Page 1

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ!!!


*οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με έντονο γράμμα 1)Οι έρευνες της γνωσιακής ψυχολογίας στα μαθηματικά υποστηρίζουν την άποψη ότι το φαινόμενο του ‘άγχους των μαθηματικών’ μπορεί να οφείλεται: α) Στο ότι έμφαση των σχολικών μαθηματικών στο χειρισμό των τυπικών συμβόλων αποθαρρύνει τα παιδιά να μεταφέρουν τις διαισθητικές μαθηματικές λειτουργίες στον χώρο του σχολείου. β) Στο ότι τα παιδιά δεν ενισχύονται επαρκώς για την μαθηματική επίδοση τους στο σχολείο. γ) Στο ότι τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες λογικομαθηματικές δομές πριν αρχίσουν την διδασκαλία των μαθηματικών. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 2)Η γνωσιακή ψυχολογία και η προσέγγιση της επεξεργασίας πληροφοριών βασίζεται: α) Στην ανάλυση των γνωστικών δομών που κάνουν δυνατή την απομνημόνευση. β) Στα αποτελέσματα πειραμάτων που μας δείχνουν πως αλλάζει η επίδοση του μαθητή μέσω της ενίσχυσης. γ) Στα αποτελέσματα των ψυχομετρικών τεστ για να μετρήσουν τη μαθησιακή επίδοση. δ) Στην ανάλυση του μαθηματικού προβλήματος, έτσι ώστε να μπορούν να διευρυνθούν οι νοητικές διεργασίες που απαιτούνται για την επίλυσή του. 3)Η εποικοδομητική υπόθεση για τον τρόπο που μαθαίνονται τα μαθηματικά: α) Υποστηρίζει ότι η μαθηματική γνώση δεν είναι αποτέλεσμα απομνημόνευσης αλλά ερμηνείας και δραστηριοποίησης του ατόμου. β) Συμφωνεί με τις απόψεις του Piaget. γ) Είναι συνεπής με το εύρημα ότι τα παιδιά επινοούν δικές τους στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. δ) Όλα τα παραπάνω 4)Πολλά από τα λάθη που κάνουν οι μαθητές στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων βασίζεται: α) Εστιάζονται στην σημασία του προβλήματος και όχι στους χειρισμούς των αριθμητικών συμβόλων. β) Δεν ξοδεύουν αρκετό καιρό για να εξασκηθούν και να απομνημονεύσουν τους βασικούς αριθμητικούς υπολογισμούς. γ) Δεν σκέπτονται το νόημα των αριθμητικών πράξεων που εκτελούν μαθηματικά. δ) Δεν ενδιαφέρονται για τα μαθηματικά.


5)Ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι ένα βήμα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, σύμφωνα με τον Mayer; α) Η αντίληψη του προβλήματος. β) Η αναπαράσταση του προβλήματος. γ) Η μετάφραση του προβλήματος. δ) Η επίλυση του προβλήματος. 6)Προβλήματα όπως «Ο Τζών έχει ένα νίκελ. Ο Πιτ έχει 3 σέντς περισσότερα από τον Τζών. Πόσα σέντς έχει ο Πιτ;» παρουσιάζει δυσκολίες: α) Στο επίπεδο της αναπαράστασης. β) Στο επίπεδο της επίλυσης. γ) Στο επίπεδο της μέτρησης. δ) όλα τα παραπάνω. 7)Τα προβλήματα της διαίρεσης γίνονται πιο δύσκολα όταν: α) Ο διαιρετέος δεν είναι μεγαλύτερος του διαιρέτη. β) Ο τελεστής είναι δεκαδικός. γ) Όλα τα παραπάνω. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 8)Άτομα που δεν έχουνε πάει στο σχολείο: α) Επιλύουν προβλήματα στοιχειωδών αριθμητικών πράξεων με τους τρόπους παρόμοιους με αυτούς των παιδιών της πρώτης και δευτέρας δημοτικού σχολείου. β) Εκτελούν μαθηματικούς υπολογισμούς με τρόπους τελείως διαφορετικούς από αυτούς που διδάσκονται τα παιδιά στα σχολεία. γ) Δεν είναι ικανά να λύσουν στοιχειώδη μαθηματικά προβλήματα. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 9)Η στρατηγική γνώση αναφέρεται: α) Στη γνώση πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την λύση ενός προβλήματος. β) Στην γνώση της ανάπτυξης και παρακολούθησης ενός σχεδίου επίλυσης. γ) Στην γνώση της διαδικασίας για την εκτέλεση μιας προσχεδιασμένης διαδικασίας (π.χ. πρόσθεσης ή αφαίρεσης) δ) Όλα τα παραπάνω. 10)Η ανάλυση των λαθών που κάνουν οι μαθητές στην επίλυση προβλημάτων άλγεβρας δείχνει ότι: α) Υπάρχει μεγάλη συστηματικότητα στην εμφάνιση των λαθών. β) Εμφανίζονται τα φαινόμενα των παρακανόνων. γ) Οι περισσότεροι μαθητές μαθαίνουν τους κανόνες μετασχηματισμού ορισμένων συμβόλων χωρίς αναφορά στο νόημα τους ή στον τρόπο με τον οποίο δικαιολογούνται. δ) Όλα τα παραπάνω.


