. Kemija

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

30/70

70

0

Nada Kožar

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

7. Fizika

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

30/70

71

0

Darijo Čamilović prof. fizike i politehnike

VSS

01.09.2016 31.08.2017

8. Povijest

Osnovna škola ­ 

cijela godina

30/70

70

1

Elizabeta

VSS

01.09.2016 31.08.2017

nastavnik kemije

prof. geografije i povijesti

69


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

Trepotec Marić

9. Geografija

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

22/52

67

3

Elizabeta Trepotec Marić

10. Tehnička  kultura

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

15/35

36

0

Darijo Čamilović prof. fizike i politehnike

11. Vjeronauk ­  Katolički (izborni)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

12. Tjelesna i  zdravstvena  kultura

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

13. Njemački jezik I

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

14. Engleski jezik  II (izborni)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

30/70

70

0

Lena Njemeček

15. Informatika  (izborni)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

30/70

70

0

Darijo Čamilović prof. fizike i politehnike

16. Sat razrednika

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

17. Matematika 

30/70

64

6

VSS

01.09.2016 31.08.2017

VSS

01.09.2016 31.08.2017

magistar/magistra religiozne  VSS pedagogije i katehetike ­ nastavnik

16.01.2017 31.08.2017

dipl. kateheta

VSS

01.09.2016 13.01.2017

Goran Ređep

prof. fizičke kulture

VSS

01.09.2016 31.08.2017

Vesna Bartolić

suradnik u kulturnim i znanstvenim  SSS ustanovama

16.01.2017 30.06.2017

diplomirana učiteljica razredne  nastave i pojačanim predmetom  njemački jezik

VSS

01.09.2016 13.01.2017

prof. engleskog i hrvatskog jezika i  VSS književnosti

01.09.2016 31.08.2017

Viktorija Hrženjak Ivana Amižić

30/70

52/105

69

106

1

0 Sanja Kolar

16/35

36

1

Viktorija Hrženjak Ivana Amižić

16/35

35

0

Marina

prof. geografije i povijesti

VSS

01.09.2016 31.08.2017

magistar/magistra religiozne  VSS pedagogije i katehetike ­ nastavnik

16.01.2017 31.08.2017

dipl. kateheta

VSS

01.09.2016 13.01.2017

dipl. učiteljica razredne nastave s 

VSS

01.09.2016 31.08.2017

70


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA (dopunska nastava)

Redoviti program  uz prilagodbu

Željeznjak

pojačanim programom iz  matematike

18. Hrvatski jezik  (dopunska  nastava)

Osnovna škola ­  redovni program Redoviti program  uz prilagodbu

cijela godina

16/35

0

0

Petra Šerbeđija

mag. edukacije hrvatskog jezika i  književnosti

VSS

01.09.2016 16.07.2017

19. Geografija  (dodatna nastava)

Osnovna škola ­  redovni program

cijela godina

25/52

52

0

Elizabeta Trepotec Marić

prof. geografije i povijesti

VSS

01.09.2016 31.08.2017

20. Hrvatski jezik  (dopunski rad)

Osnovna škola ­  redovni program

drugo polugodište

0/10

10

0

Petra Šerbeđija

mag. edukacije hrvatskog jezika i  književnosti

VSS

20.06.2017 28.06.2017

8. RAZRED Nastavni predmet

Smjer

Trajanje

Sati Planirano Stručno Nestručno

Ime i prezime nastavnika

Zvanje ­ zanimanje

Stručna sprema

od

do

1. Hrvatski jezik

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

60/140

138

2

Petra Šerbeđija

mag. edukacije hrvatskog jezika i  književnosti

VSS

01.09.2016 14.07.2017

2. Likovna kultura

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

15/35

35

0

Hrvoje Baltić

profesor likovne kulture

VSS

01.09.2016 31.08.2017

3. Glazbena  kultura

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

15/35

35

0

Dijana Habijanec

diplomirana učiteljica razredne  nastave s pojačanim programom iz  VSS glazbene kulture

01.09.2016 31.08.2017

4. Njemački jezik  I

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

30/70

105

1

Sanja Kolar

diplomirana učiteljica razredne  nastave i pojačanim predmetom  njemački jezik

VSS

01.09.2016 15.01.2017

60/140

139

1

Marina Željeznjak

dipl. učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz 

VSS

01.09.2016 31.08.2017

5. Matematika

Osnovna škola ­ redovni cijela  program godina Redoviti program uz 

71


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA matematike

individualizirani pristup

6. Biologija

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

30/70

70

0

dipl. učiteljica razredne nastave s  Martina Lovrak  pojačanim programom iz  Ivanov prirodoslovlja

VSS

01.09.2016 31.08.2017

7. Kemija

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

30/70

67

4

Nada Kožar

VŠS

01.09.2016 31.08.2017

8. Fizika

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

30/70

70

0

Darijo Čamilović prof. fizike i politehnike

VSS

01.09.2016 31.08.2017

9. Povijest

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

30/70

68

2

Elizabeta Trepotec Marić

prof. geografije i povijesti

VSS

01.09.2016 31.08.2017

10. Geografija

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

30/70

68

2

Elizabeta Trepotec Marić

prof. geografije i povijesti

VSS

01.09.2016 31.08.2017

11. Tehnička  kultura

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

15/35

35

0

Darijo Čamilović prof. fizike i politehnike

VSS

01.09.2016 31.08.2017

12. Tjelesna i  zdravstvena  kultura

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

30/70

68

2

Goran Ređep

prof. fizičke kulture

VSS

01.09.2016 31.08.2017

13. Vjeronauk ­  Katolički (izborni)

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

magistar/magistra religiozne  VSS pedagogije i katehetike ­ nastavnik

16.01.2017 31.08.2017

30/70

Viktorija Hrženjak

dipl. kateheta

VSS

01.09.2016 13.01.2017

14. Engleski jezik  II (izborni)

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

30/70

70

0

Lena Njemeček

prof. engleskog i hrvatskog jezika i  VSS književnosti

01.09.2016 31.08.2017

15. Informatika  (izborni)

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

30/70

68

0

Darijo Čamilović prof. fizike i politehnike

62

8

Ivana Amižić

nastavnik kemije

VSS

01.09.2016 31.08.2017

72


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA 16. Sat  razrednika

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

15/35

35

0

Goran Ređep

prof. fizičke kulture

VSS

01.09.2016 31.08.2017

17. Matematika  (dopunska  nastava)

Osnovna škola ­ redovni cijela  program Redoviti program uz  godina individualizirani pristup

16/35

35

0

Marina Željeznjak

dipl. učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz  matematike

VSS

01.09.2016 31.08.2017

18. Engleski jezik  I

Redoviti program uz  individualizirani pristup

cijela godina

30/70

0

0

Lena Njemeček

prof. engleskog i hrvatskog jezika i  VSS književnosti

01.10.2016 31.08.2017

73


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

8.3.

