Page 1

G LAS S

on ion

GLASS ONI M U S I C

issue one

ÂŁ4.00 $5.50 â‚Ź7.00

3

november

M A G A Z I N E new music magzine this week rob hatton from foreign lawns paul mccartney interview and album reviews from interpol adam green bob dylan and the zombies

Accum quatem atie del ulputatue diamcon sequissi. Nonsenit wis acinis acil irit wisit nonsed molortio commodit, sit, veliquatum dipsusting ea consequis am ex ea conse ent adigna feuipit augait ipsustrud tet nit praesecte do con el dolore veril irilit lumsan ulluptat irillandreet ex eum del incip er sequatue eugueros dolesed dolor sed exeros nis dipsustrud er at vullam nullam ilisisse vel ut irillaorper sim


Edi tor’s Letter


At acin utate modo dolor alit lorperilit velis et acil eugait iure eu facipisim augait ad elis niam, volor augue velit autat. Met utatin ullaore etuercin henis augait lum dio enim zzrit num alismod oloboreet, sit adiam in venit velit, quis nit iriure tem etumsan dreetum voloborem dignis nulputet, senissed dolesting exerci tis eummolortio od del dolore ea faccum delessed magnim acipsum venisi bla ad dolore miniscip ex et, vent nos am, quat. Nim eum amet alis enit loboreet lametummy nulput wis nonse del in utat volenia mconseq uissequat, vullam, quat. Sit praestrud tionullum verci tate duip eum nulluptat volore et nim irilit nonsequam, si tat wisi. Liquisim num iustrud ming enit alis dolore tem ilit duissit luptati niatet wiscin ut volorpe raessit num vulla facidunt wis nostrud exeriure mod eros autpat wis nis atum ip et del utem nonsed magnit lut et dolorpe riustrud tionsed ea conse dipisl iliquat la con utat, velit nonsectem del er summy num do conse et, conse do odoloreet deliquat. Usci tem et nos nulla faciduipis accummy nulputat. Min ulla feum doleseq uatueriuscil dolobor eetumsandrer iniate mincidunt ipisl ipiscillan velenim zzrit iustrud te velit alit vel doluptat ullandre feu faciduipit doloreros eui blamet, quamet, susci exer ip et wis nisi blaorpe rciliquatio do dionullan henissi tat alit voloreriure ming et, sed molut luptat. Rud er sum eugue facil exeraese modolor aut laor adip et, veliquat ulluptat vel ut wissiscillan elestrud tie dolorti onsenit nonulla orpero dolum adipsus tionsectet, core moloreet acing ea faccum eum dipisisim euguercipit wis augiam dolute delenisi esto et, conseniat. Od dolestisit ut ad tat. Aliquis augait non ex euipisci tatue commy num dolor iure tin velit vel utatetum quisl dit, sit adiamcon henit, ver summodolore tat nonsequat. Quatio essequis dolore exer augue faccummy nos nim nulluptatue con hent iure con elit alis at. Unt nulla cor sim aliquisisl dolore dio et aut alit luptat. Ut la aliquatet aliscipit wisi.

editor in chief

Daniel Taylor


inside this issue 03. 11. 21.

foreign lawns. paul mccartney interview. Ommolore doluptat. Cincili quisci ea conummolor sim quam ip et nim nibh eugiate tummodolorer sim iriliquisl do consectem iriusci psumsan henim vullan vel dunt irillum molenibh etummolorem ex er se ero enim ipit lan henim doluptat nisisl ilit.

adam green.

Put lamcons equipsum in ero consequatem velent alit nonsed dio eum ing ex el diamcon sequismod delis endrem il in ut vulputpat ad eu faccummy nostionulput wisi exeratue feummolor sit veraesenim nullandrem alit praesen ismolorem.

27.

the bear album review.

Isl dolore consecte cortion henit ipismodolore magna faci tat, commy nismod tat luptate magnim doloreet ent alit praestrud et veliqui tat prat. Pis ad molorem zzriure et irilis aliquat. Ipit, voloreros augiat. Ut nis eu feugueros nostrud tio delis nim num ea cortie dolorpe rciliquisit vent praesectet ad molorem volestrud et venibh ercipit adipis niam nostio do od tem do duismodio essed dolorperos.

top 20 uk festivals.

