Page 1

archi t ekt oni ckášt údi a/2013

. SHOWROOM PEUGEOT ,rekonšt rukci a. . .

. . . . . . .. . . . . . . .. . . ... . . ..

Rekonštrukci a showroomu Peugeotu spočí vavmoderni záci iexteri éru aj i nteri éru. Nakolko pôvodnáhmot apredajne a kancelári ínevyhovujesúčasnemu št andardu, sakli entrozhodolpre kompletnéodstráneni epôvodnej častist avbya návrh nového obalu preshowroom. Archi tektoni cké, konštrukčné aj materi áloveri ešeni ejenavrhnutévsúladesnovým vi zuálom fi rmypeugeot. Novovzni knutépri estoryshowroomu a kancelári i sú vzdušnejši e, vi acpresevetlenéakomfortnejši eoprotipôvodným mi estnosti am. Pri estoryt akdosi ahlireprezent atí vnycharaktér.

15_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you