RAD I POSTIGNUĆA U REDOVNOJ I IZBORNOJ NASTAVI

1. RAZRED 15 učenika – 9 M i 6 Ž – učenici pozitivno ocijenjeni iz svih nastavnih predmeta Srednja ocjena razreda – 4,11 2 učenika – primjereni oblik školovanja – redovni program uz primjenu individualiziranih postupaka Uspjeh: - odličan – 5 (od toga 4 s uspjehom 5.00) - vrlo dobar – 7 - dobar - 3 - dovoljan – 0 -nedovoljan – 0 VLADANJE: uzorno (15) IZOSTANCI: opravdani (350), neopravdano (7) 2. RAZRED 14 učenika – 5 M i 9 Ž – učenici pozitivno ocijenjeni iz svih nastavnih predmeta Srednja ocjena razreda - 4,15 Uspjeh: - odličan – 6 (od toga 5 s uspjehom 5.00) - vrlo dobar – 5 - dobar - 3 - dovoljan – 0 - nedovoljan – 0 VLADANJE: uzorno (9), dobro (5) IZOSTANCI: opravdani (448), neopravdano (4) 3. RAZRED 14 učenika – 7 M i 7 Ž – učenici pozitivno ocijenjeni iz svih nastavnih predmeta Srednja ocjena razreda – 4,13 2 učenika – primjereni oblik školovanja – redovni program uz prilagodbu sadržaja i primjenu individualiziranih postupaka Uspjeh: - odličan – 6 (od toga 3 s uspjehom 5.00) - vrlo dobar – 3 - dobar - 5 - dovoljan – 0 - nedovoljan – 0 VLADANJE: uzorno (12), dobro (2) IZOSTANCI: opravdani (255), neopravdano (0) 74


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA 4. RAZRED 12 učenika – 6 M i 6 Ž – učenici pozitivno ocijenjeni iz svih nastavnih predmeta Srednja ocjena razreda – 4,32 2 učenika – primjereni oblik školovanja – 1 redovni program uz primjenu individualiziranih postupaka, 1 redovni program uz prilagodbu sadržaja i primjenu individualiziranih postupaka Uspjeh: - odličan – 4 (od toga 2 s uspjehom 5.00) - vrlo dobar – 7 - dobar - 1 - dovoljan – 0 - nedovoljan – 0 VLADANJE: uzorno (12) IZOSTANCI: opravdani (378), neopravdano (0) USPJEH UČENIKA U RAZREDNOJ NASTAVI - UKUPNO Srednja ocjena razredne nastave ukupno: 4.18 (55 učenika) Odličan – 21 (38.18 %) Vrlo dobar – 22 (40 %) Dobar – 12 (21.82 %) Dovoljan – 0 Nedovoljan – 0 5. RAZRED 10 učenika – 6 M i 4 Ž – svi učenici su pozitivno ocijenjeni iz svih nastavnih predmeta Srednja ocjena razreda – 4,07 2 učenika – primjereni oblik školovanja – redovni program uz primjenu individualiziranih postupaka Uspjeh: - odličan – 4 (od toga s uspjehom 5.00 - nema) - vrlo dobar – 5 - dobar - 1 - dovoljan – 0 - nedovoljan – 0 VLADANJE: uzorno (10), dobro (0) IZOSTANCI: opravdano (279), neopravdano (1) 6. RAZRED 17 učenika – 10 M i 7 Ž – učenici pozitivno ocijenjeni iz svih nastavnih predmeta Srednja ocjena razreda – 4,14 2 učenika – primjereni oblik školovanja – 1 redovni program uz prilagodbu sadržaja i primjenu individualiziranih postupaka, 1 redovni program uz primjenu individualiziranih postupaka 75


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Uspjeh: - odličan – 5 (od toga s uspjehom 5.00 - nema) - vrlo dobar – 9 - dobar - 3 - dovoljan – 0 - nedovoljan – 0 VLADANJE: uzorno (15), dobro (2) IZOSTANCI: opravdano (680), ostalo (155) 7. RAZRED 15 učenika – 8 M i 7 Ž – svi učenici su pozitivno ocijenjeni iz svih nastavnih predmeta Srednja ocjena razreda 3,93 1 učenik – primjereni oblik školovanja – 1 redovni program uz prilagodbu sadržaja i primjenu individualiziranih postupaka Uspjeh: - odličan – 3 (od toga s uspjehom 5.00 - nema) - vrlo dobar – 10 - dobar - 2 - dovoljan – 0 - nedovoljan – 0 VLADANJE: uzorno (13), dobro (2) IZOSTANCI: opravdano (492), ostalo (1) 8. RAZRED 18 učenika – 8 M i 10 Ž – učenici pozitivno ocijenjeni iz svih nastavnih predmeta Srednja ocjena razreda – 3,83 1 učenik – primjereni oblik školovanja – redovni program uz primjenu individualiziranih postupaka Uspjeh: - odličan – 4 (od toga s uspjehom 5.00 - nema) - vrlo dobar – 7 - dobar - 7 - dovoljan – 0 - nedovoljan – 0 VLADANJE: uzorno (3), dobro (12), loše (3) IZOSTANCI: opravdano (628), neopravdano (1) USPJEH UČENIKA U PREDMETNOJ NASTAVI - UKUPNO Srednja ocjena predmetne nastave ukupno: 4.01 (60 učenika) Odličan – 16 (26.67 %) Vrlo dobar – 31 (51.67 %) Dobar – 13 (21.67 %) Dovoljan – 0 76


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Nedovoljan – 0 SVEUKUPNO: 115 učenika Srednja ocjena škole ukupno: 4.09 odličan – 21+16=37 (32.17%) vrlo dobar – 22+31=53 (46.09%) dobar – 12+13=25 (21.74%) dovoljan – 0 nedovoljan - 0

Izborna nastava

U školi se izvodila izborna nastava iz vjeronauka dva sata tjedno od I-VIII razreda, informatika od V-VIII razreda po dva sata i izborna nastava iz engleskog jezika od IV-VIII. razreda također po dva sata. Razredni odjel 1.-8.r. 4.- 8.raz. 5.-8. razred Ukupno

8.4.

Broj učenika 115 45 37 197

Izborni program Vjeronauk Engleski jezik Informatika

Nastavnik Ivana Amižić Lena Njemeček Darijo Čamilović

PRIKAZ POSTIGNUĆA NA NATJECANJIMA I SMOTRAMA

8.4.1. MEĐUNARODNA NATJECANJA Na Međunarodnom matematičkom natjecanju Klokan bez granica školu je predstavljalo 29 učenika od 2. do 7. razreda, a 6 učenika ušlo je u 10 % najbolje plasiranih u Republici Hrvatskoj: Tena Moslavac 2.r., Sara Balala 4.r., Luka Vedriš 5.r., Lana Plazek 6.r., Matko Balala 6.r. I Ivan Miklić 7.r.