11)Ποιο από τα ακόλουθα προβλήματα πολ\μού είναι πιο δύσκολο σύμφωνα με τις θεωρητικές απόψεις και τα ευρήματα των Fishbein κλπ: α) Από ένα εκατόκιλο σιταριού βγαίνουν 75 εκατόκιλα αλεύρι. Πόσο αλεύρι μπορεί να βγει από 15 κιλά σιταριού; β) Ένα κιλό απορρυπαντικού βγάζει 15 κιλά σαπούνι. Πόσο σαπούνι μπορεί να γίνει από 0,75 κιλά απορρυπαντικού; γ) Ένα κομμάτι σοκολάτα ζυγίζει 3,25 γρ. Πόσο ζυγίζουν 15 κομμάτια; δ) Με ένα λίτρο βενζίνη ένα αυτοκίνητο διατρέχει 15χλμ. Πόσα χλμ. θα διατρέξει με 3,25 λίτρα βενζίνης; 12)Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι όταν τους ζητάμε να εκτιμήσουν την ισοδυναμία αλγεβρικών παραστάσεων οι μαθητές: α) Χρησιμοποιούν συνήθως τις γνώσεις τους ενός τύπου για να δικαιολογήσουν τις εκτιμήσεις τους για έναν άλλο τύπο. β) Δεν χρησιμοποιούν ποτέ τη στρατηγική της προσεγγιστικής αξιολόγησης. γ) Δεν χρησιμοποιούν συνήθως την στρατηγική του υπολογισμού. δ) Υπολογίζουν από τα αριστερά προς τα δεξιά αντί από τα δεξιά προς τα αριστερά. 13)Οι μελέτες των Resnick κλπ υποστηρίζουν την άποψη ότι: α) Η διατύπωση του προβλήματος και η διαδικασία κατάστρωσης εξισώσεων είναι η κυρίαρχη πηγή δυσκολίας των μαθητών σε προβλήματα άλγεβρας. β) Η ικανότητα σύνθεσης ιστοριών είναι προκάτοχη της επιτυχούς εκμάθησης της τυπικής άλγεβρας. γ) Οι μαθητές δεν έχουν δυσκολία στο να προσδιορίζουν τις σωστές σχέσεις ανάμεσα σε ποσότητες και συμβάντα. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 14)Τα αποτελέσματα των ερευνών υποστηρίζουν ότι: α) Τα παιδιά πρέπει πρώτα να διδάσκονται τις μαθηματικές πράξεις και μετά να τις εφαρμόζουν σε οικεία προβλήματα. β) Τα παιδιά μπορούν να επιλύουν οικεία προβλήματα της καθημερινής ζωής διαισθητικά. γ) Τα παιδιά μπορούν ορισμένες φορές να επιλύουν μαθηματικά προβλήματα πιο εύκολα σε τυπικά τεστ παρά όταν αναφέρονται σε κάποια φυσική κατάσταση. δ) Όλα τα παραπάνω. 15)Όταν λύνουν προβλήματα άλγεβρας οι μαθητές: α) Δεν χρησιμοποιούν σχεδόν ποτέ συγκεκριμένες παραστάσεις για να σκεφτούν για τις αλγεβρικές παραστάσεις. β) Καταλαβαίνουν την λογική των κανόνων της άλγεβρας. γ) Μπορούν να δημιουργούν κατάλληλες ιστορίες και να τις χρησιμοποιούν για να συνάγουν το σκεπτικό του κανόνα της αλλαγής των σημείων. δ) Όλα τα παραπάνω.


16)Οι μελέτες του Philip Smith για την εκμάθηση της στατιστικής υποστηρίζουν την άποψη ότι: α) Υπάρχουν διάφορα επίπεδα κατανόησης της στατιστικής και ο διδάσκων καθηγητής πρέπει να σκέπτεται σε ποιο επίπεδο είναι καλύτερο να διδάξει την στατιστική πριν πετάξει ένα συνοθύλεμα από έννοιες, υπολογισμούς, και πράξεις στους φοιτητές του. β) Οι φοιτητές αποκτούν ένα υψηλότερο επίπεδο κατανόησης των εννοιών της. γ) Οι φοιτητές βρίσκουν δύσκολη τη στατιστική γιατί απαιτεί πολύπλοκες πράξεις. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 17)Ο Piaget έδωσε μεγάλη σημασία στην : α) Ανάπτυξη της φυσικομαθηματικής εμπειρίας. β) Λογικομαθηματική στοχαστική αφαίρεση. γ) Σχολική μάθηση. δ) Βιολογική ωρίμανση. 18)Σύμφωνα με τις απόψεις του Ρiaget η έννοια της διατήρησης του αριθμού: α) Αναπτύσσεται αυθόρμητα. β) Δεν αναπτύσσεται πριν από τα 6-7 χρόνια περίπου. γ) Όλα τα παραπάνω. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 19)Το μαγικό πείραμα της Gelman: α) Επιβεβαίωσε τα ευρήματα του Piaget σχετικά με την διατήρηση του αριθμού. β) Έδειξε ότι αντίθετα με τις απόψεις του Piaget, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας κατανοούν την διατήρηση του αριθμού ακόμα και όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλες ποσότητες. γ) Επιβεβαίωσε τα ευρήματα του Hughes ότι τα παιδιά από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα μειονεκτούν ως προς την διατήρηση του αριθμού. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 20)Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ είναι στάδιο ανάπτυξης σύμφωνα με την θεωρία του Piaget; α) Αισθησιοκινητικό. β) Προεννοιολογικό. γ)Αντιμεταθετικό. δ) Συγκεκριμένων λογικών ενεργειών.


