Page 1

Jerzy Dargiewicz, Jarosław Warcaba

3 Zapasowy Pułk Piechoty

8

San Francisco, Piastów 2018


Adresy dla poprawek: litwa.dargiewicz@gmail.com, jarekwarcaba@tlen.pl.

Copyright Š 2018.


Spis treści numer

Objaśnienie skrótów i znaków ........................ 10 Od Autorów .................................................. 20 Organizowanie W.P. w ZSRR.......................... 30 Struktura Pułku i obsada etatów..................... 40 Skład osobowy, nazwiska oficerów.................. 50 Charakterystyki bojowe.................................. 60 Krzyże, medale, uznania, pochwały................. 70 Wnioski awansowe......................................... 80 Przesunięcia.................................................. 90 Skład osobowy, nazwiska szeregowców.......... 100 Przekazani do dyspozycji............................... 110 Przebywający w szpitalu, izbie chorych........... 120 Powracający do ZSRR................................... 130 Urlopujący..................................................... 140 w Polsce................................................ 140 w ZSRR................................................. 145 Zdemobilizowani........................................... 150 Zabici, polegli w walce................................... 160 Ulegli nieszczęśliwym wypadkom................... 170 Poszukiwani przez rodziny.............................. 180 Karani naganami, orzeczeniami sądów............ 190 Kompania karna............................................. 200 Dezerterzy..................................................... 210 Pytania i odpowiedzi: nie figurują..................... 220 Różne........................................................... 230

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


10

Objaśnienie skrótów i znaków

A/a, a/a — ad akta (do akt, egzemplarz archiwalny) baon — batalion b.m. — bieżącego miesiąca, obecnego, w tej chwili b.r., br. — bieżącego roku, obecnego, w tej chwili bryg. — brygad-a/y b.s. — bez stopnia cenz. — cenzura chor. — chorąży d-ca — dowódca D.P. — dywizja piechoty dr., Dr. — doktor d/s — do spraw dypl. — dyplomowany, dyplom posiadający, szkołę dyw. — dywizj-a/i fiz. — fizylier, żołnierz piechoty, uzbrojony w broń ręczną gen. — generał Gł.Z.P.W. — Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy, organ W.P. zatwierdzający żołnierzy na stanowiska oficerów G.U.K. — ?, skrót ros. j.w. — jak wyżej kanc. — kancelaria k.b.k — krótki bojowy karabin KG — Komenda Główna (Wojska Polskiego) KKWP — Kodeksu Karnego Wojska Polskiego kpr. — kapral KPZ — skrót czego?, areszt śledczy w Informacji Wojskowej do czasu ustalenia czytaj: Komora Przestępstw LKO ZSRR — Ludowyi Komissariat Oborony maj. — majątek mjr. — major m.l. — młodszy lekarz m.p. — miejsce postoju (Pułku, zwykle tymczasowe) N.K.O — Narodnyi (Narodowy) Komissariat Obrony obł. — obłast (powiat) < ros. oblast;, oddz. — oddział ogn. — ogniomistrz osk. — oskarżony p — pomocnik (2p, 3p – 2-gi i 3-ci pomocnik szefa sztabu, skrót używany przez majora Królikowskiego Leonida) p. — powiat Person. — Personalnego, tj. składu osobowego wojska PKWN — Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego utworzony 22 lipca 1944, w Lublinie plut. — pluton/owy płk. — pułkownik pchor. — podchorąży polit. — polityczn-y/ego pow. — powiat p.p. — poczta polowa, często 53340 – 3 Zapas. P. Piech. p-panc. — przeciwpancerny ppłk. — podpułkownik ppor. — podporucznik P.P. — Pułk Piechoty (3 Zapasowy Pułk Piechoty) P.P.Sz. — pepesza, PPSz-41, pistolet maszynowy, kal. 7,62 mm < Pistolet-pulemët Wpagina obr“azec”. 1941 g., Pistolet-pulemiot [Georgija] Szpagina, jego konstruktora r. — roku < rok r.b. — roku bieżącego J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

ref. resp. r.p.p. sierż. sporz. st. strz. szer. ur. w/g, wg W.P. woj. w/w wyk. Zapas. zm. z.m. Z.P.W.

— referat — respublika — rusznic przeciwpancernych — sierżant — sporządził — starszy, zwykle starszy stopniem — strzelec, szeregowiec — szeregowiec — urodzony — według, zgodnie z ~ — Wojsko Polskie, Wojska Polskiego — województwo — wyżej wymieniony — wykonał — Zapasowy (3 Zapasowy Pułk Piechoty) — zmarły — zaopatrzenie materiałowe — Zarząd Polityczno-Wychowawczy W.P.


3 Zapasowy Pułk Piechoty

20

Od Autorów

3

\ Zapasowy Pułk Piechoty – według internetu – zapasowy oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego.

Sformowany w 1944 w okolicach Sum[1]. Następnie pułk przedyslokowano do Kiwerc i z dniem 21 czerwca 1944 roku włączono w skład 1 Armii WP. W sierpniu 1944 stacjonował w Lublinie[1], a później Wola Karczewska w okolicach Warszawy[2]. Przy pułku sformowano kompanię karną, do której kierowano skazanych wyrokami sądów polowych[1]. Po zakończeniu wojny przesunięto go ze Złotowa do Gorzowa Wlkp[1]. Pułk rozwiązany został rozkazem NDWP nr 192/org. z 29 czerwca 1945 roku . Na bazie 3 zapasowego pułku piechoty odtworzono 4 Dywizję Piechoty[2]. Przypisy: 1. Stanisław Komornicki – Wojsko Polskie: krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej. 1, Regularne jednostki ludowego Wojska Polskiego: formowanie, działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, metryki jednostek piechoty. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1965, str. 237 - 239. 2. Anna Gąsiorowska – Materiały archiwalne jednostek zapasowych piechoty z okresu 1943— 1945. W aspekcie składu osobowego – według internetu – zaledwie Edward Drzazga. Skąpo.

Dane zawarte w tej publikacji są wydłużeniem Moich lat wojny – opisu ich ustami Ambrożego Dargiewicza, ur. 1912 – zm. 2000, który służył w tym Pułku, w latach 1944–1945. W Moich latach wojny, opisie powstałym w latach 1990–1991, i jego uzupełnieniu, powstałym w 2016, dane w sprawie Pułku są wysoce fragmentaryczne w zestawieniu z obecną publikacją, bo stanowią tam zaledwie osnowę, podstawę do wspomnień, ich uwiarygodnienie. Tu też nie jest wszystko w sprawie Pułku, bo są tu jedynie wykazy żołnierzy, ich spisy w różnych sprawach. Nie ma treści dokumentów natury ogólnej, tj. różnych zestawień, jak stan uzbrojenia, narodowościowy skład Pułku, w liczbach, tak i liczby chorych – w liczbach, skierowania – w liczbach, korespondencja władz Pułku ze zwierzchnimi, instrukcje, itp., wszystkie bez nazwisk żołnierzy. Dane te opuściliśmy. Aspekt ludzki jest czynnikiem wiodącym w naszej publikacji – nazwiska ludzi wchodzących w skład Pułku. Jerzy Dargiewicz i Jarosław Warcaba

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Informacja o 3-cim Zapasowym Puku Piechoty pochodzi ze zdjęć wykonanych w czytelni CBH w Rembertowie, w lipcu 2017. Korzystanie z archiwum odbywało się z trudnościami do znaczengo stopnia – rygorami narzuconymi przez regulamin CBH: Jedynie przez jeden dzień w miesiącu można zapisać się na korzystanie w całym następnym, tj. w czerwcu zapisać się na cały lipiec w naszym wypadku. Czytelnia składa się z dwóch salek o łącznej liczbie miejsc rzędu 20-tu i pewnie nie więcej niż 30-tu, dla szczęśliwców z całej Polski którzy uzyskali zgodę na korzystanie ze zbiorów. W 15 minut po rozpoczęciu zapisów, na lipiec, do 19 lipca, pozostały okienka na 6 dni, w tym dwa dni dla jednej osoby – jednego z nas, i 4 dni dla nas obu; razem 6 dni. Dokładnie o godz. 9:00 telefon był zajęty, i tak przez następne 15 minut. Czytelnia czynna jest od godz. 9:00 do godz. 19:00, i w 15 minut po jej otwarciu, gdy zapisana osoba nie pojawi się – miejsce jest przekazywane osobie na liście rezerwowych. By zdążyć na godz. tuż przed 9:00 rano – wychodziliśmy z domu, w Piastowie, o godz. 7:10, bo przejazd pociągiem przez Warszawę, z przesiadką w W-wie Stadion, po czym długi odcinek drogi w samym Rembertowie, ok. 2,3 km, pieszo lub autobusem, i ponad 700 m. piechotą, po samym parku, do ul. Pontonierów. Do przejrzenia szereg tomów, więc w ciągu 6-ciu sesji, w pojedynkę i obaj, wykonaliśmy 5 tys. zdjęć z dokumentów, i nieliczne z nich, ok. 1%, wyszły złej ostrości – okazało się po wszystkim, na tyle złej, że nazwiska są trudnoczytelne, poza tym, że i gołym okiem trudno je już odczytać. Ładnie ułożone i spięte – rozumiemy – przez profesjonałów, wyraźnie widać by i tematycznie były zebrane; w obrębie tomu równo rozłożone, przy grzbietach trudno dojrzeć pierwsze litery tekstu, gołym okiem – zdjęcie liter tych nie zdołało. Do opuszczeń należą więc dni danego miesiąca, kiedy dokument był wystawiony, lub stopień wojskowy widniejący przed nazwiskiem, rzadziej pierwsze litery nazwiska. Miejsca te opatrzyliśmy adnotacją: [zdjęcie]¢. W pośpiechu przewracania stron trafiły się i opuszczenia, z ubolewaniem. Miejsca te są do powtórzenia, nie wiemy przez kogo i kiedy. I trudno nam określić, kto byłby tymi uzupełnieniami zainteresowany, dla kogo byłyby one pomocne i w czym, bo mogłoby okazać się, że powtórny wysiłek był dla samego wysiłku. Mimo pewnych niedociągnięć, wymagających dopracowania, świadomi tegoż, sądzimy, że informacje tu zawarte dają lepszy wgląd w ludzki aspekt Pułku, bez porównania – nazwiska żołnierzy, niż to dotychczas wiadomo, że Edward Drzazga w nim służył, tylko tyle. Publikacja ta jest wynikiem inicjatywy Jarosława Warcaby – jej współautora, bo namówił mnie, Jerzego Dargiewicza, do poszerzenia informacji o tym pułku. Pierwotnie była w formie szczątkowej w porównaniu z obecną, dołączona do Moich lat wojny – wspomnień z lat 1939–1945, Ambrożego Dargiewicza, ur. 1912, zm. 2000, mego ojca. Poszerzając i poszerzając – odłączyłem ją w końcu, skoro, jako tło, dodatek, część pomocnicza, stała się po kilkakroć dłuższa od części zasadniczej. Nie miałem wielkiego interesu zajmowania się tematem z dwóch powodów jednocześnie: Po pierwsze, od lat pracuję nad treścią mego Słownika języka polskiego. Kilkumiesięczna przerwa nie jest dobra – zaczyna mi brakować czasu. Po drugie, od kilku dekad mieszkam za granicą, jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych, z dalszymi tego konsekwencjami. Oglądam Polskę z innej perspektywy, z dystansu, mam inne poglądy na wydarzenia byłe i obecne, i widzę byłą Ojczyznę przez pryzmat mych doświadczeń z rodakami w macierzy. Wolałbym swych poglądów nie wyjawiać ludziom którzy nie znają mnie osobiście, lecz publikacja tego rodzaju narzuca taki wymóg. Podobnie i inne – Autor powinien wyjawić swój związek z tematem, jeżeli taki jest, wymóg który jest systematycznie pomijany, czyniąc przez to dzieła o bliżej nieznanej obiektywności – może tworzone z celem na myśli, pomocy lub zaszkodzenia czemu. San Francisco, 2017.11.04, Sat.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Wyjawnienie Poniższy tekst pisany przez Polaka z pochodzenia, lecz nie żadnej wiary, a więc i nie katolika, i nie patrioty polskiego – narodowca, jak takich i podobnych określałem w dalszej części, bo – od dekad – mieszkam w San Francisco (od lata 1982), i proces separacji z macierzą był dla mnie bolesny, z winy Polaków – sami Polacy “wyleczyli” mnie z polskiego patriotyzmu i Godło Polski – Orła Białego – mam dziś za nic; jest symbolem fałszu, korupcji i bezprawia (baza powstania i pole dla partii PiS). Rodzice nie nastawiali mnie w żadnym kierunku i nie szczuli przeciw komukolwiek, tak z narodowości, jak i z wiary.

My nowe życie zbudujem i nowy ład, a ponad nami jak sztandar ludu – pieśń. Życie jest jak płynąca wolno woda, w zbiorniku czy rzece. Gdy zaburzyć ją – muł osadzony na dnie zmąci ją. Tak i krwawa rewolucja społeczna – męty społeczne i świat przestępczy dojdzie do głosu, sięgnie po władzę. I już nie do usunięcia, przez wieki. To inny, fundamentalny błąd, łatwy do przewidzenia, którego K. Marks i F. Engels – ideolodzy komunizmu – nie przewidzieli w swej wizji utopijnego systemu społecznego, w wyniku takiej rewolucji. Zamiast poprawiać dobro dotychczas wytworzone – przystąpili do burzenia go, jako reakcyjne, sanacyjne, szlacheckie.

Dla wojujących antysemityzmem i pobożnych wszelkiej innej maści; w prezentacji czegokolwiek są tylko dwie kategorie: prawda albo fałsz. Antysemityzm, antypolski, i wszystkie inne anty~ jest trzecią, która ma mieć negatywny wydźwięk, ale nie musi, jeżeli czystą prawdą jest, jedynie niewygodną.

No cóż, w naukach społecznych K. Marks i F. Engels nie byli Albertem Einsteinem (1879–1955) w fizyce, dla pełności obrazu o wkładzie międzynarodowców do myślowych osiągnięć świata. Żydzi, międzynarodowcy z natury, do dziś żyjący tu i tam w komunach, gremialnie poparli zamysł pobratymców – K. Marksa i F. Engelsa.

Nie godzi się gościowi zaprowadzać swoje porządki w domu gospodarza, ale ros. komuniści właśnie tak zamierzali i plan wprowadzili w fazę wykonawczą. Wprowadzili w Rosji lat 1917–1918 – weszli Rosjanom na głowy, próbowali w Niemczech na pocz. lat 1920-tych (i – za czasów A. Hitlera – zapłacili czystką za ten krok), w USA lekko weszli na głowy Amerykanom bo kraj imigrantów czyli przyjezdnych – etniczny rozgardiasz, nie ma “gospodarzy”; Joe Lieberman kandydatem w prezydenckich wyborach 2004, 2008, Bernie Sanders – w 2016, Hillary Rodham Clinton – w 2016, i technicznie wygrała wybory, w powszechnym głosowaniu, lecz przegrała z tzw. Electoral College – ciałem wybierającym prezydenta, obsadzonym obecnie przez Republikanów. Stąd USA są bardzo pro-izraelskie, i – na arenie międzynarodowej – tak chronią Izrael, jak Chiny Koreę Północną. Aj! I jeszcze więcej – wszelkie rezolucje potępiające Izrael w ONZ-cie, czego dopuszcza się, są automatycznie blokowane przez Rząd USA. Wciągnęli USA w niezadeklarowaną wojnę ze światem arabskim, nie do wygrania bo o podłożu religijnym. Używając hebrajskiego w domu, żydzi popełniają proste, wyraźne błędy w językach lokalnych, w języku polskim też. W aspekcie biznesu – popierają swoich, pobratymców. Gdziekolwiek żyd wypłynie na arenę ogólnokrajową – żydzi inwestują w przedsięwzięcie, lub wspierają je stając się klientelą. Stąd i teoria K. Marksa i F. Engelsa – niemieckich żydów stała się dla żydów w Niemczech atrakcyjna, szczególnie że wprowadzona w życie w Rosji, 1917–1918, i w Niemczech też tak chcieliby. Konstruktor rosyjskiego automatu AK-47, Michaił Kałasznikow wyraził się, cytuję z Wikipedii, przekład na j. angielski: Each designer seems to have his own paths, his own successes and failures. But one thing is clear: before attempting to create something new, it is vital to have a good appreciation of everything that already exists in this field. I myself have had many experiences confirming this to be so. W przekałdzie na język polski brzmiałoby to: Przed przystąpieniem do czegoś nowego, istotnym (lub niezbędnym) jest posiadanie dobrego uznania wszystkiego co jest do tej pory w dziedzinie, dosł. na polu. Stąd, w budowaniu nowego ładu społecznego także – uznanie dla wysiłków i poprawę ich, nie burzenie ich. A K. Marks i F. Engels zburzyć je, krwawą rewolucją, i zacząć budować od podstaw – myślowy błąd, jeden z wielu, cecha wszystkich szkodników:

żydzi

> judaizm (wspólna wiara)

komuniści > komunizm (światopogląd) Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się.

Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata...

Rosjanie

Polacy

Fejgin Analol, płk., Rabinowicz Isser, mjr., Frydman Mateusz, ppłk., Frenkel Marian, płk., Wachruszczew Paweł, mjr. “wymiatali” narodowców z szeregów oficerów W.P. W Niemczech też tak chcieli – wejść na głowę Niemcom, na pocz. lat 1920-tych, i zapłacili za to w latach 1933–1945.

Niemcy

Żydzi na uwadze mają interes pobratymców w wierze i krwi, i Izraela, nie krajów które ich goszczą. I prą w nich do władzy, często skrycie, w Polsce i w USA. Przez to nie są elementem asymilującym się z lokalną populacją: językiem (hebrajskim), obyczajami (koszerne i trefne; specjalnie przygotowane posiłki, pejsy i bokobrody), ubiorem (mycki), i wiarą od pochodzenia z rodu Davida i plemienia Levi (nazwiska: Davies, Levin, Lewicki, Lewinsky). Z punktu widzenia narodowców, jakiejkolwiek maści ci nie są – żydzi są dla nich dziwakami, i przez to są obiektem uszczypliwych uwag, docinków i naśmiewania się, dowcipów. Przez to też, niewątpliwie, można je uznać za dość dokuczliwe, i nie bez winy samych żydów – trudno winić naturę ludzką, gdy żydzi odstają od głównego nurtu społeczeństwa, izolują się sami; Ghetto w Warszawie do którego byli ograniczeni, Wall Street... w Nowym Jorku (tu nikt ich nie zmusza), w Izraelu też sami budują ściany z Palestyńczykmi), w USA mają swoje enklawy, ośrodki, szkoły, szpitale.

Międzynarodowcy:

przekonanie

Francuzi

Żydzi – temat z głębią. Żydzi są obywatelami krajów w których mieszkają, lecz nie są etnicznie z nimi związani, element napływowy, obcy: K. Marks i F. Engels – niemieccy żydzi, L. Trocky, L. Kamenew – rosyjscy żydzi Richard Pipes – polski żyd, Norman Davies – brytyjski żyd (mieszkający w Polsce, chciał w Rosji), Hillary Rodham – amerykańska żydówka. Żydzi rozsiani są po różnych krajach, gdy ze skłonnościami do komunizmu to stąd i “Proletariusze wszystkich krajów łączcie się” – hasło do jednoczenia się ludzi o wspólnej ideologii tym razem – równoległa warstwa do judaizmu.

Konflikt interesów

˚

lapidarnie

Hiszpanie

30-1 T=o,

przeszłość

˚

Narodowcy, nacjonaliści, ziomki (wspólna przeszłość, język)

Cechą międzynarodowców jest likwidacja narodowców – lapidarnie się wyrażając, niszczenie ich fizycznie, element wbijający w dumę narodową. Międzynarodowcy – element świeży, napływowy, nie mają historii swoich rodów i rodowodów – historii będących dumą narodowców, i aspekt zawarty jest w ich Międzynarodówce: Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata, przed ciosem niechaj tyran drży, ruszymy z posad bryłę świata, dziś niczym, jutro wszyscy my. A ja zmieniłem końcówkę zwrotki na: Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata, przed ciosem niechaj tyran drży. Zabijem nawet swego brata, gdy demokracja mu się śni. W założeniach ustroju, w jego podwalinach, tkwiły rażące błędy, zrywające z podstawowymi odczuciami, wyrobionymi w dzieciństwie, stojące w sprzeczności z nimi, jak: 1. im więcej pracujesz, tym więcej masz, lepiej żyjesz – tu wszyscy mieliby pracować ile tylko sił, dla kraju, a otrzymywać na równi z innymi, by nie było wyzysku człowieka przez człowieka, gdy kraj roi się od leni i ciężkich przestępców też nie brakuje – już dzieci wiedzą o tym. Nie będzie strajków, więzień, szczególnie pieniędzy (!) i wszystkiego innego, co w kapitalizmie, także królów, kleru; utopia materialna zapanuje na Globie. Iwan Pawłow, ros. akademik, wydał słynną opinię Psa Pawłowa: rewolucja jest produktem wścieklizny człowieka [Lenina] z syfilisem w mózgu. 2. poszanowanie własności prywatnej – tu własność społeczna miała być dobrem nadrzędnym, jednostki uspołecznione, szczególnie przemysł ciężki i jednostki ogólnopolskie jak Polskie Koleje Państwowe (PKP), spółdzielnie produkcyjne, Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). 3. poszanowanie rodziców i dalszych przodków – stąd zerwanie z przeszłością i zaciekła walka z przejawami szlachectwa, bo szlachectwo to m.in. kultywacja przeszłości i tyrania (jak ojciec tak i syn – uraz leni pędzonych do roboty na rzecz pana; pan = wojewoda); cytat z Międzynarodówki – hymnu k., w uprzedniej części. 4. jednoczesnie używali przeciwstawnych sobie, sprzecznych ze sobą, terminów: • dyktatura vs. demokracja – dyktatura proletariatu w Krajach Demokracji Ludowej, (KDL). Jedynowładztwo, PZPR, zwane Partią (Częścią < łac. pars, partis). J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


• centralne planowanie vs. komuna – centralne sterowanie gospodarką kraju mające być podstawą komunizmu (życia w komunach, w obrębie komun, tj. gmin, w obrębie gmin dzielenia wypracowanych zysków). • obowiązek vs. ochota – kandydaci na studentów obowiązani są do odpracowania miesiąca letnich wakacji w Ochotniczych Hufcach Pracy (OHP), na ochotnika. Umysł nie kontroluje (rozum, myśl) co język plecie (podświadomość). Wprowadzili reformę rolną – krok kontrowersyjny, polemiczny, dyskusyjny, sporny. Komuniści często też używali pseudonimów w miejsce prawdziwych nazwisk, bo bali się swego cienia. A im większe zło wyczyniali – tym więcej ich mieli. I tak, Feliks Dzierżyński, 1877–1926, syn białoruskiego żyda z rejonu Wołożyna, twórca pierwszych radzieckich organów bezpieczeństwa: Czeki, GPU, i OGPU, używał: Jacek, Jakub, Pereplotczik, Franek, Astronim, Józef, Domański, wg internetu. W ten sposób czuł się bezpiecznie. Karol Tenenbaum miał tylko dwa: Świerczewski i Walter, zapewne że “kulom się nie kłaniał”, to stąd, bo i tak oskarżeniom – odważnym był sądząc z liczby używanych pseudonimów. Ja, gdy coś robię czy piszę – używam własnego nazwiska: Jerzy Dargiewicz. Nie podszywam się pod Goldberga, Goldmana, Rozenberga, czy Bronsteina, i inne semickie, jak ci – żydzi pod sławiańskie... międzynarodowcy, łatwo im z upodabnianiem się przychodzi... dla zmyłki: Jewczyński, Fajkow, Kwiatkowsky, Zielinsky. Lewica vs. prawica Nie godzi się gościowi zaprowadzać swoje porządki w domu gospodarza, a żydzi tak próbowali, w Niemczech, zawieść tam komunizm na początku lat 1920-tych. I stąd gdy Alolf Hitler doszedł do władzy, 1933 – prawica, tępił ich u siebie, i wyprawił się na radziecką Rosję, 1941 – do sedna komunizmu, z błogosławieństwem Watykanu, z św. Krzyżem na czołgach i samolotach ( ). I żydów z całej podbitej Europy zwoził do obozów zagłady. Watykan Ateizm zabójczy jest dla wiary katolickiej jak penicylina na bakterie (i chrześcijańskiej w ogóle, i każdej innej). Stąd papież błogosławił niemiecką armię, i stąd Niemcy nosili na pasach Gott mit uns (Bóg z nami)... do czasu tęgiej zimy w Rosji, 1941/42, kontynentalnej, na którą armia niemiecka nie była przygotowana. I stąd, po wojnie, Watykan szmuglował hitlerowskich oprawców do Ameryki Południowej, w tym Adolfa Eichmanna, 1906–†1962, do Argentyny, i Josefa Mengele, 1911–†1979, o zbrodniczych eksperymentach na dzieciach, zwanego “Aniołem Śmierci” – do Brazylii, i innych, pomniejszych “rozwalaczy” (oprawców, zbrodniarzy), w dziesiątkach. Neohitlerowcy szermują swastyką i Biblią. A d o f f H i t l e r , 1889–†1945 Szaleniec u władzy; gdyby Hitler podbił jeden kraj, np. Polskę – byłby sławny przez następne wieki, możliwe że przez tysiąc lat. A tak, gdy chciał od Paryża po Moskwę, i od Norwegii po Afrykę Północną, w ciągu kilku lat – rozproszył swój potencjał militarny do tego stopnia, że został pobity przez wszystkie podbijane narody, 1945. Nie wiedział gdzie postawić granicę podbojom. Zajadli, ideologiczni wrodzy zawarli ze sobą doraźny pakt, w Jałcie na Krymie, w lutym 1945 – Stany Zjednoczone z Anglią, z jednej strony, a Rosją – z drugiej, i budowane “Imperium Niemieckie” ograniczyli do Berlina gdzie Hitler popełnił samobójstwo, w bunkrze Kancelarii Rzeszy, 30 kwietnia 1945, w chaosie sytuacji wokół, w zamieszaniu; dekady zabrało ustalenie okoliczności jego śmierci. Oba fronty – wschodni i zachodni – zacieśniały pętlę wokół ludzi spod znaku swastyki. Jeszcze wojna nie skończyła się, gdy rozpoczęła się zimna wojna między sojusznikami – opóźnienie lądowania w Normandii, 1944.06.06, objawem tegoż, i inne. J ó z e f S t a l i n , 1878–1953 Genialność Józefa Stalina polegała m.in. na tym, że gdy gen. Władysław Anders (1892–†1970) wyprowadził do Iranu Armię Polską, zorganizowaną w ZSRR, w mieście Tockoje, Orenburg obł., począwszy od 17 sierpnia 1943 – drugim razem, wiosną 1944, Stalin obsadził ros.-judejskimi oficerami stanowiska w W.P., i to do dość niskiego szczebla. W przypadku 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, dowódcami byli, kolejno: Ziarkowski Stanisław, płk. dypl. (długoletni oficer Armii Czerwonej), Orłow, ppłk, i Karpowicz, ppłk., szefem sztabu był Królikowski Leonid, mjr. (oficer Armii Czerwonej), a szefem kancelarii Oddziału Polityczno-Wychowawczego Pułku był Geldfinger, szefem Kancelarii Głównej Grynberg, kwatermistrzem Fajkow mjr. [żyd, charakt. bez komisje w miejsce bez bez komisji ], dowódcą plutonu Informacji Wojskowej (działu wietrzącego kto kim jest z przekonań) – Wachruszczew Paweł, s. Wasyla. Dla generałów: Zygmunta Berlinga i Karola Świerczewskiego, obu skrytych żydów, geniusz J. Stalina polegał na tym, że konferował z żydami, przy zakładaniu nowego systemu społecznego, czyli ich pobratymcami w wierze. No i ich obu uczynił dowódcami Wojska Polskiego – dla nich musiał być więc geniuszem. Przy zakładaniu: Zinowiew < Zin, Jeleń < tłum. Hirsh < niem. hirsch, Lew Kamenew (ur. Rozenfeld), Leon Trocky (ur. Lew Dawidowicz Bronstein), Grigorij Sokolnikow (ur. Grigorij Jakowlewicz) < hebr. ya-aqobh, mający być synem Izaaka i Rebeki, itp. Z tego powodu Gwiazda Czerwona (H) mogłaby być, z powodzeniem, Gwiazdą Dawida (A). Ale byłaby solą w oku dla narodowców, patriotów, że żyd – element obcy, napływowy, wszedł im na głowę w ich kraju, więc po co? Przybrane nazwiska, brzmiące jak rodzime, także służą temu celowi: Świerczewski (Tenenbaum, Cieniste Drzewo), Berling < Berlin, litera G zmyłką, jakoby ~ing. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Duch Polaka Oczy zwrócone na Zachód, na Watykan i Anglię. Tam wzory do czerpania, naśladowania: Związek Sowiecki, oficer w miejsce urzędnik), tam papież – namiestnik Chrystusa-boga na ziemi, tyłem zaś do sąsiada zza miedzy, a tu przybysze każą mu oczy zawracać na Wschód, i uprawiać kult Stalina – mieć podziw dla jego geniuszu. I gorzej – wyprzeć się wiary w Boga, w imię idei komunizmu niem.-ros. żydów. Gdy Józef Piłsudski walczył z Rosjanami, 1920, i jest wzorem sukcesów – przybysze genialność i czyny Stalina przedkładają mu do naśladowania. Gdy Polak uprawia kult Jezusa Chrystusa-boga, wierzy w zmartwychwstanie jego i w życie wieczne duszy... po śmierci, i że Konstytucja od Boga dana – przybysze mają Lenina za swego idola, z jego poprzednikami: K. Marksem i F. Engelsem. Gdy Polak władał Wołyniem przez blisko lat 20, 1920–1939, hen poza Równo – to za rządów przybyszy nikt nie miał żadnych wątpliwości do kogo on należy, tak i ziemie litewskie. Polak zbrojnie wtargnął na ziemie etnicznie obce, przyłączył je do Polski, i za złe ma sąsiadom że wymordowali okupantów. Gdy Polak jest święcie przekonany, że Rosjanie wywieźli polskich oficerów – adm. Wołynia – w głąb Rosji, w lutym 1940 i wystrzelali ją tam w maju 1940 – przybysze milczkiem lub śmiało, że to zbrodnia popełniona w Rosji, przez Niemców, 1943. Niemcy, w głębi Rosji, tak zgrabnie przechwycili nadzór nad obozami, że żaden jeniec nie zdołał zbiec w międzyczasie, przed ucieczką jednych i nadejściem drugich. Polak ma też żal do Rosjan, że – po zakończeniu wojny, 1945 – okupowali Polskę przez dekady, nie zważając że okupacja radziecka była niczym w porównaniu z niemiecką, bo ostatni Polacy – może – dotrwaliby do lat ok. 1980, wg zamiaru Niemców uczynienia nowej przestrzeni życiowej na Wschodzie (wytępiliby Polaków jak Prusów, 1240–1290), i że pojedyńcze wypadki likwidacji członków polskiego podziemia są niczym w masowych egzekucjach cywilów, przez Niemców. Polak burzyłby pomniki stawiane radzieckim żołnierzom, PKiN w W-wie, i puszczał w niepamięć wdzięczność za pomoc w wyciągnęciu kraju z niemieckiej opresji. Polak nastawia rogi na Wschód, a tu rosyjsko-judejska władza każe mu nastawiać na Zachód Europy – stamtąd wietrzy zagrożenie, szczególnie ze strony Niemiec (rosyjscy żydzi mają uraz do Niemców; żydzi dostali lekcję za szczepienie tam komunizmu). Zachód czyha na zdobycze socjalizmu, chce go zdławić siłą... zdławił się sam w końcu błędną polityką zarządzania gospodarką, wskutek wytycznych Karola Marksa, Friedricha “Oswalda” Engelsa, za którymi Włodzimierz I. Lenin, i Józef Stalin swymi dziełami, w tomach, rzekomo przez nich pisanymi. Wyzwolenie, niewątpliwie, do znaczengo stopnia. I stąd, gdy armia rosyjska wkroczyła na tereny Polski, 1944, pobożni narodowcy, skupieni głównie w Armii Krajowej, stali się ideologicznym wrogiem Tenenbaumów, Berlingów, i im podobnych, noszących własne nazwiska, lub przybrane, w rodzaju Świerczewski. Z okupacji, jednej pod drugą Wyzwolenie; powrót do Ducha Polaka... takie narzucenie obcej władzy gwarantowało pogwałcenie ducha Polaka, jakikolwiek on nie jest, tj. na ile duch ten ma w sobie pozytywów i negatywów. W ten sposób naród znalazł się znowu pod okupacją... radziecką, tym razem. “Przeżyliśmy Potop szwedzki [1655–1660], przeżyjemy i radziecki” – mawiali rodacy. Kilkuprocentowy element obcy, wniesiony na bagnetach Wojska Polskiego pod dowództwem Rosjan, zarządzał krajem przez 45 lat, 1944–1989, głównie w imię swych, egoistycznych celów – życia ponad stan. Zgodnie z zarządzeniem naczelnego dowódcy Wojska Polskiego z dnia 30 października 1944, nr. 001137/org., z W.P. wybierano żołnierzy do Milicji Obywatelskiej (MO). I tak, z 3 Zapas. P.P. wybrano 120 osób do MO w Lublinie, podpisał szef sztabu /-/ Królikowski mjr. [zdjęcie]¢ listopada 1944. Po Wyzwoleniu, przez kilka następnych lat toczyła się podjazdowa wojna ugrupowań związanych z Rządem R.P. w Londynie, z ustanowionymi przez radziecką Rosję władzami cywilnymi Polski Rzeczypospolitej Ludowej. W kraju nastąpił terror polityczny... w imię demokracji ludowej. Czy zasłużony, i jeżeli tak, to do jakiego stopnia – kwestią spojrzenia, i raczej z boku niż ze środka, tj. raczej widzianego z zewnątrz Polski niż z wewnątrz. Kandydaci wystawieni do władz, przez PZPR, uzyskiwali w powszechnych wyborach 98–96% głosów, we wszystkich rejonach kraju – z góry było wiadomo że tak będzie, i wszyscy uprawnieni musieli gołsować – taka to była wolność i demokracja, zgodność narodu aż do tego stopnia. Tak i podobnie wyglądały inne aspekty życia publicznego, na socjalistycznej drodze do komunizmu, wg myśli judeo-rosyjskich lewaków, komunistów. Po niemieckiej, naród znalazł się znów pod okupacją (chronioną przez LWP), ze Wschodu tym razem, i polskich popelczników po myśli Stalina – dołów społecznych, często pół-analfabetów. Rolnik, poza podatkiem płaconym od uprawianego areału, zobowiązany był do obowiązkowych dostaw zboża i mięsa po wyraźnie zaniżonych cenach od wolnorynkowych. System niewydolny – zadłużali kraj zaciągając pożyczki od znienawidzonego Zachodu, ideologicznego wroga socjalizmu. Itd. Swymi świetlanymi poglądami na przyszłość i postępowaniem, komuniści – skrajna lewica – zachodzili za skórę wszystkim pozostałym, zrazili do siebie nie tylko skrajną prawicę. I uniknęli Wymiaru Sprawiedliwości bo w Polsce nie działa właściwie. Nigdy nie działał. Gen. Wojciech Jaruzelski też, za wprowadzenie stanu wojennego, 13 grudnia 1981 – LWP i jednostkami cywilnymi wojował z większością narodu; desepracki akt w konwulsji ustroju socjalistycznego.


Historia kołem się toczy Czy Polacy zasłużyli na 45-letnią okupację, przez Rosjan, 1944–1989 – kwestia spojrzenia, i to raczej z zewnątrz, niż z wewnątrz kraju. Polacy, wojnami z Rosją, w głębokiej przeszłości, spowodowali 3-krotne rozbiory Polski, 1772–1793–1795. Czy wyciągnęli stąd wniosek? Nie. Tylko co kurczę wykluło się z jajka, tylko co Polska odzyskała niepodległość, 1918 – na wschodnich rubieżach zaczęła walczyć z Litwą, 1919, i Rosją, 1920. Skutkiem był 4-ty rozbiór Polski, we Wrześniu 1939, krótkotrwały, ale był. Na podstawie porozumienia Ribbentropp-Mołotow, z 23 sierpnia 1939, armia niemiecka zatrzymała się na rz. Bug, z drugiej strony zaszli Rosjanie – Polska jako państwo, ustrój społeczny, przestała istnieć, po czym, po wojnie, 45-letnia okupacja Polski, 1944–1989. Czy Polacy, po 1945, wyciągnęli stąd wniosek? Nie. Bo dziś ożywają czynniki które doprowadziły do poprzednich 4-ch rozbiorów, czyli zaroiło się od nazw ulic Piłsudskiego w miastach – architekta zaborów ziem obcych na Wschodzie, wzmocniło się sianie wrogości do “sąsiada zza miedzy”, i ubliżanie mu, i podtrzymywanie tradycji Wilna i Lwowa w rękach polskich. Po co? Sporadycznie siła obca, z zewnątrz, musi tłumić zapędy, jeżeli sami Polacy nie mogą poskromić takich głosów między sobą. I oto skutek – okupacja Polski przez dekady. Wojsko Polskie lat 1944–1989 “Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”. Przez analogię: Nie krew polska, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera W.P. Tak dla oficerów Armii Czerwonej, w 1944 roku. Wystarczy by znali język polski. Ze znajomością zaś nie ma czystego cięcia, oddzielenia – zna go, lub nie, bo jest nie mniej niż kilka stopni pośrednich, od wyśmienitej, biegłej, przez dobrą, słabą, i złą, do zupełnej nieznajomości, Oto ich błędy w krótkich notkach, zauważone przeze mnie: Rzygadło, rzołnierze, równierz, Suchoduł, Rzerzów, Nieświerz, Harków, Krasny Staw, Opatów > Łopatów, Kałamarznik, powrucili, dwuch, curki, umożyć, przejżenia, alkocholikiem, od kól [karabinowych], ogulno administracyjny, Wulka Czarnotowska, ul. Zamknienta, województwo Łudzkie, grabierz, szczeguł, Ożyszko, hydraulig, zauwarzeni, do dowudcy, użędnik, harakterystyka, kąpania, o nadzwyczajnym wypatku, otpis, wprowadzał nabój [wielokrotnie] w miejsce wprowadził [jednokrotnie], zamieszkały [za~ = początek, zacząć co > za~ + mieszkać > zamieszkać] w miejsce mieszkający (bo od dawien dawna), wydalił się z jednostki w miejsce oddalił się, niniejszej sprawy jako tejże sprawy, gdy niniejszy = dzisiejszy, systematycznie “w ilości” w miejsce “w liczbie” żołnierzy, i pomniejsze jak: spowrotem, narazie, zaras. Upolityczniony korpus oficerski Wojska Polskigo, czyli Ludowe Wojsko Polskie (LWP) broniło nie tylko granic PRL przed urojonym wrogiem – LWP także wspierało jednostki cywilne jak Milicja Obywatelska (MO) i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) zwany potocznie UB lub “bezpieką”, wspierało w łamaniu oporu i sporadycznych wybuchów buntu przeciw pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju pod rządami międzynarodowców, czyli komunistów, skrajnych judeo-rosyjskich lewaków wierzących w utopię – materialne niebo na Ziemi, i ich polskich popleczników w wielkości zaledwie kilku procent narodu. Przy tym, znaczna ich część była zwykłymi oportunistami – by mieć materialny zysk z przynależności do PZPR, np. pierwszeństwa w otrzymywaniu mieszkań spółdzielczych, w blokach, i innych dóbr, i załatwiania spraw po swej myśli. Świat przestępczy, wchodzący najpierw we wszystko co nowe, ujrzał wyśmienitą sposobność by wejść do władz nowotworzonego PRL-u. Komuniści nie zastawili filtru ludzi w tym aspekcie. 13 grudnia 1981, do społu z jednostkami cywilnymi, użyte przez ówczesne władze przeciw woli większości narodu polskiego, mającego już dosyć pogarszania się sytuacji w której się znajduje, pragnącego już zejść z nowatorskiej drogi do materialnego dobrobytu, wytyczonej przez judeo-radzieckich komunistów – drogi skutkami której był przełom lat 1970/80-tych: początki głodu i nędza.

Międzynarodowcy z pochodzenia, religii Berling Zygmunt, 1896–1980, wyznanie: judaizm, członek PZPR, chwiejnej postawy i zapatrywań, od lipca i sierpnia 1944 dowodził 1 Armią Wojska Polskiego, popełniał liczne błędy różnej natury, w tym oskarżany o spowodowanie znacznych strat 1 Dywizji Piechoty w bitwie pod Lenino, 12 października 1943, wg. szczegółowego opisu jego kariery polityczno-wojskowej, obstając raz za Rosjanami, a raz za Polakami, m.in. że zbrodnię katyńską popełnili Niemcy [w obronie rosyjskich komunistów, w rzecz. Rosjanie, wiosną 1940]. Berling wpada we wzór nazwisk przybieranych przez rodziny żydowskie, pseudonim “Żuk”. Istotne, jako międzynarodowiec, zatwierdzał wyroki śmierci dla narodowców, tj. podejrzanych o sprzyjanie i współpracę z podziemiem londyńskim, wg Wikipedii. Świerczewski Karol, 1897–1947, w Jabłonkach – jak znaczna część komunistów przybrał sobie ten pseudonim, “Cieniste Drzewo”, bo ojciec z nazwiska Karol Tenenbaum, i nie jedyny jego przydomek – innym był “Walter” < żyd. Walters. Korczyc Władysław, 1893–1966, s. Wicentego, ur. w Bogdanowiczach k. Słonimia, zm. w Moskwie, generał pułkownik Armii Czerwonej i szef sztabu Armii W.P. W wojnie polsko-rosyjskiej, 1920, brał udział po stronie Rosjan. Od 22 maja 1944 szef sztabu 1 Armii Polskiej w ZSRR. 4 października 1944 przejął od gen. dyw. Zygmunta Berlinga dowodzenie 1 Armią W.P. Zawadzki Aleksander, 1899–1964, aresztowany w Polsce za działalność wywrotową, spędził 6 lat w więzieniu, po czym zbiegł do Rosji, w 1931. Do Polski powrócił w 1939, tuż przed wybuchem wojny, i natychmiast został aresztowany. Uwolniony przez Rosyjską armię, wstąpił do Armi Ludowej, organizowanej przez Rosjan i tu zrobił karierę wojskową bo mało ich było. Krycki Aleksander, szef Oddziału Personalnego W.P., nazwisko żydowskie jak Leon Trocky 1897–1940 (Lew Dawidowicz Bronsztein), Moisiej Uricki. Grynberg, por., szef Kancelarii Głównej 3 Zapas. P.P., i cenzor, 1944.12, nazwisko czysto żydowskie, bo tak Gryn~ (ang. Green, pol. Zielinsky), jak i ~berg (ang. Berg, Rozenberg, i szereg innych ~bergów, ~steinów, itp.). Jego pomocnikiem – bodajże – był Timberg, sierż., 1944.12. Szlafsztejn, kpt. gwardii, szefem sztabu, do września 1944, następnie Królikowski Leonid, od 1.10.1944. Królikowski Leonid, s. Józefa, ur. 1910, w Karolewce, Winnickiej obłasti (powiecie), polskiej narodowości, brał udział w 2-gim Ukraińskim Froncie, 52-giej Armii, 373 S.M.K.D (?) – wyciąg z Nagradnoj list za wysługu liet w Krasnoj Armii, czyli w j. rosyjskim wypełniony. Zawodowy oficer rosyjskiej armi od 1929 do kwietnia 1944, zatem szef sztabu 2-go Zapas. P.P., do 30 września 1944, i od 1 października 1944 w 3-cim Zapas. P.P., według: 1. Rozkazu Personalnego Nr. 16 z dn. 1.10.1944, [1944.10.01] i 2. Zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej, z datą 19 grudnia 1944.

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) w rozkładzie na czynniki pierwsze, podstawowe. Lapidarnie: • religijność narodu, wiara w Boga – po Arabach, kwestia krwi, • korupcja (przekupstwo, bezprawie) i pijaństwo – po czasach szlacheckich, • teror polityczny, centralne planowanie – wprowadzone przez komunistów. W rozwinięciu: • religijność narodu, wiara w Boga – kwestią krwi; drudzy po Arabach, bo w starożytności, nad Morzem Chwaliskim (Kaspijskim) sąsiadowali z Persami, szczątki wspólnego słownictwa do dziś, wskazujące na Wschód: mitra książęca, bohater, sarmata < Sarmacja, grzyb < Agaria, Ostrowski < ostr + ow + ski (z ziem Wschodu), don, duna < danu (woda) > Don, Dunaj = Danube, i inne, • korupcja i pijaństwo – po czasach szlacheckich, w głąb Średniowiecza, gdy wojewoda był rządcą z ramienia króla, sędzią, i pisarzem jednocześnie (grafem), bo pisać umiał; województwo = hrabstwo i grafstwo = gubernia < govern, BV, W. • teror polityczny, ograniczenie swobód obywatelskich, centralne planowanie, burzenie wszelkiego porządku, szczeg. społecznego, zwalczanie katolickiego kleru (komuniści nie byli świadomi że kler, każdej wiary, jest naturalnym odrostem społeczeństwa, przez to nie do wyplenienia; kler i zakony środowiskiem homoseksualistów), fizyczna likwidacja narodowców, wszelkiej maści, nie tylko AK – cechą międzynarodowców, komunistów, demagogów z natury, według definicji demagoga, wszystkich jego cech. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


30-2

Organizacja W.P. w ZSRR

czyli Za wolno>: naszą i waszą }za waszą będzie cena do zap=acenia, nie za darmo, nie w ge>cie|

Polskie Dywizje Piechoty: 1. im. Tadeusza Kościuszki – sformowana od maja do grudnia 1943, w jej składzie 1, 2, 3 pp, 2. im. Henryka Dąbrowskiego – sformowana od maja do grudnia 1943, w jej składzie 4, 5, 6 pp, 3. im. Romualda Traugutta – sformowana w styczniu 1944, w jej składzie 7, 8, 9 pp, 4. im. Jana Kilińskiego – sformowana w kwietniu i maju 1944, w jej składzie 10, 11, 12 pp.

Zapasowe Pu=ki Piechoty& 1-szy sformowany w grudniu 1943, 2-gi sformowany w kwietniu i maju 1944, 3-ci sformowany w kwietniu i maju 1944, 4-ty sformowany w kwietniu i maju 1944,

Miejsca postoju sztabu

3-go Zapasowego Pułku Piechoty W.P. Chopinów – w rejonie Sum, i Sumy, w płn.-wsch. Ukrainie; wiosna-lato 1944, gdy zakładana 1 Armia W.P. Wiszniów – na Wołyniu, 4 km SE od Kiwerc, 20 km NE od Łucka E od linii kolejowej do Kowla; lato 1944 Majdanek Kozicki – koło Majdanka, SE od Lublina; sierpień 1944 Wola Karczewska – E od Warszawy i Wisły, gm. Wiązowno, pow. Otwock, nad rz. Świder; < Karczew; jesień 1944, 9 listop. 1944 Deutsch-Krone – dziś Wałcz, na Pomorzu do 13–16 marca 1945 Regenwalde – dziś Resko, na Pomorzu, 25 km W od Świdzynia, 20 km SE od Gryfic; wiosna-lato 1945 [13–16 marca przeniesiony tu z Deutsch-Krone, dziś Wałcz na Pomorzu]. Wandlitz – 25 km N od Berlina, przeniesiony tu 27 kwietnia 1945 Szczypiorno – ok. 5 km SW od Kalisza, przy linii kolejowej Kalisz–Ostrów Wlkp., jesień 1945, już jako jako 11-ty Pułk Piechoty, w składzie tego Pułku. Według raportu Rajkowskiej A., chor., inspektora prasowego Wydziału Propagandy ZPW 1 AWP [Zarządu Polityczno-Wychowawczego 1 Armii Wojska Polskiego], w dniach 8 i 9 listopada 1944, do 9 listopada Pułk składał się ze 180 oficerów 1.567 szeregowców, do 8 listopada, 3.070 szeregowców, po 9 listopada 1944. Dowódcami 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, 1944–1945, byli, kolejno: 1. Ziarkowski Stanisław płk. dypl. 1944, maj – 1945, marzec 11 2. Orłow Leonid ppłk. (dypl.?) 1945.03.12 – 1945.04.09 3. Karpowicz Piotr ppłk. po 1945.04.09 4. Nowikow Aleksander mjr. 1945, jesień, p.o. d-cy 11-go p.p. Szefami sztabu Pułku byli oficerowie Armii Czerwonej, kolejno: 1. Szlafsztejn (imię?) kpt. gwardii 1944, wiosna – 1944, lato 2. Królikowski Leonid mjr. 1944.10.01 – 1945 Nazwiska oficerów ścigających przestępstwa – oficerów śledczych i prokuratorów także liczba osób w Polsce noszących to nazwisko na początku lat 1990-tych: oficerowie śledczy 10.658 Sienkiewicz 4.420 Rychlik 14 Finkielsztejn

por. (oficer Czerwonej Armii; Wsiewołod z imienia) chor. chor.

wice/pod•prokuratorzy 4.259 Panas ppor. podprok. 332 Halski chor./kpt. wiceprok. 10 Winawer por. wiceprok. 4 Holder mjr. wiceprok. 0 Skulbaszewski kpt. wiceprok. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Dwa etapy wojny Wojska Polskiego lat 1944–1989:

1. patriotyczna, ojczyźniana, 1944–1945 – Berlin, 9 maja 1945, 2. polityczna, 1946–1989 – Warszawa, stan wojenny, 13 grudnia 1981.

1. patriotyczna, ojczyźniana, 1944–1945 – z niemieckim najeźdzcą, 1939, wrogiem zewnętrznym; przy boku Armii Czerwonej; etap zakończony zdobyciem Berlina, i kapitulacją Niemiec, 9 maja 1945, 2. polityczna, 1946–1989 – z wrogami nowowprowadzonego systemu społecznego na ziemiach wyzwolonych spod okupacji, wrogiem wewnętrznym, tłumienie buntów, sprzeciwu, zdecydowanej większości narodu; etap akcentowany wprowadzeniem stanu wojennego, 13 grudnia 1981, przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego (ur. 1923, zm. 2014), Pierwszego Sekretarza 1981–1989 niesławnej dziś PZPR (“Partii”), rozwiązanej w styczniu 1990, wg. Wikipedii. Już w czasie przesuwającego się frontu ku Zachodowi, w latach 1944–1945, Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy 1 Armii Wojska Polskiego (G.Z.P.W. 1 A.W.P.) nadawał socjalistyczny ton przyszłemu ustrojowi Polski powojennej, radzieckiego modelu władzy w nim – skrycie bo wszelki wysiłek w pokonaniu wroga był wówczas niezbędny (nawet ksiądz, Stanisław Talarek, odprawiał msze w pułku), a po wojnie robił to otwarcie, wspierając bezbożnych komunistów, walczących z klerem, i jednostki cywilne, paramilitarne, przez komunistów kierowane. Komunista – nie inteligent, ani robotnik, pracować nie chce (wyzyskiwanym być, leń z natury – wyjawia opętanie teorią wyzysku ludzi pracy) i władać nie umie; truteń społeczny, karaluch, demagog, nieudaczny polityk i działacz społeczny, agitator, burzyciel wszelkiego porządku społecznego, z wyjątkiem swego. Komunista – entuzjasta gospodarczej teorii która w swych założeniach posiadała myślowe błędy, i gdy wprowadzona w życie, od samego początku system gospodarczy, nią kierowany, skazany był na upadek.

Pierwsze nominacje W.P.

podpisane przez oficerów o nazwiskach i funkcjach: Berling [Zygmunt] – d-ca 1 Polskiej Armi w ZSRR Świerczewski [Karol] – członek Rady Wojennej, w rzeczy samej Karol “Świerczewski” Tenenbaum (Cieniste Drzewo) Korczyc [Władysław] – szef Sztabu Armii

Dokumenty

w sprawie 3-go Zapasowego Pułku Piechoty podpisywali: Rola-Żymierski Michał, gen. broni – Naczelny Dowódca W.P., 1944.10 Zawadzki [Aleksander], gen. bryg. – z-ca Nacz. D-cy d/s Pol.-Wych., 1944.07 Berling [Zygmunt] – d-ca 1 Polskiej Armii, 1944.06 – 1944.09 Świerczewski [Karol], gen. dywizji – członek Rady Wojennej Korczyc [Władysław], gen. pułk. 1944.06, gen. bryg. 1944.10 – szef Sztabu Armii, 1944.06 d-ca 1-szej Armii, 1944.10 Popławski Stanisław, gen. dyw. – gen. dyw. Półturzycki [Bronisław] – szef Mobilizacji i Uzupełnień W.P., 1944.08 – szef Sztabu Głównego W.P., 1944.10 Ochab Edward, płk. – z-ca d-cy 1 Armii W.P. d/s Polit.-Wych., 1944.10 Strażewski, płk. – szef Sztabu 1 Armii W.P., 1944.09 Zambrowski, płk. – szef Zarządu Polit.-Wych. W.P., 1944.05 Tatarzyński, mjr. – szef 2 Ref. Oddz. Personalnego, 1944.09–10 Czerner – szef 2-go Referatu Oddz. Personalnego Armii Siebieżko, płk. dypl. – p.o. szefa 2 Ref. Oddziału Pers., 1944.08 szef Oddziału Personalnego 1 Armii, 1944.07 Krycki [Aleksander]. płk. – szef Oddziału Personalnego, 1944.09 Łoś Sergiusz, major – p.o. szefa Oddziału Pers., 1944.08–1944.11 Strasser, kpt. – p.o. szefa Wydziału Personalnego, 1944.11 Tkaczew, płk. – szef Wydziału Pers. Zaopatrzenia W.P., 1944.09 Donczenko [S.], mjr. – szef 1 Referatu Oddz. Pers., 1944.08 Kaweńczuk, kpr. – pom. szefa 1 Ref. Oddz. Pers., 1944.11 Jurkowski Stanisław, mjr. – szef Oddziału Odznaczeń, Nagród, i Awansów, 1944.08 – 1944.09 Jankowski, por. – pomocnik szefa 1 Ref. Oddz. Personalnego st. adjutant baonu szkolnego Niedożdij, por. – pom. szefa 1 Ref. Oddz. Pers. Armii, 1944.07 Ziarkowski Stanisław, s. Władysława, płk. dypl. – d-ca Pułku, 1944 Orłow Leonid, s. Aleks. – d-ca Pułku, 1945.03 Karpowicz Piotr, s. Trofima – d-ca Pułku, 1945.04 Nowikow Aleksander Iwanowicz (s. Jana), mjr. – d-ca Pułku, 1945, jesień Krulikowskij Leonid Josifowicz vel Królikowski Leon, s. Józefa, major – – major i weteran Armii ZSRR, szef sztabu Pułku od 1944.10.01


ORGANIZACJA W.P. w ZSRR Skuratowicz, kapitan –1944.08 Wasilewski, mjr – szef 1-go Ref. Oddz. Pers., 1944.12 Huszcza, por. – pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers., 1944.11 Kwaczeniuk, kpr. – pom. szefa 1-go Ref. oddz. Pers., 1944.11 Jodynis, płk. – szef sztabu Kwatermistrzostwa, 1944.12 Markiewicz, por. – szef Wydz. Ewidencji, 1944.12 Żuk, por. – pom. szefa Wydz. Ewidencji, 1944.12 Grynberg, por. – szef Kancelarii Głównej, 1944.12 – 1945.05 Timberg, sierż./st. sierż. – pom. szefa Kanc. Głównej (?),1944.12 Nisman Henryk, plut. – p.o. szefa Tajnej Koresponcencji, 1944.10 Derks, płk. – z-ca szefa Oddziału Operacyjnego, 1944.12 Fajkow, mjr. – kwatermistrz Pułku, 1944.11 Geldfinger – szef Kancelarii Polit.-Wych., do 1945.0406 Wiszniewski, płk. – szef Oddzai-u Chemicznego 1-szej Armii, 1944.12 Buchwałow, mjr. – st. pom. szefa Oddz. Chem. d/s operac., 1944.12 Michnowiec, mjr. – p.o. szefa Oddz. Ogólno-Organizacyjnego, 1944.07 szef Oddz. Ogólno-Organizacyjnego, 1944.12 Radzichowski, por. – st. pom. szefa Oddz. Ogólno-Organizac., 1944.08 Dobrowolski, kpt./mjr. – kierownik 2-go Ref. Oddz. Pers., 1944.07 Zawadzki, kpt. – 1944.07 Zakrzewski – p.o. szefa Tajnej Kancelarii 3 Zapas. P.P., 1945.06 Tarendz, ppor. – pom. szefa Ref. Wyszkolenia Bojowego Oddz. Łączn. Pleszczyński, kpt. – szef 4-go Oddz. sztabu Dywizji Moguczy, płk. – szef Służby Zdrowia 1-szej Polskiej Armii, 1944.06 Dzygora [“Zegar”, J.D.] – szef 2-go Oddziału Służby Zdrowia Orłowska – szef Tajnej Kancelarii, 1944.06 Kołoznaziuk – szef garażu Tkaczew, płk. – szef Wydz. Pers. Zaopatrzenia W.P., 1944.09 Malkowski – szef Wydz. Śledczego Oddz. Inform. 1 Armii, 1945.03 Chandosz, ppłk. – z-ca szefa Wydziału Uzupełnień, 1944.09 Orłowski, kpt. – st. pom. szefa Pododdz. Uzupełnień, 1944.09 Protasow, por. – st. lekarz Pułku, 1944 Steca, płk. – szef Sztabu 1-szej Dyw. Piech., 1944.11 Zabludowski – szef 4-go Oddz. Sztabu 1 Dyw. Piech., 1944.11 Świderski, por. – szef Sztabu i Kancelarii, 1945.04 Jodynis, płk. – szef sztabu Kwatermistrzostwa, 1944.12 Szlafsztejn, kpt. gw. – szef sztabu 3 Zapas. P.P. 1944.07 Brzeskal – kier. Tajnej Registratury, 1944.09 Mickiewicz, płk. – szef Oddz. Og[lno-Organizac. 1-szej Armii. 1944.11 Ostaszewicz, por. – Referat Ogólno-Organizacyjny, 1944.12 Razumow, mjr. – p.o. szefa Oddz. Organizac. i Kompl. Armii, 1944.05. Wasilewski, por./mjr. – szef 1-go Referatu Oddz. Personalnego Kawczeniuk, kpr./kpt. gw. – pom. szefa 1-go Referatu Oddz. Personal., 1944.11 Janowski, por. – pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Personalnego Tatarzyński, mjr. – szef 2-go Ref. Oddziału Personalnego, 1944.10 Wasilewski, mjr. – szef 3-go Referatu, 1944.10 Strasser, kpt. – p.o. szefa Wydz. Personalnego Jaroszewicz, płk. – z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s polit.-wych., 1944.11 Ostromęcki, kpt. – szef Referatu Ewidencji Statystycznej, 1944.12 Łozowski, kpt. – st. pomocnik szefa Ref. Ewid. Statyst., 1944.12 Rozenzweig, por. – szef 4-go Oddz. Sztabu 3-ciej Dyw. Piech., 1944.12 Kundrewicz – szef sztabu 3-ciej Dyw. Piech. 1944.12 Grzyb Lucjan, por. – wojsk. prokurator 10 Dyw. Piech., 1945.08 Uszpalewicz, płk. – szef sztabu 2-giej Dyw. Piech., 1944.11 Illiński, płk. – szef Oddziału Org.-Etatowego Szt. Gł. W.P., 1944.11 Zamborski, płk. – szef Zarządu Polit.-Wych. 1szej Armii W.P., 1944.05 Łoś, kpt. – szef Oddz. Pers. Sztabu Form. Armii, 1944.05 Łoś Sergiusz, mjr. – p.o. szefa Oddziału Personalnego, 1944.08 szef 3-go Referatu Odznaczeń i Awansów Suczyc, płk. – szef Wydz. Operacyjnego Sztabu 1-szej Armii Zgierski, mjr. – szef Ref. Hydrometeorologicznego, Wydz. Operac. Jankowski, por. – st. adiutant baonu szkolnego 3-go Zapas. P.P. Karkoz, gen. bryg. – z-ca d-cy 1 Armii W.P. d/s liniowych, 1944.12 Derks, płk. – szef Referatu Doświadczeń Bojowych Wydziału, Operacyjnego Sztabu 1 AWP, 1944.12 Łagodziński, płk. – szef Formowań Armii, 1444.05 Halski, kpt. – wiceprokurator wojskowy 1-szej Armii W.P. Holder, mjr. – wiceprokurator wojskowy 1-szej Armii W.P. Panas (E.?) – wiceprokurator wojskowy 1-szej Armii W.P. Skulbaszewski – wiceprokurator wojskowy 1-szej Armii W.P. Winawer, por. – p.o. wiceprok. wojsk. 1-szej Armii W.P. podprokurator wojsk. 1-szej Armii W.P. Rychlik, chror. – oficer śledczy Finkielsztejn, chor. – oficer śledczy Sienkiewicz, por. – oficer śledczy

Dane wysoce niekompletne bo wyciągiem z dokumentów które podpisywali. Chaos nazwisk z powodu więcej niż jednego: 1. Aspekt na końcowym miejscu, jednym z kilku nad którym skupiała się uwaga podczas opracowywania treści dokument[w. 2. Struktura W.P. bliżej mi nieznana i nie interesuje, jej piony i poziomy – kto powinien być wyżej na liście i dlaczego, który stopień organizacji, etat, wyższy od którego. Znawcom, specjalistom, profesjonałom, to łatwiej przyszłoby, im zostawiam, jeżeli zechcą parać się aspektem.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


ORGANIZACJA W.P. w ZSRR Ze względu na zły stan archiwalnych kopii, uniemożliwiający zrobienia dobrego zdjęcia całości strony – przytoczę jedynie nazwiska w nich zawarte, a inne na tyle, na ile da się odczytać w miarę właściwie. Przy tym, jedno zdjęcie wyszło gorzej niż pozostałe, nieostre, pozycje od 31 do 42 rozkazu nr 33, czyniąc odczytanie treści wyjątkowo trudnym. Sumy, dnia 1_ maja 1944 [1944.05.(11–14?)] R o z k a z P e r s o n a l n y N r. 3 3 Treść: przybycie i skierowanie § 1. Przybyłych z L.K.O Komisariatów Poborowych ___[komisji] ewidencyjnej – oficerów skierować na stanowiska p.o. a/ przybyłych z L.K.O. [Ludowy Komisariat Obrony, w ZSRR] 1. Andrejew Michał, s. Siergieja mjr. szefa służby saperów z dniem 11 maja 1944. 2. Ałbuł Sergiej, s. Andrzeja ppor. szef techniczengo zaopatrzenia z dniem __a 1955. dywizji b/ z kursu chorążych 3. Fidyk Stefan, s. Jana chor. w dyspozycji d-cy dywizji na p.o. d-cy plutonu 4. Atamaniuk Mieczysław, s. Dymitra chor. d-cy plutonu 5. Wyka Stefan, s. Józefa chor. w dyspoz. d-cy dywizji na p.o. d-cy plutonu 6. Brojanowski Adolf, s. Jana chor. w dyspoz. d-cy dywizji na j.w. 7. Matiuchiewicz Sergiej, s. Cyryla chor. w dyspoz. d-cy dywizji na j.w. 8. Rubinkiewicz Jan, s. Antoniego chor. w dyspoz. d-cy dywizji na j.w. wszystkich z dniem 15 maja 1944. c/ przybyłych z L.K.O. [Ludowy Komisariat Obrony, w ZSRR] ___ sanitarny 9. Zalewska Jadwiga c. Joachima felcz. starszej siostry chirurgicznej z dniem 12 maja 1944.

31. [zdjęcie]¢ Jana, s. Józefa z dniem 15 maja 1944. __ chorób wewnętrznych 32. ___kiewicza Piotra, s. Mikołaja z dniem _ maja 1944.

chor.

kpt. p.o. ordynatora ___

__ pogotowia chirurgicznego 33. ___iego Bronisława, s. Antoniego mjr. p.o. szefa grupy chirurgicznej, z dniem _ maja 1944. 34. Brodowska Łucja, c. Kazimierza felcz. p.o. starszej siostry chirurgicznej z dniem _ maja 1944. __wa [rezerwa] oficerska 35. __ ukow Wasyl, s. Iwana 36. __ anow Igor, s. Wasyla 37. Kowalew ___, s. Igora wszystkich z dniem 15 maja 1944. 38. Marowski Ludwik, s. Waleriana z dniem _aja 1944.

ppor. ppor. ppor. z L.K.O. chor. z komisji ewidencyjnej,

treść: przeniesienie § 2. Niżej wymienionych oficerów zwalniam z dotychczas zajmowanych stanowisk i przenoszę: _ brygada haubic lekkich – 8 p.h.l. 39. Toropsow (?) Aleksiej, s. Aleksieja por. do dyspozycji d-cy pułku, z dniem 10 maja 1944 samodzielny baon mostowy 40. Kazirinow Aleksiej, s. Mikołaja kpt. z d-cy komp. techn. na z dniem 19 maja 1944 p.o. inż. baonu 41. Sadowski Kazimierz, s. Antoniego chor. z p.o. szefa kancelarii na z dniem 19 maja 1944. p.o. d-cy plut. mostowego

___[samod]zielna brygada kawalerii 10. Wajland Jan, s. Piotra chor. p.o. d-cy plutonu 11. Bajło Wacław, s. Michała chor. p.o. d-cy plutonu 12. Jakubczak Jan, s. Antoniego chor. p.o. d-cy plutonu 13. Krzaczkowski Michał, s. Konrada chor. p.o. d-cy plutonu wszyscy z komisji ewidencyjnej, z dniem 15 maja 1944.

samodzielna komp. pogotowia chirurgicznego 42. Słobodow Taras, s. Szm__ka por. z p.o. technika rentgen. 1 komp. z dniem 20 kwietnia 1944. epid., na toż stanowisko podpisał: z-ca d-cy 1-szej Polskiej Armii w ZSRR /-/ Świerczewski, gen. dyw., szef sztabu Formowań /-/ Łagodziński, pułk., za zgodność: Bujalski, chor.

__alerii 14. Zchrecki Natan, s. Józefa ppor. __sztabu Armii, z dniem __a 1944 na p.o. młodszego lekarza

R o z k a z P e r s o n a l n y n r . 3 4 , z dnia 17 maja 1944 r. [1944.05.17] treść: przybycie i skierowanie. § 1. Przybyłych z L.K.O. komisariatów poborowych i komisji ewidencyjnej – oficerów skierować na stanowiska p.o.

___ haubic lekkich – 8 p.h.l. [8-my pluton haubic lekkich] 15. Rudoj Włas, s. Jafrona felcz. na p.o. ____ z dniem 12 maja 1944. __ia haubic lekkich – 12 p.h.l. [12-ty pluton haubic lekkich] 16. Tadebski Włodzimierz, s. Wł___ __ na p.o. felczera 17. Bulatowa Jewdokia, c. Pawła felcz. na p.o. felczera oboje z dniem 12 maja 1944. __ baon mostowy 18. Kitka Władysław, s. Stanisława chor. p.o. szefa kancelarii 19. Korszunow Konstanty, s. Aleksdr. chor. p.o. d-cy plutonu mostowego 20. Nastienko Alekseij, s. Grzegorza por. p.o. d-cy plutonu mostowego 21. Chwaruk Grzegorz, s. Konstantego ppor. p.o. d-cy plutonu mostowego 22. Markiewicz Władysław, s. Jana por. p.o. d-cy komp. technicznej wszystkich z dniem 19 maja 1944. ___ baon pont.-most.-zmot. [pontowo-mostowy-zmotoryzowany] 23. Iwanow Jan, s. Jana kpt. p.o. d-cy komp. z dniem 13 maja 1944. b/ [sic!, d/] przybyłych z komisji ewidencyjnej __ zapasowy pułk piechoty 24. Wieczorek Ignacy, s. Józefa chor. p.o. d-cy plutonu 25. Witkiewicz Stanisław, s. Franciszka chor. p.o. d-cy plutonu obu z dniem 15 maja 1944 26. Beliszow Wasyl, s. Afanasa mjr. z L.K.O., na naczelnego lekarza z dniem 12 maja 1944. __ zapasowy pułk piechoty 27. Zaręba Stanisław, s. Stanisława 28. Jakubik Józef, s. Marcina obu z dniem 15 maja 1944.

chor. d-cy plutonu plut. p.o. d-cy plutonu

__ zapasowy pułk piechoty [3-ci zapas. p.p.] 29. Zgoła Stanisław, s. Jana chor. p.o. d-cy plutonu 30. Raczyński Maksymilian, s. Marcel. chor. p.o. d-cy plutonu obu z dniem 15 maja 1944. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

a/ przybyłych z L.K.O. __ Armii – szefostwo Formowań 1. Margiewicz Michał, s. Antoniego mjr. p.o. instruktora Oddz. Wyszkole z dniem 15 maja 1944. nia Bojowo-Fizycznego b/ z komisji ewidencyjnej __yw. piechoty 2. Balcerzak Stanisław, s. Stanisława chor. 3. Zauter Stanisław, s. Franciszka chor. 4. Kokin Borys, s. Teofila chor. 5. Olecki }Olęcki?| Józef, s. Józefa chor. 6. Pawłowski Michał, s. Stanisława chor. 7. Durgat Stanisław, s. Jana chor. wszystkich do dyspozycji d-cy dywizji z dniem 16 maja 1944. 8. Lewicki Bronisław, s. Franciszka chor. p.o. szefa kancel. d-ctwa dywizji z dniem 16 maja 1944. __ pułk piechoty 9. Jabczyński Antoni, s. Stanisława kpt. z 1 dyw. piech. na z dniem 16 maja 1944 p.o. inżyniera pułku 11 brygada haubic lekkich – 11 p.h.l. 10. Grabowiecki Teofil, s. Jana kpr. z komp. ewidencyjnej z dniem 16 maja 1944. do dyspoz. d-cy pułku 11. Kondratowicz Narat, s. Abrama ppor. z L.K.O. na p.o. felczera z dniem 15 maja 1944. 1-sza brygada saperów – sztab brygady 12. Klimczko Jan, s. Jana mjr. z L.K.O. na p.o. szefa z dniem 16 maja 1944 2-go Oddziału Brygady _erów 13. Zytło Jan, s. Mikołaja z dniem 15 maja 1944.

por. p.o. z-cy ____


ORGANIZACJA W.P. w ZSRR magazyn saperski 14. Burzyński Aleksander, s. Siemiona mjr. ___ magazynu z dniem 15 maja 1944. 15. Łabanow Paweł, s. Grzegorza por. p.o. _a przechowywania sprzętu z dniem _ maja 1944. saperskiego _racy [pracy?]. b/ z komisji ewidencyjnej 16. Janusz Franciszek, s. Antoniego chor. 17. Cieślar Jan, s. Jana chor. 18. Czajka Wincenty, s. Marcina chor. z do dyspozycji d-cy baonu, na p.o. d-ców plutonu z dniem _ maja 1944. _wa pracy 19. Warzecha Piotr, s. Jana z dniem 16 maja 1944.

chor. p.o. d-cy plutonu

baon pracy 20. Oszustowicz Jan, s. Andrzeja chor. 21. Kulawik Sylwester, s. Wacława chor. 22. Szpet Michał, s. Jerzego chor. 23. Kawa Józef, s. Józefa chor. 24. Wąsowicz Hieronim, s. Stanisława chor. z dyspozycji d-cy baonu na p.o. d-ców plutonu z dniem _ maja 1944. pralnia polowa c/ przybyłych z L.K.O. 25. Czernow Wasyl, s. Jefimowa por. p.o. szefa pralni z dniem 13 maja 1944. 1-szy zapasowy pułk piechoty d/ z komisji ewidencyjnej 26. Szczęśniewicz Stanisław, s. Franc. chor. p.o. d-cy plutonu 27. Sikora Aleksander, s. Aleksandra chor. p.o. d-cy kompanii 28. Denysiuk Michał, s. Łukasza chor. p.o. d-cy plutonu łączności 29. Czepirski Wacław, s. Adolfa chor. p.o. d-cy plutonu 30. Nowiński Leopold, s. Kazimierza chor. p.o. d-cy plutonu 31. Kudło Bolesław, s. Józefa chor. p.o. d-cy plutonu 32. Grabowski Franciszek, s. Marcina chor. p.o. d-cy plutonu 33. Kopiejkowski Włodzim., s. Anan__ chor. p.o. d-cy plutonu 34. Flis Zygmunt, s. Józefa chor. p.o. d-cy plutonu wszystkich z dniem 16 maja 1944. 35. Bekiszew Wasyl, s. Afanasa mjr. z L.K.O. na naczelnego lekarza z dniem 15 maja 1944. _wy pułk piechoty 36. Rudnicki Bronisław, s. Jana chor. p.o. d-cy plutonu 37. Zdybel [Zdybeł?] Józef, s. Franc. chor. p.o. d-cy plutonu 38. Zagróbka Marian, s. Piotra plut. p.o. d-cy plutonu wszystkich z dniem 16 maja 1944. _asowy pułk piechoty 39. Goldchar Wiaczesław, s. Jana z dniem 15 maja 1944. 40. Niezgoda Władysław, s. Jana 41. Owczarczyk Jan, s. Wawrzyńca obu z dniem 16 maja 1944.

ppor. do dyspozycji d-cy pułku chor. p.o. d-cy plutonu chor. p.o. d-cy plutonu

1-sza kompania pogotowia chirurgicznego 48. Sergiejewa Anna, c. Iwana felcz. na p.o. st. siostry chirurgicznej 49. Abakumowa Ryma, c. Piotra felcz. na p.o. st. siostry chirurgicznej 50. Jeryna Zinnida, c. Jakuba felcz. na p.o. st. siostry chirurgicznej 51. Strokina Nina, c. Marka felcz. na p.o. st. siostry chirurgicznej ___rska [rezerwa oficerska?] 52. Ławreńczakow Andrzej, s. Józefa chor. z dniem 16 maja 1944. 53. Wareniew Włodzimierz, s. Dymitra chor. z dniem 15 maja 1944. treść: przeniesienia

§ 2. Niżej wymienionych oficerów zwalniam z dotychczas zajmowanych stanowisk i przenoszę: 54. Kletniow Bazyli, s. Fiodora kpt. z p.o. __ baonu na z dniem 15 __ 1944. p.o. d-cy tegoż baonu 55. Bułkin Borys, s. Wiktora kpt. z p.o. d-cy baonu saperów na z dniem 15 maja 1944. p.o. d-cy baonu pont.-most. _pasowy pułk piechoty 56. Chaniecki Witalius, s. Iłariona kpt. z rezerwy oficerskiej na z dniem 16 __ 1944. p.o. d-cy baonu szpital lekko rannych 57. Hirszenborn Szlom, s. Jakuba kpt. z _ naczelnego lekarza na z dniem 15 maja 1944. p.o. ordynatora wenerologa _zerwa [rezerwa] oficerska 58. Polakow Maria, c. Grzegorza lek. z p.o. _erownika oddz. 6. szpitala z dniem 15 maja 1944 lekko rannych czasowo odko- mend. do komisji ewidencyjnej 59. Matusiewicz Władysł., c. Kajetana lek. z p.o. ordynatora wenerologa z dniem _5 maja 1944 6 szpitala lekko rannych, do komisji ewidencyjnej 60. Biełusow Jan, s. Timofieja mjr. z szefa 2-go oddz. bryg. saperów z dniem 16 maja 1944. 61. Białow Aleksander, s. Sergieja ppor. z 2-go baonu łączn. do rez. oficer. z dniem 14 maja 1944. podpisał: z-ca d-cy 1-szej Polskiej Armii w ZSRR /-/ Świerczewski, gen. dyw., szef sztabu Formowań /-/ Łagodziński, pułk., za zgodność: Bujalski, chor. R o z k a z P e r s o n a l n y n r . 3 5 , ____ maja 1944 r. [1944.05.?] treść: przybycie i skierowanie. § 1. Przybyłych z L.K.O. komisariatów poborowych i komisji ewidencyjnej – oficerów skierować na stanowiska p.o. a/ przybyłych z L.K.O. 1. Wawiłow Iwan, s. Iwana od dnia nie wykaz. 2. Strogow Iwan, s. Afanazego od dnia 16 maja 1944.

por. p.o. kier. oddz. ubezpieczeń ppor. p.o. kier. oddz. gazetowego

__ piech. 3. Primakow Fiodor, s. Jana z dniem 17 maja 1944.

kpt. do dyzpozycji d-cy dywizji

ppor. i ppor. obu do dyspoz. d-cy dywizji

szkoła unitarna w Riazaniu 42. Lusiak Feliks, s. Piotra 43. Jedliński Józef, s. Jakuba obu z dniem 16 maja 1944.

chor. p.o. d-cy plutonu piechoty chor. p.o. d-cy plutonu moździerzy

zapasowy pułk saperów 44. Simonczuk Mikołaj, s. Sity z dniem 15 maja 1944.

__dyw. piechoty 4. Modestowicz Czesław, s. Piotra 5. Kamel Jan, s. Pawła z dniem 16 maja 1944

ppłk. z L.K.O. p.o. d-cy pułku

szpital lekko rannych 45. Skrzyński Mikołaj, s. Tymoteusza z dniem 15 maja 1944.

__dyw. piech. – 10 p.p. 6. Mielnik Piotr, s. S/G•awolia od dnia 17 maja 1944.

kpt. p.o. oddziału chirurgicznego

szpital chorób wewnętrznych 46. Jankiewicz Jadwiga, c. Józefa z dniem 15 maja 1944.

_ zapasowy pułk piechoty 7. Świtalski Bronisław, s. Teofila z dniem 17 maja 1944.

felcz. na p.o. starszej siostry

szpital chirurgiczny 47. Mincler Maks, s. Szmula z dniem 15 maja 1944.

__ sanitarny etapowy punkt rozdzielczy 8. Babińska Apolonia, c. Romualda ? p.o. ordynatora z dniem 16 maja 1944.

ppor. na p.o. st. felczera statystyka

6 szpital lekko rannych 9. Dębicki Marian, s. Aleksego mjr. p.o. szefa gabinetu z dniem 15 maja 1944 fizjoterapicznego

ppor. p.o. d-cy komp. fizylierów (automat.) chor. p.o. d-cy plutonu

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


ORGANIZACJA W.P. w ZSRR rezerwa oficerska 10. Benedyktow Georg, s. Georga kpt. od 16 maja 1944 11. Kindlinow Iwan, s. Geranina kpt. 12. Fedorow Animin, s. Mikołaja ppor. 13. Chołubow Wasyl, s. nie wykaz. ppłk. 14. Kozłow Piotr, s. Stefana kpt. 15. Mołoczkow Mikołaj, s. Aleksandra por. 16. Zabławski Aleksander, s. Własa _ wszystkich do rezerwy od dnia 1_ maja 1944 17. Przysuski Ludwik Salomon, s. Her__ _r. do rezerwy oficerskiej z udziałem od dnia 16 maja 1944. do komisji ewidencyjnej 18. Koczmarek Leokadia, c. Antoniego _or. do rez. oficer. z czasowym udzia od dnia 16 maja 1944 łem do komisji ewidencyjnej 19. Szukajło Karolina, c. Antoniego por. j.w. od dnia 16 maja 1944. treść: przeniesienia

§ 2. Niżej wymienionych oficerów zwalniam z dotychczas zajmowanych stanowisk i przenoszę: _ dyw. piech. 20. Jóźwiak Zygmunt, s. Leonarda ppor. ze __wej baterii 6 p.a.l., z dniem 14 maja 1944. do dyspozycji d-cy dywizji 21. Akopow Aram, s. Mokartycza ppor. z p.o. kier. warsztatów łączności od dnia 17 maja 1944. 4 d.p., na p.o. kino-radiotechnika dywizji samodz. brygada kawalerii 22. Ciereczko Julian, s. Klemensa ppor. z 1-go Zapas. p.p., od dnia 16 maja 1944. do dyspozycji d-cy brygady 23. Garczyński Edmund, s. Józefa 24. Czajkowski Mikołaj, s. Tomasza 25. Rudnicki Stanisław, s. Adama chor. wszystkich trzech z rezerwy oficerskiej na p.o. d-ców plut. łączności od dnia 17 maja 1944. 26. Wojtko Feliks, s. Kazimierza chor. z p.o. kierownika oddziałów od dnia 17 maja 1944. ruchomych 11-go głównego magazynu chemicznego – do dyspozycji d-cy brygady _ zapasowy pułk piechoty 27. Załucki Albert, s. Aleksandra kpt. z p.o. technika 6-go baonu od dnia 17 maja 1944. pont.-most.-zmot. na p.o. d-cy baonu 3-go Zap. p.p. korpus broni pancernej 28. Chaniecki Witaliusz, s. Iłariona kpt. z p.o. [kogo?] w 3-cim Zap. p.p. z dniem 17 maja 1944. pułku piech., na p.o. d-cy baonu zmotoryzowanego samodzielny pułk łączności 29. Krutski Aleksander, s. Piotra chor. z p.o. d-cy plutonu, skierować do od dnia 17 maja 1944 1-go rzutu tegoż pułku przy d-dztwie Armii _ szpitala chorób wewnętrznych 30. Lewkina-Krupzo Wiktoria, c. Mieczysława lek. z rezerwy oficerskiej na od dnia 16 maja 1944. p.o. kierownika oddziału szpitala rezerwa oficerska 31. Turewicz Jadwiga, c. Izydora b.s. od dnia 16 maja 1944. 32. Andrejewska Olga, c. Michała kpt. od dnia 16 maja 1944 33. Stankiewicz Irena, c. Antoniego lek. od dnia 16 maja 1944

z p.o. szefa apteki 5-go szpitala infekcyjnego z p.o. szefa oddz. 3-go szpitala chorób wewnętrzn., z czasowym przydz. do komisji ewidencyjnej z ordynatora szpitala 6-go lekko rannych, z czas. przydziałem j.w.

_arkowski [Charkowski?] Okręg Wojskowy – Wydział Sanitarny 34. Montyński Sergiusz, s. Bronisł. lek. ordynatora 1-go samodzielnego od dnia 16 maja 1944 etapowego punktu rozdzielczego do dyspozycji Wydziału podpisał: z-ca d-cy 1-szej Polskiej Armii w ZSRR /-/ Świerczewski, gen. dyw., szef sztabu Formowań /-/ Łagodziński, pułk., za zgodność: Bujalski, chor.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

[zdjęcie]¢___ialn Organizacyjny i Kompletowania Armii Dowódca Pułku Zapasowego Piechoty, ppłk. Ziarkowski Proszę jawić się u mnie (sic! stawić się, przyjść, przybyć) na godz. 10-tą dnia 18.5.1944 [1944.05.18] w sprawie kompletowania Pułku. podpisał: Razumow, płk. ROZKAZ Dow[dztwa Formowania i Uzupe=nienia Armii, Nr. 060 }zdj"cie, 24 lub 25|¢ maja 1944, M.p. Sumy Tre>:& W sprawie samowolnego dobierania poborowych Stwierdzi=em wypadki samowolnego dobierania poborowych }zdj"cie|¢ kwarantan Komisji Ewidencyjno-Poborowej przez niekt[rych oficer[w lub }zdj"cie, oddzia=|¢[w jednostek wojskowych bez zwi'zanych z tem formalno>ci oddania. Fakty te powoduj', /e poborowi ci s' wcieleni do wojska }zdj"cie|¢ p zwsz"dszy }$| nawet Komisji lekarskich, orzekaj'cych o ich zdolno>ci i stanie zdrowotnym. Pozatem ]sic\ ca=kowicie uniemo/liwiaj' Komisji Ewidencyjno-Poborowej ustalenia w razie potrzeby jednostki wojskowej, w kt[rej znajduje }zdj"cie|¢ny poborowy. Korszarski ten spos[b uzupe=nienia swych kadr jest wi"-}zdj"cie¢, wi"cej| ni/ karygodny i w przysz=o>ci w wypadkach powt[rzenia si" czego> podobnego sprawa zostanie skierowana do prokuratury, celem poci'gni"cia winnych do karnej odpowiedzialno<ci. Wobec powy/szego ROZKAZUJ´& D-cy jednostek natychmiast ode>l' nieformalnie wcielonych poborowych do Komisji Ewidencyjno-Poborowej z podaniem kiedy i przez kogo i w jakich okoliczno>ciach zostali zabrani. Przewodnicz'cy Komisji Ewidencyjno-Poborowej dopilnuje wykonania powy/szego, sk=adaj'c mi w terminie tygodniowym odpowiedni meldunek na pi>mie. Kwatermistrz i oficerowie ewidencyjni pu=k[w i samodzielnych jednostek sprawdz' stan osobowy natychmiast z otrzymanymi dokumentami i szeregowych nieformalnie przydzielonych ode>l' do Komisji Ewidencyjno-Poborowej Armii. Uprzedzam, /e je>li po tygodniowym okresie od daty powy/szego zarz'dzenia nie zostan' ujawnione w jednostkach fakty nieprawid=owego wcielenia i przemilczania o tem, winnych poci'gn" do odpowiedzialno>ci s'dowej. Pu=ki lub samodzielne jednostki posiadaj'ce na swym stanie ni/ej wymienionych poborowych, natychmiast ich ode>l' do Komisji Ewidencyjno-Poborowych& 1. K r z y ż a n o w s k i Adolf s. Rafała 1911 robotnik 2. W i e r z b o t o w i c z Stanisł. brak bliższych danych, nie rejestrowany 3. P a c h o ł e k Stanisław s. Jana 1923 brakarz leśny 4. D w o r e c k i Stanisław s. Edwarda 1923 robotnik 5. Z u t y ń s k i Bolesław s. Wojciecha 1925 uczeń 6. P a r u s z e w s k i Bolesław s. Andrzeja 1925 szwacz-mechanik 7. M a r z n o w i c z Justyn s. Jana 1899 ślusarz 8. K a s z u b a Konstanty s. Michała 1921 szofer 9. T u r e w i c z Włodzimierz s. Piotra 1893 buhalter apteczny (sic., buchalter) 10. D ą b r o w s k i Józef s. Antoniego 1920 szofer 11. S w o r a c k i Jan s. Jakuba 1915 –"– 12. M o d u ń c z a k Adolf s. Jakuba 1919 –"– 13. D ą b r o w s k i Bolesław s. Jana 1913 –"– 14. C i e ś l a k Edmund s. Kazimierza 1915 –"– 15. ż y w i c k i Stanisław s. Adolfa 1920 –"– 16. K o t a s i e w i c z Walerjan s. Józefa 1910 –"– 17. W i ń s k i Józef s. Mikołaja 1901 robotnik elektr. 18. B o r k o w s k i Wiktor s. Wincentego 1911 szofer 19. K o w a l s k i Aleksander s. Ludwika 1914 –"– 20. K r y n c e w i c z Mieczysław s. Piotra 1916 –"– R"czny dopisek o=[wkiem& Do przepatrzenia. Wci'gn': w }nieczyt.|, szef sztabu, z dat' 26.5.44 }1944.05.26|


40

Struktura organizacyjna pułku, i obsada etatów

Plan przesunięć Korpusu Oficerskiego 3-go Zapasowego Pułku Piechoty na dzień 1.XII.1944r. Nr. Nazwisko i imię, imię ojca

Stopień Ze stanowiska

} sztab | 1. Ziarkowski Stanisław s. Władysława płk. 2. Królikowski Leonid s. Józefa mjr. 3. Mawryn Mikołaj s. Wasyla kpt. 4. Jarosiński Bolesław s. Stanisława kpt. 5. Przegaliński Karol s. Władysława ppor. 6. [vacant, nazwisko nie wykazane] 7. Jemielin Arkadiusz s. Pawła kpt. 8. Dziubanowska Janina [c. Aleksandra] chor. 9. Szarlaj Jan s. Ilji kpt. 10. Lesisz Piotr s. Michała chor. 11. Panow Wasyl s. Pawła ppor. 12. Fajkow Bekir s. Ibrachima mjr. 13. Krasowski Maksymilian s. Konstant. ppor. 14. Kalinowski Jan s. Antoniego ppor. 15. Kaczyński Maksymilian s. Marcelego chor. 16. Mankowski Ludwik s. Stanisława ppor. 17. Olecki Władysław s. Józefa chor. 18. Zawiasa Jan s. Józefa chor. 19. Niezgoda Władysław s. Jana chor.

Na stanowisko

d-ca pułku d-ca pułku szef sztabu szef sztabu pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu z-ca szefa szt. 2 samodz. pom. szefa sztabu 2-gi pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu pomocnik szefa sztabu do specjalnej łączności szef łączności szef łączności sztab Armii szef tajnej koresp. [kanc.] szef artylerii szef artylerii oficer gazowy oficer gazowy inżynier pułkowy inżynier pułkowy kwatermistrz kwatermistrz szef zaopatrz artyleryjsk. szef zaopatrz. artyleryjsk. szef zaopatrzenia finans. szef zaopatrzenia finans. oficer płatnik oficer płatnik oficer mundurowy oficer mundurowy oficer żywnościowy oficer żywnościowy oficer do spraw zakupu oficer do spraw zakupu oficer do spraw zakupu oficer do spraw zakupu

Stanowisko etatowe d-ca pułku szef sztabu 1-szy pom. szefa sztabu 2-gi pom. szefa sztabu 3-ci pom. szefa sztabu szef łączności szef tajnej koresp. szef artylerii oficer gazowy inżynier pułkowy kwatermistrz szef zaop. artyleryjsk. szef zaopatrz. finans. oficer płatnik oficer mundurowy oficer żywnościowy oficer do spraw zakupu oficer do spraw zakupu

kompania ='czno>ci 20. [vacant, nazwisko nie wykazane] 21. Skorecki Kazimierz s. Juliana chor. d-cy plut. tefefon. d-ca plut. telefonicz. 22. [vacant, nazwisko nie wykazane] 23. Krugliński Michał s. Antoniego chor. d-cy plut. radiowego d-ca plut. radiowego

d-ca plut. szkolnego d-ca plut. telefon. d-ca plut. telefon. d-ca plut. telefon.

kompania saper[w 24. Junakowski Jan s. Stefana 25. Ulianow Eugeniusz s. Afanazego 26. Jegorow Sergiusz s. Ignacego 27. Gęborys Jan s. Łukasza 28. Miszczenko Szymon s. Jana

por. chor. ppor. chor. por.

kompania rusznic p-pancernych 29. Iwanow Andrzej s. Jana por. 30. Lapicz Wiktor s. Antoniego chor. 31. Śliwiński Bronisław [s. nie wykaz.] chor. 32. Rysz Jan s. Jakuba chor. 33. Wierzbicki Jan s. Franciszka chor.

d-cy komp. d-cy plut. szkolnego d-cy plut. instrukt. d-cy plut. d-ca plut.

d-ca komp. d-ca plut. szkolnego d-ca plut. instrukt. d-ca plut. d-ca plut.

d-ca kompanii d-ca plut. szkolnego d-ca plut. instrukt. d-ca plut. d-ca plut.

d-cy komp. d-cy plut. ze szkoły ze szkoły ze szkoły

d-ca komp. d-ca plut. szkolnego d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

d-ca komp. d-ca plut. szkolnego d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

orkiestra 34. Pawluk Jan s. Zachariasza

chor. kapelmistrz

kapelmistrz

baon szkolny 35. Zozuliński Józef s. Józefa 36. Zon-Mazia Izydor s. Łazarza 37. Czerepow Mikołaj s. Jana 38. Jarząbek Szymon s. Samuela 39. Brzeziński [imię i syn nie wykaz.] 40. Jagiełło Konstanty s. Filipa 41. Dawidiuk Michał s. Michała 42. Hamada Gustaw s. Józefa 43. Cudnoch Stanisław s. Heronima 44. Czubryt Józef s. Antoniego 45. Krawczuk Władysł. [s. nie wykaz.]

mjr ppor. por. chor. chor. chor. chor. ppor. chor. chor. ppor.

d-cy baonu ze szpitala d-cy komp. d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. ze szkoły

d-ca baonu st. adjutant d-ca 1 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca plut. fizyl.

d-ca baonu st. adjutant d-ca1 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca plut. fizyl.

1 batalion strzelecki 46. Załucki Albert s. Aleksandra 47. Antosz Franciszek s. Stanisława 48. Owczarczyk Jan s. Wawrzyna 49. Tymkiewicz Bolesław [s.?] 50. Baczum Franciszek s. Mikołaja 51. Radomski Antoni [s. nie wykaz.] 52. Domnin Daniel s. Frota 53. Walusz Marian [s. nie wykaz.] 54. Kłosowski Miecz. [s. nie wykaz.] 55. Kijowski Aleksander s. Wład. 56. Tarnawski Jan s. Antoniego 57. Wojtkiewicz Edward s. Jana 58. Latkowski Zygmunt [s. nie wykaz.] 59. Sobol Józef s. Jana 60. Borowlow Mikołaj s. Włodzimierza 61. Kulpa Michał s. Michała 62. Prokowski Franciszek s. Marcina 63. Puszkar Eugeniusz s. Stanisława 64. Iwanowski Ludwik s. Kazimierza 65. Adajewski Jan s. Stefana 66. Zgola [Zgoła] Stanisław s. Jana 67. Nowiński Leopold s. Kazimierza

kpt. por. ppor. chor. ppor. sierż. por. ppor. chor. ppor. por. chor. chor. chor. kpt. ppor. chor. chor. por. por. chor. chor.

d-cy baonu st. adjutant d-cy komp. ze szkoły d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. ze szpitala ze szkoły d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. ze szkoły d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. d-cy plut. ze szkoły d-cy baonu st. adiutant d-cy kompanii d-cy plut.

d-ca baonu st. adjutant d-ca 1 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 3 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca komp. fizyl. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 2 plut. d-ca baonu st. adiutant d-ca 4 kompanii d-ca 1 plut.

d-ca baonu st. adjutant d-ca 1 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 3 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca komp. fizyl. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 baonu st. adiutant d-ca 4 komp. d-ca 1 plut.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA 68. Filipczak Mieczysław chor. 69. Szlufik Henryk s. Władysława ppor. 70. Zaikin Jan s. Grzegorza ppor. 71. Szyk Stanisław [s. nie wykaz.] chor. 71. Przydryga Feliks s. Franciszka chor. 73. Kałamażnik Józef s. Edwarda chor. 74. Kachanę [Kochane] Marek s. Chaima chor. 75. Hiller Chaskiel s. Rubina chor. 76. Ciechan Stanisław s. Antoniego ppor. 77. Szewczyk Stanisław s. Stanisława ppor. 78. Wasilewski Jan s. Jana chor. 78. Piekarski Jan s. Nestora ppor. 80. Stacherski Juliusz s. Eugeniusza chor. 81. Pękała Eugeniusz s. Władysława chor.

d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. ze szpitala d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. ze szkoły ze szkoły

d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 5 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 6 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca komp. fizyl. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 5 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 6 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca komp. fizyl. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

3 baon strzelecki 82. Nowikow Aleksander s. Jana mjr. 83. Jankowski Franciszek s. Bolesława por. 84. Idow Michał s. Salomona kpt. 85. Michałowski Tadeusz s. Ignacego chor. 86. Kaczmarek Ludwik s. Józefa chor. 87. Bieszynow Jan s. Filipa ppor. 88. Sołtysik Kazimierz s. Władysława por. 89. Świtalski Bronisław s. Teofila chor. 90. Bazarnik Emil s. Jana chor. 91. Kasiewicz Jerzy s. Jakuba chor. 92. Kaplikiewicz Stanisł. [s. ?, nie wykaz.] por. 93. Tarełko Michał s. Marcina chor. 94. Weiss Maurycy [s.?, nie wykaz.] chor. 95. Lapszyn Eugeniusz [s.?, nie wykaz.] chor. 96. Dąbrowski Ignacy s. Antoniego chor. 97. Gerasimowicz Jan [s.?, nie wykaz.] chor. 98. Rubczyński Stanisław s. Franciszka chor. 99. Bubko Tadeusz s. Jana chor.

d-cy baonu st. adiutanta d-cy 1 komp. rozdzielczej d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. p.o. szefa szefa sztabu do specjalnej łączności ze szkoły ?, słabo czytelne ?, słabo czytelne ze szkoły ze szkoły

d-ca baonu st. adiutant d-ca 7 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 8 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 9 komp. d-ca 1 plut.

d-ca baonu st. adiutant d-ca 7 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 8 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 9 komp. d-ca 1 plut.

d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. ? d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca komp. fizyl. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

baon c.k.m. ]cie/kich karabin[w maszynowych\ 100. Kossowaki Jan s. Mikołaja kpt. d-cy (komp.?) 101. Zoc Aleksy s. Antoniego por. st. adiutanta 102. Lesisz Franciszek s. Michała ppor. d-cy plut. 103. Mawryn Stefan s. Kaspra por. d-cy komp. 104. Kucharczuk Konst. s. Nikifora chor. d-cy plut. 105. Kionka Stanisław s. Feliksa chor. d-cy plut. 106. Cisek Józef s. Andrzeja ppor. d-cy plut. 107. Ostrowski Leonard s. Stanisława ppor. d-cy ? 107. Chorzelewski Józef s. Jana chor. d-cy plut. 108. Konkiel Józef s. Waleriana chor. z-cy d-cy ? 109. Szawlowski Stanisław s. Wiktora chor. d-cy ?

d-ca baonu st. adiutant d-ca plut. szkolnego d-ca 1 komp d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

d-ca baonu st. adiutant d-ca plut. szkolnego d-ca 1 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut. d-ca 2 komp. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca 3 plut.

baon mo{dzierzy 110. Pańczuk Adam s. Filipa 111. Zubkow Piotr s. Dymitra 112. Wasinowow Nit s. Tryfona 113. Szymul Konstanty [s. ?, nie wykaz.] 114. Lekkodymow Jan s. Michała 115. Botter Beno s. Jakuba 116. Prysiażnik Alesander s. Karola 117. Paliwoda Józef s. Jana 118. Herba Stefan s. Jana 119. Sawicki Alojzy s. Michała 120. Kondratow Michał s. Grzegorza 121. Rozgański Zbigniew s. Brunowa 122. Lichaczow Anisima c. Włodzim. 123. Mickiewicz Jan s. Bolesława

d-ca baonu st. adiutant d-ca komp. szkolnej d-ca 1 plut. 50 mm moźdz. d-ca 3 plut. 50 mm moźdz. d-ca 1 plut. 82 mm moźdz. d-ca 1 komp. 50 mm moźdz. d-ca 1 plut. 50 mm moźdz. d-ca 2 plut. 50 mm moźdz. d-ca 3 plut. 50 mm moźdz. d-ca komp. 82 mm moźdz. d-ca komp. 82 mm moźdz. d-ca komp. 82 mm moźdz. d-ca komp. 82 mm moźdz.

d-ca baonu st. adiutant d-ca komp. szkolnej d-ca 1 plut. 50 mm moźdz. d-ca 2 plut. 50 mm moźdz. d-ca 2 plut. 82 mm moźdz. d-ca 2 komp. 50 mm moźdz. d-ca 1 plut. 50 mm moźdz. d-ca 2 plut. 50 mm moźdz. d-ca 3 plut. 50 mm moźdz. d-ca komp. 82 mm moźdz. d-ca 1 plut. 82 mm moźdz. d-ca 2 plut. 82 mm moźdz. d-ca 3 plut. 82 mm moźdz.

kpt. d-cy 2 baonu rozdz. por. 3-go pom. szefa szt. ppor. d-cy plut.

d-ca 2 baonu rozdz. d-ca 1 komp. d-ca 1 plut.

d-c baonu d-ca 1 komp. d-ca 1 plut.

ppor. d-cy plut.

d-ca 1 plut.

d-ca 1 plut.

por. chor. por. chor. chor. por. ppor. ppor. chor. ppor. kpt. ppor. chor.

st. adiutant d-ca plut. zwiad. d-ca baterii szkolnej d-ca plut. 76 mm moźdz. d-ca plut. 45 mm moźdz. d-ca plut. 76 mm moźdz. d-ca plut. 122 mm moźdz. d-ca plut. 76 mm moźdz. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca baterii 45 mm moźdz. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut.

st. adiutant d-ca plut. zwiad. d-ca baterii szkolnej d-ca plut. 76 mm moźdz. d-ca plut. 45 mm moźdz. d-ca plut. 76 mm moźdz. d-ca plut. 122 mm moźdz. d-ca plut. 76 mm moźdz. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca baterii 45 mm moźdz. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut.

baon rozdzielczy 124. Lipkind Rachmil s. Łazarza 125. Milewski Kazimierz s. Józefa 126. Madrowicki Bolesław s. Ludwika 126. [vacant, nazwisko nie wykazane] 128. Pilecki Piotr s. Władysława artylerii dywizjon 129. Przełucki Mieczysław s. Wojciecha 130. Pomaznoj Włodzimierz [s. ?] 131. Jasiukiewicz Sergiusz s. Jana 132. Kaługin Teodor s. Dymitra 133. Reznikow Aleksander 134. Skorobohatow Ilja s. Grzegorza 135. Goldsztajn Bernard s. Bernarda 136. Zubrzycki Michał s. Włodzimierza 137. Lesnoj Mikołaj s. Maksyma 138. Wasilow Walenty s. Teodora 139. Konaszewicz Piotr s. Jana 140. Rajkowicz Jan s. Macieja 141. Zubow Fiodor s. Jana

kpt. por. por. chor. ppor. chor. ppor. chor. chor. chor. por. chor. ppor. chor.

d-cy baonu st. adiutanta d-cy komp. szkolnej _ [?, nieczyt.] sztabu Armii d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. z-cy d-cy baonu d(s.... d-cy plut. d-cy plut. d-cy komp. d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut.

st. adiutanta d-cy plut. d-cy bat. d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. d-cy plut. z-cy d-cy baterii d-cy plut. d-cy plut. d-cy baterii d-cy plut. d-cy plut.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA 142. Tomin Włodzim. s. Dymitra 143. Adamienko Dymitr 144. Mameka (?) Eugeniusz s. Wasyla 145. Dewiatych Andrzej s. Elijasza 146. Krawiec Julian s. Maksyma 147. Kurochtin Jan s. Jakuba 148. Zyrnow Włodzimierz s. Ludwika

chor. chor. chor. chor. ppor. chor. chor.

d-cy plut. d-ca baterii d-cy plut. d-cy plut. d-cy baterii szkolnej d-cy plut. d-cy plut.

artylerii zaopatrzenie 149. Fiodorow Michał s. Timoteusza 150. Proczek Piotr s. Leona

chor. technika zaopatrzenia ppor. technika rusznikarza

d-ca 3 plut. d-ca baterii 76 D A d-ca plut. d-ca 2 plut. d-ca baterii 122 mm moźdz. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut.

d-ca 3 plut. d-ca baterii 76 D A [dywizja artylerii?] d-ca 1 plut. d-ca 2 plut. d-ca baterii 122 mm moźdz. d-ca 1 plut. d-ca 2 plut.

technik zaopatrzenia technik rusznikarz

technik zaopatrzenia artylerii technik rusznikarz

kompania czo=g[w 151. [vacant, nazwisko nie wykaz.] 152. Szczęsny Edward [s. nie wykaz.] por. [nie wykaz.] d-ca 1 plut. 153. [vacant, nazwisko nie wykaz.] 154. Rudzki Edward s. Dionizego chor. d-cy plut. d-ca 2 plut. 155. [vacant, nazwisko nie wykaz.] 156. Forgacz Jan s. Wincentego ppor. d-cy plut. d-ca 3 plut. 157. [vacant, nazwisko nie wykaz.]

d-ca komp. d-ca 1 plut. technik 1 plut. d-ca 2 plut. technik 2 plut. d-ca 3 plut. technik 3 plut.

lekarze 158. Protasow Leon s. Jakuba por. starszy lekarz 159. Jurłowska Natalia c. Borysa por. młodszy lekarz 160. Borchow Mikołaj s. Piotra kpt. młodszy lekarz 161. Klimeński Mieczysław s. Mieczysł. szer. ze sztabu Armii W.P. 162. Muchanow Borys s. Mieczysława chor. felczer 1 163. Zandarow Wasyl s. Michała chor. felczer 2 164. Ignatow Michał s. Wasyla ppor. felczer 3 165. Balandina Lidia c. Grzegorza [nie wykaz.] felczer 4 166. Kunica Aleksander s. Wiktora ppor. felczer wet.

st. lekarz mł. lekarz mł. lekarz lekarz dent. felczer 1 felczer 2 felczer 3 felczer 4 felczer wet.

st. lekarz mł. lekarz mł. lekarz lekarz dent. felczer 1 felczer 2 felczer 3 felczer 4 felczer wet.

ze Sztabu Armii

ksiądz kapelan

szef wychowania fiz.

szef wychowania fiz.

duszpasterstwo 167. Talarek Stanisław [s. nie wykaz.] ksiądz kapelan 168. [numer opuszczony w numeracji Lp.] 169. Kowalski Paweł s. Piotra chor. szef wychowania fiz.

kompania karna 1. Osiński Andrzej s. Józefa ppor. d-ca komp. fizylierów d-ca komp. d-ca komp. 2. Nowicki Jan s. Aleksego chor. d-ca plut. zwiadowczego szef kancelarii, płatnik oficer kanc., i płatnik 3. Gąsior Stanisław s. Feliksa por. d-ca komp. czołgów d-ca 1 plut. d-ca 1 plut. 4. Krzemieniecki Józef s. Macieja ppor. d-ca plut. strzelców d-ca 2 plut. d-ca 2 plut. 5. Tomczuk Michał s. Aleksego chor. d-ca komp. strzelców d-ca 3 plut. d-ca 3 plut. 6. Gerasimow Genadij s. Szczepana ppor. d-ca plut. moździerzy d-ca plut. moździerzy d-ca plut. moździerzy podpisali: Ziarkowski płk. dypl., d-ca pułku, i Królikowski mjr., szef sztabu. W schemacie wkradł się błąd w L.p. (w liczbie pojedyńczej) – w odliczaniu kolejnej pozycji są dwie linijki oznakowane numerem 107. Uzupełniający plan przegrupowania oficerskiego korpusu 3-go Zapasowego Pułku Piechoty na dzień 10.XII.1944r. L.p. Nazwisko i imię, imię ojca Stopień Ze stanowiska Na stanowisko etatowe ˚ Stanowisko etatowe 1. Kijowski Aleksander s. Wład. ppor. d-ca 2 plut. 2 kompanii ˚ d-ca 2 komp. 1 baonu 2. Domnin Daniel s. Franciszka por. d-ca 2 komp. strz. 1 baonu ˚ d-ca 2 komp. baonu rozdziel. 3. Nowiński Leopold s. Kazimierza chor., d-ca 1 plut. strz. 4 komp. 2 baonu ˚ d-ca 2 komp. strz. 2 baonu 4. Kaczmarek Ludwik s. Józefa chor. d-ca plut. gospodarczego ˚ technik 1 plut. komp. czołgów 5. Piekarski Jan s. Nestora por. d-ca 1 plut. 2 komp. fizyl. ˚ d-ca 9 komp. strz. 3 baonu 6. Gryszczuk Roman chor. ze szkoły ˚ d-ca 1 plut. 4 komp. 2 baonu 7. Rejfur Stefan chor. ze szkoły ˚ d-ca 2 plut. 4 komp. 2 baonu 8. Wajda Bronisław chor. ze szkoły ˚ d-ca 3 plut. 4 komp. 2 baonu 9. Lipski Władysław chor. ze szkoły ˚ d-ca 3 plut. 5 komp. 2 baonu 10. Charuk Jan chor. ze szkoły ˚ d-ca 1 plut. 6 komp. 2 baonu 11. Czeczko Ryszard chor. ze szkoły ˚ d-ca 3 plut. 6 komp. 2 baonu 12. Rożek Mieczysław chor. ze szkoły ˚ d-ca 1 plut. komp. fiz. 2 baonu 13. Kielay [Kelay] Czesław chor. ze szkoły ˚ d-ca 3 plut. 2 komp. 1 baonu 14. Rensz Czesław chor. ze szkoły ˚ d-ca 1 plut. komp. fiz. 1 baonu 15. Grzebień Zygmunt chor. ze szkoły ˚ d-ca 2 plut. 7 komp. 3 baonu 16. Rybiec Tadeusz chor. ze szkoły ˚ d-ca 2 plut. 8 komp. 3 baonu 17. K[3 lit.]zewicz, Konczewicz (?) Michał chor. ze szkoły ˚ d-ca 3 plut. 3 komp. ___ Podpisali: Ziarkowski, płk. dypl., d-ca pułku, i Królikowski, mjr. – szef sztabu.

Więcej ˚Skład osobowy (nr 50), i Przeniesienia, przesunięcia, zatwierdzenia, naznaczenia (nr 90).

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


50

Skład osobowy, nazwiska oficerów

Wykaz oficerów przybyłych z Czerwonej Armii Imiona ich spolszczone gdzie się tylko dało, bo nie wszędzie było to możliwe, np. Gienadij. 1. Apaczowski Jan kpt. 39. Muchanow Borys chor. 2. Adamienko Dymitr por. 40. Mameka Eugeniusz chor. 3. Adajewski Jan por. 41. Mickiewicz Jan chor. 4. Bieszeniow Jan ppor. 42. Miszczenko Szymon por. 5. Borowlow Mikołaj kpt. 43. Mawryn Mikołaj kpt. 6. Borochow Mikołaj kpt. 44. Nowikow Aleksander mjr. 7. Baczun Franciszek ppor. 45. Rajfowicz Jan ppor. 8. Czerepow Mikołaj por. 46. Reznikow Aleksander ppor. 9. Cimoszewicz Marjan ppor. 47. Protasow Leonid kpt. 10. Domnin Daniel por. 48. Proczek Piotr por. 11. Fiodorow Michał ppor. 49. Prokowski Franciszek chor. 12. Fajkow Bekir mjr. 50. Pańczuk Adam mjr. 13. Gierasimow Gienadij ppor. 51. Pomaznoj Włodzimierz ppor. pisany także Herasimow 52. Przełucki Mieczysław por. 14. Goldsztajn Bernard ppor. 53. Prysiażniuk Aleksander ppor. 15. Iwanowski Ludwik por. 54. Panow Wasilij por. 16. Iwanow Andrzej por. 55. Ostrowski Leonard por. 17. Idow Michał kpt. 56. Tomczuk Michał chor. 18. Ignatow Michał por. 57. Tomin Włodzimierz chor. 19. Jurłowska Natalia por. 58. Tarełko Michał chor. 20. Jasiukiewicz Sergiusz por. 59. Tarnawski Jan por. 21. Jemielin Arkadiusz kpt. 60. Wasilewski Jan chor. 22. Junakowski Jan por. 61. Wasiljew Walenty ppor. 23. Jegorow Sergiusz ppor. 62. Wasinow Nil por. 24. Kunica Aleksander ppor. 63. Skorobochatow Ilja por. 25. Krasowski Maksymiljan por. pisany też Skorobohatow 26. Kurochtin Jan chor. 64. Szarłaj Jan kpt. 27. Krawiec Juljan ppor. 65. Świtelski Bronisław chor. 28. Kaługin Jan chor. 66. Zandarow Wasyl chor. 29. Konaszewicz Piotr kpt. 67. Zyrnow Włodzimierz chor. 30. Kondraszow Michał por. 68. Zubow Fioder chor. 31. Kucharczuk Konstanty chor. 69. Zubrzycki Michał por. 32. Kurniewicz Jan ppor. 70. Zaikin Jan ppor. 33. Królikowski Leonid mjr. 71. Zoc Aleksy por. 34. Łapicz Wiktor chor. 72. Zubkow Piotr por. 35. Lipkind Rachmiel kpt. 73. Załucki Albert kpt. pisany takeż Libkind 74. Ziarkowski Stanisław płk. 36. Lichaczow Włodzimierz ppor. 75. Zuzuliński Józef mjr. 37. Lesnoj Mikołaj chor. 76. Karczewski Jan chor. 38. Uljanow Eugeniusz chor. 77. Weiss Maurycy chor. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. bez miejsca, daty, ręcznych dopisków. Wykaz oficerów Czerwonej Armii w 3-cim Zapas. Pułku Piechoty którzy w dniach 20-21 marca 1945 [1945.03.20-21] mieli przeczytać instrukcje o pełnieniu służby w Armii Polskiej; nie wszyscy ją podpisali.. 1. Aczapowski Jan 2. Adamienko Dymitr 3. Adajewski Jan 4. Bieszynow Jan 5. Borowlow Mikołaj 6. Czerepow Mikołaj 7. Cimoszewicz Marian 8. Dawidiuk Michał 9. Domnin Daniel 10. Fiodorow Michał 11. Fajkow Bekir 12. Gerasimow Genadij 13. Glenko Iwan 14. Goldsztein Bernard 15. Iwanowski Ludwik 16. Jurłowska Natalia 17. Jasiukiewicz Sergiusz 18. Jegorow Sergiusz 19. Jemielin Sergiusz 20. Junakowski Jan 21. Kaługin Jan 22. Konaszewicz Piotr 23. Krasowski Maksymilian 24. Krawiec Julian 25. Królikowski Leonid 26. Krugliński Michał 27. Kunica Aleksander 28. Kurniewicz Jan 29. Kurochtin Jan 30. Lachowiecki Stanisław 31. Lekkodymow Jan

kpt. por. por. ppor. kpt. por. ppor. ppor. por. chor. mjr. ppor. ppor. ppor. kpt. por. por. ppor. kpt. kpt. chor. kpt. por. ppor. mjr. chor. ppor. ppor. chor. chor. ppor.

także Lechkodymow, Lekkodimow 32. Lesnoj Mikołaj chor. 33. Lichaczow Włodzimierz ppor. 34. Łapicz Wiktor ppor. 35. Mameka Eugeniusz chor. 36. Mawryn Mikołaj kpt. 37. Mickiewicz Jan chor. 38. Muchanow Borys chor. 39. Nowicki Alojzy chor. 40. Nowikow Aleksander mjr. 41. Pańczuk Adam mjr 42. Panow Wasyl por. 43. Pomaznoj Włodzimierz ppor. 44. Proczyk Piotr ppor. 45. Prokowski Franciszek chor. 46. Protasow Leonid kpt. 47. Prysiażniuk Aleksander ppor. 48. Przełuski Mieczysław por. 49. Rajkowicz Jan ppor. 50. Reźnikow Aleksander ppor. 51. Skorobochatow Ilja por. 52. Sliszow Eugeniusz ppor. 53. Szarłaj [imię nie wykaz.] kpt. 54. Tarnowski Jan por. 55. Tomin Włodzimierz ppor. 56. Wasilewski Jan chor. 57. Wasiljew Walenty ppor. 58. Wasinow Nil por. 59. Wertheim-Wertyński chor. 60. Zaikin Jan ppor.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

61. Załucki Albert 62. Zandrow Wasyl 63. Zoc Aleksy 64. Zon-Mazia Izydor

kpt. chor. por. ppor.

65. Zubkow Piotr 66. Zubow Fiodor 67. Zubrzycki Michał 68. Żyrnow Włodzimierz

pierwsza, górna linijka wyblakła ...którzy złożyli podpisane deklaracje Sztab 1. Ziarkowski Stanisław s. Władysława 2. Królikowski Leonid s. Józefa 3. Mawryn [Mawrin] Mikołaj s. Wasyla 4. Jarosiński Bolesław s. Stefana 5. Przegaliński Karol s. Władysława 6. Kuralewicz Jan s. Piotra 7. Dziubanowska Janina c. Aleksandra 8. Lesisz Piotr s. Michała 9. Fajkow Bekir s. Ibrachima 10. Kalinowski Jan s. Antoniego 11. Kowalski Paweł s. Piotra 12. Kaczyński Maksymilian s. Mar[celego]. 13. Mankowski Ludwik s. Stanisława 14. Olecki Władysław s. Józefa 15. Zawiasa Jan s. Józefa 16. Niezgoda Władysław s. Jana

płk. mjr. kpt. kpt. ppor. ppor. chor. chor. mjr. ppor. chor. chor. por. chor. chor. chor.

Pol. Wych. }Polityczno-Wychowawczy| 17. Sumerowski Marian s. [Marii, nie wykaz.] por. 18. Herer (sic!, Herrer) Wiktor s. Michała ppor. 19. Kubiatowicz Lucjan s. Konstantego ppor. 20. Zubrzycki Jerzy s. Albina ppor. 21. Pawluk Jan s. Zachariasza chor. 22. Przybyłowski Roman, ps. Olszański Roman chor. 23. Jastrzębski Mieczysław s. P. chor. [Piotra, Pawła?] 24. Lazuch Daniel s. Józefa ppor. 25. Lebeda Jan s. Antoniego chor. 26. Dziadosz Zdzisław s. Tomasza chor. 27. Cimosiewicz Marian s. Wincentego ppor. 28. Korniak Eugeniusz s. Karola chor. 29. Mierzejewski Edward s. Stefana chor. 30. Milewski Juliusz s. [?, nie wykazany] chor. 31. Karczewski Jan s. Michała chor. 32. Komarowski Anastazy s. Antoniego chor. 33. Wertheim-Wertyński Mieczysław s. [?] chor. 34. Cieślak Zygmunt s. Walentego chor. 35. Pierzynowski Wacław s. [?, nie wykaz.] ppor. Kompania +ączno>ci 36. Jemielin Arkadiusz s. Pawła 37. Skorecki Kazimierz s. Juliana 38. Krugliński Michał s. Antoniego

kpt. chor. chor.

Kompania Saper[w 39. Panow Wasyl s. Pawla 40. Junakowski Jan s. Stefana 41. Ulianow Eugeniusz s. Afanazego 42. Jegorow Sergiusz s. Ignacego 43. Gęborys Jan s. Łukasza 44. Miszczenko Szymon s. Jana

por. por. chor. ppor. chor. por.

Kompania R.P.P. }rusznic p-panc.| 45. Iwanow Andrzej s. Jana por. 46. Łapicz Wiktor s. Antoniego chor. 47. Śliwiński Bronisław s. Władysława chor. 48. Rysz Jan s. Jakuba chor. 49. Wierzbicki jan s. Franciszka chor. Baon Szkolny 50. Zozuliński Józef s. Józefa 51. Zon-Mazia Izydor s. Łazarza 52. Czerepow Mikołaj s. Jana 53. Jarząbek Szymon s. Samuela 54. Brzeziński Józef s. Leopolda 55. Jagiełło Konstanty s. Filipa 56. Dawidiuk Michał s. Michała 57. Hamada Gustaw s. Józefa 58. Fikow Tadeusz s. Marka 59. Czubryt Józef s. Antoniego 60. Krawczuk Władysław s. Marcina

mjr. ppor. por. chor. chor. chor. chor. ppor. chor. chor. ppor.

por. chor. por. chor.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW I Baon Strzelecki 61. Załucki Albert s. Aleksandra 62. Antosz Franciszek s. Stanisława 63. Owczarczyk Jan s. Wawrzyńca 64. Tymkiewicz Bolesław [s. ?, nie wykaz.] 65. Walusz Marian s. Bartłomieja 66. Kijowski Aleksander s. Władysława 67. Kielay Czesław s. Edwarda 68. Tarnawski Jan s. Antoniego 69. Łatkowski Zygmunt s. [? nie wykaz.] 70. Borowlow Mikołaj s. Włodzimierza 71. Rensz Czesław [s. ?, nie wykaz.] 72. Prokowski Franciszek s. Marcina 73. Puszkar Eugeniusz s. Stanisława

kpt. por. ppor. chor. ppor. ppor. chor. por. chor. kpt. chor. chor. chor.

II Baon Strzelecki 74. Iwanowski Ludwik s. Kazimierza 75. Adajewski Jan s. Stefana 76. Zgola [także Zgoła] Stanisław s. Jana 77. Gryszczuk Roman [s. ?, nie wykaz.] 78. Rejfur Stefan [s. ?, nie wykaz.] 79. Wajda Bronisław [s. ?, nie wykaz.] 80. Zaikin Jan s. Grzegorza 81. Szyk Stanisław [s. ?, nie wykaz.] 82. Miller Chaskiel s. Rubina 83. Lipski Władysław [s. ?, nie wykaz.] 84. Nowiński Leon [s. ?, nie wykaz.] 85. Charuk Jan [s. ?, nie wykaz.] 86. Ciechan Stanisław s. Antoniego 87. Czeczko Ryszard [s. ?, nie wykaz.] 88. Wasilewski Jan s. Jana 89. Rożek Mieczysław s. [?, nie wykaz.] 90. Stacherski Juliusz s. Eugeniusza 91. Pękała Eugeniusz s. Władysława

por. por. chor. chor. chor. chor. ppor. chor. chor. chor. chor. chor. ppor. chor. chor. chor. chor. chor.

III Baon Strzelecki 92. Nowikow Aleksander s. Jana 93. Jankowski Franciszek s. Bolesława 94. Idow Michał s. Salomona 95. Michałowski Tadeusz s. Ignacego 96. Grzebień Zygmunt [s. ?, nie wykaz.] 97. Bieszynow Jan s. Filipa 98. Sołtysik Kazimierz s. Władysława 99. Świtalski Bronisław s. Teofila 100. Rybiec Tadeusz [s. ?, nie wykaz.] 101. Kasiewicz Jerzy s. Jakuba 102. Piekarski Jan s. Nestora 103. .... [zakrawa że to nie koniec listy], brakuje strony lub następnych stron]

mjr. por. kpt. chor. chor. ppor. por. chor. chor. chor. ppor.

Spis imienny oficerów 3 Zapasowego Pułku Piechoty którym zostały wykonane karty kontrolne i legitymacje, lecz ze względu na brak fotografii nie zostały doręczone. 1. Krasowski Stanisław, s. Jana 2. Krasowski Maksymilian, s. Dymitra 3. Olęcki Władysław, s. Józefa 4. Zawiasa Jan, s. Józefa 5. Niezgoda Władysław, s. Jana 6. Bartoszewski Eugeniusz, s. Franc. 7. Junakowski Jan, s. Stefana 8. Ulianow Eugeniusz, s. Afanazego < gr. Athanasios 9. Jegorow Sergiusz, s. Ignacego 10. Glanko Iwan, s. Pawła 11. Kłosowski Mieczysław, s. Marcel. 12. Mikucewicz Aleksander, s. Bolesł. 13. Zgola [Zgoła] Stanisław, s. Jana 14. Sorokulski Józef, s. Floriana 15. Bratkowski Czesław, s. Antoniego 16. Abucewicz Kazimierz, s. Józefa 17. Krzemieniecki Józef, s. Macieja 18. Wajda Bronisław, s. Antoniego 19. Hamada Gustaw, s. Józefa 20. Grzebień Zygmunt, s. Józefa 21. Lepieszko Józef, s. Feliksa 22. Nowiński Leopold, s. Kazimierza 23. Barancewicz Józef, s. Antoniego 24. Hankiewicz Jan, s. Jana 25. Dąbrowski Ignacy, s. Antoniego 26. Aczapowski Jan, s. Mikołaja 27. Sewaściukiewicz Władysł., s. Jana 28. Sorokowik Konstanty, s. Józefa 29. Prokowski Franciszek, s. Marcina

mjr. por. chor. chor. chor. chor. kpt.

ppor. ppor. ppor. chor. ppor. por. ppor. ppor. ppor. por. chor. por. chor. ppor. ppor. ppor. ppor. chor. kpt. ppor. ppor. ppor.

30. Pomaznoj Włodzim., s. Grzegorza ppor. 31. Tomin Włodzimierz, s. Dymitra chor. 32. Sazarow Fiodor, s. Jana Fiodor < gr. Theodoros ppor. 33. Zubow Fiodor, s. Jana ppor. 34. Konaszewicz Piotr, s. Jana kpt. 35. Wieloszewski Włodz., s. Konstant. ppor. 36. Krawiec Julian, s. Maksyma por. 37. Fiodorow Michał, s. Tymoteusza ppor. 38. Jurłowska Natalia, c. Borysa por. 39. Protasow Leon s. Jakuba kpt. 40. Bąkowski Władysław, s. Fryderyka por. 41. Gołubienko Ludmiła, c. Władysł. ppor. 42. Weinsztajn Dawid, s. Michała chor. 43. Adamienko Dymitr, s. Jana Dymitr < gr. Dimitrios por. podpisali; dowódca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Pańczuk, mjr. bez daty, lecz chyba lato 1945, Królikowskiego Leonida, mjra, już nie było. Spis kart kontrolnych przekazanych do Oddziału Personalnego po uzupełnieniu brakujących szczegułów [sic!] wystukał, prawidłowo, szczegółów, po czym “poprawił” na szczegułów. 44. Talarek Stanisław, s. Jana kpt. 45. Żyrnow Włodzimierz, s. Michała ppor. 46. Zoc Aleksy s. Antoniego por. 47. Zandrow Wasyl, s. Michała ppor. 48. Pierzynowski Wacław, s. Ludwika ppor. 49. Panow Wasyl, s. Pawła kpt. 50. Nowikow Aleksander, s. Jana mjr. 51. Mameka Eugeniusz, s. Bazylego ppor. 52. Lekkodimow Jan, s. Mikołaja ppor. [pisany też Lekkodymow, Lechkodymow] 53. Lesnoj Mikołaj, s. Maksyma ppor. 54. Kulczyński Zygmunt, s. Władysław por. 55. Fajkow Bekir, s. Ibrachima mjr. 56. Dziadosz Zdzisław, s. Tomasza chor. 57. Cieślak Zygmunt, s. Walentego ppor. 58. Beda Franciszek, s. Ignacego ppor. podpisał; szef sztabu /-/ Pańczuk, mjr. Dodatkowy spis imienny oficerów którym zostały wydane legitymacje 59. Bartoszewski Euzebiusz. s. Franc. chor. 60. Glanko Iwan, s. Pawła ppor. 61. Aczapowski Jan, s. Mikołaja kpt. 62. Protasow Leonid, s. Jakuba kpt. 63. Jegorow Sergiusz, s. Ignacego ppor. 64. Siennicki Witalis, s. Piotra chor. 65. Klimeński Mieczysław, s. Miecz. chor. 66. Krasowski Stanisław, s. Jana mjr 67. Barancewicz Józef, s. Antoniego ppor. 68. Olecki [Olęcki] Wład. s. Józefa chor. 69. Kionka Stanisław, s. Feliksa chor. 70. Fiodorow Michał, s. Tymoteusza < gr. Timotheos ppor. 71. Krasowski Maksymilian, s. Dymitra por. 72. Junakowski Jan, s. Stefana kpt. 73. Weinsztein Dawid, s. Michała chor. 74. Mikucewicz Aleksander, s. Bolesł. ppor. 75. Zawiasa Jan, s. Józefa chor. 76. Wajda Bronisław, s. Antoniego chor. 77. Krawiec Uljan [Julian], s. Maskyma por.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Lista oficerów na [dla] których przesłano arkusze ewidencji personalnej 1. Lesisz Piotr, s. Michała ppor. 2. Beda Franciszek, s. Ignacego ppor. 3. Przegaliński Karol, s. Władysława ppor. 4. Mączyński Jan, s. Jana chor. 5. Kasiewicz Jerzy, s. Jakuba ppor. 6. Czubryt Józef, s. Antoniego ppor. 7. Lapszyn Eugeniusz, s. Jerzego chor. 8. Krawczyk Władysław, s. Marcina ppor. 9. Dawidiuk Michał, s. Michała ppor. 10. Cygler Jan, s. Ignacego chor. 11. Celej Stanisław, s. Szymona chor. 12. Góra Józef, s. Marcina chor. 13. Herman Stanisław, s. Leonarda chor. 14. Kulesza Jan, s. Bazylego chor. 15. Bartoszewski Euzebiusz, s, Fran. chor. 16. Kaczorowski Józef, s. Jana chor. 17. Cieśliński Zygmunt, s. Łukasza chor. 18. Guziejko Mieczysław, s. Edwarda ppor. 19. Krugliński Michał, s. Antoniego ppor. 20. Dekundy Jan, s. Stanisława chor. 21. Wierzbicki Jan, s. Franciszka chor. 22. Kozieł Józef, s. Marcina chor. 23. Rożek Mieczysław, s. Leona chor. 24. Zgoła Stanisław, s. Jana ppor. [pisany także Zgola] 25. Abucewicz Stanisław, s. Józefa ppor. 26. Piatczyc Zygmunt, s. Franciszka chor. 27. Sorokulski Józef, s. Floriana ppor. 28. Krzemieniecki Józef [s. nie wykaz.] ppor. 29. Przybyła Władysław, s. Jana ppor. 30. Wojdyło Wiktor, s. Witolda ppor. [pisany też Wojdyłło] 31. Wajda Bronisław, s. Antoniego chor. 32. Charuk Jan, s. Mikołaja chor. 33. Pękała Eugeniusz, s. Władysława chor. 34. Sołtysik Kazimierz, s. Władysława por. 35. Bratkowski Czesław, s. Antoniego ppor. 36. Lesisz Franciszek, s. Michała ppor. 37. Chochla Leon, s. Jana chor. 38. Kijonka Stanisław, s. Feliksa chor. [pisany także Kijonko] 39. Sewaściukiewicz Władysław, s. Jana ppor. 40. Gryczan Zygmunt, s. Jana ppor. 41. Szawłowski Stanisław, s. Wiktora ppor. 42. Konkiel Józef, s. Waleriana chor. 43. Mikucewicz Aleksander, s. Bolesława ppor. 44. Puszkar Eugeniusz, s. Stanisława chor. 45. Tobiasz Jan, s. Franciszka chor. 46. Widelski Julian, s. Stanisława ppor. 47. Drozd Jan, s. Antoniego ppor. 48. Matejko Henryk, s. Stanisława ppor. 49. Radomski Antoni, s. Michała chor. 50. Wojtkiewicz Edward, s. Jana ppor. 51. Gąsior Stanisław, s. Feliksa por. 52. Antosz Franciszek, s. Stanisława por. 53. Owczarczyk Jan, s. Wawrzyna ppor. 54. Latkowski Zbigniew, s. Michała chor. 55. Ptasiński Henryk, s. Franciszka ppor. 56. Brzyski Antoni, s. Wojciecha ppor. 57. Kijowski Aleksander, s. Władysława por. 58. Różański Zbigniew, s. Brunona ppor. 59. Herasim Michał, s. Józefa chor. 60. Rzeźnik Stanisław, s. Andrzeja ppor. 61. Jankowski Kazimierz, s. Kazimierza ppor. 62. Sorokowik Konstanty, s. Józefa ppor. 63. Szymul Konstanty, s. Jana chor. 64. Malik Jan, s. Andrzeja chor. 65. Szymański Stanisław, s. Kazimierza chor. 66. [wykreślony] Dańczak Stan. s. Michała ppor. 67. Nowiński Leopold, s. Kazimierza ppor. 68. Barancewicz Józef, s. Antoniego ppor. 69. Kilarski Józef, s. Albina ppor.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

70. Łapiński Józef, s. Władysława 71. Lepieszko Józef, s. Feliksa 72. Grzebień Zygmunt, s. Józefa 73. Jankowski Franciszek, s. Bolesława 74. Hamada Gustaw, s. Józefa 75. Bodecki Bronisław, s. Alojzego 76. Kosztyła Kazimierz, s. Ignacego 77. Bupko Tadeusz, s. Jana 78. Dąbrowski Ignacy, s. Antoniego 79. Rukszta Mieczysław, s. Jakuba 80. Piekarski Jan, s. Nestora 81. Chankiewicz Jan, s. Jana 82. Ryń Wacław, s. Stanisława 83. Forgacz Jan, s. Antoniego

chor. ppor. chor. por. ppor. ppor. chor. chor. chor. ppor. por. ppor. ppor. ppor.

Spis oficerów naktórych [dla których] przesłano tylko charakterystyki 1. Chorzelewski Józef 2. Latkowski Zygmunt 3. Kłosowski Mieczysław 4. Sobol Józef 5. Cudnoch Stanisław podpisał; d-ca pułku /-/ Karpowicz szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. bez daty i kto wykonał, po dniu 17 kwietnia 1945. Pismo adresowane: Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty W załączeniu przesyłam kartotekę ewidencyjną niżej wymienionych oficerów, którzy zostali przydzieleni do 3 Zap. Pułku Piech. rozkazem Pers. 1 Armii nr 0126 z dn. 8.4.1945 r. [1945.04.08] celem dokładnego wypełnienia wszystkich rubryk i zwrócenia do Oddziału Pers. Armii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.6.1945 r. [1945.06.01] 1. Szostakiewicz Wład. chor. 2. Gudziejko Mieczysław ppor. 3. Mandryk Paweł ppor. 4. Widelski Julian ppor. 5. Abucewicz Kazimierz ppor. 6. Sewaściukiewicz Wład. ppor. 7. Mierzejewski Stefan chor. 8. Rzeźnik Stanisław ppor. 9. Mikucewicz Aleksander ppor. 10. Drozd Jan ppor. 11. Brzyski Antoni ppor. 12. Matejko Henryk ppor. 13. Serokulski Józef ppor. 14. Piatczyc Zygmunt chor. 15. Bratkowski Czesław ppor. 16. Wojdyłło Wiktor ppor. 17. Przybyło Władysław ppor. 18. Dańczyk Stanisław ppor. [pisany też Dańczak] 19. Lepieszko Józef ppor. 20. Łapiński Józef chor. 21. Kilarski Józef ppor. 22. Parancewicz Józef ppor. 23. Rukszta Mieczysław ppor. 24. Mankiewicz Jan ppor. 25. Ryn Wacław ppor. 26. Bodecki Bronisław ppor. 27. Kosztyło Kazimierz ppor. 28. Gryczan Zygmunt ppor. 29. Czarny Władysław ppor. 30. Harasim Michał ppor. 31. Herman Stanisław chor. 32. Red Władysław ppor. 33. Dekundy Jan ppor. Zał. 33 szt. kartotek dla adresata podpisali: szef Oddziału Personalnego /-/ Siebieżko, płk. dypl. szef 2-go Oddziału Personalnego /-/ Tatarzyński, mjr. wykonał: Wisz, ppor., 23.5.1945 r. [1945.05.23] ręcznie: Odpowiedź 0306/III, 29.05.45 [1945.05.29]


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Alfebetyczny spis oficerów z oznaczeniem stopni wojskowych w korpusie wojsk Inżynieryjnych/saperskich kapitanowie 1. Junakowski Jan, s. Stefana kpt. 1911 d-ca komp. saperów 2. Panow Wasyl, s. Pawła kpt. 1916 szef służby inżynierii podporucznicy 3. Glenko Jan, s. Pawła ppor. 1915 d-ca plut. saperów komp. saperów 4. Jegorow Sergiusz, s. Ignacego ppor. 1903 d-ca plut. saperów 5. Ulianow Eugeniusz, s. Afanazego ppor. 1916 d-ca plut. szkolnego komp. saperów Alfebetyczny spis oficerów z oznaczeniem stopni wojskowych w korpusie oficerów polit.-wychowawczych [w spisie, z Armii Czerwonej przybyło dwóch: 1. Cimoszewicz Marian, s. Wincentego, 2. Wertheim-Wertyński Mieczysław, s. Edwarda, pozostali z Armii Polskiej] kapitanowie 1. Sumerowski Marian s. Marii kpt. 1905

z-ca d-cy pułku d/s polit.-wych.

porucznicy 2. Kubiatowicz Lucjan, s. Konstantego por. 1916 3. Marciniak Jan Tedeusz, s. Anton. por. 1912

lekarz pułku z-ca d-cy 1 komp. baonu szkolnego

podporucznicy 4. Cimosiewicz Marian, s. Wincent. ppor. 1915 5. Gałczyński Rajmund, s. Emanuela ppor 1916 6. Kopaczewski Jan, s. Michała ppor. 1919 7. __luch Daniel, s. Józefa ppor. 1909 8. __jewski Jan, s. Jana ppor. 1921 9. __czypowski Wacław, s. Ludwika ppor. 1921

z-ca d-cy baonu szkolnego z-ca d-cy batalionu 122 mm moździerzy z-ca d-cy 1 baonu z-ca d-cy 1 komp. z-ca d-cy 2 komp. z-ca d-cy baonu moździerzy

chorążowie 10. Buczyński Marian, s. Zygmunta chor. 1923 11. __dlak Zygmunt, s. Walentego chor. 1909 12. _gorzański Wawrzyn, s. Marcina chor. 1900 13. Dziadosz Zdzisław, s. Tomasza chor. 1925 14. __czyk Tadeusz, s. Władysława chor. 1919 15. Gulczyński Mieczysł., s. Antoniego chor. 1925 16. Kapusta Jan, s. Józefa chor. 1925 17. Lachowiecki Stanisław, s. Franc. chor. 1919 18. Lubliński Jakub, s. Izydora chor. 1925 19. Łabędź Jan, s. Antoniego chor. 1921 20. Masłowski Władysław, s. Jana chor. 1912 21. Mierzejewski Edward, s. Stefana chor. 1911 22. Milewski Juliusz, s. Hipolita chor. 1926 23. Pawełczyk Antoni, s. Antoniego chor. 1910 24. Porowski Wacław, s. Jakuba chor. 1907 25. Samołuk Roman, s. Józefa chor. 1921 [Samouk < sam się uczył] 26. Siennicki Witalis, s. Piotra chor. 1916 27. Skraba Stanisław, s. Franciszka chor. 1909 28. Trela Józef, s. Łukasza chor. 1897

z-ca d-cy 3 komp. z-ca d-cy komp. rusznic p-panc. z-ca d-cy komp. saperów z-ca d-cy komp. baonu moździerzy z-ca d-cy 7 komp. 3-go baonu z-ca d-cy bat, szkoln. artylerii dyonu z-ca d-cy komp. fizyl. 2-go baonu z-ca d-cy komp. 3-go baonu z-ca d-cy komp. baonu moźdz. 82 mm z-ca d-cy 2-go baonu z-ca d-cy 3 baonu z-ca d-cy baonu c.k.m. z-ca d-cy 1-szej komp. baonu c.k.m. z-ca d-cy komp. fizyl. 3 baonu z-ca d-cy 5-tej komp. 2-go baonu nauczyciel

29. Trębecki Emil, s. Michała chor. 1904 30. Wertheim-Wertyński Mieczysław chor. 1910 s. Edwarda 31. Zieliński Waldemar, s. Aleksandra chor 1921 podpisali; d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski

z-ca d-cy 6-tej komp. 2-go baonu z-ca d-cy komp. łączności z-ca d-cy 2-giej komp. baonu c.k.m.

Spis oficerów do wypełnienia kart ewidencyjno-alfabetycznych [ewidencyjno-alfabetycznych... jak sok gruszkowo-zimny; są to dwa odrębne aspekty; karty ewidencyjne w kolejności alfabetycznej, J.D.] 1. Lipkin Rachmid [pisany też Lipkind, Libkind, Rachmael, Rachmil] kpt. 2. Ostrowski Józef por. 3. Szuflik Henryk ppor. 4. Weiss Maurycy chor. 5. Gerasimowicz Jan chor. 6. Rucki Romuald chor. 7. Kałamarznik Jerzy [Kałamażnik] chor. 8. Kaplikiewicz Stanisław por. 9. Kurniewicz Jan ppor. 10. Walusz Marian ppor. 11. Beborysa Jan [Beborys] chor 12. Śliwiński Bronisław chor. 13. Rysza Jan [Rysz] = staropol. ryś chor. 14. Wierzbicki Jan chor. 15. Pawlik Jan chor. 16. Cudnocha Stanisław [Cudnoch] chor. 17. Ciechana Stanisław [Ciechan] ppor. 18. Krawczuk Władysław ppor. 19. Owczarczyk Jan ppor. 20. Tymkiewicz Bolesław chor. 21. Radomski Adam sierż. 22. Burko/Butko Tadeusz chor. 23. Szymula Konstanty [Szymul] chor. 24. Kunigło Michał ppor. 25. Kłosowski Mieczysław chor. 26. Kelay Czesław chor. 27. Łatkowski Zygmunt chor. 28. Łatkowski Zbigniew chor. 29. Rensza Czesław [Rensz] chor. 30. Prokowski Franciszek chor. 31. Gryszczuk Roman chor. 32. Rejfura Stefan [Rejfur] chor. 33. Szyk Stanisław chor. 34. Lipski Władysław chor. 35. Charuka Jan [Charuk] chor. 36. Czeczko Ryszard chor. 37. Różka Mieczysław chor. 38. Łapszyl Eugeniusz chor. 39. Rybieca Tadeusz [Rybiec] chor. 40. Pękała Eugeniusz chor. 41. Grzebienia Zygmunt [Grzebnień] chor. 42. Stacherski Juliusz chor. 43. Kasiewicz Jerzy chor. Dokument nie podpisany i bez daty, pochodzący – najwyraźniej – z kancelarii sztabu pułku, i pisany przez międzynarodowca, tj. przybysza z Wojskiem Polskim, sądząc po licznych, prostych błędach w języku polskim.

z-ca d-cy bat. 45 mm dyonu artylerii z-ca d-cy 9-tej komp. 3-go baonu z-ca d-cy bat. 76 mm p.a. dyonu artylerii

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Pismo Zarządu Polityczno-Wychowawczego, wydziału Personalnego, nr. 0214 z dnia 22 listopada 1944 [1944.11.22], w miejscu postoju [Wola Karczewska] Do Zastępcy Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty d/s. polit.-wych. Proszę o nadesłanie ankiet i życiorysów wymienionych oficerów politycznowychowawczych. Termin nadesłania 30.11.44 r. [1944.11.30] 1. Dżiurłaj Mikołaj b. st. (?) – ankieta 2. Dziadosz Zdzisław chor. – ankieta i życiorys 3. Jastrzębski Mieczysław ppor. – ankieta i życiorys 4. Łabędź Jan chor. – ankieta i życiorys 5. Śmiałko Teodor sierż. – ankieta i życiorys 6. Gadziński Edward nie wykaz. – ankieta i życiorys 7. Buczyński Karol nie wykaz. – ankieta 8. Karczewski Jan chor. – życiorys 9. Komarowski Anastazy chor. – życiorys 10. Kamerski Stefan ppor. – życiorys 11. Kubiatowicz Lucjan ppor. – życiorys 12. Kubiak Marian plut. pchor. – życiorys 13. Korniak Eugeniusz chor. – życiorys 14. Lachowicz Mieczysław sierż. – życiorys 15. Mierzejewski Edward chor. – życiorys 16. Masłowski Tadeusz kpr. pchor. – życiorys 17. Marciniak Jan kpr. – życiorys 18. Mierzejewski Tadeusz pchor. – życiorys 19. Milewski Juliusz nie wykaz. – życiorys 20. Melman Antonina nie wykaz. – życiorys 21. Olszański Roman chor. – życiorys 22. Samołuk Roman chor. – ankieta popr. Samouk < sam uczył się 23. Trembecki Emil chor. – życiorys 24. Trela Józef st. ogn. – życiorys 25. Wertheim-Wertyński Mieczysław chor. – życiorys podpisał: p.o. szefa Wydziału Personalnego Z.P.W. 1. A.W.P. [Zarządu Polit.-Wych. 1 Armii Wojska Polskiego] /-/ Strasser, kpt. wyk. prac. pers. J.P., nr. 163. ręcznie: Zast. [Zastosować] po sprawdzeniu polit.-wych. Do wykonania. Ziarkowski. 25.11.44 [1944.11.25] Pismo Zarządu Polityczno-Wychowawczego, wydziału Personalnego, nr. 01347 z dnia 19 czerwca 1945 [1945.06.19]. Do Zastępcy Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty d/s. polit.-wych. Proszę o nadesłanie do dnia 10 lipca 1945 r. [1945.07.10] fotografie (sic!) wszystkich podoficerów polityczno-wychowawczych Pułku, oraz życiorysy niżej wymienionych oficerów. 1. Buczyński Karol chor. 2. Dobrzyński Wawrzyn chor. 3. Dzierzek Tadeusz chor. 4. Gulczyński Mieczysław chor. (ręcznie: wzięty przez informację) 5. Hełczyński Rajmund ppor. 6. Kuszak Franciszek chor. 7. Lezuch Daniel ppor. 8. Lubliński Jakub chor. 9. Lachowiecki Stanisław chor. 10. Pawelczyk Antoni chor. 11. Sienicki Witalis chor. (ręcznie: podróż służbowa) 12. Skraba Stanisław chor. 13. Zieliński Waldemar chor. podpisał: szef Wydziału Personalnego Z.P.W. 1 A.W.P. /-/ Subicz, mjr. zarejestrowano 26.06.1945 [1945.06.26, nr. 01194 ręcznie: Wykonano, 6.07.45 [1945.07.06], nieczyt. podpis, ppor.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Spis imienny oficerów przybyłych w dniu 1.IV.1945r. [1945.04.01] z uzupełnieniem z 4-go Zapas. Pułku Piech. do 3-go Zapas. P. Piech. 1. Czaplński Stanisław ppor. 2. Matejko Henryk j.w. 3. Mierzejewski Stefan chor. 4. Siewaściukiewicz Wład. ppor. 5. Gryczan Zygmunt j.w. 6. Worony Zygmunt j.w. 7. Więckiewicz Eugeniusz j.w. 8. Widelski Julian j.w. 9. Herman Stanisław j.w. 10. Dekundy Jan j.w. 11. Sawicki Czesław j.w. 12. Sawczuk Roman j.w. 13. Kilarski Józef j.w. 14. Bratkowski Czesław j.w. 15. Sawicki Mieczysław chor. 16. Wielski Tadeusz j.w. 17. Atnowicz Kazimierz ppor. 18. Kawczyński Antoni j.w. 19. Drozd Jan j.w. 20. Baranowicz Józef j.w. 21. Bujak Henryk j.w. 22. Kułak Stanisław j.w. 23. Kuźmiński Władysław j.w. 24. Bodecki Bronisław j.w. 25. Lepienko Józef j.w. 26. Niewinowski Longin j.w. 27. Łabędź Henryk j.w. 28. Głowiński Franciszek j.w. 29. Czerny Władysław j.w. 30. Abucewicz Kazimierz j.w. 31. Kondracki Piotr j.w. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr.

32. Kochane Eryk 33. Katarzyński Mieczysław 34. Szostakiewicz Władysław 35. Małko Leon 36. Piatczyc Zygmunt 37. Światek Kazimierz 38. Dańczak Stanisław 39. Brzyski Antoni 40. Ptaszyński Henryk 41. Przybiła Władysław (sic, właściwie: Przybyło) 42. Dziemidowicz Stanisław 43. Harasim Michał 44. Nieroda Stanisław 45. Przeorski Władysław 46. Ferderber Stanisław 47. Czerniak Józef 48. Rukszta Mieczysław 49. Antychowicz Borys 50. Charytończyk Michał 51. Kosztyła Kazimierz 52. Sarniak Franciszek 53. Wodejło Wiktor 54. Sorokulski Józef 55. Rej Wacław 56. Krawczun Bronisław 57. Aleksandrowicz Henryk 58. Guziejko Mieczysław 59. Kwoczko Jan 60. Rzeźnik Stanisław 61. Marszałkowski Tadeusz

Do Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupełnień Sztabu 1-szej Armii Polskiej. Melduję o wykonaniu wymienionych pism: [zatem: Numer pisma, z dnia, Przybył dnia, Stopień wojsk., Nazwisko; Numer pisma, z dnia, opuściłem jako mało już pomocne] Lp. Nazwisko i imię Stop. Przybył/a 1. 3-ch szeregowych 1945.03.29 Grygorewicz plut. nie zgłosił się 2. Kosarzecki Piotr szer. 1945.04.02 3. Kałamycyn sierż. i 2-ch szereg. 1945.04.03 4. Waśkiewicz Lucjan szer. 1945.04.05 5. Korendowicz St. st. sierż. 1945.04.05 6. Koralik Władysław plut. 1945.04.06 7. Klein Maria kpr. 1945.04.06 8. Izak Jan szer. 1945.04.06 9. Kosiorek Irena szer. 1945.04.07 10. Bełzak Leonid st. sierż. 1945.04.07 11. Sidorowicz Zenon szer. 1945.04.08 12. Bykowski Józef szer. 1945.04.08 13. Łaszczewski Józef szer. i 3-ch szeregowych 1945.04.09 14. Biernacki Tadeusz kpr. 1945.04.09 15. Breitsztein F. st. sierż. 1945.04.09 16. Carewicz plus 1 szereg. plut. 1945.04.09 17. Łysiorek Sergiusz szer. 1945.04.09 18. Juzwin plus 2 szer. sierż. 1945.04.09 19. Ciemachowski Franc. szer. 1945.04.10 20. Pielich Stanisława szer. i z nią 4-ch szereg. 1945.04.11 21. Turski Karol plut. 1945.04.12 22. Jaczek Zdzisław szer. plus 1 szeregowy wraz z dwoma końmi i siodłami 1945.04.12 23. Ostaszewska Bronisława szer. 1945.04.13 24. Rabinin Paweł szer. 1945.04.12 podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: K.D. [Kazimiera Dziubanowska] 25.IV.1945r. [1945.04.25]

j.w. j.w. j.w. j.w. chor. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. ppor. chor. j.w. j.w. ppor. j.w. j.w. j.w. chor. j.w. j.w. ppor. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Do Dowódcy Armii Wojska Polskiego Raport Proszę zmienić z korpusu oficerskiego 3-go Zapasowego Pułku Piechoty niżej wymienionych oficerów, którzy nie mogą szkolić szeregowych, a mianowicie: I. Piechota 3-ch dowódców baonów 1. Załucki Albert kpt. d-ca 1-go baonu strzeleckiego 2. Aczapowski Jan kpt. d-ca baonu c.k.m. 3. Domnin Daniel por. p.o. d-cy baonu rozdzielczego 2-ch dowódców kompanii 1. Milewski Kazimierz por. d-ca komp. baonu rozdzielczego 2. Przydryga Feliks chor. p.o. d-cy baonu rozdzielczego 7-miu dowódców plutonów 1. Dąbrowski Zdzisław ppor. d-ca plut. strzeleckiego 2. Bieszanow Jan ppor. d-ca plut. strzeleckiego 3. Feliszak Stanisław chor. d-ca plut. strzeleckiego 4. Kaczmarek Ludwik chor. d-ca plut. strzeleckiego 5. Bazarnik Emil chor. d-ca plut. strzeleckiego 6. Sieniawski Józef chor. d-ca plut. strzeleckiego 7. Gęborys Jan chor. d-ca plut. saperskiego

1-go d-cę art. dyonu 1. Szarłaj Jan 3-ch d-ców baterii 1. Adamienko Dymitr 2. Wasiljew Walenty 3. Krawiec Julian 6-ciu d-ców plutonów 1. Skorobochatow Ilja 2. Goldsztejn Bernard 3. Mameka Eugeniusz 4. Zubow Teodor 5. Tomin Włodzimierz 6. Kaługin Teodor

II. Artyleria kpt.

d-ca artyl. dyonu

por. ppor. ppor.

d-ca baterii artyl. dyonu d-ca baterii artyl. dyonu d-ca baterii artyl. dyonu

por. ppor. chor. chor. chor. chor.

d-ca plutonu d-ca plutonu d-ca plutonu d-ca plutonu d-ca plutonu d-ca plutonu

III. Polit.-Wychowawczy 4-ch d-ców baonów 1. Komarowski Anastazy ppor. z-ca d-cy art. dyonu 2. Łabędź Jan chor. z-ca d-cy 2-go baonu 3. Pierzynowski (imię?) chor. z-ca d-cy baonu moździerzy 4. Mierzejewski Edward chor. z-ca d-cy baonu c.k.m. 3-ch z-ców kompanii, względnie baterii 1. Hełczyński Romuald ppor. z-ca d-cy baterii 2. Lachowicz Mieczysław chor. z-ca d-cy 3-ciej komp. fizyl. 3. Leżuch Daniel ppor. z-ca d-cy 1-szej kompanii IV. [w Kwatermistrzostwie, J.D.] Jako źle pracujących i niezdolnych do wykonywania swoich zadań 1. Mańkowski Ludwik por. oficer mundurowy 2. Raczyński Maksymilian chor. płatnik V. Łącznie z przedstawionymi oficerami do zamiany [zdjęcie]¢ będzie: a) w piechocie d-ców baonów strzel. 3 d-ców kompanii 4 d-ców plutonów 7 (37 w oryginale dokumentu) b) w artylerii d-ców artyl. dyonu 1 d-ców baterii 3 d-ców plutonów artyl. 6 c) polityczno-wychowawczych z-ców d-cy baonów 4 z-ców d-cy komp. i baterii 3 (14 w oryginale dokumentu) d) w kwatermistrzostwie płatnik 1 oficer mundurowy 1 podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. z-ca d-cy pułku d/s polit.-wych. /-/ Sumerowski kpt. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 195. T.W. “Nosił wilk razy kilka – ponieśli i wilka”, pewien rodzaj, bo chciał wymienić wielu – jego wymienił Główny Zarząd Polit.-Wychowawczy 1 A.W.P.

