Page 1

t i r i p S

001-cover

5/22/07

5:46 PM

07 l 2 / 20 Num`ru 8,9 lei

Page 1

n e g a w s k l o V

ia ] c n u j n o c , t n a i r a a V e t f l a t o i l i G b o m u c i u l u i ] spa

ne a o i l i m i de r o i v r gur o i n s u e l D u n ? CP rtiza 0 a 5 , 6 a i g [ i l al Vasile G cu motor centr Un GTI


002-003-ad

5/22/07

3:15 PM

Page 2


002-003-ad

5/22/07

3:15 PM

Page 3


004-007-sumar + edito

5/22/07

3:17 PM

Page 4

 sumar

C`lcând pe urmele modelelor precedente, noul Golf Variant are toate motivele s` devin` preferatul companiilor cu mari flote comerciale. |ns` atuurile sale \l recomand` cu u[urin]` [i unei familii.

24 8

Highlights

Gama de motoare TSI are acum [i o versiune de 122 CP, iar cutia DSG este acum mai complex`, dispunând de a [aptea treapt` de vitez`.

14

Eveniment

Pilo]ii echipei Volkswagen Experience au venit la Bucure[ti s` ne arate cum s` ne bucur`m de o ma[in` [i ne dezv`luie câteva dintre secretele lor.

20

Concept

Dac` cineva credea c` GTI nu mai poate rezerva nici o surpriz`, se \n[ela amarnic. Noul concept de la Wolfsburg face furori cu ajutorul unui W12.

32

Profil

Walter Maria de’Silva, numit recent [eful de design al Grupului Volkswagen, promite un nou limbaj stilistic pentru automobilele m`rcii germane.

36

Feature

Ciclismul românesc nu se bucur` de o prea mare popularitate, dar sportivii no[tri nu ]in cont de asta. I-am asistat la antrenamente cu un Passat Variant.

4


004-007-sumar + edito

5/22/07

6:06 PM

Page 5

G`se[ti fani Beetle oriunde \n lume, dar cei din Malayesia se \nscriu cu siguran]` printre cei mai nea[tepta]i.

62 46 42

Volkswagen ajut` baschetul românesc cu o sum` important` [i inten]ia unei sus]ineri \ndelungate.

58

Arta finlandez` face un popas la Bucure[ti.

Volkswagen construie[te o nou` fabric` \n Kaluga, prilej cu care am descoperit câteva dintre aspectele care fac din Rusia o pia]` cu totul aparte.

Hobby

78

Ce ar putea avea \n comun un Volkswagen Golf [i un produc`tor de juc`rii exclusiviste? Ora[ul, locul \n care ambii \[i g`sesc majoritatea clien]ilor.

72

Mondo

Nu este prima dat` când Rainer Zietlow face lucruri neobi[nuite folosindu-se de un Volkswagen. Acum a ocolit P`mântul folosind doar gaz natural.

76

Tehnologie

Electronica face tot mai multe minuni. Eficientizeaz` frânarea, contribuie la stabilizare [i, mai nou, \nva]` [oferul cum s` dep`[easc` situa]iile critice.

92

Record

E deja o legend`, dar e departe de a fi terminat tot ce avea de marcat \n istoria automobilului. Golf-ul a ajuns la num`rul 25. De milioane!

96

Shopping

Dac` nu ai f`cut-o deja, ar fi cazul s` te gânde[ti la vacan]`. {i dac` vrei s` te asortezi cu ma[ina, ai putea profita de aceast` ofert` special`.

5


l a i r o t i Ed

004-007-sumar + edito

5/22/07

3:18 PM

Page 6

tr-un eva prin c e t u c e e zilele tr at pest `utam [ i- a m d i lu u o cât de a l b ir mintit sertar a u a icare m momen tografii rtalizau o ni[te fo m I l. pu oficiatrece tim ce ani, e z e p a repede ia. apro Român re, acum gen \n a w tul \n ca s lk Vo i. gândur rezen]a `zut pe lizam p c m ea a , u xtinder s` vrea ri sau e ` z {i, f`r` n â v de a r im ` cifrele mi se p ii r u t Sigur c c t astru semna ` a in f r ia a u \n t [ e c o n t in u c a r a n ii [te e te, dar ât o cre c e d lt portan l ai mu ontactu m in e m e d ia t c m r pentru e t in am inic ` . A m wagen, s lk o V econom alorile tre sunt ilor cu v ile noas in [ a oamen m u e car odat` c t felul \n u r iz a t t a fluen]a m ni. -am [i româ ute [i m marc` e percep r t in d ceniul rela]iei rice, de o t â c evolu]ia e ` mult d continu te mai mine o u tr {i, poa n e le p at c]ii \nsemn erit rea descop acesta a m d a e r a r`spun na \n c `]at s` v \n lec]ie. U m a e, evoile ]e virgin tuiesc n in le ` unei pie ]ilor, s dului \n lor clien ent mo n a cerin]e m r e tez p at` cu ` adap rm` od fo s n a r [i s` m t m orii se - u n r it mp`r`t t u l \n t r o T care cu . im tr` s` m` \n c a r e t r`gaz a d a ilu m e a rte rar m are foa lui. alert, c a timpu curgere s la c s gânde

C

Concept grafic

Andrei Cr`ciun

Re:ply Comunicare grafic` nu pot fi preluate, reproduse

Redactori

DTP

Doru M`xineanu

Valentin Dan

Robert Cercel

Florin Anghel

Vlad Albu

Publicitate

Dan Damian

Maria Gavril`

Specialist Marketing Volkswagen

Marcel Dinc`

Cristina Goliciu

Editor Supercar SRL Str. Carol Davilla 105-107, ap. 2, sector 5, Bucure[ti

Cristian Nedelcu

Webmaster

publisher@spirit-volkswagen.ro

Alex Bu]u

Alice Predescu

redac]ia@spirit-volkswagen.ro

Fotograf

Tipar

www.spirit-volkswagen.ro

Drago[ Savu

G. Canale & C.

www.volkswagen.ro

Brand Manager Volkswagen Foto cover: Volkswagen

Nici un text, fotografie sau imagine

Redactor-[ef

Publisher Porsche România {oseaua Pipera-Tunari 2, Voluntari, jud. Ilfov Coordonatori Matei Albulescu

6

Brand M

u lb u le s c M a te i A n e g a V o lk s w anager

Sabina Boerescu

par]ial sau total f`r` acordul scris al publisherului, care de]ine toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare a condi]iilor [i termenilor men]iona]i anterior va fi sanc]ionat` conform legisla]iei \n vigoare.


004-007-sumar + edito

5/22/07

3:18 PM

Page 7


008-013-stiri

5/22/07

3:24 PM

Page 8

 highlights

Ofensiva tehnologic`

Volkswagen a prezentat la simpozionul de la Viena o nou` versiune a motorului TSI pe care îl cupleaz§ la cutia de viteze DSG, care are acum [apte rapoarte.

Interna]ional de Motoare de la Viena este prima cutie DSG cu [apte viteze, creat` special pentru automobilele produse \n serie mare. Spre deosebire de versiunea cu [ase

TSI a devenit \n prezent un etalon \n

este cu aproape 30% mai mare decât

trepte, cele dou` discuri de ambreiaj

materie de putere maxim` [i consum

cel al propulsorului 1,6 FSI. Chiar

nu func]ioneaz` \ntr-o baie de ulei,

redus de combustibil. |n cazul

dac` puterea [i cuplul au crescut

rezultând o \mbun`t`]ire clar` a

acestui propulsor, injec]ia direct` de

substan]ial, consumul a fost redus cu

eficien]ei. Gra]ie randamentului

benzin` [i supraalimentarea sunt

aproximativ 6%. |n contrast cu cele

foarte bun [i a modalit`]ii sportive

folosite pe un motor de capacitate

dou` versiuni cu dubl`

de schimbare a treptelor de vitez`,

mic`. |ncepând din acest an, celor

supraalimentare deja existente,

DSG a câ[tigat foarte repede

dou` versiuni TSI de 140 CP [i 170 CP

„micu]ul“ TSI de 122 CP folose[te

popularitate \n rândul clien]ilor de

li se al`tur` \nc` una, care va furniza

numai turbina, compresorul

automobile din clasa compact` sau

122 CP. Dispunând de 200 Nm la

nemaifiind necesar.

medie. De exemplu, 25% dintre

numai 1.500 de rota]ii pe minut,

Cea de-a doua inova]ie expus` de

modelele Touran sunt dotate cu

cuplul actualului motor TSI de 1,4 l

Volkswagen la Simpozionul

DSG. Noua cutie DSG va fi disponibil` pentru toat` gama de modele. Combina]ia celor dou` produse \nseamn` \n primul rând performan]e de vârf, dar [i un consum redus de combustibil. Spre exemplu, un automobil Volkswagen Golf, echipat cu noul propulsor TSI de 122 CP [i cutia DSG cu [apte trepte va putea avea un consum mediu de numai 5,9 l/100 km.

8


008-013-stiri

5/22/07

3:24 PM

Page 9


008-013-stiri

5/22/07

3:25 PM

Page 10

Reflex condi]ionat Tehnologia TSI a primit multe aprecieri \nc` de la prima apari]ie pe pia]`. Anul acesta, juriul competi]iei „Motorul anului“ a decis c§ propulsorul 1.4 l TSI de la Volkswagen este cel mai bun din clasa 1 l – 1,4 l, pentru a doua oar` consecutiv, de data aceasta surclasând la mare distan]`, 200 de puncte, propulsorul de la Honda, aflat pe locul al doilea.

Pe urmele succesului Polo Blue Motion se num`r` printre finali[tii concursului „World Green Car 2007“. Citadina este cel mai economic automobil european cu cinci locuri, având un consum de numai 3,9 l/100 km. Este primul model din programul Blue Motion care are ca scop dezvoltarea de automobile cu consum redus, emisii sc`zute [i pre]uri mici. |ncepând din aceast` var`, modele echipate cu motoare Blue Motion vor fi disponibile [i \n România.

10

Website-ul olimpic Volkswagen a lansat la sfâr[itul lunii aprilie o nou` pagin` de internet – www.vw08.com.cn –, dedicat` exclusiv Jocurilor Olimpice de la Beijing, ce vor avea loc \n 2008. De asemenea, Volkswagen a lansat [i o competi]ie dedicat` arti[tilor amatori, dar [i designerilor profesioni[ti, prin care \i provoac` s` creeze cea mai potrivit` imagine olimpic` pentru trei dintre cele mai cunoscute modele ale sale \n China: Beetle, Golf GTI [i Sagitar (Jetta). Proiectele pot fi trimise prin e-mail sau uploadate direct pe site pân` la data de 22 iunie, câ[tig`torii fiind anun]a]i pe 13 iulie.

Semne bune anul are! Conform ultimelor date financiare, Grupul Volkswagen AG a livrat 1,5 milioane automobile la nivel mondial \n primul trimestru al acestui an, realizând astfel o cre[tere cu 7,9% fa]` de perioada similar` a anului trecut. Veniturile din vânz`ri au crescut cu 5,1%, iar profitul dup` sc`derea tuturor taxelor este mai mult decât dublu fa]` de anul trecut, ajungând la 740 de milioane euro. Divizia de automobile a grupului a ob]inut pe primul trimestru al acestui an un profit opera]ional de 386 de milioane euro.


008-013-stiri

5/22/07

3:25 PM

Page 11

Ma[ini de flot` Dup` ce 150 de manageri de flote au testat, \ntr-un test maraton, care a durat dou` zile, 70 de modele diferite de automobile, Golf Variant a fost ales câ[tig`torul trofeului „Company Cars of the year 2007“ la clasa compact`, acela[i titlu primind [i Touran Eco Fuel la categoria sisteme de propulsie alternative. {i la nivel de grup au fost ob]inute [ase medalii de aur, patru locuri doi [i patru locuri trei, rezultate ce confirm` domina]ia produselor Grupului Volkswagen [i \n materie de automobile destinate firmelor.

Furnizori de calitate La Mallorca, la mijlocul lunii mai, a avut loc o ceremonie \n care au fost premia]i cei mai buni 25 de furnizori ai Grupului Volkswagen. Premiile au fost \nmânate de Martin Winterkorn, pre[edintele Consiliului de Administra]ie Volkswagen AG, [i de Francisco J. Garcia Sanz, membru al Consiliului de Administra]ie al Volkswagen AG.

Competi]ia tinerilor

La Volkswagen Jugendmasters, campionatul german de fotbal dedicat noilor genera]ii, au luat parte, anul acesta, 314 echipe de juniori C (fete) [i D (b`ie]i). Echipa \nving`toare, Alemannia Aachen, a primit trofeul chiar de la pre[edintele Consiliului de Administra]ie Volkswagen AG, profesor dr. Martin Winterkorn. 11

Cu Touareg-ul prin de[ertul american Volkswagen Touareg Race 2 p`trunde pe teritoriul nord-american direct \n competi]ia Baja 500. Volkswagen of America, Inc. a anun]at oficial \nscrierea a dou` vehicule Volkswagen Motorsport Dakar Rally \n edi]ia din acest an a competi]iei „Tecate SCORE Baja 500“ care are loc \n perioada 1–3 iunie. Aceasta va fi prima participare a automobilelor Touareg Race 2 \ntr-o \ntrecere ce are loc \n America de Nord, dar [i \n competi]iile SCORE ce au loc \n de[ert. Pilo]ii vor fi americanul Mark Miller [i sud-africanul Giniel de Villiers, iar copilo]i vor fi sud-africanul Ralph Pitchford [i germanul Dirk von Zitzewitz.

Tiguan poate fi testat pe internet Conceptul care a venit s` \ntregeasc` gama SUV-urilor la Volkswagen, Tiguan, poate fi testat virtual cu opt luni \nainte de lansarea pe pia]` pe www.vokswagen.de/tiguan. Noul website dedicat SUV-ului din clasa medie poate fi accesat \n aproape 50 de limbi printr-un link de pe pagina local` de internet a companiei. Pentru România, adresa este www.vokswagen.ro

Albastru de TDI Touareg va dispune de un nou motor BlueTDI cu catalizator de tip SCR care va reduce emisiile poluante de oxizi de Azot (NOx) cu pân` la 90%. Touareg BlueTDI are 225 CP [i este compatibil cu cele mai recente norme de poluare europene [i americane.


008-013-stiri

5/22/07

6:22 PM

Page 12

Turneu de prezentare Dac` unii dintre cei care doreau s` vad` noul Touareg la Bucure[ti n-au avut posibilitatea, atunci noul model Volkswagen a plecat prin ]ar` dup` ei. |n februarie, noul Touareg \[i f`cea

demonstra]ie, Touareg a plecat prin

intrarea pe pia]a din România

]ar`, unde dealerii locali au organizat

printr-o demonstra]ie de for]` pe

evenimente similare. Astfel, clien]ii,

terenul amenajat de Porsche

jurnali[tii [i \mp`timi]ii de aventuri

România. Atunci, pilo]ii români din

off-road din diferite zone au putut lua

campionatul na]ional de off-road au

parte la evenimentul de lansare a

demonstrat cât de abil [i destoinic

noului Touareg pe 22 februarie la

este Touareg pe un teren care, pentru

Târgu−Mure[, pe 24 [i 25 februarie \n

un \ncep`tor \n ale off-road-ului,

jude]ul Alba, pe 12 aprilie la Foc[ani

putea p`rea imposibil. Dup` aceast`

[i pe 15 aprilie la Bistri]a.

Premiat cu Passat

Modelul Passat este lider de pia]` \n segmentul s`u, aprecierile clien]ilor, dar [i ale presei auto, fiind dintre cele mai bune. Iar dac` acest model a luat multe premii, atunci [i clien]ii care au optat pentru el trebuie recompensa]i. Drept urmare, Volkswagen desf`[oar` campania na]ional` „Felicit`ri“, ce are ca scop premierea, cu diferite cadouri, a posesorilor de Passat, oriunde s-ar afla ei: acas`, la birou sau, \n colaborare cu Poli]ia, chiar \n trafic. Campania este la a II-a edi]ie, succesul din 2006 atr`gând reeditarea ei [i anul acesta.

{coala z`pezii |n luna februarie a acestui an, Porsche Bucure[ti Nord a organizat, pentru 15 clien]i pasiona]i de marca german`, o excursie \n regiunea montan` Ka ¨ rnten, situat` \n partea sudic` a Austriei. O echip` de traineri germani de la Volkswagen Experience a pus la dispozi]ia invita]ilor o flot` de opt Golf-uri R32 DSG, de 250 CP, [i dou` luxoase limuzine Phaeton 3.0 TDI, tiptronic, de 225 CP. Organiza]i \n echipe de doi oameni, participan]ii au parcurs un traseu pe ghea]` [i z`pad`, constând \n câte dou` probe diferite, perfec]ionându-[i \ndemânarea la volan, pozi]ia de condus, frânarea pe ghea]` sau z`pad` [i slalomul printre jaloane. Sesiunea de training s-a \ncheiat cu un concurs cronometrat, la sfâr[itul c`ruia staff-ul Volkswagen Experience a oferit premii [i diplome participan]ilor.

