Page 1

          Str. Alecu Sihleanu, nr. 6, Focşani, jud. Vrancea            Tel: 0237/238574, ROMÂNIA            Fax:  0237/238574            Email: artevn@yahoo.com

  SÂMBĂTĂ  ­ 29 MAI 2010    • ora   9      ­ Primirea concurenţilor (sala      Teatrului  Mr. Gh.Pastia) •

ora 10      ­ Deschiderea  concursului (sala Teatrului  Mr. Gh.Pastia)

    

ora 10 30   ­   Concurs (doua săli: sala Teatrului  Mr.  Gh.Pastia   ­ Folclor  şi Sala de Festivităţi a  Colegiului Unirea – muzică uşoară) ora 17      ­ Încheierea concursului             ­ Vernisaj  cu lucrările de pictură în  foaierul Teatrului Mr. Gh.Pastia    ora 1830   ­ Premierea pentru  ambele secţiuni  şi  Gala Laureţilor

                     

EDIŢIA  I

                                         

                29 MAI 2010


„Ceea ce   e  important  în artă,   e  să vibrezi  tu însuţi   şi  să­i  faci   şi  pe   alţii   să   vibreze “                                                                                        G.Enescu                          Concursul Interjudeţean „Muguri Vrânceni” urmăreşte stimularea activ­ participativă   a   elevilor   şi   cadrelor   didactice   la   activităţi   cultural   artistice  extracurriculare   în   vederea   dezvoltării   abilităţilor   artistice.   Acesta   îşi   propune   stimularea     pregătirii   profesionale   prin   participarea   la   această   competiţie,   conştientizarea   nivelului   artistic,   al   valorii   interpretative   şi   al   simţului   plastic   al   elevilor din şcoli generale, palate ale copiilor şi licee de artă din judeţele Moldovei. Regulamentul de Organizare  al Concursului Interjudeţean „Muguri Vrânceni”            Concursul se derulează pe două secţiuni: arte plastice şi muzică in data de ,   29.05.2010   şi se adresează copiilor de la clasele I­VIII   din şcoli generale, palate   ale copiilor si Licee de Artă din zona Moldova.           Gala de premiere se va desfăşura pe 29 mai 2010 ora 18.30  in sala Teatrului   Municipal „Maior Gheorghe Pastia” • Secţiunea ARTE PLASTICE Evaluarea   lucrărilor   pentru   secţiunea  Plastică  se   realizează  prin   jurizarea  acestora de către o comisie de specialitate formată din profesori de la Liceul de Artă  „Gheorghe  Tattarescu” Focşani. Tema lucrările este:   «Călătorie în timp » Lucrările   şi   taxa   de   înscriere   vor   fi   depuse/trimise   prin   poştă   la   sediul  Liceului   de   Artă   din  strada   Alecu   Sihleanu,   nr.   6,   Focşani,   în   perioada  1­15.05.2010 (data poştei). Lucrările vor fi în format A4 pentru clasele I­IV şi în  format   A3   pentru   şi   V­VIII.   Vor   avea   scrise   pe   spate:   titlul   lucrării,   numele   şi  prenumele   copilului,   vârsta,   clasa,   unitatea   şcolară,   localitatea,   numele   cadrului  didactic   coordonator.  Tehnica   de   lucru   este   în   tempera,   acuarelă   sau   goaşă.  Lucrările din alte judeţe vor fi însoţite de dovada taxei de înscriere (copia ordinului  de plată) la sediul Liceului de Artă „Gheorghe  Tattarescu” Focşani. Taxa de înscriere pentru fiecare lucrare: 5 lei. Cont   bancar:   RO97RNCB0267036437380001,  Asociaţia   Culturală   Elevilor Artişti “Milcovia”, CF 14492590. În   perioada   concursului   se   va   organiza   un   vernisaj,   ora   17   cu   lucrările  premiate la Teatrul Municipal. Acestea vor rămâne în patrimoniul Liceului de Artă  „Gheorghe Tattarescu”.

• Secţiunea MUZICĂ Concursul se va desfăşura pe două genuri:  ­ FOLCLOR (solişti vocali, grupuri vocale); ­ MUZICĂ UŞOARĂ (solişti vocali, grupuri vocale). Pentru   fiecare   din   aceste   genuri   vor   participa   copii   pe   categorii   de   vârstă: o Ciclul primar o Ciclul gimnazial. Fişele   de   înscriere   se   vor   trimite   la   sediul   Liceului   de   Artă   „Gh.   Tattarescu” Focşani, însoţite de dovada plăţii taxei şi pozitivul piesei prezentată  în concurs, până la data de 15 mai 2010 (data poştei).  Prezenţa   în   concurs   constă   în   interpretarea   unui   cântec   de   muzică  populară sau uşoară, individual sau în grup, care să ateste calităţile interpretative  ale   concurenţilor.   Interpretarea   va   fi   susţinută   de   negativul   piesei.   Fiecare  concurent va prezenta în concurs atât pozitivul, cât şi negativul piesei intrate în  concurs. Repertoriul va cuprinde piese din muzica românească sau universală,  pentru   secţiunea   muzică   uşoară,   şi   piese   folclorice   zonale   pentru   secţiunea  folclor. Taxă de înscriere în concurs este de 20 lei.  Concursul are loc pe 29.05.2010 ora 9 şi se va desfăşura în două săli:  pentru   muzică   populară   sala   teatrului   „Maior   Gh.   Pastia”,   iar   pentru   muzică  uşoară sala Colegiului „Unirea”. Juriul  va fi format din:  asistent univ.drd.Dan Spînu;  lector univ. drd.   Zamfira Dănilă, inspector de specialitate I.S.J. Iaşi, Maria Geta Popescu)  şi  profesori de la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” – Focşani. Concertul­gală, va avea loc pe 29 mai 2010, ora 18.30 şi va fi realizat  prin interpretarea de către laureaţi a unei piese muzicale premiate în concurs.  Partea   a   doua   a   concertului   va   fi   susţinută   de     elevi   de   la   Liceul   de   Artă  „Gh.Tattarescu” ­ Focşani. Taxa   de   înscriere   va   fi   utilizată   pentru   chiria   sălii   de   concurs,  consumabile şi premiere. Concursul „Muguri vrânceni” se realizează în parteneriat cu Asociaţia  Culturală   a   Elevilor   Artişti   „Milcovia”   şi   cu   susţinerea  Teatrului   Municipal  „Maior Gheorghe Pastia”.              Juriul va acorda pe fiecare secţiune un premiu I, II, III, menţiuni şi   premii speciale pe fiecare categorie de vârstă. Se vor acorda diplome elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare.


Persoane de contact:  Dir.   prof.   Viorica   Moldovianu   (0729.360.233);   dir.   adj.   prof.   Diana   Tăicuţu (0724.336126); coordonator concurs  prof.  Doina Renţea (0722.740614) Tel/ fax liceu: 0237/238574; e­mail: artevn6@yahoo.com.

Mugurii vranceni  
Mugurii vranceni  

See more on http://danyrolux.blogspot.com