Wykaz oficerów przybyłych z 4-go Zapasowego Pułku Piechoty, i skierowanych do dyspozycji płk. Siebieżki: 1. Czapliński Stanisław, s. Jana 1920 2. Worony Zygmunt, s. Konstantego 1923 3. Więckowicz Eugeniusz, s. Józefa 1924 4. Sawicki Czesław, s. Romana 1925 5. Sawczuk Roman, s. Piotra 1921 6. Sawicki Mieczysław, s. Zygmunta 1924 7. Melski Tadeusz, s. Jana 1921 8. Antowicz Kazimierz, s. nie wykaz. ? 9. Kawczyński Antoni, s. Antoniego 1921 10. Bujak Henryk, s. Stanisława 1924 11. Kułak Stanisław, s. Mikołaja 1923 12. Kuźmiński Władysław, s. niewykaz. ? 13. Niewinowski Longin, s. Leopolda 1925 14. Łabędź Henryk, s. Franciszka 1924 15. Głowiński Franciszek, s. Feliksa 1919 16. Koniracki Piotr, s. Edwarda 1921 17. Kochane Henryk, s. nie wykaz. ? 18. Katarzyński Mieczysław, s. ? ? 19. Małko Leon, s. Grzegorza 1924 20. Świątek Kazimierz, s. Stanisława 1923 21. Nierada Stanisław, s. Jana 1920 22. Dziomidowicz Stanisław, s. Jana 1923 23. Przeworski Władysław, s. Michała 1924 24. Ferderber Stanisław, s. Mojżesza 1914 25. Czerniak Józef, s. Wojciecha 1920 26. Antychowicz Borys, s. Jerzego 1923 27. Charytończyk Michał, s. Teodora 1926 28. Sarniak Franciszek, s. Walentego 1911 29. Krawczun Bronisław, s. Izydora 1920 30. Aleksandrowicz Henryk, s. Bolesł. 1923 31. Kwoczko Jan, s. Stanisława 1922 32. Marszałkowski Tadeusz, s. Wład. 1920 33. Stańczuk Tadeusz, s. Mikołaja 1921 34. Kowalczuk-Kochanowski Zenon s. Jana 1922 35. Januszkiewicz Stanisław, s. Bron. 1925 36. Kwieciński Władysław, s. Adolfa 1925 podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. m.p. 5.IV.1945r. [1945.04.05]

ppor. j.w. j.w. chor. j.w. j.w. j.w. ppor. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. chor. j.w. j.w. ppor. chor. ppor. j.w. j.w. chor. j.w. ppor. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

Spis imienny odstałych od swoich jednostek 1. Kaszkow Zbigniew, s. Piotra 1922 ppor. 2. Jaron Bolesław, s. Antoniego 1923 kpr. 3. Szafran Zbigniew, s. Rudolfa 1926 kpr. 4. Dorota Stefan, s. Michała 1922 kpr. 5. Turowski Józef, s. Piotra 1914 szer. 6. Pala Alojzy, s. Alojzego 1923 kpr. 7. Cieśnielewski Czesław, s. Jana 1924 szer. 8. Animucki Grzegorz, s. Stefana 1928 plut. 9. Lewandowska Eugenia, c. Dyoniz. 1926 szer. 10. Niedzielski Władysław, s. Józefa 1915 kpr. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. m.p. 21.IV.1945r. [1945.04.21]

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW na stanowiskach piechoty, inżynierii, i chemicznych, od dowódcy plutonu wzwyż

L.p. Nazwisko i imi", syn

Stopie< wojsk.

Spis kontrolny oficerów 3-go Zapasowego Pułku Piechoty wyciąg

Otrzyma= sw[j stopie<& Stanowisko etatowe data i numer rozkazu

1. Karpowicz Piotr, s. Trofima ppłk. 1944.11.30, nr. 130 N.K.O. 2. Królikowski Leonid, s. Józefa mjr. 1944.08.15, nr. 5 NDWP 3. Mawryn Mikołaj, s. Wasyla kpt. 1944.10.12, nr. 30 Gł. Szt. AWP 4. Przegaliński Karol, s. Władysława ppor. 1944.11.11, nr. 55 NDWP 5. Adajaweski Jan, s. Stefana kpt. 1944.03.15, nr. 118 NDWP 6. Kurniewicz Jan, s. Piotra ppor. 1944.07.01, nr. 179 NDWP 7. Beda Franciszek, s. Ignacego ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 8. Dziubanowska Janina Kazimiera c. Aleksandra chor. 1944.10.07, nr. 30 NDWP 9. Łapicz Wiktor. s. Antoniego ppor. 1945.01.10, nr. 25 NDWP 10. Śliwiński Bronisław, s. Władysława chor. 1944.10.24, nr. 36 NDWP 11. Guzejko Mieczysław, s. Edwarda ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 12. Dekundy Jan, s. Stanisława ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 13. Wierzbicki Jan, s. Franciszka chor. 1944.11.11, nr. 71 NDWP 14. Pawluk Jan, s. Zachariasza chor. 1944.11.11, nr. 52 NDWP 15. Nowikow Aleksander, s. Jana mjr. 1944.10.13, nr. 30 Gł. Szt. AWP 16. Zon-Mazia Izydor, s. Łazarza por. 1945.04.18, nr. 192 NDWP 17. Czubryt Józef, s. Antoniego ppor. 1945.01.01, nr. 86 NDWP 18. Kasiewicz Jerzy, s. Jakuba ppor. 1945.04.18, nr. 192 NDWP 19. Monczyński Jan, s. Jana (pisownia fonet., właśc. Mączyński) chor. 1945.05.09, nr. 168 D1AWP 20. Krawczyk Władysław, s. Marcina ppor. 1944.10.24, nr. 36 NDWP 21. Dawidiuk Michał, s. Michała ppor. 1944.10.13, nr. 30 NDWP 22. Łapszyn Eugeniusz, s. Jerzego chor. 1944.10.24, nr. 36 NDWP 23. Cygler Jan, s. Ignacego chor. 1945.05.09, nr. 168 D1AWP 24. Cudnoch Stanisław, s. Hieronima chor. 1944.10.24, nr. 36 NDWP 25. Celej Stanisław, s. Szymona chor. 1945.05.09, nr. 168 D1AWP 26. Tarnowski Jan, s. Antoniego por. 1944.10.13, nr. 30 Gł. Szt. AWP 27. Antosz Franciszek, s. Stanisława j.w j.w. 28. Owczarczyk Jan, s. Wawrzyńca j.w. j.w. 29. Tobiasz Jan, s. Franciszka chor. 1945.04.08, nr. 128 D1AWP 30. Drozd Jan, s. Antoniego ppor. 1945.11.18, nr. 64 NDWP 31. Radomski Antoni, s. Michała chor. 1945.04.08, nr. 128 NDWP 32. Widelski Juliusz, s. Stanisława ppor. 1945.02.26, nr. 64 NDWP 33. Puszkar Eugeniusz, s. Stanisława chor. 1944.11.24, nr. 71 NDWP 34. Iwanowski Ludwik, s. Kazimierza kpt. 1945.01.10, nr. 25 NDWP 35. Sołtysik Kazimierz, s. Władysł. por. 1944.10.15, nr. 30 NDWP 36. Zgoła Stanisław, s. Jana ppor. 1945.01.01, nr. 86 NDWP 37. Sorokulski Józef, s. Floriana ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 38. Piatczyc Zygmunt, s. Franciszka j.w j.w. 39. Bratkowski Czesław, s. Antoniego j.w. j.w. 40. Ciechan Stanisław, s. Antoniego ppor. 1945.02.14, nr. 73 NDWP 41. Penkała Eugeniusz, s. Władysł. (pisownia fonet., właściwie Pękała) chor. 1944.11.24, nr. 71 NDWP 42. Abucewicz Kazimierz, s. Józefa ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 43. Chamienia Stanisław, s. Juliusza plut. nie wykaz. 44. Krzemieniecki Józef, s. Macieja ppor. 1939.07.15, MSW 45. Charuk Jan, s. Mikołaja chor. 1944.11.24, nr. 71 NDWP 46. Wojdyłło Wiktor, s. Witolda ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 47. Przybyło Władysław, s. Jana j.w. j.w 48. Wajda Bronisław, s. Antoniego chor. 1944.11.24, nr. 71 Gł. Szt. AWP 49. Rożek Mieczysław, s. Leona j.w. j.w. 50. Stacherski Juliusz, s. Eugeniusza j.w. j.w. 51. Kozioł Józef, s. Marcina sierż. nie wykaz. 52. Czerepow Mikołaj, s. Jana por. 1944.11.04, nr. 55 NDWP 53. Jankowski Franciszek, s. Bolesł. por. 1944.11.13, nr. 30 NDWP 54. Hamada Gustaw, s. Józefa ppor. 1936.01.01, MSW 55. Dańczak Stanisław, s. Michała ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 56. Lepieszko Józef, s. Józefa j.w. j.w. 57. Grzebień Zygmunt, s. Józefa chor. 1944.11.24, nr. 25 NDWP 58. Nowiński Leopold, s. Kazimierza ppor. 1945.01.10, nr. 25 NDWP 59. Łapiński Józef, s. Władysława ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 60. Barancewicz Józef, s. Antoniego j.w. j.w. 61. Kilarski Józef, s. Albina j.w j.w 62. Piekarski Jan, s. Nestora por. 1945.03.15, nr. 118 NDWP 63. Rukszta Mieczysław, s. Jakuba ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 64. Chankiewicz jan, s. Jana ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 65. Ryń Wacław, s. Stanisława j.w. j.w. 66. Dąbrowski Ignacy, s. Antoniego chor. 1944.07.12, nr 209 D1AWP 67. Bodecki Bronisław, s. Alojzego ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP 68. Kosztyła Kazimierz, s. Kazimierza j.w. j.w 69. Bubko tadeusz, s. Jana chor, 1944.11.24, nr. 71 Gł. Szt. AWP 70. Aczapowski Jan, s. Mikołaja kpt. 1944.10.13, nr. 30 Gł. Szt. AWP 71. Zoc Aleksy, s. Antoniego por. 1944.10.13, nr. 30 Gł. Szt. AWP 72. Lesisz Franciszek, s. Michała ppor. j.w. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Przyby= do pu=ku i obj'= na podst. rozkazu nr., z dnia, wyd. przez `

d-ca pułku szef sztabu pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu d/s specjalnej łączności szef wychowania fizycznego

nr. 271, 1945.05.04 NDWP nr. 335, 1944.10.07 Gł. Szt. AWP nr. 456, 1944,12.12 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 476, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP

szef tajnej kancelarii d-ca komp. rusznic p-panc. d-ca plut. szkoln. r. p-panc. d-ca 1-go plut. rusznic p-panc. d-ca 2-go plut. rusznic p-panc. d-ca 3-go plut. rusznic p-panc. d-ca plut. orkiestry d-ca baonu szkolnego st. adiutant baonu szkolnego d-ca komp. baonu szkolnego d-ca 2-go plut. baonu szkoln.

nr. 456, 1944.12.11 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 020, 1945.01.20 nie wykaz. nr. 099, 1945.03.19 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP

d-ca 1-go plut. baonu szkoln. d-ca plut. fizyl. baonu szkoln. d-ca komp. szkolnej d-ca 3-go plut. komp. szkoln. d-ca 2-go plut. komp. szkoln. d-ca 1-go plut. komp. szkoln. d-ca 3-go plut. komp. szkoln. d-ca 1-go baonu strzelców adiutant 1-go baonu d-ca 1 komp. 1-go baonu d-ca 1-go plut. 1-szej komp. d-ca 2-go plut. 1-szej komp d-ca 3-go plut. 1-szej komp. d-ca 2-go plut. komp. fizyl. d-ca 3-go plut. komp. fizyl. d-ca 2-go baonu strzeleckiego st. adiutant baonu d-ca 4 komp. d-ca 1-go plut. d-ca 2-go plut. d-ca 3-go plut. d-ca 5-tej komp. 2-go baonu

j.w. nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 168, 1945.05.09 D-ca 1 AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 168, 1945.05.09 D-ca 1 AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 128, 1945.04.08 D-ca 1 AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP. nr. 128, 1945.04.08 D-ca 1 AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w j.w nr. 099, 1945.03.19 Gł. Szt. AWP

d-ca 1-go plut. 5-tej komp. d-ca 2-go plut. 5-tej komp. d-ca 3-go plut. 5-tej komp. d-ca 6-tej komp. 2-go baonu d-ca 1-go plut. 6-tej komp. d-ca 2-go plut. 6-tej komp. d-ca 3-go plut. 6-tej komp. d-ca komp. fizyl. 2-go baonu d-ca 1-go plut. komp. fizyl. d-ca 2-go plut. komp. fizyl. d-ca 3-go plut. komp. fizyl. d-ca 3-go baonu st. adiutant d-ca 7 komp. 3-go baonu d-ca 1-go plut. 7-mej komp. d-ca 3-go plut. 7-mej komp. d-ca 2-go plut. 7-mej komp. d-ca 8-mej komp. 3-go baonu d-ca 1-go plut. 8-mej komp. d-ca 2-go plut. 8-mej komp. d-ca 3-go plut. 8-mej komp. d-ca 9 komp. 3-go baonu d-ca 1-go plut. 9-mej komp. d-ca 2-go plut. 9-mej komp. d-ca 3-go plut. 9-mej komp. d-ca komp. fizyl. 3-go baonu d-ca 1-go plut. komp. fizyl. d-ca 2-go plut. komp. fizyl. d-ca 3-go plut. komp. fizyl. d-ca baonu c.k.m st. adiutant baonu c.k.m. d-ca 1-szej komp. baonu c.k.m.

nr. 099, 1945.03.19 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 103, 1945.05.18 D-ca 3 ZapPP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 099, 1945.03.19 Gł. Szt. AWP j.w. j.w. nr. 092, 1945.05.01 D-ca 3 ZapPP nr. 099, 1945.03.19 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AWP nr. 020, 1945.01.20 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. j.w. j.w. nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AWP j.w. nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 73. Gryczan Zygmunt, s. Jana ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP d-ca 1-go plut. baonu c.k.m. 74. Kionka Stanisław, s. Feliksa chor. 1944.04.09, nr ___ Gł. Szt. AWP d-ca 2-go plut. baonu c.k.m. 75. Chochła Leon, s. Jana plut. nie wykaz. d-ca 3-go plut. baonu c.k.m. 76. Szawłowski Stanisław, s. Wiktora chor. 1944.07.23, nr. 209 Gł. Szt. AWP d-ca 2-giej komp. baonu c.k.m. (Stawłowski, w innym dokumencie J.D.) 77. Chorzelewski Józef, s. Jana chor. j.w. d-ca 1-go plut. komp. c.k.m. 78. Czerny Władysław, s. Jana ppor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP d-ca 2-go plut. komp. c.k.m. 79. Sewaściukiewicz Władysł., s. Jana j.w. j.w d-ca 3-go plut. komp. c.k.m. 80. Konkiel Jerzy, s. Waleriana chor. 1944.04.09, nr. _$, D1AWP d-ca plut. szkolnego c.k.m. 81. Pańczuk Adam, s. Filipa mjr. 1945.01.01, nr. 86 NDWP d-ca baonu moździerzy 82. Zubkow Piotr, s. Dymitra por. 1944.04.30, nr 01588 LKO st. adiutant baonu moźdz. 83. Wasinow Nił, s. Tryfona por. 1944.10.13, nr. 30 Gł. Szt. AWP d-ca komp. szkolnej moźdz. 84. Szymul Konstanty, s. Jana chor. 1944.09.18, nr. 85 NDWP d-ca 1-go plut. szk. moźdz. 50 mm 85. Szymański Stanisław, s. nie wykaz. st. sierż. nie wykaz. d-ca 2-go plut. szk. moźdz. 50 mm 86. Mickiewicz Jan, s. Bazylego ppor. 1945.03.15, nr. 118 NDWP d-ca plut. szk. moźdz. 82 mm 87. Lekkodymow Jan, s. Michała ppor. 1944.06.23, nr. 185 Czerw.Armii d-ca komp. moźdz. 50 mm 88. Sorokowik Konstanty, s. Józefa ppor. 1944.12.16, nr. 83 NDWP d-ca 1-go plut. moźdz. 50 mm 89. Jankowski Kazimierz, s. Kazim. ppor. 1944.04.09, nr. ___ D1AWP d-ca 2-go plut. moźdz. 50 mm 90. Malik Jan, s. nie wykaz. sierż. nie wykaz. d-ca 3-go plut. moźdz. 50 mm 91. Lichaczow Włodzimierz, s. Anisima por. 1945.04.18, nr. 192 NDWP d-ca komp. moźdz. 82 mm 92. Różański Zbigniew, s. Brunona ppor. 1945.01.23, nr. 47 NDWP d-ca 1-go plut. moźdz. 82 mm 93. Harasin (sic!) Michał, s. Józefa (Harasim, J.D.) chor. 1945.02. 28, nr 64 NDWP d-ca 2-go plut. moźdz. 82 mm 94. Rzeźnik Stanisław, s. Andrzeja j.w. j.w d-ca 3-go plut. moźdz. 82 mm 95. Borowlow Mikołaj, s. Włodzimierza kpt. 1944.10.13, nr. 30 Gł. Szt. AWP d-ca baonu rozdzielczego 96. Kulesza Jan, s. Bazylego chor. 1944.10.25, nr. 36 NDWP d-ca 1-szej komp. baonu rozdz. 97. Góra Józef, s. Marcina st. sierż. nie wykaz. d-ca plut. 98. Prokowski Franciszek, s. Marcina chor. 1937.01.28, nie wykaz. d-ca 2-giej komp. baonu rozdz. 99. Herman Stanisław, s. Leona chor. 1945.02.28, nr. 64 NDWP d-ca 1-go plutonu 2-giej komp. 100. Panow Wasyl, s. Pawła kpt. 1945..03.01, nr. 91 NDWP szef służby inżynieryjnej 101. Lesisz Piotr, s. Michała chor. 1944.02.10, nr 6 1KorpPolArmii szef służby chemicznej podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. NDWP D1AWP Gł. Szt. AWP MSW LKO Czerw.Armii 1KorpPolArmii D-ca 3ZapPP j.w.

nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. 1AW nr. 099, 1945.]05.12$\ Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. j.w. nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AW j.w. j.w. nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 092, 1945.05.01 D-ca 3 ZapPP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 105, 1945.03.27 Gł. Szt. AWP nr. 059, 1945.03.21 D-ca 3 ZapPP nr. 092, 1945.05.01 D-ca 3 ZapPP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 258, 1944.08.16 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP j.w. [w dok. – błędnie – nr 128] nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 099, 1945.05.12 (sic!) nr. 099, 1945.03.19 D-ca 3 ZapPP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 126, 1945.04.08 Gł. Szt. AWP nr. 474, 1944.12.26 Gł. Szt. AWP nr. 195, 1944.07.14 Gł. Szt. AWP

– Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego – Dowódca 1-szej Armii Wojska Polskiego – Główny Sztab 1-szej Armii Wojska Polskiego – Ministerwtwo Spraw Wewnętrznych – Ludowyj Komissariat Oborony (w ZSRR) – Czerwonej Armii – 1-szy Korpus Polskiej Armii – Dowódca 3-go Zapas. Pułku Piechoty – jak wyżej

W zestawieniu nie zmieściły się dwie dane: 1. z jakiego stanowiska przybył, 2. jakie posiada nagrody, numer i data rozkazu, i czyim. Z nagród, na liście odznaczonych 13-tu żołnierzy: 1. Karpowicz Piotr, s. Trofima “Krasna Gwiazda” Medal “Za Obronę Leningradu” Order “Odzia_ Poczeta“ Order “Krasnej Gwiazdy” Order “Otczestwiennaja Wojna” “Krzyż Walecznychę “Srebrny Krzyż Zasługi” 2. Królikowski Leonid, s. Józefa “Czerwona Gwiazda” 3. Mawryn Mikołaj, s. Wasyla “Order Czerwonej Gwiazdy” “Order Trudnowoho Krasnoho Znania” 4. Przegaliński Karol, s. Władysława “Order Virtuti Militari” “Krzyż Zasługi” “Krzyż Walecznych” “Krzyż Niepodległości” z Mieczami 5. Kurniewicz Jan, s. Piotra Medal “Za Obronę Leningrdu” 6. Nowikow Aleksander “Order Czerwonej Gwiazdy” “Medal Za Bojowe Zasługi”

7. Czubryt Józef “Medal 10-lecia” 8. Owczarczyk Jan, s. Wawrzyńca “Medal Za Wojnę” “Medal 10-lecia” “Sredbrny Medal Zasługi” 9. Zgoła Stanisław, s. Jana “Srebrny Krzyż Zasługi” 10. Chorzelewski Józef, s. Jana “Medal Za Wojnę” “Medal 10-lecia” 11. Wasinow Nił, s. Tryfona “Medal Za Bojowe Zasługi” 12. Lichaczow Włodzimierz, s, Anisima “Medal Za Bojowe Zasługi” “Medal Za Obronę Stalingradu” 13. Góra Józef, s. Marcina Krzyż Walecznych, Krzyż Ochot... Krzyż Zasługi, Medal Za Wojnę Medal 10-lecia Medal 20-lecia

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Do Oddziału Personalnego 1-szej Armii W.P. [w odpowiedzi] Na pismo nr. OP/2/02228 z dnia 25.05.1945 r. [1945.05.25| przesyłam wypełnione kartoteki ewidencyjne na niżej wymienionych oficerów którzy zostali przydzieleni do 3-go zapas. pułku piechoty rozkazem personalnym 1 Armii W.P. nr 0126, z dn. 8.4.1945r. [1945.04.08], a mianowicie: Lp. Nazwisko i imię Stopień 1. Guziejko Mieczysław ppor. 2. Widelski Juliusz j.w. 3. Abucewicz Kazimierz j.w. 4. Sewaściukiewicz Władysł. j.w. 5. Rzeźnik Stanisław j.w. 6. Mikucewicz Aleksander j.w. 7. Drozd Jan j.w. 8. Brzyski Antoni j.w. 9. Matejko Henryk j.w. 10. Sorokulski Józef j.w. 11. Piatczyc Zygmunt chor. 12. Bratkowski Czesław ppor. 13. Wojdyłło Wiktor j.w. 14. Przybyło Władysław j.w. 15. Dańczak Stanisław j.w. 16. Lepieszko Józef j.w. 17. Łapiński Józef chor. 18. Kilarski Józef ppor. 19. Barancewicz Józef j.w. 20. Rukszta Mieczysław j.w. 21. Chankiewicz Jan j.w. 22. Ryń Wacław j.w. 23. Bodecki Bronisław j.w. 24. Kosztyło Kazimierz j.w. 25. Gryczan Zygmunt j.w. 26. Czerny Władysław j.w. 27. Harasim Michał j.w. 28. Herman Stanisław chor. 29. Beda Stanisław ppor. 30. Dekundy Jan j.w. 31. Ptasiński Henryk j.w. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Przegaliński, ppor., T.W. nr. 328 Kazimiera Dziubanowska naniosła nr. 0306/II, 29.V.45r. [1945.05.29] Pismo: Do Sztabu Wojska Polskiego, Oddział Personalny. wyciąg [odpowiedź] Na pismo nr Op./1/02172, z dn. 23.XII.1944 [1944.12.23] Melduję że w dniu 22 b.m [bieżącego miesiąca, tj. 1944.12.22] szef Sztabu wstrzymał wyjazd pomocnika swego dla spraw ewidencyjnych w celu wykonania przez tegoż pilnych spraw i meldunków. W związku z powyższym, ppor. Przegaliński wyjechał do Sztabu Armii Oddz. Personalnego z miejsca postoju pułku dopiero o godz 18.00, zamiast o 7.00 rano, 22.XII. r.b. [roku bieżącego, 1944] Odnośnie przyjęcia do pułku niżej wymienionych oficerów, komunikuję: Lp. Nazwisko i imię, syn Stop. Przybył 1. Komorowski Anastazy, s. Antoniego chor. 1944.11.17 ze szkoły w Kiw. 2. Dubiński Kazimierz, s. Oktawiana chor. 1944.05.25 z rezerwy oficer. 3. Sobol Józef, s. Jana chor. 1944.08.04 z rezerwy oficer. 4. Ciosek Józef, s. Andrzeja ppor. 1944.11.19 z 11 p. piech. Na wymienionych oficerów załączam narazie arkusze charakterystyki bojowej, zaś arkusze ewidencji personalnej zostaną przesłane dodatkowo niezwłocznie po powrocie tych oficerów z podróży służbowej. Zarządzenie Oddziału Personalnego dotyczące nieprzyjmowania oficerów bez skierowania Oddziału Personalnego Sztabu 1-szej Armii W.P., jak również nieprzenoszenia oficerów z jednego stanowiska na drugie, bez zezwolenia Oddziału Personalnego, przyjąłem do wiadomości i ścisłego wykonania w myśl powołanego pisma liczba OP/1/02171, z dnia 23.XII.1944r. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, kpt. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 145 T.W. okrągła pieczęć pułku, z dwoma napisami w otoku i Godłem w środku.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 60

Charakterystyki bojowe

Spis oficerów na [dla] których sporządzono charakterystyki bojowe na podstawie rozkazu nr OP/2/0960 Na [dla] oficerów Armii Czerwonej 1. Królikowski Leonid 2. Mawryn Mikołaj 3. Adajewski Jan 4. Kurniewicz [imię?] 5. Jemiela Arkadiusz 6. Panew Wasyl 7. Nowikow Aleksander 8. Iwanowski Ludwik 9. Czerepow Mikołaj 10. Pańczuk Adam 11. Aczapowski Jan 12. Junakowski Jan 13. Łapicz Wiktor 14. Zon-Mazia Izydor 15. Zubkow Piotr 16. Zoc Aleksy

mjr. kpt. kpt. ppor. kpt. kpt. mjr. kpt. por. mjr. kpt. por. ppor. ppor. por. por.

szef sztabu pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu pom. szefa sztabu do spec. łączności szef łączności inżynier pułku d-ca baonu szkolnego d-ca 2 baonu strzelców d-ca 3 baonu strzelców d-ca baonu moździerzy d-ca baonu c.k.m d-ca kompanii saperów d-ca kompanii rusznic p-pancernych st. adiutant baonu szkolnego st. adiutant baonu moździerzy st. adiutant baonu c.k.m.

Na [dla] oficerów Armii Polskiej 1. Przegaliński Karol ppor. pom. szefa sztabu 2. Lesisz Piotr chor. szef służby chemicznej 3. Osiński Andrzej por. d-ca kompanii karnej 4. Antosz Franciszek por. st. adiutant 1-go baonu 5. Sołtysik Kazimierz por. st. adiutant 2-go baonu 6. Jankowski Franciszek por. st. adiutant 3-go baonu podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. 10.4.45r. [1945.04.10].

Lista: Do wydziału Personalnego sztabu 1 Armii W.P. Przy niniejszym przedkładam dodatkowo arkusze ewidencyjne i charakterystyki bojowe na [dla] następujących oficerów: 1. Mawryn M. 2. Przegaliński K. 3. Milewski K. 4. Weiss M. 5. Forgacz J. 6. Lesisz P. 7. Osiński A. 8. Nowicki J. 9. Gąsior S. 10. Tomczuk M. 11. Gerasimow G. 12. Czerepow M. 13. Jarząbek S. 14. Michałowski T. 15. Better B. 16. Herba S. 17. Różański Z. 18. Lichaczew A.? 19. Lekkodimow J. 20. Libkind R. 21. Krzemieniecki J. 22. Szuflik H. 23. Pawluk J. 24. Prokowski F.

kpt. ppor. por. chor. ppor. chor. ppor. chor. por. chor. ppor. por. chor. chor. chor. chor. chor. ppor. ppor. kpt. ppor. ppor. chor. chor.

25. Adajewski J. 26. Zgoła S. 27. Nowiński L. 28. Wasilewski J. 29. Kahane M. 30. Zaikin J. 31. Piekarski J. 32. Ciechan S. 33. Miller Ch. 34. Jankowski F. 35. Sołtysik K. 36. Świtelski B. 37. Kasiewicz J. 38. Bazarnik E. 39. Kaplikiewicz S. 40. Tarełko M. 41. Junakowski J. 42. Uljanow E. 43. Jegorow S. 44. Gęborys J. 45. Miszczenko S. 46. Idow M. 47. Mądrowicki B. 48. Pilecki P.

por. chor. chor. chor. chor. ppor. ppor. ppor. chor. por. ppor. chor. chor. chor. por. chor. por. chor. ppor. chor. por. kpt. ppor. ppor.

podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. [zdjęcie]¢__ki, por. Pismo: Do Oddziału Weterynaryjnego 1 Armii W.P.

Pismo: Do Oddziału Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. Na stutek telefonogramu z dnia 19.XII.1944r. przesyłam dodatkowo 3 (trzy) egzemplarze charakterystyki dla mjr. Królikowskiego Leonida. podpisał: /-/ Ziarkowski, płk. dypl. wyk. Przegaliński, ppor., nr 132 T.W. 20 grudnia 1944 [1944.12.20]. Pismo: Do Kawtermistrzostwa 1 Armii W.P., Oddziału Personalnego Na nr 0396 z dnia 23 grudnia 1944r. [1944.12.23]. W załączeniu przesyłam 20 charakterystyk w trzech egzemplarzach, a mianowicie:

kwatermistrzostwo Fajkow Bekir Ibrachim Mankowski Ludwik Stanisław Olecki Jan Józef Zawiasa Jan Józef Niezgoda Władysław Jan Kaczmarek Ludwik Józef Kunica Aleksander Wiktor

mjr. por. chor. chor. chor. chor. ppor.

oficer finansowy Kalinowski Jan Antoni Mączyński Maksymilian Marceli

chor.

art. zaopatrzenia Krasowski Maksymilian Dymitr Fiodorow Michał Tymoteusz Proczyk Piotr Leon

por. chor. ppor.

czołówka sanitarna Protasow Leon Jakub por. Jurłowska Natalia Borys por. Bonkowski Władysław Fryderyk por. Borochow Mokołaj Piotr kpt. Zandarow Wasyl Michał chor. Muchanow Borys Mieczysław chor. Ignatow Michał Wasyl chor. Balandina Lidia Grzegorz chor. podpisał: /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 147 T.W. [zdjęcie]¢ grudnia 1944 [1944.12.?].

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Na nr 0179 z dnia 17 marca 1945r. [1945.03.17] W załączeniu przesyłam w dwóch egzemplarzach sprawkę i charakterystykę bojową na [dla] st. weter[ynarza]. ppor. Kunicę Aleksego. podpisał d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl., szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński, ppor, nr 166 T.W., 23.III.1945r. [1945.03.23]. Spis oficerów 3-go Zapas. P.P. na [dla] których sporządzono charakterystyki bojowe. baon szkolny baon c.k.m. 1. Czubryt Józef ppor. 1. Szawłowski Stanisł. chor. 2. Dawidiuk Michał ppor. 2. Lesisz Franciszek ppor. 3. Krawczyk Wład. ppor. 3. Kiszka Stanisław chor. 4. Kasiewicz Jerzy chor. 4. Konkiel Józef chor. 5. Łapszyn Eugeniusz chor. 5. Chorzelewski Józef chor. 6. Cudnoch Stanisław chor. baon moździerzy baon 1 strzelecki 1. Wasinow Nit [Nił] por. 1. Borowlew Mikołaj kpt. 2. Lekkodynow Jan ppor. 2. Tarnowski Jan por. 3. Lichaczew Włodzim. ppor. 3. Owczarczyk Jan ppor. 4. Różański Zbigniew ppor. 4. Kijewski Alesander ppor. 5. Mickiewicz Jan ppor. 5. Kłosowski Mieczysł. chor. 6. Szymul Konstanty chor. 6. Wojtkiewicz Edward chor. 7. Jankowski Kazimierz ppor. 7. Prokowski Franc. chor. 8. Puszkar Eugeniusz chor. kompania karna 1. Krzemieniecki Józef ppor. baon 2 strzelecki 2. Gąsior Stanisław ppor. 1. Ciechan Stanisław ppor. 3. Kulesza Jan chor. 2. Zgoła Stanisław ppor. 4. Nowicki Jan Tad. chor. 3. Trębecki Emil chor. 5. Gerasimow Genadij ppor. 4. Majda Bronisław chor. 5. Stacherski Juliusz chor. kompania saperów 6. Rożek Mieczysław chor. 1. Glanko Jan ppor. 7. Charuk Jan chor. 2. Ulianow Eugeniusz ppor. 8. Penkała Eugeniusz chor. 3. Jegorow Sergiusz chor. [Pękała] baon 3 strzelecki 1. Piekarski Jan 2. Nowiński Leopold 3. Hamada Gustaw 4. Dąbrowski Ignacy 5. Grzebień Zygmunt 6. Bubke Tadeusz

por. ppor. ppor. chor. chor. chor.

podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Charakterystyka bojowa kpt. Szarlaja Jana, s. Iliusza pełniącego obowiązki szefa artylerii 3-go Zapasowego Pułku Piechoty. Urodz. 1918r. we wsi Tachta, rej. Dmitrjewskiego, [dwie litery nieczyt.]_aropolskiego kraju. Rosjanin. ...itd. W Armi Czerwonej od 1938r. – IV.1944. W Armi Polskiej od IV.1944. Włada językami: polskim i rosyjskim. W części pt. Charakterystyka, że chronicznie nadużywa alkoholu. We wniosku: na zajmowane stanowisko p.o. szefa artylerii w 3 Zap. P. Piech. nie nadaje się ze względów wychowawczych. 0811/III, datowana 6.05.45r. [1945.05.06]. W osobnym dokumencie: Do Oddziału Personalnego Artylerii 1 Armii. Zawieszonego rozkazem pułkowym z dnia 18.IV.1945r. w czynnościach służbowych p.o. szefa artylerii 3-go Zapas. P. Piech. kpt. Szarłaja, na skutek jego osobistej prośby, skierowuję do dyspozycji Oddz. Personalnego, z jednoczesnym wyjaśnieniem, iż kpt. Szarłaj ostatnimi czasy, skutek częstego nadużywania alkoholu, podważył swój autorytet nie tylko w dyonie art., lecz w całym pułku, w którym, jak zresztą sam doszedł do wniosku, pozostać dłużej nie może. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. nr 283 T.W.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW

Nadanie krzyży, medali, podziękowania, uznania, pochwały 70

Wysocy oficerowie, na tyłach frontu, otrzymywali najwyższe odznaczenia za zasługi w działaniach bojowych, a szeregowcy, którzy strzelali, ginęli i byli ranni – z wyjątkiem nielicznych – krzyży i medali nie otrzymywali za brawurę, za narażenie swego życia. Pismo z dn. 19 maja 1945: Do Oddziału Personalnego ¡ Armi W.P. W załączeniu przesyłam materiał odznaczeniowy na oficerów i szeregowych 3-go Zap. P. Piechoty w/g [według] załączonych spisów, z prośbą o uwzględnienie. Zał. 122 na 224 arkuszach tylko dla adresata, i 2 spisy. podpisali: Królikowski mjr., szef sztabu, i Karpowicz ppłk., dowódca pułku. wyk[onał]. Przegaliński ppor., nr 306, T.W. Spis oficerów z 3-go Zapasowego Pułku Piechoty podanych do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem za sumienną i gorliwą pracę w okresie walk z niemieckim najeźdźcą. [w oryginale chaos składni zdania: Spis oficerów podanych do odznaczenia “SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI oraz MEDALEM” z 3-go Zap. P.P. za sumienną i gorliwą pracę w okresie walk z niemieckim najeźdźcą] ęSrebrnym Krzy/em Zasługi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Królikowski Leonid s. Józefa Wachruszczew Paweł s. Wasyla Fajkow Bekir s. Ibrachima Junakowski Jan s. Stefana Panow Wasyl s. Pawła Adajewski Jan s. Stefana Jemielin Arkadiusz s. Pawła Konaszewicz Piotr s. Jana Romanienko Piotr s. Nikity Borowlow Mikołaj s. Włodzimierza Sumerowski Marian s. Marii (sic!) Plakow Wiktor s. Wasyla Zubrzycki Michal s. Włodzimierza Kulczycki Zygmunt s. Władysława Sołtysik Kazimierz s. Władysława Jankowski Franciszek s. Bolesława Jurłowska Natalia c. Borysa Wasinow Nił s. Tryfona Przełucki Mieczysław s. Wojciecha Kunica Aleksander s. Wiktora Krugliński Michał s. Antoniego Rajkowicz Jan s. Macieja Pomaznoj Włodzimierz s. Grzegorza Lesnoj Mikołaj s. Maksima Reznikow Aleksiej. s. Bazylego Ulianow Eugeniusz s. Afanasiewicza Zyrnow [Zirnow] Włodzim. s. Michała Jegorow Sergiusz s. Ignacjusza Zgoła [Zgola] Stanisław s. Jana Hamada Gustaw s. Józefa Baładina Lidia c. Grzegorza Lekkodymow [Lechkod...] Jan s. Mik. Różański Zbigniew s. Brunona Lesisz Franciszek s. Michała Łapicz Wiktor s. Antoniego Forgacz Jan, s. Wincentego Kurniewicz Jan s. Piotra Olecki Władysław s. Józefa Dobrzański Wawrzyn s. M. Dziubanowska Kazimiera-Janina c. Aleksandra Trela Józef s. Łukasza Porowski Wacław s. Jakuba Lachowiecki Stanisław s. Franciszka Zandarow Wasyl s. Mikołaja Cygler Jan s. Ignacego Celej Stanisław s. Szymona Monczyński Jan s. Jana Szymul Konstanty s. Jana Skraba Stanisław s. Franciszka

mjr. mjr. mjr. kpt. kpt. kpt. kpt. kpt. kpt. kpt. kpt. por. por. por. por. por. por. por. por. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. chor. plut.

ęSrebrnym Medalem Zasługi 50. Przegaliński Karol s. Władysława ppor. podpisali: Królikowski mjr., szef sztabu, i Karpowicz ppłk. dypl., d-ca pułku. Pieczęć okrągła, w otoku [chaos]: 3 Pułk Zapasowy Piechoty Armi Polskej w ZSRR. także po rosyjsku, w transliteracji: 3 Zapasnyj Piechotnyj Połk Polskoj Armii w SSSR. w środku: Orzeł Biały W.P. wzoru 1943.

Spis szeregowych z 3-go Zapasowego Pułku Piechoty podanych do odznaczenia Brązowym Krzyżem Zasługi za sumienną i gorliwą pracę w okresie walk z niemieckim najeźdźcą. ęBr'zowym Krzy/em Zasługi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

ę

Kozłowski Wacław s. Jana Szymański Stanisław s. Kazimierza Wyskwarski Michał s. Mikołaja Kwaśniewski Wład. s. Wawrzyńca Schineich Ludwik s. Marcina Siwek Władysław s. Józefa Bąbel Ignacy s. Józefa Malik Jan s. Andrzeja Migała Jan s. Szczepana Klejwo Władysław s. Władysława Fijałkowski Tadeusz s. Wincentego Szwarc Władysław s. Jakuba Mikołajczyk Stanisław s. Wojciecha Filipowicz Kazimierz s. Bolesława Witkowski Julian s. Jana Piwowaro Iwan Daniłowicz [syn D-ły] Dąbrowski Jan s. Antoniego Stopczyński Zenon s. Stanisława Węgrzyn Piotr s. Kazimierza Kucharski jan s. Stanisława Dargiewicz Ambroży s. Józefa Wysocki Antoni s. Franciszka Rutkowski Paweł s. Wojciecha Lipoński Witold s. Tadeusza Gulczyński Antoni s. Franciszka Krzysztowik Mieczysław s. Stanisł. Słabuszewski Bronisław s. Piotra Dzikiewicz Konstanty s. Ignacego Kocowski Kazimierz s. Jana Pakowska Janina c. Kazimierza Chronowska Janina c. Józefa Święcicki Władysław s. Feliksa Guzowski Narcyz s. Józefa Stelski Jan s. Konstantego Mierzwiński Franciszek s. Łukasza Winkler Ruta c. Jony Skwarek Zygmunt s. Piotra Tołokiewicz Leon s. Adama Sanojca Kazimierz s. Józefa Mackow Franciszek s. Tomasza Wójcicki Bronisław s. Stefana Derenowski Feliks s. Antoniego Skrzeczewski Jan s. Feliksa Filipow Marian s. Mikołaja Rogatyński Czesław s. Wawrzyńca Wasilewski Władysław s. Jana Więcławski Mieczysław s. Jana Kuśmierek Romuald s. Ignacego Zawada Karol s. Mikołaja Bernard Jan s. Stanisława Gilewicz Jan s. Michała Akundewicz Stanisław s. Józefa Mataczun Emil s. Józefa Lipke Edmunt (sic!) s. Adama Szerszenowicz Józef s. Antoniego Chacki Edmunt (sic!) s. Witalisa Korenik Jan s. Franciszka Dubaniewicz Piotr s. Wincentego Kądziołka Jerzy s. Tomasza Zukiel Stanisław s. Stanisałwa Pińkowski Stanisław s. Józefa Renkas Wasyl s. Serafyna Nakoneczny Paweł s. Franciszka Piech Andrzej [s. ?, imię nie wykaz.] Waśko Paweł s. Jana Bystroń Henryk s. Wilhelma Schenkelbach Juljan s. Edmunda Widarska Teodozja-Władysława c. Władysława 69. Tencer Mozes s. Pinkasa

st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. ogn. st. ogn. st. ogn. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. ogn. ogn. ogn. ogn. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. st. strz. st. strz.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 70. Stokłosa Henena c. Andrzeja szer. 71. Sawicka Kazimiera c. Józefa szer. 72. Pryl Helena c. Jana szer. 73. Iliński jan s. Józefa szer. 74. Gajewski Aleksander s. Jana szer. 75. Górniak Jan s. Teodora szer. 76. Huberband Henryk s. Szymona szer. 77. Bednarski Stanisław s. Stanisława kan[onier]. podpisali: Królikowski mjr., szef sztabu, i Karpowicz ppłk. dypl., d-ca pułku. Pieczęć okrągła, w otoku [chaos]: 3 Pułk Zapasowy Piechoty Armi Polskej w ZSRR. także po rosyjsku, w transliteracji: 3 Zapasnyj Piechotnyj Połk Polskoj Armii w SSSR. w środku: Orzeł Biały WP wzoru 1943. Odznaczony dekretem Prezydium Najwyższej Rady Z.S.R.R. z 3.XI. 1944r. za wysługę lat w Czerwonej Armii orderem “Czerwonego Sztandaru” płk. Ziarkowski Stanisław, s. Władysława. podpisał: /-/ Królikowski, mjr. m.p. 28 grudnia 1944r. Wniosek z dnia 12.III.1945 [1945.03.12] Lp. Nazwisko i... i imię Stopień 1. Borawlow 2. Panow 3. Kurniewicz 1. Królikowski 2. Pańczuk 3. Mawryn 4. Adajewski 5. Junakowski 6. Czerepow 7. Zon-Mazia 8. Uljanow

Stanowisko

do Orderu “Ojczyźniana wojna” 1-go stopnia N.W. kpt. d-ca komp. fizyl. W.P. por. inżynier pułkowy W.P. ppor. pomocnik szefa sztabu do Orderu “Czerwonej Gwiazdy” L.I. mjr. szef sztabu A.F. gw. mjr. d-ca baonu moździerzy N.W. kpt. pomocnik szefa sztabu I.S. kpt. pomocnik I.S. kpt. d-ca komp. saperów N.I. por. d-ca 3-go baonu I. ppor. st. adjutant baonu szkolnego E. ppor. d-ca plutonu saperów

Medalem “Za bojowe zasługi” 1. Protasow L.J. kpt. st. lekarz pułku 2. Przełucki M.W. por. st. adjutant artylerii dywizjonu 3. Zubrzycki M.W. gw. por. d-ca pułkowej baterii 76 mm moźdz. 4. Tamowski I.A. por. d-ca komp. strzel. 5. Prysiażnik A.K. por. d-ca komp. moździerzy 50 mm 6. Wasinow N.T. por. d-ca szkolnej komp. moździerzy 7. Jurłowska N.B. por. młodszy lekarz pułku 8. Cimoszewicz M.W. ppor. zastępca d-cy baonu szkolnego 9. Krawiec I.M. ppor. d-ca baterii 122 mm moździerzy 10. Jegorow C.U. gw. ppor. d-ca plutonu saperów 11. Prokowski F.M ppor. d-ca plutonu fizylierów 12. Fedorow M.T. ppor. technik artylerii dywizjonu podpisali: szef sztabu – Królikowski, mjr., i d-ca 3 Zapas. P.P. – Orłow, ppłk. dypl. wyk. Przegakiński ppor. Pełne brzmienie imion nie wykazane bo wiele rosyjskich nie ma polskich odpowiedników. Wnioski z datą 23.04.1945, do odznaczenia orderem do Orderu “Krasnaja Zwiezda” (Czerwonej Gwiazdy) 1. Królikowski Leonid Józef major 2. Wachruszew Paweł Wasilij major 3. Szorr Wiktor Aleksander st. lejtenant (st. leutenant) 4. Poliakow Wiktor Filip st. lejtenant 5. Wachruszew Wasilij Wasilij starszina (ang. chief, pol. d-ca) podpisał: nacz[alnik]. sztaba (szef sztabu) /-/ Królikowski, major kom[andir]. 3 Zap. Piech[oty]. Połka /-/ Karpowicz, podpołk. Wnioski z datą 7.05.1945, do odznaczenia orderem do Orderu “Krasnaja Zwiezda” (Czerwonej Gwiazdy) 1. Adajew Iwan Stepan kapitan 2. Junakow Iwan Stepan kapitan 3. Czerepow Nikołaj Iwan starszij lieutant 4. Pańczuk Adam Filip major 5. Zon-Mazia Isidor Łazar st. lejtenant (podporucznik?) 6. Uljanow Iewgenij Athanasij por.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

do Orderu “Oteczestwiena wojna” (Ojczyźnianej wojny) 1-go stopnia 7. Panow Wasilij Paweł kapitan 8. Borowlew Nikolaj Władimir kapitan Medalem “Za bojewye zasługi” (Za bojowe zasługi) 9. Fajkow Bakir Ibrahim major 10. Protasow Leonid Jakow kapitan 11. Przełucki Mieczys. Wojciech st. lejtenant 12. Jurłowska Natalia Borys st. lejtenant 13. Tarnowski Iwan Antoni st. lejtenant 14. Zubrzicki Michał Władimir gw. lejtenant 15. Krawiec Uljana (Jul.) Maksim lejtenant (ang. leutenant, pol. ppor.) 16. Prokowski Franc. Maksim lejtenant 17. Timoszewicz Marian Nikołaj, s. Wiksitija lejtenant 18. Fedorow Michał Timothej młodszij techniczeskij lejtenant podpisał: nacz[alnik]. sztaba (szef sztabu) /-/ major Królikowski, kom[andir]. 3 Zap. Piech[oty]. Połka /-/ podpołkownik Karpowicz. Pismo: Powołując się na pismo nr 07/2/0847 z dn. 23.III r.b. [1945.03.23] w załączeniu przesyłam dodatkowo materiał odznaczeniowy “Nagradnyj listy” na dowódcę plutonu informacji, sierż. Wachruszczewa Wasyla o odznaczenie do [go] orderem “Czerwonej Gwiazdy”. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 218 T.W., 5.IV.45r. [1945.04.05]. Dwa upoważnienia treści omal identycznej: Niniejszym upoważniam mjr. Królikowskiego Leonida, szefa sztabu 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, do otrzymania ze sztabu 1 Armii W.P. odznaczeń, a mianowicie: Krzyża Walecznych dla 1. ppor. Ulianowa Eugeniusza, podstawa: wyciąg z rozkazu personalnego 1 Armii W.P. nr 042/Odzn., z dn. 27.III.45r. [1945.03.27]. Bronzowego Krzyża Zasługi dla 2. plut. Chochli Leona, s. Jana, 3. plut. Urbańskiego Jana, s. Antoniego 4. plut. Żyłki Franciszka, s. [nie wykaz.], podstawa: rozkaz personalny sztabu 1 Armii W.P. nr 023/Odzn., z dnia 7.III.1945r. [1945.03.07]. podpisał: d-ca 3-go Zapas. Pułku Piechoty /-/ Orłow, ppłk. dypl. wyk. Przegaliński, ppor., nr 223 T.W. dn. 8.IV.45r. [1945.04.08]. Upoważnienie Niniejszym upoważniam pom. szefa sztabu 3-go Zapas. P.P. ppor. Przegalińskiego Karola do otrzymania ze sztabu 1 Armii W.P. odznaczeń, a mianowicie: 1. Krzyża Walecznych dla ppor. Ulianowa Eugeniusza, podstawa: wyciąg z rozkazu personalnego 1 Armii W.P. nr 042/Odzn., z dn. 27.III.45r. [1945.03.27]. 2. Bronzowego Krzyża Zasługi dla plut. Chochly Leona, s. Jana, plut. Urbańskiego Jana, s. Antoniego plut. Żyłki Franciszka, s. [nie wykaz.], podstawa: rozkaz personalny sztabu 1 Armii W.P. nr 023/Odzn., z dnia 7.III.1945r. [1945.03.07]. podpisał: d-ca 3-go Zapas. Pułku Piechoty /-/ Karpowicz, ppłk. dypl. wyk. Przegaliński, ppor. nr 292 T.W. dn. [zdjęcie]¢.V.45r. [1945.05.?]. Pismo: W załączeniu przesyłam dodatkowo materiał odznaczeniowy na [dla] oficerów i szeregowych 3-go Zap. P. Piech. którzy wyróżnili się w likwidacji desantu neimieckiego w dniu 12.IV.1945r., z prośbą o nadanie im odznaczeń, a mianowicie: “Krzyża Walecznych” mjr. Nowikowi Aleksandrowi “Bronzowego Medala Zasłużonym Na Polu Chwały” ppor. Czubrytowi Józefowi ppor. Dawidiukowi Michałowi kpr. Tatarczakowi Tadeuszowi podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 299 T.W., [zdjęcie]¢.IV.45r. [1945.05.?].


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Rozkazem Personalnym nr 023/Odzn., w 3-cim Zapasowym Pułku Piechoty otrzymali; “Brązowy Krzyż Zasługi” 67. Chochla Leon, s. Jana plut. d-ca drużyny c.k.m. plutonu szkolnego baonu c.k.m. 68. Urbański Jan, s. Antoniego plut. z-ca d-cy plutonu radiowego komp. łączności 69. Żyłka Franciszek, s. [nie wykaz.] plut. szef kompanii łączności podpisali; d-ca 1 Armii /-/ Popławski, gen. dywizji z-ca d-cy 1-szej Armii d/s polit.-wychowawczych /-/ Jaroszewicz, ppłk. szef sztabu 1-szej Armii /-/ Strażewski, gen. brygady

Komandiru 3 zapasnogo polka Pol;skogo Vojska Soob]a[, hto prokazom Vojskam 1 Belorusskogo Fronta za ! 632/N ot 10 i[nq 1945g. za obrazcovoe vypolnenie boevyx zadanij komandovaniq na fronte borby s nemeckimi zaxvathikami i proqvlennye pri tom doblest; i mu'estvo nagra'deny% Orderom “Krasnoj Zvezdy” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Adaevskij Ivan Stepanovih Borovlev Nikolaj Vladimirovih Zon-Mazij Isidor Lazarevih Krulikovskij Leonid Iosifovih Panhuk Adam filipovih Ulqnov Evgenij Afanas;evih Herepov Nikolaj Ivanovih

Kapitan Kapitan St. lejtenant Major Gv. major Lejtenant St. lejtenant

pom. [pomo]nik] nah. wtaba kom. roty st. ad[tant nah. [nahal;n;ik] wtaba koamndir b-a [batal;ona] komandir v`v. [v`vod] ÷ komandir b-a [batal;ona]

Medal[ “Za Boevye Zaslugi” 1. Prokovskij Franc Martinovih 2. Tarnovskij Ivan Antonovih

Lejtenant St. lejtenant

komandir v`v. koamndir b-a

Prowu postavit; v izvestnost; nagra'dennyx. Nahal;nik O.K. 1 Armii Pol;skogo Vojska, Polkovnik /Sebe'ko/ Siebieżko Nahal;nik 2 Otdel. O.K. 1 Armii P.V., Major /Tatar'inskij/ Tatarżinskij Wojsko Polskie, Pierwsza Armia Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr. 0121/Odzn., z dnia 27 marca 1945 [1945.03.27] Za umijętne wykonywanie bojowych zadań na froncie walk z niemieckim najeźdźcą i wykonywaną przy tym odwagę i męstwo, na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego nr 141, z dnia 27 grudnia 1944 r. [1944.12.27] nadaję

Krzyż “Walecznych”

1. Ulianow Eugeniusz, s. Afanazego ppor. d-ca plut. szkolnego komp. saperów 3-go Zapas. Pułku Piech. podpisali: dowódca 1-szej Armi W.P. /-/ Popławski, gen. broni z-ca d-cy 1-szej Armii d/s polit.-wych. /-/ Jaroszewicz, płk. szef sztabu 1-szej Armii /-/ Rotkiewicz, gen. bryg. za zgodność: pom. szefa 2-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Wojtowicz, por. ręczne dopiski: 1. Do rozkazu, 4.4. [1945.04.07], L. Orłow. 2. Rozkaz nr. 076, dn. 8.4.45r. [1945.04.08], podpis nieczyt., Jankowski (?)

Rozkaz Personalny nr 0192(Odzn., z dnia 14 czerwca 1945 roku. Na podstawie Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, z dnia 23 grudnia 1944r. i rozkazu naczelnego Dow[dcy W.P. nr 141, z dnia 27 grudnia 1944r., nadaj”, w imieniu Prezydium Krajowej Rady Narodowej, za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie si” w walce z niemieckim naje{d{c’, oficerom, podoficerom, i szeregowym, 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty& “Krzy/ Walecznych” 1. Adajewski Jan, s. Stefana 2. Borowlow Mikołaj, s. Włodzim. 3. Junakowski Jan, s. Stefana 4. Konaszewicz Piotr, s.Jana 5. Romanienko Piotr, s. Nikity 6. Szymul Konstanty, s. Jana

kpt. kpt. kpt. kpt. kpt. kpt.

pomocnik szefa sztabu pułku dowódca batalionu rozdzielczego dowódca kompanii saperów p.o. st. adiutanta dywizjonu artylerii z-ca szefa Oddziału Informacji pułku d-ca plutonu, batalionu moździerzy

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Srebrny Medal “Zasłużony na Polu Chwały” 7. Jemielin Arkadiusz, s. Pawła kpt. 8. Sołtysik Kazimierz, s. Władysława por. 9. Wasinow Nil, s. Trifona por. 10. Zubrzycki Michał, s. Włodzimierza por. 11. Baładina Lidia, c. Grzegorza ppor. 12. Hamada Gustaw, s. Józefa ppor. 13. Jankowski Franciszek, s. Bolesł. por. 14. Jegorow Sergiej, s. Ignaciusza ppor. 15. Kurniewicz Jan, s. Piotra ppor. 16. Lechkodymow Jan, s. Mikołaja ppor. także; Lekkodymow, Lekkodimow 17. Łapicz Wiktor, s. Antoniego ppor. 18. Przegaliński Karol, s. Władysława ppor. 19. Przełucki Mieczysł, s. Wojciecha por. 20. Różański Zbigniew, s. Brunona ppor. 21. Ulianow Eugeniusz, s. Afanasiego ppor.

szef łączności pułku starszy adiutant 2 batalionu d-ca komp. szk. baonu moździerzy d-ca baterii szk. dywizjonu artylerii starszy felczer pułku d-ca 7-mej kompanii, 3-go baonu starszy adiutant 3-go batalionu d-ca 2-go plutonu komp. saperów pom. szefa sztabu pułku do łączności specjalnej d-ca komp. baonu moździerzy 50 mm d-ca komp. rusznic p-panc. pomocnik szefa sztabu pułku p.o. szefa artylerii pułku d-ca plutonu baonu moździerzy d-ca plut. szkoln. kompanii saperów

Brązowy Medal “Zasłużony na Polu Chwały” 22. Forgacz jan, s. Wincentego 23. Krugliński Michał, s. Antoniego 24. Lesisz Franciszek, s. Michała 25. Zgoła Stanisław, s. Jana 26. Cygler Jan, s. Ignacego 27. Celej Stanisław, s. Szymona 28. Monczyński Jan, s. Jana [Mączyński] 29. Zandarow Wasyli, s. Michała 30. Winnik Wasyl, s. Leona

ppor. ppor. ppor. ppor. chor. chor. chor.

d-ca 3-go plutonu kompanii czołgów d-ca plut. radiowego, komp. łączności d-ca 1-szej komp. baonu c.k.m. d-ca 4-tej kompanii, 2-go batalionu d-ca 1-go plut., 2-giej komp. baonu szk. d-ca 3-go plut., 2 komp. baonu szk. d-ca 1-go plut., 1 komp. baonu szk.

chor. szer.

felczer pułku koniuszy pułku

“Brązowy Krzyż Zasługi” 31. Bąbel Ignacy, s. Józefa 32. Kolejwo Władysław, s. Władysław 33. Kozłowski Wacław, s. Jana 34. Kwaśniewski Władysław, s. Wawrz. 35. Malik Jan. s. Andrzeja 36. Migała Jan, s. Szczepana 37. Schöneich Ludwik, s. Marcina 38. Siwek Władysław, s. Józefa 39. Szymański Stanisł. s. Kazimierza 40. Wyskwarski Michał, s. Mikołaja 41. Dargiewicz Ambroży, s. Józefa 42. Dąbrowski Jan, s. Antoniego 43. Filipowicz Kazimierz, s. Bolesława 44. Krzysztofik Mieczysł., s. Stanisław 45. Kucharski Jan, s. Stanisława 46. Piwowaro Iwan, s. Daniela 47. Butkowski Paweł, s. Wojciecha 48. Stopczyński Zenon, s. Stanisława 49. Węgrzyn Piotr, s. Kazimierza 50. Witkowski Julian, s. Jana 51. Wysocki Antoni, s. Franciszka 52. Chronowska Janina, s. Józefa 53. Drerenowski Feliks, s. Antoniego 54. Dzikiewicz Konstanty, s. Ignacego 55. Guzowski Narcyz, s. Józefa 56. Kocowski Kazimierz, s. Jana 57. Kuśmierek Romuald, s. Ignacego 58. Maćków Franciszek, s. Tomasza 59. Mieżwiński Franciszek, s. Łukasza 60. Pakowska Janina, c. Kazimierza 61. Pilipów Marian, s. Mikołaja 62. Rogatyński Czesław, s. Wawrzyńca 63. Sanojca Kazimierz, s. Józefa 64. Skrzeczewski Jan, s. Feliksa 65. Skwarek Zygmunt, s. Piotra 66. Stelski Jan, s. Konstanetgo 67. Święcicki Władysław, s. Feliksa 68. Tołokiewicz Leon, s. Adama 69. Wasilewski Władysław, s. Jana 70. Więcławski Mieczysław, s. Jana 71. Winkler Ryta, s. Jony 72. Ankudewicz Stanisław, s. Józefa 73. Bystroń Henryk, s. Wilhelma 74. Chacki Edmund, s. Witalisa 75. Dubaniewicz Piotr, s. Wincentego 76. Gilewicz Janusz, s. Michała 77. Kądziołka Jerzy, s. Tomasza 78. Korenik Jan, s. Franciszka 79. Lipke Edmund, s. Adama 80. Mataczun Emil, s. Józefa

st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. st. sierż. sierż. sierż. sierż. ogniom. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. sierż. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. kpr. kpr. kpr. kpr. pchor. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr.

szef 2 komp. batalionu szkolnego pisarz 2 komp. baonu rozdzielczego członek orkiestry pułku z-ca d-cy plutonu, 2-giej komp. fizylierów d-ca plutonu komp. moździerzy 50 mm, baonu moździerzy szef 2-giej kompanii, batalionu c.k.m. z-ca d-cy plutonu, 4-tej kompanii, 2-gi batalionu szef 2-giej kompanii fizylierów d-ca plutonu komp. szkolnej, baonu moździerzy z-ca d-cy 3-go plutonu czołgów d-ca 1-szej drużyny 2-go plutonu, 2-giej komp., baonu szkolnego pisarz 2-giej kompanii fizylierów szef orkiestry pułku adiutant batalionu rozdzielczego d-ca 1-szej drużyny, 3-go plutonu, 2-giej komp. baonu szkolnego szofer pułku szef kompanii moździerzy 50 mm, baonu moździerzy z-ca d-cy 1-go plutonu, 9-ej kompanii, 3-go batalionu szef 7-mej kompanii, 3 batalionu szef kancelarii, 2-gi pomocnik szefa sztabu pułku d-ca 1-szej drużyny, 3-go plutonu, 1-szej komp., baonu szkolnego maszynistka sztabu pułku szef kompanii saperów pułku pisarz sztabu pułku łącznik plutonu informacji pułku pisarz sztabu pułku d-ca drużyny plutonu zwiadu artyleryjskiego, dywizjonu artylerii d-ca drużyny plutonu szkolnego batalionu c.k.m. d-ca drużyny, 4-tej kompanii, 2-go batalionu pisarz oddziału ewidencji pułku dowódca drużyny kompanii saperów dowódca drużyny kompanii saperów dowódca drużyny kompanii szkolnej, baonu moździerzy dowódca drużyny kompanii saperów st. pisarz batalionu szkolnego członek orkiestry pułku łącznik pułku szef kompanii moździerzy 82 mm, baonu moździerzy szef 2-giej komp. batalionu rozdzielczego z-ca d-cy plutonu, kompanii łączności siostra medyczna pułku radiotechnik pułku d-ca drużyny radiowej, kompanii łączności d-ca drużyny moździerzy 82 mm, baonu moździerzy d-ca drużyny moździerzy 50 mm, baonu moździerzy pisarz sztabu pułku pisarz batalionu moździerzy sanitariusz batalionu moździerzy członek plutonu orkiestry pułku d-ca drużyny plutonu informacji

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 81. Nakoneczny Paweł, s. Franciszka kpr. pisarz kompanii sperów 82. Piech Andrzej, s. [nie wykaz.] kpr. st. jezdny baonu rozdzielczego 83. Pińkowski Stanisław, s. Józefa kpr. d-ca drużyny 3-go plutonu, 1 komp. c.k.m. 84. Renkas Wasyl, s. Seweryna kpr. d-ca drużyny komp. saperów 85. Szenkelbach Julian, s. Edmunda kpr. d-ca drużyny radiowej komp. łączności 86. Szerszenowicz Józef, s. Antoniego kpr. d-ca 4-tej drużyny 2-go plutonu komp. baonu szkolnego 87. Waśko Paweł, s. Jana kpr. d-ca drużyny telefonicznej komp. łączności 88. Żukiel Stanisław, s. Stanisława kpr. d-ca drużyny kompanii szkolnej 89. Tencer Mozes, s. Pinkasa st. strz. wartownik oddziału sanitarnego pułku 90. Wiadarska Teodozja Władysława c. Władysława st. strz. maszynistka sztabu pułku 91. Bednarski Stanisław, s. Stanisława kan. celowniczy baterii działek 45 mm 92. Gajewski Aleksander, s. Jana szer. szeregowiec plutonu informacji pułku 93. Górniak Jan, s. Teodora szer. sanitariusz oddziału sanitarnego pułku 94. Huberband Henryk, s. Szymona szer. p.o. oficera żywnościowego baonu rozdzielczego 95. Iliński Jan, s. Józefa szer. szeregowiec plutonu informacji pułku 96. Pryl Helena, c. Jana szer. praczka pułku 97. Sawicka Kazimiera, c. Józefa szer. praczka pułku 98. Stokłosa Helena, c. Andrzeja szer. praczka pułku podpisali; d-ca 1 Armii W.P. /-/ Popławski, gen. broni pełni obowiązki d-cy 1-szej Armii d/s Polit.-Wychowawczych /-/ Maskalan, ppłk. szef sztabu 1szej Armii /-/ Miszczenko, gen. bryg. za zgodność; pom. szefa 2 Referatu Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Wójtowicz, por. Pismo: Do Oddziału Personalnego 1 Armii W.P. na nr. OP./2/02206, z dnia 27.XII.1944r. W załączeniu przesyłam spisy odznaczonych w 2-ch egzemplarzach, w alfabetycznym porządku na każdy rodzaj orderu, lub medalu, a mianowicie: I. MEDALAMI, ORDERAMI, DYPLOMAMI

II. KRZYŻAMI

Odznaczeni Medalem “Czerwonego Sztandaru” 1. Ziarkowski Stanisław płk. dypl.

Krzyżem “Virtuti Militari” 1. Kalinowski Jan 2. Przegaliński Karol

Odznaczeni Orderem “Czerwonej Gwiazdy” 1. Adamienko Dymitr 2. Jemielin Arkadiusz 3. Konaszewicz Piotr 4. Mawryn Mikołaj 5. Nowikow Aleksander 6. Ziarkowski Stanisław 7. Zubkow Piotr

por. kpt. kpt. kpt. mjr. płk. por.

Odznaczeni Medalem “Za Obronę Stalingradu” 1. Kurniewicz Jan 2. Wasiljew Walenty

ppor. ppor.

Odznaczeni Medalem “Za Odwagę” 1. Rajkowicz Jan 2. Zubow Teodor

ppor. chor.

Odznaczeni Medalem “Za Bojowe Zasługi” 1. Lichaczow Włodzimierz

ppor.

Odznaczeni Medalem “Niepodległości” 1. Kalinowski Jan

ppor.

Odznaczeni Medalem “Polska Swemu Obrońcy” 1. Osiński Andrzej 2. Olecki Władysław 3. Trela Józef

ppor. chor. chor.

Odznaczeni Medalem “Dziesięciolecia Niepodległości” 1. Olecki Władysław 2. Trela Józef 3. Osiński Andrzej

chor. chor. ppor.

Odznaczeni Medalem “Bronzowym za Długoletnią [zdjęcie]¢” 1. Olecki Władysław

ppor. ppor. Krzyżem “Niepodległości z Mieczami”

1. Przegaliński Karol

ppor. Krzyżem “Walecznych”

1. Kalinowski Jan 2. Osiński Andrzej 3. Przegaliński Karol

ppor. ppor. ppor. “Srebrnym Krzyżem Zasługi”

1. Przegaliński Karol

ppor. “Bronzowym Krzyżem Zasługi”

1. Nowicki Jan chor. 2. Osiński Andrzej por. 3. Trela Józef chor. podpisali: dowódca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 2, T.W.

I pomyśleć... ppor. Przegaliński Karol, stukający swym przełożonym – dowódcom Pułku, liczne dokumenty na maszynie do pisania, a więc oficer W.P. “zza biurka”, zebrał najwięcej odznaczeń za zasługi, włącząjąc Krzyż “Virtuti Militari”. Blisko stąd do wniosku, że... ci co siedzą blisko “żłobu” – najwięcej z tego “żłobu” korzystają. W tym wypadku, siedział na stołku blisko dowódców obdzielających krzyżami i medalami siebie i podwładnych, dobrze z nimi żył – dobrze wywiązywał się, stukał im pisma poprawiając ich błędy językowe, więc najwięcej medali i najważniejszy krzyż otrzymał; wojnę znał z dokumentów. szer. Wojciech Kołodiej, lat 19 (ur. 1926), poległ, tak i inni, a mjr. Leonid Krulikowskij (Królikowski), lat 34 (ur. 1910), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Orderem Czerwonej Gwiazdy za postępy na froncie.

chor.

Odznaczeni Dyplomem Pamiątkowym “Za Szczyp_[zdjęcie]¢ Więźniów Ideowych” 1. Przegaliński Karol

ppor.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wojsko Polskie, Pierwsza Armia Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr. 0121/Odzn., z dnia 18 maja 1945 [1945.05.18] Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1944 r., rozkazu Naczelnego Dowódczy Wojska Polskiego, nr. 141, z dnia 27 grudnia 1944 r. [1944.12.27] nadaję w imieniu Prezydium Krajowej Rady Narodowej, za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdcą

Krzyż “Walecznych” 1. Nowikow Aleksander, s. Jana

mjr.

Srebrny Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Dawidiuk Michał, s. Michała ppor. Brązowy Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Czubryt Józef, s. Antoniego ppor. podpisali: d-ca 1-szej Armii /-/ Popławski, gen. broni z-ca d-cy 1-szej Armii d/s polit.-wych. /-/ Jaroszewicz, płk. szef sztabu 1-szej Armii /-/ Rotkiewicz, gen. bryg. za zgodność: p.o. szefa 2 Referatu Oddz. Pers. 1 Armii /-/ Wojtowicz, por. Wojsko Polskie, Pierwsza Armia Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr. 0155/Odzn., z dnia 24 maja 1945 [1945.05.24] Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1944 r., rozkazu Naczelnego Dowódczy Wojska Polskiego, nr. 141, z dnia 27 grudnia 1944 r. [1944.12.27] nadaję w imieniu Prezydium Krajowej Rady Narodowej, za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdcą Srebrny Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Cieślak Zygmunt, s. Walentego chor. d-ca komp. rusznic p-panc. 2. Łabędź Jan, s. Antoniego chor. z-ca d-cy 2-go baonu 3. Tatarczak Tadeusz, s. Jana kpr. z-ca d-cy baonu szkolnego Bronzowy “Krzyż Zasługi” 1. Dzierżyk Tadeusz, s. Władysł. sierż. pchor., z-ca d-cy kompanii 2. Pawełczyk Antoni, s. Anotniego kpr. z-ca d-cy plut. gospodarczego Na oryginale właściwe podpisy. za zgodność: sekretarz odpowiedzialny Wydz. Pers. ZPS 1 Armii /-/ Blanka Hakman, por. ręczne uzupełnienie: Bronzowy Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Lachowiecki Stanisł., s. Franc. chor. z-ca d-cy kompanii Bronzowy “Krzyż Zasługi” 1. Raksiłnowicz Józef, s. Jana

sierż. pchor., szef kanc. Z.P.W.

Wojsko Polskie. 1-sza Armia, Rozkaz nr. 0242/Odzn. z dn. 19 lipca 1945 [1945.07.19] Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1944 r., rozkazu Naczelnego Dowódczy Wojska Polskiego, nr. 141, z dnia 27 grudnia 1944 r. [1944.12.27] nadaję w imieniu Prezydium Krajowej Rady Narodowej, za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdcą “Krzyż Walecznych” 1. Ławrynowicz Jan, s. Jana

plut.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Bronzowy “Krzyż Zasługi” 1. Fijałkowski Tadeusz, s. Wincentego 2. Lewicki Jan, s. Jefimowa 3. Mikołajczak Stanisław, s. Wojciecha 4. Szwarc Władysław, s. Jakowa 5. Gulczyński Antoni, s. Franciszka 6. Lipowski Witold, s. Tadeusza 7. Słabuszewski Bronisław, s. Piotra 8. Bernat Jan, s. Stanisława 9. Murmełowski Miecz., s. Aleksandra 10. Szpilewski Tadeusz, s. Józefa 11. Wójcicki Bronisław, s. Stefana 12. Zawada Karol, s. Mikołaja 13. Borysiewicz Witold, s. Tadeusza 14. Filarowski Franciszek, s. Mikołaja 15. Gładkowski Michał, s. Władysława 16. Rusin Adam, s. Wojciecha 17. Rabosz Władysław, s. Tomasza 18. Bułaj Bazyli, s. Konstantego 19. Gałoński Antoni, s. Jana 20. Kobylecka Danuta c. Józefa 21. Kaczorowski Stefan, s. Tomasza 22. Kuszpetowski Kazimierz, s. Marcina 23. Kramarz Szama, s. Abrachama 24. Farmuszczuk Piotr, s. Michała 25. Sławiński Dominik s. Stanisława 26. Zaręba Józef, s. Władysława 27. Wojciechowski Józef, s. Michała 28. Teper Henek, s. Mojżesza

st. ognm. st. ognm. st. ognm. st. ognm. ognm. ognm. ognm. plut. plut. plut. plut. plut. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon. kanon.

Srebrny Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Kulczycki Zygmunt, s. Władysława 2. Dierbieniow Eugeniusz s. Jakowa 3. Lesnoj Mikołaj, s. Maksyma 4. Reznikow Aleksiej, s. Bazylego 5. Rajkowicz Jan, s. Macieja 6. Pomaznoj Włodzim. s. Grzegorza 7. Żyrnow Włodzimierz, s. Michała 8. Gryź Jan, s. Szczepana 9. Jemieljanow Grzegorz, s. Jana 10. Jekatierynin Oleg, s. Iwana 11. Mieszko Józefa, s. (sic!) Jana może Józef, nie Józefa 12. Siemienienko Michał, s. Kuźmy 13. Mosiak Stanisław, s. Leona 14. Soliński Jerzy, s. Ignacego 15. Biliński Józef s. Erazma 16. Skrzepij Adam, s. Zygmunta

por. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. ppor. chor. chor. chor. chor. chor. plut. plut. kpr. kpr.

Bronzowy Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Połnamarczuk Sergiej Grigorowicz st. ognm. 2. Sarna Edward, s. Tomasza ognm. 3. Berkowski Czesław, s. Antoniego plut. 4. Bronowski Franciszek, s. Karola kpr. 5. Bojdoł Paweł, s. Pawła kpr. 6. Popławski Franciszek, s. Michała kpr. 7. Rudziński Stefan, s. Stanisława bombardier 8. Dziedusiewicz Michał, s. Bazylego kanon. 9. Domański Franciszek, s. Apolinarego kanon. 10. Dembowski Józef, s. Antoniego [Dębowski?] kanon. 11. Jaszczyszin Michał, s. Jana kanon. 12. Kowalczuk Adam, s. Ignacego kanon. 13. Mazurkiewicz Paweł, s. Teofila kanon. 14. Pytel Jan, s. Piotra kanon. 15. Ratajczak Zbigniew, s. Henryka kanon. 16. Tadeusz Bernard, s. Kazimierza kanon. 17. Zagórski Stanisław, s. Andrzeja kanon. podpisali: d-ca 1 Armii Wojska Polskiego /-/ Popławski, gen. broni z-ca d-cy 1 Armii W. P. do spraw polit.-wych. /-/ Maskalan, ppłk. szef sztabu 1-szej Armii /-/ Miszczenko, gen. bryg. d-cy artylerii 1-szej Armii W.P. /-/ Modzelewski, gen. dyw. za zgodność: szef kancelarii Oddziału Personalnego Artylerii 1-szej Armii /-/ Borowski, chor., pieczęść okrągła o otokiem i Orłem Białym w środku.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wojsko Polskie, Pierwsza Armia Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr. 0121/Odzn., z dnia 27 marca 1945 [1945.03.27] Za umijętne wykonywanie bojowych zadań na froncie walk z niemieckim najeźdźcą i wykonywaną przy tym odwagę i męstwo, na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego nr 141, z dnia 27 grudnia 1944 r. [1944.12.27] nadaję Krzyż “Walecznych” 1. Ulianow Eugeniusz, s. Afanazego ppor. d-ca plut. szkolnego komp. saperów 3-go Zapas. Pułku Piech. podpisali: dowódca 1-szej Armi W.P. /-/ Popławski, gen. broni z-ca d-cy 1-szej Armii d(s polit.-wych. /-/ Jaroszewicz, płk. szef sztabu 1-szej Armii /-/ Rotkiewicz, gen. bryg. za zgodność: pom. szefa 2-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Wojtowicz, por. ręczne dopiski: 1. Do rozkazu, 4.4. [1945.04.07], L. Orłow. 2. Rozkaz nr. 076, dn. 8.4.45r. [1945.04.08], podpis nieczyt., Jankowski (?)

Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1944 r., i rozkazu Naczelnego Dowódczy Wojska Polskiego, nr. 141, z dnia 27 grudnia 1944 r. [1944.12.27] nadaję w imieniu Prezydium Krajowej Rady Narodowej, za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdcą Krzyż “Walecznych” 1. Sienicin Gienadij, s. Aleksandra por. (?) 2. Gerasimow Gienadij, s. Stefana por. (?) 3. Joański (?) Eugeniusz, s. Teodora por. (?) 4. K/Z/M•andruk (?) Paweł, s. Piotra por. (?) 5. Wierzejewski Stefan, s. Józefa por. (?) 6. Szostakiewicz Władysł., s. Antoniego por. (?)

d-ca plut. 2-giej samodz. kompanii karnej Armii d-ca plut. strzeleckiego 3-ciej samodz. komp. karnej Armii d-ca plut. strzeleckiego 1szej samodz. komp. karnej Armii d-ca plut. strzeleckiego 3-ciej samodz. komp. karnej Armii d-ca plut. strzeleckiego 3-ciej samodz. komp. karnej Armii d-ca plut. strzeleckiego 3-ciej samodz. komp. karnej Armii

Srebrny Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Buczak Kazimierz, s. Jana 2. Kur__osow Jan, s. Konrada 3. (Broner?) Mieczysław, s. Aleksandra 4. Remeniuk (?) Paweł, s. Józefa 5. Konrsztein _allo, s. Feliksa 6. Sowicki Jan, s. Aleksego

por (?) por (?) por (?) por (?) por (?) por (?)

d-ca plut. strzeleckiego 2-giej samodz. komp. karnej Armii st. felczer 2-giej samodz. komp. karnej Armii felczer 2-giej samodz. komp. karnej Armii d-ca plut. strzeleckiego 2-giej samodz. komp. karnej Armii st. felczer 1-szej samodz. komp. karnej Armii szef kancelarii-płatnik 1-szej samodz. komp. karnej Armii

Brązowy Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” 1. Charus Kazimierz, s. Stefana plut. podoficer prowiantowy 1-szej samodz. kompanii karnej Armii 2. Kaliszczuk Włodzimierz, s. Iwana kpr. d-ca drużyny gospodarczej 1-szej samodz. kompanii karnej Armii podpisali: dowódca 1-szej Armi W.P. /-/ Popławski, gen. broni p.o. z-cy d-cy 1-szej Armii d(s polit.-wych. /-/ Maskalan płk. szef sztabu 1-szej Armii /-/ Miszczenko, gen. bryg. za zgodność: pom. szefa 2-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Wojtowicz, por.

Komandiru 3 zapasnogo pexotnogo polka 1 Armii Pol;skogo Vojska Prikazom Vojskam 1go Belorusskogo fronta ! 565/N ot 13.5.45 g. za obrazuovoe vypolnenie boevyx zadanii komandirovaniq na fronte borby s nemeckimi zaxvathikami i proqvlennye pri etom doblest; i mu'estvo n a g r a 'd e ny% orderom “Krasnaq Zvezda” 1. Mavrin Nikolaj Vasievih pomo]nik nahal;nika wtaba

medal;[ “Za Boevye Zaslugi” 2. Vasinov Nil Trifonovih K-r “komandir” uhebnoi rote Prowu postavit; v izvestnost; nagra'dennyx. nahal;nik otdela kadrov 1 Armii Pol;skogo vojska /-/ Sebe'ko, polkovnik. nahal;nik 2 otdeleniq otdela kadrov armii /-/ Tatar'inskij, major.

dwa ręczne dopiski: 1. szef sztabu: Do wiadomo>ci, 18.05.45 2. Wpisałem do ewidencji, podpis nieczyt.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 70-1

podziękowania

Wyciąg z Rozkazu Specjalnego Nr 092 z dn. 1.V.45r. [1 maja 1945] przedmiot: podziękowanie. Za dobre i sumienne wykonywanie swych obowiązków służbowych wyrażam podziękowanie i swe uznanie oficerom: 1. Królikowskiemu Leonidowi mjr. szefowi sztabu pułku 2. Adajewskiemu Janowi kpt. pomocnikowi szefa sztabu 3. Przegalińskiemu Karolowi ppor. pomocnikowi szefa sztabu 4. Dziubanowskiej Janinie chor. szefowi tajnej kanc. 5. Kurniewiczowi Janowi ppor. pom. szefa sztabu do spec. łączności 6. Nowikowi Aleksandrowi mjr. d-cy baonu szkolnego 7. Zon-Mazi Izydorowi por. st. adjutant bonu szkolnego 8. Czubrytowi Janowi ppor. d-cy 1 kompanii szkolnej 9. Dawidiukowi Mikołajowi ppor. d-cy 2 kompanii szkolnej 10. Tarnowskiemu Janowi por. d-cy 1 baonu strzelców 11. Owczarczykowi Janowi ppor. d-cy 1 kompanii 12. Kijowskiemu Aleksandrowi por. d-cy 2 kompanii 13. Wojtkiewiczowi Edwardowi chor. d-cy 3 kompanii 14. Puszkarowi Eugeniuszowi chor. d-cy 3 plut. komp. fizyl. 15. Radomskiemu Antoniemu chor. d-cy 3 plut. 1 kompanii 16. Antoszowi Franciszkowi por. st. adjutantowi 1 baonu 17. Iwanowskiemu Ludwikowi kpt. d-cy 11 baonu strzelców 18. Sołtysikowi Kazimierzowi por. st. adjutanowi 11 baonu [ j.w. 2 baonu; styl drukarski ] 19. Krzemienieckiemu Józefowi ppor. d-cy 6 kompanii 20. Zgole Stanisławowi ppor. d-cy 4 kompanii 21. Bratkowskiemu Czesławowi ppor. d-cy 3 plut. 4 kompanii 22. Penkale Eugeniuszowi chor. d-cy 1 plut. 5 kompanii 23. Czerepowu Mikołajowi por. d-cy 111 baonu [ jak w., 3 baonu; styl drukarski ] 24. Jankowskiemu Franciszkowi por. st. adjutantowi 111 baonu [ 3 baonu, styl drukarski ] 25. Aczapowskiemu Janowi kpt. d-cy baonu c.k.m. 26. Pończukowi Adamowi mjr. d-cy baonu moździerzy 27. Wasinowu Nilowi por. d-cy kompanii szkolnej 28. Różańskiemu Zbigniewowi ppor. d-cy 1 plut. komp. 82 mm [moździerzy, J.D.] 29. Lekkodymowu Janowi ppor. d-cy komp. 50 mm moździerzy 30. Szymulowi Konstantemu chor. d-cy plut[onu]. kompanii szkolnej 31. Borowlowu Mikołajowi kpt. d-cy baonu rozdzielczego 32. Kuleszy Janowi chor. d-cy 2 kom[panii]. rozdzielczej 33. Bedzie Franciszkowi ppor. szefowi wych. fizycznego pułku 34. Łapiczowi Wiktorowi ppor. d-cy komp. r.p.p. [rusznic przeciwpancernych] 35. Wierzbickiemu Janowi chor. d-cy plut. r.p.p. 36. Forgaczowi Janowi ppor. d-cy plut. żandarmerii podpisał: Królikowski mjr., szef sztabu, i Karpowicz ppłk, dowódca pułku. za zgodność: Przegaliński ppor. Pismo: W Załączeniu przesyłam wyciąg z rozkazu specjalnego nr 092, z dnia 1.V.1945r. o wyrażonym podziękowaniu oficerom służby zdrowia 3-go Zap. P. Piech. w dniu 1 maja 1945. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 313 T.W., ręcznie wpisane: 0294/III, i data 24.IV.45r. [1945.05.24]. Pismo: W Załączeniu przesyłam wyciąg z rozkazu specjalnego nr 092, z dnia 1.V.1945r. o wyrażonym podziękowaniu kpt. Jemielinowi Arkadiuszowi – szefowi łączności 3-go Zap. P. Piech. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 315 T.W., ręcznie wpisane: 0296/III, i data 24.IV.45r. [1945.05.24]. Pismo: W Załączeniu przesyłam wyciąg z rozkazu specjalnego nr 092, z dnia 1.V.1945r. o wyrażonym podziękowaniu ppor. Kunicy Aleksandrowi – st. felczerowi weterynarii 3-go Zap. P. Piech. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 316 T.W., ręcznie wpisane: 0297/III, i data 24.IV.45r. [1945.05.24]. Pismo: W Załączeniu przesyłam wyciąg z rozkazu specjalnego nr 092, z dnia 1.V.1945r. o wyrażonym podziękowaniu chor. Lesiszowi Piotrowi – szefowi służby chemicznej 3-go Zap. P. Piech. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 317 T.W., ręcznie wpisane: 0298/III, i data 24.IV.45r. [1945.05.24]. Wyciąg z rozkazu nr 073 z dn. 5.4.45r. [1945.04.05( o wyrażonym podziękowaniu Przełuckiemu Mieczysławowi por. Wyciąg z rozkazu nr 073 z dn. 5.4.45r. [1945.04.05( o wyrażonym podziękowaniu: Łapiczowi Wiktorowi ppor. Wyciąg z rozkazu nr 073 z dn. 5.4.45r. [1945.04.05( o wyrażonym podziękowaniu: Cieślakowi Zygmuntowi chor. Wyciąg z rozkazu nr 092 z dn. 1.5.45r. [1945.05.01( o wyrażonym podziękowaniu Fajkowu Bekirowi mjr., kwatermistrzowi 3-go Zapas. P.P. Wyciąg z rozkazu nr 092 z dn. 1.5.45r. [1945.05.01( o wyrażonym podziękowaniu: Przełuckiemu Mieczysławowi por. Kulczyckiemu Zygmuntowi por. Konaszewiczowi Piotrowi kpt. Reźnikowi Aleksemu ppor. Rajkowiczowi Janowi ppor. Zubrzyckeimu Michałowi por. Wyciąg z rozkazu nr 092 “Specjalny” z dn. 1.5.45r. [1945.05.01( o podziękowaniu wyrażonym: Sumerowskiemu Marianowi kpt. Kubiatowiczowi Lucjanowi por. Marciniakowi Tadeuszowi ppor. Cimosiewiczowi Marianowi ppor. Łojewskiemu Janowi ppor. Lachowieckiemu Stanisławowi chor. Milewskiemu Juliuszowi chor. Skrabie Stanisławowi plut. Treli Józefowi chor. podpisali: szef sztabu – Królikowski, mjr., i d-ca pułku – Karpowicz, ppłk. wyk. Przegaliński ppor.

70-2

pochwa=y

Z plutonu gospodarczego i służby wetenaryjnej 3 Zapas. Pułku Piechoty; załącznik do sprawozdania Lp. Nazwisko i imię Stopień 1. Ligenza Ludwik plut. 2. Bartecha Stanisław plut. 3. Pawelczyk Antoni plut. 4. Bąk Wiktor kpr. 5. Zielenkiewicz Wacł. st. strzel. 6. Kiełbasa Michał st. strzel. 7. Adamski Michał st. strzel. 8. Gągala Jan st. strzel. 9. Terlecki Marian st. strzel. 10. Pietkiewicz Leonard st. strzel. 11. Michałowicz Wojc. strzel. 12. Kuspit Jan strzel. 13. Byk Alojzy strzel. 14. Wojtowicz Teofil strzel. 15. Kryskow Piotr strzel. 16. Juniewicz Stanisław strzel. 17. Strzelecki Walenty strzel. 18. Niewieski Ludwik strzel. 19. Hawrylak Stanisław strzel. 20. Wreczyński Józef strzel. 21. Mielnicki Antoni strzel. 22. Romankiewicz Jan strzel. 23. Maliszewski Piotr strzel. 24. Góra Wojciech strzel. Wyciąg z rozkazu nr 065 z dn. 27.3.45r. [1945.03.27] o pochwale: Nowikowu Aleksandr. mjr. Zon-Mazi Izydorowi ppor.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW

80 Rozkaz Nominacyjny Nr 040

Wnioski awansowe, awanse

§ 1. Nadanie stopni z datą starszeństwa 15 czerwca 1944. 1. Kienigsman Stanisław plut. st. sierż. 2. Danilewicz Stefan sierż. st. sierż. 3. Drzewiecki Marian sierż. st. sierż. 4. Chorosiewicz Adam sierż. st. sierż. 5. Trusz Włodzimierz st. szereg. z cenz. st. sierż. 6. Auster Zygmunt plut. st. sierż. 7. Narolski Zygmunt plut. sierż. 8. Szepetiuk Stanisław plut. sierż. 9. Zazula Bazyli kpr. plut. 10. Oleszczyk Klimenty kpr. plut. 11. Rycerz Kazimierz kpr. plut. § 2. Zatwierdzenie stopni sprawdzonych przez Komisję Weryfikacyjną 1. Roman Józef st. sierż. /st. wachmistrza) 2. Sobczak Franciszek 3. Łęczycki Jan [raport niekompletny, na pierwszej stronie kończą się dane, w dodatku – bez podpisów] Zarządzenie Nr 163 z dn. 28 lipca 1944, m.p. [miejsce postoju] Wiszniów [20 km NE od Łucka, 4 km SE od Kiwerc, 23 km SE od Rożyszcz, E od trasy kolejowej do Kowla]. Nadanie stopni podoficerskich w 3 Zapasowym Pułku Piechoty Niżej wymienionym nadaję stopień: sierżantom [o nazwiskach] – St. sier/anta& 1. Podruczny Alojzy 2. Sawicki Leon 3. Kaczorowski Józef 4. Kalcowski Antoni 5. Szpilman Stanisław plutonowym [o nazwiskach] – Sier/anta& 1. Wysocki Antoni 2. Dargiewicz Ambroży 3. Rulka Stanisław 4. Tomca Stanisław 5. Błaszczek Marceli 6. Stompka Bolesław 7. Chęclewski Bolesław 8. Tracz Józef 9. Śmigielski Michał 10. Laszewicz Eugeniusz 11. Sawicki Leon 12. Węgrzyn Piotr 13. Kociubowski Walenty 14. Kulisz Stanisław 15. Nawrocki Wiktor

kapralom [o nazwiskach] – Plutonowego& 1. Strzałkowski Tadeusz 2. Kowalik Józef 3. Borecki Tadeusz 4. Marceniuk Marian 5. Karpina Paweł 6. Idzi Piotr 7. Woliński Włodzimierz 8. Maszladen Antoni 9. Zawada Karol 10. Bril Władysław 11. Urbański Jan 12. Pieleszek Czesław 13. Goral [Góral?] Kazimierz 14. Lupan Terenty 15. Amzyka Tomasz 16. Gruby Antoni 17. Waskowski Antoni 18. Czochowski Jan 19. Krzyżanowski Franciszek 20. Bochmatnik Bazyli 21. Szeliga Antoni 22. Zięba Franciszek 23. Mudziak Michał 24. Zarek Grzegorz 25. Zadworny Józef 26. Wiśniewski Władysław 27. Rutkowski Mieczysław 28. Rudbowski Pawieł (sic!) 29. Namysław Władysław 30. Sunajec Karol 31. Kutasiewicz Bronisław 32. Sobczak Jan 33. Morozowski Józef 34. Chorążewski Marian 35. Blach Klemens 36. Babicz Jan 37. Cinda Wojciech 38. Janiszyn Jan 39. Jaworski Franciszek 40. Libera Antoni 41. Kuźmiński Leonard 42. Knigoz Eliasz 43. Kułaga Michał st. strzelcom [o nazwiskach] – Kaprala& 1. Nanoryk Emil 2. Kosmowski Antoni 3. Duz Józef 4. Gosulski Marian 5. Biegalski Ludwik 6. Żądło Michał 7. Jarmoluk Józef 8. Wołkow Kazimierz 9. Jusyk Michał 10. Witkowski Józef 11. Góral Stanisław 12. Popielarz Maciej 13. Kigozko Piotr 14. Zarzeczny Jan 15. Żmijewski Kazimierz 16. Cygan Jan 17. Soroczyński Józef 18. Dzimieniecki Jan 19. Rzemieniecki Józef 20. Koszan Jakób

21. Zakrzewski Florjan 22. Wasiliszyn Marian 23. Hołodziuk Władysław 24. Jarosz Feliks 25. Bełch Władysław 26. Bojko Marian 27. Sosulski Paweł 28. Rysowski Bronisław 29. Janczyn Bronisław 30. Maliński Antoni 31. Sys Michał 32. Darmoros Józef 33. Wiśniewski Ignacy 34. Kwiatkowski Franciszek 35. Leszuk Feliks 36. Manorek Stanisław 37. Pejs Teofil 38. Pełechaty Mikołaj 39. Grochalski Stanisław 40. Kresta Józef 41. Łośny Franciszek 42. Gerszek Adolf 43. Gros Michał 44. Gąsiorek Franciszek 45. Sonajek Kazimierz 46. Jarosz Feliks 47. Borejko Franciszek 48. Pinowski Stanisław 49. Różycki Kazimierz 50. Polipów Marian 51. Kanasiewicz Jan 52. Rupa Jan 53. Maryjowski Władysław 54. Koc Alojzy 55. Roszko Tomasz 56. Marcinow Michał 57. Kuchciak Władysław 58. Chichrowski Jan 59. Zacharek Paweł 60. Ziomkowski Antoni 61. Lewicki Piotr 62. Smalec Piotr 63. Rutkowski Marian 64. Słomski Wacław 65. Gruda Karol 66. Barcichowski Michał 67. Żyłka Franciszek 68. Krzywonos Zygmunt 69. Miniatiuk Józef 70. Pawłowski Paweł 71. Paryz [Paryż?] Stanisław 72. Mudry Stanisław 73. Nahumeniuk Paweł 74. Szczytyński Mieczysław 75. Bednarski Władysław 76. Kroczyński Tomasz 77. Kosidło Franciszek 78. Hodatnik Władysław 79. Szady Michał 80. Gładysz Andrzej 81. Brgatyński Czesław 82. Krawczuk Jacek 83. Szymański Karol podpisał: Korczyc, gen. bryg., Szef Sztabu Armi. za zgodność [zdjęcie]¢

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW dnia 23.10.1944. przedmiot: nominacje. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1/ do stopnia st. sier/anta Kulisz Stefan s. Aleksandra Tomza Stanisław s. Antoniego Strzelbicki Karol s. Mariana Boguszewski Stefan s. Jana Sławianowski Józef s. Franciszka Szagut Stanisław s. Kazimierza Malik Jan s. Andrzeja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

2/ do stopnia sier/anta Kowalski Józef s. Jana Barecki Tadeusz s. Macieja Kołodyński Bogdan s. Bolesława Marczak Stanisław s. Teofila Łojek Bolesław s. Kazimierza Szczepański Jerzy s. Stanisława Łopuszyński Paweł s. Teodora Samojca Karol s. Franciszka Dressler Natan s. Chaima Mazur Julian s. Mikołaja Kutasiewicz Bronisław s. Jana Zuba Franciszek s. Stanisława Gudzik Mikołaj s. Jana Ptaszkowski Bolesław s. Jana Maksymiszya Władysław s. Wład. Lechowicz Mieczysław s. Stanisł. Rutkowski Paweł s. Wojciecha Tarnawski Zbigniew s. Ignacego Konowałow Włodzim. s. Jerzego Wiszniewski Władysław s. Piotra Radkowski Mieczysław, s. Władysł. Misko Andrzej s. Leona

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

3/ do stopnia plutonowego Rutkowski Bazyli s. Michała Sitke Stanisław s. Józefa Tomczuk Eugeniusz s. Józefa Mazur Tadeusz s. Stanisława Chochła Jan s. Jana Minialuk Józef s. Leona Szewczuk Michał s. Ignacego Kowalewski Kazimeirz s. Józefa Pawłowski Włodzimierz s. Bernarda Waskowski Cezar s. Józefa Wojnarowski Stanisław s. Marcina Błaszczakiewicz Piotr s. Stanisł. Kowalik Piotr s. Jana Błażkow Franciszek s. Mikołaja Boczkowski Celestyn s. Józefa Baziuk Jan s. Łukasza Swietlicki Jan s. Jana Wielgusz Marian s. Stefana Franczak Grzegorz s. Józefa Laskowski Czesław s. Adama Pakowska Janina c. Kazimierza Hałuszka Stanisław s. Bazylego Kosiński Leonard s. Józefa Ni[5 liter nieczyt.], jakby Nissman Henryk s. Jahata, Jehata (?) Kruszelnicki Jan s. Ignacego Gumienny Józef s. Jana Błachnio Wacław s. Franciszka Jankowski Bronisław s. Wojciecha Włosek Zygmunt s. Antoniego Smak Piotr s. Antoniego Sanojca Kazimierz s. Józefa Piotrowski Kazimierz s. Józefa Wojtas Kazimierz s. Andrzeja Sawiński Jan s. Felicjana Zieliński Waldemar s. Aleksandra Gadziński Edward s. Mikołaja Buszkowski Jan s. Władysława Pachter Jan s. Józefa Horniak Marian s. Józefa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

4/ do stopnia kaprala Iselfarb Szymon s. Ajm. Mydło Władysław s. Michała Demkowski Władysław s. Andrzeja Jadzyn Paweł s. Mikołaja Zaborowski Wiktor s. Tomasza Prędziński Jan s. Piotra Brylak Władysław s. Alojzego Heliński Jan s. Dymitra Podolski Jan s. Andrzeja Kozłowski Michał s. Władysława Białowąs Paweł s. Marcina Wiśniewski Wincenty s. Józefa Galik Michał s. Pawła Kukier Ludwik s. Jakuba Gengała [Gęgała} Józef s. Józefa Gangowski Tadeusz s. Marcina Nowak Kazimierz s. Łukasza Satyka Jan s. Gabryela Lisguj Stanisław s. Jana Marion Witulis s. Grzegorza Kolan [Kelan?] Władysław s. Jana Wałowski Bronisław s. Antoniego Kaczurak Jan s. Bazylego Noga Jan s. Franciszka Łazarowski Dymitr s. Jana Materuk Michał s. Antoniego Zięba Jan s. Grzegorza Czechowski Michał s. Mikołaja Głodzicki Marian s. Mikołaja Marcinowa Stanisław s. Jana Grzymałowski Michał s. Michała Wierzbicki Jan s. Michała Michalak Ludwik s. Stanisława Próchniak Piotr s. Franciszka Firuta Stanisław s. Franciszka Michalczuk Michał s. Jana Winnik Michał s. Antoniego Niedźwiedź Franciszek s. Kazimierza Wilgusz Franciszek s. Stefana Jadzyn Jan s. Tomasza Czyżyk Tadeusz s. Stanisława Piotrowski Tadeusz s. Jana Zalewski Stanisław s. Pawła Szczotka Jan s. Michała Rogalski Paweł s. Jakuba Walkow Władysław s. Stefana Siwak Stanisław s. Michała Leśniewski Marceli s. [nie wykazany] Bieniakońska Kazimiera c. Stanisł. Chronowska Janina c. Józefa Kozłowski Kazimierz s. Jana Zahorodny Józef s. Mikołaja Milewska Helean c. Kazimierza Michon Bolesław s. Mikołaja Banaszak Marian s. Feliksa Kuźniak Waldemar s. Jana Rycaj Tadeusz s. Jana Kozłowski Zygmunt s. Franciszka Pietrowska [Piotr..?] Józefa c. Witalisa Gajewski Jan s. Franciszka _amkow Jan s. Antoniego Leszczuk Longin s. Mateusza Kramer Hieronim s. Jana Sołtys Roman s. Antoniego Skalski Zbigniew s. Jana Buczyński Karok s. Zygmunta Marciniak Jan s. Antoniego Biskup Bronisław s. Jana Dziarzęga Eugeniusz s. Jana Bucki Tadeusz s. Jakuba Wojnowski Bogdan s. Józefa Kapusta Jan s. Józefa Zwierzchowski Edward [s. nie wykaz.] Jezierski Stefan s. Bronisława Myśliwiec Julian s. Jna Urbaniak Roland s. Kazimierza

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Lunański Mieczysław s. Tomasza Pacyga Jan s. Michała Ochab Michał s. Jana Malinowski Mieczysław s. Józefa Giełdecki Jan s. Antoniego Bezgebluk Michał s. Leona Kwieciński Antoni s. Wincentego Stec Wincenty s. Stanisława Sadowski Kazimierz s. Kazimierza Domownik Bolesław s. Jana Karwacki Stanisław s. Jana

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

5/ do stopnia st. strzelca Kądziłka Jerzy s. Tomasza Soboń Władysława s. [?] Franciszka Perwisz Mieczysław s. Tadeusza Chacki Edmund s. Witolda Leśniewski Władysław s. Romualda Markiewicz Marian s. Michała Biegalski Karol s. Andrzeja Kowal Józef s. Marii Niezdielski Feliks s. Józefa Ślepeńczyk Jan s. Bazylego Biegalski Jan s. Błażeja Gajewski Piotr s. Aleksandra Madej Karol s. Michała Słoik Bolesław s. Stefana Zatylay Piotr s. Kazimierza Kulczycki Piotr s. Pawła Kwiatkowski Władysław s. Stanisł. Sobków Zygmunt s. Stanisława Bagiński Władysław s. Bronisława Mikolak Józef s. Macieja Słatwiński Michał s. Adama Zarówny Teodor s. Stefana Błażków Franciszek s. Mikołaja Mikoluk Ludwik s. Macieja Iwanek Grzegorz s. Bazylego Kwaśnica Franciszek s. Grzegorza Żuk Jan s. Józefa Dromerecki Bronisław s. Bronisł. Głołębiowski Fabian s. Józefa Piotrowski Teofil s. Marcina Krupa Teodor s. Jana Gardowski Piotr s. Jana Podruczny Kazimierz s. Józefa Tenteroba Bolesław s. Jana Szindler Jan s. Stefana Łoziński Michał s. Mikołaja Serafin Franciszek s. Jana Cembruch [Com...?] Józef s. Stanisława podpisał Królikowski mjr., szef sztabu


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Lista imienna podoficerów [ręcznie pisana, J.D] 9 grudnia 1944 przedstawionych do awansu na starszych sierżantów. Wyciąg, bo nie zmieściły się na tej stronie, w kolumnach: Narodowość /wszyscy polska), Wykształcenie wojskowe i cywilne, Data ostatniego awansu, Wnosi się o nadanie stopnia, Opinja. W tej wersji przestawiłem też kolejność kolumn tak, by Nazwisko i imię, imię ojca widniały na początku, za nimi Rok urodzenia, Stopień wojskowy, Stanowisko, gdy w oryginale: Stanowisko, Stopień wojskowy, Nazwisko i imię, Rok urodzenia.

Lp. Nazwisko i imię, imię ojca Rocznik Stopień Stanowisko 1. Fijałkowski Tadeusz s. Winc. 1909 ogniomistrz szef bat. 2. Wójcicki Bronisł. s. Stefana 1914 plut. zawod. z-ca d-cy plutonu 3. Cnota Zbigniew s. Marcina 1910 ogniomistrz działowy 4. Paluch Józef s. Macieja 1902 plut. zawod. szef kanc. dyonu 5. Zieniawa Wincenty s. Leona 1914 ogn. podchor. szef bat. 6. Lipiński Witold s. Tadeusza 1907 ogn. zawod. z-ca d-cy plut. 7. Nawrocki Wiktor s. Jana 1903 ogniomistrz szef bat. 8. Hałuszka Stanisł. s. Bazyl. 1915 pluton. podchor. szef kanc. 9. Witkowski Julian s. Jana 1899 sierżant pisarz sztab. pułku 10. Majerski Stanisław s. Pawła 1901 sierżant szef kompanii 11. Gołębiowski Bron. s. Tom. 1919 sierżant szef kompanii 12. Żukowski Leonard [s. ?] 1899 sierżant d-ca plutonu 13. Zieliński Józef, s. Jana 1914 pluton. zawod. szef kompanii 14. Janicki Bron. s. Wincentego 1905 sierż. zawod. z-ca d-cy plutonu 15. Jadkowski Witold s. Edw. 1910 sierżant pchor. pisarz komp. karnej 16. Siwak Władysław s. Józefa 1901 sierżant szef komp. 17. Dąbrowski Jan s. Antoniego 1897 sierżant pisarz komp. 18. Kozieł Franc. s. Mateusza 1902 sierżant szef komp. 19. Nowak Stanisław s. Wacł. 1908 sierżant pisarz batal. 20. Koza Franc. s. Mateusza 1902 sierżant d-ca drużyny 21. Sztanpka Bolesł s. Edwarda 1903 sierżant pisarz komp. 22. Nobis Józef s. Jana 1901 sierżant z-ca d-cy plutonu 23. Kowalski Bernard [s.?] 1902 sierżant z-ca d-cy plutonu 24. Migała Jan s. Stefana 1907 sierżant szef kompanii 25. Kaczmarzyk Jan s. Józefa 1915 sierżant orkierstant kornecista, pisarz orkiestry 26. Babel Ignacy s. Józefa 1900 sierżant szef komp. 27. Dargiewicz Ambroży s. Józ. 1912 sierżant drużynowy 28. Kucharski Jan s. Stanisława 1903 sierżant drużynowy 29. Jemiałkowski Antoni s. Jana 1905 sierżant szef kompanii 30. Pędzik Michał s. Jana 1914 pluton. pchor. d-ca plut[onu]. dowódca pułku /-/ Ziarkowski płk. dypl., i szef sztabu pułku /-/ Królikowski.

1. Ziemba Franc. s. Adama 1911 plut. d-ca dru/yny 2. Ostrowski Stan. s. J[zefa 1909 plut. d-ca dru/yny 3. Guz Boles=aw s. Adama 1910 plut. d-ca dru/yny 4. Zawacki Jan s. Adama 1906 plut. d-ca dru/yny 5. Mikita Jan s. J[zefa 1909 plut. szef kompanii 6. Dąbrowski Micha=, s. J[zefa 1913 plut. d-ca dru/yny 7. Radkiewicz Micha= s. Ignac. 1912 plut. d-ca dru/yny 8. Ponikowski Narcyz s. Winc. 1908 plut. pchor. d-ca dru/yny 9. Kosi<ski Leonard s. Micha=a 1922 plut. pchor d-ca dru/yny 10. R[/ycki J[zef s. Stanis=awa 1899 plut. d-ca dru/yny 11. Dadas Boles=. s. Tomasza 1902 plut. d-ca dru/yny 12. Nieswad=o W=adys=. s. Florj. 1916 plut. d-ca dru/yny 13. Chilla Wiktor s. Franc. 1912 plut. pchor. szef kompanii 14. Weychman Marjan s. Waler. 1913 plut. pchor. pisarz 15. Ćwiek Franciszek s. Anton. 1911 plutonowy z-ca d-cy plutonu 16. Pryszczewski Wojc. [s. ?] 1897 plutonowy d-ca drużyny 17. Baluk Michał [s. nie wykaz.] 1918 plutonowy d-ca drużyny 18. Kuśmierek Romuald s. Ign. 1921 plut. pchor. działowy 19. Cylwik Antoni s. Michała 1912 kpr. pchor. działowy 20. Zawada Karol s. Mikołaja 1903 plutonowy z-ca d-cu plutonu 21. Bernat Jan s. Stanisława 1910 plutonowy działowy 22. Wojtala Józef s. Michała 1913 plutonowy działowy 23. Łukasik Marjan s. Feliksa 1912 plutonowy działowy 24. Fidut Bohdan s. Romualda 1910 plutonowy działowy 25. Słabuszewski Br. s. Piotra 1906 plut. zawod. szef batalionu 26. Idzi Piotr, s. Pawła 1913 plutonowy z-ca d-cy plutonu 27. Wolański Włodz. s. Kazim. 1907 plutonowy szef batalionu 28. Sienniecki Witalis s. Józefa 1916 plut. pchor. pisarz batalionu 29. Piotrowicz Teodor s. Mich. 1914 plutonowy z-ca d-cy plutonu 30. Filipowicz Kazimierz [s. ?] 1912 plutonowy orkiestrand waltornista 31. Wiktorowicz Jan s. Wład. 1905 plutonowy oficer służby egzkuc. [egzekucyjnej] 32. Cisowski Stan. s. Józefa 1896 plutonowy oficer służby egzkuc. 33. Wasilak Stefan s. Pawła 1912 plutonowy oficer służby egzkuc. 34. Olcha Michał s. Feliksa 1917 plutonowy oficer służby egzkuc. 35. Franczuk Grzeg. s. Józefa 1902 plutonowy oficer służby egzkuc. 36. Laskowski Czesł. s. Adama 1913 plutonowy oficer służby egzkuc. 37. Dzik Franciszek s. Jana 1895 plutonowy oficer służby egzkuc. 38. Derenowski Feliks s. Ant. 1917 kapral szef kompanii 39. Baran Czesław s. Józefa 1909 kapral instruktor 40. Łazarewicz Eugeniusz 1906 plutonowy kierownik sklepu 41. Otap Kazimierz s. Adolfa 1920 plutonowy [zdjęcie]¢ plutonu 42. Buczyński Karol 1923 kapral p.o. z-cy d-cy komp. 43. Kapustyński Józef s. Tom. 1900 plutonowy d-ca plutonu 44. Kołaczkowski Józef s. Tom. 1908 kapral pchor. starszy pisarz batalionu 45. Dżuga Władysław s. Józefa 1910 plutonowy d-ca drużyny 46. Mikoluk Kazimierz s. Tom. 1908 plutonowy d-ca drużyny 47. Świetlikowski Józef s. Andr. 1906 plutonowy d-ca drużyny 48. Kasperek Jan s. Mikołaja 1907 plutonowy pisarz kompanii 49. Skwarek Zygmunt s. Piotra 1922 plutonowy szef kancelarii 50. Monczyński Jan s. Jana 1920 plutonowy drużynowy 51. Cygler Jan s. Ignacego 1914 plutonowy drużynowy 52. Kulaga Michał s. Stefana 1913 plutonowy drużynowy 53. Celej Stanisław s. Szymona 1917 plutonowy drużynowy 54. Chochła Leonid [s. ?] 1909 d-ca 55. Blach Klemens s. Wacława 1913 plutonowy d-ca drużyny 56. Partyka Stanisław s. Winc. 1896 plutonowy d-ca drużyny 57. Mierzwiński Franc. s. Łuk. 1915 plutonowy d-ca drużyny 58. Libera Antoni s. Atanazego 1909 plutonowy d-ca drużyny 59. Gumienny Józef s. Jana 1899 plutonowy pisarz kompanii 60. Wypych Henryk s. Anton. 1905 plutonowy z-ca d-cy komp. 61. Żyłka Franciszek s. Walent. 1907 kapral szef kompanii 62. Urbański Jan s. Antoniego 1919 plutonowy z-ca dow. plutonu 63. Bryll Władysław s. Mikołaja 1899 plutonowy p.o. d-cy plutonu 64. Pielaszek Czesław s. Wład. 1906 plutonowy [drużynowy? trochę nieczyt.] 65. Mirosz Zbigniew s. Piotra 1920 kapral pchor. z-ca d-cy plutonu 66. Mandziuk Michał s. Bolesł. 1919 plutonowy z-ca d-cy plutony 67. Drajblat Ludych s. Izraela 1908 plutonowy szef warsztatu ślusarsko-blacharskiego, jedyny o narodowości żydowskiej podpisał: Królikowski mjr., szef sztabu pułku

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty Niżej wymienionym ogniomistrzom z Waszego Pułku; Salwa Czesław Barecki Tadeusz Kosiubowski Władysław Kowalik Józef Tarasiewicz Czesław stopień nie może być podwyższony, gdyż zajmowane przez nich stanowiska zastępców d-cy plutonu odpowiadają w/g etatu s i e r ż a n t o w i . Sierżant Wysocki Antoni i sierżant Dargiewicz Ambroży [w tekście Ambrożej] znajdują się na stanowisku drużynowych gdzie w/g etatu należy się plutonowy i z tego względu awansować oni nie mogą. Załącznik; wyciąg z zarządzenia nr 0246, na jednym arkuszu – tylko dla adresata. podpisali; p.o. szefa Oddziału Ogólno-Organizacyjnego /-/ Wasilewski, mjr. szef 1-go Referatu /-/ Rakiewicz, mjr. wyk. Ostaszewicz, 18.6.1945r. [1945.06.18] (DG) nr 1336 zarejestrowano 19.06.1945 [1945.06.19] Innymi słowy, obaj nie mogli dostać zasłużonego awansu bo nie było stanowisk do obsadzenia nimi – sprawiedliwość wojskowa. Krzyż czy medal może być pośmiertnie przyznany, a awans? Awans nie. Nigdy go nie otrzymał – nie został starszym sierżantem, zmarł w 2000 roku.

Zarządzenie nr 0422 z dn. 21 grudnia 1944. Niżej wymienionym z 3-go Zapasowego Pu-ku Piechoty nadaję kolejny stopień podoficerski: st. sierżanta (ogniomistrza) Fijałkowski Tadeusz ogn. Ziemiawa Wincenty ogn. Nawrocki Wiktor ogn. Majewski Stanisław sierż. Gołębiowski Bronisław sierż. Żukowski Leonard sierż. Siwek Władysław sierż. Kozieł Franciszek sierż. Migała Jan sierż. Babel Ignacy sierż. Zemiałkowski Antoni sierż.

– szef baterii – szef baterii – szef baterii – szef kompanii – szef kompanii – dca plutonu – szef kompanii – szef kompanii – szef kompanii – szef kompanii – szef kompanii

sierżanta Zieliński Józef Mikita Jan Chilla Wiktor Słabuszewski Stanisław Wolański Włodzimierz Kapustyński Józef Wypych Henryk Bryll Władysław

– szef kompanii – szef kompanii – szef kompanii – szef baterii – szef baterii – d-ca plutonu – z-ca d-cy kompanii – p.o. d-cy plutonu

plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut. plut.

plutonowego Cylwik Antoni kpr. – działowy Derenowski Feliks kpr. – szef kompanii Baran Czesław kpr. – instruktor saperski Buczyński Karol kpr. – p.o. z-cy d-cy kompanii Kołaczkowski Józef kpr. – st. pisarz baterii Skwarek Zygmunt kpr. – szef kompanii Żyłka Franciszek kpr. – szef kompanii podpisali: szef Sztabu 1-szej Armii /-/ Strażewski, gen. bryg. szef Oddziału Ogólno-Organizacyjnego /-/ Michnowiec, płk. wyk. Ostaszewicz, [zdjęcie]¢.12.44r. [1944.12.?] za zgodność: st. pom. szefa 1-go Referatu /-/ Ostaszewicz, kpt. ręcznie: Do rozkazu – Ziarkowski, 25.12.44 [1944.12.25]

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Dowódca 3 Zapasowego Pułku Piechoty, 2-giej Armii Wojska Polskiego W załączeniu zwracam jako bezpodstawny (sic!) [bezpodstawne] wnioski odznaczeniowe na [dla]: 1. Pańczuk Adam, s. Filipa mjr. 2. Antosz Franciszek, s. Jana por. 3. Czerepow Mikołaj, s. Jana por. 4. Lesisz Piotr, s. Michała ppor. 5. Kijonko Stanisław, s. Feliksa chor. [pisany także Kijonka] 6. Lapszyn Eugeniusz, s. Jerzego chor. 7. Dominko Kazimierz, s. Ignacego st. sierż. 8. Mazurkiewicz Stanisław, s. Bronisł. st. ogniom. 9. Niedziele Teofil, s. Marcina st. sierż. 10. Podchorski Lucjan, s. Jana st. sierż. Podhorski < hora (góra) > Zagórny 11. Strzebicki Karol, s. Mariana st. wachm. 12. Kołodyński Bógdan, s. Bolesława wachm. 13. Ławik Bronisław, s. Wincentego sierż. 14. Malec Hieronim, s. Piotra sierż. 15. Muchaldo Kazimierz, s. Kazimierza sierż. 16. Polanowski Bronisław, s. Michała sierż. 17. Ptaczkowski Bolesław, s. Łukasza sierż. 18. Sawicki Piotr, s. Karola sierż. 19. Wieczerko Bazyli, s. Zachariusza sierż. 20. Babik Jezes, s. Tomasza plut. 21. Baluk Michał, s. Jana plut. 22. Bartocha Stanisław, s. Michała plut. 23. Blach Klemens, s. Wacława plut. 24. Buczkowski Jan, s. Michała plut. 25. Cur Jan, s. Tomasza plut. 26. Drajblat Cudyk, s. Izraela plut. 27. Fuks Edward, s. Józefa plut. 28. Jasinowski Franciszek, s. Wojciecha plut. 29. Kaliński Stefan, s. Adama plut. 30. Karol Bazyli, s. Daniela plut. 31. Konopnicki Karol, s. Piotra plut. 32. Kopczyński Marian, s. Jakóba plut. 33. Wiśniewski Marceli, s. Antoniego plut. 34. Namysł Władysław, s. Stanisława plut. 35. Niemczyk Bolesław, s. Tadeusza plut. 36. Mazikow Aleksy, s. Piotra plut. 37. Salamon Antoni, s. Wojciecha plut. 38. Świetlikowski Józef, s. Andrzeja plut. 39. Wasyliszyn Marian, s. Stefana plut. 40. Wiktorowicz Jan, s. Władysława plut. 41. Gzula Teodor, s. Antoniego plut. 42. Chotkiewicz Stefan, s. Wiktora [Chodkiewicz] kpr. 43. Czyżewski Karol. s. Jana kpr. 44. Domalewski Stefan, s. Antoniego kpr. 45. Gajowski Jan, s. Jana kpr. 46. Gisler Adam, s. Józefa kpr. 47. Kownacka Michalina, c. Piotra kpr. 48. Mazur Jan, s. Feliksa kpr. 49. Ornatowski Zygmunt, s. Piotra kpr. 50. Oziewicz Aleksander, s. Franciszka kpr. 51. Paliszka Edward, s. Pawła kpr. 52. Zakrzewski Stanisław, s. Jana kpr. 53. Bro/Brewiński Lucjan, s. Jana szer. 54. Draskiewicz Zofia, c. Feliksa szer. 55. Dubiński Alfons, s. Jana szer. 56. Gawkowski Jan, s. Ignacego szer. 57. Golimowski Władysław, s. Józefa szer. 58. Jałocha Jan, s. Szymona szer. 59. Juniewicz Stanisław, s. Witolda szer. 60. Kownacka Helena, c. Jana st. szer. 61. Kownacka Władysława, c. Jana szer. 62. Kownacka Jadwiga, c. Piotra szer. 63. Kuspig Jan, s. Pawła szer. 64. Nalepkowna Franciszka, c. Józefa szer. 65. Orzeł Stefan, s. Antoniego szer. 66. Osińska Apolonia, c. Henryka szer. 67. Roszkowski Stanisław, s. Dominika szer. 68. Rafałowicz Michał, s. Ibrachima szer. 69. Sewal Mieczysław, s. Michała szer. 70. Szymański Władysław, s. Konstant. szer. 71. Wierzajtys Romuald, s. Adama szer. 72. Wroczyński Józef, s. Kazimierza szer. podpisali: szef Oddziału Personalnego 2-giej Armii W.P. /-/ Spiglasow, płk. szef 2-go Referatu Oddziału Personalnego /-/ Nieczipurczko, mjr. wykonał: Kaczor, por. ?asz: Bracław, S. chor., zał. 144


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Do Oddziału personalnego Sztabu 1-szej Armii W.P., nr. 0301/II, 1944 Przy niniejszym przedkładam wnioski nominacyjne następujących oficerów:

do stopnia kapitana Iwanowski Ludwik por. Zubkow Piotr por. Junakowski Jan por. Panow Wasyl por. Iwanow Andrzej por. Adajewski Jan por.

do stopnia porucznika Przegaliński Karol ppor. Forgacz Jan ppor. __iński Andrzej ppor. Piek__ki Jan ppor. Zaikin Jan ppor. Prysiażniuk Aleksander ppor.

do stopnia podporucznika Zubow Teodor chor. Nowiński Leopold chor. Różański Zbigniew chor. Wasilewski Jan chor. Ulianow Eugeniusz chor. Czubryt Józef chor. Łapicz Wiktor chor. Kucharczuk Konstanty chor. Reznikow Aleksander chor. Better Beno chor. Mickiewicz Jan chor. Jagiełło Konstanty chor. Raczyński Maksymilian chor. Zgola [Zgoła] Stanisł. chor.chor. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 111, T.W. Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty Zawiadamiam, że rozkazami Naczelengo Dowództwa Polskiego, niżej wymienieni oficerowie zostali mianowani: Rozkazem Nr. 48, z dnia 28.10.1944r. [1944.10.28] majorem w korpusie oficerów służby intendentury Fajkow Bekir kpt. podpisał: szef Oddziału Personalnego Kwatermistrzistwa 1-szej Armii W.P. /-/ Andrejew, ppłk., podpis czytelny wyk. [zdjęcie]¢_szyn. A.R., 10.11.1944. zarejestrowano 12 listopada 1944r. [1944.11.12] ręczny dopisek: jedno słowo [zdjęcie]¢ i podpis L. Królikowski Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty [odpowiedź] Na nr. 523/44, z dnia 11.10.44r. [1944.10.11] Zawiadamiam, że z rozkazu Naczelengo Dowództwa Polskiego o nadaniu stopnia oficerskiego st. sierż. Weiss M. [Maurycy] jeszcze nie otrzymałem. podpisał: szef Oddziału Personalnego 1-szej Armii W.P. /-/ Siebieżko, płk. dypl., szef 2-go Ref. Oddziału Personalnego /-/ Tatarzyński, mjr. wyk. Skuratowicz, kpt., 25.10.44r. [1944.10.25] zarejestrowano 31 października 1944r. [1944.10.31] ręczne dwa dopiski: 1. Do wiadomości, Ziarkowski, 31.10.44, 2. 3p., Wykonać, i podpis: L. Królikowski.

Do G=[wnego Zarz'du Polit.-Wych. 1 Armii W.P. W za='czeniu przesy=am wnioski awansowe na 4-ch podoficer[w, z pro>b' o nadanie im pocz'tkowego stopnia oficerskiego chor'/ego. 1. Dzierżyk Tadeusz-Edward s. Wład. sier/. pchor. 2. Kuszak Franciszek s. Stanisława sier/. 3. Siennicki Witalis s. Piotra plut. pchor. 4. Pawełczyk Antoni s. Antoniego kpr.

(-( Karpowicz pp=k. dypl., d-ca pu=ku (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski ppor., Nr. 305 }zdj"cie|¢ maja 1945 }1945.05. ...$|, Nr. 0281(III

[zdjęcie]¢ maja 1944 r.

Rozkaz Nominacyjny

§ 1. treść: awanse Niżej wymienionym nadaję stopień chorążego z dniem 1 maja 1944 r. a/ w piechocie: 1. Atamaniuk Mieczysław, s. Wilhelma plut. pchor. 2. Bujalski Zygmunt, s. Władysława st. sierż. 3. Brojanowski Adolf, s. Jana sierż. 4. Borkowski Antoni, s. Władysława kpr. 5. Czajka Wincenty, s. Marcina sierż. 6. Horak Jan, s. Ignacego st. sierż. 7. Koruba Bolesław, s. Antoniego st. sierż. 8. Kulawik Sylwester, s. Wacława st. sierż. 9. Łoś Stanisław, s. Modesta plut. 10. Matiuchiewicz Sergiusz, s. Cyryla st. sierż. 11. Niezgoda Władysław, s. Jana plut. 12. Oszustowicz Jan, s. Andrzeja st. sierż. 13. Petraniuk Eugeniusz, s. Pawła sierż. pchor. 14. Pelc Władysław, s. Andrzeja st. sierż. 15. Rudnicki Bronisław, s. Jana sierż. 16. Rubinkiewicz Jan, s. Antoniego plut. 17. Respondek Stanisław, s. Jana st. sierż. 18. Szpet Michał, s. Jerzego sierż. 19. Safader Jan, s. Józefa plut. 20. Sauter Stanisław, s. Franciszka plut. 21. Wilczewski Stefan, s. Józefa sierż. 22. Wąsowicz Hieronim, s. Stanisława sierż. 23. Wyka Stefan, s. Józefa sierż. 24. Zalewski Stanisław, s. Wojciecha plut. pchor. 25. Zdybel Józef, s. Franciszka plut. 26. Zgoła Stanisław, s. Jana st. sierż. 27. Peryt Władysław, s. Andrzeja plut. pchor. 28. Balcerzak Stanisław, s. Stanisława kpr. pchor. 29. Dąbkowski Czesław, s. Hieronima plut. pchor. 30. Fidyk Stefan, s. Jana plut. pchor. 31. Hańko Jerzy, s. Teodora plut. pchor. 32. Kekin Borys, s. Teofila sierż. pchor. 33. Markowski Kazimierz, s. Kazimierza sierż. pchor. 34. Olecki Józef, s. Józefa sierż. pchor. 35. Raczyński Maksymilian, s. Mercelego plut. pchor. 36. Szczęśniewicz Stanisław, s. Fran. plut. pchor. 37. Wierzchołowski Henryk, s. Adama plut. pchor. b/ kawalerii: 38. Krzaczkowski Michał, s. Ryszarda plut. pchor. 39. Bojło Wacław, s. Michała wachmistrz 40. Jakubczak Jan, s. Wojciecha st. wachm. 41. Lasocki Stanisław, s. Stanisława st. wachm. 42. Metzner Mieczysław, s. Franciszka wachmistrz 43. Spisacki Mieczysław, s. Aleksandra wachmistrz 44. Wajland Jan, s. Piotra st. wachm. 45. Brzeźniakiewicz Ferdynand, s. Marcelego

c/ w artylerii:

46. Chruścicki Marian, s. Aleksandra 47. Duma Jan, s. Jana 48. Nartowski Tadeusz, s. Włodzimierza 49. Peretiatkowicz Stanisław, s. Jana 50. Rzeszotko Piotr, s. Jana 51. Szymanik Stanisław, s. Piotra

kpr. pchor. ogniom. plut. plut. pchor. kpr. pchor. st. ognm. j.w.

d/ w służbie uzbrojenia: 52. Dotka Ludwik, s. Wawrzyńca st. sierż. 53. Furgał Zygmunt, s. Teofila j.w. 54. Kęsowski Wincenty, s. Szymona st. ognm. 55. Mieszko Józef, s. Jana st. sierż. 56. Sadkowski Władysław, s. Ludwika sierż. e/ w saperach: 57. Łopatyński Anastazy, s. Stanisława st. sierż. pchor. f/ w służbie łączności: 58. Binduchowski Ryszard, s. Walerego plut. pchor. 59. Bazarnik Emil, s. Antoniego sierż. 60. Czajkowski Michał, s. Tomasza j.w. 61. Garczyński Edmund, s. Józefa st. sierż. 62. Lekan Leon, s. Jana sierż. 63. Muster Józef, s. Jana j.w. 64. Poskrob Jan, s. Szczepana j.w. 65. Sroka Edward, s. Józefa st. sierż. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW g/ w brygadzie pancernej: 66. Marowski Ludwik, s. Waleriana plut. pchor. h/ w służbie samochodowej: 67. Paluch Walenty, s. Szymona sierż. i/ w administracji: 68. Baszyński Franciszek, s. Wincentego ogniom. 69. Boczoń Aleksander, s. Szczepana st. sierż. 70. Brajowski Aleksander, s. Jana wachm. 71. Brożek Piotr, s. Franciszka plut. 72. Czuliński Jan, s. Pawła ogniom. 73. Chmielewski Mieczysław, s. Leona st. sierż. 74. Dumański Stefan, s. Emila j.w. 75. Dąbrowski Zygmunt, s. Ludwika j.w. 76. Gieroba Adam, s. Mateusza sierż. 77. Hubert Stanisław, s. Władysława kpr. 78. Janiszewski Stefan, s. Józefa sierż. 79. Jędruszczak Dominik, s. Józefa st. sierż. 80. Krauze Czesław, s. Stanisława j.w. 81. Mojek Aleksander, s. Jana j.w. 82. Skurczyński Kazimierz, s. Mateusza j.w. 83. Sidorski Jan, s. Stanisława sierż. 84. Sęk vel Sękowski Józef, s. Michała plut. 85. Urbański Kazimierz, s. Stanisława st. sierż. 86. Woźny Stanisław, s. Jana j.w. 87. Zawiasa Jan, s. Józefa sierż. podpisał: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Berling, gen. bryg. za zgodność: /-/ Bujalski, chor. Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty Poniżej przesyłam wyciąg z rozkazu nominacyjnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, Nr. 30, z dnia 12 października 1944r. [1944.10.12], Lublin Na podstawie Dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944r. , niżej wymienionym oficerom nadaję z dniem 15 października 1944r. stopień wojskowy: majora w korpusie oficerów piechoty 3. Nowikow Aleksander kpt. 4. Zozuliński Józef kpt. kapitana w korpusie oficerów piechoty 1. Aczapowski Jan por. 2. Borowlow Mikołaj por. 4. Idow Michał por. 6. Lipkind Rachmael por. 7. Marwin Mikołaj por. kapitana w korpusie oficerów artylerii 10. Konaszewicz Piotr por. porucznika w korpusie oficerów piechoty 1. Antosz Franciszek ppor. 2. Domnin Daniel ppor. 3. Jankowski Franciszek ppor. 8. Maros Stefan ppor. 9. Milewski Kazimierz ppor. 11. Sołtysik Kazimierz ppor. 12. Tarnawski Jan ppor. 13. Wasinow Nił ppor. 14. Zoc Aleksiej ppor. porucznika w korpusie oficerów artylerii 15. Jasiukiewicz Sergiej ppor. 16. Przełucki Mieczysław ppor. podporucznika w korpusie oficerów piechoty 2. Dawidiuk Michał chor. 3. Forgacz Jan chor. 11. Lesisz Franciszek chor. 13. Owczarczyk Jan chor. 16. Pilecki Piotr chor. podporucznika w korpusie oficerów artylerii 25. Rejkowicz Jan chor. 26. Wasiliew Walenty chor. podporucznika w korpusie oficerów łączności 59. Iwanówna Helena chor. podporucznika w korpusie oficerów intendentury 95. Kalinowski Jan chor. podpisali: w zastępstwie Naczelnego Dowódcy W.P. /-/ Berling, gen. dyw. z-ca Naczelnego Dowódcy W.P. d/s Polit.-wych. /-/ Zawadzki, gen. bryg. szef Oddziału Personalnego 1-szej Armii /-/ Siebieżko, płk. dypl. szef 2-go Ref. Oddziału Personalnego 1-szej Armii /-/ Tatarzyński, mjr.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Rozkaz Nominacyjny _[dzień zatarty nadpisem Ziarkowskiego] kwietnia 1944 r., Sumy § 1. treść: mianowania Niżej wymienionych chorążych i podoficerów mianuję z dniem 1 maja 1944 r. a/ chorążymi piechoty: 1. Burgat Stanisław, s. Jana plut. 2. Czepirski Wacław, s. Adolfa sierż. 3. Cieślarz Jan, s. Jana sierż. 4. Flis Zygmunt, s. Józefa plut. 5. Grabowski Franciszek, s. Mariana sierż. 6. Jabłoński Józef, s. Antoniego sierż. 7. Jedliński Józef, s. Jakuba plut. 8. Kawa Józef, s. Józefa plut. 9. Kondratowicz Wład., s. Feliksa plut. 10. Kopikowski Włodz., s. Ananiusza plut. 11. Kudła Bolesław, s. Józefa plut. pchor. 12. Kruczyński Tadeusz, s. (Iesza?) plut. pchor. 13. Lusiak Feliks, s. Piotra st. sierż. 14. Nowiński Leopold, s. Kazimierza plut. pchor. 15. Owczarczyk Jan, s. Wawrzyńca st. sierż. 16. Pawłowski Michał, s. Stanisława plut. 17. Sieńko Józef, s. Piotra st. sierż. 18. Sikora Aleksander, s. nie wykaz. kpr. 19. Tomczuk Michał, s. Aleksego sierż. 20. Wieczoerk Ignacy, s. Józefa st. sierż. 21. Witkiewicz Stanisław, s. Franciszka plut. pchor. 22. Zaręba Stanisław, s. Stanisława plut. pchor. 23. Żyżycz Władysław, s. Władysława st. sierż. b/ chorążymi kawalerii 24. Bzduch Marian, s. Macieja st. wachm. 25. Hałas Stanisław, s. Józefa plut. 26. Hincz Józef, s. Pawła wachm. 27. Klecha Jan, s. Adama wachm. 28. Kotkowski Stanisław, s. Antoniego plut. pchor. c/ chorążymi artylerii 29. Banaś Antoni, s. Józefa plut. 30. Beller Józef, s. Henryka ognm. 31. Cisak Mieczysław, s. Karola ognm. 32. Makowski Jan, s. Wiktora plut. 33. Miecielica Michał, s. Michała plut. 34. Modrzycki Józef, s. Piotra ognm. 35. Przytoński Kazimierz, s. Marcelego st. ognm. 36. Tarnawski Antoni, s. Józefa ognm. 37. Żurakowski Aleksander, s. Bronisł. plut. d/ chorążymi w służbie uzbrojenia 38. Kowalski Marian, s. Bronisława kpr. 39. Wadecki Wacław, s. Jana sierż. e/ chorążymi lotnictwa 40. Wiśniewski Stanisław, s. Jana kpr. f/ chorążymi w służbie łączności 41. Burzyński Mieczysław, s. Pawła plut. 42. Denysiuk Michał, s. Łulasza sierż. 43. Gawora Stanisław, s. Wojciecha plut. 44. Lecyk Franciszek, s. Jana sierż. 45. Pawenta Józef Stanisł., s. Wawrzyn. st. sierż. 46. Rudnicki Stanisław, s. Adama plut. 47. Sachniewicz Władysław, s. Piotra kpr. pchor. g/ chorążymi intendentury 48. Rychłowski Józef, s. Walentego st. sierż. h/ chorążymi administracji 49. Janusz Franciszek, s. Antoniego sierż. 50. Lewicki Bronisław, s. Franciszka st. sierż. 51. Łosicki Feliks, s. Urbana j.w. 52. Warzecha Piotr, s. Jana sierż. podpisał: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Berling, gen. bryg. za zgodność: /-/ Bujalski, chor.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Dowództwo 1 Armji Polskiej w ZSRR Oddział Personalny [nie wykaz.] lipca 1944 nr 097 Do Dowódców Jednostek i Formacyj Zawiadamiam, że z Rozkazu Dowódcy 1 Armji do stopni oficerskich należy obowiązkowo zaznaczyć znajomość języka polskiego przez danego oficera. W wypadkach niestosowania się do powyższego rozkazu wnioski awansowe rozpatrywane nie będą – Szef Oddziału Personalnego Armji /-/ Siebieżko, płk. dypl. Szef 2 Refer. Oddz. Person. Armji /-/ Czerner, mjr. wyk. Wadejko, por. [zdjęcie]¢ listopada 1944 Do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego Oddział P e r s o n a l n y W upoważnieniu dla pobrania wniosków „proszę o wydanie oddawcy niniejszego 50-ciu arkuszy wniosków w języku rosyjskim na nadanie odznaczeń za wysługę lat dla oficerów i podoficerów 3-go Zap P.P.” podpisał; szef sztabu /-/ Królikowski mjr., inicjały LK, i 3-ci pom. szefa sztabu /-/ Milewski, por., podpis nieczyt. wyk. Milewski por. nr 61 T.W. Wyciąg z rozkazu nominacyjnego Nr. 209 [zdjęcie]¢ lipca 1944 [1944.07.05?] miejsce postoju Chopinów § 2. Niżej wymienionym podoficerom 3-go zapasowego Pułku Piechoty, którzy zdali egzaminy odpowiadające programowi szkoły chorążych, nadaję stopień wojskowy “chorążego” z datą starszeństwa 12 lipca 1944 r. 1. Chorzelewski Józef plut. d-ca plut. 2. Dąbrowski Ignacy sierż. 3. Gęborys Jan sierż. d-ca plut. 4. Filipczak Mieczysław kpr. d-ca plut. 5. Herba Stefan plut. d-ca plut. 6. Kaczmarek Ludwik sierż. d-ca plut. gospod. 7. Kołomażnik Józef [Kałamażnik] plut. st. szofer 8. Michałowski Tadeusz kpr. d-ca plut. 9. Paliwoda Józef sierż. d-ca plut. 10. Rudzki Romuald kpr. st. pisarz 11. Szyk Stanisław st. sierż. d-ca plut. 12. Szawłowski Stanisław kpr. d-ca plut. podpisali: członek Rady Wojennej /-/ Zawadzki, gen. bryg. d-ca Armii Polskiej w ZSRR /-/ Berling, gen. dyw. szef sztabu Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. za zgodność: szef 2-go Referatu Oddziału Personalnego /-/ Czerner, mjr. Rozkaz nominacyjny, Sumy, 8 maja 1944 ≤11944.05.08≥ treść: awans. Niżej wymienionym nadaję stopie od dnia 8 maja 1944 r. podporucznika a/ w piechocie: 1. Momoski Bronisław, s. Jana, chor. podpisał: d-ca Armii Polskiej w ZSRR /-/ Berling, gen. dyw. za zgodność: Bujalski, chor. Wyciąg z Rozkazu nominacyjnego Nr. 0146, Chopinów, 30 czerwca 1944 ≤11944.06.30≥ Niżej wymienionych oficerów, przybyłych po ukończeniu Szkoły Oficerskiej Wojsk Technicznych mianuję: 1. Lesisz Piotr chor. oficerem gazowym 3-go Zapas. P. Piech.. podpisali: członek Rady Wojennej /-/ Świerczewski, gen. dyw. d-ca Armii Polskiej w ZSRR /-/ Berling, gen. dyw. szef sztabu Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. za zgodność: pom. szefa 1-go Referatu Oddziału Personalnego /-/ Niedożdij, por. drukował B.K., nr 539

Rozkazem z dnia 2.VI.1944r. nr 046 zostali skierowani do dyspozycji d-cy 3 Zapas. p.p. na stanowiska oficerskie następujący podoficerowie: 1. Dąbrowski Ignacy, s. Antoniego sierż. 2. Wiślicki Leon, s. Adama sierż. pchor. 3. Bilski Ludwik, s. Józefa st. sierż. Jak wynika z pisma Waszego z dn. 5.6.1944r., nr. 052/06/L – podoficerowie ci zajmują stanowiska nie oficerskie. Podoficerów wymienionych należy natychmiast zatrudnić zgodnie z rozkazem, a o przydziałach ich powiadomić Oddział Personalny i Ewid. Oficerów – do dnia 8.VI.1944 r.podpisał: za szefa Oddz. Pers. i Ewid. ofic. /-/ Łoś, kpt. Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, dnia 3 czerwca 1944 [1944.06.03] Zapodać na jakich stanowiskach znajdują się oficerowie i podoficerowie: 1. Kaczmarek Ludwik, s. Józefa sierż. 2. Nikołajew Bolesław, s. Antoniego chor. 3. Górski Józef, s. Antoniego kpt. 4. Wołczecki Antoni, s. Hipolita ppor. 5. Gierasimowicz Jan, s. Józefa chor. 6. Nowicki Jan, s. Alojzego st. sierż. 7. Dąbrowski Ignacy, s. Antoniego sierż. 8. Wiślicki Leon, s. Adama sierż. pchor. 9. Bilski Ludwik, s. Józefa st. sierż. 10. Paluch Józef, s. Macieja plut. 11. Kolada Włodzimierz, s. Piotra kpt. 12. Forgacz jan, s. Wincentego chor. 13. Miszczenko Siemion, s. Jana por. podpisał: szef Oddz. Pers. sztabu Formowania [i Uzupełnień] Armii /-/ Łoś, kpt. Rozkaz nominacyjny Nr. 82, z dnia 10 grudnia 1944 r. Na podstawie Dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944 r. niżej wymienionym Absolwentom Centralnej Szkoły Oficerów Polit, Wychowawczych nadaję z dniem [zdjęcie] __pada 1944 roku stopień wojskowy: chorążego w korpusie oficerów piechoty: 41. Czeczko Ryszard 58. Fików Tadeusz 80. Gryszczuk Roman 81. Grzebień Zygmunt 150. Lipski Władysław 154. Łatkowski Zgigniew 209. Puszkar Eugeniusz 212. Rejfur Stefan 216. Rożek Mieczysław 217. Rubczyński Stanisław 223. Rybiec Tadeusz 224. Rysz Jan 225. Rzeszowicz Michał 310. Charuk Jan 321. Kelay Czesław 323. Kłosowski Mieczysław 332. Łatkowski Zygmunt 340. Rensz Czesław Rozkaz nominacyjny Nr. 42, z dnia 25.10.44 r.; dn. 14.11.44, nr. wych. 01133 Na podstawie Dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944 r. niżej wymienionym nadaję z dniem 1 listopada 1944 roku stopień wojskowyć w 3-cim Zapasowym Pułku Piechoty porucznika 1. Karpański Piotr (chor.?) podporucznika 2. Kukiełko Władysław (chor.?) podpisali: naczelny d-ca W.P. /-/ Rola-Żymierski, gen. bryg. z-ca nacz. d-cy W.P. d/s polit.-wych. /-/ Zawadzki Aleksander, gen. bryg. za zgodność: szef kanc. G.Z.P.W. 1-szej Armii W.P. /-/ Wonsz Gustawa, chor. zarejestrowano 18 listopada 1944, nr. 653

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wychodzący Numer 03275 Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty Zwracam wnioski awansowe na niżej wymienionych: 1. Adajewski Jan por. 2. Iwanow Andrzej j.w. 3. Iwanowski Ludwik j.w. 4. Junakowski Jan j.w. 5. Miszczenko Szymon j.w. 6. Panow Wasyl j.w. 7. Zubkow Piotr j.w. 8. Gerasimow Genadij ppor. 9. Hamada Gustaw j.w. 10. Lechkodymow Jan [pisany też Lekkodymow, Lekkodimow] j.w. 11. Piekarski Jan j.w. 12. Prysiażniuk Aleksander j.w. 13. Zaikin Jan j.w. 14. Better Beno j.w. 15. Hiller Chaskiel j.w. 16. Konkiel Józef j.w. 17. Kucharczuk Konstanty j.w. 18. Nowiński Leopold j.w. 19. Łapicz Wiktor j.w. 20. Rozański Zbigniew j.w. 21. Sawicki Alojzy j.w. 22. Ulianow Eugeniusz j.w. 23. Wasilewski Jan j.w. Miszczenkowi por. Gerasimowi ppor. Hamadowi j.w. Lechkodymowi j.w. Piekarskiemu j.w. do czasu naznaczenia na wyższe etatowe stanowisko kolejny stopień oficerski nadany być nie może. W pozostałych wnioskach wypełnić dokładnie wszystkie pozycje w myśl mego pisma Nr. 0386 z dnia 13 lipca 1944r. Zwracam uwagę na konieczność ścisłaego wypełniania poz. 16-tej, gdzie trzeba ukazać czyim rozkazem został mianowany do obecnego stopnia oficerskiego, oraz Nr. 1 – datę rozkazu. Bez wykazania tych danych wnioski będę zwracał bez rozpatrzenia. podpisał: szef Oddziału Personalnego 1-szej Armii /-/ Siebieżko, płk. dypl. szef 2-go Ref. Oddziału Personalnego /-/ Tatarzyński, mjr. wyk. Skuratowicz, kpt., A.M, nr 157, 2.12.44 [1944.12.02] zarejestrowano 5.XII.1944 [1944.12.05] Ręczne dopiski, dwa Ziarkowskiego: 1. Do rozkazu oficerskiego. Za niedbałe wykonanie zadania po zapołnieniu wniosków awansowych – 3-mu pomocniku szefa sztabu, por. Milewskiemu ogłaszam nagany (sic!), 2. inny dopisek, także Ziarkowskiego, opatrzony datą. 3. przez inną osobę: Zał. 37. przyjąłem, 9.XII.44, podpis nieczyt. Wychodzący Nr. 03275 Do Szefa Sztabu 3-go Zapasowego Pułku Piechoty [odpowiedź] Na pismo nr. 0224/III, z dnia 23.11.1944r. [1044.11.23] Zwracam jako niepotrzebne 2-gie egzemplarze wniosków awansowych, oraz zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej na niżej wymienionychć 1. Gerasimow Genadij ppor. 2. Hamada Gustaw j.w. 3. Lechkodymow Jan [pisany też Lekkodymow, Lekkodimow] j.w. 4. Piekarski Jan j.w. 5. Prysiażniuk Aleksander j.w. 6. Zaikin Jan j.w. 7. Better Beno chor. 8. Czubryt Józef j.w. 9. Hiller Chaskiel j.w. 10. Konkiel Józef j.w. 11. Kucharczuk Konstanty j.w. 12. Łapicz Wiktor j.w. 13. Nowiński Leopold j.w. 14. Reznikow Aleksander 15. Rozański Zbigniew j.w. 16. Sawicki Alojzy j.w. 17. Ulianow Eugeniusz j.w. 18. Wasilewski Jan j.w. 19. Zgoła Stanisław j.w. podpisał: szef Oddziału Personalnego 1-szej Armii /-/ Siebieżko, płk. dypl. szef 2-go Ref. Oddziału Personalnego /-/ Tatarzyński, mjr. wyk. Skuratowicz, kpt., A.M, nr 154, 1.12.44 [1944.12.01] zarejestrowano 4 grudnia 1944 [1944.12.04] Ręczny dopisek: Wykonać do 6.12.44 i zameldować. L. Królikowski, 4.12.44 J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, wch. nr. 02556 Na nr. 014/III, z dnia 17.10.1944r. [1944.10.17] Zwracam wniosek awansowy na Załucki Albert kpt. Do wniosku dołączyć zaświadczenie o pracy w przeszłości i przebiegu służby wojskowej. podpisał: szef Oddziału Personalnego 1-szej Armii /-/ Siebieżko, płk. dypl. szef 2-go Ref. Oddziału Personalnego /-/ Tatarzyński, mjr. wyk. Skuratowicz, kpt., A.M, nr 145, 27.10.44 [1944.12.02] zarejestrowano 31 października 1944 [1944.10.31], nr. 493 ręczne dopiski: 1. Sz. szt., wykonać, Ziarkowski, 31.10.44. 2. 3p, wykonać, LKrólikowski Wniosek awansowy o nadanie stopnia oficerskiego podporucznika wyciąg nazwisko i imię Starzec Adolf stopień wojskowy: pporucznik stanowisko: z-ca d-dy 3 zapas. p.p. na stanowisku od dnia 8.VII.1944 stopień wojsk. wg etatu podpułkownik rok urodzenia 1909 miejsce urodzenia: Żukowice Stare, pow. Tarnów, woj. Kraków narodowość: polska wykształcenie wojskowe Szkoła Podchor. Rezerwy Piech. w Zambrowie wykształcenie cywilne: Wyższe Studium Handlowe przebieg służby wojsk. opuszczam ze względu na długość opisu na froncie Armii Czynnej: od stycznia 1944 szczegółowa opinia dowódcy: W pracy inicjatywny, energiczny. Politycznie wyrobiony bardzo dobrze, pewny. Ma dużą praktykę w pracy politycznej, zdyscyplinowany, sumienny w pracy, itd. skończył nadaniem stopnia oficera polit.-wych., popierającego socjalistyczny system społeczny PRL, który walił się i zupełnie upadł w 1989; patrz Różne. Rozkaz nominacyjny Nr. 82, z dnia 10 grudnia 1944 r. Na podstawie Dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944 r. niżej wymienionym Absolwentom Centralnej Szkoły Oficerów Polit, Wychowawczych nadaję z dniem 10 grudnia 1944 roku stopień wojskowy w korpusie oficerów polityczno-wychowawczych porucznika: 1. Lis Leon 2. Mańko Wiktor 3. Nieszyn Jan 4. Pelczarski Zbigniew 5. Zieliński Zdzisław podporucznika: 1. Adamczuk Mieczysław 2. Augustyn Czesław 3. Balcer Franciszek 4. Bański Eustachy 5. Bartosiewicz Henryk 6. Baszyński Leon 7. Bieda bazyli 8. Biliński Wacław 9. Borowik Jan 10. Bortnowski Władysław 11. Bartnikow Jerzy 12. Bryćko Konstanty 13. Burza Jan 14. Celier Stefan 15. Chłoń Andrzej 16. Chruścicki Bolesław 17. Ciołek Bronisław 18. Cisłak Stefan 19. Ćwiąkalski Antoni 20. Czapraga Antoni koniec strony nr. 1, lista nie zakończona, zdecydowanie nie.

21. Bernaś Tadeusz 22. Dańko Zdzisław 23. Dybek Franciszek 24. Feliś Tadeusz 25. Firuta Marian 26. Florczak Józef 27. Gdula Stanisław 28. Gerlach Piotr 29. Gotlibowicz Wincenty 30. Hańczko Stanisław 31. Halewski Bolesław 32. Janusz Ryszard 33. Jastrzębski Leon 34. Jaziewicz Zenon 35. Kamiński Aleksander 36. Kania Stanisław 37. Kanula Jan 38. Kasprowicz Antoni 39. Kędzierski Tadeusz 40. Kicia Ignacy 41. Klitenik Leon 42. Kmieć Tadeusz 43. Kon Edward 44. Kondolewicz Czesław 45. Konopski Józef 46. Korobkow Tadeusz Juliusz 47. Kostrzewski Zenon 48. Kot Stefan


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Do Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupełnień Sztabu 1-szej Armii Polskiej. 0812/III, 6.V.1945r. [1945.05.06] podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Przegaliński, ppor., nr. 289, T.W. Spis oficerów 3-go Zapas. Pułku Piechoty z wyszczególnieniem kiedy otrzymali ostatni awans. Lp. Nazwisko i imię, syn

Stop. Stanowisko etat. Kiedy

dowództwo 1. Karpowicz Piotr, s. Trofima płk. d-ca pułku 2. Sumerowski Marian, s. M[arii]. kpt. z-ca d-cy 3. Kubiatowicz Lucjan, s. Konst.. por. lektor pułku sztab 4. Królikowski Leonid, s. Józefa mjr. 5. Adajewski Jan, s. Stefana kpt. 6. Przegaliński Karol, s. Wład. ppor. 7. Kurniewicz Jan, s. Piotra ppor. 8. Jemielin Arkadiusz, s. Pawła kpt. 9. Beda Franciszek, s. Ignacego ppor. 10. Dziubanowska Kazim., c. Aleks. chor.

szef sztabu 2 pom. sz. szt. 3 pom. sz. szt. 4 pom. sz. szt. szef łączn. szef przyg. fiz. szef tajn. kanc.

1944.12.01 1945.01.01 1945.04.18 1944.08.15 1945.03.15 1944.11.11 1944.07.11 1942.05.25 1945.02.28 1944.10.07

szefowie wydziałów 11. Szarłaj Jan, s. Iliusza ¯ Elijasz kpt. szef artylerii 1942.10.13 12. Lesisz Piotr, s. Michała chor. szef sł. chem. 1943.13.16 13. Panow Wasyl, s. Pawła kpt. szef służby inż. 1945.03.02 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

kwatermistrzostwo Fajkow Bekir, s. Ibrachima mjr. kwatermistrz 1944.10.28 Krasowski Maksymil. s. Dymitra por. szef zaop. art. 1941.06.07 Kalinowski Jan, s. Antoniego ppor. szef zaop. pien. 1944.10.15 Raczyński Maksymilian, s. Mar. chor. oficer płatnik 1944.05.09 Mankowski Ludwik, s. Stanisław por. szef zaop. mater. 1944.10.15 Olęcki Władysław, s. Józefa chor. szef zaop. żywn. 1944.07.21 Zawiada Jan, s. Józefa chor. oficer d/s zak. 1944.05.09 Niezgoda Władysław, s. Jana chor. oficer d/s zak. 1944.05.09

kompania łączności 22. Wertheim-Wertyński Mieczysław s. Edwarda chor. z-ca d-cy komp. 23. Bartoszewski Eugen., s. Franc. chor. d-ca szk. plut. 24. Kaczorowski Józef, s. Jana chor. d-ca plut. tel. 25. Krugliński Michał, s. Antoniego ppor. d-ca plut. radio 26. Cieśliński Zygmunt, s. Łukasza chor. d-ca plut. tel.

1944.11.11 1945.01.08 1945.03.01 1945.04.18 1945.01.08

kompania saperów 27. Junakowski Jan, s. Stefana kpt. d-ca komp. 28. Dobrzański Wawrzyn, s. ? chor. z-ca d-cy komp. 29. Ulianow Eugeniusz, s. Athanaz. ppor. d-ca plut. szk. 30. Jegorow Eugeniusz, s. Ignacego ppor. d-ca plut. sap. 31. Glanko Jan, s. Pawła ppor. d-ca plut. sap.