Album de familie E bine ca trecutul s` nu fie uitat. Mai ales atunci când el este o m`rturie a creativit`]ii omului. „Povestea unei pasiuni“ este cea mai complex` lucrare ap`rut` \n România despre \ndelungata istorie Volkswagen. {apte decenii de inspira]ie [i d`ruire [i-au g`sit oglindire \ntr-un album dedicat constructorului care a avut puterea de a schimba lumea automobilului. |n cele aproape 300 de pagini ale lucr`rii sunt rememorate momente decisive \n evolu]ia m`rcii, precum [i o mul]ime de nume, fie ale unor oameni, fie ale unor ma[ini care au marcat existen]a m`rcii din Wolfsburg din anul 1937 [i pân` \n prezent.

12


008-013-stiri

5/22/07

3:26 PM

Page 13


014-017-VW Experience

5/22/07

3:27 PM

Page 14

 eveniment

{coala distrac]iei De la volanul noii utilitare Crafter, pilo]ii Volkswagen Experience ne-au dezv§luit arta de a te bucura de propria ma[in§. Text: Alex Bu]u // Foto: Porsche România

acest sens. {i, pentru a se pune \n valoare calit`]ile care fac din Crafter un etalon \n segmentul s`u de pia]`, evenimentul de lansare pe pia]a din România nu a fost organizat \ntr-o hal` industrial`, a[a cum se obi[nuie[te, ci pe pista de karting AMCKART din Tunari. Uria[ul Crafter, care ofer` un volum de \nc`rcare a c`rui valoare variaz`,

C

\n func]ie de tipul de caroserie, ând te gânde[ti la un autovehicul utilitar, nu te imaginezi

\ntre 7,5 [i 17 metri cubi, a p`rut

f`când manevre de mare fine]e printre jaloane. Dar

c` se simte \n largul s`u chiar [i

aceast` percep]ie \ncepe s`-[i piard` din valabilitate. C`r`u[ii

pe circuitul virajat, croit mai

de profesie au dep`[it stadiul de mijloace de transport

degrab` dup` dimensiunile

rudimentare, acestea apropiindu-se din ce \n ce mai mult de

liliputane ale unui kart. Fiind

standardele de confort, dinamism [i dotare ale unui autoturism

dotat cu ABS, sistem electronic

modern. Iar Volkswagen Crafter, noua genera]ie de utilitare

de control al stabilit`]ii (ESP) [i

mari din gama constructorului german, este o dovad` clar` \n

antipatinare (ASR), era de

14


014-017-VW Experience

5/22/07

6:31 PM

Page 15

a[teptat ca noul Crafter s` ofere siguran]` [i agilitate. Dar

Cum se justific` succesul programului

Porsche România, importatorul m`rcii Volkswagen, a vrut s`

Volkswagen Experience?

ofere o demonstra]ie \n adev`ratul sens al cuvântului, motiv

Evenimentele organizate de noi sunt

pentru care a apelat la experien]a pilo]ilor din cadrul

captivante nu numai prin prisma

programului Volkswagen Experience, dedicat testelor [i

[ofatului \n sine, ci [i prin faptul c` se

cursurilor de [ofat \n diferite condi]ii [i medii.

desf`[oar` peste tot \n lume, \n zone cu peisaje care ofer` participan]ilor o

Ar[i]a \ndurat§ \n Maroc [i \nghe]ul din Alpi nu au diminuat pofta cu care pilo]ii au f§cut utilitara de tonaj ridicat s§ valseze gra]ios.

experien]` inedit`. De[ertul din Maroc [i Alpii din Austria sunt doar dou` dintre extremele \ntre care variem itinerariul expedi]iilor. Iar caravane precum cea care traverseaz` China completeaz` cu

Detalii despre membrii echipei Volkswagen Experience [i

[i mai mult exotism portofoliul nostru.

modalit§]ile prin care [tiu ei s` transforme fiecare eveniment la

Interesante sunt [i sesiunile dedicate

care iau parte \ntr-un tribut adresat pl`cerii de a conduce,

modelelor Golf R32 [i GTI, care au loc pe

indiferent de tipul de autovehicul, dar [i despre cum se pot

piste cu sec]iuni de vitez` [i de

bucura posesorii de autovehicule Volkswagen din România de

\ndemânare. Dar nu totul este legat de

aventurile motorizate coordonate de ace[tia, ne-a dest`inuit

performan]e dinamice. Programul Eco

\ntr-un interviu special Ronny Wechselberger, unul dintre

Training are menirea de a face o

pilo]ii echipei, care este deja familiarizat cu ]ara noastr§.

analiz` a stilului de [ofat al

15
014-017-VW Experience

5/22/07

3:27 PM

Page 16

„Volkswagen Experience te poate \nv`]a s§-]i redescoperi ma[ina.“

Volkswagen din România s` ia parte la aceste cursuri [i teste? Un prim pas este s` viziteze adresa de internet www.volkswagen-experience.de, deoarece acolo poate afla toate

participan]ilor [i predarea de metode de condus care reduc

detaliile despre activitatea

consumul de combustibil [i, implicit, emisiile poluante.

noastr` [i cum se poate \nscrie la

Avem [i un program de iarn`, la care particip` modelele cu

sesiunile din Germania sau la

trac]iune integral`, Phaeton, Passat, Golf sau Touareg. Acesta

cele organizate \n alte loca]ii.

este unul dintre cele mai antrenante, deoarece ajungi foarte

|ns` ne dorim ca \n anii ce

repede la for]area [i st`pânirea limitelor. Unul dintre motive

urmeaz` Volkswagen Experience

este c` testele se efectueaz` pe suprafe]e cu ghea]`. Pentru

s`-[i extind` programele [i s`

orice [ofer este o experien]` care ofer` un grad mare de

aib` activitate constant` [i \n alte

satisfac]ie pentru c` are [i o natur` educa]ional`. Dintr-o

]`ri. |n orice caz, noi r`spundem

distrac]ie deplin` te alegi [i cu \nv`]`minte, pe care nu le po]i

invita]iilor reprezentan]ilor

ob]ine din [ofatul cotidian.

Volkswagen din lume [i ne deplas`m pentru evenimente

|n afar` de expedi]iile speciale, Volkswagen Experience \[i

precum acesta din preajma

desf`[oar` activitatea \n Germania. Cum poate un posesor de

Bucure[tiului. De altfel, nu este

16


014-017-VW Experience

5/22/07

3:27 PM

Page 17

prima oar` când venim \n România, de[i este o premier` pentru

diferit pe fiecare \n parte. Pentru

departamentul Volkswagen Autovehicule Comerciale de aici.

fiecare tip de test avem pilo]i

Oaspe]i români am mai avut, cum a fost cazul unei expedi]ii de

profesioni[ti, activi sau retra[i din

iarn`. Sezonul rece era spre final, a[a c` o bun` parte din

competi]ii, dar specializa]i pe anumite

z`pad` \ncepuse s` se topeasc`. {i, pentru ca aventura s` fie

genuri de solicit`ri. De exemplu, un

interesant`, am decis s` urc`m la altitudinea de circa 2.500 de

membru al echipei noastre a participat la edi]ia din 2005 a competi]iei

Prin expedi]ii [i sesiunile sale de pilotaj, Volkswagen Experience are menirea de a stabili armonie \ntre [ofer [i ma[ina sa.

off-road Europa Truck Trial, la categoria camioane. Am [i colegi \nscri[i \n Formula 3. |n ceea ce m` prive[te, \n 2004 am devenit campion al Formulei Koenig de monoposturi.

metri, noi fiind la 1.500 de metri. {i nu ne-am \n[elat. |mi aduc

Am câ[tigat toate cele 14 etape ale

aminte c` un participant a avut ceva de furc`, coborând pe o

concursului [i am plecat de fiecare

râp` \nz`pezit` \n loc s` urmeze exact traseul stabilit. Dar avem

dat` de pe prima pozi]ie a grilei de

mult§ grij§ [i r§mânem doar cu amintiri frumoase.

start. Drept urmare, presa german` nu a ezitat s` sublinieze c` am doborât

Ave]i o sl`biciune pentru o anumit` form` de teste?

recordul lui Michael Schumacher, care

Favoritul meu este circuitul de vitez`, eu fiind [i un fan

c\[tigase acest campionat din

Formula 1. Dar [ofatul are multe fa]ete, iar noi le abord`m

primul sezon \n care a participat.

17
018-019-target story

5/22/07

3:28 PM

Page 18

 oameni [i ma[ini

Arta comunic`rii

|n profesia mea, imaginea vine ca o garan]ie a calit`]ilor mele profesionale. De[i nu \mi place s` constat, mul]i clien]i, ca de altfel mai toat` lumea, judec` o anumit` persoan` dup` felul \n care se prezint`: marca hainelor \mbr`cate, valoarea accesoriilor asortate [i, nu \n ultimul r창nd, ma[ina condus`. A[a c` alegerea mea nu a fost una \nt창mpl`toare. |n accep]iunea mea, Volkswagen are toate calit`]ile pe care vreau s` le transmit clien]ilor mei: seriozitate, eficien]`, continuitate [i, nu \n ultimul r창nd, apropierea de oameni. |n plus, m-a atras fiabilitatea specific` m`rcii, element care \mi confer` siguran]a faptului c` nu voi \nt창rzia niciodat` la vreun proces. Culoarea a fost un capriciu personal. Loredana Nedelcu, avocat

18


018-019-target story

5/22/07

3:28 PM

Page 19

Vârsta bucuriei

Chiar din momentul \n care m-am hot`rât s`-mi decorez Beetle-ul cu floricele \n stil „flower-power“, \ntreaga mea via]` s-a schimbat \n mod evident. |n bine. Toat` lumea \mi face cu mâna pe strad`, mul]i dintre ei chiar m` opresc, m` \ntreab` despre ma[in`, despre felul \n care este decorat` etc. Numai c`, ini]ial, nu-mi propusesem acest lucru. Chiar dac` alesesem de la bun \nceput o culoare ie[it` din comun, doream mai mult. Voiam ca Beetle-ul meu s` fie altfel. Mai vesel, mai proasp`t, mai dr`g`la[. {i am reu[it. Acum nu-mi mai r`mâne decât s` accept toate avantajele [i dezavantajele vie]ii al`turi de un star. |ntr-un cuvânt, am devenit [i eu o vedet`, al`turi de ma[ina mea. Raluca Sichitiu, medic stomatolog

19


020-023-GTI w12

5/22/07

3:29 PM

Page 20

 concept

Cel mai tare GTI Volkswagen a onorat posesorii de GTI-uri cu un model extrem: 650 CP, 325 km/h.

 Fa]` de un GTI normal, conceptul este mai lat, are garda la sol mai mic`, iar jantele speciale de 19 inch

Text: Doru M`xineanu // Foto: Volkswagen

A

235 mm pe fa]` [i

tunci când vreme de 25 de ani posesorii unui model \[i dau anual \ntâlnire \ntr-un loc al lor, este foarte clar c` ace[tia fac parte din tagma

\mp`timi]ilor, care trateaz` ma[ina ca pe o parte a sufletului lor. Sunt oameni pe care, dac` nu-i cuno[ti, \]i este greu s`-i \n]elegi, o astfel de categorie fiind [i fanii GTI-ului, care an de an se \ntâlnesc la Wörthersee, \n regiunea Ka¨rnten din Austria. Din afara fenomenului, dou` aspecte atrag aten]ia. |n primul rând constructorul trebuie felicitat pentru crea]ia sa, care a izbutit s` stârneasc` 20

au anvelope late de

295 mm pe spate.


020-023-GTI w12

5/22/07

6:35 PM

Page 21


020-023-GTI w12

5/22/07

3:30 PM

Page 22

pasiune [i s` creeze comunit`]i, iar apoi trebuie apreciat` puterea acestor oameni de a se ata[a de un model anume. Dac` pentru fabricant satisfac]iavine din num`rul ma[inilor vândute, fanul m`rcii este r`spl`tit prin concepte

Pielea Alcantara

[i ac]iuni speciale. Astfel, celor prezen]i la reuniune le-a fost prezentat \n

acoper` scaunele

premier` cel mai puternic GTI, denumit W12 650, ceea ce se traduce simplu:

sport, care au un

motor W12 [i 650 CP. Conceptul ar putea fi pace-car \n celebra curs` de

nou design. Pentru

24 ore de la Le Mans, iar pentru realizarea lui Volkswagen a ales s` plaseze

a sublinia aspectul

motorul longitudinal, \n centrul ma[inii, [i s` trimit` toat` puterea c`tre

racing, \n locul

puntea spate. „Cea mai mare provocare pentru noi a fost g`sirea solu]iei prin

torpedoului este

care s` furniz`m aerul necesar motorului [i celor dou` turbine [i, totodat`,

plasat un sting`tor.

modul de a creea suficient` ap`sare pe partea spate f`r` a monta un imens eleron inestetic. Rezolvarea ambelor probleme a venit prin transformarea stâlpului C \ntr-un «aeroduct», care, \mpreun` cu prizele imense din lateralul caroseriei, direc]ioneaz` aerul c`tre motor“, a dezv`luit Klaus Bischoff, designerul acestui model. Solu]ia tehnic` nu altereaz` \n nici un fel performan]ele, conceptul putând ajunge de la 0 la 100 km/h \n 3,7 secunde, \n timp ce viteza maxim` dezvoltat` este de 325 km/h. 22
020-023-GTI w12

5/22/07

6:36 PM

Page 23


024-031-cover golf variant

5/22/07

 cover story

24

3:31 PM

Page 24


024-031-cover golf variant

5/22/07

3:31 PM

Page 25

Pies` de rezisten]` Golf Variant este al treilea single de pe noul [i apreciatul album „Golf“ al lui Volkswagen. Edi]iile anterioare au reprezentat adev`rate hituri. Cum se va descurca new-entry-ul \n topul celor mai buni interpre]i de pe pia]`? Text: Cristian Nedelcu // Foto: Volkswagen


024-031-cover golf variant

5/22/07

3:32 PM

Page 26


024-031-cover golf variant

5/22/07

3:32 PM

Page 27Interiorul noului Golf Variant a beneficiat de aceea[i aten]ie pentru detaliu ca [i toate celelalte elemente ale ma[inii.


024-031-cover golf variant5/22/07

3:33 PM

O singur` privire aruncat` liniilor acestei ma[ini este suficient` pentru a-]i dezv`lui apartenen]a la marea familie a Golf-ului.

Page 28


024-031-cover golf variant

5/22/07

3:33 PM

Page 29


024-031-cover golf variant

1.

5/22/07

3:33 PM

Page 30

2.

Noul Golf Variant este pe cât de versatil, pe atât de spa]ios. |n

3.

\n cadrul re]etei succesului s`u: raportul ideal dintre spa]iul interior [i dimensiunile exterioare. Profilul nou-venitului \n familia Volkswagen stabile[te, \n mod clar, o punte cu fratele

plus, este mai ar`tos ca oricând.

N

s`u mai mare, Passat-ul Variant. Cu toate acestea, liniile sale exud` [i un \nalt nivel de independen]`. Dovad`

u-i a[a c` au fost ocazii \n care ]i-ai dorit s` ai un pic

sunt blocurile optice de pe spate, care se

mai mult spa]iu \n ma[in`? Mai ales când pleci \n

extind generos \n lateralele ma[inii, f`r`

concediu sau când ai câte ceva voluminos de c`rat? Dar parc`

a mai afecta hayonul. Al`turi de impresia

niciodat` nu ai putut s` accep]i ideea de a-]i schimba liniile

estetic` inedit`, noul design contribuie

frumoase ale ma[inii tale cu cele rigide [i utilitare ale unui

[i la l`rgirea suprafe]ei de acces c`tre

break. Numai c` acum lucrurile nu mai stau a[a. Odat` cu

spa]iul util din portbagaj.

noul Golf Variant, aceste aspecte nu mai ridic` probleme.

|nc` de la debutul s`u de acum trei

De faptul c` germanii sunt ni[te oameni foarte calcula]i nu se

decenii, Golf-ul a reu[it s` se impun`

mai \ndoie[te nimeni. |n aceste condi]ii, imagineaz`-]i un

cu ajutorul unei amprente unice:

comerciant german, posesorul unei flote de automobile.

designul s`u inimitabil care s-a p`strat

Alegerea acelei m`rci care s`-i populeze flota este crucial`.

de la \nceputuri [i pân` \n prezent.

Aici, chiar [i cele mai mici repara]ii genereaz` cheltuieli

Acest design a fost men]inut,

enorme. Astfel este explicabil de ce alegerea unei asemenea

perfec]ionat [i rafinat, pentru a deveni

ma[ini se face cu creionul \n mân`, iar viitorii ei proprietari

ulterior extensia stilistic` a brand-ului.

pot fi convin[i numai de anumi]i factori. Care sunt ace[tia?

