Page 1

EDIÅIE SPECIALÃ

26 mai - 05 iunie 2011

PREÅURI

MICI

169,90 lei

PREÅURI

MICI ZI DE ZI!

Maæinã de tuns iarbã • putere 900 W • lãåime tãiere 33 cm • volum sac 27 l • reglare pe 3 niveluri

ZI DE ZI!

153402

Cea mai bunã alegere în avantajul oamenilor practici! Zi de zi, magazinele Praktiker îåi pun la dispoziåie sute de articole la preåuri pe care le vom pãstra tot timpul mici. Am selectat cu atenåie aceste produse æi am gândit oferta noastrã astfel încât sã beneficiezi de ea pe tot parcursul anului. Nu va mai fi nevoie sã alergi dupã promoåii speciale valabile doar pentru perioade scurte de timp. Scopul nostru este sã-åi oferim în fiecare zi tot ce este mai bun, la super preåuri, astfel încât sã fie mereu rentabil sã cumperi de la noi. Fii mereu practic alegând produsele de la Praktiker! Cautã simbolul alãturat în magazinele noastre ca sã gãseæti sutele de articole cuprinse în aceastã selecåie.

2

PREÅURI

MICI ZI DE ZI!

PREÅURI

39,99 lei

179,90 lei Pavilion Tonnerre • 3x3 m • alb-verde, alb-albastru • material textil • 2 pereåi laterali incluæi

Grill rotund

MICI ZI DE ZI!

15,99 lei Scaun monobloc Tressi • plastic alb 118185

114696

• diametru 38 cm 114253

PREÅURI

MICI

499,90 lei

59,99 lei Scaun Marta • lemn masiv

ZI DE ZI!

Canapea extensibilã Ina

138948

• diverse culori 166293

cireæ

nuc


EDIÅIE SPECIALÃ

18,99 lei/m

129,90 lei

2

Aspirator Budget

Parchet laminat Ecofloor HDF 7 mm

• putere 1.600 W • sac hârtie • filtru protecåie

• 2,70 m2/pachet • decor stejar • vânzare la pachet 51,27 lei

115497

166910

4

3

2

5

PREÅURI

MICI ZI DE ZI!

13,99 lei/m

2

Placã OSB 3 • 2.500x1.250x8 mm • vânzare la placã 43,72 lei 146462

349,90 lei Marchizã pt. geam • 300x200 cm • alb/verde, alb/albastru 114320

PREÅURI ZI DE ZI!

PREÅURI de la

MICI

24,99 lei/m

2

Æindrilã bituminoasã Select

46,99 lei

• solzi • 3 m2/pachet • 74,97 lei/pachet • vânzare la pachet

13,99 lei/m

2

ZI DE ZI!

Panou gard zincat

Gresie Star

• diferite dimensiuni

• 34x34 cm • 1,75 m2/cutie • 24,48 lei/cutie • vânzare la cutie

164180

143106

PREÅURI

MICI ZI DE ZI!

14,99 lei Adeziv CM9 • pt. gresie æi faianåã de interior • 25 kg 39348

Oferta este valabilã în magazinele Praktiker din oraæele: Bacãu - DN 2, km 280, nr. 1251, com. Nicolae Bãlcescu Botoæani - Calea Naåionalã nr. 24F Brãila - Str. 1 Decembrie 1918 nr. 60 Buzãu - Aleea Industriilor nr. 2B/1

Constanåa - Æos. Mangaliei nr. 211B Focæani - Str. Aleea Parc nr. 2 Iaæi - Bd. Tudor Vladimirescu nr. 121/Æos. Pãcurari nr. 121 Piatra Neamå - Str. Fermelor nr. 77B

www.praktiker.ro e-mail: infoclient@praktiker.com

Pentru oferte speciale la achiziåionarea de cantitãåi mari, vã rugãm sã ne contactaåi la urmãtoarea adresã: oferte.speciale@praktiker.com Oferta este valabilã în limita stocului disponibil. Ratele prezentate în prospect sunt calculate prin Creditul Standard pe o perioadã de 84 de luni. Mai multe detalii la ofiåerii de credit din magazin. Pentru un credit în valoare de 2.000 lei pe o perioadã de 24 luni, rata lunarã este 120,20 lei, dobânda anualã fixã este de 11,00%, comisionul de administrare lunar 27 lei, valoarea totalã plãtibilã 2.884,80 lei, DAE 45,34%. Detalii referitoare la documente æi condiåii, direct în magazin.

I nf orm aåi il e despre ar ti col e æi pr eå ur i sunt prezent ate sub r ezerva er ori lor de tip ar

MICI

Brosura Praktiker, 26 mai - 5 iunie 2011  

See more on http://evenimentefocsani.blogspot.com/

Advertisement