1945.02.23 1945.04.16 1945.02.25 1943.01.04 1938.10.09

kompania rusznic p-pancernych 32. Łapicz Wiktor, s. Antoniego ppor. d-ca komp. 1945.01.10 33. Cieślak Zygmunt, s. Walentego chor. z-ca d-cy komp. 1944.10.01 34. Śliwiński Bronisław, s. Władysł. chor. z-ca plut. szkoln. 1944.10.24 35. Guzejko Mieczysław, s. Ed. (?) ppor. d-ca plut. 1945.11.28 36. Dekundy Jan, s. Stanisława chor. d-ca plut. 1945.11.28 37. Wierzbicki Jan, s. Franciszka chor. d-ca plut. 1944.11.26 38. Pawluk Jan, s. Zachariusza

orkiestra chor. d-ca plut. orkiest. 1944.11.11

baon szkolny 39. Nowikow Aleksander, s. Jana mjr. d-ca baonu 1944.10.15 40. Cimoszewicz Marian, s. Wincent. ppor. z-ca d-cy baonu 1944.10.10 41. Zon-Mazia Izydor, s. Łazarza por. st. adiut. baonu 1944.04.18 42. Czubryt Józef, s. Antoniego ppor. d-ca 1-szej komp.1945.01.01 43. Marciniak Jan, s. nie wykaz. ppor. z-ca d-cy komp. 1945.01.01 44. Knetowicz Jerzy, s. Jakuba ppor. d-ca 2-go plut. 1945.04.18 45. Łapszyn Eugeniusz, s. Jerzego chor. d-ca 3-go plut. 1944.10.24 46. Dawidiuk Michał, s. Michała ppor. d-ca 2-giej komp. 1944.10.13 47. Korniak Eugeniusz, s. Karola chor. z-ca d-cy komp. 1944.11.11 48. Cudnoch stanisław, s. Heronima chor. d-ca 2-go plut. 1944.10.20 49. Krawczyk Władysław, s. Marcina ppor. d-ca plut. fizyl. 1944.10.24 1-szy baon strzelecki 50. Tarnawski Jan, s. Antoniego por. d-ca baonu 1944.10.13 51. Karczewski Jan, s. Michała ppor. z-ca d-cy baonu 1945.04.18 52. Antosz Franciszek, s. Stanisława por. st. adiut. baonu 1944.10.13

53. Owczarczyk Jan, s. Wawrzyńca ppor. 54. Lezuch daniel, s. Józefa ppor. 55. Tobiasz jan, s. Franciszka chor. 56. Drozd Jan, s. Antoniego ppor. 57. Radomski Antoni, s. nie wykaz. chor. 58. Kijowski Aleksander, s. Wadysł. ppor. 59. Łojewski Jan, s. Jana ppor. 60. Ptasiński Henryk, s. Franciszka ppor. 61. Kłosowski Mieczysław, s. ? chor. 62. Matejko Henryk, s. Stanisława ppor. 63. Wojtkiewicz Edward, s. Antoniego chor. 64. Mikucewicz Aleksand., s, Bolesł. chor. 65. Łatkowski Zbigniew, s. Michała chor. 66. Łatkowski Zygmunt, s. Michała chor. 67. Gąsior Stanisław, s. Feliksa ppor. 68. Brzyski Antoni, s. Wojciecha ppor. 69. Widelski Juliusz, s. Stanisława ppor. 70. Puszkar Eugeniusz, s. Stanisł. chor.

d-ca 1-szej komp.1944.10.13 z-ca d-cy komp. 1944.10.01 d-ca 1-go plut. 1945.04.08 d-ca 2-go plut. 1945.02.28 d-ca 3-go plut. 1944.04.08 d-ca 2-giej komp. 1945.04.18 z-ca d-cy komp. 1945.03.26 d-ca 1-go plut. 1945.11.28 d-ca 2-go plut. 1944.11.24 d-ca 3-go plut. 1945.11.28 d-ca 3-ciej komp. 1944.04.09 d-ca 1-go plut. 1945.11.28 d-ca 2-go plut. 1945.11.24 d-ca 3-go plut. 1945.11.24 d-ca komp. fizyl. 1945.11.19 d-ca 1-go plut. 1945.11.28 d-ca 2-go plut. 1945.11.28 d-ca 3-go plut. 1944.11.24

2-gi baon strzelecki 71. Iwanowski Ludwik, s. Kazimierza kpt. d-ca baonu 72. Łabędź jan, s. Antoniego chor. z-ca d-cy baonu 73. Sołtysik Kazimierz, s. Stefana por. st. adiutant 74. Zgoła Stanisław, s. Jana ppor. d-ca 4-tej komp. 75. Buczyński Karol, s. Zygmunta chor. z-ca d-cy komp. 76. Sorokulski Józef, s. Juliana ppor. d-ca 1-go plut. 77. Piatczyc Zygmunt, s. Franciszka chor. d-ca 2-go plut. 78. Bratkowski Czesław, s. Antoniego ppor. d-ca 3-go plut. 79. Ciechan Stanisław, s. Antoniego ppor. d-ca 5-tej komp. 80. Porowski Wacław, s. Jakuba chor. z-ca d-cy komp. 81. Penkała Eugeniusz, s. Władysł. [pisownia fonet., Pękała, J.D.| chor. d-ca 1-go plut. 82. Abucewicz Kazimierz, s. Józefa ppor. d-ca 2-go plut. 83. Krzemieniecki Józef, s. Macieja ppor. d-ca 6-tej komp. 84. Trębecki Emil, s. Michała chor. z-ca d-cy komp. 85. Charuk Jan, s. Mikołaja chor. d-ca 1-go plut. 86. Wojdyłło Wiktor, s. Witolda ppor. d-ca 2-go plut. 87. Przybyło Władysław, s. Jana ppor. d-ca 3-go plut. 88. Wajda Bronisław, s. Antoniego chor. d-ca komp. fizyl. 89. Kapusta Jan, s. Józefa chor. z-ca d-cy komp. 90. Rożek Mieczysław, s. Leona chor. d-ca 1-go plut. 91. Stacherski Juliusz, s. Eugen. chor. d-ca 2-go plut. nie wykazany, cała linijka pusta d-ca 3-go plut.

1945.01.10 1944.07.15 1944.11.15 1945.01.01 1945.01.01 1945.11.28 1945.11.28 1945.11.28 1944.10.04 1945.01.01 1944.11.24 1945.11.28 1939.07.15 1945.0416 1944.11.24 1944.11.24 1945.11.28 1945.11.28 1944.12.02 1944.11.24 1944.11.24

3-ci baon strzelecki 92. Czerepow Mikołaj, s. Jana por. d-ca baonu 1944.11.04 93. Masłowski Włodzimierz, s. Jana chor. z-ca d-cy baonu 1945.01.01 94. Jankowski Franciszek, s. Bolesł. por. st. adiutant 1944.11.13 95. Hamada Gustaw, s. Józefa ppor. d-ca 7-mej komp. 1936.10.01 96. Dańczak Stanisław, s. Michała ppor. d-ca 1-go plut. 1945.02.20 97. Grzebień Zygmunt, s. Józefa chor. d-ca 2-go plut. 1944.11.24 98. Lepieszko Józef, s. Feliksa ppor. d-ca 3-go plut. 1945.02.20 99. Nowiński Leopold, s. Kazimierza ppor. d-ca 8-mej komp. 1945.01.10 100. Lachowiecki Stanisław, s. Franc. chor. z-ca d-cy komp. 1944.11.11 101. Łapiński Józef, s. Władysława chor. d-ca 1-go plut. 1945.02.20 102. Barancewicz Józef, s. Andrzeja ppor. d-ca 2-go plut. 1945.02.20 103. Kilarski Józef, s. Albina ppor. d-ca 3-go plut. 1945.02.20 104. Piekarski Jan, s. Nestora por. d-ca 9-tej komp. 1945.03.15 105. Rukszta Mieczysław, s. Jakuba ppor. d-ca 1-go plut. 1945.02.20 106. Chankiewicz Jan, s. Jana ppor. d-ca 2-go plut. 1945.02.20 107. Ryń Wacław, s. Stanisława ppor. d-ca 3-go plut. 1945.02.20 108. Dąbrowski Ignacy, s. Antoniego chor. d-ca komp. fizyl. 1944.07.12 109. Lechowicz Mieczysław, s. Kazim. chor. z-ca d-cy komp. 1945.01.01 110. Bodecki Bronisław, s. Alojzego ppor. d-ca 1-go plut. 1945.02.28 111. Kasztyła Kazimierz, s. Kazimierza chor. d-ca 2-go plut. 1945.02.28 112. Bubko Tadeusz, s. Jana chor. d-ca 3-go plut. 1944.11.24 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.

baon c.k.m. Aczapowski jan, s. Mikołaja kpt. Mierzejewski Edward, s. Stefana chor. Zoc Aleksy, s. Antoniego por. Konkiel Jerzy, s. Waleriana chor. Lesisz Franciszek, s. Michała ppor. Milewski Julian, s. Hipolita chor. Gryczan Zygmunt, s. Jana ppor. Kionka Stanisław, s. Feliksa chor. Stawłowski Stanisław, s. Wiktora chor. Zieliński Waldemar, s. Aleksandra chor. Chorzelewski Józef, s. Jana chor. Czerny Władysław, s. Jana ppor. Sewaściukiewicz Wład., s. Jana ppor.

d-ca baonu 1943.10.13 z-ca d-cy baonu 1944.11.11 st. adiutant 1944.10.13 d-ca plut. szkoln. 1944.04.09 d-ca 1-szej komp.1944.10.13 z-ca d-cy komp. 1944.11.11 d-ca 1-go plut. 1945.02.28 d-ca 2-go plut. 1944.04.09 d-ca 2-giej komp. 1944.07.23 z-ca d-cy komp. 1945.01.01 d-ca 1-go plut. 1944.07.23 d-ca 2-go plut. 1945.02.28 d-ca 3-go plut. 1945.02.28

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

baon moździerzy Pańczuk Adam, s. Filipa mjr. d-ca baonu 1945.01.01 Pierzyhowski Wacław, s. Ludwika ppor. z-ca d-cy baonu 1944.10.25 Zubkow Piotr, s. Dymitra por. st. adiutant 1944.04.30 Wasinow Nił, s. Tryphona por. d-ca komp. szkoln.1944.10.13 Szymul Konstanty, s. Jana chor. d-ca 1-go plut. szk.1945.09.18 Mickiewicz Jan, s. Bazylego ppor. d-ca 2-go plut. szk.1945.03.15 Lekkodymow Jan, s. Michała pisany też Lekkodimow, Lechko~ ppor. d-ca kmp. 50 mm 1945.06.23 Sorokowik Konstanty, s. Józefa ppor. d-ca 1-go plut. 1944.12.16 Jankowski Kazimierz, s. Kazim. ppor. d-ca 2-go plut. 1944.04.09 Lichaczow Włodzim., s. Anidima ppor. d-ca kmp. 82 mm 1945.11.28 Różański Zbigniew, s. Brunona ppor. d-ca 1-go plut. 1945.01.23 Harasim Michał, s. Józefa chor. d-ca 2-go plut. 1945.11.28 Rzeźnik Stanisław, s. Andrzeja ppor. d-ca 3-go plut. 1945.11.28

139. 140. 141. 142.

baon rozdzielczy Borowlow Mikołaj, s. Włodzim. kpt. d-ca baonu 1944.10.13 Kulesza Jan, s. Bazylego chor. d-ca 1-szej komp.1944.10.25 Prokowski Franciszek, s. Marcina chor. d-ca 2-giej komp. nie wykaz. Herman Stanisław, s. Leona chor. d-ca 1-go plut. 1945.02.28

art. dyon 143. Komarowski Anastazy, s. Anton. ppor. z-ca d-cy artyl. 1945.01.01 144. Przyłunki Mieczysław, s. Wojc. [chyba Przyłucki, znane mi, J.D.] por. st. adiutant 1944.10.15 145. Lesnoj Mikołaj, s. Maksyma chor. z-ca plut. zwiad. 1944.03.01 146. Jasiukiewicz Sergiusz, s, Jana por. d-ca bat. szkoln. 1944.10.15 147. Gulczyński Mieczysław, s. ? chor. z-ca d-cy bat. 1945.01.01 148. Kaługin Teodor, s. Dymitra chor. d-ca plut. 76 mm 1944.03.01 149. Reznikow Aleksy, s. Wasyla ppor. d-ca plut. 45 mm 1945.01.01 150. Wasiljew Walenty, s. Teodora ppor. d-ca plut. 76 mm 1944.10.15 151. Goldsztein Bernard, s. Bernarda ppor. d-ca plut. 122 mm1943.03.17 152. Zubrzycki Michał, s. Włodzim. por. d-ca bat. 76 mm 1944.11.19 153. Terla Józef, s. Łukasza chor. z-ca d-cy bat. 1945.01.01 154. Skorobochatow Ilia s. Grzegorza [pisany też Skorobohatow, Skorobogatow; Ilia < Elijasz J.D.] por. d-ca 1-go plut. 1941.07.06 155. Tomin Włodzimierz, s. Dymitra chor. d-ca 2-go plut. 1944.03.01 156. Konaszewicz Piotr, s. Jana kpt. d-ca bat. 45 mm 1944.10.15 157. Rajkowicz Jan, s. Macieja ppor. d-ca 1-go plut. 1944.10.15 158. Zubow Fiodor, s. Jana chor. d-ca 2-go plut. 1943.04.11 159. Kulczycki Zygmunt, s. Władysł. por. d-ca 3-go plut. 1944.03.17 160. Adamienko Dymitr, s. Jana por. d-ca bat. 76 mm 1942.10.05 161. Pomaznoj Włodzimierz, s, Grzeg. ppor. d-ca 1-go plut. 1945.01.01 162. Mameka Eugeniusz, s. Wasyla chor. d-ca 2-go plut. 1944.03.01 163. Krawiec Julian, s. Maksyma ppor. d-ca 3 komp. 122 mm 1942.09.24 164. Kurochtin Jan, s. Jakuba chor. d-ca 1-go plut. 1942.12.01 165. Żyrnow Władysław, s. Ludwika chor. d-ca 2-go plut. 1944.03.01 166. Helczyński Rajmunt, s. Emanuela ppor. z-ca d-cy bat. 122 mm 1945.01.01 art. zaopatrzenie 167. Fiodorow Michał, s. Tymoteusza chor. technik art. zaopatrz. 1945.04.15 168. Proczek Piotr, s. Leona ppor. technik rusznikarz 1942.06.12 komp. czołgów 169. Forgacz Jan, s. Wincentego ppor. d-ca 3-go plut. komp. czołgów 1944.10.13 170. 171. 172. 173. 174. 175.

lekarze Protasow Leonid, s. Jakoba kpt. [Jakowa; pol. Jakób, Jakub, J.D.] Jurłowska Natalia, c. Borysa por. Bonkowski Władysław, s. Fryd. por. [pisownia fonet., Bąkowski, J.D.] Gołubienko Ludmiła, c. nie wykaz. ppor. Zandarow Wasyl, s. Michła chor. Kunica Aleksnder, s. Wiktora ppor.

st. lekarz

1945.01.01

mł. lekarz mł. lekarz

1944.05.01 1923, MSW

felczer felczer felczer wet.

1943.05.05 1944.04.11 1944.08.13

nauczyciele 176. Samołuk Roman, s. Józefa chor. nauczyciel [właściwie Samouk < sam się uczył; wyśmienite nazwisko na nauczyciela] nadetatowi 177. Szczegółkow Artemjusz, s. Konst. mjr. felczer wet. 178. Weinstein Dawid, s. Michała chor. aptekarz 179. Sienkiewicz Wsiewołod, s. Jana por. oficer śledczy

1944.11.11

1944.05 nie wykaz. 1944.09.12

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. w dokumencie: Uwaga, są 2 pozycje Nr. 59. ja numerację założyłem niezależnie i nie kontrolowałem różnic bo numeracja zbyt blisko grzbietu tomu, tak blisko, że jej nie widać jej gołym okiem. (wykonał: Przegaliński?)


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW

90

Przesunięcia, przeniesienia, zatwierdzenia, naznaczenia

Rozkaz Personalny Nr 2258 z dn. 23.08.1944, zatwierdzenie: [Nazwisko i imię] [Stopień] 1. 2. 3. 4. 5.

}Sztab| Ziarkowski Stanisław Pilecki Piotr Marwin Mikołaj Kowalski Piotr Goldchar Mieczysław

ppłk chor. por. chor. ppor.

Kompanja +'czno>ci 5. [błąd druk.] Bielow Aleksander ppor. 6. Iwanówna Halina chor. 7. Krugliński Michał chor. 8. Bazarnik Emil chor.

[Na stanowisku] d-ca Pułku pomocnik szefa sztabu pułku pomocnik szefa sztabu d/s łączności specjalnej oficer wychowania polit. Pułku szef kancelarii tajnej d-ca ...u [baonu lub plutonu] szkolnego komp. łączności d-ca plutonu ...icznego kompanii d-ca plutonu telefonicznego kompanii d-ca plutonu...go kompanii łączności

9. 10. 11. 12. 13.

Kompanja Saper[w Junakowski Jan ppor. Uljanow Eugenjusz chor. Miszczenko Szymon por. Iwanow Andrzej por. Nowicki Franciszek chor.

d-ca kompanji d-ca ...kompanji d-ca plutonu ... d-ca ... d-ca ... kompanji

14. 15. 16. 17. 18. 19.

Baon Szkolny Zozulski Józef kpt. Czerepow Mikołaj ppor. Jarząbek Szymon chor. Gerasimow Jan chor. Dawidjuk Michał chor. Jagiełło Konstanty chor.

d-ca baonu d-ca ... kompanji baonu d-ca ... plutonu strzeleckiego baonu d-ca plutonu ... strzeleckiego baonu d-ca kompanji strzeleckiej baonu d-ca ... [plut]onu strzeleckiego baonu

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1-szy Baon Strzelecki Załucki Albert kpt. d-ca baonu Antosz Franciszek ppor. starszy adjutant 1-go baonu Baczun Franciszek ppor. d-ca...onu strzeleckiego Dominik Daniel ppor. d-ca kompanji strzeleckiej Kijowski Aleksander ppor. d-ca plutonu strzeleckiego Wojtkowicz Edward chor. d-ca plutonu strzeleckiego Boramłow Mikołaj por. d-ca kompanji fizylierów baonu [lista – najwyraźniej – nie zakończona, bo nie ma nazwiska i stopnia oficera, lub oficerów, ją zatwierdzających]

Wyciąg z Rozkazu Nr 38 z dn. 28.09.1944. odkomenderowani do dyspozycji Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dniem dzisiejszym: 1 Rosenblum Aleksander szer. 2. Dominiak Czesław szer. 3. Zając Wacław szer. podpisali: Zawadzki, gen. bryg., Z-ca Naczelnego Dowódcy W.P., Michał Rola-Żymierski, gen. broni, Naczelny Dowódca W.P. Także, poniżej: Władysław Korczyc, gen. bryg., szef Sztabu Głównego W.P., za zgodność: [zdjęcie]¢...lodowska. [zdjęcie]¢...Gł. Z.P.W.W.P. [Głównego Zarządu Polit.-Wychowawczego Wojska Polskiego] Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 16 z dn. 1.10.1944 [1944.10.01], przedmiot: zwolnienie [przeniesienie, “zwalniam i naznaczam” J.D.]: zwoln. naznacz. Królikowski Leon [zdjęcie]¢ mjr. szef sztabu 2 Zapas. P.P. szef sztabu 3 Zapasowego P.P. podpisali: Jaroszewicz ppłk. i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P., Strażewski, gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodność: Janowski ppor., szef kanc. Oddz. Pers. Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 103 [lub 102], z dn. 15.10.1944, przedmiot: naznaczenie. Sumerowski Marjan por. bryg. panc. z-ca d-cy d/s polit.-wychowawczych podpisali: Jaroszewicz ppłk. i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P., Strażewski, gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodność: Wonsz Gustawa chor., sekr. Z.P.W. [Zarządu Polityczno-Wychowawczego] 1 AWP. [Armi Wojska Polskiego].

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 42 z dn. 19.10.1944 (zarejestrowany 1.11.1944), zwalniam z dotychczasowego stanowiska i mianuję: Biełow Aleksander [zdjęcie]¢..? d-ca plut. szkolnego łączn. szef łączności Pułku 9 bryg. p-panc. podpisali: [zdjęcie]...kowski, gen. bryg., [zdjęcie]¢ [Zarząd]u Głównego, [zdjęcie]... W.P. Rola-Żymierski, gen. broni, Naczelny D-ca W.P., i Krycki, płk., szef Wydziału Personalnego W.P. za zgodność: [zdjęcie]¢.... Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 43 z dn. 20-10-1944, Przedmiot: przeniesienie: [Ze stanowiska] Moskalik Piotr ppor. 3 Zapasowy Pułk Piech. Powiada Grzegorz chor. 3 Zapasowy Pułk Piech.

[Na stanowisko] z-ca d-cy d/s polit.-wych. baonu moździerzy z-ca kwatermistrza d/s polit.-wychowawczych

podpisali: Aleksander Zawadzki, gen. bryg., Z-ca Dowódcy d/s Polit.-Wychowawczych, Michał Rola-Żymierski, gen. broni, Naczelny Dowódca W.P., Strażewski, płk., szef Sztabu 1 Armii W.P., i Bronisław Półturzycki, szef Sztabu Głównego W.P. za zgodność: [zdjęcie]¢...wska. Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 19 z dn. 21.10.1944 (zarejestrowany 21.10.1944), Smirnow Piotr. przybyły z G.U.K. [?] L.K.O. [Ludowy Komisariat Obrony] Z.S.S.R szef łączności Pułku [3 Zapas. P.P.] podpisali: Półturzycki, gen. bryg., szef Sztabu Głównego W.P. Michał Rola-Żymierski, gen. broni, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego, Krycki, płk., szef Oddziału Personalnego W.P. za zgodność: Janowski, ppor., szef kanc. Oddz. Pers. Wyciąg z Rozkazu Nominacyjnego Nr 42 z dn. 25.10.1944, zwalniam z dotychczasowego stanowiska i mianuję: 5. Mostyński Marian ksiądz-kapitan kapelan 1 Samodz. Brygady Panc. im. Bohaterów Westerplatte podpisali: Strażewski, płk., szef Sztabu 1 Armii W.P., i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P. Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 374 z dn. 25.10.1944, naznaczenie: Sumerowski Marjan por. bryg. panc. z-ca d-cy d/s polit.-wychowawczych podpisali: Jaroszewicz ppłk. i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P., Strażewski, gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodność: Wonsz Gustawa, chor. Sekr. Z.P.W. [Zarządu Polityczno-Wychowawczego] 1 AWP. [Armi Wojska Polskiego]. Rozkaz Personalny Nr 0383 z dn 7.11.1944 ! 2., 13. Naznaczenie przybyłego z Głównego Wydziału Duszpasterstwa W.P., zmobilizowanego przez Rejonową Komendę Uzupełnień [R.K.U.] – Lublin Talarek Stanisław ksiądz kapelan 3 Zapasowego P.P. podpisał: Strażewski, płk., szef Sztabu 1 Armi W.P., i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P. za zgodność: Kwaczeniuk, kpt., z-ca szefa 1 Refer. Oddz. Person. 1 AWP Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 0425, z dn. 25.11.1944. przedmiot: zatwierdzenie. Melman Antoninę ...or. Karczewski Jan .....r. Komorowski Anastazy ...or. Mierzejewski Edward ...or. Olszewski Roman ...or. Wertheim-Wertyński Mieczysław ...or.

nauczycielka 3 Zapas. P.P. z-ca d-cy baonu moździerzy 3 Zapas. P.P. z-ca d-cy dyonu artylerii z-ca d-cy baonu ckm z-ca d-cy kompanii z-ca d-cy sam[odzielnej]. kompanii łączności

Niżej wymienionych przenoszę do dyspozycji Głównego Zarządu Pol[lityczno].-Wych[owawczego]. W.P. Rossowską Felicję z 3 Zapas. Pułku Piechoty. Niżej wymienionych odkomenderowuję do dyspozycji z-cy d-cy 3 Zapas. Pułku Piechoty na przeciąg od 25.11 do 15.12.44 r.: Cimoszewicz Henryk ....r. z brygady pancernej Środa Henryk ....r. z 1 bryg. artylerii ciężkiej Szwajnicz Wacław ....r. z 1 d.p. [dywizji pancernej] Pierzymowski Wacław ....r. z 4 d.p. [dyw. panc.] Wasilewski Stanisław ....r. z 4 bryg[ady]. p-panc. Wiszniewicz Jerzy ....r. z 2 d.p. Dobrzyński Wawrzyniec sierż. z 2 d.p. podpisali: Jaroszewicz, ppłk, zastępca dowódcy 1 Armii W.P. do Spraw pol.-wych. [polityczno-wychowawczych], Korczyc, gen. dyw., Dowódca 1 Armii Wojska Polskiego, i Strażewski gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodność: Wonsz Gustawa, chor., [zdjęcie]¢...Z.P.W.1 A.W.P. [Zarządu Polit.-Wychowawczego 1 Armi W.P.]

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 0425, z dn. 25.11.1944. [1944.11.25] przedmiot: ? _rera Wiktora ? wykładowca 3 Zapas. P.P. _nerskiego Stefana ? wykładowca 3 Zapas. P.P. wykładowca 9 P.P. 3 dyw. panc. podpisali: Jaroszewicz, ppłk, zastępca dowódcy 1 Armii W.P. do Spraw pol.-wych. [polityczno-wychowawczych], Korczyc, gen. dyw., Dowódca 1 Armii Wojska Polskiego, i Strażewski gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodność: Wonsz Gustawa, chor. Rozkaz Personalny Nr 0424 z dn. 28.11.1944 [1944.11.28] Łabędź Jan chor. zast. d-cy baonu Milewski Juliusz chor. zast. d-cy komp. Korniak Eugeniusz chor. zast. d-cy komp. Rozkaz Personalny Nr 0418 z dn. 28.11.1944 [1944.11.28], zarejestr. 1944.12.07 1. Osiński Andrzej ppor. d-ca komp. fizyl. d-ca komp. 2. Gąsior Stanisław por. d-ca komp. czołg. d-ca plutonu 3. Krzemieniecki Józef ppor. d-ca plut. strzel. d-ca plutonu 4. Tomczuk Michał chor. d-ca komp. strzel. d-ca plutonu 5. Gerasimow Genadij ppor. d-ca plut. moźdz. d-ca plutonu moździerzy 6. Nowicki Jan chor. p.o. adjutanta dyonu artyl. szef kancelarii i płatnik kompanii podpisali: Strażewski, gen. bryg., szef Sztabu 1 Armi W.P., i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P. za zgodność: Huszcza, por. _ [p.o.?]. szefa 1 Ref. Oddz. Person. 1 A[rmi]. W.P. Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 0424, z dn. 28.XI.1944, zarejestr. 30 listopada 1944. przedmiot: zatwierdzenie. ! 3. Niżej wymienionych zatwierdzam: Łabędź Jan chor. z-ca d-cy baonu 3 Zapasowego Pułku Piechoty Milewski Juliusz chor. z-ca d-cy kompanii 3 Zapasowego Pułku Piechoty Korniak Eugeniusz chor. z-ca d-cy kompanii 3 Zapasowego Pułku Piechoty podpisali: Jaroszewicz, ppłk, zastępca dowódcy 1 Armii W.P. do Spraw pol.-wych. [polityczno-wychowawczych], Korczyc, gen. dyw., Dowódca 1 Armii Wojska Polskiego, i Strażewski gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodność: Wonsz Gustawa, chor. Rozkaz Personalny Nr 0427 z dn. [zdjęcie]¢... grudnia 1944, zarejestr. 2.12.1944. zwolnieni z zajmowanych stanowisk i naznaczeni: [Nazwisko i imię] [Stopień] [Naznaczony na stanowisko] Karczewski Jan [zdjęcie]¢....r. /chor., ppor., por.?) z-ca d-cy baonu moźdz[ierzy]. Komarowski Anastazy [zdjęcie]¢..or. z-ca d-cy dyonu artyl[erii]. Mierzejewski Edward [zdjęcie]¢..or. z-ca d-cy baonu ckm [ciężkich karabinów maszynowych] Olszewski Roman [zdjęcie]¢..or. z-cy d-cy kompanii Wertheim-Wertyński Mieczysław [zdjęcie]¢..or. z-ca d-cy samodz[ielnej]. kompanii łączności Wyżej wymienionych przenoszę do dyspozycji Głównego Zarządu Polit.-Wych. W.P.: chor. Rossowską Felicję. [zdjęcie]¢ [Niżej?] wymienionych odkomenderowuję od 25.11 do 15.12.44 [1944, ich nazwiska]: Cimosiewicz [zdjęcie]¢...or., z bryg. pancernej Środa Henryk [zdjęcie]¢...or., z 1 brygady artylerii ciężkiej Szwajnicz Wacław [zdjęcie]¢...or., z 1 d.p. [dywizji pancernej] Pierzymowski Wacław [zdjęcie]¢...or., z d.p. [dywizji pancernej] Wasilewski Stanisław [zdjęcie]¢...or., z 4 bryg. p-panc. [przeciwpancernej] Wiszniewicz Jerzy [zdjęcie]¢...or., z d.p. [dywizji pancernej] Dobrzyński Wawrzyniec st. sierż. z 2 d.P. [dywizji pancernej] podpisali: Jaroszewicz ppłk. i Korczyc, gen. dyw., D-ca 1 Armi W.P., Strażewski, gen. bryg., szef Sztabu W.P. za zgodność: Wonsz Gustawa, chor. szef kanc. Z.P.W. [Zarząd Polit.-Wych.] 1 AWP. [Armi Wojska Polskiego].

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Rozkaz Personalny Nr 0427 z dn. (?) grudnia 1944, zarejestr. 2.12.1944. zwolnieni z zajmowanych stanowisk i naznaczeni ! 1. 3. Smirnow Piotr por. szef łączn. sam. zapas. d-ca plut. łączn. 2 dyw. piechoty im. Henryka Dąbrowskiego. ! 2. 4. Jemielin Arkadiusz kap. rezerwa oficerska szef łączn. 3 samodzielnego zapasowego p.p. Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr. [nie wykazany] z dn. 04.12.1944 [1944.12.04] Lesuch Daniel ppor. z-ca d-cy komp. podpisał: Jaroszewicz, ppłk., Z-ca Dow. 1 Armi W.P. d/s Pol.-Wych. [Polityczno-Wychowawczych] Korczyc. gen. dyw., i Strażewski, gen. bryg.. za zgodność: Woncz Gustawa, chor., szef kanc. ZPWIAWP [Zarząd Polit.-Wych. 1 Armi W.P.]. Rozkaz Personalny Nr 0455, z dn. 06.12.1944 absolwenci Kursów Chorążych Armii naznaczeni na stanowiska ! 5. w 3 Zapasowym Pułku Piechoty: [Nazwisko i imię] [Stop.] [Naznacz. na stanowisko] 41. Kelay Czesław chor. d-ca plut. strzel. Rozkaz Personalny nr 0474 z dn. 26 grudnia 1944 }1944.12.26| !1

Niżej wymienionych oficerów 3 Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam:

L.p. Nazwisko i imię Stopień (zwolniony) Ze stanowiska 1. Domnin Daniel por. d-cy 2-giej komp. strzeleckiej 1 baonu strzeleckiego 2. Kijowski Aleksander ppor. d-cy plut. strzel. 2-giej komp. strzel.1 baonu strzel. 3. Nowiński Leopold chor. d-cy plut. strzel, 4-tej komp. strzel. 2 baonu strzel. 4. Piekarski Jan ppor. d-cy plut. fizylierów komp. fizyl. 2 baonu strzeleckiego 5. Idow Michał kpt. d-cy 1-szej kompanii baonu rozdzielczego 6. Dąbrowski Ignacy chor. starszego adjutanta baonu szkolnego 7. Lipkin Rachmiel kpt. d-cy 2-giej komp. c.k.m. baonu c.k.m. (pisany też Libkin, Libkind; Rachmael, Rachmil) 8. Ostrowski Józef por. d-cy baonu rozdzielczego 9. Pilecki Piotr ppor. p.o. pomocnika szefa sztabu pułku 10. Kaczmarek Ludwik chor. d-cy plut. strzel. 7-mej komp. strzel. 3-go baonu strzel. 11. Forgacz Jan ppor. d-cy plutonu fizylierów 3-ciej komp. fizyl. 3-go baonu strzel.

(naznaczony) Na stanowisko d-cy 2-giej kompanii baonu rozdzielczego d-cy komp. strzeleckiej tegoż baonu d-cy 6-tej kompanii strzel. 2-go baonu strzeleckiego d-cy 9-tej komp. strzel. 3-go baonu strzeelckiego d-cy 7-mej kompanii strzeleckiej 3-bo baonu strzel. d-cy 3-ciej kompanii fizylierów 3-go baonu strzel. d-cy baonu rozdzielczego d-cy 2-giej komp. c.k.m. baonu c.k.m. d-cy plutonu 2-giej kompanii baonu rozdzielczego technika 1-go plutonu czołgów d-cy plutonu kompanii czołgów

§2

Niżej wymienionych oficerów 3 Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i przydzielam do Rezerwy Oficerskiej Armii:

12. Kulpa Michał ppor. 13. Szlupik Henryk ppor. 14. Kochane Marek chor. 15. Hiller Chafkiel chor. 16. Weiss Maurycy chor. 17. Gierasimowicz Jan chor. [pisany także Herasimowicz( 18. Rudzki Romuald chor.

d-cę plutonu fizyl. 1-szej komp. fizyl. 1-go baonu strzel. d-cę plutonu strzel. 4-tej komp. strzel. 2-go baonu strzel. d-cę 6 kompanii strzeleckiej 2-go baonu strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego 6 komp. strzel. 2-go baonu strzel. p.o. pomocnika szefa sztabu do spraw szyfrowych d-cę 2-go plutonu strzel. 2-giej komp. strzel. baonu szkolnego

d-cę plutonu fizylierów 1 komp. fizyl. 1-go baonu strzel.

§3 Niżej wymienionych oficerów 3 Zapasowego Pułku Piechoty skreślić z ewidencji oficerskiej Pułku: 19. Kałamarznik (sic!) Józef chor. d-cę plutonu strzel. 5-tej kompanii strzeleckiej baonu strzel., jako aresztowanego przez Oddział Informacyjny tylko w tym Rozkazie w ten sposób: Kałamarznik, w innych Kałamażnik. podstawa: Meldunek d-cy Pułku nr 0365 z dnia 9.12.1944 r. [1944.12.09] 20. Kaplikiewicz Stanisław ppor. d-cę 9 kompanii strzel. 3-go baonu strzeleckeigo, jako skierowanego do szpitala z powodu choroby. podstawa: Meldunek d-cy Pułku nr 0365 z dnia 9.12.1944 r. [1944.12.09] 21. Filipczak Mieczysław chor. d-cę plutonu fizylierów baonu szkolnego, jako skierowanego do szpitala z powodu choroby. podstawa: Meldunek d-cy Pułku nr 0365 z dnia 9.12.1944 r. [1944.12.09]

Znajdującego się w Rezerwie Oficerskiej Armii:

§4

22. Kurniewicz Jan

ppor.

naznaczam na stanowisko

pomocnika szefa sztabu do spraw szyfrowych

23. Walusz Marian

ppor.

naznaczam na stanowisko

d-cy plutonu strzel. 2-giej komp. strzel. 1 baonu rozdzielczego

Przybyłego ze szpitala, po wyleczeniu:

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW !5 Ni/ej wymienionych oficer[w 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty zatwierdzam na zajmowanych stanowiskach&

24. Przegaliński Karol ppor. 3-go pomocnika szefa sztabu 25. Skorecki Kazimierz chor. d-cy plutonu telefonicznego kompanii łączności 26. Krugliński Michał chor. d-cy plutonu radiowego kompanii łączności 27. Panow Wasyl por. inżyniera pułkowego 28. Jegorow Sergiusz ppor. d-cy plutonu saperów kompanii saperów 29. Gęborys Jan chor. d-cy plutonu saperów kompanii saperów 30. Śliwiński Bronisław chor. d-cy plutonu szkolnego kompanii rusznic przeciwpancernych 31. Rysz Jan chor. d-cy plutonu kompanii rusznic przeciwpancernych 32. Wierzbicki Jan chor. d-cy plutonu kompanii rusznic przeciwpancernych 33. Pawluk Jan chor kapelmistrz 34. Brzeziński Józef chor. d-cy plutonu strzeleckeigo 1-szej komp. baonu szkolnego 35. Dawidiuk Michał ppor. d-cy 2-giej kompanii strzeleckiej baonu szkolnego 36. Hamada Gustaw ppor. d-cy plutonu 2-giej kompanii baonu szkolnego 37. Cudnoch Stanisław chor. d-cy plutonu strzeleckiego 2-giej komp. baonu szkolnego 38. Krawczuk Władysław ppor. d-cy plutonu fizylierów baonu szkolnego 39. Owczarczyk Jan ppor. d-cy 1-szej kompanii 1 baonu strzeleckiego 40. Tymkiewicz Bolesław chor. d-cy plutonu strzel. 2-ciej komp. strzel. 1-go baonu strzeleckiego 41. Radomski Adam sierż. d-cy plutonu strzel. 1 komp. strzeleckiej 1 baonu strzeleckiego 42. Kłosowski Mieczysł. chor. d-cy plutonu strzel. 2 komp. strzeleckiej 1 baonu strzeleckiego 43. Kelay Czesław chor. d-cy plutonu strzel. 2 komp. strzeleckiej 1 baonu strzeleckiego 44. Tarnowski Jan ppor. d-cy 3-ciej kompanii strzel. 1-go baonu strzeleckiego 45. Łatkowski Zygmunt chor. d-cy plutonu strzel. 3-ciej komp. strzel. 1 baonu strzel. 46. Łatkowski Zbigniew chor. d-cy plutonu strzel. 3-ciej komp. strzel. 1 baonu strzel. 47. Rensz Czesław chor. d-cy plutonu fizylierów 1-szej komp. fizyl. 1 baonu strzeleckiego 48. Prokopski Franciszek chor. d-cy plutonu fizylierów 1-szej komp. fizyl. 1 baonu strzeleckiego 49. Puszkar Eugeniusz chor. d-cy plutonu fizylierów 1-szej komp. fizyl. 1 baonu strzeleckiego 50. Gryszczuk Roman chor. d-cy plutonu strzel. 4-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 51. Rejfur Stefan chor. d-cy plutonu strzel. 4-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 52. Wajda Bronisław chor. d-cy plutonu strzel. 4-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 53. Szyk Stanisław chor. d-cy plutonu strzel. 5-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 54. Lipski Władysław chor. d-cy plutonu strzel. 5-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 55. Charuk Jan chor. d-cy plutonu strzel. 6-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 56. Ciechan Stanisław ppor. d-cy plutonu strzel. 6-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 57. Czeczko Ryszard chor. d-cy plutonu strzel. 6-tej komp. strzel. 2-go baonu strzeleckiego 58. Rożek Mieczysław chor. d-cy plutonu fizyl. 2-giej komp. fizyl. 2-go baonu strzeleckiego 59. Stacherski Juliusz chor. d-cy plutonu fizyl. 2-giej komp. fizyl. 2-go baonu strzeleckiego 60. Penkała Eugeniusz chor. d-cy plutonu fizyl. 2-giej komp. fizyl. 2-go baonu strzeleckiego 61. Michałowski Tadeusz chor. d-cy plutonu strzel. 7-mej komp. strzel. 3-go baonu strzeleckiego 62. Grzebień Zygmunt chor. d-cy plutonu strzel. 7-mej komp. strzel. 3-go baonu strzeleckiego 63. Sołtysiak Kazimierz ppor. d-cy 8-mej komp. strzeleckiej 3-go baonu strzeleckiego 64. Basarnik Emil ppor. d-cy plutonu strzel. 8-mej komp. strzel. 3-go baonu strzel. 65. Kasiewicz Jerzy chor. d-cy plutonu strzel. 8-mej komp. strzel. 3-go baonu strzel. 66. Tarełko Michał chor. d-cy plutonu strzel. 9-tej komp. strzel. 3-go baonu strzeleckiego 67. Rybiec Tadeusz chor. d-cy 2-go plutonu strzel. 9-tej komp. strzel. 3-go baonu strzel. 68. Łapszyn Eugeniusz chor. d-cy plutonu strzel. 9-tej komp. strzel. 3-go baonu strzeleckiego 69. Reszowicz Michał chor. d-cy plutonu fizyl. 3-ciej komp. fizyl. 3-go baonu strzeleckiego 70. Rubczyński Stanisław chor. d-cy plutonu fizyl. 3-ciej komp. fizyl. 3-go baonu strzeleckiego 71. Busko Tadeusz chor. d-cy plutonu fizyl. 3-ciej komp. fizyl. 3-go baonu strzeleckiego 72. Ciosek Józef ppor. d-cy 3-go plutonu 2-giej kompanii baonu c.k.m. 73. Chorzelewski Józef chor. d-cy plutonu c.k.m. 2-giej komp. c.k.m. baonu c.k.m. 74. Szawlewski Stanisław chor. d-cy plutonu c.k.m. 2-giej komp. c.k.m. baonu c.k.m. 75. Szymul Konstanty chor. d-cy plutonu 50 mm moździerzy komp. szkolnej baonu moźdz. 76. Herba Stefan chor. d-cy plut. 50 mm moździerzy 1-szej komp. moźdz. baonu moźdz. 77. Paliwoda Józef chor. d-cy plut. moździerzy 50 mm 1-szej komp. moźdz. baonu moźdz. 78. Mądrowicki Bolesław ppor. d-cy plutonu 1-szej kompanii baonu rozdzielczego. Podpisali: dowódca 1 Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. dywizji, i szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. brygady, także szef Oddziału Personalnego 1 Armii W.P. /-/ Siebieżko, płk. dypl.

Wyciąg z rozkazu personalnego nr 0444, z dnia 4. 12. 1944 r. [1944.12.04], zarejestrowanego 15.01.1945 [1945.01.15]

Niżej wymienionych oficerów Służby Zdrowia 1 Armii W.P. naznaczam na następujące stanowiska: 16. Borocho[zdjęcie]¢ (Borochow?) Mikołaj, s. Piotra kpt. p.o. młodszego lekarza na młodszego lekarza 17. Jurłowska Natalja, c. Borysa por. p.o. d-cy komp. sanitarnej na d-cę kompanii sanitarnej 18. Klimencki Mieczysław, s. Mieczysława bez stopnia p.o. lekarza dentysty na lekarza dentystę 19. Bałandina Lidja, c. Grzegorza bez stopnia p.o. felczera na felczera 20. Gołubienko Ludmiła, c. Włodzimierza ppor. p.o. felczera na felczera 21. Ignatow Michał, s. Bazylego ppor. p.o. felczera na lefczera 22. Muchanow Borys, s. Bazylego chor. p.o. felczera na felczera 23. Zandarow Bazyli, s. Michała chor. p.o. felczera na felczera 24. Weinstein Dawid, s. Michała bez stopnia p.o. szefa apteki na szefa apteki podpisali: dowódca 1 Armii Wojska Polskiego /-/ Korczyc, gen. dywizji, i szef sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. brygady. za zgodność: /-/ Malinowski kpt., kierownik 2-go Referatu Służby Zdrowia. pieczęć okrągła Pułku, dwa napisy w otoku: w j. polskim i rosyjskim, w środku – Orzeł Biały wzoru 1943. ręcznie: Sz. sztabu, Po otrzymania (sic!) sprawki co do “kompanii sanitarnej” – do rozkazu, Ziarkowski, 15.I.45. [1945.01.15] także ręcznie, piórem i charakterem pisma Ziarkowskiego: szef taj kancel, Wykonać, 15.I.45 inny dopisek, czerwonym ołówkiem: wykonano, 17.I.1945.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Dowództwo [zdjęcie]¢ Dywizji Piechoty, miejsce postoju, 21.009.1945 r. Rozkaz Oficerski nr. 21 pkt. VII. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców plutonów c.k.m. ! 1, ! 2, ! 3 dotyczą 10-go Pułku Piechoty, nie dotyczą 11-go Pułku Piechoty. ! 4. pkt. I. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców kompanii strzeleckich: w 11-tym Pułku Piechoty 1. Owczarczyk Jan por. 2. Szarek Kurt ppor. 3. Wojtkiewicz Edward ppor. 4. Zgoła Stanisław por. 5. Kulesza Jan ppor. 6. Maliga Wacław ppor. 7. Homada Gustaw por. 8. Nowiński Leopold ppor. pkt. II. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców kompanii c.k.m.: w 11-tym Pułku Piechoty 1. Lesicz Franciszek ppor. 2. Szawłowski Stanisław ppor. 3. Piekarski Jan por. pkt. III. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców kompanii moździerzy 82 mm: w 11-tym Pułku Piechoty 1. Wasinow Nil por. 2. Lechkodymow Jan ppor. pisany też Lekkodymow, Lekkodimow pkt. IV. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców: w 11-tym Pułku Piechoty 1. Łapicz Wiktor ppor. komp. rusznic p-pancernych 2. Krugliński Michał ppor. komp. łączności pkt. V. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców plutonów strzeleckich: w 11-tym Pułku Piechoty 1. Frankiewicz Jerzy ppor. 2. Drozd Jan ppor. 3. Radomski Antoni chor. 4. Ptasiński Henryk ppor. 5. Kasiewicz Jerzy ppor. 6. Matejko Henryk ppor. 7. Brzyski Antoni ppor. 8. Podolecki Stanisław ppor. 9. Łatkowski Zygmunt chor. 10. Bratkowski Czesław ppor. 11. Piatczyc Zygmunt chor. 12. Rożek Mieczysław chor. 13. Abusiewicz Kazimierz ppor. 14. Penkała Eugeniusz chor. (Pękała?) 15. Chamienia Stanisław chor. 16. Wejdylle Wiktor ppor. 17. Przybyło Władysław ppor. 18. Charuk Jan chor. 19. Lepieszko Józef ppor. 20. Grzebień Zygmunt chor. 21. Bubko Tadeusz chor. 22. Barancewicz Józef ppor. 23. Rukszta Mieczysław ppor. 24. Kosztyło Mieczysław chor. 25. Łapiński Józef ppor. 26. Kilarski Józef ppor. 27. Chahlampowicz Stanisław chor. pkt. VI. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców szkolnych plut. strzeleckich: w 11-tym Pułku Piechoty 1. Celej Stanisław chor. 2. Monczyński Jan chor. (Mączyński?) 3. Cudnok Stanisław chor. 4. Krawczyk Władysław ppor.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

pkt. VII. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców plutonów c.k.m.: w 11-tym pułku piechoty: 1. Gryczan Zygmunt ppor. 2. Kadziłka Henryk ppor. 3. Chorzelewski Henryk chor. 4. Sewaściukiewicz Wład. ppor 5. Chochla Leon chor. 6. Milewski Juliusz chor. 7. Prokowski Franciszek ppor. pkt. VIII. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców plut. moździerzy 82 mm: w 11-tym pułku piechoty: 1. Szymul Konstanty chor. 2. Rzeźnik Stanisław ppor. 3. Harasin Michał chor. 4. Malik Jan chor. pkt. X. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców rusznic p-pancernych: w 11-tym pułku piechoty: 1. Wajda Bronisław chor. szkolne plutony rusznic p-pancernych: 1. Śliwiński Bronisław chor. 2. Dekundy Jan ppor. pkt. XI. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców plutonów łączności: w 11-tym pułku piechoty: 1. Bartoszewski Eugeniusz chor. 2. Kaczorowski Józef chor. 3. Chmiel Michał czor. 4. Parafiańczyk Franciszek chor. 5. Jabczyński Michał chor. pkt. XII. Z dniem 21 września 1945 [1945.09.21] niżej wymienionych oficerów zatwierdzam na stanowiskach dowódców plutonów saperów: w 11-tym pułku piechoty: 1. Rozmarynowski Tadeusz chor.

! 5. pkt 2. por. Kurniewicza przenoszę z 11-go Pułku Piechoty na stanowisko p.o. 1-go pomocnika szefa Operacyjnego Oddziału Sztabu Dywizji. podpisali: d-ca dywizji /-/ Korewski, płk. szef sztabu dywizji /-/ Walikowski, płk. gwardii za zgodność: szef 4-go Oddziału /-/ Adajewski, kpt. Wyciąg z Rozkazu Nominacyjnego Nr. 108, z dnia 31 grudnia 1944, Lublin Na podstawie Dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944 r. niżej wymienionym oficerom nadaję z dniem 1-go stycznia 1944 r. (sic!, 1945) stopień wojskowy: podporucznika 90. Pomaznoj Włodzimierz chor. 92. Reznikow Aleksander chor. podpisali: Naczelny Dowódca W.P. /-/ Michał Rola-Żymierski, gen. broni, dowódca artylerii W.P. /-/ Czerniawski, gen. dyw. za zgodność: szef kancelarii Oddz. Pers. Art. 1-szej Armii /-/ _orowski (Borowski?), chor. zarejestrowano 6.01.1945 r. [1945.01.06] ręcznie: Wykonano, podpis nieczyt. Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr. 7, z dnia 5 stycznia 1945. Niżej wymienionym oficerom służby zdrowia naznaczam na następujące stanowiska: 37. Bonkowskiego Władysława por. rezerwy zmobilizowanego, na młodszego lekarza 3-go Pułku Zapasowego. podpisali: kwatermistrz W.P. /-/ ledwie czyt. Logino (?), gen. dyw., szef służby sanitarnej /-/ Moguczy, gen. bryg. zarejestrowano 2.02.1945 r. [1945.02.02].


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wojsko Polskie, Rozkaz Personalny nr 088, z dn. [zdjęcie]¢ marca 1945 [1945.03.?] zarejestrowany 18.03.1945 [1945.03.18]

§ 1. Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam na stanowiska: w 1-szej Dywizji Piechoty Czerwonego Sztandaru im. Tadeudza Kościuszki – Lp. Nazwisko i imię Stopień Ze stanowiska Na stanowisko 1. Iwanow Andrzej kpt. d-cy komp. rusznic p-panc. d-cę komp. rusznic p-panc. 2. Paliwoda Józef chor. d-cy plut. moździerzy d-cę komp. moździerzy 3. Wasilewski Jan chor. d-cy komp. fizylierów d-cę komp. fizylierów w 2-giej Dywizji Piechoty, Warszawskiej, im. Henryka Dąbrowskiego – 4. Tarełko Michał chor. d-cy plut. strzeleckiego 5. Rubczyński Stanisław chor. d-cy plut. fizylierów 6. Rysz Jan chor. d-cy plut. rusznic p-panc. 7. Baczun Franciszek ppor. d-cy plut. strzeleckiego 8. Rubiec Tadeusz chor. d-cy plut. rusznic p-panc. 9. Tymkiewicz Paweł chor d-cy plut. strzeleckiego 10. Kowalski Paweł chor. d-cy plut. c.k.m.

d-cę komp. strzeleckiej d-cę komp. fizylierów d-cę plut. rusznic p-panc. d-cy plut. strzeleckiego d-cę plut. rusznic p-panc. d-cę plut. strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego

w 3-ciej Dywizji Piechoty, im. Romualda Traugutta – 11. Brzeziński Józef chor. d-cy plut. strzeleckiego 12. Kielaj [Kelay] Czesław chor. d-cy plut. strzeleckiego 13. Gryszczuk Roman chor. d-cy plut. strzeleckiego 14. Czeczko Ryszard chor. d-cy plut. strzeleckiego 15. Rajfur Stefan chor. d-cy plut. strzeleckiego 16. Lipski Władysław chor. d-cy plut. strzeleckiego

d-cę plut. strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego d-cę plut. strzeleckiego

w 6-tej Dywizje (sic!) ...w 6-tej Dywizji Piechoty – 17. Jarosiński Bolesław kpt. pom. szefa sztabu d/s ewidenc. 18. Zaikin Jan por. d-cy komp. strzeleckiej 19. Kondraszow Michał kpt. d-cy komp. moździerzy 20. Walusz Marian por. d-cy plut. strzeleckiego 21. Jarząbek Szymon chor. d-cy plut. fizylierów 22. Jagiełło Konstanty ppor. d-cy plut. strzeleckiego 23. Skurecki Kazimierz chor. d-cy plut. łączności 24. Herba Stefan por. d-cy komp. c.k.m. 25. Ciosek Józef por. d-cy plut. c.k.m. 26. Kucharczuk Konstanty ppor. d-cy plut. c.k.m. 27. Rzeszowicz Michał chor. d-cy plut. fizylierów 28. Maros Stefan por. d-cy komp. c.k.m. podpisali: d-ca 1 Armii W.P. /-/ Popławski, gen. dyw. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. szef Oddziału Personalnego 1 Armii W.P. /-/ Siebieżko, płk. dypl.

pom. szefa sztabu d/s ewidenc. d-cę komp. moździerzy d-cę komp. moździerzy d-cę komp. strzeleckiej d-cę komp. fizylierów d-cę komp. strzeleckiej d-cę plut. strzeleckiego d-cę komp. moździerzy d-cę komp. c.k.m. d-cę komp. c.k.m. d-cę plut. fizylierów d-cę komp. c.k.m.

Wojsko Polskie, Rozkaz Personalny nr 234, z dn. [zdjęcie]¢ czerwca 1945 [1945.06.?] zarejestrowany 8.07.1945 [1945.07.08] Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam na stanowiska: Lp. Nazwisko i imię Stopień Ze stanowiska Na stanowisko 1. Zon-Mazia Izydor kpt. st. adjutanta baonu szkolnego st. adjutanta baonu c.k.m. 2. Zubkow Piotr chor. st. adjutanta baonu moździerzy st. adjutanta baonu szkolnego 3. Zoc Aleksy por. st. adjutanta baonu c.k.m. st. adjutanta baonu moździerzy podpisali: d-ca 1 Armii W.P. /-/ Popławski, gen. dyw. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Miszczenko, gen. bryg. za zgodność: pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. Armii /-/ Grygorowicz, kpt. Projekt Rozkazu Personalnego, bez daty, zapewne gdzieś w połowie listopada 1944. § 1. Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapas. Pułku Piech. 1 Armii W.P. zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam na stanowiska 3-ciej kompanii karnej. Niżej wymienionych oficerów 3 Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam: L.p. Nazwisko i imię Stopień [zwolniony] Ze stanowiska [naznaczony] Na stanowisko 1. Osiński Andrzej ppor. d-ca 3-ciej komp. fizyl. 3 baonu strzel. d-ca 3-ciej kompanii karnej 2. Gąsior Stanisław por. d-ca kompanii czołgów d-ca 1-go plutonu kompanii karnej 3. Krzemieniecki Józef ppor. d-ca plutonu 3-ciej komp. strzeleckiej d-ca 2-go plutonu kompanii karnej 4. Tomczak Michał chor. d-ca 7-mej komp. strzel. 3-go baonu d-ca 3-go plutonu kompanii karnej 5. Gerasimow Genadij ppor. d-ca plutonu moździerzy baonu moźdz. d-ca plutonu moździerzy kompanii karnej 6. Nowicki Jan chor. p.o. adiutanta artylerii dyonu szef i płatnik kompanii karnej Pomocnik szefa 1-go Referatu Oddziału Personalnego 1 Armii W.P. /-/ Jankowski, kpt. wyk. Jankowski, kpt., T.W. zatem, w formie osobnego dokumentu Rozkaz Personalny nr. 042 z dn. [zdjęcie]¢ listopada 1944, zarejestrowany 7.XII.1944 r. [1944.12.07] te same nazwiska, w tej samej kolejności, zwolnieni z tych samych stanowisk i naznaczeni na te same stanowiska, jak wyżej. podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. szef sztabu 1-szej Armii /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: Huszcza, por., pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Person. 1-szej Armii W.P., podpis czytelny, ładnym charakterem pisma, kaligrafią, pieczęć okrągła Pułku, z dwoma napisami w otoku, w j. polskim i rosyjskim, z Orłem Białym, wzoru 1944, w środku. ręcznie: [zdjęcie]¢ Ziarkowski, 7.12.44

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wyciąg a Rozkazu Personalnego ]Niminacyjnego\, nr. 0456 [zdjęcie]¢.grudnia 1944 r. [1944.12.$], zarejestrowany 18.XII.1944 [1944.12.18]. § 1. Niżej wymienionych oficerów zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam: L.p. Nazwisko i imię Stopień [zwolniony] Ze stanowiska [naznaczony] Na stanowisko 1. Jaroszyński Bolesław kpt. pomocnik kierownika 1-go referatu sztabu 2-giej samodzielnej brygady pom. szefa sztabu d(s ewidencji 3-go Zapas. Pułku Piech. 2. Marwin Mikołaj kpt. pom. szefa sztabu d(s łączności spec. 1-szy pomocnik szefa sztabu tegoż Pułku 3. Milewski Kazimierz por. pom. szefa sztabu 3-go Zap. P. Piech. d-ca komp. strzeleckiej baonu rozdzielczego 3-go Zap. Pułku Piech. § 2. Niżej wymienionych oficerów z rezerwy oficerskiej naznaczam: 6. Dziubanowska Kazimiera Janina chor. szef kancelarii tajnej 3-go Zapas. Pułku Piechoty podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. dyw. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: /-/ Niedożdij, por., pom. szefa 1 Ref. Oddz. Personalnego 1 AWP, drukował B.K. nr. 2019 ręcznie: 1. Do rozkazu, Ziarkowski, 18.12.44 [1944.12.18] 2. Wykonano, nieczyt. [Dziubanowska Kazimiera] Dowództwo [zdjęcie]¢ Dywizji Piechoty, Rozkaz Oficerski nr 2, miejsce postoju, dnia 29.8.45 r. [1945.08.29] § 1. Z dniem 28 sierpnia 1945 r. mianuję niżej wymienionych oficerów na następujące stanowiska: 1. Markowski Stefan, s. Ignacego mjr. szefa łączności dywizji 2. Krasiejnikow L. S. ppłk. d-cę artylerii dywizji 3. Warszukow Paweł, s. nie wykaz. kpt. pom. szefa sztabu d-ctwa artylerii dywizyjnej 4. Minajew Michał, s. Wasila ppłk. intendenta dywizji 5. Ulianow Aleksy, s. Michaiła mjr. szefa sztabu żywnościowego dywizji 6. Krasowski Włodzimierz, s. Wład. kpt. szefa działu mundurowego dywizji 7. Kęsowski Stanisław, s. Szymona kpt. szefa służby weterynaryjnej dywizji 8. Staniszewski Stanisł., s. Felicjana kpt. d-cę samodzielnego baonu saperów na stronie nr 2 ciąg dalszy strony nr 1, czyli od numeru 9 do 21 włącznie, po czym strona nr 3, od numeru 24 (nry 22 i 23 zgubione) 9. Marcinek Józef, s. Józefa kpt. szefa sztabu samodz. baonu saperów 10. Antoniuk Leon, s. Jana por. d-cę kompanii saperów w samodz. baonie saperów 11. Wajda Jan, s. Karola ppor. d-cę kompanii saperów w samodz. baonie saperów 12. Burkiewicz Tadeusz, s. Władysława kpt. d-cę kompanii w samodz. baonie łączności 13. Korycki Marian, s. Onufrego ppłk. d-cę 10-go pułku piechoty 14. Wałużynicz Piotr, s. Łukasza ppłk. szefa sztabu 10-go pułku piechoty 15. Myczko Józef, s. nie wykaz. por. d-cę 1-go baonu 10-go pułku piechoty 16. Soporowski Jan, s. nie wykaz. ppor. d-cę 2-go baonu 10-go pułku piechoty 17. Karpowicz Jan, s. Trofima ppłk. d-cę 11-go pułku piechoty 18. Pilgujewski Mikołaj, s. Jana mjr. szefa sztabu 11-go pułku piechoty 19. Boroblow Mikołaj, s. Włodzimierza kpt. d-cę 3-go baonu 11-go pułku piechoty 20. Dawidiuk Michał, s. nie wykaz. ppor. komendantem szkoły podoficerskiej 21. Kolendowski Edmund, s. nie wykaz. ppłk. d-cę 12-go pułku piechoty 22. opuszczone dwa numery: 22 i 23 – maszynista zgubił numerację nominacji, i stronę 3 zaczął od numeru 24 23. opuszczone dwa numery: 22 i 23 – maszynista zgubił numerację nominacji, i stronę 3 zaczął od numeru 24 24. Protasow Leon, s. nie wykaz. kpt. st. lekarzem 11 pułku piechoty 25. Fajkow Bakir, s. nie wykaz. mjr. z-cą d/s gospodarczych d-cy 11-go pułku piechoty 26. Krasowski Maksymilian, s. nie wykaz. por. szefem zaopatrzenia artylerii 11-go pułku piechoty 27. Olecki Władysław, s. nie wykaz. chor. szefem zaopatrzenia żywnościowego – furażu 28. Zawiasa Jan, s. nie wykaz. chor. pomocnikiem szefa zaopatrz. żywność. – furażu 29. Kalinowski Jan, s. nie wykaz. ppor. szefa oddziału finansowego 11-go pułku piechoty 30. Jankowski Franciszek s. nie wykaz. por. adjutanta 3-go baonu strzeleckiego 31. Domalewski Marceli, s. nie wykaz. ppor. szefa zaopatrzenia taborowo-mundurowego 12-go pułku piechoty 32. Jastrzębski Bronisław, s. nie wykaz. ppor. pomocnika zaopatrzenia żywnościowego – furażu podpisali: d-ca dywizji /-/ Korewski płk. p.o. szefa sztabu /-/ Wasiuryn, ppłk. za zgodność: szef 4-go Oddziału /-/ Adajewski, kpt. zarejestrowano 30.08.1945 [1945.08.30] ręczny dopisek z datą 31.8.45 [1945.08.31] § 2. Niżej wymienionych oficerów dopuszczam z dniem 29.8.45 r. [1945.08.29] na następujące stanowiska: na stronie 1 znajduje się 9 pozycji, tj. 9 nazwisk oficerów, z pułków 10, 11, i 12, z nich tylko 2 (dwa) z 11-go pułku piechoty: 3. Kania Franciszek, s. Antoniego kpt. d-cy baonu strzelców 11-go pułku piechoty 4. Siemieński Edward, s. Marcina kpt. d-cy baonu strzelców 11-go pułku piechoty podpisał d-ca 4-tej dywizji piechoty /-/ Korewski, płk. za zgodność: szef kancelarii 4-go Oddziału /-/ Goldman [Jerzy?], ppor. na stronie 2 znajduje się 12 pozycji, od numeru 11 do 22 (nie od 10-go!), z nich tylko dwie dotyczą oficerów 11-go pułku piechoty: 18. Kurniewicz Jan, s. nie wykaz. por. 1-szego pomocnika szefa sztabu 11-go pułku piechoty 19. Jemielin Arkadiusz, s. nie wykaz. kpt. szefa łączności 11-go pułku piechoty

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr 0234 z dn. [zdjęcie]¢ czerwca 45r. [1945.06$] Niżej wymienionych oficerów 3 Zapasowego Pułku Piechoty zatwierdzam na zajmowanych stanowiskach: 4. Monczyński (Mączyński) Jan chor. d-cy plutonu baonu szkolnego 5. Cygler Jan chor. d-cy plutonu baonu szkolnego 6. Celej Stanisław chor. d-cy plutonu baonu szkolnego 7. Tobjasz Jan chor. d-cy plutonu baonu 1-go strzeleckiego 8. Radomski Antoni chor. d-cy plutonu baonu 1-go strzeleckiego 9. Chamień Stanisław chor. d-cy plutonu baonu 2-go strzeleckiego 10. Kozioł Józef chor. d-cy plutonu baonu 2-go strzeleckiego 11. Chochła Jan chor. d-cy plutonu baonu c.k.m. 12. Szymański Stanisław chor. d-cy plutonu kompanii moździerzy 50 mm baonu moźdz. 13. Malik Jan chor. d-cy plutonu kompanii moździerzy 50 mm baonu moźdz. 14. Góra Józef chor. d-cy plutonu baonu rozdzielczego podpisali: dowódca 1-szej Armi W.P. /-/ Popławski, gen. broni szef sztabu 1-szej Armii /-/ Miszczenko, gen. bryg. za zgodność: pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Grygorowicz, kpt. zarejestrowano 8.07.1945 [1945.07.08] Rozkaz Personalny nr 0239 z dn. 30 czerwca 45r. [1945.06.30] Niżej wymienionych oficerów dywizjonu artylerii 3 Zapasowego Pułku Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego zatwierdzam na zajmowanych stanowiskach: 1. Przełupski Mieczysław por. starszego adjutanta dywizjonu artylerii 2. Lesnoj Mikołaj ppor. d-cy plutonu zwiadowczego dywizjonu artylerii 3. Zubrzycki Michał por. d-cy baterii szkolnej dywizjonu artylerii 4. Goldsztejn Bernard ppor. d-cy plutonu baterii szkolnej dywizjonu artylerii 5. Wysiliew Walenty ppor. d-cy plutonu baterii szkolnej dywizjonu artylerii 6. Gaługin Fiodro ppor. d-cy plutonu baterii szkolnej dywizjonu artylerii 7. Reznikow Aleksy ppor. d-cy plutonu baterii szkolnej dywizjonu artylerii 8. Krawiec Julian por. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 122 mm dywizjonu artylerii 9. ?yrnow Włodzimierz ppor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 122 mm dywizjonu artylerii 10. Kurochtin Jan ppor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 122 mm dywizjonu artylerii 11. Adamenko Dymitr por. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 86 mm dywizjonu artylerii 12. Mameko Eugenjusz ppor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 76 mm dywizjonu artylerii 13. Pomaznoj Włodzimierz ppor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 76 mm dywizjonu artylerii 14. Tomin Włodzimierz chor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 76 mm dywizjonu artylerii 15. Konaszewicz Piotr kpt. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 45 mm dywizjonu artylerii 16. Kulczycki Zygmunt por. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 45 mm dywizjonu artylerii 17. Zubow Teodor ppor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 45 mm dywizjonu artylerii 18. Rajkowicz Jan ppor. d-cy plutonu baterii [moźdź.] 45 mm dywizjonu artylerii jedynie pierwsza strona wpięta do teczki, stąd nie jest zupełnie jasne kto wydał ten rozkaz. zerejestrowano: 8.07.1945 [1945.07.08] ręczne dopiski: 1. Do rozkazu, L. Królikowski, 2.7.45 [1945.07.02] 2. Rozkaz Nr. 0156 z dnia 10.VII.45 [1945.07.10] Wojsko Polskie, Rozkaz Personalny nr 0186, z dn. 8 kwietnia 1945 [1945.04.08], nie zarejestrowany § 1. Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam na stanowiska: Lp. Nazwisko i imię 1. Adajewski Jan 2. Sołtysik Kazimierz 3. Nowiński Leopold 4. Krzemieniecki Józef 5. Łapicz Wiktor 6. Nowikow Aleksander 7. Kasiewicz Jerzy 8. Kapszyn Eugenjusz 9. Borowlow Mikołaj 10. Gąsior Stanisław 11. Prokopski Tadeusz 12. Lesisz Franciszek 13. Konkiel Józef 14. Szawłowski Stanisław 15. Gierasimow Gienadij 16. Lichaczow Włodzimierz 17. Lechkodymow Jan 18. Kulesza Jan 19. Mickiewicz jan 20. Rarnawski Jan 21. Wojtkiewicz Edward

Stopień kpt. por. chor. ppor. ppor. mjr. chor. chor. kpt. ppor. chor. ppor. chor. chor. por. ppor. ppor. chor. chor. chor. chor.

Ze stanowiska starszego adjutanta 2-go baonu d-cy 2-giej komp. strzeleckiej 3-go baonu d-cy 6-tej kompanii 2-go baonu d-cy 2-go plutonu 3-ciej komp. karnej d-cy plut. szkolnego komp. rusznic p-panc. d-cy 3-go baonu d-cy plutonu 8-mej kompanii 3-go baonu d-cy plutonu 9-tej kompanii 3-go baonu d-cy komanii fizylierów 1-go baonu d-cy plutonu _ ]5-ej\ kompanii [nieczyt.] d-cy plutonu fizylierów, 1-go baonu d-cy plutonu szkolnego baonu c.k.m. d-cy plutonu 2-giej kompanii baonu c.k.m. d-cy plutonu 2-giej kompanii baonu c.k.m. d-cy plutonu kompanii [moćdź] 82 mm d-cy plutonu 1-szej kompanii karnej d-cy plutonu kompanii moździerzy 50 mm d-cy plutonu 3-ciej kompanii karnej d-cy plutonu kompanii moździerzy 82 mm d-cy kompanii 1-go baonu d-cy plutonu 3-ciej komp. 1-go baonu

Na stanowisko 2-giego pomocnika szefa sztabu st. adjutanta 2-go baonu strzeleckiego d-cy 8-mej kompanii 3-go baonu d-cy 6-tej kompanii 2-go baonu d-cy kompanii rusznic p-panc. d-cy baonu szkolnego d-cy plutonu baonu szkolnego d-cy plutonu baonu szkolnego d-cy plutonu baonu rozdzielczego d-cy kompanii fizylierów 1-go baonu d-cy 2-giej kompanii baonu rozdzielczego d-cy 1-szej kompanii baonu c.k.m d-cy plutonu szkolnego baonu c.k.m d-cy kompanii 2-go baonu c.k.m d-cy plut. kompanii karnej d-cy kompanii moździerzy 82 mm d-cy kompanii moździerzy 50 mm d-cy 1-szej kompanii baonu rozdzielczego d-cy plutonu szkolnego komp. moździerzy 82 mm d-cy 1-go baonu d-cy 3-ciej kompanii 1-go baonu

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW § 2. Niżej wymienionych oficerów przybyłych z 4-go Zapasowego Pułku Piechoty naznaczam [na co?] do 3-go Zapas. Pułku Piechoty na stanowiska; chaos składni zdania; powinno być: Niżej wymienionych oficerów przybyłych z 4-go Zapasowego Pułku Piechoty, w 3-cim Zapas. Pułku Piechoty naznaczam na stanowiska: 22. Szostakiewicz Władysław chor. d-cy plutonu kompanii karnej 23. Guziejko Mieczysław ppor. d-cy plutonu kompanii rusznic p-panc. 24. Mardryk Paweł ppor. d-cy plutonu 3-ciej kompanii karnej 25. Wi__lskeigo Juliana ppor. d-cy kompanii fizylierów i c.k.m. 26. Aducewicz Kazimierz ppor. d-cy plutonu 5-tej kompanii 2-go baonu 27. ]Szoadocicewicz$\ Wład. ppor. d-cy plutonu 7-mej (?) kompanii baonu c.k.m. 28. Mierzejewski Stefan chor. d-cy plutonu kompanii karnej 29. Reznik Stanisław ppor. d-cy plutonu kompanii moździerzy 82 mm 30. Mikucewicz Aleksandew ppor. d-cy plutonu 3-ciej kompanii 1-go baonu 31. Drozd Jan ppor. d-cy plutonu 1-szej kompanii 1-go baonu 32. Brzyski Antoni ppor. d-cy plutonu kompanii fizylierów 33. Matejko Henryk ppor. d-cy plutonu 2-giej kompanii 1-go baonu 34. Ptasiński Henryk ppor. d-cy plutonu 2-giej kompanii 1-go baonu 35. Sorokulski Józef ppor. d-cy plutonu 4-tej kompanii 2-go baonu 36. Piatczyc Zygmunt chor. d-cy plutonu 4-tej kompanii 2-go baonu 37. Patkowski Cesław ppor. d-cy plutonu 4-tej kompanii 2-go baonu 38. Wojdyło Wikror ppor. d-cy plutonu 6-tej kompanii 2-go baonu 39. Przybyło Władysław ppor. d-cy plutonu 6-tej kompanii 2-go baonu 40. Dańczyk Stanisław ppor. d-cy plutonu 7-mej kompanii 3-go baonu pisany też Dańczak 41. Lepieszko Józef ppor. d-cy plutonu 7-mej kompanii 3-go baonu 42. Łapiński Józef chor. d-cy plutonu 8-mej kompanii 3-go baonu 43. Kilarski Józef ppor. d-cy plutonu 8-mej kompanii 3-go baonu 44. Barancewicz Józef ppor. d-cy plutonu 8-mej kompanii 3-go baonu 45. Rukszta Mieczysław ppor. d-cy plutonu 9-tej kompanii 3-go baonu 46. Hankiewicz Jan ppor. d-cy plutonu 9-tej kompanii 3-go baonu 47. Ryn ]Ryń$\ Wacław ppor. d-cy plutonu 9-tej kompanii 3-go baonu 48. Bodecki Bronisław ppor. d-cy plutonu kompanii fizylierów 3-go baonu 49. Kosztyło Kazimierz ppor. d-cy plutonu 3-ciej kompanii fizylierów 3-go baonu 50. Gryczan Zygmunt ppor. d-cy plutonu 1-szej kompanii baonu c.k.m. 51. Czerny Władysław ppor. d-cy plutonu 2-giej kompanii baonu c.k.m 52. Harasim Michał ppor d-cy plutonu kompanii moździerzy 82 mm 53. Herman Stanisław chor. d-cy plutonu 2-giej kompanii baonu rozdzielczego 54. Beda Stanisław ppor. szefa wychowania fizycznego pułku 55. Dekuda Jan ppor. d-cy plutonu kompanii rusznic p-pancernych § 3. Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i przydzielam do rezerwy oficerskiej Armii: 56. Załucki Albert kpt. d-cę 1-go baonu 57. Domnin Daniel por. p.o. d-cy baonu rozdzielczego 58. Milewski Kazimiezr por. d-cę 2-giej kompanii baonu rozdzielczego 59. Prysiażniuk Aleksander por. d-cę kompanii moździerzy 50 mm 60. Przydryga Feliks chor. p.o. d-cy 2-giej kompanii baonu rozdzielczego 61. Dąbrowski Zdzisław ppor. p.o. d-cy plutonu strzeleckiego 2-go baonu 62. Bieszaniow Jan ppor. d-cę plutonu 7-mej kompanii 3-go baonu 63. Feliszke Stanisław chor. d-cę plutonu 4-tej kompanii 2-go baonu 64. Kaczmarek Ludwik chor. d-cę plutonu 7-mej kompanii 3-go baonu 65. Bazarnik Emil chor. d-cę plutonu 8-mej kompanii 3-go baonu 66. Gęborys Jan chor. d-cę plutonu kompanii saperów § 4. Dubiniecki Kazimierz chor. d-cę plutonu 5-tej kompanii 2-go baonu skreślić z ewidencji 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, jako wybyłego do szpitala w dniu 17.10.44r. [1944.10.17]. podpisali: dowódca 1 Armii W.P. /-/ Popławski, gen. dyw. szef sztabu 1 Armii /-/ Rotkiewicz, gen. bryg. szef Oddziału Personalnego 1 Armii W.P. /-/ Siebieżko, płk. dypl. Rozkaz personalny nr. 020, z dnia 11 stycznia 1945 [1945.01.11]

§ 1. Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapasowego pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam: Lp. Nazwisko i imię Stop. Ze stanowiska Na stanowisko 1. Ostrowski Leonard por. d-cy komp. c.k.m. d-cy 4-tej komp. karnej 2. Better Beno chor. d-cy plut. moździerzy d-cy plut. moźdz. 4-tej komp. karnej 3. Szyk Stanisław chor. d-cy 1-go plut. strzel., 5-tej komp., 2-go baonu szefa kanc. tajnej 4-tej komp. karnej 4. Idow Michał kpt. d-cy 7-mej komp. strzel., 3-go baonu d-cy 5-tej komp. karnej 5. Michałowski Tadeusz chor. d-cy 1-go plut., 7-mej komp., 3-go baonu d-cy plut. strzeleckiego 6-tej komp. karnej 6. Sawicki Alojzy chor. d-cy plut. moździerzy d-cy plut. moździerzy 5-tej komp. karnej 7. Hanada Gustaw ppor. d-cy plut. strzeleckiego, baonu szkoln. d-cy 7-mej komp. strzeleckiej, 3-go baonu strzel. 8. Gerasimow Genadij por. d-cy plut. moździerzy 3-ciej kompanii d-cy 2-go plutonu moździerzy 82 mm, baonu moźdz. pierwsza strona z wyciągu, dalszych stron, jeżeli były, nie ma w tomie, nie wiadomo więc, kto podpisał. zarejestrowany 12.02.1945 [1945.02.12] Rozkaz personalny nr. 0418, z [zdjęcie]¢ listopada 1944r. Niżej wymienionych oficerów 3-go Zapasowego Pułku Piechoty zwalniam z zajmowanych stanowisk i naznaczam na stanowiska w 3-ciej kompnii karnej: 1. Osiński Andrzej ppor. d-ca komp. fizyl. 3-go baonu strzel. d-ca komp. 2. Gąsior Stanisław por. d-ca komp. czołgów d-ca 1 plut. 3. Krzemieniecki Józef ppor. d-ca plut. strzelców d-ca 2 plut. 4. Tomczuk Michał chor. d-ca 7-mej komp. strzel., 3-go baonu d-ca 3 plut. 5. Gerasimow Genadij ppor. d-ca plut. moździerzy d-ca plut. moździerzy 6. Nowicki Jan chor. p.o. adjutanta dyonu artylerii szef kancelarii i płatnika komp. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW podpisalić Korczyc, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. zarejestrowany 28.11.1945 [1945.11.28] Wyciąg z rozkazów nominacyjnych, naznaczeniowych Nazwisko i imię

Stop.

Ze stanowiska

Na stanowisko

Rozkaz Z dnia/rejestr. Podpisał / podpisali

Kamecki Henryk s. Franciszka por. z komisji poborowej do dyspoz. d-cy 3 zap. p.p. 95 1944.08.26 Półtórzycki, gen. bryg., +oś mjr. Szewczyk _sław ppor. d-cy 3-go plut. komp. strzel. – 1944.09.29 wniosek podpisał d-ca komp. Kochane, chor. Krulikowski Leon mjr. Wydz. Pers. Nacz. D-ctwa szef sztabu 3-go zap. p.p. – 1944.10.11 Korczyc, gen. bryg., Strażewski, płk. Sumerowski Marian por. z brygady pancernej z-cy d-cy pułku d/s polit.-wych. 102 1944.10.14 Korczyc, gen. bryg., Strażewski, płk., Ochab, ppłk. Sumerowski Marian por. z brygady pancernej z-cy d-cy pułku d/s polit.-wych. 103 1944.10.14 Korczyc, gen. bryg., Strażewski, płk., Ochab, ppłk. Smirnow Piotr por. przybył z G.U.K. L.K.O szefa łączności 19 1944.10.21 Michał Rola Żymierski, nacz. d-ca W.P. Półturzycki, gen. bryg., Krycki, płk. Smirnow Piotr por. szef łączności d-cy plut. łączn. 2-giej dyw. piech. im. H. Dąbrowskiego 0427 1944.11._ Korczyc, gen. bryg., Strażewski, ppłk. Jemielin Arkadiusz kpt. z rezerwy oficerskiej szefa łączności pułku j.w. j.w. j.w. Moszyński Marian kpt. ks.-kpt. w 3 zapas. p.p. kapelan 1-szej samodz. bryg. panc. 74 1944.10.25 Korczyc, gen. bryg., Strażewski, ppłk. Talarek Stanisław ksiądz – kapelan 0303 1944.11.04 Korczyc, gen. dyw. Leblang Leon kpr. – z-cy d-cy komp. d/s polit.-wych. – 1944.11.13 p.o. szefa Wydz. Pers. ZPW 1AWP Strasser, kpt. Herer [sic!, Herrer] Wiktor ppor. wykładowcy 9-go p. piech. wykład. 3-go zapas. p.p. 0425 1944.12.25 Korczyc, gen. dyw., Jaroszewicz, ppłk., Strażewski Kamerski Stefan ppor. wykładowcy 3-go p. piech. wykład. 9-go p.p., 3 d.p. j.w. j.w. j.w. Lachowiecki Stanisław chor. z brygady pancernej z-cy d-cy kompanii j.w. j.w. j.w. Melman Antonina szer. – nauczycielki w 3 zap.p.p. j.w. j.w. j.w. Karczewski Jan chor. – z-cy d-cy baonu moźdz. j.w. j.w. j.w. Komarowski Anastazy chor. – z-cy d-cy dyonu artyl. j.w. j.w. j.w. Mierzejewski Edward chor. – z-cy d-cy baonu c.k.m. j.w. j.w. j.w. Olszański Roman chor. – z-cy d-cy komp. j.w. j.w. j.w. Wertheim-Wertyński Miecz.chor. – z-cy d-cy samodz. komp. łączn. j.w. j.w. Szczęsny Edward por. 1-sza samodz. bryg. kawal. d-cy plut. strzel. 0410 1944.11.24 Korczyc, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. Szczęsny Edward por. d-cy plut. strzel. d-cy obrony p-lot. 2-giej samodz. komp. administracyjnej d-dztwa Armii 015 1944.12.09 Korczyc, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. Lesuch Daniel ppor. – z-ca d-cy komp. _ 1944.12.04 Korczyc, gen. dyw., Jaroszewicz, ppłk., Strażewski Smoliński Jan strz. z cenzusem – komend. świetlicy objazd. 458 1944.12.17 Korczyc, gen. dyw., Jaroszewicz, ppłk., Strażewski Kulesza Jan chor. rezerwy oficerskiej d-cy 3 plut. komp. karnej 88 1944.01.13 Popławski, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. Tomczyk Michał chor. zastrzelony 1944.12.26 skreślić z ewidencji j.w. j.w. j.w. Gerasimow Genadjusz ppor. – d-cy plut. moździerzy 020 1945.01.20 Siebieżko, ppłk. dypl., Donczenko, mjr. Lichaczew Włodzimierz ppor. – d-cę plut. moździerzy pismo z dn. 1944.02.22, nr 2555 3-ciej kompanii karnej j.w j.w. j.w. Pierzynowski Wacław ppor. z 10 p.p., 4-tej dyw. piech. z-cy d-cy komp. 2 baonu 011 1945.01.11 Popławski, gen. dyw., Jaroszewicz, Strażewski Pierzynowski Wacław ppor. z-cy d-cy kompanii z-cy d-cy baonu d/s polit.-wych. 081 1945.02.25 Popławski, gen. dyw., Jaroszewicz, Strażewski Masłowski Władysław chor. z-cy d-cy kompanii z-cy d-cy baonu d/s.... j.w j.w j.w. Dobrzyński Wawrzyn st. sierż. – z-cy d-cy komp. d/s.... j.w. j.w j.w. Gerasimow Genadij ppor. d-cy plut. moździerzy d-cy 2-go plut. moźdz. 82 mm, baonu moźdz. 020 1945.01.... Popławski, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. Lichaczow Włodzimierz ppor. d-cy 2-go plut. moźdz. d-cę plut. moździerzy zarejestrowany 1944.02.12 kompanii 82 mm 3-ciej komp. karnej j.w. j.w j.w. Bartoszewski Eugeniusz chor. z Oddz. Personal. W.P. d-cy plut. komp. łączn. 021 1945.01.... Popławski, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. Ciśliński Zygmunt chor j.w. j.w. j.w j.w. j.w. Pikow Tadeusz chor. d-cy plut. strzeleckiego d-cy plut. szkoły oficerów 04 1945.... Popławski, gen. dyw., Strażewski, gen. bryg. polit.-wychow. zerejestrowany 1945.01.08 Cimoszewicz Marian ppor. z brygady pancernej d-cy d-cy baonu szkoln. 484 1944.12.31 Korczyc, gdn. dyw., Jaroszewicz,ppłk., Strażewski Bonkowski Władysław por. zmobilizowany z rezerwy młodszy lekarz pułku 7 1945.01.05 (Lo___?), gen. dyw. kwatermistrz W.P.

naczelny d-ca W.P. /-/ Michał Rola-Żymierski, gen. broni d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. dyw. /gen. bryg. d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Popławski, gen. bryg. szef Sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. szef Wydz. Personalnego W.P. /-/ Krycki, płk. z-ca d-cy 1-szej Armii d/s polit.-wych. /-/ Jaroszewicz ppłk. z-ca d-cy 1 Armii W.P. /-/ Ochab Edward, ppłk. p.o. szefa Wydziału Personalnego Z.P.W. 1 A.W.P. /-/ Strasser, kpt. szef D-ctwa Mobiliz. i Formowania /-/ Półturzycki, gen. bryg. p.o. szefa Wydz. Personalnego /-/ +oś, mjr. szef Oddziału Pers. 1 Armii W.P. /-/ Siebieżko, płk. dypl. szef 1-go Referatu Oddz. Person. /-/ Donczenko, mjr. szef Służby Sanitarnej W.P. /-/ Moguczy, gen. bryg. kwatermistrz W.P. /-/ ___ (Log__?), gen. dyw.

za zgodność: pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Kwaczeniuk, kpt. gwardii pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Niedożdij, por. pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Zdzieszczyc, por. pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. 1-szej Armii /-/ Huszcza, por. szef kanc. G.Z.P.W. 1 A.W.P. /-/ Wonsz Gustawa, chor. [pis. fonet., Wąż] pom. szefa 1-go Ref. Wydz. Personalnego /-/ Jankowski, ppor. szef kancelarii Wydz. Personalnego /-/ Jankowski, chor., 1944.08 sekretarz Z.P.W 1 AWP /-/ Juszczakowa, ppor. kierownik 2-go Referatu Oddz. Służby Zdrowia /-/ Dzygora mjr. [Zegar, J.D.]

nazwiska przybyszy w W.P. tj. o nazwiskach wyraźnie obcego brzmienia Smirnow Piotr Leblang Leon Herrer Wiktor Melman Antonina Wertheim-Wertyński Kochane Gerasimow Genadij Lichaczew Włodzimierz Pikow Tadeusz Better Beno Idow Michał Korczyc Krycki Strasser Siebieżko Donczenko Niedożdij (Niedoczekaj)

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Rozkaz personalny nr. 0425, z dnia 25.11.1944 [1944.11.25] Niżej wymienionych naznaczam (reszta danych jak w tabeli): Melman Antonina Niżej wymienionych zatwierdzam (reszta danych jak w tabeli):: Karczewski Jan chor. Komarowski Anastazy chor. Mierzejewski Edward chor. Olszański Roman chor. Wertheim-Wertyński Miecz. chor. Niżej wymienionych przenoszę do dyspozycji Głównego Zarządu Pol.-Wych. W.P. (reszta danych jak w tabeli): Rossowska Alicja Niżej wymienionych odkomenderowuję do dyspozycji z-cy d-cy pułku na przeciąg 20-tu dni, od 25.11 do 15.12.44 [1944.12.15]: Cimoszewicz [Marian] ppor. z bryg. pancernej Íroda Henryk ppor. z 1-szej bryg. artyl. ciężkiej Szwajnicz Wacław ppor. z 1-szej dyw. piechoty Pierzymowski Wacław ppor. z 4-tej dyw. piechoty Wasilewski Stanisław chor. z 4-tej bryg. p-pancernej Wiszniewicz Jerzy chor. z 2-giej dyw. piechoty Dobrzyński Wawrzyniec st. sierż. z 2-giej dyw. piechoty podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. dyw., z-ca d-cy 1-szej Armii d/s pol.-wych. /-/ Jaroszewicz, ppłk. za zgodnoość: Wonsz Hustawa, chor. Wygiąg z Rozkazu nominacyjnego nr 440, z dn. [zdjęcie]¢ listopada 1944 [1944.11.?] zarejestrowany 7.XII.1944 [1944.12.07] Niżej wymienionych oficerów, absolwentów kursów chorążych Armii naznaczam na stanowiska: § 5. w 3-cim zapasowym pułku piechoty 278. 279. 280. 281. 282.

dowódców plutonów strzeleckich Fikow Tadeusz chor. Tymkiewicz Bolesław chor. Kłosowski Mieczysław chor. +atkowski Zbigniew chor. +atkowski Zygmunt chor.

283. 284. 285. 286. 287.

dowódców plutonów fizylierów Puszkar Eugeniusz chor. Stacherski Juliusz chor. Penkała Eugeniusz chor. Rubczyński Stanisław chor. Bubko Tadeusz chor.

dowódców plutonów rusznic p-pancernych 288. Rysz Jan chor. 289. Wierzbicki Jan chor. podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. dyw., szef sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodnoość: Kwaczeniuk, kpt. gwardii Wyciąg z Rozkazu nominacyjnego nr 455, z dn. [zdjęcie] ¢ grudnia 1944 [1944.12.?] zarejestrowany 7.XII.1944 [1944.12.07] Niżej wymienionych oficerów, absolwentów kursów chorążych Armii naznaczam na stanowiska: § 5. w 3-cim zapasowym pułku piechoty dowódców plutonów strzeleckich 41. Kelay Czesław chor. 42. Lipski Władysław chor. 43. Rejfur Stefan chor. 44. Wajda Bronisław chor. 45. Charuk Jan chor. 46. Gryszczuk Roman chor. 47. Czeczko Ryszard chor.

dowódców plutonów fizylierów 48. Rensz Czesław chor. 49. Rzeszowicz Michał chor. 50. Różek Mieczysław chor.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

dowódców plutonów rusznic p-pancernych 51. Grzebień Zygmunt chor. 52. Rybiec Tadeusz chor. podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. dyw., szef sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: Kwaczeniuk, kpt. gwardii Zatwierdzenia: Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr 0424, 28 listopada 1944 § 3. Niżej wymienionych zatwierdzam: Łabędź Jan chor. z-cy d-cy baonu Milewski Juliusz chor. z-cy d-cy kompanii Korniak Eugeniusz chor. z-cy d-cy kompanii podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s pol.-wych. /-/ Jaroszewicz, płk. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: szef sekr. A.P.W. 1-szej A.W.P. /-/ Wonsz, chor. zarejestrowano 30 listopada 1944 [1944.11.30] ręcznie: Do rozkazu, Ziarkowski, 30.11.44 [1944.12.01] Przeniesienie: dwa dokumenty o omal identycznej treści: dokument nr 1, o treści. Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr 103, 15 października 1944 roku. Przenoszę: Wancerz Stanisław ppor. na stan. Instruktora Wydz. Pers. ZPW podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s pol.-wych. /-/ Ochab, ppłk. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: __an, chor. zarejestrowano 7 listopada 1944 [1944.11.07] dokument nr 2, o zasadniczej treści jak wyżej, z różnicami: A. Korczyn (z błędem, w miejsce Korczyc, właściwie), gen. bryg. B. nr. wych. 0983, C. zarejestrowano 24 października 1944 [1944.10.24] D. ręcznie: Do rozkazu, Ziarkowski, 24.20.44 Przeniesienie: Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr 42, z 15 października 1944 roku. Przenoszę: Biełow Aleksander, s. Sergiusza ppor. ze stan. d-cy plutonu szkolnego łączności, na stanowisko szefa łączności pułku 9-tej brygady pancernej, z dniem 3.10.1944r. [1944.10.03] podpisali: naczelny d-ca W.P. /-/ Rola-Żymierski, gen. broni, z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s pol.-wych. /-/ _zarakowski (?), gen. bryg. szef Wydz. Person. W.P. /-/ Krycki, płk. za zgodność: szef kanc, Wydz. Person. /-/ Jankowski, ppor. zarejestrowano 1 listopada 1944 [1944.11.01] Przeniesienie: Wyciąg z Rozkazu Personalnego nr 43, z 8 października 1944 roku. Przenoszę: 1. Moskalik Piotr ppor. z-cy d-cy d/s pol.-wych. baonu moźdz. 2. Powiada Grzegorz chor. 1-szej samodz. bryg. zaporowej, na stanowisko z-cy kwatermistrza d/s pol.-wych. podpisali: naczelny d-ca W.P. /-/ Rola-Żymierski, gen. broni, z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s pol.-wych. /-/ Aleksander Zawadzki, gen. bryg. szef sztabu głównego W.P. /-/ Bronisław Półturzycki. za zgodność: szef kanc, Wydz. Person. /-/ Zabłodowska. zarejestrowano 20 października 1944 [1944.10.20] Rozkaz Personalny nr 0479, z dn. 29 grudnia 1944. Porucznika rezerwy Kulczyckiego Zygmunta wcielam do szeregów Armii i naznaczam na stanowisko d-cy plutonu baterii dział 45 mm w 3-cim Zapasowym Pułku Piechoty. podpisali: d-ca 1-szej Armii /-/ Korczyc, gen. dyw. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. szef Oddziału Personalnego 1-szej Armii W.P. /-/ Siebieżko, płk. dypl. za zgodność: pomocnik szefa 1-go Refeartu Oddz. Pers. 1 Armii W.P. /-/ Kwaczeniuk, kpt. gwardii zarejestrowano 2.01.1945 ręcznie: 1. Do rozkazu, Ziarkowski, 2.I.45 [1945.01.02] 2. 3p, wykonać, L. Królikowski, 2.1.45 [1945.01.02]


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW Całe ręcznie pisne: Do Dowódcy 3 zap. p.p. [zdjęcie]¢ sierpień 1944 [1944.08.?], nr 5/208 Malewskiego Władysława wachmistrza weterynarii. proszę skierować do mojej dyspozycji celem wykorzystania go w sieci służby weterynaryjnej. za szefa służby weter. 1-szej A.P. /-/ Poliszczuk, płk. pomocnik szefa sztabu wet. /-/ Zagorodny, mjr. ręcznie: Szefowi sztabu, Zawiadomić że odesłać nie możemy. Ziarkowski, 6.8.44 [1944.08.06] Pismo: Do Dowódcy 1-szej Armii Wojska Polskiego [zdjęcie]¢ kwietnia 1945, nr. 0226/III [1945.04.?] Raport Melduję, iż w myśl rozkazu d-cy 1-szej Armii W.P. z dnia 8.IV.1945r. [1945.04.08] nr. OP/1/011197, w dniu 9 kwietnia r.b. [1945.04.09] zdałem 3-ci Zapasowy Pułk Piechoty ppłk. Karpowiczowi. podpisał: /-/ Orłow, ppłk. dypl. wyk. Przegaliński, ppor., nr 235, T.W. Pismo: Do Dowódcy 1-szej Armii Wojska Polskiego [zdjęcie]¢ kwietnia 1945, nr. 0225/III [1945.04.?] Raport Melduję, iż w myśl rozkazu d-cy 1-szej Armii W.P. z dnia 8.IV.1945r. [1945.04.08] nr. OP/1/011197, w dniu 9 kwietnia r.b. [1945.04.09] przyjąłem 3-ci Zapasowy Pułk Piechoty od ppłk. dypl. Orłowa. podpisał: /-/ Karpowicz, ppłk. wyk. Przegaliński, ppor., nr 236, T.W. Wyciąg z rozkazu personalnego nr 16, m.p. dnia 1 października 1944 r. Niżej wymienionych oficerów zwalniam z dotychczasowych stanowisk i mianuję: 26 Krulikowskiego Leona mjr. ze stanowiska szefa sztabu 2-go Zapas. P.P. na stanowisko szefa sztabu 3-go Zapas. P.P. z dniem 1.10.44 [1944.10.01]. podpisali: naczelny d-ca W.P. /-/ Rola-Żymierski, gen. broni, [zdjęcie]¢ _(z-ca?) szefa Sztabu Głównego _[Naczel]nego Dowództwa W.P. /-/ Półturzycki, gen. bryg. szef Wydz. Person. W.P. /-/ Krycki, płk. za zgodność: szef kanc, Wydz. Person. /-/ Jankowski, ppor. zarejestrowano [zdjęcie]¢ października 1944 [1944.10.?] ręcznie: Do rozkazu, Ziarkowski, 13.10.44 [1944.10.13] Zarządzenie nr. 0390, 7 grudnia 1944 Przeniesienie ordynansów i łączników na etat 3-go Zapasowego P. Piech. Dowódca Armii zarządził: 1. Niżej wymienionych ordynansów i łączników: Miłecki Konstanty sierż. Sadowski Edward plut. Żarna Ignacy plut. Bednarek Władysł. kpr. Szyngarowy Borys kpr. Kulesza Wacław kpr. Sobol Jan st. strz. Piotrowicz Wacław st. strz. Dermanowski Leon st. strz. Rogowski Adolf strz. Bezradnyj Samoił strz. Mikszta Władysław strz. Kobus Wilfrens strz. Werdecki Mieczysł. strz. Kopeć Władysław strz. Szawica Józef strz. Laszkiewicz Jan strz. Kołciuk (?) Piotr strz. Trojan Grzegorz strz. Mielnik Konstanty strz. znajdujących się dotychczas na etacie 2-giej samodz. kompanii administracyjnej, przenieść na etat 3-go Zapasowego Pułku Piechoty na r-k [rachunek] stanu zmiennego. 2. Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty wymienionych podoficerów i szeregowych wciągnąć na ewidencję do swojej jednostki. 3. Kwatermistrzowi Armii zaopatrywać wymienionych podoficerów i szeregowych przez 2-gą samodz. kompanię administracyjną na rachunek 3-go Zapas. Pułku Piechoty. podpisał: szef Sztabu Armii /-/ Strażewski, gen. bryg. szef Oddziału Ogólno-Administracyjnego /-/ Michnowiec. ppłk. za zgodność: st. pom. szefa 1-go Referatu Oddziału Ogólno-Org. /-/ Ostaszewicz, kpt. wyk. Ostaszewicz, kpt., nr. 6_3 zarejestrowano: 10.XII.1944 [1944.12.10], nr 844 ręcznie dwa dopiski:

1. Do rozkazu, Ziarkowski, 11.12.44 [1944.12.11], 2. L. Królikowskiego, czerwonym ołówkiem. w teczce kopia wyjątkowo słabej czytelności. Rozkaz specjalny Nr. 0254, _ (2?) października 1944. W dniu dzisiejszym zdałem dowództwo 1 Armii Wojska Polskiego generałowi brygady Korczycowi W. W dniu dzisiejszym objąłem dowództwo 1 Armi Wojska Polskiego od gen. dywizji Berlinga Z. Podstawa: Rozkaz Naczelnego Dowódcy W.P. nr 131, z dn. 1.10.1944 r., oraz rozkaz Dowództwa 1-go Frontu Białoruskiego nr. OKF-225, z dnia 4.10.1944 r. [1944.10.04] podpisali: /-/ Korczyc, gen. dyw., Berling, gen. dyw., szef Sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski W., płk. zarejestrowano: 5.X.1944 [1944.10.05] ręcznie dwa dopiski: 1. Do rozkazu, Ziarkowski, data nieczyt. 2. nieczyt., L. Królikowski. Rozkaz personalny Nr. 0433, 29 grudnia 1944. W dniu dzisiejszym zdałem dowództwo 1 Armii Wojska Polskiego generałowi dywizji Popławskiemu Stanisławowi. W dniu dzisiejszym objąłem dowództwo 1 Armi Wojska Polskiego. Podstawa: Rozkaz Naczelnego Dowódcy W.P. nr 131, z dn. 19.12.1944 r. podpisali: /-/ Korczyc, gen. dyw., Popławski, gen. dyw., szef Sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. zarejestrowano: 30.XII.1944 [1944.12.30] ręcznie: 1. Do rozkazu, Ziarkowski, 31.12.44, 2. Załatwiono, 31.XII.44, L. Królikowski, 3. Rozkaz nr. 0132, z dnia 31.12.44, ! 9. podpis nieczyt. Projekt do zatwierdzenia obsad etatowych w art. dyonie 3-go Zapasowego Pułku Piechoty wyciąg (opuszczone: Poprzednio zajmowane stanowisko). Lp. Nazwisko i imię, syn Stopień Zatwierdzić na stan. 1. Przełucki Mieczysław, s. Wojciecha por. szef artylerii art. dyonu 2. Zubrzycki Michał, s. Włodzimierza por. d-ca baterii szkolnej 3. Żyrnow Włodzimierz, s. Michała chor. d-ca bat. 122 mm 4. Kulczycki Zygmunt, s. Władysława por. d-ca bat. 76 mm D. 5. Pomaznoj Włodzimierz, s. Grzeg. ppor. d-ca bat. 76 mm P. 6. Konaszewicz Piotr, s. Jana kpt. d-ca bat. 45 mm 7. Lesnoj Mikołaj, s. Maksyma chor. d-ca plut. zwiadowczego 8. Mikołajczyk Stanisław, s. Wojciecha st. og. d-ca 1 plut. bat. szkolnej 9. Wójcicki Bronisław, s. Stefana plut. pchor. d-ca 2 plut. bat. szkolnej 10. Kuśmierek Romuald, s. Ignacego plut. pchor. d-ca 3 plut. bat. szkolnej 11. Reznikow Aleksander, s. Wasyla ppor. d-ca 4 plut. bat. szkolnej 12. Szwarc Władysław, s. Jakuba st. og. d-ca 1 plut. bat. 122 mm 13. Kurochtin Jan, s. Jakuba chor. d-ca 2 plut. bat. 122 mm 14. Tarasiewicz Czesław, s. Szymona ognm. d-ca 2 plut. bat. 76 mm D. 15. Gawła Czesław, s. Wincentego ognm. d-ca plut. bat. 76 mm P. 16. Słabuszewski Bronisław, s. Stefana ognm. d-ca plut. 76 mm P. 17. Kowalik Józef, s. Jana ognm. d-ca plut. 45 mm 18. Zubow Teodor, s. Jana chor. d-ca plut. bat. 45 mm Jedna strona, bez podpisu – zakrawa że następnych stron nie ma. Pismo, pieczęć: Kursy Chorążych 1-szej Armii Polskiej, [zdjęcie]¢ listopada 1944, No. 0373 zarejestrowano 12. XI.1944 [1944.11.12] Do Dowódcy 3 Pułku Zapasowego Na podstawie rozkazu dowódcy Armii skierowuję niżej wymienionych oficerów, absolwentów kursów chorążych 1-szej Armii W.P. na następujące stanowiska: dowódców plutonów strzeelckich (odręczne dopiski) 1. Fikow Tadeusz chor. d-ca 2-go plut., 1-szej komp. szkolnej baonu. 2. Tymkiewicz Bolesł. chor. d-ca 1-szej komp. strzel. 3. Kłosowski Mieczysł. chor. d-ca 2-giej komp. strzel. 4. Łatkowski Zbigniew chor. d-ca 3-ciej komp. fizyl. 5. Łatkowski Zygmunt chor. d-ca 3-ciej komp. strzel. W załączeniu arkusze ewidencji personalnej i charakterystyki na 10 arkuszach tylko adresatowi. Uwierzytelnienia mundurowe, żywnościowe, i pieniężne, u starszego grupy. podpisali: komendant kursów chorążych 1-szej Armii W.P. /-/ Żydek, płk. szef wydziały ewidencyjnego /-/ Markiewicz, por. odręczne dopiski kilku różnych osób: 1. Do rozkazu, jak oznaczono niżej, Ziarkowski, 28.11.44 [1944.11.28] 2. [zdjęcie]¢ _, że załączniki niniejszego nie otrzymałem od początku [zdjęcie]¢ _ (nieczyt.) _ (skierowania?). 3. [za]łączników na 2 arkuszach... Sztabu 1 Armii kpt. ... dopisek opatrzony datą 12.XII. 44 4. Chor. Łatkowski pozostał chwilowo w szpitalu, będzie skierow. później. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA OFICERÓW BŻuk, ppor. (podpis czytelny) [gdy dwóch o identycznym nazwisku]. Ręczne dopiski nie są wiarygodne – nie wiadomo przez kogo naniesione i na jakiej podstawie. Mogą być przymiarką, tj. nie ostatecznym przydzieleniem im tych stanowisk. Ostrożność wymagana i sprawdzenie z innymi zestawieniami, obejmującymi oficerów całego pułku. Pismo, pieczęć: Kursy Chorążych 1-szej Armii Polskiej, [zdjęcie]¢ grudnia 1944, No. 0408 zarejestrowano 14 XII.1944 [1944.12.14] Do Dowódcy 3 Pułku Zapasowego Na podstawie rozkazu dowódcy Armii skierowuję niżej wymienionych oficerów, absolwentów kursów chorążych 1-szej Armii W.P. na następujące stanowiska: dowódców plutonów fizylierów (odręczne dopiski) 1. Puszkar Eugeniusz chor. d-ca 2-go plut., 2-giej komp. (s. Stanisława) 2. Stacherski Juliusz chor. d-ca 2-go plut., 2-giej komp. fizyl. (s. Eugeniusza) 3. Penkała Eugeniusz chor. d-ca 3-go plut., 2-giej komp. (s. Władysława) 4. Rubczyński Stanisł. chor. d-ca 2-go plut., 3-go baonu (s. Franciszka) 5. Bubko Tadeusz chor. d-ca 3-go plut., 3-go baonu (s. Jana) dowódców plutonów rusznic p-pancernych 1. Rysz Jan chor. d-ca 3-go plut., komp. r. p-panc. (s. Jakóba) 2. Wierzbicki Jan chor. d-ca 3-go plut., komp. r. p-panc. (s. Franciszka) podpisali: komendant kursów chorążych 1-szej Armii W.P. /-/ Żydek, płk. szef wydziały ewidencyjnego /-/ Markiewicz, por. Ręczne dopiski nie są wiarygodne – nie wiadomo przez kogo naniesione i na jakiej podstawie. Mogą być przymiarką, tj. nie ostatecznym przydzieleniem im tych stanowisk. Ostrożność wymagana i sprawdzenie z innymi zestawieniami, obejmującymi oficerów całego pułku. Pismo, pieczęć: Kursy Chorążych 1-szej Armii Polskiej, 4 grudnia 1944, No. 0416 zarejestrowano 14 XII.1944 [1944.12.14] Do Dowódcy 3 Pułku Zapasowego Na podstawie rozkazu dowódcy Armii skierowuję niżej wymienionych oficerów, absolwentów kursów chorążych 1-szej Armii W.P. na następujące stanowiska: dowódców plutonów strzeleckich (odręczne dopiski) 1. Kelay Czesław chor. d-ca 3-go plut., 2-giej komp., 1-go baonu 2. Lipski Władysław chor. d-ca 3-go plut., 5-tej komp., 2-go baonu 3. Rejfur Stefan chor. d-ca 2-go plut., 4-tej komp., 2-go baonu 4. Wajda Bronisław chor. d-ca 3-go plut., 4-tej komp., 2-go baonu 5. Charuk Jan chor. d-ca 1-go plut., 6-tej komp., 2-go baonu 6. Gryszczuk Roman chor. d-ca 1-go plut., 4-tej komp., 2-go baonu 7. Czeczko Ryszard chor. d-ca 3-go plut., 6-tej komp., 2-go baonu dowódców plutonów fizylierów (odręczne dopiski) 1. Rensz Czesław chor. d-ca 1-go plut., [1-ej?] komp. fizyl., 1-go baonu 2. Rzeszowicz Michał chor. d-ca 1-go plut., 3-ciej komp. fizyl., 2-go baonu 3. Rożek Mieczysław chor. d-ca 1-go plut., 3-ciej komp. fizyl., 2-go baonu dowódców plutonów rusznic p-pancernych 1. Grzebień Zygmunt chor. d-ca 2-go plut., 7-mej komp., 3-go baonu 2. Rybiec Tadeusz chor. d-ca 2-go plut., 8-mej komp., 3-go baonu Uwierzytelnienia mundurowe, żywnościowe, i pieniężne, u starszego grupy. podpisali: komendant kursów chorążych 1-szej Armii W.P. /-/ Żydek, płk. szef wydziały ewidencyjnego /-/ Markiewicz, por. Ręczne dopiski nie są wiarygodne – nie wiadomo przez kogo naniesione i na jakiej podstawie. Mogą być przymiarką, tj. nie ostatecznym przydzieleniem im tych stanowisk. Ostrożność wymagana i sprawdzenie z innymi zestawieniami, obejmującymi oficerów całego pułku. Wyciąg z Rozkazu personalnego Nr. 102, z dnia 15.10.44 r. [1944.10.15] Naznaczenia: Naznaczam: Sumerowski Marian por. z brygady pancernej, na stanowisko z-cy d-cy3-go Zapas. P. Piech. d/s polit.-wych. podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc, gen. bryg. z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. /-/ Ochab, ppłk. szef sztabu 1-szej Armii W.P. /-/ Strażewski, płk. za zgodność: szef kancelarii Zarządu Polit.-Wych. W.P. /-/ Wonsz Gustawa, chor. ręcznie: Do rozkazu, Ziarkowski, 17.10.44 [1944.10.17]

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Do Oddziału Personalnego Sztabu 1-szej Armii Wojska Polskiego [zdjęcie]¢ grudnia 1944, nr. 0242/III [w odpowiedzi] Na nr. Op/1/02071, z dnia 19.XII.1944r. [1044.12.11] W załączeniu przesyłamy 180 podpisanych deklaracji oficerskich. Niepodpisane deklaracje w liczbie 16-tu, a mianowicie: 1. Kłosowski Mieczysław chor. 2. Wojtkowicz Edward j.w. 3. Sobol Józef j.w. 4. Przydryga Feliks j.w. 5. Lekkodymow Jan ppor. 6. Kaczmaerk Ludwik chor. 7. Krzemieniecki Józef ppor. 8. Harlender Zbigniew j.w. 9. Kulpa Michał j.w. 10. Kałamażnik Józef chor. 11. Filipczak Mieczysław j.w. 12. Szuflik Henryk ppor. 13. Bazarnik Emil chor. 14. Kaplikiewicz Stanisław ppor. 15. Szewczyk Stanisław j.w. 16. Gerasimowicz Jan chor. zostaną przesłane dodatkowo po przybyciu wymienionych oficerów z deleagcji służbowych, szpitali, itp. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, kpt. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 140 T.W. Wyciąg z rozkazu personalnego Nr 195 [zdjęcie]¢ lipca 1944, m.p. Chopicy (sic! Chopinów) Niżej wymienionych oficerów przybyłych po wyzdrowieniu z 1-go Ruchomego Szpitala Polowego mianuję: § 1. 1. Kubala Edward ppor. d-cą 2-giej komp. 2. Terpiłowski Wiktor ppor. d-cą plut. strzeleckiego 3-go baonu § 2. Przybyłych z dowództwa Formowania i Uzupełniania Jednostek i Formacyj Armii podoficerów-podchorążych, przeszkolonych przez kursy oficerskie, i przeegzaminowanych przez komisję, mianuję: 3. Łapisz Wiktor ppor. d-cą plut. kompanii rusznic p-panc. 4. Czubryt Józef sierż. pchor. j.w. 5. Żuraw Marian plut. pchor. j.w. § 3. Przybyłego z Oddziału Łączności Armii 6. Krugliński M. [Michał] chor. łączności

d-cą plut. radiowego komp.

§ 4. Przybyłego z Wyższej Szkoły Oficerskiej 7. Lesisz Piotr chor. oficerem gazowym podpisali: członek Rady Wojennej /-/ Zawadzki, gen. bryg. d-ca 1-szej Armii Polskiej w ZSRR /-/ Berling, gen. dyw. za zgodność: pom. szefa 1-go Ref. Oddz. Pers. Armii /-/ Janowski, por. początek mi nieznany, rodzaj rozkazu i pierwszych 11 nazwisk, i koniec też. kompania rusznic przeciwpancernych 12. Iwanow Andrzej por. d-cę kompanii 13. Nowicki Franciszek chor. d-cę _ plutonu kompanii baon szkolny 14. Zozuliński Józef 15. Czerepow Mikołaj 16. Jarząbek Szymon 17. Gerasimowicz Jan 18. Dawidjuk Michał 19. Jagiełło Konstanty

kpt. ppor. chor. chor. chor. chor.

1-szy baon strzelecki 20. Załucki Albert kpt. 21. Antosz Franciszek ppor. 22. Baczun Franciszek ppor. 23. Dominik Daniel ppor. 24. Kijowski Aleksander ppor. 25. Wojtkowicz Edward chor. 26. Borowlow Mikołaj por.

d-cę ba... kompanii baonu d-cę __ kompanii baonu d-cę plutonu strzeleckiego baonu d-cę plutonu _ strzeleckiego baonu d-cę kompanii _ strzeleckiej baonu d-cę plutonu strzeleckiego baonu d-cę baonu st. adiutanta 1-go baonu d-cę _ strzeleckiego d-cę kompanii strzeleckiej d-cę plutonu strzeleckiego d-cę plutonu strzeleckiego d-cę kompanii fizylierów baonu


100

Skład osobowy, nazwiska szeregowych

Lista nazwisk ułożona według liter alfabetu, lecz pod samymi literami istnieje chaos wynikły ze sposobu zamieszczania idącego według numerów jednostek wojskowych, których numerację tu nie uwidoczniliśmy.

A

Adamowicz Jadwiga, c. J. 1921 Adamski Marian, s. Jana 1914 Adamiak Jan, s. Petroneli 1921 Andrusiak Józef, s. Stanisława 1922 Adamski Alojzy, s. Teodora 1925 Abramczyk Jan, s. Jana 1914 Andruszkiewicz Jerzy, s. Zygm. 1922 Arażny Józef, s. Michała 1903 Adamczyk Marian, s. Wł. 1920 Abroziak Edmunt, s. Jana 1922 Abramek Wacław, s. Józefa 1915 Adler Adam, s. Józefa 1892 Altman Adam, s. Iz[ydora?]. 1911 Adamski Jan, s. Karola 1926 Andrzejewski Mar., s. St. 1898 Akzimów Paweł, s. E. 1919 Andruszczak Franciszek, s. Jana 1912 Altaman Jan, s. Anton[iego?]. 1909 Andruszewski Józef, s. K. 1919 Atanasjew Wiktor, s. Andr[eja]. 1924 Altanin Albert, s. Ch. 1924 Adamczyk Kazimierz, s. Wł. 1922 Adamczuk Stanisław, s. St. 1918 Adamienko Jan, s. Kark. 1926 Altmanek Aron, s. /HŻ) 1910 Adamczuk Stefan, s. /KarolaŻ) 1910 Andruszczak Franciszek, s. Jana 1912 [duplikat, tak w oryginale]

B

Bielecki Jan, s. Józefa 1917 Błaszczyk Witold, s. Józefa 1898 Budzyński Stanisław s. K. 1896 Boczarówna Czesława, c. W. 1925 Baran Jan, s. Antoniego 1923 Basiak Mieczysław, s. Władysł. 1923 Bąk Czesław, s. Ignacego 1924 Bielak Jan, s. Stanisława 1922 Biernacki Wiktor, s. Jana 1919 Bronkiewicz Stanisł. s. Jana 1922 Budek Aleksander, s. St. 1923 Bubicz Zenon, s. Piotra 1924 Biedak Witold, s. Michała 1923 Brodziak Władysław, s. Franc. 1922 Baryło Jan, s. Adama 1920 Baryło August, s. Antoniego 1922 Baryło Wincenty, s. Edwarda 1920 Biegalski Franciszek, s. Feliksa 1924 Brygoła Edward, s. Mariana 1923 Bajda Stanisław, s. Józefa 1921 Błaziak Stefan, s. Karola 1921 Budzyński Józef, s. Józefa 1923 Buczek Józef, s. Jana 1921 Bobra Józef, s. Wojciecha 1915 Baran Stanisław, s.Kazimierz 1924 Batorski Jan, s. Marcina 1921 Buchowiecki Władysław, s. B. 1920 Bobela Piotr, s. Grzegorza 1920 Badura Władysław, s. Mikołaja 1922 Brona Jan, s. Stanisława 1926 Brzeziński Kazimierz, s. Józefa 1924 Brejwo Stanisław, s. Józefa 1912 Barczuk Czesław, s. Leona 1907 Bury Józef, s. Szczepana 1924 Bednarczuk Józef, s. Jana 1910 Brzozowski Jan, s. Józefa 1923 Budzyński Jan, s. Adama 1922 Bernacki Józef, s. Ignacego 1919 Buczyński Michał, s. F. 1925 Blum Salomon, s. 1915 Buczyński Michał, s. Teodora 1925 Bogatko Józef, s. Leona 1925 Budźko Leonard, s. Adama 1910 Burkiewicz Stanisław, s. J. 1912 Błażewicz Bolesław, s. Antoniego 1914 Barowicz Mikołaj, s. Andrzeja 1910

Badach Tadeusz, s. Jakuba 1923 Bartecki Stanisław, s. Michała 1923 Bogucki Jan, s. Mateusza 1922 Bonder Bolesław, s. Michała 1923 Burek Wojciech, s. Adama 1922 Bartnik Stanisław, s. Józefa 1924 Bajaka Adam, s. Stefanii 1923 Banaszek Aleks, s. Michała 1924 Barszcz Gabryjel, s. Józefa 1924 Bednarczyk Wacław, s. Piotra 1921 Berecki Jan, s. Mikołaja 1906 Bereda Jan, s. Antoniego 1916 Boczkowski Marian, s. Tomasza 1901 Burek Stanisław, s. Jana 1923 Barski Feliks, s. Stefana 1925 Bilewicz Witold, s. Antoniego 1915 Błażewicz Józef, s. Józefa 1907 Borawski Stanisław, s. Alfonsa 1919 Bińkowski Stefan, s. Szymona 1922 Branliński Zygmunt, s. Ignacego 1917 Bunt Jan, s. Daniela 1902 Bączkowski Stefan, s. Michała 1921 Bierman Pama, s. Me[jł?]. 1920 Bińkowski Jerzy, s. Adama 1924 Boruć Franciszek, s. Andrzeja 1910 Banaszek Jan, s. Aleks. 1910 Budzyński Jan, s. Michała 1905 Brzozowski Kazimierz, s. W. 1918 Berda Stanisław, s. Jana 1912 Bartkiewicz Tadeusz, s. A. 1918 Balcerzak Eugeniusz, s. D. 1927 Burny Stanisław, s. M. 1913 Bania Marian, s. Wł. 1911 Barszczewski Wiesław, s. H. 1927 Batasz Eugeniusz, s. Aleks. 1920 Biernacki Wacław, s. Oktawiusza 1915 Bazanowski Franciszek, s. Mat. 1919 Borowski Kazimierz, s. Grzegorza 1921 Bartnicki Ryszard, s. Jana 1925 Błażejczyk Wład., s. Onufrego 1914 Bogusz Wład., s. Wincentego 1910 Baran Józef, s. Kaspra 1900 Bieńko Marian, s. Andrzeja 1919 Biłyk Jan, s. Jana 1918 Banaczek Bolesław, s. Franc. 1917 Baczewski Tadeusz, s. St. 1918 Bieniesz Józef, s. Antoniego 1904 Berl Benish, s. Bern. 1922 Burdzanowski Wacław, s. T. 1920 Balsch Boruch, s. Lipa 1913 Borsuk Bolesław, s. Antoniego 1910 Buchla Romuald, s. Wacława 1923 Birecki Władysław, s. Władysława 1920 Bontruk Kazimierz, s. Józefa 1904 Brauliński Stefan, s. Pawła 1920 Brauliński Zdzisław, s. Pawła 1910 Butor Józef, s. Józefa 1913 Byba Grzegorz, s. A. 1912 Buczyński Kazimierz, s. K. 1911 Bejzym Tadeusz, s. Józefa 1910 Boracki Józef, s. Antoniego 1908 Bukat Józef, s. Andrzeja 1908 Baranowski Władysław, s. Józefa 1913 Bojko Stefan, s. A. 1904 Brzeski Bronisław, s. Jana 1910 Brusiło Hipolit, s. Adolfa 1908 Bieganowski Piotr, s. Stefana 1906 Błaszczak Stanisław, s. Feliksa 1919 Biel Stefan, s. Jana 1922 Bawaj Henryk, s. Andrzeja 1926 Brzeziński Franciszek, s. M. 1905 Balak Fabian, s. Józefa 1918 Błaszczuk Edward, s. M. 1924 Bralczyk Remigiusz, s. Ignacego 1922 Bednarek Jerzy, s. Antoniego 1925 Bogucki Ryszard, s. Antoniego 1926 Bukat Jan, s. Andrzeja 1912

Bateńczuk Władysław, s. Stefana 1910 Bartoszewski Feliks, s. J. 1899 Bulak Bronisław, s. Jana 1912 Bondarczuk Lucjan, s. Antoniego 1925 Brzeziński Stefan, s. St. 1914 Bilecki Piotr, s. Ludwika 1896 Białowąs Bronisław, s. Pawła 1924 Bialik Jan, s. Jana 1901 Błarzejewicz Piotr, s. J. 1897 Bąk Marian, s. Aleks(ego/andra) 1917 Bykeszczuk Jan, s. Piotra 1906 Bartosiak Józef, s. Andrzeja 1898 Bondar Grzegorz, s. Michała 1919 Boguński Micha, s. Józefa 1910 Budziński Władysław, s. J. 1927 Burna Czesław, s. Władysława 1923 Bielik Tadeusz, s. Antoniego 1920 Borowski Mieczysław, s. Wład. 1910 Biedrzycki Józef, s. Stanisława 1898 Biernat Stanisław, s. Franciszka 1907 Bosy Anatol, s. Grzegorza 1915 Bagiński Walenty, s. Andrzeja 1908 Bieganowski Tytus, s. Andrzeja 1916

C

Chmiel Mieczysław, s. Franciszka 1924 Ciotucha Józef, s. Wojciecha 1924 Cwingler Michał, s. Samuela 1919 Czerniak Kazimierz, s. Grzegorza 1925 Czerniak Władysław, s. Andrzeja 1921 Chęć Franciszek, s. Józefa 1907 Chomot Julian, s. W. 1921 Chachula Jan, s. Michała 1922 Cichosz Stanisław, s. Agaty 1923 Czernianin Julian, s. Michała 1918 Czerwonka Zygmunt, s. Piotra 1924 Choma Stefan, s. Teodora 1909 Cios Feliks, s. Józefa 1924 Czajka Franciszek, s. Adama 1923 Czaplicki Marian, s. Adama 1923 Charo Franciszek, s. Jana 1914 Chytry Edward, s. Stanisława 1923 Czarnota Władysław, s. Stanisł. 1923 Cieszko Bolesław, s. Stanisława 1911 Czopek Stanisław, s. Teofila 1923 Ćmiel Wacław, s. Jana 1921 Czerwonka Tadeusz, s. J. 1922 Czarkowski Tadeusz, s. Jana 1922 Czerwiński Franciszek, s. Franc. 1900 Chomicz Stefan, s. Mojżesza 1922 Ciesielski Feliks, s. Wawrzyńca 1924 Czapla Mieczysław, s. Michała 1921 Czubacki Zygmunt, s. Stanisława 1924 Czubacki Stanisław, s. Józefa 1924 Czubacki Eugeniusz, s. M. 1921 Ciecieląg Stanisław, s. Jana 1923 Chrzanowski Bernard, s. Jana 1923 Chrzanowski Jan, s. Franciszka 1922 Czajka Teofil, s. Michała 1923 Czepiel Stefan, s. Jana 1922 Czuba Lucjan, s. Franciszka 1923 Choptawa Leonia, c. Michała 1920 Choptawa Stanisława, c. Michała 1922 Chrupajło Maria, c. Michała 1923 Chlebiej Stanisław, s. Kazimierza 1924 Chmielewski Józef, s. Michała 1923 Chruścicki Władysław, s. Stanisł. 1925 Ćwikła Wadysław, s. Franciszka 1921 Czernik Zygmunt, s. Józefa 1925 Cauder Szaja, s. Leona 1910 Ciuksza Piotr, s. Justyna 1914 Chocyk Czesław, s. Feliksa 1923 Cichosiowicz Włodz., s. Jana 1910 Cichorski Józef, s. Stanisława 1927 Czerniecki Paweł, s. Michała 1912 Chochara Władysław, s. Jana 1920 Czwakiel Kazimierz, s. Jana 1918

Czycz Eugeniusz, s. Pauliny 1919 Ciącko Stanisław, s. Stanisława 1902 Cudny Józef, s. Piotra 1908 Czarniecki Władysław, s. Franc. 1897 Cudny Wadysław, s. Piotra 1898 Czyż Karol, s. Pawła 1903 Chwalibóg Czesław, s. Jana 1914 Chwalibóg Henryk, s. Jana 1915 Ciok Wiktor, s. Zdzisława 1917 Chrzanowski Stanisław, s. Al. 1921 Cirko Wawrzyniec, s. J. 1908 Chrzanowski Jan, s. Al. 1915 Czmiel Wacław, s. Tomasza 1913 Chrzanowicz Heronim, s. A. 1912 Chojecki Bolesław, s. Wojciecha 1910 Cwenarski Zdzisław, s. H. 1916 Chmielewski Stanisław, s. M. 1920 Chwałko Michał, s. St. 1918 Chaszczowy Jan, s. St. 1903 Choroszko Jan, s. St. 1922 Czernecki Jan, s. Al. 1918 Charyszyn Piotr, s. T. 1905 Chromek Stanisław, s. Andrzeja 1923 Czapiński Kazimierz, s. M. 1922 Chojecki Zdzisław, s. Bolesława 1926 Chłopecki Mieczysław, s. Piotra 1919 Cirka Mikołaj, s. Ignacego 1923 Chodasewicz Wilhelm, s. J. 1918 Cylich Leon, s. Mikołaja 1905 Czerniawski Józef, s. Katarzyny 1908 Chalików Izeak, s. H. 1914 Chomiak Franciszek, s. Jana 1900 Ćwiek Władysław, s. Antoniego 1914 Czarnecki Józef, s. Józefa 1909 Czeszejko Bronisław, s. Tomasza 1913 Ciemerys Stanisław, s. Franc. 1913 Czubek Stefan, s. Wł. 1926 Chwała Józef, s. Jana 1926 Ciopiński Jan, s. Jana 1908 Chudoba Andrzej, s. K. 1899 Ćwiek Franciszek, s. Antoniego 1911 Chada Józef, s. Józefa 1914 Ciołek Jerzy, s. Bronisława 1926 Czuryk Józef, s. Marcina 1925 Cygarski Edward, s. Kaspra 1920 Czerwiński Zygmunt, s. Wł. 1924 Chodorowski Adolf, s. St. 1906 Chmielewski Aleks, s. Bronisława 1914 Czop Zbigniew, s. Stanisława 1925

D

Dzieciuchowicz Henryk, s. Piotra 1923 Dzikoń Aleksander, s. Jana 1922 Deredeńczuk Józef, s. Mikuły 1904 Dyś Andrzej, s. Marcina 1924 Dudek Władysław, s. Szymona 1924 Dudek Michał, s. Kazimierza 1922 Dziuba Eugeniusz, s. Stanisława 1924 Dąbrowski Alfred, s. Jana 1925 Dubas Czesław, s. Ludwika 1924 Dutkiewicz Ryszard, s. Wojciecha 1925 Dąbrowski Bernard, s. Józefa 1922 Domys Stanisław, s. Józefa 1924 Dobrzyniec Aleks, s. Antoniego 1908 Drozd Stanisław, s. Franciszka 1924 Długosz Antoni, s. Szymona 1923 Dobrzański Stanisław, s. Jana 1923 Dudek Kazimierz, s. Juliana 1923 Dziobak Władysław, s. Jana 1926 Dąbrowska Walentyna, c. Wł. 1920 Durczak Stanisław, s. Mikołaja 1921 Dąbrowski Antoni, s. Franciszka 1924 Dąbrowski Jan, s. Andrzeja 1904 Drozdowski Józef, s. Andrzeja 1919 Fiszler Tadeusz, s. Jana 1927 Dąbrowski Eugeniusz, s. Adama 1897 Dobosz Bronisław, s. Jana 1906

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA SZEREGOWYCH Duszczyk Bolesław, s. Aleks. Durka Wacław, s. Bolesława Dzięcioł Bronisław, s. Piotra Dąbrowski Henryk, s. Leona Daniel Jan, s. Michała Derecki Andrzej, s. Wł. Derecki Stanisław, s. Józefa Drajling Leon, s. Jana Doda Ludwik, s. Jana Domański Henryk, s. B. Danielewski Edward, s. W. Dobas Bolesław, s. Tomasza Dziewulski Antoni, s. Jana Dąbrowski Wawrzyn, s. St. Dziedzic Jan, s. Tomasza Dąbrowski Józef, s. Antoniego Daniłowicz Anton., s. M. Dawidson Józef, s. Lucjana Darska Krystyna, c. Bolesława Dobrzyński Bronisław, s. J. Dutka Józef, s. Antoniego Dyniecki Stefan, s. Władysława Dąbrowski Stanisław, s. Adama Dembowski Janusz, s. Wal. Dec Piotr, s. Michała Dereń Jan, s. An. [Antoniego, Andrzeja?]. Dul Stefan, s. Stanisława Dobroczyński Jan, s. Aleks. Drypko Józef, s. Katarzyny Dajczak Michał, s. Kazimierza Dziuba Michał, s. Michała Drab Zdzisław, s. Karola Dytel Jerzy, s. Władysława Długołędzka Wanda, c. Aleks. Dub Michał, s. Tadeusza Dworak Jan, s. Stanisława Dzikoń Stanisław, s. Józefa Dubiniewicz Bronisław, s. Jana Dubiel Wojciech, s. W. Dudziński Wacław, s. Grzegorza Dejk Antoni, s. Antoniego Darska Krystyna, c. Bolesława

E

Engel Jan, s. Stanisława Ejsenhard Franciszek, s. Jakuba Edelman Daniel, s. Grzegorza Ejsmont feliks, s. Wiktora

F

1920 1916 1916 1922 1925 1906 1919 1925 1923 1925 1909 1902 1912 1919 1917 1902 1917 1905 1926 1921 1912 1916 1918 1926 1898 1920 1924 1924 1922 1901 1914 1921 1920 1925 1910 1910 1912 1920 1922 1922 1916 1926 1926 1909 1906 1905

Fiszler Tadeusz, s. Jana [zapis pod literą D] 1927 Flaga Czesław, s. Jana 1920 Filozof Józef s. F. 1921 Franek Władysław, s. Wawrz. 1923 Furgała Władysław, s. Jana 1923 Filipiak Jan, s. Franciszka 1910 Fik Edmund, s. Józefa 1924 Fiedorek Władysław, s. Łukasza 1923 Fiedyk Józef, s. Stefana 1923 Farnik Jerzy, s. Emila 1925 Furszewicz Wacław, s. Adama 1919 Feret Jan, s. Antoniego 1923 Fornalewski Bolesław, s. Feliksa 1923 Fiszter Józef, s. Franciszka 1923 Finkelman Benyk s. Alb. 1918 Fostacz Stanisław, s. Franc. 1921 Forys Stefan, s. Pawła 1907 Frelek Mieczysław, s. Józefa 1920 Forys Władysław, s. Stanisława 1920 Ferkaluk Józef, s. Władysława 1913 Fajzulisz Aleks, s. D. 1925 Fiedonik Maria, c. Michała 1917 Filipek Henryk, s. Jana 1928 Franczyszyn Michał, s. J. 1922 Furman Marian, s. Michała 1924 Fiłyk Józef, s. Dyonizego 1897 Fiodorowicz Piotr, s. An[dreja?] 1924 Fryd Kazimierz, s. Kazimierza 1912 Faszladyn Piotr, s. Michała 1914 Fiksiński Rajmund, s. K. 1922 Faszczewski Franciszek, s. Henr. 1899

Fijałkowski Mieczysław, s. An. Fudala Zygmunt, s. Franciszka Fudala Władysław, s. Franc.

G

1907 1919 1907

Grochowski Jan, s. Jakóba 1929 Granda Stefania, c. Jana 1924 Głębocki Tadeusz, s. Stanisława 1924 Głowas Teodor, s. Pawła 1905 Gil Stanisław, s. Jana 1923 Godynia Jan, s. Franciszka 1907 Gola Stanisław, s. Władysława 1923 Goraj Józef, s. Józefa 1922 Gożliński Stanisław, s. Jana 1900 Gromut Czesław, s. Al. 1922 Gwóźdź Andrzej, s. Szczepana 1908 Gil Tadeusz, s. Marcina 1923 Grzeszczak Andrzej, s. An. 1914 Grądek Tadeusz, s. An. 1924 Gładysz Stanisław, s. Jana 1914 Gałązowski Franciszek, s. J. 1925 Głażewski Mieczysław, s. Wacł. 1923 Gągol Kazimierz, s. Józefa 1924 Guz Bolesław, s. Adama 1900 Gągala Jan, s. Apolinarego 1925 Gibuła Edward, s. Jana 1924 Garbacz Kazimierz, s. Grzegorza 1922 Gwizdek Jan, s. Jana 1923 Gronowicz Jan, s. Łukasza 1922 Guterman Reichmil, s. J. 1916 Gdula Stanisław, s. Franciszka 1923 Gębal Józef, s. Jana 1921 Gładysz Franciszek, s. Pawła 1910 Gruchniak Henryk, s. Ed. 1924 Gędek Wacław, s. Antoniego 1924 Górczyński Adam, s. J. 1925 Gazda Tadeusz, s. Jana 1925 Giza Julian, s. Józefa 1925 Gdulewicz Stanisław, s. Ludwika 1924 Galoss Jan, s. Aleks(ego/andra) 1913 Gwiazdowski Kazimierz, s. J. 1920 Golik Czesław, s. Kazimierza 1924 Górski Kazimierz, s. Apol. 1924 Graczyk Albin, s. A__d. [Ao_d?] 1925 Gągoł Bolesław, s. Franciszka 1922 Grelewski Stanisław, s. Romana 1924 Grzybowski Jan, s. Klemensa 1925 Gwóźdź Jan, s. Józefa 1917 Gzińska Irena, c. Andrzeja 1923 Galicki Józef, s. Franciszka 1923 Gryp Wincenty, s. Józefa 1915 Grzesiuk Antoni, s. Kazimierza 1904 Guszczin Anatoli, s. A. 1924 Galówna Aniela, c. Bronisława 1925 Gołębiowski Czesław, s. N.N. 1924 Goździk Kazimierz, s. Piotra 1924 Grudziński Zdzisław, s. Aleks. 1927 Goldman Wolf, s. Mojżesza 1920 Grabarczyk Eugeniusz, s. Stan. 1917 Gryż Józef, s. Stanisława 1909 Grodzki Marian, s. Piotra 1925 Grodzki Stanisław, s. Piotra 1916 Grodzki Florian, s. Dominika 1907 Grano Anna, c. Wacława 1925 Grygiel Alesander, s. Stanisława 1918 Głowiński Józef, s. Tadeusz 1923 Gumiński Ryszard, s. R[yszarda?]. 1925 Gawłowski Mieczysław, s. Piotra 1925 Gałązowski Jan, s. Jana 1905 Gretkierewicz Andrzej, s. And. 1899 Grunt Tadeusz, s. Józefa 1925 Górski Władysław, s. Kazimierza 1909 Grabowski Bratysław, s. Br. 1923 Gruza Stanisław, s. Piotra 1925 Gierasimińska Alina Nat., c. W. 1923 Gwardijak Wacław, s. Al. 1918 Gardina Wasyl, s. F. 1913 Gryglas Marian, s. Ludwika 1922 Góralczyk Stanisław, s. Jana 1914 Gach Józef, s. Jac. 1906 Galla Eugeniusz, s. Józefa 1923 Gruda Marian, s. An. 1922 Grabowski Stefan, s. Adama 1914

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Gawryluk Emilian, s. St. 1918 Goździcki Piotr, s. Pantelejma 1910 Grech Karol, s. Franciszka 1926 Gryzan Julian, s. Jana 1914 Gziut Franciszek, s. Juliana 1897 Gawryszczuk Józef, s. Tomasza 1915 Grodzki Stefan, s. Melchiora 1920 Grajewski Alfons Brun., s. Wł. J. 1913 Gozdołek Jan, s. Władysława 1917 Gajownik Stanisław, s. Antoniego 1915 Gajewski Franciszek, s. Rocha 1900 Godlewski Michał, s. T. 1898 Garanża Szymon, s. T. 1908 Godlewski Eugeniusz, s. W. 1915 Grzybowski Tomasz, s. T. 1912 Głowacki Władysław, s. An. 1924 Gajownik Stanisław, s. J. 1913 Gridniew Eugeniusz, s. S. 1910 Górka Jan, s. Franciszka 1906 Gajdemski Władysław, s. Ludwika 1925 Grodzicki Stanisław, s. Jana 19o5 Głuszczak Andrzej, s. P. 1900 Głogowski Szymon, s. Michała 1909 Gajewski Leon, s. Stanisława 1924 Gold Markus, s. Szuli 1915 Góryn Antoni, s. Grzegorza 1896 Giertwiejew Józef, s. Ant. 1895 Głowacki Adam, s. Ant. 1899 Grudziński Bonifacy, s. J. 1900 Grabosiński Mar., s. Jana 1926 Gębarzewski Adam, s. A. 1925 Gęszczak Mieczysław, s. K. 1928

H

Hołdakowski Jan, s. Józefa Hałasa Bronisław, s. Józefa Harbrot Szmul, s. Hercego Harazhy Feliks, s. Bronisława Hnatkiewicz Jarosław, s. Włodz. Hołówka Piotr, s. Antoniego Hams Władysław, s. Franciszka Hunek Maksym, s. Stanisława Helt Ludwik, s. Jana Hunek Zygmunt, s. Józefa Hilczuk Franciszek, s. Jana Hiter Józef, s. Jana Husak Stanisław, s. Antoniego Hofman Sławomir, s. Zygmunta Haszcz Alojzy, s. Franciszka Huza Rudolf, s. Ludwika Hauz Bolesław, s. Antoniego Holc Józef, s. Marcina Hobło Józef, s. Jana Hejba Alojzy, s. Tomasza Horniker Józef, s. A. Hryń Tadeusz, s. Jana Hnatow Antoni, s. T. Horman Piotr, s. Antoniego Holański Jan, s. Stanisława Haczkiewicz Piotr, s. Stanisława

I

1922 1904 1923 1923 1921 1923 1921 1922 1924 1924 1909 1923 1921 1924 1923 1925 1924 1907 1922 1916 1910 1924 1892 1908 1912 1905

Ickiewicz Janina, c. Antoniego 1922 Iwanicki Antoni, s. Adama 1921 Iskrzak Paweł, s. Pawła 1907 Iliński Bronisław, s. Teofila 1925 Iwankiewicz Bazyli, s. Jana 1918 Ignaszak Wincenty, s. Wawrzyn. 1913 Iwanica Michał, s. Antoniego 1907 Idźkiewicz Franciszek, s. Macieja 1913 Ilmak Adam, s. Antoniego 1924 Ickiewicz Michał, s. Izaka 1914 Iwaszkiewicz Jerzy, s. D. 1926 Ignatowicz Wacław, s. Piotra 1902 Iwanicki Antoni, s. J. 1896 Iżbyków Emilian, s. J. 1924 Iskanow Fachr. s. Iskana 1914 Ignaczak Marian, s. R. 1900 Iwanów Julian, s. Franc. 1925 Ignacik Tadeusz, s. A. 1919 Izdebski Franciszek, s. Bolesława 1921

J

Janczarek Stefan, s. Jakuba 1923 Jankowicz Franciszek, s. Karola 1920 Jankowski Jan, s. Łukasza 1922 Jaczyszyn Władysław, s. Jana 1914 Jósko Władysław, s. Michała 1924 Jawiarczyk Stanisław, s. Jerzego 1923 Jonasz Józef, s. Marcina 1922 Jakubciak Edward, s. Kazimierza 1921 Jedliński Feliks, s. Jana 1914 Jasiński Bronisław, s. Jana 1921 Jabłoński Józef, s. Wacława 1923 Jarmuła Henryk, s. Władysława 1927 Jarosz Kazimierz, s. Wojciecha 1921 Jakubczak Sylwester, s. Anton. 1924 Janisz Franciszek, s. Antoniego 1912 Jackowski Władysław, s. Tom. 1923 Jagodziński Mieczysław, s. Jana 1923 Jaworski Adam, s. Andrzeja 1914 Jacym Józef, s. A. 1923 Jagniątkowski Władysław, s. Jana 1925 Jóźwiak Wacław, s. Franciszka 1923 Jakuszow Sergiej, s. Andrzeja 1913 Jabłoński Antoni, s. Floriana 1914 Jaskulski Kazimierz, s. Andrzeja 1928 Jastrzębski Józef, s. Antoniego 1905 Jarzec Józef, s. Stefana 1927 Juzak Włodzimierz, s. K. 1909 Jagniszczak Michał, s. P. 1923 Janiszyn Jan, s. Michała 1920 Jefremow Jerzy, s. B. 1915 Jakóbczak Andrzej, s. An. 1899 Jacak Józef, s. Stanisława 1900 Jaworski Mieczysław, s. Feliksa 1911 Jasiński Stefan, s. Michała 1926 Jurczenko Paweł, s. Dom[ana?] 1904 Jesiotr Stanisław, s. Rocha 1919 Jastrzębski Stanisław, s. Franc. 1920 Jachimowski Władysław, s. Ant. 1920 Jasięga Ignacy, s. Jana 1910 Jesionek Marian, s. Józefa 1917 Janczukowicz Wincenty, s. W. 1906 Jodkowski Witold, s. Edwarda 1910 Jałocha Franciszek, s. Franciszka 1907 Janeczko Stanisław, s. Michała 1926 Jakubowski Wojciech, s. Jana 1895 Jackowski Stanisław, s. Ant. 1904 Juzak Antoni, s. Mikołaja 1911 Jaworski Michał, s. Jana 1906 Jackowski Antoni, s. Piotra 1906 Jajeśnica Zdzisław, s. Wojciecha 1926 Jabłoński Leopold, s. St. 1926 Jankowski Antoni, s. Antoniego 1895 Jankowski Henryk, s. Józefa 1925 Jankowski Marian, s. Antoniego 1922 Jaroszczak Zdzisław, s. R. 1925 Jagielicz Michał, s. Antoniego 1901 Jakubowicz Chaim, s. Icka 1919 Jezierski Włodzimierz, s. Józefa 1924 Jaworski Jan, s. Konstantego 1924 Jodzio Alfred, s. Antoniego 1926 Jamiałkowski Antoni, s. Jana 1905 Jędrzejczak Zygmunt, s. Adama 1920 Jaroczyński Stanisław, s. Ignac. 1920 Jankowski Wacław, s. Antoniego 1921 Jakubczak Andrzej, s. Antoniego 1899

K

Kiernicki Dominik, s. Dominika Kamiński Feliks, s. Franciszka Kozera Władysław, s. Anton. Kaczmarczyk Stan., s. Michała Kalinowski Edward, s. Adama Kanikowski Czesław, s. Ludwika Karaś Stefan, s. Feliksa Kawa Julian, s. Józefa Klaga Czesław, s. Leona Klimecki Ryszard, s. Marcina Krzec Czesław, s. Jana Koksanowicz Kazimierz, s. P. Kołodziejczyk Aleks, s. An. Komorek Ryszard, s. J. Koskakowski Eugen., s. Józefa

1901 1925 1921 1915 1921 1923 1923 1923 1926 1926 1917 1922 1923 1921 1925


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA SZEREGOWYCH Kostrzewa Józef, s. Bolesława 1922 Kotel Mieczysław, s. St. 1922 Kowalczuk Adam, s. P. 1915 Krysiuniak Edmund, s. Franc. 1923 Kucio Józef, s. Andrzeja 1924 Kudela Stanisław, s. Franciszka 1924 Kuraut Stanisław, s. Andrzeja 1924 Kurkowski Kazimierz, s. St. 1923 Karczmarz Błażej, s. T. 1924 Kaniak Józef, s. Piotra 1926 Kudyba Jan, s. A. 1922 Kowalski Stanisław, s. M. 1923 Korczak Stanisław, s. J. 1923 Kępa Mieczysław, s. Józefa 19 - Kubajka Kazimierz, s. An. 1923 Klok Jan, s. Pawła 1908 Karasek Tadeusz, s. M. 1923 Królikarski Kazimierz, s. J. 1924 Koziar Jan, s. Piotra 1926 Kuszak Stanisław, s. Michała 1923 Koziarski Piotr, s. Franciszka 1914 Krzyżak Aleks, s. Józefa 1922 Ksiądz Antoni, s. Szczepana 1924 Ko___ [nieczyt.] Bronisław, s. D. 1906 Kapłun Jan, s. Stanisława 1921 Kazanowski Aleksand., s. Józefa 1908 Kopij Deonizy, s. Antoniego 1902 Kowalski Czesław, s. Stanisława 1924 Kowalski Stanisław, s. Szczepana 1922 Krysa Antoni, s. Adama 1921 Korona Edward, s. Jana 1924 Kuduk Stefan, s. Leona 1924 Klimek Wacław, s. Adama 1921 Krzewiński Stefan , s. Pawła 1924 Kozieł Jan, s. Antoniego 1924 Kuchla Józef, s. Szymona 1920 Krzyszczak Czesław, s. Józefa 1923 Kloc Marian, s. Franciszka 1922 Król Władysław, s. Wojciecha 1924 Klimionek Aleksander, s. H. 1910 Kasprowicz Wincenty, s. Jana 1901 Kornet Józef, s. Cl[emensa?]. 1922 Kuczyński Włodzimierz, s. J. 1926 Kołtuniak Antoni, s. Józefa 1927 Kłoda Stefan, s. Pawła 1923 Kuryło Roman, s. Jana 1927 Kożuszek Józef, s. Marcina 1912 Korab Jan, s. Wadysława 1923 Kasperski Marian, s. Pawła 1923 Korkus Narcyz, s. Antoniego 1913 Kurowski Franciszek, s. Józefa 1903 Kuś Leon, s. Jana 1921 Krzywiński Aleks, s. Maks. 1909 Krupa Paweł, s. Pawła 1910 Kadamus Roman, s. Mikołaja 1923 Kowalski Stanisław, s. Jana 1923 Kaczmarek Franciszek, s. Ign. 1924 Kamela Eugeniusz, s. Józefa 1924 Kunysz Karol, s. Józefa 1911 Kraus Stanisław, s. T. 1926 Kowalka Stanisław, s. Józefa 1900 Kamieniecki Czesław, s. Sylw. 1925 Kulczycki Franciszek, s. Jana 1911 Kuchcicki Feliks, s. Józefa 1926 Kokocki Adolf, s. Leona 1926 Kuta Jan, s. Pawła 19 - Kliszcz Józef, s. Tomasza 1922 Kąkol Czesław, s. Tomasza 1921 Kaliciński Władysław, s. Wład. 1911 Kołyga Stanisław, s. Adama 1925 Kowalski Tadeusz, s. Józefa 1924 Kowalski Stefan, s. Cezarego 1926 Krasicki Antoni, s. Bronisława 1923 Kozłowski Bolesław, s. Wład. 1923 Krocz Stanisław, s. Franciszka 1924 Kutkowska Sabina, c. Stefana 1925 Kęcik Bronisław, s. Franciszka 1922 Kobyłka Bronisław, s. Jana 1924 Kowalczyk Stanisław, s. Anton. 1922 Kowalow Kazimierz, s. Mar. 1922 Krawczuk Antoni, s. Łukasza 1921 Krupiński Zygmunt, s. Wł. 1921 Kulczycki Andrzej, s. Jana 1922 Kurzawa Stanisław, s. Jana 1925

Kwiatkowski Feliks, s. D. Kwit Aleksander, s. Stanisława Kisiel Stanisław, s. J. Kinaj Piotr, s. Ignacego Kałka Józef, s. C. Kamor Józef, s. Jakuba Kaniewski Franciszek, s. Ignac. Kisielewicz Eugeniusz, s. Jana Kocan Zygmunt, s. Wal. Kołomycyn Aleks, s. J. Kolada Paweł, s. Bazylego Kowalski Antoni, s. K. Kownacki Czesław, s. Adama Kret Feliks, s. Franciszka Krupczak Jakób, s. W. Kunda Bazyli, s. Stefana Kunysz Stanisław, s. Antoniego Konarski Janusz, s. M. Kadej Franciszek, s. Jana Kałkowski Emil, s. Augustyna Kama Styanisław, s. Bronisława Karlasiuk Stefan, s. Ludwika Kielcz Zygmunt, s. Bronisława Kiźlik Kazimierz, s. Ignacego Klajew Stefan, s. A. Koltewski Witold, s. Gerwazego Kowalczyk Bolesław, s. Mal. Kucharzewski Wład., s. Pawła Kalinowski Piotr, s. Jana Kirkiewicz Jan, s. Hipolita Kownacki Bolesław, s. Feliksa Kuśnierz Jakub, s. Grzegorza Kamiński Eugeniusz, s. Stan. Kubasiewicz Stanisław, s. Pawła Kart Eugeniusz, s. Aleksego Kuryś Józef, s. Jana Kołylak Ludwik, s. Szczepana Karabiniewicz Franc., s. Piotra Konopa Józef, s. Andrzeja Kaczmarek Włodz., s. Franc. Kardas Józef, s. Józefa Krzycki Władysław, s. Leona Kwaslur Michał, s. Stanisława Kulka Piotr, s. Franciszka Kruk Józef, s. Pawła Kuć Stanisław, s. Józefa Kałuża Jan, s. Józefa Kudelski Edward, s. Edwarda Kalisz Kazimierz, s. Konstant. Kurzaj Kazimierz, s. Ignacego Kielak Marian, s. Juliana Kowalski Mieczysław, s. Stan. Kurasiewicz Jan, s. Antoniego Kamionek Lucyna, c. Stanisława Kubuj Władysław, s. Jana Kielak Wacław, s. Władysława Kielak Kazimierz, s. Wład. Kelak Jan, s. Władysława Kopczyk Tomasz, s. Wacława Kieliszek Antoni, s. Pawła Kruk Czesław, s. Andrzeja Kieliszek Aleks, s. Pawła Kowalski Bolesław, s. Onufrego Kanefał Ambroży, s. Jana Kunarzewski Piotr, s. J. Koleńkiewicz Zdzisław, s. St. Królikowski Zdzisław, s. Feliksa Klonowski Witold, s. Franciszka Keler Feliks, s. Stanisława Kowalski Antoni, s. Jana Kuzynków Grzegorz, s. Al. Kowar Mikołaj, s. Augusta Kociupski Piotr, s. M. Kolasowski Franciszek, s. An. Karwowski Franciszek, s. An. Kiełbasa Józef, s. Jana Kulik Tomasz, s. M. Krajeski Ludwik, s. F. Kopesłyński Wiktor, s. T. Kupis Julian, s. St. Końko Jan, s. Feliksa Kuszpit Bernard, s. St. Klimek Szczepan, s. St. Kowalczyk Bolesław, s. Stan.

1921 1922 1922 1911 1916 1921 1911 1926 1925 1920 1918 1909 1900 1904 1918 1910 1925 1924 1895 1898 1909 1903 1927 1900 1903 1926 1914 1912 1921 1911 1925 1913 1919 1917 1923 1894 1923 1903 1903 1926 1921 1903 1896 1908 1907 1907 1900 1912 1922 1912 1919 1923 1907 1918 1911 1903 1921 1907 1919 1912 1920 1905 1913 1914 1894 1923 1922 1925 1912 1924 1902 1925 1912 1910 1896 1901 1922 1908 1924 1923 1911 1926 1925 1921

Karczmarczyk Mar., s. A. 1906 Kronenberg Józef, s. M. 1913 Królak Zbigniew, s. Feliksa 1923 Kiełbasa Jan, s. Piotra 1909 Kamiński Kazimierz, s. Z. 1923 Kołak Feliks, s. Feliksa 1926 Kowalczyk Pioptr, s. Ignacego 1920 Kopica Kazimierz, s. Ludwika 1926 Kieliszek Bolesław, s. J. 1924 Korzybski Stanisław, s. H. 1923 Kerepka Bronisław, s. J. 1913 Kruk Stanisław, s. Mikołaja 1898 Kruglej Konstanty, s. Romana 1926 Kołtowski Jan, s. Jana 1903 Klucowicz Wilhelm, s. Jana 1927 Korbut Bronisław, s. Wiktora 1919 Kurybski Władysław, s. Jana 1919 Korpuk Aleks, s. Józefa 1918 Kraśnicki Stanisław, s. Wojciecha 1907 Kowncki Emilian, s. Wacława 1912 Kaftan Włodzimierz, s. Teodora 1918 Kogucik Jan, s. Pawła 1918 Kubasiewicz Franc., s. Macieja 1919 Konefał Hilary, s. Karola 1911 Konefał Dominik, s. Antoniego 1898 Kałużyński Jan, s. Michała 1899 Kotomski Józef, s. Mieczysława 1925 Kowalski Edward, s. Jana 1923 Kołtun Piotr, s. E. 1915 Kurawski Bronisław, s. Józefa 1913 Kieniakin Fiodor, s. Jana 1925 Kuźmiński Czesław, s. Winc. 1925 Kwiatkowski Franciszek, s. An. 1910 Kamiński Stanisław, s. J. 1923 Kubylański Adam, s. Franciszka 1922 Kościołek Jan, s. Szymona 1894 Kozłowski Stefan, s. Seweryna 1895 Kołaz Józef, s. Antoniego 1895 Kasprzyszak Stanisław, s. J. 1919 Karpiuk Michał, s. Jak. 1915 Kiryła Stanisław, s. Jana 1917 Kowalski Jan, s. Antoniego 1918 Kazana Szymon, s. K. 1911 Kamola Józef, s. Jana 1908 Kaniok Wanda, c. K. 1927 Kusz Kazimierz, s. J. 1925 Krzyśkow Michał, s. B. 1892 Kuźmar Jan, s. W. 1905 Krzyżanowski Jan, s. J. 1913 Kuryło Szymon, s. J. 1914 Kowalczyk Zygmunt, s. Józefa 1922 Krupkowski Stanisław, s. Stan. 1921 Krakowiak Henryk, s. W. 1923 Kołosiewski Wincenty, s. J. 1911 Kabała Józef Marian, s. J. 1901 Karpiński Zbigniew, s. Franc. 1924 Krawczyk Adam, s. Stanisława 1913 Kujawa Tadeusz, s. Michała 1920 Kucharczyk Jerzy, s. An. 1926 Kuźnicki Józef, s. Pawła 1906 Krawczyk Jan, s. Józefa 1919 Korek Janusz, s. Władysława 1915 Kucharski Stanisław, s. Szymona 1914 Krasicki Józef, s. Piotra 1923 Krugłow Michał, s. Grzegorza 1923 Kaziów Michał, s. M. 1919 Koniecki Wiktor, s. K. 1921 Kaczkiewicz Piotr, s. St. 1905 Karłowicz Stanisław, s. Jana 1913 Kożeniewski Jan, s. P. 1907 Krzysiak Heronim, s. J. 1924 Kamiński Aleks, s. Franciszka. 1904 Koniecpolski Emil, s. J. 1923 Kozłowski Stanisław, s. A. 1914 Kubicka Tamara, c. M. 1924 Krywcun Wawrzyniec, s. W. 1919 Kukier Samuel, s. W. 1916 Kozioła Kazimierz, s. W. 1925 Kiełbasa Władysław, s. St. 1923 Kluch Julian, s. Piotra 1907 Kielak Marian, s. M. 1921 Klimek Antoni, s. Jana 1916 Kobyliński Tadeusz, s. T. 1908 Kieczka Emil, s. Jana 1923

Kajumow Iskan, s. J. 1917 Kucharek Władysław, s. Ant. 1923 Kizłyk Jan, s. Dymitra 1895 Koziarski Bogumił, s. Józefa 1911 Kanig Walter, s. Jana 1893 Karpowicz Jakub, s. Andrzeja 1924 Kozera Zbigniew, s. Władysława 1922 Kwiatkowski Zdzisław, s. Henr. 1921 Konopiński Zbigniew, s. Bronisł. 1923 Karbowniak Stefan, s. Jana 1906 Krysiak Józef, s. Jakuba 1920 Krysiak Kazimierz, s. Franciszka 1906 Kochanowski Czesław, s. W. 1899 Kamiński Paweł, s. Antoniego 1901 Kulesza Jan, s. Grzegorza 1920 Krupnicki Michał, s. Józefa 1923 Kufel Józef, s. Stanisława 1922 Kramarski Aleks, s. Jana 1924 Kościn Andrzej, s. P. 1917 Kuncewicz Józef, s. Aleks(ego?). 1916 Kozyra Stanisław, s. Mikołaja 1909 Kościcki Józef, s. Ignacego 1907 Kołodziejczyk Franc., s. Józefa 1914 Krupa Jan, s. Stanisława 1921 Kamiński Andrzeja, s. Wład. 1925 Kiziak Stanisław, s. Józefa 1919 Kozłowski Władysław, s. Adolfa 1907 Kozolewski Antoni, s. Antoniego 1926 Koper Jakub, s. Dawida 1911 Konieczny Michał, s. B. 1920 Kondej Roman, s. Piotra 1925 Kobyra Bronisław, s. Stanisława 1922 Kostylewski Wasyl, s. Jana 1904 Klebicki Czesław, s. Franciszka 1920 Kuś Kazimierz, s. Adama 1923 Kaniok Wanda, c. Kazimierza 1927 Krzyśków Michał, s. Bartłom. 1892

L

Lachowicz Władysław, s. Anton. Lewandowski Stanisław, s. Tom. Libera Jan, s. Franciszka Lechowicz Władysław, s. Ant. Lachowicz Michał, s. Jana Lao Władysław, s. Jana Leszczyński Czesław, s. An. Lewczuk Stanisław, s. Franc. Lachowicz Marcin, s. Macieja Lewczuk Adam, s. Michała Latała Jan, s. Andrzeja Łyś Marian, s. Jana Librant Antoni, s. Stanisława Lisowski Stefan, s. Wawrzyńca Lasocki Jerzy, s. Stanisława Lohin Emil Mikołaj, s. Jana Lipski Adfolf, s. Kazimierza Leżański Tadeusz, s. K. Lafter Józef, s. Adama Ludwiniak Władysław, s. P. Lidert Karol, s. Ludwika Linkiewicz Stefan, s. L. Laskowski Zygmunt, s. Stefana Lipiński Jan, s. Franciszka Lechkun Józef, s. An. Lizewski Tadeusz, s. P. Lewkowicz Władysław, s. A. Leziech Stanisław, s. J. Lembryk Jan, s. Franciszka Lewkowicz Michał, s. J. Lech Ludwik, s. Jana Linkiewicz Bronisław, s. L. Laskowski Stanisław, s. St. Lipko Stefan, s. Jana Leśniowski Józef, s. Grzegorza Leżuch Daniel, s. Józefa Leodański Wiktor, s. J.

