Page 1

. s n a

D

- P2 GE N T X N E R N T OOR E A K D E T VL A AN SPUNT - AFGIF

0 9 2 81

N DANNDSELIJINKSE UITGAVE VAN DA R O O V IE M A A INE MAGBEAR 2Z013 - JRG 12 / N 4 - DR FEB / MRT 2014 DE C E M JA N / A D N E G DA N S A

EN M W Z R OF V DE S C H E O R HE ER T T N H O C A HIË D S C C J I E Y J SY T ERW Y IN TS D N N SO LF DAN S COMPA E Z S L IP ON U T N P K E E M S I N HE A T D O I N B I B L K T US SE SI X D S G A N U L I DE L SE DANS RT VS JE DANCE.C E O C H I N U R VS S P . K I C K S E N U E CULT AG DANC L VERS

België - Belgique P.B - P.P. Gent X BC 2341


. s an

D

P. 4-5 P. 8 0-11 ZW 1 . V P S F K O E RO NCE.KIC HERMEN 13 H T P. SC ON DA E G D A L R 14-16 X . I P S VERS D ACHTE S C .CLA SYTY G DANCE IN LA L IJS P. 17 VERS NDERW BRUSSE N SO P. 18 DAN DEREN E P Ë I H N I EC P. 19 VLAA THEEKT NY IN TSJ S & E IO BIBL S COMPA NCE.VIB 21 A L P. 20I M PU E E A A N D M DOE .IMPACT DANS EN N CE P. 22 DAN K TUSSE D N J E UG P. 24 S DE L I L F V ORT E Z P S S N S O UR V S U T L P. 3 N A CU D E SE P. 6-7 CHIN P. 9 RD O O G I RW TJES P. 12 GI E R S VOO E W I EU SW E P. 23 7 DAN UNT IS N KER 2 IJ SP P. 26DAN IN DE K S H E P. 28 2 COAC RWEETJ N N 9-3 E O NTE 2 G . T E P N C M I E E S -34 KORT NS.EVEN NG 2 . 3 S . N P DA MI DA R A O D .V N P. 35 AGE A DANS EDEN D .L AGEN A DANS RS D E AGEN N IN DE P , tablet E e S j p N o de n DA a ls a l k leze o ift zine o ge tijdschr azine a g a M i g . Dans el het huid nt.be/ma u n f vana anspu t zow Je kan , …! Je vind op www.d uter ities comp gaande ed voor 2

Foto cover: Ballerino uit Lembeek (Dance. Classix 2013) ©Maarten Marchau Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw. Danspunt vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende disciplinaire organisatie voor amateurdans. Eindredactie: Katrien Joris Directie: Ton Schipper Redactiemedewerkers: On The Roof vzw, Eva Van Doren, Ellen Huybrechts, Eveline Janssens, Natascha Pire, Arne Schögler, Joke Verlinden, Silvio Verbeek, Nele Roegiest, Lut Firlefyn en Maarten Van Winckel. Lay-out: www.heartwork.be Druk: Geers Offset – Oostakker Oplage: 15.750 ex. VU: Piet Walravens – p.a. Danspunt vzw, Abrahamstraat 13, 9000 Gent Abonnementen: 12 euro voor 4 nummers/jaar Dans.Magazine wordt gratis verspreid onder alle leden van Danspunt vzw. Wil jij ook dit tijdschrift gratis thuis ontvangen, aarzel dan niet en word lid van Danspunt! Of doe iemand een lidmaatschap cadeau. Lidgeld individuele leden: 10 euro per jaar. Lidgeld groepen: 50 euro per jaar. Over te maken op rekeningnummer 001-3517404-66 van Danspunt. Adverteren: alle info op www.danspunt.be/adverteren Meer info: Danspunt, Abrahamstraat 13, 9000 Gent, info@danspunt.be,

www.danspunt.be Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen in de danswereld: www.danspunt.be www.facebook.com/danspunt www.twitter.com/danspunt


Amateurkunsten in Dikke Van Dale De omschrijving van amateurkunst in de Van Dale doet afbreuk aan het jarenlange werk rond de waarde en het versterken van zowel de praktijk van amateurkunst als het beleidsdomein amateurkunsten in Vlaanderen en Brussel. De amateurkunstensector hoopt dat het gesprek rond de waarde van amateurkunst en een gepaste omschrijving van amateurkunst in al haar facetten verder gevoerd kan worden. De Amateurkunstensector is dan ook vragende partij om hierover van gedachten te wisselen met de redactie van Van Dale.

Eind oktober 2013 verscheen het woord amateurkunst voor het eerst in de geschiedenis in het Van Dale woordenboek. Amateurkunst kreeg een plekje in de digitale Dikke Van Dale. Erkenning zwart op wit van de enorme, relevante praktijk van kunstbeoefening uit goesting door duizenden amateurkunstenaars. Ware het niet dat de Van Dale redactie er een andere visie op amateurkunst op nahoudt dan deze die vanuit de sector amateurkunsten in de afgelopen decennia werd opgebouwd. In de online Dikke Van Dale is sinds kort volgende omschrijving te vinden bij het woord amateurkunst: 1. (g.mv.) een of meer door een niet-professionele kunstenaar vervaardigde, als kunstwerken bedoelde en soms ook als zodanig gewaardeerde artefacten 2. (amateurkunsten) elk van de kunstvormen zoals die door een niet-professionele kunstenaar beoefend worden Voor de sector amateurkunsten mag de omschrijving een pak eenvoudiger, zoals: ‘door liefhebbers beoefende of vervaardigde kunst’

©Pascal Vyncke, SeniorenNet.be

In het decreet amateurkunsten anno 2000 wordt volgende definitie gehanteerd: ‘elke kunstvorm die in het kader van het sociaal-culturele gebeuren aan iedere burger de kans biedt om zich via kunstbeoefening en -beleving te ontplooien en zijn potentiële creatieve vermogens te ontwikkelen op vrijwillige basis en zonder beroepsmatige doeleinden’. Misschien een ietwat oubollige definitie, toch dekt deze de lading. De essentiële componenten van amateurkunst zijn: Ten eerste het ‘houden van’/amare; de amateurkunstenaar beoefent zijn artistieke bezigheden uit goesting, uit passie, uit liefde voor de kunst. Het artistieke; de amateurkunstenaar creëert, verbeeldt, reproduceert,... en hanteert daarvoor (een combinatie van) de meest uiteenlopende kunstvormen als muziek, dans, theater, woord, vorm, beeld, tekst, media,... Het sociale; amateurkunst brengt mensen samen, geeft betekenis aan relaties, geeft vorm en inhoud aan interactie tussen mensen, draagt bij tot groeps- en gemeenschapsvorming.

AMATEURKUNSTENSECTOR

De amateurkunstensector heeft als missie creativiteit te stimuleren en te ondersteunen. Het decreet op de amateurkunsten van 22 december 2000 erkent negen organisaties die rond eigen kunstvormen werken: Centrum voor Beeldexpressie (foto, film & multimedia), Creatief Schrijven (letteren), Danspunt (dans), Koor&Stem (vocale muziek), KUNSTWERKT (beeldende kunst), Muziekmozaïek (folk & jazz), OPENDOEK (theater), Poppunt (rock, pop & dj’s) en Vlamo (instrumentale muziek). Het Forum voor Amateurkunsten staat in voor coördinatie, overleg en samenwerking binnen de amateurkunstensector. Samen ondersteunt deze sector meer dan 10.000 groepen en een veelvoud aan individuele kunstenaars in Vlaanderen en Brussel.

Een goede omschrijving van amateurkunst draagt volgens de sector deze elementen in zich, of het nu gaat om amateurkunst als praktijk of als product of beide. In de omschrijving van Van Dale ontbreekt de liefde voor de kunst in alle talen. De gehanteerde omschrijving is volgens de amateurkunstensector ambigu, geladen, overbodig en omslachtig. Wanneer we er in het woordenboek de woorden ‘kunst’ en ‘amateur’ op nalezen en samenbrengen komen we tot een veel rijkere omschrijving waarin passie en artistieke expressie omwille van de intrinsieke waarde van kunst eigen aan mens en cultuur, een plaats kunnen krijgen.