21)Τα πειράματα των DeCorte και Verschaffel με λεκτικά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης έδειξαν ότι: α) Τα παιδιά δεν έχουν γνώση της έννοιας του αριθμού και των στοιχειωδών πράξεων β) Προβλήματα που επιλύονται με τις ίδιες αριθμητικές πράξεις, αλλά διαφέρουν ως προς τη σημασιολογική τους δομή, διαφέρουν ως προς τον βαθμό δυσκολίας. γ) Τα παιδιά δεν επινοούν δικές τους στρατηγικές για να λύσουν λεκτικά προβλήματα δ) Όλα τα παραπάνω. 22)Σύμφωνα με τους DeCorte και Verschaffel, η μεγαλύτερη δυσκολία των παιδιών στην επίλυση λεκτικών προβλημάτων στοιχειωδών αριθμητικών πράξεων βρίσκεται: α) Στη δημιουργία της καταγραφής και αναπαράστασης του προβλήματος. β) Στην επιλογή της κατάλληλης πράξης. γ) Στην ανεπάρκεια των λογικών δομών της σκέψης τους. δ) Στην έλλειψη κινήτρων για μάθηση και αρνητική στάση προς τα μαθηματικά. 23)Οι μαθητές του γυμνασίου μπορούν να αλλάξουν γνώμη για τις πράξεις που απαιτούνται για την λύση πολ\μού και διαίρεσης όταν: α) Αλλάζει η οικειότητα του περιεχόμενού τους β) Αλλάζουν τα αριθμητικά στοιχεία που τους δίδονται (μέγεθος και είδη αριθμού). γ) Αλλάζει η σχέση ανάμεσα στην κατάσταση που περιγράφεται και την σωστή πράξη. δ) Όλα τα παραπάνω. 24)Σύμφωνα με τις αρχές της γνωσιακής ψυχολογίας: α) Ένα μαθηματικό πρόβλημα μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά από μαθητές που διαφέρουν ως προς τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. β) Η ενίσχυση είναι ένας σημαντικός μηχανισμός μάθησης. γ) Υπάρχουν σημαντικές ατομικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η μαθηματική γνώση. δ) Κανένα από τα παραπάνω 25)Ποιος από τους ακόλουθους ΔΕΝ είναι τομέας που ανήκει σε μια θεωρία για την γλώσσα; α) Συντακτικός τομέας. β) Σημασιολογικός τομέας. γ) Φωνολογικός τομέας. δ) Πρακτικός τομέας.


26)Σύμφωνα με τις αρχές της συντελεσιακής μάθησης (Skinner), η διδασκαλία των μαθηματικών: α) Πρέπει να ακολουθεί μια προσεκτικά σχεδιασμένη σειρά β) Πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της ενίσχυσης. γ) Πρέπει να αποφεύγει να βάζει τον μαθητή σε κατάσταση που ο μαθητής μπορεί να κάνει λάθος. δ) Όλα τα παραπάνω. 27)Η μέθοδος της «Γνωστικής σύγκρουσης» πηγάζει μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο του: α) Του Piaget. β) Του μπιχεϊβιορισμού. γ) Του Vygotsky. δ) Από το α) και το γ) μαζί. 28)Η πρόταση «τα αναμμένα απορρυπαντικά πολεμάνε τις συντετριμμένες εκτιμήσεις» είναι: α) Συντακτικά σωστή. β) Σημασιολογικά σωστή. γ) Σημασιολογικά λάθος αλλά, συντακτικά σωστή. δ) Σημασιολογικά και συντακτικά λάθος. 29)Οι ψυχολόγοι της μορφής (Gestalt) έχουν προτείνει: α) Το νόμο του όλου ή τίποτα. β) Ότι η ψυχή και το σώμα δρουν παράλληλα αλλά υπακούουν διαφορετικούς νόμους γ) Ότι ο ανθρώπινος νους σχηματοποιεί αισθητηριακά ερεθίσματα σε σύνολα αντιλήψεων. δ) Ότι η ενδοσκόπηση πρέπει να είναι η μέθοδος ανάλυσης της συνειδητής εμπειρίας του ατόμου. 30)Οι ψυχολόγοι που μελετούν την ενστικτώδη συμπεριφορά των ζώων στο περιβάλλον τους είναι γνωστοί σαν: α) Μπιχεϊβιοριστές. β) Εθολόγοι. γ) Γνωσιακοί ψυχολόγοι. δ) Κλινικοί ψυχολόγοι. 31)Τα πειράματα του Skinner έχουν δείξει ότι η συμπεριφορά η οποία ενισχύεται τείνει να: α) Γενικεύεται. β) Εξαλείφεται. γ) Αναδιοργανώνεται. δ) Επαναλαμβάνεται.


32)Σύμφωνα με τις αρχές της συντελεστικής μάθησης (Skinner), ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την διαμόρφωση της συμπεριφοράς είναι: α) Η άμεση και ισχυρή τιμωρία της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. β) Η προσεκτική αμοιβή της επιθυμητής αντίδρασης. γ) Η συστηματική εξάσκηση και επανάληψη της επιθυμητής συμπεριφοράς. δ) Η χρήση της στοργής και παραδοχής. 33)Σύμφωνα με την θεωρία του Pavlov, για να επιτευχθεί η εξαρτημένη μάθηση είναι σημαντική(-ος): α) Η ομοιότητα ανάμεσα στο ανεξάρτητο και εξαρτημένο ερέθισμα. β) Ο χρόνος ανάμεσα στο εξαρτημένο ερέθισμα και στην ανεξάρτητη αντίδραση. γ) Όλα τα παραπάνω. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 34)Η παραγωγή νοητικών σχημάτων για να ερμηνεύσουμε νέες εμπειρίες που δεν μπορούν να ερμηνευθούν με τα ήδη υπάρχοντα νοητικά σχήματα λέγεται κατά τον Piaget: α) Συμμόρφωση. β) Αφομοίωση. γ) Εικονική σκέψη. δ) Προτασιακή σκέψη. 35)Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ είναι μια μορφή οργάνωσης ή αναπαράστασης των εννοιών στην μνήμη: α) Σχήμα. β) Νοητικό μοντέλο. γ) Νοητικό στάδιο. δ) Νοητική εικόνα. 36)Οι κριτικοί του συμπεριφορισμού επισημαίνουν ότι η συμπεριφοριστική θεωρία ασχολείται: α) Με τα συμπτώματα, όχι με τα αίτια του προβλήματος. β) Δεν δημιουργεί εσωτερικά κίνητρα για μάθηση. γ) Θέτει προβλήματα δημοκρατικών διαδικασιών. δ) Όλα τα παραπάνω. 37)Ιδρυτής της Ψυχολογίας ως επιστήμης θεωρείται ο: α) Ο John Watson. β) O Wilhem Wundt. γ) Ο John Stuart Mill δ) Ο Αριστοτέλης.


38)Η μεγαλύτερη αξία του πειράματος έγκειται στο γεγονός ότι μπορούμε: α) Να κάνουμε ακριβείς μετρήσεις. β) Να ελέγξουμε τη σχέση αιτίου-αιτιατού. γ) Να κάνουμε συγκρίσεις. δ) Να μην επηρεάζουμε αυτό το οποίο ερευνούμε. 39)Δύο τάξεις Ά Δημοτικού διδάσκονται ανάγνωση, με την α΄ μέθοδο η μια και με την β΄ μέθοδο η άλλη. Στο τέλος του έτους μετράμε την αναγνωστική ικανότητα των μαθητών. Ποια από τις παρακάτω μεταβλητές είναι η εξαρτημένη μεταβλητή; α) Η αναγνωστική ικανότητα. β) Η μέθοδος διδασκαλίας. γ) Οι δύο τάξεις. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 40)Η αρχή του «κατωφλίου ερεθισμού» ή της «μόλις αντιληπτικής διαφοράς» είναι η ικανότητα του οργανισμού να: α) Αντιλαμβάνεται ερεθίσματα μόνο κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο έντασης. β) Αντιλαμβάνεται ερεθίσματα μόνο πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο έντασης. γ) Αντιδρά με όλη του την ένταση. δ) Προσαρμόζει τις αντιδράσεις του στην ένταση του ερεθίσματος. 41)Ένα πείραμα ή μια παρατήρηση που εξετάζουν ένα άτομο, ή μια ομάδα ατόμων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούν τη μέθοδο που είναι γνωστή ως: α) Διαχρονική. β) Κλινική. γ) Συγχρονική. δ) Νατουραλιστική. 42)Ένα άτομο μετά από δυστύχημα δεν μπορεί να προφέρει λέξεις τις οποίες όμως ακούει και κατανοεί. Η κατάστασή του οφείλεται σε βλάβη: α) Κέντρου Wernicke. β) Κέντρου Broka. γ) Μεσολοβίου. δ) Ιπποκάμπου. 43)Μόλις αποφύγατε σύγκρουση στην Εθνική Οδό. Η καρδιά σας χτυπά γρήγορα. Ποιο τμήμα του κεντρικού νευρικού συστήματος λειτουργεί; α) Το συμπαθητικό. β) Το σωματικό. γ) Το παρασυμπαθητικό. δ) Το κυτταρικό.


