Page 1

D

. s n a 0 9 2 81 T X - P2 N E R OR GE N E O T N D A VL A AN NT - AFGIFTEK

U DANLIJSKSIENUITGAVE VAN DANSP R O O V E A A ND INE MAG20A14Z- JRG 13 / N 1 - DRIEM MEI /JUN 2014 MA ART A PR / A D N E G DA N S A

HET

GA JE

G OE D , MAD D AME A N SE R DIDA JEAN S EN CTIE NE HUN K ME HELL PASS T TR O! V L U IE D US C A E ST E AAM VENS LHEI SE FO D ZOM LKLORED E DANST E R ST AGE ANS(ERS DA ) ROM NSPUNT FON D E O & J U LI SE N W ERVI A NG


. s an

D

P. 4-5 P. 8 TS N A 0-11 AB 1 . R P B S NNE CE.VIBE A E J SI E AN P. 12 S I.M. D A G P A N L U 4-15 1 . P VERS RS EN H T S N SE EME S CAVEN P. 16-17 V O DAN EOFM ET TRUU T U P. 19 M I N T I E K M A N ST C D DIDA LHEIDE E 0-21 E S 2 T . M S P A E ) D !V L A N S(E R S T O L L P. 22 N A U D HE P E S AN L OR P. 23 5 FOLK RSTAGE D NEN? 2 N E P. 24Z OM N T I E PL A A VAK O & JULIA ING E V P. 3 ROM SENWER P. 9 FON D G IERI P. 13 D G S R O W O U IE RW P. 6-7 VOO UNT IS N KER IJ SP P. 18 7 DAN IN DE K 2 H P. 26COAC EETJES S E SW . 28 P DAN RWEETJ N E O NTEN P. 29 G T E N C M I E E S -32 KORT NS.EVEN NG 0 . 3 S . N P DA MI DA R A O D .V N P. 35 AGE A DANS EDEN D .L AGEN A DANS RS D E AGEN N IN DE P SE DAN et, e tabl e j p o ld en ok lez chrift als a o e n i s az ijd ne s.Mag t huidige t e/magazi n a D b nu nt. l he vanaf indt zowe w.danspu n a k Je ww Je v ter,…! edities op u p m co aande voorg 2

Foto cover: Aira Royalty (Danscentrum Aike Raes) uit Leuven (Dance.Kicks 2013) © Vera Cammaer Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw. Danspunt vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende disciplinaire organisatie voor amateurdans. Eindredactie: Katrien Joris en Maarten Van Winckel Directie: Ton Schipper Redactiemedewerkers: Arne Schögler, Joke Verlinden, Christel Vande Velde, Truus Cavens, Filip Tielens, Saskia Bovijn, Maarten Van Winckel, Ilja De Coster en Lut Firlefyn. Lay-out: www.heartwork.be Druk: Geers Offset – Oostakker Oplage: 14.000ex. VU: Piet Walravens – p.a. Danspunt vzw, Abrahamstraat 13, 9000 Gent Abonnementen: 12 euro voor 4 nummers/jaar Dans.Magazine wordt gratis verspreid onder alle leden van Danspunt vzw. Wil jij ook dit tijdschrift gratis thuis ontvangen, aarzel dan niet en word lid van Danspunt! Of doe iemand een lidmaatschap cadeau. Lidgeld individuele leden: 10 euro per jaar. Lidgeld groepen: 50 euro per jaar. Over te maken op rekeningnummer 001-3517404-66 van Danspunt. Adverteren: alle info op www.danspunt.be/adverteren Meer info: Danspunt, Abrahamstraat 13, 9000 Gent, info@danspunt.be,

www.danspunt.be Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen in de danswereld: www.danspunt.be www.facebook.com/danspunt www.twitter.com/danspunt


Everybody ‘Appy’? door Ton Schipper

Danspunt bestaat dit jaar 12 jaar en voor het eerst haalde onze organisatie de kaap van 37.500 geregistreerde leden. Stuk voor stuk enthousiaste “lotgenoten” die zich een belangrijk deel van hun vrije tijd gepassioneerd uitleven in dansplezier en danscreaties. De ene doet het individueel, de andere georganiseerd in een dansgroep, dansgezelschap, of dansschool. En ongeacht het genre, hedendaagse dans, folklore, jazzdans, hiphop, breakdance of latin, … het is samen met hun docenten, begeleiders of verantwoordelijken in de vereniging, dat al dit talent de ruime en zeer diverse doelgroep vormt voor wie Danspunt haar activiteiten en cursussen ontplooit, met als belangrijkste missie: de ondersteuning en de artistieke ontwikkeling van amateurdans in ons land. Om jou en zo veel mogelijk andere dansliefhebbers en amateurdansers te bereiken, communiceren we quasi dagelijks via een veelheid aan kanalen, elk met hun specifieke karakteristieken. Dankzij jouw nieuwe Danspunt-app ligt alles over amateurdans en dans in Vlaanderen onmiddellijk binnen handbereik; bij wijze van spreken in je handtas of je broekzak, ….

We doen dat onder andere met dit Dans.Magazine, dat met een oplage van 15.000 exemplaren om de drie maanden boordevol dansweetjes bij je in de bus valt of bij je dansvereniging wordt afgeleverd. Dit blad is overigens ook digitaal te lezen. In 2013 werd het zelfs tot 35.000 keer online bekeken.

En of het nu gaat om de verse dansberichten die je kan lezen en ‘liken’ via Facebook of Twitter, of om ditzelfde Dans. Magazine dat je nog wil nalezen, of om uitgebreide informatie die je zoekt op onze website over de workshops, cursussen en de dansdocentenopleiding, het kan allemaal met een duizendste gemak. Ook het consulteren van de dansagenda, wanneer je op zoek bent naar een dansvoorstelling of een dansactiviteit bij jou in de buurt.

Uiteraard is er daarnaast ook onze website www.danspunt.be waarin je van oudsher alle mogelijke nuttige en belangrijke informatie vindt, zowel voor jou als voor je dansgezelschap. En we mogen natuurlijk ook niet de digitale mailings vergeten en onze dagelijkse aanwezigheid op Facebook en Twitter. Het kan niet op!

We wensen je nog heel veel en zelfs nog méér dansplezier. Door deze veelheid aan kanalen, die elk op hun eigen manier informatie of interactie over amateurdans verschaffen, groeide bij ons ook het besef dat het dankzij de digitale vooruitgang ook mogelijk moet zijn om al die communicatie in één keer aan te bieden, op één enkele plek.

Word ook “’Appy” en download de Danspunt-app GRATIS via de App Store (voor iPhone en iPad) en Google Play (voor Android smartphones en tablets).

Nu smartphones en tablets steeds meer ingeburgerd raken en haast niet meer weg te denken zijn in het lijstje van niet-te-missen dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen, ligt de oplossing voor de hand: dansnieuws met één enkele druk op de toets.

3


Het ga je goed, Madame Jeanne

©Dis Van Cauwenbergh

door Arne Schögler (met dank aan Rina Barbier)

Op 2 januari 2014 vernam de danswereld het schokkende nieuws dat danslegende Jeanne Brabants die dag, op 93-jarige leeftijd, overleden was. Jeanne Brabants, een fenomeen binnen de danswereld, richtte niet alleen de enige volwaardige klassieke dansopleiding in Vlaanderen op, maar zette zich ook in voor jong choreografisch talent. Ze heeft België de prachtige kans gegeven om zich op het vlak van dans te ontplooien. Redenen genoeg dus om haar hier nog eventjes in de bloemetjes te zetten en een korte schets te maken van haar merkwaardige leven.

4

“EEN PROFESSIONELE DANSSCHOOL, MADAME JEANNE?” Jeanne Brabants, geboren in Antwerpen op 25 januari 1920, genoot een moderne dansopleiding bij onder andere Kurt Jooss en Lea Daan maar merkte al snel dat ze ook een basis klassiek ballet nodig had. Ze volgde ook cursussen rond danspedagogie in Parijs, Londen, Moskou, Kopenhagen en Leningrad. Op haar vijftiende nam ze de leiding van de dansgroep van de door haar vader geleide Koninklijke Antwerpse turnkring. Vier jaar later richtte ze haar eigen


‘Dansensemble Brabants’ op, waarin ze samen met haar zussen Jos en Annie danste en in 1941 stichtte ze samen met haar vader Brabants de Brabants Balletschool. In 1951 nam ze het initiatief om in samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Opera en met de steun van burgemeester Lode Craeybeckx de ‘Balletschool van de Koninklijke Vlaamse Opera’ op te richten. Het eerste jaar bestond die opleiding uitsluitend uit avondonderwijs, maar vanaf 1952 werd er ook een dagschool opgericht voor kinderen vanaf 14 jaar. Het eerste optreden van de school was ‘Intrede van de Maagd van Antwerpen’ en werd opgevoerd op het Bal van de burgemeester in 1953. Jeanne Brabants breidde de school de daaropvolgende jaren uit, ze nam nieuwe leerkrachten aan, onder wie haar zus Jos Brabants, en liet de balletschool televisieoptredens doen in het programma ‘Ballet voor Debutanten’. Tien jaar na de oprichting werd de school, dankzij de steun van schepen voor Onderwijs Mathilde Schroyens onafhankelijk van de Koninklijke Vlaamse Opera en een deel van het stedelijk onderwijs. De school werd omgedoopt tot het ‘Stedelijk Instituut voor Ballet’ en stond nog steeds onder leiding van Jeanne Brabants. Jeanne verzorgde toen de balletlessen voor de oudste leerlingen. In 1970 werd Jeanne Brabants directeur van het autonome dansgezelschap ‘Ballet van Vlaanderen’ en gaf ze de leiding van de balletschool aan haar zus Jos door, derde zus Annie Brabants leidde de Stedelijke leergangen voor Ballet, de opleiding voor amateurdansers.

“WAT EEN CHOREOGRAFIE, MADAME JEANNE!” Zowel voor het ‘Dansensemble Brabants’ als voor de balletschool en het ‘Ballet van Vlaanderen’ creëerde Jeanne Brabants tal van choreografieën. Zo heeft ze meer dan tweehonderd choreografieën op haar palmares staan. In haar werken verlangde ze steeds meer van de dansers: ze moesten niet enkel de juiste passen dansen maar moesten zich ook emotioneel inleven in het stuk. Brabants varieerde in de thema’s van haar choreografieën. Zo gaf ze leven aan het ludieke ‘Grand Hotel’, waarin verschillende gasten in een hotel werden voorgesteld, elk met zijn eigen karaktertrekken die overduidelijk uitvergroot werden, maar maakte ze anderzijds ook het intieme ‘Dialoog’, waarin twee dansers een integer duet dansten. Daarnaast varieerde ze ook in stijl, zo maakte ze zowel puur klassieke balletten als moderne choreografieën, en alles wat je daartussen maar kan bedenken. Op latere leeftijd richtte Jeanne

Brabants ‘Danza Antiqua’ op, een dansgezelschap, met voornamelijk professionele dansers “op rust”, dat historische dansen nieuw leven inblies. Ook hier verzorgde Jeanne de choreografieën, overgenomen uit oude dansschriften en gemoderniseerd.

“JIJ OP PENSIOEN, MADAME JEANNE?” Hoewel Jeanne Brabants het choreograferen op een bepaald moment achter zich liet, bleef ze actief in de danswereld. Ze zette zich in voor de dansvereniging ‘Jeugd en Dans’ die zij opgericht had ter verbetering van het dansonderwijs, ze jureerde in nationale en internationale wedstrijden en bleef nog steeds actief binnen de Koninklijke Balletschool. Zo vierde ze haar negentigste verjaardag in de balletschool, waar de leerlingen een choreografie voor haar brachten en ging ze nog naar alle voorstellingen en eindexamens van de school kijken. Haar drieënnegentigste verjaardag vierde ze dan weer in het Koninklijk Ballet Vlaanderen, waar ze die dag de repetities bijwoonde. Veel dansers van het Ballet waren geen danser geworden zonder de Koninklijke Balletschool en hadden geen job gehad zonder het Ballet, ook zij voelden zich dus zeer verbonden met Jeanne. Jeanne Brabants kon, hoewel bewegen de laatste jaren steeds moeizamer werd, niet stil blijven zitten. Haar motto was dan ook: Hoe stijver je wordt, hoe dichter je bij de dood komt. Ze vond het echter nog veel te vroeg om te sterven en deed nog elke ochtend haar yoga-oefeningen. Desondanks werd ze tijdens haar laatste levensjaar regelmatig opgenomen in het ziekenhuis en voelde ze dat ze ouder werd en dat bewegen steeds moeilijker werd. Even voor haar vierennegentigste verjaardag liet ze dan ook het leven. Op 10 januari 2014 was er een grote herdenkingsplechtigheid in de Bourlaschouwburg te Antwerpen. Het podium: de enige juiste plaats om afscheid van deze legende te nemen.

“HET GA JE GOED, MADAME JEANNE!” Iedereen die ooit met Jeanne Brabants heeft samengewerkt noemt haar niet met voor- en achternaam maar zegt steevast ‘Madame Jeanne’. Het toont aan hoe ze met haar dansers omging. Zo vertelde ze in het Canvasprogramma ‘Week van de liefde’ (2005) aan Wim Opbrouck dat een choreograaf zijn dansers doodgraag moet zien om een choreografie voor hen te maken. Madame Jeanne was een inspiratie voor vele dansers en we kunnen enkel maar hopen dat ze dat blijft voor een nieuwe generatie.

5

DAG MADAME JEANNE, Misschien moet jij na het Danshuis nog één instituut oprichten. Een Danshemel. Zo één zonder goden maar met een overvloed aan muziek. Met dikke Rubenswolken in de vorm van een amfitheater, waar al die dansers hun pijnlijke voeten eindelijk in de watten kunnen leggen. In het midden blijft er een podium. Er is plaats om te rusten maar er zal toch elke dag nog een beetje gewerkt moeten worden… In het weekend zijn er voorstellingen en komen schilders, schrijvers, dichters en componisten op de thee. Rijstpap met gouden lepeltjes zal er zijn, maar met mate. Het wordt een hele plezante dansende hemel. Het ga je goed! Citaat doodsprentje Jeanne Brabants

“EN WAT NU, MADAME JEANNE?”

*De laatste wens van Jeanne Brabants was het maken van een Danshuis waar informatie omtrent dans verzameld wordt en openbaar gemaakt kan worden, net zoals het Letterhuis dat voor de literatuur doet. Er zijn nog geen concrete plannen voor het Danshuis, maar Antwerps schepen van Cultuur Philip Heylen bekijkt hoe die laatste wens gerealiseerd kan worden. *Voor de herdenkingsplechtigheid van Jeanne Brabants studeerden twee dansers van het Koninklijk Ballet Vlaanderen een deel van Brabants’ ballet “Dialoog” in. Assis Carreiro, Artistiek Directeur van het KBV, vertelde ook dat dit ballet in 2015 volledig door het Ballet op de planken gebracht zal worden. Een eerste stap om het werk van Jeanne Brabants een nieuw leven te geven.


Dansweetjes

NIEUW BOEK: ‘BRABANTSE DANSTRADITIES’ VAN HUBERT BOONE

Met Brabantse danstradities vol. Brabantse danstradities I levert Hubert Boone een vol. 1 eerste deel van een veelbeloHubert Boone vende reeks af. Onderzoeker en muzikant Hubert Boone werkt al geruime tijd rond de dans- en muziekpraktijk zoals die vanaf de 19de eeuw tot midden 20ste eeuw plaatsvond in de openbare en de besloten ruimte. Een nieuw resultaat van dit onderzoek is Mmv. het Vlaams Dansarchief IVV de publicatie van een cd en boek rond enkele traditionele Euprint ed. danstypes in Brabant. Zowel behoorlijk eenvoudige dansen (o.a. Jan Smid en De Wandeling), als meer ingewikkelde dansen (o.a. Molendansen en Bezemdansen) komen aan bod, met telkens een korte historische inleiding, een dansbeschrijving en partituren. Samen met het boek werd ook een dubbel-cd uitgebracht met 36 melodieën uitgevoerd door vier verschillende ensembles. Met de publicatie van de bundel en de toegevoegde dubbel-cd kan eindelijk begonnen worden met de ontsluiting van dit uiterst interessant cultureel erfgoed. Hubert Boone

BALLERINO NAAR FINALE IN NEW YORK

Euprint ed.