8.4.2. ŽUPANIJSKA NATJECANJA Na županijskoj razini natjecanja sudjelovalo je ukupno 16 učenika ili % 14% 23. veljače2017. godine - geografija Na natjecanju je sudjelovala učenica 7. razreda: Elena Zvonar 1. mjesto Mentor učenika je prof. Elizabeta Trepotec Marić. 77


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA 28. veljače 2017. godine - matematika Na natjecanju sudjeluju učenici 5. r.: Luka Vedriš 3. mjesto 6.r. Matko Balala-2. mjesto Mentor učenika je učiteljica Marina Željeznjak. Čitanjem do zvijezda – Ena Miklić (5.r.),Elena Zvonar, Mate Balala (7.r) i Ozana Špoljar (8.r.) Mentor učenika je knjižničar Igor Radmilović 27. veljače 2017. godine smotra LIK Na natjecanju su sudjelovali učenici: Elena Zvonar (7.r), Matko Balala (6.r) i Gabrijel Vucikuja(6.r) Mentor učenika je prof. Hrvoje Baltić Šah, 3.3.2017. u OŠ Sveti Ivan žabno: Na natjecanju sudjeluju učenici: Lana Plazek, Luka Vedriš, Matko Balala i Luka Plazek, Sara Balala i Lorena Vlašić. Mentor učenika je učitelj Miroslav Rabađija Na županijskom natjecanju osvojili su 3. mjesto 8.4.3.1. ŠKOLSKA RAZINA NATJECANJA Na školskoj razini natjecanja u znanju sudjelovalo je ukupno 19 učenika ili 17 % 18. siječnja 2017. godine- školsko natjecanje iz geografije Na natjecanju je sudjelovala učenica 7. razreda: Elena Zvonar Mentor učenika je prof. Elizabeta Trepotec Marić. 24. siječnja 2017. godine - školsko natjecanje iz njemačkog jezika Na natjecanju su sudjelovali učenici 8. r.: Anita Aurer, Karlo Biruš i Lara Živko. Mentor učenika je učiteljica Vesna Bartolić. 26. siječnja 2017. godine - školsko natjecanje iz matematike. Na natjecanju su sudjelovali učenici 5. r.: Luka Vedriš 6.r.: Niko Paviša, Gabrijel Vucikuja, Matko Balala Mentor učenika je učiteljica Marina Željeznjak. 6. veljače 2017. godine- školsko natjecanje iz biologije. Na natjecanju su sudjelovali učenici 7. r.: Klara Benšić i Elena Zvonar (7.r) 8. r.: Matea Hadžija, Anita Aurer, Ozana Špoljar, Lara Živko (8.r), Mentor učenika je učiteljica Martina Lovrak Ivanov. 8. veljače 2017. godine- školsko natjecanje VJERONAUČNA OLIMPIJADA. U njemu su sudjelovale učenice: Klara Benšić, Elena Zvonar (7.r.) i Lana Plazek 6.r. Učenike je za natjecanja pripremala vjeroučiteljica Viktorija Hrženjak. 8. veljače 2017. godine - školsko natjecanje iz kemije. Na natjecanju sudjeluju učenici 7. r.: Ivan Miklić i Mate Balala, Mentor učenika je učiteljica Nada Kožar.

NATJECANJA U ZNANJU 8.4.3.2. MEĐUOPĆINSKA NATJECANJA Na međuopćinskoj razini natjecanja sudjelovalo je ukupno 37 učenika ili 32 % 26. siječnja 2017. godine - međuopćinski LIDRANO u OŠ prof. Franje Viktora Šignjara u Virju Školu su predstavljali učenici: Martin Miklić (1.r), Lana Bazijanec (4.r), Šimun Golub (5.r), Anita Aurer (8.r) 78


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Mentori učenika su učiteljice:Jasminka Stankir i Petra Šerbeđija. Crveni križ - Luka Plazek, Tea Bebek, Alisa Miklić, Matija Miklić, Anita Aurer i Lana Đipalo (8.r) Mentor učenika je učiteljica Martina Lovrak Ivanov. NATJECANJA U SPORTU badminton-27.1.2017. u OŠ Gola-:Marko Miklaušić 6.r., Boris Miklić 6.r. i Luka Plazek 8.r. futsal-30.1.2017. u OŠ prof. Franje Viktora Šignjara u Virju:Matko Balala, Noa Lončar, Marko Miklaušić, Boris Miklić, Benedikt Lončar,, Niko Paviša i Luka Plazek. Mentor učenika je prof. Goran Ređep. rukomet, 31.1.2017. u OŠ Gola:Ena Mlakar, Lana Plazek, Lorena Vrabčević, Ema Ciganović, Paola Posavec, Tea Bebek, Anita Aurer i Lana Đipalo Mentor učenika je prof. Elizabeta Trepotec Marić. šah, 3.3.2017. u OŠ Ferdinandovcu: Sara Balala, Sara Špoljar, Lana Bazijanec, Lorena Vlašić, Lana Plazek, Luka Vedriš, Matko Balala i Luka Plazek. Osvojili su 1. mjesto i plasman na županijsku razinu.

8.4.3. OSTALA NATJECANJA I SMOTRE Robotika CM liga – Mate Balala, Benedikt Lončar, Ivan Miklić i Dorian Aurer (7.r) Mentor učenika je prof. Darijo Čamilović Preradovićev rođendan-Karmen Miklić, Ivan Miklić i Ena Mlakar Mentor učenika je prof. Petra Šerbeđija Natječaj za mlade pjesnike povodom 104. g- rođenja Grgura Karlovčana: Lara Živko -3. nagrada, Anita Aurer i Mihaela Lugarov Mentor učenika je prof. Petra Šerbeđija Susret mladih glumaca i recitatora ''Pri Dravskom": Anita Aurer Mentor učenika je prof. Petra Šerbeđija Mala virovska prkačijada :Adrijana Kovačević i Lana Bazijanec 4. razred-1. mjesto Mentor učenika je učiteljica Jasna Miklaušić 1.5.

DOPUNSKA NASTAVA I PODACI O RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PLANIRANI BROJ SATI T G

IME I PREZIME UČITELJA IZVRŠITELJA

18

0,5

70

SVI UČITELJI RAZREDNE NASTAVE

1.-4. RAZRED

15

0,5

70

SVI UČITELJI RAZREDNE NASTAVE

UKUPNO I. - IV.

4 GRUPE

33

4

140

4 UČITELJA

1.

HRVATSKI JEZIK

5. I 6. R.

9

2

70

PETRA ŠERBEĐIJA

2.

MATEMATIKA

6.,7. I 8.R.

12

3

105

MARINA ŽELJEZNJAK

R . B.

