Page 1

Zašto upisati Tehničku školu Ruđera Boškovića Vinkovci? Zato:

Kako upisati Tehničku školu Ruđera Boškovića Vinkovci? Lako!

jer se u teh. školi može steći zvanje:

Što omogućuje završena Tehn. šk. Ruđera Boškovića Vinkovci? Puno!

čvrsto odlučite da ste željni

zapošljavanje u društvenim i privatnim

arhitektonskog tehničara

novih znanja i spoznaja

tvrtkama (HEP-u, Hrvatskim

građevinskog tehničara

prijavite se na vrijeme

željeznicama, projektnim uredima,

elektrotehničara

(obavijest o upisnim rokovima u

servisnim stanicama, ...)

tehničara mehatronike

dnevnim novinama)

studiranje na tehničkim fakultetima i

računalnog tehničara u strojarstvu

upišite se u našu školu

višim školama

Bravo, napravili ste važan

studiranje na ostalim fakultetima

korak. HRABRO NAPRIJED!

(učenici teh. škole pokazali su se i vrlo

jer tehnička struka uvijek i svagdje ostaje tehnička bez obzira na pravne sustave jer naša škola ima 40-godišnju tradiciju jer je naša tehnička škola postala jedan od CENTARA NOVIH TEHNOLOGIJA i tako dobila nove smjerove neophodne današnjoj privredi

uspješni studenti ekonomskog i pravnog fakulteta ...) mogućnost zapošljavanja i u stranim tvrtkama


TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA VINKOVCI CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA

TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA

omogućuje stjecanje novih teorijskih i praktičnih znanja i vještina potrebnih za rad i rukovanje suvremenom opremom i omogućuje stjecanje zvanja:

RAČUNALNI TEHNIČAR U STROJARSTVU Zanimanje omogućuje: 

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKUvođenje proizvodnje pomoću računalaprilagođavanje raznim poslovima u području strojarstvaELEKTROTEHNIČAR Zanimanje omogućuje:

Zanimanje omogućuje:

rad na CNC strojevima pogodnim i za maloserijsku proizvodnju

rad na opsluživanju iodržavanju: -

Stanka Vraza 15, Vinkovci Tel./fax.: 032/354-615

suvremene uredske tehnike robotiziranih sustava automotoriziranih  sustava u proizvodnji i prometu

stjecanje dobrog općeg znanja, posebno iz matematičkog i prirodoznanstvenog područja, što će omogućiti nastavak obrazovanja na studiju tehničkih znanosti osposobljavanje za obavljanje poslova tehničara u različitim područjima elektrotehnike i elektronike

ŠKOLOKAZ ZA ZAVRŠNE RAZREDE OSNOVNE ŠKOLE za one koji znaju i za one koji ne znaju

NOVI SMJEROVI U GRADITELJSTVU ARHITEKTONSKI TEHNIČAR i GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

KAMO POSLIJE OSNOVNE ŠKOLE?

imaju za cilj pripremiti učenike za uspješno uključivanje na tržište rada u graditeljskoj struci i nastavak školovanja na ahitektonskom i građevinskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim učilištima. Arhitektonski tehničar radi na poslovima izrade arhitektonskih nacrta, arhitektonskog projektiranja, sanacije, rekonstrukcije revitalizacije, konzervacije i restauracije stambenih i javnih zgrada. Građevinski tehničar radi na različitim stambenim i poslovnim objektima, industrijskim cjelinama. montažnim građevinama, unutrašnjem uređenju objekata, instalacijama na objektima.

Zašto Kako

Pri tome su osposobljeni za korištenje suvremene građevne mehanizacije i opreme. informacije o školi

www.tsvk.hr

informacije o upisima

POGLEDAJTE

Skolokaz  

http://www.tsvk.hr

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you