Brabantse danstradities vol. 1

Eind vorig jaar werd de semi-finale voor Europa van Youth America Grand Prix georganiseerd in Brussel. Het is de grootste internationale balletwedstrijd en Larissa Vasiliev, de artistieke directrice van YAGP, omschreef de wedstrijd als iets tussen de Oscars en de Olympische Spelen, voor enorm getalenteerde balletstudenten. Dit jaar namen 431 dansers uit 20 landen deel. Ballerino uit Lembeek, onze Ambassadeur Klassieke dans van Vlaanderen, danste er niet onopgemerkt! De wedstrijd bestaat uit 4 categorieën: pre-competitive (9-10-11 jaar), junior (12-13-14 jaar) senior (15-16-17-18-19 jaar) en de groepen (ensembles). ©Maarten Marchau

2013/6045/036

BOONE, H., Brabantse danstradities vol. I, Heverlee, Euprint Editions, 109p. – ISBN: 978-90-74253-28-4 (info@eurpint.be) Dubbel-cd: Limbrant, A râse dè Têre, Crooniek, de Fijnbesnaarden, Brabantse danstradities (ETNA 7208, cat.nr. 5411499 72082, www.pmp.be)

Sebia Plantefève-Castryck, 11 jaar (en zus van So you think you can dance winnares 2011 Nina Plantefève) kreeg de hoogste score voor zowel klassiek ballet als contemporary in de categorie pre-competitive, ofwel de ‘Hope Award’. Dit maakt van Sebia de winnares van Europa onder de 12 jaar! Jolien Van Opstal, 17 jaar, stond zowel voor klassiek als voor contemporary in de top 12 en won de derde prijs in contemporary. Ze won een beurs voor een volledig schooljaar balletopleiding in Lissabon, Portugal en een dansstage in Munchen en Monaco. 5 Dansscholen en compagnies (oa. Amsterdam junior balletcompagnie, Houston en American Ballet Theatre) boden haar aan om bij hen te komen dansen volgend schooljaar. Ballerino nam daarnaast ook met de dansschool deel in groep en eindigde in de top 12 van wel 50 groepen. Met de choreografie ‘Aboriginals’ werden ze uitgenodigd voor de grote finale van 3 tot en met 10 april in New York. De dansers en choreografe kregen veel lof voor hun techniek en originaliteit.

NIEUWE CD: ‘DANCING WITH PIANOFORTE SOUNDS FROM “PLIÉ” TO “GRAND JETÉ” (PART 1) VAN ANTOINE TRONQUO Deze gloednieuwe cd voorziet in oefenmateriaal met klavierbegeleiding bruikbaar in de lessen klassieke dans. Dit voor het aanleren van diverse posities en houdingen, zowel voor de techniek aan de ‘barre’ als ‘au milieu’. De muziek werd zorgvuldig gekozen en is duidelijk herkenbaar qua tonaliteitsopbouw, ritmiek, karakter, vorm- en maatstructuur. (bv. 8, 8+8, 8...) Bepaalde stukken lenen er zich toe om meer dan één positie of danspas aan te leren. Elk werkje wordt voorafgegaan door een korte passende ‘préparation’. Het repertorium is niet alleen nuttig voor het louter aanleren van de technische beginselen van de dans, maar kan ook praktisch aangewend worden bij bv. examenoefeningen, balletvoorstellingen,....

In ons volgende Dans.Magazine brengen we verslag uit van hun ervaringen in New-York. Meer info: www.ballerino.be

OPROEP

Zin om te dansen in een project onder leiding van een professionele choreograaf? Goesting om eigenzinnige choreografieën te bekijken? Inspiratie voor een solo of duet op een Gents plekje? Houd de website van Danspunt in de gaten voor meer informatie over een dansfestival in Gent in het weekend van 18-19 oktober 2014!

“Dancing with pianoforte sounds (part 1)” van Antoine Tronquo wordt uitgegeven en is vanaf nu verkrijgbaar bij “Euprint” in Heverlee (info@eurpint.be).

6


JARIGEN

de Vlaamse Volksdans. Dat was het begin van een mooie reeks suites die Gonda de afgelopen jaren creëerde. Zij wist als geen ander met frisse ideeën de dansen aan mekaar te rijgen tot een mooi verhaal. De medewerkers en het bestuur van Danspunt willen langs deze weg hun medeleven betuigen en wensen de familie en vrienden van Gonda veel sterkte toe!

Het Instituut voor Vlaamse Volkskunst (IVV) viert dit jaar haar 50-jarig bestaan met een reizende expositie. De tentoonstelling geeft een chronologisch overzicht van de mijlpalen in de Vlaamse volkskunst. Meer informatie over de tentoonstelling: www.instituutvlaamsevolkskunst.be Danswijzer (Mariakerke bij Gent) klinkt op 20 en 21 april op haar 30-jarig bestaan tijdens een wervelende show in het Capitole in Gent. Dansschool Pivolté (Brasschaat) mag in 2014 al 20 kaarsjes uitblazen en zij steken hun jaarlijkse show op 21 april in een feestelijk jasje. Lut Vermeulen viert met Tapdance Promotion 30 jaar tapdans in Gent. Op 17 en 18 mei zullen ze het publiek in Theater Scala in Gent verrassen met een spetterende show en een resem ‘special guests’ uit binnen- en buitenland.

AANVULLING

In ons vorige Dans.Magazine bezorgden we jullie een overzicht van het dansonderwijs in Vlaanderen en Brussel in het artikel “Dansopleidingen van lagere school… tot postgraduaat”. Hierbij nog enkele aanvullingen: KA Sportschool Tessenderlo - Campus Russelberg: vanaf de 1ste graad op ASO-niveau en TSO-niveau kan je kiezen voor een optie dans. Meer info: www.russelberg.be (-> Sportschool) KTA Brugge: vanaf het tweede jaar kunnen de leerlingen kiezen voor een specialisatie dans. Meer info: www.ktabrugge.be/sport-specialisaties Sportschool Meulebeke: vanaf de tweede graad kan je kiezen voor een optie dans in je lessenpakket. Meer info: www.sportschool-meulebeke.be MA Dendermonde: in het eerste jaar in de eerste graad kan je kiezen voor de studierichting ‘dans’. Meer info: www.m-a-d.be

Nog een verjaardag te vieren? Laat het ons weten via communicatie@danspunt.be

AFSCHEID

Op 6 januari 2014 heeft de folklorewereld onverwacht afscheid moeten nemen van Gonda Fevez. Zij was al geruime tijd voorzitster en dansleider van VVKG ‘De Kegelaar’. Gonda was gepassioneerd en gefascineerd door de volksdans in het algemeen en de Vlaamse dans en folklore in het bijzonder. In 2006 behaalde ze met De Kegelaar de titel Ambassadeur van

Mocht je zelf nog een andere dansopleiding kennen? Laat het ons weten via communicatie@danspunt.be

Als u zorgt voor het verbeteren van uw persoonlijk record... ...dan zorgt arena voor de rest. Sinds jaar en dag is arena vooraanstaand verzekeringspartner van talloze sportfederaties. Zo kan u gerust zijn dat u zelfs bij het beoefenen van uw favoriete sport kan rekenen op de steun van een deskundig team op die momenten dat het minder goed gaat. Voor meer inlichtingen en advies surf naar www.arena-nv.be.

7


Danscentrum Pirouette

krijgt titel ‘Ambassadeur Moderne Dans’ uit handen van minister Joke Schauvliege door Katrien Joris Zaterdag 22 februari 2014 vond in een uitverkocht cultuurcentrum De Herbakker de zevende editie van Dance.Vibes plaats, de wedstrijd in moderne dans voor amateurdansgroepen uit Vlaanderen en Brussel. Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege, mocht de titel ‘Ambassadeur moderne dans in Vlaanderen’ uitreiken aan Danscentrum Pirouette uit Alsemberg. Met de titel geeft Danspunt, de organisatie voor amateurdans in Vlaanderen en Brussel, een kwaliteitslabel aan dansgezelschappen in Vlaanderen. De jury bestond uit Claire Paniez (voorzitster), Christophe Degelin, Marjorie Keymis, Peter Kongs en Sylvie Van Hulle.

Acht gezelschappen hadden zich sinds de preselectie klaargestoomd om een prachtig resultaat neer te zetten op het podium van cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo en dat deden ze! Choreoteam Dans- & Turnclub Immer Vooruit uit Gent mocht de spits afbijten met ‘Garde-Robe’ van choreografe Sarah Stroobants. Ze brachten al dansend het vrouwelijk zoekproces naar dat ene perfecte kleedje weer. Lise Alexander maakte, geïnspireerd door andere kunstvormen, de meeslepende en technisch sterke voorstelling ‘Dance is art…’ voor Danscentrum Pirouette (Alsemberg). De dansers van Dansgroep Hilde Goyens uit Leuven brachten met de choreografie ‘The moment I said it’ (Hilde Goyens) een dans vol emoties. JesCom (DanceAction, Leuven) verbeeldde met ‘Phoenix’ van Jesse Grossen op een krachtige manier de gelijknamige mythologische vogel in haar zoektocht naar het eeuwige leven. De Oostendse EDC Modern Cie (Elevation DanceCademy) baseerde zich met ‘Love Child’ (Gwen Hamerlijnck & Eefje Devulder) op Delphine Boël en haar roep tot erkenning met kunst (of moeten we zeggen dans) als ideale uitlaatklep. Danscompagnie Modaté uit Leuven stelde ‘Broken’ van Sanne Dillen voor, een dansvoorstelling vol drama en met als klap op de vuurpijl ook live muziek. Dansschool S-pression uit het Meetjesland danste een thuismatch. Met ‘Do You Remember?’ (Sara Mussche) brachten de dansers weer een verfrissende show met mooie lichteffecten. Het rijtje werd afgesloten door SaKo Compagnie (Gent) met ‘Headlock’ van Lizzy De Lobel. Met een koptelefoon op het hoofd of in de hand dansten de meisjes een ritmisch sterke voorstelling.

De nieuwe ambassadeur wint 750 euro, te besteden aan dansgerelateerde uitgaven. De groep zal bovendien door Danspunt uitgenodigd worden om deel te nemen aan binnenen buitenlandse optredens en festivals, waar ze Vlaanderen op een kwalitatieve wijze mogen vertegenwoordigen. Danspunt is bijzonder trots en wenst langs deze weg dan ook alle dansers, choreografen en sympathisanten te feliciteren voor alweer een geslaagd evenement en een mooie promotiecampagne voor de amateurdans in Vlaanderen! Dance.Vibes is een initiatief van Danspunt in samenwerking met dansschool S-pression.

Het talrijk opgekomen publiek genoot duidelijk van de kwaliteit van de optredens en het aanstekelijke enthousiasme van de dansers. Terwijl de jury zich terugtrok om een oordeel te vellen, was er als kers op de taart nog een gastoptreden van de uittredende ambassadeur 2013 ‘Het DansAteljee’ uit Kontich.

©Maarten Marchau

Niemand minder dan Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege, mocht de avond afsluiten en de winnaar bekend maken. Ze loofde de groepen voor het artistieke niveau van de avond: “Dans is zoveel meer dan louter technische uitvoering: dans is onmogelijk zonder creatie, expressie en inleving.” Ze was dan ook maar wat blij dat ze twee groepen in de bloemetjes mocht zetten. Dansschool S-pression (Meetjesland) kreeg van de jury een eervolle vermelding voor creativiteit, maar het was Danscentrum Pirouette uit Alsemberg die de ambassadeurstitel in ontvangst mocht nemen voor de magische choreografie ‘Dance is art…’ van Lise Alexander.

8


Danspunt is nieuwsgierig… Nieuwsgierig als we zijn, vragen we iedere keer een figuur uit de danswereld naar zijn/haar danservaringen. Afgelopen maanden werd het team van Danspunt versterkt met twee nieuwe medewerkers: Maarten Van Winckel (polyvalent medewerker) is ons manusje van alles. Hij springt bij op verschillende departementen, gaande van administratie en vorming tot communicatie. Misschien heb je hem ook al op onze wedstrijden ontmoet als nieuwe presentator van dienst. Saskia Bovijn (medewerker beleid en vernieuwende projecten) denkt samen met Danspunt aan de toekomst en tekent hierbij nieuwe lijnen en projecten uit. Ze gaat actief op zoek naar het aanboren van nieuwe doelgroepen en zorgt voor een frisse wind binnen de organisatie. Benieuwd naar hun danservaringen, legden we hen onze standaardvraagjes voor. Wat is je favoriete dansgenre?

©Erwin Verstappe

Maarten: “Ik geniet het meest van een hedendaagse choreografie die gedanst wordt door klassiek geschoolde dansers. Maar eigenlijk staat bij mij choreografie op de eerste plaats. Van een goede choreografie in om het even welk genre kan ik met volle teugen genieten.” Saskia: “Hedendaagse dans.” Wat was de laatste professionele dansvoorstelling/optreden die je hebt gezien?

Wie is je favoriete choreograaf/danser aller tijden?

Maarten: “Dat was Booty Looting van Ultima Vez, het gezelschap van Wim Vandekeybus, in de KVS in Brussel. Een zeer lichamelijke, explosieve choreografie waarbij de dansers meer performers waren. Ze waren zowel danser als acteur, muzikant en fotograaf.”

Maarten: “Favoriete man is Maurice Béjart met in het bijzonder zijn ‘Bolero’. Ik heb het geluk gehad zelf te mogen meedoen in dit stuk en wat je voelt op scène tijdens deze choreografie valt niet te beschrijven. Favoriete vrouw is Pina Bausch. Haar stukken worden nooit oud en wat ze met ‘Le sacre du printemps’ gedaan heeft is adembenemend mooi.”

Saskia: “’What the body does not remember’ van Wim Vandekeybus. Het is één van de eerste dansvoorstellingen die ik heb gezien en ik was benieuwd of de voorstelling 25 jaar later nog steeds evenveel impact op me zou hebben. Destijds was ik compleet omver geblazen door de kracht en de energie op scène. Het was fijn vast te stellen dat de voorstelling na al die jaren nog steeds overeind staat en nog niet aan kracht heeft ingeboet.”

Saskia: “Pina Baush blijft de grande dame van hedendaagse dans. Een minder bekende choreograaf in Vlaanderen die heel straffe voorstellingen maakt is Alexander Baervoets. Zijn bewegingen zijn heel puur en beheerst. ‘Lalala Human Steps’ heeft me destijds helemaal overrompeld. Ook Emio Greco en Benoit Lachambre vond ik fijne ontdekkingen.” Wat is je favoriete dansnummer of -muziek?

Wat was de laatste amateurdansvoorstelling die je hebt gezien?

Maarten: “Mijn muziekvoorkeuren gaan zeer breed. Ik hou ontzettend veel van filmmuziek en klassiek, maar evengoed van indierock, dance en hiphop. Elke maand heb ik wel een nummer of muziekstuk dat ik plat draai. Voorbije maand was dat de ‘Canto Ostinato’ van Simeon Ten Holt.”

Maarten: “Dat moet Dance.Vibes geweest zijn. Het totaaloverzicht heb ik een beetje gemist omdat ik vanuit de coulissen keek maar daar zie je wel nog beter het zweet alle kanten opvliegen en zie je hoe gemotiveerd alle dansers zijn zelfs al staan ze niet op het podium. Op de wedstrijden van Danspunt verbaas ik me elke keer weer wat voor een hoog niveau sommige groepen halen.”

Saskia: “Ik ben zelf geen danser. Ik zoek eerder de stilte op in mijn vrije tijd. In gestolen uurtjes beoefen ik yoga of trek ik de natuur in. Twee zaken waarbij dans en muziek niet meteen aanwezig zijn.”

Saskia: “De Lindy Hop interventies op de Dans.Bubbels, de nieuwjaarsreceptie van Danspunt.”

9


Dansers over hun door Joke Verlinden met dank aan: An, Frans, Margot, Dries en Johanna, Retina Dance Company en Dansschool Ekkart.

‘Danspunt is nieuwsgierig’ en ‘Coach in de kijker’ zijn vaste rubrieken in dit magazine. In deze editie laten we jou ook graag kennismaken met enkele dansers die elk op hun manier een grote voorliefde hebben voor dans. We vroegen ons af waar die passie vandaan komt en wat het zoal met hen doet. Wat drijft hen en ... wat maakt dansen voor hen zo bijzonder? MARGOT (16), DRIES (17) EN JOHANNA (17) DANSEN SAMEN BIJ RETINA JONGEREN

©Joke Verlinden

digd, omdat ze dacht dat ik het in mij had. Als baby bewoog ik al ritmisch door mijn knietjes en toen ik groter werd danste ik, maar niemand mocht dat zien. Vroeger leefde immers de idee dat jongens niet mogen dansen. Aangezien mijn mama dansclub Tokati (Lier) leidt, was het heel gemakkelijk om eens een proefles bij te wonen en te horen of ik al dan niet potentieel had. Vanaf het moment dat ik zelf accepteerde dat ik dansen leuk vond en het ook goed kon, ben ik het blijven doen. Ik ben mijn mama nog steeds heel dankbaar dat ze mij zo heeft aangemoedigd, anders had ik hier nu niet gestaan! In mijn vriendengroep werd het veel makkelijker geaccepteerd dan ik had gedacht. Na verloop van tijd kwamen er bovendien meer jongens bij onze dansgroep.

