Page 1

ε τ σ α µ ί υ Ε ο π ά ι α ν λ ε ό η γ λάζει λ α τα

κοινωνική πρόταση της ∆ΑΠ - Ν∆ΦΚ για το φοιτητή / σπουδαστή dap.gr/koinoniki-protasi


Κοινωνική Πρόταση ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Η μεγάλη κρίση που βιώνουμε τα τελευταία τρία χρόνια επηρεάζει άμεσα το χώρο της εκπαίδευσης και όλους τους φοιτητές - σπουδαστές, τόσο κατά την διάρκεια των σπουδών τους όσο και μετά από αυτή. Πολλοί συμφοιτητές μας δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ή σκέφτονται ακόμα και να τις εγκαταλείψουν λόγω της δυσμενούς κατάστασης στην οποία βρίσκονται, οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειες τους. Απ’ την άλλη πλευρά, αυτοί που κατορθώνουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, που για τις νέες ηλικίες (έως 25 ετών) αγγίζει το τρομακτικό ποσοστό του 50%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την γενιά μας. Πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν ως διέξοδο τη φυγή από τη χώρα, αναζητώντας ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό, ενώ αυτοί που παραμένουν, συχνά αναγκάζονται να απασχολούνται σε θέσεις που ελάχιστη σχέση έχουν με τις σπουδές τους. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν να συγκεντρώσουν καθόλου χρόνο προϋπηρεσίας στο αντικείμενο των σπουδών τους, κάτι που δυσχεραίνει την επαγγελματική τους αποκατάσταση και τους οδηγεί στο να νιώθουν έντονη ανασφάλεια και να βλέπουν το μέλλον με απαισιοδοξία. Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ εδώ και 26 χρόνια έχουμε αποτελέσει δύναμη προόδου και θετικών αλλαγών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Έτσι, και στη δύσκολη αυτή συγκυρία, καθήκον μας είναι να προτείνουμε ένα πλαίσιο προτάσεων που θα απαντά ρεαλιστικά στην τρέχουσα κρίση και τα πολλαπλά προβλήματα της φοιτητικής καθημερινότητας. Διεκδικούμε ίσες ευκαιρίες ώστε όλοι οι φοιτητές - σπουδαστές να μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια για να μπορούν στη συνέχεια να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.


Κοινωνική Μέριμνα για τους φοιτητές και σπουδαστές Η βαθιά οικονομική κρίση και η συνεπακόλουθη ύφεση έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος της φοίτησης, περιορίζοντας παράλληλα τους διαθέσιμους πόρους των φοιτητών - σπουδαστών και των οικογενειών τους. Για το λόγο αυτό, η Πολιτεία από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα πρέπει να προχωρήσουν σε κινήσεις που θα βελτιώνουν τις συνθήκες της φοιτητικής καθημερινότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, καταθέτουμε μια σειρά από προτάσεις για ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, χωρίς σημαντικό κόστος αλλά με πολλαπλά οφέλη. Παρακάτω παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας. • Οικονομική ενίσχυση των φοιτητών – σπουδαστών με τη χρήση προαιρετικών άτοκων δανείων τα οποία θα πιστώνονται από ιδιωτικό ή κρατικό τραπεζικό ίδρυμα με την εγγύηση της Πολιτείας. Η εξόφληση του δανείου θα αρχίζει ένα έτος μετά την αποφοίτηση και θα συνδέεται με το επίπεδο επαγγελματικής αποκατάστασης και το επίπεδο εισοδήματος του φοιτητή - σπουδαστή. • Ειδική μέριμνα για φοιτητές - σπουδαστές που οι γονείς τους είναι άνεργοι ώστε να μπορούν να παίρνουν το επίδομα ενοικίου με ελαστικότερα κριτήρια και να εισάγονται με προτεραιότητα στις φοιτητικές εστίες. • Μείωση των φοιτητικών εισιτηρίων σε αστικά και υπεραστικά ΜΜΜ κατά 50%