Ł

Łoś Justyn, s. Mieczysława Łabiga Stanisław, s. Józefa Łopuszyński Wład., s. Michała Łokiński Stanisław, s. Andrzeja Łaguniak Stanisław, s. Józefa

1906 1924 1923 1925 1925 1924 1924 1927 1924 1921 1923 1924 1925 1923 1916 1896 1902 1924 1914 1913 1917 1925 1924 1916 1904 1919 1911 1926 1921 1914 1907 1926 1919 1918 1897 1909 1913 1910 1921 1924 1924 1924

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA SZEREGOWYCH Łagowski Stanisław, s. Jana Łuczko Eugeniusz, s. Michała Łukasik Aleks, s. Tomasza Łojko Jan, s. Mikołaja Łopka Wacław, s. T. Łowcewicz Stanisław, s. Feliksa Łabaziewicz Szczepan, s. Mich. Łucka Zbigniew, s. Macieja Łapiński Edmund, s. Stanisława Łyko Józef, s. Franciszka Łoziński Bolesław, s. Antoniego Łachniak Józef, s. Stanisława Łabokrzycki Witold, s. Ed. Łolko Jan, s. Jana Ługowski Józef, s. J. Łukasiewicz Antoni, s. St. Łenczyński Bronisław, s. Jana Łośko Jakub, s. Aleks(ego?). Łyś Marian, s. Jana Łobocki Panas, s. Józefa Łukaszewski Józef, s. J. Łucarz Stanisław, s. Jana Łochan Stanisław, s. Jana Łoński Ambroży, s. Antoniego Ławrysz Michał, s. Jana Ławron Makary, s. Sergieja

M

1923 1922 1924 1920 1925 1920 1919 1924 1923 1919 1909 1909 1922 1922 1922 1913 1922 1921 1924 1918 1904 1903 1908 1911 1912 1910

Mikołajewsji Jan, s. Bonifacego 1896 Maciejkiewicz Jadwiga, c. Ant. 1918 Malik Aniela, c. Augusta 1924 Marczuk Jan, s. Aleksandra 1923 Mączka Stanisław, s. Jana 1921 Mazurek Leon, s. Józefa 1922 Mikos Wacław, s. Józefa 1921 Mokijewski Marian, s. Piotra 1926 Mrówczyński Tadeusz, s. Franc. 1924 Mucha Stanisław, s. Franciszka 1924 Mizio Wacław, s. Jana 1924 Michalski Michał, s. Mar. 1922 Mucha Mieczysław, s. Szczepana 1921 Mika Władysław, s. Stanisława 1921 Maslukowski Stanisław, s. An. 1925 Mazurek Władysław, s. Wład. 1923 Marciniak Jan, s. Józefa 1922 Mardon Eugeniusz, s. Stanisława 1923 Muzyka Franciszek, s. Antoniego 1923 Majdan Andrzej, s. J. 1921 Maruszewski Kazimierz, s. Ja. 1922 Mojoniak Aleks, s. Pawła 1925 Michalewski Tadeusz, s. [nie wykazany] 1923 Mączka Józef, s. Franciszka 1922 Masłowski Czesław, s. Franc. 1921 Makuchowski Wł., s. A. 1925 Matnaszek Ed., s. W. 1924 Margiel Antoni, s. W. 1925 Michalak Maksymilian, s. Franc. 1910 Malinowski Jan, s. K. 1919 Muca Józef, s. Józefa 1921 Mielcarz Jan, s. Stanisława 1923 Marek Aleks, s. Stanisława 1924 Matynka Kazimierz, s. Franciszka 1921 Męczyński Józef, s. B. 1921 Męczyński Mieczysław, s. B. 1923 Magryla Karol, s. Michała 1922 Mazurek Grzegorz, s. Jana 1917 Mirosław Jan, s. Stanisława 1924 Mroczek Stanisław, s. Jana 1923 Malowany Kazimierz, s. Józefa 1902 Marczewski Stefan, s. Franciszka 1902 Markow Fiodor, s. Jana 1912 Mazurek Henryk, s. Antoniego 1927 Mijakowski Zygmunt, s. J. 1928 Mitaszewicz Ignacy, s. An. 1914 Maj Kazimierz, s. Michała 1927 Mikołajczuk Michał, s. Fernanda 1912 Miłuch Jan, s. Mikołaja 1914 Morozów Nikodem, s. Michała 1918 Mokosiński Franciszek, s. Józefa 1904 Muzyka Henryk, s. Stanisława 1926 Michalak Józef, s. Stanisława 1916 Mazurek Henryk, s. Antoniego 1927 Mikita Karol, s. Dominika 1917

Masiak Stanisław, s. Stan. 1919 Mroczek Tadeusz, s. Władysława 1917 Marszał Władysław, s. Stanisława 1921 Marchel Czesław, s. Stanisława 1912 Michalak Jan, s. Antoniego 1925 Matejak Wacław, s. Jana 1917 Mikiel Władysław, s. Wincentego 1915 Matyska Wacław, s. Kazimierza 1913 Mosek Kazimierz, s. Jana 1925 Marzec Stanisław, s. Teofila 1921 Marenczyk Teofeusz, s. Jana 1918 Mazurek Andrzej, s. Jana 1902 Marków Konrad, s. Piotra 1921 Myszka Michał, s. Piotra 1904 Moskal Teofil, s. Józefa 1919 Mazur Kazimierz, s. Józefa 1923 Masłowski Michał, s. Franciszka 1906 Mińczuk Sergiusz, s. Michała 1914 Mogilnicki Władysław, s. Henryka 1914 Malesza Tadeusz, s. Piotra 1924 Morawicki Stanisław, s. Bronisł. 1925 Mendryka Stanisław, s. Józefa 1928 Mielcarz Piotr, s. Jana 1906 Mazur Tomasz, s. Marka 1901 Madej Jerzy, s. Stanisława 1924 Magdziak Stanisław, s. P. 1899 Matosek Jan, s. Józefa 1908 Mucha Stanisław, s. Jana 1917 Mróz Mieczysław, s. Aleksego 1915 Młot Stanisław, s. Jana 1912 Malinowski Bronisław, s. Michała 1910 Michałczuk Grzegorz, s. Dymitra 1917 Mizerny Aleks, s. Wasyla 1900 Mentel Leon, s. Franciszka 1900 Martynowski Wilhelm, s. J. 1920 Marek Franciszek, s. Kala 1896 Mrukowski Ludwik, s. Antoniego 1926 Mocarska Elżbieta, c. W. 1926 Malimon Andrzej, s. D. 1894 Mielnik Jan, s. M. 1921 Mazurek Feliks, s. W. 1904 Molski Edward, s. B. 1917 Moskal Jan, s. Sz. 1896 Maziarz Mieczysław, s. St. 1919 Mosijczuk Dmitry, s. J. 1912 Malinowski Mikołaj, s. J. 1917 Mościcki Aleks, s. P. 1920 Mróz Jan, s. Dominika 1904 Maciaszek Mieczysław, s. J. 1924 Mine Izaak, s. M. 1918 Malkowski Izydor, s. J. 1910 Marcinkowski Józef, s. St. 1907 Miłoszewski Czesław, s. B. 1918 Markin Leonid, s. Pawła 1924 Marciszewski Edward, s. Stefana 1924 Muracki Henryk, s. Stanisława 1923 Michalski Eugeniusz, s. Franc. 1918 Marczak Mieczysław, s. Wł. 1917 Merchalijew Aleks, s. F. 1914 Majcher Jan, s. Józefa 1925 Mariański Władysław, s. Aleks. 1913 Maniocha Antoni, s. Adama 1911 Mazurek Julian , s. Józefa 1897 Mikłaszewicz Mieczysław, s. J. 1922 Mazurczak Jan, s. Franciszka 1903 Materna Stanisław, s. Franciszka 1923

N

Nakoneczny Michał, s. Stanisł. 1900 Nadzieja Miecz., s. Szczepana 1921 Niedziałkowski Wład., s. Stan. 1912 Niedzielski Feliks, s. Jana 1925 Nowak Julian, s. Franciszka 1922 Narajski Julian, s. Władysława 1923 Nowaliński Ryszard, s. Stanisł. 1924 Nadaczny Julian, s. Michała 1919 Niwiński Józef, s. Antoniego 1894 Nasiadka Jan, s. Jana 1912 Nakonecznik Jan, s. Władysława 1913 Nowakowski Wiesław, s. Zygm. 1926 Nieprzecki Jan, s. Stanisława 1913 Nowak Stanisław, s. Romana 1924 Nazuruk Michał, s. Sidora 1924 Niemiec Leopold, s. Wojciecha 1921

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Nejman Czesław, s. Wł. Niepokój Eugeniusz, s. Feliksa Niewczas Jakub, s. Antoniego Norowicz Aleks, s. Jana Nowak Czesław, s. J. Nowak Antoni, s. J. Niźnik Wojciech, s. Grzegorza Nowakowski Leopold, s. A. Nawrocki Wacław, s. P. Nowik Leonid , s. P. Nowak Józef, s. Józefa Niewiński Wiktor, s. P. Noga Roman, s. Tomasza Nowak Stefan, s. Franciszka Nestruk Konstanty, s. P. Nosiński Leon, s. Stefana Napieralski Stefan, s. St. Nowakowski Stefan, s. J. Naplocha Konstanty, s. Adama

O

Olejarczyk Edward, s. Walent. Ornal Witold, s. Stanisława Ostrowski Józef, s. Romana Ochap Szczepan, s. Adama Ostrowski Stanisław, s. Józefa Ogrodowski Józef, s. Michała Opaliński Paweł, s. Michała Olejnik Stefan, s. Grzegorza Owsieńczenka Aleks., c. Jana Olejnik Władysław, s. Michała Ozarowski Filip, s. Stanisława Opoczyński Jakub, s. Arona Orłowski Stanisław, s. Ignacego Osica Jan, s. Piotra Ołdak Bronisław, s. Piotra Opacki Grzegorz, s. Stefana Owczaryk Janina, c. Wawrzyńca Olejnik Józef, s. Wojciecha Olszewski Henryk, s. Łukasza Omielusik Filip, s. Jakima Opala Jerzy, s. Andrzeja Oszkel Henryk, s. Ludwika Osiński Józef, s. Wawrzyńca Oszkiel Eugeniusz, s. L. Ołeksyszyn Filip, s. M. Ołtuszewski Julian, s. P. Omelański Michał, s. Adama Ostrowski Władysław, s. Jana Ostrumski Aleks, s. D. Opaczyński Adam, s. M. Osiecki Władysław, s. An. Oleszko Tadeusz, s. St. Olesiński Józef, s. Stan. Oczkowski Henryk, s. M. Olejnik Michał, s. Franciszka

P

Pietraszuk Władysław, s. Stan. Ptasun Michał, s. Jana Płaza Władysław, s. Franciszka Podawacz Lucjan, s. Józefa Parol Irena, c. Władysława Pająk Kazimierz, s. Wincentego Pawłowski Nikodem, s. Józefa Pawriołek Stefan, s. Jana Pelczar Stanisław, s. Andrzeja Piekarz Tadeusz, s. Michała Pietraszko Henryk, s. Eustach. Polakowski Paweł, s. Jana Pietrzak Michał, s. Józefa Piskorek Jan, s. Franciszka Przybyła Piotr, s. Jakuba Paradowski Czesław, s. An. Partyka Mieczysław, s. Józefa Pawlak Jan, s. Stanisława Pierzgała Czesław, s. Piotra Pełka Tadeusz, s. Mateusza Pucyk Władysław, s. Wład. Przychodzeń Bogusław, s. An. Podunaj Ignacy, s. Wiktora Prażewski Mieczysław, s. J. Proć Stanisław, s. Józefa

1904 1920 1918 1898 1913 1896 1898 1898 1928 1922 1922 1906 1898 1924 1918 1926 1918 1920 1919 1924 1924 1922 1922 1909 1924 1925 1907 1920 1919 1922 1921 1925 1916 1922 1903 1925 1917 1925 1905 1918 1922 1912 1920 1896 1916 1912 1926 1903 1914 1921 1919 1922 1915 1921 1926 1918 1921 1914 1922 1923 1911 1922 1918 1924 1924 1924 1923 1922 1911 1923 1924 1923 1923 1922 1924 1924 1925 1922 1924

Pernak Czesław, s. Tomasza 1924 Poźniak Wacław, s. Michała 1924 Pawlak Jan, s. Kazimierza 1923 Paliwoda Stanisław, s. Michała 1919 Podlak Michał, s. Jak. 1921 Pakuła Bolesław, s. Jerzego 1922 Pląsak Albert, s. Franciszka 1912 Pereczkowski Roman, s. [nie wykazany] 1923 Pszczoła Stanisław, s. Jana 1924 Podskarbi Czesław, s. A. 1924 Pizio Stanisław, s. Michała 1923 Pakuła Jan, s. Szymona 1924 Pawłowski Wiktor, s. M. 1914 Piątkowski Jacek, s. M. 1909 Przyborowski Bol., s. Kajetana 1911 Paproła Tadeusz, s. Antoniego 1922 Pikul Aleks, s. Władysława 1924 Pawliszyn Władysław, s. J. 1926 Przypis Józef, s. Jana 1911 Pawelec Adolf, s. Mateusza 1923 Paździor Czesław, s. Jana 1921 Podolski Henryk, s. Józefa 1924 Puźniak Franciszek, s. Stan. 1922 Pieczek Jan, s. Jana 1923 Piecyk Mieczysław, s. Józefa 1924 Piwek Stanisław, s. Józefa 1915 Poproła Stefan, s. Jana 1924 Powszedniak Józef, s. Jana 1923 Pliszka Satnisław, s. Stanisława 1923 Pronola Jan, s. Ignacego 1923 Pyszniak Marcin, s. Piotra 1915 Patała Marek, s. Michała 1902 Polański Wojciech, s. Jana 1906 Przyzmycki Józef, s. Aleks. 1904 Palacz Józef, s. Stanisława 1900 Pachoch Mieczysław, s. Stan. 1923 Pawlik Ludwik, s. Józefa 1899 Pidra Bolesław, s. Izaaka 1917 Połoński Czesław, s. Jana 1916 Puszkiewicz Aleks, s. Antoniego 1921 Przybysz Tomasz, s. Józefa 1896 Pawlina Paweł, s. Ignacego 1906 Pukała Wojciech, s. Rocha 1912 Piekarski Stanisław, s. Wł. 1912 Pirzecki Marian, s. Józefa 1918 Pawłowski Hilary, s. Antoniego 1918 Paszczykowski Władysław, s. M. 1880 Posiadała Jan, s. Józefa 1916 Ponikowski Edward, s. Ludwika 1910 Pieczara Szczepan, s. Piotra 1919 Podgórski Marian, s. Jana 1913 Polkowski Henryk, s. Aleks. 1914 Pawlak Marian, s. Michała 1925 Parol Marian, s. Stanisława 1925 Pstrzoch Antoni, s. Floriana 1922 Ptasińka Kazimiera, c. Ed. 1926 Piotrowski Józef, s. Tomasza 1909 Pajęcki Jan, s. Michała 1898 Pocztawski Jerzy, s. Bolesława 1923 Paterek Józef, s. Andrzeja 1909 Podgórski Tadeusz, s. St. 1922 Pucha Władysław, s. Bronisława 1927 Piotrowski Piotr, s. Władysława 1922 Pudowski Zdzisław, s. L. 1922 Pielasa Mieczysław, s. A. 1916 Piela Antoni, s. Leona 1921 Pojsa Zygmunt, s. Wojciecha 1923 Pieczonka Lesław, s. Jana 1924 Pabian Tadeusz, s. Antoniego 1924 Paluch Wojciech, s. Wojciecha 1908 Potocki Roman, s. J. 1914 Peczko Mirosław, s. N. 1926 Poreda Jan, s. Franciszka 1911 Płatek Wiktor, s. Pawła 1910 Płoszaj Jan, s. Stanisława 1929 Podolski Stanisław, s. Franciszka 1926 Piekarski Bron., s. Stanisława 1914 Poniatowski Albin, s. J. 1908 Patys Józef, s. Jana 1903 Plaza Tadeusz, s. J. 1918 Pruchniak Henryk, s. [nie wykazany] 1924 Piętka Stanisław, s. J. 1920


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA SZEREGOWYCH Pszuk /Psiuk/ Stan., s. Stefana 1901 Prozyk Stefan, s. M. 1919 Podsiadłowicz Józef, s. Wł. 1923 Poleszczuk Józef, s. M. 1915 Pawliński Wład., s. Bronisława 1926 Puczyński Jan, s. Franciszka 1920 Pietrzak Mieczysław, s. J. 1907 Podgórski Jan, s. (Nat.?) 1922 Panasiuk Paweł, s. Grzegorza 1903 Palukiewicz Paweł, s. J. 1909 Polański Leonid, s. Piotra 1924 Pogonowski Bol., s. Szymona 1918 Przysiężny Józef, s. Kazimierza 1893 Pichurski Józef, s. Mikołaja 1895 Pieprzyk Franc., s. Wincentego 1921 Piotrowski Ryszard, s. Franc. 1925 Piekarski Edward, s. Jana 1926 Potosak Aleks, s. Ignacego 1924 Podłużny Mieczysław, s. Jana 1926 Parys Tomasz, s. Aleks(ego?). 1921 Pletnicki Adam, s. Filipa 1920 Prochera Michał, s. Franciszka 1920 Prudzyński Kazimierz, s. W. 1925 Popko Grzegorz, s. Piotra 1919 Pisarz Andrzej, s. Józefa 1897 Paszkiewicz Feliks, s. Bronisława 1916 Pałka Stefan, s. Jana 1924 Pomykała Zenon, s. Józefa 1915 Prokopczuk Józef, s. Franciszka 1921 Prokopienko Aleks, s. Józefa 1913 Pańczuk Andrzej, s. Fiodora 1915 Pęcak Karol, s. Józefa 1918 Pypec Jan, s. Józefa 1900 Pękała Jan, s. Jana 1924 Patan Seweryn, s. Stanisława 1920 Parzonka Czesław, s. Jana 1919 Prokopowicz Marian, s. St. 1903 Pietrzak Henryk, s. Józefa 1922

R

Rak Tadeusz, s. Piotra 1919 Rudnicki Dymitr, s. Jakuba 1920 Rudnicka Zofia, c. Eliasza 1925 Rostek Bogusław, s. Wojciecha 1924 Rymaszewski Mirosł, s. Eugen. 1924 Renkas Wasyl, s. Seweryna 1914 Rudnicki Edmund, s. Jana 1924 Rymarczyk Aleksander, s. Kazim. 1921 Rymańczuk Edward, s. Stanisł. 1924 Rączkiewicz Kazimierz, s. Stan. 1922 Rączkiewicz Wiktor, s. Stanisł 1924 Ruszniak Czesław, s. Bartłomieja 1922 Radomski Czesław, s. Antoniego 1922 Rożański Edmund, s. Stanisława 1922 Rycek Tadeusz, s. Tomasza 1922 Rybak Jan, s. Stanisława 1926 Rogalski Marian, s. Józefa 1924 Rogowski Stanisł., s. Wawrzyńca 1921 Różycki Józef, s. Stanisława 1899 Radzijewski Stanisł., s. Wojciecha 1917 Ryfka Jan, s. Szczepana 1923 Rudnicki Jan, s. Leona 1910 Ręc Stanisław, s. Stanisława 1924 Ruciński Jan, s. Jana 1923 Ramer Stanisław, s. Michała 1921 Ręczkowski Stan. s. Apolinarego 1925 Rewucki Jan, s. Dominika 1925 Reszecki Bazyli, s. Stefana 1918 Rapacki Józef, s. Ludwika 1925 Ramut Tomasz, s. Józefa 1918 Romański Bolesław, s. J. 1905 Rudnicka Zofia, c. Eliasza 1925 Rudnicki Stanisław, s. Grzegorza 1926 Rusinek Jan, s. Jana 1921 Rzeczkowski Franc., s. Błażeja 1907 Radzki Czesław, s. Józefa 1919 Rega Antoni, s. Józefa 1920 Robczuk Józef, s. Maksymiliana 1924 Rokicki Stefan, s. Stanisława 1921 Rodzik Józef, s. Władysława 1924 Ryczek Józef, s. Michała 1922 Rawiński Andrzej, s. Stanisława 1911 Rachmatulin Nikodem, s. Sep. 1920 Rachman Mieczysław, s. Szyii 1916

Rymko Grzegorz, s. Aleks(ego?) 1924 Rogowski Leon, s. Jana 1913 Ramiszewski Bolesław, s. Franc. 1904 Rakicki Franciszek, s. Witolda 1904 Rasilewicz Jan, s. Michała 1901 Romanowski Franc., s. Franc. 1908 Ranachowski Miecz., s. Miecz. 1927 Rutkowski Antoni, s. Mikołaja 1905 Radzewicz Antoni, s. Józefa 1911 Rajfur Józef, s. Stanisława 1925 Rogala Marian, s. Piotra 1912 Rogala Czesław, s. Andrzeja 1909 Rogala Piotr, s. Tomasza 1920 Rogala Aleks, s. Tomasza 1914 Rzemek Stanisław, s. Adama 1924 Rafalik Marian, s. Stanisława 1919 Remiszewski Tadeusz, s. Stanisł. 1925 Rożkowski Zbigniew, s. Lucjana 1924 Remiszewski Zygm., s. Jerzego 1928 Rasztawicki Jan, s. Józefa 1921 Rasztawicki Wacław, s. Józefa 1918 Raba Franciszek, s. Józefa 1914 Rusnaczenko Jan, s. Piotra 1925 Rożek Antoni, s. Józefa 1904 Rewucki Wiktor, s. A. 1920 (Rzygadło) [tak w tekście] Ranik Władysław, s. Stanisława 1908 Rebecki Jan, s. Andrzeja 1906 Radkowski Piotr, s. Jana 1903 Romanowicz Zenon, s. Piotra 1912 Rogalski Paweł, s. Franciszka 1902 Rudaków Stefan, s. Stefana 1919 Rybka Józef, s. Józefa 1922 Rostek Bogusław, s. Wojciecha 1924 Ryfka Eugeniusz, s. Jana 1918 Rostek Tomasz, s. Jana 1905 Rudnicki Władysław, s. Stanisł. 1914 Rubin Antoni, s. Andrzeja 1916 Rouba Leonard, s. Ks(awerego?). 1912 Romanow Piotr, s. Jana 1912 Richter Władysław, s. Jana 1926 Rogoziński Michał, s. W. 1901 Różnowski Bronisław, s. A. 1913 Ratowski Marian, s. B. 1920 Rosiński /Żurawski) Zygmunt s. [nie wykazany] 1921 Romaszewski Henryk, s. Br. 1925 Rosłoński Marian, s. J. 1913 Romanów Mikołaj, s. Onufrego 1907 Rapacki Wiktor, s. Stan. 1920 Rapecki Szymon, s. Wawrzyńca 1912 Rozdolka Szczepan, s. Jana 1925 Rybicki Edward, s. Franciszka 1913 Rybiński Eugeniusz, s. J. 1923 Rybicki Zdzisław, s. An. 1926 Rutkowski Jan, s. Wojciecha 1912 Raczyński Władysław, s. W. 1916 Rozmyślewicz Aleks, s. Jana 1918 Rudnicki Włodzimierz, s. B. 1925 Rochowicz Marian, s. A. 1923 Radzikowski Teofil, s. P. 1901 Rosiak Andrzej, s. Wł. 1919 Radwański Bazyli, s. J. 1906 Rutkowski Mikołaj, s. J. 1911 Rusiński Bronisław, s. Wł. 1920 Ryż Kazimierz, s. A. 1920

S

Szewczyk Grzegorz, s. Michała 1925 Szemis Witold, s. Franciszka 1919 Stefański Ryszard, s. Ignacego 1926 Szafrański Tadeusz, s. Józefa 1924 Sawicki Piotr, s. Karola 1901 Sawicki Bronisław, s. Kazimierza 1921 Seroka Czesław, s. Pawła 1921 Siwiec Henryk, s. Piotra 1924 Skoczylas Bolesław, s. Jana 1923 Sluzak Tadeusz, s. Wiktora 1922 Soja Józef, s. Michała 1921 Szot Roman, s. Antoniego 1923 Szpanarowicz Wład., s. Tomasza 1921 Stosik Jan, s. Jana 1922 Surma Czesław, s. Jana 1922 Sułek Stanisław, s. Wojciecha 1924

Szulowski Józef, s. Józefa 1923 Skóra Antoni, s. Józefa 1921 Smyk Eugeniusz, s. Bolesława 1924 Senkow Władysław, s. Grzegorza 1920 Sagan Stefan, s. Michała 1924 Siwek Stefan, s. Stanisława 1923 Stoczkowski Bolesław, s. Jana 1924 Sochal Józef, s. Jana 1924 Szylar Franciszek, s. Andrzeja 1915 Szewczuk Zygmunt, s. Błażeja 1924 Stolter Wojciech, s. Jana 1927 Sapela Józef, s. Rudolfa 1923 Sławek Franciszek, s. P. 1923 Skrzypiec Józef, s. Ant. 1924 Socha Andrzej, s. J. 1911 Ścibor Edward, s. Idgnacego 1923 Ściseł Stanisław, s. Franciszka 1921 Sipowicz Antoni, s. Stanisława 1925 Suczycki Jan, s. Piotra 1925 Szlenciak Wacław, s. Jana 1924 Szlendak Wacław, s. Jana 1924 Suszek Stanisław, s. Szymona 1924 Strzemiecki Józef, s. Władysława 1923 Szpik Władysław, s. Michała 1921 Sikora Stanisław, s. Antoniego 1898 Suchoduł [Suchodół] Jan, s. Franciszka 1921 Szymański Wacław, s. J. 1921 Sienkiewicz Dawid, s. Kaima 1905 Stankiewicz Mikołaj, s. Andrzeja 1900 Sprawka Stanisław, s. A. 1921 Sierpień Józef, s. Michała 1904 Skałecki Józef, s. Piotra 1921 Szulowski Aleks, s. St. 1923 Sasin Władysław, s. Stanisława 1914 Stroński Franciszek, s. M. 1924 Strojanowski Stanisław, s. J. 1924 Słota Stanisław, s. Michała 1921 Stroński Szczepan, s. Józefa 1909 Sołtys Stanisław, s. Jana 1923 Sadowski Włodzimierz, s. Wł. 1910 Strejcher Kazimierz, s. Franc. 1911 Szlendak Wacław, s. Władysława 1924 Siemieńczyk Jan, s. Al. 1909 Sawicki Bolesław, s. Kajetana 1905 Szymanek Kazimierz, s. Franc. 1924 Stępień Jan, s. Henryka 1922 Sadurski Aleks, s. Stefana 1923 Skrzyszewski Jakub, s. J. 1910 Sosnowski Stanisław, s. A. 1926 Sękow Edward, s. Grzegorza 1922 Semyk Władysław, s. Andrzeja 1922 Sokołowski Marian, s. Jana 1924 Świrk Jan, s. Józefa 1924 Szczygieł Jan, s. Tomasza 1923 Szydłowski Stanisław, s. St. 1922 Strusiński Zbigniew, s. Wład. 1914 Szczęch Edward, s. Franciszka 1922 Serba Jan, s. Szymona 1922 Skoczylas Wład., s. Szczepana 1923 Skowron Stanisław, s. Wład. 1920 Smoleński Wład., s. Wojciecha 1921 Smoła Józef, s. Franciszka 1922 Stasiak Józef, s. Aleks(ego?) 1921 Stelmasiak Stefan, s. Stanisława 1923 Struzik Mieczysław, s. Jana 1922 Szatkowski Józef, s. Władysława 1925 Szczepkowski Edward, s. Wład. 1923 Szmaniak Julian, s. Karola 1923 Szymonek Stanisław, s. Piotra 1921 Skurzyński Bolesław, s. Stanisł. 1925 Szlędak Bolesław, s. Michała 1923 Szymutko Józef, s. Piotra 1911 Sawicki Kazimierz, s. Nikodema 1925 Siedlecki Józef, s. Kazimierza 1919 Symon Józef, s. Franciszka 1913 Szkapercki Andrzej, s. Grzegorza 1924 Serzysko Władysław, s. Józefa 1903 Skwara Stanisław, s. Stanisława 1922 Siedlecki Stanisław, s. Czesława 1915 Staniec Czesław, s. Konstantego 1907 Stefaniak Jan, s. Michała 1922 Strzałkowski Jan, s. Jana 1893 Szmatko Justyn, s. Wincentego 1898

Stadnicki Stefan, s. Stefana 1900 Sztuka Jan, s. Grzegorza 1916 Suszkiewicz Józef, s. Kazimierza 1909 Stefaniak Józef, s. Jana 1894 Staniłko Władysław, s. Józefa 1918 Sućko Stanisław, s. Stanisława 1925 Sacek Stanisław, s. Antoniego 1920 Sołodki Aleks, s. Michała 1910 Sulich Edward, s. Stanisława 1909 Szlachow Stefan, s. A. 1920 Skawiński Bronisł., s. Kazimierza 1918 Standy Domicjan, s. Szczepana 1906 Szarpański Michał, s. J. 1917 Szaban Józef, s. Stanisława 1912 Sowiński Franc., s. Antoniego 1902 Siwek Władysław, s. Antoniego 1923 Szymczak Stanisław, s. A. 1908 Siennicki Czesław, s. Władysława 1908 Świeczka Ignacy, s. P. 1917 Szmigiel Jan, s. Adama 1910 Świeczka Feliks, s. P. 1908 Skirucha Mirosław, s. Br. 1926 Strelczanin Izrael, s. Joz. 1897 Szwak Jan, s. Antoniego 1904 Siwik Czesław, s. Benedykta 1913 Sapuń Aleksander, s. Jana 1921 Szejna Mikołaj, s. Józefa 1909 Soroka Tadeusz, s. Wal. 1918 Sokolin Anatolij, s. Jana 1922 Stępień Szczepan, s. An. 1914 Świstak Aleksander, s. Józefa. 1920 Sopiński Wacław, s. Jana 1922 Szostak Wład., s. Szczepana 1909 Siwik Władysław, s. Filipa 1925 Szulikowski Jan, s. Adama 1905 Seretny Michał, s. Jana 1905 Sokalski Józef, s. Jana 1902 Sternik Wincenty, s. T. 1910 Sinicki Witold, s. Al. 1926 Siatka Jan, s. Stanisław 1894 Szymatowicz Wład., s. Ignacego 1902 Szałkiewicz Mieczysław, s. B. 1923 Seżysko Stanisław, s. Grzegorza 1898 Szuhuzow Michał, s. St. 1926 Szostakow Michał, s. J. 1915 Szablowski Stanisł., s. Ignacego 1926 Studenny Michał, s. Jana 1900 Szpak Ignacy, s. Stefana 1906 Stawarski Michał, s. Stefana 1920 Siedlecki Antoni , s. Mikołaja 1919 Stojanoski [Stojanowski] Antoni, s. Walentego 1906 Skłym Stanisław, s. Filipa 1926 Szyszko Jerzy, s. Józefa 1923 Sokalski Tomasz, s. Ignacego 1912 Szwed Stanisław, s. Jana 1903 Stefański Władysław, s. Franc. 1924 Szpak Franciszek, s. Andrzeja 1898 Sliwkin Tadeusz, s. Jana 1923 Syganiec Kazimierz, s. Jana 1900 Sabura Stanisław, s. Józefa 1902 Stępień Aleks, s. Stanisława 1919 Simaszka Mirosław, s. Konstant. 1927 Szlubowski Marian, s. Stefana 1921 Sejdens Jerzy, s. Konstantego 1926 Stankiewicz Jerzy, s. Eugeniusza 1925 Stępniewski Jan, s. Walentego 1919 Strachoła Michał, s. Jana 1913 Szulecka Halina, c. Franciszka 1908 Szopak Władysław, s. Onufrego 1906 Szkolar Franciszek, s. Mateusza 1913 Skibiński Jerzy Bogdan, s. Henr. 1922 Szostak Mateusz, s. Józefa 1901 Strzenniczy Eugeniusz, s. Jana 1904 Sikora Jan, s. Jana 1896 Sobkowicz Józef, s. Stanisława 1921 Siudziński Zygmunt, s. Bolesława 1917 Sowiecki Jan, s. Wawrzyńca 1924 Sendyk Zdzisław, s. Józefa 1927 Stowcowski Wład., s. Ignacego 1923 Sopel Franciszek, s. Jana 1900 Skibiński Michał, s. Jana 1911 Szmidt Stanisław, s. Wacława 1920 Szymański Henryk, s. Antoniego 1925

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


SKłAD OSOBOWY, NAZWISKA SZEREGOWYCH Skolarski Antoni, s. Józefa 1920 Sienczewski Stanisław, s. Franc. 1926 Serafin Zofia, c. Wojciecha 1925 Skiba Antonina, c. W. 1928 Swiatocha Nikodem, s. Józefa 1899 Samsel Marian, s. Franciszka 1926 Sąsiadek Franciszek, s. Adama 1912 Stakun Feliks, s. Adama 1918 Syskowski Stanisław, s. J. 1909 Szaban Michał, s. Aleks(ego?). 1920 Szywik Czesław, s. Benedykta 1913 Sopranow Mikołaj, s. J. 1923 Sieńko Maria, c. Antoniego 1924 Swnson Alicja, c. Zenona 1927 Szczerzewski Ignacy, s. Bartłom. 1918

T

Turczyn Wacław, s. Aleks(ego?) 1906 Turek Bronisław, s. Jana 1924 Tomkiewicz Władysław, s. Anton. 1921 Trawiński Antoni, s. Józefa 1921 Trykacz Edward, s. Józefa 1923 Turski Piotr, s. Rafała 1925 Tracz Józef, s. Franciszka 1922 Trofimowicz Wiktor, s. S. 1918 Tyrka Władysław, s. M. 1921 Turowski Antoni, s. C. 1917 Tchurzewski Lucjan, s. Wł. 1924 Trazewicz Izydor, s. Jana 1917 Tchórz Adolf, s. Adama 1922 Tymur Antoni, s. D. 1923 Tworkowski Franciszek, s. Pawła 1912 Tomczyk Jan, s. Józefa 1923 Tul Marian, s. Walentego 1923 Tomaszewski Józef, s. Bogusł. 1907 Tarantula Jan, s. Jana 1912 Twardowski Narcyz, s. Dom. 1914 Tarczewski Stanisław, s. Macieja 1907 Tobiasz Jan, s. Franciszka 1907 Trzeba Józef, s. Mikołaja 1915 Tyszecki Leon, s. Konstantego 1913 Traczyk Wacław, s. Michała 1912 Tafil Stefan, s. Jana 1910 Trąbiński Stanisław, s. Franciszka 1907 Treszko Adolf, s. Józefa 1908 Tyl Konstanty, s. Konstantego 1908 Tanułowski Wiktor, s. T. 1908 Tarkowski Zdzisław, s. A. 1920 Tylkowski Wacław, s. M. 1919 Turowski Zygmunt, s. Mikołaja 1923 Tieroszkin Borys, s. [nie wykaz.] 1920 Tyl Stanisław, s. Teodora 1906 Tracz Stanisław, s. Antoniego 1915 Trąbiński Wacław, s. Franciszka 1902 Tokarski Henryk, s. Franciszka 1919 Tomica Gustaw, s. Jana 1919 Timiszyn Józef, s. Tomasza 1900 Trojniak Ludwik, s. Jana 1926 Tołpa tadeusz, s. Stanisława 1926 Tomaszczyk Edward, s. Marcina 1904 Trębicki Wacław, s. Jana 1907 Tyczko Weronika, c. Wiktora 1914 Telekała Antoni, s. Antoniego 1902 Twardochleb Stefan, s. Bazylego 1905 Trofinenko Jan, s. K. 1918 Tokarczuk Franciszek, s. Mikołaja 1923

U

Ulanowski Tadeusz, s. Jana 1923 Uziębło Jan, s. Władysława 1923 Uryszek Stanisław, s. Mateusza 1917 Usyk Władysław, s. Michała 1919 Urbaniak Wacław, s. Stanisława 1909 Urban Kazimierz, s. Józefa 1912 Urbena Józef, s. Antoniego 1916 Urbaniak Stanisław, s. Stanisława 1905 Uściński Wiktor, s. Jana 1909 Urbaniak Wład., s. Stanisława 1910 Ungar Izydor, s. Hermana 1917 Urbański Wiktor, s. Michała 1919 Uzdowski Aleks, s. Stanisława 1925

W

Wajnryb Leon, s. Lejby 1921 Walariak Edward, s. Feliksa 1915 Wawrzyniak Kazimierz, s. Kazim. 1924 Wiśniewski Antoni, s. Józefa 1910 Witrykowski Hipolit, s. Zygmunta 1920 Włodarczyk Stan., s. Wojciecha 1923 Wojtyński Stanisław, s. Jana 1923 Wójcik Edward, s. Piotra 1923 Wolak Stefan, s. Stanisława 1921 Wieczerzak Andrzej, s. M. 1923 Wielgosz Jan, s. Antoniego 1926 Woźniak Józef, s. Władysława 1924 Wojczuk Adam, s. Adama 1922 Wit Szymon, s. Mikołaja 1917 Wójcik Jan, s. Grzegorza 1921 Wojtasiuk Czesław, s. J. 1922 Wojtowicz Czesław, s. Jana 1924 Wąsik Bolesław, s. Jana 1921 Węcławik Marian, s. Andrzeja 1924 Woś Aleks, s. M. 1924 Wociór Władysław, s. Tomasza 1922 Wypych Józef, s. Leona 1923 Wac Stanisław, s. Jana 1924 Wilk Jan, s. K. 1923 Witkowski Julian, s. Jana 1899 Więckowski Józef, s. Feliksa 1924 Wołk Jan, s. Teodora 1912 Wierzbicki Jan, s. Feliksa 1910 Wołosowicz Stanisław, s. Józefa 1918 Woliński Adam, s. J. 1923 Worotciak Jan, s. Michała 1925 Wierzbicki Ludwik, s. M. 1926 Wartak Antoni, s. Jana 1922 Warda Stanisław, s. Szymona 1923 Wydra Ksawery, s. An. 1921 Woszczek Jan, s. Antoniego 1923 Wojewoda Jan, s. Franciszka 1919 Wadowski Tadeusz, s. Jana 1922 Wójcik Władysław, s. Andrzeja 1924 Wysocki Feliks, s. Andrzeja 1921 Walas Józef, s. Michała 1921 Wawrzyńczyk Jan, s. Józefa 1924 Worzakowski Edward, s. Jana 1923 Wybraniec Władysław, s. Michała 1923 Waśko Paweł, s. Jana 1907 Wiejak Bolesław, s. Wojciecha 1924 Wołoszyn Jan, s. Antoniego 1922 Wawer Tadeusz, s. Piotra 1923 Włodarczyk Feliks, s. Józefa 1907 Wegiera Nazak, s. Joachima 1910 Włodzimirów Wodzimir, s. J. 1923 Woźniak Robert, s. Stan. 1925 Waśkowski Stanisław, s. Stan. 1912 Wrona Jan, s. Hilarego 1906 Wiciak Michał, s. Franciszka 1903 Wierzbicki Piotr, s. Karola 1913 Węgrzynowski Wacław, s. Stan. 1909 Wójcik Bolesław, s. Piotra 1905 Woźniak Mieczysław, s. Wład. 1923 Wróbel Edmund, s. Jana 1909 Wąsak Franciszek, s. Adama 1919 Wieczorek Stanisław, s. Józefa 1910 Wajgiel Stanisław, s. Aleks(ego?) 1915 Wiśniewski Julian, s. Jana 1917 Wiśniewski Lucjan, s. Jana 1923 Wierzeński Aleks, s. Adolfa 1912 Wojciechowski Wład., s. Franc. 1907 Woźniak Edward, s. Feliksa 1925 Wójtowicz Krzysztof, s. Juliana 1923 Wantusiak Zygmunt, s. Jana 1914 Wasilewski Stefan, s. Jana 1903 Wieczorek Stanisław, s. Józefa 1922 Wiśniewski Józef, s. Michała 1925 Wydrzak Mikołaj, s. Ireny 1915 Woźniak Paweł, s. Jana 1920 Wojtyniak Roman, s. Wojciecha 1925 Wałowski Michał, s. Mikołaja 1926 Wojciechowski Antoni, s. Józefa 1921 Wojtyński Aleks, s. Piotra 1920 Wanin Józef, s. Fajsa 1924 Walo Leon, s. Leona 1926 Wojtekunas Wiktor, s. Izydora 1904 Widłak Wacław, s. Pawła 1915

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Wieczorkowski Stanisł., s. Franc. 1907 Wolankowski Michał, s. Antoniego 1924 Weyekman Marian St., s. Wal. 1908 Wyglądała Piotr, s. Piotra 1909 Witkowski Marian, s. Wojciecha 1905 Wyszomirski Piotr Zygm., s. Ka. 1919 Wisłocki Jan, s. Władysława 1907 Wawrek Bronisław, s. Kazimierza 1894 Wotawa Wacław, s. Antoniego 1914 Wilczyńska Stanisława c. Michała 1925 Wolman Szlama s. M. 1903 Wertepny Jan, s. A. 1912 Wald Chaim, s. Ch[aima?]. 1893 Wierzbicki Szostak, s. T. 1918 Włodarczyk Kazimierz, s. J. 1922 Wróbel Franciszek, s. Franciszka 1923 Woźny Józef, s. Stanisława 1900 Walczak Franciszek, s. Stanisł. 1924 Wierzbicki Kazimierz, s. St. 1915 Walkiewicz Józef, s. Antoniego 1922 Wójcicki Marian, s. St. 1914 Wiśniowski Józef, s. Jana 1908 Wesołowski Paweł, s. Franciszka 1924 Werla Tadeusz, s. Tadeusza 1899 Walichnowski Marian, s. Stanisł. 1908 Witkowski Józef, s. Konstantego 1901 Witan Stanisław, s. Stanisława 1906 Wesołowski Władysław, s. Kazim. 1925 Woźniak Stanisław, s. Piotra 1922 Wiliczko Stanisław, s. Wład. 1925 Weich Stanisław, s. Ignacego 1922 Wojtkowski Franciszek, s. Jana 1906 Wilk Kazimierz, s. Jana 1922 Witak Kazimierz, s. Wład. 1924 Wyka Aleks, s. Tomasza 1906 Wójcik Hieronim, s. Tomasza 1924

Z

Zduński Zdzisław, s. Juliana 1925 Zając Jan, s. Franciszka 1923 Zientek Bronisław, s. Kazimierza 1924 Złodkiewicz Stanisław, s. Aleks. 1923 Zarębski Stanisław, s. Władysł. 1922 Zwierz Franciszek, s. Antoniego 1922 Załugowicz Bronisław, s. A. 1924 Zdobylak Władysław, s. An. 1924 Zdobylak Stanisław, s. Fr. 1925 Ząbek Marian, s. Krzysztofa 1922 Zajdel Władysław, s. Franciszka 1906 Zdobylak Marian, s. Jana 1924 Ziemichód Stanisław, s. Jana 1923 Zawadzki Jan, s. Adama 1906 Zając Stanisław, s. Michała 1923 Złotnik Kazimierz, s. Jana 1922 Zbytniewski Józef, s. Jana 1923 Zwierzyński Stanisław, s. An. 1917 Zduniak Roman, s. H. 1921 Zawada Czesław, s. Pawła 1922 Zienkiewicz Piotr, s. Macieja 1915 Zajączkowski Sergiusz, s. Dawida 1921 Zagórski Andrzej, s. Józefa 1909 Zakrzewski Jan, s. Antoniego 1922 Zioła Karol, s. Jana 1910 Zima Ludwik, s. Jana 1923 Zakrzewski Franc., s. Floriana 1906 Zalewski Jan, s. Mikity 1903 Zażeczny [tak w oryginale; Zarzeczny] Piotr, s. Bazylego 1900 Ziomek Edward, s. Piotra 1925 Ziubrak Stanisław, s. Jana 1919 Zieliński Józef, s. Włodzimierza 1926 Zwierz Henryk, s. Wal[demara, lub Walentego] 1922 Zwierz Tadeusz, s. Wal. 1920 Zielonka Stanisław, s. P. 1910 Zakrzewski Włodzimierz, s. Jana 1916 Zbrzeczny Tadeusz, s. Antoniego 1925 Zerych Tadeusz, s. Władysława 1913 Zdun Bolesław, s. Tomasza 1910 Zadzierka Jan, s. Władysława 1921 Zambrzycki Stanisław, s. Józefa 1913 Zagorodzki Zbigniew, s. Zygm. 1922 Ziemiński Eugeniusz, s. Michała 1925

Zieliński Bronisław, s. Władys. Zakrzewski Czesław, s. Franc. Zborowski Izydor, s. Michała Zarzycki Feliks, s. Michała Zagorodny Michał, s. Józefa Zabokrzycki Witold, s. Edmunda Zieleniecki Tadeusz, s. Józefa Zalewski Wiktor, s. Franciszka Zamara Władysław, s. Jana Zarucki Jan, s. Franciszka Zator Stanisław, s. Klemensa Ziemnicki Władysław, s. W. Ziółkowski Julian, s. M. Zybała Paweł, s. Mikołaja Zawistowski Wiktor, s. Wincent. Zawada Ludwik, s. Piotra Ziółkowski Józef s. Lucjana Zaborski Stefan, s. Władysława Zakrewski Dymitr, s. Frok. Żinek Mikołaj, s. Piotra

Ż

1908 1922 1902 1901 1924 1928 1927 1921 1923 1919 1918 1897 1904 1906 1915 1922 1922 1917 1922 1911

[Żinek Mikołaj, s. Piotra, w oryginale pod literą Z] 1911 Żbikowski Wincenty, s. Leona 1922 Żołędziejewski Józef, s. Grzeg. 1909 Żukowski Bolesław, s. Jana 1923 Żywina Antoni, s. Józefa 1911 Żak Stanisław, s. Mieczysława 1923 Żywicki Henryk, s. Jana 1922 Żurawski Kazimierz, s. Wojciecha 1913 Żandarek Eugeniusz, s. Jana 1925 Żmuda Józef, s. Piotra 1921 Żygalski Mikołaj, s. Ignacego 1913 Żur Stanisław, s. Jana 1913 Żółciński Zbigniew, s. Stanisł. 1912 Żarkowski Józef, s. Karola 1904 Żołądek Władysław, s. Piotra 1921 Żurawi/k?) Tadeusz, s. Franc. 1924 Żarski Kazimierz, s. Teodora 1920 Żygadło Stanisław, s. Franciszka 1904 Żołądek Bolesław, s. Stanisława 1919 Żak Bronisław, s. Bartłomieja 1899 Żegliński Feliks, s. Jana 1916 Żurawski Józef, s. Piotra 1920 Żurawski Walerian, s. Edmunda 1921 Żelazny Andrzej, s. Andrzeja 1921 Żurek Bronisław, s. Władysława 1921 Żelawski Lucjan, s. Jana 1910 Żukowski Daniel, s. Jana 1919

Ź

[nie ma nazwisk na literę Ź].


100-1

Służą także, jedni i drudzy

Pismo: Do Sztaba [sic!] 1 Polskiej Armii, Wydział Ogólno-Organizacyjny. Odpowiedź na nr 0506, Donoszę, że: Kowalski Bolesław szer. w dniu 15 lipca 1944 do powierzonego mi pułku przybył. podpisał: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Szlafsztejn, kpt. gw. [zdjęcie]¢ listopada 1944 wykonał: Nisman 8.11.1944 [1944.11.08], nr 0712/tjn Pismo zastępcy dowódcy Pułku, nr. 0412(p(2, dn. 2.12.44 r. [1944.12.02] Zarządu Pol.-Wych. 1 Armii Polskiej /Wydz. Org./ Stosownie do zarządzenia w sprawie gwiazdkowej, przesyłamy listę najlepszych żołnierzy podoficerów i szeregowców, nr. p.p. [poczty polowej] 53340 52. 1. Kulka Piotr st. ognm. 53. 2. Hałuszko Zdzisław szer. 54. 3. Skraba Stanisław szer. 55. 4. Kaliński Stefan plut. 56. 5. Jackowski Józef plut. 57. 6. Bieniakowska Kazimiera kpr. 7. Witkowski Julian st. wachm. 58. 59. 8. Kocowski Kazimierz plut. 60. 9. Goldfinger Edward kpr. 61. 10. Cieśliński Janusz kpr. 62. 11. Giłowski Wilhelm kpr. 63. 12. Pakowska Janina plut. 64. 13. Chronowska Janina plut. 65. 14. Szostak Marcin sierż. 66. 15. Janusz Dominik kpr. 67. 16. Ankudewicz Stanisław szer. 68. 17. Marcoń Edward szer. 69. 18. Morawiecki Stanisław szer. 70. 19. Chodyniecki Jan st. sierż. 71. 20. Golinowski Władysław szer. 72. 21. Zakrzewski Stanisław szer. 73. 22. Madera Stanisława szer. 74. 23. Stokłosa Helena szer. 75. 24. Buczkowska Janina szer. 76. 25. Osinińska Apolonia szer. 77. 26. Dachnowska Janina szer. 78. 27. Olindzka Maria szer. 79. 28. Bogdański Szczepan sierż. 80. 29. Widarska Teodozja szer. 81. 30. Polanowski Bronisław ognm. 82. 31. Gisler Adam szer. 83. 32. Jeleń Roman szer. 84. 33. Kolęda Borys szer. 85. 34. Kot Teofil szer. 86. 35. Śliwiński Bronisław chor. 87. 36. Kwieciński Antoni kpr. 88. 37. Brill Władysław plut. 89. 38. Urbański Jan kpr. 90. 39. Piątkowski Bolesław kpr. 91. 40. Adamski Michał szer. 41. Sapoch Piotr szer. 92. 42. Terlecki Marian szer. 93. 43. Teręda Paweł szer. 94. 44. Hawrylak Stanisław szer. 45. Wyskwarski Michał st. wachm. 95. 96. 46. Siwak Stanisław kpr. 47. nazwisko wykreślone, nieczyt. 97. 98. 48. Milewski Juliusz chor. 99. 49. Szawłowski Stanisław chor. 100. 50. Ornatowski Zygmunt szer. 51. Łoporek Jan szer.

Tworkowski Franciszek kpr. Migała Jan sierż. Dziarmaga Władysław kpr. Lepisz Franciszek kpr. Drabik Jan szer. Karczewski Jan chor. Paliwoda Józef chor. Włosek Zygmunt plut. Radkowski Mieczysław sierż. Malik Janst. sierż. Gęborys Jan chor. Kubiak Marian [wykreśl.] plut. Monorek Stanisław kpr. Biedak Witold szer. Łaboziewicz Szczepan szer. Góra Józef st. sierż. Mazurek Mieczysław szer. Lechowicz Marian sierż. Rajkowicz Jan ppor. Trela Józef st. ognm. Wiarzewicz Stefan st. ognm. Wójcicki Bronisław plut. Słabuszewski Bronisław plut. Zieniawa Wiesław ognm. Słowik Henryk szer. Piekarski Jan ppor. Zgoła Stanisław chor. Kozioł Józef sierż. Kysiak Włodzimierz sierż. Mierzwiński Franciszek plut. Sołtys Roman kpr. Stalski Zdzisław kpr. Zieliński Waldemar plut. Szechliński Jan szer. Kramer Heronim kpr. Sołtysik Kazimierz por. Pitak Szczepan szer. Ostrowski Stanisław plut. Kruk Stanisław kpr. Ziułkowski (sic!) Julian [Ziółkowski, J.D.] szer. Brzeziński Franciszek kpr. Antosz Franciszek por. Gołębiowski Bronisław sierż. Majewski Stanisław sierż. Pilarski Zygmunt kpr. Świetlikowski Stanisław plut. Bogucki Władysław kpr. Bandura Jan szer. Sikorski Tadeusz szer.

Wykaz szeregowych odstałych z otrzymanego uzupełnienia z 3-go Zapasowego Pułku Piechoty do 03171 z grupy 669 otrzymanej w dniu 23.3.45 r. [1945.03.23], 26 szeregowych: 1. Stachulski Franciszek, s. Romana 1911 plut. 2. Chłępecki Bogusław, s. Józefa 1925 plut. 3. Charc Paweł, s. Mariana 1920 plut. 4. Szamczulski Antoni, s. Konstantego 1907 szer. 5. Sawicki Piotr, s. Michała 1908 szer. 6. Kotek Eliasz, s. Jana 1915 szer. 7. Skora (Skóra?) Andrzej, s. Szymona 1919 szer. 8. Leśniewski Kazimierz, s. Michała 1923 szer. 9. Dutko Bolesław, s. Bolesława 1914 szer. 10. Jaszczyński Michał, s. Michała 1923 szer. 11. Adaśko Zbigniew, s. Józefa 1924 szer. 12. Cenian Walenty, s. Pawła 1920 szer. 13. Chilczuk Grzegorz, s. Stefana 1914 kpr. 14. Giedroicz Julian, s. Michała 1920 szer. 15. Giruc Wacław, s. Edwarda 1906 szer. 16. Jodziewicz Alfons, s. Szymona 1926 szer. 17. Giedrowicz Paweł, s. Feliksa 1922 szer. 18. Kolba Leonard, s. Adolfa 1925 szer. 19. Klnicki Michał, s. Bazylego 1921 szer. 20. Molarczyk Michał, s. Józefa 1901 szer. 21. Rabaziński Władysław, s. Semona 1924 szer. 22. Żukowski Zenon, s. Antoniego 1906 szer. 23. Kielmowicz Szojel, s. Izaka 1926 plut. 24. Piebrzeba Stefan, s. Władysława 1925 szer. 25. Malinowski Antoni, s. Walentego 1925 ułan 26. Poznański Kamel, s. Błażeja 1915 szer. z grupy 404 otrzymanej w dniu 24.3.45 r. [1945.03.24], 7 szeregowych: 1. Ostrowski Tadeusz, s. Antoniego 1913 sierż. 2. Złotkiewucz Henryj, s. Józefa 1908 szer. 3. Czepuro Wacław, s. Nikirora 1910 szer. 4. Gerstun Józef, s. Henryka 1913 szer. 5. Morlak Tadeusz s. Tobiasza 1916 plut. 6. Olsiewicz Tadeusz, s. Nadziei 1916 kpr. 7. Adamowicz Adolf, s. Ludwika 1910 szer. podpisał: szef IV oddziału /-/ Radzichowski, por. ręcznie, numery lub nazwy bataionów, np. 1 b., b. szk., c.k.m., b. moźdz.

podpisał: z-ca d-cy Pułku /-/ Sumerowski por. maszynista: Skraba [Stanisław]

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Służą TAKżE Wykaz imienny podoficerów i szeregowców, uczniów z nieukończonym gimnazjum, urodzonych w latach 1921–1925, do wzoru nr. E-5 3-go Zapas. Pułku Piech. Wykaz bez daty, orientacyjna: 1945, jesień, sądząc z p.o. d-cy Nowikow, mjr. Margines dokumentu tak blisko, tak ciasno wpięty w grzbiet tomu, że gołym okiem nie w sposób dojrzeć początków nazwisk – omal wszystkie są obcięte, w kilku początkowych zatarte pierwsze litery. Ze zdjęć wykonanych z otwrotnej strony, czytając je wspak i podpierając się bazą nazwisk opartą na innych dokumentach – udało mi się odtworzyć ich część. Ostrożność w używaniu wymagana, tu znaczna doza niepewności. L.p. Nazwisko i imię, imię ojca Rocz. Stop. Lat do Rodzaj szkoły ukończ. 1. _ik Feliks, s. Jana 1921 kpr. 1 rok gimn. ogólnokszt. 2. (Zajdler?)_r Tadeusz, s. Stanisł. 1921 ogn. 2 lata gimn. techniczne 3. _adler Henryk, s. Józefa 1921 szer. 1 rok gimn. handlowe 4. _ler Adam, s. Józefa 1921 plut. 1 rok liceum mat.-fiz. 5. _lerz lub_larz Tomasz, s. Piotra 1922 plut. 2 lata liceum ogólnokszt. 6. Skwarek Zygmunt, s. Piotra 1922 sierż. 2 lata liceum ogólnokszt. 7. _yk (Szyk?) Stanisław, s. Piotra 1922 plut. 2 lata gimn. handlowe 8. Jarościk Ruscik, s. Dymitra 1922 plut. 2 lata gimn. techniczne 9. P_tras Stefan, s. Jana 1922 plut. 2 lata szkoła rolnicza 10. Knecht Henryk, s. Bolesława 1923 kpr. 2 lata liceum ogólnokszt. 11. Sołtys Roman, s. Antoniego 1923 plut. 2 lata liceum ogólnokszt. 12. Zawisza Tadeusz, s. Wacława 1923 szer. 1 rok liceum ogólnokszt. 13. Skoczyński Józef, s. Władysłwa 1923 szer. 1 rok gimn. handlowe 14. _us (Lezus?) Władysł., s. Wład. 1923 szer. 1 rok gimn. techniczne 15. Czernia Bronisław, s. Jana 1923 sierż. 2 lata liceum ogólnokszt. 16. Kowalski Henryk, s. nie wykaz. 1923 szer. 2 lata gimn. handlowe 17. _olecki Kazimierz, s. Jana 1923 szer. 2 lata liceum ogólnokszt. 18. _lerzajtis Romuald, s. Adama 1924 szer. 2 lata szkoła mechan. 19. Kędziołka Jerzy, s. Marii 1924 kpr. 2 lata gimn. ogólnokszt. 20. Martynelli Franciszek, s. Franc. 1924 kpr. 2 lata liceum ogólnokszt. 21. Woźniak Ryszard, s. Władysł. 1924 kpr. 2 lata liceum ogólnokszt. 22. Cedler Lech, s. Zbigniewa 1924 plut. 1 rok gimn. techniczne 23. Kultys Zofia, c. Bronisława 1924 szer. 2 lata liceum pedagog. 24. Dmuchowski Feliks, s. Stanisł. 1924 kpr. 2 lata gimn. ogólnokszt. 25. Tomaszewski Wacł., s. Bronisł. 1924 kpr. 1 rok gimn. ogólnokszt. 26. Pakowska Janina, c. Kazimierza 1924 plut. 2 lata liceum ogólnokszt. 27. Zaniewski Zbign., s. Tadeusza 1925 kpr. 2 lata gimn. ogólnokszt. 28. Berezowski Zbigniew, s. Floriana 1925 szer. 2 lata gimn. ogólnokszt. podpisał: p.o. d-cy Pułku /-/ Nowikow, mjr. szef sztabu /-/ Pańczuk, mjr. Akt spisany 2.XII.44r. w sprawie doboru kandydatów do szkół oficerskich, zgodnie z rozkazem dowództwa 1-szej Armii W.P. za nr. 0317, z dnia 29.X.1944 [1944.10.29] Komisja w składzie: przewodniczący: 1. Ziarkowski Stanisław, płk. dypl., d-ca 3 Zapas. P. Piech., wiceprzewodniczący: 2. Zozuliński Józef, mjr., d-ca baonu szkolnego, członkowie: 3. Sumerowski Marian, por., z-ca d-cy pułku d/s polit.-wych. 4. Polakow Wiktor, por., przedstawiciel Wydziału Informacji, 5. Protasow Leonid, por., starszy lekarz pułku, 6. Milewski Kazimierz, por., 3-ci pomocnik szefa sztabu, działając na mocy powyższego rozkazu, komisja wybrała następujących kandydatów w/g niżej podanego wyszczególnienia: do szkoły czołgistów w Chełmie Lub. Mancewicz Wacław, s. Aleksandra

1919

sierż. 1 komp.

do szkoły łączności w Zamościu Juśkiewicz Władysław, s. Stanisł. Karwowski Apolinary, s. Fran.

1923 1926

kpr. kpr.

2 komp. 3 komp.

do szkoły saperów w Przemyślu Fogl Bolesław, s. Józefa Godlewski Leonard, s. Władysława Kula Zbigniew, s. Antoniego Chrzczonowicz Heronim, s. Aleksd. Nojwird Marceli, s. Eirsza

1923 1922 1920 1912 1912

sierż. kpr. szer. kpr. plut.

1 komp. 1 komp. 3 komp. 1 fizyl. 1 fizyl.

do centralnej szkoły chorążych w Razianiu, Oddział C.K.M. Kuźmiński Czesław, s. Wincentego 1923 kpr. 1 fizyl. Galicki Józef, s. Franciszka 1923 szer. 1 fizyl. Binenda Jan, s. Antoniego 1925 kpr. 9 komp. Kościew Jan, s. Aleksandra 1923 kpr. nie wykaz. Suszko Stefan, s. Mikołaja 1918 st. sierż., 2 komp. Na tym akt zakończono i podpisano. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

przewodniczący z-ca przewodniczącego członkowie pieczęć okrągła Pułku z napisami w otoku i Orłem Białym w środku

/-/ Ziarkowski, płk. dypl. /-/ Zozuliński, mjr. /-/ Sumerowski por. /-/ Polakow, por. /-/ Protasow, por. /-/ Milewski, por.

Pismo: Do Szefa Oddziału Ogólno-Organizacyjnego Sztabu 1-szej Armji (sic!) Wojska Polskiego, nr 1010/tjn. 12 listopada 1944 [1944.11.12] Melduję, że dnia 10 listopada r.b. zgodnie z rozkazem ogólnym 1-szej Armji Wojska Polskiego za nr. 0317 z dnia 29 października 1944 roku, zostali skierowani do szkół oficerskich kandydaci wybrani przez specjalną komisję, zgodnie z aktem którego odpis został Wam przesłany w dniu 4 listopada 1944 roku. 1. do Szkoły Saperów w Przemyślu skierowano 5-ciu kandydatów pod dowództwem ppor. Madrowieckiego Bolesława, a mianowicie: ...tu nazwiska, imiona, ojcostwo i roczniki, jak wyżej, 2. do Centralnej Szkoły Chorążych w Riazaniu, Oddział C.K.M. skierowano również 5-ciu kandydatów, pod dowództwem ppor. Zon-Maziji Izydora, a mianowicie: ...i tu zmiana, bo w miejsce kpr. Binendy Jana, s. Antoniego, z powodu jego choroby pojechał plut. Santera Józef który był rezerwowym kandydatem. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Nisman, 12.11.1944r. [1944.11.12] Pismo: Do Szefa Oddziału Ogólno-Organizacyjnego Sztabu 1-szej Armji (sic!) Wojska Polskiego, nr 0613/tjn. 5 listopada 1944 [1944.11.05] Melduję, że w dniu dzisiejszym, zgodnie z rozkazem ogólnym 1-szej Armji Wojska Polskiego za nr. 0317 z dnia 29 października 1944 roku, zostali skierowani do Szkoły Łączności w Zamościu, według planu dwóch kandydatów: Juśkiewicz Władysław, s. Stanisł. 1923 Karwowski Apolinary, s. Franciszka 1926 podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Nisman, 5.11.1944 roku [1944.11.05] Pismo: Do Szefa Oddziału Ogólno-Organizacyjnego Sztabu 1-szej Armji (sic!) Wojska Polskiego, nr 0511/tjn. (5?) listopada 1944 [1944.11.05?] Melduję, że w dniu dzisiejszym, zgodnie z rozkazem ogólnym 1-szej Armji Wojska Polskiego za nr. 0317 z dnia 29 października 1944 roku, został skierowany do Szkoły Czołgistów w Chełmie, według planu jeden kandydat: Mancewicz Wacław, s. nie wykaz. 1919 Przy niniejszym, w załączeniu przesyłamy akt zestawiony w s__wie doboru kandydatów do szkół oficerskich. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Nisman, 5.11.1944 roku [1944.11.05] Spis imienny podoficerów skierowanych w dniu 19 grudnia 1944 r. z Zapasowego Pułku Piechoty do Oddziału Finansowego 1-szej Armii Polskiej Kandydatów na Kursy Finansowe Hałuszka Stanisław, s. Bazylego 1915 plut. pchor. na stanowisku szefa kanc. 2-go sztabu pułku pododdz. sztab pułku, narodowość: polska Nisman Henryk, s. Jakuba 1917 plut., na stanowisku szefa kanc. tajnej, pododdz. sztab pułku, narodowość: żydowska Pismo adresowane: Oddział Ewidencji Personalnej Strat Podoficerów i Szeregowców Kwatermistrzostwa nr. 0728/II, 25.4.45 [1945.04.25] W odpowiedzi na pismo nr 0234, z dnia 16.4.45 [1945.04.16] zawiadamiam, że Mierzwiński Antoni, s. Stanisława, kpr. znajdował się w naszym pułku i w dniu 13.XII.1944 r. [1944.12.13] ubył do Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: K. D. [Kazimiera Dziubanowska] 23.4.45 [1945.04.23] Pismo adresowane: Do Oddziału Ewidencji Personalnej Strat Podoficerów i Szeregowców Kwatermistrzostwa Sztabu 1-szej Armii Polskiej, nr. 0820/II, [8?] maja 45 [1945.05.08?] [W odpowiedzi] Na pismo z dnia 30 kwietnia 1945 roku, [1945.04.30], nr. 0270, melduję że Pilarski Zygmunt, s. Franciszka, rocznik 1915 dnia 8.XII.1944 [1944.12.08] ubył do Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych 1 A.P., natomiast Bryczkowska Zofia w ewidencji naszego pułku nie figuruje.podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: K. D. [Kazimiera Dziubanowska] 8.5.45 [1945.05.08]


Służą TAKżE Imienny spis podoficerów i szeregowych odkomenderowanych do kwatermistrzostwa, tyłu 1 Armii, w dn. 15.II.1945 Partyka Stanisław, s. Wincentego 1896 plut. Jasiński Hieronim, s. Józefa 1915 kpr. Kiełbasa Jan, s. Piotra 1909 kpr. Pajcer Herman, s. Samuela 1922 szer. Ostolski Antoni, s. Jana 1921 j.w. Grzegorczyk Władysław, s. Stan. 1924 j.w. Cipas Wacław, s. Antoniego 1922 j.w. Szynkaryk Aleksander, s. Gezafiwa 1926 j.w. Chaciński Henryk, s. Aleksandra 1922 j.w. Prychodzko Parchon, s. Matwieja 1907 j.w. Błaszczak Bolesław, s. Stanisł. 1910 j.w. Kuszel Józef, s. Aleksandra 1925 j.w. podpisał: d-ca baonu /-/ Twanowski, kpt. Pismo adresowane: Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty, nr 01425 z Dowództwa [zdjęcie]¢ [3-ciej] Dywizji Piechoty im. R. Traugutta Donoszę, iż niżej wymienieni szeregowi przybyli w dniu 15.11.1944 roku [1944.11.15] do 3-ciej dywizji piechoty, a w szczególności: 1. Siwik Czesław sierż. 2. Lipko Stefan plut. 3. Dubniewicz Bronisław kpr. 4. Korolewski Antoni st. strz. 5. Nowak Józef szer. 6. Kaziów Michał szer. 7. Górnik Stefan szer. 8. Mazurek Feliks szer. 9. Kuznar Jan szer. 10. Tołpa Tadeusz szer. 11. Deik Antoni szer. 12. Rutkowski Mikołaj szer. 13. Zadrożny Henryk szer. 14. Noga Roman szer. 15. Roliński Kazimierz szer. 16. Sikora Jan szer. 17. (M/R?G?)_ajewski Leon kpr. 18. Franciszyn Michał szer.

19. Walichowski Marian 20. Koper Jakub 21. Fudała Zygmunt 22. Samborski Mikołaj 23. Trochera Michał 24. Kusz Mikołaj 25. Stosal Jan 26. Bondarczyk Lucjan 27. Soroka Tadeusz 28. Błaszczuk Edward 29. Czeszejko Bronisław 30. Parys Tadeusz 31. Radwański Bazyli 32. Hyba Alojzy 33. Kieczka Emil 34. Jaworski Jan 35. Gęściak Mieczysław 36. Konieczny Michał

szer. szer. kpr. kpr. sierż. kpr. szer. szer. szer. szer. st. strz. szer. szer. szer. plut. szer. kpr. nie wykaz.

Do Sztabu 2-giej Dywizji Piechoty. nr. 0894/II, 23.05.45r. [1945.05.23]Zawiadamiam, że w dniu 24 maja 1945 r. zgłosili się i zostali przyjęci do dalszego pełnienie służby w naszym pułku następujący szeregowcy: Lp. Nazwisko i imię, syn Rocznik Stop. Przybył 1. Dmitruk Jan, s. Adama 1909 szer. z 6 pułku piech. 2. Sówka Anatol, s. Aleksandra 1906 szer. z 6 pułku piech. 3. Piotrowski Antoni, s. Antoniego 1905 szer. z 6 pułku piech. 4. Ignaczko Józef, s. Antonniego 1904 szer. z 6 pułku piech. 5. Masiel Piotr, s. Kazimierza 1901 szer. z 6 pułku piech. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: K.D. [Kazimiera Dziubanowska] nr. 0926/II, 24.05.45r. [1945.05.24] Dowództwo Brygady Broni Pancernej im. Bohaterów Westerplatte Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty W odpowiedzi na Wasz nr. 0230/III, z dnia 19 grudnia 1944r., komunikuję, że Tocewicz Wacław kpr. przybył do naszej jednostki w dniu 26 listopada 1944r. którego zaliczyliśmy w tym dniu w spisy żołnierzy brygady pancernej. podpisał: szef sztabu brygady pancernej /-/ Poliszczuk, ppłk. wyk. M.T., nr. 105, 21.12.44r. [1944.12.21] zarejestrowano 23 XII.1944 [1944.12.23] ręczne dopiski: 1. Sz. szt., sprawdzić, Ziarkowski, 25.12.44 2. 2 i 3 p, do wykonania, LKrólikowski, 25.12.44 3. wykonano, 27.XII.1944

Nadmieniam, że w spisie imiennym i akcie na przekazanie (sic!, przekazania) ludzi figurowała ilość [liczba] 44, lecz przybyło tylko 36 których przybycie niniejszym stwierdzam, zaś co do pozostałych 8 żołnierzy donoszę, iż do dnia dzisiejszego ani jeden z nich do 3-ciej dywizji piechoty się nie zgłosił. podpisał: szef 4-go Oddziału Sztabu 3-ciej D.P. /-/ Rozenzweig, por. wyk. Schlachter, st. sierż., 19.11.1944 roku [1944.11.19], nr 426 zarejestrowano 21 listopada 1944 [1944.11.21] Do Oddziału Ogólno-Organizacyjengo Głównego Dowództwa. W pierwszych dniach września 1944r., na mocy ustnego polecenia gen. Pułturzyckeigo, wysłano na parę dni 9-ciu kanonierów, wraz z bronią, do dyspozycji Głównego Kwatermistrzostwa. W dniu 30.XI. 1944 r. [1944.09.30] wysłany Skrzypnik plut. na mocy otrzymanego zezwolenia Naczelnego Dowództwa (akt 01099) przywiózł 2-ch szegerowych z tej liczby, którzy pełnili służbę w Siedlcach. Według otrzymanych informacji, 7-miu pozostałych znajdują się w Zamościu i Białymstoku. Upraszem przeto o wydanie zarządzenia by i ci żołnierze zostali skierowani do pułku. Upoważnionym do odbioru jest plut. Skrzypnik. podpisali: d-ca pułku /-/Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/Królikowski, mjr. wyk. Milewski, por., nr. 87 [zdjęcie]¢ grudnia 1944, 0100/III

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Służą TAKżE Nazwisko i imię

Stop. Przyczyna, powód do koresp.

Pismo z dnia, sygn.

Podpisał lub podpisali, wykonał/a

Z i a r k o w s k i dowódcą pułku (od 1944.05, do 1945.03.11) Malewski Władysław wachm. służba weterynaryjna 1944.08.?, 5/208 za szefa służby wet. /-/ Poliszczuk, płk., pom. szefa szt. /-/ Zagorodny, mjr. Przegaliński ppor. p.o. szefa sztabu pułku 1944.09.? d-ca 3-go Zapas. P.P. Ziarkowski, płk. dypl. za majora Itkina Rusinowski Szczepan kpr. pozostał w 9 zap. p.p. 1944.10.09 d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski Michłowski Franciszek, st. sierż. szofer, do dyspoz. d-cy 2 samodz. baonu drogowo-budowlanego, w Otwocku 1944.10.09, 0967/org. Michnowiec, płk., i Dobrowolski, mjr., wyk. Zawadzki, nr. 80 ręcznie: 2p, do wykonania, L. Królikowski, 10.10.44 Szelwach Franciszek szer. skier. do szkoły chorążych 1944.10.10, 0976/org. Michnowiec, płk, i Dobrowolski, mjr., wyk. Radzichowski, nr. 96. Turek Józef st. sierż. ubył do 5 sam. komp. samoch. 1944.10.17, 343/tjn/44 szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Kamada Wacław nie wykaz. odmowa przeniesienia 1944.10.19, 580/44 szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Zabojski Jan kpr. 1944.09.18 ubył do 3 D. Piech. 1944.10.19, 393/tjn j.w. Pogrebny Marian, s. Stan. ? 1944.08.24 ubył do 1 D. Piech. 1944.10.19, 579/44 d-ca pułku /-/ Ziarkowski, szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Sumerowski por. tajna instrukcja nr. 03208 1944.10.?, 02510/tjn. p.o. szefa tajnej korespondencji /-/ Nisman Henryk, plut. Żołnierowicz Feliks st. sierż. zdemobilizować go 1944.10.23, 01070/org. szef Oddz. Ogólno-Org. Michnowiec, ppłk., i szef 2-go Referatu, Dobrowolski, mjr., wyk. Dobrowolski, nr. 188 zarejestrowano 1944.10.23; ręczne dopiski Królikowskiego i Hałuszki: odesłano dnia 25.10.44 do RKU Lublin Ostrowski Leonid por. upoważnienie do przyj. uzupełn. 1944.10.26, 0277/tjn. d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski, wyk. Nisman 2.000 ludzi z Białegostoku 1944.10.26, 027/III Królikowski, mjr., sporządził K.M. Fischler Tadeusz kpr. 2-gi samodz. baon samoch. 1944.11.08, 387 szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Karlikowski st. sierż. skier. do dyzpoz. d-cy Pułku 1944.11.12, 0139/tjn. szef sztabu /-/ Królikowski mjr., wyk. Nisman, 12.11.1944 Kisielow sierż. j.w. j.w. j.w. Bagiński Antoni szer. przeniesiony do innej jedn. 1944.11.14, 01257/org. j.w., Radzichowski nr. 411, dopiski Ziarkowskiego i Królikowskiego Gizińska Irena plut. 1-szy samodz. bat. kobiecy 1944.11.22, 0225/tjn. d-ca pułku /-/ Ziarkowski, szef sztabu /-/ Królikowski, wyk. Nisman Mocarska Elżbieta st. strz. szpital polowy nr 11 j.w. j.w. Swenson Alicja, rocznik 1927 prośba matki, Stefanii, o zwoln. 1944.11.30 j.w., Radzichowski nr. 553, dopisek Ziarkowskiego, 30.11.44 inny dopisek, że przybyła 10._ (V lub X).44 r. i ubyła 19.11.44 do 11-tej samodz. kompanii p-lotniczej, 5.12.1944 Sołtysik por. przywiózł broń z 6 pol. magaz. 1944.12.02 st. adjutant baonu, Jankowski, por.; dopisek Ziarkowskiego Pankowski Jan plut. otrzymał list od żony, Zofii 1944.12.03, 01449/org j.w., Radzichowski nr. 621, ręcznie: Wymieniony dnia 28.X. ubył z naszej jednostki do 1-szej Inżynieryjno-Saperskiej Brygady, 8.XII.44. L. Królikowski Swenson Alicja szer. przenies. do 11-tej samodz. kompanii p-lotniczej 1944.12.06, __/tjn. d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski, wyk. Nisman, plut. Żak Jerzy szer. przybycie do Pułku 1944.12.07, 929/44/II j.w. Karnacki Stanisław szer. przeniesienie do Oddz. Zdob. 1944.12.08, 111/44/II j.w. Dore Jan chor. do dyspoz. jako nadetatowego 1944.12.?. 0366/III szef sztabu, Królikowski mjr., wyk. Przegaliński, ppor. Bańkowski Jan plut. przenies. do inż.-saper. bryg. 1944.12.[zdjęcie]¢ d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski Czuryk Józef szer. przenies. do 17 p. artyl. p-lot. 1944,12.?, 0350/tjn. d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski, wyk. Nisman odpowiedź dla Prok. Wojsk. Batejko Henryk plut. atestat piśmienny 1944.12.?, 0386/tjn. d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski Błaszczyński Bolesław szer. j.w. j.w j.w. Chronowska Janina ? przeniesienie, maszynistka 1944.12.10, 01481/org. j.w. Berezowoj Michał plut. przybył do 3-go Zapas. Pułku 1944.12.11, 0380/II szef sztabu, Królikowski mjr., wyk. J. Chr. [Janina Chronowska]. Aczkałdowicz Klemens szer. j.w. j.w. j.w. Wasilewski Stanisław chor. odbycie praktyki, przeniesienie 1944.12.15, 0392/II d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski, wyk. Przegaliński Środa Henryk ppor. 1-sza Bryg. Artylerii 1944.12.16, 0165/III d-ca pułku /-/ Ziarkowski, szef sz. /-/ Królikowski, wyk. Przegaliński, nr 116 Zaręba Roman kpr. przenies. do Oddz. Zdobyczy 1944.12.20, 1572/org. szef Oddz. Ogólno-Org. Michnowiec, ppłk., i Wojennych szef 2-go Referatu, Dobrowolski, mjr., wyk. Radzichowski, nr. 757. Swietlakow Grigorij, s. Andr., sierż. przenies. do samodzielnego baonu samochodowego 1944.12.20, 01558/org. j.w., Radzichowski nr. 732 Lechkodimow Jan ppor. ukończył miesięczny kurs 1944.12.05–1945.01.10 komendant Szkoły Oficerskiej /-/ Żydek, płk. 1945.01.13, nr. 042_ szef Wydziału Ewidencji /-/ Markiewicz, por. ręczny dopisek Ziarkowskiego: Do rozkazu, 13.1.45 [1945.01.13] Swatelski Bronisław chor. j.w. j.w. j.w. Pilecki Piotr ppor. j.w. j.w. j.w. szef 2-go Reefratu Oddziału Pers. /-/ Tatarzyński, mjr., wyk. Grabowski, ppor., 22.2.1945r. [1945.02.22]. zarejestrowano 21.05.1945, dopisek Ziarkowskiego: Do wiadomości, 24.2.45 [1945.02.24] Fajkow mjr. nie zwrócił dokumentu służbowej podróży, od 1944.12.27 do 1945.01.25, do Kancelarii Głównej Sztabu Armii. podpisał: szef Kancelarii Głównej /-/ Grynberg, por. 1945.02.15, nr. 232 KG [Kancelaria Główna] ręcznie: 3 p, Wysłać rozkaz wyjazdu na mjr. Fajkowa, L. Królikowski, 27.2.45 [1945.02.27] inny dopisek: Odpowiedź Nr. 015/III Olecki Władysław chor. nie dotyczy mianowania go na por. 1945.02.22 podpisali: szef Oddziału Pers. Armii /-/ Siebieżko, płk. dypl.

O r ł o w dowódcą pułku (od 1945.03.12 do 1945.04.08) Pękało Włodzimierz chor. przeniósł karabin Więckowskie- 1945.03.25, 0360 szef 4-go Oddziału Sztabu 2-giej Dyw. Piech. /-/ Kozłowski, kpt. go z 2-giej Dyw. Piech. do 3 Zapas. Pułku Piech. wyk. Adamczyk, nr. 293 Zolazary szer. konwojent chorych do Deutsch-Krone, nie wykaz. d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. 12 szer. nie przybyło na miejsce wyk. Przegaliński, ppor., nr. 180 T.W. Kurniewicz Jan ppor. upoważn. do pobrania ks. wojsk. 1945.03.28, 0194/III d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Kurniewicz Jan ppor. upoważn. do pobrania legit. ofic. 1945.03.28, 0193/III d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Węckowski Henryk szer. karta mund., atestat pieniężny 1945.04.02, 0578/II szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. K.D. [Kazimiera Dziuban.] Wasiukiewicz Miecz., s. Konstant., strz., 1945.04.05 powrócił d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. do komp. baonu rozdzielczego 1945.04.09, 0219/III wyk. Przegaliński, nr. 222

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Służą TAKżE K a r p o w i c z dowódcą pułku (po 1945.04.09) Kozłowski Wincenty kpr. 1945.04.04 ubył do 2-giej Dyw. Piech. 1945.04.14,0709/II, szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. K.D. [Kazim. Dziuban.]. Dębicki Piotr, s. Jana, 1914, kpr. 21.III.1945 zatrzymany przez Oddział Informacji za pijaństwo, obecnie znajduje się w swoim pododziale, nie jest dezerterem. 1945.04.22, 0247/III d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 246, T.W. Sorokowik Konst., s. Józefa, ppor. upoważn. do pobr. legit. oficer. 1945.04.?, 0243/III d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 250, K.S. Kopeć Władysław szer. goniec, atestat pieniężny 1945.04.23, 0727/II szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. J. T., 14.IV.1945 r. Ozga Michał, s. Józefa szer. skierowany do 2-giej Dyw. Piech. 1945.04.25, 0748/II j.w. Maleca Józef, s. Wawrz. szer. j.w. j.w j.w. Sudoł Stanisław, s. Franc. kpr. akta na wniosek Prokurat. Wojsk. Garnizonu w Krakowie d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. przybył 1945.01.30, ubył 1945.02.18 do 6-tej Dyw. Piech. wyk. K.D. [Kazim. Dziubanowska.], 25.4.45 [1945.04.25] Wasiukiewicz Miecz., s. Konstant., strz., rocznik 1908, przybył do nas 1944.12.10 i obecnie znajduje się w naszym pułku. d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., 1945.05.02, 0767/II szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. K.D., 28.4.45 [1945.04.28] Chyliński Stanisław szer. sprawozd. o wykroczeniach oraz pochwałach, pluton gosp., i służba weterynaryjna; d-ca plut. gosp. /-/ Buczkowski, plut. Jaworski Józef j.w. j.w. Kolt Marcin j.w. j.w. Rzewucki Bronisław j.w. j.w. Przegaliński Karol ppor. upoważnienie do pobr. legit. oficer. 1945.05.06, 0816/III d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Wysocki Mieczysław kpr. przybył do 5-tej samodz. komp. samoch., 1945.05.09, 0819/II, szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. K.D., 5.V.1945. Pieczyński Czesław, s. Michała, szer., 1945.04.06 ubył do 6-tej Dyw. Piech. 1945.05.18, 0872/II, szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. J. Chr. [Jan. Chron.] Szymonel Władysław, s. Józefa szer., 1945.04.28 ubył do 2-giej Dyw. Piech. j.w. Miłosz Jan, s. Michała szer., 1945.04.28 ubył do 2-giej Dyw. Piech. j.w. Krok Władysław, s. Mikołaja szer., w ewidencji naszego pułku nie figuruje j.w. Płaton Konstanty, s. Józefa szer., 1945.04.28 skier. do 2-giej Dyw. Piech. 194505.19, 0873/II, szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. K.D., 19.5.45. Czykański Teofil, s. Mikołaja szer., karta ewidencyjna zmarłego 1945.05.30, 0951/II szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Dawidowicz Stanisław, s. Michała nie wykaz., figuruje jako ur. 1914; 1945.03.23 ubył do 4-tej Dyw. Piechoty; podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., 1945.05.30, 0955/II wyk. K.D. [Kazim. Dziubanowska], 19.5.45 [1945.05.29]. Porowski Wacław plut. d-ca 3-go Zapas. p.p. 1944.11.25, rozk. pers. 0425, nr wych. 01223 podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s pol.-wych. /-/ Jaroszewicz, płk. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: szef sekr. A.P.W. 1-szej A.W.P. /-/ Wonsz, chor. ręcznie: Zast[ępca]. (do spraw.) p-wych, zameldować, Ziarkowski, 1.12.44 [1944.12.01] Lenlank [Leblang] Leon kpr. d-ca 3-go Zapas. p.p. 1944.11.25, rozk. pers. 0425, nr wych. 01223 podpisali: d-ca 1-szej Armii W.P. /-/ Korczyc z-ca d-cy 1-szej Armii W.P. d/s pol.-wych. /-/ Jaroszewicz, płk. szef sztabu 1 Armii W.P. /-/ Strażewski, gen. bryg. za zgodność: szef sekr. A.P.W. 1-szej A.W.P. /-/ Wonsz, chor. ręcznie: Zast[ępca]. do spraw p-wych, zameldować, Ziarkowski, 1.12.44 [1944.12.01]

Nazwiska w pułkowej korespondencji wyciąg

Pisma treści krótkiej opatrzone dopiskami, jak zwykle, przez 1. d-cę pułku – Ziarkowskiego, płk. dypl., w rodzaju: Sz. szt. [szef sztabu], Skierować, Sz. Szt., Sprawdzić i skierować do jego oddziału, Do wykonania, Sz. szt, Zawiadomić oddział personalny, i 2. szefa sztabu – Królikowskiego Leonida, majora, w rodzaju: szef kanc., 2p., dać otpis, 2p i 3p, sprawdzić spisy dezerteryjne i zameldować, 3. wykonano – z podpisem nieczytelnym i datą, opuściłem w zestawieniu, bo inaczej trzebaby było przejść z formatu (sposobu) tabelarycznego na zwykły, pisany, z powodu który uznałem za dość błahy, mało informatywny (nie zawierający w sobie nic specjalnie istotnego). Nazwisko i imi", syn(c[rka

Stop. Rodzaj sprawy, pow[d

Pismo z dnia Sygn. Podpisa•=(li, wykona=

Tocewicz Wacław, s. nie wykaz. kpr. przybył do bryg. broni panc. 1944.11.26 0361 szef sztabu /-/ Poliszczuk, ppłk., wyk. M.T. Zaniewski Jan, s. Wiktora szer. jeden z dwóch odstał w drodze 1944.12.19 01566 szef 4-go oddz. szt. 1 d.p. /-/ Zabludowski, kpt., wyk. Pancer Neyman Stanisław, s. Karola szer. j.w., w zamian obu przybył Michno j.w. j.w. j.w. Michno Sergiusz, s. Józefa szer. szk. baon zwiadu dyonu art. j.w. j.w. j.w. Zaniewski Jan szer. ubył do 1-szej dyw. piech. 1944.12.22 0467/tjn szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Dziubanowska, chor. Neyman Stanisław szer. j.w. j.w. j.w. j.w. Michno Sergiusz szer. j.w. j.w. j.w. j.w. Wojtasik Stefan, s. Wojc. 1928 szer. nie przybył do 1 dyw. piech. 1944.12.16 01576 j.w. Winter Władysł., s. Filipa, 1920 szer. j.w., na jego miejsce j.w. j.w. j.w. Kohan Szymon, s. Michała, 1918 szer. przybył w miejsce Wintera j.w. j.w. j.w Woźny Marcin, s. Józefa kanon. skier. do 1 samodz. pułku moźdz. 1944.12.16 0576 d-ca 1-go samodz. pułku moźdz. /-/ Popowicz, mjr. Wajda Bronisław chor. rozkaz wyjazdu do Woli Karcz. 1944.12.(5?) – szef wydz. ewidencyjnego /-/ Markiewicz, por. Puszkar Eugeniusz % 6 osób chor. j.w. 1944.12.(1?) – j.w. Cieślak Zygmunt z 2 d.p., 5 pułk chor. skierowany tu na z-cę d-cy komp. 1944.12.? 0106 p.o. szefa Wydz. Pers. Z.P.W. 1 A.W.P. /-/Strasser, kpt. Pierzymowski, imię nie wykaz. ppor. skier. do pom. w pracy polit.-wych. 1944.11.23 0228 j.w. Konefał Narcyz ułan przekaz. do 1 samodz. bryg. kawal. 1944.11.24 1124 szef sztabu brygady /-/ Pichowicz ppłk. kawalerii Papliński Romuald, s. Feliksa plut. pchor. skierowany na stanowisko szefa 1944.11.03 02729 szef służby zdrowia 1 A.W.P. /-/ Moguczy, gen. bryg. apteki farmaceutycznej kierownik 2-go Ref. /-/ Dzygora, mjr. Steliga Hieronim szer. przybył do baonu zbierania zdobyczy wojennych 1944.10.24 01138 szef sztabu /-/ Szpakowski, kpt. Osimcow Mieczysław, s. Stefana szer. skier. do dyw. piech. im. Dąbr. 1944.12.05 1691 szef 4-go oddz. szt. 2 dyw. piech. /-/ Pleszczyński, kpt. pom. szefa 4-go oddz. sztabu /-/ Bohaterowicz, chor. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Służą TAKżE Nazwisko i imi", syn(c[rka

Stop. Rodzaj sprawy, pow[d

Pismo z dnia Sygn. Podpisa•=(li, wykona=

Czarnecki Kazimierz bomb. przybył do bryg. _ kawalerii 1944.12.07 _909 szef sztabu brygady /-/ Bielajew, mjr. Kuk Michał, s. Michała szer. przybył do 1-szej dyw. piech. 1944.12.04 01500 szef sztabu 1 dyw. piech. /-/ Steca, płk. dypl., wyk. Pancer, szef 4-go oddz. sztabu 1 dyw. piech. /-/ Zabludowski, kpt. Batejko Henryk szer. prośba o atestaty pieniężne 1944.11.30 102 z-ca szefa operac. sztabu /-/ Świtelski, płk., Błaszczyński Bolesław szer. j.w. j.w. j.w. Witkowski, por., wyk. P.E. 1944.11.30 Mazur Józef, s. Franciszka szer. obecnie służy w 5-tym p. piech. 1944.11.20 0499 szef sztabu /-/ Fomin, kpt. gwardii; wyk. Cygański, st. sierż. Nalepkowna Franciszka szer. do dyspoz. d-cy 3 zap. p.p. 1944.11.30 0403 szef 1-go punktu rozdz. na 500 łóżek /-/ Zełatielew, gw. mjr. Drutel Józef plut. skier. do 3-go zapas. p. piech. 1944.11.25 0497 szef sztabu samodz. pułku moźdź. /-/ Kłoczko, mjr. Łaskawiec Józef plut. skier. do samodz. baonu rozpozn. j.w j.w. j.w. Korycki Filip kpt. odbiór uzupełn. dla 3 dyw. piech. 1944.11.25 01548 szef sztabu 3-ciej dyw. piech. /-/ _(L?)andrewicz, ppłk. dypl. szef 4-go oddz. sztabu 3 dyw. piech. /-/ Rozenzweig por. Gwardiak Czesław bomb. pełni służbę w 3 dyonie bryg. art. 1944.10.27 09/2/7 szef szatbu /-/ Grabowski, kpt. Janczukowicz, imię nie wykaz. plut. j.w. j.w j.w j.w. Orzechowska Halina, c. Wacława ? skierowana do 3 zapas. p.p. jako ur. 1922.02.02 w Myszadle ochotniczka sanitariuszka 1944.11.24 694 komendant rejonu uzupełnień /-/ Lenkiewicz, mjr. Karabanowicz Witold plut. odbiór żołnierzy samodz. p. moźdz. 1944.11.16 0456 szef sztabu samodz. pułku moździerzy /-/ Kłoczko, mjr. Korzeniowski Jan st. ogn. zapytanie czy przebywają... j.w. j.w. j.w. Szuszkiewicz Józef kanon. czy przebywają w 3 zapas. p.piech. j.w. j.w. j.w. Konofał Narcyz ułan 1944.11.18 przybył do 1-szej samodzielnej brygady kawalerii 1944.11.20 – d-ca plutonu sztabowego, /-/ Borkow, ppor. Kuncewicz Józef, s. Aleksandra szer. skier. ze szpitala do 1 dyw. piech. 1944.11.12 011170 szef sztabu 1-go pułku piech. /-/ Wilkin, mjr. Latasiewicz Natalia, c. Edwarda, ur. 1908 Warszawa, ochotniczka 1944.10.24 123/tjn/44 rejonowy komendant uzupełnień, Sokołów Podlaski _(Sz?)aller Wanda Zofia, c, Henryka, ur. 1920 Warszawa, ochotn. j.w. j.w. j.w. /-/ Jagodziński, ppor. _(S/P?)ęczyk N_ysa, c. Jakuba, ur. 1914, Częstochowa, ochotn. j.w j.w j.w. Krawczyk Jadwiga, c. Adama, ur. 1924. Miedzna, ochotniczka 1944.10.04 77/tjn j.w. Referowska Cecylia, c. Stanisława, ur. 1914 Władywostok, ochotn. j.w. j.w. j.w. Kawpisz Antonina, c. Filipa ur. 1915 Nowosiółki, ochotn. j.w. j.w. j.w. Michałowski Franciszek st. strz. 1944.10.10 przybył do 2-go samodz. baonu budowy dróg 1944.10.13 370 szef sztabu /-/ Wojciechowski, por. Kozikiewicz Michał, s. Marcina kpr. zatrzymany i skier. do 3 zap.p.p. 1944.10.06 213 szef szatbu /-/ Huńko, mjr. Marciniak Jan kpr. skier. do 3 zapas. p. piech. 1944.10.09 0295 st. adiutant baonu wyzdrowieńców /-/ Falk, ppor. Szczepański Feliks por. skier. ze szpitala, służą w 1 p.p. 1944.10.12 0217 szef sztabu 1-go pułku piech. /-/ Wilkin, mjr. Kalinowski Czesław kpr. j.w. j.w. j.w. j.w. Żarczuk Roman plut. 1944.12.28 skier. do Oddziału Zdobyczy Wojennych Armii 1944.12.28 0507/II szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. J. Chr. [Chronowska.] Balicki Stanisław szer. karta mundurowa, samodz. batalion miotaczy, 1-sza komp. fizylierów, bez podpisu Lesisz Piotr chor. meldunek o wysłaniu akt 1944.12.23 0479/gaz oficer gazowy /-/ Lesisz Piotr, cały ręcznie pisany Kudrasow Borys plut. skier. do 5-tej bryg. artyl. ciężkiej 1944.12.22 0466/tjn d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk, dypl., wyk. Dziuban., chor. Stański Aleksander szer. 1944.12.11 przybył do 3 zap. p.p. 1944.12.20 0464/I szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., wyk. J. Chr. [Chronowska.] Ulanowska Janina szer. j.w. j.w j.w j.w Komach Józef szer. 1944.12.17 przybył do 3 zap. p.p. j.w. 0463/I j.w. Mchacz Michał szer. 1944.12.16 j.w. j.w. 0462/I j.w. Ruciński Antoni sierż. 1944.12.17 j.w. j.w. 0456/I j.w. Szajdecki Józef sierż. 1944.12.14 j.w. j.w. 0455/I j.w. na formularzach w j. rosyjskim, pt. Uhëtno-poslu'noj list (Ucziotno-posłużnoj list – Ubytkowo-służbowa kartka, może polegli, przeniesieni), wypełniono: Słowik Józef, s. Jakuba szer. ur. 1923, zam. Lwów, ul. Warszawa (sic!) no. 173 Rygieńczuk Ryszard, s. Józefa szer. ur. 1925 ur. Cieszyn Śląski, zam. Lwów, ul. Pistów 18, m. 4, kawaler, matka Eugenia lat 43 Matkowski Józef, s. Sylwestra szer. ur. 1923, ur, i zam. Lwów, ul. Zamknięta 4, m. 10, kawaler, matka Katarzyna lat 46 Piecuch Stanisław, s. Józefa szer. ur. 1923, ur. i zam. Lwów, ul. Szlajchera 52, żonaty, Maria lat 20, bezdzietny

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Służą TAKżE 14 grudnia 1944 [1944.12.14], nr. 0980/II Do Prokuratury Wojskowej 1-szej Armii W.P. W odpowiedzi na ustne zlecenie delegata Prokuratury – sędziego śledczego Gruszczyńskiego, dowództwo 3-go Zapasowego Pułku Piechoty melduje, że w stanie pułku nie podlegających mobilizacji znajduje się: 361 szeregowych, z czego 44 podoficerów, i 317 szeregowców, oraz 131 szeregowych. Zatrzymanych przez organa Bezpieczeństwa Publicznego względnie organa Armii Czerwonej z liczby wyżej wymienionej znajduje się: 21 szeregowych, z tego 14 podoficerów, i 7 szeregowców. W 3-cim Zapasowym Pułku Piechoty nie znajdują się osoby wcielone bezpośrednio do 3-go Zapas. Pułku Piech. z pominięciem władz mobilizacyjnych. Wykaz imienny załącza się w 7-miu arkuszach + 1 dodatkowy. podpisali: d-ca pułku /-/Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/Królikowski, mjr. wyk. J. Chr. [Janina Chronowska] Dokładna nazwa obu list niemożliwa do odczytania z wykonanego zdjęcia, bo kartki zestawienia nazwisk wpięte zbyt blisko grzbietu tomu i nagłówki nie są na nim widoczne. W świetle wprowadzającego dokumentu, wiadomo o co chodzi – lista żołnierzy służących w tym pułku, dla Wojskowej Prokuratury. 1-szy baon 1. Bandyra Jan, s. Mikołaja 1903 szer. 2. Biniewicz Piotr, s. Juliana 1910 j.w. 3. Bitel Józef, s. Franciszka 1907 j.w. 4. Bocarkiewicz Tadeusz, s. Władysł. 1894 st. wachm. 5. Bogucki Alojzy, s. Michała 1904 szer. 6. Boguniewicz Józef, s. Jana 1900 j.w. 7. Broch Franciszek, s. Józefa 1909 j.w. 8. Buczkowski Władysław, s. Józefa 1907 j.w. 9. Ciura Piotr, s. Antoniego 1902 j.w. 10. Cwibun Piotr, s. Adama 1907 j.w. 11. Czerwiński Antoni, s. Baltazara 1909 j.w. 12. Daniłkiewicz Wincenty, s. Stanisł. 1909 szer. piech. 13. Dec Piotr, s. Michała 1898 szer. 14. Deruba (Deraba?) Michał, s. Michała 1904 j.w. 15. Dobrowolski Antoni, s. Jana 1894 kpr. 16. Dobrowolski __nisław, s. Karola 1903 bomb. 17. Drabik Piotr, s. Józefa 1902 szer. 18. ___iuk / __iszuk Józef, s. Piotra 1908 j.w. 19. ___iuk Mikołaj, s. Teodora 1895 j.w. 20. [zdjęcie]¢ ___k, s. Franciszka __ j.w. 21. Czworowski Władysław, s. Jana 1910 j.w. 22. Hałas Władysław, s. Jana 1908 j.w. 23. Iwanicki Michał, s. Joachima 1908 j.w. 24. Jarosz Florian, s. Tomasza 1902 j.w. 25. Józków Franciszek, s. Jana 1902 j.w. 26. Jurow Michał, s. Siemienowicza 1906 j.w. 27. Kałużyński Jan, s. Michała 1899 szereg. artyl. 28. Kloc Stanisław, s. Ludwika 1897 plut. kawal. 29. Konopnicki Karol, s. Piotra 1896 szer. 30. Konopnicki Władysław, s. Mariana 1904 j.w. 31. Korman Jan, s. Mariana 1901 j.w. 32. Kowalski Józef, s. Aleksandra 1899 j.w. 33. Kowciów Tadeusz, s. Stefana 1907 j.w. 34. Lancet _ajer (Ajaer?), s. Szmirla 1892 j.w. 35. Łazowicki Franciszek, s. Wacława 1907 j.w. 36. Mazur Jan, s. Marcina 1907 j.w. 37. Mróz Jan, s. Dominika 1904 j.w. 38. Parniak Jan, s. Augusta 1901 st. strz. 39. Piaseczny Aleksander, s. Józefa 1910 bomb. art. 40. Płatek Jan, s. Wincentego 1895 szer. 41. Podgórny Michał, s. Szymona 1905 j.w. 42. Półtorak Franciszek, s. Jana 1897 j.w. 43. Promkiewicz Franciszek, s. Kazim. 1909 j.w. 44. Przycysz Tomasz, s. Józefa 1896 j.w. 45. Sakicki Franciszek, s. Witolda 1904 j.w. 46. Rezacz Władysław, s. Władysława 1904 bomb. art. 47. Samborski Franciszek, s. Kaspra 1898 szer. 48. Samołuk Aleksander, s. Józefa 1909 szer. art. 49. Srtanc Stefan, s. Józefa 1895 szer. 50. Swidzyński Jan, s. Antoniego 1900 j.w. 51. Szewczenko Ludwik, s. Antoniego 1901 j.w. 52. Szwarkowski Ignacy, s. Wiktora 1889 j.w. 53. Tar_alewicz Edmund, s. Marcina 1908 j.w. 54. Tomaszczyk Stefan, s. Franciszka 1904 j.w. 55. Tracz Stanisław, s. Bazyelgo 1910 j.w. 56. Trysz Michał, s. Mikołaja 1899 kpr. 57. Wasilewski Michał, s. Jana 1904 szer. piech.

58. Wierzbicki Józef, s. Antoniego 1900 59. Wierzbicki Józef, s. Stanisława 1906 60. Winnik Bazyli, s. Leona 1905 61. Wojciechowski Stanisł., s. Antoniego 1904 62. Zabłocki Ignacy, s. Józefa 1895 63. Żyług Jan, s. Antoniego 1902

szer. j.w. j.w. j.w. kpr. kawal. szer.

2-gi baon 64. Buczko Władysław, s. Andrzeja 1910 65. Cudny Władysław, s. Piotra 1898 66. Dąbrowski Jan, s. Antoniego 1897 67. Gąsiok Stanisław, s. Franciszka 1907 68. Gutowski Kazimierz, s. Karola 1900 69. Harasimowicz Stefan, s. Marcelego 1905 70. Hałdun Jan, s. Marcina 1907 71. Kosowski Stanisław, s. Ludwika 1902 72. Partyka Stanisław, s. Wincentego 1896 73. Schönich Ludwik, s. Marcina 1891 74. Tołoczko Wiktor, s. Izachela 1906 75. Baciaszek Marian, s. Andrzeja 1908 76. Czarencki Aleksander, s. Stanisława 1883 77. Gumienny Józef, s. Jana 1899 78. Guz Stefan, s. Franciszka 1908 79. Kwaśniewski Władysław, s. Wawrz. 1899 80. Paszkiewicz Dionizy, s. Ignacego 1897

szer. plut. sierż. szer. szer. szer. szer. st. strz. plut. st. sierż. szer. szer. kpr. plut. szer. st. sierż. zawod. st. wachm. żand.

3-ci baon 81. Andrzejewski Marian, s. Stefana 1899 82. Białonowicz Adam, s. Jakuba 1905 83. Chodonionek Augustyn, s. Wincent. 1898 84. Dubrownik Michał, s. Jana 1902 85. Dziedziński Leon, s. Szymona 1905 86. Hłuszkiewicz Arseniusz s. Grzegorza 1906 87. Jurcza Antoni, s. [nie wykaz.] 1910 88. Krak Stanisław, s. Mikołaja 1898 89. Mikulicz Antoni, s. Teodora 1904 90. Pitak Szczepan, s. Michała 1909 91. Polikowski Wincenty, s. Floriana 1893 92. [zdjęcie]¢ 93. [zdjęcie]¢ Józef, s. Stanisława 1899 94. Siechi_ski Jan, s. Józefa 1893 95. Wargan Jan, s. Łukasza 1906 96. Weychman Marian Stanisław s. _sieriana 1908 97. Witan Stanisław, s. Stanisława 1906 98. Wodziński Stanisław, s. Aleksego 1906 99. Zakowski Tomasz, s. Kazimierza 1910 100. Ziółkowski Julian, s. Maksymiliana 1904 101. Węgrzyn Piotr, s. Kazimierza 1899

kpr. żand. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. st. strz. szer. j.w. plut. plut. szer. pobor. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. sierż.

baon szkolny 1903 1905

szer. j.w.

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

baon c.k.m. Ornatowski Zygmunt, s. Piotra 1903 Pińkowski Stanisław, s. Józefa 1899 Rogala Karol, s. Andrzeja 1909 Ryś Stanisław, s. Stefana 1902 Szewczyk Mikołaj, s. Jana 1901 Wawyliszyn Marian, s. Stefana 1903 Wiśniewski Wincenty, s. Józefa 1906 Zabilski Jan, s. Józefa 1910 Kosiała Franciszek, s. Piotra 1908

szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

113. 114. 115. 116. 117.

baon moździerzy Chacki Edmund, s. Witolda 1908 Jankowicz Bogdan, s. Antoniego 1909 Gąska Franciszej, s. Jana 1899 Leśniewski Władysław, s. Romualda 1910 Soboń Władysław, s. Franciszka 1909

st. strz. szer. st. sierż. j.w. j.w.

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

artyleria dywizjonu Bobrowski Józef, s. Józefa 1908 Gromnicki Wincenty, s. Franciszka 1909 Jankowski Władysław, s. Konstant. 1909 Marcińczyk Witold, s. Józefa 1908 Muzyka Bazyli, s. Teodora 1905 Pajewski Alojzy, s. Józefa 1906 Pawłowski Józef, s. Jakuba 1902 Prejadec Michał, s. Jana 1909 Śmiałko Dmytra, s. Teodora 1908 ózef, s. Łukasza 1897

szer. kanon. artyl. kanon. pobor. kanon. artyl. bomb. kanon. j.w. j.w. st. ognm.

102. Tylny Jan, s. Macieja 103. Mydło Władysław, s. Jana

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Służą TAKżE 128. Żelazny Jan, s. Jana 129. [numer puszczony] 130. Herba Michał, s. Jana

baon rozdzielczy 1906 1896

szer. sierż. piech.

131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154.

kompania rusznic p-pancernych Białous Bronisław, s. Wincentego 1910 szer. Bitel Heironim, s. Wincentego 1907 j.w. Boczkowski Marian, s. Tomasza 1901 j.w. Brazowski Adam, s. Adama 1909 j.w. Brzozowski Szymon, s. Antoniego 1908 j.w. Chowański Stanisław, s. Wincentego 1910 j.w. Dobrzyński Jan, s. Franciszka 1906 j.w. Fiedorowicz Aleksander, s. Anton. 1907 j.w. Hajdukiewicz Franciszek, s. Michała 1904 j.w. Iwańczyk Stefan, s. Antoniego 1908 j.w. Iwaszko Konstanty, s. Adama 1910 j.w. Juchniewicz Edward, s. Jana 1907 j.w. Kawecki Józef, s. Aleksandra 1907 j.w. Kocgasz Wiktor, s. Michała 1905 j.w. Ludkiewicz Bronisław, s. Antoniego 1909 j.w. Łopata Stanisław, s. Macieja 1903 j.w. Łużyński Włodzimierz, s. Adama 1900 j.w. Mieszkól Kazimierz, s. Juliana 1908 j.w. Rakiec Jan, s. Wincentego 1906 j.w. Skadorwa Arkadiusz, s. Marcina 1908 j.w. Tański Zenon, s. Józefa 1908 j.w. Terasiewicz Krzysztof, s. Józefa 1901 j.w. Jelkowski Włodzimierz, s. Jana 1905 j.w. Pryszczewski Wojciech, s. Mikołaja 1897 st. strz.

155. 156. 157. 158. 159. 160.

kompania saperów Dalidowicz Piotr, s. N.N. 1899 Dutkowski Mieczysław, s. Bolesława 1898 Gach Józef, s. Joachima 1906 Jodz Konstanty, s. Michała 1908 Kraśnicki Józef, s. Józefa 1900 Krupicz Stanisław, s. Wincentego 1907

j.w. j.w. j.w. j.w. pobor. szer.

161. 162. 163. 164. 165. 166.

kompania saperów Lipiński Władysław, s. Karola 1907 Łoś Justyn, s. Mieczysława 1910 Nakoneczny Paweł, s. Franciszka 1907 Słobodzion Dmytro, s. Nikitrowa 1909 Ozdobidski Gustaw. s. Konstantego 1899 Antochów Jan, s. Augustyna 1899

j.w. st. strz. szer. j.w. sierż. st. sierż.

167. 168. 169. 170. 171.

kompania łączności Czarnecki Stanisław, s. Jana 1900 Czerniatowicz Staniaw, s. Mariana 1901 Poniatowski Albin, s. Jana 1908 Serkies Ludwik, s. Antoniego 1910 Brill Władysław, s. Mikołaja 1899

szer. j.w. j.w. st. strz. plut.

172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

1-szy baon Brodziński Piotr, s. Tomasza 1903 Adamowicz Piotr, s. Michała 1907 Bednarz Antoni, s. Szczepana 1904 Bezwerchny Władysław, s. Ignacego 1903 Brojak Jan, s. Pawła 1899 Gryń Wacław, s. Stanisława 1905 Grzywacz Michał, s. Jana 1899 Jastrzębski Józef, s. Antoniego 1905 Kownacki Józef, s. Stanisława 1905 Krasinkiewicz Florian, s. Ludwika 1904 Leska Stanisław, s. Wincentego 1910 Leszczyński Franciszek, s. Józefa 1908 Martynów Mikołaj, s. Kazimierza 1901 Mos Michał, s. Feliksa 1909 (Mo?)st_dek Józef, s. Klemensa 1910 Obertyński Józef, s. Jana 1905 Pretez Michał, s. Szymona 1906 Przewłocki Jan, s. Bronisława 1907 Rzepski Mikołaj, s. Karola 1901 Sawicki Antoni, s. Hieronima 1895 Sawicki Stanisław, s. Piotra 1905 Serewa Michał, s. Wincentego 1903 Sewiński Franciszek, s. Antoniego 1902 Stojanowski Józef, s. Walentego 1906 Tarczewski Stanisław, s. Macieja 1907 Woń Karol, s. Marcina 1909 Zatoński Władysław, s. Jana 1900 Zielonko Józef, s. Rafała 1902 Adamczuk Bolesław, s. Jana 1899

szer. szer. art. szer. piech. szer. szer. piech szer. sap. szer. szer. sap. szer. kanon. szer. szer. kawal. szer. art. szer. piech. j.w. j.w. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264.

Bubes Szulim, s. Freima 1906 Caruszcz Szczepan, s. Jana 1906 Hnatow Antoni, s. Tomasza 1892 Koporczak Michał, s. Piotra 1895 Radek Bartłomiej, s. Pawła 1900 Sypiń Walerian, s. Antoniego 1900 Szmatko Justyn, s. Wincentego 1898 Englet Ignacy, s. Stanisława 1898 podwójna numeracja 209: Fiłek Józef, s. Dionizego 1897 Jakubowski Jan, s. Adolfa 1899 Kosz Stefan, s. Mikołaja 1899 Krzyśków Michał, s. Bartłomieja 1892 Lech Kazimierz, s. Józefa 1903 Moskal Jan, s. Szczepana 1896 Niżnik Wojciech, s. Grzegorza 1898 Pałys Józef, s. Jana 1903 Pichurski Józef, s. Mikołaja 1895 Stobnicki Adam, s. Romana 1902 Stefaniak Józef, s. Jana 1894 Witeńko Daniej, s. Pawła 1909 Bernacki Aleksander, s. Józefa 1910 Biskup Stanisław, s. Jana 1896 Foszcz Józef, s. Franciszka 1898 Hołowaty Karol, s. Michała 1906 Jewczyński Władysław, s. Athanaz. 1906 Kaługa Adam, s. Michała 1907 Lipa Jan, s. Stanisława 1906 Markiewicz Stanisław, s. Michała 1896 Mazur Dominik, s. Wojciecha 1907 Mędrzyński Jan, s. Stanisława 1909 Mierzwiński Józef, s. Jana 1907 Nowakowski Jan, s. Antoniego 1907 Rudnicki Izydor, s. Stefana 1908 Sakłecki Stegan, s. Macieja 1909 Raber Piotr, s. Franciszka 1910 Taratuał karol, s. Jana 1904 Tymoszuk Jan, s. Tomasza 1901 Woźniak Jan, s. Anny 1904 Raj Stanisław, s. Michała 1906 Czerwiński Stanisław, s. Ludwika 1909 Dąbrowski Franciszek, s. Stanisława 1909 Dębiński Stanisław, s. Józefa 1904 Emilian Jan, s. Macieja 1897 Fogiel Leon, s. Marcina 1910 Frankiewicz Wincenty, s. Stanisł. 1894 Gaczyński Jan, s. Piotra 1902 Gotniowski Władysław, s. Mateusza 1910 Horocyński Jan, s. Stanisława 1894 Jurczenko Paweł, s. Dominika 1904 Kowalko Stefan, s. Konstantego 1909 Kozłowski Józef, s. Kazimierza 1898 Liput Mieczysław, s. Piotra 1904 Misza Tomasz, s. Łukasza 1909 Pasierb Maciej, s. Jakuba 1900 Powroźnik Piotr, s. Franciszka 1897 Smol_k (ąsik) (?) Andrzej, s. Jana 1908 Sołoński Aleksander, s. Michała 1910 Skrzypnik Józef s. Wojciecha 1895 Szteyenberg Jakub, s. Mordka 1909 Szwarc (?) Anatol (?) s. Majera 1900 Taraczuk Jan, s. Szymona 1909 __yna (?) Jan, s. Augustyna 1895 _rysoczyński Aleksander, s. Kazim. 1903 Zaleski Mikołaj, s. Jana 1903 Zalewski Jan, s. Mikołaja 1905

265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280.

pluton gospodarczy Bąk Wiktor, s. Tomasza 1905 Boczkowski Władysław, s. Józefa 1907 Buczkowski Jan, s. Michała 1897 Chaszczowy Jan, s. Stefana 1903 Chrzanowski Józef, s. Antoniego 1900 Czerniawski Józef, s. Katarzyny 1908 Gągala Jan, s. Józefa 1903 Góra Wojciech, s. Antoniego 1905 Graboń Karol, s. Mateusza 1903 Hawrylak Stanisław s. Erazma 1910 Janiewicz Stanisław, s. Witolda 1907 Kocioruba Michał, s. Feliksa 1896 Kojrowicz Leonard, s. Franciszka 1896 Kolt Marcin, s. Sebastiana 1910 Kraszewski Michał, s. Marcina 1906 Krzywy Antoni, s. Franciszka 1907

j.w. j.w. kpr. piech. kpr. artyl. p-lotn. szer. sanit. szer. kpr. j.w. plut. żand. plut. szer. kpt. piech. szer. piech. plut. kpr. szer. saper. kpr. piech. szer. plut. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. szer. łączn. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. st. strz. szer. strz. szer. j.w. j.w. kpr. st. strz. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. kpr. piech. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. plut. szer. j.w. bomb. szer. j.w. szer. saper st. strz. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.


Służą TAKżE 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302.

Kuśpit Jan, s. Pawła Ligienza Ludwik, s. Ludwika Malewski Władysław, s. Tomasza Maliszewski Piotr, s. Szczepana Masztalerz jan, s. Stanisława Michalik Jan, s. Jakuba Michałowski Wojciech, s. Wiktora Mielnicki Antoni, s. Józefa Mi_nik Jan, s. Bazylego Nicwicski (?) Ludwik, s. Bazylego (Niedźwiedzki, J.D.) Nidyński Adam, s. Antoniego Nowak Stefan, s. Jana Paradowski Józef, s. Piotra Pietkiewicz Leonard, s. Bolesława Romankiewicz Jan, s. Konstantego Rudkowski karol, s. Wojciecha Rzewucki Bronisław, s. Bernarda (Sapecki?) Piotr, s. Józefa Sudoł Wojciech, s. Michała Suprun Paweł, s. Jana Szuba Jan, s. Piotra Zieliński Józef. s. Wojciecha

1907 1898 1899 1904 1894 1904 1907 1899 1900 1900

j.w. plut. sierż. szer. art. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

1897 1908 1905 1899 1904 1895 1909 1896 1900 1909 1901 1896

j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. kanon. szer. j.w. j.w. j.w. j.w.

303. 304. 305. 306.

orkiestra pułkowa C_r (Car?) Stanisław, s. Tomasza 1909 Klim Jan, s. Piotra 1904 Kotysz Antoni, s. Wincentego 1909 Witkowski Józef, s. Jana 1893

st. strz. j.w. j.w. sierż.

307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314.

dział mundurowy Dębicki jan, s. Michała 1903 __tyszyn Jan, s. Szczepana 1906 Kutasiewicz Bronisław, s. Jakuba 1910 Łoziński Antoni, s. Mikołaja 1899 __(Skrzypiec?) Stanisław, s. Michała 1904 Rygiel Franciszek, s. Jana 1909 Szow__l Marian, s. Mikołaja 1909 Laweta Jan, s. Antoniego 1908

szer. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

315. 316. 317. 318.

pluton żandarmerii Zahorodny Józef, s. Mikołaja 1905 Cisowski Stanisław, s. Józefa 1896 Dzik Franciszek, s. nie wykaz. 1895 Bogdański Szczepan, s. Kazimierza 1896

j.w. plut. żand. j.w. sierż. kawal.

319. Matasek Jan, s. Józefa 320. Najman Salek, s. Michała 321. Myronik Piotr, s. Jerzego 322. 323. 324. 325. 326. 327.

sztab pułku 1908 1908 1904

sanitarna służba Dębicki Stanisław, s. Wojciecha 1903 Galik Franciszek, s. Teofila 1900 Górniak Jan, s. Teodora 1910 Łopuch Franciszek, s. Józefa 1910 Szymowski Franciszek, s. Jana 1903 Trzeba Józef, s. Kazimierza 1900

kanon. szer. j.w. szer. artyl. szer. j.w. j.w. j.w. j.w.

sekcja artystyczna 328. Golinowski Władysław s. Józefa 1907 j.w. 329. Marcoń Edward, s. Jana 1907 j.w. wydział polityczno-wychowawczy 330. Sikorski Tadeusz, s. nie wykaz. 1903 st. strz. 331. Skraba Stanisław, s. Franciszka 1909 szer. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347.

kwatermistrzostwo (Bandach?) Władysław, s. Feliksa 1902 Bojko Michał, s. Stefana 1907 Bołtun Mikołaj, s. Aleksandra 1908 Byczkowski Władysław, s. Józefa 1907 Farian/Ferian Maciej, s. Maksymil. 1898 Fiderski Jan, s. Teofila 1908 Fila Szczepan, s. Andrzeja 1898 Gros __nieczyt., s. Srula 1903 Kanun Bazyli, s. Mikołaja 1908 Kapusta Dmitr, s, Michała 1910 Korobacz Walerian, s. Piotra 1909 Łukaszewski Stefan, s. A. (?) 1897 Mazurkiewicz Stanisław, s. Bron. 1899 Miron Michał, s. T. (?) 1903 Melman Tobiasz, s. Jakuba 1909 Michałko Michał, s. Jana 1906

j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. st. sierż. st. ognm. szer. j.w. j.w.

348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361.

Misztur Władysław, s. Antoniego Morawski Michał, s. Józefa Olejara Franciszek, s. Józefa Opacki Narcyz, s. Ksawerego Parszywko Franciszek, s. Józefa Pawluk Tomasz, s. Franciszka Płatek Jan, s. Wincentego Stadnik Michał, s. Michała Stelmach Władysław, s. Józefa Szade Jan, s. Ignacego Szwed Ignacy, s. Jakuba Teodorowicz Antoni, s. Romualda Turecki Michał, s. Jana Tubeszczuk Teodor, s. Bazylego

1909 1904 1903 1895 1902 1904 1895 1897 1907 1909 1910 1894 1907 1902

j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

Spis imienny szeregowych znajdujących się w 3-cim Zapasowym Pułku Piechoty zatrzymanych przez organa Bezpieczeństwa Publicznego, względnie organa Czerwonej Armii. 2-gi baon 1. Keller Feliks, s. Stanisława 1912 kpr. 2. Cudny Władysław, s. Piotra 1898 plut. 3. Koszowski Stanisław, s. Ludwika 1902 st. strz. 4. Ostrowski Józef, s. Filipa 1900 st. ognm. 5. Porowski Wacław, s. Jakuba 1907 plut. 6. Ryszkun Bolesław, s. Leona 1902 j.w. 7. Seroka Jan, s. Aleksandra 1909 kpr. 3-ci baon 8. Bielewicz Maciej, s. Leona 1913 9. Brzeziński Franciszek, s. Marcel. 1905 10. Ćwiek Franciszek, s. Antoniego 1911 11. Dadas Bolesław, s. Tomasza 1902 12. Dziewulski Antoni, s. Jana 1912 13. Gajownik Stanisław, s. Józefa 1913 14. Kruk Stanisław, s. Mikołaja 1898 15. Rostek Bogusław, s. Wojciecha 1924 16. Siadziński Zygmunt, s. Bolesława 1917 17. Smoliński Wojciech, s. Wojciecha 1910 18. Weichman Marian, s. Waleriana 1908 19. Witan Stanisław, s. Stanisława 1906 20. Kulka Piotr, s. Franciszka 21. Matosek Jan, s. Józefa

sztab pułku 1908 1908

plut. pchor. kpr. plut. j.w. kpr. st. ułan st. strz. szer. plut. plut. pchor. szer. j.w. st. sierż. kanon.

ręczny dopisek na samym dole strony, na jej dolnym marginesie: + 131 nieformalnie zmobilizowanych i wcielonych do _ (pierwszej?) Armii, według wykazu imiennego, który znajduje się u 3-go pomocnika szefa sztabu. Do Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupełnień Sztabu 1-szej Armii Polskiej. Melduję o wykonaniu wymienionych pism: [zatem Numer pisma, z dnia, Przybył dnia, Stopień wojsk., Nazwisko; Numer pisma, z dnia, opuściliśmy jako mało już pomocne] Lp. Nazwisko i imię Stop. Przybył/a 1. Zastawny Tadeusz plut. 1945.04.13 2. Falkowska Irena plut. 1945.04.25 3. Trzeciak Mieczysław plut. 1945.04.25 4. 62 żołnierzy-kobiet — 1945.04.28 5. Terpiłowski + 4 szereg. plut. 1945.04.28 6. Gonczarowa Elżbieta szer. 1945.04.29 7. Guzowska Anna szer. 1945.05.03 8. Fedorski Franciszek szer. 1945.05.10 9. Markowska + 5, razem 6 szer. 1945.05.11 10. Krzeczkowski Michał szer. 1945.05.11 11. Sirko Eliasz szer. 1945.05.12 12. Azelonis + 2, razem 3 szer. 1945.05.12 13. Chmielewski + 6 szer. sierż. 1945.05.17 14. Wilczyński Józef kpr. 1945.05.17 15. Dubaniewicz + 1 szer. kpr. 1945.05.17 16. Junka Stefania szer. 1945.05.18 17. Czernecki Wacław szer. + 5 kobiet 1945.04.18 18. Steciński Michał sierż. 1945.04.18 19. Rajski Franciszek plut. i Żarna Ignacy plut. 1945.04.19 podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: K.D. [Kazimiera Dziubanowska]

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Służą TAKżE Dowództwo 4-tej Dywizji Piechoty data: 10 listopada 1944 r., [1944.11.10], nr. 0156 Do Dowództwa 3-go Zapasowego Pułku Piechoty. Z rozkazu dowódcy 1-szej Armii, skierowuję do Waszej dyspozycji 30-tu ludzi, a mianowicie: z baonu szkolnego: 1. Kaliński Jan, s. Anastazji sierż. 2. Jagodziński Czesław, s. Antoniego plut. 3. Pawłowski Tomasz, s. Aleksandra szer. 4. Karpiński Tadeusz, s. Marcina j.w. 5. Raczyński Józef, s. Antoniego j.w. 6. Karolak Antoni, s. Apoloniego j.w. 7. Zięba Edward, s. Marcina j.w. 8. Danilewski Jan, s. Michała j.w. 9. Deputat Henryk, s. Józefa j.w. 10. Trojanowski Marcin, s. Marcina j.w. 11. Konopko Ryszard, s. Bronisława j.w. 12. Błahut Adolf, s. Augusta j.w. 13. Pidek Maksymilian, s. Antoniego j.w. 14. Przybylski Jerzy, s. Mariana j.w. 15. Łobek Jerzy, s. Józefa j.w. 16. Laskus Czesław, s. Piotra j.w. 17. Michalski Tadeusz, s. Władysława j.w. 18. Skwarczewski Leon, s. Michała j.w. 19. Dziadura Albin, s. Władysława j.w. z 12-go pułku piechoty 20. Iskra Antoni, s. Pawła szer. z 10-go pułku piechoty 21. Kozak Grzegorz, s. Bazylego sierż. 22. Kucharski Stanisław, s. Aleksandra plut. 23. Gala Jan, s. Wincentego szer. z 6 p.a.l. 24. Broda Antoni, s. nie wykaz. 25. Mysik Stefan, s. nie wykaz.

kpr. kanon.

z 11-go pułku piechoty 26. Kizina Jan, s. nie wykaz. sierż. 27. Żołnierkiewicz Jerzy, s. nie wykaz. sierż. 28. Wierzbicki Henryk, s. nie wykaz. szer. 29. Grankowski Józef, s. nie wykaz. szer. 30. Rypel Józef, s. nie wykaz. szer. Dokumenty osobiste wymienionych jak atestaty żywnościowo-pieniężne, itp. dołącza się, oraz charakterystykę na 17-tu ludzi z baonu szkolnego. podpisał: szef sztabu 4-tej dywizji piechoty /-/ Farafonow, płk. zarejestrowano 11 listopada 1944 [1944.11.11] ręczne dopiski: 1. Do rozkazu, po 4–5 do każdej jednostki, Ziarkowski, 10.11.44. 2. 2p, dać otpis o przebyciu (sic!, przybyciu) ludzi do ogulno (sic!) orgaz. LKrólikowski, 10.11.44 3. Zawiadomiono Odział Ogólno-Org. dn. 12.11, [słowo nieczyt.] Nr. 0136, rozkaz 23, 12.11.44 [1944.11.12] podpis nieczyt. Pismo datowane 22 grudnia 1944 [1944.12.22], nr. 0243/III Do Oddziału Upupełnień i Formowania 1-szej Armii W.P. W załączeniu przesyłam raport na [dla] oficerów, podoficerów, i szeregowców, którzy służą od początku organizowania się Wojska Polskiego. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, kpt. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 141 T.W. Raport na oficerów którzy służą od początku formowania się Wojska Polskiego Lp. Nazwisko i imię, syn Rocznik Stopień Wstąpił 1. Lesisz Franciszek, s. Mikołaja 1925 ppor. 1943.06.30 2. Walusz Marian, s. Bartłomieja 1924 ppor. 1943.06.01 3. Łapszyn Eugeniusz, s. Jerzego 1924 chor. 1943.05.26 4. Piekarski Jan, s. Nestora 1925 ppor. 1943.06.11 5. Zubrzycki Michał, s. Włodzimierza 1911 por. 1943.06.11 6. Wertheim-Wertyński, Mieczysław, s. Edwarda 1910 chor. 1943.06.19 7. Lesisz Piotr, s. Franciszka 1923 chor. 1943.06.17 podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, kpt. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 138 T.W. [widnieje w spisie oficerów rosyjskich, w rzecz. rosyjski żyd, nie Polak, jak tu zapisany że pol. narodowości; hebr. Menachim > pol. Mieczysł. J.D.]

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Rozkaz Dowództwa Formowania i Uzupełnienia Armii, nr. 060, m.p. [miejsce postoju] Sumy, [zdjęcie]¢ maja 1944 [tuż przed 1944.05.26]. Treść: W sprawie samowolnego dobierania poborowych. Stwierdziłem wypadki samowolnego dobierania poborowych... itd. Treści długiej, zbyt długiej do przepisywania jej w całości. W dalszej części lista takich osób: 1. Krzyżanowski Adolf, s. Rafała 1911 robotnik 2. Wierzbotowicz Stanisław (brak bliższych danych) 3. Pachołek Stanisław, s. Jana 1923 brakarz leśny 4. Dworecki Stanisł., s. Edwarda 1923 robotnik 5. Zutyński Bolesław, s. Wojciecha 1925 uczeń 6. Paruszowski Bolesław, s. Andrz. 1925 spawacz-mechanik 7. Marynowicz Justyn, s. Jana 1899 ślusarz 8. Kaszuba Konstanty, s. Michała 1921 szofer 9. Turewicz Włodzimierz s. Piotra 1893 buchalter apteczny 10. Dąbrowski Józef, s. Antoniego 1920 szofer 11. Sworacki Jan, s. Jakuba 1915 j.w. 12. Medumczak Adolf, s. Jakóba 1919 j.w. 13. Dąbrowski Bolesław, s. Jana 1913 j.w. 14. Cieślak Edmund, s. Kazimierza 1915 j.w. 15. Żywicki Stanisław, s. Adolfa 1920 j.w. 16. Kotasiewicz Walerjan, s. Józefa 1910 j.w. 17. Wiński Józef, s. Mikołaja 1901 robotnik-elektryk 18. Borkowski Wiktor, s. Wincentego 1911 szofer 19. Kowalski Aleksander, s. Ludwika 1914 j.w. 20. Kryncewicz Wieczysł., s. Piotra 1916 j.w. 21. Cisiek Bronisław, s. Stanisława 1895 j.w. 22. Stawisecki Władysław, s. Miecz. 1919 auto-ślusarz 23. Paszkiewicz Zygmund, s. Anton. 1915 szofer 24. Olszewski Feliks, s. Franciszka 1925 robotnik pocztowy 25. Świeboda Stanisław, s. Franc. 1923 szofer 26. Burlik Bronisław, s. Franciszka 1912 rob. fabr. cementu 27. Smolca Franciszek, s. Antoniego 1911 technik-mechanik 28. Łacko Edward, s. Rudolfa 1919 szofer 29. Pinior Jan, s. Konstantego 1917 j.w. 30. But Michał, s. Stefana 1918 j.w. 31. Śliwiński Piotr, s. Franciszka 1916 j.w. 32. Misa Jan, s. Jakóba 1916 muzyk 33. Smoliński Mieczysław, s. Józefa 1916 szofer podpisał: p.o. z-cy d-cy 1-szej Armii Polskiej w ZSRR /-/ Jagodziński, płk. za zgodność: przewodniczący Komisji Ewidencyjno-Poborowej /-/ Wrzos, kpt. Spis imienny podoficerów i szeregowców stanu stałego i zmiennego jednostki wojskowej numer poczty polowej 53340 którzy w pierwszych dniach formowania Armii Polskiej wstąpili w jej szeregi wyciąg (z pominięciem kolumny: W jakich formacjach, na jakim froncie walczył) Lp. Nazwisko i imię, syn/córka Rocznik Stopień Wstąpił Na stanowisku 1. Bogdaj Jan, s. Konrada 1911 kpr. 1943.03.12 kpr. 2. Bezkorowajcy Leon, s. $ 1914 kpr. 1943.05.05 d-ca drużyny 3. Biernacki Jerzy, s. Adama 1919 sierż. 1943.06.05 z-ca d-cy plut. 4. Breda Franciszek, s. Józefa 1909 szer. 1943.07.20 szer. 5. Brudzio Władysław, s. Kazim. 1905 szer. 1943.05.12 szer. 6. Kuryło Włodzimierz, s. Józefa 1918 st. strz. 1943.05.21 st. strz. 7. Rajzman Pinkus, s. Gedalego 1917 kpr. 1943.05.28 kpr. 8. Tiegler Michał, s. Izraela 1917 st. strz. 1943.05.04 st. strz. 9. Wołgin Jan. s. Teodora 1925 plut. 1943.03.25 drużynowy 10. Otap Kazimierz, s. Adolfa 1924 plut. 1943.05.23 plut. 11. Rękas Wasyl, s. Ksawerego 1914 st. strz. 1943.06.12 st. strz. 12. Łoś Justyn, s. Mieczysława 1910 kpr. 1943.05.24 kpr. 13. Kułak Antoni, s. Juliana 1918 sierż. 1943.05.06 z-ca d-cy plut. 14. Pakowska Janina, c. Kazim. 1924 plut. 1943.06.05 kier. ewid. szt. 15. Dąbek Stanisława, c. Wład. 1924 szer. 1943.07.04 kwat. praczka 16. Oleńczko Maria, c. Justyna 1925 j.w. 1943.05.03 kucharka 17. Rutyna Stefania, c. Stefana 1924 j.w. 1943.06.23 praczka 18. Perła Jan, s. Jana 1924 kpr. 1943.05.23 drużynowy 19. Magda Stefan, s. Walentego 1922 kpr. 1943.06.20 d-ca plut. 20. Kołt Marian, s. Sebastiana 1910 szer. 1943.05.21 szer. 21. Miśnik Jan, s. Bazylego 1900 j.w. 1943.06.07 j.w. 22. Lachowicz Michał, s. Anton. 1912 st. sierż. 1943.06.07 z-ca d-cy plut. 23. Buberdowicz Henryk, s. Szym. 1917 szer. 1943.05.15 szer. 24. Pelczar Stanisław, s. Andrzeja 1918 bomb. 1943.05.19 drużynowy podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, kpt. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 141 T.W. [Lachowicz Michał, s. Antoniego, rocznik 1912, do W.P. miał wstąpić 1943, nie ma go w spisie żołnierzy 1944; jest Lachowicz Michał s. Jana, 1925] z zadeklarowanej narodowości, w większości polska, z 4-ma wyjątkami: żydowska: Rajzman, Tiegler rosyjska: Wołgin białoruska: Miśnik


Służą TAKżE

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


110

Przekazani do dyspozycji

Wyci'g z Rozkazu Nr. 38, zarejestrowany 8.X.1944 }1944.10.08| 1. Rosenblum Aleksander szer. 2. Dominiak Czesław szer. 3. Zając Wacław szer. do dyspozycji Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, z dniem dzisiejszym. (-( Aleksander Zawadzki gen. bryg., p.o. Naczelnego D-cy W.P. do spraw polityczno-wychowawczych, (-( Micha= Rola-?ymierski gen. broni, Naczelny D-ca W.P. (-( W=adys=aw Korczyc gen. bryg., szef Sztabu G=[wnego W.P. trzy odr"czne dopiski& pierwszy, 2p }drugi pomocnik| Wykona:. L. Kr[likowski. 13.10.44 }1944.10.13| drugi, 2 pom. szefa sztabu, sprawdzi: i zameldowa: 10.10.44 o godzinie 10, L. Kr[likowski. trzeci, Za=atwiono, 14.X.44 1. Wołodin G. P. por. 2. Szerstjuk D. G. ppor. 3. Sawinow A. G. ppor. 4. Korolew A. J. por. Natychmiast skierowa: do Wydzia=u Personalnego szefa Zaopatrzenia W.P. celem przydzielenia ich na stanowiska. (-( Tkaczew p=k., szef Wydzia=u Personalnego Zaopatrzenia. }zdj"cie|¢ wrze>nia 1944, zarejestrowano 3.9.1944 }1944.09.03| Ca=y tekst – wyj'tkowo – r"cznie pisany. r"czny dopisek& sz. sztabu }szefowi sztabu|& Sprawdzi: czy s' tacy w pu=ku i odpowiedzi: ]sic#\. Ziarkowski, 13.9.44 }1944.09.13| Piotrowska Józefa kpr. 1944.11.03 do dyspozycji Z.P.W. 1 A.W.P. (-( Jaroszewicz, mjr. p.o. z-ca d-cy 1 Armii W.P. d(s polit.-wych. (-( Korczyc, gen. dyw., d-ca 1 Armii (-( Stra/ewski, p=k., szef sztabu 1 Armii W.P. Leżuch Daniel ppor. 1944.11.28 na stanowisko z-cy dow[dcy kompanii. (-( Strasser, kpt. p.o. szefa Wydzia=u Personalnego Z.P.W. Raczyński Jan szer., lat 49 1944.11. do szefostwa Mobilizacji i Uzupe=nie< w Lublinie. (-( Fuczko por., st}arszy|. pom}ocnik|. szefa 1 Wydzia=u Uzup. (-( Chondoszko, pp=k., z-ca szefa Oddzia=u Uzup}e=nie<|. Dec Piotr szer. 1944.11.03 do s=u/by nieliniowej; do dyspozycji d-cy pu=ku. (-( Romaszkiewicz, pp=k. Broner M. b(st felczer 1944.11.30 do mojej dyspozycji. (-( Salamonowicz, p=k, szef s=u/by zdrowia 1 Armii W.P. (-( Malinowski, kpt., kierownik 2-go Referatu. Woźny Marcin s. Józefa kanonier 1944.12.10 do dyspozycji Kwatermistrzostwa 1-szej A.P. (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu. Powo=uj'c si" na zarz'dzenie nr. OP(1(02172 z dn. 23.11.1944 skierowuj"& 1944.11.24 Weiss [także Wajs] Maurycy chor. Hiller Chaskiel chor, Harlender Zbigniew chor. Smirnow Piotr por. Fikow Tadeusz chor. Mądrowicki Bolesław ppor. Miszczenko Szymon por. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Kulpa }imi" nie wykaz.| ppor. Gerasimowicz Jan chor. Szulfik Henryk ppor. Bieszanow Jan ppor. Sobol Józef chor. do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Sztabu W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu, (-( Ziarkowski, p=k. dypl., d-ca Pu=ku. Dajlid [Dojlido?] Sergiusz, s. Jana kpr. roczn. 1920 Stepiński Antoni, s. Leona strz. roczn. 1907 Stojko Jan, s. Stanisława strz. roczn. 1920 Zakrzewski Alesander, s. Franc., strz. roczn. 1921 Bartoszewicz Feliks, s. Józefa strz. roczn. 1899 do ochrony rannych je<c[w, do dyspozycji Sztabu Kwatermistrzostwa 1 A. P. podstaw' pismo Nr. 01245 z dnia 21.XII.1944 }1944.12.21|

Hałuszka Stanisław s. Bazylego plut. pchor. rocznik 1925 Nisman Henryk, s. Jakuba plut. rocznik 1917 skierowanie na kursy finansowe. podstaw' pismo Nr. 081, z dnia 13.XI.1944 }1944.12.13|. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu. Imienny wykaz oficer[w nadetatowych... z dnia 1944.12.}zdj"cie|¢ Harlender Zbigniew ppor. nadetatowy Wislicki Leon sier/. nadetatoowy Kulpa Michał ppor. na kursie w Mi<sku Maz. Maroz [także Maros] Stefan kpr. nadetatowy Kałamażnik Józef chor. aresztowany Filipczak Mieszys=aw chor. chory, le/y w szpitalu Szlufik Henryk ppor. na kursie w Mi<sku Maz. Hiller Chaskiel chor. s=aby fizycznie, leniwy Kahane Marek chor. s=aby, nieprzygotowany Bazarnik Emil chor. d-ca plutonu wart. przy Oddziale Pers. Sztabu Kaplikiewicz Stanisław ppor. s=aby, chory, w szpitalu Bieszenow Jan ppor. armijne sk=ady w Garwolinie Pilecki Piotr ppor. na kursie w Mi<sku Maz. Madrowicki Bolesław kpr. Milewski Kazimierz kpr. Szewczyk Stanisław kpr. Gierasimowicz Jan kpr. do dyspozycji Oddzia=u Personalnego 1-szej Armii W.P. (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu 1. Szlufik Henryk ppor. d-ca kompanii strzel. Kulpa Micha= ppor. d-ca kompanii strzel. 2. Szczesniewicz Wacław ppor. d-ca plutonu strzel. Cudnoch Stanisław chor. d-ca plutonu strzel. Switalski Bronisław chor. d-ca plutonu strzel. Pilecki Piotr ppor. d-ca plutonu strzel. 3. Lekkodymow Jan ppor. d-ca plutonu mo{dzierzy. skierowani na Kurs Udoskonalenia Oficer[w, na podst. rozkazu Nr. 0377, z dnia 27 listop. 1944 }1944.11.27| (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Milewski por. Bagiński Antoni s. Pawła szer. do dyspozycji szefa Oddzia=u Og[lno-Org. Sztabu podstaw' pismo Nr. 01257 z dnia 13.XI.1944 }1944.11.13| (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu. wyk. Nisman, 1.XII.1944 }1944.12.01|.