Hoe zijn jullie met dansen gestart? J: Toen ik 6 jaar was, schreef mijn mama mij in bij de academie in Zaventem. Ik had daar dansers aan het werk gezien uit de hogere graden en wou ook heel graag beginnen dansen. M: Toen ik klein was bewoog en danste ik al veel. Ik startte met turnen en academie, maar dans ben ik steeds blijven doen. Mijn ouders moedigden mij hierbij aan en ik deed het zelf ook heel graag. Op het einde van de lagere school werd het wat moeilijker, omdat mijn vriendinnetjes er toen mee stopten, maar ik bleef doorgaan. Daarenboven maakte ik ook een klik: ik danste niet meer enkel voor het plezier, maar begon mij ook meer te focussen om nog beter te leren dansen. D: Ik wou vroeger eigenlijk helemaal niet dansen. Mijn mama heeft mij aangemoe-

Welke dansstijl(en) beoefen je en hoe vaak? D: Voornamelijk hedendaags en vanaf dit jaar ook hiphop. Meestal dans ik 9 uur per week, maar dat kan ook 14 uur worden als er een optreden voor de deur staat. M: Ik heb 9 of 10 jaar klassiek ballet gedaan, maar stopte daar dit jaar mee om me meer te focussen op hedendaagse dans. Toch is klassiek ballet ook belangrijk als basis en ik denk er dan ook aan om het volgend jaar weer op te nemen. Ik geef zelf 2 uur per week hiphoples aan kinderen en daarnaast dans ik zelf nog 4 uur per week hedendaags. J: In de academie volg ik ballet en hedendaagse dans en in het weekend volg ik de Retinalessen. Per week volg ik dus een 8-tal uur dansles. Wat maakt dat dans zo’n grote plaats inneemt in je leven? Je kon ook kiezen voor tennis of turnen? D: Ik doe het gewoon supergraag! Als ik klaar ben met mijn huiswerk, ben ik echt blij dat ik me kan bezighouden met mijn passie. Ik ben ook aan het groeien als danser en kan meedoen aan verschillende projecten en wedstrijden, zoals een optreden met Retina. Dat motiveert mij nog extra. Ik dans nu op een hoger niveau

10

en wil het steeds beter doen. Dansen is mijn passie! Ik ben er goed in, het geeft me de vrijheid om te doen wat ik wil doen en ik kan er mijn gevoelens in kwijt. Dat is heel belangrijk voor mij. Ik ben iemand die nogal blokkeert - onbewust eigenlijk - en bij het dansen komt dat allemaal los. Als ik aan het dansen ben, zie je me helemaal opfleuren. J: In dans heb je de mogelijkheid om te evolueren. In het begin is het niet makkelijk, maar het gaat steeds vlotter en soms heb je een gevoel van ‘wow ja’! Ik vind dat je je bij sommige stukken als danser op een bepaald moment echt vrij kan voelen. Als je dan danst, denk je niet meer na over de pasjes of wat je aan het doen bent, maar ben je gefocust op jezelf en wat je aan het publiek kan overbrengen. Ik vind het ook altijd tof om naar een project toe te werken en op een podium te staan. Dat vind ik echt speciaal: het publiek kijkt naar je en je geeft hen iets terug, je neemt hen mee in de dans. M: Het leuke aan dans is dat er zoveel variatie in zit, elke stijl is anders, elke leerkracht is anders, elke muziek is anders, ... en je kan er inderdaad je gevoelens in verwerken. Je moet mij echt geen andere sport geven, want ik ga altijd weer willen dansen. Sommige vriendinnen vragen me om samen met hen iets anders te gaan uitproberen. Ik zou dat dan wel kunnen proberen, maar ik dans al zo lang en doe het zo graag! Het naar een project toewerken vind ik ook heel leuk: op het podium staan, laten zien wat je kan en een doel bereiken. Wat is voor jou hét dansevenement van dit jaar? M: Ik kijk heel erg uit naar onze Retinavoorstelling op het einde van het jaar. We gaan met de jeugdcompagnie ook misschien naar Nottingham en dat zie ik natuurlijk helemaal zitten. D: We krijgen misschien de kans om 4 dagen naar Engeland te gaan om te oefenen, te dansen, ... en het is zowat een droom van mij om in het buitenland te dansen. Dat zou wel heel speciaal zijn. Daarnaast focus ik me ook heel erg op het


grote passie

Heb je er ooit aan gedacht om een professionele dansopleiding te volgen? D: Ja. Toen ik in het 6de leerjaar zat, maakte ik deel uit van 2 selectiegroepen. Ik danste toen al heel graag en het liep echt goed. Daarom overwoog ik om auditie te doen voor een dansopleiding. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan, omdat ik twijfelde of er wel voldoende werk zou zijn in de danswereld. Het leven als danser is ook niet heel lang - tot de leeftijd van 40 jaar kan je misschien professioneel dansen bij een compagnie, maar daarna is toch eerder een uitzondering. Die onzekere toekomst vond ik een doorslaggevende factor. Ik wist ook al vrij jong wat ik dan later wel wilde doen (orthomoleculaire geneeskunde) en daar heb ik me dan ook op toegespitst. Daarnaast wilde ik ook wel blijven evolueren in het dansen. J: Ja. Volgend jaar zou ik graag naar een dansschool gaan om daar een professionele opleiding te volgen. Ik volg nu ASO en ga dit jaar een aantal audities doen. Hopelijk raak ik erdoor! M: Nu denk ik er wel aan, omdat ik bij Retina dans. Eigenlijk is het altijd een hobby geweest, maar toen ik meer in contact kwam met professionele dansers (door een workshop met Sabin Ceulemans en deelname aan Retina’s Layers of Skin) begon die droom om professioneel te dansen wel sterker te worden. Ik twijfel wel, omdat ik niet weet of ik het kan. Ik zit nu in het 5de jaar TSO, dus moet gelukkig nog niet onmiddellijk kiezen (lacht). Sinds ik bij Retina dans, ben ik al sterk gegroeid. Je komt in contact met mensen die meer dansen en je leert daar heel veel van. Het spoort je aan om je eigen mogelijkheden verder te ontdekken en te ontplooien.

AN (64) EN FRANS (68) ZIJN AL JAREN EEN (DANS)PAAR

©Sven Bruggeman

optreden van de dansclub waar ik al jaren in zit. Het is de eerste keer dat ik met alle groepen zal meedansen en er is ook een extra optreden ter ere van iemand uit onze groep die onlangs omgekomen is bij een verkeersongeval. Dat stuk heeft veel emotionele waarde en dat wil ik graag dansen en brengen. J: Misschien wel het volgen van een zomerstage. Vorig jaar nam ik deel aan een stage bij compagnie Gotra in Nederland, waar ik les kreeg van dansers uit de compagnie (o.a. repertoire). Het buitenlandse aspect heeft natuurlijk ook iets speciaals.

Hoe zijn jullie beginnen dansen? F: Begin jaren ‘70 zijn we gestart met dansen en later ook wedstrijddansen. Op een bepaald moment zijn we echter 25 jaar lang gestopt, omdat we 4 kinderen hadden, ook verhuisd zijn en paarden begonnen te fokken. A: Zeven jaar geleden zijn we terug beginnen dansen bij Dansschool Ekkart. Vroeger mocht je ook roken in danszalen en we vonden dat toch niet zo gezond. Nu is het veel gezonder: je kan vrij ademen als je danst! F: Toen ik naar het leger ging raadde ik An aan om dansles te volgen. Ik volgde zelf al wat dansles en zag het wel zitten dat we na het leger samen zouden kunnen dansen. Eigenlijk is het bij mij begonnen. A: Ja, hij is ook de hevigste (lacht)! F: Met de klas van het laatste middelbaar volgden we ooit een danscursus in Antwerpen en zo heb ik de smaak te pakken gekregen. Hoe vaak dansen jullie nu? A: We dansen drie of meer avonden per week ballroom (quickstep, tango, slow fox en Weense wals) en latin (chacha, rumba, samba en jive), wat neerkomt op 6 tot 8 uur dans per week - zowel les volgen als oefenen op dansavonden. We gaan ook bijna uitsluitend op dansvakantie en gaan elk jaar in juni naar het Riviera International Dance Festival in Engeland. F: Dat festival heeft veel te bieden. Er is vanalles te doen - vooral op vlak van ballroom. A: We nemen daar dan lessen, volgen workshops en kijken naar demonstraties. Ook hier in België nemen we regelmatig deel aan workshops. Wat maakt dansen zo aantrekkelijk voor jullie? A: Bij mij is vooral het bewegen op muziek, dat vind ik zalig. De turnles vroeger was echt niet mijn ding, maar als we ritmisch konden bewegen op muziek dan was ik gelukkig.

11

F: In ballroom is het zalig dat je het bewegen op muziek samen kan doen. Hoe beter je het kan, hoe zaliger het wordt! Je hebt nauw contact en dat is toch heel belangrijk. We zouden het niet doen als we zouden moeten dansen met andere partners (lacht). A: In het begin is het moeilijk, omdat je allebei andere passen uitvoert en probeert om samen te bewegen. Dat lukt niet altijd even goed. Gaandeweg vind je een beter evenwicht en gaat alles vlotter. Je raakt op elkaar ingespeeld en dat is heel fijn. Je vindt dan samen een ritme; een soort flow. Wat was het verschil tussen jullie en professionele dansers ten tijde van het wedstrijddansen? F: Wij zijn vrij hoog geraakt, maar boven onze categorie was er nog een hogere categorie. Op wereldniveau is er eigenlijk nauwelijks verschil tussen de top van de amateurdansers en professionelen. De amateurdansers zijn over het algemeen wat jonger en hebben meer uitstraling. De professionelen hebben een sterkere techniek en dansen met meer afwerking. Zij werken niet en hebben dan ook meer tijd om te dansen en te oefenen. Wat is voor jullie hét dansevenement van het jaar? F: Voor mij is dat het Riviera International Dance Festival, een festival van ongeveer een week, waar je les kan volgen, workshops kan meepikken, aan wedstrijddansen kan doen, ... . Aan het einde ben je wel kapot (lacht). A: Ja, dat is heel leuk en we kennen daar ondertussen ook heel wat mensen. Het gevarieerd aanbod spreekt mij daar erg aan. Je kan bijvoorbeeld les volgen bij topnamen uit de wereld van ballroom en latin - een unieke kans eigenlijk. We danken de dansers voor de interviews en wensen hen nog veel succes en vooral buitengewoon veel dansplezier!

In de volgende editie kan je kennis maken met Ann, Jeroen, Eva, Katrien en Anouk!


ON THE ROOF vzw en Danspunt hebben een aanlokkelijk voorstel: wij zorgen voor een professionele minuut film voor jouw dansgroep! Lijkt het je iets om één dag in de schijnwerpers te staan en een eigen dansfilmpje van 1 minuut op te nemen? Wil je de hoofdrol in de volgende MINUTEOFMOVEMENT-uitgaven? Grijp dan nu je kans en laat je vereeuwigen samen met ON THE ROOF vzw en Danspunt! Je kan deelnemen als solodanser, samen met een vriend(in) of met een ganse groep! Er zijn maar liefst 8 edities te winnen!

Deze video van een voorstelling, een repetitie, een flashmob, .... mag eerder zijn opgenomen of nieuw gemaakt. Alle interpretaties van beweging zijn toegestaan, net als alle genres. Het belangrijkste is dat de passie voor dans voelbaar is in je filmpje. Het exacte wedstrijdreglement kan je downloaden op www.danspunt.be/minuteofmovement

WAT IS MINUTEOFMOVEMENT? MINUTEOFMOVEMENT is ontstaan uit een initiatief van  ON THE ROOF vzw, een jong, wervelend danscollectief dat dans vernieuwend en bovenal toegankelijk maakt voor iedereen gulzig naar lichamelijke ontplooiing of artistieke bewegingsverrijking.

WIN JE EIGEN MINUTEOFMOVEMENT! Met een tiental filmpjes achter de kiezen, stelt ON THE ROOF vzw (lees ook het artikel in ons vorige Dans.Magazine) samen met DANSPUNT haar videoproject open voor andere dansgezelschappen, vrije collectieven en soloartiesten! De winnende edities worden een volledig jaar tentoongesteld in vormingscentrum Destelheide, worden dagelijks uitgezonden op televisiezender Cultuur7, en genieten van uitgebreide sociale media-aandacht! 

Het bewegingsproject presenteert op maandelijkse basis een kortfilm die beweging of dans vanuit een ongewoon standpunt in een uniek daglicht plaatst. Elke uitgave duurt precies zestig seconden en gaat de uitdaging aan om telkens een nieuwe invalshoek van beweging uit te lichten. In samenwerking met DANSPUNT maakt ON THE ROOF vzw van iedere filmpje een bewegingsparel.

HOE NEEM JE DEEL?

De voorbije en meest recente uitgaven kan je alvast bekijken op: www.ontheroof.be/minuteofmovement.html www.facebook.com/ontheroofvzw

Deelnemen doe je door een korte video van jezelf, je duo of je groep te uploaden op je persoonlijk Facebookprofiel of je eigen fanpagina. Vergeet zeker niet Danspunt en On The Roof te taggen! (@Danspunt vzw + @On The Roof Dance Company)

12

©Charlotte-Lara De Cort

DANS JE EIGEN MINUTEOFMOVEMENT


Coach in de kijker Marc Baert Warm aanbevolen voor Lifttechnieken en Showdans KORTE BIOGRAFIE Marc Baert heeft gedurende de jaren een indrukwekkend les- en wedstrijdpalmares opgebouwd. Sinds 1980 is hij gediplomeerd dansleraar aan het BULDO, maar dansen deed hij al sinds 1973. Marc specialiseerde zich in verschillende genres. Zo is hij vijfvoudig Belgisch kampioen Disco en Europees en wereldkampioen Showdans bij de amateurs. Hij geeft sinds 1985 les in danscenter Clapaja in Sint-Niklaas en heeft stages gegeven in o.a. Hongarije, Italië en Taiwan. Marc begon zijn danscarrière met zijn echtgenote Nora, maar danst momenteel met zijn dochters Kim en Kirsten. Met Kirsten werd hij al Belgisch kampioen Salsa in 2009 en Belgisch kampioen Showdans in 2010, 2011 en 2012.

COACHING MET MARC

Specialiteit: danstechniek, choreografie – dansgenre Showdans, Latin en Salsa Inhoud coaching: > presentatie en afwerken/verbeteren en maken van choreografieën > Lifttechniek > Begeleiding van docenten Doelgroep: Ervaren dansers of dansdocenten van alle leeftijden

DANSPUNT EN COACHING

Danspunt wil de artistieke kwaliteit van de amateurdans in Vlaanderen en Brussel bevorderen, en komt daarom financieel tussen in de artistieke coaching. Alle aangesloten groepen kunnen genieten van maximum 200 euro tussenkomst per jaar voor minimum 4 uur en maximum 10 uur artistieke begeleiding (met een maximum van 50 euro per uur). Marc vraagt 50 euro per uur. Je betaalt zelf de vervoerskosten vanuit Sint-Niklaas

Marc aan het werk tijdens onze zomerstage 2013 ©Joke Van den Heuvel

INTERESSE?

Meer informatie via christel.vandevelde@danspunt.be, T. 09 269 45 34.

13


OPLEIDING DANSDOCENT EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN Om de 2 jaar start een opleiding voor lesgevers of lesgevers ‘in wording’ die aan de slag (willen) gaan in de amateurdans. De opleiding biedt aan lesgevers de mogelijkheid om hun ervaring en danstechnische kennis pedagogisch-didactisch te onderbouwen vanuit een artistieke invalshoek. In een reeks van opeenvolgende artikelen belichten we de inhoud, visie en concept van de opleiding tot dansdocent georganiseerd door Danspunt. In elk artikel komt een vak en/of lesgever aan bod.