και όπου είναι δυνατό εντελώς δωρεάν μετακίνηση. • Έκπτωση 10-15% στους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ (ηλεκτροδότηση, σταθερή τηλεφωνία και ύδρευση) για τα σπίτια των φοιτητών-σπουδαστών, μέσα από κοινή αίτηση που θα καταθέτουν ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής στα κατά τόπους καταστήματα των ΔΕΚΟ. • Μέσα από τη σύμπραξη των ιδρυμάτων και ιδιωτών (ΣΔΙΤ) μπορούν να δημιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις με εστίες, αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία. Οι φοιτητές και σπουδαστές οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια για δωρεάν στέγαση θα μπορούν, αντί να αναζητούν λύσεις με υψηλά ενοίκια, να καταβάλουν ένα χαμηλό μίσθωμα ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή στέγη. Σημειώνεται εδώ πως


οι εστίες αυτές θα λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τις κύριες, οι οποίες και χρηματοδοτούνται από το κράτος. • Διεύρυνση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων βάσει των οποίων θα γίνονται δεκτοί οι φοιτητές και οι σπουδαστές στις φοιτητικές εστίες. • Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω της δημιουργίας ασύρματου δικτύου (Wi-fi hot spots). • Επαναφορά της επιδότησης φορητών υπολογιστών (Laptop) στο 20% των εισαχθέντων κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους. • Συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής λογισμικών για την παροχή δωρεάν πακέτων εκμάθησής τους στους φοιτητές-σπουδαστές. Το προσφερόμενο λογισμικό πακέτο θα πρέπει να αντιστοιχεί στο επιστημονικό πεδίο κάθε φοιτητή - σπουδαστή. • Μείωση 10% στα παράβολα για τις συναλλαγές των φοιτητών με το δημόσιο

(έκδοση ή ανανέωση ή αντικατάσταση διαβατηρίου) με επίδειξη της φοιτητικής του ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αποδεικτικού της φοιτητικής ιδιότητας. • Επανεξέταση των κριτηρίων μετεγγραφής που σχετίζονται με αιφνίδιες μεταβολές των οικογενειακών συνθηκών του φοιτητή - σπουδαστή (π.χ. λόγοι υγείας κλπ.). • Δημιουργία Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών - σπουδαστών σε κάθε Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ, με στόχο την παροχή δωρεάν συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών και σπουδαστών, ατομικά ή ομαδικά, σε θέματα της καθημερινότητάς τους. • Αξιοποίηση μηχρησιμοποιούμενων χώρων στα Ιδρύματα για τη δημιουργία υποδομών ατομικής και ομαδικής άθλησης, στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές ή σπουδαστές του Ιδρύματος και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και των υποδομών που ήδη υπάρχουν.


Ενίσχυση της φοιτητικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας Είναι κοινώς αποδεκτό ότι πολλοί συμφοιτητές μας αναγκάζονται να εργαστούν για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του κόστους φοίτησης, πολλές φορές σε αντικείμενα που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους. Τα Ιδρύματα θα πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες ώστε να ενισχύουν τις δυνατότητες απασχόλησης των φοιτητών και σπουδαστών σε συναφή αντικείμενα με τις σπουδές τους, ώστε να ξεκινήσουν από νωρίς να αποκτούν πρακτική εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε: • Απασχόληση προπτυχιακών Φοιτητών - Σπουδαστών σε ερευνητικά προγράμματα των ΑΕΙ. Ο τομέας της επιστημονικής έρευνας είναι ο κατ’ εξοχήν ελκυστικός για τους νέους επιστήμονες κάθε βαθμίδας. Θεωρούμε ότι η δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών - σπουδαστών με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις σε ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να προσφέρεται προαιρετικά και στο προπτυχιακό επίπεδο. Οι φοιτητές - σπουδαστές θα μπορούν να λαμβάνουν μια μικρή αμοιβή από το Ίδρυμα για τη συνεισφορά τους στην υποστήριξη της έρευνας, αλλά και πολύτιμη εμπειρία σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής νέας γνώσης στα διάφορα επιστημονικά αντικείμενα.

