Page 1

4 Dantek BiblioMatik Den pÌdagogiske biblioteksløsning

Dantek A/S Vestergade 41 8600 Silkeborg

Tlf. 86 80 30 99 info@dantek.dk www.dantek.dk


Dantek BiblioMatik Den pÌdagogiske biblioteksløsning


Først og størst Dantek har siden 1987 udviklet biblioteksløsninger målrettet til uddannelsesinstitutioner. Det gør vi stadig, og takket være innovative medarbejdere og et fast samarbejde med brugerne er vores systemer de mest moderne på markedet. De er udviklet til at understøtte skolebibliotekets nye rolle som læringscenter, og vores objektorienterede systemudvikling tilhører en ny generation af IT-løsninger, der ikke kan sammenlignes med andre bibliotekssystemer. Vores udviklingsarbejde tager udgangspunkt i arbejdsprocesserne og aktivite-

terne på et skolebibliotek og inspireres af vores daglige dialog med brugerne. Vi garanterer høj stabilitet i den tekniske platform, kompetent og imødekommende support og selvfølgelig en løsning, der er let at gå til for både bibliotekar, lærer og elev. Dantek har gennemført mere end 3000 installationer og halvdelen af Danmarks skoler har hver dag glæde af vores service og produkter.


Indhold Først og størst LÆRINGSCENTER Fra skolebibliotek til læringscenter Nye krav til skolebiblioteket Brugerne kan bruge biblioteket bedre Biblioteksoplevelser i børnehøjde Nemt at kommunikere med andre biblioteker PARTNERSKAB Dialog i dagligdagen Sådan kommer du i gang Ekstra støtte i den første tid Intensive kurser for nye brugere Dantek Support er lige ved hånden Automatisk opdatering Dine idéer er vores inspiration Dantek frigiver resurser VÆRKTØJER Godt værktøj er det halve arbejde Dantek BiblioMatik – en ny generation af bibliotekssystemer Dantek ElevWeb – Inspirerende og pædagogisk søgesystem Dantek SamSøg Basis – Søgning i flere bogsamlinger Dantek BeholdningsRevision – Styr på bogsamlingen Dantek Download Center – En effektiv genvej til DanBib Dantek Ma­te­rialeValg – Kvalitet i skolens materialeanskaffelse Dantek BiblioMatik Booking – Overblik over undervisningsmaterialerne Stregkoder og scannere – Smart og skoleparat Dantek koncernen

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56


”Vores skolebibliotek fungerer i dag som et læringscenter og bidrager aktivt til skolens læringsmiljø. En del af denne udvikling skyldes, at BiblioMatik har frigjort bibliotekarens tid fra administrative pligter til pædagogiske opgaver.” Hans Jensen, Skoleleder, Bakkevejens Skole i Sønderborg

”Med BiblioMatik er lærere og elever blevet selvhjulpne i informations- og materialesøgningen. Systemets mange muligheder og visuelle brugerflade pirrer nysgerrigheden, så både lærere og elver fordyber sig i samlingen og benytter de mange flere af skolebibliotekets tilbud.” Lisbeth Victor, Bibliotekar, Vestre Skole i Hvidovre

”Servicebegrebet underordnes pædagogik og læring. Hele skolen betragtes i dag som et læringsmiljø, og skolebiblioteket indgår som en væsentlig og central del af dette.” fra pjecen ”Skolebiblioteket som læringscenter” udgivet af Danske Skolebibliotekarer

6 læringscenter


Fra skolebibliotek til læringscenter Skolebibliotekets rolle er under forandring. Fra tidligere at være et servicecenter er biblioteket på vej til at blive skolens læringscenter, der inspirerer lærere og elever med nye metoder og værktøjer og deltager aktivt i den faglige og pædagogiske udvikling. Servicebegrebet underordnes pædagogisk og læring,

og derfor skal lærere og lever i højere grad være selvhjulpne på rutinemæssige områder, så skolebibliotekaren frigøres til pædagogisk sparring. Forudsætningen for at udfylde den nye rolle er et informationssystem, der tager udgangspunkt i de pædagogiske processer og er nemt for elever og lærere at bruge.