In dit eerste artikel laten we Truus Cavens aan het woord. Truus geeft in deze opleiding het vak ‘Algemene Didactiek’ en is tevens één van de 5 mentoren. 2013 2015

DANSDOCENT

Algemene Didactiek met Truus Cavens ‘Algemene Didactiek’ is een hoofdvak in het eerste jaar van de opleiding dansdocent. Het omvat 15 uren van de in totaal 65,5 lesuren. We noemen het ‘Algemene Didactiek’ omdat de deelnemers kennismaken met de principes van didactiek, specifiek gericht op danslessen. Vragen zoals: Hoe bouw ik een les uit? Welke leerstijlen kunnen we herkennen? Hoe observeer ik als docent dans en beweging? … komen aan bod. Tevens leren de deelnemers wat van belang is bij het formuleren van de beginsituatie van een les (of lessenreeks), hoe ze doelstellingen

kunnen formuleren en evalueren, hoe iedere leerling een eigen leerproces doorloopt en hoe je als begeleider/docent daarmee kan omgaan. Daarnaast leren de deelnemers de meerwaarde van zelfreflectie en welke vormen van evaluatie ze kunnen hanteren in lessen dans en beweging. Het vak beperkt zich bovendien niet tot theorie. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Aan de hand van praktische oefeningen, reflectie op de eigen ervaringen, onderwijsleergesprekken, … krijgen

14

vragen en problematieken uit ieders praktijkervaring aandacht en ontstaat er een wisselwerking tussen de verschillende cursisten. Truus Cavens studeerde geschiedenis om nadien de dansopleiding aan Codarts Hoge School te Rotterdam aan te vatten. Zo behaalde zij haar diploma dansdocente met specialisaties moderne dans en improvisatie, compositie. Later ontwikkelde ze zich verder tot leerkracht hedendaagse dans d.m.v. vele bijscholingen. Ze is docente in het DKO, Muzische Vorming


en de Kunsthumaniora Brussel (woord- en dansafdeling). Innoverend dansonderwijs is één van haar blijvende interessevelden. We treffen Truus op één van de opleidingsdagen en stellen haar enkele vraagjes: Wat wil jij vanuit jouw vak meegeven aan onze deelnemers? Waar liggen jouw klemtonen? Algemene didactiek geeft mensen, met interesse in het lesgeven, de kans vanuit de eigen lespraktijk, een theoretisch kader te verwerven dat de mogelijkheid schept zichzelf als lesgever beter te leren kennen, in vraag te stellen en voortdurend bij te sturen. Het observeren, evalueren en kaderen van ieders persoonlijk proces als lesgever staan dan ook voorop. Ervaringen en bevindingen worden in groepsverband gedeeld, besproken, geoefend en eigen gemaakt. Hoe ben jij in de opleiding van Danspunt terechtgekomen? Ik werd door Christel Vande Velde, de coördinator van de opleiding bij Danspunt, aangesproken om deze lessen te geven. Wat begon als een vervanging van de vorige lesgeefster, Lenneke Rasschaert, is uitgegroeid tot een vast engagement. Vooral mijn achtergrond en visie op het artistiek-didactisch handelen als docent aan de Kunsthumaniora Brussel gaf de doorslag voor Danspunt om mij te engageren. Verder geeft mijn ervaring in de muzische vorming me de kans het vak ‘Algemene Didactiek’ in een ruimer kunsteducatief kader te plaatsen. Je bent zelf een professioneel geschoolde danser/dansdocent, je geeft les in het onderwijs en leidt toekomstige professionele dansers en docenten op. Vanwaar de interesse om mee te werken aan een opleiding die zich in het amateurdanscircuit situeert? Dat is sowieso een heikel punt voor veel van mijn professionele collega’s. Ik ben van mening dat niet iedereen geroepen is om in het professionele dansonderwijs te stappen. Danser en dansdocenten zijn nog altijd geen beschermde beroepen. Je kan mensen er dus niet van weerhouden om hun grote passie ‘dans’ door te geven aan anderen. Lesgeven doen ze toch. Vaak in de dansgroep, de vereniging of school waar ze ook zelf zijn opgeleid. Ik ben trouwens ook als 17-jarige beginnen lesgeven in mijn amateurdansschool. Er blijkt echter wel een nood te zijn bij die lesgevers in het amateurcircuit om zich te scholen, anders hou je het niet vol. Ze

zoeken en vinden dan ook opleidingen naast deze van het hoger kunstonderwijs, zoals de opleiding dansdocent van Danspunt. Ik kan het alleen maar aanmoedigen dat mensen zich willen bekwamen in iets waar ze met veel passie anderen mee enthousiasmeren. Uiteindelijk vormen zij de voedingsbodem voor die jongeren die later ambiëren van het dansen hun beroep te maken. Wanneer je aan de basis werkt, dien je je werk met veel kennis van zaken aan te pakken. Toch is er ook bij deze opleiding van Danspunt voor velen een drempel. Iedereen kan zich wel aanmelden maar niet iedereen voelt zich geroepen om een engagement van 2 jaar aan te gaan. Zolang ons beroep van danser/dansdocent niet erkend wordt, lijkt het me alleen maar verstandig om zoveel mogelijk mensen in de richting van een goede opleiding te sturen, zodat de kwaliteit van het dansonderwijs er alleen maar wel kan bij varen. Het is een misvatting te denken dat onze amateurdansers louter en alleen om het plezier van het dansen in de lessen moeten staan. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen recht heeft om naast dat dansplezier ook een goede technische basis mee te krijgen en dit ongeacht de dansstijl. Wat was voor jou nieuw/anders in het lesgeven aan onze docenten (in spe)? De dans- en studie-achtergrond van de deelnemers is heel divers. Dat gaat van hiphop, klassieke dans, volksdans naar rituele dans en terug over hedendaagse dans, improvisatie, … . Sommigen genoten al een algemene lerarenopleiding, anderen komen dan weer uit heel diverse studierichtingen en beroepen, maar steeds met een gedeelde passie voor dans en beweging. De motivatie, vragen, persoonlijke inbreng en zoektocht van elke deelnemer zijn dan ook erg gevarieerd. Voor mij is het dus een hele uitdaging om alles te blijven kaderen binnen het kader van ‘Algemene Didactiek’. Voor de cursisten, aan de andere kant, is het boeiend om te ontdekken en ervaren wat er algemeen is voor elke dansles en wat de bijzonderheden zijn specifiek voor hun eigen dansstijl.

en groeien en dat is fijn. Didactiek is, in tegenstelling tot wat de deelnemers er vaak van denken, geen saaie materie maar een hulpmiddel om jezelf, als lesgever, voortdurend te observeren en bij te sturen. Zo blijf je continu groeien! Wat maakt volgens jou onze opleiding zo kenmerkend? Het is bijzonder dat er zoveel verschillende mensen aan deelnemen. Ik bedoel daarmee, zowel in leeftijd, qua beroep, interessesfeer, als in dansgenres, zoektochten, …. Iedere deelnemer heeft zo zijn eigen redenen om deel te nemen aan de opleiding en aan de andere kant heeft iedereen toch eenzelfde doel: een beter dansdocent worden. Je bent naast lesgever, ook mentor* in de opleiding. Wat vind je zo boeiend aan deze taak en hoe belangrijk is deze manier van begeleiding voor de deelnemers? Het is het eerste jaar dat ik het mentorschap oppak. Het takenpakket wordt hierdoor erg verruimd. Het is een fijne wijze om de deelnemers beter te leren kennen. Er ontstaat op die manier ook meer dialoog en als mentor kan je de mensen echt begeleiden in het groeiproces tot een betere dansbegeleider of dansleerkracht. Ik ben er dan ook van overtuigd dat, door de vele onderwijsleergesprekken die er ontstaan bij intervisie, microteaching, …, de deelnemers samen tot diepere inzichten komen en meer eigenheid vinden in het lesgeven. Het is ook verrijkend te ervaren dat de deelnemers na verloop van tijd met meer openheid kijken naar andere dansgenres. Ze durven bijvoorbeeld soms kiezen voor crossovers met andere dansstijlen waardoor ze zichzelf en ook hun (toekomstige) leerlingen een ruimer (dans)kader geven. Daarenboven geeft het mentorschap mij de gelegenheid de theorie van de algemene didactiek te toetsen aan de praktijk van het lesgeven. Hierdoor ontstaan vaak boeiende gesprekken.

Waarin heb je jezelf moeten bijsturen? Ik ben zelf vooral een mens van de praktijk. Bij het voorbereiden van de cursus voelde ik me verplicht om me meer te verdiepen in de theoretische kaders van de algemene didactiek. Zo is vooral het innoverende karakter van onderwijs me nauw aan het hart gaan liggen. Mijn cursus blijft ondertussen constant leven

* In de opleiding voorziet Danspunt een individuele opvolging via het ‘mentorschap’: Danspunt sprak een aantal deskundigen uit het dansveld aan met de vraag zich te engageren als mentor. Deze mentors, zelf actief in de danswereld binnen één of meerdere dansgenres, zorgen voor een individuele opvolging van de deelnemers en begeleiden de microteaching, intervisie en evaluatiegesprekken. Zij brengen waar nodig een stuk verdieping van de leerstof en maken de koppeling tussen theorie en praktijk.

15


Destelheide danst! door Filip Tielens

De kans is groot dat je de afgelopen 43 jaar op cursus bent geweest in Destelheide. De kans dat je toen gedanst hebt in dit centrum in Dworp is eveneens erg waarschijnlijk. Is het niet overdag tijdens een bewegingssessie in een van de danszalen, dan wel ’s avonds tijdens een legendarisch feestje op de dansvloer in de bar. In 2014 zal er meer dan ooit gedanst en geswingd worden in Destelheide, want MOVIEMENTS is het centrale thema. Een heel jaar lang wordt er gefocust op dansfilms via verschillende tentoonstellingen en cursussen. Zet je beste beentje voor!

Meer informatie over de tentoonstellingen, masterclass en bibliotheek vind je op www.destelheide.be/ kunst-en-cultuur

16


Destelheide ontvangt als centrum voor jeugd, kunst en creatie groepen uit de jeugdwerk-, onderwijs- en sociaal-culturele sector. Er zijn ook verschillende dansscholen te gast die er cursussen organiseren of naar een toonmoment toewerken. De omstandigheden lenen zich hier dan ook goed toe: in Destelheide verblijf je in vol pension, waardoor je de hele tijd kan focussen op de kunstvorm die je beoefent. Destelheide beschikt over twee bijzondere danszalen: er is een spiegelzaal met spots in de zijmuren en een grote danszaal die uitgeeft op een bos (waarbij je de ramen helemaal kan openschuiven). Daarnaast kunnen groepen ook podiumzaal De Put huren. Deze schouwburgzaal met tribune is geschikt voor dansoptredens. Sinds haar ontstaan in 1971 heeft Destelheide ontelbare groepen uit de amateurkunsten te gast gehad. Maar ook animatoren of leerkrachten in spe zetten in Destelheide vaak hun eerste danspasjes tijdens een bewegingssessie op een jeugdwerkcursus of creastage.

DESTELBOLLYWOOD

Destelheide organiseert jaarlijks verschillende tentoonstellingen om de groepen die er verblijven te inspireren. Dit jaar is MOVIEMENTS het centrale thema. Grease, Saturday Night Fever, Step Up,… Het aantal dansfilms dat tot het collectieve geheugen behoort, is uitgebreid. In 2014 worden in Destelheide enkele nieuw hoofdstukken aan deze erg intrigerende discipline toegevoegd. Zo loopt er momenteel de Indische dansfilmexpo Slum Kids Ki. Hiervoor ging choreografe Yentl De Werdt naar Dharavi, de grootste sloppenwijk van India. Ze gaf er dansworkshops aan kinderen en jongeren en maakte met hen allerlei films in hun leefomgeving: tussen de pijpleidingen waar ze spelen, tijdens hun tocht naar school, op het vuilnisbelt waar ze werken… Ook al hebben de kinderen uit Dharavi het niet breed, toch straalt het levensgeluk van hen af. In een labyrintische installatie die de Parijse scenograaf Jean-Marc Alby ontwierp, wanen de bezoekers van Destelheide zich zelf in een sloppenwijk. Overal duiken er projecties en tv-schermen op die een zinnenprikkelend beeld geven van India. Bollywooddans staat er naast choreografieën van gebarentaal. Verder zijn er ook prachtige foto’s te zien van de kinderen uit de sloppenwijken en een

documentaire die Yentl maakte tijdens haar reis. Verblijvers in Destelheide kunnen de kinderen in Dharavi steunen door een T-shirt te kopen die ze meteen zelf kunnen ontwerpen met textielstiften, net zoals Yentl deed met de kinderen uit de sloppenwijk. De opbrengst wordt integraal geschonken aan The Dharavi Project dat allerlei kunstzinnige workshops voor de kinderen organiseert!

ROSAS

Tijdens de zomer komt Rosas naar Destelheide. We tonen van het wereldberoemde dansgezelschap van Anne Teresa De Keersmaeker een expo rond het Re:Rosas-project. Herinner je je nog de oproep van vorig jaar om zelf je eigen versie van de bekende stoelendansscène uit Rosas danst Rosas te maken? Wel, dit leverde honderden filmpjes op uit alle hoeken van de wereld. In een grote installatie met verschillende tv-schermen wordt een selectie van deze dansfilms getoond. Meerdere Re:Rosas-filmpjes werden trouwens gemaakt door jeugdwerk- en onderwijsgroepen in Destelheide. Deze krijgen vast en zeker een prominente plaats in de installatie en worden steeds aangevuld met filmpjes die komende zomer in Destelheide gemaakt worden en een inspirerende installatie over A Choreographer’s Score. In de topshotfilm van Violin Phase kan je een projectie van Anne Teresa De Keersmaeker zien dansen op echt zand! Wil je je graag gedurende drie dagen verdiepen in het Rosas-repertoire? Dan is de masterclass rond Rosas iets voor jou. Je hoeft hier geen professionele danser voor te zijn, een beetje danservaring en veel zin om je vast te bijten in de mechanismen en structuren van voorstellingen als bv. Rosas danst Rosas, En Atendant en Drumming volstaan.Rosasdanseres Cynthia Loemij begeleidt deze masterclass die doorgaat van 27 tot 29 augustus en waarvoor iedereen die achttien jaar of ouder is zich op individuele basis kan inschrijven.

OUT OF BALANCE & ON THE ROOF

In het najaar staat er een tentoonstelling rond het thema Out of Balance op het programma. Hiervoor moet de precieze selectie nog samengesteld worden, maar het is zeker dat er allerlei video’s te zien zullen zijn die spelen met perspectiefwisseling, illusie en (on) evenwicht. De wereld op zijn kop in een aantal spectaculaire dansfilms en kunstwerken.

17

In 2014 zijn de jonge wolven van On the Roof centrale gast in Destelheide. Dit semiprofessionele en erg ambitieuze gezelschap rond choreograaf Jan Wallyn zal haar MINUTEOFMOVEMENT-filmpjes een jaar lang vertonen in een speciaal ontworpen installatie. Danspunt ondersteunt deze one minute-dansfilms door een wedstrijd waarin dansgezelschappen hun eigen professionele opname kunnen winnen (zie ook pagina 12).

FILMS, TRY-OUTS EN BOEKEN

Dit jaar worden er ook verschillende dansfilms opgenomen in Destelheide. On the Roof zal enkele MINUTEOFMOVEMENT-filmpjes komen draaien, net als choreografen Stanislav Dobak en Jamie Lee die er hun dansfilm Dreams opnemen. Ook Frauke Mariën zal dansfilms creëren in Dworp, die meteen tentoongesteld worden tijdens de najaarsexpo. Een belangrijk deel van de werking in Destelheide zijn de artistieke residenties. Naast muzikanten als Daan, Flip Kowlier en Selah Sue, repeteren er ook verschillende circus- en theatergezelschappen. In 2014 komen de professionele choreografen Maria Eugenia Lopez, Albert Quesada, Uiko Watanabe en Ricardo Ambrózio aan nieuwe creaties werken, die ze meteen try-outen voor de jongerengroepen in Destelheide. Als je geluk hebt, kan je tijdens jouw verblijf naar een gratis voorstelling komen kijken! Wil je als groep in Destelheide graag werken rond dans of dansfilms, maar weet je niet zo goed waar te beginnen? Dan kan je terecht in de bibliotheek, waar je gratis verschillende boeken en dvd’s over dans en andere disciplines kan ontlenen. Zo beschikt Destelheide over verschillende dansfilms van Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus en Pina Bausch. Je vindt er ook boeken over viewpoints, dansstijlen, werken met dans voor kinderen,… Nog interessanter is het misschien om net te vertrekken vanuit een boek rond beeldende kunst of fotografie om zo choreografieën te maken. Je ziet het, er is voldoende inspiratie beschikbaar in Destelheide om van 2014 een jaar vol beweging te maken.


Sectornieuws HOERA, EEN JUBILEUM?!

TREK JIJ BINNENKORT NAAR HET BUITENLAND?

