Page 1

ALTRAD LIV

EM 250 EM 300

ALTRAD LIV Proizvodnja in prodaja mešalnikov d.o.o Sveti Jurij 18a, 9262 Rogašovci Slovenija tel.: ++ 386 2 55 88 430 fax: ++ 386 2 55 71 075

HR


ALTRAD LIV SLO

IZJAVA O SKLADNOSTI Na osnovi smernic evropske skupnosti o varnosti strojev 2006/42/EC elektromagnetni združljivosti 2006/108/EC nizki napetosti 2009/95/EC in hrupu 2000/14/EGS

ALTRAD LIV d.o.o. Sveti Jurij 18a 9262 Rogašovci, Slovenija s polno odgovornostjo izjavlja, da so pri razvoju, konstruiranju in izdelavi

Mešalnikov za beton EM 250, EM 300 bili upoštevani naslednji standardi:

EN-12151, EN-13587, EN-12100, EN-60204.1, EN-349, EN-1037 GB

DECLARATION OF CONFORMITY On base directive of machinery 2006/42/EC, low voltage directive 2006/95/EC EMC directive 2006/108/EC and noise 2000/14/EGS

ALTRAD LIV d.o.o. Sveti Jurij 18a 9262 Rogašovci, Slovenija declares at full responsibility, that the folowing product by development, construction and elaboration

Concrete mixers EM 250, EM 300 to wich this statement refers, corresponds to the folowing standards:

EN-12151, EN-13587, EN-12100, EN-60204.1, EN-349, EN-1037 25.07.2011

Direktor: Janez GOLEŽ


3 POŠTOVANI KUPAC, kupili se novu mješalicu za beton. Naše dugogodišnje iskustvo je garancija da ste donijeli pravu odluku. Pobrinuli smo se za kvalitetnu izradu po strogim europskim propisima koji vam,uz poštivanje ovih uputa, garantiraju siguran rad.

Mješalica je namijenjena za pripremu građevinskih smjesa.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA MJEŠALICI Prije uporabe obvezno pročitajte upute za uporabu mješalice. Prije svake popravke mješalicu je potrebno iskljuiti iz električne mreže. Prije skidanja poklopca ormara mješalicu obvezno isključiti iz električne mreže. Podmazivanje pogonskih zupčanika nije dozvoljeno ni u kojem primjeru. Stavljanje ruku u bubanj koji se okrće je opasno i zbog toga zabranjeno.

Poštivanje uputa i preporuka za rad i održavanje vam garantira siguran rad i dugu životnu dob mješalice.

SADRŽAJ STRANA Električna sigurnost Mehanička sigurnost Sigurnosna upozorenja Tehnički podaci Priprema mješalice za rad Rad s mješalicom Čišćenje i održavanje Skladištenje mješalice Spisak rezervnih dijelova Garancijska izjava

4 4 4 5 5 6 7 7 8 9


4

Električna sigurnost

Mješalice tipa EM klasične su izrade, što znači da nisu opremljene dvojnom izolacijom koja bi vas štitila od električnog udara. Stoga je priključivanje ovih mješalica na električnu mrežu dopušteno samo uz uporabu propisanog produživača, i to na utičnicu koja je zaštićena 10A osiguračem na strujnom vodu i FID sklopkom.

Mehanička sigurnost

Prilikom konstruiranja mješalice pobrinuli smo se za potpunu sigurnost upravljača. Sva opasna mjesta su zaštićena, odnosno napravljena tako da je mogućnost ozlijede isključena.

Sigurnosna upozorenja S mješalice ne smijemo odstranjivati zaštitu koja nam garantira siguran rad. Ormarić elektromotora mora za vrijeme rada biti uvijek zatvoren. Kabal za priključenje mješalice na električnu mrežu ne smije biti oštećen. Kabal mora biti u takvom položaju da se izbjegne njegovo oštećenje tijekom rada mješalice. Pazimo i da samu mješalicu ne postavimo na kabal. Punjenje i pražnjenje bubnja je dopušteno samo dok se bubanj vrti. Mješalicu je dopušteno uključiti samo ako je bubanj prazan. Uporaba mješalice u okolinu s eksplozivnom atmosferom nije dopuštena.


5

TEHNIČKI PODACI Tip miješalice

Mjere

visina dužina širina Težina mješalice Volumen posude Radni volumen Napon (naizmjenični) Nazivna snaga Nazivni tok Buka mješalice (prazne)

EM 250 (mm) (mm) (mm) ( kg ) (l) (l) (V) (W) (A) (dB-A)

1310 1510 840 173 250 200 230 1100 7,2 74

EM 300 1360 1650 980 202 300 240 230 1500 9,8 74

Priprema mješalice za rad Montaža mješalice Mješalica se dostavlja već montirana. U svim pogledima je stroj spreman za priključivanje na električnu mrežu i rad.

Priključivanje mješalice na električnu mrežu Za priključivanje mješalice na električnu mrežu koristimo kabal s presjekom žice minimalno 3 x 2,5 mm2. Ovaj presjek žice je primjeran do dužine 25 m. Ukoliko je priključni kabal dulji, presjek žice mora biti veći. Utičnica na koju priključimo mješalicu mora biti zaštićena 10 A osiguračem (EM 300 16A) i FID sklopkom.


6 Rad s mješalicom Mješalicu postavimo na ravno i čvrsto tlo, da ne bi došlo do naginjanja na jednu stranu i prevrtanja. Maksimalni dopušteni nagib terena je 10°, kao što je prikazano na slici dolje. Dopušteni nagib od 10° predstavlja odmak libele 65 mm od ruba ormarića.