Przekazani do dyspozycji Mazur Aleksander szer. 20.XII.1944 }1944.12.20| pe=ni'cy obecnie s=u/b" w dywizjonie artyleryjskim, do dyspozycji szefa Oddz. Og[lno-Organizacyjnego 21.XII.1944 }1944.12.21| (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego, (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu. wyk. Radzichowski. odr"czna dopiska& D-cy bat}erii|. d-na }dywizjona|; zameldowa: jakie funkcji ]sic#\ pe=ni szer. Mazur Al-der; Ziarko, 25.12.44 }1944.12.25|. Sawicki Leon s. Ludwika sier/. 16 XI.1944 }1944.11.16| pe=ni'cy s=u/b" w plutonie P.T.R. ]$\ do dyspozycji szefa Wydzia=u Uzbrojenia 1 Armii. (-( Michnowiec pp=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego, (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu. wyk. Dobrowolski. odr"czna dopiska& 2p, Wykona:, L. Kr[lik.. 17.11.44 }1944.11.17| wykonano dnia 21(XI-44 }1944.11.21| wykonanie powiadomione dnia 29(11.44 }1944.11.29|. Ambroziewicz Ryszard plut. 7. XII.1944 }1944.12.07| w celu pe=nienia s=u/by w charakterze d-cy dru/yny w plutonie transportowym; do dyspozycji szefa Sztabu 1 Sam. Batalionu Kobiecego. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego, (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu. wyk. Radzichowski, 4.12.44 r. odr"czna dopiska& Czyta=em, 8(XII 44 }1944.12.08| Jarosi<ski kpt. Mikszta Mieczysław kpr. 30 XI.1944 }1944.11.30| z 6-go roboczego Batalionu, na kursa szoferskie (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego, (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu. wyk. Radzichowski, }zdj"cie|¢.11.44 r. }1944.11. ...| odr"czna dopiska& sz. szt. }szef sztabu|; sprawdzi:, zameldowa:, Ziarko, 1.12.44 }1944.12.01| inna& Skierowano w dniu dzisiejszym, 1.12.44 }1944.12.01| Ni/ej wymienionych oficer[w Waszego Pu=ku }3-ciego Zapas. Pu=ku Piech.|, do dnia 26.12. }1944.12.26| odkomenderowa: do mojej dyspozycji& 1. Wajs [także Weiss] Maurycy chor. 2. Harasimowicz Jan chor. 3. Kulpa [imię nie wykaz.| ppor. 4. Szlupik [imię nie wykaz.] ppor. 5. Hiller [imię nie wykaz.] chor. 6. Rudzki [imię nie wykaz.] chor. 7. Chalender [Halender] ppor. 8. Maros [wykreślony; Maroz] ppor. 9. Bieszanow Jan ppor. 10. Mądrowicki [bez imienia] ppor. 11. Milewski Kazimierz [wykr.] por. 12. Sidorowicz [bez imienia] chor. 13. Fikow [imię nie wykaz.] chor. 14. Sobol Józef }wykreślony] chor. 15. Smironow [bez imienia] por. 15. Miszczenko Szymon por. Jednocze>nie zameldowa: mi sk'd przyjechali do pu=ku nast"puj'cy oficerowie i na podstawie jakich dokument[w zostali przydzieleni do waszych pododdzia=[w& 1. Komorowski [bez imienia.] chor. 2. Sobol Józef chor. 3. Dubicki Kazimierz chor. 4. Ciosek [imię nie wykaz.] ppor. (-( Siebie/ko p=k. dypl., szef Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P. (-( Donczenko mjr., szef 1 Referatu Oddz. Person. 1 Armii W.P. wyk. Donczenko mjr. r"czne dwa dopiski&

pierwszy, sz. sztabu& 1. Do wykonania, 2. Do kierownictwa. Ziarko, 25.12.44 }1944.12.25|, drugi, Wykonano, 26.XII.44 }1944.12.26| Rossowska Felicja chor. z 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty, do G=[wnego Zarz'du Polityczno-Wychowawczego W.P. (-( Strasser kpt., p.o. szefa Wydz. Personalnego Z.P.W. 1 A.W.P. wyk. instruktor, Nr 139, 19 listopada 44 }1944.11.19|. Rossowska Felicja chorą/a z 3-go Zapasowego Pu=ku Piech., do dyspozycji do G=[wnego Zarz'du Polityczno-Wychowawczego W.P. z polecenia Zarz'du Pol.-Wych., Wydzia=u Personalnego 1 Armii, Nr. 0186, z dnia 19.XI.1944r. (-( Kr[likowski mjr., szf sztabu. wyk. Milewski por., 19 listopada 44 }1944.11.19|. Zubrzycki Grzegorz ppor. 19.9.1944 }1944.09.19| do mojej dyspozycji. (-( Aleksander Krycki p=k., szef Oddzia=u Personalnego W.P. Itkin [imię nie wykaz.] mjr. ...10.1944 }1944.10....| do mojej dyspozycji, z opini' o jego pracy (-( Aleksander Krycki p=k., szef Oddzia=u Personalnego W.P. Matiaszczuk Anna szer. ...10.1944 }1944.10....| do dyspozycji Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego. (-( Michnowiec mjr., p.o. szefa Oddzia=u Personalnego W.P. Radziechowski por., st. pom. }starszy pomocnik| kierownika 2-go Referatu. data nieczytelna – zbyt blisko grzbietu tomu; odr"czny dopisek, te/ nieczytelny, jakby Kr[likowskiego, lub Ziarkowskiego, atramentem, z dat' jakby 15.8.44 }1944.08.15|, inny, kolorem pomara<czowym, kredk'& 12(8, co mo/e wskazywa: na 12 sierpnia. Adajewski Jan por. 28.XI.1944 }1944.11.28| przedk=adam wyci'g ewidencyjny na pismo Nr. 01634(org, z dnia 26.XI.44 }1944.11.26| do dyspozycji Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Milewski por. Janicki Ryszard por. 23.XI.1944 }1944.11.23| jednego z 28-miu przyby=ych z ?oliborza, natychmiast skierowa: do dyspozycji ob. Morawskiego, w Lublinie, z Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, na Rozkaz nr. 01317(org. z dnia 18 listopada 1944 r. za zgodno>: powy/szego (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu wyk. Nisman, 22.11.1944 r. }1944.11.22| Sidorowicz Czesław szer. 8.11.1944 }1944.11.08| z 3-go Zapasowego Pu=ku Piech., do dyspozycji do Oddzia=u Og[lno-Ograniazcyjnego Sztabu Armii z polecenia Oddzia=u Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1 Armii, Nr. 966, z dnia 29.X.1944r. (-( Kr[likowski mjr., szf sztabu. wyk. Milewski por., 19 listopada 44 }1944.11.19|. Wykaz prawnik[w znajduj'cych si" w 3-cim Zapas. Pu=ku Piech. do Oddzia=u Personalnego G=[wnego Dow[dztwa W.P. zawiera ono& 1. nazwisko, imi", i miejsce urodzenia, 2. jaki uniwersytet uko<czy= i rok uko<czenia, 3. stopie< wojskowy i obecne stanowisko, 4. wykrzta=cenie }sic# wykszta=cenie| wojskowe, J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Przekazani do dyspozycji 5. co robi= w czasie okupacji niemieckiej, 6. miejsce i czas wykonywania zawodu. zestawienie tak blisko grzbietu tomu, /e zdj"cie nie obj"=o wszystkich 4-ch nazwisk, tu wyci'g, dla pogl'du& Filipczak Mieczysław ur. 1914 ]Do$\lina, woj. Stanis=aw[w, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, 1939, Jankowski Franciszek ur. 1916 Derszczewice, pow. Lw[w, 2 kursa ]sic#\ uniwersytetu we Lwowie, 1939, ...nin Daniel ur. 1901 Iwanowo, ob=. Or=owska, 6-miesi"czny kurs prawniczy, 1940, Zubrzycki Jerzy Stanisław ur. 1913 Taraspol, Uniwersytet we Lwowie, 1938 r. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Milewski por. }zdj"cie|¢ pa{dziernika 1944 }1944.10. ...$|. Siwy Kazimierz por. Smiałko Dymitr chor. wymienionych przenosz" z 3-go Zapasowego P.P. do dyspozycji G=[wnego Zarz'du Pol.-Wych. W.P., na podstawie rozkazu personalnego z dnia 25.1.1945r, }1945.01.25|. (-( Jaroszewicz pp=k., z-ca d-cy 1 Armii W.P. do spraw pol.-wych. (-( Pop=awski gen. dyw., d-ca 1 Armii W.P. (-( Straszewski gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodno>:& Wonsz Gustawa ppor., szef kancelarii Z.P.W. 1 A. W.P. }Zarz'd Pol.-Wych. 1-szej Armii| zarejestrowano 1.2.1945 }1945.02.01| r"czny dopisek& Zast}"pcy| do spraw p-wych i sz.sztabu. Do wyk}onania|. Ziarkowski, 1.2.45. Kubiatowicz Lucjan ppor. prosz" o skierowanie do wydzia=u Personalnego na dzie< 1 marca 1945 }1945.03.01|, (-( Swietlik pp=k., szef Zarz'du Pol.-Wych. 1 AWP (-( Strasser kpt., w(z szef Wydzia=u Personalnego Z.P.W. 1 A.W.P. }Zarz'du Polityczno-Wychowawczego 1 Armii| wykona= Sekr. Odp. }sekretarz odpowiedzialny|. odr"czny dopisek& st. do spraw polit.-wych. skerowa: ]sic#\, L. Kr[likowski, 27.2.45 }1945.02.27| Mękalski Wiesław chor. Pudło Stanisław chor. skierowani do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. wy/ej wspomniani chor'/owie zostali przys=ani }do pu=ku| w dniu 21.III.1945 r. }1945.03.21| bez /adnych dokument[w. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Przegali<ski ppor., 23.III.45 }1945.03.23|. Switelski Bronisław chor. pismo skierowane do Dow[dcy 1 Armii W.P. w sprawie ukarania go za niesforno>: – nie wykonywanie rozkaz[w w dniach 4 – 22 marca, pod pozorem choroby. Tekst, pisany na maszynie do pisania, d=ugo>ci omal pe=nej strony; szczeg[=owy opis jego zachowania si". (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Przegali<ski ppor., 24.III.45 }1945.03.24|. Feliszko [imię?] chor. odpis charakterystyki skierowany do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Przegali<ski ppor., 25.III.45 }1945.03.25|.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Trojan Grzegorz kpr. 1945.03.11 Woliński Andrzej kpr. 1945.03.16 Seredyński Józef szer. 1945.03.17 Domino Stanisław szer. 1945.03.17 Bohdziewicz kpr. % 2 szer. 1945.03.21 Jagiełło kpr. 1945.03.24 Trojak szer. 1945.03.24 Kajder Stanisław szer. 1945.03.24 Kozłowski kpr. % 2 szer. 1945.03.24 Jonda Alfred st. sier/. % 12 szer. 1945.03.26 Cybuchowna st. sier/. % 2 szer. kobiety 1945.03.26 Wojtala kpr. 1945.03.26 Jurkiewicz szer. 1945.03.26 Cydzik kpr. 1945.03.27 Lachowicz szer. 1945.03.27 Sochalec szer. % 1945.03.27 4-ch szer. 1945.03.27 Mosiewicz szer. 1945.03.28 Molicki szer. 1945.03.28 meldunek o wykonaniu pism w ich sprawie, opatrzonych numerami od 235 do 319, skierowany do Oddzia=u Organizacyjno-Ewidencyjnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. K.D. }Kazimiera Dziubanowska|., 30.III.45 }1945.03.30|. Kwieciński Władysław, s. Adolfa ppor., rocznik 1925. akta dochodzenia w sprawie zaj>cia z /o=nierzem Armii Sowieckiej, celem ewentualnego wykorzystania, do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Forgacz ppor., 8.IV.1945 }1945.04.08|. Głowacki Tadeusz sier/., Glezmer Jerzy ppor. meldunek o wykonaniu pism w ich sprawie, skierowany do Oddzia=u Organizacyjno-Ewidencyjnego Sztabu 1 Armii Polskiej. G=owacki Tadeusz i Glezmer Jerzy skierowani do Dow[dztwa Wojsk Lotniczych. Łyczkowski Wacław odszed= do Szko=y Chor'/ych, 1945.03.05, Dolekta Stanisław do 1-szej Dywizji Piechoty, 1945.03.03. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku Sztompka Bolesław sier/., raport, skierowany do Oddzia=u Organizacyjno Ewidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1 Armii Polskiej, z pro>b' o wydanie decyzji. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Or=ow pp=k. dypl., d-ca pu=ku Bujewicz Leonid s. Wincentego szer., rocznik 1921 z 10-go pu=ku piechoty, doprowadzony 1945.04.11. prosz" o wyznaczenie i przys=anie eskorty. pismo skierowane do szefa Sztabu 4 Dywizji Piechoty. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca jedn. wojsk. Nr. 53340 wykona= Forgacz ppor., 1.IV.1945 r. }1945.04.01| Kaskow Zbigniew ppor., z 18-go pu=ku piechoty, wraz z 9-cioma szeregowymi, z pro>b' skierowan' do Oddzia=u Organizacyjno Ewidencyjnego i Uzupe=nie< Sztabu 1 Armii Polskiej. o skierowanie ich do swoich jednostek. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu. 21.IV.1945 r. }1945.04.21|


Przekazani do dyspozycji Bieniaszewski Stanisław s. Błażeja, szer., roczn. 1909 zostanie skierowany do dow[dztwa 2-ej Dywizji Piechoty z pierwsz' grup' marszow'. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu wykona=& K.D. }Kazimiera Dziubanowska| 25.4.1945 r. }1945.04.25| Gajduczeń Józef ppor., Żmurko Michał chor., przyby=ych ze szpitala ewakuacyjnego Nr. 62, skierowuje si" do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 28.IV. 1945 r. }1945.04.28| Gnietiuk Nikola chor., przyby=ego ze szpitala ewakuacyjnego Nr. 62, skierowuj" do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 30.IV. 1945 r. }1945.04.30| Gemborys Jan chor., powo=uj'c si" na rozkaz Personalny Sztabu 1 Armii W.P., z dnia 8.IV.1945 r., Nr. 126, skierowuj" go do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 29.IV. 1945 r. }1945.04.29| Kunica Aleksander ppor., przes=ano arkusz ewidencyjny do Oddzia=u Weterynaryj nego 1 Armii W.P., w dniu 25.III. 1945 r. }1945.03.25|, zgodnie z zarz'dzeniem Nr. 0179 z dnia 17.III.1945 }1945.03.17|, i w odpowiedzi na pismo nr. 0243 z dnia 16.IV.1945 }1945.04.16|. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 1.V. 1945 r. }1945.05.01| Kułakowski Roman s. Jana szer., odkomenderowany 7 grudnia 1944 do Kwatermistrzostwa 1-szej Polskie Armii ]6-te sk=ady /ywno>ciowe\ i tam dotychczas przebywa. pismo do Sztabu Kwatermistrzostwa 1-szej Polskiej Armii& w odpowiedzi na pismo Nr. 0447, z 21 kwietnia 1945, zawiadamiam /e. Kułakowski Roman... itd. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu wykona= K.K., 2.V.1945 r. }1945.05.02| Załucki Albert kpt., meldunek /e w dniu 5.IV. 1945 r. zosta= skierowany do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P., do dyspozycji p=k. Siebie/ki. odpowied{ na pismo Nr OP(2(01412, z dn. 19.IV.1945 }1945.04.19|. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 1.V.1945 r. }1945.05.01|

8. Skorobochatow Ilia s. Grzegorza por. p.o. d-cy 9. Tomin Włodzimierz s. Dymitra chor. p.o. d-cy plut. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku M.p. }miejsce postoju| 4.V.1945 r. }1945.05.04| Skorobohatow Ilia por. skierowuje si" do dyspozycji do Oddzia=u Personalnego Artylerii 1 Armii W.P., (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., }zdj"cie|¢.V.1945 r. }1945.05....| Swiderski Witold por. Szlufik Henryk ppor. Sawicki Alojzy chor. Michałowski Tadeusz chor. skierowuj" do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P., na podstawie pisma Nr. OP(1(01173 z dnia 7.IV.1945r, }1945.04.07|. Oficerowie ci, z by=ej 5-tej kompanii karnej, zatrzymani zo stali w charakterze >wiadk[w do czasu przeprowadzenia sprawy kpt. Idowa. Jednocze>nie nadmieniam, /e por. Swiderski zosta= skazany przez S'd Prokuratury Wojskowej 1 Armii W.P. na 5 lat wi"zienia, z zawieszeniem na 2 lata, oraz degradacj" do stopnia podporucznika. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 1.V.1945 r. }1945.05.01| Raczyński Maksymilian s. Marcelego por. skierowuj" do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Kwatermistrzostwa 1 Armii W.P., na podstawie pisma Nr. 0253 z dnia 19 maja 1945r, }1945.05.19|. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 24.V.1945 r. }1945.05.24| Dziubanowska Kazimiera-Janina chor. skierowuj" do dyspozycji szefa Oddzia=u Personalnego Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P., na podstawie rozporz'dzenia szefa Oddzia=u Personalnego IA }1-szej Armii W.P.|, p=k. dypl. Siebie/ki, Nr. OP(1(02334, z dnia 30.05.45 }1945.05.30|. (-( Karpowicz pp=k. d-ca pu=ku Lachowicz Mieczysław chor. skierowuj" do dyspozycji Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P., na podstawie ustnego rozkazu majora Szubicza, szefa Oddzia=u Personalnego Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu (-( Karpowicz pp=k., d-ca pu=ku wykona= Przegali<ski ppor., 31.V.1945 r. }1945.05.31|

Skierowani oficerowie do dyspozycji Oddzia=u Personalnego Artylerii 1 Armi W.P. }wyci'g| 1. Szarłaj Jan s. Iljusza kpt. p.o. szefa artylerii 2. Krawiec Uljan s. Maksyma ppor. p.o. d-cy baterii 3. Adamienko Dymitr s. Jana por. p.o. d-cy baterii 4. Wasiliew Walenty s. Teodora ppor. p.o. d-cy plut. bat. 5. Goldsztein Bernard s. Bern. ppor. p.o. d-cy bat. szkoln. 6. Kaługin Teodor s. Dymitra chor. p.o. d-cy plut. bat. 7. Mameka Eugeniusz s. Wasyla chor. p.o. d-cy plut. bat. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Przekazani do dyspozycji 1. Wołodin G. P. por. 2. Szerstjuk D. G. ppor. 3. Sawinow A. G. ppor. 4. Korolew A. J. por. Natychmiast skierowa: do Wydzia=u Personalnego szefa Zaopatrzenia W.P. celem przydzielenia ich na stanowiska. (-( Tkaczew p=k., szef Wydzia=u Personalnego Zaopatrzenia. }zdj"cie|¢ wrze>nia 1944, zarejestrowano 3.9.1944 }1944.09.03| Ca=y tekst – wyj'tkowo – r"cznie pisany. r"czny dopisek& sz. sztabu }szefowi sztabu|& Sprawdzi: czy s' tacy w pu=ku i odpowiedzi: ]sic#\. Ziarkowski, 13.9.44 }1944.09.13| 1. Gałka Franciszek plut. 2. Kloc Bronisław szer. ponadetatowi w tut. jednostce, do dyspozycji 3-go Zap. Pu=ku Piechoty. (-( Gugli<ski mjr., szef 3-go Polowego szpitala Wet. Piecz":& Polowy Szpital Weterynaryjny, w j. ros. w translit. Polskij Polewoj Weterinari LAZARET nr 0454, zarejestrowano, nr 606, 13 listopada 1944. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cimosiewicz [imię nie wykaz.] ppor. brygada pancerna Sroda Henryk ppor. bryg. artyl. ci"/kiej Szwajnic [imię nie wykaz.] ppor. 1 dyw. piechoty Pierzymowski [imię nie wykaz.] ppor. 4 dyw. piechoty Wasilewski Stanisław chor. 4 bryg. p-panc. Dobrzyński [imię nie wykaz.] st. sierż. 2 dyw. piechoty Wiszniewicz Jerzy chor. 2 dyw. piechoty Zgodnie z rozkazem szefa Zarz'du Polityczno-Wychowaw czego 1-szej Armii Wojska Polskiego skierowuj" do Waszej dyspozycji }zast"pcy d-cy 3 Zapasowego Pu=ku Piechoty do spraw polityczno-wychowawczych|, na okres 20 dni celem okazania pomocy w pracy polityczno-wychowawczej. (-( Strasser kpt., p(o szefa Wydzia=u Personalnego. 23 listopada 44 r. }1944.11.23|, nr 0227. wyk. instruktor, nr. 183 Lachowiecki Stanisław chor. Skierowuj" do dyspozycji z-cy d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech., do spraw polit.-wychowawczych. (-( Strasser kpt., p(o szefa Wydzia=u Personalnego Z.P.W. 1.A.W.P. }Zarz'd Polityczno Wychowawczy 1-szej Armii| w(z }w zast"pstwie| H.Nisman 15 listopada 44 r. }1944.11.15|, nr 0157. wyk. sekr. odp., nr. 183 odr"cznie& Rozkaz 0110, LK }Leonik Kr[likowski| Parowski plut. Skierowujemy do Waszej dyspozycji, z-cy d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech. }do spraw polityczno-wychowawczych|. (-( Strasser kpt., p(o szefa Wydzia=u Personalnego Z.P.W. 1.A.W.P. }Zarz'd Polityczno Wychowawczy 1-szej Armii| w(z }w zast"pstwie| H.Nisman ]$\ 23 listopada 44 r. }1944.11.23|, wyk. masz}ynista|., nr. 176 piecz":& zarejestrowano 12.XII.1944 }1944.12.11| odr"cznie& Do Rozkazu, na zast"pce dow[dcy Komp 5-tej 2 baonie; Szumerski porucz. 25(XI.44 }1944.11.25| Zakrzewski Dymitr st. sier/. Skierowujemy do Waszej dyspozycji, d-cy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty. Narodowo>ci ukrai<skiej, nie zna w og[le j"zyka polskiego. (-( Pleszczy<ski kpt., szef IV oddzia=u Sztabu Dywizji 6 listopada 44 r. }1944.11.06|, nr. 299 piecz":& zarejestrowano 7.XI.1944 }1944.11.07| odr"cznie& Do Rozkazu, na zast"pce dow[dcy Komp 5-tej 2 baonie; Szumerski porucz. 25(XI.44 }1944.11.25| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Moskal Jan Przysiężny Józef Fiłyla Józef Rogoziński Michał Piechurski Józef Niżnik Wojciech Chudoba Andrzej Wo{ny Józef

plut. plut. plut. kpr. kpr. kpr. kpr. kpr.

9. Krzyśków Michał kpr. 10. Hnalów Antoni kpr. 11. Cyganiec Kazimierz kpr. Stosownie do pisma szefa Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego Nr. 01101(org, z dnia 24 pa{dzeirnika 1944 r., skierowuj" do Waszej dyspozycji 11 podoficer[w. W zamian za to prosz" skierowa: do mojego bataljonu 11szeregowych. (-( w(z }w zast"pstwie|, Zamirski chor., szef kanc. baonu. (-( Bili<ski mjr., d-ca 3-go Samodz. Baonu Roboczego Ca=y dokument r"cznie pisany. piecz":& zarejestrowano 31 pa{dziernika 1944 }1944.10.31| notka& Rozkaz; Do 1 baonu; Ziarko..., 31.10.44 inna notka& 11 szereg, nr. atestatu 275(x zaprowiantowano na 2 i 3 XI }1944.11.02| skierowano do baonu 1. 1. Bartosiak Józef s. Andrzeja plut. 2. Kołodziejczyk Franciszek, s. Józefa plut. 3. Chmielewski Aleksander s. Stanisława plut. Zawiadamiam, /e ci /o=nierze, w dniu 13.11.1944r }1944.11.13|, przybyli do dyspozycji 2 dywizji piechoty, bo odstali od grupy – przyprowadzonej w dniu 12.11.1944 }1944.11.12|. Jednocze>nie melduj", /e przyby= 4. Kiziak Stanisław s. Józefa kpr. nale/'cy do naszej Dywizji ]PAL\, kt[ry by= skierowany przez Szpital Lekko Rannych, nr 6 – do Waszej dyspozycji ]d-cy 2-go Zapasowego Pu=ku Piechoty\. (-( Uszpadewicz pp=k., szef sztabi II Dywizji Piechoty }im. H. D'browskiego| 3.11.1944 }1944.11.03|. wykona=& Pleszczy<ski piecz":& zarejestrowano 16 listopada 1944 }1944.11.16|, nr 633. notka& sz szt }szef sztabu| do wiad}omo>ci|; Ziarko..., 17.11.44. Lakfisz Fajka (lub Fajna) sier/enia skierowuje si" do Waszej dyspozycji ]3 Zapas. Pu=k Piech.\. Przybycie wymienionej prosimy potwierdzi:. (-( Rodziewicz mjr., d-ca Zapas. P. Piechoty. dopiska& }niezbyt czytelnie| Ziark... 31.5.44 Gerasimowicz Jan chor. Odpowied{ na pismo Nr. OP(1(02172 z dnia 23.XII.1944 }1944.12.23| Przyby=ego z podr[/y s=u/bowej skierowuj" do waszej dyspozycji } Oddzia=u Personalnego 1 Armii W.P.|. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu, (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Przegali<ski ppor. Szwejnic Wacław ppor. Odpowied{ na pismo Nr. 0227 z Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii z dnia 23.XI.1944 r. }1944.11.23|. Skierowanego do mojej dyspozycji na przeci'g 20 dni, z Zarz'du Pol.-Wych. 1 Armii W.P., po odbyciu praktyki, przesy=am do 1-szej Dyw. Piechoty 1 p.a.l. }d-ca 1.p.a.l. 1 Dywizja Piechoty im. T. Ko>ciuszki|. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu, (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku wyk. Przegali<ski ppor., nr 113, 5 grudnia 1944 }1944.12.05| łysiak Jan }stopie< nie wykaz.| Kieruj" do Waszej dyspozycji }d-cy 3 Zapas. Pu=ku Piech.| w celu pe=nienia s=u/by wojskowej. +ysiak przyby= do Oddz. Og[lno-Organizacyjnego na skutek skierowania Prokuratury Wojskowej 1 Armii. Skierowanego prosz" przyj': na wszystkie zaopatrzenia jako nowozmobilizowanego. Termin przybycia wyznaczam na 29 b.m. }bie/'cego m-ca|. O przybyciu prosz" zawiadomi: Oddz. Og[lno-Org. Za='czniki& pismo Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej w Garwolinie, raport Posterunku Milicji Obywatelskiej w G[rznie, protok[= przes=uchania +ysiaka... itd. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego. Trzy napisy, r"cznie wykonane& 1. 2p }drugi pomocnik|; Do rozkazu, ...do bonu rozdzielczego; LKr[likowski, 29.12.44 }1944.12.29|, 2. wci'gni"to do rozkazu, 29.XII.44, podpis nieczyt. 3. Za='czniki oddane do 2-go pom}ocnika| szefa sztabu, J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Przekazani do dyspozycji kpt Jarosi<skiego, 29.XII.44 }1944.12.29|, podpis nieczyt. 1. Limanowski Bronisław szer. 2. Zebrza Michał szer. Kieruj" do Waszej dyspozycji }d-cy 3 Zapas. Pu=ku Piech.| w celu pe=nienia dalszej s=u/by, odsta=ych od swego oddzia=u kt[rego nazwy nie znaj'. Termin przybycia 11 b.m. }bie/'cego miesi'ca|. O przybyciu prosz" powiadomi: Oddz. Og[lno-Org. do “5” b.m. Za='czniki& pismo prokuratury Wojskowej 1 Armii Nr. 1112(44 ...itd. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego. (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu Trzy napisy, r"cznie wykonane& 1. 2p }drugi pomocnik|; Do rozkazu, LKr[likowski, 11.12.44 }1944.12.11|, 2. wykonano, 10.XII.44, Jarosi<ski kpt. podpis nieczyt. 3. inny, drobnym pismem, zbyt blisko grzbietu tomu, Ha=uszko, 11.XII.44 }1944.12.11|. wyk. Radzichowski por., st. pomocnik zarejestrowano 11.XII.1944 }1944.12.11|. 1. Limanowski Bronisław s. Edwarda szer. 2. Zebrza Michał, s. Wolfa szer. Niniejszym skierowuj" do Waszej dyspozycji }szefa Oddzia=u Uzupe=nie< 1 Armii| (-( Skulbaszewski kpt., wiceprokurator wojskowy 1 Armii. 11.XII.44 }1944.12.11|. 1. Limanowski Bronisław s. Edwarda szer. 2. Zebrza Michał, s. Wolfa szer. Skierowuje si" z powrotem }do Oddzia=u Informacji 1-szej Armii Polskiej|, z braku odpowiedniego skierowania. Jednostka nasza przyj': mo/e jedynie na podstawie pisemnego zlecenie Oddzia=u Org.-Ewidencyjnego i Uzup. Sztabu 1-szej R.P. (-( Jarosi<ski kpt., 2-gi pom}ocnik|. szefa sztabu. }zdj"cie|¢.grudnia.1944 }1944.12.zdj"cie¢|. 1. Limanowski Bronisław s. Edwarda szer. 2. Zebrza Michał, s. Wolfa szer. Przy niniejszym kierowuje si" do Waszej dyspozycji }do dow[dcy 3-go Pu=ku Zapasowego|, zatrzymanego Limanowskiego... }nieczyt.|...chodzenia dalszej s=u/by wojskowej w swojej jednostce. (-( podpis nieczyt. piecz": okr'g=a, w otoku& Informacyjny Wydzia= 1 Polskiej Armii w ZSRR drobniejszym drukiem, po rosyjsu& Informacionnyj Otdel 1 Pol;skoj Armii v SSRR. w >rodku Orze= Bia=y wzoru 1944. dopisek& Zahitiv ]czyta=em\, major }podpis nieczyt.| 9(XII.44. Rapacki Wiktor kpr. Kieruj" do Was w celu odkomenerowania go dyspozycji d-cy 3 Zapas. Pu=ku Piech. Za='czniki& opinia s=u/bowa, wyci'g z ksi"gi kar i pochwa=, oraz wyci'g z ksi"gi ewidencyjnej. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego. (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu wyk. ...owolski }Dobrowolski|. zarejestrowano 3 listopada 1944 }1944.11.03| r"cznie wykonany& 2p }drugi pomocnik|; Skerowa: ]sic# skierowa:\ LKr[likowski, 3.11.44 }1944.11.03|. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Zieliński Seweryn sier/. Jakubowski Andrzej plut. Gajaszko Jawno plut. Blum Szlon kpr. Czapla Mieczysław szer. Sapiński Wacław szer. Rupniewski Stefan szer. Konopka Janina szer. Puchalska Helena szer. Komionek Lucyna szer. Na skutek pism Waszych z dnia 3 b.m., nr 26 i 27, prosz" skierowa: do dyspozycji d-cy 3 Zapas. Pu=ku Piech., w celu pe=nienia dalszej s=u/by.

(-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu wyk. Dobrowolski. dwa napisy, r"cznie wykonane, pierwszy& Sz. Szt. }szef sztabu|. Nie rozumi" co to za ludzi$ Trzeba sprawdzi: i je/eli jest nieznanie nie przyj':, to odprawi: z powrotem. Ziark. 7.12.44 }1944.12.07|& drugi }nieczyt., kredka zatarta| LKr[likowski, 7.12.44 }1944.12.07|. Czarnokoński Julian szer. Kieruj" do Was }d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech.| w celu poddania badaniu garnizonowej komisji lekarskiej. W przypadku wydania przez wymienion' komisj" orzeczenia o niezdolno>ci Czarnoko<skiego do pe=nienia s=u/by wojskowej, prosz" go zdemobilizowa:, wydaj'c skierowanemu dokumenty zwolnienia z szereg[w wojskowych. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu wyk. Radzichowski, st. pom. zarejestrowany 18 listopada 1944 }1944.11.18| dwa napisy, r"cznie wykonane, pierwszy& Na komisj" lekark' ]sic#\. Ziark. 18.11.44 }1944.11.18|. drugi& 2p; do wykonania; LKr[likowski, 18.11.44 }1944.11.18|. Czarnokoński Julian szer. Kieruj" do Was }d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech.| w celu poddania badaniu garnizonowej komisji lekarskiej. W przypadku wydania przez wymienion' komisj" orzeczenia o niezdolno>ci Czarnoko<skiego do pe=nienia s=u/by wojskowej, prosz" go zdemobilizowa:, wydaj'c skierowanemu dokumenty zwolnienia z szereg[w wojskowych. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu wyk. Radzichowski, st. pom. zarejestrowany 18 listopada 1944 }1944.11.18| dwa napisy, r"cznie wykonane, pierwszy& Na komisj" lekark' ]sic#\. Ziark. 18.11.44 }1944.11.18|. drugi& 2p; do wykonania; LKr[likowski, 18.11.44 }1944.11.18|. Ponikowski Narcyz szer. Odroczenie s=u/by wojskowej odmawia si". (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu wyk. Dobrowolski, 17.10.44r. }1944.10.17| zarejestrowany 19 pa{dziernika 1944 }1944.10.19| r"cznie& poda: do wiadomo>ci; LKr[likowski, 19.10.44 }1944.10.19|. Turek Józef st. sier/. Skierowany do Was }d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piech.| w z 6-go Szpitala Lekko Rannych, zosta= przydzielony do 5-tej samodzielnej kompanii samochodowej... itd. Niezale/nie od tego, prosz" skierowa: do 4-tej Dywizji Piechoty Filipiński Zbigniew szer. przyby=ego do Was z wymienionego wy/ej szpitala ...itd. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu wyk. Radzichowski, st. pom. zarejestrowany 10 pa{dziernika 1944 }1944.10.10| dwa napisy, r"cznie wykonane, pierwszy, niebiesk' kredk'& czyta=, podpis nieczyt. 10(X(44 drugi, zielon' kredk'& 2p; za=atwi: i zameldowa:; LKr[likowski, 12.10.44 }1944.10.12|. Cudnoch Stanisław chor. Zgodnie z pismem Oddzia=u Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. Nr. OP(1(02088 z 16(12 b.r. }1944.12.16|, odkomenrerowuj" z powrotem nast"puj'cych oficer[w }tyko Cudnocha|. (-( Markiewicz por., szef Wydzia=u Ewidencji (-( ?uk por., pom}ocnik|. szefa Wydzia=u Ewidencji wyk. Radzichowski, st. pom. zarejestrowany 20.XII.1944 }1944.12.20| trzy napisy, r"cznie wykonane, pierwszy, niebieskim atramentem& Do rozkazu, Ziark, 21.12.44 }1944.12.21|, drugi, pomara<czow' kredk'& 2p, wykona:, LKr[lik, 12.12.44 trzeci, te/ pomara<czow' kredk'& wykonano, 21.XII.44

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Przekazani do dyspozycji 1. Iwanow Aleksiej kpt. na stan. d-cy baonu pracy 2. Eustachiewicz Stanisław por. do dyspoz. d-cy pu=ku 3. Górski Zdzisław por. do dyspoz. d-cy pu=ku Przyby=ych z LKO Komisariat[w Poborowych i RKU, oficer[w }mian$|owa: na stanowiska p.o. p.o. }pe=ni obowi'zki|. Wyci'g z Rozkazu Personalnego Nr 101 }zdj"cie|¢ wrze>nia 1944 }1944.09. ...$| (-( P[=turzycki gen. bryg., szef Mobilizacji i Uzupe=nie< W.P. (-( Krycki p=k., szef Oddzia=u Personalnego za zgodno>:& (-( Janowski chor. wyk. Radzichowski, st. pom. zarejestrowany 20.XII.1944 }1944.12.20| napisy, r"cznie wykonany niebieskim atramentem, tre>ci nie przytaczam bo d=ugiej; Sz. Szt. }szef sztabu|, 1. Zawiadomi: d-c" 9 z}apasowego|.p.p.... Ziark, 12.10.44 }1944.10.12|. Lipiec Michał plut. do dow[dcy 9-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Powo=uj'c si" na pismo O.P. z dnia 30.IX.1944 r. }1944.09.30|, Nr. OP(0170. zwracam ni/ej wyszczeg[lnione dokumenty dla dalszego urz"dowania. Tu nast"puje lista o>miu& 1. Íwiadectwo uko<czenia szko=y podoficerskiej ...itd. (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu wyk. Nisman., 22.11.44r. }1944.11.22|, Nr. 0223(tjn. 1. 2. 3. 4. 5.

Wajnryb Leon szer. Biełaszew Michał sier/. Kirszenbaum Michał kpr. Bury Andrzej szer. Sosnowski Simon kpr. Zatrzymani zostali przez kwatermistrzostwo 1 Armii, we wsi Maflitz, dok'd zajechali wozem konnym, pomimo i/ wiedzieli, /e w zap. pu=k piechoty stoi w Regenwalde. W kwatermistrzostwie odebrano im bro< oraz konie. Przeprowadzona rewizja ujawni=a szereg drobnych kosztowno>ci, kt[re pozostaj' u na do Waszej dyspozycji }do d-cy 3 Zapas. Pu=ku Piech.| i po dobi[r kt[rych prosz" skierowa: swego przedstawiciela. Wspomniani skierowani zostali przeze mnie bez eskorty do 3 pu=ku zapasowego. Prosz" o ukaranie w drodze dyscyplinarnej szer. Wajnryba i pozosta=ych, za samowolne pozostawanie poza szeregami swego oddzia=u. W za='czeniu przesy=am ich dokumenty, i podaj" spis kosztowno>ci. List" 7-miu dokument[w pomijam, wydane na nazwiska& Kirszenbaum, Bury, Sosnowski, Wajnryb, Bie=aszew. Kosztowno>ci& 1. 3 damskie branzolety, 2. 3 >lubne obr'czki z=ote, 3. 1 =a<cuszek cienki, 4. 1 zegarek biurkowy. (-( Holder mjr., wojskowy prokurator 1 Armii wyk. Landa chor. zarejestrowany 21.03.1945 }1945.03.21| dwa napisy, r"cznie wykonane, pierwszy& czarnym atramentem, po rosyjsku, z podpisem LOr=ow, }Leonid Or=ow| 25.3 }1945.03.23|; drugi& pp. Forgaczu; rosebrat }rozebra:| jak to jest i zameldowa:, 23.3.45 }1945.03.23| LKr[likowski Komar Trazjon s. Grzegorza kanonier. Greczeczura Józef s. Józefa szer. ...Jednocze>nie prosz" o zawiadomnienie, do jakiej jednostki }ci dwaj| nale/eli uprzednio. (-( Pietkun por., oficer >ledczy Prokuratury Wojskowej 3 D.P. wyk. Pietkun por., 23.05.45r. }1945.05.23|. Wojsko Polskie, Prokuratura wojskowa 0318(119 pr., 24.05.45. zarejestrowano 26.05.1945 }1945.05.26| r"czne trzy dopiski& 2p }drugi pomocnik| Zawiadomi:, LKr[lik... 25.05.45 inny dopisek& Odpowied{ 0903, 24.05.45 nast"pny dopisek& wykonano 0940 z 28.05.45 }1945.05.28|

Kraczkowska Bronisława ...prosi=em o skierowanie jej nie do 6 dywizji a do IV pralni polowej. (-( Winawer kpt., podprokurator wojskowy 1 Armii. wyk. Winawer kpt. 28.05.45r. }1945.05.28|. zarejestrowano 30.05.1945 }1945.05.30| r"czne dwa dopiski& 2p }drugi pomocnik| Do wykonania, LKr[lik... 30.05.45 inny dopisek& wykonano 0977 z 2.06.45 }1945.06.02| Kraczkowska Bronisława szer. z 6-tej dywizji piechoty, w dniu 26 kwietnia 1945r. skierowana zosta=a do Waszej jednostki }3-ci Zapas. P.P.| szer. Kraczkowska Bronis=awa, przeciwko kt[rej toczy si" post"powanie o samowolne oddalenie si" z 4-tej pralni polowej. W zwi'zku z powy/szym, prosz" zarz'dzi: o niezw=oczne skierowanie Kraczkowskiej do jej macierzystej jednostki. (-( Winawer kpt., podprokurator wojskowy 1 Armii. wyk. Winawer kpt. 19.05.45r. }1945.05.19|. zarejestrowano 21.05.1945 }1945.05.21| Wojsko Polskie; Prokuratura Wojskowa 1 Armii, Nr. 01578(pr266. r"czne dwa dopiski& 2p }drugi pomocnik| Skerowa: ...Forgaczu LKr[lik... 21.05.45 inny dopisek& Dnia 23.V.45 }1945.05.23| skierowano do 6 Dywizji Piechoty. Franciszyn Karol ppor. przyby=y z GUK LKO ZSRR i RKU przydzielam dow[dcy 3 Zapas. Pu=ku Piechoty. (-( Micha= Rola-?ymierski gen. broni, Nacz. Dow[dca W.P. (-( ?arko-?arkowski gen. bryg., szef Sztabu G=[wnego Naczelnego Dow[dztwa Wojska Polskiego (-( Krycki p=k., szef Oddzia=u Personalnego W.P. za zgodno>:& Janowski por., szef Kanc. Oddzia=u Pers. W.P. trzy dopiski, pierwszy& 3p }trzeci pomocnik| wykona:, LKr[lik. 13.1.45 drugi, atramentem& Sz. Szt. }szef sztabu|, Sprawdzi: i zameldowa: do pers. oddzia=u; Ziark..., 13.1.45 }1945.01.13| trzeci, czerwon' kredk'& za=atwiono, 17(1(1945 }1945.01.17| Kubiak Marian plut. pchor. wyci'g z rozkazu personalnego Nr. ...1 }nieczyt., z powodu nadpisu Kr[likowskiego| z dnia 11.01.45r. }1945.01.11| zwolniony ze stanowiska z-cy d-cy kompanii 3-go Zapas. P.P. do spraw pol.-wych. i oddany do dyspozycji d-cy Pu=ku. Uniewa/nia punkt 6 !1 rozkazu 1 Armii W.P. Nr. 0458, z dnia 17 grudnia 1944, pozostawiaj'c Kubiatowicz Lucjan ppor. na stanowisku instruktora propagandy artystycznej Pu=ku. (-( Pop=awski gen. dyw., Dow[dca 1 Armii W.P. (-( Jaroszewicz pp=k., z-ca D-cy 1 Armii W.P. do spraw polit.-wych. (-( Straszewski gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. za zgodno>:& Wonsz Gustawa ppor., szef kanc. Z.P.W. 1 A.W.P. dopiski& atramentem& Sz.Szt., Ziarkowski, 15.1.45 3p }trzeci pomocnik| do za=atwienia. LKr[lik... 15.1.45. 1. Czymkowski Antoni st. sierż. 2. Ryszkow Elijasz szer. 3. ćwikło Kazimierz –"– Do 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty 1-szej Armii Wojska Polskiego Z powodu zdania nadetatowych samochod[w, skierowuje si" do Waszej jednostki, w celu pe=nienia dalszej s=u/by wojskowej ni/ej wymienionych szofer[w 1-szego samodzielnego baonu eksploatacji dr[g. (-( Samosienko pp=k., d-ca baonu wyk. Barzdo, dnia 6.06.1945r. }1945.06.06| zarejestrowano& Nr. 01068, dn. 10.06.1945 }1945.06.10|

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


Przekazani do dyspozycji Wojsko Polskie }zdj"cie|¢ Szko=a 1 Armii Nr. 0465 }zdj"cie|¢.V.1945 r. Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Skierowuj" do Waszej dyspozycji nast"puj'cych podoficer[w i szeregowych obs=ugi Szko=y Oficerskiej 1 Armii WP. kt[rzy z powodu reorganizacji Szko=y, zgodnie z zarz'dzeniem Naczelnego Dow[dztwa Nr. 100(029 z dnia 25(4 1945 }1945.04.25|, okazali si" nadetatowymi& 1. Bondarenko Jan plut. 2. Stępień Adolf szer. 3. Kula Ryszard szer. 4. Tyzenhaus Aleksander kpr. 5. Loret Jerzy kpr. 6. Laszko Roman szer. (-( żydek p=k. dypl., komendant Szko=y (-( Markiewicz kpt., szef Wydzia=u Ewidencji zarejestrowano 30.05.1945 }1945.05.30| Wojsko Polskie }zdj"cie|¢ Szko=a 1 Armii Nr. 0459 }zdj"cie|¢.V.1945 r. Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Skierowuje si" do Waszej dyspozycji nast"puj'cych podoficer[w i szeregowych z Waszej jednostki i z innych jednostek 1 Armii WP., nienadaj'cych si" z powod[w uwidocznionych w za='czonych wykazach, do szkolenia w Szkole Oficerskiej 1 Armii WP. w wykazie obejmuj'cym 44 nazwiska, 20 pierwszych, pozycje 1 – 20, nale/' do 1 D.P., pozycje 21 – 34 nale/' do 3 D.P., pozycje 35 – 42 nale/' do 3 Zap. p.p., pozycja 43, Go="bski Stanis=aw, do 5 Br. Art. C. }Bryg. Artyl.|, pozycja 44, Matelski Antoni, do Br. Zap. }Brygady Zapas.| 35. Juchniewicz Czesław szer. 36. Gładysz Stanisław –)– 37. Kowalczyk Antoni kpr. 38. Dziedziul Jan szer. 39. Piotrowski Eugeniusz –)– 40. żywicki Henryk –)– 41. Krawczyk Henryk –)– 42. Pierożek Franciszek kpr. Termin przybycia 1 czerwca 1945 roku. (-( żydek p=k. dypl., komendant Szko=y (-( Markiewicz kpt., szef Wydzia=u Ewidencji zarejestrowano Nr. 01007, 1.6.1945 }1945.06.01| dopisek& wykonano Nr. 01041, 12.06.45 }1945.06.12|, podpis nieczyt. }D. Forgacz|

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


120

Przebywający w szpitalu, izbie chorych, ranni

Pismo: Do Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupełnień Sztabu 1-szej Armii W.P. Szpital Wojskowy uformowany rozkazem nr 937 z dn. 27.X.1944 [1944.10.27] składał się z 5 podoficerów i 39-ciu szeregowych. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., nr 0120 Przybyły ze szpitala: 1. Getfried Kazimierz kpr. 2. Sobotkiewicz Jan szer. podpisał: szef sztabu brygady pancernej /-/ Malutin, ppłk. oficer ewidencyjny 1 p.p. /-/ Wojewnik, st. sierż. wykonał: Ł. J. [zdjęcie]¢ lipca 1944, nr 092 Zaświadczenie Niniejszym zaświadcza się, że Skrzypnik Łucja przebywała na kuracji w Szpitalu Św. Jana Bożego w Lublinie, od dnia 3.IX do dnia 25.IX.1944, w oddziale zakaźnym, chorując na dysenterię. Obecnie jest chora wskutek następstw po bardzo ciężkich i wielkich krwotokach, oraz wskutek osłabienia. podpisał: /-/ Żmigrodzki, dr. (podpis czytelny). wyk. Forgacz, ppor. dnia 26.IX.44 r. [1944.09.26] Wojsko Polskie, Samodzielny Baon Wyzdrowieńców Do D-cy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty Na wybyłych podoficerów i szeregowców z Samodzielnego Baonu Wyzdroweińców do Waszej Jednostki, przesyłam załączając do niniejszego 14]czternaście\ zaświadczeń lekarskichze szpitala, które to zaświadczenia winny być doręczone niżej wymienionym: 1. Bury Ferdynand plut. 2. Sicichowski Adam kpr. 3. Bilewicz Witold kpr. 4. Musiał Kazimierz kpr. 5. Przezelnikow Wasilij kpr. 6. Choronicki Jan szer. 7. Mnich Jan szer. 8. [Szapir?!] Józef szapir [saper] 9. Pozdan Franciszek szapir 10. Szybko Jan szapir 11. Kałkoński Ludwik szapir 12. Albert Ludwik szapir 13. Mróz Czesław szapir 14. Liput Stanisław szapir podpisał: st. adiutant baonu /-/ Falk, ppor., 25.X.44r. [1944.10.25], nr 0317 Przybyły ze szpitala Gumienny Jan podpisał: szef sztabu /-/ Lisiak, por.. oficer ewidencyjny 1 p.p. /-/ Wojewnik, st. sierż. wykonał J. Kozłowski, st. sierżant. [zdjęcie]¢ października 1944, nr 024 zarejestrowane 8 października 1944 Skierowany Bąk Franciszek podpisał: szef sztabu 1 Pułku Piechoty /-/ Wilkin, mjr. oficer ewidencyjny 1 p.p. /-/ Wojewnik, st. sierż. wykonał J. Kozłowski, st. sierżant. [zdjęcie]¢ października 1944, nr 01065 zarejestrowane 19 października 1944 Powiadamia się, że Jastrzębski Kazimierz kpr. podpisał: szef sztabu 1 Pułku Piechoty /-/ Wilkin, mjr. oficer ewidencyjny 1 p.p. /-/ Wojewnik, st. sierż. wykonał J. Kozłowski, st. sierżant. [zdjęcie]¢ października 1944, nr 01065 zarejestrowane 1 listopada 1944 Powiadomienie ręcznie pisane Lisowski Bolesław st. strz. powrócił ze szpitala 2 listopada 1944, podpisał: d-ca kompanii /-/ Szczipicyn, popr. zarejestrowane 6 listopada 1944

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Kapral Długołęcka Wanda, c. Aleksandra podpisał szef sztabu 2-giej Dywizji Piechoty /-/ Uszpalewicz, ppłk. szef 4-go Oddziału Sztabu Dywizji /-/ Pleszczyński, kpt. wyk. Bohaterowicz, 12.XI.1944r. [1944.11.12] zarejestrowano 14 listopada 1944 dopisek: Sprawdziłem w szpitalnej i pułkowej w/w nie figuruje, 15.11.44. Pismo: Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty. Donoszę, że skierowany do Waszej jednostki ze szpitala Łobacz Józef, s. Józefa sierż. przybył bezpośrednio do 1 p.p. gdzie pełni dalszą służbę wojskową. podpisał: szef sztabu 1 Pułku Piechoty /-/ Wilkin, mjr. wykonał J. Kozłowski, st. sierżant. [zdjęcie]¢ listopada 1944, nr 01197 zarejestrowany 14 listopada 1944 [1944.11.14], nr 620 dopisek: Sprawdzić, Ziarkowski, 15.11.44, inny: szef kancelarii, wykonać, L. Królikowski, 15.11.44 inny dopisek: Sprawdzono w kancelarii, nie figuruje, 15.XI.44 Pismo, ręcznie: Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty 1 Armii W.P. Proszę o podanie dokąd zostały skierowane po powrocie ze szpitala Gizińska Irena plut, i Mocarska Elżbieta st. strz. z Samodzielnego Batalionu Kobiecego. podpisał: szef sztabu Samodz. Bat. Kobiecego /-/ Jankowski, ppor. zarejestrowany 16 listopada 1944 [1944.11.17], nr 635 dopisek: szef kancelarii, wykonać, L. Królikowski, 17.11.44 inny dopisek, że [zdjęcie]¢ (Mocarska?) została skierowana do szpitala polowego; Gizińska skierowana do [zdjęcie]¢ kobiecego, 5.XI. [1944.11.05] Pismo: Do Dowództwa 3 Pułku Zapasowego Donoszę, że skierowani do Waszej jednostki ze szpitali: 1. Podleśnych Paweł 2. Rajfert Wieczysław (sic!) Mieczysław 3. Rabuszek Władysław 4. Sapoń Aleksander przybyli bezpośrednio do 1 p.p. gdzie odbywać będą dalszą służbę wojskową. podpisał: szef sztabu 1 pułku piechoty /-/ Wilkin, mjr. wyk. /-/ J. Kozłowski, st. sierżant [zdjęcie]¢ listopada 1944, nr 01207 zarejestrowany 16 listopada 1944 [1944.11.16] ręcznie: szef kancerarii; wykonać, L. Królikowski, 17.11.44 inny: Zała__no (załatwiono?) dn. 18.11.44, nr 0187/tjn, teczka 23, 19.11.44r. Samowolnie, dopisek do powiadomienia, że Konefał Narcyz, s. Józefa, 1901 został skierowany przez szpital do 3 Zapas. P.P. podpisał: szef 4-go Oddz. sztabu brygady /-/ Czernysz, rotmistrz. dn. 17.XI.1944r. [1944.11.17] Treść ręcznego dopisku: Szef sztabu; okazało się, że ułan Konefał Narcyz, syn Józefa, samowolnie odszedł z pułku do brygady kawalerii, 15 czy 16.11. [1944.11.15-16]. Trzeba sprawdzić, w jakim oddziale on był i czy był raport o jego samowolnym odejściu. Zameldować mnie [mi, J.D.] dzisiaj. 17.11.44 Ziarkowski [podpis czytelny]. Donosi się, że niżej wymienieni: 1. Muzyczko Michał plut. 2. Kramarczuk Władysław szer. 3. Nitkowski Bazyli szer. 4. Malicki Stanisław szer. 5. Rachocki Stanisław szer. podpisał: szef sztabu 1 Pułku Piechoty /-/ Wilkin, mjr. oficer ewidencyjny 1 p.p. /-/ Wojewnik, st. sierż. wykonał J. Kozłowski, st. sierżant. [zdjęcie]¢ listopada 1944, nr 01147


PRZEBYWAJĄCY W SZPITALU god=o& Orze= Bia=y Wydzia= Organizacyjno-Ewidencyjny i Uzupe=nie< }nieczyt., Sztabu$| Polskiej Armii w ZSRR }zdj"cie|¢ lipca 1944 r. Nr 0530 Szefom Szatab[w i Formacji Dow[dcom Samodzielnych Jednostek Szefom Oddzia=[w i S=u/b tylko d-cy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Prosz" sprawdzi: i powiadomi:, czy znajduj' si" w podleg=ych Wam jednostkach& 1. Jurgal, 2. Sobol F., 3. Szuber I., 4. Bogan F., 5. Dawydgiejew, i 6. Gawryluk (B?) skierowanych celem pe=nienia dalszej s=u/by przez Zborno-przesylny punkt z W=odzimierza, w czasie od stycznia do czerwca 1944 r. (-( Michnowiec mjr., p.o. szefa Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego (-( Dobrowolski }__|, szef 2-go Referatu. dopisek& Szef szt., do wykonania, Ziarkowski, 4.7.44 }1944.07.04| Komunikuję, że Kuszelcow Aleksander bomb. po 3-dniowym pobycie w szpitalu AGLR nr 6, powrócił do swej macierzystej jednostki, 1-szej Brygady Artylerii. Proszę o przesłanie do 1-szej Brygady Artylerii dokumenty [dokumentów] oraz atestat żywnościowy bomb. Kuszelcowa. podpisał: szef sztaby 1 bryg. artylerii /-/ Stromiłow, mjr. Brygada Artylerii im. Józefa Bema wyk. 20.11.1944 r. [1944.11.20] zarejestrowano 21 listopada 1944. Do szefa sztabu 1 Armii; skierowany ze szpitala Kudrasow Borys plut. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Dziubanowska, chor., nr 119, T.W. [zdjęcie]¢ grudnia 1944, nr 0411/tjn. inne pismo: [odpowiedź] Na nr 01206/org, z dn. 6 listopada 1944 r. Melduję, że st. sierż. Kudreszow Borys, s. Aleksandra, urodz. 1918, przybył do powierzonego mi pułku w dniu 12 listopada b.r. i w tymże dniu ubył do nowotworzącego się szpitala przy Wokskowej Jednostce 5380. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef Sztabu /-/ królikowski, mjr. wykonal: Nisman, 22.11.1944 [1944.11.12] nr 0227/tjn. Pismo: Do D-cy 3 Zapas. Pułku Piechoty Odpis: D-cy Baonu Wyzdrowieńców Zgodnie z rozkazem D-owództwa 1 Armii W.P. nr 0292/kg, z dnia 18.10.44 r. [1944.10.18] proszę skierować Gadzińskiego Jana, s. Józefa, kan. wybyłego ze szpitala, do macierzystej jednostki 1-szej Brygady Artylerii. Skierowanego zaopatrzyć w arestaty żywnościowy [żywnościowe] podpisał: szef sztabu 1 Brygady Artylerii /-/ Stromiłow, mjr. nr 02773 zarejestrowano 10.XII.1944 ręcznie* Skierować, Ziarórkowski] inny: 2p, Wykonać /-/ L. Królikowski inny: Wykonałem /-/ Jarosiński, 11.12.44 [1944.12.11] Pismo: Do D-cy 3 Zapas. Pułku Piechoty Odpis: D-cy Baonu Wyzdrowieńców Zgodnie z rozkazem D-owództwa 1 Armii W.P. nr 0292/kg, z dnia 18.10.44 r. [1944.10.18] proszę skierować Rutkiewicza Bronisława, s. Piotrakan. wybyłego ze szpitala, do macierzystej jednostki 1-szej Brygady Artylerii. Skierowanego zaopatrzyć w arestaty żywnościowy [żywnościowe] podpisał: szef sztabu 1 Brygady Artylerii /-/ Stromiłow, mjr. nr 02773 zarejestrowano 10.XII.1944 [1944.12.10]. ręcznie* Skierować, Ziar[rkowski], 11.12.44 inny: 2p, Wykonać /-/ L. Królikowski, 10.12.44 inny: Czytałem /-/ Jarosiński, 11.12.44 [1944.12.11] Pismo: Do szefa Oddziału Ogólno-Organizacyjnego 1 Armii Melduję, że Mikszta Mieczysław kpr. ...znajduje się naleczeniu w szitalu ponieważ lekarze zalecili mu poddać się zabiegowi chirurgicznemu.

podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Nisman 12 grudnia 1944 [1944.12.12], nr 0387/tjn. Inne pismo nr 1154, w sprawie skierowania kpr. Mikszty do szkoły chorążych w Mińsku Maz. z ręcznymi dopiskami płk. Ziarkowskiego, z datą 10.12.44 [1944.12.10] i Królikowskiego, z datą 10.12.44 Pismo: Do szefa sztabu 1 Dywizji Piechoty Dowództwo 1 p.p. przyjęło do 3-go Zapas. P.P. skierowanych ze szpitala: Rubaszko Władysława plut. i Sapona Aleksandra szer. podpisali: szef Oddz. Ogólno-Organizac. 1 Armii W.P. /-/ Michnowiec, płk. szef 2-go Referatu /-/ Dobrowolski, mjr. wyk. Radzichowski., nr 01342/org [zdjęcie]¢ 11.1944 zarejestrowano 24 listopada 1944 Pismo: Do szefa sztabu 3 Zapas. Pułku Piechoty Żołnierz z 5-tej kompanii samochodowej Adamkiewicz Feliks plut. był w szpitalu na komisji podpisali: szef Oddz. Ogólno-Organizac. 1 Armii W.P. /-/ Michnowiec, płk. szef 2-go Referatu /-/ Dobrowolski, mjr. wyk. Radzichowski., nr 01367/org [zdjęcie]¢ 11.1944 zarejestrowano 26 listopada 1944 Pismo: Do Komendanta 7-go Szpitala Garnizonowego w Lublinie W miesiącu grudniu 1944 r. udał się w podróż służbową Skowron Mieczysław plut.. z tut. pułku, i w czasie tej podróży prawdopodobnie zachorował, i przebywał w 7-mym szpitalu garnizonowym w Lublinie. W związku z tym proszę o zawiadomienie, czy wymieniony faktycznie w szpitalu przebywał, i dokąd został odesłany po wyleczeniu ze szpitala. [zły język polski] Plut. Skowron Mieczysław, s. Stanisława, rocznik 1923, zamieszkiwał [mieszkał] przed służbą wojskową w Lublinie, przy ul. Gminnej nr 8. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor., dnia 12.5.45 r. [1945.05.12] W.M. 0858, 13.05.45. [1945.05.13] Pismo: Do Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupełnień Sztabu 1-szej Armii W.P. [odpowiedź] Na pismo z dnia 27.II.1945 r. [1945.02.27], nr 0411/org i z dnia 24.III.45 r. nr 423/org, melduję, że Znojek Maria Sabina szer. uznana została przez komisję garnizonową za zdolną do służby nieliniowej i po zatwierdzeniu dokumentów komisji zostanie zwolniona z wojska. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. K.D., 1.4.45. [1945.04.01]. nr 0639/II, 5.IV.45r. [1945.04.05]. notka: W myśl pisma Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjengo i Uzupełneiń Sztabu 1 A.P. z dnia 24.II.45 r., nr 0411/org, należy szer. Znojek Marię Sabinę przedstawić na komisję lekarską, w celu stwierdzenia zdolności do służby liniowej. Wymienioną przedstawić na kom. lek. w dniu dzisiejszym. podpisał: pom. szefa sztabu /-/ Jarosiński, kpt., m.p. dnia 1 marca 1945 [1945.03.01] I następna notka, adresowana: Do Kwatermistrzostwa, ponaglająca przedstawienie jej komisji w celu stwierdzenia zdolności jej do służby liniowej. podpisał: 2 pom. szefa sztabu /-/ Adajewski, por., m.p. dnia 7 marca 1945 [1945.03.07] I następna, adresowana Do Kwatermistrzostwa, datowana 17.3.45 r. podpisał: 2 pom. szefa sztabu /-/ Adajewski, por. I następna, adresowana: 2-gi pomocnik szefa sztabu Na odwrotne pismo zawiadamiam, że st. lekarz pułku bez komisje (sic!) [bez komisji, J.D.] nie może dać orzeczenia co do przydatności do służby wojskowej. Kiedy komisja lekarska będzie – nie wiem, w tej sprawie proszę zwrócić się do st. lekarza med. [lekarza medycyny...] pułku. Omawiany żołnierz rzeczywiście znajduje się w kwatermistrzostwie pułku. podpisał: kwatermistrz pułku /-/ Fajkow, mjr. I następna: Do Starszego Lekarza Pułku. W myśl pisma Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego... szer. Znojek Marię Sabinę należy powołać na komisję lekarską, w celu stwierdzenia zdolności do służby liniowej. podpisał: 2-gi pomocnik szefa sztabu /-/ Adajewski, por., 21 marca 1945 [1945.03.21] J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


PRZEBYWAJĄCY W SZPITALU Pismo: Prokurator Wojskowy przy 1 Armii W.P. [odpowiedź] Na tamtejsze pismo nr 0571/t-20, z dnia 17 marca 1945 r., w sprawie postrzelenia Jankowskiego Stanisława szer, przez szer. Podgórskiego Piotra, zawiadamiam, że przeprowadzone dochodzenie w tej sprawie wykazały, iż szer. Podgórski postrzelił wymienionego na skuetk nieostrożnego obchodzenia się z bronią. Złej woli ze strony szer. Podgórskiego nie stwierdzono. Szer. Podgórski Piotr za powyższy czyn został ukarany w drodze dyscyplinarnej, tj. skierowaniem go do kompanii karnej na 1 miesiąc. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. 28 marca 1945 r. [1945.03.29], 29 marca 1945, nr 0563/45 Pismo: Do D-cy 3-go Pułku Zapasowego W połowie lutego 1945r. w szpitalu przebywał na leczeniu jako lekko ranny Wrona Franciszek, s. Antoniego sierż. [...sierż. Wronę Franciszka s. Antoniego] Proszę skierować do prokuratury 1 Dyw. Piech. im. T. Kościuszki. podpisali: p.o. szef Wojskowego Sądu Polowego 1 D.P. /-/ Ochnio, por. 4..IV.45r [1945.04.05] nr 033 zarejestrowano 5.04.1945 [1945.04.05], nr 0605 ręcznie: pp. Forgaczu, Wykonać, L. Królikowski, 5.4.45 Meldunek: postrzelenie, data wypadku: 11.IV.1945r., m. Regenwalde Dane personalne winnego wypadku Radko Antoni, s. Józefa, 1916 ur. i zam. Stojaniszki, pow. Wilno, szer. Szer. Radko Antoni manipulując na osobności ze znalezionym pistoletem, postrzelił się w rękę. Dnia 10.4.45r [1945.04.10], na obławie, znalazł na polu pistolet w lufie którego znajdował się nabój. Szer. Radko skrył przed kolegami pistolet i dn. 11.4.45r [1945.04.11] będąc wyznaczony na prace w kuchni [do pracy w kuchni], odszedł na stronę i zaczął manipulować z pistoletem [pistoletem], powodem czego był powyższy wypadek. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. nr 241 T.W. 0242/III, 14.IV.45r [1945.04.14] Notka. Zaświadczenie Stwierdza się, że Radko Antoni, s. Józefa szer. w dniu 12.IV 1945 [1945.04.12] ubył z naszej jednostki do szpitala. podpisał: 2-gi pom. szefa sztabu /-/ Adajewski, kpt. m.p., dnia 3.VII.1945 [1945.07.03] Ręcznie wyk. dopisek Forgacza: Nie podano do wiadomości _ Radec poniewarz (sic!) przebywa w szpitalu. oficer dochodzeniowy /-/ Forgacz [podpis czytelny], 4.7.45 [1945.07.04] Meldunek: zatrucie się Drozdowskiego Józefa strz. Melduję, że strz. Drozdowski Józef, w dniu 12.3.45 r. [1945.03.12] został wyznaczony jako ochrona kancelarii batalionowej [...do ochrony kancelarii], na furmance batalionowej. Na miejscu postoju w m. Dramburg, w czasie przerwy obiadowej, 15 minut przed wymarszem, wyżej wymieniony strz. Drozdowski miał spotkać się ze swoim przyjacielem, który przejeżdżał przez Dramburg. Oboje [obaj] razem wypili wódkę czy też spirytusu przyniesiony [przyniesionego] przez przyjaciela Drozdowskiego. Powypiciu [Po wypiciu] alkoholu strz. Drozdowski upił się i w czasie dalszego marszu do m. Labes odstał od taboru batalionowego. Przejeżdżający tabor orkiestry widząc pijanego na drodze wzięli [wziął... bo tabor] na swoją podwodę. Na postoju w m. Labes pozostawili go w stanie nietrzeźwym blisko taboru pułkowego, skąd potem został odstawiony do batalionu, gdzie został ułożony do snu. Rano, w m. Labos, skoro nie przyszedł jeszcze do przytomności, zawezwano lekarza batalionowego i odwieziono go do szpitala. Tego samego dnia, wieczorem, powrócił z lekarzem batalionu do baonu i został oddany na izbę chorych. szczegółowy raport kończy się śmiercią strz. Drozdowskiego Józefa, wskutek zatrucia alkoholem, prawdop. metylowym. meldunek datowany 5.4.1945 [1945.04.05] podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. 29 marca 1945 r., nr 179/45 Raport: uszkodzenie klatki piersiowej Dnia 13.III.45r. [1945.03.13], w miejscowości Deutsch-Krone, Szewczyk Kazimierz, s. [Michała?]¢1900 ur. i zam. Szczypowce Zaleszczyki poszedł oglądać zdobyty bunkier, i – oglądając go – nie zauważył piwnicznego otworu znajdującego się w bunkrze. Przez nieuważność swoją wpadł do niego i – przy upadku – uszkodził sobie klatkę piersiową. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 0185/III, 25.III.45 [1945.05.25] 29 marca 1945 r., nr 179/45 Raport: postrzelenie, 23.III.1945 [1945.03.23], okolica Regenwalde dane personalne ofiary wypadku: Ziemiński Jan, s. Antoniego, 1924, ur. i zam. Konopnica, pow. Lublin, Raport: postrzelenie, 15 marca 1945 [1945.03.15] dane personalne winnego wypadku: kpr. Kozłowski Wincenty, syn Adama, 1903 ur. i zam. Taluszczany dane personalne ofiary wypadku: plut. Nasutowicz Kazimierz, syn Józefa, 1901 ur. i zam. Grodno, ul. Kuźnickiego 4. W czasie translokacji pułku na nowe miejsce postoju, dnia 15 b.m. [1945.03.15] ranił plut. Nasutowicza wystrzałem z KB kpr. Kozłowski [chaos składni, powinno być: ...kpr. Kozłowski ranił plut. Nasutowicza wystrzałem z KB]. Wspomnieni byli podchmieleni alkocholem (sic!), i z tego powodu nastąpiła między nimi sprzeczka. Nasutowicz uderzył parę razy Kozłowskiego, lecz ten niezadługo wyszedł na wartę. Gdy stał obok wagonu, usłyszał że Nasutowicz mówi coś niepochlebnego o nim do kolegów. Więc zapytał: “co chcesz ode mnie?”. Więc Nasutowicz wychylił się z wagonu i rzucił w niego polanem, na co Kozłowski zareagował wystrzałem z KB raniąc Nasutowicza. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. 0184/III, 25.III.45r. [1945.03.25]. Pismo: Do Komendanta Szpitala nr 6 dla Lekko Rannych, w miejscu postoju Dnia 19 marca 1945 r. [1945.03.19] został ranny na terenie szpitala Kawecki Zygmunt kpr. z naszej jednostki. Wymienionego ranił szofer tamt. szpitala, szer. Smirnow Wasyl, który – oddając z rewolweru strzał do kury znajdującej się na szosie – [który co?] wskutek rykoszetu został raniony kpr. Kawecki w lewe ramię. [powinno być:... który zranił kpr. Kaweckiego w lewe ramię, wskutek rykoszetu]. także [chaos składni]: ...został ranny na terenie szpitala kpr. Kawecki Zygmunt, powinno być: ...na terenie szpitala został ranny kpr. Kawecki Zygmunt. W związku z tym proszę o ukaranie wymienionego szofera za nieostrożne obchodzenie się z bronią. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr.. 25 marca 1945 r., nr 179/45 Inny raport: postrzelenie dane personalne ofiary: kpr. Kawecki Zygmunt, s. Andrzeja, rocznik 1908, ur. Góry, pow. Puławy, zam. Łuck, ul. Staromiejska nr 11 Kpr. Kawecki Zygmunt w dniu 20.III.45r. poszedł do 6 szpitala dla lekko rannych celem odwiedzenia brata, gdzie został postrzelony w lewe ramię przez szofera wspomnianego szpitala, Smirnowa Wasyla, który – strzelając do kury – postrzelił kpr. Kaweckiego. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. nr 184 T.W. 0186/III, 25.III.45 r. [1945.03.25] Dnia 23.III.1945r. został wysłany patrol na kontrolę wsi i majątków [zły j. pol.], pod dowództwem ppor. Dawidiuka. Gdy przechodzono przez las, ppor. Dawidiuk – strzelając do zająca – postrzelił st. sierż. Ziemińskiego Jana st. sierż. Wspomnianego umieszczono w szpitalu. Leczenie, wg orzeczenia lekarskiego, będzie trwać 2 mies. [chaos składni zdania ...trwać będzie 2 miesiące]. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr.. wyk. Przegaliński, ppor. nr 206 T.W. 0216/III, 3.IV.45 r. [1945.04.03] Pismo: Do Oddziału Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. Skierowuję do Waszej dyspozycji 36 oficerów wg niżej podanego spisu, przybyłych z uzupełnieniem z 4 Zap. P.P. Bujak Henryk, s. Stanisława 1924 chor. z powodu choroby pozostał w szpitalu 3 Zapas. P.P. Po wyzdrowieniu niezwłocznie zostanie skierowany. podpisali: d-ca jednostki wojskowej /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 216 K.S. nr 217/III, 5.IV.45r. [1945.04.05]. I następne: Do Oddziału Personalnego Sztabu 1 Armii W.P. nawiązując do pisma naszego z dnia 5.IV.1945r., nr 0217/III, Bujaka Henryka, s. Stanisława, 1924 chor. przybyłego z uzupełnieniem z 4-go Zapas. Pułku Piechoty, i będącego dotychczas w Izbie Chorych,


PRZEBYWAJĄCY W SZPITALU po wyzdrowieniu skieruję do Waszej dyspozycji. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 239 T.W. 0239/III, 13.IV.45r. [1945.04.13] Pismo: Do 1-go Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, 1-szy Ruchomy Szpital Polowy W wykonaniu pisma z dnia 9 kwietnia 1945 r. [1945.04.09], nr 0168 przesyłam odpis karty ewidencyjnej Łukasika Mariana, s. Feliksa [stopień?] szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. 13.4.1945 r. [1945.04.13], nr 0699. Pismo: Do komendanta Szpitala Wojskowego nr 1, w Bydgoszczy W dniu 17 maja 1945r. zostali skierowani podczas podróży służbowej bez specjalnego skierowania lekarskiego do szpitala wojskowego w Bydgoszczy żołnierze z 3 zapas. p.p., Elementy zdania: • zostali skierowani • podczas podróży służbowej • bez specjalnego skierowania lekarskiego • do szpitala wojskowego w Bydgoszczy • żołnierze z 3 zapas. p.p. Choas składni zdania, powinno ono brzmieć: • podczas podróży służbowej, • zostali skierowani do szpitala wojskowego w Bydgoszczy, • bez specjalnego skierowania, • następujący żołnierze z 3 zapas., a to: 1. Drop Stanisław, s. Jana 1919 st. sierż. 2. Bogusław Edmund, s. Antoniego 1913 sierż. 3. Jędrusiński Leon, s. Franciszka 1922 sierż. 4. Jakubowski Antoni, s. Andrzeja 1913 kpr. Wymienieni podoficerowie byli chorzy wenerycznie i do szpitala zostali wysłani sami [to jest] bez żadnego przewodnika. Ponieważ nie jast nam wiadomo, czy podoficerowie ci przybyli do szpitala, przeto proszę o powiadomienie, czy wymienieni wyżej podoficerowie przebywają w szpitalu, czy też nie, podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. 29 maja 1945 r., W.M. 30.05.45 [1945.05.30] Pismo: Do Szpitala Lekko Rannych nr 6, 1 A.P. [odpowiedź] Na Pismo nr 0380, z dnia 20 maja 1945 [1945.05.20], zawiadamiam, że Łankiewicz (nie Lenkiewicz) Stanisław, s. Włodzimierza kpr. ubył z naszego pułku w dniu 28.X.1944r. do waszego szpitala. W ewidencji naszej, według jego podania przy rejestracji, znajduje się adnotacja, że służył w Wojsku Polskim od 1921 do 1939 r., w kawalerii i st. wachmistrzem mianowany był 19.III.1939 r. [1939.03.19] O ile wymieniony twierdzi, że był mianowany st. sierżantem w naszym pułku, w takim razie proszę nam podać datę i nr rozkazu. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. J. Chr. [Janina Chronowska]. 24.V.45 r. [1945.05.24], nr 0923/II Szymański Feliks 1944, bliższych danych brak. Więcej wypadków zranień ˚kary umorzone (nr 190-3): 1. Wójcik Bronisław 1945.03.30 2. Radko Antoni 1945.04.11 3. Derecki Andrzej 1945.04.25 4. Batraniec Walenty 1945.04.28

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


160

Zabici, zmarli z odniesionych ran

Wykaz strat bezpowrotnych 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, do dnia 23.IV.1945 [1945.04.23], wyciąg; opuściłem: zmolilizowany przez jakie L.K.O., gdzie pochowany, i – wyjątkowo – stopnie wojskowe z braku miejsca w kolumnie: 11 szeregowców, 4 st. strzel. (Dauszta, Krawczyk, Miron, Owłoczyński), 2 plut. (Goldfinger, Roguski), 1 plut. pchor. (Pędzik), 2 kpr. (Cwynar, Tubicz), 1 st. sierż. pchor. (Skrebiec); razem 21. Lp. Nazwisko i imię, imię ojca

Rocznik, miejsce urodzenia

Data śmierci

Przyczyna

Inne dane: żona, matka, ojciec

1. Adaśko Edward, s. Jerzego 1904, Klimowszczyzna, pow. Szczuczyn 1945.02.13, Wola Karcz. osłabienie serca żona Adaśko Adelina 2. Baniewicz Jan, s. Jana 1922, w. Popiszki, pow. Lida 1945.06.10, w Odrze utopił się ojciec Baniewicz Jan 3. Brasel Władysław, s. Antoniego 1924, w. Jasowo, pow. Wilno 1945.03.15, k/szosy, rozerwany 0.5 km od Dramburga przez minę ojciec Brasel Antoni 4. Boryc Franciszek, s. Józefa 1927, Lublin 1944.10.21, Otwock zmarł z ran żona Boryc Michalina 5. Chilla Wiktor, s. Franciszka 1912, Zalesie, pow. Bydgoszcz 1945.03.22, nie wykaz. zabity żona Chilla Jadwiga 6. Cwynar Andrzej, s. Wojciecha 1902, Lwów 1945.02.01, Glinianki zmarł nagle żona Cwynar Maria 7. Dauszta Jan, s. Michała 1896, Stara Grywe 1945.03.23, Regenwalde zmarł nagle rodziny nie ma [?!, J.D.] gubernia [woj.] Kurlandzka 8. Dąbkowski Michał, s. Antoniego 1908, Horbat 1945.11.22, Glinianki nie wykaz. żona Dąbkowska Anna 9. Goldfinger Edward, s. Mojżesza 1906, Kraków 1945.04.08, Regenwalde zabity/zmarł żona Goldfinfer Maria 10. Kołodziej Wojciech, s. Mariana 1926, w. Jarczów, pow. Zborów 1945.04.12, Regenwalde zabity ojciec Kołodziej Marcin woj. Tarnopol 11. Konopko Czesław, s. Stanisława 1924, w. Fornetka, pow. Suwałki 1945.02.12, Otwock zmarł matka Konopko Magdalena 12. Krawczyk Edmund, s. Wojciecha 1908, Uścikowa, pow. Oborniki 1944.12.17, Otwock zmarł matka Krawczyk Antonina 13. Miron Michał, s. Franciszka 1905, nie wykaz., dopisek: wypełnić 1945.01.13, nie wykaz. atak serca żona Miron, i 4 dzieci Tarnopol 14. Owłoczyński Jan, s. Michała 1904, Mińsk, Rosja nie wykaz., 1945.05.28 nie wykaz. żona Owłoczyńska Aleksandra 15. Roguski Tomasz, s. Władysława 1911, Leśniki, pow. Radzymin 1945.02.12, w. Jagodów woj. Warszawskie przejechany żona Roguska Zofia 16. Tubicz Karol, s. Józefa 1909, kol. Parosla, pow. Sarny, woj. Wołyń 1945.04.19, Altrampf zabity żona Tubicz Helena 17. Urbanowicz Stanisław, s. Wład. 1924, w. Strypuny, pow. Sięciany 1945.02.17, Złotów zmarł matka Urbanowicz Stefania 18. Wojciechowicz Augustyn, s. Ant. 1904. w. Wielki Banów, gm. Lugomowicze 1945.02.03, Glinianki wypadek samochod., żona Wojciechowicz Marianna 19. Wojtala [Wojtała?] Michał, s. Józefa 1923, Majdanek Kozicki, pow. Lublin 1945.03.27, Regenwalde zabity matka Wojtala Marianna 20. Skrebiec Włodzim., s. Antoniego 1922, w. Choromik, pow. Stolin, ? nie wiadomo; zmarł/zabity woj. Poleskie miejsce nie wykaz. w podróży służb. matka Skrebiec Katarzyna 21. Pędzik Michał, s. Michała 1914, Lublin 1945.03.10, Deutsch-Krone zmarł żona Pędzik Halina podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., i szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Nie wykazani: Kałamażnik Józef, s. Edwarda Drączkowski Jan, s. Stefana

1919, Marianówka, pow. Łuck 1924, Małków, pow. Hrubieszów

Do szefa sztabu 1 Armii W.P. Meldunek bojowy [nr 1], m. Regenwalde, dn. 11.4.19545 r. [1945.04.11] 1. Dnia 8.4.45 [1945.04.08] zostali zatrzymani dwaj spadochroniarze przez Wydział Informacji [Wojskowej]. Z zeznań ich ustalono, że 8.4.45 r. grupa spadochroniarzy była wyrzucona w rejonie Karow-Erfeshagen. Dla złapania tej grupy wysłano 140 kursantów z udziałem Wydziału Infprmacji. W wyniku poszukiwań trwających do dnia dzisiejszego zatrzymano 7-miu ludzi, w tym 2-ch spadochroniarzy, 2-ch “wojskowych niemców” (żołnierzy niemieckich), i 3-ch o nieustalonym statusie. Z naszej strony zostali ranni trzej kursanci. Poszukiwania trwają nadal. 2. Dnia 9.4.45 r. [1945.04.09], w rejonie Plathe – Regenwalde żołnierze z posterunku “WNOS” zauważyli 3-ch spadochroniarzy. Dla złapania tej grupy wysłano 50-ciu ludzi. W wyniku akcji, zabity został niemiecki “ober-lojtnant” (leutenant) SS, a z naszej strony ranny jeden żołnierz. Reszta spadochroniarzy umknęła do lasu. podpisał: d-ca 3-go Zapas. Pułku Piechoty /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Kurniewicz, ppor., dnia 11.4.1945 [1945.04.11]. Tekst pisany na maszynie do pisania, dość złym językiem polskim, w tym z błędem ortograficznym “byli zauwarzeni 3 spadochroniarze”, stąd przerobiłem go znacznie, w tym zmieniając składnię zdań, J.D. Meldunek bojowy nr. 2. m. Regenwalde, dn. 13.4.19545 r. [1945.04.13] 1. Dnia 8.4.1945 roku [1945.04.08], w rejonie Karow–Dorow była wyrzucona grupa spadochroniarzy. 2. “Dla złapania wyżej wykazanej grupy prowadzili się poszukiwania w ciągu dnia 8.4.45 r. do dnia 12.4.45 r.” (prowadzono poszukiwania od dnia... do dnia). 3. Dnia 12.4.45 r. [1945.04.12], o godz 15.00 wysłano grupę “ludzi” (żołnierzy) pod dowództwem mjr. Nowikowa – d-cy szkolnego baonu, i por. Polakowa – przedstawiciela Wydziału Informacji [Wojskowej]. Grupa, po przybyciu w rejon Dorow, zauważyła “śladu” (ślady) pozostawionego obozu; prowadziły one do lasu. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

1945.03.13, Greifenberg 1945.03.13, Greifenberg

zabity zabity

wujek Mikołaj Kudrjawcow; Łuck zam. Kryłów, pow. Hrubieszów

Mjr. Nowikow rozwinął grupę w tyralierę i rozpoczął przeczesywanie lasu. Po przejściu 0,5 km grupa natknęła się na “np-la” (nieprzyjaceila, tj. wroga – Niemców) który otworzył ogień. Major “oddał rozkaz” (wy/dał rozkaz) by obóz np-la obejść skrzydłami, prowadząc przy tym ogień z frontu. Grupa została okrążona. W wyniku boju, “trwającego w ciągu 4-ch godzin” (trwającego 4 godziny), zostało zabitych 6-ciu niemieckich żołnierzy, a 10-ciu wzięto do niewoli, “pośród” (wśród) nich “jedna kobieta” (jedną kobietę). Z naszej strony zabity szer. Kołodziej Wojciech, i lekko ranny szer. Wawrzyniak Kazimierz; w czasie poszukiwań i powyższej o [tekst ucięty] (obławy?) odznaczyli się następujące (sic!, następujący) oficerowie i szereg[tekst ucięty]: 1. Nowikow Aleksander mjr. d-ca szkolnego baonu 2. Polakow por. przedstawiciel Informacji [IW] 3. Szor por. przedstawiciel Informacji [IW] 4. Czubryt Józef ppor. d-ca 1-szej kompanii szkolnej 5. Dawidiuk Michał ppor. d-ca 2-giej kompanii szkolnej 6. Tatarczak Tadeusz kpr. 7. Cygler Jan plut. 8. Cebej Stanisław plut. 9. Guzowski plut. 10. Zegzuła plut. 11. Zydadło Gracjan kpr. 12. Baszkow Piotr kpr. 13. Kowalski Piotr kursant 14. Iliński szer. 15. Kloc szer. 16. Gajewski szer. 17. Bareniewski szer. 18. Bylinko Jan kpr. podpisali: d-ca 3-go Zapasowego P.P. /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Kurniewicz, ppor., dnia 13.4.1945 roku [1945.04.13]


ZABICI Na osobnej kartce, po rosyjsku:

Komandir Polka, ppolk. Karpovih Nahal;nik wtaba, major Krulikovskij.

Rajonnomu Voennomu Komissaru Tarnopol;skoj oblasti. gor. Zborov. Prowu izvestit; gr. Kolode[ Martinu , pro'iva[]emu v der. Qrohev, Zborobskoj r-n, Tarnopol;skoj oblasti o tom, hto ego syn Kolodej Vojt;ex Martinovih v bo[ za Rodinu, vernyj voenskoj prisqge pogib 12 aprelq 1945 g. Poxoronen s otdaniem voinskix pohestej v gorode Regenval;de.Komandir Polka, ppolk. Karpovih Nahal;nik wtaba, major Krulikovskij. pehat; 3 Zapasnogo Pexotnogo Polka Pol;skoj Armii v SSSR.

oryginał powiadomienia wpięty do akt, opatrzony pieczęcią okrągłą Pułku; w otoku: 3 Pułk Zapasowy Piechoty Armii Polskiej w ZSRR, w j. rosyjskim odpowiednik nazwy, tu w transliteracji: 3 Zapasnyj Piechotnyj Połk Polskoj Armii w SSSR, w środku Orzeł Biały, wzoru 1944. numer dokumentu: 0744/I, 28.4.45 Cały tekst wyjątkowo czytelny, starannym charakterem pisma – widać, że osoba przykładała się do treści i pisania. Może pisał sam Leonid Królikowski, urodz. w Karolówce, woj. winnickiego < Winnica, dla którego woj. tarnopolskei < Tarnopol, było “po sąsiedzku” gdy zważyć obszary samej Ukrainy i poza nią – Rosji. Zasadniczej treści: Proszę donieść ob. (gr.< grażdanin) Kołodziejowi Marcinowi, mieszkającemu we wsi (dierewni) Jaroczew, Zborowskiego rejonu (r-n), Tarnopolskiego województwa (obłasti), że jego syn – Kołodziej Wojciech Marcinowicz, w boju za Ojczyznę (Rodinu), wierny wojskowej przysiędze, poległ (pogib) 12 kwietnia (apriela)1945 r. (goda). Pochowany z oddaniem wojskowych honorów w mieście (gorodie) Regenwalde. Dowódca Pułku /-/ Karpowicz, major, dwa podpisy: nieczytelny i czytelny, Szef Sztabu /-/ Krulikowski, major, dwa podpisy: nieczytelny i czytelny. Niebywałe, bo ręcznie pisane nawet w kopii dla archiwum! Zatem notka w j. rosyjskim, Koreszok izwieszczania, że Powiadomienie (Izwieszczanie na ubitogo w boju) o poległym w boju Kołodzieju Wojciecha Marcinowicza wysłano do Rejonowego 8-go Komisarza w Zborowie, Tarnopolskiej obłasti. I następna notka: Odpis karty ewidencyjnej, m.p. (miejsce postoju; Regenwalde) 26.4.1945 r. Nazwisko, imię, i imię ojca: Kołodziej Wojciech, s. Marcina Rok urodzenia: 1926 Narodowość: Polak Zawód: rolnik Zmobilizowany: 20.XI.1944, R.W.K. Warwarow Wykształcenie: 5 oddziałów szkoły powszechnej Urodzony: wieś Jarczów, pow. Zborów, woj. Tarnopolskie Zamieszkały: wieś Jarczów, pow. Zborów, woj. Tarnopolskie podpisał: st. adiutant baonu szkolnego /-/ Zon-Mazia, ppor. Także Raport, m.p., dnia 13.4.45r., Do 2-go pomocnika szefa sztabu. Melduję, że dnia 12.04.1945 roku, wykonując rozkazy d-cy Pułku, baon szkolny przeprowadził obławę celem pojmania dywersantów niemieckich we wsi Dorow (powiat Regenwalde). W tym celu był przeczesany las w okolicy na wschód od wsi Dorow. Po przejściu pół kilometra, w szyku rozczłonkowanym, w lesie, baon “wyszedł” (wszedł) na schrony uciekających “niemców”, którzy podpuścili przednią linię baonu na bliską odległość, następnie odkryli ogień, w rezultacie czego był zabity szer. Kołodziej Wojciech, syn Marcina, z III (3-go) plutonu I (1-szej) kompanii baonu szkolnego. Dane ewidencyjne: dokładnie jak uprzednio: rok urodzenia, narodowość, zawód, zmobilizowany, wykształcenie, urodzony, i zamieszkały. podpisał: st. adiutant baonu szkolnego /-/ Zon-Mazia, por. W miarę dobry język polski, tj. składnia zdań, ale formy gramatyczne (był zabity, wyszedł na schrony) wskazują na obcokrajowca – Rosjanina w tym wypadku. Tyraliera nie mogła wejść na schrony uciekających Niemców którzy podpuścili żołnierzy polskich, po czym otworzyli ogień – kłóci się z logiką. Jeżeli uciekali, to nie mogło być zaskoczenia po stronie polskiej. Dość mętnie, czegoś tu brakuje. W świetle opisu Ambrożego Dargiewicza, sytuacja wyglądała następująco: żołnierze niemieccy uciekali w kierunku swoich, tj. bunkrów. I gdy jedni uciekali przed naszymi – drudzy, w bunkrach, otworzyli ogień z bliskiej odległości, do naszych; nasi byli zaskoczeni – zrozumiałe. Ambroży Dargiewicz, który brał udział w tej obławie, opowiadał mi, że uciekający

nawet przemieszali się częściowo z naszymi – z naszymi goniącmi ich tyralierą, i karabin naszemu zaciął się; biegnący z tyłu Niemiec zastrzelił go. Ten sam wypadek, wątpię że inny. Ale tak było – nie z bunkra go zabili, tj. z ogniem z przodu, lecz z tyłu, przez biegnącego za nim. Stąd zatrzymałem się na tym wypadku, i opisałem go obszernie, bo myślałem o nim wielokrotnie, natury omal osobistej. Nigdy nie myślałem, przez dekady, że będę widział raport w sprawie. Obszerne raporty w sprawie okoliczności innego wypadku, w którym ukryci w lesie Niemcy, w walce zabili trzech: 1. Kałamażnik Józef chor. 2. Chilla Wiktor szer. 3. Drączkowski Jan szer. i ranili jednego: 4. Machnik Czesław szer. Raport opisuje okoliczności eskortowania grupy 50-ciu karniaków do 1-szej kompanii karnej, 2-giej dywizji piechoty – marszu rozpoczynającego się 3 marca 1945, w Petzin, przez Falkenberg, do Groseborn, a kończącego się 13 marca [1945.03.13], walką w lesie, w okolicach “Grojfenbergu” (niem. Greifenberg, pol. Gryfice), koło majątku Listen. Raport datowany 22 marca 1945 r. [1945.03.22], pisany na maszynie do pisania, a więc gęstym i czytelnym drukiem, autorem ppor. Gerasimow Genadi, d-ca 4-go plutonu kompanii karnej. podpis czytelny. Zbyt długi by przytoczyć go tutaj choćby po części. Inny raport o tym samym wypadku – Meldunek o nadzwyczajnym wypadku – zawiera szczegóły osobiste: zabici: 1. Kałamażnik Józef, s. Edwarda chor. rocznik; rok i miejsce ur. 1919, Marianówka, pow. Łuck adres rodziny: wujek Mikołaj Kudrjawcow Łuck, ul. Jarowicka 4 2. Chilla Wiktor, s. Franciszka sierż. rocznik; rok i miejsce ur. 1912, Zalesie, pow. Bydgoszcz adres rodziny: Lublin, ul. Ciepła Nr. 28 3. Drączkowski Jan, s. Stefana szer. rocznik; rok i miejsce ur. 1924, Małków, pow. Hrubieszów adres rodziny: Kryłów, pow. Hrubieszów ranni: 4. Machnik Czesław, s. Stefana szer. rocznik; rok i miejsce ur. 1924, (Rozwadów?) adres rodziny: (Rozwadów?), ul. 3 Maja, Nr. 31 Rozpoczyna się: Dnia 3.III.1945r. wyruszyła marszówka w ilości 50 karniaków z komp. karnej, do 1-szej kompanii karnej przy 2-giej dywizji piechoty, pod eskortą ppor. Gerasimowa i 4-ch szeregowych. Dnia 12.III.45r. marszówka dotarła do majątku odległego o 250 metrów od szosy prowadzącej do Grojfenberga, gdzie zatrzymała się na nocleg. Po przeprowadzeniu kontroli ludzi przez ppor. Gerasimowa, stwierdzono brak 4-ch karniaków. Nazajutrz wszczęto poszukiwania. Poszukiwano również i w pobliskim lesie. W tym czasie “ukryci Niemcy w lesie” (chaos składni zdania, J.D., w tym czasie Niemcy ukryci w lesie) otworzyli ogień. Wywiązła się walka w której zostali zabici karniacy: Kałamażnik Józef chor. Chilla Wiktor sierż. Drączkowski Jan szer. jak również został ranny Machnik Czesław szer. którego oddano do wojskowego szpitala p.p. nr. 97625/T, za pokwitowaniem. Zabici pozostali na polu. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu: Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr (183?) T.W. Karta mundurowa w formie tabeli, “na szereg” (szeregowych) poległych w marszówce do 2-giej dywizji piechoty. podpisał: d-ca kompanii karnej /-/ Osiński, por. Notka by z ewidencji Pułku skreślić sorty mundurowe zabitych i pozostawionych na polu walki, podpisał: d-ca kompanii karnej /-/ Osiński, por., 23 marca 1945 [1945.03.23] ręczny dopisek w j. rosyjskim, podpisany przez L. Orłowa, z datą 23.3 [1945.03.23], zawierający 2 punkty, w drugim jedno słowo: Doniesti (powiadomić, dosł. donieść). Wykaz poległych w marszówce z 3.03.45, datowany: m.p. 20.3.45 z wymienionymi karami: Kałamażnik Józef, s. Edwarda 3 mies. k.k. (w komp. karnej) i degradacja Chilla Wiktor, s. Franciszka 2 mies. k.k. (w komp. karnej) i degradacja Drączkowski Jan, s. Stefana 10 lat więzienia J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


170

Ulegli nieszczęśliwym wypadkom, ponieśli śmierć

Akt spisania ze stanu pułku 5 sztuk masek p-gazowych, że w czasie przemarszu z Kiwerc do Lublina zostały zniszczone, w następujących okolicznościach: a. 3 maski zostały u dezerterów o nazwiskach: szer. Bernacki, szer. Skalny, i szer. [K?]rechowicz, b. jedna doszczętnie zniszczona w wypadku samochodowym szer. Wachowskiego, który został zabity, c. jedna doszczętnie zniszczona w wypadku samochodowym szer. Szałapata. podpisali członkowie komisji: pom. szefa sztabu /-/ Milewski, por. oficer gazowy pułku /-/ Lesisz, chor. __-majster pułku /-/ Mironiuk, szer. [zdjęcie]¢ listopada 1944 roku. Jankowski [stopień, data, miejsce, i okoliczności nie wykazane] postrzelony przez Podgórskiego Piotra. wiceprok. wojsk. 1 Armii WP. /-/ Winawer, por., dn. 1945.04.04 wyk. dr. [drukarz] Landa, chor. nr. 0870/pr.228 Nasutowicz [stopień, data, miejsce, i okoliczności nie wykazane] postrzelony przez kapr. Kozłowskiego. wniosek o dyscypl. ukaranie Bencela. p.o. wiceprokurator wojskowy /-/ Winawer, por., dn., 1945.04.07 nr. [nieczyt.]/pr.209 Kawecki Zygmunt [stopień, data, miejsce, i okoliczności nie wykazane] s. Andrzeja postrzelony przez Smirnowa Wasyla. Boryc Franciszek, s. Józefa szer. 1944.10.21 Wola Karczewska Czerny Wiktor, s. Jana szer. 1944.10.21 Wola Karczewska Dnia 21.X.44r., o godz. 18, szer. Słabuszewski przez nieumijętne obchodzenie się z automatem spowodował serię strzałów. Kilka kul trafiło szer. Boryca w brzuch co spowodowało jego śmierć po upływie kilkunastu minut. Szeregoweic Czerny był raniony w nogę. Dane personalne: Słabczyński Adam, s. Wacława szer. 1924, Zaklików, pow. Kraśnik, rolnik Boryc Franciszek, s. Józefa szer. 1927, Lublin, ul. Pawia 46, uczeń Czerny Wiktor, s. Jana szer. 1927, w. Romanowe, pow. Zbarasz (?); Zbraż, rolnik podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu pułku /-/ L. Królikowski, mjr. Boryc Franciszek, s. Józefa szer. 1944.10.21 Wola Karczewska Meldunek o śmierci wojskowego, 23.X.1944r. [1944.10.23], nr 023/III w nim dane jak wyżej, dodatkowo: narodowość: Polak, pochowany: w Otwocku, czy powiadomiono rodzinę o śmierci: tak podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu pułku /-/ L. Królikowski, mjr. Słabczyński szer. Do prokuratora wojskowego 1 Armii W.P. [zdjęcie]¢ październik 1944 [1944.10.?], nr 034/III W odpowiedzi na pismo tamtejsze nr sprawy pr-332 przy niniejszym przedkładam materiał dochodzeniowy w sprawie śmiertelnego postrzelenia przez szer. Słabczyńskiego. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, szef sztabu pułku /-/ L. Królikowski sporządził K. Milewski, por. 7. T.W. Didowiec Aleksander [stopień, data, miejsce, i okoliczności nie wykazane] postrzelony przez kolegę, pomiósł śmierć; nie istnieje w spisie szeregowców. podprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer notatka adresowana: Do D-cy Zapas. P.P. – ppłk. Orłowa wyk. Landa, chor., dn. 5/III.45 r. [1945.03.05] nr [0473/...40?] wysłane 6.3.45 ręczny dopisek: szef taj kancelarii – dać odpis [podpisał] L. Królikowski. 8.3.45 Didowiec Aleksander stopień i miejsce wypadku nie wykaz. Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, nr ___nieczyt. (0473, 0493?) / I__, 6.3.45 Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, ppłk. Orłowa Otrzymaliśmy od eksperta sądowo-medycznego akt ekspertyzy sądowo-medycznej odnośnie z podległego Wam pułku Didowca Aleksandra, J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

którego śmierć nastąpiła rzekomo wskutek postrzelenia przez kolegę. Proszę o możliwie odwrotne zarządzenie nadesłania mi meldunku o powyższym wypadku. W odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy T-20. podpisał: podprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, por. wyk. Landa, chor., 6.III.45r. [1945.03.06], M.S. ręcznie: szef taj kancelarii, dać otpis (sic!), L. Królikowski, 8.3.45, innym charakterem: Odpowiedź nr 0401, 10.3.45. podpisał DrLanda Grabowski Wład. ppor. 1944.11.09 nazwa oddziału: 3-ci Zapas. P. Piech. rodzaj wypadku: zabójstwo miejsce wypadku: droga ze wsi Wola Karczewska do wsi Wola Ducka [dziś wieś w gminie Wiązowna, woj. Otwock] data wypadku: 9.XI.1944r. personalia winnych, uczestników i poszkodowanych: stopień: pporuc. nazwisko, imię: Grabowski Władysław imię ojca: s. Jana rok urodzenia: 1901, zawód: rzemieślnik miejsce urodz.: Warszawa Dnia 9.XI. 1944r., około godz. 8.00, przechodzący drogą por. Jankowski zauważył leżące w odległości mniej-więcej 30 metrów od drogi ciało zabitego, o czym zaraz zameldował w sztabie pułku. Natychmiast powiadomiono organa Prokuratury które ujęły śledztwo w swe ręce. Narazie [na razie] ustalono, że zabity został ppor. Grabowski strzałami z automatu w bliskiej odległości. Dalsze dochodzenie w toku. d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl., inicjał Z szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. LKról... sporz. Milewski por. 34.T.W. Stankiewicz Witold szer. 1945.03.13 Braiz w stanie podpitym, wychodząc z chaty niemieckiej, zapewne w złości, że nie otrzymał od nich żądanego prowiantu: masła i jaj – uderzył stopką karabinu o próg powodując tym wystrzał. Poniósł śmierć na miejscu. Kula, trafiając w brodę – wyszła głową. Obecny przy tym szer. Dzieran. Stankiewicz pochowany we wsi Braiz. p.o. oficera śledczego /-/ Tadanier, st. sierż., dn. 1945.04.17 “Zatwierdzam” p.o. wiceprokuratora wojskowego 1 Armii /-/ Winawer, por. wojskowy podprokurator /-/ Halski, chor. wyk. dr. [drukarz] Landa, chor., dn. 1945.04.18 nr 01230/pr. 221 Dauszta Jan szer. 1945.03.23 Regenwalde śmiertelne zatrucie surogatem spirytusu [alkoholem metylowym?] śmierć poprzedniej nocy, w izbie żołnierskiej. p.o. oficera śledczego /-/ Rychlik st. sierż., dn. 1945.04.11 “Zatwierdzam” p.o. wiceprok. wojsk. 1 Armii W.P. /-/ Winawer, chor., dn. 1945.04.11 wyk. dr. [drukarz] Landa, chor. nr 01021/pr. 223 Dauszta Jan szer. 1945.03.23 Regenwalde s. Michała, ur. 1896, Stara - Oliwa inny raport (!) zmarł w nocy z 22 na 23 marca, wskutek paraliżu serca, wykazała sekcja zwłok. Był alkoholikiem i często uskarżał się na serce, nie zwracał uwagi na swoje zdrowie. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor. [ był alkocholikiem ] nr 195 T.W. Ziemiński Jan st. strz. 1945.03.23 okolica Regenwaldu ppor. Dawidiuk, przechodząc przez las zpatrolem, strzelił do zająca i postrzelił tym st. strz. Ziemińskiego. Leczenie, wg orzeczenia lekarskiego, trwać będzie 2 miesiące. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 206 T.W. Wójcik Bronisław sierż. pchor. 1945.03.30 Regenwalde W dniu 30.III.1945r., o godz 12.00, sierż. pchor. Wójcik Bronisław, s. Jana, rocznik 1926, przez nieopatrzne obchodzenie się z zapalnikiem granatu spowodował wypał tegoż, w wyniku czego został lekko ranny kpr. Mergiel


ULEGLI NIESZCZęśLIWYM WYPADKOM Adolf, oraz szer. Kinkiel i Burszowski doznali lekkich zadraśnięć. sierż pchor. Wójcika osadzono w areszcie. Dochodzenie w toku. Dane personalne: szer. Burszowski Józef Kazimierz 1924 ur. i zam. Łanki Małe szer. Kiszkiel Stanisław Antoni 1919 ur. i zam. Pabale, pow. Wołomin kpr. Mergiel Adolf Henryk 1920 ur. Antonionka zam. Międzyrzec Podl. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 210 T.W. Wójcik Bronisław sierż. pchor. 1945.03.30 [?, nie wykaz.] w żołnierskiej izbie wybuchł zapalnik granatu którym manipulował. Rzucił w okno, lecz granat odbił się od ramy i spadł na podłogę izby. Lekko zranieni kpr. Mergiel Adolf, i szer. Burszowski Józef. wniosek o ukaranie dyscyplinarne Wójcika. oficer śledczy wojskowej prokuratury /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowej prokuratury 1 Armii WP. /-/ Halski chor., 1945.05.05 Drozdowski Józef szer. 1945.03.12 Dramburg s. Jana, rocznik 1899 ur. Żukówek, pow. Płońsk, zam. Raciąż, ul. Błonie nr 7. w czasie przemarszu na nowe miejsce postoju został wyznaczony do ochrony kancelarii baonu. W czasie postoju w m. Dramurg [pol. Drawsko Pomorskie] spotkał kolegę z którym wypił wódki czy spirytusu. Upity, odstał od transportu baonu do m. Labes [pol. Łobez]. Odstawiony do baonu i ułożony do snu, nie odzyskał przytomności następnego dnia. Skierowano go na izbę chorych. Z izby chorych odwieziono go do szpitala 2085, gdzie zmarł. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 221 T.W. Drozdowski Józef szer. 1945.03.14 Folkenberg s. Jana uraczony wódką, przez kolegów, nie odzyskał przytomności następnego dnia, 15 marca 1945, odstawiony do izby chorych, stąd do szpitala wojskowego nr. 2085, 23 marca 1945, gdzie zmarł 24 marca 1945. Sekcja zwłok wykazała zatrucie surogatem spirytusu [zastępczym, alkoholem metylowym?]. oficer śledczy wojskowej prokuratury /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowej prokuratury 1 Armii WP. /-/ Halski chor., 1945.05.06 Drozdowski Józef, s. Jana 1899 miejsce nie wykaz. Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, nr. 0759/T20, 29.3.45r. [1945.03.29] Otrzymałem protokoł sekcji zwłok szer. Drozdowskiego Józefa, s. Jana, ur. 1899r., z Waszej jednostki, zmarłego 24.3.45r. [1945.03.24] na skutek zatrucia się spirytusem.Proszę o nadesłanie zawiadomienia o nadzwyczajnym wypadku i akt dochodzenia. W odpowiedzi proszę powołać się na nasz nr sprawy T-20.podpisał: p.o. wiceprokuratora wojskowego 1 Armii /-/ Winawer, por. wyk. dr. [drukarz] Landa, chor., 28.3.45r. [1945.03.28] M.S. zarejstrowany 31.03.1945 [1945.03.31] ręczne dopiski: 1. pp Forgaczu, Dochodzenie do dnia 4.4.45 __3 b-nu. L. Królikowski, 31.3.45 2. Odpowiedź nr. 0662, 9.04.45 [1945.04.09] DJ__ podpis nieczyt. Geldfinger [zdjęcie]¢__d [Dawid?] plut. 1945.04.08 Regenwalde syn Maksymiliana, rocznik 1906 ur. Kraków, zam. Tomak, ul. Sobiecka 18, koło Frunze, Kirgiska SSR. W dniu 8.IV.1945r., o godz. 22.35 został zastrzelony plut. Goldfinger, szef kancelarii pol.-wych., przez wartownika, bo udając się [gdzie?] w sprawach służbowych, nie znał hasła. “Odległość dzieląca kancelarię pol.-wych. od miejsca gdzie miał się udać [nie wymienionego w raporcie, J.D.] wynosiła nie więcej niż 150 metr.” dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 233 T.W. Tubicz Karol kpr. 1945.04.19 k/Regenwalde w czasie przemarszu na nowe miejsce postoju, idąc za wozami taborowymi i prowadząc rower, został najechany przez samochód wojskowy, jadący z tyłu. Tubicz próbował uniknąć kolizji usiłując przejść na drugą stronę szosy, lecz nie zdążył. Uderzył Tubicza który upadł pod samochód i poniósł śmierć wskutek zmieżdżenia czaszki i połamania nóg, stwierdziła lekarz Holbienko

Lucyna z 2-go baonu. Szofer zbiegł. Nikt ze świadków nie zdołał zauważyć numeru samochodu, ani zatrzymać go. oficer śledczy wojskowej prokuratury /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowej prokuratury 1 Armii WP. /-/ Halski chor., 1945.05.06 Tubicz Karol kpr. 1945.04.19 k/Regenwalde drugi raport: na drodze między Eichenwaldem a Massowem, z braku miejsca przy taborze, chciał przejść z rowerem na drugą stronę szosy, gdy został przejechany przez pędzący z całą siłą samochód, roztrzaskując mu czaszkę i łamiąc nogi; zmarł natychmiast. dowódca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 252, T.W. Derecki Andrzej plut. [data, miejsce, i okoliczności nie wykazane] wiceprokurator wojskowej prokuratury 1 Armii WP. /-/ Halski chor., 1945.05.06 wyk. Tadanier, st. sierż., 1945.06.11, 02131/pr. 401 samozranienie, wiceprok. wojsk. prok. /-/ Halski kpt., 1945.06.11 ręczne dopiski L. Królikowskiego, mjr., i Forgacza; zarejestr. 1945.06.14 Radko Antoni [stopień, data, miejsce, i okoliczności nie wykazane] wiceprokurator wojskowej prokuratury 1 Armii WP. /-/ Halski chor., 1945.05.06 wyk. Tadanier, st. sierż. 1945.06.20 02349/pr. 299 Borkowski Wiesław szer. 1945.06.24 Alt-Drewitz s. Mariana ok. godz. 12-tej, na strychu budynku w którym kwaterowała drużyna przeciwpożarowa, wystrzałem z karabinu pozbawił się życia. Śmierć wskutek złamania kości czaszki i zmiażdżenia mózgu – stwierdził przybyły lekarz oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 2 Armii /-/ Sikorski, por. wojskowy prokurator 2 Armii W.P. /-/ Ratyński Czesław, dn. 1945.06.11 Buczkowska szer. [data i miejsce nie wykazane] wskutek wybuchu miny. raniony plut. Zalewski wiceprokurator wojskowej prokuratury 1 Armii WP. /-/ Malski, kap. 1945.05.06 wyk. Rychlik, por. 1945.07.16. nr 02787/pr. 583 Brasel Władysław szer. 1945.03.15 k/Dramburga w odległości ok. 1 – 2 km od miasta Dramburga, z Dramburga do Regenwalde; w czasie odpoczynku, ok. godz. 9.00 – 9.30 strzelec jezdny przechodził bankietem jezdni, od działa do koni, nastąpił na minę która wybuchła, rozrywając go, i raniąc d-cę baterii – por. Jasiukiewicza i plut. Łukasika. Barsel został pochowany na miejscu wypadku, obok jezdni; rannych przewieziono do szpitala w Dramburgu [dziś Drawsko Pomorskie]. Świadkowie wypadku: Gulczyński /-/, Reźnikow /-/, R. Winkler /-/ Komisja: Protasow /-/, i ksiądz kpt. Nazwisko i imię, imię ojca Stopień Urodzony Zamieszkały Jasiukiewicz Sergiusz, s. Jana por. 1921 Dolnaja Krasne Jezioro, Jarciński rjn. Nowosybirska obł. Łukasik Marian, s. Feliksa plut. 1912 Lublin Lublin Barsel Władysław, s. Antoniego szer. 1924 Jazowo Boguszyszki, pow. Zarazy, woj. Wilno raport dowódcy dywizjonu artylerii, podpisał Szarlaj kpt., dn. 1945.03.17 także dopisek by raport Szarlaja dołączyć do aktu zgonu szer. Brasela. dołączony przez: 2-gi pomocnik szefa sztabu /-/ Andrzejewski, por. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 178. T.W. Pędik Michał, s. Michała stopień, data, i miejsce nie wykaz. Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, nr 0606/T 20, 20.3.45r. [1945.03.20] Od eksperta medyczno-sądowego 1 Armii, kpt. Grafińskiej, otrzymałem akt medyczno-sądowej ekspertyzy zwłok trupa Pędika Michała, s. Michała, ur. w 1914 r., z 3 bat. 3 zap. pp. Pędik rzekomo popełnił samobójstwo na tle nieporozumień rodzinnych (zdrada żony). Ponieważ do tej pory od Was żaden meldunek w tej sprawie nie wpłynął, proszę o zarządzenia nadesłania meldunku o wypadku samobójstwa... itd. podpisał: wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Skulbaszewski, kpt. wyk. Landa, chor., 20.3.45r. M.S. stempel: zarejestrowano 21.03.1945. ręczne dopiski: 1. Forgacz, ...dochodzenie, ...23.3.45, L. Królikowski 2. Odpowiedź N. 0444/..., 23.03.45, podpis nieczyt. [D. Forgacz?] J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


ULEGLI NIESZCZęśLIWYM WYPADKOM Kawecki Zygmunt kpr. 1945.03.19 [nie wykaz.] Raport z dn. 25 marca 1945, jednostka wojskowa nr. 53340 przedmiot: wniosek o ukaranie. Do Komendanta Szpitala Nr. 6 dla Lekko Rannych, w miejscu postoju. Dnia 19 marca 1945 r. został ranny na terenie szpitala kpr. Kawecki Zygmunt z naszej jednostki. Wymienionego ranił szofer z tamtejszego szpitala szer. Smirnow Wasyl, który oddając strzał z rewolweru do kury znajdującej się na szosie, wskutek rykoszetu został ranny kpr. Kawecki w lewe ramię. W związku z tym proszę o ukaranie wymienionego szofera za nieostrożne obchodzenie się z bronią. podpisali: dowódca jednostki wojskowej /-/ Orłow ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski mjr. [Zła składnia zdania w języku polskim, po “który” nie następuje – logicznie – ciąg dalszy Smirnowa (co?), lecz Kaweckiego, J.D.]. Wojtala Michał szer. 1945.03.27/28 Regenwalde wysłany wraz z innymi w celu przywiezienia owsa dla koni. Gdy stał na warcie w majątku, w okolicach Regenwalde, został zabity nocą przez nieznanych sprawców. W dniu 30 marca został tam pochowany. Dochodzenie w toku. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 208. TW. ręczny dopisek: 012/III, 3.IV.45 [3 kwietnia 1945; 1945.04.03] Fifelski Franciszek szer. [data nie wykaz.] k/Wandlit ur. 1927, Suponie, s. Bolesława, zam. Chełm Lub., ul. Wiejska 4 na szosie do m. Wandlit. maszyna pułkowa [samochód, < ros. maszina] – maszyna. ustępując [szosy] wymijającej “maszynie” która pędziła w tymże kierunku [wyprzedzała ją, J.D.], uderzyła tyłem o drzewo, wskutek czego poniósł śmierć szer. Fifelski, a plut. pchor. Wiśniewski doznał złamania ręki. Obaj siedzieli w “maszynie”, lecz byli wychyleni. Dochodzenie w toku. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wydany: 0817/III, 6.V.45 [6 maja 1945; 1945.05.06] wyk. Przegaliński ppor. nr 288. T.W. Wiśniewski Jan, plut. pchor. [data nie wykaz.] k/Wandlit ur. 1912, Kołomyja, s. Michała, zam. Kołomyja, ul. Romanowskiego 20. ranny w opisanym uprzednio wypadku – na szosie do m. Wandlit. zginął wówczas szer. Fifelski Franciszek, zam. Chełm, ul. Wiejska 4. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wydany: 0817/III, 6.V.45 [6 maja 1945; 1945.05.06] wyk. Przegaliński ppor. nr 288. T.W. Urbanowicz szer. 1945.02.17 Flatów Wartownik, Żyliński Antoni, szer. zastrzelił go nocą, bo nie mógł go rozpoznać. W tym celu wezwał go do zatrzymania się, po czym oddał strzał w górę, i gdy Urbanowicz nie reagował – Żyliński oddał strzał w kierunku idącego, raniąc go śmiertelnie w klatkę piersiową. Szer. Urbanowicz został pochowany dnia 22.2.45. we Flatowie [1945.02.22]. Postanowienie o umorzeniu dalszego postępowania, podpisane przez p.o. oficera śledczego wojskowej prokuratury 1 Armii /-/ Rychlik, st. sierż. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Skulbaszewski, kpt. Anglojęzyczni mają na to porzekadło: Zbyt dobre by było prawdziwe – może miał coś do niego: uraz, zadrę w sercu, rachunek do wyrównania, więc skorzystał z okazji. Urbanowicz (imię?) szer. miejsce wypadku nie wykaz. Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1-szej Armii, nr. 0670/pr. 163, 24.3.45r. [1945.03.24] Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, ppłk. Orłowa W załączeniu przesyłam postanowienie w sprawie zabicia Urbanowicza szer. – do wiadomości.podpisał wiceprok. wojsk. 1 Armii /-/ Skulbaszewski, kpt. wyk. Landa, chor., 24.3.45r., M.S.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Roguski Tomasz

plut. 1945.02.12 Wiązownia–W-wa Raport Melduję że w dniu 12.II.45r. o godzinie 13-tej, podczas marszu na szosie Wiązownia – W-wa został przejechany przez samochód ciężarowy plut. Roguski Tomasz, s. Władysława, ur. w r. 1911 we wsi Szewnica (sic.), gm. Jadów, pow. Radzymin, i tamże zamieszkałego, z zawodu szewc, wykształcenia 4 klasy szkoły powszechnej, który poniósł śmierć na miejscu. Wyż/wym. (wyżej wymnieniony) został odwieziony do szpitala na Pradze. Plutonowy Roguski maszerował w 5-tej czwórce i podczas mijania się samochodu ciężarowego z traktorem – samochód wjechał w bok kolumny. Dwóch żołnierzy upadło w prawo, a plutonowy Roguski upadł pod tylne koło, które przeszło mu przez głowę. Samochód został ostrzelany i ze względu na duży najazd – samochodu nie dało się zatrzymać }najazd ¯ ros. najezd ]wtargni"cie; wtargni"cie w kolumn" wojska, tj. wypadek du/ego rozmiaru; ang. incrusion; inroad; collision ]of vehicles\|. dowódca kompanii /-/ Dąbrowski _por. Poczta polowa IIIż53340, M.p. [miejsce postoju] 13.II.45r. [1945.02.13]. raport ręcznie pisany, atramentem. Roguski Tomasz plut. 1945.02.12 szosa Lublin–W-wa s. Władysława, szewc, ur. w[ieś]. Leśniki (sic!), zam. Szewnica, gm[ina]. Jadów, pow. Radzymin, woj. W-wa. Do D-cy 3 zap. p. piechoty Raport Melduję że przesyła się raport d-cy komp. 3 Trzy}zdj"cie¢, $| śmiertelnym wypadku, który się stał w czasie marszu na szosie Wiązownia – W-wa, został przejechany przez ciężarowy samochód plut. Roguski Tomasz poniósszy śmierć na miejscu. Samochód nie zatrzymany. dowódca plutonu /-/Jankowski por. [podpis czyt.], st. adjutant batalionu. Poczta polowa 53340, M.p. [miejsce postoju] 14.II.45r. [1945.02.14]. cały ręcznie pisany, ołówkiem chemicznym. Roguski Tomasz plut. 1945.02.12 szosa Lublin–W-wa s. Władysława Do 1. szefa Sztabu 1 Armii W.P. 2. Oddziału Ewid. i Uzup. 1 Armii W.P. 3. Zarządu Pol.Eych. 1 Armii W.P. 4. Prokuratora 1 Armii W.P. 5. a/a (ad akta, do akt) MELDUNEK o nadzwyczajnym wypadku W dniu 12.II.1945r. o godz. 13:00, podczas marszu na szosie Warszawa Lublin, został przejechany przez samochód ciężarowy plut. Roguski Tomasz, który poniósł śmierć na miejscu. W/w [wyżej wymnieniony] został odwieziony do szpitala na Pradze. Samochód został ostrzelany, a ze względu na duży najazd [najazd – jak wyżej], samochodu nie udało się zatrzymać. dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor. nr 119, T.W. ręczny dopisek: 0125/III, 6.III.45r [1945.03.06]


ULEGLI NIESZCZęśLIWYM WYPADKOM

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


180

Poszukiwani przez rodziny

Na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy nr 0157 z dnia 27.7.45 [1945.07.27], proszę podać czy wojskowy... [nazwisko i imię, syn, data i miejsce urodzenia] znajduje się w Waszej jednostce. Ostatnią wiadomość rodzina otrzymała... z poczty polowej nr 53340. Altewicz Jan, s. Jana 1914, nie wykaz. 1945.04.02 Andruszkiewicz Antoni, s. Michała 1900, Łomża 1945.01.02 Awłasiewicz Witold, s. Leona 1911, nie wykaz. nie wykaz. ze słów: ranny, w szpitalu w Białymstoku Balkiewicz Antoni, s. Aleksandra 1901, Wilno nie wykaz. wg d-cy 3-go Zap. P.P., 1945.12.23 służy w jedn. poczty pol. 53340 Bar Adam, s. nie wykaz. 1902, Zydatycze 1945.03.08 Barecki Adam, s. Władysława 1925, nie wykaz. nie wykaz. Bartoszewicz Edward, s. Jana 1921, nie wykaz. 1945.03.17 ubył z 4-go Zapas. Pułku Piechoty Biały Wojciech, nie wykazany 1910, nie wykaz. nie wykaz. Bielawski Henryk, s. Stanisława 1920, Wilno 1945.03.30 Bielaziun Stanisław, s. nie wykaz. nie wykaz., Raduń 1945.04.07 Bis Michał, s. Józefa 1910, nie wykaz. nie wykaz. wg d-cy szpitala dla lekko rannych, nr 6, ubył do p-ty pol. 53340 Błażewicz Władysław, s. Wacława nie wykaz. 1945.03.03 Bocian Józef, s. Jana 1915.03.02 1945.02 Boczar Jan, s. Grzegorza nie wykaz. nie wykaz. wg d-cy 6-go szpitala lekko rannych, 1945.03.15 ubył do 3-go Zap. P.P. Borkowski Wiesław, s. nie wykaz. 1928, nie wykaz. nie wykaz. ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 W Borodajko Feliks, s. Franciszka 1906, nie wykaz. nie wykaz. Chajczyk Władysław, s. Józefa 1905, Edwardów nie wykaz. wg d-cy jedn. wojsk. 56775, 1945.02.20 ubył do komp. karnej, gdzie dowódcą jej ppor. Oriński Chilla Wiktor, s. Franciszka lat 33, nie wykaz. nie wykaz. prawdop. poległ w marcu 1945, proszę o stwierdzenie [zabity 1945.03.23, widnieje na liście strat bezpowrotnych, J.D.] Cisiński Tomasz nie wykaz. nie wykaz. rodzina otrzymała, że wybył do jedn. wojsk. poczty polowej 53340 M Czajkowski Alfons, s. Jerzego 1910, w. Klikalnica 1945.01.12 Czubak Władysław, s. Piotra 1929.03.15 1945.03.17 Dajczak Franciszek, s. Macieja 1900, nie wykaz. nie wykaz. Dargiewicz Longin, s. nie wykaz. nie wykaz. nie wykaz. ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 M Dąbrowski Jan, s. nie wykaz. nie wykaz. nie wykaz. wg d-cy 6-go szpitala lekko rannych, 1945.06.12 ubył do 3-go Zap. P.P. Dobek Bolesław, s. Władysława 1926.03.18 (?) zdjęcie poruszone, stąd dokładne dane trudnoczytelne Glińska Józefa, c. Łukasza 1927, Magdalów 1945.01.07 spod Berlina Góra Jan, s. nie wykaz. 1907.06.19 1945.04.26 ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 P Góra Jan, s. Stanisława 1907, nie wykaz. nie wykaz. Góralski Stanisław, s. Feliksa 1912, Trześń 1945.02 Górz Jan, s. Stanisława 1907, Oleśnica, woj. Kielce 1945.04.26 Grzyś Bolesław, s. Jana 1923, nie wykaz. 1945.04.27 Hałubski Władysław, s. Józefa 1923, nie wykaz 1945.01.27 Herman Ryszard, s. Antoniego 1922, nie wykaz nie wykaz. Huzikówna Jadwiga 1925, nie wykaz. nie wykaz. ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 A Janczura Michał, s. Józefa 1900, Radatycze nie wykaz. wg d-cy szpitala ewakuacyjnego, rozdzielczy nr. 68 1945.04.07 ubył do 3-go Zap. P.P. Januszczuk [nieczyt.], s. Agnostina 1922, nie wykaz. nie wykaz. Jarguz Józef, s. Józefa 1909, nie wykaz. nie wykaz. 1945.01.11 ubył do 3-go Zapas. P.P. [zdjęcie nieostre, dane niepewne] Jarmuła Henryk nie wykaz. 1944.11 Jarosiów Władysław, s. Jana 1912, Pod_ajczyki 1945.06 Jarzincuła Henryk, s. Władysława 1926, nie wykaz. 1944.09.15 Juzwa Piotr, s. Michała 1923.07.11 nie wykaz. K__to Józef, s. Dominika 1927, Wilno 1945.04.03 (Kuszto, K_nto?) Kałała Bronisław, s. Stefana 1910, nie wykaz. nie wykaz. Karnauch Jan, s. Eliasza 1921, nie wykaz. 1945.03.22 Karzulis (Kaszulis?) Witold, s. Bolesława 1923, nie wykaz. 1945.05.15 Kasprzak Wacław, s. nie wykaz. 1921, nie wykaz. nie wykaz. 1945.04.10 ubył do Katta Bronisław, s. nie wykaz. 1910, nie wykaz. nie wykaz. Kawecki Zygmunt, s. Andrzeja i Marii 1908, nie wykaz. 1945.04.03 Kluch Marcin, s. nie wykaz. nie wykaz., Zasiacz 1945.05.13 Kobiałka Andrzej, s. Jana 1913, nie wykaz. nie wykaz. ostatnią wiadomość otrzymano “z 62 szpit[ala]. ewak[uacyjnego].” J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Konopnicki Karol, s. Piotra 1905, Baworów 1945.04.03 Korsak Stanisław, s. Bronisława 1926, Wilno 1945.04.20 Koryczewski Kazimierz, s. Jana 1924, nie wykaz. nie wykaz. Korzeniowski Józef, s. Jana 1903, Lwów 1945.04.08 ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 Z Kosianowicz Adolf, s. Leona 1924, B...nieczyt. 1945.03 Kosionowicz (?) Kosiński Zygmunt, s. Franciszka 1913, Pirzniki 1945.04.26 Kot Władysław, s. Jerzego 1910, Roś 1945.02 Kowalczyk Jan, s. Franciszka 1911, nie wykaz. 1945.03 Krasinkiewicz Florjan, s. nie wykaz. 1904, nie wykaz. nie wykaz. Kulinicz Kazimierz, s. Jana nie wykaz. nie wykaz. ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 M Kurta Józef, s. Dominika 1927, Wilno 1945.07-04 Kutasiewicz Kazimierz, s. Wincentego 1921, nie wykaz. 1945.04 z Pomorza Laskowski Stanisław, s. Karola 1923, nie wykaz. nie wykaz. ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 Z Lorota Jan, s. nie wykaz. nie wykaz. nie wykaz. Ławiński Józef, s. Lenarda 1908, nie wykaz. 1945.06.15 ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 K Ławrynowicz Nikodem, s. Stanisława 1923, nie wykaz. 1945.04.07 ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 K Ławrzynowicz Nikodem, s. Jana 1923, nie wykaz. 1945.04.07 Łukasik Marjan Józef, s. Feliksa 1912, nie wykaz. 1944.03 był ranny i był w szpitalu w Dramburgu Machlewski Tadeusz, s. Feliksa (patrz Marchlewski Tadeusz, s. Feliksa) ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 C Makiel Stanisław, s. Józefy 1918, Miłejkowo 1944.12.29 Malewicz Władysław, s. Adolfa 1915, Horodyszcze 1945.02.24 ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 M Malinowski Władysław, s. Michała 1922, Suwałki 1945.04.02 Marchlewski Tadeusz, s. nie wykaz. nie wykaz. nie wykaz. Marchlewski Tadeusz, s. Feliksa 1912, nie wykaz. 1944.11.20 rodzina otrzymała, że ubył do jedn. wojsk. poczty polowej do 53340 C Mirnowski Wiktor, s. nie wykaz. nie wykaz. nie wykaz. Mosiewicz Stanisław, s. nie wykaz. nie wykaz. 1945.04.03 Nawrocki Jan, s. nie wykaz. nie wykaz. 1945.03.30 Nowak Antoni, s. Jana 1896, Simelnie nie wykaz. Oznatowski Zygmund (sic!), s. Piotra 1903, Ożyszkowicze (sic!) Orzeszkowicze lub Orzeszkowice < Orzeszko 1945.06.25 Pakoś Ludwik, s. Józefa 1913, nie wykaz. nie wykaz. wg d-cy 6-go szpitala lekko rannych, 1945.03.28 ubył do 3-go Zap. P.P. Pohrebny Paweł, s. Sergjusza 1919.05.03 1945.05.02 ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 P Prasilierski Michał, s. Stefana 1920, nie wykaz. 1944.12.(10?) Prasilerski (?) Przewłocki Jan, s. Bronisława 1907, Danilówka 1945.03.02 P__ków Eugeniusz, s. Stanisława 1925, Zborów 1945.05.01 Pusaków, Puszkar (?) Puszkar Eugeniusz, s. nie wykaz. 1925, Zborów 1945.05.15 Pypel Stanisław, s. Jana 1921, nie wykaz. nie wykaz. Radziewicz Franciszek, s. Władysława 1910, nie wykaz. 1945.04.10 Rajski Wincenty, s. nie wykaz. 1908, nie wykaz. 1944.08.15 Rzepniewski Czesław, s. Stanisława 1916, nie wykaz. 1945.03.01 Rzewóski (sic!) Bronisław, s. Bernarda 1908, Białokurze, pow. Tarnopol Rzewuski nie wykaz., spod Berlina Sapela Józef, s. nie wykaz. 1923, Radziechowy 1945.03 Sapela Józef, s. Rudolfa 1923, nie wykaz. nie wykaz. ubył do kompanii karnej przy 3-cim Zapas. Pułku Piechoty Sawczak Mikołaj, s. nie wykaz. 1902, nie wykaz. nie wykaz. Serafinowicz Henryk, s. Grzegorza 1908, Mińsk 1945.03.28 Skowron Henryk, s. Rocha nie wykaz. nie wykaz. ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 21494 Słycharz Stanisław, s. Wojciecha 1911, nie wykaz. nie wykaz. Sobol Władysław, s. Franciszka 1909, nie wykaz. 1944.11.16 Staszcz Stefan, s. Piotra 1925, nie wykaz. nie wykaz. Stelmach Władysław, s. Józefa 1907, _borzyn nieczyt. Stelmanowicz Franciszek, s. Michała 1912, nie wykaz. nie wykaz. Strużyński Stefan, s. Andrzeja nie wykaz. 1945.09.17 ostatnia wiadomość ze szpitala lekko rannych, nr 6. Szaniawski Andrzej, s. nie wykaz. nie wykaz. 1945.05.06 ostatni list z okolic Deutsch-Krone koło Białosławia i Szamocin Szczepanek Stanisław, s. nie wykaz. 1914, nie wykaz. nie wykaz. wg. dowócy szpitala, znajduje się w 3 Zapas. P.P. Szewczuk Władysław, s. Jana 1923, nie wykaz. 1945.02 Szot Tadeusz, s. Władysława 1924, Tarnopol 1945.03 ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 Z Szydlak Antoni, s. Stanisława 1923, nie wykaz. 1944.04


POSZUKIWANI PRZEZ RODZINY Tarnioliński Stefan, s. Grzegorza 1925, nie wykaz. 1944.12.02 18.I.45 [1945.01.18] matka otrzymała wiad. że wybył... podać gdzie Tejtelbaum Adaś, s. Izaka 1924, Głębokie 1945.03.11 wg doniesienia d-cy 6-go szpitala lekko rannych ubył do 3-go Zap. P.P. Topolski Bolesław, s. Józefa 1926, Baranowicze nie wykaz. wg d-cy 6-go szpitala lekko rannych, 1945.03.06 ubył do 3-go Zap. P.P. Tryfon Wacław, s. Stanisława 1922.04.15 1945.04.01 T_czysławicz Bernard, s. nie wykaz. nie wykaz. 1945.02.11 Turczysławicz (?) Turczynowicz Bernard, s. nie wykaz. nie wykaz. 1945.02.21 Turczynowicz Bernard, s. nie wykaz. 1925.05.21 1945.02.11 ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 W Turkiewicz Eugienjusz Artur, s. Karola 1915.04.15, Łuck 1945.01 Ulewicz Jan, s. Jana 1914, nie wykaz. nie wykaz. 12.04.45 [1945.04.12] ubył do szpitala Wasilewski Michał, s. Stefana 1922, Miłejkowo 1944.12.20 Wąsowicz Czesław, s. Wiktora nie wykaz. nie wykaz. do 1945.03.07 służył w kompanii ochrony sztabu Pułku, poszukiwany przez matkę – Celestynę Wąsowicz z Olsztyna Wiśniewski Wacław, s. Stefana 1922, nie wykaz. 1944.12.20 Wróblewski Antoni, s. Karola 1923, nie wykaz. nie wykaz. wg d-cy 3-go plut. szkolnego czołgów, 1945.02.02 ubył do komp. karnej Zagmaniak Józef, s. nie wykaz. 1926.02.19, Janów 1945.03.07 Zawierucha Mieczysław, s. Adama 1923, nie wykaz. 1945.01.06 Zdanowicz Jan, s. nie wykaz. nie wykaz. nie wykaz. Zdziejowski Wojciech, s. Pawła 1901.04.22 nie wykaz. ostatnią wiad. rodzina otrzymała z jedn. wojsk., poczty polowej 53340 Z Ziemiański Marian, s. Józefa 1909, nie wykaz. nie wykaz. wg d-cy szpitala ewak. 2138, ubył do 11 pułku piechoty Żak Maciej, s. Karola nie wykaz. nie wykaz. wg d-cy 6-go szpitala lekko rannych, 1945.03.02 ubył do 3-go Zap. P.P. Żarajczyk Aleksander, s. Mateusza 1923, nie wykaz. nie wykaz. wg d-cy 6-go szpitala lekko rannych, 1945.05.19 ubył do 3-go Zap. P.P. Żołędziewski Bronisław, s. Jana 1904, nie wykaz. nie wykaz. Trzy zdjęcia wyszły nam nieostre o poszukiwanych żołnierzach, przez ich bliskich, rodziny. Ponieważ każda informacja w sprawie jest na wagę złota, zamieszczę tu dane których nazwisk zdjęcia te dotyczą, jak te notki odszukać w tomach, gdyby ktoś koniecznie je chciał mieć lub znać. W tym celu przytoczę tu dane z sąsiednich kartek, bo kartki w tomie są numerowane, w prawym ich górnym rogu, a dane na nieostrych zdjęciach na ile da się tylko je odczytać. I zaznaczam jednocześnie, że są wyjątkowo niepewne, zawierają błędy, lub mogą je zawierać. Nieostre zdjęcia wyszły z kartek o numerach: 450, 469, i 471. Strona Nazwisko i imię, imię ojca 449. Skowron Henryk, s. Rocha 450. nieostre, Jaruszczuk s. Augusta 451. Bocian Józef, s. Jana 452. Ulewicz Jan, s. Jana 453. Wróblewski Antoni, s. Karola

Rocznik nie wykaz. 1922 nie wykaz. 1914 1923

466. 467. 468. 469. 470. 471. 472.

1922 1912 1921

Herman Ryszard, s. Antoniego Tarnów Władysław, s. Jana Kasprzak Wacław, s. nie wykaz. nieostre, zupełnie nie do odczyt. Marchlewski Tadeusz, s. Feliksa nieostre, Jaroka Józef, s. Józefa Dąbrowski Jan, s. nie wykaz.

1912 1900 nie wykaz.

Dwie notki dotyczą poszukiwanych żołnierzy, przeniesionych do innych jednostek, już po zakończeniu wojny, w 5 miesięcy, obie z 1945.10.27, adresowane do 11 Pułku Piechoty w skład którego wszedł 3 Zapas. Pułk Piechoty: 465. Kosiński Zygmunt, s. Franciszka 1913 467. Tarnów Władysław, s. Jana 1912 Zakładam więc, że jest to zwykły znak zapytania, nic złego ich nie spotkało ze strony wroga zewnętrznego, tj. Niemców.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


190

Karani rozkazami, orzeczeniami sądów 190-1

kary wymierzone

Z plutonu gospodarczego i służby wetenaryjnej 3 Zapas. Pułku Piechoty; załącznik do sprawozdania Lp. Nazwisko i imię Stopień 1. Krzywy Antoni strz. 2. Chyliński Stanisław strz. 3. Kraśnicki Józef strz. 4. Jaworski Józef strz. 5. Chaszczowy Jan strz. 6. Chaszczowy Jan strz. 7. Drajblat Cydyk plut. Rozkaz Specjalny nr 288, z dn. [zdjęcie]¢ sierpnia 1944 Gurianow Sergiusz, s. Gawriła ppor. znajdujący się w rezerwie oficerskiej Armii, w dniu 23.06.1944r. bez zezwolenia dowództwa odszedł do 4-go pułku piechoty, i wrócił dopiero 24.06.1944 r. O przybyciu swym do rezerwy oficerskiej różnież nikumu nie zameldował. W dniu 24.06. 1944r. wysłano z rezerwy oficerskiej grupę oficerów do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Riazaniu. ...itd. Choć nie był w spisie, zebrał swoje rzeczy i samowolnie odjechał z grupą do Szkoły. Z Riazania wrócił pod eskortą chor. Jedlińskiego. Za próbę uchylenia się od czynnego udziału w walce rozkazuję: podporucznika Gurianowa Sergiusza, s. Gawryła skierować do kompanii karnej na okres jednego miesiąca, oraz zdegradować do stopnia szeregowca na czas przebywania w kompanii karnej. Rozkaz powyższy odczytać wszystkim oficerom. podpisał: członek Rady Wojennej /-/ Zawadzki, gen. bryg. dowódca 1 Armii W.P. /-/ Berling, gen. bryg., szef sztabu Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. za zgodność: p.o. pomocnika szefa 2-go Ref. Oddz. Personalnego 1 Armii /-/ Skuratowicz, kpt., [zdjęcie]¢.8.44r. [1944.08.?] ręcznie: Sz. szt [szef sztabu]. Odczytać na oficerskiej zbiórce, Ziarkowski, 23.8.44 Rozkaz Oficerski nr 0181, m.p. Chopinów, o skierowaniu Święcickiego Edwarda ppor. kierownika rusznikarni szkoły chorążych do kompanii karnej, na przeciąg jednego miesiąca, za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych, w podróży do Kijowa, 4.07.1944 [1944.07.04] bo po drodze ładował nań różne bagaże, za opłatą. podpisał: członek Rady Wojennej /-/ Świerczewski, gen. bryg. także: [zdjęcie]¢ szef 2 Ref. Oddz. Pers. 1 Armji. Rozkaz Specjalny nr 289, z dn. 26 sierpnia 1944 Curoczkin Michał, s. Piotra mjr. d-ca 13-go Pułku Artylerii Samochodowej, będąc na stanowisku pomocnika wojskowego komendanta Rostowskiego Garnizonu, 25 lutego 1944 r. otrzymał z punktu Rozdzielcego braci Berekczijewych i ich znajomych: Zarifułowa, Czernowa, Merlina, i Meżerickiego, poczem bez należytego sprawdzenia skierował ich na służbę wojskową do kompanii administracyjnej tegoż Garnizonu. Major Curoczkin zamieszkiwał u barci Berekczijewych dlatego też często obcował z ich znajomymi. Jak się okazało później, Zarifułow, Czernow, oraz Merlin byli uczestnikami zbrojengo napadu czyniąc kradzieże pośród ludności cywilnej. ... Za powyższe czyny karzę majora Curoczkina Michała, s. Piotra 14-dniowym aresztem domowym z potrąceniem 50% poborów za każdy dzień aresztu. podpisał: dowódca 1 Armii W.P. /-/ Berling, gen. bryg., szef sztabu 1 Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. za zgodność: p.o. pomocnika szefa 2-go Ref. Oddz. Personalnego 1 Armii /-/ Grabowski, chor., 7.9.44r. [1944.09.07] Rozkaz Specjalny nr 0168, z dn. 8 lipca 1944 Kornijenko Jan, s. Prokopa chor. d-ca plutonu zmotoryzowanej kompanji telegraficznej 1-go Samodzielnego Pułku Łączno.ci, w dniu 29 maja 1944r. udał się wraz z szeregowcem swego plutonu _szewiczem Janem do wsi Chopinów, gdzie obydwaj upili się samogonem, po czym pijani powrócili do oddziału. To samo zajście miało miejsce dnia 7-go i 8-go czerwca. Chorąży Kornijenko nie reagował na nieprawne trwonienie majątku państwowego przez swego podwładnego, szeregowca _szewicza, a nawet brał udział w tym. Dnia 8 czerwca wymienił wraz z nim mundur wzięty z kompanji za samogon i masło u mieszkanki wsi Chopinowo. Niezależnie od powyższego, chor. Kornijenko niejednokrotnie podważał autorytet korpusu oficerskiego Armji. Postępując niezgodnie z etyką oficera, naruszył cześć i honor oficera _skiego. Wyrok Oficerskiego Sądu Honorowego zatwierdzam i rozkazuję: chorążego Kornijenko Jana, s. Prokopa zdegradować do stopnia sierżanta.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

podpisał: członek Rady Wojennej /-/ Zawadzki, gen. bryg. dowódca 1 Armii W.P. /-/ Berling, gen. dyw., szef sztabu Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. za zgodność: szef 2-go Ref. Oddz. Personalnego 1 Armii, /-/ Czerner, mjr., nr. 631 ręcznie dopisek: Sz. Szt., Przeczytać na źburce oficerów – Ziarkowski, 12.7.44 [1944.07.12] Rozkaz Specjalny nr 240, z dn. [zdjęcie]¢ (lipca?) 1944 Czernyszew Anatol, s. Jakóba ppor. d-ca plutonu ruchomych środków łączności 1-go Samodzielnego Pułku Łączności, w pierwszych dniach maja otrzymał rozkaz dostarczenia pilnych i tajnych pism ze składnicy meldunkowej, do jednostek Armii. Zamiast tego, pojechał do Łucka, gdzie pił w towarzystwie podwładnych i na składnicę meldunkową powrócił w nietrzeźwym stanie, przynosząc z powrotem część pism, których nie dostarczył na miejsce przeznaczenia. Dnia 4 czerwca upił się na składnicy meldunkowej i – pijany – wszczynał kłótnie z gońcami, nie pozwalając im wypełnić otrzymanych rozkazów. Dnia 5 czerwca 1944 r. podporucznik Czernyszew pojechał na lotnisko Oddziału Łączności. Znajdując się w stanie nietrzeźwym, wywołał kłótnię z oficerami Oddziału Lotniczego. ...itd. Wyrokiem Oficerskiego Sądu Honorowego 1-go Samodzielnego Pułku Łączności podporucznik Czernyszew Anatol, s. Jakóba został zdegredowany do stopnia szeregowca, ze skierowaniem do kompanii karnej. Wyrok Oficerskiego Sądu Honorowego zatwierdzam i rozkazuję: [jak wyżej]. podpisał: członek Rady Wojennej /-/ Zawadzki, gen. bryg. dowódca 1 Armii W.P. /-/ Berling, gen. bryg., szef sztabu Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. za zgodność: szef 2-go Ref. Oddz. Personalnego 1 Armii, /-/ Czerner, mjr., nr. 610 ręcznie dopisek: Sz. Szt., Przeczytać na zbiórce oficerów – Ziarkowski, 12.7.44 Rozkaz Specjalny nr 0290, z dn. 28 sierpnia 1944 Słodkow Andrzej, s. Jewstignieja, kpt. starszy wykładowca taktyki Kursów Chorążych, dnia 20 sierpnia 1944 r. wypił nadmierną ilość alkoholu i w stanie nietrzeźwym wyszedł na ulicę miasta Łucka, gdzie wszczął szereg awantur pośród ludności cywilnej i wojskowej. Dalej następują opisy jego wybryków w stanie upojenia alkoholowego. Wyrokiem Sądu Honorowego Starszych Oficerów Kursów Chorążych zdegradowany do stopnia starszego sierżanta. Wyrok zatwierdził dowódca 1 Armii W.P. /-/ Berling, gen. bryg., szef sztabu 1 Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. za zgodność: p.o. pomocnika szefa 2-go Ref. Oddz. Personalnego 1 Armii /-/ Grabowski, chor. Rozkaz Specjalny nr 289, z dn. 26 sierpnia 1944 Kowalski Marian, s. Stanisława chor. 3-go Pułku Ułanów, Brygady Kawalerii 17.7.1944r. [?] samowolnie oddalił się od oddziału do stacji kolejowej Klewań, poczem pojechał do m. Żytoń [między Włodzim. Woł. a Ustiługiem, J.D.], wrócił zaś dopiero 16.7.44r. [coś źle z datami, bo odwrócenie następstw, J.D.]. Postanowieniem Oficerskiego Sądu Honorowego 3-go Pułku Ułanów, ukarać chor. Kowalskiego Mariana przez wstrzymanie dalszego awansu na przeciąg 1 roku, z zastrzeżeniem, że jeśli w przeciągu roku powtórzy się najmniejsze przewinienie – zostanie oddany pod sąd polowy. Wyrok zatwierdził: o.p. dowódca 1 Armii W.P. /-/ Berling, gen. dyw., o.p. szef sztabu 1 Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. za zgodność: p.o. pomocnika szefa 2-go Ref. Oddz. Personalnego 1 Armii /-/ Wadejko, por., 28.8.44r. [1944.08.28] Rozkaz Specjalny nr 0310, z dn. 19 września 1944 [1944.09.19] Spinner Maks, s. Natana ppor. z-ca d-cy kompanii 5-go Pułku Piechoty, 2-giej Dywizji Piechoty, dnia 25 lipca 1944, w czasie przemarszu p.p. przez m. Chełm, samowolnie oddalił się od swego oddziału i powrócił dopiero dnia 7 sierpnia do m. Puławy, w czasie gdy 5 p.p., po wykonaniu zadania bojowego, wyruszył na nowe miejsce postoju. I tu następuje ciąg dalszy oskarżeń i wyjaśnień; wyjaśnienia że ppor. Spinner miał wypadek motocyklowy i przebywał w szpitalu, od dn. 28 lipca do 5 sierpnia, a oskarżenia że fałszował dokumenty i okłamywał przełożonego. Za dokonane czyny, rozkazuję ppor. Spinnera Maksa, s. Natana, skierować do kompanii karnej na przeciąg 3-ch miesięcy z jednoczesną degradacją do stopnia szeregowca. podpisali: d-ca 1 Armii /-/ Berling, gen dyw., i szef sztabu 1 Armii /-/ Strażewski, płk. za zgodność: pom. szefa 2 Ref. Oddziału Personalnego 1 Armii /-/ Sadejko Rozkaz Sądu Honorowego Starszych Oficerów 3 Dywizji Piechoty nr 0308 z dn. 12 września 1944 [1944.09.12], o zdegradowaniu


KARANI Demińskiego Antoniego, s. Józefa mjr. do stopnia porucznika i przenieść na niższe stanowisko, za wszczynanie bójek po pijanemu. 21 lipca 1944, po wypciu nadmiernej ilości wódki z kpt. Gabrierem, wszczął bójkę z nim, w jej wyniku wybił mu oko. 26 lipca 1944 mjr. Demiński pobił ppor. Obelinole. podpisali: szef sztabu 1 Armii /-/ Strażewski płk. d-ca 1 Armii /-/ Berling, gen. dyw. wyk. Wadejko, ppor. 14.9.44 [1944.09.14]. Rozkaz Specjalny nr 240, z dn. [zdjęcie]¢ [lipca?] 1944 Postny Mikołaj, s. Onisina ppor. d-ca 9-tej kompanii 3-go Zapas. P.P., pracując na danym stanowisku przy otrzymywaniu umundurowanai dla kompanii przywłaszczył 20 metrów podwójnego materiału na ręczniki i szereg innych sort mundurowych. Niesumiennie wykonywał swe odowiązki służbowe. W drodze z Sum do Kiwerc, porzucił swą kompanię na przeciąg 7-miu dni. Systematycznie wydalał się poza obręb obozu. Był zauważony na spacerach w lesie, nocą z niewiadomymi kobietami, wskutek czego zachorował na chorobę weneryczną. ...itd. Oficerski Sąd Honorowy 3-go Zapas. P.P. postanowił porucznika Postnego Mikołaja, s. Onisina, zdegradować do stopnia chorążego. W myśl powyższego rozkazuję: por. Postengo Mikołaja, s. Onisina zdegradować do stopnia szeregowca i skierować do kompanii karnej na okres 3-ch miesięcy. podpisał: członek Rady Wojennej /-/ Zawadzki, gen. bryg. dowódca 1 Armii W.P. /-/ Berling, gen. bryg., szef sztabu Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. za zgodność: p.o. szefa 2-go Ref. Oddz. Personalnego 1 Armii /-/ Skuratowicz, 13.8.1944 r. [1944.08.13]. Rozkazem specjalnym nr 0241, [zdjęcie]¢lipca 1944 [1944.07.?]. Oficerski Sąd Honorowy rozkazał: 1. Solenkowa Pawła s. Grzegorza zdegradować do stopnia starszego sierżanta, i pozbawienia prawa zajmowania stanowiska d-cy plutonu na okres 6 miesięcy, a. za systematyczne uchylanie się od obowiązków służbowych, b. za polecenie szeregowcowi Szperberowi by kupił mu wódkę za swoje pieniądze, c. za wymianę swoich starych, podartych butów u szer. Sikory, z obietnicą dopłaty 200 rubli, której nie wykonał; ponadto, pożyczył od niego 300 rubli, 2. ppor. Jabidina Piotra, syna Teodora, drugiego pomocnika szefa sztabu 10 P.P, zdegradować do stonia chorążego, za noszenie orderów którymi odznaczony nie był. podpisali: d-ca 1 Armii /-/ Berling, gen. dyw. członek Rady Wojennej /-/ Zawadzki, gen. bryg. szef sztabu 1 Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. za zgodność /-/ Skuratowicz, kpt., p.o. pom. szefa 2 Ref. Oddz. Personalnego 1 Armii 5.8.44r. [1944.08.05]. Postanowieniem Sądu Wojskowego 1 Armii W.P. Panasiewicz Ludwik, syn Jana, por. pomocnik szefa oddziału samochodowego 1 Armii, ukarany zdegradowaniem do stonia szeregowca, skierowaniem do kompanii karnej i pozbawienia wolności na lat 5, z zawieszeniem do czasu zakończenia działań wojennych, za nadużycia natury gospodarczej w okresie od 10 marca do 10 maja 1944. W rozkazie wyliczone są jego przestępstwa, w tym: • bezprawne pobieranie w Moskwie dodatku oficerskiego dla szer. Trytka Stanisława, • przywłaszczenie części zapasowych do motocykla (wyliczonych z nazwy), • przywłaszczenie części mundurowych (w rozkazie są one wyliczone). podpisali: szef sztabu 1 Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. d-ca 1 Armii /-/ Berling, gen. dyw. za zgodność /-/ Grabowski, chor., p.o. pom. szefa 2 Ref. Oddz. Personalnego 1 Armii wykonał: Wadejko, por. 22.8.44r. [1944.08.22]. Rozkazem dowództwa 1 Armii W.P. Gajew Michał, syn Leona, ppor. skierowany do kompanii karnej na okres jednego miesięca, i zdegredowaniem do stopnia szeregowca w tym okresie, za kradzież butów kierzowych z magazynu Rezerwy Oficerskiej Armi podpisali: d-ca 1 Armii /-/ Berling, gen. dyw. członek Rady Wojennej /-/ Zawadzki. gen. bryg. za zgodność /-/ Skuratowicz, kpt., p.o. pom. szefa 2 Ref. Oddz. Personalnego 1 Armii wykonał: Wadejko, por. [zdjęcie]¢8.44r. [1944.08.?]

Rozkazem dowództwa 1 Armii W.P. Pińkowski Konstanty kpt. starszy adjutant 2-go batalionu 2 P.P usunięty z zajmowanego stanowiska i przeniesiony do kompanii karnej na przeciąg dwóch miesięcy, ze zdegradowaniem stopnia do szeregowca w tym okresie, za prowadzenie 1 sierpnia 1944r. w stanie nietrzeźwym oddziałów batalionu do miejsca koncentracji przez Wisłę. podpisali: szef sztabu 1 Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. d-ca 1 Armii /-/ Berling, gen. dyw. za zgodność /-/ Grabowski, chor., p.o. pom. szefa 2 Ref. Oddz. Personalnego 1 Armii wykonał: Wadejko, por. 30.8.44r. [1944.08.30]. Rozkazem dowództwa 1 Armii W.P. Wierzbicki Wilhelm, s. Stanisława, mjr. szef oddziału obrony przeciwlotniczej artylerii Armii, skierowany do kompanii karnej na okres trzech miesięcy, i zdegredowaniem do stopnia szeregowca w tym okresie, za ucieczkę z kierowcą po spowodowaniu wypadku samochodowego, 8 sierpnia 1944r. [1944.08.08], w stanie nietrzeźwym aroganckim traktowaniu polskich oficerów – por. Sobolewskeigo i sierż. Szlagiera – ścigających ich obu, pobiciu Szlagiera, a gdy w końcu zatrzymany w punkcie kontrolnym Armii Czerwonej, wyzwał polskich oficerów “polskie mordy”. Okazało się też, że jego szofer, kpr. Guszelniarow Jakub, nie posiada prawa jazdy. podpisali: szef sztabu 1 Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. d-ca 1 Armii /-/ Berling, gen. dyw. za zgodność /-/ Grabowski, chor., p.o. pom. szefa 2 Ref. Oddz. Personalnego 1 Armii wykonał: Wadejko, por. Rozkaz specjalny nr 0288 z dn. 25 sierpnia 1944 [1944.08.25], o przeniesieniu Ostrowskiego Aleksandra por. do kompanii karnej, na przeciąg dwóch miesięcy, i zdegradowaniu go na ten okres do stopnia szeregowca, za zaniedbanie działań bojowych przy przekraczaniu Wisły, z 3-cią kompanią i kompanią rusznic przeciwpancernych, wytyczonych mu przez por. Chlustowa. podpisali: szef sztabu 1 Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. d-ca 1 Armii /-/ Berling, gen. dyw. za zgodność /-/ Grabowski, chor., p.o. pom. szefa 2 Ref. Oddz. Personalnego 1 Armii 7.9.44r. [1944.09.07]. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 27 grudnia 1944 r. Sąd Wojskowy 1-szej Armii W.P. na rozprawie w miejscu postoju [w Woli Karczewskiej, J.D.] 3-go zap. pułku piechoty, w składzie: 1. Michniewicz A., płk. – jako przewodniczący 2. Baraniuk St., por. 3. Przegaliński (ławnik), ppor. – jako sędziowie z udziałem Smetany _. – jako protokulanta w nieobecności oskarżyciela i obrońcy, rozpoznawszy sprawę szer. 3-go zapasowego pułku piechoty Stasiaka Stanisława, s. Michała, szer. ur. 1923 w Piotrowicach Wielkich, gm. Garbów, pow. Puławy, woj. Lublin, Polaka, kawalera, z zawodu szewca, z wykształcenia 5 oddziałów szkoły powszechnej, niekaranego, w Wojsku Polskim od sierpnia 1944 r. – oskarżonego o popełnienie przestępstwa z art. 118, §1, łącznie z art. 115 KKWP – ustalił na przewodzie sądowym, że oskarżony Stasiak Stanisław w dniu 7 września 1944, w czasie wojny, wbrew swemu obowiązkowi wojskowemu, opuścił swą jednostkę w celu uchylenia się od służby wojskowej na czas dłuższy, udając się do miejsca swego zamieszkania, do wsi Piotrowice Wielkie, a w dniu 20 września został zatrzymany w gminie Garbów... itd. Na podstawie powyższych, Sąd orzekł Stasiaka Stanisława, s. Michała skazać na mocy art. 118, §1 KKWP na karę więzeinia przez lat osiem (8), a na mocy art. 65 KKWP wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności odroczyć do chwili zakończenia działań wojennych. Wyrok jest ostateczny i zaskarżeniu nie podlega. przewodniczący /-/ Michniewicz A., płk. sędzia /-/ Baraniuk St., por. ławnik /-/ Przegaliński _, ppor. za zgodność: st. sekretarz Sądu 1 Armii W.P. /-/ Smetana _. Postanowienie datowane Ostrów Wlkp. dnia 30 października 1945 [1945.10.30]. Oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 4-tej D.P., Duhnik ppor., po rozpatrzeniu materiału dochodzenia w sprawie przeciw 12-tu podoficerom z 10 p.p. oraz 11 p.p. podejrzanym o samowolne oddalenie się od grupy podoficerów, prowadzonej przez por. Ringa, z Biedruska, w dniu 6.10.45r [1945.10.06].

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KARANI ustalił: [że wymienieni w punktach 8–12, z 3 Zapas. pułku piechoty]: 8. Kowalewski Stefan plut. zam. w Garbalinie 9. Czekalski Teodor kpr. zam. w Topoli Królewskiej 10. Buciak Kazimierz kpr. zam. w Dębino 11. Garstka Kazimierz kpr. zam. w Łęczycy 12. Pierowicz Zdzisław plut. zam. w Łęczycy • udali się do swych domów w celu zmiany bielizny, naprawy butów, oraz zaopatrzenia się w żywność; w domu przebywali od 2-ch do 4-ch dni. • w podróż wydano im suchy prowiant na 5 dni, a czas transportu przeciągnął się do 10-ciu dni. • dołączyli do grupy Ringa w Bydgoszczy, w dniu 16.10.45 [1945.10.16] • że wymienieni, przebywając w wojsku przez okres 6 miesięcy, nie mają jeszcze wyrobionego poczucia dyscypliny wojskowej, postanowił: 1. dochodzenie w niniejszej sprawie umorzyć. 2. wystąpić z wnioskiem do d-cy 4 D.P. o ukaranie wyżej wymienionych podoficerów w drodze dyscyplinarnej, a mianowicie skierowaniem wszystkich wymienionych podoficerów do oddziału karnego na okres 6 tygodni, oraz obniżeniem o jeden stopień posiadanego przez wymienionych stopnia wojskowego. ..itd. podpisał: oficer śledczy Wojsk. Prokuratury /-/ Duhanik, ppor. “Zatwierdzam” wojskowy prokurator 4-tej D.P. /-/ Panas, ppor. Pismo adresowane: Do Dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego Przedkładając przy niniejszym akta dochodzenia w sprawie chor. Dewiatycha Andrzeja chor. za pijaństwo i wszczęcie awantury jak równierz (sic!) niejednokrotnego powtarzania się podobnych wypadków, wnoszę o zdegradowanie chor. Dewiatycha do stopnia szeregowca i skierowanie go do kompanii karnej. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Milewski, por., nr 76, T.W. ręcznie: [D90/III?], 29.XI.44 [1944.11.29] Rozkaz Oficerski nr 17 w kopii ledwo czytelnej, sens treści tu przytoczę, ma ile będę mógł. 1. Dnia 2.11.1944 r. Majewski Dmitrij mjr. __ [4 litery, _ia_?] zakazu Szefa Łączności Pułku, samowolnie opuścił swoją jednostkę, 9-ty Samodzielny Liniowy Batalion Łączności, i w ciągu 2-go i 3-go listopada oddalił się 65 km od swojej jednostki, przejeżdżając bez zezwolenia dwukrotnie granicę do Rawy Ruskiej. 2. Wyjazd mjr. Majskiego nie nosił charakteru służbowego, i dla prywatnego celu polecił swojemu zastępcy, kpt. Braginowi wypisać rozkaz wyjazdu, jakoby z polecenia szefa Łączności Wojska Polskiego. 3. Skutkiem lekkomyślnego wyjazdu bez należytego zezwolenia na prawo jazdy mjr. Majski Dmitrij spowodował rekwizycję samochodu. Za powyższe, udowodnione przewinienie degraduję mjr. Majskiego do stopnia kapitana. Rozkaz niniejszy należy podać do wiadomości wszystkim oficerom do kapitana włącznie. podpisali: Naczelny Wódz Wojska Polskiego /-/ Michał Rola-Żymierski, szef Sztabu Głównego Naczelnego Dowództwa /-/ Żarko-Żarkowski, szef Oddziału Personalnego /-/ Krycki, płk. za zgodność: szef kancelarii Oddziału Personalnego /-/ J___ nieczyt., por. zarejestrowano 4 grudnia 1944. dopisek Ziarkowskiego: Sz. szt., Odczytać na oficerskiej odprawie do kapitana włącznie, 8.12.44 [1944.12.08]. Do Dowódcy Szpitala nr 2343 W załączeniu przesyłam Postanowienie Prokuratury Wojskowej 1 Armii w sprawie ukarania Wasyliewa Pawła, szer. który został skierowany do 3-go Zap. P.P. w dniu 12.11.1944 r. [1944.11.12] do Waszej jednostki. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. [zdjęcie]¢ grudnia 1944 [1944.12.?], 0245/tjn Meldunek adresowany: Do Prokuratora Wojskowego 1 Armii W.P. Załączony akt dochodzeń s sprawie nadużyć służbowych popełnionych przez Kałamażnika Józefa ppor. z 3 Zapas.P.P. przesyłam celem dalszego postępowania. Ppor. Kałamażnik Józef, będąc na stanowisku kierownika garażu samochodowego 3 Zap. p.p., w dniu 20 września 1944 r. zawiózł jedną beczkę benzyny w ilości 200 kg, do Lublina na ul Piłsudskiego nr 18 i tam zostawił tę benzynę u plut. Staniewicza, który pracował w tym czasie jako oficer prowiantowy 3 Zap. p.p. na Majdanku w Lublinie. ...itd. Benzynę przeznaczoną dla wojska używał do celów przywatnych – do transportu rodziny Staniewicza, z Łucka do Lublina, bądź sprzedawał ją; w jednym wypadku wymienił na parę butów chromowych. Kończy: Ppor Kałamażnik Józef pozostaje obecnie w areszcie tut. pułku do dyspozycji Prokuratury Wojskowej. podpisał Nacz[alnik]. otdieła i ko__ /-/ major Wi_. 18.XII.44g [god] J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

ręczny dopisek Ziarkowskiego, z datą 19.12.44: Szef sztabu; Napisać meldunek do d-cy 1 Armii W.P. z prośbą o zdegradowanie i skierowanie do kompanii karnej chor. (sic!) Kałamażnika Józfa za sużbowe nadużycia i wykorzystania pędnego materiału do celów prywatnych. Pismo: Do D-cy 3 Zap. Pułku Piech. płk. dypl. Ziarkowskiego W przesłanym Wam odpisie postanowienia w sprawie nadużyć gospodarczych w baonie rozdzielczym, wystąpiłem z wnioskiem o ukaranie Ostrowskiego por. w drodze dycyplinarnej. Prosiłem o zawiadomienie mnie odnośnie podjętej decyzji. Ponieważ do tej pory nie zawiadomiono mnie o wymiarze nałożonej kary dyscyplinarnej, proszę możliwie rychło zawiadomić mnie w powyższej sprawie i w odpowiedzi proszę powołać się na nasz nr sprawy. podpisał: wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Skulbaszewski, kpt. nr 041/pr, 3.01.45 r. [1945.01.03] zarejestrowano 4.01.1945 [1945.01.04] ręcznie: szef taj kanc; dać otpis. L. Królikowski, 4.1.45 [1945.01.04] Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 30 grudnia 1944 r. Sąd Wojskowy 1-szej Armii W.P. na rozprawie w miejscu postoju [w Woli Karczewskiej, J.D.] 3-go zap. pułku piechoty, w składzie: 1. Baraniuk Stanisław, por. – jako przewodniczący 2. Tadeusz Tomajer, por. 3. Romuald Piotrowski (ławnik), por. – jako sędziowie z udziałem Teofila Karczmarza, chor. – jako protokulanta w nieobecności oskarżyciela i obrońcy, rozpoznawszy sprawę kpr. radiotelegrafisty 3-go zapasowego pułku piechoty Połońskiego Czesława, s. Jana i Anny, ur. 1916 w Radomsku, woj. Łódź, Polaka, żonatego, z zawodu elektromontera, z wykształcenia 7 klas szkoły powszechnej, nie karanego, w Wojsku Polskim od 1938 do września 1939, i od sierpnia 1944 r. – oskarżonego o popełnienie przestępstw przewidzianych w art. 118, §1, w związku z art. 115 KKWP, i w art. 134 KK z r. 1932 – ustalił na przewodzie sądowym, że oskarżony Połoński Czesław w dniu 26 października 1944, wbrew swemu obowiązkowi wojskowemu w czasie wojny, w celu trwałego uchylenia się od obowiązku wojskowego, samowolnie opuścił swą jednostkę, przebrawszy się w cywilne ubranie, i został w dniu 10 grudnia 1944 zatrzymany w Wesołej przez żołnierza Szandałę z 1-go samodzieln. baonu chemicznego. W dniu 10 grudnia 1944, w chwili przytrzymania przez szer. Szandałę obiecywał udzielić temuż korzyści majątkowej w wysokości 2000 zł celem skłonienia go do naruszenia obowiązku służbowego, tj. puszczenia Połońskiego. Na podstawie powyższych ustaleń, Sąd orzekł • Połońskiego Czesława, s. Jana skazać na mocy art. 118, §1 KKWP na karę więzienia przez lat dziesięć (10), a na mocy art. 47 KKWP zdegradować ze stopnia kaprala do szeregowca. • wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności odroczyć na mocy art. 65 KKWP do chwili zakończenia działań wojennych, z tym że skazany zostaje skierowany do oddziału karnego. Wyrok jest ostateczny i zaskarżeniu nie podlega. przewodniczący /-/ Baraniuk, por sędzia /-/ Tomajer por. ławnik /-/ Piotrowski. za zgodność: sekretarz Sądu 1 Armii W.P. /-/ Karczmarz, chor. Pismo: Do Dowódcy 10-go Szwadronu Łączności Przesyłając wyciąg z rozkazu ukarania Deca Mikołaja st. ułana zaświadczam, że wymieniony nałożonej kary w tyt. pułku nie odbył. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Przegaliński, ppor. maszynista: B_lski (Bilski?), dn. 24.10.1944 [1944.10.24] Pismo: Do Dowódcy 3 Pułku Zapasowego Piechoty W załączeniu przesyłam odpis wyroku w sprawie Połońskiego Czesława, s. Jana kpr. podpisał: prezes Sądu Wojskowego 1 Armii W.P. /-/ Michniewicz, płk. dn. 10 stycznia 1945, nr 185/S.44 Zarejestrowano 18.01.1945 [1945.01.18] Pismo datowane: Ostrów Wlkp., dnia 8 listopada 1945, adresowane: o Szefa Informacji 11-go Pułku Piechoty w Szczypiornie. Rozkazem d-cy 4-tej D.P. nr 23/Z, z dnia 2.11.45r. [1945.11.03] ukarani zostali niżej wymienieni podoficerowie z Waszego pułku, skierowaniem do oddziału karnego na okres 6-ciu tygodni, oraz obniżeniem posiadanych przez nich stopni, o jeden stopień: 1. Joachmiak Ignacy kpr do stopnia st. strzelca 2. Kowalewski Stefan plut. do stopnia kaprala 3. Czekalski Teodor kpr. do stopnia st. strzelca 4. Buciak Kazimierz kpr. do stopnia st. strzelca 5. Garstka Kazimierz kpr. do stopnia st. strzelca 6. Pierowicz Zdzisław plut. do stopnia kaprala Wymienieni w celu odbycia kary mają być odstawieni do Samodzielnego Baonu Karnego w Rembertowie. Wszyscy wymienieni znajdują się w mojej dyspozycji i są osadzeni w więzieniu w Ostrowie Wlkp. Zaznaczam, że Oddział Informacji 10 p.p. eskortował będzie również 6-ciu pod-


KARANI oficerów do tego samego baonu karnego, przeto proszę porozumieć się z szefem Informacji 10 p.p. podpisał: wojskowy prokurator 4-tej D.P. /-/ Panas, por. wykonał: P.E., 8.11.45 [1945.11.08]

1. Michniewicz A., płk. 2. Baraniuk St., por. 3. Przegaliński K. ppor. (ławnik) Smetana E., ppor.

Do Dowództwa 14-tej Brygady przeciwpancernej. Przy niniejszym przesyłam akta w sprawie przywłaszczenia przez Kalinowskiego Michała sierż. 1000 zł. na szkodę ob. Drozd Józefy, celem dalszego urzędowania według przynależności. podpisali: d-ca pułky /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. [zdjęcei]¢ 1944

Pismo datowane 17.III.1945 [1945.03.27], wydane przez Wojskową Prokuraturę garnizonową w Rzeszowie, adresowane Do Dowódcy Jednostki Wojskowej 53340, że niezbędne są jej dowody przyjęcia niżej wymienionych osób, skazanych i skierowanych do kompanii karnej 3-go Zapas. P.P., a mianowicie: 1. Rusin Piotr, s. Jana odstawiony w dniu 18.I.45 [1945.01.18] 2. Miąsik Tadeusz, s. Franc. odstawiony w dniu 18.I.45 [1945.01.18] 3. Urbanowicz Wiktor, s. Józefa odstawiony w dniu 18.I.45 [1945.01.18] 4. Jancewicz Franc., s. Wład. odstawiony w dniu 18.I.45 [1945.01.18] 5. Kisielewski Antoni, s. Jana odstawiony w dniu 18.I.45 [1945.01.18] 6. Wiktor Wincenty, s. Wład. odstawiony w dniu 23.II.45 [1945.01.18] 7. Kaczan Franciszek, s. Franc. odstaw. w końcu grudnia lub styczniu br. podpisał: wiceprokurator wojskowy garnizonu w Rzeszowie /-/ Raudze, M., por.