PRAKTIJKWIJZER VOOR VERENIGINGEN EN HUN ERFGOED

SUBSIDIËRING INTERNATIONALE CULTURELE PROJECTEN IN DE AMATEURKUNSTENSECTOR

We staan er niet altijd bij stil, maar heel wat socio-culturele verenigingen kunnen terugblikken op een lange geschiedenis. Doorheen de jaren hebben zij ook heel wat erfgoed verzameld. Stel dat zo’n vereniging haar jubileum wil vieren. Reden tot feestvieren natuurlijk en wellicht ook een uitgelezen kans om de historiek van zo’n vereniging te onderzoeken. Maar dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoera, een jubileum is een praktische brochure die socio-culturele verenigingen op weg helpt. Deze verenigingen vinden er tips om hun geschiedenis te schrijven en hun erfgoed te herontdekken, te bewaren en te ontsluiten. “Hoera, een jubileum?!” is de (her)uitgave van een handleiding met > concrete tips > oefeningen > treffende beelden > efficiënte en haalbare methodes. Nieuw is de website www.hoeraeenjubileum.be met hulpmiddelen, literatuur, filmpjes en beeldmateriaal, informatie over subsidies, voorbeelddossiers , een lijst van contactpersonen- en organisaties...

Amateurkunstenaars kunnen voor deelname aan een internationaal evenement (minimaal drie landen) een financiële tussenkomst krijgen voor de reiskosten. Dit reglement bestaat uit twee onderdelen: 1. Punctuele aanvraag tussenkomst reiskosten 2. Projectaanvraag voor deelname aan of organisatie van een internationaal evenement

Een initiatief van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, samen met de vier culturele archief- en documentatiecentra (ADVN, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, KADOC-KU Leuven Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, en het Liberaal Archief) De brochure is te verkrijgen via www.vlaamsbrabant.be/ hoeraeenjubileum of provincie Vlaams-Brabant, dienst cultuur, Nicolas Mazeure, 01626 76 77, nicolas.mazeure@ vlaamsbrabant.be. Prijs: 8 euro.

WIE KOMT IN AANMERKING? Verenigingen met rechtspersoonlijkheid of verenigingen aangesloten bij een erkende landelijke amateurkunstenorganisatie (zoals Danspunt) gevestigd in Vlaanderen of in het Brussels gewest, die activiteiten ontplooien op het terrein van de amateurkunsten. Voor de tegemoetkomingen in de buitenlandse reizen, kunnen ook individuele amateurkunstenaars een aanvraag indienen. Voor meer informatie over wat in aanmerking komt, welk bedrag, de indiendata voor de aanvragen, … surf naar de website van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk: www.sociaalcultureel.be/volwassenen/intprojecten.aspx

18


Zin om in 2015 Vlaanderen te vertegenwoordigen op het werelddansfestival Hello!Schoten? Danspunt gaat dit jaar samen met Hello!Schoten op zoek naar Vlaamse folkloregroepen die het kleurrijke podium van het festival willen betreden. WERELDDANSFESTIVAL Hello!Schoten (voordien het Wereldfestival van Folklore) is een begrip in Schoten en ver daarbuiten. Wat begon als een klein festival om de volkskunsten te promoten, is de voorbije decennia uitgegroeid tot een wereldvermaard festival binnen de folklore, dat jaarlijks om en bij de 25.000 bezoekers mag ontvangen. Het festival nodigt steeds een zestal hoogstaande buitenlandse folkloredansensembles uit voor een week vol spectaculaire dansvoorstellingen, muziek van over heel de wereld en daverende feestjes. In 2013 vond de 55ste editie van het festival plaats. Daarmee is het Schotense festival het oudste festival ‘all-round’ in Vlaanderen. In de folklorewereld is het zelfs het op één na oudste festival in Europa en wereldwijd, na Confolens in Frankrijk dat exact één jaar langer bestaat. Het concept van het Schotense festival heeft als voorbeeld gediend voor andere festivals zoals Martigues in Frankrijk en Warffum in Nederland. Daarenboven is het een amateurfestival en in de eerste plaats bedoeld voor niet-professionele folkloregroepen van een hoog artistiek niveau.

DANSPUNT EN HELLO!SCHOTEN ZIJN OP ZOEK Danspunt wil graag Vlaamse folkloregroepen verwelkomen en ondersteunen op de komende edities. De voorbije jaren was het namelijk niet evident om gezelschappen te motiveren om zich te meten met de internationale top. Vandaar dat Danspunt zich dit jaar uitdrukkelijk engageert om groepen te begeleiden naar dit treffen.

WIE KAN DEELNEMEN? Vlaamse folkloredansgroepen (met bij voorkeur een gezonde mix van mannen en vrouwen en een evenwichtige leeftijdsverdeling) die zin hebben om in de zomer van 2015 het podium van Hello!Schoten te betreden en zich hiervoor ook danig willen voorbereiden.

PROCEDURE

voor te bereiden wat betreft dans, muziek, belichting of andere verwachtingen. Daarnaast wordt een afvaardiging van de kandidaten natuurlijk ook uitgenodigd op de huidige editie van Hello!Schoten (11 t/m 18 juli 2014) om al eens te proeven van de sfeer en de kleurrijke podiumacts.

Een onafhankelijk samengestelde jury zal de gezelschappen uitgebreid evalueren op basis van verschillende parameters: choreografie, podiumgebruik, kledij, muziek, interactie tussen muziek en dansers, afwisseling, ….

Neem vóór 15 mei 2014 contact op met Danspunt via Saskia Bovijn: saskia.bovijn@danspunt.be of 09 269 45 37.

INTERESSE?

Uiteindelijk zal één groep worden weerhouden om deel te nemen aan de editie 2015 (10 t/m 17 juli 2015). De geselecteerde groep krijgt waar nodig volledige ondersteuning ter waarde van maximum 750 euro. Deze ondersteuning zal worden aangereikt onder de vorm van coaching met de bedoeling het gezelschap optimaal

19


ZOMERSTAGE 2014 voor docenten jazz, hedendaags, klassiek en/of modern

EDITIE 3

Danspunt sluit de zomer weer dansend af! Ben je dansdocent jazz, hedendaags, klassiek en/of modern? Heb je zin in een bijscholing of opfrissing van een aantal zaken? Wil je collega’s ontmoeten en leren kennen? Wil je zelf nog eens les krijgen? ... Dan is deze zomerstage zeker iets voor jou! Op 16 & 17 en 23 & 24 augustus vindt voor het derde jaar op rij onze docentenstage plaats. Deze keer in een vernieuwd concept! De stage, bestaande uit vier verschillende dagen, wordt gespreid over twee locaties met telkens twee zalen. Het eerste weekend vindt plaats in Sint-Niklaas, het tweede weekend op de vertrouwde locatie in Wilrijk. In de ene zaal voorzien we telkens trainingslessen voor docenten die hun danstechniek willen opfrissen, of voor docenten die wel lesgeven, maar niet in het specifieke thema van de didactische les op dat moment. In de andere zaal worden didactische lessen gegeven voor docenten die in het specifieke onderwerp dat behandeld wordt lesgeven en die zich er verder in willen verdiepen.

PROGRAMMA

Op zaterdag 16 augustus, de eerste cursusdag van de zomerstage, staat in de trainingslessen ‘Jazz’ centraal met trainingen old school jazz, musical jazz, modern jazz en jazz hiphop. De didactische lessen richten zich algemener naar docenten binnen zowel jazz, klassiek, modern als hedendaags met als onderwerpen: ‘veilig lenigheid aanleren’ en ‘blessurepreventie toepassen in functie van je lessen’. ‘Modern’ is het kernwoord op zondag 17 augustus. In de trainingslessen kan je kennis maken met Graham, Cunningham en Limon, de drie basistechnieken van moderne dans. Als aanvulling plannen we nog een les Bartenieff fundamentals, een lichaamsgerichte methodiek waarbij je heel gedetailleerd ingaat op verbindingen in het lichaam. In de didactische lessen gaan we o.a. in op het aanleren van modern bij kinderen. Hoe pak je dit aan, bouw je dit op en dergelijke? In de namiddag ligt de focus op choreograferen. Je leert de basisprincipes kennen en enkele korte choreografieën voor beginners of kinderen met weinig dansmateriaal.

©Joke Van den Heuvel

Ook in de didactische lessen staan we stil bij deze technieken. In de voormiddag bekijken we hoe je improvisatie kan opbouwen bij beginners tot gevorderden en in de namiddag staan we stil bij de opbouw van de overige technieken (draaien/rollen, release, vallen, ...) bij beginners tot gevorderden Zondag 24 augustus staat tenslotte ‘Klassiek ballet’ in de kijker. De trainingslessen focussen op placement en lessen klassiek, yoga en pilates. De didactische lessen zijn opgedeeld in vier lessen: de opbouw van de pointetechniek, het starten met een nieuwe les (leerstof en lesopbouw), het bepalen van het niveau van je dansers (basis, halfgevorderd of gevorderd?) en tot slot de terminologie van Klassiek ballet.

Op de derde dag, zaterdag 23 augustus verdiepen we ons in ‘Hedendaags’. In de trainingslessen ondervind je zelf wat de meest kenmerkende technieken van hedendaagse dans zijn: valtechnieken, releasetechnieken, improvisatie en tot slot floorwork.

20


TIJDSTIP

TRAININGSLESSEN

DIDACTISCHE LESSEN

ZATERDAG 16 AUGUSTUS (SINT-NIKLAAS)

10.00 - 11.30 uur

Vernacular & original jazzdance - Karin Dierckx

11.40 - 13.10 uur

Musical Jazz - Peter Kongs

13.50 - 15.20 uur

Modern Jazz - Michel Froget

15.30 - 17.00 uur

Hiphop Jazz – Michel Froget

Veilig lenigheid aanleren – Maartje Cavens Blessurepreventie - Greet Boterman

ZONDAG 17 AUGUSTUS (SINT-NIKLAAS)

10.00 - 11.30 uur

Graham - Kristin De Walsche

Didactiek modern bij kinderen - Pol Coussement

11.40 - 13.10 uur

Cunningham - Chantal Yzermans

13.50 - 15.20 uur

Limon - Michou Swennen

15.30 - 17.00 uur

Bartenieff Fundamentals - Marieke Dellanoy

Basisprincipes choreograferen - Min Hee Bervoets

ZATERDAG 23 AUGUSTUS ( WILRIJK)

10.00 - 11.30 uur

Valtechnieken - Iraïs Ooms

11.40 - 13.10 uur

Releasetechnieken - Iraïs Ooms

13.50 - 15.20 uur

Improvisatie - Caroline D’Haese

15.30 - 17.00 uur

Floorwork – Judith Clijsters

Opbouw improvisatie - Caroline D’Haese Opbouw hedendaagse technieken - Iraïs Ooms

ZONDAG 24 AUGUSTUS ( WILRIJK)

10.00 - 11.30 uur

Placement/Juist bewegen - Karlien Lox

Opbouw pointe-techniek - Bart De Block

11.40 - 13.10 uur

Klassiek - Bart De Block

Starten met een nieuwe les (leerstof en lesopbouw) Karlien Lox

13.50 - 15.20 uur

Pilates - Ann Van Huffel

Basis, half-gevorderd of gevorderd: hoe bepaal je het niveau van je dansers? - Karlien Lox

15.30 - 17.00 uur

Yoga - (docent ov)

Terminologie klassiek ballet - Karlien Lox

Op www.danspunt.be/activiteiten/zomerstage kan je meer info vinden over de verschillende lessen en docenten. Deze cursus is gericht naar docenten jazz, hedendaags, klassiek en/of modern. Net zoals vorig jaar kan je inschrijven voor de volledige stage of per dag. Per dag kan je bovendien kiezen uit de trainingsen/of didactische lessen. Gelieve bij inschrijving dus zeker je gekozen lessen door te geven (a.d.h.v. het inschrijvingsformulier dat je op de website vindt)! Data: za 16 en zo 17 augustus in Sint-Niklaas en za 23 en zo 24 augustus 2014 in Wilrijk, telkens van 10 tot 17 uur (niet residentieel) Plaats: Stichting Klassieke Dans, Wegvoeringsstraat 111, 9100 Sint-Niklaas / de Kunsthumaniora DANS, Kerkelei 43, 2610 Wilrijk Bijdrage: Danspuntleden 120 euro; niet-leden 130 euro voor de volledige stage of Danspuntleden 40 euro; niet-leden 50 euro per dag. Inschrijven en betalen voor 2 augustus 2014. Codes: V14/11 (volledige stage) - V14/11a (za 16 aug) - V14/11b (zo 17 aug) V14/11c (za 23 aug) - V14/11d (zo 24 aug) Met de steun van de ! Kunsthumaniora DANS – Wilrijk

21


VAKANTIEPLANNEN? Expeditie Dansand!: oproep amateurs & figuranten

©Piet Vranckx

Dansen en creëren op het strand. Dat was Dansand!, het tweejaarlijkse festival voor hedendaagse dans in Oostende, tot hiertoe. Tijdens de vierde editie (4 tot 6 juli 2014) breidt Vrijstaat O. het project nu uit naar het Groen Lint (het hinterland van Oostende) onder de noemer EXPEDITIE DANSAND!. In het kader van het VRT-project Atelier De Stad strijken daar talloze creatievelingen neer die een artistieke wandeling, fietstocht of happening samenstellen als was het een expeditie. Voor deze expedities doet Vrijstaat O. ook een beroep op jou (amateurdansers, figuranten,...)! Wil je meewerken aan nieuwe creaties van Albert Quesada (PARTS, Wp Zimmer,...), Samuel Lefeuvre (Les ballets C de la B, Peeping Tom,...) en Karel Vandeweghe (Béjart,...). Of ben je erop uit om het Groen Lint af te walsen op de vrolijke noten van verschillende muzikanten? Voor meer info mail naar merel@vrijstaat-o.be en hou www.vrijstaat-o.be in de gaten.

Zomeracademie

©Ton Van Til

Je kan natuurlijk ook gewoon komen kijken naar de voorstellingen. Naast First Dates op het strand (met Sabine Molenaar & Jens Bouttery, Elise Caluwaerts & Moonsuk Choi,...) zijn er creaties van Claire Croizé , Marc Vanrunxt, Pieter Ampe en Cindy Van Acker (met 53 PARTS-studenten). EXPEDITIE DANSAND! - Oostende, 4, 5 & 6 juli Het volledige programma is half april beschikbaar via www.vrijstaat-o.be

22

Performance-atelier met choreograaf Paulo Guerreiro Een jaarlijkse traditie is De Zomeracademie. Deze atelierweek organiseert Destelheide samen met De Veerman en verschillende coproducenten, waaronder Danspunt. In 2014 vindt van 21 tot 27 juli de twintigste editie van De Zomeracademie plaats. Iedereen die ouder is dan achttien jaar en zin heeft om zeven dagen lang nieuw en eigen werk te creëren, vindt zeker zijn gading op De Zomeracademie. In het verleden coachten docenten als Eric Raeves, Filip Van Huffel en Juliana Neves de dansworkshop. Dit jaar vindt er een performance-atelier plaats. Onder leiding van choreograaf Paulo Guerreiro, die momenteel aan een dansvoorstelling met jongeren werkt rond de muziek van Satie, onderzoeken de deelnemers hoe je een straffe performance kan maken op het scherp van de snee. Er wordt vertrokken vanuit dans of beweging, maar dit zoekproces kan eveneens uitmonden in een multidisciplinair project dat zowel binnen als buiten opgevoerd kan worden. Naast performance staan er nog verschillende andere ateliers op het programma: geluid, kostuum, beeld- en beeldtaal, muzikale improvisatie, figurentheater, poëzie, songwriting, zang- en muziektheater, fotografie en redesign. Ieder atelier staat onder begeleiding van een gepassioneerd kunstenaar die het proces begeleidt en coaching geeft aan de deelnemers. De Zomeracademie is echter geen klassieke workshopweek, maar wel een intense zevendaagse waarin je zelf je eigen ideeën uitwerkt. Tijdens De Zomeracademie wordt Destelheide een echt artistiek eiland. De dynamiek die er dan heerst, is onvergelijkbaar. In totaal verdiepen zo’n honderd deelnemers zich in de verschillende ateliers. Spontaan ontstaan er cross-overs tussen de disciplines, al is dat zeker geen vereiste. Er zijn ook enkele artiesten in residentie tijdens De Zomeracademie die artistieke interventies doen. De laatste avond, zaterdag 26 juli, worden naar jaarlijkse gewoonte de deuren van de verschillende ateliers wijd open gezet. Iedereen is dan welkom om de resultaten van een week creatie te komen aanschouwen. Data: ma 21 tot en met zo 27 juli 2014 Plaats: Vormingscentrum Destelheide, Destelheidestraat 66, 1653 Dworp Bijdrage: Danspuntleden 430 euro; niet-leden 475 euro (prijs, incl. verblijf, maaltijden, workshops) – andere prijscategorieën vind je op de website Meer info en inschrijven: www.zomeracademie.be, dharts@destelheide.be, T. 02 380 39 15 Organisatie: De Zomeracademie is een initiatief van Destelheide en De Veerman, in een co-productie met o.a. Danspunt


Een ruwe Romeo & Julia, waar het verlangen groot is en het verdriet des te groter door Maarten Van Winckel Na een tumultueze periode staat het Koninklijk Ballet Vlaanderen aan het begin van een nieuw tijdperk. Met Romeo & Julia waagt het gezelschap zich aan een nieuwe creatie van Slava Samodurov, ‘Romeovertolker’ extraordinaire en nu artistiek directeur van het Ekaterinburg Ballet. Danspunt ging een kijkje nemen om zich te verzekeren dat het KBvB haar start niet gemist heeft. Gelukkig duurt dit niet lang en laat het ballet vanaf het tweede bedrijf zijn demonen los. We krijgen een ruwe Romeo & Julia te zien, waar het verlangen groot is en het verdriet des te groter. De dansers, stuk voor stuk sterke acteurs, sleuren ons mee in het verhaal en confronteren ons met de schoonheid en het destructief vermogen van passie. We krijgen mensen te zien die geen concessie willen maken op de liefde, die gaan voor alles of niets. Sterke mensen want het is zoals Samodurov zelf zegt ‘Watjes maken zichzelf niet van kant met een mes’.

