Page 1

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ... www.dap-iatrikis.gr


ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Φίλε/φίλη συμφοιτητή. Το μάθημα των Πρώτων Βοηθειών είναι από τα πιο ευχάριστα  στο διάβασμα τους. Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές είναι το μάθημα με το οποίο  θα έρθουν σε επαφή για πρώτη φορά με την πραγματική φύση του επαγγέλματος μας.  Υπάρχουν φυσικά κάποια σημεία που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να γράψει  πολύ καλά! 

Ύλη Το γραπτό  περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  ΜΟΝΟ. Η ύλη περιλαμβάνει  1. Τις ερωτήσεις που περιέχονται στις ασκήσεις στο eclass.  2. Αυτά που διδάχθηκαν στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.  Αλγόριθμους των κατευθυντήριων οδηγιών μπορείτε να βρείτε στο eclass.  3. Ερωτήσεις παρόμοιες με αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του ΔΙΤΟΜΟΥ  βιβλίου.   

Τρόπος εξέτασης Η εξέταση  διαρκεί  1  ώρα  60  ερωτήσεις  πολλαπλής  επιλογής.  Ο  καθένας  έχει  διαφορετικό γραπτό από τους άλλους (Οι ερωτήσεις είναι μεν ίδιες για όλους αλλά ο  καθένας τις έχει με διαφορετική σειρά στο γραπτό του. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να  "δείτε" και να αντιγράψετε τις απαντήσεις του άλλου). Επιλέγετε σε ειδικό έντυπο την  απάντηση, «σημειώνοντας» την επιλογή σας.    Τι να διαβάσετε  1.  Διαβάστε  καλά  τις  ασκήσεις  πολλαπλής  επιλογήςαπό  το  eclass.  Μάθετε  ΚΑΛΑ  τα  καρδιογραφήματα.  Λύστε  3‐4  φορές  τα  πολλαπλής  για  ναστε  σίγουροι  πως  τα  ξέρετε  καλά. Το αρχείο με τις ερωτήσεις μπορείτε να το βρείτε σε εκτυπώσιμη μορφή και στο  site της ΔΑΠ.    2. Διαβάστε επίσης τις ερωτήσεις πολλαπλής στο τέλος του 2ου τόμου ΚΑΛΑ. Κάποιες  ερωτήσεις απαντούνται με απλή λογική ενώ άλλες θέλουν διάβασμα.    3.  Διαβάστε  τους  αλγόριθμους  που  έχει  ο  καθηγητής  στο  eclass.  Προσέξτε  τη  δοσολογία των φαρμάκων στις διάφορες περιπτώσεις που απαιτείται ΚΑΡΠΑ.    5.  Κάντε  ανάγνωση  τον  Οδηγό  των  Πρώτων  Βοηθειών  (μικρό  βιβλιαράκι)  και  μετά  διαβάστε  τις  σημειώσεις  που  υπάρχουν  σε  αυτό  το  φυλλάδιο.  Είναι  μια  περίληψη  αυτού και των διαφανειών του καθηγητή για τα εγκαύματα.      


Σημειώσεις Πρώτων Βοηθειών   

(από το βιβλίο «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, Πρακτικός Οδηγός»)   

