Page 1

Auto Sima Beyer

Regulamentul oficial al tombolei ’Schimb de ulei gratuit’ Campania promoţională sub formă de tombolă (denumită în cele ce urmează „Tombola”) se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmeaza „Regulament”). Termenii şi conditiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la Tombola. Art. 1. Organizator Organizatorul Tombolei este S.C. Auto Sima Import Export S.R.L., persoana juridica de drept roman, cu sediul social situat în Calea Munteniei nr. 11, Focsani, Vrancea, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J39/827/1994, CUI RO 6262922, reprezentata prin Stan Sima in calitate de Reprezentant Legal. Art. 2. Participanţii La această tombolă pot participa persoanele fizice majore si persoane juridice, proprietare ale unuia sau mai multor vehicule, care: - au deschis un ordin de reparatie (denumit in continuare OR) în service-ul Auto Sima Beyer din Focsani, Calea Munteniei nr. 11, in perioada 1 decembrie 2011 – 31 ianuarie 2012; - au achitat factura aferenta OR-ului pana cel tarziu 14 februarie 2012; - au completat corect si integral cuponul de tombola si l-au introdus in urna special amenajata in incinta organizatorului, in perioada 1 decembrie 2011 – 31 ianuarie 2012. Art. 3. Locul si durata desfasurarii Tombolei 3.1 Tombola va fi organizata la sediul S.C. Auto Sima Import Export S.R.L. din Focsani, Calea Munteniei nr. 11. 3.2 Tombola se va desfasura in perioada 1 decembrie 2011 – 31 ianuarie 2012. Extragerea la sorti va fi facuta miercuri, 15 februarie 2012, la ora 12:00., la sediul organizatorului Art. 4. Premiul 4.1 Premiul acordat in cadrul Tombolei este un schimb de ulei cu o valoare de piata de 95 Ron cu TVA (standard pentru modelul Dacia Logan). Schimbul de ulei cuprinde atat piesele (4 litri ulei Shell Helix 10W40, filtru ulei - cod 6001998847 si saiba – cod 7703062062) cat si manopera aferenta. 4.2 Nu se poate acorda contravaloare premiului in bani, insa castigatorul premiului poate opta pentru primirea contravalorii premiului in alte piese sau servicii a caror valoare nu poate depasi 95 de Ron cu TVA inclus. In cazul in care accepta premiul in varianta oferita de organizator, nu poate solicita modificarea caracteristicilor premiului acordat respectiv tipul de ulei, filtru sau saiba. Premiul este transferabil o singura data, adica acesta poate fi cedat de castigator unei terte persoane care sa beneficieze de el. Avand in vedere natura premiului, castigatorul are dreptul de a beneficia de schimbul de ulei pana cel tarziu la data de 20 august 2012. Dupa aceasta data premiul nu mai poate fi ridicat, respectiv serviciile nu mai pot fi prestate. 4.3 Castigatorul va fi anuntat dupa verificarea indeplinirii conditiilor de participare, cel tarziu pana in data de 20 februarie 2012. Castigatorul va fi anuntat prin e-mail si telefon. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat, atunci acesta pierde dreptul de atribuire a premiului. Art. 5. Modul de desfasurare a Tombolei - tragerea la sorti si acordarea premiilor 5.1 Taloanele de participare la Tombola se vor pune gratuit la dispozitia clientilor la facturare, intre 1 decembrie 2011 – 31 ianuarie 2012. 5.2 Participantul trebuie sa completeze corect si integral datele personale: nume, prenume, adresa, localitatea, telefonul, e-mail-ul (daca exista). De asemenea, taloanele nu trebuie sa contina modificari, taieturi, stersaturi si trebuie sa fie completate cu acelasi instrument de scris. Completarea lizibila, corecta si completa a taloanelor este responsabilitatea participantului la promotie. Taloanele care nu au completate toate datele solicitate nu vor fi validate si nu vor putea fi desemnate castigatoare. In situatia in care s-a gresit completarea talonului primit, acesta se poate inlocui cu un nou talon. Participantii trebuie sa introduca talonul completat in urna special amenajata, aflata tot in zona de facturare.


Auto Sima Beyer 5.3 La tragerea la sorti vor participa toate cupoanele participante depuse pana la data de 31 ianuarie 2012, inclusiv. 5.4 Urna va fi sigilata de catre o persoana cu studii juridice, avand drept de practica in domeniul juridic (consilierul juridic al Organizatorului). Extragerea va fi publică, fiind coordonata de o comisie constituita din 2 (doi) membri, reprezentanti ai Organizatorului. 5.5 Cuponul se va extrage manual si va fi verificat pentru a i se constata validitatea. Cuponul va fi considerat ca nefiind valid in cazul in care se va constata ca nu contine cel putin urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa completa, numarul de telefon. 5.6 In cazul in care se va extrage un cupon invalid, acesta va fi anulat si se va proceda la extragerea unui alt cupon. Rezervele vor fi de asemeni verificate si vor fi selectate doar cupoanele valide. 5.7 Numele castigatorului va fi publicat pe blogul http://simabeyer.blogspot.com, in termen de 24 de ore de la efectuarea extragerii. Art. 6. Raspunderea 6.1 Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere pentru taloanele completate gresit sau incomplete. 6.2 Prezentul Regulament reprezinta un set de conditii minimale pe care participantii la campanie trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Participantii la acest eveniment se angajeaza sa respecte regulile din prezentul Regulament prin completarea si depunerea talonului la tombola. 6.3 De asemenea, prin completarea talonului, participantii declara ca au luat cunostinta de continutul prezentului regulament si sunt de acord cu acesta. Art. 7. Protectia datelor personale 7.1 Participarea la Tombola implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate in baza de date a Organizatorului in scopul unor potentiale informari comerciale ulterioare din partea acestuia. Participantii care doresc ca dupa terminarea Tombolei sa nu primeasca informari viitoare de la Organizator si partenerii contractuali ai acestuia, au dreptul de a notifica aceasta Organizatorului potrivit prevederilor art. 15 din Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 7.2 Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. Organizatorul se obliga sa indeplineasca toate conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru organizarea Tombolei, respectiv Ordonanta nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, Legea nr. 677/2001 din 21/11/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date precum si orice alte acte normative aplicabile. Art. 8. Taxe si impozite Eventualele taxele si impozitele aferente premiului la data acordării lor vor fi suportate de către castigator. Art. 9. Prevederi finale 9.1 Regulamentul de participare/desfasurare a tombolei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul S.C. Auto Sima Import Export S.R.L. din Focsani, Calea Munteniei nr. 11 Regulamentul oficial al promotiei va fi publicat si pe blog-ul oficial al Organizatorului http://simabeyer.blogspot.com. 9.2 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

Regulament campanie 'Castiga un schimb de ulei'  

See more on http://simabeyer.blogspot.com/