NASTAVNI PREDMET

RAZRED GRUPA

BROJ UČENIKA

1.

HRVATSKI JEZIK

1.-4. RAZRED

2.

MATEMATIKA

79


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA SANJA KOLAR/VESNA 3. NJEMAČKI JEZIK 5. I 6.R. 7 2 70 BARTOLIĆ UKUPNO V. - VIII. 7 GRUPA 28 7 245 3 UČITELJA UKUPNO I. - VIII.

11 GRUPA

61

11

385

7 UČITELJA

Godišnji plan i program dopunske nastave realiziran je u potpunosti. 1.6.

REALIZACIJA PLANA IZVANUČIONIČKE NASTAVE

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva realizaciju planiranih programskih sadržaja izvan škole. Cilj izvanučioničke nastave je učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, u kojemu se učenici susreću s prirodnom i kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj žive i koji su utjecali na okolinu. Rad izvan škole potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja, pogodan je za timski rad, te utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno – obrazovne skupine. Pri organizaciji ovog oblika rada treba voditi računa o interesima, mogućnostima i sposobnostima učenika. Izvanučionička nastava treba koristiti mogućnost interdisciplinarnoga povezivanja sadržaja različitih nastavnih predmeta. Pogodnost ovoga oblika nastave jest brže i lakše učenje. Važno je temeljito planiranje aktivnosti izvan učionice, s jasno osmišljenim ciljevima i zadaćama, sadržajno i metodički adekvatno pripremljeno. U izvanučioničku nastavu spadaju: izleti, ekskurzije, odlasci u kina, kazališta, galerije, i druge ustanove, terenska nastava, „škola u prirodi“ i drugi slični organizirani oblici poučavanja/učenja izvan škole. U 2016./2017. školskoj godini planirani su i realizirani slijedeći oblici izvanučioničke nastave: ŠKOLSKI IZLET 1. Posjet školskoj knjizi, Kazalište Zagreb, ZOO vrt - poludnevni izlet (Mirjana Danček, Jasna Miklaušić, Jasminka Stankir, Miroslav Rabađija)

Planiran školski izlet realiziran 4. studenoga 2017. Razredi: 1.,2.,3.,i 4. i njihovi razrednici Sadržaji: -posjet Grafičkom zavodu Hrvatske -posjet Školskoj knjizi i njezinom skladištu i druženje s književnicom Željkom Horvat Vukelja, posjet ZOO-u Autoprijevoznik vl. Irena Turbelija poslala je najpovoljniju ponudu za prijevoz u iznosu od 3.125,00 kn za dva autobusa od 50 i 20 sjedećih mjesta Autobus je platila općina Kalinovac. Roditelji su platili samo ulaznice za ZOO vrt i dnevnice učiteljima pratiteljima u iznosu od 25, 00 kn.

80


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA 2. Veliki Grđevac, centar “Mato Lovrak” – jednodnevni izlet (Mirjana Danček, Jasna Miklaušić, Miroslav Rabađija, Jasminka Stankir)

Planiran školski izlet realiziran 5. lipnja 2017. Polazak ispred škole u 08:00 sati. Vožnja do mjesta VELIKI GRĐEVACu LOVRAKOV CENTAR gdje se nalazi kompozicijski vlak i mlin iz poznatih romana Vlak u snijegu i Družba Pere Kvržice. Upoznavanje sa školom „Mato Lovrak“, posjet Lovrakovom centru, razgledavanje i igra u vlaku u snijegu i mlinu Družbe Pere Kvržice, te upoznavanje s likova iz spomenutih romana, igre u dječjem parku, kreativne radionica iz nastavnog predmeta prema odabiru, šetnja kroz poučnu stazu „Stazu prijatelja prirode, te upoznavanje s biljnim i životinjskim svijetom“. I sve to uz vožnju vlakićem „Lovrak Express“. Odlazak do Športsko rekreacijskog centra „Kukavica“ i ručak u restoranu(bečki odrezak, pomfrit, salata, sladoled). Kraće slobodno vrijeme. Poslijepodne odlazak do bazena u Velikom Grđevcu te ostatak dana slobodan za kupanje i uživanje. U dogovoreno vrijeme povratak kući s dolaskom u Kalinovcu ranim večernjim satima oko 18,30. Cijena izleta: 159,00 KN Program je rađen za 43 učenika i 3 učitelja. Trošak u potpunosti ide na teret roditelja. 3. Plitvička jezera, Topusko – jednodnevni izlet (Ivana Amižić, Goran Ređep, Martina Lovrak Ivanov, Elizabeta Trepotec Marić)

Planirani jednodnevni školski izlet (Plitvička jezera, Topusko) realiziran je 12. lipnja 2017. godine. Sudjelovalo je 43 učenika u pratnji učiteljice Petre Šerbeđija, kao zamjena za razrednicu petog razreda Martinu Lovrak Ivanov, razrednice šestog razreda Elizabete Trepotec Marić, razrednika osmog razreda učitelja Gorana Ređepa i učitelja Darija Čamilovića. Učenica 6. razreda Lorena Vrabčević zbog bolova u trbuhu nije krenula na put o čemu je njezina majka obavijestila razrednicu 30 minuta prije polaska na put. Cijena školskog izleta iznosila je 240,00 kuna po učeniku. Uplatnice s navedenim iznosom razrednici su podijelili na roditeljskim sastancima, a roditelji uplaćivali na račun Turističke agencije Marbis koja nam je organizirala navedeni školski izlet. Svi planirani ciljevi i zadaće školskog izleta realizirani su u potpunosti. Turistička agencija Marbis iz Koprivnice u potpunosti je opravdala ukazano povjerenje i učenici Loreni Vrabčević, koja iz opravdanih razloga nije krenula na put, vratila uplaćeni novac. 4. Karlovac, Zagreb – jednodnevni izlet (Ivana Amižić, Goran Ređep, Martina Lovrak Ivanov, Elizabeta Trepotec Marić) Planirani jednodnevni školski izlet – Karlovac, Zagreb (Slatkovodni akvarij Karlovac: Aquatica, Muzej iluzija i hokejaška utakmica) realiziran je 1. prosinca 2016. godine. Sudjelovalo je 58 učenika u pratnji razrednice petog razreda Martine Lovrak Ivanov, razrednice šestog razreda Elizabete Trepotec Marić, zamjenske razrednice sedmog razreda Martine Klasan i razrednika osmog razreda učitelja Gorana Ređepa te učitelja u pratnji Darija Čamilovića, Hrvoja Baltića i Igora Radmilovića i učiteljica Marine Željeznjak i Lene Fulir. Učenica 6. razreda Lorena Lacković nije išla na izlet. Cijena terenske nastave iznosila je 90,00 kuna po učeniku. Razrednici su prikupili novac od učenika i ulaznice i stručno vodstvo platili gotovinom na ulazu u Aquatiku, Muzej iluzija i Dom sportova. Prijevoz je realizirala tvrtka „Autoprijevoznik“ vlasnice Irene Turbelija iz Đurđevca, a Općina Kalinovac je podmirila troškove prijevoza. Ulaznice i stručno vodstvo platili su roditelji učenika. 81