Γενικές Αρχές    Σταματούμε σε 45μ απόσταση  Έλεγχος του ήσυχου θύματος πρώτα  Αφήνουμε τα θύματα όπως τα βρίσκουμε    Δεν πλησιάζουμε θύματα αν υπάρχουν κινδύνοι‐περιμένουμε ΕΚΑΒ (πχ τροχαίο)  Αν  θύμα  σε  νερό  είναι  αναίσθητο,  το  τραβούμε  εκτός  νερού  και  το  μεταφέρουμε  με  το  κεφάλι  σε  χαμηλότερο επίπεδο, έτσι ώστε σε περίπτωση έμετου να μην πάει προς τον αεραγωγό.    Ηλεκτρικά τραύματα  Κλείνω ρεύμα, δεν αγγίζω θύμα αν είναι ακόμα σε επαφή με το ρεύμα, απομακρύνω θύμα από την πηγή  με κάτι ξύλινο ή με περίδεση των αστραγάλων (ερώτηση στο χειμερινό εξάμηνο 2007)  Αν  είναι  αναίσθητος  και  αναπνέει,  τον  τοποθετούμε  σε  στάση  ανάνηψης.  Αν  δεν  αναπνέει  ‐>  αποκαθιστώ αεραγωγό‐> ΚΑΡΠΑ    Πυρκαγιά  Αν χρειαστεί να κινηθώ σε δωμάτιο με καπνό κάνω έρπυση, ο αέρας είναι πιο καθαρός στο έδαφος  «Αν καίγονται τα ρούχα του θύματος» σελ. 12 (ερώτηση στο χειμερινό εξάμηνο 2007)    166  Αναφέρω αριθμό τηλεφώνου, τόπος, είδος‐σοβαρότητα συμβάντος, αριθμός θυμάτων    60‐80 φυσιολογικοί σφυγμοί‐οι γυμνασμένοι έχουν πιο αργό, τα παιδιά πιο γρήγορο  Παίρνω σφυγμό κερκιδικό, καρωτιδικό και βραχιόνιο(βρέφη)    Συχνότητα αναπνοών      12‐16 ενήλικες    20‐30 τα παιδιά  37o C    Αορτήρας Βραχίονα  Υποστήριξη ανώτερου βραχίονα, πήχη, καρπού, ακινητοποίηση βραχίονα σε τραύμα θώρακα    Αορτήρας ανύψωσης  Στήριξη χεριού σε ανυψωμένη θέση όταν το χέρι/πήχης είναι τραυματισμένοι και πρέπει η αιμορραγία,  υποστήριξη  σπασμένου  χεριού  ή  ελάττωση  οιδήματος,  στήριξη  βραχίονα  όταν  υπάρχει  σπασμένη  κλείδα/πλεύρα   

Τραύμα – Αιμορραγία    Ωχρότητα‐εφίδρωση‐> ενδείξεις σοκ  Ανύψωση του τραύματος πάνω από το επίπεδο της καρδιάς  (1) πίεση στο σημείο του τραύματος με δάκτυλα/παλάμη χρησιμοποιώντας αποστειρωμένη γάζα  (2)  έμμεση  πίεση  αν  υπάρχει  ενσφηνωμένο  σώμα  εκατέρωθεν  του  σώματος(ΔΕΝ  αφαιρούμε  το  ξένο  σώμα)  (3) ανύψωση άκρου  (4) περίδεση   