Kabal za priključivanje na električnu mrežu mora biti neoštećen, odvijen i postavljen na taj način da nije ispostavljen oštećenjima. Mješalicu uključimo pomoču prekidača, kojeg je moguće pritisnuti samo u primjeru da na spojnicama prekidača postoji električni napon. Kod svakog prekida električnog toka dolazi do isključenja prekidača, tako da kad se ponovo uspostavi napon moramo iznova pritisnuti tipku za uključenje, ukoliko želimo da mješalica nastavi s radom. Bubanj mješalice postavimo u položaj koji ovisi o materijalu kojeg želimo mješati (za malter više okomito, za beton više horizontalno) Kada smo to uradili i bubanj se počeo vrtiti, možemo početi s punjenjem. Bubanj se puni samo do maksimalnog radnog volumena. Predlažemo slijedeći redoslijed punjenja: ! prvo ulijemo dio vode, dodamo polovinu šljunka i sav dodatni materijal (npr. cement, vapno...) ! kad se to malo izmiješa, dodamo ostatak vode i šljunka. Bubanj se može puniti i prazniti samo dok se okreće. Mješalicu pomjeramo po gradilištu pomoću kotača i ručke, pri čemu otvor bubnja mora biti okrenut prema gore. Za potpunu sigurnost u radu moramo poštivati i upute proizvođača dodatnih materijala (cementa, vapna i drugih).


7

Čišćenje i održavanje

Prije svakog čišćenja ili popravke mješalicu obvezno isključimo iz električne mreže Čišćenje produžava životnu dob mješalice, što znači da se mora čistiti što je moguće temeljitije. Tekućom vodom i mekanom četkom saperemo vanjske površine mješalice. Pri tome malter ne stružemo oštrim predmetima, jer se može oštetiti lakirana povšina. Unutrašnjost bubnja operemo odmah nakon završenog rada mlazom vode pod tlakom, tako da se ostaci materijala kojeg smo miješali potpuno odstrane. Održavanje mješalice je jednostavno i svedeno je na minimum:

! Povremeno pregledati zategnutost vijaka i matica ! Redovito kontrolirati zategnutost pogonskog remena i po potrebi ga zateći. Zateže se tako da se odviju matice na vijcima koji pričvršćuju nosač elektromotora sa konstrukcijom, i elektromotor zajedno s nosačem gurnemo prema dolje. Privijemo matice. Sve popavke mješalice može izvoditi isključivo ovlaštena osoba s originalnim rezervnim dijelovima.

Skladištenje mješalice Mješalica se može skladištiti u prostorima gdje je mogućnost mehaničkih oštećenja minimalna. Dugotrajno skladištenje zahtijeva zatvoren i suh prostor. Kratkotrajno spremanje ne zahtijeva nikakve posebne prostre. Temperatura skladištenja može se kretati između -30° i +50° C.


8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kućište obrtnog mehanizma Kotač zupčasti Ležaj klizni Kotač obrtni Zupčanik Palica vučna Pedala Opruga Konstrukcija Ležaj konusni Matica M20x1,5 Poklopac kućišta ležaja Zupčanik Jaram Gred Zupčanik pogonski Ležaj Remenica Posuda Nosač motora Ormarić Kotač Podložka Remenica pogonska Remen klinasti Elektromotor Prekidač

EM 250

EM 300

93714

93714

93712 93710 80114 94211 92589 80126 00313 80128 00300 00376 92577 92742 92699 92715 92741 92750 92605 92704 92586 80065 68951 80328 94425 00530 94169 80113

93712 93710 80114 94211 92589 80126 00313 80122 00300 00376 92577 92602 92677 92574 92601 92750 92605 92684 92586 80065 68951 80328 94425 00530 94170 80113


9

ALTRAD LIV

JAMSTVENA IZJAVA

Izjavljujemo: !

da će proizvod u jamstvenom roku raditi besprijekorno ako se budete pridržavali danih naputaka;

! !

da ćemo osigurati servis i potrebne rezerve dijelove za proizvod u jamstvenom roku i još 5 godina po isteku jamstva;

! !

da ćemo u jamstvenom roku o svom trošku, uključivo i troškove transporta za reklamirani proizvod, osigurati popravak kvara i nedostataka u roku koji ne smije biti duži od 45 dana.

Miješalica koja u spomenutom roku ne bude popravljen, na Vaš zahtjev ćemo zamijeniti s novom. Troškovi prijevoza se priznaju u visini željezničkih ili poštanskih tarifa. Garancija važi od dana kupnje proizvoda, što se dokazuje s potvrđenim jamstvenim listom i potvrđenim računom. Molim Vas, da kod prijave kvara obavezno navedete: naziv i tip proizvoda, datum kupnje, opis kvara i točen naslov korisnika.

JAMSTVENI ROK je 12 meseci Jamstvo se ne priznaje: !

radi nestručne i nedozvoljene upotrebe te kod preopterećenja miješalice.

!

radi nepoštivanja pismenih naputaka koje je dao proizvođač.

!

ako neovlaštena osoba bez pismenog pristanaka proizvođača vrši popravak.


Upute za odlaganje proizvoda i ambalaže nakon isteka životne dobi

Priporučamo da potrošeni proizvod i ambalažu predate ovlaštenim organizacijama za sakupljanje sekundarnih surovina.

Navodila EM 250 300 HR  

Navodila EM 250 300 HR

Navodila EM 250 300 HR  

Navodila EM 250 300 HR

Advertisement