De[i se bazeaz` pe acela[i [asiu al

Simplu: pre] de achizi]ie, costuri de \ntre]inere [i exploatare,

Golf-ului, noul Variant pare mai lung.

fiabilitate, re]ea de service-uri autorizate [i, nu \n ultimul

{i chiar este, cu aproximativ 35,2 cm.

rând, valoarea la revânzare. {i de aceea nu mai mir§ pe nimeni

Aceast` cre[tere se reflect` \n m`rirea

c§ Volkswagen Golf [i Passat, \n versiunile lor Variant,

considerabil` a capacit`]ii utile de

reprezint` alegerea num`rul 1 \n Germania \n materie de flote.

\nc`rcare. De[i s-ar putea crede c`, \n

De ce? Pentru c` \ndeplinesc toate aceste condi]ii stricte.

cazul unui break, primeaz` aspectele

Dar care sunt atuurile noului Golf Variant? Ei bine, \n primul

legate de sarcina util` [i de volumul de

rând, este cu 15,9 cm mai lung decât predecesorul s`u. |n al]i

\nc`rcare, totu[i, \n cazul noului

termeni, asta se traduce printr-o cre[tere a volumului

Variant, lucrurile nu stau astfel.

portbagajului de la 1.470 litri la 1.550 litri. Dar acest lucru nu

Dimpotriv`, de aceea[i minu]ioas`

\nseamn` c` nu a mo[tenit acea calitate esen]ial`, factorul-cheie

aten]ie s-a bucurat [i interiorul ma[inii,

30


024-031-cover golf variant

5/22/07

3:33 PM

Page 31

astfel \ncât, odat` urcat la volan, nu faci diferen]a \ntreversiunea obi[nuit` [i cea break. Numai dac`, bine\n]eles, nu te

1. Adep]ii c`l`toriilor lungi pot alege unul dintre motoarele diesel de 105 [i 140 CP.

ui]i \n oglinda retrovizoare. Dar te ajut` [i cifrele: \n`l]imea de

2. Sunroof-ul generos, specific mai

\nc`rcare este de numai 57 cm, iar ma[ina poate c`ra un volum

degrab` ma[inilor de familie, tr`deaz`

de 560 de litri cu cinci pasageri la bord. Când bancheta din

versatilitatea modelului.

spate este rabatat` complet, ma[ina dispune de 1.550 de litri de

3. Capacitatea de \nc`rcare a crescut

volum \nc`rc`tur` [i de o podea plat` de 1,70 m lungime.

sensibil, iar \n`l]imea podelei a sc`zut.

Pentru a proteja ocupan]ii de situa]iile periculoase, Golf-ul

4. Schema spa]iilor de depozitare.

Variant este prev`zut cu o plas` de parti]ie a \nc`rc`turii. Nimic

5. Sistem de climatizare de tip dual-zone.

nou pân` aici, numai c` \n situa]ia \n care bancheta din spate

6. Schema amplas`rii elementelor de

este pliat`, plasa de parti]ie poate fi amplasat` imediat \n

siguran]` pasiv`.

spatele scaunelor din fa]`. Un lucru neobi[nuit este op]iunea

4.

sunroof-ului panoramic. Specific \ndeosebi ma[inilor de familie, indicând astfel polivalen]a noii versiuni, sunroof-ul are o lungime de 1,36 m [i o l`]ime de 0,87 m [i contribuie cu succes la realizarea unei ambian]e prietenoase la bordul Variant-ului. O ma[in` atât de versatil` nu avea cum s` nu dispun` de o gam` larg` de propulsoare. Punctul de plecare \l reprezint` 1,4 litri [i 80 CP, urmat de bine-cunoscutul 1,6 l [i 102 CP, destinat familiilor cu copii, care folosesc ma[ina atât \n via]a de zi cu zi, cât [i \n concedii. Consumul mediu de 7,4 l/100 km face ca aceast` motorizare s` fie ideal` pentru persoanele care nu parcurg distan]e foarte mari. Pentru cei care vor s`-[i 5.

p`streze stilul sportiv este disponibil celebrul 1,4 TSI de 140 CP, care se laud` cu un consum mediu de 7,1 l/100 km [i

O \mbinare a elementelor noi [i a celor clasice marcheaz` liniile de design ale celei de-a treia genera]ii de Golf Variant. cu o vitez` maxim` de 205 km/h. Iar cei c`rora 140 CP li se par pu]ini au la dispozi]ie motorul TSI de 170 CP. Profesioni[tilor care sunt nevoi]i s` parcurg` distan]e mari, le sunt

6.

recomandate cele dou` versiuni diesel, 1,9 TDI 105 CP [i 2,0 TDI 140 CP. Toate motoriz`rile, cu excep]ia celei de 1,4 litri, au disponibil§, ca op]iune, cutia tiptronic sau DSG, care \mbun`t`]e[te sensibil performan]ele ma[inii, crescând totodat` gradul de confort al conduc`torului. Atunci când te afli \n fa]a unui break, ai tendin]a s`-l prive[ti ca pe un vehicul utilitar, ceea ce chiar este, \n majoritatea cazurilor. Cu toate acestea, \n prezen]a noului Golf Variant nu ai aceea[i senza]ie, ci mai degrab` una diferit`, pozitiv`. Ma[ina denot` o atmosfer` cald`, prietenoas` [i familiar`, astfel \ncât \]i inspir` \ncredere, indiferent dac` o vei folosi la munc` sau \n concedii, cu familia. 31
032-035-interviu walter de'silva

5/22/07

6:10 PM

Page 32

 profil

Evolu]ie [i revolu]ie Curând vom avea pl`cerea s` redescoperim ma[inile grupului Volkswagen din punct de vedere stilistic. Asta promite italianul Walter Maria de’Silva, unul dintre cei mai titra]i designeri ai ultimilor ani. Text: Dan Damian // Foto: Volkswagen

talienii au arta \n sânge [i asta [tie deja toat` lumea. Fie c`

|nc` o sarcin` de care de’Silva s-a

este vorba de ma[ini sau de mod`, oamenii din peninsul`

achitat cu succes este implicarea sa \n

responsabili cu crea]ia au fost \ntotdeauna \n prim-plan. Este

proiectele Lamborghini, iar

[i cazul lui Walter Maria de’Silva, numit recent [ef de design

recunoa[terea a venit \n 2004, când

\n cadrul grupului Volkswagen, dup` o frumoas` carier` la

Murcielago Roadster a primit, al`turi

fostul grup ce includea m`rcile Audi, Seat [i Lamborghini. La

de Audi A6, premiul pentru „Cea mai

56 de ani, italianul ajunge astfel pe cea mai important` pozi]ie

frumoas` ma[in` din lume“. De altfel,

pe care a ocupat-o vreodat` [i va fi responsabil de

ultimele modele Audi poart`

coordonarea strategiei de viitor a mai multor m`rci ajunse

semn`tura lui Walter de’Silva. Ma[ini

deja la un nivel foarte bun al imaginii.

precum Q7, TT [i R8 au trecut deja prin filtrul publicului [i faptul c` s-au impus

„Nu exist` nici un secret. Pasiunea este elementul-cheie al oric`rui designer auto.“

\n scurt timp spune totul despre felul în care sunt percepute. Nu trebuie uitat nici recentul Audi A5, despre care de’Silva afirm` c` este cea mai frumoas` ma[in` pe care a desenat-o vreodat`. Studiile Nuvolari [i Le Mans au ar`tat resursele impresionante de care dispune imagina]ia lui de’Silva.

|nc` de la \nceputul anilor ’90, italianul [i-a pus amprenta pe

Faptul c` aceste dou` studii s-au

câteva realiz`ri de excep]ie, atât \n sfera conceptelor, cât [i a

transformat \n ma[ini de serie este o

ma[inilor de serie. Lui i se datoreaz` aprecierile favorabile ale

bucurie pentru orice pasionat, iar

criticilor pentru conceptele Proteo (1991) [i Nuvola (1996),

de’Silva spune c` [i din punct de

ambele realizate sub marca Alfa Romeo. De asemenea, Walter

vedere ra]ional aceasta este o solu]ie

de’Silva a desenat modelele Alfa 147 [i 156, ma[ini al c`ror

viabil` din cauza costurilor pe care le

design a fost bine v`zut de public.

implic` strategia grupului Volkswagen

La Seat, unde de’Silva a venit \n 1999, a reu[it s` revitalizeze

de a realiza la fel de bine orice concept

aspectul emo]ional al ma[inilor [i a f`cut mai mult decât

ca [i un model de serie.

credibil acel „auto emocion“ prin intermediul unor modele de

Pe lâng` reu[itele sale de pân`

serie ca Altea, Leon [i Toledo [i a conceptelor Salsa [i Tango.

acum, unul dintre motivele

32
032-035-interviu walter de'silva

33

5/22/07

6:10 PM

Page 33


032-035-interviu walter de'silva

5/22/07

6:10 PM

Page 34

ascensiunii lui de’Silva este [i faptul c` a atins maturitatea \n domeniul \n care lucreaz` de peste 34 de ani, aspect foarte important pentru direc]ia urmat` de Volkswagen. |ntr-unLui de’Silva nu-i plac ma[inile agresive [i \nc`rcate ca design. Apreciaz` \n schimb liniile curate, dar elegante, care sugereaz` calitate tocmai prin simplitatea lor.

interviu acordat pentru BusinessWeek, italianul spune c` designul exterior se perfec]ioneaz` constant [i este evident c` perceput de cel care se urc` la volan,

„Italienii [i germanii pot lucra foarte bine

cu condi]ia ca toate acestea s§ fie

\mpreun`. Atunci când stilul \ntâlne[te

reunite \ntr-o form` care s` confere o

perfec]iunea sigur va ie[i ceva deosebit.“

Cu de’Silva \n fruntea departamentului

personalitate distinct`. de design, grupul Volkswagen se

propor]iile \l pasioneaz` \n mod deosebit. De asemenea,

preg`te[te s` accentueze serios latura

de’Silva are o sl`biciune aparte pentru designul interior,

emo]ional` a designului ma[inilor. {i

aspect pe care \l exploreaz` \nc` din 1975, când s-a angajat \n

nu vom avea mult de a[teptat. Toate

acest domeniu la studioul R. Bonetti din Milano. El e de

proiectele actuale [i viitoare, indiferent

p`rere c` \n viitor exteriorul ma[inilor va cunoa[te o evolu]ie,

de stadiul \n care sunt, vor trece prin

\n vreme ce \n habitaclu va fi o adev`rat` revolu]ie, tendin]a

mâinile italianului înainte de lansarea

fiind aceea de a trata interiorul ma[inilor ca pe spa]iul

pe pia]`, iar portofoliul lui garanteaz`

arhitectural al unui muzeu. Walter de’Silva consider` ca fiind

c` vom conduce ni[te declara]ii

priorit`]i pentru habitaclu calitatea, ergonomia [i feelingul

de stil cu totul deosebite.

34
032-035-interviu walter de'silva5/22/07

De’Silva î[i va pune semn§tura pe designul fiec§rui model pe care grupul Volkswagen îl va produce de acum înainte.

35

6:11 PM

Page 35


036-041-ciclisti passat variant

 feature

36

5/22/07

3:38 PM

Page 36


036-041-ciclisti passat variant

5/22/07

3:39 PM

Page 37

Amiraglia A[a \[i alint` italienii ma[inile de asisten]` ale cicli[tilor profesioni[ti. La sesiunea de antrenamente de azi, „Amiraglia“ a fost un Passat Variant 2,0 TDI 4Motion. Text: Cristian Nedelcu // Foto: Drago[ Savu


036-041-ciclisti passat variant

M

5/22/07

6:44 PM

Page 38

ajoritatea lucrurilor care se petrec \n ciclismul

dopaj, ajunse un fel de mod`.

românesc sunt mânate de pasiune. Asta m`rturise[te,

„Adev`rul este c` ob]inerea de

de la volan, Radu „the coach“, a[a cum \mi place mie s`-i spun

performan]e serioase f`r` suplimente

\n gând. |n fa]a noastr`, cei doi cicli[ti juniori, Andrei [i Petre,

alimentare este imposibil`. Iar limita

abordeaz` \n for]` un deal destul de abrupt de pe [oseaua

dintre acestea [i ceea ce unii numesc

Bucure[ti–Alexandria. „Este cel mai liber traseu din jurul

dopaj este foarte sub]ire. De pild`,

Capitalei [i aici ne putem desf`[ura, cât de cât lini[ti]i,

\nainte de o competi]ie, un ciclist nu

antrenamentele. Pe DN1 este foarte mare aglomera]ie,

are voie s` bea mai mult de un

automobilele merg cu vitez` [i lucrurile pot deveni

expresso. Procentajul de cofein` din

periculoase.“ B`ie]ii au ajuns \n vârful dealului [i \[i reiau

sânge este strict reglementat, dep`[irea

caden]a obi[nuit`. Merg cu o medie de 35-40 km/h ceea ce,

lui putând fi considerat` dopping“, \mi

pentru o biciclet`, este destul de mult. F`r` s` vreau, gândul \mi fuge la plimb`rile mele de weekend pe biciclet`, \n care parcurg vreo 30 de kilometri [i unde, cu tot efortul, ob]in o

O etap` competi]ional`

medie de maximum 20 km/h. „Conteaz` mult [i materialul de

poate avea \ntre 150 [i

concurs“, \ncearc` s` m` consoleze antrenorul, dar \mi dau

250 de kilometri ce trebuie

seama c` este doar amabil. Sunt prea b`trân ca s` mai fac performan]`, dar, ca pasiune sau ca mijloc de recreere,

parcur[i \ntr-o singur` zi.

ciclismul este recomandat tuturor, indiferent de vârst`. Nu e cazul celor doi, care pedaleaz` cu sim] de r`spundere. Dar

spune Radu. |ntre timp, b`ie]ii

adev`ratele performan]e se ob]in prin congruen]a unei

pedaleaz` sus]inut \n fa]a ma[inii,

multitudini de factori. Procentual, lucrurile stau a[a: 40% din

men]inându-[i viteza constant`, f`r` ca

re]eta secret` a succesului \l constituie antrenamentul,

\n ritmul lor s` se simt` nici o urm` de

40% – alimenta]ia [i 20% – tactica [i echipamentul de concurs.

oboseal`. „De regul`, antrenamentele

Din p`cate, fortifiantele, de[i indispensabile unui ciclist care

sunt zilnice [i dureaz` cam trei ore. Ca

dore[te realizarea unor performan]e notabile, sunt totodat`

de altfel \n orice sport, cei care se ]in de

responsabile pentru imaginea negativ` ce planeaz` \n ultima

treab` ajung departe.“ „Ce \nseamn`

vreme asupra acestui sport. De exemplu, \n timpul unei curse

departe?“, \ntreb eu. „P`i, de exemplu,

televizate, comentatorii, cel pu]in cei din România, nu fac

majoritatea echipei noastre se

altceva decât s` discute despre cele mai recente scandaluri de

afl`, \n prezent, \n Italia. Mai nou,

38
036-041-ciclisti passat variant

5/22/07

3:40 PM

Page 39O biciclet` performant` cost` \n jur de 1.500 euro, iar un echipament complet \n jur de 500 euro.


036-041-ciclisti passat variant

5/22/07

3:40 PM

Page 40

Dimensiunile reduse [i volumul mare de \nc`rcare fac din Variant o ma[in` de asisten]` ideal`.

ciclistice interne \ngreuneaz` apari]ia sponsorilor. Majoritatea celor care investesc bani \n ciclism la ora actual` sunt fie fo[ti cicli[ti, fie oameni pasiona]i de aceast` disciplin`. Este p`cat, pentru c` este un sport pe cât de greu, pe atât de frumos.“

vin \n România numai când au loc evenimentele de profil, gen

La \ntoarcere, ne deplas`m cu Passat-ul

Turul României etc. Restul timpului stau acolo, pentru

\n fa]a celor doi juniori, oferindu-le

antrenamente. De fapt, clubul de ciclism Mazicon Emmedue

„plas`“, o metod` care \i ajut` s`-[i

func]ioneaz` ca o pepinier`. Majoritatea cluburilor din ]ar` \[i

dezvolte viteza. Cu protec]ia oferit`

trimit tinerele talente c`tre Mazicon care, la rândul s`u, le

astfel de „Amiraglia“, cicli[tii pot ajunge

selecteaz` pentru marile cluburi din afar`.“

chiar pân` la viteze de 70 km/h.

|i dep`[im pe cei doi, pentru ca antrenorul s` le dea o serie de

Antrenorul [i \nv`]`ceii se \n]eleg

instruc]iuni. Profit de ocazie ca s` m` uit la bicicletele lor [i v`d

numai prin semne. La juniori, sta]iile de

c` pedaleaz` pe unele dintre cele mai bine cotate m`rci din

emisie–recep]ie sunt interzise, pentru a

domeniu. „Cu echipamentul de concurs este pu]in mai

le crea acestora abilitatea de a gândi

simplu“, m` l`mure[te Radu. „Majoritatea bicicletelor sunt

independent. La clasele mai mari,

primite din sponsoriz`ri, la fel ca [i tricourile, pantofii speciali

comunicarea \ntre antrenor [i echip`

etc. Câteodat` este suficient s` cerem ceea ce ne trebuie unei

este crucial`, f`când parte din strategie.

firme consacrate \n domeniu [i nu este nici un fel de problem`.