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 20 stycznia 1945 r. Sąd Wojskowy 1-szej Armii W.P. na rozprawie w miejscu postoju [w Woli Karczewskiej, J.D.] 3-go zap. pułku piechoty, w składzie: 1. Michniewski Władysław, ppor. – jako przewodniczący 2. Tomajer Tadeusz, por. 3. Krzemieniecki Józef ppor. – jako sędziowie z udziałem Teofila Karczmarza, chor. – jako protokulanta w nieobecności oskarżyciela i obrońcy, rozpoznawszy sprawę szeregowca 3-go zapasowego pułku piechoty Tylutkina Piotra, s. Antoniego i Karoliny ur. 26.I.1921 w Nowej Wsi, gm. Kolbunowa Dolna, pow. Kolbunowa, woj. Lwów, Polaka, szofera, z wykształcenia 6 klas szkoły powszechnej, kawalera, nie karanego, w Wojsku Polskim od 7.XI.1944 – oskarżonego o popełnienie przestępstw przewidzianych w art. 118 z KKWP – ustalił na przewodzie sądowym, że w dniu 19 grudnia 1944 r. oskarżony w czasie wojny, wbrew swemu obowiązkowi wojskowemu w czasie wojny, w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej, samowolnie opuścił swą jednostkę, 3 p.p. Zapas., wyzbywając się swego umundurowania i po upływie 3-ch dni został ujęty pod Lublinem, czyenm powyższym oskarżony popełnił przestępstwo przewidziaen w art. 118, par. 1, łącznie z art. 115 K.K.W.P. Na podstawie powyższych ustaleń Sąd orzekł Tyluckiego Piotra, syna Antoniego, na mocy art. 118, par. 1 K.K.W.P. skazać na karę śmierci, na mocy art. 46, par. 1, i [art.] 48 par. 1 K.K. na poznawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze, i przepadek całego mienia. Wyrok jest ostateczny i zaskarżeniu nie podlega. przewodniczący /-/ Michniewski ppor. sędziowie /-/ Tomajer por. /-/ Krzemieniecki, ppor. za zgodność: sekretarz Sądu 1 Armii W.P. /-/ Karczmarz, chor. Karę śmierci zamieniam na 10 lat więzienia ze skierowaniem do kompanii karnej. Utratę praw i konfiskatę mienia uchylić. /-/ Popławski, 26.I.45 r. [1945.01.26] za zgodność: st. sekretarz Sądu 1 Armii /-/ Smetana, ppor. Pieczęć okrągła z napisemć Wojsko Polskie Sąd Wojskowy 1 Armii Za zgodność odpisu z odpisemć 3-ci pomocnik szefa sztabu /-/ przygaliński, ppor. [zdjęcie]¢.II.1945 r. Pismo adresowane: Do Dowódcy 3 zapasowego pułku piechoty W załączeniu przesyłam odpis wyroku w sprawie Tylutkina Piotra, s. Antoniego – do wiadomości. podpisał: prezes Wojskowego Sądu 1 Armii W.P. /-/ Michniewicz, płk. dn. 26 stycznia 1945 [1945.01.26], zarejestrowano 12.02.1945 [1945.02.12] ręczny dopisek: Wyrok oddany do Oddz. Informacji 3-go zap. p.p., 12.02.45 /-/ D.J. [Janina Dziubanowska], szef tj. kanc [szef tajnej kancelarii]. Pismo adresowane: Do Dowódcy 3 zapasowego pułku piechoty W załączeniu przesyełm odpis wyroku w sprawie Zarębskiego Zdzisława, s. Franciszka – do wiadomości. podpisał: prezes Wojskowego Sądu 1 Armii W.P. /-/ Michniewicz, płk. dn. 28 stycznia 1945 [1945.01.28], zarejestrowano 12.02.1945 [1945.02.12] ręczny dopisek: Odpis wyroku odesłany do komp. karnej 3-ciej, 12.02.45. Otrzymał ppor. Forgacz. /-/ D.J. [Janina Dziubanowska], szef tj. kanc. Orzeczenie sądu z dnia 27 grudnia 1944 [1944.12.27], w sprawie dezercji Rybickiego Zdzisława, szer. s. Antoniego, ur. 1926, w Płocku, woj. Warszawa, zam. w gminie Sobolew, pow. Garwolin, Polaka, kawatera, z zawodu traktorzysty, 6 klas szkoły powszechnej, niekaranego, rannego 19 września 1944, w Wojsku Polskim od lipca 1944, zatrzymanego 28 listopada, w Garwolinie. Sąd, w imieniu Rzeczypospolietj Polskiej orzekł, skazać Rybickeigo Zdzisława na karę 10 lat więzienia, i zawiesić wyrok do czasu zakończenia działań wojennych, z tym że zostaje on skierowany do oddziału karnego. Sąd w składzie:

– jako sędziowie – protokólant

Pismo adresowane: Do D-cy 3 Zap. P. Piechoty W związku ze sprawą karną przeciwko Mitrukowi Bolesławowi, s. Franciszka, ur. 1921 r., proszę o powiadomienie, w jakiej jednostce znajduje się obecnie w/w Mitruk. W dniu 30 sierpnia 1944 r. wymieniony Mitruk był skierowany do 3 Zap. p. piech. jako kandydat do Oficerskiej Szkoły Artylerii. podpisł: prokurator wojskowy 1-go Korpusu Pancernego /-/ Sanlewicz, mjr. zarejestrowano 12.02.1945 [1945.02.12]. ręcznie: Do wykonania, Ziarkowski, 12.2.45. nr odpowiedzi 0311/II, 27.02.45 Wyrok sądu z dnia 21 marca 1945 [1945.03.21], w sprawie dezercji szer. Kołtuna Franciszka, s. Wawrzyńca i Jadwigi, ur. 3.10.1922 we wsi Wilkołaz tejże gminy, pow. Kraśnik, woj. Lublin, zamieszkałego stale tamże, kawalera, Polaka, rolnika, 6 klas szkoły powszechnej, niekaranego, bez odznaczeń, zatrzymanego w dniu 15 stycznia 1945, przez specjalnie wysłany patrol. Sąd, w imieniu Rzeczypospolietj Polskiej orzekł, skazać Kołtuna Franciszka na karę 10 lat więzienie, i zawiesić wyrok do czasu zakończenia działań wojennych, z tym że zostaje on skierowany do oddziału karnego. Sąd w składzie: 1. Michniewski Władysław, ppor. 2. Tomajer Tadeusz, por. 3. Zelnik Kazimierz, kpr. – jako sędziowie, Karczmarz Teofil, chor – protokólant, w obecności oskarżyciela i obrońcy. Postanowienie Prokuratury Wojskowej 1 Armii W.P. o ukaraniu Wasiljewa Pawła szer. znajdującego się w 3-cim Zapas. P.P. od 4 grudnia 1944. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowsk, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Nisman 12 grudnia 1944 [1944.12.12]. Postanowienie o niewszczynaniu postępowania karnego ...przeciwko Dudzie Romanowi strz. w sprawie o dezercję. Dnia 15 stycznia 1945, p.o. oficera śledczego Prokuratury Wojskowej 1 Armii, sierż. pchor. Grodzki, rozpatrzywszy materiał dochodzeniowy, ustalił, że strzel. Duda Roman zgłosił się do Wojska Polskiego w dniu 10.8.1944 r. [1944.08.10] Został on wcielony do 3-go Zapas. Pułku Piechoty gdzie z kolei przydzielono go do kompanii szkolnej. W dniu 16.12.1944 opuścił on samowolnie jednostkę z zamiarem udania się do miejsca zamieszkania jego rodziców – do m. Lublina. Tego dnia, tj. 16.12.1944 [1944.12.16] został on zatrzymany w drodze powrotnej przez N.K.W.D. i odstawiony do swojej jednostki. W wyjaśnieniach strzel. Duda podał, że chciał odwiedzić swego chorego ojca. Oficer śledczy wnioskował, że skierowanie strzelca Dudy do kompanii karnej na okres jednego miesiąca będzie karą wystarczającą, i na tej podstawie postanowił postępowania karnego w sprawie niniejszej nie wszczynać. podpisał: p.o.ofic. śledcz. Prokur. Wojsk. 1 Armii /-/ Grodzki, sierż. pchor. “Zatwierdzam” vice-prokurator wojsk. 1 Armii /-/ Skulbaszewski, kpt. ręcznie: Do rozkazu. Za samowolne oddalenie się od swojej jednostki ukarać strzelca Duda Romana skierowaniem do karnej kompanii na okres 1 miesiąca. Ziarkowski, 17.1.45 [1945.01.17] Pismo: Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty, pułk. dypl. Ziarkowskiego W załączeniu przesyłam odpis postanowienia w sprawie Dudy Romana strz. z wnioskiem jak w p. 2/ załączonego postanowienia. Proszę o zawiadomienie mnie odnośnie powziętej przez Was decyzji z powołaniem się na nasz nr pr38 wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Skulbaszewski, kpt. 16.I.45 r. M.S./L. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KARANI nr 0182/pr.38, 16.I.45 r. [1945.01.16] zarejestrowano 17.01.1945 [1945.01.17] Meldunek Nr 01602/Org. dn. 23.12.1944. Melduję iż z liczby 26 szeregowych zatrzymanych i doprowadzonych do 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, po przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia, wszyscy zostali skierowani wg przynależności jak niżej wyszczególniono:

Prok}urator|. Wojsk. przy I Armii& Sobiesiak Jan strz. Burtyn Józef strz. Wroński Stanisław strz. Mazurek Czesław strz.

Prok}urator|. Wojsk. przy II Armii& Książek Jan strz. Zacharski Stanisław strz. Zagaja Stanisław strz. Brodowski Czesław strz. Cioczek Jan strz. Kozłowski Zdzisław strz. Rosłonek Henryk strz. Kasprzak Aleksander kpr. Kalinowski Antoni st. strz. Kulon Stanisław st. strz. Nec Stanisław kpr. Winiarski Jan kpr.

Prok}urator|. Wojsk. Gen}eralny, tj. Og[lny|. Lublin& Bułat Jan strz.

2 Pu=k Artylerii Przeciwlotniczej, Tomasz[w Lubelski& Olejniczek Kazimierz sierż.

Sam}odzielny|. Baon Chem}iczny|. Zamo>:& Zrażyc Emilian kpr. Borko Zbigniew kpr. Kulawiak Czesław strz.

Sam}odzielny|. Baon Rob}$, Rozdz.|. Ryki& Radzinierski Wacław strz. Stadnik Antoni strz. Fraczuk Mieczysław strz.

Kompania Karna przy 3 Zapasowym Pu=ku Piechoty& Lange Eugeniusz st. strz. Flug Szulimin strz.

nie zosta= doprowadzony& Gniadek Władysław strz. Jednocześnie nadmieniam, że skierowywanie do jednostek z obcych oddziałów napotyka trudności natury technicznej i formalnej, ponieważ w oddziałach nawet macierzystych nie chcą przyjmować tych ludzi. podpisał: dowódca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl., i Królikowski, mjr., szef sztabu. wyk[onał]. Przegaliński ppor., nr. 216 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, nr G. 122/45 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie, w miejscu postoju na Pradze, w składzie: 1. Włodarczyk Stanisław ppor. – przewodniczący 2. Krzewski Eugeniusz, ppor. – sędzia 3. Turkiewicz Anna, ppor. – ławnik z udziałem Sielickiego Jana, st. wachmistrza, jako protokólanta, bez udziału ostarżyciela i obrońcy, na jawnej rozprawie sądowej, rozpoznał sprawę: 1. Zycha Romana, s. Jana, ur. 1_ stycznia 1925, w Markach, pow. Warszawa, ostatnio zam. w Markach, pow. Warszawa, Polaka, kawalera, z zawodu robotnika rolnego, właściciela pół morgi zmiemi w Markach, w Wojsku polskim służącego od listopada 1944, jako szeregowiec w 3-cim Pułku Zapasowym Piechoty, orderów i odznaczeń nie posiadającego, ze słów niekaranego, oskarżonego z art. 115, § 2 K.K.W.P. i 257 § 1 K.K. 2. Cackowskiego Wacława, s. Władysława, ir. _2 maja 1916 r. w Warszawie Praga, zam. na Pradze, ul. Markowska 12/1, Polaka, z zawodu kupca, żonatego, ojca 1 dziecka w wieku 3 lata i 8 miesięcy, służącego w Wojsku Polskim od lutego 1938 r. do sierpnia 1939 r. w 1-szym pułku plot [p-lot, przeciwlotniczym] w Warszawie, będącego w niewoli niemieckiej do 1940 r., w okresie okupacji niemieckiej będącego na Pradze, w roku 1942 złapanego i osadzonego przez niemców na Majdanku skąd został zwolniony w 1943 r., 26 lipca 1943 r. wywiezionego przez niemców do kopalni złota w Jugosławii skąd uciekł i przyłączył się do partyzantki marszałka Tito w której przebywał od 28.X.43 do 9.X. 1944, obecnie służącego w Wojsku Polskim z stopniu kaprala w 3 Pułku Zapasowym Piechoty, majątku nie posiadającego, odznaczonego orderem za walkę powstańczą w Jugosławii “Króla Piotra”, ze słów niekaranego, oskarżonego z art. 115 !2 K.K.W.P. W toku przewodu sądowego ustalono, że oskarżeni: szer. Zych Roman s. Jana, i kapral Cackiewicz Wacław, s. Władysława, jako żołnierze 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, mającego wówczas miejsce postoju w Woli Karczewskiej, w dniu 13 stycznia J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

1945, uzyskawszy od chorążego Potockiego z tego pułku nielegalną przepustkę, samowolnie, wbrew swemu obowiązkowi wojskowemu, opuścili swoją jednostkę wojskową, udając się do Warszawy na Pragę, następnie do Marek i “spowrotem” (sic!) na Pragę gdzie przebywali do 20 stycznia 1945. W czasie tego samowolnego przebywania poza swoją jednostką wojskową, obaj oskarżeni, w dniu 18 stycznia 1945 r. udali się do Marek, a po drodze spotkali nieznaną im kobietę, jak się później okazało – Czerniakowską Jadwigę, idącą w tym samym kierunku co i oni, która niosła koszyk wypełniony różnymi przedmiotami. Na prośbę Czerniakowskiej, obaj oskarżeni pomagali nieść jej ten koszyk. [ dalszej części, równie szczegółowej, nie będę przepisywał ze zrozumiałego względu, J.D. ] Koszyk jej zabrali i w domu bratowej Zycha – Marianny Stefaniak sprzedali część przedmiotów, wyliczonych w akcie oskarżenia. Za uzyskane pieniądze ze sprzedaży kupili alkohol i kanapki. W dniu 20 stycznia Czerniakowska rozpoznała obu oskarżonych na Pradze, Zych został zatrzymany przez władze bezpieczeństwa, zaś osk. Ceckowski uciekł, i przebywał na Pradze do 23 stycznia, a następnie udał się do swej jednostki. Stąd 26 stycznia wrócił na Pragę, na nielegalnej przepustce, gdzie przebywał do chwili zatrzymania, 7 lutego 1945, przez pracowników Prokuratury Wojskowej Garnizonu Warszawskiego. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie o r z e k ł : ...itd. 1. Zych Roman, s, Jana, otrzymał 5 lat więzienia, 2. Cackowski Wacław, s. Władysława, otrzymał 7 lat więzienia, i zdegradowany został do stopnia szeregowca. Skazanym odroczono karę do chwili zakończenia działań wojennych, i obu skierowano do oddziału karnego. Dowody rzeczowe: rozkaz wyjazdu i przepustkę na nazwisko Cackowskiego znajdujące się w kopercie akt sprawy – zniszczyć. Wyrok jest ostateczny i zaskarżeniu nie podlega. Włodarczyk Stanisław, ppor. /-/ przewodniczący Krzewski Eugeniusz, ppor. /-/ sędzia Turkiewicz Anna, ppor. /-/ ławnik. Za zgodność z oryginałem: st. sekertarz Wojskowego Sądu Garnizonowego /-/ Oleszkiewicz, ppor., pieczęć okrągła, w otoku: Wojsko Polskie. Sąd Wojsk. Garn. Warsz., w środku Godło – Orzeł Biały. i dopisek wykonany na maszynie do pisania: Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie, Nr. G. 122/45, dnia 27 lutego 1945r. Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty Przesyłam powyższy odpis wyroku w sprawie Zycha Romana, szer., i Cackowskiego Wacława, kaprala – 3 Zap. P.P., do wiadomości. podpisał: szef Wojskowego Sądu Garnizonowego (jego nazwisko zakryłem przypadkowo palcami podczas robienia zdjęcia ze strony, J.D.) Pismo Prokuratury Wojskowej nr 0713/pr. 144, adresowane: Do Dowódcy 3 pułku zapasowego, ppłk. Orłowa W odpowiedzi na pismo Wasze z dnia 24.3.45r., nr 165/III w sprawie Załuckiego, kpt. wyjaśniam, że zgodnie [z] § 5 Statutu Oficerskich Sądów Honorowych, sprawy oficeerów do kapitana włącznie do dowódców batalionu włącznie należą do właściwości Sądu Honorowego Oficerów Pułku, do którego też winna być skierowana sprawa. podpisał: podprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, por. wyk. Winawer, por., 26.3.45r [1945.03.26] M.S. zarejestrowano 27.03.1945 [1945.03.27] ręcznie: po rosyjsku, z datą 28.3. [1945.03.28] Pismo: W załączeniu przesyłam postanowienie z dn. 16.3.456. oraz akta sprawy Załuckiego kpt. na 15 ark. i proszę o potwierdzenie przekazania sprawy Oficerskiemu Sądowi Honorowemu, zwrócenia sumy 8000 zł. poszkodowanemu oraz oddania gromadzie wsi Wola Ducka materiałów rozebranej łaźni.ę podpisał: wiceprokurator wojskowy /-/ Skulbaszewski, kpt. sporz. 16.3.45r. M.S. nr 0556/pr 144 Postanowienie, miejsce postoju 1 Armii, dn. 7 kwietnia 1945 r. [1945.04.07] p.o. oficera śledczego wojskowej prokuratury 1 Armii – Tadanier st. sierż. Po rozpatrzeniu sprawy ppor. Dawidiuka Michała, d-cy 2 komp. batalionu szkolnego 3 zap. p.p., o postrzelenie, ustalił: [chaos składni zdania]: • Dnia 23 marca 1945 r. • przeprowadzał, • zgodnie z otrzymanym rozkazem • mjr. Nowikow • d-ca batalionu szkolnego • wraz z zebranymi 25-ma ludźmi z jego batalionu • kontrolę niemieckich wiosek i terenu obok miasta Regenwalde. [chaos składni powyższego zdania, ja poprawiłem w tym miejscu, J.D.] Dnia 23 marca 1945 r. [1945.03.23] mjr. Nowikow, d-ca batalionu szkolnego, wraz z zebranymi 25-ma ludźmi, zgodnie z otrzymanym rozkazem, przeprowadzał kontrolę niemieckich wiosek i terenu obok miasta Regenwalde. Mianowicie, na


KARANI terenie tym, wg otrzymanych informacji, mieli się znajdować niemieccy żołnierze. Po skontrolowaniu trzech wiosek przystąpiono do kontrolowania lasu. Dowódca oddziału, mjr. Nowikow, zarządził rozbicie kolumny w tyralierę [raczej rozwinięcie, J.D.]. Żołnierze przechodzili przez las w odstępach 10–15 metrów jeden od drugiego. Gdy tyraliera znalazła się na leśnej polanie, ppor. Dawidiuk, zauważywszy zająca – zaczął strzelać do niego z karabinu, mimo wyraźnego zakazu. St. strzelec, Ziemiński Jan, idący w tyle tyraliery, został ranny w pośladek i prawe udo, rany wymagające 2-miesięcznego leczenia w szpitalu. Ze względu na bardzo dobrą opinię i przebieg służby Dawidiuka, i małe skutki wypadku – skierowanie sprawy na drogę sądową jest niecelowe. Wnoszę o ukaranie w drodze dyscyplinarnej. Oficer śledczy postanowił: 1/ sprawy przeciwko por. Dawidiukowi Michałowi s. Michała na drogę sądową nie kierować, 2/ wystąpić z wnioskiem do dowódcy 3 zap. p.p., ppłk. Orłowa, o ukaranie ppor. Dawidiuka w zakresie jego własnych uprawnień dyscyplinarnych, 3/ akta sprawy niniejszej oddać do przechowania d archiwum wojskowej prokuratury 1 Armii. podpisał: p.o. oficera śledczego Wojskowej Prokuratury /-/ Tadanier, st. chor. “Zatwierdzam” p.o. wiceprokuratora 1 Armii /-/ Winawer, por.

Pismo Prokuratury Wojskowej 1 Armii W.P., nr 01059/pr. 209, z dn. 16.4.45r [1945.04.16], adresowane: Do Dowódcy 3 Zap. pułku piechoty Przy piśmie moim z 8.04.45r. [1945.04.08], nr 0926/pr. 209, przesłałem postanowienie wojskowej prokuratury 1 Armii w sprawie postrzelenia plut. Nasutowicza przez kpr. Kozłowskiego – z wnioskiem o ukaranie Kozłowskiego i Bencela. Ponownie proszę o zawiadomienie mnie odnośnie podjętej przez Was w tej sprawie decyzji i w odpowiedzi proszę powołać się na nasz nr sprawy: pr-209. podpisał: p.o. wiceprokuratora wojskowego 1 Armii /-/ Winawer, por. wyk. dr. [drukarz] Landa, chor., 16.04.45 [1945.04.16] M.S. zarejestrowano 17.04.1945 [1945.04.17]

Pismo Prokuratury Wojskowej 1 Armii W.P., nr 01012/pr. 239, z dn. 11.4.45r [1945.04.11], adresowane: Do Dowódcy 3 Zap. pułku piechoty, ppłk. Orłowa W załączeniu przesyłam postanowienie w sprawie Dawidiuka Michała por. z wnioskiem jak w p. 2/ załączonego postanowienia, o ukaranie Dawidiuka w zakresie uprawnień dyscyplinarnych przysługujących dowódcy. Proszę o powiadomienie mnie odnośnie powziętej przez Was decyzji z powołaniem się na nasz nr sprawy: pr-239. podpisał: p.o. wiceprokuratora wojskowego 1 Armii /-/ Winawer, por. wyk. dr. [drukarz] Landa, chor., 10.04.45 [1945.04.10] M.S. zarejestrowano 17.04.1945 [1945.04.17]

Wyrok Sądu Wojskowego 1 Armii W.P. w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 6 czerwca 1945 [1945.06.06] Sąd na rozprawie jawnej, sesji wyjazdowej, w składzie: 1. Krupski Marian, mjr., 2. Tomajer Tadeusz, por., 3. Iwicki Maksymilian, por. – jako sędziowie Zając Ferdynand, chor. – jako protokólant, bez udziału prokuratora i obrońcy. w sprawie dezercji Dańczaka Stanisława ppor. d-cy plutonu 7 kompanii, 3-go baonu, 3-go Zapas. P.P., syna Michała, ur. 22 marca 1923 w mjsc. Medyka, pow. Przemyśl, i tamże ostatnio zamieszkałego, nie karanego, bez majątku, Polaka, o wyszkałceniu 4 klas gimnazjum, że w dniu 4 kwietnia 1945 nie stawił się na służbę w oznaczonym czasie. Sąd orzekł skazać go na karę dwu lat więzienia, zdegradować ze stopnia podporucznika do sierżanta, i odroczyć skazanemu wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności do czasu ogłoszenia powszechnej demobilizacji i przejścia Państwa Polskiego na stopę pokojową, ze skierowaniem go do oddziału karnego celem pełnienia dalszej służby wojskowej.

Pismo Prokuratury Wojskowej 1 Armii, nr 01278/pr. 239, 19.4.45r. [1945.04.19] Do Dowódcy 3 zap. pułku piechoty, płk. Karpowicza Przy piśmie moim z dnia 11.04.45r. przesłałem postanowienie wojskowej prokuratury 1 Armii w sprawie Dawidiuka Michała por. z wnioskiem o ukaranie Dawidiuka w zakresie uprawnień dyscyplinarnych przysługujących dowódcy, i prosiłem o zarządzenie powiadomienia mnie odnośnie powziętej decyzji w tej sprawie. Ponieważ do tej pory odpowiedzi nie otrzymałem, ponownie proszę o zarządzenie powiedomienia mnie jaką karę dyscyplinarną nałożono na Dawidiuka, i w odpowiedzi proszę powołać się na nasz nr sprawy: pr. 239. podpisał: wojskowy prokurator 1 Armii /-/ Holder, mjr. wyk. dr. [drukarz] Landa, chor., 19.04.45r. [1945.04.19] M.S. zarejestrowano 26.4.1945r [1945.04.26] ręcznie, po rosyjsku, ...50%, rozumiem, areszt domowy z potrąceniem 50% poborów za każdy dzień aresztu – standardowa, nakładana kara. inny dopisek: Rozkaz nr 089 z dn. 23.4.45r. [1945.04.23] następny dopisek: wykonano, 30.IV.45r. [1945.04.30] Prokuratura Wojskowa, nr 01315/pr. 239, dn. 28.4.45 r. [1945.04.28] Do Dowódcy 3 zapasowego pułku piechoty, ppłk. Karpowicza Przy piśmie moim z dnia 11.04 br. [1945.04.11] przesłałem postanowienie w sprawie Dawidiuka Michała por. i prosiłem o zarządzenie powiadomienia mnie o odnośnie powziętej przez Was w tej sprawie decyzji. Ponieważ do tej pory na pismo to ani też na późniejszy mój urgens z dnia 19.04.br. [1945.04.19] nr 01218 odpowiedzi nie otrzymałem – ponownie proszę o zarządzenie niezwłoczengo, powiadomienie jak powyższa sprawa została załatwiona. W odpowiedzi proszę powołać się na nasz nr sprawy pr. 239. podpisał: podprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, por. wyk. dr. [drukarz] Landa, chor., 28.04.45 [1945.04.28] zarejstrowano 30.4.1945. ręcznie: 3p., dać otpis (sic!), L. Królikowski, 30.4.45 [1945.04.30] Postanowienie 4) wystąpić do d-cy 3-go Zapas. Pułku Piechoty o ukaranie Domina [Domnina] Daniela por. w ramach przysługujących uprawnień. podpisał: oficer śledczy Wojsk. Prokuratury 1-szej Armii /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1-szej Armii W.P. /-/ Halski, chor. i dopisek: Ubył do dyspozycji płk. Siebieżki, rozkaz nr 076 z dn. 8.IV.45. także: Wykonano, 8.IV.45 (inicjały) KN pp (ppor.)

Pismo: Oficer Śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii przy 3-cim Zap. P.P. dnia 13 maja 1945r. [1945.05.13], nr 062 Do Dowódcy 3-go Zapasowego P.P. Proszę zawiadomić Prokuraturę 1 Armii W.P. jak została ukarana Fortun Antonina. stopień? W odpowiedzi proszę powołać się na nr sprawy pr. 162 oficer śledczy Prokuratury Wojskowej przy 3-cim Zapasowym P.P. /-/ Sienkiewicz, por. zarejestrowano 16 maja 1945 [1945.05.16] ręcznie: 2 p., dać otpowiedz (sic!), L. Królikowski, 16.5.45 [1945.05.16].

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 10 kwietnia 1945 Sąd Rejonowy w Lublinie na rozprawie w Lublinie, w składzie: 1. Czproluk Bazyli, ppor. – jako przewodniczący, 2. Syczewski Edmund, por. 3. Okupski Wincenty, ppor. – jako ławnicy z udziałem Wikoliszyna Jerzego, szer. – jako protokolanta w nieobecności oskarżyciela i obrońcy, rozpoznawszy sprawę: 1. Kury Józefa, s. Stanisława, ur. 1921 we wsi Niedzwica Duża, pow. Lublin, szeregowca 3-go Zap. P.P., 4 klasy szkoły powszechnej, Polaka, ze słów niekaranego, ostatnio zamieszkałego w Niedzwicy Dużej, 2. Bednarza Wacława, s. Stanisława, ur. 1913 we wsi Niedzwica Duża, pow. Lublin, rolnika, z ukończonymi 4 klasami szkoły powszechnej, Polaka, ze słów niekaranego, ostatnio zamieszkałego w Niedzwicy Dużej [mieszkającego, bo za~ = początek; za + mieszkać > zamieszkać, J.D.], oskarżonych o przestępstwo z art. ...itd. W czasie przewodu sądowego ustalono, że oskarżony Kura Józef s. Stanisława, w czasie wojny we wsi Niedzwica Duża, po. Lublin, bez prawnego zezwolenia władzy przechowywał od lata 1944 do września lub października 1944 karabin niemiecki nr 6506, do czasu pójścia do wojska w październiku 1944, wbrew swemu obowiązkowi opuścił swą jednostkę 3 zap. p.p. w czasie wojny w celu dłuższego uchylenia się od obowiązku wojskowego. Ustalono dalej, że po odejściu osk. Kury Józefa do W.P., matka tegoż oskarżonego przyniosła karabin niemiecki dotychczas przez niego przechowywany do osk. Bednarza Wacława, s. Stanisława, który przechowywał ten karabin wraz z dubeltówką, którą miał poprzednio do dnia 25.III.1944 r. Na podstawie powyższych ustaleń, kierując się przepisem art. 200 KPK Wojskowy Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł osk. Kurę Józefa, s. Stanisława, i Bednarza Wacława, s. Stanisława winnymi zarzucanych im czynów, ...itd., numery artykułów i paragrafów, i skazał Kurę Józefa, s. Stanisława na karę wiązienia przez 10 (dziesięć) lat, Bednarza Wacława, s. Stanisława, na karę więzienia przez 8 (osiem) lat. Wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności odracza się obu skazanym do chwili ukończenia działań wojennych, zaś skazanych Kurę Józefa, s. Stanisława, i Bednarza Wacława, s. Stanisława skierowuje się celem odbywania służby wojskowej do oddziału karnego. Na podstawie art. 48 § 3 K.K.W.P. orzeka się konfiskatę karabinu niemieckiego nr 6506 i dubeltówki. Wyrok jest ostateczny i zaskarżeniu nie podlega. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KARANI przewodniczący: ławnicy:

/-/ Czproluk Bazyli, ppor. /-/ Syczewski Edmund, por. /-/ Okupski Wincenty, ppor.

Notka: Do Wojskowego Sądu 1 Armii W.P. Zawiadamiam, że skazany przez Wojskowy Sąd 1 Armii, dnia 27.12.44 [1944.12.27] – Stasiak Stanisław, s. Michała został zgodnie z wyrokiem skierowany do oddziału karnego (więzienia) w dniu.... bez podpisu i pieczęci. Notka: Do Wojskowego Sądu 1 Armii W.P. Zawiadamiam, że skazany przez Wojskowy Sąd 1 Armii, dnia 20.5.45 [1945.05.20] – Zawadzki Jan, s. Adama został zgodnie z wyrokiem skierowany do oddziału karnego (więzienia) w dniu.... bez podpisu i pieczęci. Notka: Do Wojskowego Sądu 1 Armii W.P. Zawiadamiam, że skazany przez Wojskowy Sąd 1 Armii, dnia 21.3.45 [1945.03.21] – Kołtun Franciszek, s. Wawrzyńca został zgodnie z wyrokiem skierowany do oddziału karnego (więzienia) w dniu.... bez podpisu i pieczęci. Notka: Do Wojskowego Sądu 1 Armii W.P. Zawiadamiam, że skazany przez Wojskowy Sąd 1 Armii, dnia 26.1.45 [1945.01.26] – Tylutkin Piotr s. Antoniego został zgodnie z wyrokiem skierowany do oddziału karnego (więzienia) w dniu.... bez podpisu i pieczęci. Notka: Do Wojskowego Sądu 1 Armii W.P. Zawiadamiam, że skazany przez Wojskowy Sąd 1 Armii, dnia 20.1.45 [1945.01.20] – Zarębski Zdzisław, s. Franciszka został zgodnie z wyrokiem skierowany do oddziału karnego (więzienia) w dniu.... bez podpisu i pieczęci. Notka: Do Wojskowego Sądu 1 Armii W.P. Zawiadamiam, że skazany przez Wojskowy Sąd 1 Armii, dnia 27.12.44 [1944.12.27] – Rybicki Zdzisław, s. Antoniego został zgodnie z wyrokiem skierowany do oddziału karnego (więzienia) w dniu.... bez podpisu i pieczęci. Notka: Do Dowódcy 3 zapasowego pułku piechoty, nr akt A. 61/45, 20.5.1945 [1945.05.20] W załączeniu przesyłam odpis wyroku w sprawie Idowa Michała, Szadziuka Romana, i Świderskiego Witolda – do wiadomości. podpisał: prezes Wojskowego Sądu 1 Armii W.P. /-/ Michniewicz, płk. ręcznie: pp. Forgaczu, Do wykonania, L. Królikowski, 28.5.45 [1945.05.28] inny dopisek: wykonano 0988/2, z dn. 2.06.45 [1945.06.02] Pismo Prokuratury Wojskowej 1 Armii, nr 02053/pr. 449, 9.6.45 r. [1945.06.09]. W załączeniu przesyłam postanowienie wojskowej prokuratury 1 Armii w sprawie dezertera Schlajchersa Abrama, s. Abrama z wnioskiem o ukaranie ppor. Hamada i por. Dańczaka zgodnie z p.3/ wymienionego postanowienia. O powziętej przez Was w sprawie powyższej decyzji proszę nas powiadomić z powołaniem się na nasz nr sprawy, nr 449. podpisał: wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, kpt. wyk. Tadanier, st. sierż, 9.06.45r. [1945.06.09] M.S. zarejestrowano 11.06.45 [1945.06.11] ręcznie: 3 p., Do rozkazu, ukarać pp. Hamada 3-chdniowym aresztem ___ (go_na?) spot. [z potrąceniem] 50% poboruw (sic!) za każdy dzień aresztu, i pp Dańczaka 5-dniowem aresztu spot 50% pobo za każdy dzień aresztu. podpisał: L. Królikowski, 11.6.45. [1945.06.11] Pismo Prokuratury Wojskowej 1 Armii, nr akt A. 90/45, 6.06.45. [1945.06.06] Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty W załączeniu przesyłam odpis wyroku w sprawie Dańczaka Stanisława, s. Michała – do wiadomości. podpisał: wiceprezes Wojskowego Sądu 1 Armii W.P. /-/ Krupski, mjr. zarejestrowano 16.06.1945 [1945.06.13] ręcznie: 1. pp. Forgaczu, 2. 3p, 1) Do rozkazu. 2) Skerować (sic!) do otddziału (sic!) karnego. 3) Wyrok otczytać (sic!) na otpra ofic. [na odprawie oficerskiej]. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

L. Królikowski, 13.6.45. [1945.06.13] inny dopisek, innym charakterem: [Do] Kompanii karnej ___ prokuratura 1 Armii W.P. przyśle ___ gdzie kierować ukaranych. Pismo Prokuratury Wojskowej II Armii, dn. 9.9.1945 [1945.09.09] nr pr. A 766/45 W załączeniu przesyłam odpis postanowienia z wnioskiem o ukaranie Ćwikły Kazimierza szer. – w drodze dyscyplinarnej. Odpis rozkazu o ukaraniu należy przesłać Prokuraturze Wojskowej 2 Armii. podpisał: wojskowy podprokurator 2 Armii W.P. /-/ Ratyński Czesław Pismo Prokuratury Wojskowej 1 Armii W.P., nr 02736/pr.558, 6.7.45 r. [1945.07.06] Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty, płk. Karpowicza Przesyłam w załączeniu odpis postanowienia w sprawie Furtaka Czesława i innych z wnioskiem o wykonanie p. 2. postanowienia. O powziętej przez Was decyzji proszę nas zawiadomić z powołaniem się na nasz nr sprawy, pr. 558. podpisał: wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, kpt. wyk. Halski, kpt. 5.07.45r. [1945.07.05] M.S. zerejestrowano, nr 01323, 25.07.1945 [1945.07.25] ręcznie: ppor. Forgacz, 2 i 3 p., Do wiadomości i wykonania, 25.07.45 [1945.07.25], szef sztabu innym charakterem: Dezerterzy, 8.V.45 [1945.05.08] Pismo Wojskowego Sądu Okręgu Pomorskiego, nr 373, z dn. 26 września 1945 [1945.09.26] Do Dowódcy 11 Pułku W załączeniu przesyłam odpis wyroku w sprawie Jenny Stanisława, Gontara Pawła, i Czarneckiego Antoniego, do wiadomości. podpisał: prezes Wojskowego Sądu Okręgu Pomorskiego /-/ Dziowgo, mjr. zarejestrowano 11 Pułk Piechoty, nr 017200, 5.10.1945 [1945.10.05] ręcznie: z-ca do spraw pol.-wych., opracować, podpis nieczyt., 6.10.45 innym charakterem pisma: Odczytano i omówiono /-/ nieczyt., kpt. 9.X.45r. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 22 września 1945 r. Wojskowy Sąd Okręgu Pomorskiego w Toruniu, w składzie: przewodniczący Czarnowski Antoni, ppor. sędziowie Raczyński Zygmunt, por. Rajcher-Bogdanowicz Stefan, por. z udziałem Obuchowicza Józefa, ppor. jako protokolanta, w obecności Lifachesa Maksymiliana, ppor., jako oskarżyciela a Kality Mieczysława, kpt. jako obrońcy oskarżonego Cuprysia Emila, na sesji wyjazdowej w Bydgoszczy, na jawnej rozprawie rozpatrzył sprawę: 1. plut, pchor. Chaniaka Józefa, s. Mikołaja, ur. 17.V.1945 we wsi Kostalec-Natany (Czechosłowacja), Polaka, krawca posiadającego wykształcenie 8 klas gimnazjum, w Wojsku Polskim służył od roku 1935 do 1939 w 26 p.p. jako plut. pchor., ukończył podchorążówkę w Siedlcach, w r. 1939 brał udział w wojnie z Niemcami, poczem dostał się do niewoli niemieckiej po kapitulacji Warszawy, a zimą 1940 uciekł z niewoli, obecnie w Wojsku Polskim od 20.VII 1944 [1944.07.20] jako ochotnik w 16 p.p. w stopniu plut. podchorążego, pełniącego funkcję szefa batalionu szkolnego, do lutego 1945 brał udział w wojnie z Niemcami, od r. 1942–1943 brał udział w partyzantce przeciw Niemcom w oddziale kpt. Kurnawskiego, który przyszedł z tym oddziałem z Rosji Sowieckiej, ranny w pachwinę i kontuzjowany w głowę w r. 1939, kawalera, posiadającego dom w Boguminie, rzekomo niekaranego, bez orderów i odznaczeń, ostatnio przebywającego w 16 p.p. – oskarżonego z art. 110, § 1 K.K.W.P. 2. plut. pchor. Cuprysia Emila, s. Ludwika, ur. 2.I.1925 [1925.01.02] w Siedliskach, pow. Rzeszów, Polaka, montera, posiadającego 7 oddziałów szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim służył od września 1944 w 16 p.p. w stopniu plut. pchor., pełniącego funkcję zastępcy dowódcy kompanii do spraw polit.-wychowawczych, w tymże czasie brał udział w wojnie z Niemcami, w partyzantce brał udział w 1944 w oddziale B.Ch., ranny w lewe udo w walkach partyzanckich, bez orderów, odznaczeń, i majątku, posiadającego podziękowanie Marsz. Stalina za zdobycie Warszawy, Bydgoszczy i Złotowa, w czasie okupacji niemieckiej przebywał w domu pracując jako kowal, kawalera, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 16 p.p. – oskarżonego z art. 110, § 1 K.K.W.P. 3. szer. Kozakiewicza Kazimierza, s. Adolfa, ur. 14.II.1924, we wsi Strybuny, woj. Wilno, Polaka, cieślę, posiadającego wykształcenie 5 oddziałów szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim od 5.XII.1944 [1944.12.05] w 6 komp. 1 p.p. jako szer., udziału w wojnie z Niemcami nie brał, bez orderów, odznaczeń, i majątku, kawalera, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 1 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P.


KARANI 4. szer. Dolińskiego Mieczysława, s. Jana, ur. 16.XI.1926 w Adamowie, woj. Warszawa, Polaka, bez zawodu, posiadającego wykształcenie 7 oddziałów szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim od 21.XI.1944 [1944.11.12] w 1-szej komp. 1-go p.p., jako szer., brał udział w wojnie z Niemcami, jak również w partyzantce A.K., w r. 1943 rannego w walkach partyzanckich w lewe przedramię, bez orderów, odznaczeń, i majątku, kawalera, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 1 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 5. kpr. Jennego Stanisława, s. Władysława, ur. 7.VII.1909 we wsi Buskanów, woj. Tarnopol, Polaka, rolnika posiadającego wykształcenie 4 oddziały szkoły powszechenj, w Wojsku Polskim w r. 1931/32 w 34 p.p., w r. 1939, od 2.IX. do końca działań wojennych w 51 p.p. w stopniu kaprala, obecnie, od kwietnia 1944 w 4 komp. 11 p.p. w stopniu kaprala-drużynowego, brał udział w wojnie z Niemcami przez cztery miesiące, rannego w 1939 r. w prawe ramię, bez orderów, odznaczeń, i majątku, żonatego, ojca dwojga dzieci 2–7 lat, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 11 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 6. szer. Żelezińskiego Stanisława, s. Jana, ur. 1.VI.1923 w Dąbkowicach, woj. Warszawa, Polaka, rolnika, posiadającego wykształcenie 7 oddziałów szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim od sierpnia 1944 w 8 p. art. jako szer., brał udział w wojnie z Niemcami pod Jabłonną, bez orderów, odznaczeń, i majątku, kawalear, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 8 p. art. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 7. kpr. Gentara Pawła, s. Antoniego, ur. 14.V.1914, w Złotnikach, woj. Tarnopol, Polaka, rolnika, posiadającego wykształcenie 4 oddziały szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim w r. 193_ [zdjęcie]¢ – 1938 w 6 baonie sanit., w stopniu kapralasanitariusza, w r. 1939 brał udział w wojnie z Niemcami służąc w szpitalu polowym, poczem dostał się do niewoli niemieckiej z której uciekł, obecnie, od kwietnia 1944 w 4 komp. 11 p.p. w stopniu kaprala-sanit., w którym to czasie brał udział w wojnie z Niemcami, rannego w r. 1939 w lewą łopatkę, bez orderów i odznaczeń, i majątku, kawalera, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 11 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 8. kpr. Mackojcia Edwarda, s. Józefa, ur. 22.X.1913 we wsi Podbołodce, woj. Wilno, Polaka, rolnika, posiadającego wykształcenie 5 oddziałów szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim w r. 1935/36 w 86 p.p. w stopniu kaprala, 24.VIII.1939 powołany do 6 p.p. i biorąc udział w wojnie z Niemcami dostał się do niewoli niemieckiej z której 24.IX.1940 uciekł, obecnie jako ochotnik od grudnia 1944 w 7-mej komp. 7 p.p. w stopniu kaprala-zastępcy drużynowego, brał udział w walkach pod Toruniem, bez orderów, odznaczeń, i majątku, żonatego, bezdzietnego – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 9. kpr. Czarneckiego Antoniego, s. Narcyza, ur. 15.VI.1902 we wsi Huta Porejma, woj. Wołyń, Polaka, rolnika, posiadającego wykształcenie 4 oddziały szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim w r. 1919 jako st. strzelec, poczem od 1.IX.1939 do końca działań wojennych w 50 p.p. w stopniu kaprala, biorąc udział w wojnie z Niemcami, a obecnie, od 10.V.1943 (sic!) w 6-tej komp. 11 p.p. w stopniu kaprala, [4-krotnie rannego], ranny a to w r. 1919 w lewą nogę, w r. 1939 w lewą rękę, pod Orszą w prawą nogę, a pod Smoleńskiem w prawy bok, posiadającego “Krzyż Walecznych” z 1920 r., wdowca, ojca dwojga dzieci, lat 11 i 12, bez majątku, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 11 p.p. – oskarżonego z art. 110, § 1 K.K.W.P. 10. szer. Kondraja Piotra, s. Antoniego, ur. 23.VI.1923, we wsi Ladycze (Ładycze?), woj. Tarnopol, Polaka, rolnika, posiadającego wykształcenie 2 oddziały szkoły powszechnej, z ojca rolnika, od kwietnia 1944 w Samodzielnej kompanii fizylie-rów 18 p.p. jako szer., brał udział w wojnie z niemcami pod Warszawą, bez orderów, odznaczeń, i majątku, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 18 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 11. szer. Mazura Kazimierza, s. Michała, ur. 8.II.1923 w Mościskach, Polaka, rolnika, posiadającego wykształcenie 6 oddziałów szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim od sierpnia 1944, w 1-szej komp. 18 p.p. jako szer., brał udział w walkach z Niemcami pod Warszawą, bez orderów, odznaczeń, i majątku, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 18 p.p. – oskarżonego z art. 110, § 1 K.K.W.P. 12. kpr. Stacha Antoniego, s. jana, ur. 13.V.1914, we wsi Osinówka, woj. Wilno, Polaka, rolnika, posiadającego wykształcenie 3 oddziały szkoły powszechnej, w wojsku polskim w r. 1935/36 w 3 p.a.c jako szer., we wrześniu 1939 w 19 p.a.c brał udział w walkach z Neimcami pod Piotrkowem, obecnie od __ (22?) lipca 1944 w 4 p. aprowiz., w stopniu kaprala, bez udziału w wojnie z Niemcami, rannego w 1939 w lewe ramię, bez orderów, odznaczeń, i majątku, żonatego, ojca 3-letniego dziecka, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 4 p. aprowizacyjnym – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 13. kpr. pchor. Fajta Stanisława, s. Władysława, ur. 24.IV.1921 w Przemyślu, Polaka, bez zawodu, posiadającego wykształcenie 4 klasy gimnazium, w Wojsku Polskim od 31.VIII.1944, w 3 komp. 16 p.p. w stopniu kaprala pchor., pełniącego funkcję zastępcy dowódcy plutonu do spraw polit.-wychowawczych, brał udział w walce z Niemcami pod Warszawą, bez orderów, odznaczeń, i majątku, kawalera, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 16 p.p.

– oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 14. szer. Złocińskiego Antoniego, s. Mariana, ur. 25.VII.1926, w Gwozdowcu, woj. Stanisławów, Polaka, bez zawodu, posiadającego wyształcenie 4 oddziały szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim od lipca 1944 w 3 komp. 16 p.p. jako szer., brał udział w wojnie z Niemcami pod Warszawą, bez orderów, odznaczeń, i majątku, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 16 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 15. plut. Beera Edwarda, s. Mikołaja, ur. 24.III.1921, w Żurawicy, woj. Rzeszów, Polaka, ślusarza, posiadającego wykształcenie 7 oddziałów szkoły powszechnej i 3 lata szkoły dokształceniowej, w Wojsku Polskim od 20.VII.1944, w 7 komp. 18 p.p. w stopniu plutonowego, pełniącego funkcję zastępcy plutonu, brał udział w wojnie z Niemcami ochotniczo w obronie Lwowa w r. 1939 i w r. 1944 pod Warszawą, bez orderów, odznaczeń, i majątku, wdowca, bezdzietnego, karanego za okupacji niemieckeij 6-miesięcznym więzieniem za potajemny ubój, ostatnio przebywającego w 18 p.p. – oskarżonego z art. 110, § 1 K.K.W.P. 16. szer. Gajewskiego Aleksandra, s. Józefa, ur. w r. 1924 we wsi Korkineta Małe, woj. Nowogródek, Polaka, rolnika, posiadającego wykształcenie 2 oddziały szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim od 8.X.1944 w 6 komp. 16 p.p. jako szer., brał udział w wojnie z Niemcami pod Warszawą, bez orderów, odznaczeń, i majątku, kawalera, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 16 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 17. plut. Rękawka Mariana, s. Edmunda, ur. 24.XI.1922 w Skierbieszowie, woj. Lublin, Polaka, rymarza, posiadający wykształcenie 6 oddziałów szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim od marca 1944 w 1-szej komp. 18 p.p. w stopniu plutonowego, pełniącego funkcję zastępvy dowódcy plutonu, brał udział w wojnie z Niemcami pod Warszawą, bez orderów, odznaczeń i majątku, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 18 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 18. szer. Pawlukowskiego Józefa, s. Augusta, ur. 11.XI.1909 we wsi Korkineta, woj. Nowogródek, Polaka, rolnika, bez wykształcenia, w Wojsku Polskim od roku 1933/34 w 86 p.p. jako szer., we wrześniu 1939 w 85 p.p., brał udział w wojnie z Niemcami pod Piotrkowem i Brześciu nad Bugiem (sic!, ...i Brześciem nad Bugiem, lub: ...w Brześciu nad Bugiem, J.D.), obecnie, od sierpnia 1944 w 6 komp. 16 p.p. jako szer., brał udział w walkach pod Warszawą, bez orderów, odznaczeń, i majątku, żonatego, ojca 2-letniego dziecka [nie ma 2-letnich dorosłych; ojca dziecka w wieku lat 2, J.D.], rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 16 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 19. szer. Kondratowicza Bazylego, s. Józefa, ur. 13.III.1907 we wsi Korkienta, woj. Nowogródek, Polaka, rolnika, bez wykształcenia, w Wojsku Polskim w r. 1931/33 w 4-tym pułku ułanów jako szer., a obecnie, od października 1944 w 6-tej komp. 16 p.p. jako szer., brał udział w walkach pod Warszawą, bez orderów i odznaczeń, żonatego, ojca 7-letniego dziecka [dziecka lat 7], posiadającego 3 hektarowe gospodarstwo rolne, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 16 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 20. szer. Jakowicza Wincentego, s. Mikołaja, ur. w r. 1907 we wsi Korkineta, woj. Nowogródek, Polaka, rolnika, bez wykształcenia, w Wojsku Polskim w r. 1931/32 w 5-tym pułku strzelców konnych jako szer., obecnie, od września 1944 w 6 komp. 16 p.p., biorąc[ego, J.D.] udział w walkach pod Warszawą, bez orderów i odznaczeń, żonatego, ojca czworga dzieci od 2 – 10 lat, posiadającego 3-morgowe gospodarstwo rolne, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 16 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 21. kapr. Labiaka Romana, s. Ignacego, ur. w r. 1925 we wsi Kniszów, woj. Lwów, Polaka, rolnika, posiadającego wykształcenie 4 oddziały szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim od września 1944 w 1-szej komp. c.k.m. 18 p.p. w stopniu kapralacelowniczego, biorąc[ego, J.D.] udział w wojnie z Niemcami pod Warszawą, rannego w mały palec prawej ręki, bez oredrów, odznaczeń, i majątku, kawaelar, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 18 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 22. Tomaszewicza Kazimierza, s. Leona, ur. 4.III.1925 w Świetnikach, woj. Wilno, Polaka, rolnika, posiadającego wykształcenie 3 oddziały szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim od grudnia 1944 w 2 komp. 3 p.p. jako szer., biorącego udział w wojnie z Niemcami pod Warszawą, bez orderów, odznaczeń, i majątku, kawalera, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 3 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. 23. szer. Kropielnickiego Stanisława, s. Jana ur. 9.IV.1926 we wsi Polowce, woj. Tarnopol, Polaka, rolnika mającego wykształcenie 4 oddziały szkoły powszechnej, w Wojsku Polskim od kwietnia 1944 w kompanii łączności 18 p.p., jako szer. biorąc[ego, J.D.] udział w walkach z Niemcami pod Warszawą, bez orderów, odznaczeń, i majątku, kawalera, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 18 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 1 K.K.W.P. 24. szer. Muraszko Cyryla, s. Steafna, ur. 15.V.1910 we wsi Nakuci, woj. Nowogródek, Polaka, rolnika, bez wykształcenia, w Wojsku Polskim 1933/34 w 19 p.a.l jako J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KARANI szer., obecnie od października 1944 w 6 komp. jako szer, biorąc[ego, J.D.] udział w walkach z Niemcami pod Warszawą, bez orderów i odznaczeń, żonatego, ojca 3-letniego dziecka, posiadającego dwumorgowe gospodarstwo rolne, rzekomo niekaranego, ostatnio przebywającego w 16 p.p. – oskarżonego z art. 118, § 2 K.K.W.P. Nie w sposób mi przepisywać pozostałych 7-miu stron oskarżenia, z cytowaniem numerów artykułów i paragrafów, na podstawie których zapadły wyroki. Była to grupa dezerterów w okolicy Sępólna, pod dowództwem plut. podchor. Chaniaka Józefa, s. Mikołaja, którego zastępcą był podchor. Cupryś Emil, s. Ludwika, od kwietnia 1945 do czasu aresztowania jej w końcu lipca 1945. Według aktu oskarżenia, każdy z nich, wszyscy, w czasie wojny, wbrew swemu obowiązkowi wojskowemu, pozostawali poza swą jednostką wojskową w celu trwałego uchylenia się od obowiązku wojskowego. Z nich, w dodatku, Cupryś Emil popełnił zbrodnię zabijając st. sierż. Aleksandra Barana, strzałem z pistoletu, w lesie pod Runowem, do którego uprzednio zawieziono Barana, a dalsi współsprawcy dobili go strzałami z automatu. wyroki Sąd orzekł uznać winnymi i postanowił: 1. plut. podchor. Chaniaka Józefa, s. Mikołaja – zbrodni, skazując go na karę śmierci, z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze, i orzeczoną skazanemu karę śmierci zamienić na 15 lat więzienia, 2. plut. podchor. Cuprysia Emila, s. Ludwika – zbrodni i za to skazać na karę śmierci, z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. 3. szer. Kozakiewicza Kazimierza, s. Adolfa skazać na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze, a następnie orzeczoną karę darować. 4. szer. Dolińskiego Mieczysława, s. Jana – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 5 (pięć) lat, i następnie karę tę darować. 5. kapr. Jennego Stanisława, s. Władysława – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 5 (pięć) lat, i następnie karę tę darować. 6. szer. Żelezińskiego Stanisława, s. Jana – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 3 (trzy) lata, i następnie karę tę darować. 7. szer. Gontara Pawła, s. Antoniego – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 5 (pięć) lat, i następnie karę tę darować. 8. kapr. Mackojcia Edwarda, s. Józefa – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 5 (pięć) lat, i następnie karę tę darować. 9. kapr. Czarneckeigo Antoniego, s. Narcyza – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 5 (pięć) lat, i następnie karę tę darować. 10. szer. Kondraja Piotra, s. Antoniego – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 5 (pięć) lat, i następnie karę tę darować. 11. szer. Mazura Kazimierza, s. Michała – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 6 (sześć) lat, i następnie karę tę zmniejszyć o 5 (pięć) lat, zaliczając skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dn. 10.VIII.1945 [1945.08.10]. 12. kapr. Stecha Antoniego, s. Jana – przestępstwa, i skazać go na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze, i następnie karę tę darować. 13. kapr. podchor. Fajta Stanisława, s. Władysława – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 5 (pięć) lat, i następnie karę tę darować. 14. szer. Złocińskiego Antoniego, s. Mariana – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 3 (trzy) lata, i następnie karę tę darować. 15. plut. Beera Edwarda, s. Mikołaja – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 7 (siedem) lat, z zaliczeniem na poczet tak orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od dnia 9 sierpnia 1945; pozbawić skazanego praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na przeciąg “dwuch” (sic!) lat, a następnie orzeczoną karę zmniejszyć o 5 (pięć) lat. 16. szer. Gajewskiego Aleksandra, s. Józefa – przestępstwa, i skazać go na karę śmierci, z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych, i następnie karę tę darować. 17. plut. Rękawka Mariana, s. Edmunda – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 7 (siedem) lat, z zaliczeniem na poczet tak orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od dnia 8 sierpnia 1945, z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na przeciąg ędwuchę (sic!) lat, i następnie karę tę zmniejszyć o 5 lat. 18. szer. Pawlukowskiego Józefa, s. Augusta – przestępstwa, i skazać go na karę śmierci, z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze, i następnie karę tę darować. 19. szer. Kondratowicza Bazylego, s. Józefa – przestępstwa, i skazać go na karę śmierci, z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze, i następnie orzeczoną karę darować. 20. szer. Jakowicza Wincentego, s. Mikołaja – przestępstwa, i skazać go na karę śmierci, z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze, i następnie karę tę darować. 21. kapr. Łaciacia Romana, s. Ignacego – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 7 (siedem) lat, z zaliczeniem na poczet tak orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od dnia 9 sierpnia 1945 [1945.08.09], z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na przeciąg “dwuch” (sic!) lat, i następnie orzeczoną karę wiązienia zmniejszyć o 5 lat. 22. szer. Tomaszewicza Kazimierza, s. Leona – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 3 (trzy) lata, i następnie karę tę darować. 23. szer. Kropielnickiego Stanisława, s. Jana – przestępstwa, i skazać go na karę więzienia przez 2 (dwa) lata, i następnie karę tę darować. 24. szer. Muraszka Cyryla, s. Stefana – przestępstwa, i skazać go na karę śmierci, z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze, i następnie J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

karę tę skazanemu darować. Z dowodów rzeczowych, orzec po myśli art. 48, § 3 K.K.W.P. przepadek 8 karabinów, 13 automatów, i 3 pistoletów, znajdujących się w Oddziale Informacji Okręgu Wojskowego Pomorze. Wyrok jest ostateczny i zaskarżeniu nie podlega. przewodniczący: Czarnowski ppor., sędziowie: 1. Raczyński por., 2. Rajcher-Bogdanowicz, por. Pismo Sądu Wojskowego, Garnizonu Warszawskiego, nr W.R. 13/45, z 18 sierpnia 1945, zarejestrowane 26.10.1945 pod nr 033. Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty, w m.p. [w miejscu postoju] Przesyłam w załączeniu odpis wyroku Sądu Wojskowego Garnizonu Warszawskiego nr. G. 13/45 z dn. 17.8.1945 r. [1945.08.17], w sprawie karnej Kaszczyszyna Władysława, s. Mikołaja, i Lechowa Bazylego, s. Stefana – do wiadomości. podpisał: za szefa Wojskowego Sądu Garnizonu Warszawskiego /-/ Włodarczuk, por. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 17 sierpnia 1945 r. Wojskowy Sąd Garnizonu Warszawskiego w miejscu postoju na rozprawie w Warszawa Praga, w składzie: 1. Wiercioch Ryszard, ppor. – jako przewodniczący, 2. Widaj Mieczysław, ppor. 3. ławnik Piasecki Bolesław, ppor. – jako sędziowie, z udziałem Biedrzyckiego Jerzego, ppor. – jako protokolanta bez oskarżyciela i obrońcy, na jawnej rozprawie sądowej, rozpoznawszy sprawę: 1/ Kaszczyszyna Władysława szer. syna Mikołaja i Anny, ur. 10 września 1916, w Radziechowie, pow. Radziechów, Polaka, analfabety, żonatego z Katarzyną Sendab, ojca 1 dziecka 4 1/2-letniego, furmana, z ojca krawca, służącego w armii polskiej w roku 1939, w 6 P.A.C. biorącego udział w wojnie z niemcami w roku 1939 i 1945 r., zmobilizowanego do wojska poloskiego w dniu 14 sierpnia 1944 r., przydzielonego ostatnio do 3 zap. p.p., bez majątku, orderów i odznaczeń, ostatnio zamieszkałego we Lwowie, ul. Pogodna 16, 2/ Lechowa Bazylego syna Stefana i Barbary, ur. 25 grudnia 1923 r., w Łucisku, pow. Radzichów, Polaka, wykształcenia 7 oddziałów, kawalera, rolnika, z ojca rolnika, zmobilizowanego do Armii Czerwonej w lutym 1943 r., do wojska polskiego w październiku 1944 r. przydzielonego do 1 Zap. p.p., a ostatnio do 3 Zap. p.p. w stopniu szeregowca, bez majątku, orderów i odznaczeń, ostatnio zamieszkałego w Z.S.S.R. (sic!), kołchom S__lina (Sbilina?), rejonu Mierkie, obłaść _zemko (Dzemko, Ozemko?) Kazachstan, ze słów niekaranego – oskarżonych z art. 118, § 2, w związku z art. 115 K.K.W.P. W toku przewodu sądowego ustalono, że oskarżeni w dniu 15 maja 1945 r., w Katowicach, na stacji kolejowej, samowolnie, wbrew obowiązkowi wojskowemu opuścili swą jednostkę, wracającą do swego miejsca postoju, i udali się na targ w celu kupna tytoniu, wskutek czego spóźnili się na pociąg, którym w międzyczasie reszta oddziału odjechała, oraz że poszukując od dnia 15 maja 1945 r. swej jednostki, przebywali poza nią do dnia 7 czerwca 1945 r. jeżdżąc na rowerach polskich i niemieckich, bez zgłoszenia się do jakiejkolwiek jednostki wojskowej. ...itd. [chaos składni zdania, J.D., powinno być: poszukując swej jednostki, od dnia 15 maja do dnia 7 czerwca... itd.] Na zasadzie tych ustaleń, Sąd orzekł oskarżonych szeregowych Kaszczyszyna Władysława, s. Mikołaja, i Lechowa Bazylego, s. Stefana uznać winnych [winnymi, J.D.] dokonania wyżej ustalonego czynu przestępczego... itd., i skazać każdego z nich na skierowanie do oddziału karnego na okres 3 (trzech) miesięcy. Rzeczy osobiste zwrócić oskarżonym, karabiny k.b.k. przekazać Centralnym Magazynom Wojska Polskiego. Wyrok jest ostateczny i zaskarżeniu nie podlega. przewodniczący: /-/ Wiercioch sędziowie /-/ Widaj /-/ Piasecki Za zgodność z oryginałem: sekretarz Wojskowego Sądu Garnizonu Warszawskiego /-/ Pysiak, ppor. Pismo Prokuratury Wojskowej 4-tej Dywizji Piechoty (nr 143?), Ostrów Wlkp., dnia 8 listopada 1945 r. adresowane: Do Dowódcy 11 Pułku Piechoty w Szczypiornie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Polowego 4-tej D.P. z dnia 30.10.45 [1945.10.30], nr akt D. 3/45, został [co został?, chaos składni zdania, J.D.] Piróg Roman, s. Józefa st. sierż. z kompanii gospodarczej 11 p.p., skazany na 3 lata więzienia z zawieszeniem skazanemu orzeczonej kary pozbawienia wolności na 2 (dwa) lata. [powinno być: st. sierż. Piróg Roman, s. Józefa, z kompanii gosp., został skazany na 3 lata więzienia... itd., J.D.] Ze strony Prokuratury nie zachodzą żadne przeszkody w zdemobilizowaniu w. [wyżej] wymienionego. podpisał: wojskowy prokurator 4-tej D.P. /-/ Panas, ppor. wyk. P. E., 8.11.45. [1945.11.08]


KARANI Pismo Prokuratury Wojskowej 4-tej Dywizji Piechoty nr 104, Ostrów Wlkp., dnia 31 października 1945 r. adresowane: Do Dowódcy 11 Pułku Piechoty w Kaliszu. W załączeniu przesyłam odpis postanowienia w sprawie Konkiela Józefa, s. Waleriana chor. do wiadomości i wykonania. Wyciąg z rozkazu o ukaraniu chor. Konkiela należy przesłać do tut. Prokuratury. podpisał: wojskowy prokurator 4 D.P. /-/ Panas, ppor. wyk. P.E. ręcznie: Wykonano, 5.XI.45 r. [1945.11.05] Jankowski, por. Pismo: Do Prokuratury Wojskowej 1 Armii W.P. Na nr 0556/pr. 144, z dnia 17.III.1945 [1945.03.17] Proszę o powiadomienie mnie, czy Sąd Honorowy Oficerski 3-go Zap. P. Piech. nie będzie wypadkiem [przypadkiem, J.D.] w kolizji z prawem sądzenia kpt. Załuckiego, który jest d-cą 1-go baonu strzeleckiego. Ponieważ na zasadzie § 7 statutu Sądu Honorowego Oficerskiego, sprawy honorowe oficerów będących na stanowiskach d-ców baonów rozpatruje Sąd Honorów (sic!) Oficerski dla oficerów starszych przy sztabie Armii. podplisali: dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 161 T.W., 23.III.45r. [1945.03.23] Pismo, m.p., dnia 6.IV.1945 r. [1945.04.06] Do Prokuratora Wojskowego przy 1 Armii W.P., w miejscu postoju W związku z przesłanym zawiadomieniem o nadzwyczajnym wypadku zranienia [kogo?] przez wybuch zapalnika granatu kpr. Margiela Adolfa, szer. Kiszkiela Stanisława, i szer. Burszowskiego Józefa, w załączeniu przesyła się odpis sprawozdania z przeprowadzonych dochodzeń. Równocześnie nadmieniam, że winnego powyższego wypadku – Wójcika Bronisława [s. Jana] sierż. podchor, ukarałem w drodze dyscyplinarnej. podpisali: dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl., szef sztabu: /-/ Królikowski, mjr. Pismo adresowane: Prokurator Wojskowy przy 1 Armii W.P., w miejscu postoju [odpowiedź] Na pisno nr 0790/Pr. 139, z dnia 31 marca 1945 r. [1945.03.31] zawiadamiam, że Guz Stefan sierż. został ukarany 5-cio dniowym aresztem, a po odbyciu kary zostanie wcielony do naszej jednostki. podpisali: dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl., szef sztabu: /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor., 4.IV.1945 r. [1945.04.04] J.S. ręcznie 5.04.45 [1945.04.05] 0643 Pismo adresowane: Prokuratory Wojskowej 1 Armii, w miejscu postoju W odpowiedzi na pisno nr 0926/Pr. 209, z dnia 7.4.45 r. [1945.04.07]. Powiadamiam, że Bencala Józefa st. sierż. ukarałem 10-dniowym aresztem, zaś Kozłowskiego Wincentego kpr. degradacją do stopnia szeregowca i skierowaniem do kompanii karnej na okres jednego miesiąca. podpisali: dowódca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., szef sztabu pułku: /-/ Królikowski, mjr. ręcznie: 0700/II, 13.4.45. [1945.04.13] Pismo adresowane: Do Szefa Sztabu 1 Armii W.P. [zdjęcie]¢ 4.1945 r. Melduję iż rozkazem pułkowym nr 088 z dnia 10.4.45 [1945.04.10] zawiesiłem w czynnościach służbowych d-cę art. dyonu 3-go Zap. P.P. – Szarłaja Jana [s. Ilji < Elijasz] kpt. który pomimo niejednokrotnych uwag i ostrzeżeń w dniu krytycznym 18.4. [1945.04.18] podczas przemarszu pułku na nowe miejsce postoju [do Wandlitz?] p__wania, dopuścił siebie do nadużycia alkoholu a następnie wobec podwładnych oficerów i szeregowych, zachował się [co?] [u?]właczające [uwłaczająco, J.D] godności munduru i honoru oficerskiego. Gdy kpt. Szarłajowi, wieczorem, na odprawie oficerskiej, zwróciłem uwagę, kpt. Szarłaj odpowiedział zuchwale i arogancko “Ja stogo i dobiwatsia” [Ja i z tego wyjdę, czyli wydostanę się, J.D.]. podpisał: d-ca 3-go Zap. P.P. /-/ Karpowicz, ppłk. wyk. Przegaliński ppor.

podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Forgacz, ppor., 14.IV.1945 [1945.04.14] J.S. ręcznie: 0738, 26.4.45. [1945.04.26] Pismo adresowane: Do Dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego W załączeniu przesyłam wyrok Sądu Honorowego Oficerskiego 3-go Zap. P. Piech., wraz z aktami sprawy przeciwko Mankowskiemu Ludwikowi por. z prośbą o zatwierdzenie sentencji wyroku. Jednocześnie, mając na względzie oczyszczenie niezdrowej atmosfery, panującej w kwatermistrzostwie 3-go Zap. P.Piech., proszę o wydanie zarządzenia odnośnie jaknajszybszego (sic!, jak najszybszego) przeniesienie por. Mankowskiego do innej jednostki. podpisali: dowódca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., szef sztabu pułku: /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 259 T.W. ręcznie: 0254/III, 28.4.45. [1945.04.28] Pismo adresowane: Do Dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego W załączeniu przesyłam wyrok Sądu Honorowego Oficerskiego 3-go Zap. P. Piech., wraz z aktami sprawy przeciwko Dańczakowi Stanisławowi ppor. z prośbą o zatwierdzenie sentencji wyroku. podpisali: dowódca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., szef sztabu pułku: /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 258 T.W. ręcznie: 0255/III, 28.4.45. [1945.04.28] Pismo adresowane: Do Prokuratury Wojskowej 1 Armii W.P. [dwie odpowiedzi] Na nr 01012/Pr. 239 z dnia 11.IV.1945 r. [1945.04.11] i nr 01218/Pr. 239, z dnia 19.IV.1945 r. [1945.04.19] Komunikuję, że za zranienie strz. Ziemińskiego Jana, ukarałem Dawidiuka Mikołaja ppor. 8-dniowym aresztem domowym, z potrąceniem 50% poborów za każdy dzień aresztu. Nadmieniam, iż tak niski wymiar kary ppor. Dawidiuk otrzymał dlatego, iż dotychczasowe jego sprawowanie się było nienaganne. podpisali: dowódca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., szef sztabu pułku: /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 268 T.W. ręcznie: 0263/III, 1.V.45. [1945.05.01] Pismo adresowane: Do Prokuratury 1 Armii Wojska Polskiego [odpowiedź] Na pismo nr 152, zawiadamiam, że Fortun Antonina plut. została ukarana degradacją do stopnia kaprala rozkaz pułkowy (sic!, rozkazem pułkowym) nr 128, § 3, z dnia 7.V.1945 r. [1945.05.07] podpisali: szef sztabu pułku: /-/ Królikowski, mjr. wyk. J. Chr. [Janina Chronowska]. ręcznie: 0866/II, 18.5.45. [1945.05.18] Pismo Sądu Wojskowego 1 Armii, nr A. 84/45, 28.5.1945 [1945.05.28] Do Dowódcy 3 zapasowego pułku piechoty W załączeniu przesyłam odpis wyroku w sprawie Szantyra Zbigniewa, s. Feliksa – do wiadomości. podpisał: prezes Wojskowego Sądu 1 Armii /-/ Michniewicz, płk. zarejestrowano 1.6.1945 [1945.06.01] ręcznie 3 dopiski: 1. znacznie nieczytelny, atramentem, 2. pp Forgacz, 2p., Dla wiadomości i kierownictwa, L. Królikowski, 1.6.45, 3. wykonano, nr 0987/2, z dn. 2.06.45 [1945.06.02]

Pismo adresowane: Do Szefa Sztabu 43 pułku Artylerii 6 Dyw. Piechoty, w miejscu postoju. Melduję, że Żemojcin Albin szer. z 43-go pułku artylerii, będąc w dniu 13 kwietnia 1945 r. w m. Regenwalde, przebywał w stanie nietrzeźwym i wałęsał się motocyklem w rejonie zakwaterowania naszej jednostki. Zatrzymany przez oficera z Oddziału Informacji, zachował się arogancko, wobec czego został przytrzymany na noc, do wytrzeźwienia. W dniu 14 kwietnia 1945 r. został z aresztu zwolniony. Powyższe przesyłam do wykorzystania służbowego, i ukarania. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KARANI 190-2

kary zawieszone

Rozkaz specjalny nr 0258, 12 sierpnia 1944r. [1944.08.12] Czurgajewa Eugenia, c. Jana chorąży starszy odbiorca poczty polowej nr 2880, dnia 16 lipca 1944 r., we wsi Chopinów, jako oficer dopuściła się nadużycia władzy przez spalenie – wbrew obowiązującym przepisom – paczki listów w ilości [liczbie, J.D.] 60 – 100 sztuk, powierzonej jej do opracowania, jako starszemu odbiorcy poczty polowej 2880. Skutkiem tego nastąpiła deorganizacja poleconego jej odcinka pracy. Postanowieniem Sądu Polowego 1-szej Armii, chorążą Czurgajewa Eugenię, c. Jana, skazano na karę pozbawienia wolności na lat 4 (cztery), oraz na degradację do stopnia kaprala. Wyrok nie będzie wykonany jeżeli w ciągu trzech (3) lat skazana nie popełni innego przestępstwa. Postanowienie Sądu Polowego zatwierdzam i rozkazuję: chorążego Czurgajewą Eugenię zdegradować do stopnia kaprala, skazać na karę pozbawienia wolności na przeciąg czetrech (4) lat z zawieszeniem na trzy (3) lata. Rozkaz odczytać wszystkim oficerom. podpisali: p.o. dowódcy 1 Armii /-/ Berling, gen. bryg. p.o. szefa sztabu 1 Armii /-/ Korczyc, gen. bryg. za zgodność: pomocnik szefa 2 Ref. Oddz. Personaln. Armii /-/ Wadejko, por. 22.8.44r. [1944.08.22] zarejestrowano: 24.8.1944 [1944.08.24] Pismo pułku artylerii z listopada 1945, adresowane do Szefa Sztabu 11 pułku Piechoty, wpisane pod nr 0145, 12.XI.1945 [1945.11.12] W załączeniu przesyła się wyrok Wojskowego Sądu Polowego 4 Dywizji Piechoty w sprawie Włodarczaka Władysława ogniomistrza, syna Wacława, ur. 1923, który obecnie pełni służbę w Waszej jednostce. podpisał: szef sztabu pułku /-/ Kozłowski, mjr. dwa ręczne dopiski: 1. por. Zych, prowadzić (ny god?) na pułku. 14.XI.1945r., 2. wykonano, podpis nieczyt. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dn. 29 października 1945. Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu na rozprawie w delegacji do 4 Dywizji Piechoty, w składzie: 1. sędzia W.S.O. Wierciech Ryszard, por. – jako przewodniczący, 2. ławnik z 6 P.A.L. Jastrzębski Zygmunt, ppor. 3. ławnik z 6 P.A.L. Lechman Paweł, ogn. – jako sędziowie, z udziałem sekretarza Sądu Pol. 4 D.P. chor. Kozłowskiego Tadeusza – jako protokolanta, w obecności oskarżyciela – prokuratora 4 D.P., ppor. Panasa Włodzimierza, i obrońcy z urzędu – Bartkowiaka Mieczysława, ppor. z 6 P.A.L. rozpoznał sprawę Włodarczaka Władysława ogniomistrza syna Wacława i Łucji, ur. 22 czerwca 1923 r. we Wrześni, Polaka, gatrowego, mającego 7 oddziałów szkoły powszechnej, z ojca robotnika fabrycznego, żonatego z Władysławą Rak, w Wojsku Polskim od 9 września 1944r., zmobilizowanego przez R.K.U. Garwolin, ostatnio służącego w 6 P.A.L. w stopniu ogniomistrza, bez majątku, orderów i odznaczeń, biorącego udział w wojnie z Niemcami pod Warszawą, Wrocławiem, nad Nissą i Elbą, niekaranego, ostatnio zamieszkałego [mieszkającego, J.D.] Przewóz Tarnowski, pow. Radom – oskarżonego z art. 115, § 1 i 2 K.K.W.P. Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego ustalono: • W dniu 5 października 1945r. oskarżony Włodarczak wydalił się [oddalił się, J.D.] samowolnie ze swej jednostki, 5 baterii 6 P.A.L., stacjonującego w Ludom, pow. Oborniki, i udał się koleją, przez Poznań, do Wrześni, gdzie zamieszkuje jego ojciec. • Tam przebywał on jeden dzień, i zabrawszy ze sobą koc, bieliznę, i żywność, powrócił sam w dniu 10 października 1945 r. do swej jednostki. Powyższe zostało ustalone na podstawie wyjaśnień oskarżonego, zeznań świadka Aurebucha Ilii, i odczytanych zeznań świadków: Stenciury Stanisława i Gąsickiego Karola. ...itd. Sąd uznał ogniomistrza Włodarczaka Władysława winnym, że dnia 5 października 1945 r. samowolnie, wbrew obowiązkowi wojskowemu, opuścił swą jednostkę – 5-tą baterię, 6 P.A.L, i przebywał poza nią do dnia 10 października 1945 r. ... i za to skazał ogniomistrza Włodarczaka na 1 (jeden) rok więzienia. Na mocy art. 57 K.W.P.K. zawiesza się skazanemu orzeczoną karę pozbawienia wolności na 1 (jeden) rok. ...itd. podpisali: przewodniczący – Wiercioch, w.r. ławnicy: Jastrzębski, w.r., i Lechman, w.r. Pismo oficera śledczego Wojskowej Prokuratury, nr 037 adresowane: Do Dowódcy 3-go Zapasowego P.P. Przy niniejszym nadsyłam postanowienia o zawieszeniu spraw: 1. Szopika Władysława, 2. Ryżyckiego Józefa (sic!, raczej Różyckiego), 3. Fortun Antonina (sic!, Antoniny, bo kobieta), 4. Dec Piotr (sic!, Deca Piotra), 5. Paszkiewicza i 3 towarzyszy. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii /-/ Sienkiewicz, por. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

wykonał: Sienkiewicz, por. pisał: J. Wasiukiewicz zarejestrowno 5.05.1945 [1945.05.05] ręcznie ledwie czytelny dopisek czerwonym ołówkiem, z datą: 6.5.45 Pismo oficera śledczego Wojskowej Prokuratury, nr 039, dn. 5.V.1945 adresowane: Do Dowudcy (sic!) 3-go Zapasowego P.P. Przy niniejszym nadsyłam postanowienia o zawieszeniu sprawy: 1. Machnacz Mikołaja, i 2. Żuka Wincentego. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury /-/ Sienkiewicz, por. wykonał: Sienkiewicz, por. pisał: W.S. [Wsiewołod Sienkiewicz, ten sam] zarejestrowano, nr 0808, w dniu 6.05.1945 [1945.05.06] Pismo oficera śledczego Wojskowej Prokuratury 1 Armii, nr 050 adresowane: Do Dowódcy 3-go Zapasowego P.P. Przy niniejszym przesyłam postanowienie o zawieszeniu sprawy: Kośnikowskiego Władysława szer. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii /-/ Sienkiewicz, por. wykonał: Sienkiewicz pisała: L. H. zarejestrowno 10.05.1945 [1945.05.10] recznie 3 dopiski: 1. mjr. Fajkow i mjr. Królikowski, do wykonania /-/ nieczyt., 10.5.45 [1945.05.10] 2. Sprawdzono, wykonano, 14.V.1945 [1945.05.14] L. Królikowski. 3. Rp, 139 _ (?) 4 /-/ nieczyt., 18.5.45 [1945.05.18]


KARANI 190-3

kary umorzone

Dochodzenie w sprawie rzekomych nadużyć. Guza Stefana, s. Andrzeja, sierż. gęstym drukiem maszynopisu 2,5 strony, jest zbyt długie by je zacząć przepisywać. Na stronie nr 1: Miejsca postoju 1 Armii. Dnia 29 marca 1945 r. p.o. oficera śledczego wojskowej prokuratury Rychlik, st. sierż., po rozpoznaniu okoliczności sprawy sierż. Guza Stefana, s. Andrzeja, oraz sierż. Antonowa Pawła, s. Piotra, podejrzanych o nadużycia gospodarcze, ustalił: I/ przed świętami Bożego Narodzenia 1944 r. przekazane zostały na skład żywnościowy nr 6 paczki świąteczne dla żołnierzy. ...itd. Przyjmowanie i wydawanei paczek powierzono kpt. Siedleckiemu, zastępcy szefa 1 Armii o nazwisku Armbazy. Część paczek była w stanie uszkodzonym, rozsypały się w czasie transportu, w dniu 30.XII.44r. [1944.12.30] kpt. Siedlecki nakazał Guzowi posegregować rozsypane produkty – nakazu tego Guz nie wykonał. Do pomocy w wydawaniu paczek przybrał sobie sierż. Antonowa Pawła, s. Piotra. Według rozdzielnika powinno być 7947 paczek, a było 7847, przyjętych przez por. Wysockiego, przedstawiciela 3-ciej dywizji. II/ Ze strony nr 2 wynika, że sierż. Guz Stefan był kierownikiem magazynu nr 6 w Wesołej i tu zaczęły się jego kłopoty podczas kontroli przez ppor. Szyszkowskiego, z-cy szefa składu nr 6 do spraw pol.-wych., dnia 13.I.45r. [1945.01.13] nazwisko magazyniera – Pieńkowski. III/ ciąg dalszy kłopotu, w dniu 11 lutego 1945 [1945.02.11], w czasie postoju składu żywnościowego w Bydgoszczy. Magazynierem był Buszyński, jego pomocnikiem Szwedowski, zastępcą [kogo?] składu był Klimowicz, oficerem żywnościowym szpitala Diomin. Guz został usunięty przez Klimowicza i dn. 21.3.45r. [1945.03.21] znalazł się w 3 zap.p.p., ciągnięty na ewidencję tejże jednostki. W świetle powyższych ustaleń, zarzucane Guzowi i Antonowowi nadużycia nie zostały potwierdzone w zebranym materiale dowodowym, jedynie brak należytej staranności w przechowywaniu produktów w magazynie, za to powinien być dyscyplinarnie ukarany. [oficer śledczy] postanowił: 1/ postępowanie karno-sądowe w sprawie niniejszej umorzyć. ...itd. podpisał: p.o. oficera śledczego Wojskowej Prokuratury /-/ Rychlik, st. sierż. “Zatwierdzam” p.p. wiceprokuratora wojskowego 1 Armii /-/ Winawer, por., dn. 31.III/1945 [1945.03.31] Pismo adresowane: Do Dowódcy zap. pułku piechoty W załączeniu przesyłam postanowienie w sprawie Guza Stefana, s. Andrzeja sierż. z wnioskiem jak w punkcie 2/ załączonego postanowienia i proszę o zarządzenie zawiadomenia mnie odnośnie powziętej przez Was decyzji w powyższej sprawie. W odpowiedzi proszę powołać się na nasz nr sprawy: pr. 139. podpisał: wojskowy prokurator 1 Armii /-/ Holder, mjr., nr 0790/pr. 139 wykonał: dr. [drukarz] Landa, chor. 30.3.1945 [1945.03.30] zarejestrowano 2.04.1945 [1945.04.02] ręcznie: 2p, Do roskazu (sic!); Za niezrozumienie posadku i staraności ukarać 5 dniowy areszetm, 2\ skierować do b-nu rozdzielczego. L. Królikowski, 4.4.45 Pismo: Do Szefa Wydziału Śledczego Oddziału Informacji 1 Armii, mjr. Malkowskiego nr. 0792/pr.139, 31.3.45r [1945.03.31]. W związku z postanowienim (sic!) wojskowej prokuratury 1 Armii, w sprawie Guza Stefana, s. Andrzeja sierż. uchylającym środek zapobiegawczy – areszt tymczasowy, proszę o zrządzenie zwolnienia aresztowanego w “KPZ” Guza. wyk. dr. [drukarz] Landa, chor., 30.3.45r. [1945.03.30] M.S. podpisał: wojskowy prokurator 1 Armii /-/ Holder, mjr. pieczęć okrągła, w otoku: Wojsko Polskie, Prokur. Wojsk. 1 Armii, w środku: Godło – Orzeł Biały. Pismo Prokuratury Wojskowej, nr 0733/pr.166, 26.3.45r. Do Dowódcy 2 zap. pułku piechoty, ppłk. Orłowa Powołując się na pismo Wasze z dnia 23.3.45r., nr 0444, w sprawie Pędzika Michała w załączeniu przesyłam postanowienie o umorzeniu postępowania. podpisał: podprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, por. wyk. Winawer, por., 26.3.45r. [1945.03.26] M.S. zarejestrowano nr 0507, 27.03.1945 r. [1945.03.27] Postanowienie sam tekst postanowienia opuszczony przez pomyłkę, o co poszło i dlaczego. podpisał: podprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Skulbaszewski, kpt. dnia ... marca 1945r. ręcznie: Za zgodność, st. sekretarz Prokuratury 1 Armii /-/ dr. [drukarz] Landa, chor.

Postanowienie Miejsce postoju 1 Armii; dnia 3 kwietnia 1945r. [1945.04.03] p.o. oficera śledczego wojskowej prokuratury 1 Armii – Rychlik, st. sierż. Po rozpoznaniu okoliczności sprawy postrzelenia szer. Jankowskiego Stanisława szer., przez Podgórskiego Piotra szer., odydwu z 3 zap. p.p., ustalił: Dnia 17 lutego 1945r., przed południem, we Flatowie, w miejscu rozlokowania 3 pułku zapasowego piechoty, szer. Podgórski Piotr z tejże jednostki w swej kwaterze czyścił autoomat. W pewnej chwili Podgórski wyszedł z automatem na podwórze celem oddania próbnego wystrzału. I w tym momencie, przez nieostrożność, spowodował serię wystrzałów, w wyniku czego postrzelił szer. Jankowskiego Stanisława, raniąc go w brzuch, w lewe biordo, oraz w trzeci i czwarty palec prawej ręki, i powodując tym ciężkie uszkodzenie ciała Jankowskiego. Zważywszy, że jakkolwiek w czynie Podgórskiego mieszczą się znamiona przestępstwa określonego w art. 163 K.K.W.P., to jednak mając na względzie brak złej woli po stronie sprawcy, oraz fakt, że został on już za podmiotowy czyn ukarany w drodze dyscyplinarnej, przez dowódcę 3 pułku zapasowego piechoty, oraz że wymierzona Podgórskiemu kara dyscyplinarna przez skierowanie go do kompanii karnej na okres jednego miesiąca stanowi w konkretnym wypadku dostateczną represję, postanowił: 1/ postępowanie [karne] w niniejszej sprawie umorzyć, 2/ akta niniejszej sprawy przechowywać w archiwum wojskowej prokuratury 1 Armii. p.o. oficera śledczego wojskowej prokuratury /-/ Rychlik, st. sierż. “Zatwierdzam” p.o. wiceprokuratora wojskowego 1 Armii /-/ Winawer, por. dnia 3 kwietnia 1945 r. [1945.04.03] Postanowienie miejsce postoju 1 Armii, dn. 6 kwietnia 1945r. [1945.04.06] Oficer śledczy wojskowej prokuratury 1 Armii – chor. Finkielsztejn, rozpatrzywszy materiał dochodzenia postrzelenia plut. Nasutowicza przez Kozłowskiego kpr. ustalił: Dnia 14 marca 1945r., w Deutsch-Krone, na stacji kolejowej, w czasie translokacji [przenosin] 3 pułku zapasowego, wyznaczona została warta [przez szefa 3-ciej komp. tegoż pułku, st. sierż. Bencela Józefa]. ...itd. Początek opisu wskazuje, że postanowienie będzie długie w treści, rodzaj opowiadania, nie w sposób mi przepisywać wszystkie inne tak długiej treści, w całości. W skrócie: Do ochrony wagonów, st. sierż. Bencel Józef wyznaczył wartę: plut. Nasutowicza i kpr. Kozłowskiego. Nasutowicz upił się jednak przed służbą, więc Kozłowski wziął od niego karabin i stał na warcie. Po zmianie warty Kozłowski przybył do wagonu i Nasutowicz zaczął mu wyrzucać, że zabrał mu karabin, i powstała sprzeczka. Nasutowicz uderzył Kozłowskiego kilka razy, i przy tym był st. sierż. Bencel, nie reagujący na zachowanie Nasutowicza. Gdy przyszła kolej na służbę wartowniczą Kozłowskiego, o godz 11-tej wieczorem – Nasutowicz, z wagonu, cisnął w niego polanem, lecz chybił. Drugim razem trafił w szyję Kozłowskiego, raniąc go. Kozłowski więc strzelił do Nasutowicza i ranił go w łopatkę. Oficer śledczy zważył, że choć w czynie Kozłowskiego mieszczą się cechy przestępstwa, to popełnił on pod silnym wpływem wzburzenia i prowokacyjnego zachowania się plut. Nasutowicza. Kozłowski, wynika z charakterystyki, jest podoficerem obowiązkowym, zdyscyplinowanym, i karnym. Niecelowym jest więc ściganie czynu na drodze sądowej, lecz ukaranie go w drodze dyscyplinarnej, przez odesłanie go do kompanii karnej na 1 miesiąc. St. sierż. Bencela należy ukarać za zezwolenie picia alkoholu przez podległych mu podoficerów, w czasie pełnienia służby, i brak reakcji na kłótnię, kończącą się zranieniem Nasutowicza. postanowił: postępowanie karne sądowe w sprawie niniejszej umorzyć, ...itd. Postanowienie miejsce postoju 1 Armii, dn. 26 kwietnia 1945r. [1945.04.26] Oficer śledczy wojskowej prokuratury 1 Armii – Sienkiewicz por., po rozpoznaniu całkokształtu okoliczności sprawy samowolnego oddalenia się z jednostki Fortun Antoniny plut. ustalił: Dnia 8 lutego 1945 r., w czasie postoju 3 Zapasowego P.P. w Woli Karczewskiej, plut. Fortun Antonina – siostra czołówki sanitarnej tejże jednostki wydaliła się samowolnie z jednostki [oddaliła się; wydaliła się = wyrzuciła się, tj. lapsus powstały od wydalić = wyrzucić, wyrzyconym być przez kogoś lub przez coś], udając się do swego miejsca zamieszkania na Pragę. Plut. Fortun przebywała poza jednostką do dnia ujęcia jej, tj. do dnia 8 marca 1945r. Jak z przeprowadzonego dochodzenia wynika, plut. Fortun zamierzała na drugi dzień wrócić do jednostki, w czym przeszkodziła jej choroba. Stwierdzono, że plut. Fortun chorowała również przed wydaleniem się (sic!) z jednostki i była z tego powodu zwolniona z pracy. ...itd. Zważywszy na podstawie powyższych ustaleń, J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KARANI • że w czynie plut. Fortun mieszczą się znamiona określonego w art. 115 K.K.W.P., • że jednak mając na uwadze płeć i stan zdrowia plut. Fortun, • oraz mały stopień nasilenia złej woli po jej stronie – kierowanie sprawy na drogę sądową byłoby nie celowe, natomiast dostateczną i współmierną reakcją jest ukaranie jej w drodze dyscyplinarnej, postanowił: 1/ postępowanie w sprawie niniejszej umorzyć. 2/ plut. Fortun Antoninę, c. Stanisława, skierować do d-cy 3-go Zap. P.P. 3/ wystąpić z wnioskiem... o ukaranie plut. Fortun w drodze dyscyplinarnej. 4/ środek zapobiegawczy – areszt tymczasowy – uchylić. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam” p.o. wiceprokuratora wojskowego 1 Armii /-/ Winawer, por., 26.IV. Postanowienie miejsce postoju 1 Armii, dn. 4 maja 1945r. [1945.05.04] Oficer śledczy wojskowej prokuratury 1 Armii – por. Sienkiewicz, po rozpoznaniu materiałów dochodzenia w sprawie nieostrożnego obchodzenia się z bronią przez Wójcika Bronisława sierż. z 3-go Zapas. P.P. ustalił: Dnia 30 marca 1945r. [1945.03.30], ok. godz. 11.00 sierż. podchor. Wójcik Bronisław, będąc w izbie żołnierskiej i leżąc w łóżku, manipulował zapalnikiem granatu. Poza nim, w izbie żołnierskiej znajdowało się kilku żołnierzy. W pewnej chwili nastąpiło zapalenie spłonki granatu, po czym dał się słyszeć syk, wobec czego sierż. podchor. rzucił trzymany zapalnik w okno, usiłując wyrzucić go na zewnątrz. Zapalnik odbił się od ramy okna i upadł na podłogę. W tej chwili nastąpił wybuch, w wyniku którego kapral Mergiel Adolf i szeregowi [opuszcz. Kinkiel] i Burszowski Józef i doznali lekkich obrażeń (zadraśnięć powierzchownych skóry). Zważywszy że w czynie Wójcika mieszczą się znamiona określonego w art. 163 § 1 K.K.W.P., że jednak mając na uwadze mały stopień złej woli po stronie sprawcy, i mało ważne skutki czynu, kierowanie niniejszej sprawy na drogę sądową byłoby niecelowe, natomiast właściwa w danym wypadku reakcją byłoby ukaranie sprawcy w drodze dyscyplinarnej... postanowił: 1/ postępowanie karne w niniejszej sprawie umorzyć, 2/ akta niniejszej sprawy przechowywać w archiwum Prok. Wojsk. 1 Armii. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 5.05.45r. [1945.05.05] Postanowienie miejsce postoju 1 Armii, dn. 5 maja 1945r. [1945.05.05] Oficer śledczy wojskowej prokuratury 1 Armii – por. Sienkiewicz, po rozpoznaniu materiałów dochodzenia w sprawie utraty automatu przez Hryniewicza Leonarda, s. Edwarda, kpr. z 3-go Zapas. P.P. ustalił: Dnia 20 lutego 1945r. [1945.02.20], w czasie postoju 5-tej kompanii karnej 3-go Zapasowego P.P. w Skierniewicach, kapral Hryniewicz z eskorty tejże kompanii wyszedł służbowo na miasto, przy czym zatrzymany przez patrol wojskowy NKWD, który zabrał mu posiadany przez niego automat PPSZ nr 692 z magazynkiem i 30 sztuk amunicji “spowodu” [z powodu] nieposiadania [nie posiadania] przez kaprala Hryniewicza odpowiednich dokumentów... itd. Kapral po powrocie Hryniewicz zameldował Idowowi, Idow interweniował, lecz automatów nie odzyskał bo patrol “wyjechała” dalej w teren, a 5-ta kompania wymaszerowała w dalszą drogę. • Zważywszy że kapral Hryniewicz przebywał w chwili wypadku na mieście w celach służbowych, a zabranie automatu nastąpiło skutkiem nieposiadania przez niego formalnego zezwolenia na posiadanie odnośnego automatu... • że przeciwko kpt. Idowowi wszczęte zostało postępowanie karno-sądowe w związku ze sprawowaniem przez niego dowództwa 5-tej kompanii karnej postanowił: 1\ postępowanie karne w sprawie niniejszej umorzyć, 2\ zezwolić na spisanie z ewidencji 3-go Zapasowego P.P. automatu PPSz nr 693 z magazynkiem i 30 sztuk amunicji, 3\ akta niniejszej sprawy przechowywać w archiwum Prok. Wojsk. 1 Armii. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 6 maja 45r. [1945.05.06] Postanowienie miejsce postoju 1 Armii, dn. 4 maja 1945r. [1945.05.04] Oficer śledczy wojskowej prokuratury 1 Armii – por. Sienkiewicz, po rozpoznaniu materiałów dochodzenia w sprawie dezercji Biernata [Tadeusza, s. Edmunda]] plut., i Urbana [Mariana, s. Franciszka] szer. ustalił: Dnia 12 marca 1945r. [1945.03.12], w czasie postoju 3-go Zapasowego P.P. w Deutsch-Krone, dowódca 3-go plutonu tejże jednostki – plut. Biernat Tadeusz, wraz z szer. Urbanem Marianem samowolnie “wydalili się na miasto niepowracając więcej do swej jednostki” [oddalili się, nie powracając]. Jak wynika z przeprowadzonych dochodzeń, plut. Biernat, po wydaleniu się z jednostki [oddaleniu się; kał wydala się z odbytnicy, J.D.], udał się do 16 p.p. 6 dyw., J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

do baterii 76 mm dział, gdzie uprzednio odbywał służbę wojskową, i został przed dowódcę baterii przyjęty, tak że obecnie w tej jednostce pełni służbę. • Zważywszy że w czynie plut. Biernata i szer. Urbana mieszczą się znamiona dezercji, • że plut. Biernat “wydalił się” z jednostki bez zamiaru uchylania się od służby wojskowej, • że “zatym” skierowanie sprawy przeciw plut. Biernatowi na drogę sądową byłoby niecelowe, gdyż w danym wypadku dostateczną i współmiernną represją będzie ukaranie go w drodze dyscyplinarnej, • że szer. Urban nie został ujęty, postanowił: 1/ postępowanie karne w stosunku do plut. Biernata, s. Edmunda, umorzyć, 2/ wystąpić z wnioskiem do d-cy 16 p.p., 6 d.p. o ukaranie plut. Biernata s. Edmunda, w drodze dyscyplinarnej za samowolne wydalenie... itd. 3/ uznać szer. Urbana Mariana, s. Franciszka, za dezertera, i wszcząć poszukiwania za nim, 4/ postępowanie karne w stosunku do szer. Urbana Mariana, s. Franciszka zawiesić do czasu ujęcia tegoż, 5/ akta niniejszej sprawy przechowywać w archiwum Prok. Wojsk. 1 Armii. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii, 6/ i 7/ dotyczy spisania ze stanu sort mundurowych obu. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 5.05.45r. [1945.05.05] Postanowienie miejsce postoju 1 Armii, dn. 4 maja 1945r. [1945.05.04] Oficer śledczy wojskowej prokuratury 1 Armii – por. Sienkiewicz, po rozpoznaniu materiałów dochodzenia w sprawie Gerasimowa [Gienadija, s. Stefana] por. w związku z dezercją szer. Trefiłowa i [10-ciu] towarzyszy, oraz zabicia chor. Kałamażnika, sierż. Chilla, i szer. __czkowskiego [Draczkowskiego? zdjęcie]¢ i ranienia szer. Michnika ustalił: I. Dnia 3.III. 1945r. [1945.03.03], por. Gerasimow z kompanii karnej 3-go Zapas. P.P. wyznaczony został dowódcą marszówki złożonej z 50-ciu szeregowych, którą to marszówkę winien był doprwadzić do 1-szej kompanii karnej przy _ [zdjęcie]¢ D.P. Do pomocy przydzielono mu eskortę, złożoną z podoficera i 3-ch szer. z bronią. ...itd. Długi raport, w formie opowiadania, całkowitą treść jego tu pominę. Wymienione w raporcie miejscowości: z miejsca postoju w Petzin, przez Falkenburg, szukali kwater w Grossborn, tam 18-tu uraczyło się alkoholem w miejscowej gorzelni, i rozproszyło się tak, że por. Gerasimow nie zastał ich tam po przybyciu. W czasie dalszego marszu, odnalazł 4-ch, których dołączył do swego oddziału, zaś innych 4-ch żołnierzy przybyło do sztabu 1 Armii, skąd zostali skierowani do 3-go Zapas. P.P., do kompanii karnej. W wyniku rozwoju wypadków na trasie przemarszu, zaginęło, czyli zbiegło mu 10-ciu żołnierzy. Nie zarządził poszukiwania ich w obawie, by nie zbiegło ich więcej. II. Po przybyciu na nocleg do majątku znajdującego się około 10 km przed Grelfenbergiem, por. Gerasimow stwierdził samowolne “wydalenie się” dalszych 4-ch żołnierzy. Następnego dnia, jeden z nich, szer. Knieszyński [Knioszyński?] powrócił i zameldował por. Gerasimowi, że zostali oni w sąsiednim majątku napadnięci przez “niemców”. Por. Gerasimow wyruszył natychmiast z 15-tu żołnierzami we wskazane miejsce, to jest do majątku Lieben, gdzie w lesie wywiązała się potyczka, ze znajdującymi się tam “niemcami”, w czasie której od “kól” [kul] nie-mieckich zabici zostali chor. Kałamażnik Józef, s. Edwarda, sierż. Chill Wiktor, s. Franciszka, oraz szer. Draczkowski Jan, s. Stefana, nadto ranny został szer. Machnik Czesław, s. Adama. • Zważywszy że winę dezercji 10-ciu żołnierzy ponosi por. Gerasimow, który przez lekkomyślne i nie umijętne organizowanie służby, w szczególności przez przydzielenie jednego konwojenta do wysłanej naprzód grupy, złożonej z 17-tu karnych, wytworzył sytuację sprzyjającą dezercji, • że natomiast w czynie por. Gerasimowa, opisanym w punkcie II brak przedmiotowych cech przestępstwa, gdyż śmierć 3-ch żołnierzy i ranienie jednego nastąpiło w sytuacji bojowej, postanowił: 1\ postępowanie karne w stosunku do por. Gerasimowa Gienadiego, syna Stefana, z 3-go Zapas. P.P. umorzyć, 2\ wystąpić z wnioskiem do d-cy 3-go Zapas. P.P. o ukaranie por. Gerasimowa “Gienatego” (sic!), s. Steafna, w drodze dyscyplinarnej, w ramach przysługujących dowódcy uprawnień za spowodowanie dezercji 10-ciu żołnierzy z kompanii karnej. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 5.05.45r. [1945.05.05] Postanowienie miejsce postoju 1 Armii, dn. 28 maja 1945r. [1945.05.28] Oficer śledczy [wojskowej prokuratury 1 Armii] przy 3-cim Zapasowym P.P. – Sienkiewicz por., materiały śledztwa nr 8/69 w sprawie katastrofy samochodowej na szosie od Altrampf (sic!, właściwie) do m. Lëmberg ustalił: Dnia 27.IV.45r. z miejsca postoju 3-go Zapasowego P.P. w Altramt (sic!, Altrampf), nowego miejsca postoju w. Wandlitz, o godz. 8-mej wyjechało (sic!) 2 ciężarowe


KARANI samochody. Pierwszym jechał samochód marki “Ford 6”, nr FO2611, prowadzony przez szofera Samkowa Jana. Samochód był załadowany kancelarią kwatermistrzostwa 3. Zapasowego p.p. [zły j. polski] i miał jako pasażerów pracowników kancelarii kwatermistrzostwa 3-go Zapasowego P.P. [zły j. polski] Treść ustalenia bardzo długa, zbyt długa na przepisywanie jej w całości, szereg takich aktów przez jedną osobę. W skrócie: Dwa samochody wojskowe jechały z przeciwnych kierunków, na wąskiej szosie, jeden, próbując uniknąć kolizji – skręcił w prawo i tym samym uderzył o przydrożne drzewo. Ten drugi samochód jechał od strony Lëmberf do Altramf (sic!), środkiem szosy, z prędkością 30-35 km/godz., szosa asfaltowa szerokości 5 kroków, po obu stronach jezdna część “nieprzykryta” szerokości 2-ch kroków [pobocze], za nimi idą rowy do spływu wody. Na asfalcie jama, w rejonie zderzenia się samochodów [wymiary jej podane w Postanowieniu]. Spowodowała lekki wstrząc maszyny i plut pchor. Wiśniewski, mający rękę wysuniętą z burtą, uderzył nią o drzewo przy szosie, łamiąc lewe przedramię, a szer. Fifelski uderzył głową o drzewo. Udzielono im pomocy lekarskiej i odwieziono do szpitala wojskowego przy jednostce wojsk. nr p.p. 42140. Fifelski w stanie bardzo ciężkim, Wiśniewski – w ciężkim. “Samochód żadnych strat nie otrzymał [niepoprawny j. polski: samochód...nie otrzymał...; nie uszkodzony, J.D.]. Na bortach samochodu niema _[zdjęcie]¢ żadnych zdarć.” Szofer Samkow był w stanie zupełnie trzeźwym... itd. “Samochód idący na spotkanie z maszyną Samkowa przeszedł koło niego _wie [zdjęcie]¢ dotykając do bortu [burty]. Ale dostawszy ranienie [zły język polski], naruszyli przepisy jazdy na ciężarowym samochodzie, mianowicie, wychylili się i nie zwracali uwagę na to, jaką drogą jadą.” Biorąc powyższe pod uwagę postanowił: 1/ postępowanie karne w stosunku do Samkowa Jana, s. Kirsana, umożyć (sic!, umorzyć). 2/ wystąpić z wnioskiem do d-cy 3-go Zapas. P.P. o ukaranie szof. Samkowa według swego uznania. 3/ akta sprawy niniejszej przechowywać w archiwum Prok. Wojsk. 1 Armii. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii, /-/ Sienkiewicz, por. Postanowienie o umorzeniu miejsce postoju 1 Armii, dn. 21 maja 1945r. [1945.05.21] Oficer śledczy [wojskowej prokuratury 1 Armii] przy 3-cim Zapasowym P.P. – Sienkiewicz por., badając materiały sprawy dezercji Mandelbauma szer. z 3-go Zapas. P.P. ustalił: Dnia 30 kwietnia 1945r. [1945.04.30], szer. Mandelbaum został przeniesiony z 1-go baonu 3-go Zapasowego P.P. do rozdzielczego baonu tegoż pułku. Dnia 1 maja został on wcielony do marszówki odchodzącej do 4-tej dywizji piechoty, która tegoż dnia wymaszerowała w podróż. W czasie drogi Mandelbaum znalazł rower i razem z grupą żołnierzy tejże marszówki jechał rowerem. Odstał w drodze od marszówki i 8 maja powrócił do pułku, gdzie zameldował się u swoich przełożonych. Biorąc powyższe pod uwagę, i mając na względzie, że czyn powrotu szer. Mandelbauma świadczy o tem, iż nie miał on charakteru długiego, albo trwałego uchylenia się od służby w wojsku postanowił: 1/ postępowanie karne w stosunku do Mendelbauma Pinkusa, s. Józefa, umorzyć, 2/ wystąpić z wnioskiem do d-cy 3-go Zapas. P.P. o ukaranie Mandelbauma według swego uznania. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 29 maja 45r. [1945.05.29] zarejestrowano 30.05.1945 [1945.05.30] nr 0988. trzy ręczne dopiski, trzeci tylko: 30.IV. (sic!, w miejsce 30 V.) do 4 Dywizji Postanowienie miejsce postoju 1 Armii, dn. 9 czerwca 1945r. [1945.06.09] Podprokurator wojskowy 1 Armii – por. Kozłowski – rozpatrzywszy materiał dochodzenia w sprawie samozranienia się Dereckiego Andrzeja [s. Wład.] plut. ustalił: Dnia 25 kwietnia 1945r. [1945.04.25],Derecki Andrzej, s. Władysława, z 3-go zapasowego pułku piechoty, wyczyściwszy automat PPSZa nr 480, powiesił go na gwoździu na ścianie w kwaterze gdzie mieszkał razem z sierż. Dąbrowskim. Wieszając następnie na tejże samej ścianie, na drugim gwoździu obok automatu, swój płaszcz wojskowy, zawadził nim o wiszący automat, wskutek czego ten spadł na podłogę. Ponieważ w automacie znajdował się magazynek, na skutek uderzenia automatu o podłogę, zamek tego automatu cofnął się, powodując wystrzał. Kula trafiła plut. Dereckiego w lewe przedramię. • Mając powyższe na względzie i zważywszy że w toku dochodzenia nie ustalono ze strony plut. Dereckiego nieostrożnego obchodzenia się z bronią, ani zamiaru samouszkodzenia się, • że wypadek miał miejsce na skutek zbiegu okoliczności, • że winy spowodowania tegoż wypadku nikt nie ponosi, • że w czynie tym brak znamiom przestępstwa – na mocy 6 K.P.K

postanowił: 1\ postępowanie [karne] w sprawie niniejszej umorzyć, 2\ akta sprawy przechowywać w archiwum wojskowej prokuratury 1 Armii. podpisał: podprokurator Wojskowej Prokuratury 1 Armii /-/ Kozłowski, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Holder, mjr., 10. czerwca 45r. [1945.06.10] Postanowienie miejsce postoju 1 Armii, dn. 19 czerwca 1945r. [1945.06.19] Oficer śledczy wojskowej prokuratury 1 Armii – Finkielsztejn, chor., rozpatrzywszy materiał dochodzenia w sprawie postrzelenia się Radko Antoniego [s. Józefa] szer. z 3 zap. p.p. ustalił: Dnia 10 kwietnia 1945r. szer. Radko Antoni z 3 zap. p.p., będąc na ćwiczeniach batalionu szkolnego, znalazł pistolet niemiecki, który ukrył i nie zameldował o tym swym przełożonym [skoro ukrył, to nie po to, by meldować, J.D.]. Przeprowadzone tego dnia u wszystkich żołnierzy rewizja w poszukiwaniu zdobycznej broni nie ujawniła u szer. Radki ukrytego pistoletu. Dnia następnego, tj. 11.04.45r. [1945.04.11] Radko, po spożyciu obiadu, udał się nad rzekę w m. Regenwalde celem umycia menażki. Będąc nad rzeką, Radko zaczął manipulować pistoletem, chcąc go wypróbować. W tym celu trzymał lewą ręką za lufę, a prawą zaczął pociągać za cyngiel, w przeświadczeniu, że rewolwer jest “nienabity” (sic!, nie nabity), z uwagi na to, że nie było w nim magazynka. W pewnej chwili padł strzał i kula znajdująca się w lufie, o czym Radko nie wiedział, przebiła mu lewą dłoń, powodując poważne uszkodzenie tkanek, szczegółowo opisane w zaświadczeniu lekarskim szpitala nr 2985, z dnia 8.05.45r. [1954.05.08] Na podstawie powyższych ustaleń i zważywszy • że brak umyślnego działania w czynie Radki, z uwagi na to, że strzał padł na skutek jego nieumijętnego obchodzenia się z bronią, • że niecelowym jest karanie go dyscyplinarnie za ukrycie zdobycznego rewolweru i nieostrożne obchodzenie się z bronią, ze względu na to iż swą lekkomyślność Radko przypłacił ciężkim zranieniem, • że nie ma również winy pośredniej przełożonych, którzy nawet dokonali tego dnia rewizji u Radki w poszukiwaniu broni, postanowił: 1\ postępowanie [karne] w sprawie niniejszej umorzyć, 2\ akta niniejszej sprawy przechowywać w archiwum Prok. Wojsk. 1 Armii. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii /-/ Finkielsztejn, chor. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 10 czerwca 1945r. [1945.06.10] Postanowienie miejsce postoju 1 Armii, dn. 23 czerwca 1945r. [1945.06.23] Oficer śledczy wojskowej prokuratury 1 Armii – Rychlik, chor., po rozpatrzeniu sprawy postrzelenia się Batrańca Walentego, s. Juliana kanon. z 3 zap. p.p. ustalił: Dnia 28 kwietnia 1945r., w miejscu postoju 3 zap. p.p., pluton zwiadu dywizjonu artylerii 3 zap. p.p., a w tej liczbie kan. Batraniec, przystąpił do czyszczenia broni z rozkazu dowódcy plutonu. W czasie czyszczenia broni, Batraniec oparł swój karabin lufą o prawą stopę, i – poruszywszy przy czyszczeniu język spustowy – spowodował wystrzał, raniąc się w prawą stopę, w okolicy 3-go palca. Odniesiona przez Batrańca rana należy do kategorii lekkich uszkodzeń cielesnych i wymaga około 40–50 dni leczenia, po upływie których Batraniec będzie w pełni zdolny do dalszej służby liniowej. Jak z przeprowadzoengo dochodzenia wynika, Batraniec przy czyszczeniu karabinu wyjął z niego zamek, nie wyjął natomiast tkwiącego w lufie naboju. Batraniec wprowadzał [wprowadził – jednokrotnie, nie wprowadzał – wielokrotnie. J.D.] ...wprowadził nabój do lufy jeszcze poprzedniego dnia, w czasie przemarszu z poprzedniego miejsca postoju, i – będąc zmęczony drogą – po przybyciu na nowe miejsce postoju, karabinu nie rozładował, i w rezultacie następnego dnia zabierając się do czyszczenia karabinu – zapomniał o tkwiącym w lufie naboju. Zarówno przeprowadzone dochodzenie, jak i orzeczenie lekarskie wskazują na to, że Batraniec postrzelił się nieumyślnie, na skutek nieszczęśliwego wypadku, spowodowanego nieostrożnością. Zważywszy na podstawie powyższego, że w czynie Bartańca mieszczą się znamiona przestępstwa, określonego art. 163, § 1 K.K.W.P., • że [raczej: to, J.D.] jednak kierowanie niniejszej sprawy na drogę sądową byłoby niecelowe z uwagi na brak złej woli sprawcy i mało ważne skutki jego czynu, • że, stojąc na gruncie braku złej woli po stronie Bartańca, przyjąć należy, iż cierpieniem, które sobie w rezultacie swej nieostrożności zadał i w sposób wystarczający swą nieostrożność okupił, za czym odpada potrzeba stosowania wobec niego represji dyscyplinarnej, postanowił: 1/ postępowanie [karne] w sprawie niniejszej umorzyć, 2/ akta sprawy przechowywać w archiwum Prok. Wojsk. 1 Armii. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii /-/ Rychlik, chor. sporządził [zdjęcie]¢ 23 lub 24. 06.45r. [1945.06.23 lub 1945.06.24] M.S. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojsk. 1 Armii /-/ Halski, kpt., 24 czerwca 1945r. [1945.06.24] Postanowienie o umorzeniu śledztwa miejsce postoju Wojskowej Prokuratury 2 Armii, dn. 28.8.1945r. [1945.08.28] J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KARANI Oficer śledczy wojskowej prokuratury 2 Armii – Duhanik, ppor., rozpatrzywszy sprawę Ćwikły Kazimierza, s. Józefa szer. ur. 1925 r., z 1-szej kompanii samodzielnego baonu eksploatacji dróg, ostatnio odbywającego służbę wojskową w 3 Zapasowym pułku piechoty, ustalił: Szeregowy Ćwikło Kazimierz, s. Józefa, z 1-szej komp. sam. baonu eksploat. dróg, w dniu 2 marca został skierowany do Centr. Szkoły Oficerskiej Polit.-Wychowawczej, w Łodzi, gdzie przebywał do dnia 30 kwietnia 1945r. W dniu 30 kwietnia 1945r., szer. Ćwikło Kazimierz samowolnie opuścił Szkołę i w dniu 7 maja 1945r. zgłosił się w 1-szej komp. sam. baonu eksploat. dróg. W dniu 6 czerwca 1945r. [1945.06.06] skierowano wymienionego z 1-szej komp. sam. baonu eksploat. dróg do 3 Zapas. Pułku Piechoty celem pełnienia dalszej służby wojskowej. Zważywszy, że szer. Ćwikło Kazimierz • nie mając zdolności do nauki, w czasie pobytu w centr. Szkole Ofic. Pol-Wych., prosił o przeniesienie go do innej jednostki, a gdy prośbie nie uczyniono zadość – zamowolnie opuścił Szkołę, • że po samowolnym opuszczeniu Szkoły zgłosił się do swej jednostki – 1-szej komp. sam. baonu eksploat. dróg, gdzie uprzednio odbywał służbę, • ze tymsamym [sic!, tym samym, J.D.] zła wola sprawcy jest nieznaczna i ściganie go na drodze postępowania karnego byłoby nie celowe, stosownie do art. 7 K.K.W.P. postanowił: 1. śledztwo w sprawie niniejszej umorzyć [postępowanie karne; śledztwo zakończone, J.D.], 2. wystąpić z wnioskiem do d-cy 3 Zapas. Pułku Piechoty o ukaranie szer. Ćwikły Kazimierza w drodze dyscyplinarnej, 3. akta sprawy przechowywać w archiwum Prok. Wojsk. 1 Armii. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 2 Armii /-/ Duhanik, ppor. “Zatwierdzam” prokurator wojskowy 2 Armii /-/ Ratyński Czesław [nie ustalili: po co szeregowiec został wysłany do Oficerskiej Szkoły Polit.-Wych.? Ale głupi! Nie wykorzystał okazji by z szeregowca awansować na oficera, a stąd mógłby na generała brygady, równie dużym skokiem, drogą politycznego rozgarnięcia, bo tak i gen. Aleksander Zawadzki, do 1939 był nikim, politykiem aresztowanym za działalność wywrotową, odsiadywał w więzieniach, a w kwietniu 1944 był już generałem brygady. “Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera” a kursant Ćwikła Kazimierz nawet zdolności pojmowania socjalistycznych, szczytnych idei nie miał, za tępy był, J.D.] Postanowienie miejsce postoju [Wojsk. Prokuratury] 1 Armii, dn. 16 lipca1945r. [1945.07.16] Oficer śledczy wojskowej prokuratury 1 Armii – Rychlik, por., po rozpatrzeniu materiałów dochodzenia w sprawie śmierci Buczkowskiej Janiny, s. Józefa szer. oraz ranienia Zalewskiego Stanisława, s. Stefana plut. z 3 zap.p.p. na skutek wybuchu miny, ustalił: Dnia 15 czerwca 1945r., o godz. 16-tej, plut. Zalewski i szer. Buczkowska samowolnie wydalili się z terenu rozlokowania bazy nr 1, 3-go zapas.p.p., udając się do wsi Alt Stamburg, odległej o ok. 0.5 km, celem zbierania kwiatów. W powrotnej drodze, po zerwaniu kwiatów, plut. Zalewski, idąc polną ścieżką w kierunku szosy, nastąpił nogą [jeżeli nastąpił, to nogą, nie głową ani ręką; stąpać < stupać < step = krok, kroczyć J.D.] nastąpił na znajdującą się tam minę [zakopaną, “znajdująca się” może być także na powierzchni, o gotowości bliżej nieokreślonej, J.D.], która rozerwała się [wybuchła, J.D.] raniąc Zalewskiego, Buczkowską, i zabijając znajdującą się w pobliżu [kogo?] nieustalonego nazwiska obywatelkę niemiecką [powinno być: zabijając obywatelkę niemiecką nie ustalonego nazwiska; choas składni zdania, J.D.]. Rannych przewieziono do szpitala nr 4851, gdzie Buczkowska zmarła dnia 18 czerwca 1945 [1945.06.18] na skutek odniesionych obrażeń. Według orzeczenia lekarskiego, Zalewski po około dwumiesięcznym leczeniu będzie zdolny do dalszej służby wojskowej liniowej. Zważywszy • że opisany wyżej wypadek zaliczyć należy do kategorii nieszczęśliwych wypadków, gdyż Zalewski nie mógł przewidzieć obecności miny na ścieżce, • że z uwagi na ciężkie obrażenia jakie odniósł Zalewski, karanie go za samowolne wydalenie się [oddalenie się, wybycie, J.D.] z terenu bazy nr 1, uznać należy za niecelowe, • że szef bazy nr 1, 3-go Zapasowego P.P. – sierż. Ławik Bronisław, został pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za nienależyty nadzór nad podwładnymi, ukarany naganą w dniu 24.06.45r. [1945.06.24], przez dowódcę 3 zap. pułku piechoty, którą to karę można uznać za wystarczającą, postanowił: 1/ [dalsze] postępowanie [karne] w sprawie niniejszej umorzyć, 2/ akta sprawy przechowywać w archiwum Prok. Wojsk. 1 Armii. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii /-/ Rychlik, por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, kpt., 16.07.45r. [1945.07.16] M.S. [tekst Postanowienia wyjątkowo mętny, wymagający naniesienia zmian, ja wprowadziłem więcej korekt, poprawek, J.D.] J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia Wojskowa Prokuratura 4-tej D.P., dn. 8 października1945r. [1945.10.08] Oficer śledczy wojskowej prokuratury 4-tej Dywizji Piechoty – Marian Goldsztejn, po rozpatrzenia (sic!) materiału dochodzenia przeciwko Mitczakowi Henrykowi, s. Władysława szer., i Narożnemu Franciszkowi, s. Jakuba szer. z 11 p.p., kompanii łączności, w sprawie samowolnego oddalenia się od swojej jednostki, ustalił: W dniu 9.9.1945 r. [1945.09.09], szer. Mitczak Henryk i szer. Narożny Franciszek samowolnie porzucili swą jednostkę i udali się do swej rodziny; pierwszy – do wsi Piaski, pow. Włocławek, drugi – do wsi Kadzisko k/Szamotuł, woj. Poznań. Szer. Narożny Franciszek powrócił do swej jednostki 11.9.45 [1945.09.11], szer. Mitczak powrócił do swej jednostki w dniu 18 września 1945 r. [1945.09.11] i ukarany został dyscyplinarnie 7-dniowym aresztem średnim. Zważywszy • że w czynach wymienionych nie można dopatrzyć się złej woli uchylania się od obowiązku wojskowego, • że szer. Mitczak Henryk i szer. Narążny Franciszek po powrocie [z] samowolnego oddalenia się okażą chęć oraz zdyscyplinowani (sic!, zdyscyplinowanie), • że ściganie wymienionych w drodze postępowania sądowego byłoby niecelowym (sic!, niecelowe), na podst. art. 7 K.K.W.P. postanowił: 1. dochodzenie [do czego?, postępowanie] w niniejszej sprawie umorzyć, 2. wystąpić z wnioskiem do d-cy 11 p.p., mjra Nowikowa, o ukaranie w drodze dyscyplinarnej szer. Narożnego Franciszka; wyciąg z rozkazu o ukaraniu przesłać do Prokuratury Wojskowej 4-tej D.P., 3. akta sprawy przechowywać w archiwum Prok. Wojsk. 1 Armii. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 4-tej D.P. /-/ Marian Goldsztejn. “Zatwierdzam” prokurator wojskowy 4-tej Dywizji Piechoty /-/ Panas, ppor. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia i skierowania (sic!, skierowanie) sprawy do ukarania [raczej: o ukaranie] w drodze dyscyplinarnej m.p. [miejsce postoju] Ostrów Wlkp., dnia 25 października 1945 [1945.10.25] Oficer śledczy wojskowej prokuratury 4-tej Dywizji Piechoty – Duhnik ppor., po rozpatrzeniu materiału dochodzenia w sprawie Konkiela Józefa, s. Waleriana chor. z 11 p.p. ustalił: W dniu 6.10.1945 r. [1945.10.06], Konkiel Józef, s. Waleriana, wracając z m. Winiary, w Poznaniu, na peronie dworcowym, został zaczepiony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Odprowadzili go na stronę, by porozmawiać o jakiejś sprawie. Chor. Konkiel odszedł kilkanaście kroków, ale gdy nie chciał iść dalej – próbowali siłą zmusić go do tego, żeby szedł z nimi. Chor. Konkiel odepchnął żołnierzy i z pistoletu T.T wystrzelił trzykrotnie w górę. Po strzałach, przybył st. lejtnant Armii Czerwonej – Kuźmin Aleksander, który polecił chor. Konkielowi schować pistolet. Gdy chor. Konkiel rozładował pistolet, st. lejtant podszedł do niego, i zabrał chor. Konkielowi pistolet T.T. Na żądanie milicji oraz oficera służbowego Komendantury w Poznaniu, st. lejtnant Kuźmin wylegitymował się, jednakże broni chor. Konkielowi nie zwrócił. Po zabraniu broni Komenda m. Poznania wydała chor. Konkielowi zaświadczenie, [że] pistolet T.T zabrany chor. Konkielowi nie był wpisany do jego książeczki oficerskiej. Zważywszy że w czynie chor. Konkiela nie można dopatrzyć się cech przestępstwa, na podst. art. 7 K.K.W.P. postanowił: 1. dochodzenie [do czego?, postępowanie] w niniejszej sprawie umorzyć, 2. wystąpić z wnioskiem do d-cy 11 p.p. o ukaranie w drodze dyscyplinarnej chor. Konkiela za niedopilnowanie wpisania posiadanego pistoletu T.T. do legitymacji oficerskiej, 3. zezwolić oficerowi broni 11 p.p. na wykreślenie z listy broni 11 p.p. pistoletu T.T. nr 1743 [chaos składni zdania, powinno być: na wykreślenie – kogo, czego – pistoletu T.T. nr 1743 – skąd – z listy broni, J.D.]. 3. akta sprawy przechowywać w archiwum Prok. Wojsk. 4-tej Dywizji Piechoty. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 4-tej D.P. /-/ Duhanik, ppor. “Zatwierdzam” prokurator wojskowy 4-tej Dywizji Piechoty /-/ Panas, ppor.


KARANI do dyspozycji prokuratury, >ledczego / o = n i e rz e

Ostrowski por. 1944.12.15 Haberbaut Henryk szer 1944.12.15 Woliński Józef szer. 1944.12, dezerter, ukarany Zgódka Stanisław 1927 szer. 1944.11.17, dezerter Sapała Stanisław 1927 szer. 1944.11.17, dezerter Woźnica Józef 1928 szer. 1944.11.17, dezerter Madej Henryk 1920 ? 1944.11.16, dezerter Bielawski Marian 1924 ? 1944.11.16, dezerter Zadrożny Aleksander 1923 ? 1944.11.16, dezerter Kiełak Wacław Kiełak Jan Poboży Marian Nagraba Jan [1921] 1944.11.(3?), dezerter Nagraba Władysław [1919] 1944.11.(3?), dezerter Rostek Bugusław [1924] 1944.11.04, dezerter Chorostecki Jan [1913] 1944.11.07, dezerter Fortun Antonina plut. 1945.03.08, dezerter zatrzymana 1945.03.08 w Warszawie Szantyr Zbigniew 1922 szer. 1945.06.22, dezerter s. Feliksa, zatrzymany 1945.04.06 w Dramburgu Zawadzki Jan szer. 1945.06.22 Dańczak Stanisław sierż. 1945.06.22 Drożdżyk Henryk, s. Stefana 1945.10.05 (?), dezerter Undra Antoni, s. Michała 1945.05.11, skazany do komp. karnej Kostrzewa Stanisław, s. Franciszka 1945.05.11, skazany do komp. karnej Matylewicz Józef, s. Franciszka 1945.05.11, skazany do komp. karnej

a k ta dla Wojskowej Prokuratury 1-szej Armii Wojska Polskiego

1. Chulenko Jan, s. Teodora 2. Kowalenko Paweł, s. Grzegorza 3. Szewczuk Mikołaj, s. Dymitra 4. Nazarow Eugeniusz, s. Teodora sowieccy żołnierze dokonali grabieży we wsi Jatne, 1944.12 Górski Władysław, s. Kazimierza plut. zatrzymany 1944.11.04 Rabski Władysław 1944.11.28, dezerter Wiszniewski Ignacy kpr., przeniesiony 1944.08.22 do 1 dywizji Żarnowski, st. lojtenant Czerwonej Armii jedn. wojsk. pułkownika Ostrowskiego, w miejscu postoju Reguta, wywołał awanturę, 1944.11.27 Korotyszew Bazyli por. 1944.11.[zdjęcie]¢, dezerter Gajewski Franciszek, s. Rocha, szer., ur. 1900 w Gościeżycach, gm. Zagrodna, pow. Grójec, żona Janina lat 38, 5-ro dzieci w wieku lat 13, 11, 9, 5, 1, zam. w Ładzyniu, gm. Stanisławów, pow. Mińsk Maz. akta przesłane 1944.11.?, powód nie wykaz. Krzemieniecki Stanisław szer. 1944.(10?), dezerter, i Golik Józef szer. 1944.10.?, dezerter, i Bronisz Jan szer. 1944.10.?, dezerter Kowowiec (?) Piotr sierż. 1944.10.? powód nie wykaz., i Zarębski Zdzisław kpr. 1944.10.? powód nie wykaz. Michalski Józef, s. Stanisława, mieszkaniec wsi Wola Karczewska, kradł w magazynie mundurowym 3-go Zapas. Pułku Piech. Kalinowski Michał, s. Emilii, ur. 1909, sierż., dnia 1944.09.09 przywłaszczył 1000 zł na szkodę ob. Drozd Józefy z Lublina wszystkich dokumentów razem 7 stron: zeznań i protokółów. Wójcik Władysław 1945.01.02, aresztowany Kura Józef, s. Stanisława 1945.02.01, dezerter Duda Roman strz. 1945.03.06 Urbanowicz szer. 1945.03.24, postanowienie w sprawie zabicia, adresowane do ppłk. Orłowa, podpisał wiceprok. wojskowy Skulbaszewski, kpt. Notka adresowana: Prokurator Wojskowy przy 1 Armii W.P. [w odpowiedzi] Na pismo Nr. 0759/Pr. 208, z dnia 31 marca 1945 r., w załączeniu przesyła się akta dochodzeń w sprawie postrzelenia Zalewskiego Zygmunta kpr. przez szer. Smirnowa Wasyla z 6-go Szpitala. Równocześnie zawiadamiam, że kpr. Kawecki Zygmunt za samowolne oddalenie się ze swej jednostki został ukarany. Odnośnie Smirnowa Wasyla, zwróciłem się pisemnie do dowódcy 6-go szpitala o ukaranie winnego za nieostrożne obchodzenie się z bronią.podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor., 6.IV.1945 r., J.S. Pismo adresowane: Prokurator Wojskowy przy 1 Armii W.P. [w odpowiedzi] Na pismo Nr. 0799/Pr. T.-20, z dnia 29 marca 1945 r., w załączeniu przesyła się akta dochodzeń w sprawie samozatrucia się. Drozdowskiego Józefa, s. Jana, szer. z 3-ciej kompanii fizylierów tut. pułku.-

podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Pismo adresowane: Prokurator Wojskowy przy 1 Armii W.P. W załączeniu przesyłam akta dochodzeń w sprawie śmiertelnego zranienia się Stankiewicza Wilolda szer. z tut. pułku, który to wypadek miał miejsce podczas przemarszu oddziału do 1 Dywizji Piechoty, w dniu 13 marca 1945 r. Równocześnie nadmieniam, że w powyższej sprawie został ukarany Cudnoch Stanisław chor. który jako dowódca całości, nie należycie zorganizował służbę wskutek czego szeregowcy podczas postoju samowolnie rozchodzili się w następstwie czego nastąpił wypadek.podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. nie wykaz., 28 marca 1945 [1945.03.28], nr. 0557 Pismo adresowane: Do Oficera Śledczego Prokuratury Wojskowej przy 1 Armii W.P. [w odpowiedzi] Na Nr. 06, z dnia 12 kwietnia 1945 r.. W załączeniu przesyłam do sprawy Nr. 3 kopie rozkazu o wymarszu z Woli Karczewskiej 5-tej kompanii karnej pod dowództwem kpt. Idowa, oraz charakterystykę służbową, wyciąg z ewidencji, i wyciąg z księgi kar i pochwał na Idowa Michała kpt. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 244, T.W. 17.IV.45 r. [1945.04.17] Pismo adresowane: Do Prokuratury [Wojskowej] 1 Armii W.P. Zwracając przy niniejszym postanowienie z dnia 6.IV.1945 r. w sprawie Bieszanowa Jana ppor. powiadamiam, że na podstawie Rozkazu Personalnego Sztabu 1 Armii W.P., z dnia 8.IV.1945r., Nr. 126, ppor. Bieszanow Jan został skierowany w dniu 7.IV.1945r. do dyspozycji Szefa Oddziału Personalnego 1 Armii W.P., ppłk. Siebieżki. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, nr. 262, T.W. 28.4.1945 [1945.04.28], nr. 0751 Pismo adresowane: Do Prokuratury Wojskowej 1 Armii W.P. W załączeniu przesyłam akta dochodzeniowe na Skorobochatego Ilię por. d-cę plutonu baterii 76 mm moździerzy. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, nr. 267, T.W. (4?) maja 1945 [1945.05.(04?)], nr. 0268/III Pismo adresowane: Do Oficera Śledczego Prokuratury Wojskowej 1 Armii W.P. Załączony akt dochodzeń w sprawie postrzelenia się Batryniec Walenty kanonier z dyw. artylerii 3 Zap. p.p. – przesyłam do dalszego postępowania. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor., 30.04.45 [1945.04.30], nr. 0794 Pismo adresowane: Do Oficera Śledczego Prokuratury Wojskowej 1 Armii W.P. Załączony akt dochodzeń w sprawie nieszczęśliwego wypadku jakiemu uległ Derecki Andrzej plut. z kompanii fizylierów 2-go bataljonu, 3 Zap. p.p. – przesyłam do dalszego postępowania. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor., 2.05.45 [1945.05.02], nr. 0793 Pismo adresowane: Do Oficera Śledczego Prokuratury 1 Armii W.P. W załączeniu przesyłam wyciąg z ewidencji na Świderski Witold por. i Szadziuk Roman ppor. i nadmieniam, że charakterystyki bojowej d-wództwo pułku przedstawić nie może ze względu na krótki ich pobyt w pułku. Ppor. Świderski i ppor. Szadziuk zostali skierowani ze sztabu 1 Armii W.P., w dniu 16.I.1945r. [1945.01.16] i zaraz oedszli z kompanią karną. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, nr. 274, T.W. 3 maja 1945 [1945.05.03], nr. 0267/III Pismo adresowane: Do Prokuratury Wojskowej 1 A. W.P. Stwierdza się, że Baziuk Jan, s. Antoniego szer. 1909 r. ur., przybył do naszego pułku w dniu 17.I.45 r., i dnia 22.II.45 r. został skierowany do 6-tej dyw. piechoty. podpisał: 2-gi pom. szefa sztabu /-/ Adajewski, kpt. wykonała P.J., bez daty i sygnatury

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KARANI Pismo adresowane: Do Prokuratury Wojskowej 3-ciej Dywizji Piechoty. [odpowiadając] Na pismo Nr. 0284/pr. 120, z dn. 16 maja 1945 r. [1945.05.16] zawiadamim, że z oświadczenia mjr. Wachruszczewa, kierownika oddziału informacyjnego 3 zapas. p.p. wynika, że Reszecki Wasyl, s. Stefana 1918 szer. i Rewucki Wiktor, s. Andrzeja 1910 szer. w dniu wyjazdu marszówki do 3-ciej dywizji piechoty, przez pomyłkę wsiedli i pojechali z żołnierzami odchodzącymi do 2-giej dywizji piechoty, i prawdopodobnie znajdują się w zwiadzie 2-giej dywizji piechoty, z której to dywizji prowadzą nawet korespondencję z żołnierzami oddziału inf. 3 zapas. p.p. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz 23.5.1945 [1945.05.23], nr. 0902; 415/III Pismo adresowane: Do Prokuratora 1 Armii W.P. W załączeniu przesyłam raport dowódcy plutonu żandaremrii w sprawie grabierzy (sic!) we wsi Jatne dokonanej przez sowieckich żołnierzy: 1. Chulenko Jan, s. Teodora 2. Kowalenko Paweł, s. Grzegorza 3. Szewczuk Mikołaj, s. Dymitra 4. Nazarow Eugeniusz, s. Teodora podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 117, T. W. [zdjęcie]¢ (17?) grudnia 1944, 0199/III raportu nie ma w teczce przeglądanej przez nas. Raport: Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, ppłk. Orłowa, nr. 0590/pr. 123, z dnia 28.3.45r. [1945.03.28] Dnia 23 lutego [1945.02.23], w miejscu postoju szkoły samochodowej przy 6-tym batalionie pracy, w jednym z opuszczonych przez Niemców mieszkań miało miejsce następujący wypadek [zły język polski: ...miało miejsce następujący wypadek]: Do wyżej wymienionego mieszkania weszli kursanci szkoły samochodowej: Wojtaszewski Marian, Stabrowski Julian, i Gorczyca Michał. Po pewnym czasie do tegoż mieszkania przybyli Pugaczew chor. w towarzystwie dwóch podoficerów nieustalonego nazwiska [zły język polski: nieustalonych nazwisk], wszyscy z bazy poczty polowej. Przybyli wszczęli w mieszkaniu strzelaninę, rzucili się na kursantów, obezwładnili ich, odebrali im karabiny, zdarli płaszcze, poczem pobili i wyrzucili [ich] z mieszkania. Sprawcy napadu zostali po zajściu zatrzymani. Zrabowane przez nich płaszcze i karabiny zostały zwrócone poszkodowanym kursantom. W sprawie powyższego napasu (sic!, napadu) toczy się obecnie śledztwo, w toku którego winien być przesłuchany Wojtaszewski Marian, w charakterze świadka. Ponieważ z posiadanych przez nas informacji wynika, że powołany Wojtaszewski został dnia 26.2.1945r. skierowany do Waszej jednostki, proszę o wydanie zarządzenia w przedmiocie przesłuchania Wojtaszewskiego. Przesłuchanie Wojtaszewskiego winno odbywać się według wzoru załączonego przy niniejszym protokołu przesłuchania [zły język polski, J.D.]. Uprzedzenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań winni być przez świadka stwierdzone własnoręcznym podpisem [zły język polski, J.D.]. itd., szczegółowa instrukcja w sprawie przesłuchania i załączonej dokumentacji, w tym zaświadczenia lekarskiego, jeżeli takie jest, kończy: Protokół przesłuchania proszę nadesłać natychmiast po zakończeniu czynności, z powołaniem się na nasz nr. sprawy: pr. 123.podpisał: wojskowy prokurator /-/ Holder, mjr., podpis czytelny. wyk. Halski, chor., 28.3.45r. [1945.03.28], M.S. ręczn 2 dopiski: 1. po rosyjsku i podpis L. Orłowa, 2. Odpowiedź nr 0591, 3.04.45, D.K. [Dziubanowska Kazimiera, J.D.] Pismo adresowane: Do Dowódcy 1 Armii W.P. Melduję, iż z przeprowadzonych dochodzeń ustaliłem, że wbrew zakazowi zachodzenia oficerom i szeregowym do domów zamieszkałych przez ludność niemiecką, jak również utrzymywania z nią jakichkolwiek stosunków, por. Skorobogaty Ilja, d-ca plutonu baterii moździerzy 76 mm, z 3-go Zapas. Pułku Piecoty, w dniu 19,III.1945r. zorganizował napad na dom zamieszkały przez rodziny niemieckie i dokonał tam gwałtu na jednej z niewiast, niemek, w obecności całej rodziny. Niezależnie od powyższego, jak wykazało dochodzenie, por. Skorobogaty dopuszczał siebie, i dawniej jeszcze, do czynów hańbiących mundur oficera, gdyż będąc 6.III.r.b. w delegacji służbowej wraz z przydzielonymi mu do pomocy podoficerami artylerii dywizjonu, w celu przeprowadzenia kompanii marszowej do 6-tej dywizji piechoty, por. Skorobogaty, po zdaniu ludzi, w drodze powrotnej, w dniu 14.III.b.r., w jednym z folwarków w okolicach Kolberga, w obecności podwładnych sobie podoficerów i będących tam rodzin niemieckich, usiłował w zajmowanym przez siebie pokoju dokonać gwałtu na jednej z niemek (sic!). Lecz wskutek wiekiego krzyku, jaki podniosła niemka, por. Skorobogaty zaniechał swej czynności. W dniu 5.II.r.b., wskutek nadużycia alkoholu, pobił bez przyczyny plut. Wagilewicza Karola, który następnego dnia zdezerterował. Mając na względzie szczupły zakres kompetencji własnej odnośnie wymiaru kary w stosunku do wielkości wykroczeń poepłnionych przez por. Skorobogatego, melduję o powyższym Ob. Generałowi, prosząc jednocześnie o ja najsurowszy wymiar kary dla por. Skorobogatego Ilji, który postępowaniem swoim, przez opilstwo, dopuszcza się występków uwłaczających powadze i honorowi oficera. Przyczem działa J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

deprawująco na otoczenie. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 224, T. W. 10.IV.45 [1945.04.10], 0224/III ppłk. Orłow zakończył tym swą karierę w Wojsku Polskim – takie opisy nie uchodzą dla gen. Berlinga lub Tenenbauma zwącego się świerczewskim – obu żydowskiego pochodzenia, że ich pobratymiec w wierze – Skorobogaty Ilja < Elijasz – judeo-radziecki oficer postępował w ten sposób, i był ślad w aktach. Meldunek do 5-ciu jednostek W.P. W ślad za pismem nr 0166/III z dnia 10.XII.1944r. melduję, że dezerter Woliński Józef szer. został doprowadzony przez patrolki szefa Informacji [Wojskowej], biura 4 N._._. [N.P._.?] majora Mawryna, do swej jednostki i został ukarany we własnym zakresie [zły język polski: we własnym zakresie dowódcy, J.D.]. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 186, T. W. [zdjęcie]¢ grudnia 1944 [1944.12.?], 0224/III Do prokuratury Prokuratura Wojskowa Garnizonu Lubelskiego, m.p. dnia 11 grudnia 1944 [1944.12.11] 0783(I [w odpowiedzi] Na pismo pr. 898, z dnia 30.XI.1944 r. zawiadamia się, że Górski Władysław, s. Kazimierza plut. przybył do 3 zapas. p.p., poczta polowa 53340, w dniu 27.X.1944 r., i w dniu 28.X.1944 r. odszedł z grupą 21 szeregowych spec. lotnictwa do 9-go zapasowego pułku piechoty. Przyjęcie plut. Górskiego Władysława z całą grupą 21 ludzi potwierdzone jest na akcie zał. 353/5 przez ppor. Matczuka, przedstawiciela 9 zap.p.p. i opieczętowane okrągłą pieczęcią: Wojsko Polskie, Poczta Polowa 52207. Innych danych odnoszących się do plut. Górskiego w tut. jednostce brak. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Czuryk Józef, s. Mariana szer. przeniesiony do 17-go pułku artylerii. p-lotniczej. sygn. 1944,12.?, 0350/tjn. podpisał: d-ca pułku, Ziarkowski, szef sztabu, Królikowski, wyk. Nisman Ostrów Wielkopolski, dn. 26 października 1945 r. [1945.10.26] Prokuratura Wojskowa 4 Dywizji Piechoty, pro 20. Do Dowódcy 11-go Pułku Piechoty, w Kaliszu Proszę przesłać dla przeniesionego z końcem miesiąca września do tut. Prokuratury Paliczki Edwarda plut. atestat pieniężny. Plut. Paliczka przybył do nas z 1-szej kompanii 11 p.p. podpisał: wojskowy podprokurator 4-tej Dyw. piechoty /-/ Panas, por. wyk. P. E. 26.10.45 [1945.10.26] zarejestrowane nr 053, 27.10.1945 [1945.10.27] ręczne dwa dopiski: 1. Płatnikowi, wydać... 27.10.45. 2. wydałem, 30.X.1945, L. Królikowski chaos składni zdania: • Proszę przesłać [co?, gdzie?] • dla przeniesionego z końcem miesiąca września • do tut. Prokuratury • plut. Paliczki Edwarda • atestat pieniężny. powinno brzmieć: • Do tut. Prokuratury • proszę przesłać [co?] • atestat pieniężny [kogo?] • plut. Paliczki Edwarda [i reszta informacji o nim] • przeniesionego z końcem miesiąca września do 1 kompanii 11 p.p. Prokuratura Wojskowa Okręgu Poznańskiego Do dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty nr. pr.o. 866/45, [zdjęcie]¢ sierpnia 1945 [1945.08.?] w Sprawie pko [przeciwko] Ostrowskiemu i tow. [towarzyszy], proszę o możliwie odwrotne nadesłanie z ewidencji, wyciągu z księgi kar i pochwał oraz charakterystyki na [dla]: 1. Ostrowskiego Leonarda por., 2. Szyka Stanisława ppor., 3. Muchanowa Borysa ppor., którzy odbywali służbę wojskową w Waszej jednostce do pierwszej połowy stycznia 1945, poczem zostali skierowani na etatowe stanowiska w 4-tej samodz. kompanii karnej. Proszę niniejszą sprawę potraktować jako niezwykle pilną. podpisał: wojskowy prokurator Okręgu Poznańskiego /-/ Swi_kowski, ppłk. wyk. Sz. zarejestrowano 12.8.1945 [1945.08.12] ręczny dopisek: wykonano, nr 01358, 24.08.45 [1945.08.24]


KARANI Do Prokuratury Wojskowej 1-szej Armii Wojska Polskiego. [w odpowiedzi] Na pismo pr. 266 zawiadamiam, że Kraczkowska Bronisława szer. w dniu 23.V.1945 r. [1945.05.23] została skierowana pod konwojem przez nasz pułk z powrotem do VI-ej [6-tej] Dywizji Piechoty. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. J. Chr. [Janina Chronowska] nr 0922/II, 24.V.45 [1945.05.25] Pismo: m.p. dnia 22 grudnia 44r [1944.12.22], nr. 0485/II Do Prokuratury Wojskowej 1-szej Armii W.P. W odpowiedzi na pismo Prokuratury nr. 563, z dnia 18.XII.44 [1944.12.18] Oddział II-gi Ewidencji 3-go Zapasowego Pułku Piechoty melduje, że wymieniony Połoński Czesław, s. Jana kpr. pochwał ani kar w naszym Pułku nie otrzymał. W załączeniu przesyła się odpis karty ewidencyjnej wraz z charakterystyką.– podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. J. Chr. [Janina Chronowska]

Do Dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty W za='czeniu zwarca si" pismo z dnia 29.7.44r }1944.07.29| bez /adnego podpisu oraz za='cznik – protok[= z przes=uchania obwinionego Szymańskiego Józefa, kt[ry w swoim czasie pozosta= ]sic#\ od transportu }odsta=, zosta= w tyle|, jad'c do szko=y chor'/ych. Pismo dostarczone przez Proć Marceli, kpr. w dniu 19 sierpnia 1944 }1944, 08.19|. Prosz" zwr[ci: uwag" na niew=a>ciwe za=atwienie spraw, jak r[wnie/ na niechlujne sporz'dzenie dokument[w i niepotrzebne wysy=anie ludzi do oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego. Winnych w powy/szym prosz" ukara: i zarz'dzi: skierowanie }wymienionego| do kompanii marszowej. (-( Michnowiec mjr., p.o. szefa Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego, (-( Radzichowski por., st. pom. kierownika 2-go Referatu. }zdj"cie|¢ sierpnia 1944, nr. 0685(org

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KARANI Nazwisko i imię, syn

Rocznik Stop. Data pisma Rodzaj

Sygn.