• Μερική απασχόληση φοιτητών ή σπουδαστών στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη των Ιδρυμάτων. Το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα να καλύπτει μέρος των αναγκών του προσλαμβάνοντας φοιτητές και σπουδαστές σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, με την εισαγωγή οικονομικών, κοινωνικών και ποιοτικών κριτηρίων για την επιλογή αυτών που θα καλύψουν τις θέσεις εργασίας. Π.χ. θα μπορούν να απασχολούνται στις βιβλιοθήκες ή τα εργαστήρια του Ιδρύματος. • Οργάνωση προγραμμάτων παροχής εθελοντικής εργασίας προς κοινωφελείς φορείς και ιδρύματα. Το αντικείμενο της εθελοντικής εργασίας θα προσδιορίζεται από το αντικείμενο σπουδών. Για παράδειγμα, φοιτητές


Ιατρικής θα μπορούν να εργάζονται εθελοντικά σε ιδρύματα για παιδιά, φοιτητές - σπουδαστές Νοσηλευτικής σε γηροκομεία, φοιτητές Νομικής σε δικαστήρια και σωφρονιστικά ιδρύματα, φοιτητές - σπουδαστές Παιδαγωγικών σχολών σε φυλακές ανηλίκων και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ο.κ. Ο χρόνος εθελοντικής εργασίας θα πιστοποιείται από το φορέα απασχόλησης, θα προσμετράται ως προϋπηρεσία (με δυνατότητα αναφοράς στο βιογραφικό και παροχή μορίων για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ), ενώ δυνατή θα είναι η λήψη και συστατικής επιστολής από τους συμμετέχοντες. • Ευέλικτα προγράμματα μαθημάτων για τους εργαζόμενους φοιτητές - σπουδαστές. Δημιουργία ειδικού κλιμακίου για τους εργαζόμενους φοιτητές - σπουδαστές, με τις παραδόσεις των μαθημάτων να πραγματοποιούνται σε απογευματινές ώρες. Επίσης, αξιοποίηση στο έπακρο των

δυνατοτήτων που παρέχει η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-learning, e-class). • Προσμέτρηση της πρακτικής άσκησης ως προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα. Η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης των φοιτητών και σπουδαστών στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων κάθε ιδρύματος να μπορεί να καταγράφεται στο βιογραφικό ως εργασιακή εμπειρία, αποδεικνυόμενη από ειδικό πιστοποιητικό και συνοδευτική συστατική επιστολή από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο για την πρακτική άσκηση καθηγητή. Η πρακτική αυτή θα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία στους διαγωνισμούς του Δημοσίου παρέχοντας μόρια στον ΑΣΕΠ, πράγμα που δεν ίσχυε μέχρι τώρα.


• Ενίσχυση της φοιτητικής επιχειρηματικότητας (Startups) Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και υποδομών των Ιδρυμάτων για την ανάπτυξη, από τους φοιτητές - σπουδαστές, ιδεών που μπορεί να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά. Υποστήριξη από τους καθηγητές, που θα έχουν το ρόλο του «μέντορα». i. Το χρονικό διάστημα ενασχόλησης με την ανάπτυξη επιχειρηματικού project να μπορεί να αναγνωρίζεται ως πρακτική άσκηση. ii. Διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των φοιτητών και σπουδαστών από κοινοτικά (ΕΣΠΑ) και ιδιωτικά κεφάλαια (venture capital). iii. Καθιέρωση πανελλήνιου διαγωνισμού μεταξύ των ιδρυμάτων με έπαθλο τη χρηματοδότηση για τις επιχειρηματικές ιδέες φοιτητών και σπουδαστών με το μεγαλύτερο βαθμό καινοτομίας και οικονομικής αποτελεσματικότητας. iv. Δημιουργία θεσμού Βραβείων Φοιτητικής Επιχειρηματικότητας (πιθανή συγχρηματοδότηση από Ιδιωτικό Τομέα) με παροχή χρηματικών επάθλων και άλλων προνομίων.