In het eerste bedrijf zuigen de kostuums echter veel van de aandacht op waardoor je soms het gevoel krijgt naar een dansante modeshow te kijken. De sfeer is luchtig en de lach ligt om de hoek maar echt stevig gedanst wordt er niet.

Ondanks alle hetze rond fusies en besparingen bewijst het Koninklijk Ballet van Vlaanderen dat het nog altijd meedraait aan de top van de wereld, mede door de gewaagde stukkeuze. Ze zetten individuen op scène die hun metier tot

23

in het verste van hun reiken in de vingers hebben en die ons met plezier verwelkomen in hun prachtige danswereld. Het laatste beeld is dat van een leeg podium, want in het verhaal van Romeo & Julia is iedereen een verliezer. Behalve het Koninklijk Ballet van Vlaanderen die met dit ballet een absolute winner in huis hebben.

©Marc Haegeman

Samodurov hecht veel belang aan de pure emoties die op een repetitie naar boven komen en tracht deze dan over te zetten naar de grote scène. Hiervoor gebruikt hij het talent van ontwerper Tim Van Steenbergen. Zijn moderne kostuums bevatten ettelijke verwijzingen naar de Italiaanse Renaissance ten tijde van Romeo en Julia. Zijn kostuums variëren tussen bombastische balkleren voor de Capulets en simplistische tuniekjes voor de Montagues. Romeo en Julia lijken wel repetitiekleren te dragen, wat hen dichter bij ons, het publiek, brengt.


Een “nee” heb je, een “ja” kun je krijgen, … Tips uit de infosessie ‘Fondsenwerving’* door Katrien Joris met medewerking van Ilja De Coster Non-profit organisaties hebben niet als doel winst te maken, maar hebben wel inkomsten nodig om hun werking draaiende te houden. Fondsenwerving is dan ook dé manier waarop de non-profitsector zichzelf financiert en extra middelen binnenhaalt. Maar hoe krijgen sponsors interesse in jouw verhaal? Hoe pakken dansorganisaties/-scholen (géén marketingexperts) dat het best aan? Welke stappen moeten we ondernemen? … Ilja De Coster, senior consultant fondsenwerving, zet ons op weg.

Non-profitorganisaties hebben meestal 3 grote inkomstenbronnen: overheidsfinanciering (subsidies), donaties (van particulieren, bedrijven, …) en dienstenverkoop (inkomsten uit de verkoop van missie-specifieke dienstverlening door de organisatie zelf, bijv. lidgeld voor dansles). Vooral voor die donaties (sponsoring en giften) is een efficiënte manier van fondsenwerving cruciaal. Velen maken, vaak onbewust, de fout om even op zoek te gaan naar sponsors of donoren tussen de soep en de patatten. Zo werkt het echter niet! Je moet op een structurele manier mensen binden en een strategie ontwikkelen (marketing), als je kans wil hebben op slagen.

* Infosessie ‘Fondsenwerving’ met Ilja De Coster, georganiseerd door Danspunt op 19/11/2013

24


ALLEREERST HEB JE EEN GOEDE VOORBEREIDING NODIG: HET CASE STATEMENT. Een case statement (of case for support) is het globale verhaal waarmee je naar een donor stapt. Het is de publieke vertaling van interne beleidsdocumenten zoals visie, missie, waarden, jaarplan… Het uitwerken van een case statement is de taak van de gehele organisatie, niet van fondsenwervers alleen. Richt dus een werkgroep op en denk samen eens na over volgende vragen: > Wat doen we? En hoe doen we dat concreet? > Waarom doen we wat we doen, zoals we het doen? > Welke maatschappelijke impact bereiken we met wat we doen? > Hoeveel middelen hebben we nodig om dit te doen? > Wat is de identiteit van onze organisatie? Hoe positioneert ze zich? Wat is haar stijl? > Wat maakt onze organisatie uniek? > Welke bijdrage kan een donor leveren, die in het grote geheel toch een verschil maakt? > Wat hebben wij te bieden? Zorg ervoor dat iedereen binnen de organisatie mee is met dit verhaal. De visie en missie moeten gedeeld en gedragen zijn, activiteiten en werkprocessen moeten

“Het geheim van succes in fondsenwerving ligt niet in steeds iets nieuws doen, het ligt in de klassieke basics steeds beter toepassen.” Ilja De Coster, MInstF(Cert) duidelijk zijn, ….. Een case statement heeft misschien niet altijd dezelfde vorm, maar de inhoud moet wel steeds hetzelfde zijn. Blijf ook consequent doorheen al je communicatie (formeel en informeel). Maak bijvoorbeeld gebruik van een interne documentatiemap die als basis kan dienen bij het opmaken van brieven, folders, websites, speeches, …. Pas als je een case statement hebt uitgewerkt, kan je op zoek naar mogelijke donoren.

DONORRELATIES OPBOUWEN Waar zoek/vind je donoren en sponsors? Je ziet ze misschien niet onmiddellijk, maar de realiteit is dat jouw donoren rondom je te vinden zijn. Ga, zeker als startpunt, niet te ver zoeken. Mensen kennen mensen! Begin je donorbasis op te bouwen vanuit de sympathisanten rondom je en bouw zo stap voor stap op. Stel jezelf ook eens de vraag aan wie of wat je zelf geld doneert en met welke reden. Vaak voel je je betrokken, heb je een bepaalde ervaring, …. Ga dus op zoek naar mensen die een bepaalde betrokkenheid hebben met je organisatie. En vergeet niet: Een “neen” heb je, een “ja” kun je krijgen, … en men kan ook altijd tijd, expertise en diensten investeren in plaats van geld!

… EN ONDERHOUDEN Mensen geven omdat ze gevraagd worden. Bouw een één op één relatie uit. Krijg inzicht in zijn/haar motivatie, heb respect, betrek hem/haar in de mate dat hij/zij zelf wil en kan, … en vooral onderhoudt de relatie. Niets is zo belangrijk als ‘stewardship’: zie je donoren niet als melkkoeien waar je één keer per jaar gaat aankloppen, maar hou ze een jaar lang warm voor je organisatie. Creëer een gemeenschappelijk belang.

WAT IS UITEINDELIJK HET RECEPT OM JE VRAAG TE LATEN SLAGEN? Durf mensen aanspreken! Men spreekt ook wel eens van ‘assertieve bescheidenheid’: vertel je verhaal vanuit je eigen fierheid, passie, geloof en visie. Als je zelf het nut/belang niet inziet, moet je er niet aan beginnen. Je moet als het ware je donoren overtuigen van de kwaliteit van je organisatie. Wissel van gedachten, luister, … leer je eventuele ‘donor’ beter kennen en speel daar dan op in.

Toegegeven: Fondsenwerving is moeilijk en is hard werken, maar fondsenwervingsucces is enkel weggelegd voor durvers en doorzetters. Niemand is verplicht om aan fondsenwerving te doen, maar …. Als men het niet doet, moet men geen extra middelen verwachten. Als men het wel doet, dan moet het volgens de regels van de kunst.

25

GIFTEN VS. SPONSORING

In de volksmond worden de termen gift en sponsoring vaak door elkaar gehaald. Maar het onderscheid ertussen is belangrijk. Bij sponsoring gaat het om een ruilovereenkomst: de sponsor geeft een bedrag in ruil voor een tegenprestatie (return). Bij een gift daarentegen gaat het om een transactie in enkele richting: de schenker geeft een bedrag zonder hiervoor een tegenprestatie in ruil te krijgen. Bij sponsoring dien je dus te onderhandelen (marketing) en een gift krijg je pas als je de schenker overtuigt van het nut van zijn/haar gift (emotionele aangelegenheid). In de praktijk bestaat er wel een grijze zone. Een sponsor krijgt dan wel een economisch waardeerbare return voor zijn steun, maar die staat dan niet in verhouding tot de economische waarde van de steun. De return is dan eerder symbolisch. We spreken dan van goodwill sponsoring. De aard van de argumenten die men naar donoren gebruikt, hangt dus sterk af van de vraag of het om een gift of om sponsoring gaat. Het vraagt een totaal andere benadering! Let ook op: fiscale attesten zijn enkel mogelijk voor giften (geen return) en daarvoor heb je een aparte erkenning nodig.


JE DANS.PAS IS VEEL GELD WAARD! Op vertoon van je Dans.pas krijg je korting op de dansvoorstellingen en performances in sommige huizen, waaronder de Beursschouwburg, Buda, CAMPO, cultuurcentrum Beringen, cultuurcentrum De Adelberg, cultuurcentrum De Grote Post, cultuurcentrum De Velinx, cultuurcentrum De Warande, cultuurcentrum Hasselt, De Roma, Handelsbeurs, Kaaitheater, Kopergietery, Monty, Music Hall, Muziekcentrum Dranouter, Schouwburg Kortrijk en Vooruit. Je kan er de komende maanden naar volgende voorstellingen: 29/03/2014 – CC De Warande (Turnhout) ‘Atomos’ van Wayne Mc Gregor

01 & 02/04/2014 – Kaaitheater (Brussel) ‘À bras-le-corps’ van Boris Charmatz & Dimitri Chamblas / Musée de la danse

29/03/2014 – Monty (Antwerpen) ‘Unison’ van Cecilia Lisa Eliceche

01 & 02/04/2014 – Kaaitheater (Brussel) ‘Aatt enen tionon’ van Boris Charmatz / Musée de la danse

30/03/2014 – CC De Warande (Turnhout)

02 & 03/04/2014 – Vooruit (Gent) ‘Maneries’ van Luis Garay

Masterclasses met Wayne Mc Gregor Random Dance (VK)

01/04/2014 – ccha (Hasselt) ‘Atomos’ van Wayne McGregor/Random Dance Company & A Winged Victory For The Sullen

03/04/2014 – De Roma (Borgerhout) Lady Linn met ‘High’ 03/04/2014 – Handelsbeurs (Gent) Ana Moura (fado)

03 & 04/04/2014 – CAMPO nieuwpoort (Gent) ‘The dog days are over’ van Jan Martens 04/04/2014 – Schouwburg Kortrijk / Buda ‘Synopsis of a Battle’ van Etienne Guilloteau

04 & 05/04/2014 – Kaaitheater (Brussel) ‘(untitled) (2000)’ van Tino Sehgal

09/04/2014 – De Roma (Borgerhout) T-Dansant

11/04/2014 – CC De Adelberg (Lommel) ‘Harnas’ van Danstheater Aya

Atmos’ van Wayne Mc Gregor (CC De Warande, 29/03/2014 en ccha, 01/04/2014) ©Ravi Deepres

22/04/2014 – ccha (Hasselt) ‘The dog days are over’ van Jan Martens /ICKAmsterdam

MEER INFO, EXTRA KORTINGEN EN VOORDELEN:

23/04/2014 – De Roma (Borgerhout)

WWW.DANSPUNT.BE

Black Uhuru

23 & 24/04/2014 – Vooruit (Gent) ‘Midday and Eternity (The Time Piece)’ van Eleanor Bauer / Good Move 24 & 25/04/2014 – Kaaistudio’s (Brussel) ‘Spoiled spring: There are no more seasons’ van Gaëtan Bulourde

25/04/2014 – CC De Warande (Turnhout) ‘The dog days are over’ van Jan Martens /ICKAmsterdam 26 & 27/04/2014 – CC De Grote Post (Oostende) ‘Spring Performances EDC: Dancing Queens’ van Elevation Dancecademy

02/05/2014 – CC De Grote Post (Oostende) ‘Victor’ van Jan Martens & Peter Seynaeve / CAMPO 26


03/05/2014 – Muziekcentrum Dranouter ‘Bal Experience’ met Amorroma en Benoit Guerbigny

23/05/2014 – De Roma (Borgerhout)

03, 04 & 05/05/2014 – Kaaitheater (Brussel)

24/05/2014 – De Roma (Borgerhout) Soirée Française – Si on chantait avec Eddy et les Vedettes

Frankie 100 – Honderd jaar Lindy Hop!

‘Première’ van Maria Hassabi

08/05/2014 – ccha (Hasselt) ‘Promenade Obligatoire – Walk for eight poppers’ van Anne Nguyen/Compagnie par Terre

28/05/2014 – ccha (Hasselt)

10/05/2014 – De Roma (Borgerhout) Radio Modern met Chris Watson

01/06/2014 – De Roma (Borgerhout)

10, 11, 12 & 13/05/2014 – Kaaitheater (Brussel) ‘Pindorama’ van Lia Rodrigues

04 t/m 06/06/2014 – Vooruit (Gent) ‘Sketches/Notebook’ van Meg Stuart / Damaged Goods

11, 12, 13 & 14/05/2014 – Kaaitheater (Brussel) ‘Sketches/Notebook’ van Meg Stuart / Damaged Goods

06 & 07/06/2014 – Monty (Antwerpen)

16/05/2014 – CC De Grote Post (Oostende)

28/06/2014 – CC De Grote Post (Oostende)

‘Booty Looting’ van Ultima Vez

‘Still standing you’ van Pieter Ampe & Guilherme Garrido / CAMPO

‘Britten dances - Jirí Kylián, Cameron McMillan & Ashley Page’ van Koninklijk Ballet van Vlaanderen

T-Dansant

‘Graduation Tour’ van P.A.R.T.S.

16/05/2014 – Monty (Antwerpen) ‘Creaties 2014 – work in progress’ van Nacera Belaza 17/05/2014 – ccha (Hasselt) ‘D3D - Buiten de lijnen - interactief bewegingsparcours voor kinderen en ouders’ van Cacao Bleu (+6)

22 t/m 24/05/2014 – Vooruit (Gent) ‘What we are saying’ van Ame Henderson / Public Recordings

27


Agenda

Dans.evenementen Deelnemen aan één of meerdere van deze activiteiten kan via reservatie@danspunt.be of bel naar 09 269 45 36. Meer info over publieksgerichte activiteiten: dirk.dhoe@danspunt.be, T. 09 269 45 33.