Podpisał lub podpisali, i stanowisko wojskowe

Stasiak Stanisław, s. Michała 1922 ? 1944.12.16 dezerter 0233/III Królikowski, mjr., szef sztabu Strach Jan, s. Wincentego 1900 ? 1944.12 dezerter 0429/tjn d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl., szef sztabu, Królikowski, mjr. Tysowski Wojciech ? szer. 1945.03.26 dezerter 0728/pr.177 Holder, mjr., wojsk. prok. Mizicow Mikołaj ? szer. 1945.03.26 dezerter j.w. j.w. Kamiński Stanisław ? szer. 1945.03.26 dezerter j.w. j.w. Rajewski Zygmunt ? plut. 1945.03.26 dezerter j.w. j.w. Tenenbaum Eugeniusz ? szer. 1945.03.26 dezerter j.w. j.w. Ryżycki Józef ? szer. 1945.03.25 dezerter 0706/pr. 175 Skulbaszewski, kpt., wicepr. Semczenko Władysław ? szer. 1945.03.29 dezerter 0765/T 20 Holder, mjr., wojsk. prok. Daukszta Jan ? szer. 1945.03.29 zatrucie 0758/T 20 Winawer, por., p.o. wiceprokuratora. Krzak Felicja ? ? 1945.03.31 protokół 0807/T 20 Winawer Kozłowski ? kpr. 1945.03.31 postrzel. 0796/pr. 209 Holder, mjr., wojsk. prok. Smirnow Wasyl ? ? 1945.03.31 postrzel. 0799/pr. 208 Winawer, por., p.o. wiceprokuratora. Samojlicz i 2-ch towarzyszy ? ? 1945.04.03 dezerter 0859/pr. 176 Winawer, por. Tysowski i 4-ch towarzyszy ? ? j.w. j.w. 0859/pr. 177 j.w. Pasztaleniec i 4-ch towarzyszy ? ? j.w. j.w. 0859/pr. 178 j.w. Biernat i Urban ? ? j.w. j.w. 0859/pr. 180 j.w. Miciuk Kazimierz ? ? 1945.04.04 dezerter 0852/pr. 174 Winawer, por. Rudnicki Marian ? ? 1945.04.04 dezerter 0852/pr. 172 j.w. Ryżycki Józef ? ? 1945.04.04 dezerter 0852/pr. 175 j.w. Bużycki Stefan ? ? 1945.04.04 dezerter 0852/pr. 173 j.w. Sudoł Stanisław, s. Franciszka ? kpr. 1945.04.03 nie wykaz. Pr. O. – 82 Juśkiewicz, kpt., prok. wojskowy. Sudoł Stanisław, s. Franciszka ? kpr. 1945.04.03 zwrot dok. Pr. O. 82/45 Juśkiewicz, kpt., prok. wojskowy. Lewański Leon, s. Tomasza ? szer. 1945.05.05 nie wyk. Nr. 047 Sienkiewicz, por., oficer śledczy Szylkiewicz Władysław ? szer. 1945.04.30 dezerter Nr. D-107/45 Markowski, por., wojsk. prok. 6-ej dywizji piechoty. Jaroczak Jan ? szer. 1945.04.30 dezerter Nr. D-107/45 j.w. Wasilewski Jan, s. Grzegorza 1911 st. strz. 1945.05.04 nie wykaz. Nr. 041 Sienkiewicz, por., oficer śledczy Baziuk Jan, s. Antoniego 1909 strz. 1945.05.04 nie wykaz. Nr. 041 j.w. Wojtasik Józef, s. Adama ? sierż. 1945.05.05 dezerter Nr. 044 Sienkiewicz, por., oficer śledczy Wybraniec Aleksnder, s. Józefa ? szer. j.w. j.w. j.w. j.w. Kraśnicki Franciszek i tow. ? szer. j.w. j.w. j.w. j.w. Apanasiewicz Jan, s. Antoniego ? sierż. j.w. j.w. j.w. j.w. Maliszewski Józef, s. Józefa ? szer.. j.w. j.w. j.w. j.w. Smirnow Zachariusz s. Jana i tow. ? sierż. j.w. j.w. j.w. j.w. Bodek Jan, s. Kazimierza ? szer.. j.w. j.w. j.w. j.w. Wójcik Bronisław, s. Jana ? sierż. pchor. j.w. j.w. j.w. Jakubowicz Stefan, s. Michała i tow. szer. j.w. j.w. j.w. j.w. Wójcik Władysław ? sierż. pchor. 1954.05.08 postan., Pr. 241 Halski, chor., wiceprok. wojskowy Drozdowski Józef ? szer. j.w. j.w. j.w. j.w. Hryniewicz Leonadr ? kpr. j.w j.w. j.w j.w. Tubicz Karol ? kpr. j.w j.w. j.w j.w. Reszecki Wasyl, s. Stefana 1918 szer. 1945.05.16 dezerter 0284/120 pr. Pietkun, por., oficer śledczy 3-ciej dyw. piechoty Rewucki Wiktor, s. Andrzeja 1910 szer. j.w. j.w. j.w. j.w. Griaznow Mikołaj, s. Siemiona 1915 kpr. 1945.05.22 dezerter 01648/pr. 289 Halski, kpt., wiceprok. wojskowy Griaznow Mikołaj, s. Siemiona ? kpr. 1945.05.28 dezerter 01775/pr. 289 Winawer, kpt., podprok. wojskowy Kraczkowska Bronisława ? szer. 1945.05.21 dezerter 01622/pr.266 Winawer, kpt., podprokurator wojsk. Komar Trazjan, s. Grzegorza 1908 kan. 1945.05.17 dezerter 0285/119pr. Pietkun, por., oficer śledczy 3-ciej dyw. piechoty Greczeczur Józef, s. Józefa 1919 szer. j.w. j.w. j.w j.w. Granat “i drudzy” < j. ros. (inni) ? szer. 1945.05.22 dezerter 01650/pr. 206 Winawer, kpt., podprokurator wojsk. Cybulski Antoni, s. Grzegorza 1921 ppor. 1945.05.28 dez. % in. pro.1254/45/rog Karpiński, mjr., podprok. wojsk. Wojsk. Prok. Okręgu Warszawskiego Baziuk Jan. s. Antoniego ? szer. 1945.06.07 skier. (?) 02014/ T 20/14 Winawer, kpt., podprokurator wojsk. Kaszczyszyn Michał, s. Mikołaja ? ? 1945.06.23 art. 118 pr.g. 265/45 Mamroth, ppor., podprok. wojsk. Okręgu Warszawskiego Lechow Bazyli s. Stefana ? ? j.w. j.w. j.w. j.w. Kaszczyszyn Michał, s. Mikołaja ? ? 1945.07.31 art. 118 pr.g. 265/45 Mamroth, ppor., podprok. wojsk. Okręgu Warszawskiego Dańczak Stanisław ? sierż. 1945.07.06 odsyłka 02740/D.K. Halski, kpt., wiceprok. wojskowy Zawadzki Jan ? szer. j.w. j.w. j.w. j.w. Ostrowski Aleksander, s. Dymitra ? plut. 1945.07.(?) inne pr. 2372/45 Łapiński Cz., por., oficer śledczy Ostrowski Leonard ? por. 1945.08.(?) śledztwo pr.o. 866/45 Świątkowski W., ppłk., prok. wojsk. Okręgu Poznańskiego Szyk Stanisław ? ppor. j.w. j.w. j.w. j.w. Olecki Władysław ? chor. 1945.08.11 śledztwo 041_(?)/45 Lachowicz, mjr., wojsk. prok. Okręgu Pomorskiego Witczak Henryk ? szer. 1945.10.04 postanow. 017215 Panas, ppor., wojsk. prok. 4 dyw. piech.; postanow. ppor. Goldsteina Narożny Franciszek ? ? j.w. j.w. j.w. j.w. Cincio Franciszek, s. Franciszka ? szer. 1945.11.26 rabunek d. 250/45 Gryszczuk, por., oficer śledczy Prok. Wojskowej Cincio Franciszek, s. Franciszka ? szer. 1945.12.22 nie wykaz. nie wykaz. j.w. Oman Edward, s. Jana 1922 kpr. 1945.12.17 dezerter 358; 0377 _______wojsk. podprok. 4-tej dyw. piechoty Pilicki Jan, s. Konstantego ? ? 1945.12.11 dezerter 0331 Panas, por., wojsk. prok. 4-tej dyw. piech., wyk. P.E. Dauszto (Daukszto) Jan ? st. szer. 1945.03.29 zgon 0562 d-ca jedn. nr 53340, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef sztabu Szewczuk Kazimierz ? plut. 1945.03.28 wypadek 0558 d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef sztabu Stankiewicz Witold ? szer. 1945.03.28 śmierć 0557 d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef sztabu Szopik Władysław ? szer. 1945.04.03 dezerter 0581 d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef sztabu Biernat Tadeusz ? plut. 1945.04.03 dezerter 0580 d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Urban Marian ? szer. j.w. j.w. j.w. j.w. Burzycki Stefan, s. Mieczysława ? szer. 1945.04.03 dezerter 0583 d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Radnicki Marian, s. Józefa ? kpr. 1945.04.03 dezerter 0585 d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Ryżycki Józef ? szer. 1945.04.03 dezerter 0586 d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Miciuk Kazimierz, s. Tadeusza ? szer. 1945.04.04 dezerter 0588 d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Bielawski Włodzimierz ? szer. 1945.04.03 dezerter 0589 d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Wiesen Henryk ? szer. j.w. j.w. j.w. j.w. Magdysz Dymitr ? szer. j.w. j.w. j.w. j.w. Wojtaszewski Marian ? ? 1945.04.03 zwrot aktu 0591 d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Forgacz Forgacz Forgacz Forgacz Forgacz Forgacz Forgacz


KARANI Lewański Leon, s. Tomasza ? szer. 1945.03.29 dezerter 0568 Zaręba Krystyna, c. Władysława ? szer. 1945.03.29 dezerterka 0567 Simczenko Władysława ? szer. 1945.03.29 dezerterka 0566/żond Kaleta Mieczysław ? ppor. 1945.03.30 wałęsał się 240/45 Drozdowski Józef, s. Jana ? szer. 1945.03.29 samozatrucie 285/45 Bieszanow Jan ? ? 1945.04.05 zajście 0644 Smołka Jan, s. Michała ? szer. 1945.04.03 awantury 0631 Miciuk Kazimierz ? ? 1945.04.04 nie wykaz. 0629 Rudnicki Marian j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. Ryzyski (Ryżyski?) Józef j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. Burzycki Stefan j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. Tysowski Wojciech ? szer. 1945.04.03 dezerter 0628 Rajewski Zygmunt ? plut. 1945.04.03 dezerter 0627 Kamiński Stanisław ? szer. j.w j.w. j.w. Dawidiuk Michał ? ppor. 1945.04.03 postrzel. 0625 Mizonoew ? szer. 1945.04.03 dezerter 0624 Kozłowski ? kpr. 1945.04.04 postrzel. 0623 Samojlicz i 2-ch towarzyszy, Pasztakeniec i 4-ch towarzyszy, Biernat i Urban, 0622 Bieszanow Jan ? ppor. 1945.04.05 gwałt, opilstwo, 0621 Fortun Antonina ? plut. 1945.04.10 dezerter 0235 Stępień Józef, s. Grzegorza ? kpr. 1945.04.10 nie wykaz. 0674 Wojtala (Wojtała?) Michał ? szer. 1945.04.09 śmierć 0678 Skorobogaty Ilja ? por. 1945.04.10 różne 0224/III Derecki Andrzej ? plut. 1945.05.02 wypadek 0793 Radko Antoni ? szer. 1945.05.04 postrzel. 0791 Świderski Witold ? por. 1945.05.03 nie wykaz. 0267/III Szadziuk Roman ? ppor. j.w. j.w. j.w Tubicz Karol ? kpr. 1945.04.30 wypadek 0762 Baziuk Jan, s. Antoniego 1909 szer. nie wykaz. nie wykaz. nie wykaz. Baziuk Jan, s. Antoniego ? szer. 1945.05.09 nie wykaz. 0822/I Wasilewski Jan, s. Grzegorza 1911 st. strzel. nie wykaz. nie figuruje w ewidencji Apanasiewicz jan, s. Antoniego 1902 sierż. 1945.05.06 dezerter 360/45 Kraśnicki Franciszek i 8-miu innych ? kpr. 1945.05.07 dezerter 0838; 361/45 Skrobiec Włodzimierz, s. Anton. 1922 st. sierż. 1945.05.11 zabójstwo 0839; 359/45 Wagner Bolesław i 31 innych ? szer. 1945.05.11 dezerter 0841 Wojtasik Józef, s. Adama 1912 sierż. 1945.05.11 dezerter 0847 Smirnow Zachariusz, s. Jana 1917 sierż. 1945.05.12 dezerter 0848 Fifelski Marian ? szer. 1945.05.11 wypadek 0849 Wiszniewski Jan ? plut. j.w. j.w j.w Lewański Leon, s. Tomasza ? szer. 1945.05.08 nie wykaz.0851; 368/45 Wójcik Bronisław, s. Jana 1924 sierż. 1945.05.08 dezerter 0852 Fijoł Bolesław, s. Franciszka 1908 kpr. 1945.05.12 dezerter 0855 Mandelbaum Pinkus, s. Józefa 1921 szer. 1945.05.12 dezerter 0856 Komar Trazjan, s. Grzegorza 1908 kan. 1945.05.23 dezerter 0903 Greczeczur Józef, s. Józefa 1910 szer. j.w j.w j.w Reszecki Wasyl, s. Stefana 1918 szer. 1945.05.23 pomyłka 0902 Komar Trazjon, s. Grzegorz ? kan. 1945.05.26 nie wykaz. 0940 Greczeczur Józef, s. Józefa ? szer. j.w. j.w j.w Reszecki Wasyl, s. Stefana ? szer. 1945.05.26 nie wykaz. 0941 Rewucki Wiktor, s. Andrzeja ? szer. j.w. j.w. j.w.

d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz j.w. j.w. j.w. d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz j.w. d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz 3-ci pom. szefa sztabu, Przegaliński, ppor., do oficera śledczego szef sztabu, Królikowski, mjr. d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Forgacz d-ca pułku, Orłow, ppłk. dypl., Królikowski, mjr., szef szt., wyk. Przegaliński d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr. wyk. Forgacz d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr. wyk. Forgacz szef sztabu, Królikowski, mjr., wyk. Przegaliński j.w. d-ca pułku, Karpowicz, szef sztabu, Królikowski, mjr., wyk. Forgacz 2-gi pom. szefa sztabu, Adajewski, kpt., wykonała. P.J. szef sztabu, Królikowski, mjr., wyk. K.D. [Kazimiera Dziubanowska] j.w. d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr., wyk. Forgacz, ppor. d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr., wyk. Forgacz, ppor. d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., szef sztabu, Królikowski, mjr. d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr., wyk. Forgacz, ppor. d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr., wyk. Forgacz, ppor. d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr., wyk. Forgacz, ppor. d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr., wyk. Forgacz, ppor. j.w. d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr., wyk. Forgacz, ppor. d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr., wyk. Forgacz, ppor. d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr., wyk. Forgacz, ppor. d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr., wyk. Forgacz, ppor. d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr., wyk. Forgacz, ppor. j.w. d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr., wyk. Forgacz, ppor. szef sztabu, Królikowski, mjr., wyk. K.D. [Kazimiera Dziubanowska] j.w. szef sztabu, Królikowski, mjr., wyk. K.D. [Kazimiera Dziubanowska] j.w.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KARANI Trzy wyroki śmierci Wyrok, M.p. }miejsce postoju| Sumy Podaj" do wiadomo>ci wyrok S'du Polowego 4-tej Dywzji Piechoty im. Jana Kili<skiego, z dnia 29 maja 1944 r. WYROK w imieniu Narodu Polskiego dnia 29 maja 1944 r. S'd Polowy 4 PIP }D.P.| im. J. Kili<skiego w sk=adzie& przewodnicz'cego& Marczewskiego Bronis=awa kpt., cz=onk[w S'du& Kautogo Tadeusza, ppor., Warockiego Aleksandra, ob., sekretarza& Borkowskiej Zofii, plut., z udzia=em prokuratora& Runkiewicza Jana, por., obro<cy& Ponarskiego W=odzimierza, ppor. Na jawnej rozprawie s'dowej rozpatrzy= spraw" szeregowego szofera G r u s z e c k i e g o Henryka, syna Miko=aja ur. 1914 r., we wsi Batrachoje, obw. Winnickiego, Polaka, /onatego, wykszta=cenia 5 klas. w 3 kompanii 2-go samodzielnego baonu samochodowego, w Czerwonej Armii 1937–1939 i 1941–1944 r., – w Polskiej Armii w ZSRR od 18 kwietnia 1944 r., ze s=[w nie karanego, oskar/onego za przest"pstwo z art. 42 k.k.w. P.S.Z. }Polskich Si= Zbrojnych| w ZSRR. Podczas przewodu s'dowego zosta=o ustalone... }25 maja, prowadz'c po pijanemu “maszyn"” Ford ]ci"/ar[wk"\, ulic' Lenina w m. Sumy, z pr"dko>ci' 50 km(godz., zderzy= si" czo=owo z inn' “maszyn'” Ford, powoduj'c obra/enia wiezionych 8-miu /o=nierzy& oficer[w, podoficer[w, i szeregowych Armii Polskiej, i uszkadzaj'c oba pojazdy do stanu wymagaj'cego, jedna – gruntownego, druga – >redniego remontu| Na podstawie powy/szych ustale<, S'd Polowy SKAZA+ oskar/onego G r u s z e c k i e g o Henryka s. Miko=aja na mocy art. 43 w }____| art. 42 k.k.w. na k a r " > m i e r c i przez rozstrzelanie. Wyrok jest ostateczny i zaskar/eniu nie podlega. (-( Marczewski, przewodnicz'cy (-( Kauto, cz=onkowie S'du, (-( Warecki za zgodno>:& Z. Borkowska, sekretarz S'du Polowego. Wyrok odczyta: przed frontem wszystkich oddzia=[w i jednostek. (-( łagodziński p=k. za zgodno>:& }zdj"cie|¢zi<ski ppor. ----------------------------------------------------------zdj"cie niewyra{ne, odczytam na tyle, na ile si" da, nie>cis=o>ci nie wykluczone Rozkaz Nr. 0290-KG 18 pa{dziernika1944 r. tre>:& Wyrok w sprawie maruderstwa Niniejszy wyrok S'du Wojskowego 1-ej Armii W.P. odczyta: przed szergiem }zdj"cie, wszystki|¢ch oddzia=[w. WYROK w imieniu Narodu Polskiego Dnia 9 pa{dziernika 1944 r. S'd Wojskowy 1-ej Armii W.P. w miejscu po-}zdj"cie, stoju __sz|¢pitala dla lekko rannych, w sk=adzie& przewodnicz'cego& Krupskiego ]M.$\ mjr. cz=onk[w S'du& Baraniuka S., por. Tomajera T., ppor. sekretarza& Zaj'ca K, chor. z udzia=em prokuratora& Noldera N., kpt. obro<cy& Magi J., chor. Na jawnej rozprawie s'dowej rozpatrzy= spraw" sanitariusza 8 szpitala dla }zdj"cie, lekko|¢ rannych, szer. Kazały Stanis=awa, syna Franciszka ur. 1918 r., w Warszawie, Polaka, /onatego, z zawodu rolnika, wykszta=cenia 3 klasy szko=y powszechnej, }zdj"cie¢, nie ka|ranego, w Wojsku Polskim od 21 marca 1944 r., oskar/onego o pope=nienie przes-}zdj"cie¢, przest"pstwa| przewidzianego w art. 58 KKW }kodeksu karnego wojska|. W czasie przewodu s'dowego zosta=o ustalone, /e oskar/ony KAZAłA Stanis=aw w nocy z 17 na 18 wrze>nia 1944 r. wsp[lnie z }niewysledronym$\ sier/antem }zdj"cie¢ IWA|SZCZENKO z Armii Czerwonej, kt[ry dla nierozpoznania przebra= si" w obecno>ci oskar/onego KAZAłY w mundur /o=nierza polskiego, pod pretekstem poszukiwania }zdj"cie¢ wr|og[w, udali si" do mieszkania obyw. KOMORACKIEJ Janiny, gdzie zabra= 5 litr[w }zdj"cie¢ w[d|ki, nast"pnie do mieszkania obyw. ARASZEWSKIEJ Anieli, gdzie zabra= butelk" }zdj"cie¢, w[d|ki i oko=o 4 kg. myd=a, wreszcie do mieszkania obyw. TOMASZA ]sic., Tobiasza w ko<cu\ Jana, gdzie zabrali 90 rb. }rubli$ z=otych w ko<cu, J.D.| oraz sk[rzan' tytoniark", i mieszkania obyw. ORNAT ]Fajnny$\ gdzie zabrali 860 rb. }$, j.w.| Zaboru powy/szych rzeczy dokona= sier/. IWASZCZENKO, oskar/ony za> KAZAłA Stanis=aw z automatem w r"ku sta= na stra/y, pilnuj'c by nikt }zdj"cie¢ z |mieszkania nie wychodzi=. Podczas zaboru bezprawnego rzeczy terroryzowali obywateli gro/eniem u/ycia broni, na potwierdzenie czego oskar/ony KAZAłA Stanis=aw trzaska= zamkiem automatu. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Zrabowanymi rzeczami oskar/ony KAZAłA Stanis=aw i sier/. IWASZCZENKO podzielili si", przyczem ostatni obdzieli= r[wnie/ w[dk' i pieni"dzmi szer. SOB}zdj"cie¢, C|ZAKA, u kt[rego wypo/yczy= poprzednio mundur /o=nierza polskiego. Powy/szymi czynami oskar/ony KAZAłA Stanis=aw dopu>ci= }zdj"cie¢, si"| wsp[=pracuj'c z sier/. IWASZCZENKO dokonanego w stosunku do }zdj"cie¢, ludno>ci cy|wilnej w strefie dzia=a< wojennych czem pope=ni= przest"pstwo przewi }zdj"cie¢, dziane w art.| 58 ='cznie z art. 3 }nieczyt., uwaga$| 2 KKW. Na podstawie powy/szych ustale<, S'd Wojskowy ORZEK+ KAZAłę Stanis=awa, syna Franciszka, skaza: na mocy art. }zdj"cie¢ _ na| kar" >mierci. Wyrok jest ostateczny i zaskar/eniu nie podlega. Kwot" 623 z=. }uprzednio rb.|, odebran' u oskar/onego skonfiskowa: na rzecz }zdj"cie¢, poszkodowa|nych ob. Ornat i Tobiasza ]sic., uprzednio Tomasza\. }zdj"cie¢, nazwiska S'du zas=oni=em, przypadkowo, palcem| (-( Krupski, mjr., przewodnicz'cy (-( Baraniuk, por. (-( Tomajer, ppor. Wyrok >mierci wykonano. (-( }zdj"cie¢, nazwisko, Korczyc$| gen. bryg. (-( Strażewski gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. zarejestrowano, nr. 411, 21 pa{dziernika 1944 }1944.10.21|, dopisek pomara<czow' kredk'& Sz. szt., Otczyta: ]sic\, Ziarkowski. ----------------------------------------------------------Wojsko Polskie }zdj"cie¢, Pierwsza$|za Armia 24 listopada 1944 Rozkaz Nr. 0369-KG }Komenda G=[wna| Tre>:& Przest"pstwa przeciwko ludno>ci i mieniu w strefie dzia=a< wojennych. S'd Wojskowy 1-ej Armii W.P. rozpatrywa= nast"puj'ce przest"pstwa przeciwko }zdj"cie¢, ludno>ci| i mieniu w strefie dzia=a< wojennych& Dnia 2 pa{dziernika 1944 r. chor. SOLECKI Stefan, szef zaopatrzenia art. te-__ch }zdj"cie¢, technicznych$| 6-go Sam. Zmotor. Pontonowo-mostowego Batalionu, b"d'c na Pradze, }zdj"cie¢, w celu wyk|onania powierzonego mu zadania bojowego, zabra= u ob. KLASY 200 kg. cukier-}zdj"cie¢, cukierk[w$| celem przyw=aszczenia ich sobie. Dnia 14 pa{dziernika 1944 r. chor. SZOTT Antoni zabra= samoch[d ci"/arowy }zdj"cie|¢ jednostki i uda= si" do Pragi na teren fabryki “Wedel”, gdzie pod gro{b' u}zdj"cie¢, u/ycia broni|oni zabra= przemoc' z tej/e fabryki oko=o 200 kg. marmolady, kt[r' sobie przyw=aszczy=. W zwi'zku z powy/szym ROZKAZUJ´ Orzeczenia S'du Wojskowego 1-ej Armii W.P. w sprawie wy/ej wymienionych }zdj"cie¢, przest"p|stw poda: do wiadomo>ci wszystkim oficerom& SOLECKIEGO Stefana s. Adolfa skaza: na mocy atr. 58 KKW }kodeksu karnego wojska| na kar" pozbawienia wolno>ci na lat 5 ]pi":\, a na mocy art. 6 lit}era|. “B” KKW na degradacj" ze }zdj"cie¢, stopnia| chor'/ego do szeregowca. Wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolno>ci odroczy: na mocy art. 3 uwa}zdj"cie, KKW|¢W do czasu zako<czenia dzia=a< wojennych z tym, /e skazany }zdj"cie¢, b"dzie$| skierowany do oddzia=u karnego na pierwsz' lini" frontow'. O ile skazany w walce z wrogiem wyka/e bohaterstwo i wzorowe zachowanie }zdj"cie|¢ mo/e na wniosek dow[dztwa oddzia=u karnego przedterminowo zwolni: go }zdj"cie¢, z| orzeczonej wyrokiem i s=u/by w oddziale karnym. Okers aresztu prewencyjnego zaliczy: na mocy art. 4 KKW na poczet kary po}zdj"cie¢, pozbawienia|ia wolno>ci, licz'c termin odbycia kary pozbawienia wolno>ci od dnia 6 pa{dziernika 1944 r. Wyrok jest ostateczny i zaskar/eniu nie podlega. SZOTTA Antoniego s. J[zefa na mocy art. 181, !1, lit. “A”, i !2 KKWP }kodeksu karnego WP| skaza: }zdj"cie¢, na kar"| >mierci przez rozstrzelanie. }zdj"cie¢, A na|a mocy art. 40 KKWP na degradacj" ze stopnia chor'/ego do szeregowca i utrat" praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Wyrok jest ostateczny i zaskar/eniu nie podlega. (-( Korczyc gen. dyw., dow[dca 1 Armii W.P. (-( Strażewski gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. wyk. Timberg sier/. zarejestrowano Nr. 746, 27 listopada 1944. dopisek o=[wkiem& Otczyta: na ofi odprawie, Ziarkowski -----------------------------------------------------------


200

Kompania karna

W 3 Zapas. Pułku Piechoty, w pierwszych dniach listopada 1945, tj. z ponad 2-tygodniowym opóźnieniem, została uformowana kompania karna, a pozostałe 13 stycznia 1945 i umundurowane 17 stycznia 1945. Kompanie miły skład stały i zmienny, tj. żołnierze skierowani tam przez sądy wojskowe, skazani na krótki okres czasu, np. miesiąca i nie więcej niż kilku,. 13 stycznia 1945 kompania karna 3 Zapasowego P.P.

Lp. Nazwisko, imię, i syn Rocznik Miejsce ur. i zamieszkania Sierota Czesław Paciorkowski Jan Baranowski Zdzisław Zezula Jerzy, s. Kazimierza Szostak Marian, S. Michała Choyer Janusz Lubicz-Kobylańska Stefania (maszynistka, tj. umiejąca pisać na “maszynie do pisania”, stukać na niej teksty palcami) Stec Władysław, s. Stanisława Beller Jan Szczepański Feliks Korzeba Marian Skrętkowski Władysław Kolpa / Kulka Bronisław Szumiło Czesław, s. Bartłomieja Ryszkus Bolesław Szymczok Alfreda Urbanowicz Władysław Bliższych danych brak. 1. Stasiak Stanisław, s. Michała 1922 2. Rybicki Zdzisław, s. Antoniego 1926 3. Goriaczow Sergiusz, s. Teodora 1905 4. Salinka Józef, s. Romualda 1923 5. Kukieła Wacław, s. Jana 1923 6. Wojtowicz Kazimierz, s. Michała 1922 7. Szymański Bronisław, s. Piotra 1924 8. Jednacz Józef, s. Antoniego 1921 9. Policha Adam, s. Franciszka 1921 10. Pawełczuk Stanisław, s. Jana 1924 11. Klim Edward, s. Wojciecha 1922 12. Siemko Józef, s. Pawła 1923 13. Woźnica Marian, s. Aleksandra 1925 14. Sawiński Aleksander, s. Tadeusza 1922 15. Dziewulski Stanisław, s. Ignacego 1923 16. Jaszke Kazimierz, s. Franciszka 1923 17. Konopacki Kazimierz, s. Andrz. 1923 18. Jaszke Stanisław, s. Franciszka 1921 19. Radzinewski Wacław, s, Franci. 1922 20. Rosół Józef, s. Antoniego 1922 21. Borkowski Eugeniusz, s. Juliana 1925 22. Pietkowski Henryk, s. Jana 1917 23. Wylotek Bolesław, s. Jana 1921

Piotrowice, pow. Puławy Płock; Kownacice p. Garwolin (Lotżeno?), rej. Ruhanowajsk; Smoleńsk, Sobornyj Dwór 23 Lublin, ul. Rybna 5 Staw, pow. Chełm Lub. Wapnica, pow. Lubartów Kalinówka, pow. Włodawa Rejowiec, pow. Chełm Lub. Zimno, pow. Tomaszów Lub. zam. Dub, pow. Zamość __czówka, pow. Krasnystaw zam. Topo__, pow. Zamość Łabunie, pow. Zamość Orłów Drewniany pow. Krasnystaw Zawad__(a?), pow. Zamość Rab___, pow. Siedlce ___wola. pow. Radzyń Dziewule, pow. Siedlce Dubno, pow. Lwów Żubrze, p. Lwów Żubrze, p. Lwów Zamość Rzeszów ur. Radzyń; Łosice p. Siedlce Włoszczowa, p. Siedlce Wola Bobrowa, p. Łuków

1. Żołądek Jan, s. Piotra 1912 2. Polikot Antoni, s. Jana 1922 3. Kuty Feliks, s. Jana 1921 4. Patnowski Adam, s. Michała 1921 5. Rybak Bolesław, s. Józefa 1922 6. Małecki Zygmunt, s. Edmunda 1927 7. Buczyński Kazimierz, s. Mieczysł. 1925 8. Przybyszewski Zdzisław, s. Zbign. 1928 9. Wesołowski Franciszek, s. Stanisł. 1924 10. Złotkowski Władysław, s. Piotra 1922 11. Magnuszewski Jan, s. Pawła 1918 12. Pióro Lucjan, s. Benedykta 1908 13. Rola Eugeniusz, s. Piotra 1924 14. Krupnik Franciszek, s. Piotra 1926 15. Słowik Józef, s. Jakuba 1923 16. Regińczuk Ryszard, s. Józefa 1925 17. Szydlak Antoni, s. Stanisława 1926 18. Piecuch Stanisław, s. Józefa 1923 19. Rosochacki Zygm. s. Aleksandra 1926 20. Wójcik Władysław, s. Piotra 1899 21. Strach Jan, s. Wincentego 1900 22. Krymski Benyk, s. Lejby 1915 23. Matylewicz Józef, s. Franciszka 1924

Wólka Dłużn., p. Mińsk Maz. Niewierków, p. Tomaszów Rydzice, p. Puławy Żółtanica, p. Żółkiew; Lwów Brzeziny, p. Lubartów Maka wieś, p. Tłuszcz Ząbk. W-wa, ul. Szasców 81 Wołomin, ul. Legionów 82 (Wezenia, gm. Koll.?) W-wa, ul. Przemysłowa 10 Radom, ul. Targowa 35 w. Zakrze, p. Konstandin kol. Kostandin; Brześć Litewski Leszkowice, pow. Lubatów Dawidkowice, pow, Czortk Lwów, ul. Warszawska 173 Lwów, ul. Piastów 18 Rodatycze pow. Gródek Jagiel. Lwów, ul. Śliwińskiego 52 W-wa, Zbójna Góra k/W-wy Lublin, ul. Wyszyńskiego 10 Miłajkowo, p. Oszmiana Wilno Nowosiółki, p. Wołożyn

1. Szymański Henryk, s. Andrzeja 2. Krokiewicz Bronisław, s. Bronisł. 3. Łoński Gwidon, s. Apolinarego 4. Bandura Michał, s. Franciszka 5. Nager Ryszard, s. Mariana 6. Wiącek Józef, s. Franciszka 7. Wagner Bolesław, s. Franciszka 8. Koszczycki Leon, s. Benedykta 9. Szmidt Jan, s. Jakuba 10. Kowal Ludwik, s. Michała 11. Dąbrowski Benedykt, s. Feliksa 12. Podgórski Zygmunt, s. Feliksa 13. Radochoński Jan, s. Andrzeja 14. Woźniak Izaak, s. Symchy

1923 1920 1904 1920 1923 1909 1923 1902 1908 1913 1907 1920 1912 1916

1. Zwierz Henryk, s. Walentego 1922 2. Flug Szulim, s. Lejby 1910 3. Zwanik Leon, s. Piotra 1923 4. Kołodziejek Franciszek, s. Feliksa 1924 5. Szomuł Edward, s. Stanisława 1921 6. Bąk Zbigniew, s. Jana 1924 7. Pohorski vel Uhorski Emil, s. Wład. 1925 8. Fasowski Józef, s. Jana 1922 9. Grzezyk Eugeniusz, s. Jakuba 1924 10. Medykowski Stanisł. s. Wojciecha 1924 11. Pietras Ignacy, s. Wojciecha 1922 12. Jastrzębski Piotr, s. Józefa 1911 13. Sulicz Tadeusz, s. Edwarda 1925 14. Zabielski Kazimierz, s. Józefa 1921 15. Kiszka Czesław, s. Franciszka 1924 16. Kurzejewski Józef, s. Antoniego 1922 17. Połądesz Franciszek, s. Michała 1921 18. Szczebrow Kuźma, s. Andrzeja 1911 19. Pawlukowski Karol, s. Grzegorza 1919 20. Bownik Edward, s. Łukasza 1923 21. Woldański Bogusław, s. Anton. 1925 22. Godlewski Zenon, s. Bolesława 1923 23. Koprowski Aleksander, s. Jana 1926 24. Piersiak Stanisław, s. Józefa 1921 25. Dziemodow Mikołaj, s. Andrzeja 1920 26. Kowalczuk Marian, s. Jana 1922 27. Chawaszczuk Aleksander s. Jul. 1922 28. Chachuła Michał, s. Józefa 1925 29. Wełna Michał, s. Andrzeja 1924 30. Koszyk Jan, s. Kasjana 1923 31. Chrołow vel Frołow Grzeg., s. Wasyla 1920 32. Trofimow Jerzy, s. Andrzeja 1907 33. Wodnicki Edward, s. Władysława 1924 34. Wiatrowski Józef, s. Feliksa 1922 35. Semeniuk Michał, s. Piotra 1921 36. Semeniuk Teodor, s. Michała 1923 37. Waszczak Stanisław, s. Marcina 1923 38. Ożewski Mieczysław, s. Konstant. 1916 39. Popielarz Marian, s. Mikołaja 1927 40. Jankowski Józef, s. Floriana 1921 41. Korneluk Józef, s. Bazyla 1922 42. Hetman Jan, s. Zachara 1922 43. Wędrocha Józef, s. Piotra 1903 44. Staniszewski Marian, s. Marcelego 1924 45. Skrzypiec Stanisław, s. Antoniego 1921 46. Kozak Zygmunt, s. Jana 1923 47. Kręglicki Zygmunt, s. Józefa 1924 48. Gołąb Antoni, s. Jana 1924 49. Brodowski Czesł, s. Wojciecha 1921 50. Błażejczyk Michał, s. Leona 1923 51. Kozioł Stanisław, s. Jana 1922 52. Rutkowski Mieczysław, s. Kazim. 1923 53. Jurewicz Józef, s. Kazimierza 1927

Jaszczew, p. Krosno Pieciukowice, p. Szczuczyn Kopuła, p. ... Biały Potok, p. Czortków Lwów Strzelczyska, p. Mościska Jarosław Huta B..., p. ...opol Oł___, p. Mościska _istrzewice, p. Sambor Nowa Huta, p. Kostopol Zas___, p. Kowel Bolest__yce, p. Przemyśl Warszawa Transburg (?!), p. Mińsk Maz. ur. Zamość; zam. Orzechowo obł. Moskwa Czachowo, p. Pińsk ur. Kozice, p. Garwolin, zam. Wola Korycka Wola Końska, p. Garwolin Lublin Kołomyja; Zakąpiechowo Kołomyja Wygwanka, p. Radzyń kol. Borzechów, p. Lublin Kępa, p. Kraśnik Ręswa Polska, p. Lwów Lwów Lwów Elżbieta, p. Puławy Za... obł. Kiszniów P___szów, p. Nisko; Sand. Koleszówka, obł. Kurgań ur. Żytomierz; zam. Korowiwce Zgoda, p. Puławy ur. Suwałki, zam. Biała Podl. ur. Kierz, p. Lublin, zam. Chełm ur. Rutka, p. Zamość; Bagno ur. Rudnik, p. Nisko ur. i zam. Kirowogorad Krasne, p. Włodawa Krasne, p. Włodawa Iwaniwka, p. Skarłat Iwaniwka, p. Skarłat Olechówek, p. Włodawa Iwaniwka obł. Skarłat Wilno Orzechów, p. Włodawa Szczebrzeszyn, p. Zamość Czerniczyn, p. Skierbieszów Czerniczyn, p. Skierbieszów Wiszkowice, pow. Zamość Kołpacz, pow. Kliczew Pałupanówka, pow. Skarłat Dubienka, pow. Hrubieszów Olechówek, pow. Włodawa Lubiczyn, pow. Włodawa Niezbitów, pow. Puławy zam. Lublin, ul. Zamojska 21 Wąwolnica, pow. Puławy Majdan Kozłowiecki, pow. Lubartów Las Stocki, pow. Puławy Szuminica, pow. Włodawa Różanka,pow. Włodawa Wola Duża, pow. Lublin Kamionka, pow. Lubartów Bażanów, pow. Garwolin Kowno; Kmnady pow. Kowno Zarzyczany, pow. Lida

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KOMPANIA KARNA 54. Wolski Henryk, s. Stanisława 1925 55. Bołczyk Bazyli, s. Konrada 1915 56. Ciszko Bolesław, s. Antoniego 1923 57. Bloch Antoni, s. Rocha 1922 58. Kulbacki Józef, s. Józefa 1903 59. Kawrecki Bronisław, s. Józefa 1899 60. Psujek Stanisław, s. Wincentego 1921 61. [nieczyt.] Kazim. (?) s. Franciszka 1921 62. Panasewicz Bronisław, s. Andrzeja 1924 63. Szponar Henryk, s. Józefa 1923 64. Juśko Marian, s. Marcina 1924 65. Moszczański Marian, s. Jana 1922 66. Domoracki Feliks, s. Antoniego 1922 67. Zazulak Jan, s. Wincentego 1917 68. Gajowy Franciszek, s. Mikołaja 1905 69. Ogrodnik Zdzisław, s. Waleriana 1926 70. Kliszczewicz Mieczysław, s. Jana 1926 71. Jarosławski Mieczysław, s. Anton. 1921 72. Amater [Amuter?] Mojżesz, s. Dawida 1923 73. Bielecki Władysław, s. Andrzeja 1925 74. Kowalczyk Mieczysław, s. Franc. 1926 75. Czernicki Wiktor, s. Jana 1926 76. Kawerski Mieczysław, s. Stanisł. 1926 77. Pietruczuk Mikołaj, s. Mikołaja 1921 78. Janczak Wasyl, s. Sylwestra 1922 79. Litwińczuk Jan, s. Józefa 1924 80. Lewicki Tadeusz, s. Wacława 1922 81. [nieczyt.] _reczyło (?) Zbigniew s. Józefa 1918 82. Zwol Tadeusz, s. Piotra 1918 83. Górniak Maciej, s. Marcina 1912 84. Winnik Piotr, s. Stefana 1911 85. Pająk Edward, s. Franciszka 1922 86. Ostapow Jerzy, s. Jana 1909 87. Kowalski Jan, s. Stefana 1924 88. Kostrzewa Stefan, s. Franciszka 1923 89. Krawczyk Zdzisław, s. Stanisława 1927 90. Bals Jan, s. Kazimierza 1924 91. Sieniuta Jan, s. Jana 1919 92. Śmigielski Tadeusz, s. Antoniego 1921 93. Malarz Władysław, s. Marcina 1922 94. Sawda Ignacy, s. Michała 1910 95. Rettman Kalman, s. Moszka 1922 96. Mruczka Józef, s. Władysława 1923 97. Prochniak Stanisław, s. Jana 1923 98. Strzyżewski Jan, s. Jana 1924 99. Smyk Marian, s. Kazimierza 1922 100. Pupicz Witold, s. Mikołaja 1923 101. [nieczyt.]... jatow Teodor, s. Jana 1917 102. Łucki Karol, s. Jana 1904 103. Rudnicki Feliks, s. Tomasza 1926 104. Hałdys Zbigniew, s. Michała 1922 105. Andrejew Jan, s. Antoniego 1913 106. Rakower Artur, s. Maurycego 1923 107. Dominiec Mieczysław, s. Michała 1921 108. Grzesyk Aleksander, s. Michała 1921 109. Tatara Jan, s. Józefa 1924 110. Wróbel Józef, s. Jana 1921 111. Murawski Adam, s. [nie wykaz.] 1927 112. Banasiewicz Jerzy, s. [nie wykaz.] 1926 113. Sieńko Wacław, s. Jana 1916 114. Chęć Józef, s. Franciszka 1923 115. Furgał Władysław, s. Marcina 1921 116. Janik Władysław, s. Jana 1923 117. Abdulzarimow Aidżan, [s. ?] 1922 118. Rogoza Wacław, s. Ignacego 1923 119. Kowalczyk Zygmunt, s. Jana 1924 120. Borowik Bronisław, s. Donata 1922 121. Szenkiel Abram, s. Borysa 1918 122. Szmietkower Mojżesz, s. Majlocha 1923 123. Rosiński Bogusław, s. Telesfora 1926 124. Gordijenko Jan, s. Kireja 1916 125. Stasiak Henryk, s. Józefa 1923 126. Huńko Stefan, s. Michała 1925 127. Pietrzak Czesław, s. Józefa 1921 128. Plizga Mieczysław, s. Michała 1923 129. Zychowicz Józef, s. Feliksa 1924 130. Paluch Mieczysław 1921

Wilno, ul. Żurawia 12 Pieronim, pow. Słonim Kamień, pow. Stołpce Lubień, pow. Stołpce Blochy [Blotchy], pow. Ostrów Maz. Nowiska (?), pow. Augustów; zam. Suchedniów, pow. Kielce Homel, obł. Mohylew Słupeczno, pow. Krasnystaw

131. Szabelski Stanisław, s. Tomasza 1924 Saby_i, pow. Łuków 132. Romanowski Władysław, s. Antoniego [pozostałe dane nie wykazane] 133. Łuc Antoni, s. Jakuba 1922 Leśniów, pow. Brody 134. Żukowski Józef, s. Edwarda 1924 Ludożlin, pow. Lida 135. Siermas Władysław, s. Franciszka 1920 Kamionki, pow. Bielsk Łelasiewicz Marian, s. Feliksa Wiśniewski Józef, s. Stanisława

1922 Zwierzyniec, p. Radzymin 1920 Opole, p. Radzymin

Pismo: Do Dowódcy Komapnii Karnej przy III Dyw. Piechoty Wobec niesformowania jeszcze Kompanii Karnej przy 3-cim Zap. P. Piech. przesyłam zgodnie z pismem Oddziału Ogólno-Organizacyjnego 1 Armii W.P. nr. 0135/Org., z dnia 23.XI.1944r. [1944.11.23] następujących szeregowych celem pełnienia dalszej służby w tamtejszej kompanii: 1. Szyszkowski Józef, s. Franc. (5 lat) 2. Porzak Józef, s. Stanisława (5 lat) 3. Kasprzak Władysław (5 lat) 4. Fiłatow, s. nie wykaz. (2 mies.) 5. Hetman Filip, s, nie wykaz. (2 mies.) 6. Podrez Mikołaj, s. Eugeniusza (kara śmierci zamieniona na 10 lat) 7. Kisilewicz Stanisł., s. Edwarda (kara śmierci zamieniona na 10 lat) 8. Dubowiecki Heronim, s. Stan. (6 lat) 9. Kregliński Józef, s. Ignacego (2 lata) 10. Marzec Antoni, s. nie wykaz. (1 miesiąc) 11. Chorostecki Jan s. nie wykaz. (2 miesiące) 12. Trzmielewski Jerzy, s. ? (1 miesiąc) podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Przegaliński, por. [zdjęcie]¢ listopada 1944, nr 0261/III Do Sądu Wojskowego 1 Armii W.P., w miejscu postoju [w odpowiedzi] Na pismo nr. 0093, z dnia 22.05.1945 r. [1945.05.22| przesyłam w załączeniu odpisy potwierdzenia przyjęcia do 3-ciej kompanii karnej przy 3 Zapas. Pułku Piechoty szeregowych a to: Lp. Nazwisko i imię, syn Rocznik Stop. 1. Stasiak Stanisław, s. Michała (?) szer. 2. Rybicki Zdzisław, s. Antoniego (?) szer. 3. Kołtun Franciszek, s. Wawrzyń. (?) szer. 4. Tylutkin Piotr, s. Antoniego (?) szer. 5. Zarębski Zdzisław, s. Franc. (?) szer. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: K.D. [Kazimiera Dziubanowska] nr. 0942/II, 26.5.45r. [1945.05.26]

Lublin W-wa, ul. Miła 49 Przeobraże, pow. Łuck Biała Cerkiew, pow. Kijów Małków, pow. Chełm zam. Łowinów, pow. Włodawa Brzeżany, ul. Słowackiego 36 Brzózka, pow. Węgrów Wólka Ruda, pow. Kraśnik Huta Mińska, pow, Mińsk Maz. Niedźwica, pow. Łuków zam. Osiny, pow. Kraśnik

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KOMPANIA KARNA Zgodnie z zarz'dzeniem D-wa 1 Armii W.P., z dnia 1.12.1944 roku }1944.12.01|, za nr 01419(org. kieruj" ni/ej wymienionych szeregowych pod dow[dztwem chor. Lamcha Jana i szer. Murowskiego do Waszej }szefa sztabu 3 Zap.P.P.| dyspozycji& 1. Sarajew Jan s. Gabriela 2. Winekurow Jan s. Igora 3. Sas Kazimierz s. Bazylego 4. Globin Paweł s. Anafazego 5. Rosocha Paweł s. Pawła 6. Bajkowski Stanisław s. Kazimierza 7. Atamańczyk Andrzej 8. Rajchman Rubin s. Mendla 9. Zawadka Władysław s. Jana 10. Leonardczyk Czesław s. Jana 11. Zagańczyk Feliks s. Józefa 12. Pocierko Zygmunt s. Jana 13. Gustołko Władysław s. Jana 14. Cieślak Staisław s. Józefa 15. Naleczko Czesław s. Juliana 16. Osiak Bolesław s. Adolfa 17. Chutko Wiktor s. Mikołaja 18. Lis Jan s. Piotra 19. Terosiewicz Edward s. Marcina 20. Lesicki Stanisław s. Stanisława 21. Królikowski Wacław s. Konstantyna 22. Czepałko Władysław s. Władysława 23. Podgórny Michał s. Szymona 24. Siura Piotr s. Antoniego 25. Wasowski Wojciech s. Józefa 26. Proch Marian s. Stanisława 27. Mianowski Stanisław s. Wojciecha 28. Skalecki Józef s. Jana 29. Grappa Leon s. Bronisława 30. Przeszejko-Sochacki Franciszek s. Stanisława Wy/ej wymienieni zwolnieni zostali z 1-szej Samodzielnej Kompanji Karnej, po odbyciu przez nich terminu karnego. (-( Rozenzweig por., szef 4-go Oddzia=u Sztabu 3 Dyw. Piechoty. wyk. Sch. st. sier/., nr 647 1. Grzybowski Jan szer. 2. Kawa Aleksander plut. po odbyciu przez nich terminu karnego w kompanii karnej kieruj" do dyspozycji szefa Sztabu Zapasowego Pu=ku Piech. (-( Rozenzweig por., szef 4-go Oddzia=u Sztabu wyk. Sch. st. sier/. 3-ciej Dyw. Piechoty. }zdj"cie|¢ wrze>nia 1944, zarejestrowano 3.9.1944 }1944.09.03| Ca=y tekst – wyj'tkowo – r"cznie pisany. r"czny dopisek& 2p }drugi pomocnik|& Do rozkazu. L. Kr[likowski, 11.12.44 }1944.12.11| Sagajew Jan stopie< wojsk.$ do Dow[dztwa 1-szej Samodzielnej Kompanii Karnej Zapytanie o stopie< wojskowy wymienionego, bo na li>cie 30-tu innych, pisma Nr 01677, z 7.12.44r }1944.12.07| widnieje jako szeregowiec, a sam utrzymuje /e nie odebrano mu stopnia porucznika. (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca Pu=ku (-( Kr[likowski, mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski ppor., Nr. 118, }zdj"cie|¢ grudnia 1944.

1. Rusin Piotr 2. Miasik Tadeusz 3. Urbanowicz Wiktor 4. Jancewicz Franciszek 5. Kisielewski Antoni 6. Kaczan Franciszek }do| Wojskowa Prokuratura Garnizonu Rzecz[w W odpowiedzi na pismo L.SL.50(44(pr. z dnia 17.III.1945 r., przesy=am w za='czeniu pokwitowania }tych /o=nierzy|. Pokwitowania na }pokwitowania odbioru| Wiktor Wincenty nie przesy=am, bowiem wymieniony w ewidencji tutejszej kompanii nie figuruje. Jednocze>nie komunikuj", /e Kaczan Franciszek uby= w miesi'cu styczniu br. }bie/'cego roku, tj. 1945| do 4-tej Dywizji Piechoty, dalszych danych w tut. kompanii brak. (-( Osi<ski por., samodzielna kompania karna. wyk. Nowicki, Nr. 0705. Banach Jan s. Michała kpr. rocznik 1917. Do Prokuratury Wojskowej 1-szej Armii W.P. W odpowiedzi na nr. sprawy pr.97, z dnia 28.III.1945 r., zawiadamiam, /e kpr. Banach w ewidencji tutejszej kompanii nie figuruje. Figuruje natomiast Banach Piotr, s. Jana, kpr. rocznik 1903, ur. w Wielkiej Głuszy, pow. Kamień. ukarany 1-miesi"cznym pobytem w kompanii karnej, przez dow[dc" 7-go Samodzielnego Polowego Baonu Budowy Dr[g, kt[ry w dniu 29.XII.1944 }1944.12.29| odszed= do 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty, po uko<czeniu kary w naszej jednostce. (-( Osi<ski por., d-ca kompanii; samodzielna kompania karna. wyk. Nowicki chor., 4 kwietnia 1945 }1945.04.04|, Nr. 0640(kar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Markiewicz Władysław por.. Somiak Józef szer. Jaciuk Mieczysław –)– Wiśniewski Zygmunt –)– Kozioł Władysław –)– Petlarczyk Stanisław –)– Wiśniak Mieczysław –)– Biały Michał –)– Kropielnicki Jan –)– Brończyk Mieczysław –)– Sledziewski Gabryel –)– do d-cy 3-go Zapasowego Pu=ku piechoty W dniu dzisiejszym skierowa=em do Waszej dyspozycji, po odbyciu termin[w karnych w 1-szej Samodz. kompanii Karnej, z terminem stawienia si" w dniu 15.12.1944 }1944.12.15| ni/ej wymienieych }w tej publikacji& wy/ej|. (-( Rozenzweig por., szef 4-go Oddzia=u Sztabu 3 Dyw. Piechoty. zarejestrowano 16 XII.1944 }1944.12.16| dwa dopiski, pierwszy& kredk' czerwon' LKr[lik..., 17.12.44 }1944.12.17|. drugi& Za=atwiono, dn. 18.12.44 }1944.12.18| Jarosi<ski 1. Rodziewicz Wiaczesław kan. 2. Pawlak Alojzy kan. d-ca 3-ciej Kompanii Karnej przy 3-cim Zapas. Pu=ku Piech. Stosownie do rozkazu Nacz. Dow[dztwa nr 68, z dnia 24.X.1944 }1944.10.24|, skierowuj" pod eskort' ni/ej wymienionych, celem odbycie karnej s=u/by wojskowej na okres 1-go miesi'ca. (-( Karpowicz mjr., szef sztabu Pu=ku Nr 0514 zarejestrowano 11 listopada 1944 }1944.11.11| r"czny d=ugi dopisek w sprawie obu; zdj"cie nie obj"=o ca=ego tekstu, fragmentu nie przytaczam. Wynika z niego, /e – mo/e – odes=ano ich “...do kompanii karnej przy 2-giej Dywizji Piechoty”. Kompania karna istnia=a ju/, w pierwszych dniach listopada 1944, lecz wi"cej na papierze ni/ w praktyce – nadal by=a organizowana, istnia=a dopiero w grudniu 1944.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KOMPANIA KARNA Waniak Ireneusz s. Józefa }stop. wojsk. nie wykazany| do d-ca 3-ciej Kompanii Karnej przy 3-cim Zap. Pu=ku Piech. Zgodnie postanowienia D-cy 2-giej Armii, genara=a brygady Pop=awskiego, z dnia 1.XI.1944 }1944.10.24|, Nr. 068(p z Prokuratury Wojskowej II Armii, o kuaraniu }wymienionego| na okres 2-ch miesi"cy. Wy/ej wymienionego Waniaka Ireneusza skierow[jemy ]sic#\ wraz z przynale/nymi mu dokumentami do 3-ciej Kompanii karnej przy 3-cim Zapas. Pu=ku Piech. 1 Armii W.P. na odbycie kary. (-( Kulesow gwardii mjr., d-ca 10-go Sam. Liniowego Bat. +'czno>ci 2-giej Armii. Nr 0514 zarejestrowano 11 listopada 1944 }1944.11.11| r"czny d=ugi dopisek w sprawie Waniaka; zdj"cie nie obj"=o ca=ego tekstu, fragmentu nie przytaczam. Wynika z niego, /e – mo/e – odes=ano go “...do kompanii karnej przy 2-giej Dywizji Piechoty”. piecz": okr'g=a, w otoku Wojsko Polskie. Poczta Pol}owa|. 83742, w >rodku Orze= Bia=y wzoru PRL. Niepoprawny j"zyk polski& Zgodnie postanowienia... zgodnie z postanowieniem, lub wed=ug postanowienia. rosyjski styl pisania litery K, na r[wni z u, a r. =adny charakter pisma, wyrobiony – cz=owiek z wykszta=ceniem. 1. Krupa Feliks s. Tomasza, rocznik 1922 skazany wyrokiem S'du Polowego 7 Dyw. Piech., z dnia 26.10.44, Nr KA14(44, na kar" >mierci przez rozstrzelanie z zamian' w drodze =aski na 10 lat wi"zienia ze skierowaniem do kompanii karnej. 2. Kuśnierz Antoni, s. Antoniego, rocznik 1924 skazany wyrokiem S'du Polowego 7 Dyw. Piech., z dnia 26.10.44, Nr KA14(44, na kar" >mierci przez rozstrzelanie z zamian' w drodze =aski na 10 lat wi"zienia ze skierowaniem do kompanii karnej. 3. Madejski Tadeusz, s. Michała órocznik nie wykaz.] skazany wyrokiem S'du Polowego 7 Dyw. Piech., z dnia 26.10.44, Nr KA }1|4(44, na kar" >mierci przez rozstrzelanie z zamian' w drodze =aski na 10 lat wi"zienia ze skierowaniem do kompanii karnej. do d-cy 3 pu=ku zap. 1 Armii Skierowuje si" do odbycia skazanych wyrokiem s'd. /o=nierzy 1-szej Dywizji Piechoty 2-giej Armii (-( Hajdukowa ppr., szef Oddz. Pers. M.p. dnia 4 list. 44. }1944.11.04| piecz":& Wojsko Polskie, Sztab 7-ej Dywizji Piechoty, Nr 0729(41 zarejestrowano, Nr 577 1. Krupa Feliks s. Tomasza, rocznik 1922 skazany wyrokiem S'du Polowego 7 Dyw. Piech., z dnia 26.10.44, Nr KA14(44, na kar" >mierci przez rozstrzelanie z zamian' w drodze =aski na 10 lat wi"zienia ze skierowaniem do kompanii karnej. 2. Kuśnierz Antoni, s. Antoniego, rocznik 1924 skazany wyrokiem S'du Polowego 7 Dyw. Piech., z dnia 26.10.44, Nr KA14(44, na kar" >mierci przez rozstrzelanie z zamian' w drodze =aski na 10 lat wi"zienia ze skierowaniem do kompanii karnej. 3. Madejski Tadeusz, s. Michała órocznik nie wykaz.] skazany wyrokiem S'du Polowego 7 Dyw. Piech., z dnia 26.10.44, Nr KA }1|4(44, na kar" >mierci przez rozstrzelanie z zamian' w drodze =aski na 10 lat wi"zienia ze skierowaniem do kompanii karnej. do Dow[dztwa II-giej Dywizji Piechoty W my>l zarz'dzenia Oddzia=u Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupe=nie<, Sztabu 1-szej Armii WP. Nr 01220(org, z dnia 8 listopada 1944r., dow[dztwo 3-go zapas. P. Piech. skierowuje }trzech wymienionych| z 7-mej Dywizji II-giej Armii Polskiej, do karnej kompanii przy 2-giej Dywizji Piech. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu M.p. dnia }8$#| listopada 1944. }1944.11.08| Nr 0724($ Żurawiecki Mieczysław strzelec do Dow[dztwa 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Z rozkazu d-cy jednostki wojskowej nr. 83670, skierowuje si" }wymienionego| na dwa tygodnie do kompanii karnej. Wy/ej wymieniony zosta= ukarany 2-tygodniowym pobytem w kompanii karnej z powodu dezercji i kradzie/y. Konwojentem ?urawieckiego jest szer. /and. Skiba Kazimierz, kt[remu prosimy wyda: pokwitowanie na strz. ?urawieckiego. (-( Szupienko kpt., d-ca batalionu }w zast"pstwie jego| (-( Kaczorowski ppor., st. adjutant }Kiencia=[wna chor. w zast"pstwie adjutanta| piecz": okr'g=a, w otoku& Wojsko Polskie, 8 Samodz. Zapasowy Bat., w J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

>rodku& Dla list[w Poczty pol. 83670 wyk. Kiencia=[wna chor.1944. piecz":& Wojsko Polskie, 8 Zapasowy Samodz. Batalion, Poczta polowa Nr. 83670, dnia }nie wykaz.|.11.1944 }1944.11. ...| Nr 022(4441 zarejestrowano 9 listopada 1944, nr. 576 Nr 577 r"cznie wykonana notka& Skierowano do 2-giej Dywizji w dniu 9.10.44, odpis listu podszyty w 20 teczce, dnia 10.11.44 }1944.11.10|. Zwierz Henryk }stopie< wojsk. nie wykaz.| do Prokuratury Wojskowej przy 1-szej Armii W.P. W za='czeniu przesy=am pokwitowanie na odkomenderowanie }wymienionego| do kompanii karnej przy 3-cim Zapas. p.p. (-( Dziubanowska chor. 3 grudnia }1944.12.03|, Nr. 0479(tjn 1. Sarajew Jan por. 2. Markiewicz Władysław por. 3. Wiśniak Mieczysław chor. do Oddzia=u Personalnego Sztabu 1-szej Armii W.P. Skierowuj" do dyspozycji Biura Personalnego ni/ej wymienionych trzech oficer[w, przyby=ych z 1-szej kompanii karnej, po odbyciu kary. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu wyk. Przegali<ski ppor., Nr. 122 18.XII. }1944.12.18|, Nr. 0220(II Wojtkiewicz Edward chor. do d-cy Dywizji Lotniczej Oddelegowuj" }wymienionego| do pe=nienia s=u/by na lotnisku we wsi Stare Zadyby, w miejsce Krzemieniecki Józef ppor. kt[ry wyznaczony zosta= na stanowisko d-cy plutonu 3-ciej kompanii karnej, z rozkazu personalnego Dow[dcy 1 Armii, Nr. 0418, z dnia 22.XI.1944 }1944.11.22|. (-( Ziarkowski p=k. dypl., d-ca pu=ku (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu }zdj"cie|¢ grudnia 1944, Nr. 0409(III wyk. Przegali<ski ppor., Nr. 121 Kowalski Bolesław, s. Stanisława szer. do d-cy 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty Skierowuje si" }wymienionego| do czasowego przebywania u Was. }wymieniony| b"dzie skierowany do kompanii karnej, po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokument[w. (-( Michnowiec p=k., szef Oddz. Og[lno-Organizacyjnego, (-( Dobrowolski mjr., szef 2-go Referatu. wyk. ?[=ty<ski. dn. 15 lipca 1944 }1944.07.15| Nr. 0506 r"czny dopisek pomara<czow' kredk'. 1. Maniak Ireneusz s. Józefa rocznik 1929 szer. 2. Olczak Ryszard s. Władysława rocznik 1928 szer. 3. Dziubecki Ryszard s. Franciszka rocznik 1929 szer. do d-cy kompanii karnej W za='czeni przesy=a si" odpisy rozkazu }Nr.| 54 i 55 Dow[dztwa II Armii, na podstawie kt[rych }wymienieni| zostali skierowani do powierzonej Wam kompanii, dla odbycia kary. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu wyk. Nisman plut., 16.XI.1944 }1944.11.16| 16.XI. 44 r. }1944.11.16|, Nr. 0170(tjn Maniak Ireneusz s. Józefa strzel. do dow[dztwa II-giej Dywizji Piechoty 1-szej Armii W.P. W my>l zarz'dzenia Oddzia=u Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupe=nie<, Sztabu 1-szej Armii WP. Nr 01220(org, z dnia 8 listopada 1944r., dow[dztwo 3-go zapas. P. Piech. skierowuje }wymienionego| na 2 miesi'ce do kompanii karnej. Zgodnie z postanowieniem Dow[dcy II Armii, gen. bryg., Pop=awskiego, z dnia 5.XI.1944r., Nr. 0638(p – Prokuratura Wojskowa II Armii. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu }wyk. Nisman$| }nieczyt. 11$| listopada 1944r. }1944.11.11$|, Nr. 0135(tjn 1. Rodziewicz Wiaczesław kan. 2. Pawlak Alojzy kan. do dow[dztwa 2-giej Dywizji Piechoty W my>l zarz'dzenia Oddzia=u Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupe=nie<, Sztabu 1-szej Armii WP. Nr 01220(org, z dnia 8 listopada 1944r., dow[dztwo 3-go zapas. P. Piech. skierowuje }wymienionych| celem odbycia s=u/by wojskowej, na okres 1 miesi'ca.


KOMPANIA KARNA Odbi[r aresztowanych prosz" potwierdzi:. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu, w zast"pstwie Przegali<ski wyk. Nisman plut., 11.11.1944 }1944.11.11| 11 listopada 1944r. }1944.11.11|, Nr. 0136(tjn ogólnej treści do szefa Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego 1-szej Armji Wojska Polskiego, p=k. Michnowca Do 3-go Zapasowego pu=ku piechoty przybywaj' ludzie do karnej kompanii, kt[ra zgodnie z Rozkazem Og[lnym 1-szej Armji nr. 032... z dnia 3 listopada 1944r. ma by: zorganizowana do dnia 15 b.m. Wobec tego, /e kompanja do chwili obecnej nie jest zorganizowana i dlatego przyj"cie ludzi do karnej kompanji jest niemo/liwym. Prosze skierowanych ludzi di 3-ciej karnej kompanji przy Zapasowym pu=ku piechoty z 9-go Zapasowego pu=ku piechoty skierowa: do innej karnej kompanji. (-( Ziarkowski p=k. dypl., dow[dca pu=ku. wyk. Nisman, 7.11.1944 }1944.11.07| }zdj"cie|¢ listopada 1944, 0712(tjn. Niepoprawny j"zyk polski – z=a logika sk=adni zdania& Wobec tego, /e... nie jest zorganizowana i dlatego przyj"cie ludzi do karnej kompanji jest niemo/ liwym. «wobec tego» wymaga wskazania na inne rozwi'zanie kt[rego tu nie ma; jest, lecz w nast"pnym zdaniu. poza tym, «niemo/liwe», w miejce «niemo/liwym» ]z=a deklinacja\. Nowakowski R. kpr. Odpis kierownik Centralnego Domu Rzo=nierza ]sic#\ w Lublinie W odpowiedzi na pismo Nw. Z.U.Z (02(269, donosz" /e wymienione ]sic#\ w powy/szym pi>mie kpr. Romanowski R. zosta= za dezercj" skierowany na miesi'c do kompanii karnej. (-( Ziarkowski p=k. dypl., dow[dca pu=ku. (-( Przegali<ski ppor., szef sztabu }zdj"cie|¢ 1944r. }1944. ....$|, Nr. }zdj"cie|¢38. Rybicki Zdzisław }stopie< wojsk. nie wykaz.| do dow[dcy 3-go Zapasowego pu=ku piechoty, Ziarkowskiego W za='czeniu przesy=am odpis wyroku S'du Wojskowego 1 Armii odno>nie }wymienionego| skazanego do oddzia=u karnego. Prosz" o nades=anie potwierdzenia odbioru Rybickiego w oddziele ]sic#\ karnym. (-( Skulbaszewski kpt., wiceprokurator wojskowy 1 Armii. piecz":& Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, Nr. 0727(n.k, 30.11.44 }1944.11.30| zarejestrowano 3.01.45 }1945.01.03| dwie notki, pierwsza& Sz. szt., Nades=a: potem oddzielnie, Ziarko..., 2.1.45 }1945.01.02| druga& 3p }trzeci pomocnik| Wykona:, LKr[lik..., 2.1.45 }1945.01.02| Stasiak Stanisław }stopie< wojsk. nie wykaz.| do dow[dcy 3-go Zapasowego pu=ku piechoty, Ziarkowskiego W za='czeniu przesy=am odpis wyroku odno>nie }wymienionego| i prosz" o zarz'dzenie wykonania wyroku, tj. o skierowanie zkazanego ]sic#\ do oddzia=u karnego. Potwierdzenie przyj"cia }wymienionego| w oddziale karnym prosz" mnie ]sic#\ nades=a:. (-( Skulbaszewski kpt., wiceprokurator wojskowy 1 Armii. piecz":& Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, Nr. 0929(nk, 30.12.44 }1944.12.30| zarejestrowano 2.01.45 }1945.01.03| trzy notki, pierwsza& Sz. szt., Wys=a: potwierdzenie, Ziarko..., 2.1.45 }1945.01.02| druga& 3p }trzeci pomocnik| Wykona:, LKr[lik..., 2.1.45 }1945.01.02|. trzecia, czerwon' kredk', cz">ciowo nieczyt. ...odes=ane ...01.45 z=y zaimek zwrotny, jest «mnie» w miejsce poprawnego «mi». treści ogólnej do dow[dcy 3-go Zapasowego pu=ku piechoty, Or=owa W pi>mie, prokurator zwraca uwag", /e kompania karna jest na ty=ach Armii, i “zatrzymywanie }w niej| karnych przez d=u/szy czas ...jest absolutnie niewskazane i niedopuszczalne, i winni oni jaknajrychlej ]sic\ by: skierowani do walcz'cych kompanii karnych.” W dalszej cz">ci, my>l jego, przytaczam j' skr[tem, /e powstaje nienormalna sytuacja, /e karni sp"dzaj' czas lub wi"kszo>: czasu na ty=ach armii. Prosz" o rozwa/enie powy/szych uwag, wydanie odpowiednich zarz'dze< i zawiadomienia mnie o powzi"tych w tej mierze krokach.

(-( Holder major., wojskowy prokurator 1 Armii. piecz":& Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, Nr. 0430(T3 4.3.45 }1945.03.04| zarejestrowano 6.03.45 }1945.03.06| dwie notki, pierwsza& 3p }trzeci pomocnik|; z=o/y: pismo do prokuratury 1 armi W.P. /e ludzi my kierujemy tylko z roskazu ]sic#\ ogulno ]sic#\ organisacyjnego ]sic#\, LKr[lik..., 5.3.45 }1945.03.05| druga, czerwon' kredk'& Wykonano 7(III.1945, podpis nieczyt. My>l w=a>ciwa, lecz kierunek z=y – nie do dow[dcy pu=ku, Or=owa, lecz do Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego winna by: skierowana – w g[r", nie w d[=. Kołtun Franciszek }stopie< wojsk. nie wykaz.| do dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty, pp=k. Or=owa W za='czeniu przesy=am wyrok S'du Wojskowego 1 Armji odno>nie } wymienionego| i prosz" o zarz'dzenie wykonania tego/ przez skierowanie }wymienionego| do oddzia=u karnego. Prosz" o nades=anie potwierdzenie przyj"cia w kompanii karnej z powo=aniem si" na Nr. sprawy D.K. 119. (-( Holder major., wojskowy prokurator 1 Armii. piecz":& Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, Nr. 0658(nk 22.3.45 }1945.03.22| zarejestrowano 23.03.45 }1945.03.23| dwie notki, pierwsza& Do roskazu ]sic#\ LKr[lik..., 23.3.45 }1945.03.23| druga& Rp. 85!9, podpis nieczyt. Chabros Jerzy s. Kazimierza }stopie< wojsk. nie wykaz.| do dow[dcy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty, Or=owa W za='czeniu przesy=am postanowienie w sprawei }wymienionego| i prosz" o skierowanie go do kompanii karnej, zgodnie z p. 2 za='czonego postanowienia. Prosz" o nades=anie potwierdzenia skierowania }wymienionego| do oddzia=u karnego i w odpowiedzi prosz" powo=a: si" na nasz Nr sprawy pr-129. (-( Skulbaszewski kpt., wiceprokurator wojskowy1 Armii. Wyk. Landa chor. piecz":& Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, Nr. 0630(pr129 21.3.45 }1945.03.21| zarejestrowano 6.01.45 }1945.01.06| cztery notki, pierwsza& Do roskazu ]sic#\, LKr[lik..., 26.3.45 }1945.03.26|. druga, Wyrok oddany do Komp. Karnej 3-ciej, 27.3.45 }1945.03.27|. trzecia&, o=[wkiem& 2 miesi'ce }do| Kompanii Karnej za dezercj". czwarta Rp ]$\; 86!10 z dn. 26.3.45 }1945.03.26|, Piotr... ]nieczyt.|. Stępień Józef s. Grzegorza kpr. do dow[dcy 3-go zapasowego pu=ku piechoty, Or=owa Prosz" o mo/liwie rych=e powiadomienie wojskowej prokuratury czy przyby= do 3 zap. pp. wzgl"dnie do 3 komp. karnej przy 3 zap. pp. }wymieniony|, kt[ry odszed= z 9 zap. pp. w Lubline z kompani' marszow' di 1 Armii w dniu 1 marca 1945r. W odpowiedzi prosz" powo=a: si" na nasz Nr sprawy pr-232. (-( Winawer., p.o. wiceprokuratora wojskowego1 Armii. wyk. Tadanier, st. sier/. piecz":& Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, Nr. 0899(pr232 6.4.45 }1945.04.06| zarejestrowano 9.04.45 }1945.01.09| dwie notki, pierwsza& szef tajnej kanc., da: otpowiedz ]sic#\. Ziark..., 9.4.45 }1945.04.09| druga, Odpowied{ Nr. 0674, 10.4.45 }1945.04.10|. Stępień Józef s. Grzegorza szer. do d-cy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty, pp=k. Karpowicza ...o wydanie zarz'dzenia skierowania do kompanii karnej na 2 miesi'ce }wymienionego|, przebywaj'cego w areszcie pu=kowym 3 zap. pp. R[wnocze>nie prosz" o zarz'dzenie nades=ania mi potwierdzenia wcielenia }wymienionego| do kompanii karnej z powo=aniem si" na nasz Nr. sprawy pr-232. (-( Holder mjr., wojskowy prokurator 1 Armii wyk. Rychlik st. sier/., 7.05.45 r. }1945.05.07| piecz":& Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, Nr. 01414(pr232 zarejestrowano& Nr 0828, 11.05.1945 }1945.05.11| dwa dopiski& pierwszy, fioletow' kredk'& szef szt., do wykonania; Karpowicz, 12.5.45 }1945.05.12| J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KOMPANIA KARNA drugi& Za='cznik “Postanowienie” oddany ppor. Forgaczowi do spraw}dzenia|. 22.05.45 }1945.05.22| Stępień Józef s. Grzegorza szer. do d-cy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty, pp=k. Karpowicza }w skr[cei| pro>ba o ponowne nades=anie mi potwierdzenia wcielenia } wymienionego| do kompanii karnej, bo potwierdzenie to do tej pory do nas nie p=yn"=o. W odpowiedzi prosz" powo=a: si" na nasz Nr. sprawy pr-232. (-( Landa ppor., st. sekretarz wojskowego prokuratora 1 Armii, z polecenia wojskowego prokuratora 1 Armii. wyk. Dr. Landa ppor., 19.05.45 r. }1945.05.19| piecz":& Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa 1 Armii, Nr. 01569(pr232 zarejestrowano& Nr 0897, 21.05.1945 }1945.05.21| dwa dopiski& pierwszy, fioletow' kredk'& Pp Forgacz; pos=a: zawiadomienie, LKr[lik... 12.5.45 }1945.05.12| drugi& Odpowied{ 0886, 22.05.45 }1945.05.22|, podpis nieczyt. }DForgacz| do spraw}dzenia|. 22.05.45 }1945.05.22| Stępień Józef s. Grzegorza szer. do prokuratora wojskowego 1 Armji W.P. Stosownie do pisma Prokuratury Wojskowej 1 Armji W.P., Nr. 01414(pr.232, z dnia 7 maja 1945 r., przesy=am w za='czeniu potwierdzenie wcielenia }wykazanego| do kompanji karnej. (-( Karpowicz pp=k, dow[dca pu=ku, (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu. wyk. Forgacz ppor., dnia 21.5.45 r., }1945.05.21| r"cznie& 22.05.45, Nr. 0886, inna sygnatura 398(III 1. Undra Antoni s. Michała }stopie< wojsk. nie wykaz.| 2. Kostrzewa Stefan s. Franciszka –)– 3. Matylewicz Józef s. Franciszka –)– do d-cy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty Pismem z dnia 16.01.45 roku, Nr. 058, skierowani zostali do Was }wymienieni| skazani, w celu odes=ania ich do kompanii karnej. Prosz" o wydanie polecenie ]sic#\ natychmiastowego przys=ania potwierdzenia przyj"cia przez Kompani" Kanr' wy/ej wymienionych skazanych. (-( Pindelski kpt., prokurator wojskowy 3-ciej Dywizji Piechoty wyk. Siek chor., dn. 6.05.45 r. }1945.05.06| zarejestrowano& Nr 0827, 11.05.1945 }1945.05.11| dwa dopiski& pierwszy& szef tajnej kancelarii, da: otpowied{ ]sic#\; LKr[lik... 21.5.45 }1945.05.21|, drugi& Odpowied{ Nr 0886, 22.05.45, podpis nieczyt., inicja=y D.F. Zawadzki Jan plut. do d-cy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty }pp=k. Karpowicza| W odpowiedzi na pismo z dnia 6.06.45 }1945.06.06| Nr. 01414(469 komunikuj", /e w zwi'zku z reorganizacj' doddzia=u karnego nale/y wstrzyma: si" z odes=aniem }wskazanego| do chwili otrzymania instrukcji od wojskowego prokuratora 1 Armii. (-( Krupski mjr., wiceprezes Wojskowego S'du 1 Armii. wyk. Szet(S ]lub Szot(S$\, 11.06.45 r. }1945.06.11| piecz":& Wojsko Polskie, }nieczyt.|, Nr. 0119, 11.06.45 zarejestrowano& Nr 01091, 11.06.1945 }1945.06.11| dwa dopiski& pierwszy& Forgaczu; Dla wiadomo>ci ]sic#\, LKr[lik... 16.6.45 }1945.06.13| drugi& wys=ane... }nieczyt|, 13.06.45 }1945.06.13| ]Jankowski$\ ppor. Danczak, Zawadzki Szadziuk do d-cy 3-go Zapasowego Pu=ku Piechoty }pp=k. Karpowicza| W za='czeniu przesy=am odpisy wyroku S'du Wojskowego 1-szej Armii W.P. w sprawie }wymienionych| celem skierowania ich do oddzia=u karnego w Rembertowie k(Warszawy ]fabryka prochu\ dla odbycia kary. (-( Karliner por., wojskowy viceprokurator 2 Armii. piecz":& Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa II Armii, Nr. 01616(..., 28.07.1945 zarejestrowano& Nr 01369, 31.07.1945 }1945.07.31| dwa dopiski& pierwszy& por. Forgaczu; Da: odpowied{, 31.07.45 }1945.07.31| drugi& wykonano, Nr. 01290, 3.8.45 }1945.08.03|

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Goliszek Józef }stopie< wojsk. nie wykaz.| do dow[dcy 3-ciej kompanii karnej. Prosz" o odwrotne powiadomienie mnie czy w podleg=ej Wam kompanii pe=ni s=u/b" czy te/ znajdowa= si" }wymieniony|. (-( Skulbaszewski kpt., wiceprokurator wojskowy 1-szej Armii. wyk. Landa chor., 19.3.45r. dnia 26 marca 1945 roku }1945.03.26| piecz":& Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa I Armii Nr. 0598(T20, 19.03.45r }1945.03.19|. Goliszek Józef s. Romualda szer. do Prokuratury Wojskowej 1 Armii Polskiej W odpowiedzi na pismo Nr. 0598(T, z dnia 19.3.45 }1945.03.19|, melduj", /e w 3-ciej kompanii karnej }wymieniony| pe=ni= s=u/b", skazany Wojskowym S'dem 1 Armii Polskiej na 10 lat wi"zienia; uby= do 5-tej kompanii karnej w dniu 20 stycznia 1945. (-( Osi<ski por., d-ca 3 kompanii karnej, dnia 26 marca 1945 roku }1945.03.26| Samodzielna Kompania Karna, Poczta polowa 53340, Nr 0510(III wyk. Nowicki chor. Gąsior Stanisław por. Krzemieniecki Józef ppor. % 4-ch wartownik[w, oraz Kulesza [imię nie wykaz.] chor. % 2-ch szeregowych do dow[dcy 3-ciej kompanii karnej W zwi'zku z pismem Waszym z dnia 11 marca b.r. }1945.03.11| za Nr. 0404(kar, prosz" o powiadomienie mnie z ajkich jednostek pochodz' }wymienieni| dow[dcy konwoj[w 2-giej i 4-tej D.P. }Dywizji Piechoty|. za wiceprokuratora wojskowego 1 Armii (-( Dr. Landa chor., st. sekretarz wojsk. prok. 1 Armii, 19.3.1945 roku }1945.03.19|. wyk. Landa chor. piecz":& Wojsko Polskie, Prokuratura Wojskowa I Armi, Nr. 0600(T20, 19.3.45r. }1945.03.19|. Gąsior Stanisław por. Krzemieniecki Józef ppor. % 4-ch wartownik[w, oraz Kulesza [imię nie wykaz.] chor. % 2-ch wartownik[w do Prokuratury Wojskowej 1 Armii Polskiej W odpowiedzi na pismo Nr. 0600(T20, z dnia 19.3.45 }1945.03.19|, melduj", /e wszyscy }wymienieni| s' z wojskowej jednostki 53340(S tj. 3-ciej samodzielnej kompanii karnej. (-( Osi<ski por., d-ca 3 kompanii karnej, dnia 26 marca 1945 roku }1945.03.26| Samodzielna Kompania Karna, Poczta polowa 53340, Nr 0511(III wyk. Nowicki chor. Dudek Jan s. Józefa kpr. do dow[dcy 9-go Pu=ku Piechoty przy 1-szej Dywizji Piech. Zawiadamiam, /e 20 marca 1945 r. }wymieniony| z 9-go z 9-go Pu=ku Piechoty, }przez| pluton /andarmerii zosta= doprowadzony do 3 Zapas. Pu=ku Piechoty i rozkazem pu=ku nr 82!9 z dnia 22.3.45 }1945.03.22| zosta= ukarany skierowaniem do 3-ciej samodz. kompanii karnej na okres dw[ch miesi"cy, za samowolne oddalenie si" od swej jednostki, w dniu 6.2.1945 r. }1945.02.06| (-( Or=ow pp=k. d-ca pu=ku; Kr[likowski mjr. za d-c" pu=ku, (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu pu=ku piecz":& 3 Pu=k Zapasowy Piechoty Nr. 0499(II, }zdj"cie|¢.03.45r }1945.03....$|. Podgórski Piotr szer. prokurator wojskowy przy 1-szej Armii W.P. }odpowied{| na tamtejsze pismo nr. 0571(T20, z dnia 17 marca 1945 r., w sprawie postrzelenia szer. Jankowskiego Stanis=awa przez }wymienionego|, zawiadamiam, /e przeprowadzone dochodzenia w sprawie wykaza=y, i/ szer. Pogd[rski postrzeli= szer. Jankowskiego wskutek nieostro/nego obchodzenia si" z broni'. Z=ej woli ze strony szer. Podg[rskiego nie stwierdzono. Szer. Podg[rski Piotr za powy/szy czyn zosta= ukarany w drodze dyscyplinarenj, tj. skierowaniem go do kompanii karnej na 1 miesi'c. (-( Or=ow pp=k. d-ca pu=ku; Kr[likowski mjr. za d-c" pu=ku, (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu pu=ku wyk. Forgacz ppor., 28.3.1945 r. piecz":& Armja Polska w ZSRR, 3 Pu=k Zapasowy Piechoty, 29 marca 1945 }1945.03.29|, Nr 0563.


KOMPANIA KARNA Sawicki Alojzy chor. do szefa Oddzia=u Og[lno-Organizacyjnego 1 Armii Polskiej Skierowuje si" }wymienionego| z 5-tej kompanii karnej, wraz z podporucznikiem Krzemienieckim J[zefem ze stanu 3-ciej Samodz. Komp. Karnej, celem odebrania dokument[w dla szeregowych karnych ze stanu 5-tej kompanii karnej. (-( Kr[likowski mjr., szef sztabu pu=ku wyk. Nowicki chor. 3 kwietnia 1945 r. }1945.04.03| 3.04.45, nr 0595 Kozłowski Wincenty kpr. do dow[dcy 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty Raport Donosz", /e }wymieniony| w rozkazie Nr. 101, z dn. 10.IV.1945r., ukarany skierowaniem do kompanji karnej na okres 1-go m-ca, uby= z marsz[wk' do 2-giej Dywizji }Piechoty| dn. 4.IV. 1945r. }1945.04.04|. (-( So=tysik por., st. adjutant, Jedn. wojsk. 53340(II,12.IV.1945 }1945.04.12| dopisek r"czny, o=[wkiem, do>: niewyra{ny, tj. niestarannym charakterem pisma& Prokurator Wojskowy 1 Armii }....0926\ pr 209 z dn. 7.4.45 Wykaz dezerter[w marsz[wki 3.03.45 }1945.03.03| w samodzielnej kompanii karnej, Osi<ski ppor. dow[dc' kompanii Nazwisko i imi" imi" ojca roczn. mieszkaj'cy stop. skazany na Trefilew Stefan Jefrem 1914 Ders Jan Elijasz 1924 Íliwi<ski Hieronim Karol 1922 Atamaniuk Leon Miko=aj 1922 Artiemkin Piotr Jan 1919 Dynski Tadeusz Micha= 1919 Olek Wac=aw W=adys=. 1923 Galeza Tadeusz W=adys=. 1922 Go="biowski Leon Adam 1904 Andruszkiewicz Jan Stanis=. 1941

Kostroma, ob=. Kirow Hrubiesz[w, Targowa Krasne, p. W=odawa Oziemnoje, Kazachst. Dobrohost[w Okrz[w, p. Che=m Brzeziny, p. Lubart[w Turka p. Che=m Odessa Kanatnaja Hermaniszki p. Oszm.

szer. 3 mies. –)– 2 mies. –)– 10 lat sier/. 3 mies. kpr. 1 mies. szer. 2 mies. –)– 1 mies. –)– 2 mies. –)– 1 mies. –)– 1 mies.

Kałamażnikow Józef chor. Rozkaz specjalny Nr.022 Chor'/y }wymieniony| – kierownik gara/u samochodowego 3-go Zapas. Pu=ku Piech., w dniu 20.09.44r. }1944.09.20| zawi[z= beczk" benzyny o pojemno>ci 200 kg. do mieszkania plutonowego Staniewicza, pracuj'cego w[wczas na stanowisku podoficera prowiantowego 3 Zapas. Pu=ku Piech. Benzyna ta zosta=a zu/yta do cel[w prywatnych dla przewiezienia rodziny plutonowego Staniewicza. Chor'/y Ka=ama/nik zdoby= j' w czasie podr[/y s=u/bowej do Krzemie<ca i zamiast zaprzychodowa: i zameldowa: swym prze=o/onym – zu/y= j' dla cel[w prywatnych. Niezale/nie od powy/szego faktu, chor'/y Ka=ama/nikow odda= nieznanemu bli/ej osobnikowi oko=o 100 kg. benzyny i 20 kg. oliwy, w zamian za co otrzyma= jedn' par" but[w gumowych. Z powy/szych fakt[w wynika, /e chor'/y Ka=ama/nikow dopuszcza= si" systematycznie nadu/y: natury s=u/bowej, sprzedaj'c benzyn" i czerpi'c z tego korzy>ci osobiste. Rozkazuj" Za czyny nie licuj'ce z godno>ci' i honorem oficera – skierowa: chor'/ego Ka=ama/nikowa J[zefa do kompanii karnej na okres 3 ]trzech\ miesi"cy, z jednoczesn' degradacj' do stopnia szeregowca na czas przebywania w kompanii karnej. (-( Pop=awski gen. dyw., dow[dca 1 Armii W.P. (-( Stra/ewski gen. bryg., szef Sztabu 1 Armii W.P. }zdj"cie|¢ stycznia 1945r. zarejestrowano, Nr. 0207, 12.01.1945 }1945.01.12| dopiska niebiesk' kredk'& Do rozkazu, Ziarkowski, 19.2.45 ]$\. dopiska r[/ow' kredk'& 3p }trzeci pomocnik|, tylko tyle, niebywa=e.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


KOMPANIA KARNA

J. Dargiewicz, J. Warcaba â&#x20AC;&#x201C; 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


210

Dezerterzy, wg dat zbiegstwa

Dezercje żołnierzy najczęściej zdarzały się nocą, także podczas przemarszu z miejsca na miejsce, przez pozorowanie choroby i w drodze do szpitala, w czasie pobytu w szpitalu lub bezpośrednio po wyjściu z niego, w drodze do jednostki, w łaźni, po uzyskaniu urlopu w strony rodzinne, itp. W każdym wypadku gdy nie byli pod [bacznym] okiem swego przełożonego, dowódcy, i była szansa że system nie odnotuje wkrótce ich ucieczki w ciągłym ruchu jednostek wojskowych i przepływie w nich ludzi. L.p. Nazwisko i imię

Imię ojca Rok Miejsce (lub matki) urodzenia

Miejsce zamieszkania

Stopień wojsk.

Smyk Zygmunt [nie wykaz.] 1923 ur. i zam. wieś Niedrzwica Mała, pow. Lublin szer. Stasiak Stanisław [nie wykaz.] 1922 wieś Piotrowice Wielkie, gm. Garbów, pow. Puławy szer. Rybak Bolesław [nie wykaz.] 1922 ur. Brzeziny, gm. Łucka, pow. Lubartów szer. Rola Eugeniusz [nie wykaz.] 1924 ur. wieś Lęszkowice, gm. ___awa [zdjęcie]¢, pow. __sów szer. Kosiński Ryszard Władysław 1923 Baranowicze; zam. Warszawa, ul. Olińska N1, kwatera N2 szer. Mrozek Edward [nie wykaz.] 1923 ur. i zam. Młynki, gm. Końskowola, pow. Puławy szer. Krzyśków Stefan Michał 1901 ur. i zam. Czernica, pow. Brody [st. ?] 1. Krzyśków Stefan Michał 1901 ur. i zam. Czernica, pow. Brody, żona Petronela ? 2. Gąsiorek Michał Tomasz 1902 ur. i zam. Huciska [Hucisko] Brodzkie, obł. Lwów ? Bratocha Stanisław Józef 1915 ur. Czerniejów, pow. Lublin, zam. kol. Biskupice ? Pagiełło Alojzy Edward 1913 ur. i zam. przed 1939 Cieszyn, ? Poleściński Stanisław Stanisław 1915 ur. i zam. Świdniczek, pow. Lublin ? Bazenc Leopold [nie wykaz.] 1929 ur. Lublin, zam. w. Cegielnia, gm. Konopnica, pow. Lublin ? Nagraba Jan Piotr 1921 ur. i zam. Wołomin, ul. Sławek 33 ? Nagraba Władysław Jan 1919 ur. i zam. Wołomin ? Kawka Mieczysław Andrzej 1921 ur. kolonia Wołomin, zam. Wołomin, ul. Mickiewicza 10 ? Mróz Czesław Bazyli 1925 ur. Dub, pow. Tomaszów Lub., zam. Tarnawatka, pow. Tomaszów Lubelski strzel. Mróz Czesław Bazyli 1925 ur. Dub., zam. Tarnawatka, pow. Tomaszów Lubelski strzel. Zielonka Józef Rafał 1902 ur. Nowogród Wołyński, zam. Wola Zielonka, woj. Wołyń strzel. Golik Józef Jan 1913 ur. i zam. Siennica, pow. Mińsk Maz., żona Halina ? Bronisz Jan Antoni 1897 ur. i zam. Kornów, pow. Lubartów, ul. Sobieskiego 7 ? Krzemiński Stanisław Wacław 1924 ur. i zam. Łódź ? Zaręba Krystyna Władysław 1923 ur. i zam. Warszawa, ul Wileńska 9/33 ? Kamiński Józef Franciszek 1912 ur. i zam. Kamińskie Ucioski [Ocioski], pow. Wysokie Maz. ? Lutowski Jerzy Adam 1926 ur. i zam. Warszawa, ul. Kemedułów 41/1 ? Kombolibus Ryszard Witold 1926 ur. i zam. Wołomin, ul. Szopena 3/9 ? Zając Adolf Franciszek 1920 ur. i zam. osada Parysów, ul. Kościuszki, pow. Garwolin ? Bogusz Anatol Walenty 1917 ur. i zam. wieś Stodzew, gm. Parysów, pow. Garwolin ? Dzigiel [Dzingiel] Wiktor Jan 1910 ur. i zam. osada Górki, gm. Wielkolas [Wielgolas], p. M.M. ? Poncelusz Stanisław Paweł 1917 ur. i zam. osada Parysów, ul. Piaskowa, pow. Garwolin ? Tuszyński Stanisław Józef 1913 ur. i zam. osada Parysów, ul. Borowska, pow. Garwolin ? Oleksiak Mieczysław Władysław 1923 ur. i zam. Warszawa, ul. Strzelecka 44/20 ? Misiarek Bronisław Michał 1911 ur. Mlecza, pow. Mińsk Maz., zam. Rembertów, ul. Kościuszki 32 ? Grzeszczyk Tadeusz Ludwik 1926 ur. Leszno, woj. Poznań, zam. Wołomin, ul. Nowa 4 ?

Zbiegł dnia

Miejsce dezercji

1944.08 [dokł. daty i miejsca nie ustalono] 1944.08.24 Lublin-Majdanek 1944.09.01 1944.09.10 rejon zakwaterowania 1944.09.? nie wykaz. 1944.09.22 rejon zakwaterowania 1944.10.10 wieś Jatne 1044.10.10 1944.10.12 1944.10.12 1944.10.13 1944.10.08 1944.10.12 1944.10.12 1944.10.13

Jatne Lublin Wola Karczewska wieś Glina Krasnystaw wieś Jatnia [Jatne] wieś Jatnia koło Otwocka

1944.10.13 1944.10.10 1944.10.13 1944.10.16 1944.10.16 1944.10.16 1944.10.16 1944.10.17 1944.10.18 1944.10.19 1944.10.19 1944.10.19 1944.10.19 1944.10.19 1944.10.19 1944.10.20

Wola Ducka ? Wola Ducka wieś Jatne wieś Jatne Wola Karczewska w. Glinianka w. Wola Karczewska w. Jatne w. Jatne Jatne Jatne w. Jatne w. Jatne Jatne

1944.10.20 w. Jatne 1944.10.20 Jatne

Meldunek o wypadkach dezercji w dniu 23 października 1944 [1944.10.23], komp. fizylierów, 2 baon, podpisał: Wasilewski, chor. 1. Budny Piotr Jan 1911 ur. i zam. Mrozy, pow. Mińsk Maz. st. strz. 1944.10.23 2. Jankowski Józef Franciszek 1901 ur. i zam. Wola Rafałowska, gm. Kufle szer. 3. Mroczek Wojciech Antoni 1896 ur. i zam. Wola Rafałowska, gm. Kufle kpr. 4. Nowakowski Henryk Józef 1912 ur. i zam. Huta Mińska, pow. Mińsk Maz. szer. 5. Nowakowski Kazimierz Józef 1914 ur. i zam. Cielechowizna, pow. Mińsk Maz. kpr. 6. Nalazek Władysław Andrzej 1910 ur. i zam. Cielechowizna, pow. Mińsk Maz. plut. 7. Przywżej Marian Józef 1913 ur. i zam. Wola Rafałowska, gm. Kufle, pow. Mińsk Maz. szer. 8. Stangret Franciszek Andrzej 1911 ur. i zam. osada Mrozy, pow. Mińsk Maz. szer. 9. Sobótka Wacław Jan 1916 ur. i zam. Jakubów, pow. Mińsk Maz. kpr. 10. Stasio Józef Józef 1900 ur. i zam. Cielechowizna, pow. Mińsk Maz. szer. 11. Wąsik Stanisław Józef 1905 ur. i zam. Cielechowizna, pow. Mińsk Maz. kpr. 12. Pilecki Zygmunt Ignacy 1924 ur. i zam. Wołomin, ul. Piłsudskiego 75; matka Maria nie służył także: zam. Wołomin, ul. Krakowskie Przedm. 7, m.9 13. Smoczyński Marian Stanisław 1919 ur. i zam. Rembertów, ul. Budkiewicza 24; żona Jadwiga Chojnacka, lat 20 sierż. piech. 14. Pilecki Kazimierz Ignacy 1921 ur. i zam. Wołomin, ul. Piłsudskiego 75; matka Maria Fitkan, lat 50 nie służył także: zam. Wołomin, ul. Krakowskie Przedm. 7, m.9 15. Poboży Marian Józef 1909 ur. i zam. Miedzeszyn, gm. Falenica; żona Aleksandra nie służył Karewicz Piotr Bazyli 1908 ur. Szciniscze (?), pow. Krzemieniec zam. wieś Młynki, gm. Stężyca, pow. Garwolin Zarębski Zdzisław Franciszek 1928 ur. i zam. Piotrków, ul. __karska 3 1. Okrasa Jan Jan 1886 ur. wieś Sobienie Biskupie (Sobienica Biskupia), zam. gm. Sobienie-Jeziory (~nice-Jezioro), pow. Garwolin 2. Okrasa Wacław Andrzej 1910 ur. wieś Sobienie Biskupie, gm. Sobienie-Jeziory 3. Siedlecki Jan Jan 1907 ur. wieś Sobienie Biskupie, pow. Garwolin, zam. Otwock, ul. Mickiewicza nr 9; 4. Kucharski Henryk Antoni 1921 ur. Brzoza, gm. Kozienice, pow. Warszawa zam. wieś Karole, gm. Falenica, pow. Warszawa 5. Wadas Stefan Kazimierz 1918 ur. i zam. Pełczanka, gm. Cegłów, pow. Mińsk Maz. 6. Zychowicz Stefan Franciszek 1918 ur. i zam. Mienia, gm. Cegłów. pow. Mińsk Maz. 7. Gniado Antoni Józef 1904 ur. i zam. Mińsk Maz., ul. Nowy Świat 26 8. Białota Kazimierz Paweł 1919 ur. Tarnów, zam. wieś Stara Siennica, pow. Mińsk Maz.

? ?

1944.10.23 wieś Pogorzel 1944.10.23 wieś Pogorzel

szer. szer.

1944.10.24

szer. szer. st. strz. st. strz. kpr. szer.

1944.10.24 powrócił z dezercji

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY 1. Bednarski Wacław 2. Rosłoń Stanisław 3. Wojtłowski Stanisław

Parol Irena 1. Pawlak Zenon 2. Rogowski Leon 3. Włodarczyk Feliks 4. Kucharski Władysław 5. Brauliński Zygmunt 6. Zwierz Henryk 7. Kowalczyk Bolesław 8. Kania Stanisław 9. Keler Zygmunt 10. Choczyk Czesław 11. Serzysko Władysław

N.N.; Marja 1917 ur. Falenica, zam. Michalin, gm. Falenica szer. Michał 1914 ur. i zam. w. Zagościniec, gm. Ręczajów, pow. Radzymin szer. Franciszek 1908 ur. i zam. w. Zagościniec, gm. Ręczajów, pow. Radzymin szer.

1944.10.25

Piotr

1944.10.25 wieś Glinianka

1922 ur. i zam. Wólka Czarnogłowska, pow. Mińsk Maz.

Mateusz 1914 Falenica, ul. Teatralna 25 Jan 1913 ur. i zam. Parysów, gm. Garwolin Józef 1907 ur. i zam. Siedzów, gm. Sobienie Jezioro Paweł 1912 Budy Uśmiackie, gm. Garwolin Ignacy 1917 ur. i zam. Chyżyny, gm. Wielgolas (Wielkolas), pow. Mińsk Walenty 1922 ur. i zam. Francbor, gm. Wielgolas, pow. Mińsk Maz. Mateusz 1914 ur. i zam. wieś Gust, gm. Parysów, pow. Garwolin Bronisław 1909 ur. Gołąbki gm. Wielgolas, zam. Kozłów, gm. Wielgolas Bronisław 1927 ur. i zam. Jatne, gm. Kołbiel, pow. Mińsk Maz. Feliks 1923 ur. i zam. Glinny Stok, gm. Suchowola, pow. Radzyń [nie wykaz.] 1903 ur. i zam. Filipówka, gm. Miastko, pow. Garwolin

?

st. saper 1944.10.26 powrócił z dezercji 1944.10.26 szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. kanon.

Meldunek o dezercji żołnierzy w dniu 26 października 1944 [1944.10.26], komp. 6 1. Gryz Józef Jan 1909 ur. i zam. Cisówka [nie Lisówka!], gm. Dębe Wielkie; Mińsk [zdjęcie]¢ 1944.10.26 2. Kwasizor Michał Stanisław 1896 Bachurzec, pow. Przemyśl, zam. Pustelnik Mazowiecki [zdjęcie]¢ 3. Wieczorek Stanisław Józef 1910 ur. i zam. Goździówka pow. Mińsk, zam. Pustelnik Maz. [zdjęcie]¢ 4. Rogala Aleksander Józef 1914 ur. i zam. Cisówka gm. Dębe Wielkie, pow. Mińsk Maz. [zdjęcie]¢ 5. Trzmielewski Jerzy Wacław 1921 Warszawa ul. Wileńska 27/24 [zdjęcie]¢ Meldunek o wypadkach dezercji z 5 komp., 2-go baonu, w dniu 27 października 1944 [1944.10.27] 1. Zambrzycki Stanisław Józef 1913 ur. Lubczat, pow. Sochocin, Zambrzycki (Jan?) Józef zam. Kałuszyn, ul. Kilińskiego 5 2. Woźniak Feliks Edmund 1925 ur. Mińsk Mazowiecki 3. Chrzanowski Jan Aleksander 1915 ur. i zam. Rynia Stara, pow. Mińsk Maz.; żona Stanisława 4. Kleszko Adolf Józef 1908 ur. i zam. wieś Jagodne, gm. Linołęka; żona Stanisława 5. Michalak Józef Stanisław 1916 ur. i zam. Jeleniec, pow. Łuków; żona Janina 6. Kielak Wacław Władysław 1906 ur. Chrzesne, pow Radzymin, zam. Mała Zagroda 1, pow. Radzymin 7. Kielak Jan Władysław 1907 ur. Wincentów, p. Radzymin, zam. Zygmuntów, pow. Radzymin 8. Zdun Bolesław Tomasz 1910 ur. i zam. Jeleniec, pow. Łuków; żona Marianna 9. Posiadała Jan Józef 1916 ur. i zam. Jeleniec, gm. Stanin, pow. Łuków; żona Marta 10. Osica Jan Piotr 1916 ur. i zam. Kieszki, gm. Siennica; matka Zofia 11. Woźniak Mieczysław Władysław 1923 ur. i zam. Wola Kałuska, pow. Mińsk Maz., ul. 3 Maja 2 12. Żołądek Władysław Piotr 1920 ur. i zam. Wólka Dłużewska [Gluzowska!], pow. Mińsk 13. Kwias [Kwiaj?] Kazim. Ignacy 1912 ur. Mrozy, woj. Poznań, zam. Kępno, ul. Piłsudskiego 27 14. Duszcz•ak/yk Bolesław Aleksander 1920 ur. Zaków, gm. Siennica, zam. Drozdówka, gm. Siennica

Kwiaj [Kwias?] Kazim. Ignacy 1912 ur. Mrozy, zam. Kępno, woj. Poznań Kochsztutia Sergieja Mikołaj, imię ojca Sergieja, 1920 ur. i zam. Kazań, Tatarska Respublika Gawłowski Mieczysław Piotr 1925 ur. Grabina, pow. Mińsk, zam. Łanie, pow. Mińsk Rostek Bogusńaw Wojciech 1924 ur. i zam. Warszawa, ul. Wołowińska 56

sierż. kpr. kpr. strz. strz.

1944.10.27 1944.10.27 Jatne

strz. strz. strz. strz. strz. strz. strz. strz. strz. ? ? ? ?

1944.10.27 1944.10.27 Wola Ducka 1944.04.27 Jatne 1944.10.27 Jatne

Meldunek, ręcznie sporządzony, o dezercji żołnierzy z komp. fizylierów, 2 baonu, 3 Zapas. P.P., w dniu 28.10.44r. [1944.10.28] Kozłowski Zygmunt Józef 1923 ur. i zam. W-wa, ul. Leszno 49, m. 16 kpr. Brzeski Zygmunt Wacław 1918 ur. Niezbórz, gm. Nasielsk zam. W-wa Praga, ul. Florjańska 10, strz. Ludwiczak Teodor Teodor 1924 Mdzewo, pow. Mława, zam. Otwock, Al. Kościuszki 1 st. strz. pchor. Mirosz Jan Antoni Piotr 1923 ur. i zam. Hipolitów, gm. Okuniew strz. Chwalibóg Czesław Jan 1914 ur. i zam. Polków Sagały, gm. Wyszków, pow. Węgrów kpr. Boruc Franciszek Andrzej 1910 ur. i zam. Leśna Góra, gm. Grębków, pow. Węgrów st. strz. Kuć Stanisław Józef 1907 ur. i zam. Grębków, pow. Węgrów plut. Grabarczyk Eugeniusz Stanisław 1917 ur. i zam. Słuchociń, gm. Dęby [Dębe] Wielkie, p. Węgrów strz. Grodzki Marian Piotr 1925 ur. i zam. Polków Sagały, gm. Wyszków strz. Polkowski Henryk Aleksander 1914 ur. i zam. Polków Sagały, gm. Wyszków, pow. Węgrów strz. Pawlak Marian Michał 1925 ur. i zam. Sucha Wola, gm. Grębków, pow. Węgrów strz. Suchocki Adam Adolf 1904 ur. i zam. Polków Sagały, gm. Wyszków strz. Grodzki Stanisław Piotr 1916 ur. i zam. Polków Sagały, gm. Wyszków strz. Grodzki Florian Dominik 1907 ur. i zam. Polków Sagały, gm. Wyszków strz. Mazurek Henryk Stanisław 1924 ur. i zam. Warszawa Praga, ul. Ząbkowska 16 strz. Bogusz Władysław Wincenty 1910 ur. i zam. Brzuza, gm. Miastków, pow. Garwolin strz. Laskowski Zygmunt Stefan 1924 ur. i zam. Jakubów, pow. Mińsk Maz. strz. Lipiński Jan Franciszek 1916 ur. i zam. Jerusal, pow. Mińsk Maz. strz. Śluzak Lucjan Stanisław 1912 ur. i zam. Wężyczyn, gm. Jerusal, pow. Mińsk Maz. kpr. Szczeciński Feliks Antoni 1910 ur. izam. Lipiny, gm. Jerusal, pow. Mińsk Maz. kpr. dodatkowa kartka zawierająca nazwiska na powyższej liście: Kozłowski Zygmunt Józef 1923 Warszawa, ul. Leszno 49 kpr. Brzeski Zygmunt Wacław 1918 Niezbórz, gm. Nasielsk strz. Ludwiczak Teodor Teodor 1924 ur. Mdzewo, Mława st. strz. pchor. Lipiński Jan Franciszek 1916 Hipolitów, gm. Mińsk Maz. strz. Śluzak Lucjan Stanisław 1912 Wężyczyn, gm. Jerusal, pow. Mińsk Maz. kpr. Szczeciński Feliks Antoni 1910 Lipiny, gm. Jerusal, pow. Mińsk Maz. kpr. Meldunki na osobnych kartkach, omal powielenie powyższej: Kozłowski Zygmunt Józef 1923 ur. W-wa, zam. W-wa, ul. Leszno 49 Brzeski Zygmunt Wacław 1918 ur. Niezbórz gm. Nasielsk Ludwiczak Teodor Teodor 1924 ur. Mdzewo, pow. Mława J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

? ? ?

1944.10.28 Jatne 1944.10.28 Jatne 1944.10.28 Jatne


DEZERTERZY

Mirosz Jan Antoni Chwalibóg Czesław Boruc Franciszek Kuć Stanisław Grabarczyk Eugeniusz Grodzki Marian Polkowski Henryk Pawlak Marian Suchocki Adam Grodzki Stanisław Grodzki Florian Mazurek Henryk Bogusz Władysław Laskowski Zygmunt Lipiński Jan Śluzak Lucjan Szczeciński Feliks

Piotr Jan Andrzej Józef Stanisław Piotr Aleksander Michał Adolf Piotr Dominik Stanisław Wincenty Stefan Franciszek Stanisław Antoni

z kompanii fizylierów 2-go baonu, 8-miu: 1. Trelek [Frelek] Miecz. Józef 2. Bieńko Marian Andrzej 3. Foryś Władysław Stanisław 4. Ciszewski Henryk Łukasz 5. Jastrzębski Stanisław Franciszek 6. Palusa Mieczysław Antoni 7. Majewski Bolesław Wojciech 8. Rasztawicki Bolesław Józef

1923 ur. Hipoletów, gm. Okuniew 1914 ur. Polków Sagały, gm. Wyszków, pow. Węgrów 1910 ur. Leśna Góra, gm. Grębków, pow. Węgrów 1907 ur. Grębków, pow. Węgrów 1917 ur. Słuchociń, gm. Dęby [Dębe] Wielkie, pow. Węgrów 1925 ur. Polków Sagały, gm. Wyszków 1914 ur. Polków Sagały, gm. Wyszków 1925 ur. Sucha Wola, gm. Grębków, pow. Węgrów 1904 ur. Polków Sagały, gm. Wyszków 1916 ur. Polków Sagały, gm. Wyszków 1907 ur. Polków Sagały, gm. Wyszków 1924 ur. Warszawa Praga, ul. Ząbkowska 16 1910 ur. Brzuza, gm. Miastków, pow. Garwolin 1924 ur. Jakubów, pow. Mińsk Maz. 1916 ur. Jerusal, pow. Mińsk Maz. 1912 ur. i zam. Wężyczyn, gm. Jerusal, pow. Mińsk Maz. 1910 ur. i zam. Lipiny, gm. Jerusal, pow. Mińsk Maz.

? ? ? ? ? ? ? ? ? strz. strz. ? ? ? strz. kpr. ?

1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28

Jatne Jatne Jatne Jatne Jatne Jatne Jatne Jatne Jatne

1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28

Jatne Jatne Jatne Jatne Jatne Jatne

1920 ur. i zam. Parysów, pow. Garwolin 1919 ur. i zam. Parysów, pow. Garwolin 1920 ur. i zam. Kozłów, pow. Mińsk Maz. 1925 ur. i zam. Parysów, pow. Garwolin 1920 ur. i zam. Wola Sobczyńska, pow. Mińsk Maz. 1916 ur. i zam. Chyżyn, pow. Mińsk Maz. 1910 ur. i zam. Jagodne, pow. Łuków, woj. Lublin 1920 ur. i zam. Anichynek, pow. Mińsk Maz.

szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer.

1944.10.28 1944.10.28 1944.10.29 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28

Jatne Jatne Jatne Jatne Jatne Jatne Jatne Jatne

? ? ? ? ? ?

1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28

Jatne Jatne Jatne Jatne Jatne Jatne

strz.

1944.10.28 Jatne

strz. strz. st. strz. strz.

1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28 1944.10.28

[nieczyt., 6 liter, Szason?] Stanisł., s. Franc., 1910, ur. i zam. Lublin, ul. Ski_iszka 25 Żołądek Jan Piotr 1912 ur. i zam. Wólka Dłużewska, gm. Siennica, pow. Mińsk Słodziewski Tadeusz Józef 1917 ur. i zam. Cegłów, pow. Mińsk Maz. Sokołowski Mieczysł. Jan 1924 ur. i zam. Jeleniec [Zieleniec], gm. Stanin, woj. Liblin Kardas Józef Józef 1921 ur. i zam. Jeleniec [Zieleniec[, gm. Stanin Kielak Marian Julian 1919 ur. i zam. Grodzisk, pow. Mińsk Maz. 1. Tafil Stefan Jan 1910 ur. i zam. Cierpienica, pow. Wągrów 2. Mroczek Tadeusz Władysław 1917 ur. Mroczki, gm. Chruścice, pow. Mińsk Maz. zam. Wólka Czarnogłowska gm. Radzynin, pow. Mińsk 3. Parol Marian Stanisław 1925 zam. Wólka Czarnogłowska gm. Radzynin, pow. Mińsk 4. Bereda Stanisław Ignacy 1912 ur. i zam. Gęsianka, pow. Mińsk Maz. 5. Wąsak Franciszek Adam 1919 ur. i zam. Budy Kamińskie, pow. Mińsk Maz.

1. Żołądek Jan Piotr 1912 Wólka Dłużewska gm. Siennica, pow. Mińsk Maz. kpr. 1944.10.? [zdjęcie]¢ 2. Śledziewski Tadeusz Józef 1917 Smiłowicze, gm. Cegłów, pow. Mińsk Maz. kpr. pchor. 3. Gawłowski Mieczysław Piotr 1925 Grabina; Łanie, pow. Mińsk Maz. szer. 1944.10.27 Jatne 4. Dobrowolski Michał Cyprian 1918 ur Nieszawa, Pomorze, zam. Siennica pow. Mińsk Maz. szer. 1944.10.27 5. Kosowski Stanisław Ludwik 1902 Józefów k/Otwocka st. szer. 1944.10.29 powrócił z dezercji 6. Wachowski Klemens Stanisław 1920 ur. Czernica, pow. Ostrołęka, zam. Klinkówka, gm. Prawda, pow. Garwolin szer. 7. Gołąb Stanisław Stanisław 1923 ur. i zam. Jabłonna, gm. Wiązowna, pow. Warszawa szer. 8. Laskowski Franciszek Szczepan 1902 ur. Szarogrod, zam. Dłużnew, gm. Siennica, pow. Mińsk. szer. 9. Potera Józef Jan 1904 ur. i zam. Dłużnew, gm. Siennica, pow. Mińsk Maz. szer. 10. Rostek Bogusław Wojciech 1924 ur. i zam. Warszawa-Praga, ul. Wołomińska 56 szer. 11. Duszczyk Wacław Józef 1917 ur. Wielgosz, pow. Mińsk, zam. Zglichów, pow. Mińsk Maz. szer. 12. Zwierz Tadeusz Walenty 1920 ur. gm. Wielgolas, pow. Mińsk Maz. zam. Francborów szer. 13. Zieliński Eugeniusz Michał 1925 ur. i zam. Otwock, ul. Warszawska 19 szer. 14. Araźny Józef Michał 1903 ur. Anielin, woj. W-wa (?!) [Amielina, pow. Mińsk Maz.], zam. Grabina, pow. Mińsk Maz. szer. szer. 15. Nikiel [Kikiel] Władysł. Wincenty 1915 ur. (Grsewoniek?!) [Grabina], zam. Grabina, pow. Mińsk szer. 16. Kowalski Bolesław Onufry 1913 ur. i zam. Wielgolas, pow. Mińsk Maz. szer. 17. Nieprzycki Jan Stanisław 1913 ur. i zam. Wielgolas, pow. Mińsk Maz. szer. 18. Marciniak Aleksander Marian 1919 Józefów, gm. Falenica; Otwock, pow. Garwolin szer.

Metryba Stanisław Wieczorkowski Stan. Bontruk Kazimierz Świeczka Feliks Widłak Wacław Płatek Wiktor Uściński Wiktor Piekarski Bronisław Kaczmarczyk Marian Chorostecki Jan

Józef Franciszek Józef Piotr Paweł Paweł Jan Stanisław Andrzej Michał

1917 ur. Śniadków Dolny, pow. Garwolin 1907 ur. i zam. Wysocin, pow. Garwolin 1904 ur. i zam. Gołe Łąki, pow. Mińsk Maz. 1908 ur. i zam. Chyżyn, pow. Mińsk Maz., żona Stefania 1915 ur. i zam. wieś Siedziów, pow. Garwolin 1910 ur. i zam. wieś Oleksianka, gm. Lwowo, pow. Mińsk Maz. 1909 ur. i zam. Dęby [Dębe] Małe, pow. Mińsk Maz. 1914 ur. i zam. wieś Gocław, pow. Garwolin 1906 ur. i zam. wieś Podsusze, gm. Grobków, pow. Węgrów 1913 ur. Czernica, pow. Brody, zam. Nakwasza, pow. Brody

Goldberg Chaim Moszek 1918 Lublin Zdunek Teodor Franciszek 1914 ur. wieś Stefanówka, gm. Siennica, pow. Mińsk Maz. zam. kol. Hordzierz, pow. Łuków Urbaniak Władysław Stanisław 1910 ur. i zam. Cisówka, gm. Dęby [Dębe] Wielkie

Jatne Jatne Jatne Jatne

Hirkiewicz Jan Rudnicki Dymitr Gitudzewski Julian Żegliński Feliks Rudnicki Władysław

Hipolit Jakub Piotr Jan Władysław

1911 ur. i zam. Zabara, pow. Równe 1920 ur. i zam. Charków, ul. Makalowska 32 1916 ur. Sampochow, pow. Mińsk Maz. 1916 ur. (Sumczyn?), pow. Mińsk Maz. 1914 ur. wieś (Głupiszka?), pow. Mińsk Maz.

szer. szer. szer. szer. szer. ? ? ? ? ?

1944.10.29 1944.10.29 1944.10.30 1944.10.30 1944.10.30 1944.10.30 1944.10.30 1944.10.30 1944.10.30 1944.10.30

Wola Ducka wieś Wola Ducka Wola Ducka Wola Ducka Wola Ducka Wola Ducka Wola Ducka Wola Ducka Wola Ducka w. Ostrów, gm. Kołbiel

st. strz.

1944.10.31 [nie wykaz.]

sierż. ?

1944.10.31 wieś Ostrów, gm. Kołbiel 1944.10.31 Wola Ducka

? ? ? ? ?

1944.11.01 1944.11.01 1944.11.02 1944.11.02 1944.11.02

Wola Ducka Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY

Gil Jan Marcin 1923 ur. Rublew, pow. Sieradz, zam. Rydek, pow. Puławy ? 1944.11.02 Kunkiel Witold J___ (Jari?) 1913 ur. Końskowola, pow. Puławy, zam. Lublin-Michalin ? 1944.11.03 Stankiewicz Józef Antoni 1922 ur. i zam. Garby Małe, pow. Garwolin, woj. Lublin ? 1944.11.03 Krawczyk Jan Józef 1919 ur. Garby Małe, pow. Garwolin ? 1944.11.03 Gajownik Stanisław Józef 1919 ur. i zam. Garby Małe, pow. Garwolin ? 1944.11.03 Krawczyk Adam Stanisław 1913 ur. i zam. Garby Małe, pow. Garwolin ? 1944.11.03 Kuźnicki Józef Paweł 1906 ur. Garby Małe, pow. Garwolin ? 1944.11.03 Strachoło Michał Jan 1913 ur. i zam. Garby Małe, pow. Garwolin ? 1944.11.03 Połosak Aleksander Ignacy 1924 ur. Zambrzyków, gm. Garwolin ? 1944.11.04 Trębicki Wacław Franciszek 1902 ur. i zam. Cisówka, pow. Mińsk Maz. ? 1944.11.04 Mielcarz Piotr Jan 1906 ur. i zam. Cisówka, pow. Mińsk Maz. ? 1944.11.04 Żuraw Marcin Mirosław [pozostałe dane nieczytelne już; raport pisany na maszynie] 1944.11.14 Zgodka Stanisław Stanisław 1927 ur. Choszczewka, pow. Mińsk Maz., zam. [nie wykaz.] ? 1944.11.14 Sapała Stanisław Jan 1927 ur. Tłuszcz, zam. Mińsk Maz., ul. Świętokrzyska 30 ? 1944.11.14 Koznica Józef Wawrzyniec 1923 ur. (Ledzyn?), zam. Mińsk Maz., ul. Litewska 35 ? 1944.11.14 Kosiński Jan Stanisław 1911 Warszawa, zam. W-wa, ul. Ludna nr 16/47 plut. 1944.11.16 Bujko Longin Włodzimierz 1921 ur. Soszliszki, zam. Korowszczyzna, pow. Oszmiana, woj. Wilno, kan. 1944.11.21 1. Pawlak Jan Kazimierz 1923 ur. i zam. Sobieska Wola, pow. Krasnystaw _or 1944.11.23 2. Strach Jan Wincenty 1900 ur. i zam. Mikołajowa, pow. Oszmiana, woj. Wilno strz. 1944.11 23 3. Matylewicz Bronisław Józef 1907 ur. Nowosiółki, pow. Wołożyn, woj. Nowogródek zam. Jurkowicze, pow. Wołożyn, żona Stefania lat 29, z d. Sidorowicz, córka 3 mies. strz. 1944.11.23 4. Matylewicz Feliks Jan 1912 ur. i zam. Nowosiółki, pow. Wołożyn; ojciec Jan, lat 72, matka Emilia, lat 60 strz. 1944.11.23 5. Olechowicz Józef Konstanty 1920 ur. i zam. Nowosiółki, pow. Wołożyn ojciec Konstanty, lat 56, matka Genowefa, lat 40 strz. 1944.11.23 6. Sturgiasz (Spur...) Jan Justyn 1912 ur. i zam. Nowpsiółki, pow. Wołożyn, żona Stanisława z d. Czeszowicz, lat 21 strz. 1944.11.23 Nikołaszyn Fiodor Matwiej 1925 ur. i zam.Tule w ZSRR, ul. Krasnoarmiejska 23 1944.11.25 Z kompanii łączności, dwóch poniżej: Kłoczko i Kanewko, dowodzonej przez Simrnowa, por., podpisał z-ca dow. /-/ chor. Kłoczko Józef Aleksander 1914 ur. i zam. wieś Szalalny, pow. Wołożyn (__inięta?) szer.? 1944.11.26 Kanewko Franciszek Mikołaj 1912? ur. i zam. Łajkowszczyzna, pow. Wołożyn szer.? 1914.11.26 Brazowski Jan Szymon 1910 ur. i zam. wieś Hołody, gm. Wiszniów, pow. Wołożyn szer. 1944.12.02 Paszkowski Wacław Matrona 1917 ur. i zam. wieś Laszkowce, gm. (Perskije?), pow. Wołożyn szer. 1944.12.02 Bryła Józef Stefan 1923 Kraśnik, zam. Kraśnik, ul. Piłsudskiego nr. 39 st. strz. 1944.12.17 Duda Roman Stanisław 1924 Lublin, zam. Lublin, ul. Pawia Nr. 16 st. strz. 1944.12.17 Słowik Józef Jakub 1923 Lwów, ul. Warszawska Nr. 175 szer. 1944.12.19 Matkowski Roman Sylvester 1923 Lwów, ul. Zamknienta [Zamknięta] 4/10 szer. 1944.12.19 Piecuch Stanisław Józef 1923 Lwów, ul. Szlajchera szer. 1944.12.19 Rogenczuk Ryszard Józef 1925 Lwów, ul. Piastów Nr. 18, m. 4 szer. 1944.12.19 Kołtun Franciszek Wawrzyn. 1922 Wilkołaz, pow. Kraśnik szer. 1944.12.19 Bucki Józef Jan 1924 Majdan Snopkowski, pow. Lublin st. strz. 1944.12.26 Matejczuk Aleksander Jan 1902 Ciaszyc [Knyszyn, nawet UB w B-stoku nie ustaliło!] plut. 1945.01.25 Meldunek o dezercji żołnierzy w styczniu, do końca lutego, z kompanii karnej [1945.01 – 1945.02] 1. Wagner Bolesław Ludwik 1923 ur. Jarosław, zam. Jarosław, ul. 3-go Maja 2. Borkowski Eugeniusz Julian 1925 ur. Radzyń, zam. Łosice, pow. Sielce 3. Sawiński Aleksander Tadeusz 1922 ur. Zakowola, zam. Zakowola, pow. Radzyń 4. Szabelski Stanisław Tomasz 1924 ur. i zam. Sabyki, pow. Łuków 5. Romanowski Władysł. Antoni brak pozostałych danych 6. Szydlak Antoni Stanisław 1926 ur. Rodatycze pow. Gródek Jagielloński 7. Hałdys Zbigniew Michał 1922 ur. Mrowla (Krowla), zam. Przemyśl, ul. Dobińskiego 53 8. Stasiak Henryk Józef 1923 ur. Małków, zam. Łowiszów, pow. Włodawa 9. Buczyński Kazimierz Mieczysław 1925 ur. i zam. Warszawa, ul. Sasczów (Szasczów) 81 10. Rosół Józef Antoni 1922 ur. i zam. Rzeszów, ul. Piastów 19 11. Murawka Adam [nie wykaz.] 1927 ur. i zam. Antolin, pow. Równe 12. Banasiak Apolinary Franciszek 1925 ur. i zam. Dryszew, pow. Radzymin 13. Regińczuk Ryszard Józef 1925 ur. i zam. Lwów ul. Piastów 18 14. Juśko Marian Marcin 1924 ur. i zam. Polany, pow. Tomaszów Lub. 15. Strach Jan Wincenty 1900 ur. i zam. Mijakowo, pow. Oszmiana 16. Dobrzański Czesław Andrzej 1925 ur. i zam. Stary Majdan, pow. Chełm Lub. 17. Kawerski Mieczysław Stanisław 1926 ur. i zam. Lublin, ul. Skibińskiego 6 18. Hunko [Huńko?] Stefan Michał 1925 ur. i zam. Brzezany, ul. Słowackiego 36 19. Piotrowski Henryk Jan 1917 ur. i zam. Włoszczowa, woj. Kielce 20. Siedlecki Władysław Andrzej 1925 ur. i zam. Lublin, ul. Polna 3 21. Bloch Antoni Roch 1922 ur. i zam. Blochy, pow. Ostrów Maz. 22. Prezkiel Abram Borys 1910 ur. i zam. Lublin 23. Kowalski Jan Stefan 1924 ur. Skorzów, zam. Równe, ul. 1-go Maja 5 24. Janik Władysław Jan 1923 ur. Lublin, zam. Milajkowo pow. Oszmiana 25. Czarnicki Wiktor Jan 1926 ur. i zam. Lublin, ul. Fabryczna 4 26. Zwierz Henryk Walenty 1922 ur. i zam. Trandenburg (?!) pow. Mińsk Maz. 27. Bąk [Bak?] Zbigniew Jan 1924 ur. Lublin, zam. Lublin 28. Stasiak Stanisław Michał 1922 ur. i zam. Piotrowice, pow. Puławy 29. Dziewulski Stanisław Ignacy 1923 ur. i zam. Dziewule, pow, Siedlce 30. Małecki Zygmunt Edward 1927 ur. wieś Maka, pow. Tłuszcz, zam. Ząbki pod Warszawą 31. Bandura Michał Franciszek 1926 ur. i zam. Biały Potok, pow. Czortków 32. Gordijenko Jan Kizej 1916 ur. i zam. Biała Cerkiew, obł. Kijów

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska (?) obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska nie wykaz. obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska obóz k/Wola Karczewska Wola Karczewska obóz k/Wola Karcz. obóz k/Wola Karcz. Wola Karczewska Wola Karczewska obóz kżwsi Wola Karczewska obóz kżwsi Wola Karczewska wieś Glina wieś Glina wieś Glina wieś Glina Wola Karczewska Wola Karczewska Żyrardów, Wola Karczewska

szer. szer. szer. szer.

1945.01.22 1945.01.22 1945.01.22 1945.01.22

Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa

szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. plut. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer.

1945.01.28 Studzieniec 1945.01.28 Studzieniec 1945.01.28 Studzieniec 1945.02.12 Studzieniec 1945.01.12 Studzieniec 1945.01.12 Studzieniec 1945.01.12 Studzieniec 1945.01.12 Studzieniec 1945.01.12 Studzieniec 1945.01.12 Studzieniec 1945.01.12 Studzieniec 1945.01.12 Studzieniec 1945.01.12 Studzieniec 1945.01.12 Studzieniec 1945.01.12 Studzieniec 1945.02.14 Studzieniec 1945.02.14 Studzieniec 1945.02.15 Studzieniec 1945.02.18 Studzieniec 1945.02.18 Studzieniec 1945.02.24 Żyrardów 1945.02.24 Żyrardów 1945.02.24 Żyrardów 1945.02.24 Żyrardów 1945.02.27 Kutno 1945.01.27–1945.03.29 1945.01.27–1945.03.29


DEZERTERZY

Magdysz Dymitr wg innego raportu Wiesen Henryk Bielawski Włodzimierz Namysł Władysław Lewański Leon Karpowicz Piotr Karpowicz Józef

Jan (?) Jan Ignacego Cyprian Stanisław Tomasz Jan Jan

1913 ur. Gursówka, Siewierskaja obł. Kazachstanskaja resp. 1913 ur. i zam. Burczówka, pow. Łuck [Gurs– Burcz] 1919 ur. i zam. Kraków 1922 ur. i zam. Mińsk Litewski 1913 ur. i zam. Tarnopol, ul. Tarnowskiego nr 3 1907 ur. i zam. Popina kolonia, rej. Drohiczyn, pow. Pińsk 1909 ur. i zam. wieś Osowa, rej. Stolin, pow. Pińsk 1911 ur. i zam. wieś Osowa, rej. Stolin, pow. Pińsk

[zdjęcie]¢ 1945.02.19 w drodze do 4 dywizji piech. [zdjęcie]¢ [zdjęcie]¢ plut. szer szer. szer.

1945.02.19 1945.02.19 1945.02.25 1945.02.26 1945.02.28 1945.02.28

w drodze do 4 dywizji piech. w drodze do 4 dywizji piech. na urlopie do Rzeszowa stacja kol. Szadek mjsc. Flatow (Złotów) mjsc. Flatow (Złotów)

Meldunek o dezercji żołnierzy z marszówki, 3 marca 1945 [1945.03.03], datowany 12 marca 1945 [1945.03.12]: 1. Trefiłow Stefan Jefrem 1914 ur. i zam. Kostroma [n/Wołgą, N od Moskwy], obł. Kirow szer. 2. Dors Jan Elijasz 1924 ur. Klewań; zam. Hrubieszów, ul. Targowa 19 szer. 3. Śliwiński Heronim Karol 1922 ur. i zam. Krasne, pow. Włodawa szer. 4. Atamaniuk Leon Jan 1922 ur. i zam. Oziomoje, ob. Kazakstanskaja sierż. 5. Artiomkin Piotr Jan 1919 ur. i zam. Dobrohostow [~chostow?!], obł. Kazakstanskaja kpr. 6. Dyński Tadeusz Michał 1921 ur. i zam. Okrzew [Okrzów], pow. Chełm Lub. szer. 7. Olek Wacław Władysław 1923 ur. i zam. Brzeziny, pow. Lubartów szer. 8. Gałęza Tadeusz Władysław 1922 ur. i zam. Turka, pow. Chełm Lub. szer. 9. Gołębiowski Leon Adam 1922 ur. i zam. Odessa, ul. Kamatnaja 75 szer. 10. Andruszkiewicz Jan Stanisław 1921 ur. i zam. Hermaniszki [Chermaniszki?!], pow. Oszmiana szer.

Szłapa Stanisław

Józefa

1907 ur. w. Bliższe, zam. Maury, pow. Podhaje, woj. Tarnopol

Meldunek o dezercji żołnierzy podczas przemarszu, 7–8 marca 1945 [1944.03.07-08]: 1. Stawiński Stanisław Ludwik 1920 ur. Kuzy, woj. Wilno, zam. w miejscu urodzenia 2. Lech Tadeusz Józef 1925 ur. Tłuste, woj. Tarnopol, zam. w miejscu urodzenia 3. Stankiewicz Roman Józef 1920 ur. wieś Bojary, pow. Grodno, zam. w miejscu urodzenia 4. Szabiewski Stanisław Jan 1908 ur. Suwałki, pow. Suwałki, zam. w miejscu urodzenia 5. Trąbka Stanisław Mikołaj 1918 ur. Wołkowysk, zam. Boczeńcy, pow. Wołkowysk 6. Mikiticz Michał Ignacy 1910 ur. Jankowce, pow. Oszmiana, woj. Wilno 7. Bzdziuk Józef Michał 1922 ur. Nowoświęciany, zam. w miejscu urodzenia 8. Bikielnicki Michał Ignacy 1923 ur. Wielnopol, pow. Wołożyn, zam. w miejscu urodzenia 9. Furman Antoni Piotr 1911 ur. i zam. Czerniszki, pow. Wilno-Trocki 10. Bojko Benedykt Józef 1919 ur. Cieszliszki, pow. Oszmiana, zam. Czelabińsk, pow. Kisztyn 11. Bednarski Wacław Marian 1917 ur. i zam. Falenica, pow. Warszawa 12. Sztycaler Zbigniew Marian 1926 ur. Antonowce, pow. Dubno, Wołyń, zam. Pawłodar, ZSRR 13. Sztajnerd Mieczysław Stanisław 1921 ur. Łowicz, zam. Radość, Zbójna Góra, pow. Warszawa 14. Drygiel Jan Aleksander 1926 ur. Wrodziki, pow. Wilno, zam. Pawłodarska obł., ZSRR W meldunku że 7 marca 1945 r., z Batalionu Rozdzielczego zdezertowało 16 szeregowców.

Biernat Tadeusz Urban Marian

Edmund 1919 ur. Dziewany, zam. Przemyśl, ul. Rybak [Rynek] 9 Franciszek 1924 ur. Bachów, zam. w. Nienadowa, gm. Dubicko; Przemyśl

sierż

1945.03.06 Deutsch-Krone

szer. st. strz. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. szer. kpr. kpr. kpr. szer. szer.

1945.03.22 Deutsch-Krone (Wałcz) 1945.03.22 Deutsch-Krone

Meldunek o dezercji żołnierzy z 13–16 marca 1945 [1944.03.12], datowany 12 marca 1945 [1945.03.13–16]: 1. Biergier Leon Klemens 1902 ur. i zam. Włochistaw, ul. Poznańska 2 szer. 2. Filistowicz Wincenty Adam 1901 ur. maj. Opadowce, zam. Obadowce, pow. Mołodeczno szer. 3. Garbar Jakób Piotr 1918 ur. i zam. Peklówka, pow. Postopdl, woj. Wołyńskie kpr. 4. Janiszewski Tadeusz Piotr 1926 ur. kol. Różyn, zam. Kowel, ul. Długa 140 st. strz. 5. Klementowicz Stanisł. Antoni 1919 ur. i zam. Drohobycz [Doroch...?!], ul. Iwana Franka 57 szer. 6. Wróblewski Bronisław Franciszek 1914 ur. i zam. Gaje-Idorówka, pow. i woj. Tarnopol plut.. 7. Ściepko Józef Piotr 1915 ur. i zam. Montawty pow. Wołkowysk, woj. Białystok szer. Meldunek o dezercji żołnierzy z 19–25 marca 1945 [1944.03.19–25], w czasie transportu marszówek: 1. Żukowski Wacław Jan 1912 ur. i zam. Starosielce, pow. Białystok szer. 2. Hajduś Mieczysław Bolesław 1924 ur. Sosnowiec, zam. Białystok, ul Piaczyrki (Pieczurki) nr 30, szer. 3. Fadajew Jerzy Andrzej 1922 ur. i zam. Omsk, ul. Frietakowska (Treliakowska) 24 szer. 4. Ćwiertniowski Stanisł. Franciszek 1926 ur. i zam. Chylin, pow. Chełm Lub. szer. 5. Raczyński Władysław Władysław 1919 ur. i zam. Homel, pow, Bydgoszcz szer. 6. Kloc Stanisław Marcin 1906 ur. i zam. Chmielaczków, pow. Tarnopol szer. 7. Stach Franciszek Franciszek 1917 ur. Ostoje pow. Rawicz, zam. Rozwadów, ul. Piłsudskiego 6, szer. 8. Królikowski Władysław Ignacy 1900 ur. i zam. Młynów, pow. Dubno, ul. 17 września 29 plut. 9. Wojtyszko Józef Ludwik 1908 ur. i zam. Wiśniowce (Wiśniowiec), pow. Chełm Lub. szer. 10. Stala Mieczysław Stanisław 1897 ur. i zam. Dzików, pow. Tarnobrzeg szer. 11. Julkiewicz Michał Stefan 1919 ur. i zam. Wilno, ul. Zarzecze nr 40 szer. 12. Kaczkanin Aleksander Michał 1919 ur. Gagańsk, i zam. Animga, obł. Krasnodar Gagańsk, ZSRR, szer. 13. Król Jan Walenty 1922 ur. i zam. Kawęczyn (Kawenczyn), pow. Kraśnik szer. 14. Kaczkowski Feliks Jan 1922 ur. i zam. Rudnik, pow. Kraśnik szer.

Fijoł Bolesław

Franciszek 1908 Jaroszowo, pow. Kościerzyn Pomorski

kpr.

1945.03.07 rejon zakwaterowania

Podczas marszu do Deutsch-Krone, 9-10.III.1945 [1945.03.09-10] Cepek Jan Franciszek 1920 ur. i zam. wieś Polaczówka, gm. Torczyn, pow. Łuck [zdjęcie]¢ 1945.03.09-10 Kamiński Jan Piotr 1910 ur. i zam. Jasinów Polny, pow. Horodenko Jewsiukow Piotr Timofiej 1923 ur. Woronierskaja obł., zam. wieś Ossinniki, Kiemierowskaja obł., Stalinskij rej. Frankiewicz Eugeniusz Franciszek 1924 ur. i zam. wieś Krasne, gm. S[łoć?], pow. Rzeszów Oliwa Antoni Jan 1922 ur. Chmielnisko, zam. Podwołoczysko, pow. Skałat Kasica Zygmunt Ignacy 1922 ur. Hrusztanki Józefowskie, zam. kol. Pawłówek, p. Lublin Banaszek Zdzisław Józef 1923 ur. Bydgoszcz, zam. Krasnojarski kraj, Minisinski rejon Malic Czesław Franciszek 1922 ur. i zam. Tomaszów Lub., ul. Chocimska 30 Pierczyk Franciszek Dominik 1919 ur. wieś Czerczyk, pow. Ja__, woj. Lwów J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY

Staniszewski Jan

Adolf

1906 ur. wieś Lasowska, pow. A__szowski, obł. Żytomierz

Mazur Marian Józef 1922 ur. Zelwa, pow. Wołkowysk, zam. Grodno, ul. Próżna nr 14 ? 1945.03.12 k/Greifenberg [pol. Gryfice] Wojtkiewicz Edward Józef 1909 ur. wieś Nowydwór, pow. Wilno, plut. 1945.03.13 w czasie przemarszu z miej zam. Baranowicze, ul. Kopernika Nr. 45 sca postoju w Dojcz [Deutsch] -Krone do Regenwalde Wojtkiewicz [zdjęcie]¢ Józef 1909 ur. Nowy Dwór, pow. Wilno, zam. Baranowicze ul. Kopernika 45 plut. 1945.03.13-16 w transporcie kolejowym Ignatiuk Adam Jan 1924 ur. i zam. Krasówka, pow. Włodawa szer. 1945.03.16 w drodze do Deutsch-Krone Jarkowski Edward Lucjan 1926 ur. i zam. Okszów, pow. Lublin szer. 1945.03.17 Regenwalde 1. Michalak Władysław Władysław 1924 ur. i zam. wieś Kazowa, pow. Brzezany, woj. Tarnopol szer. 1945.03.13-17 Deutsch-Kr.–Regenwalde 2. Gawroński Jan Józef 1922 ur. i zam. Humniska, pow, Brzozów, woj. Rzeszów szer. 1945.03.13-17 Deutsch-Krone–Regenw. Granat Czesław Aleksander 1922 ur. i zam. Antonin Nowy, pow. Lubaczów szer. 1945.03.18 w drodze do 4-tej Dyw. Piech Paśnikowski Franc. Stanisław 1928 ur. Zabiel, gm. Dubianka, pow. Sokołów, zam. Dubianka szer. 1945.03.18 w drodze do 4-tej Dyw. Piech. Jackiewicz Marian Józefa 1918 ur. Wilno, zam. Zamość, ul. Piłsudskiego 5 szer. 1945.03.18 w drodze do 4-tej Dyw. Piech. Żarko Józef Wincentego 1918 ur. i zam. Makosze, pow. Nieświerz [Nieśwież], woj. Now. szer. 1945.03.19 Regenwalde Łukasiewicz Marian Czesław 1910 ur. Wołomin, pow. W-wa, zam. W-wa, ul. Obozowa Nr 68 plut. 1945.03.20 rejon zakwaterowania Czujowski Jan Antoni 1914 ur. i zam. Lwów, ul. Ziemorowicza 7 kpr. 1945.03.20 rejon zakwaterowania 1. Kasperek Bolesław Józef 1923 ur. i zam. wieś Niemce, pow. Lubartów kpr. 1945.03.21 Regenwalde 2. Wojtalik Marian Stanisław 1926 ur. i zam. Lublin, ul. Lubartowska Nr. 2 kpr. 1945.03.21 Regenwalde 3. Surma Józef Antoni 1922 wieś Dąbrowa [nie Dobrywola!], pow. Janów Lub., zam. Lublin, ul. Hrubieszowska Nr. 20 szer. 1945.03.21 Regenwalde Dębicki Piotr Jan 1914 ur. Staw Nowakowski, zam. Lublin, ul. Przemysłowa 15 kpr. 1945.03.21 Regenwalde Łukasiewicz Jan Czesław 1910 ur. Wołomin, zam. Warszawa, ul. Obozowa 68 plut. 1945.03.22 Regenwalde Czujowski Jan Antoni 1914 ur. i zam. Lwów, ul. Zimorowicza kpr. 1945.03.22 Regenwalde Apanasiewicz Jan Antoni 1902 ur. Ciechanów, zam. Wilno, ul. Chełmska 27, m. 2 sierż. 1945.03.25 Warszawa Zachodnia 1. Paszkiewicz Edward Michał 1924 ur. i zam. Hwajdowicze, pow Święciany szer. 1945.01.27 rejon zakwaterowania 2. Łapiński Franciszek Bronisław 1922 ur. i zam. wieś Brzostówka, gm. Komaje, pow. Święciany szer. 1945.01.27 rejon zakwaterowania 3. Kowalicki Bolesław Piotr 1925 ur. i zam. wieś Brzostówka, gm. Komaje, pow. Święciany szer. 1945.01.27 rejon zakwaterowania 4. Kowalicki Wincenty Piotr 1923 ur. i zam. wieś Brzostówka, gm. Komaje, pow. Święciany szer. 1945.01.27 rejon zakwaterowania 1. Machnacz Mikołaj Mikołaj 1926 ur. i zam. wieś Hozbacz, pow. Baranowicze szer. 1945.03.29 miejsce zakwat. wg innego raportu Mikołaj 1926 ur. i zam. Rorbacz, pow. Baranowicze 2. Żuk Wincenty Jan 1926 ur. i zam. wieś Dachowszczyzna, pow. Baranowicze szer. 1945.03.29 miejsce zakwat. wg. innego raportu Jan 1926 ur. Dachruszczyzna, zam. maj. Derce, pow. Baranowicze Wasiukiewicz Miecz. Konstanty 1908 ur.i zam. Dynaburg [nie Dynerburg, i nie Dynanburg], ul. Adory 28/4 [w innym raporcie: Arodu nr 28,m. 4] szer. 1945.03.29 rejon zakwater. 1. Misztak Adam Marian 1907 ur. [nie wykaz.], zam. Wasilkowce, pow. Kopyczyńce kpr. 1945.04.02 Regenwalde 2. Woroniewski Jan Antoni 1904 ur. [nie wykaz.], zam. Białystok, ul. Alta 20 kpr. 1945.04.02 Regenwalde Kośnikowski Wład. Stefan 1909 ur. Poszczowiki, pow. Plisa, woj. Wilno szer. 1945.04.06 Regenwalde 1. [Fe?]_deliński Wład. Henryk 1907 ur. i zam. Jarosław, ul. Zwierzyniecka nr 15 [zdjęcie]¢ 1945.04.06 Regenwalde 2. Zając Zygmunt Henryk 1923 ur. i zam. Jarosław, ul. Garaoleżańska 5 [zdjęcie]¢ 1945.04.06 Regenwalde Kośnikowski Władysł. Stefan 1909 ur. i zam. wieś Poszczewiki, pow, Plisa, woj. Wilno szer. 1945.04.06 rejon zakwaterowania Wójcik __nisław Jan 1924 Wola Sernicka, gromada Serniki, pow. Lubartów, sierż. pchor. 1945.04.07 Regenwalde 1. Gurynowicz Bolesław Jan 1926 ur. i zam. Trokiele, pow. Wilno-Troki szer. 1945.04.08 okolica Regenwalde 2. Herman Zbigniew Jan 1924 ur. i zam. Jarosław, ul. Racławicka nr 38 szer. 1945.04.08 okolica Regenwalde 3. Jagielski Józef Mateusz 1900 ur. Palikije, gm. Wojciechów, pow. Lublin zam. Nowa Dąbrowa, pow. Kowel, woj. Wołyń szer. 1945.04.08 okolica Regenwalde Biernacki Tadeusz Aleksander 1915 ur. Cezary, zam. Łuck, ul. Legionów nr 15 kpr. 1945.04.11 Regenwalde Maczuga Tadeusz [nie wykaz.] 1922 ur. i zam. Żółkwie, pow. Jasło kpr. 1945.04.15 Regenwalde inny raport [nie wykaz.] 1922 ur. Żułkowie, pow. Jasło, woj. Rzerzow [Rzeszów] kpr. 1945.04.15 rejon zakwaterowania Smirnow Zachariusz Jan 1917 Czagodoszczensk, obl. [obłast, pow.] Wołogda sierż. 1945.04.18 obaj, Smirnow i Kandziela, w Kandziela/Kadziela Czesław 1920 Warszawa, zam. Rembertów szer 1945.04.18 czasie przemarszu na nowe [Kądziela] Jan miejsce postoju Maliszewski Józef Józef 1917 Zdołbunów, zam. Włodzimierz Wołyński kpr. 1945.04.20/19 w czasie translokacji pułku Wybraniec Aleksander Józef 1906 Tomaszów, zam. Słonim, ul. Długa 47 szer. 1945.04.24 Güsłebieze GadulażGaduła Marian Józef 1918 ur. Piotrków, zam. Łuck, ul. Inwalidzka Nr. 12 plut. 1945.04.26 Alt-Ranft Jaworski Kazimierz Tobiasz 1914 ur. Kocimierz, zam. Chocimierz, ul. Wiejska strz. 1945.04.27 w czasie przemarszu pułku do Wandlitz Jakubowicz Stefan Michał 1927 ur. i zam. Gielenowszczyzna, pow. Wołkowysk szer. 1945.04.29 Wasdorf Szocik Kazimierz Wincenty 1919 ur. i zam. Wielebni-szkiżki, gm. Mejszagoła, pow. Wilno szer. 1945.04.29 Wasdorf Bodek Jan Kazimierz 1922 ur. Markostaw, gm. Mikolicze, pow. Włodzimierz Woł. zam. wieś Różańce, pow. Biłgoraj, woj. Lublin szer. 1945.04.30 m. Wandlitz Schlajchers Abram Abram 1916 ur. i zam. Józefów, pow. Biłgoraj szer. 1945.05.14 rejon zakwaterowania

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY Przykłady raportów o dezercji Raport: Do Departamentu Mobilizacji i Formowania W.P.; Odpis Kierownik Centralnego Domu Rzołnierza [Żołnierza] w Lublinie, nr 239, z dn. [zdjęcie]¢ 00-00-1944 [września 1944?]. przedmiot: dezercja W odpowiedzi na pismo Nr. M.U.Z. (02/268 donoszę, że wymienione [wymieniony] w powyższym piśmie kpr. Nowakowski R. został za dezercję skierowany do kompanii karnej. podpisał: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, ppłk. dypl. Trzy błędy w krótkiej notatce (także: Odpis Kierownik...), w tym ortograficzny: rzołnierza, charakterystyczne: wymienione w miejsce wymieniony – nie-Polak ją pisał, lecz międzynarodowiec. Raport: Do Dowódcy ¡ Armi W.P., dn. 1 listopada 1944, Nr 0047/III. przedmiot: niepożądane uzupełnienia pułku, dezercja wśród nowoprzybyłych. Raport W ciągu października r.b. [roku bieżącego, 1944 w tym wypadku] istniała tendencja przesyłania z różnych oddziałów Armi Czerwonej I-go Białoruskiego Frontu do powierzonego mi 3-go Zap. P. Piech. członków rozbrojonych oddziałów AK, wypadkowo zatrzymanych jako podejrzanych różnych osobników jak również aresztowanych za kradzież i inne przestępstwa, często zupełnie nie podlegających zaciągnięciu do szeregów wojska. W ciągu wymienionego miesiąca podobnych osobników skierowano do pułku 747 osób z których zdezertowało 132 osoby. Dezercje były popełnione, w większości wypadków, w dniu przybycia do pułku albo na drugi dzień. W związku z tym, że w pułku nie ma karnego pododdziału lub pododdziału ze specjalnym rygorem dla aresztowanych, proszę o wydanie zarządzenia o zaprzestaniu kierowania do pułku ludzi wyżej wymienionych kategorii. podpisał: [zdjęcie]¢ Meldunek do Oddziału Ogólno Organizacyjnego ¡ Armi W.P. W wykonaniu polecenia Nr. 01387 z dnia 28.XI.44r. melduję, że w miesiącu listopadzie nadzwyczajnych wypadków było: 1. dezercji.......................... 39 2. zabójstwa....................... 1 3. nagłej śmierci................ 1 Dezerterów odszukano w miesiącu listopadzie 62, z nich 22 listopada [w listop.], 5 z poprzedniego miesiąca i 35 z innych jednostek, którzy zostali odesłani do swych jednostek podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski mjr., i d-ca pułku /-/ Ziarkowski płk. dypl. wykonał: Milewski por. Raport [zdjęcie]¢ [3?] grudnia 1944 r. przedmiot: dezercja. Prokurator Wojskowy przy ¡ Armii W.P., w miejscu postoju. Nazwisko, imię Stopień Rok i miejsce urodzenia Dokładny adres Brazowski Jan szer. 1910, wieś Nurowy, gm. Wiszniew, pow. Wołożyn w miejscu urodzenia Dnia 2.XII.1944r. szer. Brazowski Jan podczas pobierania obiadu w kuchni pułkowej wraz z innymi szeregowcami kompanii r.p.p. [rusznic przeciwpancernych] samowolnie opuścili swoją jednostkę udali [udając] się w niewiadomym kierunku. Przeprowadzone za wymienionymi poszukiwania pozostały bez wyniku. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., i d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. Raport [bez daty, 18.12.1944?], ręcznie pisany. przedmiot: dezercja. Raportuję, że w dniu 17.XII 1944 po nabożeństwie samowolnie odłączyli się od swego pododdziału: st. strz. Duda Roman, s. Stanisława, st. strz. Bryła Józef s. Stefana. Za wymienionymi wysyłałem patrole w celu ich poszukiwania. Do chwili obecnej żadnych rezultatów, czym melduję dowódcy baonu. podpisał: Czerepow [podpis czytelny]. Raport z dnia 18.XII.44 przedmiot: dezercja. Na podstawie raportu Dowódcy 1-szej kompanii Baonu Szkolnego [pod?]porucznika Czerepowa Mikołaja melduję co następuje: Dnia 17.12.44r. po Nabożeństwie samowolnie odłączyli się od swego pododdziału [odłączyło się dwóch]: 1. st. strz. Bryła Józef s. Stefana, ur. 1923 roku, narodowości polskiej, specjalność – uczeń ślusarski, wykształcenie – 7 oddz[iałów]. szkoły powsz[echnej] (ukończyli tyle klas szkoły). Zmobilizowany do Wojska przez P.K.U Kraśnik, 10.8.1944, zamieszkały w mieście Kraśnik, ul. Piłsudskiego Nr 39 Do 3-go Zap. P.P. przybył dnia 9.12.44r. z 9 Zap. P.P. 2. st. strz. Duda Roman s. Stanisława, urodz. w 1924 roku w Lublinie, narodowości polskiej, wykszt. – 7 oddz. szk. powsz., Do Wojska zmobilizowany [...?].8.1944, przez R.K.U. Lublin, zamieszkały w Lublinie, ul. Pawia 16. Do 3-go Zap. P.P. przybył 9.12.44r., z 9-go Zapas. P.P. Zaznaczam, że za wyżej wymienione [wymienionymi] były wysłane specjalne patrole celem zatrzymania ich, co nie dało [które nie dały, J.D.] żadnych rezultatów, o czym melduję w niniejszym raporcie. podpisał: Zon-Mazia [żyd, stąd błędy językowe], ppor., szef Sztabu baonu szkolnego, i Zozuliński, mjr., d-ca baonu szkolnego. Raport D-cy Baonu Rozdzielczego kpt. Libkinda Rachmila [ręcznie pisany] przedmiot: dezercja. w dniu 19.12.1944 [tak w raporcie, wyrażnie 19.12.44, tj. 19 grudnia], na dole także data, lecz nie odjęło jej zdjęcie]... w tym dniu 4-ch żołnierzy umundurowanych skorzystało z powstałego we wsi pożaru i opuściło miejsce postoju. Są to: 1. Rysierczuk R., 2. Słowik J., 3. Piecuch S., 4. Matkowski R. Patrole do okolicznych wsi posłane. podpisał: Libkind, kpt., D-ca Rozd[zielczego]. Baonu. w innych rozkazach widnieje jako: Libkind Rachmael (12.10.1944), Lipkin Rachmiel (26.12.1944).

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY Pismo z dn. z 22.12.1944, przedmiot: poszukiwanie dezerterów za granicą Polski, oficerowie WP. nie mają prawa poszukiwać dezerterów poza granicami Polski stąd odmowa podpisania dokumentów podróży dla oficerów o nazwiskach: Przełucki por. Krawiec por. podpisał Grynberg por., szef kanc. głównej. Meldunek Nr 049, z dn. 28.12.1944, do 1. Szefa Sztabu ¡ Armii W.P. 2. Prokuratury ¡ Armii W.P. 3. Zarządu Pol[ityczno].-Wych[owawczego]. ¡ Armii W.P. 4. Wydziału Informacji 5. a/a [do akt] nazwa jednostki: 3-ci Zapas. P.P. miejsce wypadku: w[ieś]. Glina przedmiot: dezercja. personalja [dane osobowe, J.D.] winnych wypadku: Nazwisko, imię, oraz imię ojca Stopień Rok i miejsce urodzenia Zawód Miejsce zamieszkania Słowik Józef s. Jakuba szer. 1923, Lwów [nie wykazany] Lwów, ul. Warszawska Nr 193 Matkowski Roman s. Sylwestra szer. 1923, Lwów szofer Lwów, ul. Zamknięta 4/10 Piecuch Stanisław s. Józefa szer. 1923, Lwów pom[ocnik]. szofera Lwów, ul. Szlajchera Rysierczuk Ryszard s. Józefa szer. 1925, Cieszyn pom[ocnik]. szofera Lwów, ul. Piastów Nr 18 m. 4 Wyżej wymienieni dezerterzy skorzystali z powstałego we wsi pożaru i niespostrzeżenie oddalili się z miejsca postoju. Za wspomnianymi rozesłane są patrole. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., i dowódca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. wyk[onał]. Przegaliński ppor. Meldunek Nr 049, z dn. 28.12.1944, do 1. Szefa Sztabu ¡ Armii W.P. 2. Prokuratura ¡ Armii W.P. 3. Zarządu Pol[ityczno]-Wych[owawczego]. ¡ Armii W.P. 4. Wydziału Informacji 5. a/a [do akt] nazwa jednostki: 3-ci Zapas. P.P. miejsce wypadku: Wola Karczewska przedmiot: dezercja. personalja [dane osobowe, J.D.] winnych wypadku: Bucki Józef, syn Jana, st. strz., ur. 1924 w Majdanie Snopkowskim, z zawodu rolnik, zamieszkały w Majdanie Snopkowskim, pow. lubelski. Wymieniony zajmował się obsługą koni baonu szkolnego, w plutonie gospodarczym. Dnia 26. XII. r.b. [roku bieżącego, 1944] opuścił miejsce postoju plut. gospodarczego nie poręczając nikomu swych koni, udając się w nieznanym kierunku. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., i dowódca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. wyk[onał]. Przegaliński ppor. Meldunek z dn. 27.12.1944, zarejestrowany 27(XII 44. przedmiot: dezercja. Do Dowódcy 3-go Zapasowego P.P. Bucki Józef, syn Jana, ur. 1924 w Majdanie Snopkowskim, z zawodu rolnik, zamieszkały w Majdanie Snopkowskim, pow. lubelski, wykszt. 7 oddziałów [klas] szkoły powszechnej, zmobilizowany do W.P. przez R.K.U. [Rejonowa Komenda Uzupełnień], Lublin, 29.9.44 r. [1944], przybył dnia 9.12.44 r. do ę9-tego Za.P.P.ę [tak w raporcie]. Dnia 26.12.44r. opuścił miejsce swojej pracy w plutonie gospodarczym i do chwili obecnej nie powrócił, o czym melduję w niniejszym raporcie. podpisał: Zozuliński, mjr., dowódca baonu szkolnego. Odręczna adnotacja: Do rozkazu Por. Targaczewi[cza] przeprowadzić dochodzenie. Ziarkowski, 28.12.44 Raport z dn. 31.I.1945 przedmiot: dezercja. miejsce dezercji: rejon zakwaterowania 3 Zapas. p.p. Nazwisko, imię Stopień Rok i miejsce urodzenia Dokładny adres rodziny Paszkiewicz Edward s. Michała szer. 1924, w. [wieś] Hwajdawicze w. Hwajdawicze, pow. Swięciany Łapiński Franciszek s. Bronisława szer. 1922, w. Brzostówka w. Brzostówka, gm. Komaje, pow. Swięciany Kowalicki Bolesław s. Piotra szer. 1925, w. Brzostówka jak wyżej Kowalicki Wincenty s. Piotra szer. 1923, w. Brzostówka jak wyżej Dnia 27 stycznia 1945 r. wyżej wymienieni przy wspólnej zmowie, będąc z jednych okolic, dopuścili się samowolnego opuszczenia [zdjęcie]¢ jednostki wojskowej i do obecnej chwili nie powrócili. Przy zbiegstwie zabrali kompletne umundurowanie wojskowe, bez broni. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., i dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. Raport, Rozkaz pułku nr 63, z dn. 3.3.45r. Do Dowódcy 3-go Zap. P.P. przedmiot: dezercja. Raport Melduję, że w dniu 26.II.1945r. w transporcie w czasie postoju na stacji kolejowej Szadez [?], oddalili się od swej kompanii nieumundurowany szer. Zawański Leon s. Tomasza i nie powrócił do swej kompanii. Następnie po zakwaterowaniu w m.p. [miejscu postoju _atow [_atów] z 2 kompanii ckm dnia 28.II oddaliło się 2-ch strzelców nieumundurowanych (braci) Karpowicu [sic!, tak w raporcie] Piotr, s. Jana i Karpowicz Józef s. Jana, i zdezertowali. W załączeniu przedkładamy listę imienną w(g [według] F [formularza?] Nr. 1. kartoteka wyżej wymienionych znajduje się w oddziale ewidencyjnym. podpisali: Kulka sierż., i Zoc por., st. adiutant baonu ckm.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY

Lista Imienna Nazwisko, imię, oraz imię ojca Stopień Rok urodz. Zawański Leon s. Tomasza szer. 1907 Karpowicz Piotr s. Jana strz. 1909 Karpowicz Józef s. Jana strz. 1911 podpisał: Szawlowski chor. za zgodność: Przegaliński ppor., 3-ci pomocnik szefa sztabu.