Folkebiblioteket og skolebiblioteket kræver forskellige IT-systemer Folkebiblioteket løser en kulturel opgave, mens skolebiblioteket løser en pædagogisk opgave. Derfor er der ingen fordele ved at vælge samme ITsystem til de to bibliotekstyper, idet begge parter blot får et utilstrækkeligt system, der ikke løser opgaverne optimalt.

8 læringscenter

Derimod er det vigtigt, at de to bibliotekstyper kan samarbejde problemfrit. Derfor bør kommunen vælge løsninger, der overholder standarderne for bibliotekssystemer.


Nye krav til skolebiblioteket Rollen som skolens læringscenter stiller nye krav til skolebiblioteket. Krav som bibliotekaren kan imødekomme med hjælp fra et pædagogisk biblioteksværktøj. Skolebiblioteket skal understøtte de øgede faglige og pædagogiske krav Kravet om en stadig faglig og pædagogisk udvikling i skolen understøttes af Dantek BiblioMatiks inspirerende beskrivelser af skolebibliotekets materialer. Beskrivelserne er fleksible og tilrettes målgruppens niveau. Skolens anskaffelser af undervisningsmaterialer bliver endvidere mere kvalificerede med Dantek MaterialeValg. Systemet sammenstiller alle oplysninger om materialet, så købsbeslutningen træffes på et komplet grundlag. Skolebiblioteket skal opmuntre til læring og nysgerrighed Skolebiblioteket skal både virtuelt og fysisk være et inspirerende miljø. Nysgerrigheden hos elever og lærere pirres

10 læringscenter

med forskelligartede muligheder for at arbejde med både bøger, AV-materialer og IT. Omdrejningspunktet er selvfølgelig bibliotekets fagperson, som ved hjælp af skolens biblioteksløsning kan give en både kyndig og inspirerende vejledning. Skolebiblioteket skal udvikle elevernes IT-kompetencer Elevernes IT-kompetencer udvikles bedst, når informationssøgning er en naturlig del af hverdagen. Skolebibliotekets ITløsning skal derfor kunne indgå naturligt i den pædagogiske proces i alle fag og betjenes af elever på alle klassetrin. Informationssøgningssystemet skal desuden være fremtidsorienteret, så elevernes begrebsopbygning ikke sker på et forældet grundlag. Et basalt krav bør være en objektorienteret brugergrænseflade, der sikrer en intuitiv betjening. Et krav som kun Dantek BiblioMatik kan imødekomme.


”Vi havde en både tryg og effektiv opstartsfase med Dantek. Der blev taget hånd om alle detaljer, og ingen løse ender fik lov at flagre. Det indledende kursus var forbavsende kort, men mere end nok, da BiblioMatik er utrolig nemt at gå til. Dantek bevarede den nære kontakt med skolen, indtil alle relevante brugere var hjemmevante i systemet.” Anette Østergård, Skoleleder, Clara Jensens Realskole i Aalborg

”Det er altid en fornøjelse at tale med Danteks supportere. De er inde i tingene og forstår problemstillingerne med det samme. De er desuden hurtige til at hjælpe, hvilket er uvurderligt i en travl hverdag. Og så er det jo bare vildt smart, at de kan gå direkte ind på min skærm, så kan de jo selv opleve problemet og jeg kan følge med i, hvordan de løser det.” Claus Hyldbæk, Bibliotekar, Nordskolen i Herning

”Jeg vælger at bruge en del af min sparsomme tid på Danteks pædagogiske fora. Dantek lytter til det, vi siger, og bruger vores input aktivt til at levere en bedre service til bibliotekerne.” Kristine Kjeldsen, Skolebibliotekskonsulent i Nyborg Kommune

18 partnerskab


Dialog i dagligdagen Dantek er andet og mere end en IT-leverandør. I hverdagen har vi en tæt dialog med de enkelte skolebiblioteker – det kan være bibliotekaren, der søger råd og vejledning, eller det kan være os, der indsamler idéer og informationer til den videre udvikling af vores produkter.