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Svi planirani ciljevi i zadaće školskog izleta realizirani su u potpunosti. Učenici, roditelji i učitelji oduševljeni su realiziranim izletom što je i objavljeno na web i facebook stranici škole. TERENSKA NASTAVA 1. Upoznavanje promjena u prirodi kroz godišnja doba (Jasminka Stankir)

Planirana terenska nastava je realizirana u neposrednom okruženju škole: Priroda u jesen-13.10.2016. Priroda zimi-17.1. 2017. Priroda u proljeće-9.3.2 Priroda ljeti -1.6.2017. 2. Upoznavanje s promjenama u prirodi, životu životinja i radu ljudi (jesen, zima, proljeće, ljeto ); 3. Posjet vatrogasnom domu Kalinovac, Kultura stanovanja; Šetnja mjestom; Snalaženje prema kućnim brojevima (Miroslav Rabađija)

Terenska nastava realizirana 19.5.2017. sudjelovalo 14 učenika, šetnja mjestom do vatrogasne postaje u Kalinovcu, ponovljeno i uvježbano gradivo opasnosti u domu 4.

Vode u zavičaju (Miroslav Rabađija)

Terenska nastava realizirana 7.6.2017. , išlo 14 učenika, besplatan roditeljski prijevoz, ponovili i uvježbali gradivo o vodama u zavičaju 5. Stajalište ili obzor; Plan mjesta; Vode u zavičaju; Promet (Mirjana Danček) Terenska nastava realizirana prema planu: listopad -Stajalište ili obzor;travanj-Promet, ožujak-Vode 6. Priroda, životni uvjeti, sunce, voda, zrak, tlo, život biljaka, život životinja, travnjaci, šume, nizinski zavičaj; Đurđevači pijesci (Jasna Mikalušić) Terenska nastava provodila se prema planiranom u mjestu i okolici škole. Sudjelovalo je 12 učenika. Nismo imali troškova. 9. 9. 2016. – Priroda 3. 10. 2016.- Sunce, voda, zrak 27. 1. 2o17. Povijesne i kulturne znamenitosti nizinskog kraja 30. 1. 2017. Nizinski kraj 8. 5. 2017. Životna zajednica travnjaka Terenska nastava na Đurđevačke pijeske nije realizirana zbog organizacije prijevoza. 7. Koprivnica - (Mirjana Danček, Jasna Miklaušić, Miroslav Rabađija, Ivana Amižić, Goran Ređep, Martina Lovrak Ivanov, Elizabeta Trepotec Marić) Učenici predmetne nastave realizirali su izvanučioničku nastavu – projekcija filma u kinu Velebit pod nazivom Uzbuna na Zelenom Vrhu povodom Svjetskog dana zaštite močvara. Učenici su prijevoz i ulaznicu na projekciju plaćali 50,00 kuna. S obzirom na projekt opasnog otpada koji naša škola provodi već nekoliko godina i ove godine su učenici uključeni u sakupljanje starih otpadnih baterija i akumulatora. Učenici koji najviše sakupe baterija i koji tijekom cijele školske godine sakupljaju na kraju nastavne godine su nagrađeni malom terenskom nastavom u Koprivnicu koja uključuje bazene Cerine i kino Velebit sa nekom od kino projekcija animiranog filma. Donacija poduzeća Friš u iznosu od 1320, oo kuna podmirila je većinu troškova ulaznica, dok je nekoliko učenika nadoplatilo ulaznicu- učenici 6. razreda koji nisu bili među prva tri mjesta u sakupljanju baterija. Riječ je o sedam ulaznica za bazene- 105,oo kn i 7 ulaznica u kino- 126,oo kuna. 82


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Učitelji i učenici su zadovoljni sa terenskom nastavom uključujući i bazene ali i izvrsnu projekciju filma Balerina i Viktor. a) Vode na kopnu – (Martina Lovrak Ivanov)

Planiranu terensku nastavu – vode na kopnu- Drava ostvarili smo 07. 04 2017. godine na svjetski dan zdravlja. Terenskoj nastavi Drave prisustvovali su svi učenici osim učenice koja pohađa nastavu u kući Emma Stanić. Svi planirani ciljevi su i ostvareni te su učenici nakon održane terenske bili izuzetno zadovoljni ovakvim načinom učenja i učenja otkrivanjem. Financijskih troškova nismo imali. Mama Ciganović, Balala i Miklić su nam izašle u susret sa prijevozom te na taj način financirale prijevoz. Terenska nastava bez prijevoza trajala je dva školska sata . b) Šuma - Crni jarki (Martina Lovrak Ivanov) U petak 14.10. ostvarena je terenska nastava u posebni rezervat šumske vegetacija Crne jarke kao korelacija dvaju nastavnih predmeta - Prirode i Hrvatskoga jezika. Učenici šestog razreda prema planiranoj terenskoj nastavi iz Prirode i Hrvatskoga jezika bili su u šumskom rezervatu Crnih jaraka te prema dogovorenim pravilima izvršili potrebna mjerenja i praktične radove. Za motivaciju kad smo stigli u šumu poslušali smo poučnu priču Šume za ljude te razgovorom ponovili pravila ponašanja u šumi. Učenici su u parovima rješavali unaprijed dogovorene zadatke. Otisak drveta pomoću papira i glinamola, mjerenje temperature zraka i tla, izračunavanje njene srednje vrijednosti, određivanje kiselosti ili lužnatosti tla, bilježenje koordinata pomoću GPS-a, izračunavanje opsega debla, visine odabranog drveta, prepoznavanje drveća prema listu, kori ili plodu te još mnoge druge zadatke. Ovaj oblik terenske nastave učeniku omogućuje da testira svoje znanje na terenu, utvrdi i produbi već postojeće znanja te razvija ispravno stajalište o očuvanju i zaštiti šuma. c) Geografija (Elizabeta Trepotec Marić) 1.) Terenska nastava – 5. razred (10 učenika)

Orijentirati se u prostoru škole, odrediti strane svijeta uz pomoć kompasa – realizirano: 23. siječnja 2017. 2.) Terenska nastava – 8. razred (18 učenika) a) Snaći se u prostoru uz pomoć topografske karte, stići do zadanog cilja u Kalinovcu – realizirano: 26. listopada 2016.