Wykształc. analf[abeta]. 6 kl. powsz. 3 kl. powsz.

Zawód siodlarz rolnik rolnik

Miejsce zamieszkania Popina kolonia, rejon Drohiczyn, Ukr. w. [wieś] Usowa, rej. St[elin?], obł[ast]. Pińsk w. [wieś] Usowa, rej. St[elin?], obł[ast]. Pińsk

Raport z dn. 27 marca 1945. przedmiot: dezercja. miejsce wypadku: w czasie przemarszu pułku na nowe miejsce postoju Nazwisko, imię Stopień Rok i miejsce urodzenia Dokładny adres Ignatiuk Adam s. Jana szer. 1924, Krasówka pow. Włodawa w miejscu urodzenia W dniu 16 marca 1945 r. w czasie przemarszu 3 Zap. p.p. w nowym miejscu postoju dokonał dezercji szer. Ignatiuk Adam z 1-szej kompanii strzeleckiej tut. pułku. Wymieniony przy zbiegstwie zabrał ze sobą umundurowanie w którre był ubrany. Winny dezercji nie został przesłuchany i ukarany gdyż ubył do [zdjęcie]¢ Dywizji Piechoty. Podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., i dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. wykonał: Forgacz ppor. Zawiadomienie z dn. 31.III.1945, na pismo Nr. 0718(Pr.181 z dn. 26 marca 1945 r. przedmiot: przekazanie akt dezerterów. Prokurator Wojskowy przy ¡ Armi Wojska Pokskiego, w miejscu postoju. Na pismo Nr. 0718(Pr.181 z dnia 26 marca 1945 r. Zawiadamiam, że akta dochodzeń w sprawie dezercji szer. Bielawskiego Włodzimierza, szer. Wiesena Henryka, i szer. Magdysza Dymitra z tut. pułku – w dniu dzisiejszym zostały oddane p.o. [pełni obowiązki] Oficera Íledczego z tamt[ejszej]. Prokuratury st. sierż. Tadanierowi do dalszego postępowania. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., i dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl.; oba podpisy omal czytelne. Raport z dn. 8.04.45 [1945], do Prokuratora Wojskowego przy ¡ Armii W.P., w miejscu postoju. przedmiot: dezercja, 7–8 marca 1945. Nazwisko, imię, oraz imię ojca Stopień Rok i miejsce urodzenia Dokładny adres rodziny 1. Stawiński Stanisław s. Ludwika strz. 1920, Kuzy, wojew. Wilno w miejscu urodzenia 2. Lech Tadeusz s. Józefa st. strz. 1925, Tłuste, woj. Tarnopol [na Ukrainie] w miejscu urodzenia 3. Stankiewicz Roman s. Józefa strz. 1920, wieś Bojary, Grodno w miejscu urodzenia 4. Szabiewski Stanisław s. Jana strz. 1908, Suwałki po. Suwałki w miejscu urodzenia 5. Trabka Stanisław s. Mikołaja strz. 1918, Wołkowysk [na Litwie] gm. Boczency, pow. Wołkowysk 6. Mikitycz Michał s. Ignacego strz. 1910, Jankowce, pow. Oszmiana; Wilno w miejscu urodzenia 7. Bzdziuk Józef s. Mikołaja strz. 1922, Nowoswięciany [Litwa] Nowoswięciany 8. Bikielnicki Michał s. Ignacego strz. 1923, Wielnopol Wielnopol, pow. Wołożyn 9. Furman Antoni s. Piotra strz. 1911, Czerniszki, po. Wil.-Trocki w miejscu urodzenia 10. Bojko Benedykt s. Józefa strz. 1919, Cieszliszki, pow. Oszmiana [Litwa] Czelabiński pow. Kisztyński, ZSRR 11. Bednarski Wasław s. Mariana strz. 1917, Falenica pow. Warszawa Falenica pow. Warszawa 12. Sztychler Zbigniew s. Marian strz. 1926, Antonowce, pow. Dubno; Wołyń Pawłodar, ZSRR 13. Sztajnerd Stanisław s. Stanisł. strz. 1921, Łowicz Radość, Zbójna Gora, pow. Warszawa 14. Drygiel Jan s. Aleksandra strz. 1926, Wrodziki, pow. Wilno Pawłodarska Obłast, ZSRR Dnia 7 marca 1945 r. z Batalionu Rozdzielczego 3 Zap.p.p. wymasterowała [wymaszerowała] grupa żołnierzy w liczbie 16 jako uzupełnienie do I, II i III Dyw. [zdjęcie]¢ Po trzy tygodniowym marszu po przybyciu do miejsca przeznaczenia zdołali zbiec w niewiadomym kierunku wyżej wymienieni szeregowi, którzy zabrali ze sobą kompletne umundurowanie wojskowe. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., i dowódca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. wykonał: Forgacz ppor. Przedmiot: dezercja Dane personalne: Fiłoł Bolesław, s. Franciszka kpr. 1908, Jaroszewo, pow. Kościerzyn Pomorski Kpr. Fijoł Bolesław dnia 7 marca 1945 r. wysłany został ze swojej 2-giej kompanii 1-go batalionu 3 zapas. p.p. jako konwojent z marszówką do odprowadzenia żołnierzy do dywizji z której to podróży służbowej więcej do swej jednostki nie powrócił. Wymieniony zabrał ze sobą umundurowanie wojskowe i karabin automat P.P.Sz. Nr. 137. podpisali: d-ca pułku, Karpowicz, ppłk., Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor., dnia 12.5.45 r. [1945.05.12] W.M.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY W niekt[rych meldunkach dodatkowe dane o wypadkach dezercji, 1 Meldunek o dezercji VIII.1944 [1944.08]: Smyk Zygmunt [nie wykaz.] 1923 ur. i zam. wieś Niedrzwica Mała, pow. Lublin dokładnej daty dezercji nie ustalono. przebywa obecnie – [1944.12.05] – w areszcie.

szer.

[?]

Meldunek o dezercji 24.VIII.1944 [1944.08.24]: Stasiak Stanisław [nie wykaz.] 1922 wieś Piotrowice Wielkie, gm. Garbów, pow. Puławy zatrzymany przez Milicję Obywatelską, przebywa w areszcie przy 3 Zapas. Pułku Piechoty.

szer.

1944.08.24 Lublin-Majdanek

Meldunek o dezercji 1.IX.1944 [1944.09.01]: Rybak Bolesław [nie wykaz.] 1922 ur. Brzeziny, gm. Łucka, pow. Lubartów aresztowany po okresie 3-ch miesięcy, przebywa obecnie – [1944.12.05] – w areszcie.

szer.

1944.09.01

szer.

1944.09.10 rejon zakwaterowania

Meldunek o dezercji 10.IX.1944 [1944.09.10]: Rola Eugeniusz [nie wykaz.] 1924 ur. wieś Lęszkowice, gm. ___awa [nieostre zdjęcie], pow. __sów przebywa obecnie w areszcie prze 3 Zapas, Pułku Piechoty

Meldunek o wypadkach dezercji z [zdjęcie]¢ września 1944 [1944.09.?] Kosiński Ryszard Władysław 1923 Baranowicze, zam. Warszawa, ul. Olińska N1, kwatera N2 szer. podpisał d-ca 3 S.B.B.M – Koropow, kpt., i szef sztabu – Radziewski, por., wyraźnie Rosjanina z pochodzenia, nie tylko z nazwiska: zamieszkałego w m. Warszawy N1 kwatera N2 w wypadku dezertera Kosiński R.W. w powierzonym nam połku i skierować takiego jako mobilizowany dla otdania pod sąd poliowy

1944.09.?

[?]

nie wykaz.

Meldunek o dezercji 22.09.1944 [1944.09.22]: Mrozek Edward [nie wykaz.] 1923 ur. i zam. Młynki, gm. Końskowola, pow. Puławy przebywa obecnie w areszcie prz 3 Zapas. P.P.

szer.

1944.09.22 rejon zakwaterowania

Meldunek o dezercji 10.X.1944 [1944.10.10]: Krzyśków Stefan Michał 1901 ur. i zam. Czernica, pow. Brody x nie powrócił z otrzymanego urlopu od dn. 3.X do 9.X.

[st. ?]

1944.10.10 wieś Jatne

Meldunek o dezercji 13.X.1944 [1944.10.13]: Mróz Czesław Bazyli 1925 ur. Dub, p. Tomaszów Lub., zam. Tarnawatka, pow. Tom. [st. ?] Zielonka Józef Rafał 1902 ur. Nowogród Wołyński, zam. Wola Zielonka, woj. Wołyń strzel. stwierdzono przy apelu wieczornym że Zielonka jest zupełnie głuchy. może wrócił do swej jednostki w 1 Armii. podpisał d-ca kompanii – Owczarczyk ppor. Meldunek o dezercji 10.11.1944 [1944.11.10], wyk. Forgacz, ppor. 11.XII.1944 r. [1944.12.11]: Rybicki Zdzisław [nie wykaz.] 1926 ur. Płock, zam. majątek Kownacice, gm. Sobolew, pow. Garwolin zatrzymany 28.XI.1944 [1944.11.26], osadzony w areszcie, 30.XI.1944 [1944.11.30].

1944.10.13 Wola Ducka 1944.10.13 Wola Ducka

fizyl.

1944.11.10 rejon zakwaterowania

Meldunek o dezercji 12.XI.1944 [1944.11.12]: Budziński Mieczysław [nie wykaz.] 1926 ur. i zam. Nowopolna, pow. Baranowicze. zatrzymany w drodze przez patrol wojskowy, przebywa obecnie – [1944.12.08] – w areszcie.

strz.

1944.12.17 Glinianka

Meldunek o dezercji 15.XI.1944 [1944.11.15]: Ciołek Jerzy [nie wykaz.] 1926 ur. Kalisz, zam. Lublin, ul. Głowackiego nr 18, m. 2 zatrzymany 30.XI.1944, doprowadzony do 3 Zapas. P.P., przebywa obecnie – [1944.12.07] – w areszcie.

strz.

1944.11.15 rejon zakwater.

st. strz.

1944.11.19 rejon zakwaterowania

kpr.

1944.11.21 rejon zakwater.

Meldunek o dezercji 19.11.1944 [1944.11.19], wyk. Forgacz, ppor. 11.XII.1944 r. [1944.12.11]: Sarach Jan [nie wykaz.] 1900 wieś Mikołajkowa, pow. Oszmiana Meldunek o dezercji 21.11.1944 [1944.11.24], z 1 kompanii fizylierów: Pietraszko Władysław [nie wykaz.] 1914 wieś Kaniowce, pow. Wołkowysk zatrzymany i osadzony w areszcie, gdzie obecnie – [1944.12.05] – przebywa. zeznawał że był w drodze do swojej dawniejszej jednostki, 6 P.P., gdzie uprzednio służył.

Meldunek o dezercji 29.XI.1944 [1944.11.29]: 1. Balicki Mieczysław [nie wykaz.] 1926 ur. i zam. Tewelowka, pow. Zarzyń, woj. Żytomierz, Rosja szer. 2. Sieniuta Mieczysław [nie wykaz.] 1926 ur. Bończa, pow. Krasnystaw, zam. Nukus, pow. Bazaresko, Rosja szer.

1944.11.29

Meldunek o dezercji 2.XII.1944 [1944.12.02], raport z [zdjęcie]¢ grudnia 1944: Baranowski Jan [nie wykaz.] 1910 ur. wieś M/Nurowy, gm. Wiszniew, pow. Wołożyn

szer.

1944.12.02 miejsce zakwater.

Meldunek o dezercji 2.XII.1944 [1944.12.02], meldunek z dn. 4.XII.1944: Paszkowski Wacław [nie wykaz.] 1917 ur. i zam. Leszkowice, gm. Perszaje, pow. Wołożyn

szer.

1944.12.02 miejsce zakwater.

st. strz.

1944.12.17 Glinianka

Meldunek o dezercji 7.12.1944 [1944.12.07]: Luba Józef Szymona 1897 ur. Nowosiółki, pow. Skałat, Tarnopol wyk. Przegaliński, ppor. inny raport także wyk. Forgacz, ppor. 16.XII.1944 r. [1944.12.16]

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

1944.11.29 rejon zakwater.


DEZERTERZY Meldunek o dezercji 15.12.1944 [1944.12.15], z 82 mm baonu moździerzy: Woliński Józef Jan 1923 ur. Świdniczek, zam. Świdniczek, pow. Lublin Łukomski Zdzisław Józef 1926 ur. Otwock, zam. Otwock, ul. Bartosza 4

strz. strz.

1944.12.15 Wola Karczewska 1944.12.15 Wola Karczewska

st. strz. st. strz.

1944.12.17 Wola Karczewska 1944.12.17 Wola Karczewska

Meldunek o dezercji 19.12.1944 [1944.12.19], z plutonu gospodarczego, 1 plut., 1 drużyna: Kołtun Franciszek Wawrzyniec 1922 ur. i zam. Wielgolas, pow. Kraśnik podpisał d-ca 1-go bat. Załucki, kpt.

szer.

1944.12.19

Meldunek o dezercji 19.12.1944 [1944.12.19]: Słowik Józef Wawrzyniec 1923 Lwów, zam. Lwów, ul. Warszawska 73 Natkowski Roman Sylwester 1923 Lwów, ul. Zamknięta 4, m. 10 Piecuch Stanisław Józef 1923 Lwów, ul. [nie wykaz.] Rygieńczuk Ryszard Józef 1925 Lwów, zam. Lwów, ul. Piastów nr 18, m. 4 raportował Libkind kpt.

szer. szer. szer. szer.

1944.12.19

st. strz.

1944.12.26 Wola Karczewska

Meldunek o dezercji 17.12.1944 [1944.12.17]: Bryła Józef Stefan 1923 ur. Kraśnik, zam. Kraśnik, ul. Piłsudskiego nr 39 Duda Roman Stanisław 1924 ur. Lublin, zam. Lublin, ul. Pawia nr 16 do d-cy baonu szkolnego raportował Czerepow [podpis czytelny; Mikołaj] [był nim Zozuliński, mjr.], d-cy 1szei kompanii, meldunek także podpisał szef sztabu baonu szkolnego – Zon-Mazia, ppor.

Meldunek o dezercji 26.12.1944 [1944.12.26], z plutonu gosp., podpisał z-ca d-cy Bartocha St. Bucki Józef Jan 1924 ur. i zam. Majdan Snopkowski, pow. Lublin

Meldunek o dezercji w dniu [1945.01.25], z komp. karnej pod dowództewm kpt. Idowa, w Woli Karczewskiej: Matejczuk Aleksander Jan 1902 ur. i zam. Ciaszyc, pow. Białystok plut. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr, i d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., wyk. Przegaliński, ppor., Nr 319 (?) T.W.

1945.01.25 Żyrardów

Meldunek o dezercji w dniu 20 marca 1945 [1945.03.20], z 7 kompanii, 3 baonu, przybyli z baonu rozdzielczego: Łukasiewicz Marian Czesław 1910 ur. Wołomin, pow. W-a, zam. W-wa, ul. Obozowa nr 68 plut. Czujowski Jan Antoni 1914 ur. Lwów, zam. Lwów, ul. Ziemorowicza nr 7 kpr. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr, i d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl., wyk. Forgacz, ppor., 26.03. 1945 r. J.S.

1945.03.20 nie wykaz. 1945.03.20 nie wykaz.

Meldunek o dezercji w dniu 7 kwietnia 1945 [1945.04.07], z baonu rozdzielczego: Wójcik _isław Jan 1924 ur. i zam. Wola Sernicka, gm. Serniki, pow. Lubartów sierż. pchor. 1945.04.07 Regenwalde podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr, i d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., wyk. Przegaliński, ppor., Nr 277 T.W. Meldunek o dezercji w dniu 18 kwietnia 1945 r. [1945.04.18]: Smirnow Zachariusz Jan 1917 ur. i zam. Czagodoszczynsk, obł. Wołogda sierż. Kadziela __sław Jan 1920 ur. Warszawa, zam. Rembertów szer. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr, i d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., wyk. Przegaliński, ppor., Nr 279 T.W. Meldunek o dezercji w dniu 20 kwietnia 1944 [1944.04.20]: Maliszewski Józef Józef 1917 ur. Zdobłonów, zam. Włodzimierz Woł. kpr. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr, i d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., wyk. Przegaliński, ppor., Nr 254 T.W. dodatkowo podpisał: z-ca d-cy pułku d/s pol.-wych. – Sumerowski kpt. Meldunek o dezercji w dniu 24 kwietnia 1945 [1945.04.24]: Wybraniec Aleksander Józef 1906 ur. Tomaszów, zam. Słonim, ul. Długa 47 szer. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr, i d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., wyk. Przegaliński, ppor., Nr 257 T.W. dodatkowo podpisał: z-ca d-cy pułku d/s pol.-wych. – Sumerowski kpt.

1945.04.18 przemarsz 1945,04.18 przemarsz

1945.04.20 nie wykaz.

1945.04.24 Güslebieze

Meldunek o dezercji w dniu 26 kwietnia 1945 r. [1945.04.26]: Gaduła Marian Józef 1918 ur. Piotrków, zam. Łuck, ul. Inwalidzka nr 12 plut. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr, i d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., wyk. Przegaliński, ppor., Nr 273 T.W.

1945.04.26 Alt-Randf

Meldunek o dezercji w dniu 29 kwietnia 1945 r. [1945.04.29] z baonu szkolnego Jakubowicz Stefan Michał 1927 ur. Gielenowszczyzna, pow. Wołkowysk, woj. Białystok szer. Szocik Kazimierz Wincenty 1919 ur. [?], zam. Wielebniszki, gm. Mejszagoła, po. Wilno szer. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr, i d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., wyk. Przegaliński, ppor., Nr 272 T.W.

1945.04.29 Wasdorf 1945.04.29 Wasdorf

Meldunek o dezercji w dniu 30 kwietnia 1945 r. [1945.04.30]: Bodek Jan Kazimierz 1922 ur. wieś Markosław, zam. wieś Różańce, pow. Biłgoraj szer. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr, i d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., wyk. Przegaliński, ppor., Nr 276 T.W.

1945.04.30 Wandlitz

Meldunek o dezercji w dniu 14 maja [1945.05.14]: Schlajchers Abram 1916 ur. i zam. Józefów, pow. Biłgoraj, woj. Lublin szer. podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr, i d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., wyk. Przegaliński, ppor., Nr 318 T.W.

1945.05.14 Melchów

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY Fragmentaryczne dane o wypadkach dezercji, 2 Ogłoszenie dezerterami którzy zbiegli 24.8.44r. [1944.08.24]: Jastrzębskiego Stanisława, s. Franciszka, i Sztandera Stafana, s. Konstantego różowa kopia pisma z dopiskiem: Do wykonania – Ziarkowski, 15.9.44 [1944.09.15]

podpisał: K-r [komandir] 5 komp. Zaikin (podpis czyt.) 17.X. 1944 [1944.10.17]

Meldunek o dezercji [zdjęcia]¢ października 1944 [1944.10]: 1. Krzyśków Stefan 2. Gąsiorek Michał podpisali: d-ca pułku – Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu – Królikowski, mjr. inicjały LK [Leonid Królikowski]

Meldunek o wypadkach dezercji z 23 października 1944 [1944.10.23], 2 baon 1. Budny Piotr 2. Jankowski Józef 3. Mroczek Wojciech 4. Nowakowski Henryk 5. Nalazek Władysław 6. Przywżej [Przywrzej] Marian 8. Stangret Franciszek 9. Sobótka Wacław 10. Wąsik Stanisław 11. Stasio Józef 12. Pilecki Zygmunt 13. Smoczyński Marian 14. Pilecki Kazimierz 15. Poboży Marian podpisał: Wasilewski, chor.

Odpowiedź na pismo nr 0881, z dn. 10.10, z dowództwa 3 Dywizji Piechoty, im. R. Traugutta, że na spisie znajdują się, na pozycji: 31. Cirko Wawrzyniec 32. Kurasiewicz Jan 33. Opacki Grzegorz zatrzymani przez patrol żandarmerii w dn. 11.10. br. [1944.10.11] i osadzeni jako dezerterzy w tut. aresztach pułkowych.

Raport-meldunek, o dezercji 1944.10.25, datowany 31 października 1944: 1. Bednarski Wacław N.N.; Marja 1917 2. Rosłoń Stanisław Michał 1914 3. Wojtłowski Stanisław Franciszek 1908 podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. (podpis czytelny) szef sztabu /-/ Królikowski, mjr.

47. Strukiewicz Józef, s. Augustyna samowolnie wydalił się dn. 8.9. br. [1944.09.08], z komp. łączności i dotychczas nie powrócił. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski (podpisu nie ma jednak, nawet inicjału).

Raport-meldunek, o dezercji 1944.10.25, datowany 31 października 1944: 1. Gryz Józef Jan 1909 2. Kwasizor Michał Stanisław 1896 3. Rogala Aleksander Józef 1914 podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. (podpis czytelny) szef sztabu /-/ Królikowski, mjr.

Ogłoszenie dezerterem który zbiegł 28.9.44r. [1944.09.28]: Pawłowski Marian, s. Franciszka Sztandera Stafana, s. Konstantego podpisał d-ca 3 S.B.B.M – Koropow, kpt., i szef sztabu – Radziewski, por., wyraźnie Rosjanina z pochodzenia, różowa kopia pisma, datowana 3.10.1944 [1944.10.03] z dopiskiem: Sz[ef]. szt[abu]. – Ziarkowski, 4.10.44 [1944.10.04]

Do kilku instytucji, w tym do 1. Wydziału Uzupełnień 1-szej Armii W.P. 2. Prokuratora przy 1-szej Armii W.P. 3. Zarządu Pol.-Wych. przy 1-szej Armii 4. Wydziału Informacji Przy niniejszym przedkładam meldunki o wypadkach dezercji: 1. Mróz Czesław. 2. Zielonko Józef. podpisali: d-ca pułku /-/Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/Królikowski, mjr. [zdjęcie]¢ data i numer nieczyt. na zdjęciu bo zbyt blisko grzbietu tomu. Meldunek o dezercji w dn. 16.X.1944 Golika Józefa, z danymi personalnymi, jak zwykle: s. Józefa, 1913, ur. i zam. wieś Siennica, pow. Mińsk Maz., a w opisie przyczyn i okoliczności wypadku: Świeżo zmobilizowany członek AK zdezerterował natychmiast po przybyciu do kompanii. podpisał: /-/ inicjały LK [szef sztabu, Leonid Królikowski, mjr.] Raport-meldunek że 16.X.44 [1944.10.16] szer. Stanisław Rzemiński opuścił samowolnie sekcję dekoracyjną. podpisał: kierownik sekcji /-/ [nieczyt., jakby W. Sielan?], st. sierż. 17.X.44 [1944.10.17] Meldunek o dezercji Bronisza Jana w dn. 16.X.1944, z danymi personalnymi, jak zwykle (s. Antoniego, 1897, ur. i zam. wieś Kornów, pow. Lubartów), a w opisie przyczyn i okoliczności wypadku: Świeżo zmobilizowany członek AK zdezerterował natychmiast po przybyciu do kompanii. podpisał: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl., szef sztabu pułku /-/ Królikowski, mjr. inicjały LK Meldunek o dezercji: plut. Golik Józef, ur. 1913 r., i szer. Bronisz Jan, ur. 1897 r., obaj z 5-tej kompanii. podpisali: d-ca baonu – Iwanowski, por. st. adjutant /-/ Adajewski, por. (podpis czytelny) [zdjęcie]¢ x. 1944 [1944.10.16?] także raport w j. ros., że wczoraj, 16.X. “w moju rotu” (z mej kompanii) uciekło 13 poborowych, w tym 2-ch “czełowieka” (ludzi): Golik Józef – “pliutonowyj” Branisz Jan – szeregowiec J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Raport-meldunek, o dezercji, datowany [zdjęcie]¢ (26?) października 1944: 1. Rogowski Leon Jan 1913 2. Włodarczyk Feliks Józef 1907 3. Brauliński Zygmunt Ignacy 1917 4. Zwierz Henryk Walenty 1922 5. Kowalczyk Bolesław Mateusz 1914 6. Kania Stanisław Bronisław 1909 szer. 7. Keler Zygmunt Bronisław 1927 8. Choczyk Czesław Feliks 1923 9. Serzysko Władysław [nie wykaz.] 1903 podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Raport-meldunek, o dezercji 1944.10.25, datowany 31 października 1944: 1. Gryz Józef Jan 1909 2. Kwasizor Michał Stanisław 1896 3. Rogala Aleksander Józef 1914 podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. (podpis czytelny) szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Meldunek o wypadku dezercji: Krzemiński Stanisław, bez dodatkowych danych, jak zwykle. [zdjęcie]¢ – datę wystawienia pisma zakrywa grzbiet tomu. Meldunek że w dniu wczorajszym – [1944.10.27] – oddalił się samowolnie kpr. Szacow Stanisław z 1 komp. fizylierów 1-go baonu. podpisał: d-ca 1 komp. fizylierów /-/ Barowlow, kpt. 28.X.1944 [1944.10.28] dołączona kartka: Szacow Stanisław, s. Franciszka, 1910, ur. i zam. Lublin, ul. [zdjęcie]¢ __lińska 45 Raport o dezercji 27.10.1944 [1944.10.27] _czniak/_czniuk imię: Feliks imię ojca: Edmunt rok ur. 1925 miejsce ur. i zam. Kałuszyn, pl. Kilińskiego 5


DEZERTERZY Raport o dezercji z 3-go baonu: szer. Bontruk Kazimierz, s. Józefa, 1904, zam. Gołe Łąki, pow. Mińsk Maz., żonaty: Stefania, “syny lat 11, 6, curki lat 15, 9, 7, 4.” przyjęty przez R.W.K. Mińsk maz., 26.10.44, bez daty dezercji [1944.10.28]. Raport o dezercji 14-tu w dn. 27.X.1944, rejestrowany 31 października 1944: 1. Zambrzycki Stanisław (w tabeli), Zambrzycki Jan (pojed.) 2. Woźniak Edmund 3. Chrzanowski Jan (pojed.) ... 13. Kwiaj (pojed.) [Kwias?] Kazimierz 14. Duszczak (Duszczyk – pojed.) Bolesław Raport o wypadkach dezercji: 1. Bontruk Kazimierz s. Józefa 1904, Gołe Łąki 2. Świeczka Feliks s. Piotra 1908, Chyżyn, pow. Mińsk Maz. 3. Widłak Wacław s. Pawła 1915, Siedzów, pow. Garwolin 4. Płatek Wiktor s. Pawła 1910, Oleksianka, gm. Lwowo 5. Uściński Wiktor s. Jana 1909, Dęby Małe, pow. Mińsk Maz. 6. Piekarski Bronisław s. Stanisł. 1914, Gocław, gm. Parisów [Parysów], pow. Garwolin 7. Kaczmarczyk Marian s. Andrzeja 1906, Podsusze, gm. Gręmbków, pow. Węgrów podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski płk. dypl., inicjał Z, szef sztabu pułku /-/ Królikowski, mjr., inicjały LK. 2 listopada 1944 [1944.11.02]. na osobnej kartce, raport do d-cy 3 batalionu, ręcznie pisany o dezercji 3-ch pierwszych (1, 2, 3), z bliższymi danymi o nich. podpisał d-ca 7 kompanii /-/ Z. Tomczuk (?) dnia 30.10.1944 r. na osobnych formularzach: Widłak Wacław – żonaty: Stefania (?), córka 1 miesiąc. Świeczka Feliks – żonaty: Stefania Piekarski Bron. – kawaler, rodzice żyją. Kaczmarczyk Marian – żonaty. Uściński Wiktor – żonaty. na jeszcze innej kartce bliższe dane dla pozostałych (4, 5, 6, 7), że ci zbiegli 29 b.m. (bieżącego miesiąca), tj. 1944.10.29. meldunek d-cy [zdjęcie]¢ komp. fizyl. do d-cy 3 baonu 3 Zapas. P.P. dnia 30.X.44 r. [1944.10.30] Raport o dezercji 8-miu z 2-go baonu, 1944.10.28, w Jatnem, szczegół. dane: 1. Trelek [Frelek] Miecz. Józef 1920 ...itd. 2. Bieńko Marian Andrzej 1919 ...itd. 3. Foryś Władysław Stanisław 1920 ...itd. 4. Ciszewski Henryk Łukasz 1925 ...itd. 5. Jastrzębski Stanisław Franciszek 1920 ...itd. 6. Palusa Mieczysław Antoni 1916 ...itd. 7. Majewski Bolesław Wojciech 1910 ...itd. 8. Rasztawicki Bolesław Józef 1920 ...itd. podpisał: d-ca kompanii /-/ Wasilewski, chor. Raport o dezercji z 3-go baonu: szer. Piekarski Bronisław, s. Stanisława, 1914, zam. Gocław, pow. Garwolin, kawaler, rodzice żyją przyjęty przez (R.W.K.?) Rudzieńka, 1944.10.28, bez daty dezercji [1944.10.30]. Raport o dezercji z 3-go baonu: szer. Kaczmarczyk Marian, s. Andrzeja, 1906, zam. Podsusze, gm. Grębków, pow. Węgrów żonaty przyjęty przez (R.W.K.?) Rudzieńka, 1944.10.28, bez daty dezercji [1944.10.30]. Raport o dezercji z 3-go baonu: szer. Uściński Wiktor, s. Jana, 1909, zam. Dębe Małe, pow. Mińsk Maz. żonaty przyjęty przez (R.W.K.?) Rudzieńka, 1944.10.28, bez daty dezercji [1944.10.30]. Raport o dezercji 30.X.44 [1944.10.30] st. strzelca Chorosteckiego Jana, syna Michała, zam. Nakwasza, pow. Brody, woj. Tarnopol z kompanii 82 mm moździerzy. imię żony: Józefa. podpisał d-ca baonu /-/ Pańczuk, kpt. Raport o dezercji z 3-go baonu: szer. Widłak Wacław, s. Pawła, 1915, zam. Siedzów, pow. Garwolin, żonaty: Stefania (?), córka 1 rok, z zawodu rolnik. przyjęty przez R.W.K. Garwolin, 26.X.44, bez daty dezercji [1944.10.30].

Raport do d-cy 3 baonu 3 Zapas. P.P. że cywil Urbaniak Władysław s. Stanisława został odprowadzony z kompanii [fizylierów] do lekarza batalionowego, skąd zdezerterował. podpisał: d-ca kompanii /-/ Osiński, ppor. 31.X.1944 [1944.10.31] także: Urbaniak Władysław, s. Stanisława z 3-go bat., kompanii fizylierów, 31.X. 44, odprowadzony do lekarza batalionowego, raportował st. adjutant baonu /-/ Jankowski, por. w załączniku dodatkowe informacje, na osobnym formularzu: szeregowy, analfabeta, żonaty, imię żony Helena, dwoje dzieci. Raport-meldunek, o dezercji, datowany [zdjęcie]¢ (31?) października 1944: 1. Okrasa Jan Jan 1886 2. Okrasa Wacław Andrzej 1910 3. Siedlecki Jan Jan 1907 4. Kucharski Henryk Antoni 1921 5. Wadas Stefan Kazimierz 1918 6. Zychowicz Stefan Franciszek 1918 7. Białota Kazimierz Paweł 1919 podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Raport-meldunek, o dezercji datowany [zdjęcie]¢ (31?) października 1944: 1. Parol Irena podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. (podpis czytelny) szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. na osobnej kartce, podpisał d-c komp. łączności /-/ Smirnow 25.X.1944 Akt dotyczący dezertera Trzmielowskiego Jerzego z 6-tej komp. przesłany do prokuratora wojskowego, z prośbą o przeprowadzenie rozprawy wobec zebranych żołnierzy. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. 30.X.1944 r. [1944.10.30] Raport-meldunek, o dezercji, datowany [zdjęcie]¢ października 1944: 1. Tuszyński Stanisław 2. Pencelusz Stanisław 3. Dzigiel [Dzingiel] Wiktor 4. D_g__s (6 liter) Antoni 5. Zając Adolf 6. Lutowski Jerzy 7. Kombolibus Ryszard 8. Kosiński Józef 9. Zaręba Krystyna 10. Grzeszenyk Tadeusz 11. Misiarek Bronisław 12. Oleksiak Mieczysław podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. (podpis czytelny) szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Meldunek o wypadkach dezercji z 2 listopada 1944 [1944.11.02] 28.10.44 [1944.10.28] dołączone karty mundurowe 4-ch dezerterów z uwidocznionymi latami ich urodzin 1. Żołądek Jan 2. Sledziewski Tadeusz 1917 3. Gawłowski Mieczysław 4. Dobrowolski Maciej 5. Wachowski Klemens 6. Gołąb Stanisław 1923 7. Laskowski Franciszek 1902 8. Potera Józef 1904 9. Rostek Bogusław 10. Duszczyk Wacław 11. Zwierz Tadeusz 12. Zieliński Eugeniusz 13. Araźny Józef 14. Nikiel Władysław 15. Kowalski Bolesław 16. Nieprzycki Jan 17. Marciniak Aleksander 18. Sokołowski Mieczysław 19. Kardas Józef 20. Kielak Marian 21. Urbaniak Władysław

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY Meldunek o wypadkach dezercji z 27 października 1944 [1944.10.29] podpisany przez d-cę 5 kompanii, 2 baonu – Zaikina Sokołowski Mieczysław Jan 1924 Jeleniec [Zieleniec], gm. Stanin ___as Józef Józef 1921 Sarnów __lak Marjan Julian 1919 Grodzisk, pow. Mińsk Maz. Meldunek o wypadkach dezercji z datą 31 października 1944 [1944.10.31], z 3 Samodzielnego Batalionu zbiegli: Budny (Mostów?) Goldberg Chaim, s. Moszka, ur. 1918, miasto Lublin podpisał d-ca 3 S.B.B.M – Koropow, kpt., i szef sztabu – [nieczyt.] por. Meldunek o dezercji sierżanta, d-cy drużyny, Zdunka Teodora, s. Franciszka, ur. 1914 w kol. Horodzierz, pow. Łuków, zam. we wsi Stefanówka, gm. Siennica, pow. Mińsk Maz., w dniu 31.10.1944 [1944.10.31], o godz. 7:00 rano, we wsi Ostrów, gm. Kołbiel. podpisał: d-ca komp. szkolnej baonu moździerzy /-/ Wasinow, kpt. gwardii Meldunek podobnej treści: że 31.10.44 r., o godz. 7:00 rano zdezerterował Zdunek Teodor, d-ca drużyny z komp. szkolnej, podpisał: d-ca baonu moździerzy /-/ Pańczuk, kpt. gwardii [1944.10.31] Meldunek Krzyśków Stefan, s. Michała Gąsiorek Michał s. Tomasza 5 kompania 2 baon, 12.X.1944 d-ca 5 komp. /-/ Zaikin d-ca 2 baonu /-/ Iwanowski, por. Meldunek ? październik 1944 1. Bartocha Stanisław 2. Pagiello Alojzy 3. Poleściński Stanisław 4. Bazenc Leopold 5. Nagraba Jan 6. Nagraba Władysław 7. Kawka Mieczysław d-ca pułku – Ziarkowski szef sztabu – Królikowski Meldunek że plut. Hirkiewicz Jan, s. Hipolita opuścił rejon 1 komp. fizylierów, i prawdop. udał się do 2-go Pułku Ułanów, który jest jego macierzystą jednostką. podpisał: Borowlow, kpt. [zdjęcie(¢ baon [zdjęcie]¢ komp. fizylierów [zdjęcie]¢ (1?).XI. 1944 [1944.11.01] Meldunek że w dniu 1.XI. [1944.11.01], o godz. 19:00 oddalił się st. sierżant Rudnicki Dymitr, zabierając ze sobą cywilne ubranie kpr. pchor. Krysińskiego. podpisał: szef garażu /-/ Kołchoźnik. dopisek innym charakterem, dot. Rudnickiego: s. Jakuba, ur. 1920, miejsce ur. Harków [Charków], zawód: technik samochodowy zam. Harków, ul. Makalowska 32 Meldunek d-cy 9-tej kompanii że 3.XI.44 r., po pracy, nie mógł doliczyć się 6-ciu ludzi: 1. Stankiewicz Józef, s. Antoniego, ur. 1922 r. 2. Krawczyk Jan, s. Józefa, ur. 1919 r. 3. Gajownik Stanisław, s. Józefa, ur. 1919 r. 4. Krawczyk Adam, s. Stanisława, ur. 1913 r. 5. Kuźnicki Józef, s. Pawła, ur. 1906 r. 6. Strachoło Michał, s. Jana, ur. 1913 r. wszyscy wyżej wymienieni zamieszkują “wieś Garby mały”, pow. Garwolin, woj. Lublin d-ca 9 kompanii, 3 batalionu /-/ [nieczyt.] por. dnia 4.XI.1944 r. [1944.11.04]. Do Prokuratora 1-szej Armii, 4.XI.44 [1944.11.04], nr. 055/III W ślad za meldunkiem o dezercji przesyłam akta dochodzenia w sprawie dezercji: 1. Kombolibus Ryszard 2. Grzeszczyk Tadeusz 3. Misiarek Bronisław podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Milewski, por., 17 T.W. Meldunek z datą 4 listopada 1944 [1944.11.04], o wypadkach dezercji. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

1. Zdunek Teodor 2. Hirkiewicz Jan 3. Rudnicki Dymitr 4. Kozłowski Zygmunt 5. Brzeski Zygmunt 6. Budwiczak Teodor 7. Mirosz Jan 8. Chwalibóg Czesław 9. Boruc Franciszek 10. Kuc Stanisław 11. Garbarczyk Eugeniusz 12. Grodzki Marian 13. Polkowski Henryk 14. Pawlak Marian 15. Suchocki Adam 16. Grodzki Stanisław 17. Grodzki Florian 18. Mazurek Henryk 19. Bogusz Władysław 20. Laskowski Zygmunt 21. Lipiński Jan 22. Śluzak Lucjan 23. Szczeciński Feliks podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., inicjały LK. Wnioski o wypadkach dezercji: 1. Wieczorkowski Stanisław 2. Metryba Stanisław 3. Mielcarz Piotr 4. Trębicki Wacław 5. Polosak Aleksander podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu pułku /-/ Królikowski, mjr. nr 058/III 3 listopada 1944 r. [1944.11.03] Wieczorkowski Stanisław, s. Franc., ur. 1907 w Wysocinie, pow. Garwolin, Metryba Stanisław, s. Józefa, ur. 1917 w Śniadkowie Dolnym, p. Garwolin, raportowani przez d-cę 7-mej kompanii /-/ Pomczuka, chor. 29/10/44 [1944.10.29]. Raport-meldunek że 4.XI.44 r. z kompanii fizylierów zdeserterowało 3 ludzi: 1. Mielcarz Piotr, s. Jana, 1906 r. 2. Trębicki Wacław, s. Franciszka, 1902 r. 3. Połosek Aleksander s. Ignacego, 1924 r. podpisał: st. adjutant baonu /-/ Jankowski por. (podpis czytelny). 4.XI.1944 r. [1944.11.04] Akt spisania ze stanu pułku 5 sztuk masek p-gazowych, że w czasie przemarszu z Kiwerc do Lublina zostały zniszczone, w następujących okolicznościach: a. trzy maski zostały u dezerterów o nazwiskach: szer. Bernacki, szer. Skalny, i szer. [K?]rechowicz, b. jedna doszczętnie zniszczona w wypadku samochodowym szer. Wachowskiego, który został zabity, c. jedna doszczętnie zniszczona w wypadku samochodowym szer. Szałapata. podpisali członkowie komisji: pom. szefa sztabu /-/ Milewski, por. oficer gazowy pułku /-/ Lesisz, chor. __-majster pułku /-/ Mironiuk, szer. [zdjęcie]¢ listopada 1944 roku. Dane dezertera z kompanii saperów: [zdjęcie]¢ Tadeusz, s. Marcina, ur. 1923, wieś Rutlew, pow. Sieradz, zam. wieś Rudek, pow. Puławy, woj. Lublin podpisał: d-ca komp. saperów /-/ Jankowski, por. Meldunek o wypadkach dezercji z 2 listopada 1944 [1944.11.02] 1. Ołtuszewski Julian 2. Żegliński Feliks 3. Rudnicki Władysław 4. Gil Tadeusz 5. Kunkiel Witold 6. Stankiewicz Józef 7. Krawczyk Jan 8. Gajewnik Stanisław 9. Krawczyk Adam 10. Kuźnicki Józef 11. Strachało Michał 12. Tafil Stefan


DEZERTERZY 13. Mroczek Tadeusz 14. Parol Marian 15. Bereda Stanisław 16. Wasal Franciszek Wykaz 5-ciu dezerterów, z kompanii fizylierów, 2-go baonu, szeregowych: 1. Tafil Stefan, s. Jana, 1910 ...itd., 2. Mroczek Tadeusz, s. Władysł., 1917 ...itd., 3. Parol Marian, s. Stanisł., 1925 ...itd., 4. Bereda Stanisław, s. Ignacego, 1912 ...itd., 5. Wąsak Franciszek, s. Adama, 1919 ...itd. Raport-meldunek że w dniu 2.XI.1944 r. zbiegło 3-ch ludzi przybyłych z 3-go baonu: 1. Ołtuszewski Julian, kpr., s. Piotra, 2. Żeligowski Feliks, plut., s. Jana, 3. Rudnicki Władysław, strz., s. Stanisława wszyscy trzej z 8-mej kompanii. podpisał: st. adjutant baonu /-/ Jankowski, 3.XI.44 r. [1944.11.03] osobny meldunek podpisał /-/ Sołtysik, d-ca 8 kompanii (podpis czyt.), 3.11. 44. Meldunek o wypadkach dezercji w dniu 2 listopada 1944 [1944.11.2] 1. kpr. Ołtuszewski Julian, s. Piotra. 1916, zam. Sempochoria, pow. Mińsk Maz. 2. plut. Żegliński Feliks, s. Jana, 1916, zam. Suwczyn, pow. Mińsk Maz. 3. strz. Rudnicki Władysław, s. Stanisława, 1917, zam. wieś Głupiańka, pow. Mińsk Maz. podpisał: d-ca 8 kompanii 2 baonu /-/ Sołtysik (podpis czytelny) 3.11.44 r. [1944.11.03]. Do prokuratora 1 Armii W.P., w ślad za meldunkiem o dezercji przesyłam akta o dezercji: 1. Kombolibusa Ryszarda 2. Grzeszczyka Tadeusza 3. Misiarka Bronisława podpisali: dca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. sporz. Milewski, por. 4.XI.44 [1944.11.04], 055/III Do prokuratora 1 Armii W.P., w ślad za meldunkiem o dezercji przesyłam akta o dezercji: 1. Rudnickiego Dymitra podpisali: dca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. sporz. Milewski, por., 20 T.W. 4.XI.44 [1944.11.04]. Do prokuratora 1 Armii W.P., w ślad za meldunkiem o dezercji przesyłam akta o dezercji: 1. Lutumskiego Jerzego podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. sporz. Milewski, por., 18 T.W. 4.XI.44 [1944.11.04]. Do prokuratora 1 Armii W.P., w ślad za meldunkiem o dezercji przesyłam akta o dezercji: 1. szer. Zająca Adolfa, 2. szer. Tuszyńskiego Stanisława, 3. szer. Ponceljusza Kazimierza, 4. szer. Bogusza Antoniego, 5. szer. Dziulgieło Wiktora podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. sporz. Milewski, por. 4.XI.44 [1944.11.04], 052/III Pismo w sprawie dezercji: 1. Olezaka, 2. Dziubeckiego, 3. Waniaka pisany i podpisany przez oficera śledczego – Sienkiewicza Wsiewołoda. z dopiskami: Skierować do 1 komp. karnej – Ziarkowski, 15.11.44 [1945.11.15] i Wykonać, szef kancelarii /-/ L. Królikowski, 15.11.44 [1945.11.15]. Skierować do 1 kompanii karnej /-/ Ziarkowski, 15.11.44. Doniesienie że kanon. Suszkiewicz Józef w dniu 5.XI.1944 skierowany został do 1-go samodzielnego batalionu moździerzy. Skierowanie nastąpiło na podstawie zeznań w/wymienionego. podpisał: pomocnik szefa sztabu /-/ Przgaliński, ppor. 16 listopada 1944 [1944.11.16]

Skierowanie z powrotem Raczkiewicza W. i Pawlaka A. do 21-go Zap. P. Artylerii, skierowanych do 3 Zap. P.P. do kompanii karnej która jeszcze nie jest sformowana. sporz. [K.] Milewski por. 15.XI [1944.11.15] Doniesienie o uznaniu Korzeniowskiego Jana, st. sierżanta, za dezertera, z dniem 10 listopada 1944. podpisał: pomocnik szefa sztabu /-/ Przegaliński, ppor. 16 listopada 1944 [1944.11.16] Wniosek o przeprowadzenie rozprawy sądowej w publicznym miejscu, wobec zebranych żołnierzy, dla dezertera Mielcarza Piotra z kompanii fizylierów 3 baonu 3 Zapas. P.P. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu pułku /-/ Królikowski, mjr. za zgodność: 3-ci pomocnik szefa sztabu /-/ [K.] Milewski por. 11 listopada 1944 r. [1944.11.11] Pismo datowane 11 listopada 1944 [1944.11.?] o wypadkach dezercji Olezak Dziubecki Waniak Ireneusz pisany i podpisany przez oficera śledczego – Sienkiewicza Wsiewołoda. z dopiskami: Skierować do 1 komp. karnej – Ziarkowski, 15.11.44 [1945.11.15] i Wykonać, szef kancelarii – L. Królikowski, 15.11.44 [1945.11.15]. Szczegółowy raport dezercji Żurawa Marcina, 12 XI. 1944, nieczytelny już. data ur.: nieczyt. imię ojca: Mirosław miejsce ur. (Łukowa?), pow. Łańcut sporządził: Milewski por. (?) w dniu 13 listopada [1944.11.13] kpr. Przeor Bronisław konwojował 44 żołnierzy do 3 D.P. Doprowadził do miejsca naznaczenia 32 ludzi, na co otrzymał pisemne podwierdzenie na wskazaną ilość ludzi od D-cy 3 D.P. Jak wynika z tego pisma, w międzyczasie przybyło z pozostałych brakujących 4-ch. Nie przybyli: 1. Żarnecki Jan 2. Zwolny Andrzej 3. Polański Leon 4. Mróz jan 5. Gawryszczak Józef 6. Mielnik Jan 7. Czemerys Stanisław 8. Kościk Andrzej Tekst pisany czerwonym ołówkiem, dość niestarannie. Meldunek że por. Korotyszew Stefan odszedł samowolnie jeszcze podczas postoju w Lublinie, do dnia dzisiejszego nie powrócił. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu pułku /-/ Królikowski, mjr. wyk. Milewski por. 16 listopada 1944 r. [1944.11.16] Wypadek dezercji w dniu 16 XI. [1944.11.16] Kosiński Jan, s. Stanisława, ur. 1911 w Warszawie, zam. w Warszawie, ul. Ludna nr 16/47 figuruje w spisie dezerterów. Odpowiedź na pismo datowane 21 grudnia 1944 [1944.12.21] podpisany przez d-cę pułku – Ziarkowskiego, płk. dypl. i szefa sztabu – Królikowskiego, mjr. Meldunek o wypadkach dezercji: 1. Żuraw Marcin, chor. 2. Zgódka Stanisław 3. Zapała Stanisław 4. Koznica Józef podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu pułku /-/ Królikowski, mjr. 16 listopada 1944 r. [1944.11.16]. Samowolnie Dopisek do powiadomienia, że Konefał Narcyz, s. Józefa, 1901 został skierowany przez szpital do 3 Zapas. P.P. podpisał: szef 4-go Oddz. sztabu brygady /-/ Czernysz, rotmistrz. dn. 17.XI.1944r. [1944.11.17] Treść ręcznego dopisku: Szef sztabu; okazało się, że ułan Konefał Narcyz, syn Józefa, samowolnie odszedł z pułku do brygady kawalerii, 15 czy 16.11. [1944.11.15-16]. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY Trzeba sprawdzić, w jakim oddziale on był i czy był raport o jego samowolnym odejściu. Zameldować mnie [mi, J.D.] dzisiaj. 17.11.44 Ziarkowski [podpis czytelny]. Powiadomienie Prokuratury Wojskowej, że dowództwo 3 Zapas. P.P. nie może przesłać dokumentów ułana Konefała Narcyza, winnego przestępstwa dezercji. Ułan Konefał Narcyz winien być dostarczony do swej jednostki, 21 listopada 1944, gdzie zostanie mu wymierzona kara za samowolne oddalenie się z jednostki. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. 20 listopada 1944 r. [1944.11.20]. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy sądowej dla szer. Zwierza Henryka z 4 kompanii, 2 baonu, w rejonie tut. pułku, wobec zebranych żołnierzy. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu pułku /-/ Królikowski, mjr. 21.XI.1944 r. [1944.11.21] Meldunek-raport o dezercji, cały omal nieczyt. nazwisko: 5 liter, jakby _ajk_, np. Bujko imię: Longin imię ojca: Włodzimierz rok urodz. zatarty [1921] data wypadku: jakby 21.XI. 1944 (zarejestr. 22.XI.44) miejsce wypadku: obóz k/Woli Karczewskiej na osobnej kartce podpisał d-ca dyw. artylerii /-/ Szarłaj, kpt. w jeszcze innym raporcie, że kanonier Bujko zdradza chorobę umysłową – pomylonego, niedorozwiniętego, i głuchego. podpisał d-ca baterii dyw. 76 mm moździerzy /-/ Ademenko Raport-meldunek, że w 3 baonie, w dniu 23.XI.1944 zdezerterowało 6 ludzi i nie powróciło dotychczas: 1. Pawlak Jan s. Kazimierza komp. 7 2. Strach Jan s. Wincentego komp. 8 3. Matylewicz Bronisław s. Józefa komp. 8 4. Matylewicz Feliks s. Jana komp. 8 5. Olechowicz Józef s. Konstantego 6. Spurgiasz Jan s. Justyna podpisał: st. adjutant baonu /-/ Jankowski, por., podpis czytelny. na osobnych formularzach: Sturgiasz, nie Spurgiasz, u innych osób: Strach Jan – żona Zofia, z domu Dasiukiewicz, lat 47, córka lat 10, syn lat 8, córka lat 4. Matylewicz Bron. – żona Zofia, z domu Sidorowicz, lat 29, córka 5 miesięcy. Matylewicz Bronisław. – ojciec Jan, lat 72, matka Emilia, lat 60. Olechowicz J. – ojciec Konstanty, lat 56, matka Genowefa, lat 40. Sturgiasz Jan – żona Stanisława z domu Czeszowicz, lat 21. Raport: w dniu 2.XII.1944 zdezerterowało z komp. rusznic p-panc. 2-ch: 1. Brazowski Jan s. Szymona 2. Paszkowski Wacław s. Matrony d-ca komp. /-/ Iwanow, por., 2/XII.44 Raport-meldunek o dwóch wypadkach dezercji w dniu 15.12.44 r. [1944.12.15] Woliński Józef, s. Jana, i Łokowski Zdzisław s. Józefa. podpisał d-ca baonu moździerzy /-/ Pańczuk, kpt. gwardii dopisek d-cy pułku – Ziarkowskiego, z dn. 15.12.44 r.: Do rozkazu po powrocie... Postanowienie w sprawie dezercji kaprala Wójcika z wnioskiem o skierowanie Wójcika do komisji lekarskiej. podpisał: wiceprokurator wojskowy /-/ Skulbaszewski, kpt. 3.I.45, nr 033/pr 558 [1945.01.03] Wniosek o przesłanie charakterystyki służbowej dla zatrzymanego Bartoszewskiego Stefana pod zarzutem dezercji. podpisał: wiceprokurator wojskowy /-/ Skulbaszewski, kpt. 6.I.45, nr 070/pr 3 [1945.01.06] 1945.01.19 Staszkiewicz Adam Szyszyło Józef Sienkiewicz Władysław Palewski Zenon Michałowski Antoni Polakowski Edward Miklasz Jan Unton Jan Jakutowicz Jan

Józef Stanisław Jan Kazimierz Paweł Piotr Franciszek Tadeusz Wincenty

1904 1916 1912 1909 1918 1911 1908 1901 1909

szer. szer. kpr. plut. szer. kpr. kpr. szer. plut.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Gologocki Franciszek Dubicki Józef

Michał Ignacy

1916 kpr. 1900 kpr.

Pismo: W dniu 25 stycznia 1945r. zdezerterował plut. Matejczuk Aleksander, s. Jana. Wszczęte przez wojskową prokuraturę 1 Armii postępowanie zostało zawieszone postanowieniem z dn. 28.5.45r. Pismem z dn. 10.7.45r [1945.07.10] nr 0406 powiadomił nas kierownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku, że na terenie powiatu nie ma wogóle Ciaszyc / Ciaszyce /. podpisał: podprokurator wojskowy /-/ Winawer, kpt. wyk. Rychlik, por. 23.07.45r. M.S. ręczna dopiska: wykonano N [nr] 01291, 3.08.45 [1945.08.03]. Ciaszyc to Knyszyn, 26 km NW od Białegostoku, przyp. J.D. Postanowienie o uznaniu dezerterami w dniu 27 stycznia 1945 r. szeregowców: 1. Paszkiewicza Edwarda 2. Łapińskiego Franciszka 3. Kowalickiego Wincentego 4. Kowalickiego Bolesława Postanowienie datowane 25 kwietnia 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer por., 25.IV. Pismo: Do oficera śledczego Prokuratury Wojskowej 1 Armii przy 3-cim Zapas. P.P. Komunikuję że w dniu 27.1.1945 szer. Szanty Zbigniew s. Feliksa, urodz. 1922r., i szer. Hille Jerzy, s. Marty, urodz. 1920r. zdezertowali z kompanii fizylierów 2-go baonu. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. nr 243 T.W. ręcznie: 14.IV.45 [1945.04.14]. W dniu 18 maja 1945 r. zatrzymany został kpr. Kałaska Wacław, s. Pawła, podejrzany o dezercję. Zeznał podczas przesłuchania, że w styczniu 1945 zdezerterował z 3 Zap. P.P. podpisał: prokurator wojskowy Okręgu Warszawskiego /-/ Karpiński, mjr. [zdjęcie]¢ maja 1945; zarejestrowano 6 05.1945 [1945.05.05]. odręczna dopiska: pp Forgacz, 2p i 3p, Do wykonania /-/ LKrólikowski Postanowienie o uznaniu szer. Simczenki Władysława dezerterem w dniu 14 lutego 1945, mającego odwieźć szer. Skowrońską Anztazję, z Woli Karczewskiej do Białegostoku, zwolniąną z wojska ze względu na ciążę. Postanowienie datowane 30 kwietnia 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer por. Postanowienie o uznaniu za dezertera Ryzyckiego Józefa w dniach ok. 15 lutego 1945, wymaszerował z całą kompanią z miejsca postoju 3-go Zapas. P.P. w Woli Karczewskiej, na nowe miejsce postoju [Regenwalde]. Zbiegł z dachu wagonu nie dojeżdżając do Bydgoszczy. podpisał: oficer śledczy Prokuratury Wojskowej przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. 25 kwietnia 1945 [1945.04.25] “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, por., 25.IV Postanowienie o niewykonaniu postępowania karnego przeciwko ogniomistrzowi Turek Julianowi, s. Antoniego, ur. 11.V.1910, który zdezerterował z waszej jednostki w pierwszej połowie lutego 1945. podpisał prokurator Wojskowej Prokuratury w Rzeszowie /-/ Matkowski C[ezary]., mjr. 17.X.1945. [1945.10.17]. Raport-meldunek o dezercji w dn. 19 lutego 1945, 3-ch niżej wymienionych: Magdysz Dymitr Jan 1913 ur. Burczówka, pow. Łuck Wiesen Henrryk Antoni 1919 ur. Kraków Bielawski Włodzimierz Cyprian 1922 ur. Mińsk Lit. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. 26.III.45r. J.S.


DEZERTERZY Raport-meldunek o dezercji w dn. 19 lutego 1945, 3-ch niżej wymienionych: Machnacz Mikołaj Mikołaj 1926 ur. Rorbacz, pow. Baran. Żuk Wincenty Jan 1926 ur. Dachruszczyzna, zam. maj. Derce, pow. Baran. Bielawski Włodzimierz Cyprian 1922 ur. Mińsk Lit. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. nr 207 T.W. Dezerterzy w dniu 19 lutego 1945, z kompanii karnej; 1. Żukowski Wacław kpr. 2. Hajdus Mieczysław szer. 3. Fadajew Jerzy szer. 4. Ćwiertowski Stanisław szer. 5. Raczyński Władysław szer. 6. Kloc Stanisław szer. 7. Stach Franciszek szer. 8. Królikowski Władysław plut. 9. Wojtysik Józef plut. 10. Stal Mieczysław szer. 11. Król Jan szer. 12. Kaczkanik Aleksander szer. 13. Kaczkowski Feliks szer. 14. Julkiewicz Michał szer. Postanowienie z dn. 26 kwietnia 1945 [1945.04.26]. Oficer śledczy postanowił: postępowanie karne do czasu ujęcia sprawców zawiesić; uznać ich za dezerterów. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury – Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii – Halski chor. Meldunek o wypadku dezercji w dn. 19.II.45r. [1945.02.19], w drodze do 4-tej dywizji piechoty zbiegli: Magdysz Dymitr Jana (?) 1913 Wiesen Henryk Ignacego 1919 Bielawski Włodzimierz Cyprian 1922 z 3-ciej kompanii karnej. Komendantem eskorty był chor. Kulesza i 2-ch szer. podpisał d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 162 T.W., 23.III.45r. [1945.03.23]. Postanowienie o uznaniu szer. Magdysza Piotra, s. Jana, szer. Wiezena Henryka, s. Antoniego, i szer. Bielawskiego Włodzimierza, s. Cypriana dezerterami w dniu 19 lutego 1945, we Flatowie, w drodze do 4 Dyw. Piechoty, z kompanii karnej pod dowództwem chor. Kuleszy. Postanowienie datowane 5 maja 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 6.V.45 r. [1945.05.06]. dopisek innym charakterem: chor. Kulesza ukarany 5-dniowym aresztem domowym z potrąceniem 50% poborów. Rozkaz nr 065 z dn. 27.3.45 r. Osobny raport tej samej treści, o areczcie i potrąceniu 50%, podpisali: podpisli: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 321 T.W., 24.V.45r. [1945.05.24]. Raport-meldunek że w dniu 26.II.1945, na stacji kolejowej Szadek zbiegł: szer. Lewański Leon, s. Tomasza. Następnie, 28 lutego 1945, w miejscowości Flatow: strz. Karpowicz Piotr, s. Jana, i strz. Karpowicz Józef, s. Jana z 2-giej kompanii ckm. dołączona Lista imienna z danymi tych 3-ch dezerterów. podpisał: st. adiutant baonu /-/ Zoc, por., 2.III.45r. [1945.03.02]. tak i d-ca baonu ckm /-/ Apaczowski kpt., 18.III.45r. [1945.03.18]. Meldunek o wypadku dezercji w dn. 6.III.45r. [1945.03.06], w drodze do 4-tej dywizji piechoty zbiegli: Magdysz Dymitr Jana (?) 1913 Wiesen Henryk Ignacego 1919 Bielawski Włodzimierz Cyprian 1922 podpisał d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 162 T.W., 23.III.45r. [1945.03.23].

Postanowienie o uznaniu za dezertera Szopika Władysława w dniu 25 lutego 1945, z miejsca postoju 3-go baonu, 3-go Zapas. P.P. podpisał: oficer śledczy Prokuratury Wojskowej przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. 25 kwietnia 1945 [1945.04.25] “Zatwierdzam“ wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, por., 25.IV Raport-meldunek że w dniu 11.III.1945, w m. Deutsch-Krone zbiegli: plut. Biernat Tadeusz, s. Edmunda, rocznik 1919, z 6 dyw. piech. szer. Urban Marian, s. Franciszka, rocznik 1924, z 6 dyw. piech. z 2-giej kompanii baonu moźdz., pod dowództwem (sierż. czy chor.?) Góry, podczas kąpieli. dołączone dane osobowe dezerterów. na osobnej kartce podpisał też dowódca baonu /-/ Domnin, por. 12.III.1945 r. [1945.03.12]. dopisek L. Królikowskiego, po rosyjsku, z datą 12.3.45, podpis nieczyt. na osobnych formularzach: • Biernat Tadeusz, s. Edmunda – baon rozdzielczy, 2-ga kompania, zmobilizowany przez RKU Przemyśl, 27.VIII.1944 ur. wieś Dziewany, gm. i pow. Koło n/Wartą, domowy adres: Przemyśl, ul. Rynek 9, żonaty, Józefa c. Józefa, i dziecko 3 lata. • Urban Marian, s. Franciszka – baon rozdzielczy, 2-ga kompania, zmobilizowany przez RKU Przemyśl, 5.IX.1944, ur. wieś Bachów, gm. Babice, pow. Przemyśl, domowy adres: wieś Nienadowa, gm. Dubicko, pow. Przemyśl kawaler, matka Maria. Postanowienie o uznaniu szer. Deca Piotra dezerterem w dniu 13 marca 1945. Postanowienie datowane 25 kwietnia 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer por., 25.IV. Postanowienie o dezercji w dniu 3 marca 1945 r., w okolicy Falkenburga, wydane 4 maja 1945 [1945.05.04]; zdezertowali następujący karni: 1. Trefiłow Stefan, s. Jefrema szer. 2. Dors Jan, s. Elijasza szer. 3. Śliwiński Heronim s. Karola szer. 4. Atamaniuk Leon s. Mikołaja szer. 5. Artiomkin Piotr, s. Jana kpr.. 6. Dyński Tadeusz, s. Michała szer. 7. Olek Wacław, s. Władysława szer. 8. Gałęza Tadeusz, s. Władysława szer. 9. Gołębiowski Leon, s. Adama szer. 10. Andruszkiewicz Jan, s. Stanisława szer. 11. Mazur Jan, s. Józefa szer. [Na osobnej kartce, ołówkiem: Mazur Jan, szer., rocznik 1921, miejsce urodzenia Grodno, ul. Próżna 19, miejsce zamieszkania: Zelwa, pow. Wołkow; podpisał d-ca komp. – H. Osiński, por.] Oficer śledczy postanowił: postępowanie karne do czasu ujęcia sprawców zawiesić; uznać ich za dezerterów. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury – Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii – Halski chor. Dezerterzy w dniu 7 marca 1945 [1945.03.07]: 1. Stawiński Stanisław plut. 2. Lech Tadeusz st. strz. 3. Stankiewicz Roman strz. 4. Szablewski Stanisław strz. 5. Trąbka Stanisław strz. 6. Mikiticz Michał strz. 7. Bzdziuk Stefan strz. 8. Bikielnicki Michał strz. 9. Furman Antoni strz. 10. Bojko Benedykt strz. 11. Bednarski Wacław strz. 12. Sztychler Zbigniew kpr. 13. Sztajnerd Mieczysław kpr. 14. Drygiel Jan kpr. Postanowienie o uznaniu za dezerterów i o zawieszeniu postępowania do czasu wykrycia i ujęcia ich bo do dnia dzisiejszego [4 maja 1945; 1945.05.04] żaden z wymienionych nie wrócił do swej jednostki. Podpisał wiceporkurator 1 Armii W.P. – Halski, chor. oficer śledczy Wojskowej Prokuratury – Sienkiewisz [Wsiewołod], por. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY Postanowienie o uznaniu następujących żołnierzy, o nazwiskach: 1. Stawiński Stanisław, plut., 2. Lech Tadeusz, plut., 3. Stankiewicz Roman, strzel., 3. Szabłowski Stanisł., strzel., 5. Trąbka Stanisław, strzel., 6. Mikiticz Michał, strzel.,, 7. Bzdziuk Józef, strzel., 8. Bikielnicki Michał, strzel., 9. Furman Antoni, strzel., 10. Bojko Benedykt, strzel., 11. Bednarski Wacław, strzel., 12. Sztychler Zbigniew, kpr, 13. Sztajnerd Mieczysł., kpr, 14. Drygiel Jan, kpr, dezerterami w dniu 7 marca 1945. Postanowienie datowane 4 maja 1945, podpisał oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor. Postanowienie o dezercji w dniu 9 marca 1945 r., w okolicy Deutsch-Krone, wydane 6 maja 1945 [1945.05.06]; z grupy 32 żołnierzy zdezertowało 10-ciu: 1. Cepek Jan, s. Franciszka szer. 2. Kamiński Jan, s. Piotra szer. 3. Jasiukow Piotr, s. Tymofieja st. sierż. 4. Frankiewicz Eugeniusz, s. Franc. st. strz. 5. Śliwa Antoni, s. Jana wachm. 6. Kąsica Zygmunt, s. Ignacego szer. 7. Banaszek Zdzisław, s. Józefa szer. 8. Malic [Malik?] Czesław, s. Franc. szer. 9. Pierczyk Franciszek, s. Dominika szer. 10. Staniszewski Jan, s. Adolfa szer. Postępowanie karne do czasu ujęcia sprawców zawiesić; uznać ich za dezerterów. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury – Sienkiewicz [Wsiewołod], por. Postanowienie o obydwu szer. Biernata Tadeusza, syna Edmunda, postępowanie karne umorzyć, szer. Urbana Mariana , s. Franciszka, uznać za dezertera, w dn. 12 marca 1945. Postanowienie datowane 4 maja 1945, podpisał oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 5.05.45 [1945.05.05]. W załączeniu przesyłam postanowienie w sprawie dezercji szer. Urbana i szer. Biernata – do wiadomości. wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor. 11.05.45r. [1945.05.11]. Raport-meldunek o dezercji w dn. 12.III. 1945r. Mazura Mariana, s. Józefa z 1-szej komp. karnej, w grupie 50 karniaków, pod dowództwem ppor. Gerasimowa i 4-ch szer. 12.3.45r. zatrzymali się na noc w majątku odległym od szosy do Grajfenbergu o [zdjęcie]¢_50m [kilkaset m., niem. Greifenberg, dziś pol. Gryfice, na Pomorzu, ok. 21 km od Bałtyku]. Wówczas spostrzeżono brak 4-ch karniaków. Nazajutrz poszukiwano brakujących. Poszukiwano też w pobliskim lesie. Niemcy otworzyli ogień i rozpoczęła się walka w której zginęło 3-ch i 1 został ranny. ...itd. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Karta mundurowa Mazura Mariana s. Józefa, 1922, ur. Zelwa, podpisana przez d-cę kompanii /-/ H. Osińskiego, por. Raport-meldunek o dezercji w dn. 12.III. 1945r. Mazura Mariana, s. Józefa z 1-szej komp. strzeleckiej, w czasie przemarszu na nowe miejsce postoju [niem. Deutsch-Krone, pol. Wałcz, na Pomorzu]. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. Raport-meldunek o dezercji w dn. 13–16 marca 1945r. [1945.03.13-16] Wojtkiewicz [zdjęcie]¢ Józef 1909 plut. odłączył się od swego plutonu do oddziału chorych chor. Rensza Czesława, lecz nie przybył na miejsce. Posiadał ze sąbą broń P.P.Sz nr 673. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 175 T.W. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Raport-meldunek że 14 marca 1945 [1945.04.06] zdezerterował: szer. Dec Piotr Michał 1898, ur. i zam. Milno, pow. Zborów. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. 10.IV.1945 r. J.S. inny raport: podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 226 T.W., nosi ręcznie wpisaną datę 10.IV.45 r., i wykonany jest dla oficera śledczego przy 3 Zapas. P.P. Raport-meldunek że 15 marca 1945 zdezerterował: Wasiukiewicz Mieczysł. Konstanty 1908 ur. Dynaburg, Łotwa W czasie przemarszu do 3-ciej i 6-tej Dywizji Piechoty był konwojentem w kopmanii dowodzonej przez chor. Przydrygę Feliksa. Otrzymał rozkaz by przyprowadził 2-ch strzelców którzy zostali w tyle. Odszedł i nie wrócił. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. 4.IV.1945 r. J.S. Rapotr-meldunek o dezercji w dn. 17 marca 1945r. Jarkowski Edward Lucjan 1926 szer. z kompanii karnej 3-go Zapas. P.P. przybyły tu 11 marca 1945 na okres 1 mies. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 177 T.W. Raport-meldunek o dezercji w dn. 18 marca 1945r. Granat Czesław Aleksander 1922 szer. Paśnikowski Franc. Stanisław 1928 szer. Jackiewicz Marian Józefa 1918 szer. z 3-go Zapas. P.P. do 4 Dywizji Piechoty. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor., 28.III.1945 r. J.S. [1945.03.28] Postanowienie o uznaniu szer. Michałka Władysława i szer. Gawronka Jana dezerterami w dniu 13 marca 1945, z 1-szej komp. baonu rozdzielczego, d-cy komp. – por. Milewskiego, w drodze z miasta Deutsch-Krone (Wałcz) do nowego miejsca postoju w Regenwalde (dziś Resko, na Pomorzu). Zeznawał jedyny świadek tej sprawy – sierż. Szeregot Stanisław – szef 1 komp. baonu rozdzielczego. Postanowienie datowane 5 maja 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., [zdjęcie]¢.V.45 r. Pismo: W związku z toczącym się w wojskowej prokuraturze 1 Armii sprawy przeciwko st. strz. Wasilewskiemu Janowi, s. Grzegorza, ur. w 1912, podejrzanemu o dezercję z Waszego pułku w dniu 13 marca 1945 r. – proszę o nadesłanie nam wyciągu z ewidencji, wyciągu z księgi kar i pochwał, charakterystyki służbowej, oraz rysopisu wzmiankowanego Wasilewskiego. itd. wiceprokurator wojskowy /-/ Halski kpt. wyk. Finkielsztejn, chor., 13.06.45r. M.S. [1945.06.13]. Meldunek o dezercji żołnierzy podczas przemarszu, 12–15 marca 1945 [1944.03.12-15]: Lp. Nazwiskoi imię Imię ojca Rocznik Stopień z grupy do 1 Dywizji 1. Lech Tadeusz Józef 1925 st. strz. 2. Stankiewicz Roman Józef 1920 szer. 3. Szarbiewski Stanisław Jan 1908 szer. 4. Stawiński Stanisław Ludwik 1920 szer. 5. Trąbka Stanisław Mikołaj 1918 szer. 6. Mikiticz Michał Ignacy 1910 szer. 7. Bzdziuk Józef Michał 1922 szer. 8. Zikielnicki Michał Ignacy 1923 szer. 9. Furman Antoni Piotr 1911 szer.

z grupy do 2 Dywizji 1. Bojko Benedykt 2. Bednarski Wacław

Józef Marian

1919 szer. 1917 szer.

z grupy do 3-ciej Dywizji 1. Sztycaler Zbigniew Marian 1926 kpr. 2. Sztajnerd Mieczysław Stanisław 1921 kpr. 3. Drygiel Jan Aleksander 1926 kpr.


DEZERTERZY Wykaz szeregowych odsta=ych z otrzymanego uzupe=nienia z 3-go Zapas. Pu=ku Piechoty 1. z grupy 669 otrzymanej w dniu 23.3.45r }1945.03.23| 26 szeregowych& 1. Stichulski Franciszek s. Romana plut. 2. Chłopecki Bronisław s. Józefa –"– 3. Charo Paweł s. Mariana –"– 4. Szamotulski Antoni s. Konstantego szereg. 5. Sawicki Piotr s. Michała –"– 6. Kotek Eliasz s. Jana –"– 7. Skórka Andrzej s. Szymona –"– 8. Leśniewski Kazimierz s. Michała –"– 9. Dutko Bolesław s. Bolesława –"– 10. Jaszczyński Michał s. Michała –"– 11. Adaśko Zbigniew s. Józefa –"– 12. Cenian Walenty s. Pawła –"– 13. Chilczuk Grzegorz s. Stefana kpr. 14. Giedroicz Julian s. Michała szer. 15. Giruc Wacław s. Edwarda –"– 16. Jodziewicz Alfons s. Szymona –"– 17. Giedroicz Paweł s. Feliksa –"– 18. Kolba Leonard s. Adolfa –"– 19. Klnicki Michał s. Bazylego –"– 20. Molarczyk Michał s. Józefa –"– 21. Rabaziński Władysław s. Semona –"– 22. żukowski Zenon s. Antoniego –"– 23. Kielmowicz Szojel s. Izaaka plut. 24. Pietrzeba Stefan s. Władysława szer. 25. Malinowski Antoni s. Walerego ułan 26. Poznański Kamel s. Błażeja szer. 2. z grupy 404 otrzymanej w dniu 23.3.45r }1945.03.23| 7 szeregowych& 1. Ostrowski Tadeusz s. Antoniego sierż. 2. Złotkiewicz Henryk s. Józefa szer. 3. Czepuro Wacław s. Nikafora –"– 4. Gerstun Józef s. Henryka –"– 5. Morlak Tadeusz s. Tobiasza plut. 6. Olsiewicz Tadeusz s. Nadziei kpr. 7. Adamowicz Adam s. Ludwika szer. (-( Radzichowski por., szef IV oddzia=u. za zgodno>:& Katz pchor., szef Kancelarii IV Oddzia=u.

1911 1925 1920 1907 1908 1915 1919 1923 1924 1923 1924 1920 1914 1920 1906 1926 1922 1925 1921 1901 1924 1924 1906 1926 1925 1915

1913 1908 1910 1913 1916 1916 1910

Podaje si" spis /o=nierzy zatrzymanych przez 3 Pu=k }nieczyt.| z 18 pp& 1. Procak Józef s. Michała szer. 1919 2. Rejnad Henryk s. Edwarda –"– 1903 3. Mielnik Mieczysław s. Władysł. –"– 1928 4. Szakiel Józef s. Dona_ –"– 1923 5. Kolanko Adolf s. Tomaasza –"– 1923 6. Miedlak Augustyn s. Józefa –"– 1925 z 16 pp& 1. Witowski Józef s. Michała szer. 1901 2. Nanowski Michał s. Aleksandra –"– 1896 (-( Sielecki pp=k. gw., szef sztabu 6 PP (-( Radzichowski por., szef IV Oddzia=u za zgodno>:& Podstawski ppor., szef kancelarii IV Oddzia=uzrejestrowano& 17.04.1945 }1945.04.17|dopisek& 2p }pomocnik|, do wykonania, LKr[likowski, 17.4.45 }1945.04.17| W dniu 28.III.1945r. powrócił z podróży służbowej chor. Chorzelewski który konwojował ludzi do 1-szej, 2-giej, i 3-ciej Dywizji Piechoty, i zameldował że w dniach 12–15.III.1945r. zdezertowało mu 14 wyżej wymienionych szeregowych. Wg jego zeznań, ludzie ci mieli odłączyć się i pójść do swych macierzystych jednostek podpisał d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński ppor., nr 208 T.W. Ale w innym raporcie, w postaci tabeli, gdzie i pozostałe dane o dezerterach, że ci zdezertowali w dniach 7–8 marca 1945 [1945.03.07-08]. I są różnice w kolejności pierwszych 4-ch, i pisowni dwóch nazwisk: Szablewski [lub Szabiewski( – Szarbiewski, Sztycler – Sztychler. Postanowienie o uznaniu szer. Granata Czesława, syna Aleksandra, szer. Pasnikowskiego Franciszka, syna Stanisława, i szer. Jackiewicza Mariana, syna Józefa dezerterami w dniu 18 marca 1945, z 3-ciej samodzielenj kompanii karnej. 28-miu karniaków prowadził chor. Kulesza. W sztabie 1 Armii Kulesza dowiedział się, że 4-ta Dywizja Piechoty znajduje się w rejonie Kołobrzegu i przydzielony oficer zaprowadzi ich do 10-go Pułku, gdzie zda żołnierzy.

Oficer ów nie stawił się, chor. Kulesza, nocą, szukał 10-go Pułku, i w tym czasie zbiegło mu 3-ch karniaków. Wniosek o ukaranie chor. Kuleszy 8-dniowym aresztem domowym. Postanowienie datowane 16 kwietnia 1945, podpisał oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, por., 16.IV.45 r. [1945.05.06]. Postanowienie o uznaniu kpr. Kasperka Bolesława, kpr. Wojtalika Mariana, i szer. Surmę Jana dezerterami w dniu 20 marca 1945, pod dowództwem chor. Lachowicza, w czasie oczekiwania na kąpiel w łaźni gdzie, w tym czasie, kąpali się podoficerowie i szeregowcy z batalionu szkolnego. Wniosek o ukaranie chor. Lachowicza Mieczysława za brak nadzoru. Postanowienie datowane 5 maja 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 6.V.45 r. [1945.05.06]. W osobnym raporcie o ukaraniu chor. Lachowicza 4-dniowym aresztem domowym, z potrąceniem 50% poborów za każdy dzień aresztu, za dezercję wymienionych 3-ch: szer. Szurmy Jana, kpr. Kasperka Bolesława i kpr. Wojtalika Mariana. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. (podpis czytelny). szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. 13.IV.1945 r. J.S. Raport-meldunek o dezercji 3-ch poniżej wymienionych – 1945.03.30... Kasperek Bolesław Józef 1923 Wojtalik Marian Stanisław 1926 Surma Józef Antoni 1922 wg. jednego źródła – 1945.03.30, w miejscu postoju, a wg. drugiego źródła – 1945.03.21, w Regenwalde, z podejrzeniem że może wrócili do innych pododdziałów. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr 164 T.W. 23.III.45r. Powiadomienie o przesłaniu postanowienia w sprawie dezercji: Kasperka Bolesława, Wojtalika Mariana, i Surmy Jana, z wnioskiem o ukaranie chor. Lachowicza. wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ [M.] Halski, chor. nr 01483/pr 203, 11.05.45r. M.S. dopisek innym charakterem: [Lach.] ukarany 4-dniowym aresztem domowym. Postanowienie o obydwu plut. Łukasiewicza Mariana, s. Czesława, i kpr. Czujowskiego Jana, s. Antoniego, z 7 kompanii, 3 baonu uznać za dezerterów, w dn. 22 marca 1945, zaś d-cę plut. – chor. Grzebienia Zygmunta ukarać w drodze dyscyplinarnej za nienalażyte zorganizowanie kwater. Postanowienie datowane 6 maja 1945, podpisał oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 6.05.45 [1945.05.06]. dopisek: chor. Grzebień ukarany 5-dniowym aresztem domowym. Rozkaz nr. 065 z dn. 27.3.45 r. Wykonano /-/ 27.III.45. Wniosek do d-cy pułku, ppłk. Orłowa o przesłanie rysopisu, wyciągu z księgi kar i pochwał, w związku z doniesieniem o dezercji Burzyckiego Stefana. podpisał: wiceprokurator wojskowy /-/ Skulbaszewski, kpt. 25 marca 1945 r., nr 0704/pr 172 [1945.03.25] wyk. dr. [drukarz] Landa, chor. Raport-meldunek że 1 kwietnia 1945 [1945.04.01] zdezerterowali: kpr. Misztak Adam, s. Mariana, ur. 1927, Czabrowka pow. Kopycz. zam. Wasikowce; Kopyczyńce kpr. Woronecki Jan, s. Antoniego, ur.1904, Koninsk, pow. Tarnopol. podpisali: d-ca pułku /-/ L. Orłow, ppłk. dypl. (podpis czytelny) szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. 8.IV.1945 r. J.S. W odpowiedzi na pismo Nr 07289pr 177, z dnia 26 marca 1945, w załączeniu przesyłasię akta dochodzeń w sprawie dezercji sierż. Tenenbaum Eugeniusza z 1-szej kompanii fizylierów. podpisał d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk., szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY wyk. Forgacz ppor., 3.IV.1945r. J.S. Postanowienie o uznaniu szer. Wachnacza Mikołaja, i szer. Żuka Wincentego dezerterami w dniu 29 marca 1945. Postanowienie datowane 25 kwietnia 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer por. Pismo w sprawie dezercji ppor. Stacherskiego [bez bliższych danych] z 4-tej samodzielnej kompanii karnej, przybyłego tam w marcu lub kwietniu 1945, na terytorium niemieckim. podpisał: wojskowy prokurator Okręgu Poznańskiego /-/ Świątkowski, ppłk. dypl. [zdjęcie]¢ lipca 1945, zarejestrowano 5.08.1945 [1945.08.05]. Raport-meldunek o dezercji 2-ch niżej wymienionych: Machnacz Mikołaj Mikołaj 1926 Żuk Wincenty Jan 1926 podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor., nr 164 T.W. 31.III.45r. J.S. Postanowienie o uznaniu kpr. Misztaka Adama, s. Mariana, i kpr. Woroneckiego Jana, s. Antoniego dezerterami w dniu 1 kwietnia 1945 [1945.04.01], przydzielonych 31 marca 1945, przez d-cę kompanii – chor. Dąbrowieckiego, do 4-go plutonu pod d-cą chor. Lachowicza Mieczysława. także, wystąpić z wnioskiem o ukaranie chor. Lachowicza za niedbalstwo w organizacji poszukiwania dezerterów. Postanowienie datowane 2 maja 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, por., 6.V.1945 [1945.05.06]. dopisek innym charakterem: chor. Lachowicz ukarany 3-dniowym aresztem domowym z potrąceniem 50% poborów. Pismo w sprawie dezercji kpr. Kraśnickiego, s. Franciszka i 8-miu towarzyszy z batalionu rozdzielczego 3-go Zapas. P.P. Przy okazji, że karta ewidencyjna na dezertera Menausa Jana, syna Tomasza wypełniona została nieczytelnie. podpisał: podprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, kpt. wyk. Szczerski, por. nr 03153/pr 275 3.04.45r. M.S. Ponaglenie o nadesłaniu karty ewidencyjnej na dezertera Menausa Jana podpisał: podprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, kpt. wyk. Fels, ppor., nr 03222/pr 275 15.08.45 Li [1945.08.15]. Raport-meldunek o dezercji w dniu 6 kwietnia 1945 [1945.04.06]: szer. Kośnikowski Władysław, syn Stefana, 1909 d-ca pułku /-/ [L.] Orłow, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, por, Postanowienie o uznaniu szer. Kośnikowskiego Władysława dezerterem w dniu 6 kwietnia 1945. Tego dnia, rozkazem d-cy pułku, d-ca 1-szej kompanii 1-go baonu – kpt. Borowlow – zdał pompanię por. Gąsiorowi. Postanowienie datowane 25 kwietnia 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer por., 25.IV. Raport-meldunek że 6 kwietnia 1945 [1945.04.06] zdezerterowali: kpr. Zieliński Wiesław Jarosław 1927, ur. i zam. Jarosław, kpr. Zając Zygmunt Antoniego 1923, ur. i zam. Jarosław. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. 10.IV.1945 r. J.S.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Dwa raporty-meldunki o dezercji w dniu 8 kwietnia 1945: • pierwszy, nazwiska idą w kolejności: 1. Gurynowicz Bolesław Jan 1926 ur. i zam. Trokiele 2. Herman Zbigniew Jan 1924 ur. i zam. Jarosław 3. Jagielski Józef Mateusz 1900 ur. Palikije podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk. dypl. (podpis czytelny) szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. nr 223. T.W. Dobito dodatkowo 1 egz. dla oficera śledczego przy 3-cim Zapas. P.P. • drugi, nazwiska idą w kolejności: 1. Herman Zbigniew Jan 1924 ur. i zam. Jarosław 2. Gurynowicz Bolesław Jan 1926 ur. i zam. Trokiele 3. Jagielski Józef Mateusz 1900 ur. Palikije podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. (podpis czytelny) szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. 13.IV.1945 r. J.S. Pismo w sprawie nazwiska dezertera Morawka Adam, czy Murawski Adam, wśród 32 zbiegłych, na liście z 14 kwietnia 1945, zapytuje viceprokurator wojskowy /-/ Winawer kpt. wyk. Szczerski, por. 24.9.45r. MS. [1945.09.24]. nr 03842 Postanowienie o uznaniu kpr. Hermana Zbigniewa, kpr. Gurynowicza Bolesława, i szer. Jagielskiego Józefa dezerterami w dniu 8 kwietnia 1945, z 1-szej komp. baonu rozdzielczego, [d-cy komp. – por. Milewskiego], d-cy drużyny – Pokory Władysława. Postanowienie datowane 5 maja 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, por., 6.V.45 r. [1945.05.06]. Postanowienie o uznaniu kapr. Maczugi Tadeusza dezerterami w dniu 15 kwietnia 1945, z komp. szkolnej moździerzy, dowodzonej przez por. Wasinowa. Maczuga symulował chorego i zbiegł gdy inny wzięli udział w nabożeństwie. Postanowienie datowane 5 maja 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 6.V.45 r. [1945.05.06]. Postanowienie o uznaniu kpr. Maliszewskiego Józefa, syna Józefa dezerterem w dniu 19 kwietnia 1945, w czasie wymarszu 3 Zapas. P.P. z Regenwalde na nowe miejsce postoju [Wandliz]. z 5-tej kompanii, 2-go baonu, 3-go Zapas. P.P. Postanowienie datowane 6 maja 1945, podpisał oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 6.V.45 r. [1945.05.06]. Postanowienie o uznaniu szer. Wybrańca Aleksandra, syna Józefa, dezerterem w dniu 24 kwietnia 1945, z 7-mej kompanii, 3-go baonu, w czasie przemarszu 3 Zapas. P.P. z Güstebiese do mostu na Odrze. Postanowienie datowane 6 maja 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ [M.] Halski, chor., 6.V.45 r. [1945.05.06]. Postanowienie o uznaniu plut. Gadułę Mariana, syna Józefa, dezerterem w dniu 26 kwietnia 1945, w drodze z Alttranft [Alt-Ranft] na nowo wyznaczone miejsce pułku w Wandliz. W grupie 9-ciu żołnierzy pod dowództwem chor. Lachowieckiego, Gaduła zasugerował zepsucie się roweru, został w tyle, i zbiegł. Wniosek o ukaranie chor. Lachowieckiego. Postanowienie datowane 5 maja 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 6.V.45 r. [1945.05.06]. dopisek innym charakterem: chor. Lachowiecki ukarany 3-dniowym aresztem domowym. Rozkaz nr 094 z dn. 3.5.45 r. jeszcze innym charaketrem: Wykonano, 3.V.1945 /-/ [L. Królikowski?].


DEZERTERZY Pismo: Do oficera śledczego Prokuratury Wojskowej 1 Armii przy 3-cim Zapas. P.P. W załączeniu przesyłam odpis meldunku o dezercji na sierż. Wojtasika Józefa s. Adama. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. nr 260 T.W. [zdjęcie]¢ kwietnia 1945 Postanowienie o uznaniu szer. Jakubowicza Stefana, s. Michała, szer. Szocika Kazimierza, s. Wnicentego szer. Bielawskiego Włodzimierza, s. Cypriana dezerterami w dniu 29 kwietnia 1945 [w mjsc. nie wykaz. – Wasdorf], z 2 kompanii batalionu szkolnego pod dowództwem ppor. Dawidiuka, i d-cę plutonu – plut. Cyglera Jana. A w punkcie nr 4 Postanowienia, wniosek o ukaranie w drodze dyscyplinarnej, ppor. Dawidiuka Michała i plut. Cichockiego Karola (?!)... Cyglera! Postanowienie datowane 6 maja 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor., 6.V.45 r. [1945.05.06]. dopisek innym charakterem: ppor. Dawidiuk ukarany naganą. Rozkaz nr 096 z dn. 7.5.45 r. Wykonano 7.V. 1945 /-/ [nieczyt., Królikowski?]. Postanowienie o uznaniu kapr. Furtaka Czesława, s. Ignacego, kpr. Czaplińskiego Wacława, s. Lenarda, szer. Miszkowa Jana, s. Michała, dezerterami w dniu 2 maja 1945, z grupy 99 żołnierzy pracujących na składach 1-go Frontu Białoruskiego. Postanowienie datowane 21 czerwca 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ [M.] Halski, kpt., 30.08.45 r. [1945.08.30]. Pismo: Do oficera śledczego Prokuratury Wojskowej 1 Armii. Załączony akt dochodzeń w sprawie dezercji szer. Michłek Władysława, i szer. Gawrońskiego Jana z 3 Zapas. P.P. – przesyłam do dalszego postępowania. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. (podpis czytelny) szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. 4.05.1945 r. [1945.05.04]. ręcznie: 0792, data: 5.05.45.

17. Wybrańca Aleksandra 18. Maliszewskiego Józefa Także, w punkcie 4: wystąpić z wnioskiem do dowódcy 3-go Zapas. P.P. o ukaranie por. Gąsiora według swego uznania. podpisał: oficer śledczy Wojskowej Prokuratury /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. Postanowienie o uznaniu szer. Schlachersa Abrama, s. Abrama, dezerterem w dniu 14 maja 1945, w czasei wymarszu 3-go Zapas. P.P. z mjsc. Melchow na nowe miejsce postoju. Postanowienie datowane 5 czerwca 1945, podpisał oficer śledczy Prokuratury Wojskowej 1 Armii, przy 3-cim Zapas. P.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod], por. “Zatwierdzam” wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, chor. Pismo w sprawie dezertera o nazwisku: Jamry Józef, syn Walentego, ur. 30 czerwca 1923 w Ligocie podpisał: wojskowy prokurator 4-tej D.P. /-/ Panas ppor. wyk. P.E. (kto ?!), dn. 19.10.45. [1945.10.19]. Postanowienie o niewykonaniu postępowania karnego przeciwko plut. Kozak Stanisławowi, s. Pawła dezerterowi z 3 Zapas. P.P., 3-go baonu podpisał prokurator Wojskowej Prokuratury w Rzeszowie /-/ Matkowski C., mjr. 16.X.1945. [1945.10.16]. Postanowienie o niewykonaniu postępowania karnego przeciwko ogniomistrzowi Turek Julianowi, s. Antoniego, ur. 11.V.1910, który zdezerterował z waszej jednostki w pierwszej połowie lutego 1945. podpisał prokurator Wojskowej Prokuratury w Rzeszowie /-/ Matkowski C., mjr. 17.X.1945. [1945.10.17]. Meldunek do 5-ciu jednostek W.P. W ślad za pismem nr 0166/III z dnia 10.XII.1944r. melduję, że dezerter Woliński Józef szer. został doprowadzony przez patrolki szefa Informacji [Wojskowej], biura 4 N._._. [N.P._.?] majora Mawryna, do swej jednostki i został ukarany we własnym zakresie [zły język polski: we własnym zakresie dowódcy, J.D.]. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor., nr. 186, T. W. [zdjęcie]¢ grudnia 1944 [1944.12.?], 0224/III

1945.05.06 Cepek Jan plus 9-ciu innych żołnierzy . 1945.05.? [zdjęcie] z 2 kompanii batalionu rozdzielczego 3 Zapas. P.P. 1. Bergier Leon Klemens 1902 szer. 2. Filistewicz Wincenty Adam 1901 szer. 3. Gerber Jakob Piotr 1918 kpr. 4. Janiszewski Tadeusz Piotr 1926 st. szer. 5. Klementowicz Stanisław Antoni 1919 szer. 6. Wróblewski Bronisław Franciszek 1914 plut. 7. Seiepko Józef Piotr 1915 szer. ? Apanasiewicz Jan Antoni ? Kraśnicki Franciszek

1902 sierż. kpr., “i 8-miu innych żołnierzy”

Postanowienie o dezercji [bez daty i miejsca wypadków], wydane 7 maja 1945 [1945.05.07] dla 1. Łukasiewicza i Czujowskiego 2. Stawińskiego Stanisława i 13 towarzyszy 3. Kukowskiego Stanisława i 13 towarzyszy 4. Trefiłowa i 10 towarzyszy 5. Geresimowa por. 6. Simoczenki Władysława 7. Wasiukiewicza Władysława 8. Cepka Jana i 9 towarzyszy 9. Wojtkiewicza Edwarda 10. Misztaka i Woronieckiego 11. Michałka i Gawrońskiego 12. Maczugi Tadeusza 13. Hermana, Gurynowicza i Jagielskiego 14. Magdysza Dymitra i 2 towarzyszy 15. Jakubowicza i Szocika 16. Gaduły Mariana J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY Dowódcy byli karani gdy ich podwładni dopuścili się dezercji: Notatka 4 ... w sprawie dezercji Kasperka Bolesława, Wojtalika Mariana, i Surmy Jana, z wnioskiem o ukaranie chor. Lachowicza Mieczysława zgodnie z p. 3 przesłanego Wam postanowienia. podprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Winawer, kapitan 1945.05.31, zarejestrowano 1945.06.02 nr 01852/pr. 203 Notatka 5 ...w sprawie dezercji Schlajchera Abrama z wnioskiem o ukaranie ppor. Hamada i por. Danczaka zgodnie z p. 3. wymienionego postanowienia. wiceprokurator wojskowy 1 Armii /-/ Halski, kapitan, wykonał: Tadanier, st. sierż. nr 02052/pr 449, dn. 1945.06.09 3) Wystąpić z wnioskiem do d-cy Zapasowego PP. o ukaranie ppor. Hamada [Gustawa] i ppor. Danczaka [Stanisława] za brak kontroli ludzi, według swego uznania. oficer śledczy /-/ Sienkiewicz, por. w tekście: ...na zajście nalieżytej uwagi...

Wyciągi z postanowień Postanowienie 4) Wystąpić z wnioskiem do d-cy 3-ciego Zapasowego P.P. o ukaranie por. Gąsiora według swego uznania [za dezercję 14 żołnierzy, wymienionych z nazwisk, z dn. 19 lutego 1945 – 1945.02.19] oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1-szej Armii W.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod] por. “Zatwierdzam.” wiceprokur. wojsk. 1-szej Armii W.P. /-/ Halski, chor. m.p. 1-szej Armi, dnia 26 kwietnia 1945. Postanowienie 3) Wystąpić z wnioskiem do d-cy Zapasowego PP. o ukaranie chor. Lachowicza za niedbalstwo w organizacji poszukiwania dezerterów z pułku: kpr. Mistaka [Adama, s. Mariana] i [kpr.] Woronieckiego [Jana s. Antoniego, z 1945.03.31] 8-dniowym aresztem domowym. oficer śledczy Wojskowej Prokuratury /-/ Sienkiewicz, por. “Zatwierdzam”. wiceprokurator wojskowy 2 Armi W.P. /-/ Winawer, por. miejsce postoju 1 Armi W.P., dnia 2 maja 1945. Postanowienie 4) wystąpić z wnioskiem do d-cy 3-ciego Zapasowego Pułku o ukaranie chor. Chorzelewskiego według swego uznania [za dezercję 14 żołnierzy, wymienionych z nazwisk, z dn. 7 marca 1945 – 1945.03.07]. oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1-szej Armii W.P. /-/ Sienkiewicz [Wsiewołod] por. “Zatwierdzam.” wiceprokur. wojsk. 1-szej Armii W.P. /-/ Halski, chor. m.p. 1-szej Armi, dnia 4 maja 1945. Postanowienie 4) wystąpić z wnioskiem do dowódcy 3-ciego Zapasowego Pułku o ukaranie por. Gerasimowa Gienatego [Gienadego] s. Stefana w drodze dyscyplinarnej, w ramach przysługujących dowódcy uprawnień za spowodowanie dezercji 10-ciu żołnierzy kompanii karnej. [za dezercję 10-ciu żołnierzy z 5 marca 1945 – 1945.03.05]. oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1-szej Armii W.P. /-/ Sienkiewicz por. “Zatwierdzam.” wiceprokur. wojsk. 1-szej Armii W.P. /-/ Halski, chor. m.p. 1-szej Armi, dnia 4 maja 1945. Postanowienie 4) Wystąpić z wnioskiem do dowódcy 3-go Zapas. P.P. o ukaranie chor. Kuleszę Jana, s. Bazylego, według swego uznania [za dezercję 3-ch żołnierzy: szer. Magdysza Dymitra, s. Jana, szer. Wizena Henryka, s. Antoniego, i szer. Bielawskiego Włodzimierza, syna Cypriana, 1945.02.19]. oficer śledczy Wojskowej Prokuratury /-/ Sienkiewicz por. m.p. 1 Armii, dnia 5 maja 1945.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Postanowienie 4) Wystąpić z wnioskiem do dowódcy 3-ciego Zapasowego Pułku o ukaranie chor. Lachowieckiego Stanisława według swego swego uznania. [za dezercję Gaduły Mariana, s. Józefa, w dniu 26 kwietnia 1945]. oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1-szej Armii W.P. /-/ Sienkiewicz por. “Zatwierdzam.” wiceprokur. wojsk. 1-szej Armii W.P. /-/ Halski, chor. m.p. 1-szej Armi, dnia 5 maja 1945. Postanowienie 4) Wystąpić z wnioskiem o ukaranie przez d-cę 3-ciego Zapasowego Pułku w drodze dyscyplinarnej według swego uznania ppor. Dawidiuka Michała, i plut. Cichockiego Karola [?!, raczej Cyglera z opisu wypadku] [za dezercję szer. Jakubowicza Stefana, i szereg. Szocika Kazimierza, z 2-giej kompanii Batalionu Szkolnego 3-go Zapasowego Pułku Piechoty 1 Armi W.P., 29 kwietnia 1945, około godz. 20-tej, pozostawionych w ogrodzie przyległym do budynku zakwaterowania]. oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1-szej Armii W.P. /-/ Sienkiewicz por. “Zatwierdzam.” wiceprokur. wojsk. 1-szej Armii W.P. /-/ Halski, chor. M.p. 1-szej Armi, dnia 6 maja 1945. Postanowienie 4) Wystąpić z wnioskiem do dowódcy 3-ciego Zapasowego Pułku o ukaranie w drodze dyscyplinarnej chor. Grzebienia Zygmunta [za dezercję plut. Łukasiewicza Mariana, syna Czesława, i kaprala Czujkowskiego Jana, syna Antoniego, w dniu 22 marca 1945]. oficer śledczy Wojskowej Prokuratury 1-szej Armii W.P. /-/ Sienkiewicz por. “Zatwierdzam.” wiceprokur. wojsk. 1-szej Armii W.P. /-/ Halski, chor. m.p. 1-szej Armi, dnia 6 maja 1945.


DEZERTERZY Wyciągi z rozkazów Wyciąg z rozkazu nr 053 z dn. 12.3.45r. [1945.03.12] o ukaraniu: Domnina Daniela por. Wyciąg z rozkazu nr 057 z dn. 19.3.45r. [1945.03.19] o ukaraniu: Domnina Daniela por. Wyciąg z rozkazu nr 058 z dn. 20.3.45r. [1945.03.20] o ukaraniu: Bazarnika Emila chor. Wyciąg z rozkazu nr 058 z dn. 20.3.45r. [1945.03.20] o ukaraniu: Lachowieckiego Miecz. chor. Wyciąg z rozkazu nr 059 z dn. 31.3.45r. [1945.03.21] o ukaraniu: Buczyńskiego [imię?] chor. Wyciąg z rozkazu nr 060 z dn. 22.3.45r. [1945.03.22] o ukaraniu: Mańkowskiego Ludw. por. Wyciąg z rozkazu nr 061 z dn. 23.3.45r. [1945.03.23] o ukaraniu: Krawczyka Władysława ppor. Gąsiora Stanisława por.

Wyciąg z rozkazu nr 076 z dn. 8.4.45r. [1945.04.08] o ukaraniu: Korniaka Eugeniusza chor.

Wyciąg z rozkazu nr 103 z dn. 18.5.45r. [1945.05.18] o ukaraniu: Kuleszy Jana chor.

Wyciąg z rozkazu nr 078 z dn. 10.4.45r. [1945.04.10] o ukaraniu: Marciniaka Jana ppor.

podpisali: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr., i d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. wyk. Przegaliński ppor.

Wyciąg z rozkazu nr 078 z dn. 10.4.45r. [1945.04.10] o ukaraniu: Zielińskiego Waldemara chor. Wyciąg z rozkazu nr 080 z dn. 12.4.45r. [1945.04.12] o ukaraniu: Zonca Aleksego por. Forgacza Jana ppor. Wyciąg z rozkazu nr 081 z dn. 13.4.45r. [1945.04.13] o ukaraniu: Nowickiego Jana chor. Krzemienieckiego J. ppor. Ciechana Stanisława ppor. Wyciąg z rozkazu nr 081 z dn. 13.4.45r. [1945.04.13] o ukaraniu: Gadzińskiego Edwarda chor. Wyciąg z rozkazu nr 084 z dn. 17.4.45r. [1945.04.17] o ukaraniu: Gąsiora Władysława por.

Wyciąg z rozkazu nr 062 z dn. 24.3.45r. [1945.03.24] o ukaraniu: Prysiażniuka Aleksandra ppor.

Wyciąg z rozkazu nr 089 z dn. 28.4.45r. [1945.04.28] o ukaraniu: Dawidiuka Michała ppor.

Wyciąg z rozkazu nr 064 z dn. 26.3.45r. [1945.03.26] o ukaraniu: Różańskiego Zbigniewa chor. Szymula Konstantego chor. Mickiewicza Jana chor.

Wyciąg z rozkazu nr 091 z dn. 30.4.45r. [1945.04.30] o ukaraniu: Wasinowa Nila por.

Wyciąg z rozkazu nr 065 z dn. 27.3.45r. [1945.03.27] o ukaraniu: Kuleszy Jana chor. Gąsiora Stanisława ppor. Grzebienia Zygmunta chor. Załuckiego Alberta kpt. Aczapowskiego Jana kpt. Wyciąg z rozkazu nr 067 z dn. 29.3.45r. [1945.03.29] o ukaraniu: Mameki Eugeniusza chor. Wyciąg z rozkazu nr 067 z dn. 29.3.45r. [1945.03.29] o ukaraniu: Cudnocha Stanisława chor. Wyciąg z rozkazu nr 071 z dn. 4.4.45r. [1945.04.04] o ukaraniu: Przydzygi Feliksa chor. Wyciąg z rozkazu nr 073 z dn. 5.4.45r. [1945.04.05] o ukaraniu: Zubkowa Piotra por. Wasinowa Nila por. Pańczuka Adama mjr. Wyciąg z rozkazu nr 074 z dn. 6.4.45r. [1945.04.06] o ukaraniu: Wojtkiewicza Edwarda chor..

Wyciąg z rozkazu nr 091 z dn. 30.4.45r. [1945.04.30] o ukaraniu: Gąsiora Władysława por. Wyciąg z rozkazu nr 091 z dn. 30.4.45r. [1945.04.30] o ukaraniu: Mameki Eugen. chor. Tomina Włodzim. chor. Leśnego Michała chor. Skorobochatego Ilję por. Rajkowicza Jana ppor. Wasiljewa Walent. ppor. Wyciąg z rozkazu nr 091 z dn. 30.4.45r. [1945.04.30] o ukaraniu: Mameki Eugeniusza chor. Zubowa Teodora chor. Goldszteina Bernarda por. Wyciąg z rozkazu nr 091 z dn. 30.4.45r. [1945.04.30] o ukaraniu: Wojtkiewicza Edwarda chor. Wyciąg z rozkazu nr 092 z dn. 1.5.45r. [1945.05.01] o ukaraniu: Krawczyka Władysława ppor. Śliwińskiego Bronisława chor. Wyciąg z rozkazu nr 095 z dn. 5.5.45r. [1945.05.05] o ukaraniu: Jankowskiego Kazimerza ppor.

Wyciąg z rozkazu nr 074 z dn. 6.4.45r. [1945.04.06] o ukaraniu: Szarłaja Jana kpt.

Wyciąg z rozkazu nr 095 z dn. 5.5.45r. [1945.05.05] o ukaraniu: ___kiego [Rubczyńskiego] Stanisława chor.

Wyciąg z rozkazu nr 074 z dn. 6.4.45r. [1945.04.06] o ukaraniu: Pawluka Jana chor.

Wyciąg z rozkazu nr 096 z dn. 7.5.45r. [1945.05.05] o ukaraniu: Dawidiuka Michała ppor. Abucewicza Kazimierza ppor. Zubkowa Piotra por.

Wyciąg z rozkazu nr 076 z dn. 8.4.45r. [1945.04.08] o ukaraniu: Dańczaka Stanisława ppor.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY Raport nr 1. Odpowiedź na pismo nr 051, z dn. 7 maja 1945r. Powiadamiam, że ukarałem: • Grzebienia, chor., 5-dniowym aresztem domowym z potrąceniem 50% poborów za każdy dzień, za dezercję Łukasiewicza i Czujkowskiego, • Kuleszę, chor. 8-dniowym aresztem domowym, za dezercję Żukowskiego i 13 towarzyszy, • Chorzelewskiego, chor., 6-dniowym aresztem domowym, za dezercję Stawińskiego i 13 towarzyszy, • Lachowicza, chor., 3-dniowym aresztem, za dezercję Misztaka i Woronieckiego, • Kuleszę, chor., 5-dniowym aresztem, za dezercję Magdysza, • Dawidiukowi, ppor., udzieliłem nagany za dezercję Jakubowicza i Szocika, • Lechowieckiego, chor., 3-dniowym aresztem, za dezercję Gaduły, wszystkich z potrąceniem 50% poborów za każdy dzień aresztu. Jednocześnie nadmieniam, że nie ukarałem por. Domnina i ppor. Gerasimowa, gdyż wymienieni ubyli z naszej jednostki, a mianowicie: por. Domnin do Oddz. Personal. 1 Armii W.P., a ppor. Gerasimow z 3 Kompanią Karną do 3 Dywizji Piechoty. szef sztabu /-/ Królikowski mjr., dowódca pułku /-/ Karpowicz ppłk. wyk. Przegaliński, ppor. nr 326 T.W. rozkaz Nr. 051, z dnia 7 maja 1945. Raport nr 2. Lachowicz Mieczysław, chor., za dezercję w dniu 20 marca 1945: Kasperka Bolesława, syna Józefa, ur. 1923, Wojtalika Mariana, s. Stanisława, ur. 1926 Surmy Józefa, s. Antoniego, ur. 1922. rozkazem nr. 01483/pr. 203, z dnia 11.V.1945. Powiadomienie Prokuratury Wojskowej, 25.V.45 [1945.05.25] o ukaraniu chor. Lachowieckiego Mieczysława 4-dniowym aresztem domowym z potrąceniem 50% poborów za każdy dzień aresztu, za dopuszczenie do dezercji: szer. Szurny [Surmy] Jana, kpr. Kasperka Bolesława, i kpr. Wojtalika Mariana. podpisali: szef sztabu /–/ Królikowski mjr., dowódca pułku /–/ Karpowicz, ppłk. wyk. Przegaliński, ppr. Raport nr 3. Kulesza Jan, chor., za brak i złe zorganizowanie należytej ochrony karniaków, 5-dniowym aresztem domowym z potrąceniem 50% poborów, za dezercję: Granata Czesława, Pasikowskiego Franciszka, i Jackiewicza Mariana, rozkazem Nr. 01509/pr.206, z dnia 14.V.1945r. Raport 4 ... w sprawie dezercji Kasperka Bolesława, Wojtalika Mariana, i Surmy Jana, z wnioskiem o ukaranie chor. Lachowicza Mieczysława zgodnie z p. 3 przesłanego Wam postanowienia. Podprokurator wojskowy 1 Armii, /-/ Winawer, kapitan

Niejasne, wątpliwe Proszę sprawdzić, zakwalifikowani jako dezerterzy: 1. Gołębiowski Jan Władysław 1901 plut. 1944.10.27 2. Piotrowski Józef Tomasz 1909 plut. 1944.10.27 3. Rudnik Józef Jan 1913 kpr. 1944.10.27 4. Domański Edward Jan 1910 st. strz. 1944.10.27 5. Zarębski Stanisław Władysław 1922 szer. 1944.10.27 6. Ruciński Jan Jan 1923 szer. 1944.10.27 7. Jóźwiak Franciszek Ignacy 1916 szer. 1944.10.27 8. Balcerzak Eugeniusz Demian 1927 szer. 1944.10.27 9. Rymiszewski Tadeusz Stanisław 1925 szer. 1944.10.27 10. Mykita Karol Dominik 1917 szer. 1944.10.27 Nie figuruje w imiennych wykazach 3 Zapas. P.P.: Rudzik Wacław, syn Stanisława [ur. ?] kpr. Proszę o wyjaśnienie. Szef Sztabu 1 D.P., Steca płk /podpis czytelny/., szef 4 Oddz. Sztabu, Zabludowski, kpt., wykonał Gajst, 1944.11.03 Luba Józef Szymon [ur. ?] st. strz., 1944.12.07 Żarko Józef Wincenty 1918 wieś Makasze, gm. Horodziej, pow. Nieświerz [Nieśwież] plut., 1945.03.19 [powrócił do 2 P.A.L.2 Dywizji?] Pismo adresowane: Do Dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty W dniu 10 lipca 1944 r. do 1-szej Dywizji Piechoty przybyło skierowane przez Was uzupełnienie w ilości [liczbie] 498 osób. Z liczby ludzi, wykazanych w imiennych spisach nie przybyło do Dywizji 10 szeregowych: 1. Markiewicz Michał s. Tomasza szkolny baon c.k.m. 2. Owczasz [Owczarz] s. Stanisława szkolny baon c.k.m. 3. Śledziewski Albin, s. Andrzeja 2-ga komp. strzel. 4. Zieliński Józef, s. Wojciecha 2-ga komp. strzel. 5. Bałabuch Stefan, s. Jana 2-ga komp. strzel. 6. Sokołowski Jan, s. Piotra 2-ga komp. strzel. 7. Toporowski Paweł, s. Franciszka 2-ga komp. strzel. 8. Lewicki Jan, s. Piotra komp. rusznic p-panc.. 9. Omieciński Robert, s. Albina baon rozdzielczy 10. Bonczuk Piotr, s. Pawła baon rozdzielczy Natomiast w składzie uzupełnienia przybył szer. Palochaty Jan, s. Ludwika, z 2-giej Kompanii Strzeleckiej, nie figurujący w spisach. Należy niezwłocznie odszukać w/w żołnierzy i o wynikach zawiadomić Oddział Ogólno-Organizacyjny do dnia 31 lipca 1944. Proszę zwrócić uwagę szefa sztabu pułku na niedokładne sporządzanie dokumentów dla odsyłanych grup. podpisali: p.p. szefa Oddziału Ogólno-Organiz. /-/ Michnowiec, mjr. kierownik 2-go Referatu /-/ Dobrowolski, kpt. wykonał Radzichowski [zdjęcie]¢ lipca 1944 [1944.07.?], nr 0529 ręczny dopisek: Szefowi sztbu. 1. Do wykonania. 2. Zwracam uwagę na niedokładne wykonanie dokumentów na [dla] odsyłanych grup uzupełnienia. Ziarkowski, 4.8.44 [1944.08.04]. Pismo: Do Komendant R.K.U. w Sokołowie Podl. W odpowiedzi na pismo Wasze z dnia 24 października r.b., nr 123/tjn/44 [1944.10.24] zawiadamiam, że skierowane przez Was niżej wymienione ochotniczki do dnia dzisiejszego nie zgłosiły się: 1. Skorupska Florentyna. 2. Łukasikowa Lucyna. 3. Sobucka Halina Zofia 4. Krawczyk Jadwiga Halina 5. Referowska Cecylia 6. Karpisz Antonina 7. Ratasiewicz Natalia. 8. Haller Wanda Zofia 9. Rzeczyk Marianna do dnia dzisiejszego nie przybyła do 3-go Zapasowego pułku piechoty. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. [zdjęcie]¢ październik 1944, 02910/tjn. wykonał: Nisman Pismo adresowane: Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty Zawiadamia się, że Dzikoń Stanisław s. Józefa kpr. poszukiwany przez Was pełnił służbę wojskową w naszej jednostce, lecz wskutekchoroby został skierowany do baonu sanitarnego dnia 3-go września 1944 r. podpisał: szef 4-go Oddziału Sztabu Dywizji /-/ Pleszczyński, kpt. [zdjęcie]¢ 11.1944 [1944.11.?], nr 01409 wyk. A.L. [zdjęcie]¢ listopada 1944, nr 264 zarejestrowany 4 listopada 1944.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY Pismo: Do Szefa Oddziału Ogólno-Org. Sztabu 1 Armii W.P. Na nr 01276/org z dnia 13 listopada 1944 r. [1944.11.13] Melduję że po dzień dzisiejszy nie przybyły do powierzonego mi pułku: 1. Solecka Janina, c. Władysława kpr. 2. Ambrazińska Janina, c. Stefana szer. 3. Bryk Anna, c. Błażeja szer. 4. Trojanowna Honorata, c. Adama szer. 5. Timoszczuk Olga, c. Jana szer. 6. Szechniewicz Trila, c. Franciszka szer. 7. Gemska Leokadja, c. Jana szer. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Nisman 18.11.1944 [1944.11.18], nr 0188/tjn Pismo: Rejonowy Komendant Uzupełnień w Sokołowie Podl. W odpowiedzi na nr 1883 z dnia 3 listopada r.b. [1944.11.03] zawiadamiam że ochotniczka: Demiańczuk Bolesława, c. Jana do dnia dzisiejszego nie przybyła do 3-go Zapasowego pułku piechoty. podpisał: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. [zdjęcie]¢ listopada 1944 wykonał: Nisman 8.11.1944 [1944.11.08], nr 0712/tjn Pismo: Do Szefa Sztabu 1 Armji Wojska Polskiego. [W odpowiedzi] Na pismo Departamentu Mobilizacji Wojska Polskiego, Wydziału Uzupełnień nr MJz/04605 z dnia 3 listopada r.b. [1944.11.03], dowództwo 3-go Zapasowego pułku piechoty melduje, że Janicki Ryszard, [syn ?] [ur.?] szer. ubył z marszówką skierowaną do 2-giej Dywizji Piechoty, w dniu 27 października 1944. podpisał: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. 9 listopada 1944, nr 07252/tjn. wykonał: Nisman 9.11.1944 [1944.11.09]. Pismo adresowane: Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty Zawiadamia się, że Dzikoń Stanisław s. Józefa kpr. poszukiwany przez Was pełnił służbę wojskową w naszej jednostce, lecz wskutekchoroby został skierowany do baonu sanitarnego dnia 3-go września 1944 r. podpisał: szef 4-go Oddziału Sztabu Dywizji /-/ Pleszczyński, kpt. [zdjęcie]¢ 11.1944 [1944.11.?], nr 01409 wyk. A.L. [zdjęcie]¢ listopada 1944, nr 264 zarejestrowany 4 listopada 1944. Raport ręcznie pisany, czerwonym ołówkiem. 13 listopada [1944], z 44-ch żołnierzy przybyło na naznaczone miejsce 32-ch. Nie przybyli: 1. Żarnecki (?) Jan 2. Zwolny (?) Andrzej 3. Polański Leon 4. Mróz Jan 5. Gawryszczak Józef 6. Mielnik Jan 7. Czemerys Stanisław 8. Kościk Andrzej Oprócz nich nie przybyło 4-ch, nie wymienionych z imion. Pismo: Do Szefa Oddziału Ogólno-Org. Sztabu 1 Armii W.P. Na nr 01276/org z dnia 13 listopada 1944 r. [1944.11.13] Melduję że po dzień dzisiejszy nie przybyły do powierzonego mi pułku: 1. Solecka Janina, c. Władysława kpr. 2. Ambrazińska Janina, c. Stefana szer. 3. Bryk Anna, c. Błażeja szer. 4. Trojanowna Honorata, c. Adama szer. 5. Timoszczuk Olga, c. Jana szer. 6. Szechniewicz Trila, c. Franciszka szer. 7. Gemska Leokadja, c. Jana szer. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wykonał: Nisman 18.11.1944 [1944.11.18], nr 0188/tjn Pismo: Rejonowy Komendant Uzupełnień w Sokołowie Podl. W odpowiedzi na nr 1883 z dnia 3 listopada r.b. [1944.11.03] zawiadamiam że ochotniczka: Demiańczuk Bolesława, c. Jana do dnia dzisiejszego nie przybyła do 3-go Zapasowego pułku piechoty. podpisał: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr.

[zdjęcie]¢ listopada 1944 wykonał: Nisman 8.11.1944 [1944.11.08], nr 0712/tjn Pismo: Do Szefa Sztabu 1 Armji Wojska Polskiego. [W odpowiedzi] Na pismo Departamentu Mobilizacji Wojska Polskiego, Wydziału Uzupełnień nr MJz/04605 z dnia 3 listopada r.b. [1944.11.03], dowództwo 3-go Zapasowego pułku piechoty melduje, że Janicki Ryszard, [syn ?] [ur.?] szer. ubył z marszówką skierowaną do 2-giej Dywizji Piechoty, w dniu 27 października 1944. [1944.10.27]. podpisał: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. 9 listopada 1944, nr 07252/tjn. wykonał: Nisman 9.11.1944 [1944.11.09]. Pismo adresowane: Do Dowódcy 3 Zapasowego Pułku Piechoty W odpowiedzi na pismo z dnia 3 grudnia 1944 r., nr 0311/42 donoszę, że wymienieni w nim: 1. Karmada Jan 2. Smolny Andrzej 3. Polański Leon 4. Mróz Jan 5. Gawryszczyk Józef 6. Mielnik Jan 7. Czeremys Stanisław 8. Kościn Andrzej dotychczas do 3-ciej Dywizji Piechoty im. R. Traugutta nie przybyli. podpisał: szef 4-go Oddziału Sztabu 3 dywizji Piechoty /-/ Rozenzweig, por. nr 01716 wyk. [zdjęcie]¢_ieńko, plut. [zdjęcie]¢–44 LF, nr 42. ręczny dopisek Ziarkowskiego, z datą 14.12.44 [1944.12.14] Pismo: Do Szefa Sztabu 3 Zapas. Pułku Piechoty Zawiadamiam, że wyznaczony pismem nr 0105/44 z 5.XII.1944r. Świtelski Bronisław chor. nie zjawił się dotychczas. podpisał: szef Wydziału Ewidencyjnego /-/ Markiewicz, por. [zdjęcie]¢ grudnia 1944 [1944.12.?], nr 0428 zarejestrowano 9.XII.1944 [1944.12.09] Meldunek Nr 01602(Org. dn. 23.12.1944. Melduję iż z liczby 26 szeregowych zatrzymanych i doprowadzonych do 3-go Zapasowego Pułku Piechoty, po przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia, wszyscy zostali skierowani wg przynależności jak niżej wyszczególniono:

Prok}urator|. Wojsk. przy I Armii& Sobiesiak Jan strz. Burtyn J[zef strz. Wro<ski Stanis=aw strz. Mazurek Czes=aw strz.

Prok}urator|. Wojsk. przy II Armii& Ksi’/ek Jan strz. Zacharski Stanis=aw strz. Zagaja Stanis=aw strz. Brodowski Czes=aw strz. Cioczek Jan strz. Koz=owski Zdzis=aw strz. Ros=onek Henryk strz. Kasprzak Aleksander kpr. Kalinowski Antoni st. strz. Kulon Stanis=aw st. strz. Nec Stanis=aw kpr. Winiarski Jan kpr.

Prok}urator|. Wojsk. Gen}eralny, tj. Og[lny|. Lublin& Bu=at Jan strz.

2 Pu=k Artylerii Przeciwlotniczej, Tomasz[w Lubelski& Olejniczek Kazimierz sier/.

Sam}odzielny|. Baon Chem}iczny|. Zamo>:& Zra/yc Emilian kpr. Borko Zbigniew kpr. Kulawiak Czes=aw strz.

Sam}odzielny|. Baon Rob}$, Rozdz.|. Ryki& Radzinierski Wac=aw strz. Stadnik Antoni strz. Fraczuk Mieczys=aw strz.

Kompania Karna przy 3 Zapasowym Pu=ku Piechoty& Lange Eugeniusz st. strz. Flug Szulimin strz. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY nie zosta= doprowadzony& Gniadek W=adys=aw strz. Jednocze>nie nadmieniam, /e skierowywanie do jednostek z obcych oddzia=[w napotyka trudno>ci natury technicznej i formalnej, poniewa/ w oddzia=ach nawet macierzystych nie chc’ przyjmowa: tych ludzi. podpisa=& dow[dca pu=ku ?-? Ziarkowski, p=k. dypl., i Kr[likowski, mjr., szef sztabu. wyk}ona=|. Przegali<ski ppor., nr. 216 Pismo: Do oficera dochodzeniowego 3 Zap. P. P., ppor. Forgacza. W związku znadesłanym meldunkiemo wypadku dezercji: Szypicyna Timofieja szer. jaki miał miejsce dnia 3.1.45r [1945.01.03], proszę o nadesłanie wyjaśnień okoliczności w jakich dezercja miała miejsce. Z meldunku nie jasnym jest jakich szeregowych dezerter konwojował do Czerwonej Armii, też nie wiadomo czy Szypicyn jest żołnierzem Polskiego Wojska, czy Czerwonej Armii. podpisał: z polecenia prokuratora 1 Armii, st. sekretarz Prokuratury Wojskowej 1 Armii /-/ dr. [drukarz] Landa, chor., nr 0189/_3, 17.I.45r. [1945.01.13] ręczny dopisek: Sz.Szt. [szef sztabu], Do wykonania, Ziarkowski, 19.1.45 [1945.01.19] ręcznie dopisane: 2p i 3p, Wykonać, L. Królikowski, 19.1.45 [1945.01.19] także: Wykonano, wysłano 26.I.45r [1945.01.25], nr 035/III, T. Wida_[rz lub n] Pismo: Do Prokuratury Wojskowej 1 A.W.P. Stwierdza się, że Skraba Włodzimierz, s. Antoniego st. sierż. w ewidencji naszego pułku figuruje jako dezerter z dnia 3.IV.1945 r. [1945.04.03] podpisał 2-gi pom. szefa sztabu /-/ Adajewski, kpt. wykonał: P.J. [bez daty i numeru] Wyciąg z rozkazu dziennego pułku, nr 103/45, z dnia 12 maja 1945 Powrót z dezercji. Dnia 5.4.45 r. [1945.04.05] powrócił do 1 komp. baonu rozdzielczego Wasiukiewicz Mieczysław szer. który był uważany jako dezerter. Przyjąć w stan zaop. i ewidencyjny. Podstawą decyzja d-cy pułku z dn. 6.4.45 r. [1945.04.06] podpisał: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. za zgodność wyciągu, m.p. dnia 19 maja 1945 r. [1945.05.19] /-/ Adajewski, kpt., 2-gi pomocnik szefa sztabu. Pismo: Do dowódcy 3-go Zapasowego Pułku Piechoty W sprawie Sierockiego Eugeniusza, s. Szymona plut. podejrzanego o opuszczenie swej jednostki, proszę przeprowadzić dochodzenie przez Waszego oficera dochodzeniowego. ...itd. podpisał: wojskowy podprokutaror 2-giej Armii W.P. /-/ Wurzel, ppor. 27.7.1945 [1945.07.27], nr 1588/_ [sl?]. zarejestrowano 31.07.45 [1945.07.31]. ręczny dopisek: por. Forgaczy (sic!), wykonać, 31.07.45 [1945.07.31], szef sztabu. Pismo: Ostrów Wlkp., dnia 22.10.1945 r. Do Dowódcy 11-go pułku piechoty w związku z meldunkiem Waszym z dn. 13.9.45 [1945.09.13], nr 01592, proszę przeprowadzić dochodzenie w sprawie: 1. ppor Ciechana Stanisława, s. Antoniego, byłego d-cy 5 komp., który nie wrócił z urlopu, 2. ppor. Sorokulskiego Józefa, s. Floriana, byłego d-cę plutonu, który ubył z dniem 13.6.45r. [1945.06.13] do szpitala, na leczenie, i nie powrócił. W sprawie tej należy przesłuchać najbliższych towarzyszy wymienionych oficerów i podać na jaką chorobę skierowano ppor. Sorokulskiego do szpitala. ...itd. podpisał: wojskowy prokurator 4-tej dywizji piechoty /-/ Panas, ppor. wykonał: P.E., 22.10.45 [1945.10.22] ręcznie: 4 pom. sz szt [4-ty pomocnik szefa sztabu], 29.X.45 /-/ nieczyt. ręcznie: Wykonano, 10.XI.45 /-/ Jankowski (?). Pismo: Do Oddziału Personalnego 1 Armii W.P. Proszę o skreślenie ze stanu ewidencji pułku Stacherskiego Juliusza, s. Eugeniusza chor. d-cę 2-go plutonu 2-giej kompanii fizylierów 3-go Zapas. P. Piechoty, który w dniu 19.I.45 r. [1945.01.19], w myśl rozkazu d-cy pułku nr 014, wyjechał z 12-ma szeregowymi jako eskorta 4-tej kompanii karnej, i do tej pory nie powrócił. podpisał: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. [zdjęcie]¢05.1945 [1945.05.?] wyk. Przegaliński, ppor., nr 284 T.W. J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

Pismo: Do Komendanta 6-go Szpitala dla Lekko Rannych, w m.p. w dniach około 5 mja 1945 r. uległ nieszczęśliwemu wypadkowi Miszkow Jan, s. Michała, ur. 1924 szer. z 3-go Zapas. P.P. Po wypadku wymieniony został skierowany do 6-go szpitala na leczenie. W związku z tym proszę opowiadomienie czy wymieniony faktycznie w tym szpitalu przebywa i dokąd został ewentualnie odesłany. Sprawę proszę traktować jako pilną. podpisał: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, dn. 23.5.45r. W.M. [1945.05.23] ręcznie: 0896, 24.05.45 [1945.05.24] także: 417/tj /-/ Pismo, przedmiot: potencjalna dezercja. Do Dowódcy 36 p.p 8-mej Dywizji Piechoty plutonowy Gabryluk Mikołaj, s. Stefana, ur. 1912, z 1-szej kompanii batalionu rozdzielczego 3 zap.p.p. otrzymał 3-tygodniowy urlop zdrowotny z którego winien był wrócić 7 maja 1945 r., jednak dotychczas do swej jednostki nie powrócił. Ponieważ wymieniony poprzednio złużył w 36-tym pułku piechoty, 8-mej Dywizji Piechoty, zachodzi możliwość, że zamiast do 3 Zapas. P.P. wrócił do Waszej jednostki. W związku z tym, proszę o powiadomienie, czy wymieniony znajduje się w Waszej jednostce. podpisał: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor., dn. 19.5.45 [1945.05.19] W.M. ręcznie: 22.05.45, nr 0891 Pismo: Do Dowództwa 6-tej Dywizji Piechoty. W myśl pisam Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupełnień Sztabu 1-szej Armii Wojska Polskiego nr 0900/org, z 30.IV.1945 r. [1945.04.30] do pisma nr 03171 (6-tej Dywizji Piechoty), zawiadamiam, że z grupy przesłanego Wam uzupełnienia 669 w dniu 23.3.45, pozostali: 1. Molarczyk Michał, s. Józefa 1901 szer. 1945.04.15 odkomend. do kwaterm. 2. Cenian Walenty, s. Pawła 1920 szer. 1945.03.24 ubył do szpitala 3. Chilczuk Grzegorz, s. Stef. 1914 kpr. 1945.04.28 odszedł do 2-giej D.P. Z grupy 404 pozostali: 1. Gestrun Józef, s. Henryka 1913 szer. 1945.03.26 odszedł do 4-tej D.P. 2. Ostrowski Tadeusz, s. Antoniego sierż. znajduje się w naszym pułku. Pozostali, wyszczególnieni w Waszym wykazie, do nas nie wrócili i w naszym pułku nie znajdują się. Jednocześnie proszę o nadesłanie nam odpisu Waszego pisma nr 302, z 3.4.45 [1945.04.03], mówiące o odstałych żołnierzach, skierowanych do 6-tej D.P., ponieważ pisma tego nie możemy odnaleźć.szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. nr. 0821/II, 9.05.45 [1945.05.09] D.K. [Dziubanowska Kazimiera] Do Oddziału Organizacyjno-Ewidencyjnego i Uzupełnień Sztabu 1-szej Armii W.P. W dniu 5 lutego 1945 roku zostali pdkomenderowani do Sztabu Armii – Oddział Propagandy, niżej wymienieni podoficerowie: 1. Dziekan Władysław st. sierż. 2. Gasinski [Gąsiński?] Jan plut. 3. Linder Karol kpr. 4. Karwacki Aleksander kpr. którzy dotychczas do naszego pułku nie powrócili. Meldując o powyższym, proszę o zarządzenie spisania wymienionych z ewidencji naszego pułku.podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. K.D. [Kazimiera Dziubanowska], nr. 0824/II, 10.05.45 [1945.05.10]. Pismo: Do 6-tej Dywizji Piechoty [w odpowiedzi] Na pismo z dnia 31 marca 1945 r., nr. 0302, zawiadamiam, że Bubien (nie Buniek) Stanisław, w dniu 29.3.45 [1945.03.29] odszedł do 6 D.P. razem z grupą 376 ludzi i dotychczas do nas nie powrócił. Odnośnie odstałych szeregowych od grup 669 i 404, dowództwo 6-tej Dywizji zostało powiadomione pismem nr 0821/II, z dnia 9.5.45 r. [1945.05.09] podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. K.D. [Kazimiera Dziubanowska] 17.V.45 [1945.05.17] 0867/II, 18.05.45 pol. Bęben > ukr. Bubień (taraban).


DEZERTERZY Pismo, całe ręcznie pisane 1-sza Armia Wojska Polskiego 3-ci Samodzielny Baon Pracy dn. 19.IX.1944r. No. 0185 Do Dowódcy 3-go Zapasowego P.P. Dnia 15 września 1944r. otrzymałem ustny rozkaz naczelnika bazy 1-szej Armii ppłk. Szyszackiego, przyjąć w do stan edidencyjny, a mianowicie [w oryginale nazwiska w dopełniaczu, np. plut. Romiszewskiego Władysława – prawidłowo, ja zmieniłem na formę mianownika: Romiszewski Władysław, plut. ze względu na możliwość odszukania obu – nazwiska z imieniem – przez komputer, gdy w ten sposób] 1. Romiszewski Władysław plut. 2. Wnuk Józef (dezerter) kpr. 3. Bolek Albert szer. 4. Nitka (może i Nitko) Józef szer. 5. Skurupiński Antoni szer. 6. Ginajło Władysław szer. 7. Rusieniak Stanisław szer. 8. Łęczycki Michał szer. 9. Krzyżanowski Jan szer. 10. Demeńczuk Andrzej szer. 11. Domański Jan szer. 12. Różycki Stanisław (dezerter) szer. [zdjęcie]¢ [deleg$]owanych z 3-go Zapasowego P.P. do prac garnizonowej piekarni w Kiwercach. Dowódca garnizonowej piekarni w Kiwercach, ppor. Ożgibiesow, udzielił przepustki od 1.IX. 44r. do dn. 5.IX. 1944 kpr. Wnukowi Józefowi i szer. Różyckiemu Stanisławowi, którzy do dnia dzisiejszego do tut. baonu nie powrócili i takowych do stanu nie mogę przyjąć. Jednocześnie proszę o nadesłanie wyciąg (sic!, wyciągu) z ewidencji i karty mundurowe na wyżej wymienionych. podpisali: d-ca 3-go samodz. baonu pracy /-/ Biliński, mjr. (podpis czyt.) szef kancelarii baonu /-/ Zamirski, chor. (podpis omal czytelny). Pismo: Armja Polska w ZSRR, 3-ci Zapasowy Pułk Piechoty 20.XII.1944 [1944.12.20], No. 0454/II Dowództwo 1-szej odzn. Orderem Czerwonego Sztandaru Dywizji Piechoty im. “T. Kościuszki”. [odpowiedź] Na pismo nr 01508 z dnia 7.XII1944r, [1944.12.07] melduję, że skierowani do 1-szej Dywizji Piechoty z naszej jednostki w grupie 449, w dniu 28.XI.1944r. podoficerów i szeregowców: 1. Korczyca Marian, s. Jana 1916 szer 2. Fryd Kazimierz, s. Kazimierza 1912 szer. 3. Pietrow Konstanty, s. Piotra 1908 szer. 4. Hilf Abram, s. Moszka 1916 kpr. 5. Szkuz Mikołaj, s. Jana 1906 szer. 6. Jasiewicz Czesław, s. Bronisława 1925 szer. 7. Girczuk Antoni, s. Antoniego 1922 szer. do naszej jednostki nie powrócili i nie znajdują się. Wyszczególniony w piśmie kpr. Kudesz Michał, s. Adama kpr. w ewidencji naszej jednostki nie figuruje i przez naszą jednostkę nie został skierowany. tekst dość trudno czytelny, pisany na maszynie do pisania, nie podpisany.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY

J. Dargiewicz, J. Warcaba â&#x20AC;&#x201C; 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY 210-1 uciekli, L.p. Nazwisko i imię

Imię ojca

samowolnie wybyli do swojej macierzystej jednostki

Rok i miejsce urodzenia

Zamieszkały

Stopień

Czerniecki Kazimierz Mieczysław 1925, Glinki, pow. Żytomierz szer. Mazur Józef Franciszek 1924, Wilanówka, pow. Rzeszów szer. Hirkiewicz Jan Hipolit 1911, ur. i zam. Zabra, pow. Równe ułan prawdop. wrócił do macierzystej jednostki, 2 Pułku Ułanów Szymański Feliks bliższych danych brak; po wyjściu ze szpitala zgłosił się do 1-go pułku piechoty i tam pełni służbę,

Data

Miejsce zdarzenia

1944.11.17 nie wykaz. 1944.11.17 nie wykaz. 1944.11.01 Wola Ducka 1944.

W dniu 28 listopada 1944 r. ... w drodze do miejsca postoju 1 D.P. samowolnie odłączyli się niżej wymienieni żołnierze: ręcznie uzupełnienie 1. Korczypa Marian Jan 1916 ur. Żachów, pow. Łopatów [Opatów], woj. Kielce, że są u nas, w oddziale zam. Kopaczówka, pow. Łuck; żona Janina szer. 1944.11.18 1 b[atalion] 2. Fryd Kazimierz Kazim. 1912, ur. Drozbicze, pow. Piotrków, woj. Kielce, zam. Nowa Antonówka, pow. Łuck, woj. Wołyń; ż. Maria szer. 1944.11.18 1 b[atalion] 3. Piotrow Konstanty Piotr 1908 ur. Kosów, pow. Czortków, woj. Tarnopol, zam. Skorodyńce, pow. Czortków; żona Katarzyna szer. 1944.11.18 1 b[atalion] 4. Hifl Abram Moszek 1916, ur. i zam. Tomaszów Lub., ul. Swoboda nr 38, woj. Lublin; ż. Kaila szer. 1944.11.18 1 b[atalion] 5. Szluz [Śluz] Mik. Jana 1906 ur. Równe, zam. Łuck, ul. Dubieńska 53; żona Julia szer. 1944.11.18 1 b[atalion] 6. Jasiewicz Czesł. Bronisł. 1925, ur. i zam. Posieki Antonowskie, gm. Gieraniony, pow. Lida szer. 1944.11.18 ckm. 7. Girczuk Antoni Antoni 1922, ur. Kamionka Druga, pow. Brasław, woj. Wilno. szer. 1944.11.18 art. dyw. Wobec powyższego, że wyżej wymienieni żołnierze dotychczas nie przybyli do 1 D.P.., proszę o sprawdzenie i jak najszybsze zawiadomienie nas, czy wyżej wymienieni nie znajdują się w Waszej jednostce. Jednocześnie zawiadamiam, że z uzupełnienia przybyli: 1. kpr. Kudorz Michał, s. Adama [rok ur. nie wykaz.], który w Waszych spisach nie figurował, 2. plut. Godlewski Eugeniusz, s. Wincentego, ur. 1915 we Lwowie (w spisach figuruje st. strzelec Godlewski Władysław s. Aleksego, ur. 1920). podpisali: szef sztabu Samowolnie; raport o dezercji. Do Dowódcy 9-go Zap. Pułku Piechoty, w miejscu postoju W czasie podróży służbowej w dniach między 7 a 21 maja 1945r. zbiegli z naszej jednostki żołnierze, a to: 1. Porębski Władysł., s. Anton. 1922 szer. 2. Marczak Marian, s. Juliana 1924 szer. 3. Kostrzyszyn Wład., s. Mikoł. 1916 szer. 4. Tomasiak Józef, s. Adama 1922 szer. Ponieważ wymienieni żołnierze służyli w 9 p.p.p. przed przybyciem do naszego pułku, zachodzi możliwość, że samowolnie odeszli do 9 p.p. W związku z tym proszę o powiadomienie czy wymienieni żołnierze znajdują się w 9 p.p. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. dnia 30.05.45 r. [1945.05.30], W. M. odręczny dopisek: [nr] 0959, 30.05.45, L. [L.p.] 464/45

Samowolnie; raport o dezercji. Do Dowódcy 17-go Pułku Piechoty, 5-tej Dywizji Piechoty W dniu 16 maja 1945 r. w czasie podróży służbowej do Katowic samowolnie oddalili się z naszej jednostki żołnierze, a to: 1. Chruściel Tadeusz, s. Anton. 1921 szer. 2. Trchonowicz Eugen., s. Ludw. 1924 szer. 3. Lechow Bazyli, s. Stefana 1923 szer. i dotychczas do swej jednostki nie powrócił. Ponieważ wymienieni żołnierze służyli w 17 p.p.p. przed przybyciem do naszego pułku, zachodzi możliwość, że samowolnie odeszli do 17-go p.p.. W związku z tym proszę o powiadomienie czy wymienieni żołnierze znajdują się w 17 p.p. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. dnia 30.05.45 r. [1945.05.30], W. M. odręczny dopisek: [nr] 0958, 30.05.45, L. [L.p.] 464/45

Samowolnie Do Dowódcy Jednostki Wojskowej poczty polowej 73645 W dniu 15 maja 1945 r. przybył [przyjechał] do naszej jednostki wojskowej kpt. Artychowicz z jednostki wojsk. p.p. nr 73645, i czynił starania o przeniesienie z naszej jednostki Ulanowskiej Janiny, [córki ?] [ur.?] szer. Ponieważ sprwa przeniesienia jej nie mogła być zaraz załatwiona, kpt. Artychowicz, nie czekając na decyzję dowódcy pułku, względnie szefa sztabu, zabrał szer. Ulanowską ze sobą i odjechał razem z nią samochodem do swej jednostki. W związku z tym proszę o powiadomienie czy wyżej wymieniona faktycznie w Waszej jednostce się znajduje. A to celem ewentualnego skreślenia jej z ewidencji naszej jednostki.. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. dnia 29.05.45 r. [1945.05.29], W. M. odręczny dopisek: [nr] 0956, 30.05.45.

Samowolnie; pismo adresowane: Dowódca III. Baonu strzel. [3-go baonu strzelców] W dniu 3.10.br. [1944.10.03] skierowana została grupa szeregowych w ilości 15, w której znajdował się Tu__ [zdjęcie]¢ Józef, [syn ?] [ur. ?] st. sierż.. W raporcie na dzień 4 bm. nie został wykazany. Wynika z tego że... samowolnie udał się do swej poprzedniej jednostki. w związku z tym... itd. ...w ślad za ubyłem [ubyłym] podpisał: wz szefa sztabu /-/ Przegaliński, ppor. m.p. dnia 14.10.1944 [1944.10.14], nr. 343/tjn.

Samowolnie; raport o dezercji. Do dowódcy 10 Pułku Artylerii Ciężkiej, 4-tej Dyw. Artylerii Ciężkiej, w m.p. W dniu 16 maja 1945 r. samowolnie oddalił się z 3 zap. p.p. Ziemiański Stanisław s. Michała 1924 st. szer. i dotychczas do swej jednostki nie powrócił. Ponieważ wymieniony służył poprzednio w 10 pułku artylerii ciężkiej, zachodzi możliwość, iż wymieniony obecnia tam przebywa. W związku z tym proszę o powiadomienie czy st. szer. Ziemiański Stanisław znajduje się w 10 pułku artylerii ciężkiej. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. dnia 29.05.45 r. [1945.05.29], W. M. odręczny dopisek: [nr] 0957, [zdjęcie]¢.05.45, L. [L.p.] 464/45

Samowolnie; pismo: Do Szefa Oddziału Ogólno-Organizacyjnego. W związku z zawiadomieniem otrzymanym... skierowani z różnych szpitali do powierzonego mi pułku przybyli do 1 P.P. gdzie odbywać będą służbę wojskową, a mianowicie: 1. Podleśnych Paweł ppor. 2. Rajfert Mieczysław chor. 3. Rubaszko Władysław plut. 4. Sapon Aleksander szer. Melduję, że powyższy fakt jest dowodem niewykonania rozkazu Dowództwa 1 Armii W.P., który głosi... itd. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Nisman, 17.11.1944r. [1944.11.17] [zdjęcie]¢ listopada 1944, nr. 0187/? Zawiadomienie że szer. Mazur Józef odszedł samowolnie do 5-go Pułku Piechoty. podpisali d-ca Pułku ż-ż Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu Pułku ż-ż Królikowski, mjr. data 25 listopada 1944 [1944.11.25(, 087żIII wyk. Milewski, por., nr 58, T.W.

J. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.


DEZERTERZY Samowolnie Melduję, że 17.XI.944 oddalili się samowolnie z miejsca zakwaterowania Komp. Łączności 2 szeregowych: 1. Czerniecki Kazimierz, 2. Mazur Józef. Wymienieni przybyli do komp. łączności z 1-szego bat., 2-gieg kompanii, 3-go Zapas. P.P., w dniu 16.XI, a rano, 17.XI oddalili się niespostrzeżenie do swojej poprzedniej jednostki. podpisał: d-ca komp. łączności /-/ Smirnow, por. 17.XI.944 [1944.11.17] na osobnej kartce dołączone dane personalne obu: Czerniecki Kazimierz Mieczysław 1925 ur. Glinki, pow. Żytomierz zam. Kijów, ul. Kuźnaszewa 67, matka Adela, kawaler Mazur Józef Franciszek 1924 ur. Wilanówka, pow. Rzeszów zam. Rotarysze, pow. Komarno (?) kawaler Samowolnie; meldunek, rodzaj wypadku: dezercja Nazwisko i imię Stopień Data dezercji do 4 dywizji Kraśnicki Franciszek szer. 17.III.45r. [1945.03.17] Błażewicz Józef szer. 17.III.45r. [1945.03.17] Boguliński Dominik szer. 9.III.45r. [1945.03.09] do 6 dywizji Jurasz Eugeniusz szer. 7.III.45r. [1945.03.07] Szajnowski Kazimierz szer. 7.III.45r. [1945.03.07] Świtalski Kazimierz szer. 7.III.45r. [1945.03.07] Ryniak Adam szer. 7.III.45r. [1945.03.07] Łopusiewicz Jan szer. 28.III.45r. [1945.03.28] Mendys Jan szer. 29.III.45r. [1945.03.29] W czasie konwojowania żołnierzy do 4 i 6 Dywizji Piechoty, przez chor. Sieniawskiego Józefa, samowolnie oddaliło się od marszówki 9 szeregowych. Wyżej wymienieni spotkali w drodze swych kolegów i bez żadnego zezwolenia oddalili się od marszówki. Bliższe dane ewidencyjne zostały zdane do 4 i 6 Dywizji Piechoty. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. Dobito dodatkowo 1 egz. dla oficera śledczego przy 3-cim Zap. P. Piech. Samowolnie Pismo adresowane: Do IV Brygady Artylerii Niniejszym zawiadamiam że Czerniecki Kazimierz szer. samowolnie odszedł do Waszej jednostki. Proszę o potwierdzenie i ukaranie we własnym zakresie. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królokowski, mjr. wyk. Milewski, por., nr. 57 T.W. ręcznie: 25 listopada 1944 [1944.11.25] 086/III Samowolnie; pismo Do 1-szej Brygady Pancernej przy 1 Armii W.P. Proszę powiadomić czy do tamtejszej jednostki przybył Tacewicz Wacław, [ur.?] kpr. który w dniu 24.XI.1944 r. [1944.11.24] samowolnie opuścił tutejszą jednostkę i figuruje w spisie dezerterów. podpisali: d-ca pułku /-/ Ziarkowski, płk. dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Przegaliński, ppor. nr 125 T.W. [zdjęcie]¢ grudnia 1944, 0230/III. Samowolnie; raport o dezercji Szłapa Stanisław, s. Józefa, ur. 1907 szer. we wsi Blizne, pow. Brzozów, woj. Lwów, zam. Boroszyło Pradzka. Dnia 9 marca 1945 r., w czasie służbowego wyjazdu do Dojcz-Krone [DeutschKrone] samowolnie oddalił się w niewiadomym kierunku. ...itd. Zachodzi podejrzenie, że sierż. Szłapa powrócił do swej poprzedniej jednostki w której służył, tj. do 1 Brygady Artylerii. podpisali: d-ca pułku /-/ Orłow, ppłk dypl. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. 29.03.1945 [1945.03.23], J.S. ręczny dopisk, wyjątkowo ładnym charakterem pisma: Akta dochodzenia na sierż. Szłapy zabrał osobiście p.o. ofic. śledczego st. sierż. Zendler z prok. 1 Armii W.P. w dniu 30.03.45 r. Akt dochodzenia wydano pod L. [L.p.] 230/45 w księdze doręczeń. podpisał: ofic. dochodzeń. /-/ podpis nieczytelny (Jac?)__opow Samowolnie; pismo adresowane Do Dowódcy 2 Dywizji Piechoty, w miejscu postoju W dniu 19 marca 1945 r., samowolnie oddalił się z 2-giej kompanii batalionu rozJ. Dargiewicz, J. Warcaba – 3-ci Zapasowy Pu=k Piechoty, San Fran., Piast[w, 2017.

dzielczego tut. jednostki Zarko Józef, syn Wincentego, rocznik 1918 plut. i dotychczas do oddziału nie powrócił. Wymieniony poprzednio służył w 2-gim pułku artyelrii lekkiej. Ponieważ zachodzi przypuszczenie, że plut. Zarko samowolnie odjechał do tego pułku, proszę o stwierdzenie czy tenże przebywa w tymże pułku i o wyniku powiadomić tut. jednostkę celem ewentualnego skreślenia z ewidencji. podpisali: d-ca jedn. wojsk. 53340 /-/ Orłow, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. 23 marca 1945 [1945.03.23] Pismo: W ślad pisma o dezercji nr 0167/111 z dnia 23.III.1945 [1945.03.23], melduję, że Bernat Tadeusz, s. Edmunda, ur. 1919 plut. znajduje się w swej macierzystej jednostce, tj. w 16 p.p., o czym zostaliśmy powiadomieni przez szefa sztabu 6 dywizji piechoty. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. z-ca d-cy pułku d/s pol.-wych. /-/ Sumerowski, kpt. wyk. Przegaliński, ppor. nr 264 T.W. odręcznie wpisany numer: 0257/III, i data: 28.IV.45 r. [1945.04.28] Samowolnie; raport o dezercji Jaworski Kazimierz, s. Tobiasza, ur. 1914 szer. w Chocimierzu, pow. Tłumacz, woj. Stanisławów. Dnia 27 kwietnia 1945 r., podczas przemarszu naszego pułku do nowego miejsca zakwaterowania szer. Jaworski Kazimierz samowolnie oddalił się z odzdiału i więcej nie powrócił. Wymieniony najprawdopodobniej udał się do 2 dyw. piechoty w której poprzednio służył. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. dnia 5.05.45 r. [1945.05.05] Samowolnie; raport o dezercji. Do Dowódcy 9-go Zap. Pułku Piechoty, w miejscu postoju W czasie podróży służbowej w dniach między 7 a 21 maja 1945r. zbiegli z naszej jednostki żołnierze, a to: 1. Porębski Władysł., s. Antoniego 1922 szer. 2. Marczak Marian, s. Juliana 1924 szer. 3. Kostrzyszyn Wład., s. Mikołaja 1916 szer. 4. Tomasiak Józef, s. Adama 1922 szer. Ponieważ wymienieni żołnierze służyli w 9 p.p.p. przed przybyciem do naszego pułku, zachodzi możliwość, że samowolnie odeszli do 9 p.p. W związku z tym proszę o powiadomienie czy wymienieni żołnierze znajdują się w 9 p.p. podpisał: szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. dnia 30.05.45 r. [1945.05.30], W. M. odręczny dopisek: [nr] 0959, 30.05.45, L. [L.p.] 464/45 Samowolnie; raport o dezercji. W dniu 8 maja 1945 r. samowolnie oddalił się z naszej jednostki Stelmach Jerzy, syn Grzegorza 1919 szer. i dotychczas do swego oddziału nie powrócił. Szer. Stelmach Jerzy samowolnie wsiadł do przejeżdżającego samochodu z zamiarem odejścia do swej poprzedniej jednostki w której służył. Ponieważ wymieniony służył poprzednio w 3 p.art. pol. – przeto zachodzi możliwość, iż tam się znajduje. W związku z powyższym proszę o powiadomienie, czy wymieniony rzeczywiście znajduje się w 3 p. art. pol, 3-ciej Dyw. Piech. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. dnia 18.05.45 r. [1945.05.18] odręczny dopisek: [nr] 0888, 22.05.45, L. [L.p.] 396/45 Samowolnie; raport o dezercji. W dniu 8 maja 1945 r. samowolnie zbiegło 2-ch żołnierzy z 3 zap. p.p. 1. Worosz Franc., syn Michała 1924 szer. 2. Brener Michał, syn Łazarza 1923 plut. Wymienieni żołnierze znajdują się prawdopodobnie w 1-szym pułku piechoty, w którym poprzednio służył. W związku z tym proszę o powiadomienie czy żołnierze faktycznie przebywają w 1-szym pułku piechoty. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. dnia 23.05.45 r. [1945.05.23] odręczny dopisek: [nr] 0897, 24.05.45, L. [L.p.] 416/45


DEZERTERZY Samowolnie; raport o dezercji. W dniu 8 maja 1945 r. samowolnie oddalił się z 3 zap. p.p. Grzybała Bolesław, syn Jana 1924 kpr. i dotychczas do swej jednostki nie powrócił. Wymieniony znajduje się prawdopodobnie w 2-gim pułku piechoty, w którym poprzednio służył. W związku z tym proszę o powiadomienie czy wymieniony faktycznie znajduje się w 2-gim pułku piechoty. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. dnia 23.05.45 r. [1945.05.23] odręczny dopisek: [nr] 0898, 24.05.45, L. [L.p.] 418/45 Samowolnie; raport o dezercji. W dniu 8 maja 1945 r. samowolnie oddalił się z 3 zap. p.p. Furtak Czesław, s. Ignacego 1924 kpr. i dotychczas do swej jednostki nie powrócił. Wymieniony znajduje się prawdopodobnie w 16-tym pułku moździerzy, w którym poprzednio służył. W związku z tym proszę o powiadomienie czy wymieniony faktycznie znajduje się w 16-tym pułku moździerzy. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. dnia 23.05.45 r. [1945.05.23] odręczny dopisek: [nr] 0899, 24.05.45, L. [L.p.] 419/45 Samowolnie; raport o dezercji. W dniu 8 maja 1945 r. samowolnie oddalił się z 3 zap. p.p. Czapliński Wacław, s. Leonarda 1918 kpr. Wymieniony zbiegł prawdopodobnie do swego poprzedniego oddziału, w którym przed przybyciem do 3 zap. p.p. służył. Z ewidencji wynika, że kpr. Czapliński Wacław słyżył przedtym (sic!) [przedtem] w 3 Dyw. Piech. ... itd. W związku z tym proszę o powiadomienie czy wymieniony faktycznie znajduje się w 3 Dyw. Piech. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. dnia 23.05.45 r. [1945.05.23] odręczny dopisek: [nr] 0900, 24.05.45, L. [L.p.] 420/45 Samowolnie; raport o dezercji. W dniu 8 maja 1945 r. samowolnie zbiegli następujący żołnierzy (sic!) [żołnierze] 1. Dąbrowski Leon, s. Mariana 1902 st. sierż. 2. Kozłow Aleksander, s. Jakuba 1924 szer. 3. Margusz Stanisław, s. Szymona 1902 szer. 4. Krzyszpień Karol, s. Jana 1920 plut. Wyżej wymienioni żołnierze znajdują się prawdopodobnie w 9-tym pułku piechoty, w którym poprzednio służyli. W związku z tym proszę o powiadomienie... itd. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. dnia 23.05.45 r. [1945.05.23] odręczny dopisek: [nr] 0901, 24.05.45, L. [L.p.] 421/45 Samowolnie; raport o dezercji. W dniu 9 maja 1945 r. zbiegł z naszej jednostki Siwicki Jan, syn Jana 1919 plut. i udał się do Waszej jednostki w której poprzednio służył. W związku z tym proszę o powiadomienie czy wymieniony znajduje się w 4-tej brygadzie p-pancernej. podpisali: d-ca pułku /-/ Karpowicz, ppłk. szef sztabu /-/ Królikowski, mjr. wyk. Forgacz, ppor. dnia 20.05.45 r. [1945.05.20] odręczny dopisek: [nr] 0893, 22.05.45, L. [L.p.] [zdjęcie, 392?]¢_2/45 Samowolnie; raport o dezercji. W dniu 9 maja 1945 r. zbiegł z kompanii saperów 3 zap. p.p. Żygliński Jan, syn Pawła 1904 szer.