Page 1

publicimarcs

1

1


1.Que é a publicidade? É calquera anuncio destinado a publicidade e cuxo obxetivo e promover a venta de bens e servicios.

producto ou propósito. 5.Que son as marcas? Nombre comercial que un fabricante pone a un producto:que está reconocido por la ley y que solamente puede usar su fabricante.

2. Como pode ser a publicidade? Apublicidade pode ser comercial ou de propaganda Publicidade comercial:e calquer tipo de publicidade que trata de convencera una persona a adquirir una cosa o algun servicio.O proposito principal Propaganda:Dar a coñecer unha cousa para difundir as súas cualidades ou ideas dun producto

6. Que é a ética? Conxunto de normas establecidas nas que se regulan os comportamentos humanos nun ámbito social.

3.Que utiliza a publicidade para atraernos? A publicade utiliza tres macanismos: Mecanismos de pèrsuasión: Mecanismos suasorio: Mecanismos de disuasión: 2 4.Proposito da publicidade: O proposito da publicidade é combencer ao público do seu

2


Publicidad  
Publicidad  

este tema trata de la publicidad y las marcas. se habal de como los productores de sta marca engañan a sus compradores con poromesas que no...

Advertisement