44)Η ανάπτυξη της μονιμότητας του αντικειμένου συντελείται κατά την περίοδο: α) Της προεννοιολογικής ανάπτυξης. β) Της αισθησιοκινητικής ανάπτυξης. γ) Της ηθικής ανάπτυξης. δ) Της αντικειμενικής ανάπτυξης. 45)Τα αναστρέψιμα σχήματα και οι αντιληπτικές παραισθήσεις δείχνουν ότι: α) Αντιλαμβανόμαστε τα αντικείμενα ως σύνολα. β) Η αντίληψη των αντικειμένων εξαρτάται από τα φυσικά ερεθίσματα. γ) Η αντίληψη των αντικειμένων εξαρτάται από την ενεργό συμμετοχή και ερμηνεία των ατόμων. δ) Η αντίληψη των αντικειμένων εξαρτάται από την εγγύτητά τους στον χώρο. 46)Ένα σημαντικό ερώτημα που έχει απασχολήσει τους νευροψυχολόγους έχει αν κάνει με την εξειδίκευση του νευρικού συστήματος. Σχετικά με το θέμα αυτό, ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως σωστές; α) Το νευρικό σύστημα φαίνεται να είναι αρκετά εξειδικευμένο στις λειτουργίες του. β) Το αριστερό ημισφαίριο είναι το κυρίαρχο ημισφαίριο για τις γλωσσικές λειτουργίες, αλλά υπάρχουν σημαντικές ατομικές διαφορές. γ) Υπάρχει μεγάλη πλαστικότητα του νευρικού συστήματος στην παιδική ηλικία. δ) Όλα τα παραπάνω. 47)Ποιος από τους παρακάτω ΔΕΝ είναι λοβός των ημισφαιρίων του εγκεφάλου; α) Ο βρεγματικός. β) Ο θαλαμικός. γ) Ο μετωπικός. δ) Ο κροταφικός. 48)Η περίοδος της εφηβείας χαρακτηρίζεται από: α) Την κρίση της ταυτότητος-σύγχυση ρόλων. β) Τον ηθικό ρεαλισμό. γ) Την ανάπτυξη της αναπαραστασιακής ικανότητας. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 49)Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των νοητικών φαινομένων που καθιστούν προβληματική την επιστημονική τους προσέγγιση; α) Η υποκειμενικότητα τους. β) Το φαινόμενο της συνείδησης. γ) Το φαινόμενο της νοητικής αιτιότητας. δ) Όλα τα παραπάνω.


50)Οι ψυχολογικές εμπειρίες του περιβάλλοντος, στο οποίο μεγαλώνει ένας οργανισμός, θεωρούνται σημαντικές για την φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου, όπως έχουν δείξει: α) Τα πειράματα των Hubel&Wiesel με γάτες. β) Τα πειράματα του Roger Sperry για την λειτουργία των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. γ) Τα πειράματα των Rosenzweig & Bennett με ποντίκια. δ) Τα πειράματα των Karl Lashley. 51)Οι μελέτες βρεφών σε βρεφοκομεία στο Λίβανο, Περσία, κλπ. Από τους Dennis, Spritz, Goldfard & άλλων έδειξαν ότι: α) Τα βρέφη ήταν μόνο κοινωνικά απαθή. β) Τα βρέφη ήταν κοινωνικά απαθή και νοητικά καθυστερημένα (μονό). γ) Τα βρέφη ήταν καθυστερημένα τόσο στην κοινωνική και νοητική τους ανάπτυξη όσο και στην κινητική τους ανάπτυξη. δ) Κανένα από τα παραπάνω – τα βρέφη μεγαλώνουν κανονικά 52)Ποιος από τους ακόλουθους ψυχολόγους έχει κάνει τις παρακάτω δηλώσεις: «Η ψυχολογία είναι ένας καθαρά πειραματικός κλάδος των φυσικών επιστημών. Ο θεωρητικός της στόχος είναι η πρόβλεψη και ο έλεγχος της συμπεριφοράς. Η ενδοσκόπηση δεν αποτελεί κανένα ουσιώδες μέρος στις μεθόδους της ψυχολογίας.» α) Ο John Stuart Mill. β) Ο William James. γ) O John Watson. δ) Ο Ivan Pavlov 53)Ποια από τις ακόλουθες ΔΕΝ είναι μια περίοδος ανάπτυξης σύμφωνα με τη θεωρία του Jean Piaget; α) Προγλωσσική περίοδος. β) Περίοδος συγκεκριμένων λογικών πράξεων. γ) Περίοδος αφηρημένων λογικών πράξεων. δ) Προεννοιολογική περίοδος. 54)Ο Wilhem Wund είναι γνωστός στην ιστορία της ψυχολογίας, ως: α) Υποστηρικτής των φαινομένων της συνείδησης. β) Υποστηρικτής της άποψης ότι η ψυχολογία πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη επιστήμη. γ) Όλα τα παραπάνω. δ) Κανένα από τα παραπάνω.


55)Ποιος ψυχολόγος διετύπωσε τους νόμους: i) της εξάσκησης και ii) του αποτελέσματος; α) O John Watson. β) Ο Edward Lee Thorndike. γ) Ο Ivan Pavlov δ) Ο Skinner. 56)Σύμφωνα με τη θεωρία του Jean Piaget, α) Το άτομο παίζει ενεργό ρόλο στην διαδικασία της ανάπτυξης και της μάθησης. β) Η ανάπτυξη είναι κυρίως μια αυθόρμητη ψυχολογική διαδικασία που χρειάζεται χρόνο για να επιτευχθεί. γ) Όλα τα παραπάνω. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 57)Τα παιδιά που έχουν κατανοήσει τη διατήρηση των υγρών μπορούν να δώσουν το (τα) επιχείρημα(-τα): α) Της αντιστρεψιμότητας. β) Της ταυτότητας. γ) Αντιστάθμισης. δ) Όλα τα παραπάνω. 58)Η νοημοσύνη: α) Είναι θέμα κληρονομικότητας. β) Είναι θέμα περιβαλλοντικών επιδράσεων. γ) Είναι αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε κληρονομικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 59)Ο Skinner (συντελεστική μάθηση) θεωρεί ως κύριο μηχανισμό μάθησης: α) Την ενίσχυση. β) Τη συμμόρφωση. γ) Την ταύτιση. δ) Τη μίμηση. 60)Μια κριτική της θεωρίας του Piaget είναι ότι: α) Δεν δίνει αρκετή σημασία στον ρόλο του κοινωνικού–πολιτισμικού περιβάλλοντος β) Δίνει μεγάλη βαρύτητα στη βιολογική προδιαθεσιμότητα της ανάπτυξης. γ) Δεν δίνει αρκετή έμφαση στην περιγραφή των ψυχολογικών δομών της σκέψης του αναπτυσσόμενου ατόμου. δ) Όλα τα παραπάνω.


61)Ο L.V.Vygotsky είναι ένας ρώσος ψυχολόγος ο οποίος έχει τονίσει: α) Τον ρόλο της λογικής σκέψης στην ανάπτυξη. β) Τις βιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. γ) Το ρόλο της γλώσσας και του πολιτισμικού πλαισίου στην ανάπτυξη. δ) Τα εξωτερικά ερεθίσματα και τις περιβαλλοντικές αμοιβές. 62)Η σχολική μάθηση είναι συχνά δύσκολη, γιατί απαιτεί από το παιδί: α)Να κατακτήσει αφηρημένα συμβολικά συστήματα. β)Να αναπτύξει επίγνωση και αυτοέλεγχο των γνωστικών και γλωσσικών ικανοτήτων του. γ)Να αναδιοργανώσει τις διαισθητικές του απόψεις που βασίζονται στην καθημερινή εμπειρία του. δ)Όλα τα παραπάνω. 63)Οι Fishbein κλπ υποστηρίζουν ότι: α) Κάθε θεμελιώδης αριθμητική πράξη παραμένει συνδεδεμένη με έναν λανθάνον, ασυνείδητο και πρωτόγονο διαισθητικό μοντέλο που επιβάλλει τους δικούς του περιορισμούς στην διαδικασία της επίλυσης προβλημάτων. β) Το παραπάνω, αλλά μόνο μέχρι το στάδιο των τυπικών λογικών ενεργειών, όταν οι έννοιες των αριθμητικών πράξεων αποκτούν τυπικό χαρακτήρα και αποσυνδέονται από το πραξιακό πρωτότυπο στη σκέψη του εφήβου. γ) Το πρωτόγονο μοντέλο της διαίρεσης είναι μετρητικό. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 64)Η μέθοδος της «μετρικής μέτρησης» είναι η μέθοδος σύμφωνα με την οποία: α) Τα παιδιά προσθέτουν το 3+5 μετρώντας 1,2,3,…,4,5,6,7,8. β) Τα παιδιά προσθέτουν το 5+3 αρχίζοντας από το 3…4,5,6,7,8, γ) Τα παιδιά αντιστρέφουν την σειρά των προσθετέων για να ελαχιστοποιήσουν το πλήθος των μετρήσεων. Έτσι αρχίζουν από το 5 και προσθέτουν σε αυτό 3,4,5,6,7,8. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 65)Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της γνωσιακής ψυχολογίας; α) Η έμφαση στη μελέτη των νοητικών φαινομένων. β) Η σημασία των συμβολικών αναπαραστάσεων. γ) Η σημασία στη δομή και λειτουργία του νευρικού συστήματος. δ) Η σημασία στις διαδικασίες επεξεργασίας πληροφοριών.


66)Οι έρευνες της Gelman με παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν δείξει ότι: α) Έχουν τις αρχές της διατήρησης του αριθμού πριν μπορέσουν να περάσουν τα βασικά τεστ διατήρησης του Piaget. β) Δεν εξαπατούνται από αντιληπτικές ενδείξεις όπως είχε αρχικά υποθέσει ο Piaget. γ) Εμφανίζουν σταθερά την ικανότητα σύγκρισης του μέρους με το όλο. δ) Όλα τα παραπάνω. 67)Μελέτες με άτομα που δεν πήγαν ή πήγαν ελάχιστα στο σχολείο υποστηρίζουν: α) Ότι αναπτύσσουν διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων που είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες καταστάσεις όπου τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται. β) Ότι αναπτύσσουν διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων που απαιτούν τον νοερό χειρισμό ποσοτήτων και όχι συμβόλων. γ) Όλα τα παραπάνω. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 68)Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της γνωσιακής επιστήμης; α) Η διεπιστημονικότητα. β) Η σημασία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. γ) Η σημασία των συγκινήσεων. δ) Η ενασχόληση με βασικά φιλοσοφικά προβλήματα. 69)Οι θεωρίες της γνωσιακής ψυχολογίας δίνουν μεγάλη σημασία: α) Στις γενικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων β) Στις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων σε ειδικούς γνωστικούς τομείς. γ) Στην οργάνωση των γνώσεων στην μακρόχρονη μνήμη. δ) Όλα τα παραπάνω. 70)Ποιος από τους ακόλουθους ΔΕΝ είναι ένας μηχανισμός μάθησης που έχει προταθεί από τους γνωσιακούς ψυχολόγους; α) Η αναλογία. β) Η διαδικαστικοποίηση. γ) Η επισκόπηση. δ) Η καλή συνέχιση. 71)Οι θεωρίες περί αλλαγής γνώσεων έχουν προτείνει ότι η εννοιολογική αλλαγή λαμβάνει χώρα μέσω: α) Του εμπλουτισμού των υπαρχουσών γνώσεων\ δομών. β) Της αναδιοργάνωσης των υπαρχουσών γνώσεων\ δομών. γ) Όλα τα παραπάνω. δ) Κανένα από τα παραπάνω.


72)Σημαντική(-ες) διαφορά(-ες) ανάμεσα στους μπιχεϊβιοριστές ψυχολόγους και στους ψυχολόγους της μορφής (Gestalt) και η(οι) ακόλουθη(-ες): α) Οι μπιχεϊβιοριστές δίνουν μεγάλη σημασία στην ενίσχυση της συμπεριφοράς, ενώ οι ψυχολόγοι της μορφής στην ενόραση. β) Οι ψυχολόγοι της μορφής δίνουν σημασία στις αντιδράσεις του υποκειμένου σε συγκεκριμένα ερεθίσματα, ενώ οι μπιχεϊβιοριστές τονίζουν ότι το υποκείμενο μαθαίνει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε ερεθίσματα. γ) Οι μπιχεϊβιοριστές βασίζουν τα συμπεράσματά τους σε πειράματα με ζώα, ενώ οι ψυχολόγοι της μορφής σε πειράματα με ανθρώπους. δ) Όλα τα παραπάνω. 73)Οι διαφορές ανάμεσα σε ειδήμονες και αδαείς (φυσικούς, μαθηματικούς κλπ) οφείλεται κυρίως: α) Σε γενικές γνώσεις. β) Σε διαφορές στην ευφυΐα. γ) Σε διαφορές ως προς τις κλήσεις και τις ειδικές ικανότητες. δ) Σε εξειδικευμένες γνώσεις. 74)Τα «σχήματα»: α) Είναι μια πρόταση σχετικά με το πώς είναι οργανωμένες οι γνώσεις. β) Είναι ιεραρχικά οργανωμένες δομές που χαρακτηρίζουν τις γνώσεις των ανθρώπων για πολλές στερεότυπες καταστάσεις. γ) Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες κάποιος προβαίνει όταν πάει σε ένα εστιατόριο. δ) Όλα τα παραπάνω. 75)Οι πρόσφατες κριτικές της γνωσιακής ψυχολογίας εστιάζονται στο ότι: α) Ο νους δεν είναι ένα σύστημα που χειρίζεται σύμβολα. β) Δεν υπάρχει ένα ενιαίο γνωσιακό σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών. γ) Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι ένα καλό μοντέλο του ανθρώπινου νου. δ) Όλα τα παραπάνω. 76)Το φαινόμενο της αισθητηριακής συγκράτησης: α) Είναι η συγκράτηση αισθητηριακών πληροφοριών για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. β) Δεν διαφέρει από τη βραχύχρονη μνήμη. γ) Επηρεάζεται από τις προϋπάρχουσες γνώσεις, την προσοχή και την επανάληψη. δ) Όλα τα παραπάνω.