Dup` aproximativ dou` ore [i jum`tate,

Oamenii de acolo sunt mândri s` te ajute [i sunt interesa]i s` le

am ajuns din nou la club. Spre mirarea

folose[ti echipamentul pe strad`. Este cea mai bun` reclam`

mea, Petre [i Andrei pot \nc` s` mai

posibil`. {i cu ma[inile de asisten]` este la fel. Cei din afar` te

mearg` \n picioare, ceea ce mie, \n

roag` s`-]i ofere o ma[in`, numai ca aceasta s` apar` \n

weekend-urile \n care mai pedalez, mi

fotografii, a doua zi, prin ziare. La noi, lucrurile nu sunt a[a de

se \ntâmpl` din ce \n ce mai rar. Gata,

roz, dar au \nceput s` se mi[te. Lipsa noastr` de tradi]ie \n

m-am hot`rât. De azi \nainte

domeniu [i absen]a oric`rei acoperiri media la evenimentele

\ncep antrenamentele. Serios.

40
036-041-ciclisti passat variant

5/22/07

3:40 PM

Page 41Marii produc`tori Trek, Cannondale sau Giant nu au nici o problem` \n a le oferi gratuit cicli[tilor suportul necesar.


042-045-Dunny Edition Rabbit

5/22/07

3:41 PM

Page 42

 hobby

Terenul de joac` Lumea auto intersecteaz` cultura pop, iar Volkswagen sprijin` lansarea unui magazin de juc`rii cu ajutorul unui Golf special, ce doar pare creat \n joac`. Pentru petele de culoare mai pu]in obi[nuite, responsabili sunt americanii de la Kidrobot, care produc unele dintre cele mai exclusiviste juc`rii cu design urban. Text: Robert Cercel // Foto: Volkswagen 42


042-045-Dunny Edition Rabbit

V

5/22/07

3:43 PM

Page 43

olkswagen of America s-a aliat cu Kidrobot pentru a prezenta publicului

un Golf ceva mai special decât cel de serie. Acest automobil, un Golf (Rabbit, \n SUA) de culoare neagr`, a f`cut parte din programul de lansare a noului magazin Kidrobot din Los Angeles. Kidrobot Dunny Edition Volkswagen Rabbit dispune de un exterior cu un desen lucios, geamuri, faruri [i stopuri cu tent` verde [i un interior cu accente de asemenea verzi. Mai mult, scaunele au un model special, denumit tot Dunny Rabbit, iar termina]ia schimb§torului de viteze este de

Budnitz a \nceput s` creeze juc`rii [i apoi a \nfiin]at Kidrobot, impulsionat de lucr`rile arti[tilor din Hong Kong [i Japonia. culoare verde [i a fost ob]inut` prin turnare. Tot la interior se mai pot observa [i ornamente din aluminiu. Acest produs reprezint` un parteneriat unic \ntre Volkswagen [i Kidrobot, care aduce \n prim-plan o mi[care captivant`, prin intermediul c`reia arta pop [i cultura automobilului \[i combin` elementele caracteristice pentru a da na[tere unui produs ce este mult mai mult decât un simpluDunny Edition Rabbit a fost

chiar cu eroi. Aceasta poart`

expus \n fa]a magazinului

denumirea de mi[carea

Pentru noi, denumirea Kidrobot probabil c`

Kidrobot din Los Angeles, iar

„urban`“ sau „a designerilor“ de

nu are nici o semnifica]ie. |ns`, la nivel

dup` aceast` premier` a putut fi

juc`rii [i a luat na[tere \n 1997,

interna]ional, acest nume desemneaz` cea

admirat \n multe alte magazine

când designerul Michael Lau s-a

mai mare companie care produce [i

partenere din \ntreaga lume.

prezentat la un salon de juc`rii

automobil [i nici doar un obiect de art`.

comercializeaz` juc`rii [i haine \n edi]ie

de la Hong Kong cu o mân` de

limitat`. Produsele companiei, \nfiin]at` de

sold`]ei de juc`rie pe care-i

Paul Budnitz, \mbin` tendin]ele modei

customizase cu elemente

urbane [i elemente de art` pop, iar datorit`

caracteristice culturii hip-hop.

faptului c` sunt fabricate \ntr-un num`r

De acolo, lucrurile s-au pus cu

limitat, sunt considerate obiecte rare,

adev`rat \n mi[care [i mul]i

destinate colec]ionarilor. Juc`riile vândute de

arti[ti din Hong Kong [i Japonia

compania Kidrobot reprezint` punctul

au \nceput s`-[i fabrice propriile

culminant al unei noi mi[c`ri \n art`, cu

juc`rii \n edi]ie limitat`.

propria sa cultur`, rivalit`]ile de rigoare [i

|n ultimii ani, juc`riile

43
042-045-Dunny Edition Rabbit

5/22/07

3:43 PM

Page 44

„Colaborarea cu Volkswagen a \nsemnat un

apar]in curentului artistic pop,

parteneriat reciproc avantajos, din moment ce

fiind unele dintre cele mai

[i modelul Golf, dar [i Kidrobot se adreseaz`

limitat` ce pot fi colec]ionate.

publicului tân`r, din zonele urbane.“

Multe dintre produsele Kidrobot

Paul Budnitz

apreciate juc`rii [i haine în serie

sunt rezultatul unor colabor`ri unice cu arti[ti faimo[i care au

urbane au ajuns \n SUA [i chiar Europa,

experien]` \n graffiti, art` fin`,

inspirând mul]i arti[ti s` creeze [i ei la rândul lor obiecte care se \ncadrau \n acela[i stil. Astfel, mul]i arti[ti au câ[tigat o popularitate

design industrial, art` grafic`,Volkswagen nu a declarat dac`

ilustra]ii [i muzic`, aici putând

va pune \n vânzare aceast` edi]ie

fi inclu[i Frank Kozik, TILT,

foarte mare [i chiar venituri pe m`sur`,

special` a modelului Golf, \ns`

Dalek, David Flores [i mul]i al]ii.

câ]iva dintre ace[tia remarcându-se cu

ma[ina are toate [ansele s`

Kidrobot dispune de trei galerii

adev`rat. Printre ei, Michael Lau din Hong

devin` un obiect de colec]ie.

de prezentare, una fiind situat`

Kong, Devilrobots din Japonia, TILT din

\n cartierul SoHo din New York,

Fran]a, Frank Kozik, Joe Ledbetter [i Tristan

pe strada Prince 126, alta la San

Eaton din SUA. Urm`rind acest curent,

Francisco, pe strada Haight

designerul Paul Budnitz fondeaz` \n 2002

1512, iar cea mai recent` pe

compania Kidrobot, prima din lume care se

Melrose Avenue 7972, \n Los

ocup` cu designul, fabricarea [i vânzarea de

Angeles, loca]ia la a c`rei

juc`rii [i obiecte de vestimenta]ie artistice.

lansare a participat [i

Produsele comercializate de Kidrobot unesc

Volkswagen Kidrobot

tendin]ele stilului urban [i elemente ce

Dunny Edition Rabbit.

44
042-045-Dunny Edition Rabbit

5/22/07

3:43 PM

Page 45Juc`riile Kidrobot se vând, ini]ial, cu pre]uri cuprinse \ntre 4 [i 400 USD, dar cei mai mul]i dintre clien]i le apreciaz` pentru valoarea pe care o câ[tig§ \n timp.


046-049-art photo finlanda bucuresti

5/22/07

3:46 PM

Page 46

 art corner

Der Wanderer 3, 2004, Elina Brotherus Courtesy: Elina Brotherus [i gb agency, Paris

Imagine [i sunet Self-Timer reprezint` o punte \ntre publicul rom창n [i cultura nordic`, o leg`tur` cl`dit` pe baza lucr`rilor a cinci artiste finlandeze care expun pentru prima dat` \ntr-o expozi]ie colectiv` de fotografie [i film. Text: Robert Cercel // Foto: Elina Brotherus, Volkswagen 46


046-049-art photo finlanda bucuresti

5/22/07

3:46 PM

Page 47

Baigneuse, orage montant, 2003, Elina Brotherus Courtesy: Elina Brotherus [i gb agency, Paris

Expozi]ia Self-Timer, deschis` \ntre 14 februarie [i 15 aprilie la Muzeul Na]ional de Art` Contemporan`, a adunat laolalt` obiecte de art` foto [i video create de Elina Brotherus, Aino Kannisto, Sanna Kannisto, Fanni Niemi-Junkola [i Salla Tykka. Proiectul, sponsorizat de Volkswagen prin intermediul dealerului Porsche Bucure[ti Vest 1, nu dezvolt` mari teme sociale sau politice, ci surprinde caracteristicile vie]ii cotidiene prin intermediul evenimentelor personale. Lucr`rile se bazeaz` pe for]a regiei vizuale [i pe un limbaj preponderent estetic, \n care aparen]ele se pot dovedi \n[el`toare. Iar pentru c` lucr`rile prezentate la Bucure[ti reprezint` imortalizarea tr`irilor artistelor, am l`sat-o pe Elina Brotherus s` ne vorbeasc` despre lucr`rile sale: „|n 1995, c\nd am \nceput s` studiez arta fotografic`, urmam cursurile unei facult`]i tehnice. Atunci m` \mpotriveam cu \ndârjire ispitei de a-mi 47
046-049-art photo finlanda bucuresti

5/22/07

Model Study 5, 2004, Elina Brotherus Courtesy: Elina Brotherus [i gb agency, Paris

48

3:46 PM

Page 48


046-049-art photo finlanda bucuresti

5/22/07

3:47 PM

Page 49

investiga propria via]`, \ns` masteratul \n chimie m-a \nv`]at s` fac apel la gândirea [tiin]ific-analitic`. Am avut astfel o doz` imens` de creativitate, de unde au rezultat primele mele lucr`ri expuse. Multe probleme mai vechi au ie[it astfel la suprafa]` [i am \nceput o introspec]ie \n istoria mea personal`. Am creat „Wedding Portraits“ (1997) cu ocazia c`s`toriei mele, „Divorce Portrait“ (1998) c\nd am divor]at, [i „I hate sex“ (1998) atunci când asta am sim]it. Deci nu am vrut s` ilustrez ritmul specific femeii, ci \mi tr`iam propria via]`. Dar am sperat c` fotografiile vor dep`[i nivelul strict intim, pentru a deveni universale, deoarece arta care dezv`luie prea multe detalii personale este mai pu]in pl`cut`, [i atunci am \ncercat s` p`strez limbajul lucr`rilor mele cât mai supus [i mai lini[tit.“ 49
050-057-gliga viori

5/22/07

3:50 PM

Page 50

 reportaj

Vioara \ntâi Tainele lutierilor nu au nici un secret pentru el. O meserie pe care a \nv`]at-o de nevoie l-a propulsat \n topul celor mai boga]i oameni din ]ar`. Text: Dan Damian // Foto: Drago[ Savu

V

asile Gliga nu e deloc genul de milionar care s` ias` \n fa]`. Desigur, despre el s-a scris mult [i \n ]ar`, [i peste

hotare, pentru c` a reu[it s` prospere dezvoltând o afacere mai pu]in obi[nuit`, dar care i-a consacrat numele peste tot \n lume. Din câte mi-am putut da seama, omul duce o via]` retras`, acolo unde a \nceput totul, la Reghin. A[a c` ne-am hot`rât s`-i facem o vizit`, chiar cu o zi \nainte ca el s` plece \n America. Plec`m din Bucure[ti pe la trei diminea]a, nu foarte bine dispu[i, dar descoperim repede avantajele acestei ore. Drumul e complet liber [i miz`m [i pe faptul c` radarele au luat o pauz`. Dup` ce ie[im din Bra[ov, se lumineaz` [i mai acceler`m un pic ritmul, a[a c` pe la 8 [i jum`tate intr`m \n Reghin. Domeniul domnului Gliga \l g`sim la marginea ora[ului, pe drumul care duce la Topli]a. Aici se afl` locuin]a personal`, fabrica de instrumente muzicale care i-a adus faima [i prosperitatea, [coala general` cu specific de dans sportiv, clubul de dans [i multe alte dependin]e. Portarul ne deschide, parc`m ma[ina \n curte [i m` duc spre un om aflat \n apropiere. |l \ntreb unde-l putem g`si pe proprietar. „L-a]i g`sit deja!“, \mi r`spunde zâmbind. Surprins, abia atunci m` uit mai atent la cel din fa]a mea. Cam la vreo 50 de ani, \mbr`cat absolut normal, nu iese cu nimic \n eviden]` \n compara]ie cu majoritatea oamenilor care circul` prin curte. Nici vorb` de costum. De altfel, mi-a l`sat senza]ia c` nu se \mbrac` „la patru ace“ decât atunci când este absolut necesar. Clar, nu a[a \mi imaginam eu un personaj care are locul lui \n Top 300. Ne invit` la o mas`,imaginam ceva mai mult` tehnologie. Dar e vorba de mult lucru manual,

unde discut`m despre cum am vrea s` realiz`m reportajul. Apoi

Viorile nu sunt

multe a[chii [i, \n unele \nc`peri, miros

mergem s` ne prezinte atelierele unde se fabric` instrumentele.

vopsite, iar

pregnant de clei [i lac. Oamenii abia

Fluxul de produc]ie, foarte bine structurat, se def`[oar` \n mai

„tatuajul“ este

dac` ridic` privirea când intr`m. Sunt

multe cl`diri. Ne spune c` vom vizita mai \ntâi sec]ia unde iau

dat de chiar

obi[nui]i cu vizitele. {i la nivel de

na[tere instrumentele de maestru. De fapt, sec]ie este mult

fibra lemnului.

media, [i la nivel \nalt. Vasile Gliga ne

spus. E vorba mai degrab` de mici \nc`peri, unde instrumentele

spune c`, de-a lungul timpului,

trec prin mai multe faze de produc]ie. R`mân surprins. |mi

a fost vizitat de mul]i oameni de

50
050-057-gliga viori

5/22/07

3:50 PM

Page 51

„Nu-mi place deloc ca angaja]ii s` mi se adreseze cu «domnule director». Mi se pare c` am ajuns prea u[or \n acea pozi]ie când lucram la stat. Prefer s` mi se spun` Vasile sau, \n cel mai r`u caz, domnul Gliga.“ 51


050-057-gliga viori

5/22/07

3:50 PM

Page 52

„Muzicianul autentic [tie c` valoarea sa e dat` [i de aceea a instrumentului la care cânt`.“ vaz`, printre care Traian B`sescu, ambasadorul Americii [i mul]i al]i politicieni. Nu demult, povestea lui a ap`rut \n Time Magazine, dar [i \n alte reviste de calibru. Mai \ntâi e vorba de buc`]i de lemn [i nimic mai mult. Lemn atent selec]ionat, pentru c` nivelul lui de calitate face diferen]a \ntre o vioar` reu[it` [i una de pus \n vitrin` [i atât. |n curte sunt depozite cu lemn vechi de cinci ani, pentru c` acesta trebuie s` fie complet uscat pentru a nu-[i schimba forma [iMeticulozitatea [i profesionalismul lui Vasile Gliga amintesc de acurate]ea cu care este asamblat Phaeton-ul la Dresda.

propriet`]ile. Ni se explic` c` regiunea din jurul Reghinului este foarte bogat` \n lemn care se preteaz` la instrumente muzicale.

domnul Gliga [i \ncerc s` \n]eleg cât pot

Totu[i, o parte din materialul necesar pentru comenzi speciale

de bine. Mai mul]i me[teri fac ni[te

este importat din Africa. Urmeaz` sculptura diferitelor

stria]ii minuscule pe un corp de vioar`.

componente – care se face, \n cea mai mare parte, manual.

Sunt speciali[ti selecta]i personal de

Pentru corpul instrumentelor, se taie fâ[ii late de lemn, cu o

patron, care ne [i m`rturise[te c`

grosime de câ]iva milimetri, care se modeleaz` la cald pe ni[te

oamenii valoro[i nu sunt u[or de g`sit.

[abloane. P`r]ile componente trebuie s` respecte un standard

De[i nu mai sculpteaz` de ceva

foarte precis al formei [i al zonelor acustice. Asta ne explic`

timp, spune c`, atunci când e

52
050-057-gliga viori

53

5/22/07

3:51 PM

Page 53


050-057-gliga viori

5/22/07

3:51 PM

Page 54

Vasile Gliga este o prezen]` constant`, cu stand propriu, la salonul anual de instrumente muzicale de la Frankfurt.

Am ajuns [i la \nc`perea \n care sunt p`strate instrumentele pentru mae[tri. Finisate, complet echipate [i \n[irate simetric pe un stativ, ele dau \nc`perii un farmec aparte. O mas` [i un scaun, ambele foarte simple, m` fac s` cred c`

nevoie, le mai arat` angaja]ilor cum se modeleaz` lemnul.

aceast` camer` ar putea fi un birou. Dar

Viorile prind form` pe m`sur` ce trec prin mai multe camere.

nu e a[a. Cel pu]in nu \n sensul clasic.

|nainte de a fi vopsite, arat` ciudat, albe [i cu diferite linii

„Nu am nici birou, nici secretar`. Dac`

trasate pentru orientarea asambl`rii. Mai multe straturi de lac le schimb` \ns` aspectul. Domnul Gliga ne arat` stria]iile lemnului pe corpul instrumentelor. „Nici una nu e identic` cu alta. Chiar f`cute din lemnul aceluia[i arbore, prelucrate de acela[i om dup` exact acelea[i procedee, nici una nu arat` [i nu sun` la fel cu alta. Din punctul `sta de vedere, fiecare este practic unicat“, ne spune lutierul. Vedem [i sec]ia unde se fac instrumentele de mas`. De[i aici num`rul unit`]ilor produse este mai mare, \ntâlnesc aceea[i lips` de tehnologie, doar c` lucrul merge mai repede. Aici sunt produse instrumente pentru cei ce se ini]iaz` \n tainele instrumentelor muzicale clasice. Majoritatea merg la export, \n special \n America, unde sunt distribuite de firma Gliga Violins USA, care apar]ine fiului. „Afacerea e bine s` r`mân` \n familie.“ Are dreptate. 54|n clubul select al limuzinelor, Phaeton-ul a ar§tat c§ [tie s§ gestioneze cu inteligen]` exclusivismul [i f§r§ a apela la opulen]§.


050-057-gliga viori

5/22/07

7:04 PM

Page 55

aveam, nu cred c` mai ajungea]i la mine“, ne spune lutierul.

director comercial. A sus]inut

„Am tr`it simplu pân` acum [i nu o s` schimb asta.“ De altfel,

desprinderea sec]iei de instrumente

au trecut deja câteva ore [i domnul Gliga ne st` \nc` la

muzicale de fabric`, dar nu a avut

dispozi]ie, f`r` s` se gr`beasc` deloc. |l \ntreb cum se descurc`

succes. {i-a dat seama c` putea \ncepe

\n gestionarea tuturor activit`]ilor [i \mi spune c` fiecare

ceva pe cont propriu, pentru c` se

departament al fiec`rei afaceri are un manager, care ]ine

câ[tigau bani frumo[i, dar trebuia s`

leg`tura direct cu el. Practic, patronul este la curent cu tot ce se

aib` grij`. Prima vioar`, sculptat` \n

\ntâmpl` [i ia deciziile. Probabil c` ar fi invidiat de oricine, chiar

debaraua casei, a trimis-o la o expozi]ie

[i de cei care au poate mai mul]i bani. A reu[it cumva s` aib` timp pentru toate, \n condi]iile \n care timpul ar fi unul din

Un singur om, \n vârst` de

pu]inele lucruri pe care nu le poate cump`ra, [i s` nu fie sufocat

80 de ani, \nc` mai [tie s`

de afaceri. Asta reiese [i din modul \n care am stabilit \ntâlnirea: prin intermediul Dumitri]ei Gliga, fiica cea mare. Nu s-a pus problema unei date fixe, \ndelung negociat`. A trebuit doar s` ne anun]`m cu o zi \nainte, condi]ia esen]ial` fiind ca domnul

st`pâneasc` vechile taine ale acord`rii viorilor.

Gliga s` fie \n ]ar`.

din Cremona [i a dus-o apoi, cu

|ncepe s` plou` [i ne retragem \ntr-o sal`. Lutierul \mi spune

certificatul de participare ob]inut, \n

cum a pornit totul [i se vede c`-i place s`-[i aminteasc` asta.

Austria. |[i aminte[te amuzat cum a

S-a c`s`torit \n timpul liceului [i, ca urmare, a fost exmatriculat.

\ncercat s` vând` vioara prin

Sculptor la sec]ia de instrumente muzicale din Reghin a ajuns

magazinele vieneze, \n condi]iile \n care

din nevoia stringent` de a se \ntre]ine. A \nv`]at bine [i repede

nu [tia limba. Prezentarea a decurs

tainele sculpturii de la me[terii care lucrau acolo. {i-a finalizat

exclusiv prin intermediul

ulterior studiile [i a revenit \n fabric`, unde a ajuns \n func]ia de

gesturilor, dar scopul a fost atins.

55
050-057-gliga viori

5/22/07

3:52 PM

Page 56

„Fiecare are dreptul de a-[i personaliza vioara a[a cum vrea. Dac` asta \l face un artist mai bun, eu sunt dator s` \l ajut.“

nostru amuzament. Ne d`m seama c` [oferul nu vede cine e la volan, a[a c` nu [tie c` \l ceart` chiar pe patron. |ntâlnirea se termin` la fel de natural cum a \nceput. Ne strângem mâinile [i plec`m pu]in dezorienta]i. Mintea mea

La \nceput a produs viori pentru alte m`rci [i asta mai face [i

\nc` nu poate s` asocieze firesc via]a

acum, dar \ntre timp a reu[it s`-[i impun` numele. Poate pare o

unui milionar cu simplitatea cu

solu]ie natural` s`-[i numeasc` viorile Gliga, dar \mi spune c`

care a decurs aceast` zi.l-a ales pentru c` imediat dup` Revolu]ie era o mod` s`-]i faci firm` care s`-]i poarte numele. Afacerea cu viorile i-a adus un profit serios, ceea ce i-a permis s` investeasc` [i \n alte domenii: agricultur`, mobil`, statuete sculptate. Cel mai mândru este \ns` de clubul de dans sportiv [i de [coala cu acela[i profil, ambele \nfiin]ate pentru a sus]ine acest sport care are \n mezina familiei o vicecampioan` mondial`. Nu e de mirare c`, \n urma acestor ini]iative, a fost ales pre[edintele Federa]iei Române de Dans Sportiv. Ploaia nu se opre[te [i Drago[, fotograful nostru, vrea neap`rat s`-i fac` o poz` cu Phaeton-ul din curte. OK, nu-l deranjeaz` s` stea \n ploaie. Telefonul sun` [i Vasile Gliga intr` \n ma[in`, exact când pe poart` intr` un camion. Ma[ina e parcat` \n drumul acestuia, iar [oferul gesticuleaz` nervos, spre marele 56Toate instrumentele purtând marca Gliga sunt semnate printr-o serie de elemente distincte. Cunosc`torii le remarc` u[or.


050-057-gliga viori

57

5/22/07

3:52 PM

Page 57


058-061-baschetVW

5/22/07

3:53 PM

Page 58

 focus

Parteneriat la \n`l]ime Dup` numeroase particip`ri la evenimente culturale [i sociale, Volkswagen se implic` [i \n sportul românesc. Iar primele arene care vor g`zdui sigla companiei germane vor fi cele de baschet. Sponsorizarea oferit` totalizeaz` 130.000 de euro, plus un automobil de teren Volkswagen Touareg. Text: Robert Cercel // Foto: Volkswagen

C

el mai spectaculos sport de echip` din lume are, \n România, un sus]in`tor important \n marca Volkswagen.

Parteneriatul \ntre marca german` [i Federa]ia Român` de Baschet se bazeaz` pe valori comune: competi]ie, performan]` [i spirit de echip`. În timp ce baschetul românesc aduce succese importante \n competi]iile cluburilor europene (de exemplu Fiba Europe Cup 2005 prin ASESoft Ploie[ti), Volkswagen se poate mândri cu cel mai premiat model al ultimilor ani – Passat, cu propulsoare de excep]ie care au primit \n repetate rânduri distinc]ia „Motorul anului“ sau cu performan]e impresionante \n Campionatul Mondial de Rally Raid, cea mai dur` competi]ie auto. Cu ocazia lans`rii oficiale a parteneriatului dintre Volkswagen [i FRB, Matei Albulescu, brand manager Volkswagen \n România, declara: „Am vrut s` fim mai aproape de un sport pe care \l urm`rim cu pl`cere, \l practic`m [i care, dup` cum am constatat, cre[te puternic \n popularitate. Pentru noi, aceast` sponsorizare este mai mult decât o ac]iune de promovare. Sus]inerea sportului este, pentru noi, o autentic` responsabilitate social`.“ Logoul m`rcii de la Wolfsburg va fi prezent pe echipamentul sportiv [i \n s`lile \n care se desf`[oar` meciurile, iar una dintre competi]iile majore a acestui an va fi „Cupa României 58
5/22/07

7:09 PM

Page 59

UN K

058-061-baschetVW

SLA

D M


058-061-baschetVW

5/22/07

3:54 PM

Page 60

Volkswagen“. Parteneriatul este valabil pentru sezonul 2006-2007, atât pentru competi]iile de club, cât [i pentru meciurile echipeina]ionale, [i presupune o sponsorizare de 130.000 de euro, precum

|n ultimii ani,

[i punerea la dispozi]ia oficialilor Federa]iei Române de Baschet,

baschetul românesc

pentru un an de zile, a unui Touareg.

ob]ine din ce \n ce

La rândul s`u, Carmen Tocal`, pre[edinte al Federa]iei Române

mai multe succese la

de Baschet, declara: „Ceea ce ne apropie este c`utarea continu`

nivel interna]ional.

a performan]ei. M` bucur c` o marc` atât de puternic` [i de apreciat` este al`turi de baschetul din România. Sus]inem un sport \n plin` ascensiune, cu centre puternice \n Bucure[ti, Ploie[ti [i Cluj, care ne reprezint` cu din ce \n ce mai mult succes \n competi]iile interna]ionale.“ Prin acest parteneriat se deschide o nou` etap` \n dezvoltarea baschetului românesc, unde sponsoriz`rile marilor companii precum Volkswagen sunt binevenite, a[a cum declar` R`zvan Popa, unul dintre cei mai titra]i juc`tori ai campionatului intern [i un mare pasionat de ma[ini Volkswagen. |n opinia sa, efectul imediat se va resim]i la nivel de loturi na]ionale, unde nu se va mai pune problema caz`rii, a meselor sau a echipamentului, precum [i a altor probleme organizatorice care pân` acum erau \n m`sur` s` afecteze buna activitate a echipei. 60
058-061-baschetVW

5/22/07

3:54 PM

Page 61Conform parteneriatului dintre Volkswagen [i Federa]ia Rom창n` de Baschet, una dintre cele mai importante competi]ii din acest an va purta numele Cupa Rom창niei Volkswagen.


062-071-beelte malaezia

5/22/07

3:55 PM

Page 62

 club

Mândra Broscu]` \n patria tigrului Malaysia – o ]ar` care evolueaz` rapid \n timpurile moderne. Printr-un peisaj pitoresc \[i face loc o parad` la fel de pitoreasc`, creat` de ni[te oameni ambi]io[i, uni]i de aceea[i pasiune: Broscu]a. Text: Thomas Worm // Foto: Nicolas Cornet Adaptare: Dan Damian

T

eng Tsen Khoo radiaz`. S-a \ntâmplat. 20 de ma[ini Volkswagen Beetle, str`vechi, dar \ntr-o condi]ie

exemplar`, se aliniaz` ca un colier de perle exotic la baza turnurilor Petronas. Imaginea acestei regiuni malaysiene cu origini chineze reflect` un amestec de pasiune [i concentrare. Hot`rât, Khoo \ndrum` la locul lui ultimul Beetle, model 1200, construit \n 1961. Grupul este acum preg`tit pentru poza de familie. Khoo face fotografia cu propria camer` digital`, revine la ma[in` [i se pozi]ioneaz` \n fruntea coloanei. Trece pe lâng` b`nci, moschei [i pagode [i merge înainte pe bulevardele \ncadrate de plante \nflorite. To]i fondatorii clubului auto Negawsklov – citirea \n oglind` a numelui Volkswagen – sunt prezen]i la acest eveniment. {i to]i sunt maniaci dup§ modelul Beetle. De exemplu, Steve, specialist \n site-uri la compania Dell, care [i-a pictat un wallpaper \n stilul anilor ’70 pe ma[in`. Sau Hazlan, ro[catul compozitor de muzic` pop, care a transformat o ruginitur` \ntr-o splendid` ma[in` ro[ie. La fel [i Kenny, director de publicitate, care a decorat capota broscu]ei sale din 1967 cu num`rul „38“ \n loc de „53“, cum are Herbie. Asta pentru c` „3“ [i „8“ sunt numere care semnific` vitalitatea [i prosperitatea \n simbolistica tradi]ional` chinez`. Ca [i cum nimic n-ar fi fost mai important \n lume, se entuziasmeaz` când privesc geamurile laterale din spate 62
062-071-beelte malaezia

5/22/07

7:11 PM

Page 63Turnurile Petronas domin` capitala Kuala Lumpur, av창nd 452 m \n`l]ime.


062-071-beelte malaezia5/22/07

Flower-power. Teng Tsen Khoo, pre[edintele clubului Volkswagen din Kuala Lumpur, [i bus-ul s`u din 1960.

64

3:56 PM

Page 64


062-071-beelte malaezia

5/22/07

3:56 PM

Page 65

Malaysienii au g`sit cel mai bun loc pentru a-[i p`stra tradi]iile: chiar locuin]ele lor.

celor mai nebuni nostalgici Volkswagen din Kuala Lumpur. „Aproape to]i ne cunoa[tem din timpul [colii. Chiar ne \mprumut`m \ntre noi cel mai frumos Beetle dac` vreunul se \nsoar`. Suntem o mare [i fericit` familie“, spune Khoo, care adaug` zâmbind: „Via]a din club

formate din dou` buc`]i, vizoarele geamurilor din fa]` [i

este, pentru noi, cea mai pur` religie.“

proeminen]ele de mod` veche de pe capota motorului.

{i asta e u[or de crezut când le vizitezi

Marea majoritate a membrilor sunt mai tineri decât bijuteriile

clubul, unde cea mai mare colec]ie

lor restaurate. Nu au nici m`car 30 de ani. Ruleaz` \ncet \n

malaysian` de modele Volkswagen

minunata juc`rie german` pe bulevardele din Kuala Lumpur,

ciudate este prezentat§ ca pe un altar.

spre uimirea locuitorilor capitalei. Niciodat` nu sunt mai ferici]i

{i totu[i Khoo [i prietenii lui nu sunt

decât atunci când transpir` \n ma[ini sau discut` ore \ntregi \n

deloc ignoran]i [i nici rup]i de lume.

localurile preferate despre grile sau carburatoare performante.

Ca ingineri sau designeri, s-au str`duit

Khoo, pre[edintele clubului Negawsklov, ajusteaz` tura]ia de

mult ca s` ajung` sus, f`când carier` \n

ralanti a ma[inii sale cu o [urubelni]`. Câ]iva colegi se uit` peste

companii europene [i americane care

um`rul lui la motorul pe care to]i \l venereaz` [i curând ascult`

au investit \n aceast` ]ar` recent

sunetul rotund al broscu]ei. Khoo este inima [i sufletul grupului

industrializat`, caracterizat`

65
062-071-beelte malaezia

5/22/07

3:57 PM

Page 66

totu[i de islamism. Ma[inile lor de epoc`, \n care investesc

imaginile pe camere video. Drumul este

timp [i bani, sunt de fapt a doua sau a treia ma[in`, semn de

chiar blocat pentru pu]in timp de cea

bun`stare [i nonconformism \ntr-o ]ar` cu o democra]ie

mai mare parad` a modelelor Beetle pe

controlat` de guvern. „Când ap`rem cu broscu]ele noastre,

care a v`zut-o vreodat` aceast`

lumea \ntreab` \ntotdeauna: «Este crea]ia vreunui artist?»“,

metropol` cu dou` milioane de

spune Khoo zâmbind. Totu[i, el nu se consider` un snob.

locuitori, aflat` \n plin avânt.

„Linia unic` a spatelui broscu]ei, al`turi de tehnologia

|n al cincizecilea an de independen]`

indestructibil`, atrage cu siguran]` aten]ia printre celelalte

fa]§ de Marea Britanie, coali]ia

ma[ini care circul` \n Asia, dar nu este \n nici un caz elitist`.“

guvernamental`, format` din malaysieni, chinezi [i indieni, condus`

Pentru tineri, Malaysia nu \nseamn` doar

de primul-ministru Abdullah Ahmad

a face bani. Mul]i dintre ei sunt patrio]i

Badawi, analizeaz` cu satisfac]ie

\nfoca]i [i fac tot ce pot pentru ]ara lor.

politice a musulmanilor, reprezentând

progresele ]`rii. |n ciuda domina]iei mai mult de jum`tate din popula]ie,

|ntre timp, coloana de automobile a ajuns la Pia]a

statul religios multietnic malaysian nu

Independen]ei, \n centrul ora[ului, chiar vizavi de Marea Curte

este tulburat de conflicte. De când a

Federal`. |n c`ldura sufocant` po]i vedea printre zgârie-nori

dep`[it criza care a afectat Asia pe la

jungla de pe dealurile de la marginea ora[ului. Kuala Lumpur a

sfâr[itul anului 1990, Malaysia este

fost construit abia \n 1857, \n mijlocul s`lb`ticiei. Muncitorii

campioana regiunii, înregistrând o

care prelucrau tabla l-au fondat ca pe o \ngr`m`dire de bar`ci

cre[tere economic` real` de opt

pe locul smuls cu for]a mla[tinilor dintre râurile Klang [i

procente. Cei 25 de milioane de

Gombak. Ast`zi, blocuri cu sute de birouri se \nal]` pe fostul

locuitori au al treilea nivel de venit pe

loc noroios [i nesigur, \nconjurate de parc`ri [i lacuri.

cap de locuitor din Asia de Sud-est,

|n timp ce ma[inile str`lucitoare [erpuiesc prin Pia]a

patru din zece dintre cei care

Independen]ei, turi[ti din Rusia [i China \nregistreaz`

lucreaz` fiind angaja]i \n

66
062-071-beelte malaezia5/22/07

Tân`r§, dar cu o pasiune mai veche. Nepoata de trei ani a lui Teng Tsen Khoo, Yi-Ann, se joac` cu o ma[in` cu pedale din colec]ia ei de Beetle-uri.

67

3:58 PM

Page 67


062-071-beelte malaezia5/22/07

Caravana Negawsklov, l창ng` |nalta Curte Federal` din Pia]a Independen]ei.

68

3:58 PM

Page 68


062-071-beelte malaezia

5/22/07

3:58 PM

Page 69Cum s` faci ceva nou din ceva vechi. Patrick Yeow (dreapta) lucreaz` la broscu]a lui fabricat` \n 1957 [i se roag` de pe acum s` mearg` bine.

Parada broscu]elor este cel mai neobi[nuit convoi din ora[.

natal`, pe care vrea s-o ajute \n lupta \mpotriva ratei crescânde a obezit`]ii. „Pe m`sur` ce venitul locuitorilor cre[te, se observ` [i o \nmul]ire a num`rului diabeticilor [i a celor cu

industrie. Aceasta include dou` grupuri auto locale, Proton [i

probleme ale aparatului circulator. Asta

Produa, care sunt protejate de taxele de import de 300%

arat` statisticile.“ Dup` ce a studiat

aplicate ma[inilor aduse din Europa. Kuala Lumpur, sau KL pe

timp de [ase ani \n Kentucky, femeia de

scurt, este \ntr-o perioad` de boom economic. Guvernul are

30 de ani vrea acum s` dezvolte

ambi]ii mari. Pân` \n 2020, ]ara ar trebui s` fie unul dintre

campanii pentru o nutri]ie s`n`toas`

liderii lumii \n ceea ce prive[te industria.

pentru compatrio]ii ei.

Genera]ia tân`r` beneficiaz` din plin de perioada de dezvoltare

Pentru a experimenta arta culinar` [i

care ofer` multe oportunit`]i pentru o carier` de succes. Un

tenta]iile luxului generat de recenta

bun exemplu este chiar Khoo, care vinde proteze pentru

prosperitate a ]`rii, po]i vizita un

picioare de câ]iva ani [i tr`ie[te bine din asta. Dar, pentru mul]i

megamall, cum ar fi KL City Center,

dintre cei tineri, Malaysia \nseamn` mai mult decât

situat lâng` sediul Petronas. Pân` de

oportunit`]i financiare. |nseamn` [i patriotism. Membr` a

curând, cele dou` turnuri, cu o \n`l]ime

clubului Negawsklov, dieteticiana Roseline Yap, \mbr`cat`

de 452 metri, erau cele mai \nalte

\ntr-o fust` mini, vorbe[te despre dragostea ei pentru ]ara

construc]ii de pe P`mânt.

69
062-071-beelte malaezia

5/22/07

3:58 PM

Page 70

Aici po]i g`si, \n peste 100 de magazine, o mare varietate de

bucur` guvernul, care pune mare pre]

m`rci din vest, de la Armani la Vuitton. Femei musulmane,

pe tradi]iile islamului. O societate

machiate [i cu capetele acoperite de [alul tradi]ional,

cosmopolit`, dar înainte de toate

puncteaz§ marmura lucioas` cu tocurile lor \nalte.

musulman`, este condi]ia pentru a

Emanciparea [i mania cump`r`turilor se \mpletesc de minune.

men]ine leg`tura dintre culturile

Contrastul acestei zone de lux se g`se[te \n apropiere, \n

diferite ale Malaysiei.

Chinatown, unde vezi pr§v`lii [i vânz`tori ambulan]i. Aici

Când caravana ajunge la Putrajaya,

vizitatorii iau contact cu o alt` fa]` a Asiei, una alimentat`

sediul guvernului, aflat \ntr-o zon` reziden]ial` din sudul ora[ului Kuala

Cei 25 de milioane de malaysieni au un venit pe cap de locuitor substan]ial, al treilea din zona de sud-est a Asiei.

Lumpur, obiectivul politicii na]ionale devine clar prin intermediul arhitecturii. Al`turi de palatul primului-ministru se ridic` moscheea Putra. Mai mult de 10.000 de credincio[i

adesea de credin]`. La umbra zgârie-norilor din spatele

se pot strânge aici pentru a se ruga.

magazinelor de lux de pe Bintang Walk \ntâlne[ti peste tot

Parada celor din clubul Volkswagen se

diversitatea religioas` din Kuala Lumpur. Altare unde o

apropie de sfâr[it. Seara, \n barul Sky

gr`mad` de produse din hârtie (c`m`[i, ]ig`ri, bani) sunt arse

Lounge, compozitorul Hazlan, prietenul

ca ofrand` pentru sufletele celor mor]i. Temple hinduse, unde

lui Khoo, m`rturise[te, un pic nostalgic:

fumul de t`mâie, clopotele [i surlele \i transpun \ntr-o stare de

„Cred c` ma[inile germane din anii ’60

trans` pe cei veni]i s` se roage. Moschei, unde cei veni]i pentru

sunt tari de tot“, spune el zâmbind.

rug`ciunea de vineri \ngenuncheaz`.

„Desigur, sunt subiectiv. E de \n]eles,

Coloana de broscu]e trece pe lâng` un grup de femei \n

din moment ce eu a[ da oricând chiar [i

tradi]ionalele sarong cu motive florale. „Sunt tot mai multe“,

sonorit`]ile muzicii malaysiene

observ` Roseline. Vechile obiceiuri revin \n prim-plan [i asta

din anii ’60 pe ritmurile vestice!“

70
062-071-beelte malaezia

71

5/22/07

3:59 PM

Page 71


072-075-ecofuel

5/22/07

6:18 PM

Page 72

 mondo

|n jurul lumii \n 180 de zile 45.000 de kilometri, 31 de ]`ri, un Volkswagen Caddy propulsat de gaz natural [i un spirit aventurier: Rainer Zietlow. {i aceasta nu este prima sa c`l`torie extrem` cu un Volkswagen. Text: Cristian Nedelcu // Foto: Volkswagen 72


072-075-ecofuel

5/22/07

O

4:01 PM

Page 73

mului \i plac provoc`rile [i nu poate fi satisf`cut de

se opreasc` la niveluri mult mai joase.

nimic altceva decât de performan]`. De exemplu,

Aceasta se \ntâmpla nu demult, \n

Rainer Zietlow a condus un Touareg pân` la ame]itoarea

ianuarie 2005, dar pentru Rainer

\n`l]ime de 6.081 metri, pe Ochos del Salado, vulcanul chilian

aventura chilian` e deja o palid`

cunoscut ca fiind cel mai \nalt din lume. A urcat pante de

amintire. Pentru c`, \n 23 octombrie

pân` la 55 de grade. A trebuit s` se confrunte cu z`pada [i

2006, rezidentul din Mannheim a

câmpurile de bolovani. |n mod repetat a trebuit s` recurg` la

pornit \nc` o dat` pe [osele \n

tuburi de oxigen pentru a respira atunci când aerul devenea

\ncercarea de a ob]ine \nc` un record.

prea rarefiat. {i cu toate acestea, Rainer Zietlow [i echipa sa

De data aceasta se afl` \ntr-un Caddy

au izbutit, stabilind un nou record de altitudine pentru

Ecofuel, parcursul lui fiind la fel de

vehicule de serie nemodificate. Touareg-ul a reu[it s`

neobi[nuit ca de obicei. Zietlow face

dep`[easc` piedicile provocate de altitudine [i de terenul

prima \ncercare de a merge \n

extrem de accidentat, \n timp ce alte ma[ini au fost nevoite s`

jurul lumii cu un vehicul de serie

73
072-075-ecofuel

5/22/07

6:18 PM

Page 74

Cu aventura \n sânge, Rainer Zietlow

„Caddy are o capacitate de \nc`rcare

este hot`rât s` transforme, cu vehicule

confirma Zietlow, explicând astfel

de serie, imposibilul \n realitate.

alegerea f`cut`. Acest lucru \nseamn` c`

excelent` [i este deosebit de fiabil“,

ma[ina poate s` \ncarce 500 litri de combustibil \n plus – un plin fiind astfel

propulsat de gaze naturale. „Sunt ner`bd`tor s` r`spund

suficient pentru 2.500 km. |n caz de

acestei provoc`ri. Vreau s` \mping performan]ele vehiculului

extrem` urgen]`, echipa poate apela la

la extrem [i s` ar`t de ce este \n stare cu adev`rat. Recordul

\nc` 800 litri de combustibili plasate \n

este o atrac]ie secundar`“, spunea el.

vehiculul care-i \nso]e[te – un

De aproape un an, temerarul \n vârst` de 37 de ani, \mpreun` cu

Volkswagen Transporter.

trei companioni ai s`i – tehnicianul Florian Hilpert, fotograful

„Dorim s` promov`m gazul natural ca

Franz Janusiewicz [i regizorul Falk Gunold –, s-a preg`tit intens [i

pe un echivalent bun [i fiabil pentru

meticulos pentru acest proiect. Ei au identificat problema

benzin` sau motorin`“, explic` Carsten

principal` ca fiind cea a aliment`rii cu combustibil, pentru c`

Krispin, purt`torul de cuvânt pentru

sta]iile de gaz natural sunt \nc` o raritate \n multe ]`ri ale lumii.

strategiile propulsoarelor, justificând

Numai c` au g`sit o solu]ie inteligent`: vor alimenta numai de

implicarea Volkswagen. |n sponsorizarea

32 de ori pe parcursul \ntregului drum, pentru c` vehiculul lor,

proiectului s-a al`turat [i compania

Caddy-ul de 109 cai, a fost echipat suplimentar cu \nc` nou`

Swagelok, ce de]ine un rol important \n

rezervoare speciale presurizate \n compartimentul cargo.

proiectarea [i producerea de tehnologii

74


072-075-ecofuel

5/22/07

4:02 PM

Page 75

pentru industria combustibililor alternativi. Componentele fabricate de Swagelok sunt montate pe Caddy-ul standard.De la c§ldurile infernale din de[ert [i pân§ la aglomera]ia din marile metropole ale

Fiabilitatea vehiculului nu este pus` la \ndoial` de Zietlow [i

globului, Volkswagen-ul Caddy, propulsat

companionii s`i, pentru c`, dac` nu ar fi convin[i de acest

de Eco Fuel, a demonstrat fiabilitatea

lucru \nc` din primul moment, nu s-ar fi implicat \ntr-un

acestui nou gen de combustibil.

proiect atât de aventuros. Riscurile, cel pu]in pe o parte a traseului de 45.000 de kilometri, sunt de o cu totul alt` natur`. C`l`toria \i poart` prin Europa de Sud-Est, prin Orientul

aceast` expedi]ie. Este vorba de copiii

Mijlociu pân` \n China [i apoi prin Australia, Chile, Argentina,

din Kathmandu, capitala Nepalului.

SUA pân` \n Canada. „Traversarea grani]elor Iranului sau

Pentru c`, a[a cum au procedat [i \n

Pakistanului nu a fost chiar u[oar`“, spune Zietlow. „Vame[ii

expedi]ia Touareg din 2005, cei patru au

au aruncat o privire lung` la Caddy-ul nostru [i la rezervoarele

colectat bani pentru o cauz` nobil`, f`r`

sale pentru c` \n mod sigur nu vor mai vedea un vehicul cu

a face prea mare vâlv` \n lurul acestui

astfel de echipamente vreodat`.“ |n Tibet au urcat pân` la

lucru: pentru fiecare kilometru pe care

5.000 metri, iar experien]a pe care au avut-o la bordul

l-au parcurs, SOS Kinderdorf (un fond de

Touareg-ului pe vulcanul din Chile le-a fost chiar folositoare.

ajutorare pentru copii) din Kathmandu a

Drumul parcurs a fost lung [i plin de \ncerc`ri, dar totul a decurs

primit 10 eurocen]i. A[a c`, fie [i numai

conform planului, iar Zietlow [i partenerii s`i au reu[it s` se

de dragul copiilor, sper`m c`

\ntoarc` \n Germania \n aprilie. A fost cu siguran]` un succes – [i

aventurierii [i-au p`strat energia la

un record –, [i, \n plus, a mai fost cineva care a beneficiat de

fel de vie [i pentru anul urm`tor.

75
076-077-tehno

5/22/07

7:21 PM

Page 76

 tehnologie

Copilotul electronic Teoretic, când vrei s` \nve]i s` pilotezi, apelezi la un profesionist. Cum ar fi \ns` ca profesor s`-]i fie chiar ma[ina pe care o conduci? Text: Dan Damian // Foto: Volkswagen

N

oul sistem conceput de Volkswagen [i botezat ESP Plus

brusc. |n acest moment intervine ABS-ul

este, \n primul rând, unul de siguran]`. Chiar dac`

[i, având \n vedere coeficien]ii de

poate ajuta [oferul s`-[i coordoneze mai bine reac]iile [i

frecare diferi]i, lucreaz` [i distribu]ia

presupune interconectarea ESP-ului cu alte module electronice,

electronic` a for]ei de frânare pentru a

adev`ratul lui scop este de a permite [oferului s` controleze

adapta presiunea din sistem aderen]ei

ma[ina \ntr-o cât mai mare varietate de situa]ii delicate.

individuale a ro]ilor. |ntr-o astfel de

Cel mai important sistem, din punctul de vedere al frecven]ei

situa]ie, \n func]ie de vitez` [i de

situa]iilor \n care poate interveni, este ESP Plus Steering

manevrarea volanului, ma[ina poate

Impulse. ESP-ul, cu func]iile sale clasice de frânare selectiv` a

intra \n derapaj. Aici intervine ESP-ul

ro]ilor [i reducere a cuplului motor, lucreaz` \mpreun` cu un

care rezolv` situa]ia. Totu[i inginerii

mecanism ata[at la coloana de direc]ie [i la sistemul de asistare.

departamentului de cercetare au ajuns

Func]ia „steering impulse“ presupune transmiterea unei mici

la concluzia c` reac]ia [oferului poate

for]e \n volan, \n momentul \n care ma[ina intr` \n derapaj.

\mbun`t`]i [i mai mult situa]ia, a[a c`

Astfel, [oferul simte impulsul transmis \n volan \n direc]ia \n

au montat acest „steering impulse“, care

care trebuie s` contrabracheze pentru a corecta derapajul.

poate fi cuplat mecanismelor de

Sistemul este extrem de util mai ales \n situa]iile \n care ro]ile

servodirec]ie electrohidraulic` pentru

ruleaz` pe suprafe]e cu aderen]` diferit` [i [oferul frâneaz`

c` leg`tura este realizat` la nivelul

76


076-077-tehno

5/22/077:22 PM

Page 77

Rulotele intr` mai u[or

ESP f`r` „steering response“

\n derapaj decât ma[ina.

ESP cu „steering response“

Trailer Stabilisation are grij` s` controleze

Frânarea pe suprafe]e cu aderen]` diferit`, cu [i f`r` „steering response“

mi[c`rile rulotei prin intermediul ESP-ului.