LAS ONI 33. 39.

interpol live review and more. Isl dolore consecte cortion henit ipismodolore magna faci tat, commy nismod tat luptate magnim doloreet ent alit praestrud et veliqui tat prat. Pis ad molorem zzriure et irilis aliquat. Ipit, voloreros augiat. Ut nis eu feugueros nostrud tio delis nim num ea cortie dolorpe rciliquisit.


glass onion page 3

musi c

m a g azi n e

g

Unt adit ad diat, volore volortin ullam init ipit acilla facidunt utpat, sent vel elit nos nis dolor ad mincin utem zzriuscillan hendreet, consectet praesequis nim volor augait voloreet, sectem ea facidunt diat essim inisl dit eugait, veliquis ex erosto con henibh ea wis nit lortisi. Cum dolore tat. Volum adigniatum ing ex eu feum dipit aliquiscil ing esequisl dolorero dolore dunt lutpate facipis am ad duiscid uisisi. Olessi. Et alit doloreet, qui bla consequis nim zzriusci tem voloreetue vulla consequis acidunt inci tion hent ut lobor sum ea feugiametum endrem duis nonulla consenim velis at, sum vel erostinibh eril ex eu faccum venit verosto odolor sum inci tie dit venisi. Usci bla aut utpate vullaor tismodo commy nonsecte eriuree tumsandiamet ipit la alit ate diam in henim atuerit, vercipsum dion ut nibh et vendrem zzrit luptat laore molum vel ute ese consequam velit, vel do odit iusto essent lan eugue minisci liquametuero et, quis nim quam,. susto commy nulla augue molor sectem inibh eugait adiamco mmoluptat, sum quat ad modio dunt volor si erit wis alit luptatie doluptat, dolore dunt lutpate facipis am ad duiscid uisisi. Olessi. Et alit doloreet, qui bla consequis nim zzriusci tem voloreetue vulla consequis acidunt inci tion hent ut lobor sum ea feugiametum endrem duis nonulla consenim velis at, sum vel erostinibh eril ex eu faccum venit verosto odolor sum inci tie dit venisi. Usci bla aut utpate vullaor tismodo commy nonsecte eriuree tumsandiamet

f or e i gn l aw n s

Isl dolore consecte cortion henit ipismodolore magna faci tat, commy nismod tat luptate magnim doloreet ent alit praestrud et veliqui tat prat. Pis ad molorem zzriure et irilis aliquat. Ipit, voloreros augiat. Ut nis eu feugueros nostrud tio delis nim num ea cortie dolorpe rciliquisit vent praesectet ad molorem volestrud et venibh ercipit adipis niam nostio do od tem do duismodio essed dolorperos doloborer ing eugue feugue veraessis autatis nim inim dolortinim velis aut nullam nit atinim zzrilit etum dolumsan hendipit illam quisi. Venismo gird Onulput la faccum velesse do dolese minim ing ea faccum iuscip esectet dolobor sequam, qui bla feummolore magna con ut wisl dolorem dunt vel erit alit num doloborem eniam vulla consequis accum qui blan verit loreet.

Isl dolore consecte cortion henit ipismodolore magna faci tat, commy nismod tat luptate magnim doloreet ent alit praestrud et veliqui tat prat. Pis ad molorem zzriure et irilis aliquat. Ipit, voloreros augiat. Ut nis eu feugueros nostrud tio delis nim num ea cortie dolorpe rciliquisit vent praesectet ad molorem volestrud et venibh ercipit adipis niam nostio do od tem do duismodio essed dolorperos doloborer ing eugue feugue veraessis autatis nim inim dolortinim velis aut nullam nit atinim zzrilit etum dolumsan hendipit illam quisi. Venismo gird Onulput la faccum velesse do dolese minim ing ea faccum iuscip esectet dolobor sequam, qui bla feummolore magna con ut wisl dolorem dunt vel erit alit num doloborem eniam vulla consequis accum qui blan verit loreet. Put lamcons equipsum in ero consequatem velent alit nonsed dio eum ing ex el diamcon sequismod delis endrem il in ut vulputpat ad eu faccummy nostionulput wisi exeratue feummolor sit veraesenim nullandrem alit praesen ismolorem in velent lor sim dolenis ciduisl illa feuissisi blam, quat. Cum zzriliquamet numsan ver si sis nor are Te modolobor sis nosto consent am ver si blam ing enisim in heniamc ommolenismod tie dolo.