DANCE.IMPACT

SHOWDANCE

Wie wordt de nieuwe ambassadeur van de hedendaagse dans in Vlaanderen? Danspunt organiseert, in samenwerking met Terpsichore, voor de tiende keer op rij Dance.Impact, het jaarlijks festival voor hedendaagse dans. Geselecteerde groepen: Cie-it (Dancelot, Brugge), Oiterpe (Drongen), Compagnie Aira (Danscentrum Aike Raes, Heverlee), Terpsichore (Bornem), Retina Jongeren (Berchem), Compagnie D (Dansatelier Marleen Sempels, Leuven) en Junior Compagnie Arlekino (Antwerpen). Gastoptreden: SAMWD Sint-Niklaas, ambassadeur hedendaagse dans 2013-2014. Datum: zo 30 maart 2014, om 18 uur Plaats: Cultuurcentrum Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem Tickets: Danspuntleden 6 euro; niet-leden 8 euro. Code: P14/02 Organisatie: Danspunt vzw i.s.m. Terpsichore Bornem (www.terpsichore.be)

Wedstrijd Rolstoeldansen Showdance is rolstoeldansen met een muzikaal verhaal om tot een choreografie te komen waarin men verschillende muziekstukken mag gebruiken. Attributen en/of materialen kunnen aangewend worden mits ze bijdragen tot het verhaal. De Showdancewedstrijden vallen onder de supervisie en verantwoordelijkheid van de International Wheelchair Dance Foundation (IWDF) die door de Stichting Rolstoeldansen Nederland en de Belgische Rolstoeldansfederatie werd opgericht. De ‘Open Showdance Competition’ wordt afwisselend in Nederland (Woerden en Meerlo) en in België georganiseerd. Datum: za 31 mei 2014, van 10 tot 18 uur Plaats: Cultuurcentrum De Adelberg, Adelbergpark 1, Lommel Tickets: Danspuntleden 5 euro; niet-leden 6 euro Reservatie: jansen.rudi@telenet.be Organisatie: Rolling Stars i.s.m. Danspunt vzw Meer info: www.rolstoeldansen.org (Wedstrijdluik)

DAG VAN DE AMATEURKUNSTEN

VOORUITBLIK

Startdag Week van de Amateurkunsten De Week van de Amateurkunsten wordt dit jaar feestelijk geopend met een verkiezingsdebat, artistieke interventies (o.a. de ! Kunsthumaniora Dans) én de uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijs Amateurkunsten door minister Schauvliege. Meer info over programma, inschrijvingen, …: www. wak.be/ openingsfeest Datum: vr 25 april 2014, vanaf 12 uur Plaats: CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A, 8400 Oostende Gratis Reservatie: www.wak.be/openingsfeest/inschrijven Organisatie: Forum voor Amateurkunsten

Hou deze data alvast vrij in je agenda en/of maak je op om deel te nemen!

EXPEDITIE DANSAND!

4 t/m 6 juli 2014 in Oostende Zie pagina 22

BRUSSEL DANST OP 11 JULI

11 juli 2014 in Brussel Zie pagina 33

GENTSE FEESTEN – BAUDELOHOF

Gratis dansinitiaties 19 t/m 27 juli 2014 in Gent

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

Van 25 april t.e.m. 4 mei zetten we overal in Vlaanderen opnieuw 10 dagen extra spots op amateurkunsten en we zien het GROOT! Het thema van de WAK 2014 is ‘De Groote Kunst’: Wat betekent kunst in oorlogstijd? En hoe reflecteert oorlog in de kunst? Maar eveneens ‘waarin is kunst groots’, ‘kunst met een grote en een kleine K’, letterlijk grote kunst, …. Data: 25 april t/m 4 mei 2014 Plaats: verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel Gratis evenementen Meer info: WAK-Gazet (programmabrochure) of www.wak.be

28


Agenda

Dans.vorming Inschrijven voor één of meerdere van deze activiteiten kan via inschrijven@danspunt.be of bel naar 09 269 45 36. Meer info over vormingsactiviteiten: christel.vandevelde@danspunt.be, T. 09 269 45 34 en morwenna.buysse@danspunt.be, T. 09 269 45 38

CURSUSSEN

Datum: do 10 april 2014 van 15 tot 17 uur / optreden om 20 uur Plaats: Theaterplatform Scala, Dendermondsesteenweg 163-165, 9000 Gent Bijdrage workshop: Danspuntleden 25 euro; niet-leden 35 euro Bijdrage combiticket workshop + optreden: Danspuntleden 35 euro; niet-leden 45 euro Inschrijven en betalen voor 31 maart 2014 met duidelijke vermelding ‘enkel workshop’ of ‘combiticket’. Code: V14/16 Voor het optreden kan je tickets reserveren via Muziekmozaïek: info@muzmoz.be Organisatie: Danspunt vzw i.s.m. Muziekmozaïek vzw

WALS IN AL ZIJN VORMEN

Met Régine Warlop Cursusdag over de evolutie en verandering van de wals doorheen de tijd. Datum: zo 30 maart 2014, van 10 tot 17 uur Locatie: Zaal Driehove, Gitsestraat 287, 8800 Roeselare Bijdrage: Danspuntleden 30 euro; niet-leden 40 euro Code: V14/10

PERCUSSIVE DANCE

met Nic Gareiss (USA) en Maeve Gilchrist (Schotland) PRIMEUR VOOR BELGIË! “De menselijke belichaming van de ondraaglijke lichtheid van het bestaan...Gareiss is lichtvoetiger dan een Olympische sprinter en heeft meer zweefvermogen dan een met helium gevulde ballon... zijn zelfbeheersing is tastbaar en een onbegrensde flow is onvermijdelijk.” (Siobhán Long, The Irish Times) Tapdanser Nic Gareiss en harpiste/zangeres Maeve Gilchrist komen voor het eerst naar België met een unieke workshop en een onvergetelijk concert. En jij kan daar bij zijn! Dit bijzondere duo deelt een groot respect voor traditionele muziek en cultuur, maar schuwt geen improvisatie of hedendaagse elementen. Door het gebruik van improvisatie, organische beweging en puttend uit een grote hoeveelheid aan percussieve dansstijlen (waaronder Irish step dance, Appalachian flat-footing en een Gigue uit Quebuec) gaat Nic op zoek naar de muzikale mogelijkheden van jouw voeten. Dankzij imitatie en alternatieve schoengeluiden en –texturen leren we niet alleen ritmes die gelijken op catchy viooldeuntjes maar leren we ook de melodie te contrasteren met behulp van een hedendaagse muzikaliteit. De workshop gaat door onder muzikale begeleiding van Maeve Gilchrist. Nic Gareiss is danser, performer én muzikant. Hij werd geboren in de USA en begon al op achtjarige leeftijd met taplessen. Inmiddels is hij universitair geschoold in de antropologie en muziek, en master in de ethnochoreologie. Hij bestudeerde een grote variëteit aan ‘percussieve bewegingsvormen’ en de typische stijlen van Ierland, Canada en zijn eigen Verenigde Staten (traditionele dans, Appalachian clogging, Ierse tapdans, Appalachian flat-footing, improvisatie en compositie). Daarnaast gaat hij op zoek naar nieuwe dansvormen en –ritmes. Maar Nic is meer dan een tapdanser en in feite een volwaardig percussionist. Gareiss gaf reeds workshops in de Verenigde Staten, Ierland, Schotland en nu ook voor het eerst in België. Nic komt naar België samen met de gerenommeerde harpiste, Maeve Gilchrist (Schotland). Ze leerden elkaar kennen op een vioolstage in California en ontwikkelden sedertdien een professionele muzikale relatie. De “percussion and drive of Nic’s footwork combined with Maeve’s melodic and improvisational sensibilities” maken van hun optredens een explosief duet dat een plezier is voor oog en oor van het publiek.

VOORUITBLIK

Hou deze data alvast vrij in je agenda en/of maak je op om deel te nemen!

ZOMERACADEMIE

Performance-atelier met choreograaf Paulo Guerreiro Ma 21 tot en met zo 27 juli 2014 in Destelheide, Dworp Zie pagina 22

ZOMERSTAGE DANSPUNT

16 & 17 augustus 2014 in Sint-Niklaas 23 & 24 augustus 2014 in Wilrijk Zie pagina 20-21

29


Agenda

Dans.leden Verschillende dansgenres DOORLOPEND Nieuwe dans- en ballestschool voor Antwerpen: ‘dansA!pen’ Verschillende danslessen voor jong en oud. Buurtsporthal Parkloods, Damplein 36, 2060 Antwerpen Info en inschrijvingen: www.dansapen.be Wereld- en folkloredans ZA 29 & ZO 30/03/2014 Workshop Palestijnse dans Palestijnse dans of Dabkeh is de meest populaire volksdans in het Midden-Oosten. Telkens van 14 tot 16 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans ZA 29 & ZO 30/03/2014 Fiesta Flamenca Dansrecital Een wervelend dansspektakel waar alle aspecten van Flamenco aan bod komen. Zaterdag van 20.30 tot 23 uur en zondag van 15 tot 17.30 uur in Wereldculturencentrum Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen Info en tickets: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99 Wereld- en folkloredans ZO 30/03/2014 Griekse dansdag Griekse dansgroep KAPA organiseert naar jaarlijkse gewoonte een Grieks dansfeest: een dag vol Griekse sfeer met optredens van de KAPA dansers. Van 14 tot 21.30 uur in CC ’t Aambeeld, Della Faillelaan 34, 2630 Aartselaar Info en tickets: www.kalitsa.be, maraco@skynet.be, 0475 80 02 10 Wereld- en folkloredans ZO 30/03/2014 Buikdanssalon en opendeur Open buikdansavond met verkleedpartij, initiatieles, optreden door de repertoiregroep van Amana Dance Theatre en vrij dansen. Van 19.30 tot 23 uur in a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei 65, 2100 Deurne Info en inschrijvingen: Amana Dance Theatre, www.buikdans.net, a@buikdans.net, 03 324 20 91 Dans- en bewegingsexpressie VANAF WO 02/04/2014 Biodanza Proeven Haaltert Kom meedansen en ervaar zelf de effecten van Biodanza tijdens de proef- en kennismakingsavond. Probeer het uit tijdens 2 opeenvolgende kennismakingslessen. Wekelijks op woensdag. Van 19 tot 21.30 uur in Warandegebouw

– Academie, St. Goriksplein 17, 9450 Haaltert Info en inschrijvingen: www.bio-danza.be, info@bio-danza.be , 0496 51 15 16 Dans- en bewegingsexpressie VANAF WO 02/04/2014 Biodanza-Avondreeks Haaltert Dans je graag nog meer door het leven? Hou je van bewegen op gevarieerde, creatieve muziek, alleen en met anderen? In Biodanza scheppen diepe belevingen een ruimte die doorwerkt en levensvreugde schenkt. Van 19.30 tot 21.30 uur in Warandegebouw – Academie, St. Goriksplein 17, 9450 Haaltert Info en inschrijvingen: www.bio-danza.be, info@bio-danza.be , 0496 51 15 16 Wereld- en folkloredans VR 04, ZA 05 & ZO 06/04/2014 Stage Flamenco combinatie: dans Stage Flamenco combinatie: gitaar Stage Flamenco combinatie: zang Een intensieve stage Flamenco op hoogstaand niveau met 3 internationaal gerenommeerde docenten die je kan combineren. Zang met Carmen Fernandez, Dans met Irene Alvarez en Gitaar met Alexander Gavilàn. Bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans ZA 05/04/2014 Tapas en Flamenco met Nina Pérez en Lara ‘Las Canasteras’ Flamencodans met Nina Perez en Lara “Las Canasteras”. Zij nemen u mee naar de wereld van de flamenco en klassiek Spaanse dans. Gratis inkom. Van 21.30 tot 22.30 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99 Wereld- en folkloredans MA 07, DI 08 & WO 09/04/2014 Stage Afrikaanse dans 3 avonden intensief werken rond lichtheid in beweging. Als een beweging juist wordt uitgevoerd vanuit de basis, kan je lichtheid creëren, we bekijken welke technieken je hiervoor kan gebruiken, hoe je dat precies doet zonder uitgeput te geraken. Telkens van 19.30 tot 22 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

30

Verschillende dansgenres VR 11, ZA 12, ZO 13, DO 17, VR 18, ZA 19 & ZO 20/04/2014 Rise & Shine Dit is reeds de 29ste Dansshow, maar toch blijft Clapaja steeds creatief en is het steeds een uitdaging om 700 leerlingen op het podium te plaatsen. Kom genieten van originele choreografieën in jazz, tap, Irish tap, ballet, funk, musical. Stadsschouwburg Sint-Niklaas, Richard Van Britsomstraat 21, 9100 Sint-Niklaas Info en tickets: www.clapaja.be, Info@clapaja.be, 0496 81 45 42 Wereld- en folkloredans ZA 12 /04/2014 Doedansding10 Al voor de tiende keer orgnaiseert Sneyssens deze jaarlijkse dansavond waarbij een instuif van Vlaamse en internationale dansen gecombineerd wordt met verzoekjes van de aanwezigen. Deze keer met een receptie, ter ere van de tiende editie! Van 19 tot 24 uur in Ter Gulden Celle, Doornzeledries 57, 9940 Evergem Info en tickets: www.sneyssens.be Wereld- en folkloredans ZA 12 & ZO 13/04/2014 Celtic Fever De dansgroep “Celtic Spirit Dancers” uit De Pinte organiseert voor de 8ste maal het dansspektakel “Celtic Fever”. Een Keltische show met Ierse en Schotse dansen. Zaterdag van 20 tot 23 uur en zondag van 14.30 tot 17.30 uur in OC Polderbos, Polderbos 20, 9840 De Pinte Info en tickets: www.celticspiritdancers.be, celticspiritdancers@gmail.com Dans- en bewegingsexpressie VANAF MA 14/04/2014 Biodanza Gent, info- en proefles Kom meedansen en ervaar zelf de effecten van Biodanza tijdens de proef- en kennismakingsavond. Probeer het uit tijdens 2 opeenvolgende kennismakingslessen. Wekelijks op maandag. Van 19 tot 21.30 uur in Steinerschool, Kasteellaan 54, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.bio-danza.be, info@bio-danza.be , 0496 51 15 16 Dans- en bewegingsexpressie VANAF MA 14/04/2014 Biodanza-Avondreeks Gent Dans je graag nog meer door het leven? Hou je van bewegen op gevarieerde, creatieve muziek, alleen en met anderen? In Biodanza scheppen diepe belevingen een ruimte die doorwerkt en levensvreugde schenkt. Van 19.30 tot 21.30 uur in Warandegebouw – Academie, St. Goriksplein 17, 9450 Haaltert Info en inschrijvingen: www.bio-danza.be, info@bio-danza.be , 0496 51 15 16


Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans MA 14, DI 15 & WO 16/04/2014 Workshop Klassiek Ballet met Jeroen Hofmans Een Intensieve workshop klassiek ballet voor dansers vanaf 12j. met enige danservaring. In deze workshop leer je een klassiek stuk aan die telkens wordt vooraf gegaan door een technische klassieke les. Telkens van 9.15 tot 12 uur in Danszaal Pier 10, Sparrenboslaan 27, 8420 De Haan Info en inschrijvingen: www.dansdefurne.be, info@dansdefurne.be, 0479 68 96 60 Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans MA 14 t/m VR 18/04/2014 Stage Hedendaags Ballet Een intensieve stage voor mensen met een klassieke basis. De les begint met een op ballet gebaseerde warming up, dan streven we naar meer technische hedendaagse dans bewegingen. Telkens van 19 tot 21.30 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Stijldans MA 14/04/2014 Workshop Disco Swing Dansen op disco-, techno- of house-muziek zoals je dat doet in de discotheek, maar nu met z’n twee! In deze workshop leer je stijlvol en met plezier in koppel op deze muziek dansen. Van 20 tot 22 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans DO 17 & VR 18/04/2014 Workshop Argentijnse Tango: Milonga (en tangowals) De milonga en de tangowals zijn twee stijlen en tevens muzikale variaties binnen de Argentijnse tango. Voor tangodansers met minimum 1 jaar ervaring. Van 20 tot 22 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans DO 17, VR 18 & ZA 19/04/2014 Workshop Argentijnse Tango: Introductie Deze workshop is bedoeld voor enthousiaste beginners die willen weten wat tango echt is! In 3 lessen leer je de basispassen en enkele figuren, zodat je zelf volop kan gaan improviseren en je eigen tango maken. Telkens van 20 tot 22 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans VR 18 & ZA 19/04/2014 Workshop Hedendaagse dans Deze workshop spitst zich vooral op improvisatie en (instant) compositie. Er wordt gestart met een techniekles en er wordt ruimte gecreëerd voor eigen bewegingsonderzoek. Van daaruit gaan we verder in compositie en verschillende improvisatievormen (o.a. partnering) aan de hand van diverse opdrachten. Vrijdag van 19 tot 22 uur en zaterdag van 14 tot 17 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans VR 18/04/2014 Workshop Argentijnse Tango: Tangowals (en milonga) De milonga en de tangowals zijn twee stijlen en tevens muzikale variaties binnen de Argentijnse tango. Voor tangodansers met minimum 1 jaar ervaring. Van 20 tot 22 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans ZA 19/04/2014 Workshop Argentijnse Tango: Muzikaliteit In deze workshop staan geen figuren of danstechnieken centraal. Je zal vooral luisteren en dansen op live muziek. Door te dansen op live muziek worden heel wat muzikale motieven duidelijker hoorbaar. Van 14 tot 17 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Verschillende dansgenres ZO 20 & MA 21/04/2014 Funny Dunny In deze jubileumviering dansen klein en groot in een nieuw dansspektakel. Funny Dunny neemt je mee en wijst je grappige mensen aan, bizarre gewoontes, laat je verrassen door haar andere kijk op de leefwereld rondom ons. Zondag van 19.30 tot 21.30 uur en maandag van 15 tot 17 uur in Capitole Gent, Graaf van Vlaanderenplein 5, 9000 Gent Info en tickets: www.danswijzer.be, tickets@danswijzer.be, 0477 23 05 05 Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans VANAF DI 22/04/2014 Hedendaagse dans: Basisreeks na de Paasvakantie Ons doel? Een inlijving én een stevige basis in hedendaagse dans! De weg daar naartoe is dansend, onderzoekend, ontdekkend, improviserend en creërend. Telkens van 18.30 tot 20 uur bij Les Ballets C de la B, Nieuwe Vaart 118, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.wisper.be, Info. gent@wisper.be, 09 229 21 72