Dana 8. svibnja 2017. godine učenici 8. razreda OŠ Ivan Lacković Croata, prvi i drugi sat nastave, uputili su se biciklima prema Đurđevečkim peskima, u pratnji učiteljice geografije Elizabete Trepotec Marić. Tijekom dva sata vrlo intenzivne terenske nastave bilježili su svoja zapažanja o nastanku pustinje u Podravini, biljnom i životinjskom svijetu, gospodarskom iskorištavanju pijesaka, geografskim obilježjima, načinu i stupnju zaštite. Svi učenici imali su zadatak uhvatiti i naslikati mravljeg lava te orijentirati se pomoću Sunca i sata s kazaljkama. 83


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Prije samog polaska pogledali smo spot Masima Savića Suze nam stale na put koji je snimljen na Peskima i razgovarali smo o snimanju filma o Anti Gotovini i Goranu Višnjiću koji se upravo ovih dana snima na pješčari u Dragancima. Dogovorili smo se o suradnji s OŠ Ferdinandovac i pripremama koje su započele, upravo danas, za terensku nastavu u kojoj učenici naše škole postaju učitelji učenicima iz susjedne škole. b) „Učenici uče učenike“

Nažalost nismo uspjeli realizirati terensku nastavu u potpunosti zbog objektivnih razloga jer se učitelj iz OŠ Ferdinandovac Krešimir Šadek razbolio. Nadam se da će ovaj terenski izlazak ostati upamćen kao veliki doprinos poznavanju i razumijevanju geografije zavičaja. d) Tehnička kultura (Darijo Čamilović) Planirana izvanučionička nastava održana je u vremenu prvog i početkom drugog polugodišta: Materijali Izrada geometrijskih tijela od kartona - 17.11.2016. - 5. razred Materijali Materijali u graditeljstvu - 17.1.2017. - 6. razred Materijali Proizvodnja i svojstva metala - 8.11.2016. - 7. razred Materijali Vrste i svojstva polimernih materijala 22.09.2016. - 8. razred Učenici 6. razreda su prema godišnjem planu u sklopu cjeline materijali u graditeljstvu u bližoj okolici škole proučili i prepoznali materijale korištene pri izgradnji objekata, dok su učenici 5. razreda uočavali geometrijske oblike građevinskih objekata. Učenici 7. i 8. razreda na elementima izvan škole pronašli su tehničke tvorevine od metala i plastike. POSJET 1. Posjet učenika osmih razreda Vukovaru (Goran Ređep )

Učenici osmog razreda sudjelovali su u projektu „ POSJET OSMIH RAZREDA VUKOVARU“. Posjet je realiziran 26. i 27. listopada 2016. kao dvodnevna terenska nastava u Vukovar u organizaciji Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar. Cilj projekta je učenje o vrijednostima Domovinskog rata i važnosti Bitke za Vukovar u obrani Republike Hrvatske. Polazak je bio ispred škole u 5.00h. Nakon četverosatne vožnje, sretno smo doputovali na odredište – u Vukovar, Grad-heroj. U prijepodnevnom programu učenici su poslušali predavanja na temu Domovinski rat i Bitka za Vukovar, u prostorima bivše vojarne 204. brigade HV. Edukativna predavanja (o raspadu SFRJ, Domovinskom ratu, o tijeku bitke za Vukovar, oružju i logorima) održali su vodič i veteran koji je sudjelovao u obrani grada. Poslije ručka, posjetili smo, uz stručnu pratnju, Gradski muzej Vukovar i Muzej vučedolske kulture koji je otvoren za javnost u lipnju 2015. godine. Gradski i vučedolski muzej su stvarno prekrasni i prepuni kulturne baštine. Učenicima je predstavljena bogata zbirka Gradskog muzeja Vukovar koja se nalazi u dvorcu Eltz (izgrađen u baroko-klasicističkom stilu 18. st.). Naime, u vrijeme Domovinskog rata dvorac je u potpunosti uništen, da bi prije nekoliko godina bio otvoren posjetiteljima nakon dugogodišnje obnove. Vodstvo u Muzeju grada Vukovara i u Muzeju vučedolske kulture odradile su kustosice tih ustanova. Smještaj učenika i profesora organiziran je u hostelu Dubrovnik, također u sklopu vojarne. Slobodno vrijeme iskoristili smo za posjet staroj baroknoj jezgri grada, a nakon večere išli smo u disco klub. 84


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Tijekom drugog dana boravka učenici su posjetili, uz pratnju vodiča, memorijalne lokacije na širem području grada Vukovara: Vodotoranj kao simbol hrabrog otpora hrvatskih branitelja s Mitnice, Spomen-dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti, Trpinjsku cestu zvanu Groblje tenkova, Spomen-dom Ovčara, Masovnu grobnicu Ovčara, Kukuruzni put – „Put spasa“, Mjesto sjećanja – Vukovarsku bolnicu ’91. iz koje je nakon okupacije odvedeno 267 ranjenika, i Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata u Vukovaru. Posjet učenika osmih razreda Vukovaru završio je obilaskom kompleksa bivše vojarne 204. VU brigade, Školom mira i kvizom znanja za učenike. U kvizu naša Škola osvojila je 1. mjesto u kvizu znanja o Vukovaru, a zahvalnicu im je uručio branitelj Saša Poje. Nakon ručka krenuli smo prema Kalinovcu. U Kalinovac smo stigli u 20.00 sati 2. Posjet Gradskoj knjižnici Đurđevac (Igor Radmilović, Mirjana Danček, Goran Ređep)

Posjet nije realiziran zbog bolesti stručnog suradnika knjižničara. 3. Posjet vatrogasnom domu u Kalinovcu (Miroslav Rabađija)

Posjet realiziran 19.5.2017. sudjelovalo 14 učenika, šetnja mjestom do vatrogasnog doma. 4. Zanimanja ljudi u zavičaju (Miroslav Rabađija)

Posjet nije realiziran na način kako je bilo planirano, već su učenici prezentacijom upoznali važna zanimanja našeg sela. ŠKOLA PLIVANJA 1. Škola plivanja za učenike trećeg razreda na bazenima Cerine Koprivnica (Mirjana Danček)

Kurikulumom planirana Škola plivanja za učenike 3. razreda je uspješno realizirana od 3. 4. do 7.4 2017. na bazenima Cerine u Koprivnici. Svi učenici sudjelovali su na satovima plivanja. Troškove je osigurala Županija i općina Kalinovac. ŠKOLA U PRIRODI 1. Škola u prirodi za učenike četvrtog razreda – srednja Dalmacija (Jasna Miklaušić)

Učenici četvrtog razreda u razdoblju od 9. 6. 2017. do 13. 6. 2017. realizirali su planiranu školu u prirodi. Odredište je bilo Biograd na Moru preko agencije Marbis iz Koprivnice. Sudjelovalo je 12 učenika. Cijena je iznosila 1. 635,00 kuna. Prvi dan smo obišli NP Krka i smjestili se u hotelu Bolero u Biogradu. Drugi dan je realiziran obilazak Šibenika i Sokolarskog centra. Treći dan smo u večernjim satima posjetili Zadar. Obilazak Biograda proveo se je turističkim vlakićem. Po povratku kući obišli smo Smiljan, rodno mjesto Nikole Tesle. Sve je realizirano prema planiranom.