Avantaje – stabilitate mai bun` – devia]ie de la tras` mai mic` – distan]a mai mic` de frânare (5–10%)

Ponderea ma[inilor noi echipate cu ESP (2005)

Ma[ini echipate cu ESP \n Europa Ma[ini Volkswagen cu ESP \n Europa Ma[ini Volkswagen cu ESP \n Germania Europa Volkswagen

Func]ionarea sistemului ESP

momentul derapajului

men]inerea trasei de c`tre ESP

supravirare

f`r` ESP

subvirare

cu ESP

f`r` ESP

cu ESP

suprafa]` dreapt`

suprafa]` denivelat`

„Steering Impulse“ \nt`re[te reac]ia

special, se refer` la controlul rulotei

instinctiv` a [oferului de a contrabraca,

programat astfel \ncât s` sesizeze

remorcate de ma[in`. Sistemul este

lucru util chiar [i celor mai experimenta]i.

mi[c`rile rulotei transmise ma[inii. |n

electronicii. Cum majoritatea modelelor Volkswagen dispun de

puternice ale rulotei, cum ar fi intrarea

asistare electrohidraulic` \n echiparea standard, func]iile

\n balans a acesteia, sistemul „trailer

suplimentare ale ESP-ului pot m`ri nivelul de siguran]` pentru

stabilisation“ comand` ESP-ului

cea mai mare parte a conduc`torilor de Volkswagen.

frânarea selectiv` a ro]ilor [i reduce

„Steering impulse“ nu ac]ioneaz` direc]ia \n locul [oferului,

tura]ia motorului ma[inii care tracteaz`,

care de]ine permanent controlul, dar, prin impulsul aplicat

pân` la evitarea dezechilibrului,

volanului cu o for]` care nu dep`[e[te 3 Nm, \l ajut` s` rezolve

indiferent de cauzele care \l induc.

destul de u[or situa]ia. Testele au demonstrat c` [ansele de a

Extrem de utile, aceste dou` extensii

evita un derapaj incontrolabil cu ajutorul acestui sistem sunt

electronice \nt`resc siguran]a activ`, iar

mult mai mari, iar distan]a de frânare pe suprafe]e cu

inginerii Volkswagen sus]in c` aplica]iile

aderen]` diferit` scade cu aproximativ 10%.

suplimentare ale ESP-ului sunt

O alt` extensie a func]iilor ESP-ului, implementat` cu un soft

departe de a fi epuizate.

77

cazul vântului lateral sau al unor mi[c`ri
078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

 destina]ii

78

4:04 PM

Page 78


078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

4:04 PM

Page 79

Un nou R`s`rit Rusia este considerat` una dintre principalele pie]e automobilistice ale viitorului. Drept urmare, Volkswagen a decis s` ridice o uzin` \n sud-vestul Moscovei. Este o incursiune \ntr-o ]ar` unde multe lucruri se fac altfel dec창t se obi[nuie[te \n Europa de Vest. Text: Bernhard Schmidt // Foto: Antonina Gern // Adaptare: Alex Bu]u


078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

4:05 PM

Page 80

Situl Volkswagen acoper` 200 de hectare, cam cât 300 de stadioane. Pân` \n 2009 fabrica va fi func]ional` integral, produc]ia anual` vizat` fiind de 115.000 de ma[ini. Tradus ad litteram,

P

Oblast \nseamn` „regiune“. De[i Kaluga arc` \mi simt urechile cum ]ip` dup` ni[te vat` pentru a

acoper` 30.000 de metri p`tra]i, adic`

le astupa. Poate a[a \mi va fi mai cald. Iar ochii caut` un

echivalentul Belgiei, este una dintre cele

\ntrerup`tor de unde s` mai diminuez lumina orbitoare. Iarna

mai mici zone. |n Rusia trebuie s`-]i

ruseasc` ascunde peisajul deluros sub o p`tur` de z`pad`

schimbi percep]ia asupra dimensiunilor.

proasp`t c`zut`, razele soarelui transformând-o \n cel mai radiant

Holmann, care este un german crescut \n

alb din câte exist§. „Deci asta este loca]ia viitoarei noastre uzine“,

Kazakhstan, ceea ce explic` rusa lui

spune Vladimir Holmann, gesticulând amplu, \n timp ce eu \mi

fluent`, este un proiectant de fabrici cali-

scot ochelarii de soare [i c`ciula de lân` din rucsac. „Acolo pute]i

ficat [i a construit peste tot \n lume uzine

vedea camioanele [i excavatoarele. Opera]iunea de \nl`turare a

pentru Volkswagen. Ne plimb` \ntr-un

p`mântului este \n plin` desf`[urare.“

Touareg printre utilajele unei companii

„Ce? La –14 grade Celsius?“

moscovite care are un nume promi]`tor,

„Desigur“, spune Holmann, „vremea este bun`. S`pt`mâna

Motorway. „Patru milioane de metri cubi

trecut`, când a plouat continuu, lucrul a trebuit oprit \n totalitate.

de p`mânt trebuie excava]i“, exclam`

Camioanele s-au \nfundat \n solul argilos, nisipos de aici.“

Holmann, „pentru a aplatiza perfect zona.

Holmann este managerul acestui [antier, ce reprezint` cel mai

I-am promis asta guvernatorului.“

mare sit \n construc]ie din Kaluga Oblast. Este greu de imaginat

Guvernatorul regiunii Kaluga Oblast este

c` pân` la finele lui 2007 aici va demara asamblarea de ma[ini.

Anatoli Artamonov, un edil educat, dis-tins [i precaut ca fire. |n timp ce intram \n sala de conferin]e din ceea ce se nu-

De[i construc]ia

me[te „Casa Alb` din Kaluga“ – o con-

va fi finalizat`

struc]ie sovietic`, un veritabil „bloc co-

\n 2009, uzina

munist“ din anii ’80 – m` m`soar` atent

exist` deja \n

cu privirea, eu fiind considerat jurnalistul

detaliu, \ns`

german venit pentru a-i adresa \ntreb`ri

doar pe hârtie.

incomode. Un exemplu de \ntrebare este urm`torul: „Nu doresc s` m` \n]elege]i gre[it, domnule guvernator, dar standardele de calitate Volkswagen sunt clar superioare industriei automobilistice din Rusia. Crede]i c` viitorii angaja]i sunt con[tien]i de ceea ce \nseamn` calitate?“ Artamonov, care st` chiar sub portretul lui Vladimir Putin, zâmbe[te spunându-mi: „Nici eu nu vreau s` par r`ut`cios fa]` de constructor, dar este mult mai complicat s` produci o turbin` de subma-Peste patru milioane de metri cubi de p`mânt au fost excava]i pentru a se ob]ine suprafa]a plan` pentru uzin`. 80


078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

4:05 PM

Page 81

 Guvernatorul Anatoli Artamonov d` asigur`ri: Fi]i f`r` grij`, oamenii no[tri pot satisface standardele voastre!


078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

4:05 PM

Page 82

Retribu]ia medie \n Kaluga este de 230 euro. Uzina va cre[te baremul. speciale pentru de[euri. Aceste lucr`ri preliminare sunt o mare corvoad` financiar` pentru noi“, subliniaz` guvernatorul, „dar am avut concuren]` serioas` din parrin decât una de autoturism. Oamenii no[tri reu[esc asta.“ Kaluga

tea altor regiuni. A trebuit s` dovedim c`

are o reputa]ie de loca]ie unde se produc tehnologii avansate.

propunerea noastr` este cea mai viabil`.“

Aici au fost fabricate, sau \nc` se mai fabric`, chibrituri [i bere,

„Dar atunci, merit` pentru voi toat`

dar, totodat`, [i turbine pentru nave maritime sau [ine de cale

aceast` cheltuial` enorm`?“

ferat`. Iar nu prea departe de aici se afl` Obninsk, „ora[ul [tiin]ei“

„|n mod cert.“ {i alte persoane sunt con-

specializat \n cercet`ri nucleare. „Iar etica muncii \n Rusia,

vinse de acest lucru. Ne uit`m la ora[. Soja

domnule guvernator, este aceea[i ca \n Wolfsburg?“

Daniltshenko, care vorbe[te germana cu

„|n ]ara noastr`, munca este privit` drept un lucru demn [i este

multe „r“-uri rotunde, lucreaz` aici la

respectat`. Când am \nceput lucrul la acest [antier era perioada

Muzeul Istoriei Locale [i este ghidul

s`rb`torilor, dar nici unul dintre muncitorii no[tri nu a plecat \n

nostru. |mi ofer` informa]iile-cheie: \n

vacan]` – to]i ru[ii au muncit.“ Nu doar asta a convins conducerea

toat` regiunea locuiesc peste un milion

Volkswagen s` aleag` ca loca]ie Kaluga. Ora[ul este la numai

de oameni, iar \n ora[ 34.000. Situat pe

180 km sud-vest de Moscova [i, logistic vorbind, este perfect pozi-

bancurile sinuoase ale râului Oka, acesta

]ionat. Exist` dou` rute de cale ferat§ \n preajma ora[ului, la care

era odat` un centru înfloritor de comer].

se adaug` autostr`zi, iar regiunea se dezvolt` \n tandem cu supra-

Trecem pe lâng` casele opulente ale

fa]a unde se ridic` uzina. „Ne ocup`m de planificare [i de dezvol-

comercian]ilor care acum sunt doar palide

tarea infrastructurii de [osele, electricitate, gaze, ap` [i depozite

r`m`[i]e ale vremurilor bune. Peste totvezi urme ale erei comuniste. Peisajul ora[ului este caracterizat de ruine [i

Pentru Vladimir,

câmpuri cu de[euri resping`toare, cl`diri

vânz`torul de

s`r`c`cioase, construite din materiale

c`ciuli, fabrica

ieftine, case ciudate [i ne\ngrijite.

Volkswagen

Ghidul nostru adreseaz` o \ntrebare

este speran]a

vânz`torului de p`l`rii [i c`ciuli, pe nume

unei afaceri mai

Vladimir, care, \n ciuda \nghe]ului, r`-

prospere.

mâne toat` ziua la taraba lui cu tot felul de \mbr`c`minte din blan` [i piele, purtând, desigur, o stilat` c`ciul` de blan`. „Cred c` e foarte bine c` vine Volkswagen la noi. Uzina va aduce bani ora[ului, iar Volkswagen este o marc` bun`. Aici, toat` lumea viseaz` la aceasta.“ Pia]a acoperit` merit` vizitat`, nu doar pentru arhitectura din anii ’70, cu grinzi turnate din beton care las` s` p`trund` mult` lumin`, ci \n mod special pentru comercian]i. O imagine pitoreasc` a uneiOamenii nu câ[tig` prea mult [i nu \[i permit s` se pensioneze. |n Rusia, trebuie s` munce[ti f`r` \ntrerupere. 82


078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

4:05 PM

Page 83

 Touareg ia rolul unei cale[ti de vis pentru momentul mariajului unui t창n`r cuplu.

 Chiar [i de afar`, Muzeul Spa]iului arat` ca un edificiu dedicat [tiin]elor avansate.


078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

4:06 PM

Page 84

Muzeul Spa]iului aduce un omagiu celor mai importan]i fii ai ora[ului. propulsie cu reac]ie pentru spa]iu. A prezis efectele imponderabilit`]ii, a dezvoltat conceptul de rachet` cu ardere \n mai multe stadii, a n`scocit ecua]ia zboRusii stereotipe cu fermieri gra[i, vânz`tori care zâmbesc cu din]i

rului \n spa]iu [i a proiectat sta]ii spa]iale.

de aur [i un amalgam de na]ionalit`]i asiatice, to]i prieteno[i [i

Muzeul nu dezv`luie doar inven]iile lui

curio[i. Ceea ce merit` v`zut [i mai mult este muzeul spa]iului. |n

Ziolkovski, ci toate momentele [i crea]iile

\ngâmfarea noastr` vestic` ne a[teptam la o \n[iruire deprimant`

de cotitur` \n istoria Rusiei, legate de c`l`-

\ntr-un hol tipic sovietic cu vener`ri patetice pentru eroii cosmo-

toria \n spa]iu. Exist` numeroase modele,

sului. Dar acest muzeu merit` drumul sau m`car un ocol pe ruta

dar [i sateli]i veritabili, precum [i nave

spre Moscova. |n mod evident exist` un patos considerabil, fiindc`

spa]iale [i rachete. Ghidul nostru de la

sunt mândri de cel mai faimos fiu al zonei Kaluga, Konstantin

muzeu a fost Ella Radskaia, o profesoar`

Ziolkovski. A tr`it \ntre 1857 [i 1935 [i a fost un fel de Leonardo

pensionat` cu un zâmbet \n col]ul gurii,

da Vinci al Rusiei. Era un inventator versatil, cu un interes aparte

care, de asemenea, vorbea o german`

pentru aeronave \n general [i zborul \n spa]iu \n particular, de[i

curat`. De ce mai lucra aici? „Nu câ[tig`m

\n timpul lui a[a ceva \nc` nu se reu[ise. Dar calculele f`cute de el

mul]i bani [i pensiile sunt mici. Nu ne

– era profesor de matematic` – au fost extrem de precise [i mode-

permitem s` ne pension`m de tot, a[a c`

lele create foarte exacte. De exemplu, el a construit un tunel aero-

\n Rusia trebuie s` muncim pentru mai

dinamic \nainte chiar de a exista avioane. A efectuat teste cu aero-

mult timp, de[i ducem o via]` frugal`.“

nave construite integral din diferite metale, a schi]at un vehicul

„Salariul mediu \n Kaluga este de 8.000 de

cu elice menit s` zboare \n atmosfer` [i, totodat`, un sistem de

ruble pe lun`, adic` circa 230 de euro“,conform celor spuse de Nikolai Liubimov, ministrul pentru dezvoltare economic`.

Sateli]i,

El este un avocat dinamic, \n vârst` de

machet` sau

35 de ani. „Desigur, salariile sunt alt motiv

reali, sunt

pentru care Volkswagen a decis s` vin`

vedetele

aici. |n Moscova sunt mult mai mari.“

Muzeului din

Lucrurile au \nceput s` se mi[te \n Rusia.

Kaluga. Exist`

Dup` mai bine de un deceniu de stagnare

chiar [i un

[i instabilitate legislativ`, toate derivate

model al sta]iei

din pr`bu[irea comunismului, ]ara se re-

spa]iale MIR.

pune rapid pe picioare. Se estimeaz` o cre[tere economic` anual` de 7 %. „Care este ma[ina visurilor dumneavoastr`, domnule ministru?“ „Tiguan, Volkswagen Tiguan – absolut perfect pentru mine. S` sper`m c` va fi lansat \n curând.“ „Dar asta nu ar fi riscant? Oamenii ar putea spune c`, de \ndat` ce a venit Volkswagen, a]i [i primit cadouri.“Kaluga este recunoscut drept un ora[ al cercet`rii [tiin]ifice. |nc` din 1892 exist` aici un institut de fizic`. 84


078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

4:06 PM

Page 85

 De[i nu toate cl`dirile vechi sunt \n stare bun`, ele ]in \n actualitate arhitectura tipic ruseasc`.

Mitul frumuse]ii

Victoria asupra

rusoaicelor este

fascismului este p`strat`

confirmat chiar

vie \n memoria Rusiei.

[i de cele \n uniform` de poli]ie.


078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

4:06 PM

Page 86

La fel ca \ntreaga Rusie, Kaluga se dezamor]e[te prin reindustrializare. \ntr-un apartament de dou` camere mic, situat \ntr-un bloc sovietic cu o scar` interioar` absolut hidoas`. Dar familia Arutiunian a f`cut apartamentul s` arate „Nu-i nici o problem`. O s`-l cump`r eu [i o s` dovedesc cu factura.

ca un c`min adev`rat, foarte primitor.

Dar unii oameni mereu \i vor ataca pe ceilal]i. Asta e realitatea.“

Friedrich-Wilhelm Lenz, directorul gene-

„Rusia nu are o reputa]ie bun` când vine vorba despre corup]ie.“

ral al Volkswagen din Kaluga, tr`ie[te

„Da, avem o reputa]ie proast`, dar realitatea este diferit`. Nu

aproape ca un vestic. Ne \ntâlnim cu el

crede]i tot ceea ce citi]i \n ziare!“

diminea]a \n casa lui mic` din complexul

„Cum va ar`ta Kaluga peste zece ani?“

„dacha“. A nins abudent pe timpul nop]ii,

„Cred c` va ar`ta precum Düsseldorf“, spune el zâmbind, „Bine,

sunt –15 grade, ruta de acces \n [antier

poate nu chiar \n zece ani. |ns` via]a va fi cu certitudine mai bun`.

este acoperit` de z`pad`, dar iat`-l pe

Divertismentul [i shopping-ul se vor dezvolta, ca [i hotelurile,

domnul Lenz p`[ind cu greu prin n`me]i,

cultura [i centrele de \nv`]`mânt. Cu siguran]` vom avea case din

spre noi. Rusia pe timp de iarn` este o

ce \n ce mai bune, fiindc` fiecare va dori s` aib` propria cas`.“

experien]` sentimental`.