Παροχή πιστοποίησης ατομικών δεξιοτήτων Η αγορά εργασίας σήμερα απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να είναι κάποιος παραγωγικός και ανταγωνιστικός. Τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα θα πρέπει εκτός από την εμβάθυνση σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα, να προσφέρουν ατομικές δεξιότητες, τις οποίες θα μπορούν οι φοιτητές ή σπουδαστές να αξιοποιήσουν στην επαγγελματική τους πορεία. Συγκεκριμένα προτείνουμε: • Απόκτηση Επάρκειας Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα πρέπει να εισάγουν στα προγράμματα σπουδών μαθήματα και σεμινάρια εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και βασικών υπολογιστικών προγραμμάτων. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση θα συνοδεύεται από χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσης. Για σχολές και τμήματα όπου στα πλαίσια του αντικειμένου σπουδών χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες υπολογιστικές εφαρμογές να χορηγείται και πιστοποιητικό γνώσης των εφαρμογών αυτών. Τα πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης υπολογιστικών συστημάτων που θα χορηγεί κάθε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα θα πρέπει να τηρούν τις

προδιαγραφές που θέτει το Κράτος και να γίνονται αποδεκτά από αυτό. • Δημιουργία Κέντρων Γλωσσομάθειας Τα εν λόγω Κέντρα θα μπορούν να εκπαιδεύουν σε τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες τους προπτυχιακούς φοιτητές ή σπουδαστές του εκάστοτε ιδρύματος. Μέτα την εκπαίδευση θα ακολουθούν εξετάσεις, με βάση τα διεθνή πρότυπα στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, και η επιτυχής περάτωσή τους θα οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ισότιμου του Κρατικού και αναγνωρισμένου από το Κράτος, και κατ’ επέκταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Μεταρρυθμίσεις για βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας Είναι κοινό φαινόμενο στην πλειοψηφία των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας, οι φοιτητές ή σπουδαστές να έρχονται πολλές φορές αντιμέτωποι με σωρεία προβλημάτων γραφειοκρατίας και καθυστερήσεις. Για το λόγο αυτό προτείνουμε: • Τη δημιουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) το οποίο θα λειτουργεί στα πρότυπα των ΚΕΠ και θα βοηθά τους φοιτητές - σπουδαστές στις συναλλαγές τους με το Ίδρυμα και την Πολιτεία (π.χ. αναλυτικές βαθμολογίες, πιστοποιητικά του Δημοσίου). • Σύσταση ειδικής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής (ΑΔΑ) για την προάσπιση των συμφερόντων των φοιτητών και σπουδαστών. Ο «Συνήγορος του Φοιτητή-Σπουδαστή» θα επιλαμβάνεται για τις αναφορές των φοιτητών - σπουδαστών σχετικά με την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, προβλήματα που προκύπτουν από τη σχέση των νέων με τη Διοίκηση των Ιδρυμάτων αλλά και εργασιακά προβλήματα (π.χ. φοιτητικές –επαγγελματικές ή στρατιωτικές- άδειες). • Απλούστευση των διαδικασιών και ελαχιστοποίηση της χρονικής τους διάρκειας για την εξυπηρέτηση φοιτητών

και σπουδαστών με αναπηρία (κινητικά προβλήματα, τυφλοί, κωφοί), π.χ. εξάλειψη γραφειοκρατίας για τη μεταφορά των ατόμων με κινητικά προβλήματα με τα ειδικά αμαξίδια του ΑΕΙ, παροχή συγγραμμάτων σε ψηφιακή μορφή ή κατ’ ευθείαν σε σύστημα Braille για φοιτητές με προβλήματα όρασης. • Δημιουργία της «Κάρτας Φοιτητή Σπουδαστή». i. Η κάρτα θα εκδίδεται δωρεάν από τα ίδια τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ σύμφωνα με τα πρότυπα της «Διεθνούς Φοιτητικής Κάρτας» (ISIC) η οποία τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ii. Θα λειτουργεί ως φοιτητική ταυτότητα στα πλαίσια της κάθε Σχολής, με την οποία ο φοιτητής - σπουδαστής θα μπορεί να εξυπηρετηθεί για την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων, αλλά και από τις υπόλοιπες φοιτητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.


iii. Θα αντικαταστήσει το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. iv. Θα έχει τη λειτουργία βιβλιαρίου υγείας με ηλεκτρονικές εγγραφές για όσους φοιτητές ή σπουδαστές ασφαλίζονται για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη μέσω του Ιδρύματος.