ŠKOLSKA EKSKURZIJA 2.

Školska stručna ekskurzija Biograd na Moru

85


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Realizirana u razdoblju od: 9.6.2017. do 13.6.2017., sudjelovalo 14 učenika, organizirani prijevoz agencije Marbis tours iz Koprivnice, cijena 1.635,00 kuna, zadovoljstvo: roditelji, učenici i razrednica su zadovoljni načinom na koji je realizirana izvanučionička aktivnost. 1.7.

RAD I POSTIGNUĆA U IZVANNASTAVNIM I IZVANŠKOLSKIM AKTIVNOSTIMA

Izvannastavne aktivnosti su različiti organizacijski oblici okupljanja učenika u slobodno izvannastavno vrijeme u školi. Sadržaji i područja ostvarenja Izvannastavnih aktivnosti veoma su raznolika. To su: kulturno-umjetničko područje, prirodoslovno-matematičko, športsko-zdravstveno-rekreacijsko područje, tehničko stvaralaštvo, očuvanje prirode i okoliša, njegovanje nacionalne i kulturne baštine, društveno-humanističko područje i dr. Uključivanje učenika u aktivnosti ima važnu ulogu u razvijanju mlade osobe i najdjelotvorniji je način sprječavanja društveno neprihvatljivoga ponašanja. Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti. Planirane aktivnosti podijelili smo u skupine učenika koji pohađaju razrednu nastavu (1. - 4. r.) i predmetnu nastavu (5. - 8. r.). Učenicima je u ponudi aktivnosti bila omogućena 31 različita aktivnost (24 izvannastavne i 7 izvanškolskih). Aktivno je bio uključeno 268 učenika. Aktivno su uključeni u izvanškolske aktivnosti planirane u školskom kurikulumu. Godišnji plan i program rada izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti realiziran je u potpunosti. 1.8.

SAMOVRJEDNOVANJE

U školskim ustanovama se radi unapređenja kvalitete odgojno-obrazovne djelatnosti provodi vanjsko vrjednovanje i samovrjednovanje. Školski tim za kvalitetu tijekom školske godine radio u sastavu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ravnateljica Mirjana Bazijanec Stručni suradnik pedagog – Katarina Švarbić, Martina Klasani Petra Kovačić (2. polugodište) Stručni suradnik knjižničar Igor Radmilović Učiteljica razredne nastave Mirjana Danček Učiteljica razredne nastave Jasna Miklaušić Učiteljica predmetne nastave Elizabeta Trepotec Marić Učiteljica predmetne nastave Martina Lovrak Ivanov Učiteljica predmetne nastave Petra Šerbeđija

Školski tim za kvalitetu tijekom školske godine 2016./17. sastao se dva puta. 86


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Analiziran je školski razvojni plan: prioretna područja i ciljevi koje smo odredili u školskom razvojnom planu. Učitelji I stručni suradnici usavršavaju se najviše na županijskim aktivima, u školi i individualno, a rjeđe prisustvovanjem na stručnim skupovima na državnoj razini zbog nedostatka sredstava. Zaključak je da i dalje treba tražiti i inzistirati na ovom obliku stručnog usvršavanja. Kroz relaizirani planirani školski preventivni program, uspjeli smo razviti i poboljšati socijalne vještine naših učenika, popraviti vladanje učenika, uspjeh i samim time smanjiti broj pedagoških mjera. Treći cilj odnosio se na stjecanje osnovnih znanja i kompetencija i mogućnost samostalnog učenja, te jačanje motivacije za učenje i primjene znanja u svakodnevnim situacijama. Ovaj cilj je djelomično ostavren i treba i dalje težiti provoditi ga. Uočeno je i dalje premalo mogućnosti u ponudi škole gdje učenici mogu razvijati praktične vještine, stoga će to biti i dalje sastavni dio novog školskog razvojnog plana. 2. PROVOĐENJE PREVENTIVNIH PROGRAMA: Škola provodi preventivne programe kroz neposredni pedagoški rad, rad u radionicama, izradu plakata i panoa, usmenim obavijestima, primjenjuje odredbe Protokola o postupanju u slučaju nasilja, kontaktira stručne službe, organizira stručna usavršavanja, tečajeve (zaštite na radu, od požara, prva pomoć) i provodi različite akcije u okviru Školskog kurikuluma. Tijekom godine se održavaju savjetodavni razgovori s roditeljima i učenicima u svrhu prevencije rizičnih oblika ponašanja (nasilja, mobinga, prevencija ovisnosti…) Kroz satove razrednika i u sklopu predmetne nastave realiziraju se teme kurikuluma zdravstvenog i građanskog odgoja (zdravstveni odgoj, psihologija komunikacije i primijenjena komunikacija, obrađuju se teme: otpornost pritisku skupine, nošenje sa stresom, samopoštovanje, itd.) U školi postoji i Vijeće učenika koji uz pomoć stručne službe i ravnateljice razgovaraju o tekućoj problematici pri čemu se uvažavaju prijedlozi učenika u svrhu poboljšanja ozračja škole. U svrhu preventivnih mjera koriste se i različiti projekti koji se izvode kao izvannastavni ili izvanškolski projekti, a imaju za cilj navesti učenike na pozitivno ponašanje, iskazivanje kreativnosti odnosno kvalitetno uključivanje u život škole, općine i županije. Škola je, (u sklopu preventivnih mjera u svrhu razvijanja pozitivnih oblika ponašanja i samopoštovanja) u 2016./2017. godini do sada kroz programe Školskog kurikuluma provela sljedeće aktivnosti : - Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti 15. 11. – 15. 12. 2016. -

-

Obilježavanje datuma značajnih za poticanje zdravog stila života i prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja : - 9. rujna - Dan Hrvatskog olimpijskog odbora - 16. studeni – Međunarodni dan tolerancije - 27. veljače – Dan ružičastih majica - 7. travnja - Svjetski dan zdravlja - 25. svibnja - Svjetski dan sporta - 5. lipnja - Svjetski dan zaštite okoliša Elektroničko nasilje „cyberbullying“ – radionica za učenike s ciljem pružanja informacija učenicima o oblicima cyberbullyinga te kako to mogu spriječiti i gdje mogu pronaći pomoć te prevencije elektroničkog nasilja

Učenici su u cilju promicanja zdravog načina života uključeni u Shemu školskog voća i Program školskog mlijeka. 87


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA Plan i program specifičnih i preventivnih zdravstvenih mjera odvija se prema planu školske liječnice, nadležne službe za školsku medicinu. Iz plana zdravstvene zaštite djelatnika škole realiziran je zdravstveni pregled djelatnika od strane Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Kuharica obavlja redovito zdravstvene preglede svakih 6 mjeseci, a tečaj higijenskog minimuma svake 4 godine. Sistematski pregledi djelatnika prema važećem kolektivnom ugovoru realizirani su u 2017. godini prema rasporedu. 1. MJERE ZAŠTITE PRAVA UČENIKA Škola je upoznala nastavnike i učenike s Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, Kućnim redom škole i Etičkim kodeksom škole. Tijekom godine nije prijavljen niti jedan slučaj fizičkog nasilja između učenika. Problemi i manji sukobi s učenicima rješavani su razgovorima sa stručnom službom škole, razrednicima, roditeljima i ravnateljicom škole. Škola je ostvarila dobru suradnju s institucijama: osnovnim i srednjim školama županije, Zavodom za javno zdravstvo – tim školske medicine, Centrom za socijalnu skrb, Županijskim uredom za prosvjetu, šport i kulturu, Uredom državne uprave, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja, Obrtničkom komorom, Turističkom zajednicom grada i županije, Policijskom upravom Kc-kž, PP Đurđevac i dr. institucijama prema potrebi škole i prema važećim propisima. Temeljem svega navedenog smatramo da je stanje sigurnosti u cilju zaštite prava učenika u školi te provođenje preventivnih programa i mjera zadovoljavajuće. Kako bi osigurali adekvatnu zaštitu učenika, i dalje ćemo:  održavati i jačati uspostavljene vrijednosti i aktivnosti usmjerene na sprječavanju i reagiranju na vršnjačko nasilje i zlostavljanje  provoditi redovita dežurstva učitelja u skladu sa specifičnim potrebama u smislu aktiviranja Protokola o postupanju u slučaju pojave nasilja,  putem redovitog nastavnog programa i na satovima razrednog odjela obrađivati će se teme o općeljudskim vrijednostima, našim pravima i dužnostima,  nastaviti suradnju s roditeljima, lokalnom zajednicom i ostalim institucijama koje se bave zaštitom prava i interesa djece.  provoditi ispitivanja vršnjačkog zlostavljanja s ciljem praćenja trendova zlostavljanja u školi.  provoditi sociometrijske upitnike s ciljem ispitivanja položaja učenika u razredu    

uključivati sve učenike u program prevencije nasilja na razini škole, razrednog odjela te individualnoj razini stvarati pozitivnu školsku klimu – naglasak staviti na poučavanje vrijednosti davanjem pozitivnih modela ponašanja i stvaranjem ozračja povjerenja Nastaviti suradnju s roditeljima Punu pažnju i pomoć usmjeriti i na nasilnika i na žrtvu nasilja, izbjegavajući stigmatizaciju i marginalizaciju

88


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN 2015.-2017. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA

1. Stručno usavršavanje učitelja

CILJEVI

METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŽNI RESURSI

Uključivanje u e-učenje Odlazak na državne skupove

Mogućnost preraspodjele Učitelji financija za stručno Stručni suradnici usavršavanje Ravnateljica

………………………

………………………

DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

Do lipnja 2017. godine

Svi učitelji Stručni suradnici Ravnateljica

………………………

…………………………

……………………………

………………………..

Razvijati i poboljšati Radionice socijalne vještine učenika Predavanja 2. Odnos učenika prema (tolerancija, primjereno Gosti predavači drugim učenicima i školi ponašanje, nenasilje…)

Učenici Učitelji (razrednici) Stručna služba

Do lipnja 2017. godine

Učitelji naše škole i učenici

………………………

………………………

………………………

MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA

Primjena stečenih iskustava i znanja u vlastitoj nastavi i poslu te prijenos istih ostalim kolegama …………………………… Smanjenje pedagoških mjera i sniženih ocjena vladanja učenika

……………………… ……………………… ---------------------------------

3. Poučavanje i učenje

Svim učenicima omogućiti stjecanje osnovnih znanja i kompetencija potrebnih za dalje školovanje i za život te ih naučiti kako se samostalno uči. Problemsko učenje Poticati praktičan rad učenika Primjena znanja u situacijama svakodnevnog života.

Iskoristiti ICT opremu u školi u radu i prezentiranju nastavnih sadržaja Primjena digitalnih nastavnih materijala i udžbenika u realizaciji nastavnih jedinica te interaktivnom radu s učenicima

Carnetov portal za učitelje Literatura Do lipnja 2017. godine Digitalni udžbenici i ostali digitalni nastavni materijali

Svi učitelji i učenici

…………………………… Predstavljanje sebe, predmeta i razreda putem školskih web stranica Predstavljanje sebe, predmeta i razreda putem školskog lista i drugih medija Predstavljanje sebe i razreda putem mini predmetnih i školskih projekata na priredbama, Predstavljanje sebe, predmeta i razreda u kulturnoj ponudi mjesta, županije i šire.

89


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

9. PLAN OPREMANJA Rad u novoj školskoj zgradi organiziran je u jednoj smjeni za učenike od 1. do 8. razreda. Nastava sa izvodi u 10 opremljenih učionica, od toga 6 učionica je specijalizirano za predmetnu nastavu, a 4 učionice za razrednu nastavu. Možemo zaključiti da smo dobro opremljeni informatičkom opremom, ali zbog sve bržeg tehnološkog napretka i naša oprema zastarjeva i potrebno je sustavno svake godine planirati nabavu nove. Jedan dio računalne opreme (mikroračunala) škola je primila uključenjem u projekat Croatien Makers lige, stoga će se i dalje prijavljivati na takve i slične projekte. Plan nam je javljati se na različite natječaje i projekte preko kojih možemo osigurati novu nastavnu opremu i za druga nastavna područja. Najveći nedostatak nam je sportska dvorana koja nije završena i opremljena. Nastava tjelesno-zdravstvene kulture održava se u prostoru društvenog doma koja ne zadovoljava standarde nastave. Višegodišnjim ne nabavljanjem sportskih pomagala, stanje sporske opreme i rekvizita nije zadovoljavajuće i potrebno je opremanje i nabava strunjača i ostalih potrebnih pomagala za nastavu tjelesno-zdravstvene kulture. Zbog visokih i čestih vrućina potrebna je klimatizacija potkrovnog dijela zgrade: knjižnice, učionice 8, ureda i zbornice koji se nalaze na istočnoj odnosno južnoj strani zgrade. Redoviti pregledi, servisi i mjerenja opreme i zgrade koji omogućuju siguran i uspješan odgojno – obrazovni rad.

Kalinovac, rujan 2017. godine Ravnateljica: Mirjana Bazijanec, dipl. učiteljica

KLASA: 602-02/17-01/67 URBROJ:2137-74-17-1

90


OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ŠKOLE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA

91

Izvješće o realizaciji gppr a za 2016 2017  
Izvješće o realizaciji gppr a za 2016 2017  
Advertisement