Page 1

Rachunek nr …

1/06/2013…..

Oryginał Data wystawienia: 21.06.2013 Data sprzedaży: 21.06.2013 Miejsce wystawienia: Balcerów Sprzedawca

Nabywca

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP e-mail: Bank: Nr konta:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Miesz – Łuc Tłumaczenia Sp. z o. o.

ul. Stary Dwór 12 Balcerów 12-120

NIP

Stary Rynek 100 Poznań 61-773 778-14-35-103

e-mail:

mlingua@mlingua.pl

Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta:

111-11-11-111 Miesz-Luc@alamakota.pl DBP

Bank:

123654598798456213213546

mLingua Sp. Z o.o

Nr konta:

WBC 123654598798456213213546

Uwagi: ……………„Nauka wystawienia dokumentów księgowych”….…………………………………….. L.p.

1

2

3

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

Tłumaczenie pisemne ENG>POL; Traktat o Unii Europejskiej_ENG.doc; znaków 330 314 Tłumaczenie pisemne ENG>POL; EndersGame_ENG.pdf; znaków 432 418 Tłumaczenie pisemne ENG>POL; OBWE_ENG.ppt; znaków 6881

J.m.

Ilość

Cena

Rabat

1125 znaków

294

45,03

0

13 221,37 zł

1125 znaków

384

45,03

0

17 308,25 zł

1125 znaków

6,12

45,03

0

275,42 zł

Razem:

0 Do zapłaty 30 805,04 zł

Otrzymana zaliczka Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

trzydzieści tysięcy osiemset pięć złotych i cztery grosze przelew 25.06.2013

……………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

Wartość

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

30 805,04 zł


Rachunek uproszczony  

wzór tego rachunku pobrałam z http://chomikuj.pl/twbud/Dokumenty/rachunek_uproszczony+%281%29,1701031785.doc. Do liczenia znaków wykorzystał...