77)Έρευνα σε άτομα που πάσχουν από αμνησία έχουν δείξει: α) Ότι η μακρόχρονη και η βραχύχρονη μνήμη αποτελούνται από διάφορα ανεξάρτητα συστήματα. β) Μπορεί ένας ασθενής να έχει προβλήματα με την συγκράτηση ακουστικών πληροφοριών, αλλά όχι με την συγκράτηση οπτικών πληροφοριών. γ) Όλα τα παραπάνω. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 78)Ποια από τις ακόλουθες ΔΕΝ είναι ένα είδος εσωτερικής αναπαράστασης; α) Συμβολική. β) Διανεμημένη. γ) Προτασιακή. δ) Λεκτική. 79)Η μακρόχρονη μνήμη: α) Έχει περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης. β) Έχει απεριόριστες δυνατότητες αποθήκευσης. γ) Όσο περισσότερες ενεργοποιημένες πηγές μας οδηγούν σε μια έννοια, τόσο δυσχερέστερη είναι η εκμάθησή της. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 80)Σύμφωνα με τη θεωρία επιπέδων επεξεργασίας: α) Η ανάκληση κινητοποιεί μια διαδικασία αναζήτησης την οποία διαδέχεται μια διαδικασία αναγνώρισης. β) Η αναγνώριση επιτρέπει άμεση πρόσβαση στην αποθηκευμένη πληροφορία. γ) Βαθύτερα επίπεδα ανάλυσης δημιουργούν πιο επεξεργασμένα μνημονικά ίχνη. δ) Όλα τα παραπάνω. 81)Πειράματα των Kosslyn, Cooper, & Sheppard έχουν δείξει ότι: α) Οι νοερές εικόνες δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά διάταξης στον χώρο με τα φυσικά αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν. β) Η φανταστική μεταφορά στοιχείων σε ένα χάρτη είναι ανάλογη χρονικά με την απόσταση μεταξύ τους στον χάρτη. γ) Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην πολυπλοκότητα ενός αντικειμένου και στην δυνατότητα της νοερής περιστροφής του. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 82)Ο όρος «νοερά μοντέλα»: α) Έχει χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. β) Εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο καταλαβαίνει τον φυσικό κόσμο. γ) Μπορούν να αποτελέσουν αναπαραστάσεις παραγωγικές, βάσει των οποίων το άτομο μπορεί να προβλέψει τη λειτουργία ενός συστήματος. δ) Όλα τα παραπάνω.


83)Τα πειράματα των Βοσνιάδου & Brewer στην αστρονομία έχουν δείξει ότι: α) Οι προϋπάρχουσες γνώσεις μπορεί αν σταθούν εμπόδιο στην κατανόηση των επιστημονικών εξηγήσεων. β) Τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται για την αστρονομία. γ) Η κατανόηση του σχήματος της γης είναι εύκολη. Η δυσκολία βρίσκεται στην κατανόηση της έννοιας της βαρύτητας. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 84)Τα πειράματα του Bransford και των συνεργατών του έχουν δείξει ότι: α) Ο προφορικός λόγος δεν περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να κατανοηθεί. β) Η κατανόηση απαιτεί συλλογιστικές διαδικασίες που βασίζονται σε προϋπάρχουσες γνώσεις. γ) Όλα τα παραπάνω. δ) Κανένα από τα παραπάνω. 85)Το πείραμα σχετικά με το «πλύσιμο των ρούχων» αποδεικνύει ότι: α) Όταν δεν υπάρχουν προηγούμενες γνώσεις ένα κείμενο δεν είναι δυνατόν να γίνει κατανοητό. β) Όταν δεν ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες προϋπάρχουσες γνώσεις, ένα κείμενο δεν είναι δυνατόν να γίνει κατανοητό. γ) Όταν οι υπάρχουσες γνώσεις είναι διαφορετικές από αυτές που απαιτούνται για την κατανόηση ενός κειμένου, το κείμενο δεν γίνεται κατανοητό. δ) Όλα τα παραπάνω.

Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ!!!


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 86 1) Jean Piaget 2) John Watson 3) Wilhem Wund 4) Sigmund Freud 5) George Miller

α) Ψυχανάλυση β) Δομισμός γ) Οικοδομισμός δ) Μπιχεϊβιορισμός ε) Γνωσιακή ψυχολογία 87

1) Ψυχολόγοι της μορφής 2) Muller-layer 3) Sheppard, Kosslyn 4) Chomsky 5) Pavlov

α) Μετασχηματιστική γραμματική β) Νοερές εικόνες γ) Αρχές αντίληψης δ) Κλασσική εξάρτηση ε) Οπτική παραίσθηση 88

1) Νοητικές αναπαραστάσεις 2) Βραχύχρονη μνήμη 3) Μνημονικά διαμερίσματα 4) Οργάνωση εννοιών 5) Στρατηγικές διαδικασίες

α) Ανάλυση μέσων και σκοπών β) Σημασιολογικά δίκτυα γ) Νοερά μοντέλα δ) Αισθητηριακή συγκράτηση ε) 7 ± 2 89

1) Λειτουργισμός 2) Ψυχαναλυτική θεωρία 3) Μπιχεϊβιορισμός 4) Δομισμός 5) Γνωσιακή ψυχολογία

α) Ενδοσκόπηση β) Επεξεργασία πληροφοριών γ) Ασυνείδητο δ) Συμπεριφορά ε) Προσαρμογή 90

1) Αριστερό ημισφαίριο 2) Νωτιαίος μυελός 3) Δεξί ημισφαίριο 4) Υποθάλαμος 5) Πρόσθιος εγκέφαλος

α) Νοητικές λειτουργίες β) Αναπνοή γ) Αντανακλαστικές κινήσεις δ) Εικονική αναπαράσταση ε) Γλώσσα

Ψυχολογια Μάθησης - Γνωσιακή Ψυχολογια  
Ψυχολογια Μάθησης - Γνωσιακή Ψυχολογια  

Ψυχολογια Μάθησης - Γνωσιακή Ψυχολογια Πολ. Επιλογής

Advertisement