20 partnerskab

Vores omfattende support-funktion sikrer, at vores kunder får løst de små problemer, inden de bliver store.


Sådan kommer du i gang Tryghed og kompetent vejledning i købsprocessen er en forudsætning for, at skolen opnår den optimale løsning. Danteks erfarne salgskonsulenter er specialister i systemet og forstår processer og opgaver på et skolebibliotek.

Salgskonsulenten er skolens faste vejleder og kontakt gennem hele købsprocessen. Salgskonsulenten tager hånd om hele sagsgangen, men inddrager yderligere kompetencepersoner i installationsprocessen.

En typisk købs- og installeringsproces • I samarbejde med salgskonsulenten planlægges installationen. Salgskonsulenten trækker på erfaringer fra en lang række tilsvarende installationsopgaver, således at der bliver taget højde for mange relevante forhold. Fx går der to til tre dage med at konvertere data fra det tidligere system til Dantek BiblioMatik, og derfor kan det være en mulighed at gennemføre konverteringen op til helligdage eller i ferier.

• På baggrund af planlægningen udarbejder Dantek en projektplan, hvor de

enkelte dele af processen er beskrevet med dato og indhold. Projektplanen er skolens garanti for at installationen foregår som aftalt. På grundlag af projektplanen kan man planlægge og gennemføre de opgaver, skolen har ansvaret for.

• Opsætningen af Dantek BiblioMatik er ved leveringen gennemført, således at alle data fra det tidligere system er tilgængelige, og at opsætninger af låneperioder mm. bliver respekteret. Systemet er derfor umiddelbart klar til brug.

• Stregkodescannere omprogrammeres i Dantek som en del af leverancen, og

printere installeres, så de er tilgængelige i den nye sammenhæng. Vi har fordelt opgaverne således, at vi tager ansvaret for det IT-faglige, så bibliotekaren kan koncentrere sig om formidlingsarbejdet over for lærere og elever.

20 partnerskab


”Dantek MaterialeValg har gjort vores indkøbsproces til et spændende faglig proces, hvor det før næsten var en sur pligtopgave, fordi der var så meget administration. Det er nemt at lave kvalificerede nyhedslister, som inspirerer alle modtagere. Jeg får langt flere tilbagemeldinger end tidligere. Når beslutningen er taget, er det tilsvarende simpelt at bestille materialerne. Med få klik fastsætter jeg antal, indbindingstype osv.” Kristine Kjeldsen, Skolebibliotekskonsulent i Nyborg Kommune

”Min undervisningsplanlægning er blevet betydeligt nemmere, efter at skolen har udvidet med Dantek BiblioMatik Booking. Nu kan jeg sidde derhjemme i ro og mag og finde de rigtige materialer og booke klassesættene med det samme. Nogle materialer er skolens egne og andet bestilles ved CFU, men nu foregår det samme sted og på samme måde. Dejligt!.” Line Egeborg, Lærer, Globeskolen i Næstved

”Det er nemt at finde nogle gode bøger i Dantek ElevWeb. Jeg kan fx godt lide Harry Potter, og så kan systemet finde nogle lignende bøger til mig. Nogle gange søger jeg endda derhjemmefra sammen med min far.”

36 værktøjer

Mathias Jørgensen Hald, 4. klasse, Nordskolen i Herning


Godt værktøj er det halve arbejde Kernen i Danteks løsning til skolebiblioteker hedder Dantek BiblioMatik. Dantek BiblioMatik er et moderne skolebibliotekssystem, der med en let tilgængelig brugerflade varetager alle opgaver i den daglige drift. Dantek BiblioMatik kan udbygges med en række yderligere programmer og funktioner alt efter den enkelte skole og kommunes behov.

38 værktøjer

Dantek BiblioMatik  

Den pædagogiske biblioteksløsning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you