31

Dans- en bewegingsexpressie VANAF WO 23/04/2014 Dans op schoot Peuters zijn uit zichzelf al motorisch actief. Ze springen, kruipen, lopen, rollen, wiegen, sjouwen, stapelen... Op deze bewegingsvaardigheden spelen we in via dans- en bewegingsspelen: het spelen met materialen, het dansen op verhalen en liedjes, het bewegen op muziek, … Telkens van 17 tot 17.45 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Wereld- en folkloredans ZA 26/04/2014 Tapas en Flamenco met ‘Fantasia Flamenca’ Zij brengen voor u een zeer variërend programma van Klassieke, Pure, Moderne en Fusión Flamenco. Gratis inkom. Van 21.30 tot 22.30 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99 Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans ZO 27/04/2014 Infodag Academie voor Podiumkunsten Kom je talenten ontdekken tijdens onze infodag. Is muziek, theater of dans iets voor jou? Ben je 6 jaar of ouder? Of ben je als volwassene je jeugddroom muzikant of acteur te worden nog niet vergeten? Kom dan zeker langs. Van 14 tot 17 uur bij Academie voor Podiumkunsten, Vrijheidstraat 65, 9300 Aalst Info: www.aalst.be/apk, academiepodiumkunsten@aalst.be Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans VR 02 & ZA 03/05/2014 Dansvoorstelling: Dansschool Defurne nodigt het MUDA uit Een dansvoorstelling gedanst door de leerlingen van Dansschool Defurne in samenwerking met de leerlingen dans van het MUDA Gent. Telkens van 20 tot 22 uur in Wielingencentrum, Graaf Jansdijk 18, 8420 Wenduine Info en inschrijvingen: www.dansdefurne.be, www.muda.be, an@nuytten-croes.be Wereld- en folkloredans ZA 03/05/2014 Workshop Neo Tango De Argentijnse tango, ontstaan eind 19e eeuw, blijft tot op vandaag verder evolueren als muziekgenre en als dans. Van 19.30 tot 21 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96


Wereld- en folkloredans ZA 03 & ZO 04/05/2014 Workshop Flamenco: Bata de Cola Met een Bata de Cola dansen is het summum van vrouwelijkheid en sensualiteit... maar je kan er ook krachtig en heel ritmisch mee dansen. Zaterdag van 19 tot 21 uur en zondag van 10.15 tot 12.45 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Wereld- en folkloredans ZA 17/05/2014 Tapas & Flamenco Andalucia Baila De groep “Andalucia Baila” brengen voor jullie een vrolijk, dynamisch en afwisselend flamencoprogramma! Geniet ondertussen van de Spaanse keuken en tapas. Gratis inkom. Van 21.30 tot 22.30 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99

Stijldans DO 29 & VR 30/05/2014 Workshop Romantisch slowen In deze workshop gaan we dieper in op wat samen dansen is, en hoe het dus een leuke en misschien wel romantische - ervaring wordt. Je krijgt enkele bruikbare pasjes, tips en poses aangeboden. Telkens van 20 tot 22 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Dans- en bewegingsexpressie ZO 04/05/2014 Buikdans: Maghreb ritmes met live percussie Tijdens deze workshop leren we enkele Noord-Afrikaanse dansritmes zelf spelen èn er op dansen. We ervaren de extra energie van dansen op live muziek. Van 14 tot 18 uur in a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei 65, 2100 Deurne Info en inschrijvingen: Amana Dance Theatre, www.buikdans.net, a@buikdans.net, 03 324 20 91

Dans- en bewegingsexpressie ZA 17/05/2014 Biodanzadag Aanstekelijke muziek, beweging, rust, contact met jezelf en de anderen, gevarieerde ritmes zorgen voor spontane bewegingen. Alleen, per 2, 3, … en samen dansen we alles wat in en rondom ons voel- en waarneembaar is. Van 14 tot 21 uur in Warandegebouw – Academie, St. Goriksplein 17, 9450 Haaltert Info en inschrijvingen: www.bio-danza.be, info@bio-danza.be , 0496 51 15 16

Wereld- en folkloredans DO 29 & VR 30/05/2014 Workshop Flamenco Telkens van 20 tot 22 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Wereld- en folkloredans VR 09/05/2014 Workshop ‘Meer weten over Flamenco’ Wat is Flamenco en van waar komt het? Wie heeft het gecreëerd en waarom? In welke culturele context? Welke rol spelen de “gitanos”? Vanuit deze vragen gaan we de geschiedenis van de Flamenco op een boeiende manier terug opbouwen. Van 19.30 tot 21.30 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans ZA 10 & ZO 11/05/2014 Dansvoorstelling Folle et Fou 2014 Twee dansvoorstellingen moderne dans gebracht door de dansgroepen van Folle et Fou. Zaterdag van 19 tot 21 uur en zondag van 11 tot 13 uur in CC Gildhof, Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt Info en tickets: www.folleetfou.be Wereld- en folkloredans ZA 10/05/2014 Tapas & Flamenco met Herencia Flamenca Met een wervelend optreden van Ana Ramon en Nina Pérez. Zij brengen voor jullie een dynamisch en afwisselend authentiek Flamencoprogramma! Geniet ondertussen van de Spaanse keuken en tapas. Gratis inkom. Van 21.30 tot 22.30 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99

Stijldans ZA 17 & ZO 18/05/2014 Tapdanceoptreden ‘Feet on Fire’ 30 jaar Tapdance Promotion in Gent met een spetterend tapdansoptreden van Lut Vermeulen haar leerlingen en met de grootste tapdansers als gast: Jason Janas (VS),Rod Ferrone (VS), Josh Hilberman (VS), Peter Kuit en Marieke Van Der Ven (Amsterdam), Lut Vermeulen (Gent) en Patrick Inguenault (Rouen), Joelle Ribant en tapshow (Brussel), “La Luz” en de flamenco sisters (Gent). Zaterdag om 20 uur en zondag om 14.30 en 19 uur in Scala, Dendermondsesteenweg 163, 9000 Gent Info en tickets: www.tapdans.be en www.scalaplatform.be Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans DO 22, VR 23 & ZA 24/05/2014 De Rode Loper: Presentatiedagen Wisper Eigenlijk loopt hij liever zelf, maar WISPER rolt hem voor u uit: De Rode Loper. Drie avonden boordevol dans, theater, muziek, tekst en beeld. Donderdag en zaterdag van 19 tot 23 uur en vrijdag van 17 tot 23 uur bij OPEK, Vaartkom 4, 3000 Leuven Info en inschrijvingen: www.wisper.be Dans- en bewegingsexpressie ZA 24/05/2014 Buikdanssalon de luxe Open buikdansavond met verkleedpartij, optreden door de Repertoiregroep van Amana Dance Theatre en vrij of begeleid dansen. Iedereen welkom om mee te dansen of te kijken. Van 20 tot 23 uur in a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei 65, 2100 Deurne Info en inschrijvingen: Amana Dance The atre, www.buikdans.net, a@buikdans.net, 03 324 20 91

32

Verschillende dansgenres VR 30 & ZA 31/05/2014 Attika Dansvoorstelling gebracht door de dansers van K-Creation Dance. Vrijdag om 20 uur en zaterdag om 14 en 20 uur in CC De Meent, Gemeenveldstraat 34, 1652 Alsemberg Info en tickets: info@demeent.be of 02 359 16 00 Wereld- en folkloredans ZA 07/06/2014 Tapas & Flamenco met Herencia Flamenca Met een wervelend optreden van Ana Ramon en Nina Pérez. Zij brengen voor jullie een dynamisch en afwisselend authentiek Flamencoprogramma! Geniet ondertussen van de Spaanse keuken en tapas. Gratis inkom. Van 21.30 tot 23 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99 Dans- en bewegingsexpressie ZO 22/06/2014 Biodanzadag Aanstekelijke muziek, beweging, rust, contact met jezelf en de anderen, gevarieerde ritmes zorgen voor spontane bewegingen. Alleen, per 2, 3, … en samen dansen we alles wat in en rondom ons voel- en waarneembaar is. Van 11 tot 18 uur in Warandegebouw – Academie, St. Goriksplein 17, 9450 Haaltert Info en inschrijvingen: www.bio-danza.be, info@bio-danza.be , 0496 51 15 16 Wereld- en folkloredans MA 23 t/m DO 26/06/2014 MA 30/06 t/m VR 04/07/2014 Zomerstage Flamencodans Verschillende workshops voor beginners, middengroep en gevorderden. Bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99


Brussel danst op 11 juli

GEZOCH T: DANSGRO EPEN MET AMB ITIE

ussel danst Het centrum van Br dansgroep. en kijkt naar jouw druk dia en langs een Op twee grote po es. nr aats voor alle ge feestparcours is pl aats waard aarom jullie een pl Laat ons weten w matie! zijn in de program en overtuig ons. stel je kandidaat . eer dan woorden Beelden zeggen m be info@brusseldanst. /4/2014.

Inschrijven voor 21

ADV_danspunt.indd 1

ZOMERCURSUS I N B E R L IJ N O F ZUID-FRANKRIJK HEDENDAAgSE DANS vOOR BEgINNERS IN ZUID-FRANKRIJK (StARt 13/7) vOOR gEvORDERDEN IN BERLIJN (StARt 6/7) EN ZUID-FRANKRIJK (StARt 20/7)

www.wisper.be/dans

26/02/14 19:48


V.U. Elisabeth Verhaeghe - Brantano NV - Kwadelapstraat 2 - 9320 Erembodegem.

BESTE DANSERS Binnenkort ontvangen jullie kortingbonnen van Brantano via Danspunt. Per aankoopschijf van €40 kan u een kortingbon gebruiken van €8, geldig in alle Brantano winkels in België en op www.brantano.be op de volledige collectie. Meer info op de bon. Voor de adressenlijst van de winkels kan u terecht op de website van Brantano: www.brantano.be

34


VERSCHILLENDE MEDIA - 02/01/2014

JEANNE BRABANTS OVERLEDEN

Danseres, pedagoge en choreografe Jeanne Brabants is overleden. Ze werd 93 jaar. Brabants zette het ballet in Vlaanderen op de kaart. Ze richtte verschillende dansscholen en -gezelschappen op, waaronder de Koninklijke Balletschool van Antwerpen en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Ze was een passionele ambassadrice van de dans en probeerde het grote publiek warm te maken voor ballet en lichaamsbeweging. Zie ook pagina 4-5

DANS IN DE PERS

COBRA - 13/01/2014

ARTISTIEK DIRECTEUR KONINKLIJK BALLET VLAANDEREN KRIJGT ONDERSCHEIDING VAN BRITSE QUEEN

Assis Carreiro, artistiek directeur van het Koninklijk Ballet Vlaanderen, heeft een koninklijke onderscheiding gekregen van de Britse koningin Elisabeth. Assis Carreiro krijgt de titel voor haar inzet en haar diensten aan de dans. MBE staat voor “Member of the Most Excellent Order of the British Empire”. Carreiro kreeg het zilveren kruis dat bij de titel hoort, op 14 maart uit handen van de Britse Queen tijdens een ceremonie op Buckingham Palace.

VERSCHILLENDE MEDIA - 22/01/2014

OPERA EN BALLET WORDEN KUNSTHUIS

De fusie tussen de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet Vlaanderen is rond, de eengemaakte culturele instelling heet vanaf volgend seizoen ‘Kunsthuis’. Kunsthuis, dat in het Engels gevolgd wordt door Opera FLANDERS (en Royal Ballet FLANDERS) , wordt met een budget van 35 miljoen euro de grootste culturele instelling van Vlaanderen met drie theaters: de opera’s in Antwerpen en Gent en Theater ‘t Eilandje in Antwerpen. In totaal werken er 370 mensen. Zie pagina 23 voor een verslag van de voorstelling ‘Romeo & Julia’

FRANSTALIGE MEDIA - 01/12/2013

JUNBOX WINT WAALSE ‘BELGIUM’S GOT TALENT’

Aan de andere kant van de taalgrens wist Junbox, een 21-jarige freestyler, de overwinning van Belgium’s Got Talent 2013 binnen te halen. In zijn finaleperformance combineerde de jongeman dans en zang ... Iets wat duidelijk geapprecieerd werd door jury en publiek. Surf naar www.youtube.com en zoek op ‘Junbox en finale’

DE STANDAARD - 03/12/2013

NEDERLANDSE MEDIA - 14/02/2014

BOLSJOI-DANSER ACHTER DE TRALIES VOOR ZUURAANVAL

WINNAARS DANS PUBLIEKSPRIJS 2013

Vrijdag 14 februari werden de Dans Publieksprijzen, verdeeld over 7 categorieën, uitgereikt in het Haagse Theater aan het Spui. Naast winnaars Pascal Schut (Introdans) en Davide Cocchiara (‘The Red Piece’) zijn dat choreografen Conny Jansen voor de voorstelling ‘How Long is Now’ en Isabelle Beernaert voor de voorstelling ‘Red, Yellow & Blue’. Conny Janssen krijgt verder de Oeuvreprijs uitgereikt voor haar invloed op de Nederlandse dans. De danspers koos ‘Le Chat Noir’ van Scapino Ballet Rotterdam als beste voorstelling van 2013. Truus Bronkhorst krijgt mede vanwege haar dubbele nominatie een eervolle vermelding van het danspubliek. De Dans Publieksprijs is georganiseerd door de website Danspubliek.nl

Een Russische rechtbank heeft balletdanser Pavel Dmitrichenko tot zes jaar cel veroordeeld voor het beramen van de aanval met zuur op de artistieke directeur van het wereldberoemde Bolsjoi-theater. De onderzoekers zeiden dat Dmitrichenko de aanval plande door een conflict met Filin. De zaak onthulde de bittere rivaliteit en intriges binnen het bekende ballethuis. De misdaad heeft wegens zijn brutale aard in de mondiale cultuurwereld voor verbijstering gezorgd.

FACEBOOK - 14/12/2014

FRED BENJAMIN OVERLEDEN

Gerenommeerde jazzdanser, choreograaf, docent, mentor en dansicoon, Fred Benjamin, overleed op 14 december aan een slepende ziekte. Hij werd 69 jaar oud. Benjamin was lange tijd verbonden aan het jazzdepartement van het Alvin Ailey Dance Center in New York en gaf tot december nog steeds les aan Steps op Broadway. Daarnaast heeft hij ook enkele jaren in België les gegeven en richtte hij zijn eigen danscompagnie op.

NEW YORK TIMES - 20/02/2014

EXTRA MIDDELEN VOOR MARTHA GRAHAMS ARCHIEVEN

Het Martha Graham Center of Contemporary Dance zal 1 miljoen dollar subsidie ontvangen ​​van de Andrew W. Mellon Foundation dat hen zal toelaten om het archief van Martha Graham verder uit te bouwen, te digitaliseren en te organiseren.

35


Meer informatie: Danspunt Abrahamstraat 13 9000 Gent T. 09 269 45 30 info@danspunt.be www.danspunt.be

rnem 4 - Bo 1 0 2 / 30/03 Impact e. Danc elare - Roes men 4 1 0 2 r / 30/03 al zijn vo n i s l Wa nt 14 - Ge ce 0 2 / 4 10/0 sive Dan s Percu de osten kunsten O 4 1 l /20 teur russe 25/04 n de Ama n&B e r e a d v Dag Vlaan 2014 - kunsten / 5 0 / 4 t/m 0 ateur 25/04 an de Am v Week mel - Lom 4 1 0 2 / 31/05 ance d w o nde Sh Ooste 4 1 0 /2 06/07 nd! 04 t/m itie Dansa d Expe ssel li 4 - Bru T op 11 ju 1 0 2 / 11/07 EL DANS S BRUS ent 014 - G udelohof 2 / 7 0 27/ Ba 19 t/m Feesten e s Gent worp 014 - D 2 / 7 0 27/ 20 t/m academie r aas Zome t-Nikl n i S – k 2014 Wilrij 7/08/ 16 & 1 /08/2014 t n u p s 4 23 & 2 stage Dan r Zome

2014 N1 DANS.MAGAZINE  

MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw.