Page 4

Zawartość witaminy D w mleku matki jest różna w zależności od diety i ekspozycji na światło słoneczne (14, 15), mimo że stężenie aktywnej witaminy D jest zazwyczaj niskie w mleku kobiet. Poziom witaminy B12 także zależy od diety matki. Niektóre badania sugerują, że witamina B12 ze źródeł spożywanych przez matkę nie jest dostępna dla niemowlęcia karmionego piersią (16), jednak nie wszystkie badania wspierają tę tezę (17). Hughs i Sanders (18) odkryli niższą zawartość ryboflawiny w mleku brytyjskich weganek w porównaniu z kobietami wszystkożernymi, jednakże była ona zbliżona do wartości z próbek mleka zebranych w całej Wielkiej Brytanii. Odkryto, że mleko weganek zawiera mniej tauryny, niż mleko kobiet wszystkożernych (19), ale jej poziom był porównywalny do średniej w populacji USA (20). Dorośli weganie spożywają bardzo małe ilości karnityny, jednak stężenie karnityny w osoczu jest u nich takie same lub nieznacznie niższe niż u osób wszystkożernych (21). Zawartość karnityny w mleku matek niewegetarianek jest zróżnicowana (22) i wydaje się być niezależna od diety matki (23). Ponieważ zapasy matki wydają się dodatnio wpływać na zawartość karnityny w mleku, a weganie najwyraźniej syntetyzują wystarczającą ilość karnityny, można zatem się spodziewać, że zawartość karnityny w mleku weganek będzie wystarczająca, mimo że brak jest doniesień na temat badań poziomu tego składnika w pokarmie kobiet na takiej diecie. Pomimo że zawartość izoflawonów w mleku może wzrosnąć nawet 10-krotnie, kiedy dieta matki zawiera produkty sojowe (24), dzienne spożycie izoflawonów przez niemowlęta karmione piersią pozostaje na nieznaczącym poziomie (25). Wydaje się, że w mleku wegetarianek i kobiet wszystkożernych występują różnice w stężeniu zanieczyszczeń ze środowiska, przy czym poziom szkodliwych substancji środowiskowych jest związany z częstotliwością spożycia mięsa, ryb i produktów mlecznych (12). Według badań, mleko weganek zawiera mniej szkodliwych substancji takich jak DDT, chlordan i polichlorowane bifenyle. W większości przypadków zawartość tych szkodliwych substancji wynosiła zaledwie 1-2% wartości notowanych w ogólnej populacji (26).

Tabela 1 Rekomendowane suplementy dla wegańskich niemowląt karmionych piersią Składnik Rekomendowana dawka Pojedyncza dawka po urodzeniu: 0,5-1,0 mg domięśniowo lub 1,0-2,0 W itamina K mg doustnie 200 IU (5 µg) zaczynając od 3 mż. dla niemowląt zagrożonych niedoborem (bez wystarczającej ekspozycji na słońce, lub W itamina D mieszkających w północnym klimacie, cz też posiadających ciemną skórę) Żelazo 1 mg/kg/dzień zaczynając od 4 do 6 mż. 0,4 µg/dzień od urodzenia; 0,5 µg/dzień zaczynając od 6 mż., chyba, W itamina B12 że dieta matki jest odpowiednia 0,25 mg/dzień zaczynając od 6 mż., jeśli woda zawiera mniej niż 0,3 Fluor ppm fluoru Powinno się rozważać w przypadku starszych dzieci; więcej informacji w tekście Cynk

Profile for Darek Gzyra

Zalecenia na temat planowania diety wegańskiej niemowlęta  

Zalecenia dotyczące planowania diet wegańskich u niemowląt - dr Ann Reed Mangels, Virginia Messina. Tłumaczenie: Sandra Wierzbicka dla Stowa...

Zalecenia na temat planowania diety wegańskiej niemowlęta  

Zalecenia dotyczące planowania diet wegańskich u niemowląt - dr Ann Reed Mangels, Virginia Messina. Tłumaczenie: Sandra Wierzbicka dla Stowa...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded