Page 1

           


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 742 ΠΡΟΣ: -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 4 Ιουνίου 2008 Εν όψει της έναρξης της εξεταστικής περιόδου θα θέλαµε να τονίσουµε, για άλλη µια φορά, ένα πρόβληµα που επανειληµµένα παρατηρείται στη σχολή µας. Βάσει του κανονισµού σπουδών τα αποτελέσµατα της εξεταστικής µαθηµάτων πρέπει να ανακοινώνονται το αργότερο πέντε µέρες από την ηµεροµηνία εξέτασης. Κανονισµός που δυστυχώς ελάχιστοι από τους καθηγητές τηρούν. Η καθυστέρηση ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων έχει ως αποτέλεσµα οι σπουδαστές να µην ενηµερώνονται έγκαιρα έτσι ώστε σε περίπτωση επαναληπτικής εξεταστικής να είναι έγκαιρα προετοιµασµένοι. Επίσης µε τη λήξη της εξεταστικής και χωρίς να έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσµατα καλούνται να κάνουν δηλώσεις µαθηµάτων χωρίς να γνωρίζουν σε ποια µαθήµατα έχουν επιτύχει. Γι’ αυτό το λόγο ζητάµε από το τµήµα και τα αρµόδια όργανα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τηρούνται οι ηµεροµηνίες παράδοσης των αποτελεσµάτων.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 757 ΠΡΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008 Τελειώνοντας και αυτό το εξάµηνο, βρισκόµαστε στη δυσάρεστη θέση να αναφέρουµε ξανά τις ελλείψεις που παρατηρούνται στα εργαστήρια. Βασικά όργανα για την εκπαίδευση των σπουδαστών απουσιάζουν ή δεν επαρκούν για τον αριθµό των σπουδαστών ανά τµήµα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τον συνωστισµό των σπουδαστών πάνω από ένα απαρχαιωµένο όργανο, µε φυσικό ακόλουθο να δουλεύει µόνο ο ένας πάνω σε αυτό και οι υπόλοιποι να είναι απλοί παρατηρητές. Ένα άλλο βασικό πρόβληµα των εργαστηρίων είναι η έλλειψη προστατευτικών γυαλιών τα οποία ακόµα και να υπάρχουν, δεν µοιράζονται ποτέ στους σπουδαστές. Αναρωτιόµαστε, όταν ένας σπουδαστής τραυµατιστεί, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Επίσης είναι γνωστό ότι στα χηµικά εργαστήρια της σχολής µας, οι ουσίες που διαχειρίζονται οι σπουδαστές, πολλές φορές είναι επικίνδυνες. Σε κανένα όµως εργαστήριο δεν διαπιστώνεται η χρήση προστατευτικών γαντιών. Η παράθεση όλων των παραπάνω, είναι ένα µικρό κοµµάτι των όσων κρίνουµε απαραίτητα, για την άρτια εκπαίδευση και ασφάλεια των σπουδαστών. Γι’ αυτό τον λόγο ζητάµε από τα αρµόδια όργανα της σχολής να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε µε το ξεκίνηµα του καινούριου εξαµήνου, η σχολή και οι εργαστηριακοί της χώροι, να καθίστανται ικανοί να παρέχουν και να πληρούν τις προϋποθέσεις για άρτια και ασφαλή εκπαίδευση.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΡΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008 Για µια φορά ακόµα θα θέλαµε να τονίσουµε την αναγκαιότητα για την λειτουργία συστήµατος ανακύκλωσης στο χώρο του ΤΕΙ. Καθηµερινά µεγάλες ποσότητες χαρτιού, πλαστικού αλλά και γυαλιού πετιούνται, ενώ θα µπορούσαν να ανακυκλωθούν όπως επιβάλλουν οι ανάγκες της εποχής µας. Μικραίνοντας έτσι τον τεράστιο όγκο απορριµµάτων που συσσωρεύονται στους χώρους του ΤΕΙ, δηµιουργώντας θέµα υγιεινής για τους σπουδαστές αλλά και µια απαράδεχτη εικόνα για σύγχρονο Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Γι’ αυτούς τους λόγους ζητάµε την άµεση εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης σε όλους τους χώρους του ΤΕΙ καθώς και στους χώρους της κάθε σχολής. Ελπίζουµε να ενστερνιστείτε το αίτηµα µας ώστε να δοθεί στο ΤΕΙ η ευκαιρία να ανταποκριθεί στο ρόλο του όχι µόνο σαν εκπαιδευτικό ίδρυµα αλλά και σαν χώρος έκφρασης των κοινωνικών ζητηµάτων που απασχολούν τους σπουδαστές.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ AΣΥΡΜΑΤΟΥ ΙΝΤΕRΝΕΤ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 8093 ΠΡΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008 Μετά την εφαρµογή του συστήµατος της ηλεκτρονικής γραµµατείας και την ανάρτηση των αποτελεσµάτων στο internet κρίνουµε ότι το ΤΕΙ είναι απαραίτητο να περάσει στο επόµενο βήµα. Σχεδόν σε όλα τα ΤΕΙ της Χώρας παρέχεται δωρεάν ασύρµατο internet. Με αυτό τον τρόπο απεγκλωβίζεται ο χώρος της βιβλιοθήκης και οι σπουδαστές αποκτούν την δυνατότητα άµεσης σύνδεσης. Προτείνουµε λοιπόν την δηµιουργία ασύρµατου δικτύου, που θα καλύπτει όλο τον χώρο του Ιδρύµατος µε ελεύθερη πρόσβαση στους σπουδαστές . Ελπίζουµε να εγκρίνετε την πρόταση µας για να µπορέσει το ίδρυµα να έρθει ακόµα ένα βήµα πιο κοντά στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. :1314 ΠΡΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αθήνα,17 Οκτωβρίου 2008 Έχουµε τονίσει επανειληµµένα το πρόβληµα της έλλειψης εργαστηριακού εξοπλισµού. Μέσα στο µόνιµο εργαστηριακό εξοπλισµό συνυπολογίζονται και τα καθίσµατα-σκαµπό των εργαστηριακών χώρων. Σε όλους τους εργαστηριακούς χώρους παρατηρείται έντονη έλλειψη αυτών. Για αυτό ζητάµε την άµεση παραλαβή καθισµάτων για όλους τους εργαστηριακούς χώρους και τοποθέτηση τους.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ 1Ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 11783 ΠΡΟΣ: -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα,17 Οκτωβρίου 2008 Για άλλη µια φορά οι σπουδαστές της Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. βρίσκονται αντιµέτωποι µε χρόνια προβλήµατα που ενώ διεκδικούµε εδώ και χρόνια τη λύση τους καµία απάντηση δεν έχει δοθεί στις ερωτήσεις µας. Για πολλοστή φορά τονίζουµε το τεράστιο πρόβληµα χώρων που αντιµετωπίζει η σχολή. Φέτος από την πρώτη κιόλας εβδοµάδα έγινε εµφανές το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι σπουδαστές. Υπάρχουν θεωρίες οι οποίες πραγµατοποιούνται τις ίδιες ώρες και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι αίθουσες να µην επαρκούν. Όµοια και για τα εργαστηριακά, τα οποία δεν επαρκούν για την κάλυψη του όγκου των σπουδαστών και συνεπώς δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης χώρων. Αποτέλεσµα είναι να συσσωρεύονται οι σπουδαστές στις αίθουσες και στα εργαστήρια και να αναγκάζονται να παρακολουθούν τα µαθήµατα τους όρθιοι ή ακόµα να τους είναι αδύνατο να παρακολουθήσουν. Ως εκπρόσωποι σπουδαστών θεωρούµε απαράδεκτη τη συγκεκριµένη κατάσταση για ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Βιώνοντας το πρόβληµα καθηµερινά όχι µόνο ως εκπρόσωποι αλλά και σαν σπουδαστές, ζητάµε την άµεση παράδοση του χώρου στον 1ο όροφο από την σχολή µας ( η Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. είναι η µόνη σχολή η οποία δεν έχει το χώρο της στον 1ο όροφο) και την παραχώρηση Αµφιθεάτρου για την πραγµατοποίηση όλων των µαθηµάτων που δεν καλύπτονται από τις αίθουσες διδασκαλίας. Ελπίζουµε πως αυτή την φορά θα ικανοποιήσετε τα χρόνια και δίκαια αιτήµατα των σπουδαστών δίνοντας λύσεις στα προβλήµατα που παρακολούν τις σπουδές τους.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1308 ΠΡΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αθήνα,17 Οκτωβρίου 2008 Από την πρώτη εβδοµάδα των εργαστηριακών µαθηµάτων παρατηρούνται προβλήµατα, τα οποία επανειληµµένα έχουµε τονίσει σε όλα τα αρµόδια όργανα. Βασικό χαρακτηριστικό και διαφορά των ΤΕΙ από τα ΑΕΙ είναι η τεχνολογική και πρακτική εκπαίδευση που παρέχουν στους σπουδαστές. Αυτό έχει ως σκοπό την ανάπτυξη πρακτικών- εργαστηριακών δεξιοτήτων που κανένας άλλος απόφοιτος Ανώτατου Ιδρύµατος δεν έχει. Στη σχολή µας παρατηρείται το φαινόµενο στα εργαστηριακά µαθήµατα να αλλοιώνεται η φύση τους και να καταλήγουν να γίνονται θεωρητικές παραδόσεις. Με σκοπό λοιπόν να προβάλουµε τη µοναδική ιδιότητα και χαρακτηριστικό των σπουδαστών, ζητάµε τα εργαστηριακά µαθήµατα να περιλαµβάνουν και να παραµένουν στην αναφορά των απαραιτήτων θεωρητικών γνώσεων που χρειάζονται για την σωστή πραγµατοποίηση της εργαστηριακής άσκησης.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. :531 ΠΡΟΣ:-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Λόγω της περιόδου των εγγραφών που διανύουµε έχει παρατηρηθεί για πολλοστή φορά το έντονο πρόβληµα των εγγραφών στα εργαστήρια. Ενώ σας έχουµε τονίσει πολλές φορές το πρόβληµα µε τα λιγοστά τµήµατα, ερχόµενοι αντιµέτωποι µε σπουδαστές που έχουν µείνει έξω από τα τµήµατα διότι δεν υπάρχει χώρος γι’ αυτούς. Ιδιαίτερο πρόβληµα παρατηρείται µε τα εργαστήρια που έχουν αποδεσµευτεί από τις αλυσίδες. Δεν είναι δυνατόν γι’ αυτά τα εργαστήρια που θα γεµίσουν για το λόγο που προαναφέραµε να υπάρχει µόνο ένα τµήµα. Για τους λόγους αυτούς ζητάµε την άµεση λύση του προβλήµατος και την δηµιουργία νέων τµηµάτων που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των σπουδαστών της σχολής µας.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:2053 ΠΡΟΣ:- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2009 Είµαστε όλοι ευχαριστηµένοι από την δηµιουργία νέων εργαστηριακών χώρων στη σχολή, παρ’ όλα αυτά αυτοί οι χώροι δεν λειτουργούν ακόµα κατά κύριο λόγο. Η ανάγκη για την άµεση λειτουργία τους είναι επιτακτική λόγω του καθηµερινού προβλήµατος έλλειψης χώρων. Ζητάµε λοιπόν την άµεση λειτουργία των χώρων αυτών και τη δηµιουργία καθώς και την παραχώρηση επιπλέον χώρων από το ΤΕΙ για τις θεωρίες για να καλυφθούν οι ανάγκες της διδασκαλίας. Ελπίζουµε να καταλάβετε το πρόβληµα και να κάνετε όλα όσα είναι απαραίτητα για την άµεση επίλυση του.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. :367 ΠΡΟΣ: -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Για άλλη µια φορά βρισκόµαστε στην δύσκολη θέση να εντοπίσουµε προβλήµατα που εµφανίζονται στο τµήµα εδώ και καιρό. Και φέτος µε το τέλος της εβδοµάδας του διαχωρισµού των σπουδαστών στα εργαστήρια οι ανάγκες έγιναν εµφανή για τα καινούρια τµήµατα. Δυστυχώς και φέτος οι ανάγκες είναι µεγάλες. Ζητάµε λοιπόν την άµεση δηµιουργία όλων των καινούριων τµηµάτων όπου αυτά είναι απαραίτητα, καθώς δεν αρµόζει σε σύγχρονα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα οι λίστες αναµονές και σπουδαστές που δεν µπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο που επιθυµούν και δικαιούνται να το κάνουν.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΩΡΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 264 ΠΡΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 Για άλλη µια φορά η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ορµώµενη από τις ανάγκες των σπουδαστών και για τη σωστή λειτουργία της Σχολής προτείνει τα εξής: Εδώ και αρκετά εξάµηνα λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων ή λόγω απουσίας του καθηγητή ή λόγω διαφόρων προβληµάτων που µπορούν να προκύπτουν, πάντα κάποια εργαστηριακά και θεωρητικά µαθήµατα χάνονται. Αυτό δηµιουργεί προβλήµατα κατά τη λήξη του εξαµήνου µε αποτέλεσµα και τα δύο τµήµατα να συµπληρώνουν τις χαµένες εργαστηριακές ώρες µε πολλές δυσκολίες και αφού έχει προκληθεί µεγάλη αναστάτωση. Για να αποφευχθεί αυτή η σύγχυση προτείνουµε, να γίνεται η αναπλήρωση των χαµένων εργαστηριακών και θεωρητικών ωρών εντός µιας ή δύο εβδοµάδων, κατόπιν συνεννόησης του καθηγητή µε τους σπουδαστές. Αυτό θα διευκολύνει στην οµαλή ολοκλήρωση του εξαµήνου εντός των προβλεπόµενων χρονικών ορίων.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

Το τµήµα εδώ και καιρό βρίσκεται σε µια πολύ σηµαντική διαδικασία την ανανέωση του προγράµµατος σπουδών. Αφού ο σχεδιασµός του προγράµµατος σπουδών έχει ολοκληρωθεί, ως εκπρόσωποι σπουδαστών θεωρούµε ότι το επόµενο και άµεσα εµπλεκόµενο θέµα που απασχολεί τους σπουδαστές είναι η αντιστοιχία των µαθηµάτων του Π.Π.Σ µε το Ν.Π.Σ. Η διαδικασία αντιστοίχισης των µαθηµάτων πρέπει να κινηθεί σε πνεύµα εξέλιξης. Υπάρχουν πολλοί σηµαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν πριν την τελική απόφαση. Κύριος σκοπός όµως πρέπει να είναι εξασφάλιση της οµαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εξασφάλιση των σπουδαστών ώστε να µην χρεωθούν άσκοπα µε καινούρια µαθήµατα και να µπορέσουν να πάρουν ένα πτυχίο µε αξία στο οποίο το τµήµα, όπως είναι υποχρέωση του, θα τους βοηθήσει µε κάθε τρόπο. Ως εκπρόσωπος σπουδαστών και µετά από µελέτη του Ν.Π.Σ., του Π.Π.Σ. και του σχετικού νόµου προτείνουµε τα εξής: 1. Να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρµογής ώστε οι σπουδαστές παλαιότερων εξαµήνων να µην χρεωθούν µε µαθήµατα που έχουν αντιστοιχηθεί από το Π.Π.Σ. ή µε νέα µαθήµατα που δεν έχουν λειτουργήσει. 2. Την καταχώρηση µαθηµάτων στο Ν.Π.Σ. από µαθήµατα του Π.Π.Σ. τα οποία είχαν θεωρία και εργαστήριο και έγιναν θεωρητικά να κατοχυρώνονται στο Ν.Π.Σ. µε την υψηλότερη βαθµολογία που είχε ο σπουδαστής είτε στο εργαστήριο είτε στην θεωρία στο Π.Π.Σ. ή τουλάχιστον ο Μ.Ο. 3. Να µην γίνει καµία επιβάρυνση των σπουδαστών µε καινούρια µαθήµατα οι οποίοι έχουν ως µοναδική τους υποχρέωση την πτυχιακή εργασία και πρακτική. 4. Όσα µαθήµατα του Π.Π.Σ. έχουν εξεταστεί οι σπουδαστές µε επιτυχία και ήταν υποχρεωτικά και έγιναν επιλογής, να κατοχυρώνονται. 5. Όσα µαθήµατα του Π.Π.Σ. είχαν και θεωρία και εργαστήριο και στα οποία ο σπουδαστής έχει εξεταστεί µε επιτυχία και στο Ν.Π.Σ. έχουν γίνει θεωρητικά να κατοχυρώνονται ακόµα και αν ο σπουδαστής έχει περάσει µε επιτυχία σε 1 από 2 µέρη του αντίστοιχου µαθήµατος Π.Π.Σ. 6. Σε περίπτωση κατάργησης µαθήµατος του Π.Π.Σ. από το Ν.Π.Σ. ο βαθµός να κατοχυρώνει µάθηµα του Ν.Π.Σ. 7. Να εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις που χρειάζονται κατά περίπτωση από το συµβούλιο του τµήµατος. Όλα τα παραπάνω πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία και εξέλιξη και γίνονται µε κύριο


γνώµονα τον σπουδαστή, ο οποίος είναι και θα πρέπει να είναι κεντρικός άξονας όλων των κινήσεων που γίνονται. Ελπίζουµε ότι θα αντιληφτείτε την αγωνία των σπουδαστών για ένα τόσο σοβαρό θέµα και οι αποφάσεις που θα παρθούν θα λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις προτάσεις και τις απόψεις των σπουδαστών και θα λειτουργήσουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορέσει το τµήµα και οι σπουδαστές του να ανταποκριθούν σε µια τόσο µεγάλη αλλαγή, όπως είναι η ανανέωση του προγράµµατος σπουδών.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. :1036 ΠΡΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Δυστυχώς, για άλλη µια φορά βρισκόµαστε στη δύσκολη θέση να επισηµάνουµε µια σειρά προβληµάτων, που δυστυχώς δηµιουργούν τεράστιο πρόβληµα στην εύρυθµη λειτουργία και των δύο τµηµάτων της σχολής. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. έχει τονίσει και θίξει αυτά τα προβλήµατα που είχαν ήδη δηµιουργηθεί, καθώς και όσα θα υπάρξουν στο κοντινό µέλλον. Δυστυχώς όµως, πολλά από αυτά υπάρχουν ακόµα, αν και σε όλα τα όργανα συνδιοίκησης έχουµε προτείνει και έχουµε διεκδικήσει λύσεις. Πιο συγκεκριµένα: Στο τµήµα οινολογίας οι αλλαγές του ωρολογίου προγράµµατος, είναι σχεδόν καθηµερινές και δηµιουργούν τεράστιο πρόβληµα στην παρακολούθηση των µαθηµάτων από τους σπουδαστές. Είναι πάγια η θέση µας και η διεκδίκηση µας, η µονιµοποίηση του ωρολογίου προγράµµατος της οινολογίας, όπως και του προγράµµατος της εξεταστικής. Επίσης ένα ακόµα πρόβληµα δηµιουργείται. Αυτό µε τις συνεχόµενες ανεπίσηµες αλλαγές των ωρών των µαθηµάτων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι σπουδαστές οι οποίοι δεν βρίσκονται καθηµερινά στο χώρο της σχολής, δεν ενηµερώνονται ποτέ για την αλλαγή, µε αποτέλεσµα να χάνουν τα µαθήµατα τους. Αυτή η τακτική µας κάνει πραγµατικά να απορούµε για τη χρησιµότητα του ωρολογίου προγράµµατος και για ποιο λόγο τα τµήµατα µπαίνουν στη συγκεκριµένη διαδικασία όταν δεν αποφέρει τίποτα. Ένα άλλο πρόβληµα, είναι η µη κανονική έναρξη των µαθηµάτων, αν και βρισκόµαστε ήδη στη δεύτερη εβδοµάδα του εξαµήνου. Αν και η συγκεκριµένη κατάσταση είναι πολύ δυσάρεστη, αυτό που την κάνει ακόµα πιο πολύπλοκη, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει έγκυρη, άµεση και γρήγορη ενηµέρωση. Την εικόνα της αποικοδόµησης έρχεται να συµπληρώσει η έλλειψη χώρων διδασκαλίας. Αν και από την αρχή του ακαδηµαϊκού έτους είχαµε τονίσει και θίξει το πρόβληµα, ειδικά στα θεωρητικά µαθήµατα του Α’ εξαµήνου. Δυστυχώς τίποτα δεν έχει γίνει για να λυθεί το πρόβληµα. Η εικόνα που δηµιουργείται κατά την διάρκεια των θεωρητικών παραδόσεων είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτική! Αυτή την κατάσταση έρχεται να συµπληρώσει και η αδυναµία εύρεσης χώρων (αιθουσών διδασκαλίας ) να καλύψουν όλες τις ανάγκες των µαθηµάτων που πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα στο χώρο της Σχολής. Τέλος , η απουσία αρκετών καθηγητών από τις παραδόσεις των µαθηµάτων µας κάνει να απορούµε αν πραγµατικά υπάρχουν ουσιαστικά λόγοι για την ύπαρξη αυτών των προβληµάτων ή αν η αδιαφορία κάποιων είναι αυτή που τα δηµιουργεί και τα διαιωνίζει .


Ελπίζουµε ότι αυτή τη φορά ‘που ο κόµπος έχει φτάσει στο χτένι’ , όπως θα έλεγε κάποιος , το Συµβούλιο της Σχολής θα κάνει όσα είναι άµεσα απαραίτητα για να πάψουν να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήµατα , που ντροπιάζουν την ακαδηµαϊκότητα και δρουν ως τροχοπέδη στην ουσιαστική αναβάθµιση των σπουδών µας , αλλά και σε όσα είναι ήδη ικανό να προσφέρει το ίδρυµα αλλά και η σχολή µας στους σπουδαστές µας. Ελπίζουµε να ακουστεί η φωνή µας και να κάνετε όλα όσα είναι απαραίτητα . Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1484

Αθήνα,14 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΣ:- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 στο ξενοδοχείο Hilton θα πραγµατοποιηθεί γευστική δοκιµή κρασιών από την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα Πελοποννήσου. Πιστεύουµε ότι είναι µια πολύ καλή ευκαιρία για τους σπουδαστές του τµήµατος οινολογίας να παρευρεθούν και να µπορέσουν µε αυτό τον τρόπο επεκτείνουν τις γνώσεις τους. Γι’ αυτό ζητάµε από το Συµβούλιο της Σχολής κ’ το Συµβούλιο τµήµατος να κάνει όλα όσα απαιτούνται για να µπορέσουν οι σπουδαστές να προσέλθουν δωρεάν στην εκδήλωση αυτή.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. :1155 Προς:-Συµβούλιο Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής -Συµβούλιο Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων -Συµβούλιο Τµήµατος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών Αθήνα, 4 Νοεµβρίου 2010 Όπως είναι γνωστό αυτή την περίοδο πραγµατοποιούνται οι µεταγραφές των σπουδαστών στη σχολή µας. Η απόφαση ότι οι σπουδαστές αυτοί θα έχουν δικαίωµα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν µόνο στα θεωρητικά µαθήµατα και όχι στα εργαστηριακά, µας βρίσκει αντίθετους. Όπως καταλαβαίνετε οι σπουδαστές που είναι από µεταγραφή θα είναι αναγκασµένοι στο εαρινό εξάµηνο να παρακολουθήσουν εργαστηριακά τµήµατα δύο εξαµήνων, του Α’ και του Β’. Αυτό όµως είναι παρά πολύ δύσκολο διότι αυτοί οι σπουδαστές δεν θα µπορούν να αντεπεξέρθουν στις απαιτήσεις της σχολής. Γι’ αυτό το λόγο προτείνουµε τη λειτουργία έκτακτων εργαστηριακών τµηµάτων στο τρέχον εξάµηνο για τη διευκόλυνση αυτών των σπουδαστών και την οµαλή διεξαγωγή τω σπουδών τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1691 ΠΡΟΣ:-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2010 Βλέποντας και βιώνοντας τις ανάγκες των σπουδαστών του τµήµατος Οινολογίας της σχολής µας, θα θέλαµε να τονίσουµε την αναγκαιότητα της άµεσης επαφής των σπουδαστών, µε το επάγγελµα το οποίο σπουδάζουν και µε το οποίο θα ασχοληθούν στο µέλλον. Ένας πολύ καλός τρόπος για να γίνει αυτό, είναι οι περισσότερες επισκέψεις των σπουδαστών σε οινοποιεία. Στην Αττική υπάρχουν πολλοί χώροι, τους οποίους θα µπορούσαν να επισκεφθούν οι σπουδαστές, έτσι ώστε να έχουν µια καλύτερη εικόνα και του επαγγέλµατος τους και όλων όσων διδάσκονται στο τµήµα τους. Ελπίζουµε να κατανοήσετε της ανάγκες των σπουδαστών και να υλοποιήσετε τα παραπάνω, όσο αυτό είναι δυνατό. Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΦΡΩΔΩΝ ΟΙΝΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1694

Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2010

ΠΡΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

Το Σάββατο, 27 Νοεµβρίου 2010 πραγµατοποιείται «Ετήσια Γευστική Δοκιµή Σαµπάνιας και άλλων αφρωδών οίνων» στο ξενοδοχείο KING GEORGE PALACE στην πλατεία Συντάγµατος. Η συγκεκριµένη έκθεση θεωρείται αρκετά σηµαντική για τους σπουδαστές του τµήµατός µας. Γι’ αυτό το λόγο ζητάµε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε όλοι οι σπουδαστές του τµήµατός µας να έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την έκθεση ΔΩΡΕΑΝ, απλά µε την ένδειξη του φοιτητικού τους πάσο.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ 42η XENIA ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1693 ΠΡΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2010 Την Παρασκευή 26 Νοεµβρίου 2010 θα πραγµατοποιηθεί η 42η έκθεση xenia, στο Metropolitan Expo στο αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος (26-29/11). Το Επώνυµο Ελληνικό κρασί θα προβληθεί µέσα από σειρά εκδηλώσεων, όπως επώνυµες ετικέτες από τις αµπελουργικές περιοχές της χώρας, τραπέζια γευσιγνωσίας και άλλα. Η συγκεκριµένη έκθεση θεωρείται αρκετά σηµαντική για τους σπουδαστές του τµήµατός µας. Γι’ αυτό το λόγο ζητάµε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε όλοι οι σπουδαστές του τµήµατός µας να έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν την έκθεση ΔΩΡΕΑΝ, απλά µε την ένδειξη του φοιτητικού τους πάσο.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:33 ΠΡΟΣ: -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Αθήνα,12 Ιανουαρίου 2011 Λόγω της στάσης εργασίας σήµερα του Μετρό και του ΗΣΑΠ µέχρι τις 08:00 π.µ. ζητάµε την µη καταµέτρηση των απουσιών σε όσους σπουδαστές είχαν µάθηµα 08:00 π.µ. και δεν κατάφεραν να προσέλθουν εγκαίρως . Ελπίζουµε να κατανοήσετε τις ανάγκες των σπουδαστών και να κάνετε ότι είναι απαραίτητο. Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠ ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝΟΥ «ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2011» ΑΡ.ΠΡΩΤ.:123 ΠΡΟΣ: Συµβούλιο Σχολής Τεχνολογία Τροφίµων και Διατροφής Στις αναφερόµενες ηµεροµηνίες 12 και 13 Φεβρουαρίου και ηµέρες Σάββατο και Κυριακή πραγµατοποιείται έκθεση οίνου στο χώρο του Ζαππείου µε όνοµα «Διονύσια 2011» , και ώρα 11:00-20:00 για τις δύο ηµέρες. Ζητάµε να κατοχυρωθεί η ΔΩΡΕΑΝ είσοδος για τους σπουδαστές του τµήµατος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών και η είσοδος να πραγµατοποιείται µε ένδειξη του προσωπικού πάσο κάθε σπουδαστή.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:93 Αθήνα , 26 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣ:-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εν όψει της εξεταστικής περιόδου η Σχολή θα κλιθεί να αντιµετωπίσει ένα τεράστιο πρόβληµα θα πρέπει να εξασφαλιστεί χώρος για την εξέταση του Α’ εξαµήνου καθώς οι διαθέσιµοί χώροι της Σχολής δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες . Γι’αυτό τον λόγο ζητάµε την εξασφάλιση αµφιθεάτρου για την εξέταση των µαθηµάτων του Α΄ εξαµήνου , από τώρα ,για να µην βρεθούµε αντιµέτωποι µε καταστάσεις που σίγουρα δεν ταιριάζουν σε σύγχρονο ακαδηµαϊκό Ίδρυµα. Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:92

Αθηνα, 26 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣ:ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Για άλλη µία φορά βρισκόµαστε πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και θα θέλαµε να τονίσουµε προβλήµατα που όσες φορές και να τα έχουµε θίξει δυστυχώς πάντα τα αντιµετωπίζουµε κάθε φορά µε την ανάρτηση των αποτελεσµάτων της εξεταστικής. Τα αποτελέσµατα πρέπει να ανακοινώνονται εντός 5 ηµερών από την ηµέρα εξέτασης. Δυστυχώς όµως όσες φορές και να έχουµε πει τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κάποιοι καθηγητές συνεχίζουν να τα αγνοούν και καθυστερούν. Επίσης έχουµε τονίσει πολλές φορές ότι η ανάρτηση των αποτελεσµάτων πρέπει να γίνεται και ηλεκτρονικά και εγγράφως στον χώρο της σχολής έτσι ώστε να µπορούν όλοι οι σπουδαστές να τα δουν και αυτοί που δεν έχουµε άµεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τονίζουµε ξανά αυτά τα προβλήµατα πριν την έναρξη της εξεταστικής έτσι ώστε να βρεθούν οι σπουδές ξανά στην ίδια δύσκολη θέση. Ελπίζουµε ότι θα κατανοήσετε τις ανάγκες των σπουδαστών και να κάνετε ότι απαιτείται για την ικανοποίησης των δίκαιων αιτηµάτων τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ


Η ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:153

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΣ:-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δεδοµένου ότι διανύουµε ήδη την δεύτερη εβδοµάδα της 1ης εξεταστικής περιόδου και έχουν χαθεί δύο µέρες της εξεταστικής περιόδου, συγκεκριµένα την Τρίτη 1/2 και Τετάρτη 2/2 θεωρούµε ότι οι ηµέρες αυτές πρέπει να µετατεθούν για ηµεροµηνίες οι οποίες διευκολύνουν τους σπουδαστές αλλά και την οµαλή λειτουργία της Σχολής µας. Αναµφίβολα, οι εξετάσεις αυτών των µαθηµάτων που αναβλήθηκαν δεν µπορούν να µπουν εµβόλιµα και να ενσωµατωθούν στο ήδη υπάρχουν πρόγραµµα της εξεταστικής καθώς θα προκύψουν προβλήµατα µεγαλύτερα απ’ αυτά που ήδη αντιµετωπίζουµε κατά την εξεταστική διαδικασία, όπως η ύπαρξη χώρων εξέτασης και επιτηρητών.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:151

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΣ:-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Με τις συνεχόµενες απεργιακές κινητοποιήσεις των µέσων µαζικής µεταφοράς έχουν αναβληθεί µαθήµατα εξεταστικής περιόδου. Δυστυχώς υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να συνεχιστούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις και να βρεθούµε στην ίδια δυσάρεστη θέση. Όλα αυτά δηµιουργούν προβλήµατα στους σπουδαστές καθώς και στην εύρυθµη διεξαγωγή των εξετάσεων. Θεωρούµε ότι το ΤΕΙ πρέπει να µεριµνήσει για αυτό το πρόβληµα και να δώσει κάποιες µέρες παράταση επιµηκύνοντας την περίοδο των ανανεώσεων των εγγραφών έτσι ώστε να βγουν τα αποτελέσµατα και να µπορέσουν οι σπουδαστές να δηλώσουν τα µαθήµατα που επιθυµούν. Πιστεύουµε ότι θα κατανοήσετε τις ανάγκες των σπουδαστών και θα κάνετε ότι είναι απαραίτητο για τη σωστή και οµαλή λειτουργία των εγγραφών. Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:291

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣ:-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝ:-ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

Λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούν όπως καταλαβαίνεται είναι δύσκολη η πρόσβαση των σπουδαστών στη σχολή. Καθώς και κάποιοι σπουδαστές δεν έχουν καταφέρει να έρθουν από την επαρχία όπου µπορεί να κατάγονται. Γι’ αυτό το λόγο ζητάµε τη µη καταµέτρηση απουσιών τις δύσκολες αυτές µέρες, (Τρίτη 8/3- Παρασκευή 11/3) διότι πολλοί σπουδαστές θα επιβαρυνθούν µε απουσίες καθώς είναι δύσκολη και για κάποιους ανέφικτη η πρόσβαση τους στη σχολή.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 16/3/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 316 ΠΡΟΣ: -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2011 Λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων των µέσων µαζικής µεταφοράς πολλοί σπουδαστές θα αντιµετωπίσουν πρόβληµα στην µεταφορά τους από και προς το ΤΕΙ. Ζητάµε, την µη καταµέτρηση των απουσιών στα εργαστηριακά τµήµατα για αύριο Πέµπτη 17/3 όπου και πραγµατοποιούνται οι απεργιακές κινητοποιήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας, των µέσων µαζικής µεταφοράς καθώς πρόβληµα θα παρουσιαστεί στους σπουδαστές όσον αφορά την προσέλευση τους για την πραγµατοποίηση των µαθηµάτων τους.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. :2982 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Κο ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΝΟ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2011 Χθες, ηµέρα Πέµπτη 17/3/2011 ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των συγγραµµάτων µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος διανοµής βιβλίων “eudoxus”. Προβλήµατα παρουσιάστηκαν καθώς το σύστηµα δεν επιτρέπει στους σπουδαστές να επιλέξουν βιβλία µαθηµάτων µεγαλύτερου εξαµήνου και να τα παραλάβουν, παρ’ όλο που η σχολή µας, µας επιτρέπει να δηλώσουµε µαθήµατα µεγαλυτέρων εξαµήνων στην ηλεκτρονική ανανέωση εγγράφων. Πως θα εξεταστούµε σε αυτά τα µαθήµατα χωρίς βιβλία? Όλοι οι σπουδαστές δικαιούνται όλα τα βιβλία αυτά εφόσον δεν τα έχουν παραλάβει ξανά στο παρελθόν. Μας ονοµάζουν ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα και µας τιµάνε αλλά όταν τέτοια προβλήµατα παρουσιάζονται στις σπουδές µας, πώς µπορούµε να είµαστε σίγουροι για το τι θα επακολουθήσει? Τα βιβλία και η διανοµή τους αποτελούν κύρια έννοια των σπουδαστών, γι’ αυτό ζητάµε την άµεση επίλυση του προβλήµατος που προέκυψε µε το σύστηµα “eudoxus”, έτσι ώστε όλοι οι σπουδαστές να µπορούν να παραλάβουν όλα τα βιβλία των µαθηµάτων που έχουν δηλώσει έγκαιρα και χωρίς προβλήµατα καθώς το εαρινό εξάµηνο 2010-2011 έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητάµε επίσης να δοθεί άµεση λύση στο πρόβληµα όπου το σύστηµα “eudoxus” µας περιορίζει να δηλώσουµε µέχρι 10 βιβλία για το χειµερινό εξάµηνο και µέχρι 8 για το εαρινό, ενώ κανένας τέτοιος περιορισµός δεν υπάρχει στην ηλεκτρονική δήλωση των µαθηµάτων µας στην αρχή κάθε εξαµήνου.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:371

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣ:-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Έπειτα από πρόταση µας προς το Συµβούλιο Σχολής και το Συµβούλιο ΤΕΙ σχετικά µε το ηλεκτρονικό σύστηµα διανοµής συγγραµµάτων ΕΥΔΟΞΟΣ, το οποίο µας περιόριζε στο να δηλώσουµε για το εαρινό εξάµηνο µέχρι 8 βιβλία, τελικά ο αριθµός των συγγραµµάτων που δικαιούνται οι σπουδαστές αυξήθηκε στα 12 βιβλία. Ολοφάνερο είναι, ότι ούτε αυτός ο αριθµός (12) των συγγραµµάτων καλύπτει τις ανάγκες των σπουδαστών, οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν πολύ περισσότερα µαθήµατα στην ηλεκτρονική τους δήλωση. Ζητάµε να αυξηθεί κι άλλο ο αριθµός των βιβλίων που δικαιούνται οι σπουδαστές για το εαρινό εξάµηνο και το χειµερινό έτσι ώστε οι σπουδαστές να µπορούν να παραλάβουν όλα τα βιβλία που επιθυµούν µε σκοπό τελικά να εξεταστούν στα αντίστοιχα µαθήµατα.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:372

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣ:- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Λόγω του προβλήµατος που έχει παρατηρηθεί, όπου οι εκδοτικοί οίκοι δεν διανέµουν τα βιβλία λόγω του ότι, όπως ανακοινώνουν δεν έχουν πληρωθεί από το Υπουργείο Παιδείας το οποίο είναι αρµόδιο, ζητάµε να δοθεί άµεσα λύση καθώς οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συγγραµµάτων έχουν ήδη ξεκινήσει, έτσι ώστε να µπορούν να παραλάβουν τα βιβλία που δικαιούνται οι σπουδαστές χωρίς να αντιµετωπίζουν πρόβληµα ή να καθυστερούν µε την παραλαβή τους.

Για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.

protaseis  

protaseis dap ndfk stetrod

Advertisement