Page 1

s Mis ie

25 j a

Jon g e re n &

ar

Ontmoeten Uitnodiging Lustrum Jongeren & Missie 31 januari 2014


Opening | Mevr. Drs. Geeske Hovingh | dagvoorzitter programmamaker bij de Nieuwe Liefde en coördinator Amsterdamse Studentenekklesia

10.20 uur:

25 j a

10.15 uur

Terugblik, heden en doorkijk naar de toekomst met behoud van identiteit Mevr. Dr. Joke W. Kersten | voorzitter bestuur J&M Mevr. Engelien J.M. Calis MA | directeur Prof. Dr. Frans J.S. Wijsen | decaan Faculteit Theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen: Missie volbracht? Terugkijken op 25 jaar missie en jongeren in perspectief op de toekomst Mevr. Drs. Simone Filippini | CEO Cordaid

12.30-13.30 uur

s Mis ie

Ontvangst

J on

Lunch | informatiemarkt, posterpresentaties

re n &

Vanaf 9.45 uur

ar

ge

Programma

13.30-15.30 uur

Twee workshopsrondes in het kader van het dagthema ONTMOETEN

Voorbereidingsprogramma

1 | Vernieuwde modules | trainers/coaches, deelnemers, alumni

Meeleven en -werken in Afrika, Azië of Latijns-Amerika

2 | SBOS-programma | Particuliere Initiatieven | Cross Your Borders

Draagvlakverbredende activiteiten

3 | Particuliere Initiatieven en Groepsreizen | Vice Versa / Mira Ghana | Liliane Fonds

15.45 uur

Plenaire uitwisseling van ideeën en vragen

16.00-18.30 uur

Sluiting dagprogramma Samenzijn met creatieve omlijsting

Uitnodiging Lustrum  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you