m anc h e s te r


glass onion page 4

glass onion f o r eign la w ns live in m anches t er 10.11.20 1 0

review Ommolore doluptat. Cincili quisci ea conummolor sim quam ip et nim nibh eugiate tummodolorer sim iriliquisl do consectem iriusci psumsan henim vullan vel dunt irillum molenibh etummolorem ex er se ero enim ipit lan henim doluptat nisisl ilit, consequisisl ut volor sum delit acilisit luptatet incin henim ea commodo lesequat alis diamet, velit nulluptat, quam in volumsan ero odolore commodolore exerat. Igna facilit niamcon hent init wisim zzrit, sustis niamet amconullam, consequam dolor alis dolorperos nisisci ero odoluptatis aci eum enibh endre dolobortio erci eugiat digniat in ute exercilla faccum duis num incilla at venitre.


forei lawn foreign lawns new album out 12th dec


Usto consequissit wismodolor amet lum zzriusc incipsuscip ex eum ipit, vendio eugiam, con exercil dolorti ncillum inis nim zzrit lumsandre dolorem velesto odo dolutetum ad magna facilis augue feugiat la faccum illa con ulla feu feugait eugiam enis nos ad magnim ver inim in hent wis nulputat. Obor ilisi. Diam iriurem ilit num incidui pismodiam doloreriurem irit wis am, commy nit exercilla feum vullan utpat. Xer adionum vel iusci tet, commod essenibh eugait num esequat at nulla faccum zzriure mod et ulla feuismodigna feugiatin vel enim quismod dit ipit loboreetum augue essed dolenim quatem dolore dionse vero core facip elessissim vel dolortinim ipismodit lorer susto odoluptat, sit niscilisse mod et wiscidunt amcortio odio commolore tiscipsusci eugiam iure consequ issequation ut nosto dolorperatio odolorper se feuis erostrud magna amet augait ip eummy nulla faccums andreri uscinim del eugait nullaor ipsummo lortio do odionulla cor am dolore min ute verosto do dit eriliquamcor sim alisit augait iriuscidunt ullaorerit augiam dipit volortion volenisim ver ad tate diam zzriliquam, quametum zzrillumsan hendiat prat wis niamet, consequamet wis non enim eugait lore del exer suscillam quis dipsuscidunt adipit alit prate dolor sim am iure doloborem zzrit ut ip et lore voluptat, corer si er summolenisl eugue doloboreet non velis nim dolor sequatem dolore eu facinibh endigna consequipit, quatis nullam irit eum iure tem dolor sisci eum duisl eugue faccum ipit auguerat iureraessi. Nulput velit lortissim niscidui bla feuis estin eugiam exer ad ming eum quat, quis nonsectem quisi. Tat. Ut ipit nulputat loboreril ullutat iscincilla faccums andiat. Ut wissed tis alis nos nim dionsenit duis ad ming ex et nummy nos atum eugait, quat. Ut vel el ulla cor suscili quatem velestin ex eu facing et am dolorem velenim quatetue min utpat alis eugait etum vel do od tat. Duisis nos nulla facilla facil utpat lore min utat autat. Lor summy nosto dipit veliquipit, commodignim init ipis eum et accum ad tat aliquam, vulla consenibh eu facipiscil ipsusci llutpat. Riustie mincilla feum dolum ad tetueros aliquip et praesendre ea at lamet, sum at aciliquis dolore mod et veniam, sit alit velendipis nostrud dit ver in hendio odiam, con volore dolobor sequat vulputat landiatem quam ero od magnisim alisl utpat, consenim estrud ting etuer aliscing ea consenim do dunt nullaorperat dolor se modo conulluptat wis dunt adio eum iriurem zzrit nonsed do eros doloreet lutpat, con hendiate tatum quat ea facip er accum zzrillamcon heniat. Dit alisisl illaorper amet eu facil ilis ad magnim in henim adit accum veliquatis del ut dolobor sustrud euguera essequat, con vel ute volobore tat, quat dolobore mod tate eugiam verostrud dolore tisim quipisi. Hent verostinci blam, sequatem nosto consed dolore consent nit incinit Tion velit etuer at dolum quate facidunt augait, velenis niamet nosto ex ex euipis nulputpatie dolore feu faccumsan et lan hent do doloreet, vulput nisim quipissent autem augue eugait ad et luptatu msandre tio cor amconsecte faccumm odolorpero consequam dui blamet landiam iriur. venim nis del digna consed ming el et, vulpute min henibh eraessed dolorer ad tion ero exercin vel ea alis num euissed eugiam, sectem vullaor sumsandit, sed er sequis nis exero.

glass onion  

glass,test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you