Αποτελεσματικότερη Σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας Πέρα από τα ιδιαίτερα σημαντικά κοινωνικού χαρακτήρα μέτρα στήριξης του φοιτητήσπουδαστή, θα πρέπει να είναι εξίσου σημαντική η συμβολή των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, και γενικότερα της Πολιτείας, στην πορεία του νέου και μετά τη λήψη του πτυχίου του. Θεωρούμε θεμελιώδες συστατικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης την προετοιμασία των νέων για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τον εφοδιασμό τους με γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. Η διαμόρφωση εργαζομένων με υψηλό γνωστικό υπόβαθρο που θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα των Ιδρυμάτων. Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε: • Ριζική αναμόρφωση των Γραφείων Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας. i. Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου και αύξηση της χρηματοδότησής των Γραφείων κάθε Ιδρύματος. ii. Τα Γραφεία Διασύνδεσης θα βοηθούν τους φοιτητές-σπουδαστές σε πρακτικά ζητήματα σχετικά με την εύρεση εργασίας και θα λειτουργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ της αγοράς εργασίας και των φοιτητών - σπουδαστών, τελειόφοιτων και πρόσφατων απόφοιτων που αναζητούν απασχόληση. iii. Βασικό όργανο του Γραφείου Διασύνδεσης θα αποτελεί ο Σύμβουλος

Εργασίας με αρμοδιότητα την παροχή των κατάλληλων οδηγιών προς τους απόφοιτους, αλλά και τους προπτυχιακούς φοιτητές σπουδαστές, ώστε να έχουν οι δεύτεροι ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και τους επιμέρους κλάδους, για την προσφορά θέσεων εργασίας που αφορά το επιστημονικό τους αντικείμενο και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. iv. Κάθε Γραφείο θα διατηρεί ιστότοπο όπου ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει το βιογραφικό του σημείωμα.


Ο ιστότοπος αυτός θα αποτελέσει στην ουσία «δεξαμενή» βιογραφικών τα οποία θα προωθεί το Γραφείο στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ανά επιστημονικό αντικείμενο και κλάδο δραστηριοποίησης. Παράλληλα και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιοποιούν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας ενώ θα παρέχεται ενημέρωση και για τους επικείμενους διαγωνισμούς του Δημοσίου. v. Στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτώνται πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και ενημερωτικό υλικό για όλες τις υποτροφίες που αφορούν το Ίδρυμα και τους φοιτητές-σπουδαστές του. vi. Συνεργασία των Γραφείων Διασύνδεσης με τα κατά τόπους Επιμελητήρια και τους Επιστημονικούς Συλλόγους για την καλύτερη σύνδεση των Ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας κάθε περιοχής.

• Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Σε κάθε Σχολή ή Τμήμα (ανάλογα με την ομοιότητα των αντικειμένων) θα υπάρχει ειδικός Σύμβουλος (κατά κανόνα καθηγητής) για ζητήματα μεταπτυχιακών σπουδών και σταδιοδρομίας, στον οποίο θα μπορούν να προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και σπουδαστές. • Στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας i. Καθιέρωση οικονομικών κινήτρων (φορολογικές απαλλαγές, προνόμια στη χρηματοδότηση και παροχή εγγυήσεων από το κράτος) για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, μέσα σε χρονικό πλαίσιο δύο ετών από τη λήψη του πτυχίου. ii. Δημιουργία ταμείου επενδύσεων αποφοίτων. Το ταμείο αυτό θα τελεί υπό την αιγίδα των Ιδρυμάτων και θα αντλεί πόρους από διάφορες πηγές ώστε να επιδοτεί επιχειρηματικά σχέδια αποφοίτων στα πρώτα τους εργασιακά και επιχειρηματικά βήματα.


Κοινωνική Πρόταση ΔΑΠ-ΝΔΦΚ www.dap.gr

Κοινωνική Πρόταση Παιδείας  
Κοινωνική Πρόταση Παιδείας  

Κοινωνική Πρόταση Παιδείας - Μάρτιος 2012

Advertisement