Cu toate acestea, educa]ia este deja neobi[nuit de elevat`. Vedem

„Sunt de \ncredere partenerii ru[i?“

asta \n cazul Annei Arutiunian, asistenta domnului Holmann,

„Guvernatorul, ministrul economiei [i

care este responsabil cu construirea fabricii. Anna are 23 de ani,

primarul sunt cu to]ii oameni buni“,

vorbe[te germana cursiv [i ne \ncânt` recitându-ne poezii de

spune Lenz. Guvernatorul \mi zice: cu-

Heinrich Heine, pe care le [tie pe de rost, [i prezentându-ne casa

vântul meu este leg`mântul meu [i nu voi

[i familia ei – tat`l, mama [i fratele mai mic. Cei patru tr`iesc

avea nimic de a face cu mita. Nu ve]i g`sia[a ceva \n statul Kaluga.“ „Ce ma[ini inten]iona]i s` construi]i aici?“

Friedrich-

„Vom \ncepe cu Skoda Octavia, apoi vom

Wilhelm Lenz,

construi un autoturism Volkswagen de

directorul

clasa lui Polo adaptat pentru Rusia,

general al

pentru a atinge nivelul de pre] necesar.“

Volkswagen

„Nu va protesta consiliul muncii din

Rusia, locuie[te

Germania dac` se va dezvolta concuren]`

\ntr-o „dacha“

pentru vest aici?“

situat` \n

„Nici unul dintre cei care \n]eleg strategia

p`durea de pini.

nu trebuie s` \[i fac` griji. Din contr`. Noi vom produce ma[ini aici doar pentru pia]a ruseasc`, pentru a economisi cei 25% reprezenta]i de taxele de import. Iar cum majoritatea componentelor le vom cump`ra din Cehia [i Germania, [i acele uzine vor lucra la capacitate maxim`.“ Este timpul s` p`r`sim ospitaliera Kaluga. |nc` mai avem dou` \ntâlniri programate \n Moscova, care se afl` laPopula]ia de 1,8 milioane din zona ora[ului depinde de produc]ia de turbine de vapoare [i [ine de tren. 86


078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

4:07 PM

Page 87

 Familia Annei Arutiunian, ghidul nostru, oglinde[te combina]ia \ntre vechi [i modern, caracteristic` noii Rusii.


078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

4:07 PM

Page 88

|n Kaluga vor fi produse [i modele Volkswagen exclusiv pentru Rusia. lua \n considerare [i imigran]ii ilegali. {i rata [omajului este la o cot` foarte sc`zut`. Moscova este \n plin avânt, dup` cum se vede pe [osele. Berline europene 180 km dep`rtare, pe care \i parcurgem pe [osele [i autostr`zi cu

elegante, cu geamuri fumurii, sunt

patru benzi. Unele lucruri ne-au uimit: erau echipaje de poli]ie

prezen]e comune, multe cu propriile

la fiecare intersec]ie [i chiar [i \ntre acestea; \n al doilea rând,

lumini albastre [i dreptul de a circula

sim]ul aproape magic al [oferului nostru de a depista radarele; al

\ntre benzi, rezervat pentru ele [i poli]ie,

treilea, cât de non[alant sunt ignorate distan]ele dintre ma[ini [i

[i de a dep`[i tot traficul congestionat. O

cu cât` senin`tate se dep`[esc limitele de vitez`; iar patru la mân`,

glum` actual` zice a[a: Care este defini]ia

c` [oferul nostru a refuzat s` poarte centura de siguran]`, de parc`

milisecundei? Este timpul scurs de la

f`cuse un pact cu „Cel de Sus“. Pentru a nu l`sa senzorul sonor

aprinderea luminii verzi a unui semafor

de nefixare a centurii s` se declan[eze, a prins-o \n siguran]` [i a

\n Moscova [i primul claxon.

tras banda prin spatele sp`tarului.

Prosperitatea exud` [i \n vitrinele maga-

Primele dou` \ntâlniri ne-au dus la Auto-Hansa, unul dintre cei

zinelor de haine, restaurantelor, cafene-

14 dealeri din Moscova [i zonele \nconjur`toare. Este cel mai mare

lelor, cluburilor [i barurilor din centru.

din ora[ [i, ca urmare, cel mai mare din ]ar`, luând \n calcul c`

Putea s` se numeasc` la fel de bine

60% dintre toate autoturismele Volkswagen noi, vândute \n Rusia,

Beverly Hills, ceea ce este valabil [i

revin capitalei.

pentru oamenii frumo[i pe care-i vezi

|n Moscova, totul este concentrat: putere, bani, str`lucire [i

coborând din ma[ini de lux. Un singur

munc`. Se spune c` exist` aici 15 milioane de locuitori, f`r` a se

lucru este complet diferit – temperatura.Ast`zi sunt –6 grade [i toat` lumea poart` blan`.

Genadi

„Care sunt cele mai importante modele

Belodedov,

ale dumneavoastr`, domnule Belodedov?“

patronul unuia

„Passat [i Touareg“, replic` [eful \n vârst`

dintre cei mai

de 43 de ani al Auto-Hansa. „{i câte vin-

mari dealeri

de]i per ansamblu?“

Volkswagen,

„2.700 de ma[ini \n ultimul an.“

prevede o

Nu e r`u pentru un singur dealer. Noi

evolu]ie

arunc`m o privire la afacere, care se des-

serioas` a unei

f`[oar` efervescent. Sec]ia unde se preiau

afaceri deja

comenzile este plin` de consilieri de

prospere.

service [i este mult` activitate \n atelier. „|n Rusia se conduce prea rapid,“ exclam` Belodedov, „a[a c` avem mereu destule de f`cut.“ Noi b`gasem de seam` deja. Auto-Hansa putea fi \n Germania – aceea[i arhitectur`, la fel de curat`, modern`, luminoas`. To]i angaja]ii sunt foarte bine instrui]i [i totulPân` \n 2015, \n Rusia se vor vinde circa 3 milioane de ma[ini anual. |n Europa, doar Germania o va dep`[i. 88


078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

4:29 PM

Page 89

 Taxiul oficial al celebrului magazin GUM din Moscova este un Volkswagen Passat.


078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

4:29 PM

Page 90

Cei 180 km pân` la Moscova au fost atuul \n amplasarea fabricii. l`sând gluma la o parte, nu am avut vreo experien]` nepl`cut` cu vreun vagabond.“ „{i afacerea?“ \ntreb eu, \n timp ce chelnerul mai aduce un rând de b`uturi care graviteaz` \n jurul impecabilului serviciu post vânzare.

te \nc`lzesc.

Dup` vizita la Auto-Hansa mergem pân` \n centrul ora[ului,

„Genial. |n Rusia lucrurile merg chiar

traversând o autostrad` \n cerc, bulevarde [i diverse poduri care

bine. Pân` \n 2010 estim`m dou`

fac leg`tura \ntre malurile râului Moskva. Acolo g`sim sediul

milioane jum`tate de ma[ini, pân` \n

„Volkswagen Rusia“. Hans-Dieter Keller, [eful, este un experimentat

2015 ar trebui s` se ajung` la trei

„om Volkswagen“ care cunoa[te toate trucurile din carte [i care l-a

milioane. Va fi a doua cea mai mare pia]`

adus cu el pe Klaus Pohlmann, managerul de vânz`ri care este

auto din Europa, dup` Germania. Totu[i,

mâna lui dreapt`.

din cauza taxelor vamale, care adaug`

Ne \ntâlnim \n localul cu stil elve]ian „Cafe des Artistes“. Mâncarea

25% la orice pre], am r`mâne la plafonul

este excelent`. Nu-i de mirare c` afaceri[tilor ru[i [i interna]ionali

de 50.000 de ma[ini, dac` am exclude

le face pl`cere s` se \ntâlneasc` aici.

produc]ia local`. {i cu aceasta luat` \n

„Auzim multe despre mafie [i crimele \ntre gulerele albe. Ce are

considera]ie, vom dep`[i cu u[urin]`

de zis omul din interior despre asta?“

100.000. Deci \n]elege]i, avem nevoie

„Rusia este este \ntr-adev`r o ]ar` periculoas`. Dar nu vorbesc

real` de uzina din Kaluga.“

despre mafie, crime sau politic`. Este vorba despre sc`ri. Ai remar-

„De ce merg lucrurile atât de bine?“

cat pân` acum c` treptele au de obicei \n`l]imi diferite? Chiar

„}ara este bogat` \n mod natural – are

trebuie s` fii atent sau po]i s` te alegi cu o c`z`tur` serioas`. Dar

materiale brute. Iar acum guvernatoriir`spund direct pre[edintelui Putin. Ei sunt reprezentan]ii direc]i [i li s-a dat mai

Hans-Dieter

mult` putere. Fac investi]ii grandioase [i

Keller a \nv`]at

aduc companii str`ine \n ]ar`, cum se

s` savureze

\ntâmpl` \n Kaluga.“

Rusia. Afacerea

Dup` mas` mergem la o mic` plimbare

merge din plin.

[i ajungem la inima Rusiei, la locul de unde se m`soar` toate distan]ele, \n Pia]a Ro[ie, Kremlin [i magazinul GUM. Ce \nv`]`m \n acest r`stimp? GUM se traduce „principalul magazin general“, dar de fapt nu este un astfel de magazin, dup` preceptele noastre, ci o arcad` elegant` de magazine scumpe; iar Pia]a Ro[ie, zona Krasnaia Ploshchad, \n care este situat GUM, nu este pavat` cu piatr` cubic` ro[ie, ci gri. „Krasni“ \nseamn` „ro[u“, dar \n rusa veche \n]elesul era de „frumos“. {i noi, dup` experien]a proprie, putem confirma asta.Moscova acapareaz` totul: putere, bani, str`lucire. 60% din vânz`rile Volkswagen revin uria[ei capitale. 90


078-091-fabrica vw rusia

5/22/07

4:30 PM

Page 91

 Hotelul Ucraina este doar una dintre cl`dirile cu aspect monumental din grandioasa Moscov`.


092-095-golf 25

5/22/07

4:33 PM

Page 92

 record

Un Golf [i jum`tate pe minut 25.000.000 de Golf-uri fabricate \n 33 de ani sau 757.575 pe an sau 2.075 pe zi sau 86 pe or`. Adic` un Golf [i jum`tate pe minut. Un ritm alert, firesc pentru un abil alerg`tor de curs` lung`. Text: Doru M`xineanu // Foto: Volkswagen 92


092-095-golf 25

5/22/07

4:34 PM

Page 93

D

e 33 de ani, Golf reprezint` pentru \mp`timi]ii lumii auto

un standard al clasei compacte, un reper [i un element de compara]ie. Aproape orice apreciere asupra unui model nou se raporteaz` la Golf, [i pe bun` dreptate, cel mai de succes model produs de Volkswagen rezerv창ndu-[i f`r` discu]ie un loc \n istoria auto. Sigur, cifra de 25.000.000 este impresionant`, dar \n spatele ei n-a stat doar un abac care a contabilizat ni[te ma[ini v창ndute [i at창t. Pentru a ajunge aici, Volkswagen a pus

93
092-095-golf 25

5/22/07

4:34 PM

Page 94

suflet, a dep`[it bariere, a revolu]ionat concepte [i a performat \n materie de tehnologie, design [i confort. Farmecul celei de-aDesignul Golf-ului a evoluat pe parcursul celor 33 de ani de existen]`, fiind \ns` la

cincea genera]ii este incontestabil, \ns` fanii modelului nu

fel de apreciat de la prima pân` la a

refuz` nici ast`zi s` conduc` modelele mai vechi, ceea ce

cincea genera]ie. De asemenea, au existat

\nseamn` c` Golf-ul a reu[it s` le intre \n con[tiin]` [i s`

[i versiuni cabrio, dar [i sportive, GTI

r`mân` acolo \nc` de la prima sa apari]ie \n 1974.

devenind un brand de sine st`t`tor.

Wolfsburg este locul de na[tere al Golf-ului [i tot acolo se construie[te [i acum, \ntr-o unitate cu o capacitate de asamblare de 4.000 de ma[ini pe zi, dar mai exist` [i alte [apte loca]ii \n \ntreaga lume de unde se fabric` Golf-ul.

Cinci genera]ii, acela[i succes! Golf-ul a reu[it s` conving` 25 de milioane de oameni c` este ma[ina ideal`. Vânz`rile pe cele mai importante pie]e europene, cum ar fi cele din Germania, Anglia, Fran]a, Italia, [i chiar pe cea american` – acolo unde Golf-ul se nume[te Rabbit – dau m`sura valorii acestui model. De-a lungul timpului, Golf-ul a c`p`tat [i versiuni cabrio sau sportive, GTI-ul remarcându-se [i devenind aproape un brand distinct. Mai nou, variantele GT Sport [i R32 vin s` completeze sportivitatea unei game care a reu[it, prin atributele sale, s`-[i marcheze atât pia]a auto, cât [i sufletele a milioane de oameni. 94
092-095-golf 25

5/22/07

4:34 PM

Page 95


096-100-shop + opinie

5/22/07

4:36 PM

Page 96

 shopping

2 

1 

O var` plin` de tenta]ii Celor care nu sunt \nc` deci[i s` plece \n vacan]`, Volkswagen le d` un sfat: s`-[i fac` mai \nt창i bagajele. Restul vine de la sine, pentru c`, se [tie, pofta vine \mpachet창nd. 1 

2 

3 

Ceas VW GTI

Umbrel` VW GTI

Performantul sistem multimedia portabil include un DVD-player cu monitor cu o diagonal` de 7 inch, are \n dotare o telecomand`, un transmi]`tor audio \n infraro[u cu 2 canale, suport de prindere pe tetier`, c`[ti IR [i difuzoare integrate. Pre]: 1.433,43 lei/buc.

Elegan]a [i sportivitatea Golf-ului GTI se reg`sesc [i \n designul ceasului care face parte din colec]ia cu acela[i nume. Ceasul are cadranul negru inscrip]ionat cu logo-ul GTI, cureaua din piele are cus`turi ro[ii [i este rezistent la ap`. Pre]: 145,85 lei/buc.

Apartenen]a la colec]ia GTI este evident`. Designul grilei unui GTI, \n form` de fagure, este preluat [i pe o mare parte din suprafa]a umbrelei. De culoare neagr` [i realizat` din material impermeabil, umbrela are m창nerul din cauciuc. Pre]: 50,99 lei/buc.

96

Toate pre]urile sunt f`r` TVA. Ofert` valabil` p창n` la 31 august.

Kit multimedia


096-100-shop + opinie

5/22/07

4:36 PM

Page 97

6 

5 

3 

4 

4 

4 

5 

6 

Scaun Bobsy

Trolley [i geant` laptop

{apc`

G1 ISOFIX Duo este destinat copiilor cu v창rste de la 8 luni la 4 ani, iar testele realizate garanteaz` confort [i siguran]`. G3 Plus este creat pentru copii de la 4 la 12 ani [i este format din perne [i supor]i de dormit stabili. Pre]: 924,79 lei/buc. (G1) Pre]: 517,88 lei/buc. (G3 Plus)

Un ansamblu ideal pentru concediu. Trolley-ul este compact, are o capacitate de 50 l [i c창nt`re[te doar 3,5 kg. Geanta de laptop se ata[eaz` printr-o band` elastic`, iar cureaua de um`r se desprinde prin ap`sarea unui buton. Pre]: 383,81 lei/buc.

Purt창nd fie simbolul m`rcii, fie pe cel al sportivit`]ii GTI, combin창nd albastrul \nchis cu bleu sau ro[u cu negru, [epcile Volkswagen sunt comode [i practice, fiind realizate din materialele de bun` calitate. Pre]: 9,16 lei/buc. (Volkswagen) Pre]: 16,45 lei/buc. (GTI)

97


096-100-shop + opinie

5/22/07

4:36 PM

Page 98

 opinie

i u l u [ a r Ritmul o

cabil` n este expli e g a sw lk o pentru V lie mijlocie nui citadin elelor de ta d o m l a Preferin]a u re se dapta cate \n care ridicat de a mai compli prin gradul ce \n r` u ce g fi ce ndi]iile din Bucure[ti fa in d l ce [i mic` la co r Ia lipsa an. traficul urb scul inutil [i ri r` a n ri [o p ` sf [i e i d ritmulu e aspectul atrocitatea . Dincolo d e n si aparte prin cu ce adu osc`tor pe care le n, orice cun a rb u l iu d e de polite]e ii \n m designului, isten]ei m`rc [i elegan]a l u il st practic al ex , a te ita unilor ediat fiabil larg` a op]i ta le a p [i apreciaz` im -modern eostentativ estetic. caracterul n hnic, c창t [i te re e care nu d e v nct de turor celor tu ` rc a m at창t din pu i, ast` al designulu comand ace ctul futurist e sp Personal, re a cu im ` ic tr` , celen]a tehn mea \n care lu \n , c` l asociaz` ex \n faptu rnetul, iar r care cred precum inte r sa ce tuturor celo e n e ld ental. l este la fe per fundam re n u t` in z automobilu repre consistent` avu performan]a : D ra g o [ S F o to n P in te a // Te x t: A d ri a


096-100-shop + opinie

5/22/07

4:37 PM

Page 99


096-100-shop + opinie

5/22/07

4:37 PM

Page 100

Numarul_2_2007_optim  

V o l k s w a g e n G o l f V a r i a n t , c o n j u n c ] i a s p a ] i u l u i c u m o b i l i t a t e a G o l f V a r i a n t , c o n j...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you