Καταπληξία από αιμορραγία  Ξαπλώνει  το  θύμα,  του  σηκώνουμε  τα  πόδια  πάνω  από  το  ύψος  της  καρδιάς,  τον  καλύπτουμε  με  κουβέρτα  Δεν τρώει/πίνει διότι ενδέχεται γενική αναισθησία στο νοσοκομείο  Ενδείξεις σοκ σελ. 61  Ωχρό,  ψυχρό  δέρμα,  ναυτία,  ταχύς  και  κατόπιν  αδύναμος  σφιγμός,  γρήγορη,  επιπόλαιη  αναπνοή,  ανησυχία, δίψα, βαθμιαία απώλεια συνείδησης.    Εσωτερική Αιμορραγία  Εκδήλωση shock, μεγάλο οίδημα στην περιοχή της κάκωσης, μεγάλη ευαισθησία στην κοιλιά    Κοψίματα και εκδορές  Χρήση πανιού και όχι βαμβακιού, ποτέ με γυμνά χέρια, πλύσιμο με νερό, στέγνωμα, περίδεση  Αν πάρχει υποψία για τέτανο(αν δεν έκανε εμβόλια το θύμα) ‐>αμέσως σε νοσοκομείο    Εκχύμωση  Μπλε, μαύρη ‐> κρύα κομπρέσα 10 λεπτά  Φυσαλίδες  Σαπούνι, στέγνωμα, τσιρότο, ποτέ δεν σπάμε σκόπιμα φυσαλίδες    Σύνθλιψη για λιγότερο από 15 λεπτά  Απομάκρυνση αντικειμένου, αντιμετώπιση αιμορραγίας‐σοκ  Σύνθλιψη για πάνω από 15 λεπτά  Δεν απελευθερώνουμε θύμα    Ακρωτηριασμός  Μερικώς κομμένο‐> περίδεση  Πλήρως κομμένο‐>δεν πλένω, τυλίγω σε μεμβράνη κουζίνας το αποκομμενο μέλος  Δεν τρώει/πίνει διότι ενδέχεται γενική αναισθησία στο νοσοκομείο    Τραυματισμός ματιού  Συμπτώματα: έντονος  πόνος,  εμφανές  τραύμα/ερυθρότητα,  πρόβλημα  με  την  όραση  ,εκροή  αίματος  ή  καθαρού υγρού  Δεν απομακρύνω ξένο σώμα. Περίδεση οφθαλμού    Ρινορραγία σελ. 67    Τραυματισμός αυτιού σελ. 67 ‐ προειδοποίηση στο κάτω μέρος της σελίδας    Τραυματισμός στόματος  Αεραγωγός καθαρός(μπροστά κα προς την πλευρά του τραύματος)  Γάζα 10 λεπτά  Να μην πιει τίποτα για 12 ώρες    Τραυματισμός στην παλάμη  Αν τίποτα σφηνωμένο‐>σφικτή περίδεση, αορτήρας ανύψωσης    Ενσφηνωμένο τραύμα  ΔΕΝ αφαιρώ ποτέ το σώμα, πιέζω στις 2 πλευρές του τραύματος  Αν το σώμα είναι μεγάλο και κοντά σε ευαίσθητο όργανο ή μάτι ‐>166  Καλύπτω με γάζα (χωρίς να πιέζεται το σώμα προς τα κάτω)  Περιδένω πάνω και κάτω από το ξένο σώμα (χιαστί στροφές)  Αν το σώμα δεν εξέχει περιδένω και πάνω και κάτω από το τραύμα/σώμα         


Θραύσματα Καίω τσιμπίδα και τραβώ θραύσματα χωρίς να «σκάβω»    Αγκίστρι  Κόβω την άκρη, αποσύρω το αγκίστρι από την πλευρά του ματιού   

Εγκαύματα   Ταξινόμηση: θερμικά, χημικά, ηλεκτρικά   

Θερμικά   1ου βαθμού  Προσβάλλει την επιδερμίδα, ερυθρότητα, οίδημα, επώδυνο, χωρίς φυσαλίδες  Σε  νερό  10‐45  λεπτά,  ΜΣΑΦ  (Μη  Στεροειδή  Αντιφλεγμονώδη  Φάρμακα)  για  αναλγησία  και  ελάττωση  φλεγμονής, στα παιδιά παρακεταμόλη  Γέλη αλόης ή lotion που συγκρατεί το δέρμα ενυδατωμένο και ελαττώνει τον κνησμό και την απολέπιση  Άκρο με έγκαυμα σε ανάρροπη θέση    2ου βαθμού < 20% ΕΣ  Προσβάλλει  επιδερμίδα  και  μέρος  του  χορίου,  όχι  πλήρης  καταστροφή  πάχους  δέρματος,  ούτε  υποδόριων ιστών, παρουσία φυσαλίδων  Σε  νερό  10‐45  λεπτά,  ΜΣΑΦ  (Μη  Στεροειδή  Αντιφλεγμονώδη  Φάρμακα)  για  αναλγησία  και  ελάττωση  φλεγμονής, στα παιδιά παρακεταμόλη  Τοπική αντιβιοτική βακιτρακίνης, καλύπτω με στεγνές αποστειρωμένες γάζες  Αν >20 % ΕΣ κατευθείαν στο νοσοκομείο    3ου βαθμού  Εκτείνεται σε όλες τις στοιβάδες δέρματος και μυών  Διαβαθμίσεις χρώματος δέρματος : Λευκό, καφέ, μαύρο  Νεκρή περιοχή και οι γύρω τις περιοχές ιδιαίτερα επώδυνες  Αντιμετώπιση όπως τα εγκαύματα 2ου βαθμού και για shock (ανύψωση άκρων‐κουβέρτα)  Αντιτετανική κάλυψη και νοσοκομείο    Κανόνας των 9    Γενικά  Απομάκρυνση πηγής που προκαλεί το έγκαυμα  Έλεγχος αεραγωγού  Βάθος, έκταση, μέρη σώματος με έγκαυμα  Άλλα προβλήματα  Ένταση εγκαύματος  ΔΕΝ απομακρύνω ρούχα, ΔΕΝ σπάω φυσαλίδες    Ποια εγκαύματα εισάγονται σε νοσοκομείο  (α) 2ου >15%  (β) 3ου > 5%  (γ) εγκαύματα περινέου ανεξαρτήτως βαθμού  (δ) ηλεκτρικά‐χημικά εγκαύματα  (ε) αν συνυπάρχει τραύμα λόγω εισπνοής  (στ) αν συνυπάρχει άλλη πάθηση    ‐Σε εγκαύματα >30% ‐> μεγάλη απώλεια υγρών ‐> κίνδυνος υπογκαιμίας, καταπληξίας  ‐Χορήγηση κρυσταλλοειδών, κολλοειδών διαλυμάτων  ‐Παρακολούθηση διούρησης   


Κρυοπαγήματα   Οφείλονται στην καταάψυξη των ιστών λόγω σχηματισμού ενδοκυττάριων παγοκρυστάλλων    Σωματικές βλάβες από το κρύο  Όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 0 oC  Επιφανειακές βλάβες  Βαθύτερα Δέρμα λευκό, κέρινο, γκριζοκίτρινο  Σκληρία, αντίσταση στην πίεση  Αίσθημα κρύου, μουδιάσματος, πόνου  Ωχρό κίτρινο δέρμα ή μαύρο    Το αίσθημα πόνου ξαφνικά φεύγει    Φυσαλίδες όταν επαναθερμανθεί    1ου βαθμού  Υπεραιμία, οίδημα, χωρίς νέκρωση δέρματος  2ου βαθμού  Υποθερμία, οίδημα, φλύκταινες, μερική νέκρωση δέρματος  3ου βαθμού  Νέκρωση δέρματος ολικού πάχους, μέρος υποδόριου ιστού, αιμορραγικές φλύκταινες  4ου βαθμού  Νέκρωση δέρματος ολικού πάχους, μυών, οστών, γάγγραινα    Ενέργειες  Ι.  Ψυχρό  ‐>  θερμό  μέρος,  αφαίρεση  ρούχων  που  περιορίζουν  την  κυκλοφορία,    θερμό  νερό  για  20‐40  λεπτά (σταδιακή επαναθέρμανση)  ΙΙ.  Μετά  την  επαναθέρμανση:  στεγνές  γάζες,  ασπιρίνη/ιμπουοπροφένη  για  ελάττωση  οιδήματος‐ φλεγμονής    Έγκαυμα σε κεφαλή, πρόσωπο  Συμπτώματα:   εξαιρετικά επώδυνα το στόμα, ο φάρυγγας, κεφάλι    Δυσχέρεια στην αναπνοή    Βλαμμένο δέρμα ή/και καπνιά γύρω από το στόμα   

Χημικό έγκαυμα    Αφαίρεση ρούχων, προστασία του διασώστη με γάντια, μάσκα  Σκόνη φεύγει με βούρτσα(ΟΧΙ νερό)  Πλύσιμο εγκαυματικής περιοχής με κρύο νερό 15‐20 λεπτά   

Ηλεκτρικά εγκαύματα    Χαμηλής τάσης ρεύμα  Ενδείξεις: οίδημα, μισοκαμμένο δέρμα  Αντιμετώπιση: κλείνω ρεύμα     Νερό για 10 λεπτά/μέχρι να φύγει το καύσος     Γάζα    Υψηλής τάσης ρεύμα  Ενδείξεις: καφεοδειδή υπολείμματα  Αντιμετώπιση: ΔΕΝ αγγίζω αν δεν διακοπεί επίσημα το ρεύμα     Όλοι οι παρευρισκόμενοι 18 μέτρα από την πηγή    Αφυδάτωση  Νερό γουλιά ‐ γουλιά         


Θερμοπληξία >40oC, ταχύς‐δυνατός σφυγμός, ζάλη, κεφαλαλγία  Δροσερό μέρος, βρεγμένο σεντόνι, δροσίζω με αέρα, πάγος στην βουβωνική χώρα    Υποθερμία (<35 oC)  Συμπτώματα: κρύο, ωχρό δέρμα, ρίγος, αργή αναπνοή, αδύναμος παλμός, πτώση της θερμοκρασίας του  κορμού  Πιο ευάλωτοι:   ηλικιωμένοι  Ελαφρά υποθερμία: 32‐35 oC  Μέτρια υποθερμία: 30‐32 oC      παιδιά          τραυματίες  Βαριά υποθερμία: <30 oC    Συμπτώματα ελαφριάς και μέτριας υποθερμίας  Κυάνωση στα χείλη και ακροδάκτυλα  Ρίγος, ταχυκαρδία, Ταχύπνοια, ωχρό‐> κυανό δέρμα    Συμπτώματα βαριάς υποθερμίας  Αργή αναπνοή, αδύναμος σφιγμός  Πτώση μυικής δραστηριότητας, δυσκαμψία αρθρώσεων/μυών  Διακοπή ρίγους  Μείωση συνείδησης/λήθαργος  Δυσαρθρία    Αντιμετώπιση  Ψυχρό ‐> θερμό μέρος, ύπτια θέση, υγρά ρούχα‐> στεγνά,   Αναθέρμανση: ενεργητική (κουβέρτες)                       παθητική ( θερμά επιθέματα/θερμοφόρες)  ΔΕΝ δίνουμε αλκοόλ, ζεστά ροφήματα, μασάζ, ΠΟΤΕ ταχεία αναθέρμανση    Επιληψία  ΔΕΝ προσπαθούμε να κρατήσουμε το θύμα, ΔΕΝ βάζω κάτι στο στόμα, μετά την κρίση ΔΕΝ δίνω τίποτα  να φάει/πιει  Αν 5 λεπτά κρίση και μετά 10 λεπτά αναίσθητος           η τηλεφωνώ στο 166 Ιστορικό επιληψίας/1  κρίση      Δηλητηρίαση  ΔΕΝ προκαλώ έμετο  Νερό ή γάλα γουλιά γουλιά όταν υπάρχουν εγκαύματα στο στόμα  Αν το θύμα έλαβε αλκοόλ ή ναρκωτικά‐πχ ecstasy‐ τότε το καλύπτω με κουβέρτα     Τσιμπήματα εντόμων  Απόξεση κεντριού, όχι αφαίρεση με τσιμπιδάκι  Εφαρμογή πάγου (αν το τσίμπημα είναι στο στόμα/φάρυγγα ‐>γλείφει παγάκι)    Δάγκωμα φιδιού  Πλύσιμο με σαπούνι, νερό, στέγνωμα, περίδεση περιοχής εκτός δήγματος  ΟΧΙ ρούφηγμα δηλητηρίου    Τσίμπημα μέδουσας  Χρήση ξυδιού ή θαλασσινού νερού για ξέπλυμα της πληγής    Ενσφηνωμένο αγκάθι  Τοποθέτηση σε ζεστό νερό για να απαλυνθεί ο πόνος 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ… www.dap-iatrikis.gr

http://www.dap-iatrikis.gr/files/FirstAid  

http://www.dap-iatrikis.gr/files/FirstAid.pdf

http://www.dap-iatrikis.gr/files/FirstAid  

http://www.dap-iatrikis.gr/files/FirstAid.pdf