Page 1

„Nauka wystawienia dokumentów księgowych” Balcerów, dn. 21 czerwca 2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 12 czerwca 2013

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Łucja Mieszkownik, ul. Stary Dwór 12, 12-120 Balcerów Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Stawka tłumaczeniowa: 0,025 EUR * 167755 słów. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4 193,88 EUR 2. Kwota uzysku: 2 096,94 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 2 096,94 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 377,45 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3 816,43 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące osiemset szesnaście euro czterdzieści trzy centy)

............................................ Zleceniodawca

„Nauka wystawienia dokumentów księgowych”

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  

skorzystałam z formularz na http://chomikuj.pl/mateuszmz2/Dokumenty/Umowy/rachunek_do_umowy_o_dzielo,1690855899.doc. Do liczenia znaków wyko...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you