3


©Sil De Boeck

ON THE ROOF vzw serveert kant-en-klare ‘bewegingssnacks’ Interview door Katrien Joris Eind oktober trok ik naar Tour & Taxis in Brussel om er een opname van een volgend MINUTEOFMOVEMENT-filmpje van ON THE ROOF vzw bij te wonen. Buiten rukte de storm op, maar binnen in de oude goederenloods kwam ik terecht in een warm , maar enorm professioneel en passioneel familienest! We waren meteen getriggerd naar het verhaal achter de vernieuwende projecten en de jonge vzw bestaande uit Jan Wallyn, Jelle Coppens, Francesca Verbelen en Jolien Jaspers. Sinds juni posten jullie maandelijks een filmpje ‘bewegingskunst’ op jullie site. Vanwaar het idee? ON THE ROOF vzw wil hedendaagse dans en bewegingskunst toegankelijk maken. Voor het brede publiek blijft hedendaagse dans een bizar naakt-over-de-grond gerol dat zich enkel op abstract niveau afspeelt. Bijna al onze projecten dragen de wil met zich mee om een bruggetje te bouwen tussen het grote publiek en de minder toegankelijke dansstijlen. Als we voorstellingen maken, proberen we een breder publiek voor één avond hun trouwe zetel in te laten ruilen voor een genummerd zitje waar hedendaagse dans op een toegankelijkere manier wordt aangeboden. Onze publieke danssessies, staan elke week open voor iedereen die het voelt kriebelen om te bewegen. Maar we zochten daarnaast een manier om nòg meer mensen te bereiken, die niet snel de theaterzaal induiken. Toen kwamen we op het idee om een soort van “bewegingssnacks” te lanceren: entertainend, toegan-

kelijk, en supersnel. Het online platform is daarvoor een utopische plek: je bereikt snel véél mensen op een korte tijd, shares en likes inbegrepen. Maar hiervoor moesten we onze vorm aanpassen: niemand logt in op Facebook om naar een voorstelling van 75 minuten te kijken. We stortten ons in een nieuw avontuur: elke maand een korte, maar krachtige minuut, die telkens beweging op een andere manier uitlicht. We mochten de opname van jullie nieuwste filmpje bijwonen en waren erg onder de indruk van jullie professionaliteit, visie en passie. Met de vergrote toegankelijkheid bedoelen we niet alleen een publiek aantrekken, maar willen we ook drempelverlagend werken met mensen die deel van onze missie willen uitmaken. Zo werken we met gepassioneerde amateurdansers, studenten of geboeide talenten in ontwerp, make-up, communicatie, ... en ga zo maar door. Zeker bij dans is dat vaker een

4

probleem: eens je verder wilt gaan, gaan veel deuren dicht als je geen klassiek balletdiploma of -ervaring hebt. Niemand moet een diploma hebben om bij ON THE ROOF te kunnen dansen of meehelpen. Overlopend veel passie en wilskracht zijn hotspots waar wij op kicken. Dat maakt ons grotendeels autodidacten: we wisselen elkaars ervaringen uit, nemen deel aan workshops en halen plezier uit het ontmoeten van jongeren die net zoals ons op zoek zijn naar nieuwe ervaringen. Wel stellen we steeds één ding voorop: alles gebeurt in een professioneel kader met professioneel uitziende output. Geen schattig vriendentheater of schools eindwerk: we leggen voor onszelf de lat steeds hoog genoeg tot dat de grens tussen amateur en professioneel vervaagt. Om te bewijzen dat het wèl kan. Jan is dan wel de choreograaf/artistiek directeur maar de andere On The Roof’ers (Jelle, Francesca, Jolien) zijn volledig mee met het verhaal, visie, ….


van onze huischoreograaf Jan Wallyn. In juni is er dan een toonTijdens de opnames wist iedereen perfect wat de bedoeling moment in de vorm van een try-out en in oktober 2014 de echte was, hoe het moest aangepakt worden. Julie vullen elkaar première in Zinnema te Brussel. De bedoeling is om hier, zoals bij perfect aan! onze vorige voorstellingen, een tournee aan te koppelen. (InteIedereen van het bestuur bij ON THE ROOF vzw heeft zo zijn resse gewekt? Inschrijven kan via ontheroof.be) eigen domeinen. Terwijl Jan instaat voor het artistiek inhoudelijke aspect van onze projecten, gaat Jelle steeds de verscheidene Jullie zitten vol passie, ambitie, …. Hoe zien jullie ON THE productionele uitdagingen aan, die er steeds mee gekoppeld ROOF vzw binnen 5 à 10 jaar? gaan. Francesca coördineert het hele gebeuren en is tevens de De uit de hand gelopen vriendenkring, die ON THE ROOF vzw vlotte stem van ON THE ROOF vzw. Jolien is dan weer een kei in gemaakt heeft wat ze vandaag is, kent een liefdesverhaal dat al 7 het overwinnen van vele praktische hindernissen en staat in voor jaar non-stop blijft groeien. De vzw de opnameleiding van MINUTEOFMOVEzelf is kersvers, maar we hebben in MENT. Iedereen is verantwoordelijk voor die periode al enorm veel dingen zijn domein, en delegeert het dan door naar de anderen of externen. Om alles Geen schattig vriendentheater bereikt, die voor ons van onschatbare waarde zijn. In de ideale wereld, is ON vlot in elkaar te laten overlopen, gaat dat of schools eindwerk: we leggen THE ROOF vzw over 10 jaar een flink natuurlijk gepaard met veel vergaderen, plannen en voorbereiden. En dan nog, voor onszelf de lat steeds hoog uitgebreide versie van wat ze vandaag is: een platform dat nog meer komen er links en rechts, kleine details genoeg tot dat de grens tussen dansfans kan bereiken en passiegepiepen die we over het hoofd hebben noten met elkaar in contact kan gezien. Maar gelukkig kennen we elkaar amateur en professioneel blijven brengen uit liefde voor authenal lang, en weten we goed op elkaar in te vervaagt. Om te bewijzen tieke lichaamspoëzie. Een avontuur spelen om de zaken snel en efficiënt aan dat door de kunst van beweging zijn te pakken. dat het wèl kan. omgeving kan blijven verbazen hoe mooi en bovenal krachtig dans wel Er heerst ook een super familiale sfeer niet kan zijn. Een ambitieus collectief, op de set. Vissen jullie dansers uit dat steeds meer passiedansers onder zijn roof mag herbergen, jullie eigen On The Roof-vijver of wordt er ook gewerkt met maar steeds dezelfde huiselijkheid en familiariteit kan bereiken casting, audities, …? van onze eerste repetitie. Bij ON THE ROOF vzw hebben we een Dansforum. Op dat Dansforum bieden we een platform aan, aan iedereen die een hart heeft voor dans. Verschillende dansstijlen worden hier uitgewisseld in het kader van wekelijkse cursussen, workshops en toonmomenten. Veel van onze leden stromen vroeg of laat door PASSIE + PROFESSIONALISME + VISIE naar onze nevenprojecten. Maar voor sommige projecten of = ON THE ROOF VZW sommige MINUTEOFMOVEMENT-uitgaven, zijn we op zoek naar Het begon allemaal in 2006, toen Jan Wallyn met een specifiek type performer of simpelweg naar aanvulling op enkele vrienden de nationale jongerenwedstrijd Kunstonze groep. Dan lanceren we open calls of in sommige gevallen bende (zie pagina 23) won in de categorie dans. In audities. Voor deze MINUTEOFMOVEMENT werkten we met navolging van dit succes werd er later dat jaar een grotendeels nieuwe dansers, die wij en elkaar ook niet kenden. eigenzinnige dansschool opgericht. Kunstbende werd Maar op zo’n momenten weten we wel het ijs te breken en zoreen jaarlijkse traditie en na verscheidene overwinningen we voor een leuke, losse maar professionele sfeer. Niet alleen gen, breidde niet alleen het ledenaantal, maar ook het omdat we er van overtuigd zijn dat zich dat weerspiegelt in een publiek uit. In 2009 werd er een buitenlands verhaal beter resultaat, maar ook omdat het gewoon veel fijner werken is! aan de bestseller gebreid: Jan wordt als choreograaf uitgenodigd in Rwanda en later dat jaar stond On The Roof in voor een choreografie voor de wereldbeker voetbal in Zuid-Afrika. Tal van succesvolle optredens, bewegingsworkshops, creatieve ateliers, … volgden. In 2013 barst On The Roof bijna uit haar voegen met alsmaar meer projecten die hun doelstellingen ondersteunen, zijnde: dans toegankelijker maken voor het grote publiek, dansers bewust maken van professionele uitwegen in dans en de algemene perceptie van hedendaagse dans verbreden.

Wat zijn jullie toekomstplannen m.b.t. MINUTEOFMOVEMENT? Voorlopig heeft iedereen nog goesting in overschot om hier nog een tijdje mee door te gaan. Een einddatum ligt dus nog niet vast. We geloven ook in het feit dat er plaats is voor evolutie: met andere partners, met bredere interpretaties van het woord “beweging”, of misschien zelfs een reeks edities met gastchoreografen, .... Dit eenvoudige concept biedt zoveel mogelijkheden, en we zijn niet van plan om die kansen onbenut te laten. ‘If Unlayered’ is jullie nieuwste project. Vertel ons iets meer? We hebben ook een nieuw podiumproject op komst: ‘If Unlayered’. De voorstelling ‘If Unlayered’ is een dansvoorstelling, onder de vorm van een levende tentoonstelling, die gaat over de meerdere lagen van kwetsbaarheid. De bezoeker stapt een tentoonstelling binnen, met verschillende levende kunstwerken die er op het eerste zicht ontoegankelijk, intimiderend en op het randje van gevaarlijk uitzien. Die kunstwerken, de performers dus, ontdooien door het verloop van de voorstelling heen en betrekken de toeschouwer in een ontdekkingsreis doorheen de verschillende lagen van de mens. Voor deze voorstelling zijn we nog op zoek naar die performers: we zoeken 4 tot 6 enthousiaste dansers die gedurende de periode van drie maanden, februari tot april 2014, twee maal per week samenkomen voor repetitie onder leiding

Meer weten: www.ontheroof.be www.facebook.com/ontheroofvzw

Het resultaat van de opnames in Tour en Taxis mag je de eerste donderdag van januari verwachten op de website en Facebookpagina van ON THE ROOF vzw

5


Dansweetjes

Zie je of ondervind je verschillen tussen België en Nederland op het vlak van dans? Ik vind het moeilijk te oordelen omdat ik gestopt ben met dansen in België sinds 2008. Ik denk wel dat kunst en cultuur meer leven in Nederland en dat het artiestenstatuut meer beschermd wordt. Wat betreft dansactiviteiten als docent merk ik wel dat in België concepten als dansvakanties en dansstages veel meer geboekt worden. Het amateurveld is daar meer ontwikkeld.

VLAANDEREN ZENDT ZIJN ZONEN UIT… BART CHRISTIAENS CHOREOGRAFEERT MUSICAL TOVENAAR VAN OZ

Wat zijn je toekomstplannen? Ik ben begonnen met mijn eigen bedrijf Love2do. Ik bied er dansvakanties en dansworkshops aan en ik hoop dat dit een begrip mag worden in België en Nederland. Verder hoop ik nog veel mooie voorstellingen te mogen maken en aanbiedingen te krijgen als freelancer in zowel België als Nederland. Ik wil het type danser, dansdocent en choreograaf worden waar iedereen graag mee wil werken.

“Wat de jonge Vlaamse choreograaf Bart Christiaens met al die jongeren heeft uitgehaald, verdient op z’n minst een of andere prijs. Zijn choreografieën in deze ‘Oz’ zijn stuk voor stuk een feest om naar te kijken.” – Metronieuws.nl Bart Christiaens (27 jaar), geboren en getogen in Brugge, woont en werkt al enkele jaren in Amsterdam. Hij behaalde in 2008 zijn bachelor docent dans met specialisatie klassiek en jazz aan de Fontys hogeschool in Tilburg. Hij danste mee in tal van voorstellingen van o.a. ‘De Dutch don’t dance Division’, ‘Het Internationaal Danstheater’, ‘Het Nationaal Jeugd Musical Theater’, … volgde stages in New York en doceerde al in verschillende dansscholen en jeugdkampen. Onlangs werd hij aangesproken om de choreografie van de nieuwe musical van ‘Het Nationaal Jeugd Musical Theater’ uit Amsterdam te ontwerpen en coördineren. De show omvat niet minder dan 80 voorstellingen in de grootste theaters van Vlaanderen en Nederland en werd (zie intro) reeds enthousiast onthaald door publiek en pers.

Wil je met eigen ogen Barts werk zien? Op 10 januari komt de musical naar Oostende (onder voorbehoud) , op 14 en 15 februari trekken ze naar de Stadsschouwburg in Antwerpen en op 16 en 17 februari treedt de groep op in de Capitole in Gent. Danspunt mag bovendien gratis tickets wegschenken voor de voorstellingen in Gent en Antwerpen. Mail je naam en adres naar communicatie@danspunt.be en wie weet trekt een onschuldige hand begin februari wel jouw naam uit alle inzendingen. Meer info: www.tovenaarvanoz.nl en www.bartchristiaens.nl

JUST DANCE 2014, ‘S WERELDS NR.1 DANSGAME IS TERUG MET EEN RESEM NIEUWE HITS!

In de rekken van de winkels ligt alweer de nieuwste versie van Just Dance, een gamereeks die al even frequent terugkeert als de FIFA-spellen. ‘Just Dance 2014’ is het vijfde deel van de Just Dance-serie. Het spel werd ontwikkeld en uitgegeven door Ubisoft, voor PlayStation 3 en 4, Wii, Wii U, Xbox 360 en One. Naast reeds de gekende ‘classic’ free-dance mode, ‘on-stage’ mode, karaokemode, Dance mash-ups, battle mode en medleymode, is er nu een nieuw onderdeel, genaamd ‘World Dance Floor’. In dit onderdeel kunnen spelers online tegen andere spelers wereldwijd dansen. De spelers kunnen zelf een afspeellijst samenstellen, elkaars highscores bekijken en AutoDance clips delen. De partygame heeft ook weer een hele hoop extra nummers: van Pitbull ft. Christina Aguilera’s Feel This Moment, Psy’s Gentleman of One Direction’s Kiss You, tot klassiekers zoals Gloria Gaynor’s I Will Survive.

Hoe begin je aan zo’n choreografie? Ik verdiep me eerst in het verhaal en de muziek totdat ik elk riedeltje, accentje, tekst, … ken. Vervolgens begin ik aan wat ik noem ‘dansveldonderzoek’. Ik ga kijken naar de originele film, YouTube-fragmenten van de Broadway-versie, van amateurverenigingen, toneelverenigingen, … zodat ik een soort van sfeercollage heb, een soort van moodboard. Daarna zet ik alles om in mijn eigen ideeën en bewegingsvocabulaire tot ik op elke tekst ook de choreografie heb. Dan duik ik met mijn spelers en dansers de studio in om te kijken of mijn ideeën ook inderdaad werken. Wat werkt blijft en wat niet werkt probeer ik ter plekke aan te passen totdat ik tevreden ben met het resultaat. Is het anders choreograferen voor een musical dan voor een zuivere dansvoorstelling? Absoluut, je hangt veel meer vast aan een bepaalde richting waar je choreografie heen moet. Ook de muziek heb je niet voor het kiezen, die mag natuurlijk niet veranderd of aangepast worden. Je kan zeggen dat bij een dansvoorstelling je verhaal de choreografie versterkt, bij een musical versterkt de choreografie het verhaal.

Meer info: http://just-dance-thegame.ubi.com

6


IN DE BIOSCOOP BATTLE OF THE YEAR

Met nog drie maanden te gaan zal Blake alles uit de kast moeten halen om van de 12 getalenteerde dansers een hecht team te maken en de trofee terug naar Amerika te brengen. Regie: Benson Lee Cast: Josh Holloway, Laz Alonso, Josh Peck, Caity Lotz, Chris Brown, … Genre: Muziek, Dans Land: Verenigde Staten Originele taal: Engels (Nederlandse ondertitels) Geplande release: 4 december 2013 Website: www.battleoftheyear-movie.com

JARIGEN

DanceAction (Leuven) mocht in 2013 15 kaarsjes uitblazen en vierde dit afgelopen november met een knaller van een party voor leden, oud-leden, lesgevers, ouders en vrienden. Volkskunstgroep Reynout uit Dendermonde heeft ondertussen 65 jaar op de teller staan, maar blijft nog steeds even actief. Volksdansgroep Kinnebaba (jeugdafdeling van volkskunstgroep De Moeffeleer uit Duffel) klonk op zijn 40-jarig bestaan tijdens een groot volksdansfeest op 30 november.

“Dit is net Fame, maar dan met Bloods en Crips”. De 3D-film ‘Battle Of The Year’ gaat over het wereldkampioenschap ‘Breakdancen’. Elk jaar komen de beste breakdanceteams van de wereld naar het toernooi. Ex-B-boyer en koning van de hiphop Dante (Alonso) wil de overwinning na 15 jaar terug naar Amerika brengen en roept de hulp in van zijn vriend Blake (Holloway), een ex-basketbalcoach, om zijn team te trainen. Gewapend met de theorie dat de juiste coach van elk team een kampioen kan maken, gaan ze samen op zoek naar een Dream Team van de beste B-boyers uit het hele land. 

Nog een verjaardag te vieren? Laat het ons weten via communicatie@danspunt.be

Als u zorgt voor het verbeteren van uw persoonlijk record... ...dan zorgt arena voor de rest. Sinds jaar en dag is arena vooraanstaand verzekeringspartner van talloze sportfederaties. Zo kan u gerust zijn dat u zelfs bij het beoefenen van uw favoriete sport kan rekenen op de steun van een deskundig team op die momenten dat het minder goed gaat. Voor meer inlichtingen en advies surf naar www.arena-nv.be.

7


Urban Dance Floor was de origineelste! Verslag Dance.Kicks 2013 door Katrien Joris

Voor de negende editie van Dance.Kicks, dé jaarlijkse Urban Dance Competition voor dansgroepen uit Vlaanderen en Brussel, trokken we op zondag 17 november 2013 naar CC Gildhof in Tielt. Zeven groepen brachten het publiek in extase met capriolen uit hiphop, funk, streetdance, breakdance, … De jury verleende na afloop de titel ‘Ambassadeur voor Urban Dance’ aan Urban Dance Floor (Geel) voor het stuk ‘Hic iacet...’ van choreograaf Hendrik Leenders.

Urban Dance Floor uit Geel ©Vera Cammaer

Gastgroep van dienst, Folle et Fou uit Meulebeke mocht de spits afbijten. ‘Ninja’s in opleiding’, een choreografie van Bruno De Rouck, bestond uit verschillende stijlen en leuke muziekinterpretaties. Daarna brachten de dansers van Mad Hatters Dance (Mol) veel spektakel en een leuke boodschap met ‘Make love, not war’ van Cleo Vanlommel. Diffi-Culture uit Bierbeek toonde met ‘Different’ van Gaiane en Cynthia dat ze veel capaciteiten in huis hebben. Op gevarieerde muziek kwamen verschillende stijlen aan bod. De dansers van Urban Dance Floor uit Geel brachten een pakkend, goed opgebouwd verhaal op het podium en wisten het publiek onmiddellijk te bekoren. Aira Royalty (Leuven) moest het dan wel zonder haar choreograaf Steeve Austin en danseres Tamara (SYTYCD) stellen, maar de sterke dansers wisten met zijn choreografie ‘Back to the start’

de zaal te bewegen. En ook de dansers van Younteez uit Gent straalden in ‘All bodies one soul’ (choreografie van Manon Beernaert & Jelle Thorrez) de juiste energie uit en knalden met een geweldige intro. ID-Crew uit Geel mocht het rijtje van deelnemers afsluiten. Met ‘Brainstorm’ van Jolanda Luijten werden leuke ideeën naar voor gebracht, zoals een toffe stoelenchoreo.

Iedereen kon nog uren blijven doorgaan maar de jury (Patrick De Coninck, Mike Alvarez, St’f Ferrest, Karen Claerhout en Shorty) stond te popelen om het publiek te laten kennismaken met de nieuwe ambassadeur. De juryleden waren andermaal verbluft over het enorme niveau en de kwaliteit waarmee de deelnemende groepen op het podium stonden. Ze kunnen alleen maar concluderen dat het niveau jaar na jaar blijft stijgen! De groepen weten ook iedere keer weer een mooie combinatie van diverse stijlen te brengen. Een ondankbare taak dus om er maar eentje tot ambassadeur te kronen, maar het uiteindelijk verdict bleek unaniem: Urban Dance Floor mag zich een jaar lang ‘Ambassadeur voor Urban Dance in Vlaanderen’ noemen.

Nadien trok de jury zich terug en konden publiek en deelnemers genieten van een spetterende performance van Het DansAteljee (Kontich), de Ambassadeur 2012-2013.

Choreograaf Hendrik Leenders van Urban Dance Floor werd geloofd voor zijn originele choreografie en verhaallijn. Het plaatje was, volgens de jury, helemaal compleet (muziek, kledij, …).   De nieuwe ambassadeur wint 750 euro, te besteden aan dansgerelateerde uitgaven en zal bovendien door Danspunt uitgenodigd worden om deel te nemen aan binnen- en buitenlandse optredens en festivals, waar hij Vlaanderen op een kwalitatieve wijze mag vertegenwoordigen.

MC van dienst, Stijn Luyten (Unbreakable), voelde het zelf ook kriebelen en riep ter afsluiting op tot een algemene jamsessie op het podium met dansers, choreografen en zelfs juryleden. Ongezien!

Danspunt is bijzonder trots en wenst langs deze weg dan ook alle dansers, choreografen en sympathisanten te feliciteren voor alweer een geslaagd evenement en een mooie promotiecampagne voor de amateurdans in Vlaanderen! Dance.Kicks is een initiatief van Danspunt in samenwerking met Folle et Fou (Meulebeke).

8


Danspunt is nieuwsgierig… Nieuwsgierig als we zijn, vragen we iedere keer een figuur uit de danswereld naar zijn/haar danservaringen. Tijdens de voorbereidingen van dit Dans.Magazine liep het vijfde seizoen van So You Think You Can Dance op volle toeren (zie ook pagina 10-11). Benieuwd hoe het ondertussen is met de vorige winnaar, Frederic De Smet (Eeklo), legden we hem onze standaardvraagjes voor met enkele vragen surplus. Wat is je favoriete dansgenre? De stijlen waar ik me het meest op stortte waren vooral de algemene hiphopstijlen zoals hiphop lyrical, fast, popping, locking, ghetto’s en break maar in de dansschool waar ik les volgde werden we getraind tot allround dansers, dus voelde ik me wel in meerdere stijlen thuis dan alleen hiphop. Maar So You Think You Can Dance heeft mijn dansvisie enorm verbreed! Ik had zelf nooit gedacht dat ik, als hiphopdanser, de ballroomdansen of latin zo tof zou vinden.

Frederic met S-pression tijdens Dance.Vibes 2012 ©Maarten Marchau

Een jaar geleden won je SYTYCD. Wat is er het afgelopen jaar allemaal op je pad gekomen? Heb je genoten? Ik heb ondertussen om en bij de 40 workshops gegeven over heel België en Nederland. Dat was een goed leerproces om te groeien als leraar. Daarnaast waren er natuurlijk ook heel wat Tv-optredens: The Voice, Sterren op de Dansvloer, … en ben ik naar Los Angeles geweest, een kinderdroom die uitkwam! Ik hou me ook bezig met het maken van YouTube-filmpjes (videoclips), niet zozeer met mezelf als danser, maar eerder om anderen een kans te geven iets te doen. Momenteel heb ik een aantal commerciële opdrachten, zoals reclamespots. Ik geniet dus met volle teugen!

Wat was de laatste professionele dansvoorstelling/optreden die je hebt gezien? Het laatste jaar is heel erg druk geweest en spijtig genoeg heb ik er bijna geen tijd voor gehad. De laatste voorstelling was ‘C’est La Vie’ van Isabelle Beernaert. Echt top! Wat was de laatste amateurdansvoorstelling die je hebt gezien? Dat was Dance.Vibes vorig jaar in Eeklo! Ik vond het super om de dansers te zien strijden voor het ambassadeurschap van de moderne dans. Ik heb er enkele jaren geleden zelf ook aan meegedaan en wie weet zit er een danser bij die in mijn voetstappen treedt. Je weet maar nooit!

Ben je al met je opleiding gestart? (de winnaar van SYTYCD wint een dansopleiding naar keuze, nvdr) Neen, nog niet. Ik heb het laatste jaar enorm veel aanvragen gehad voor workshops, commerciële activiteiten, … en daar wou ik van profiteren. Ik ben de opleiding niet vergeten en ik ga er zeker werk van maken! Ik heb zelfs al iets op het oog…

Wie is je favoriete choreograaf/danser aller tijden? Ik heb er wel een aantal! Bij de meerderheid heb ik spijtig genoeg maar 1 keer een les kunnen bijwonen. De Kamataworkshop van Quick crew (Noorwegen) was bijvoorbeeld helemaal mijn ding, Chachi Gonzales (Amerika) is super inspirerend. Je moet bovendien zeker niet ver gaan zoeken om goede choreografen te vinden: Tommy Gryson (Kortrijk) heeft mij namelijk tijdens zijn lessen echt verbaasd. Mooie choreo’s maken is één ding, maar dan ook nog eens op een pedagogisch goede manier dansers iets bijleren… zo heb je er weinig!

Wat zijn je verdere toekomstplannen? Zo veel mogelijk proberen groeien als danser en leraar en natuurlijk ook de opleiding volgen. Daarnaast is er ook zoiets als ‘huisje, boompje, …’, want mijn vriendin en ik willen toch graag op eigen benen staan.

Wat is je favoriete dansnummer of -muziek? Bij mij ligt dat heel uiteenlopend omdat ik zoveel verschillende stijlen doe. Voor de hiphopstijlen kies ik graag een ingetogen nummer, maar zeker ook nummers waarbij ik de bass door mijn lichaam kan voelen! Bij modern moet het nummer me dan weer raken: emotioneel en muzikaal.

Wie is je favoriet van de laatste 18 in dit seizoen van SYTYCD? Euhmm, lastige vraag! Voor de meisjes denk ik dat Tamara het wel super ver zal schoppen en bij de jongens ga ik voor Redouan. Die kan alles als hij er voor vecht! (Frederic beantwoordde eind oktober deze vragen, wanneer er nog geen winnaar van SYTYCD bekend was, nvdr)

9


©vtm.be

Een blik achter de schermen bij door Eva Van Doren Iedereen zat de afgelopen weken vastgeketend voor TV om de dansers van So You Think You Can Dance aan te moedigen. Maar wat speelt er zich af voor en na deze spannende wedstrijd? Hoe bereiden de dansers zich voor? Wat gebeurt er allemaal in zo’n tv-studio? Dit en veel meer zijn wij te weten gekomen toen we een kijkje gingen nemen tijdens liveshow zes. Al om 14 uur hadden we afgesproken aan de opnamestudio’s in Aalsmeer, Nederland. We werden meteen ondergedompeld in het gebeuren en kregen een leuke rondleiding backstage. We gaven onze ogen de kost in de verschillende loges waar de dansers zich konden voorbereiden op hun act, de schminkruimte, een ontspanningsruimte, een oefenruimte, …. Op dat moment waren de dansers ook al aanwezig in de studio om zich voor te bereiden op de generale repetitie en natuurlijk de wedstrijd zelf. Opdat hun spieren niet te snel zouden afkoelen, liepen ze allemaal rond in de grote studio met dekens en warme kledij aan. Eerst stond de generale repetitie op het programma. Een geweldige belevenis! Omdat ze vrijwilligers nodig hadden om het beeld en geluid van de jury te testen, werden wij ingeschakeld om op de jurystoelen te gaan zitten. De dansers brachten hun solo, duet of groepscho-

reografie en wij kregen de opdracht om de acts te beoordelen. Net echt! Zo werden de micro’s van de jury getest en konden presentatoren Dennis en An de autocues uitproberen. De laatste rechte lijn naar het grote optreden. Nog een laatste keer oefenen op het podium. De cameramannen kregen de laatste instructies en gingen nog eens na waar ze zich precies moesten opstellen tijdens het optreden. Nog een laatste check-up van camera’s, belichting en geluid en we waren klaar voor de productie. Spannend allemaal voor ons, maar ook zeker en vast voor de dansers. Voor en na de generale repetitie kreeg ik de kans om een paar dansers te interviewen: Giovanni (Gio), Joey, Anneke en Ellen. Gio en Joey zijn beide op een totaal verschillende manier in de wedstrijd gerold. Gio werd aangespoord door zijn beste vriend om mee te doen. Hij had al

10

theaterervaring maar wist niet goed of commercieel dansen voor TV iets voor hem was. Uiteindelijk besliste hij om toch de stap te zetten en zich in te schrijven. Met succes, want hij heeft het ongelooflijk ver geschopt, iets wat hij totaal niet had verwacht. Joey is al lang fan en heeft zowat alle afleveringen van So You Think You Can Dance gezien. De wedstrijd sprak hem enorm aan. Hij heeft jarenlang hard getraind, kon zo heel wat ervaring opdoen en kon op die manier een ruim pakket van dansgenres aanleren. Nu was de tijd rijp om zich in te schrijven. Een succesverhaal, want ook hij had niet verwacht dat hij zo ver zou komen. Anneke en Ellen hebben zowat hetzelfde idee over de bestemming van hun prijzengeld. Anneke zou graag naar het buitenland trekken om zich daar verder te kunnen verdiepen in verschillende dansstijlen. Ze is sterk in moderne dans, maar wil zich zeker en vast ook meer bekwamen


in hiphop. Maar zelfs als ze niet zou winnen, is dans haar ding en gaat ze zeker verder met dansen. Het zit dan ook in haar bloed. Ellen wil ook graag naar het buitenland gaan, liefst naar Australië, omdat ze daar veel meer kennen en kunnen van grondwerk in moderne dans. Naast haar interesse in modern heeft zij ook een passie voor latin, een stijl waarin zij zich in de toekomst zeker en vast verder wil verdiepen. En wie gunnen ze het om de wedstrijd te winnen? Sommige van de dansers gaven meer dan één naam omdat ze het een moeilijke keuze vonden. Een samenvatting van de antwoorden: Tamara kreeg 3 stemmen, Anneke 2 stemmen, Danny 1 stem en Miguel ook 1 stem. Ze baseerden zich vooral op wie het meest was gegroeid doorheen de show en wie de prijs dus het meest verdiende. Na de generale repetitie werden we uitgenodigd voor een maaltijd in de cafetaria. De dansers zaten voor de laatste keer met acht aan tafel, want voor twee dansers zou het hun ‘laatste avondmaal’ zijn. Even nadien sloten ook Jan Kooijman en Ish Ait Hamou aan, om samen met Dennis te genieten van het diner. Daarna was het voor iedereen tijd om zich klaar te maken voor alweer een spannende show.

Toen de dansers achter het gordijn klaarstonden voor een promofilmpje kwamen Redouan en Rowan (de dansers die de week ervoor werden weggestemd) de overgebleven dansers wat bemoedigende woorden en knuffels geven. Dat zijn de momenten waarop je merkt dat de groep dansers heel hecht aan elkaar hangt. Dat moment, net voor de start van de show, is voor Giovanni trouwens heel belangrijk. Deze groepsknuffel geeft hem een extra boost om op het podium te knallen. Terwijl wij backstage stonden, stroomde in de zaal het publiek binnen en werden zij geëntertaind door de publieksopwarmer. Op het podium kwam vervolgens een man vertellen hoe en wanneer het publiek moest applaudisseren. Om de sfeer nadien nog wat op te drijven weerklonk er opeens feestmuziek, waarop iedereen begon te springen en te klappen. De ambiance zat er onmiddellijk in en de show kon beginnen! Tussendoor tijdens de reclameblokken kwamen kapsters de haren van Euvgenia nog vlug goed leggen of werden er enkele mensen verplaatst omdat zij in de weg stonden voor de camera. Dat was eigenlijk ook het enige moment voor het publiek in de zaal om zelf even te stemmen op hun favoriet, want tijdens de (live)show mocht de gsm niet

11

aan. Wij mochten tijdens de reclameblokken backstage om te ervaren hoe het ging met de kandidaten en dan vooral met hun zenuwen. Ik kan je vertellen dat die soms hoog opliepen. De spanning was meermaals te snijden. De dansers probeerden hun dans nog eens uit of moesten zich snel omkleden om onmiddellijk terug op te treden. Op het einde van de show werden de stemmen van het publiek en de kijkers samen geteld. Die avond moesten we jammer genoeg afscheid nemen van Joey en Tugba. Je voelde de sfeer in de studio onmiddellijk omslaan. Wat eerst een feestje en een prachtige show was, werd opeens koude realiteit en het einde van een ongelofelijke reis voor twee heel goede dansers. Nadat de show voor de kijkers afgelopen was, kwamen de dansers nog één keer het podium op. Ze lieten elkaar niet los en gaven elkaar knuffels en troostende woorden. Voor ons betekende dit het einde van het bezoek. Ook de dansers mochten die avond even naar huis om op maandag te ontspannen en bij de familie en vrienden te kunnen zijn. Als ze maandagavond weer terugkomen staat er weer een zware repetitieweek klaar!

©vtm.be

So You Think You Can Dance…


Coach in de kijker Tineke en Maurits van Geel Warm aanbevolen voor internationale dans COACHING MET MAURITS EN TINEKE

Specialiteit: Danstechniek, choreografie en didactiek – dansgenre internationale folklore

Inhoud coaching: > Presentatie en afwerken/verbeteren en maken van choreografieën. > Lessen Armeense en andere Kaukasische dansen (evt. in aanvulling met internationaal repertoire) en Amerikaanse ‘clogging’ > Didactische begeleiding van docenten > Vertaling van traditionele dans naar het theater Doelgroep: Jongeren, volwassenen en jong-senioren, zowel beginnende als ervaren dansers en dansdocenten.

KORTE BIOGRAFIE Maurits en Tineke van Geel hebben samen reeds een enorme staat van dienst met vele jaren research en ervaring in het lesgeven. Maurits van Geel geeft al sinds 1975 cursussen Internationale Volksdans en ‘Appalachian clogging’. Hij was gastdocent aan de Dansacademie in Rotterdam en consulent dans in Amsterdam. Van 1989 tot januari 2011 werkte hij als artistiek directeur van het Internationaal Danstheater in Amsterdam. Hij was verantwoordelijk voor de jaarlijks wisselende theaterprogramma’s van deze professionele dansgroep en heeft een ‘erfenis’ van 47 producties achtergelaten. Een belangrijk deel van zijn werk bestond uit dansonderzoek, omdat in de wisselende themaprogramma’s van het Internationaal Danstheater dansen uit verschillende delen van de wereld worden gepresenteerd, gestoeld op dit veldonderzoek. Hierdoor heeft hij de dansen uit de Kaukasus leren kennen. Gebieden en landen als Ossetië, Dagestan, Tjerkessië, Adjaria en Georgië komen dus aan bod in door hem samengestelde dansprogramma’s.

Tineke van Geel is gespecialiseerd in Armeense dans en geeft les (als gastdocent) over heel de wereld. Ze volgde lessen aan de Choreografenschool en aan het Pedagogisch Instituut in Yerevan (Armenië). Tevens doet zij sedert 1985 uitgebreid veldonderzoek en trainde met diverse amateurgroepen in Armenië. Ze is actief als choreograaf en heeft voor amateurgroepen choreografieën gemaakt met Nederlandse en Armeense dansen. Zij was daarnaast gastdocent bij het Internationaal Danstheater waar zij folklorelessen gaf en een Armeense choreografie maakte. Sinds 1989 produceert Tineke cd’s met Armeense muziek onder haar eigen label Van Geel Records waarvoor ze samenwerkte met musici uit Armenië en ze organiseert dans- en cultuurreizen naar Armenië (www.tinekevangeel.nl). Naast haar specialisatie Armeens biedt zij tevens een internationaal dansprogramma ter aanvulling aan. Twee topdocenten met een geweldige uitstraling, een uitgebreide achtergrondkennis en een groot enthousiasme!

12

DANSPUNT EN COACHING

Danspunt wil de artistieke kwaliteit van de amateurdans in Vlaanderen en Brussel bevorderen, en komt daarom financieel tussen in de artistieke coaching. Alle aangesloten groepen kunnen genieten van maximum 200 euro tussenkomst per jaar voor minimum 4 uur en maximum 10 uur artistieke begeleiding (met een maximum van 50 euro per uur). Maurits en Tineke vragen samen 65 euro per uur. Je betaalt zelf de vervoerskosten vanuit Nijensleek (Nederland) en eventuele verblijfskosten. Speciaal aanbod: Tineke en Maurits zijn tijdens het weekend van 22 maart 2014 bij ons in de buurt (Zeeland), waardoor de vervoersonkosten in die periode tot een minimum beperkt blijven. Laat vóór 1 februari iets weten, mocht je groep interesse hebben om in die periode beroep op hen te doen.

INTERESSE?

Meer informatie via christel.vandevelde@danspunt.be, T. 09 269 45 34.


Ballerino kaapt de titel Ambassadeur Klassieke Dans weg Verslag Dance.Classix door Ellen Huybrechts Op zondag 24 november 2013 is Danspunt er andermaal in geslaagd een prachtige avond te vullen met dans. De Stadsschouwburg in Leuven was tot de nok gevuld voor het festival klassiek ballet. Zes amateurdansgroepen, stuk voor stuk topscholen uit Vlaanderen, werden geselecteerd om deel te nemen aan deze wedstrijd met als hoofdprijs de titel ‘Ambassadeur Klassieke Dans’ en een geldprijs van 750 euro. De eerste twee groepen van de avond brachten een uiterst klassieke choreografie, waarnaast de vier andere groepen een stuk dansten met een iets meer hedendaagse kijk op het ballet. Maar alle zes bewezen ze dat je technisch heel sterk moet zijn om die ballettechniek aan te kunnen. Bovendien is het als amateurdanser, in tegenstelling tot professionele dansers met hun quasi perfecte lichaamsbouw, niet te onderschatten om op dit niveau te dansen. Move Company (Balletschool Raymonda) uit Deerlijk bracht een klassieke choreografie ‘Winterfantasie’ in schitterende, witte tutu’s. De uitstraling van de meisjes en hun mooie houding waren een plezier om naar te kijken. Bij ‘Bleu, Blanc, Rouge’ van de Koninklijke Belgische Balletschool Josée Nicola (uit Deurne) werd vanaf de eerste pasjes duidelijk dat het een uitdagend stuk ging worden. De choreografie van Marie-Louise Wilderijkx plaatste het idee van muzikaliteit met een fijne flow op een hoger niveau. De Leuvense Balletakademie gaf met de choreografie ‘Met lege handen’ een nieuwe invulling aan de definitie van klassiek ballet. Nieuwe vormen en beelden geïntegreerd in het klassieke repertoire vormden een aangename verrassing. Bovendien voelt zo’n stuk voor de toeschouwer toegankelijker als de muziek en de bewegingen meer hedendaags zijn. Dit was nog meer het geval bij de laatste twee groepen. Coup de Balletcompagnie (Dansaccent uit Herent), bracht namelijk een vernieuwende blik op de eeuwenoude klassieke dansstijl. Elke Velle creëerde met ‘Winter was Hard’ een zeer mooie enscenering, vol emotie en met een goed ruimtegebruik. Het was letterlijk en figuurlijk een “ingewikkelde” choreografie. Bij de choreografie ‘Kora’ van Carmen Vanhees, uitgevoerd door de Kunstacademie Zaventem, was de lijn tussen ballet en hedendaagse dans het dunst. Er werd een sterke concentratie en danstechniek vereist van de dansers, die de choreografie, boordevol moeilijke partnering, met verve brachten.

choreografie neer. Hun voorstelling verveelde geen minuut. Een zeer expressief begin, fris, vernieuwend, verrassend, duizelingwekkend, dynamisch, enthousiast, prachtige lijnen, prachtige dansers, stimulerend, opgewekt, …! Iedere danser kwam aan bod of beter, iedere danser danste even verzorgd, even lenig, even hoge extensies, draaide even vaak driedubbele pirouettes met sterke fouettés. Als afsluiter van de avond, danste de ambassadeur van vorig jaar, het Aira Ensemble (Danscentrum Aike Raes uit Leuven), nogmaals haar winnende choreografie ‘2x liefde’ alvorens ze de tittel doorgaven aan de nieuwe ambassadeur. Het is duidelijk dat heel Vlaanderen trots mag zijn op de zeven getalenteerde groepen waar hoge benen, dubbelle pirouettes en strakke penchées de norm zijn en waarvan het publiek zo kan genieten. Dus bij deze, niet alleen een dikke proficiat aan iedereen die daaraan meewerkte, maar vooral een dankjewel aan dansers en choreografen omdat ze zo hard werken voor ons kijkplezier. Dance.Classix is een initiatief van Danspunt in samenwerking met danscentrum Aike Raes.

13

Ballerino uit Lembeek ©Maarten Marchau

Maar, de crème de la crème, de groep die er met kop en schouders boven uitstak, was Ballerino uit Lembeek. Magali Berael zette met ‘Désir de danser’ een klepper van een


Dansopleidingen van lagere school‌ tot postgraduaat Overweeg je als danser om volgend schooljaar een dansopleiding te volgen? Wat zijn de accenten die de verschillende scholen leggen in hun dansopleiding? Waar kan je terecht voor meer informatie? Moet je een auditie doen? Danspunt helpt je een handje en zet hier de verschillende opleidingen in Vlaanderen en Brussel op en rijtje, samen met hun eventuele opendeur- en auditiedagen.

14

Š Joke Van den Heuvel

door Eveline Janssens


LAGER ONDERWIJS

Je kiest voor deze school… omdat je hier een mooi evenwicht aangereikt krijgt tussen algemene vakken en dans. De nadruk ligt op het ontwikkelen van een sterke technische basis, expressie en uitstraling. Diploma op zak? Dan kan je doorstromen naar een hogere dansopleiding of een opleiding binnen een ander vakgebied. Opendeurdag? Op 25 maart 2014 is er een informatieavond. De opendeurdag gaat door op 26 april 2014, met ook een dansvoorstelling en demonstratielessen. Coördinator: Aike Raes en Ginie Klaassen Meer info: www.karedingenhof.be

Weet je al vroeg dat dans helemaal jouw ding is? Dan kan je in de lagere school al kiezen voor een dansopleiding. Koninklijke Balletschool Antwerpen/Stedelijke basisschool Prinsstraat Leerlingen kunnen hier, naast het normale schoolpakket, ook al een balletopleiding volgen. Naast lessen taal, rekenen, W.O.,… kan je vanaf het derde leerjaar ballet tijdens de schooluren volgen. De leerlingen treden regelmatig op en hebben ook extra repetities. Om deze opleiding te kunnen volgen, dien je deel te nemen aan een auditie. Als je in het zesde jaar slaagt voor de balletopleiding, kan je doorstromen naar de opleiding aan de Koninklijke balletschool. www.prinskids.be

Sportinstituut VHSI Brugge Deze school is gespecialiseerd in… een TSO opleiding waar schwung in zit. Hier kan je terecht vanaf het derde jaar en werk je rond jazzdanstechnieken, Laban en hip hop. Je kiest voor deze school… omdat je afstudeert met een degelijke kennis danstechniek en een goede algemene vorming. Verder biedt de school ook kosteloos extra lessen aan in samenwerking met Studio Credo. Diploma op zak? Oud-leerlingen stroomden reeds door naar verschillende hogere studiegebieden, zowel binnen dans als ook andere sectoren. Opendeurdag? Infobeurs op 23 maart 2014, de opendeurdag is op 26 april 2014 en de infovoormiddag is op 28 juni 2014. Coördinator: Eliane De Ghendt Meer info: www.vhsi.be

SECUNDAIR ONDERWIJS

In het secundair onderwijs heb je keuze tussen een ASO, TSO of KSO opleiding. Scholen over heel Vlaanderen bieden dans aan in combinatie met een volwaardige ASO (sportwetenschappen) of TSO (LO en sport) opleiding. Voor ASO en TSO opleidingen zijn er geen toelatingsproeven, je legt een attest van slagen van het vorige jaar voor. Na je studies stroom je door naar een dansopleiding of een opleiding binnen een ander vakgebied. In Brussel, Antwerpen en Gent biedt het KSO doorgedreven dansopleidingen aan met aandacht voor aanvullende kunstvakken en een mooi toekomstperspectief voor een professionele carrière of een hogere dansopleiding.

KA2 Sport- en topsportschool Hasselt Deze school is gespecialiseerd in… een ASO of TSO opleiding waarin dansfanaten hun gading vinden. Je kiest voor deze school… omdat je vanaf de eerste graad reeds in de sportwereld wordt ondergedompeld. Vanaf de tweede graad kies je tussen 2, 4 of zelfs 6 extra dansuren per week. Diploma op zak? Dan kan je aan het KA2 nog een bijkomende opleiding sportclub- en fitnessbegeleider volgen. Verder staan de deuren van het hoger onderwijs wagenwijd open voor verschillende vakgebieden. Opendeurdag? De opendeurdag wordt georganiseerd op 24 mei 2014, waar je ook de leerlingen van de optie dans live aan het werk kan zien. Coördinator: Robin Verkempinck Meer info: www.topsportschoolhasselt.be

ASO/TSO Koninklijk Atheneum Beveren Deze school is gespecialiseerd in… drie zeer diverse dansstijlen: klassiek ballet, jazzdans en funk. Je kiest voor deze school… omdat je, naast een stevig danstechnisch kunnen, ook een volwaardig TSO diploma op zak wil hebben met een goede wetenschappelijke basis. De specialisatie dans volg je vanaf de eerste graad. Diploma op zak? Dan kan je doorstromen naar hogere sportspecifieke, pedagogische, sociale, … studies. Opendeurdag? 22 februari 2014 is er al een infodag voor zesdejaars. Op 26 april 2014 organiseert de school haar opendeurdag en 24 mei 2014 is er het jaarlijkse ‘dansspektakel’. Coördinator: Karen Van Vaerenbergh Meer info: www.kabeveren.net

KSO Dé! Kunsthumaniora Antwerpen Deze school is gespecialiseerd in… hedendaagse en moderne dans in combinatie met improvisatie, klassieke dans, floorwork, partnering, … Je kiest voor deze school… omdat je bewust en met plezier voor ‘hard werken’ en ‘doorzetten’ kiest. Je wordt een veelzijdig danskunstenaar die een plek kan veroveren in de professionele danswereld. Diploma op zak? Afgestudeerden kunnen doorstromen naar een hogere dansopleiding, in het werkveld stappen of binnen de kunstensector aan de slag gaan of verder studeren. Auditie/toelatingsproeven… worden georganiseerd op 30 maart 2014, 22 juni 2014 en 21 augustus 2014. Bereid je voor… tijdens de paasstage, summerschool en summer dance workshop. Verder kan je in het voorjaar 10 zaterdagen lang de auditieworkshop volgen. Deze school aan het werk zien? ‘Moving Art’ is een voorstelling waarbij je de dansers van de school aan het werk kan zien, op 21, 22 en 23 maart 2014. Verder is er een infodag met demolessen op 29 maart 2014. Coördinator: Guy Pauwels, meter is Anne Teresa De Keersmaeker, peter is Sidi Larbi Cherkaoui. Meer info: www.khadans.be

Koninklijk Atheneum Boom Deze school is gespecialiseerd in… een heel arsenaal aan dansstijlen: moderne en hedendaagse dans, breakdance, partnerdans, klassiek ballet en streetdance. Je kiest voor deze school… omdat de school een uitgebreide ASO of TSO opleiding moeiteloos combineert met een degelijke danstechnische opleiding. De leerlingen krijgen elke week ook extra workshops aangeboden waarbij ze kennis kunnen maken met andere dansstijlen. Diploma op zak? Dan kan je een hogere opleiding volgen binnen de danswereld of binnen de sociale, sportieve, pedagogische, … sector. Deze school aan het werk zien? In mei 2014 organiseert de school haar opendeurdag. De leerlingen van de optie dans treden op tijdens de show op 17 mei 2014. Coördinator: Sanne Dillen Meer info: www.atheneumboom.be Koninklijk Atheneum Redingenhof Leuven Deze school is gespecialiseerd in… een waaier aan dansstijlen: klassiek ballet, jazzdans, hedendaagse dans, fysieke training, streetdance en showdance. Je kan hier terecht vanaf het eerste jaar secundair onderwijs ASO.

15


HOGER ONDERWIJS

Kunsthumaniora Brussel Deze school is gespecialiseerd in… hedendaagse dans, aangevuld met verschillende andere dansstijlen. Naast dans zijn er ook kunst- en algemene vakken. Je kan hier starten vanaf de eerste graad, de optie dans start vanaf de tweede graad. Je kiest voor deze school… omdat deze school samen met zijn leerlingen op zoek gaat naar een persoonlijke lichaamstaal. Dansers worden ondergedompeld in verschillende dansstijlen, krijgen een doorgedreven technische opleiding en leren met hun lichaam communiceren. Diploma op zak? Je stroomt door naar nationale of internationale dansopleidingen of kiest voor een ander vakgebied binnen hogere studies. Auditie/toelatingsproeven… worden georganiseerd op 7 januari, 27 april en 28 augustus 2014. Bereid je voor… tijdens een dansstage voor de leerlingen van het zesde leerjaar waarbij je kan kennismaken met de opleiding: 30 maart en 21 april 2014. Deze school aan het werk zien? De eerste graad zie je op 27 februari 2014 aan het werk, de andere graden treden op 2 en 3 april 2014. De opendeurdag is op 27 april 2014. Coördinator: Kristel Stefens, meter en peter van de opleiding zijn Anne Teresa De Keersmaeker en Alain Platel. Meer info: www.kunsthumaniorabrussel.be

Artesis Plantijn Hogeschool - Koninklijk Conservatorium Antwerpen Voor een professionele bachelor Dans waarin hedendaagse dans, moderne dans, improvisatie en compositie, klassieke dans en yoga en pilates centraal staan, ben je hier aan het juiste adres. Naast technische en artistieke vaardigheden (productie, drama, …) is er ook een breed theoretisch pakket (geschiedenis, analyse, muziekleer, …). De opleiding is veeleisend, maar biedt een goede voorbereiding op een professionele carrière. Dansers worden geconfronteerd met de traditie én gestimuleerd om een eigen dansparcours af te leggen. Je wordt er als student omringd door internationale docenten en medestudenten en komt tot een unieke wisselwerking met studenten Woord en Muziek. Toelatingsproeven… ga even kijken op de website voor de exacte data. Deze school aan het werk zien? De opleiding ontdekken kan op de infodagen. Zie website voor de exacte data. Coördinator: Liese Stuer en Iris Bouche Meer info: www.ap.be/koninklijk-conservatorium/opleidingen/ dans Performing Arts Research and Training Studios Brussel (P.A.R.T.S.) P.A.R.T.S. is in de eerste plaats een artistiek project met een sterk hedendaags curriculum dat de dialoog wil aangaan met muziek en theater. Daarnaast wil de opleiding ook een laboratorium zijn voor de toekomst en haar studenten confronteren, uitdagen en stimuleren om eigen ideeën te vormen. De school biedt een internationale opleiding aan met gerenommeerde docenten en veel aanzien binnen de danswereld. Vanaf september 2013 vernieuwde P.A.R.T.S. zijn structuur: je volgt de driejarige Performing Arts Training voor hedendaagse dans, waarna je klaar bent om de arbeidsmarkt te betreden of je studies verder te zetten. P.A.R.T.S biedt verder de tweejarige Research Studios opleiding aan: je verdiept je kennis en skills in creatieve contexten. Na de driejarige cyclus ontvang je het PARTS-certificaat, de tweejarige cyclus is goed voor het PARTS diploma Deze school aan het werk zien? De opleiding ontdekken kan tijdens één van de dansvoorstellingen. Kijk op de website voor de exacte data. Bereid je voor… tijdens de Summer Studio’s die P.A.R.T.S. elke zomer organiseert met elke ochtend een doorgedreven techniekles. Coördinator: Anne Teresa De Keersmaeker Meer info: www.parts.be

MUDA kunstencampus Gent-Evergem Deze school is gespecialiseerd in… klassiek ballet, aangevuld met hedendaags, modern en jazzdans, modern jazz, musical en improvisatie. Je kiest voor deze school… omdat je er in de eerste graad meteen invliegt met 8 uur dans per week. In de tweede graad loopt dit op tot 13 uur en in de derde graad dans je 19 uur per week. Diploma op zak? Dan kan je bij het MUDA zelf een vervolmakingsjaar volgen (ook voor instromers die al een diploma secundair hebben, zij volgen dan enkel de dansvakken). Auditie/toelatingsproeven… worden georganiseerd in het voorjaar. Kijk even op de website voor de exacte data. Bereid je voor… en volg deze zomer de dansstage van het Muda. Deze school aan het werk zien? 4 en 5 april 2014 is er Dancemotion, op 2 en 3 mei 2014 organiseert het Muda een dansvoorstelling. De opendeurdag is op 11 mei 2014. Coördinator: Dieter Defurne Meer info: www.muda.be Koninklijke Balletschool Antwerpen Deze school is gespecialiseerd in… klassiek ballet. Verder worden ook Spaanse dans, moderne dans en karakterdans onderwezen. Je kan in de eerste, tweede of derde graad instromen. Je kiest voor deze school… omdat je een professionele carrière ambieert als klassieke danser. Met 60 jaar ervaring legt de school de lat hoog en word je klaargestoomd voor een leven op het podium. Deze internationaal gerenommeerde school won reeds tal van prijzen. Diploma op zak? Afgestudeerden stromen door naar een hogere dansopleiding of kunnen een contract krijgen bij (inter)nationaal gerenommeerde balletgezelschappen. Auditie/toelatingsproeven… worden georganiseerd in het voorjaar, de data vind je terug via de website. Bereid je voor… en volg de dansstage van de balletschool. Om deel te kunnen nemen, doe je eerst mee aan de auditie. Kijk op de website voor de exacte data. Deze school aan het werk zien? Er zijn open klasdagen in het voorjaar en verschillende data waarop de school optreedt. Zie website voor exacte data. Coördinator: Michael Shannon Meer info: www.koninklijke-balletschool-antwerpen.be

Postgraduaat instructor Dans Fedes in PXL Hasselt & Vives Reno Torhout Deze tweejarige opleiding (200 contacturen) wil de pedagogischdidactische vorming van dansleraren via theorie en praktijk verder uitdiepen en activiteiten stimuleren die een bredere kijk bieden op alle aspecten van de competenties als dansleraar. Individuele begeleiding, evaluatie en remediëring van diverse dansaspecten zijn belangrijke pijlers, naast het ontdekken van nieuwe dansvormen en hun didactisch-methodologische aanpak. De lesmomenten vallen op een weekavond en op zaterdagmorgen en vallen dus te combineren met een voltijdse job. De toelatingsvoorwaarden zijn terug te vinden op de verschillende websites. Jaarlijks start er één cyclus: hetzij in Hasselt, hetzij in Torhout. Vives Reno Torhout: coördinator: Kathleen Claes www.katho.be/reno PXL Hasselt: coördinator: Inge Joosen www.pxl.be - www.fedes.be

16


Een tempel der wijsheid

©Frank Ostyn

De bibliotheek van het Antwerpse conservatorium door Arne Schögler

Met de middagzon door de grote ramen begint een zoektocht zonder eind. Van muziek over theater naar architectuur tot dans. Alles is te vinden in de nieuwe leeszaal van het conservatorium van Antwerpen, gevestigd in het nieuwe gebouw van architect Stéphane Beel in kunstencampus De Singel. Er heerst een zekere rust die alleen nog maar bevestigd wordt door de soundtrack van razende auto’s op de autosnelweg die door het dikke glas tot een zachte ruis beperkt wordt. De leeszaal werd nog geen jaar geleden geopend en staat vol met boeken, computers, bureaus en zetels. Alles om het onderzoek zo gezellig mogelijk te maken. De nieuwe leeszaal is – zoals de naam al deed vermoeden – enkel om te lezen, wat wil zeggen dat er geen boeken ontleend kunnen worden. De leeszaal kwam er om zeldzame (oude) werken in een beschermde omgeving openbaar te maken. Vroeger konden deze werken ook ingekeken worden maar moest er een afspraak gemaakt worden en die drempel werd

zelden overschreden. Met de keuze voor een leeszaal hoopt de bibliotheek van het conservatorium zijn werken toegankelijker te maken. Zo dateert het oudste muziekwerk in de leeszaal uit de dertiende eeuw! Om deze reden is het niet toegestaan om te eten of te drinken in de leeszaal. Er zijn opbergkastjes voorzien voor je spullen en met papier, een pen of je computer kan het onderzoek beginnen. Wie wat over dans wil weten komt al een heel eind verder met een bezoek aan de leeszaal. Enkele boeken beschrijven uitgebreid de dansgeschiedenis vanuit verschillende perspectieven. Er zijn biografieën van Martha Graham, Alvin Ailey en Isadora Duncan, om er maar enkele op te noemen. Daarnaast kan je ook informatie bekomen over choreografische werkmethoden, het maken van een voorstelling en de geschiedenis van bepaalde dansgezelschappen. Er zijn ook verschillende dansmagazines aanwezig om de actualiteit weer te geven. Genoeg om enkele dagen zoet te zijn en heel wat informatie op te doen.

17

Wie hier niet genoeg aan heeft, of geen tijd heeft om research te doen in de leeszaal, kan terecht in de bibliotheek gevestigd op de vijfde verdieping in de toren van De Singel. Voor 10 euro per jaar kan een niet-student werken ontlenen. Hier vind je, naast een heel deel van de boeken die ook in de leeszaal te vinden zijn, meer specifieke boeken. Wie wil lezen over blessurepreventie en -genezing voor dansers vindt hier zeker zijn gading. Ook anatomische boeken over een danserslichaam en boeken over voeding voor dansers kan je hier vinden. Net als je denkt dat je alles gezien hebt ontdek je de omvangrijke video/DVD-collectie, die naast een uitgebreide waaier aan klassieke balletten ook nog eens tal van hedendaagse werken bevat. Van documentaires tot gefilmde voorstellingen, van klassieke dans tot tapdans, van Indische dans tot voorstellingen die vandaag gecreëerd worden. Zo kan je bijvoorbeeld alle werken van choreografen Wim Vandekeybus en Anna Teresa De Keersmaeker lenen. Een echte aanrader is “Rêver de BABEL”, een documentaire over Sidi Larbi Cherkaoui die naast heel wat beelden uit vroegere voorstellingen van hem ook een beeld schept van zijn magistrale en interessante wereld. Zowel in de leeszaal als in de bibliotheek werken vriendelijke en behulpzame mensen die je op tal van vragen kunnen antwoorden. Wie op zoek is naar een specifiek werk kan op de website van het conservatorium de database van de bibliotheek raadplegen, om er zeker van te zijn niet van een kale reis terug te komen. Hoe dan ook is een bezoek aan beide tempels van artistieke wijsheid meer dan de moeite waard! Er is altijd wel een of andere ontdekking te doen, voor zij die van dans, architectuur, theater en/of muziek houden.

PRAKTISCH:

Internationale Kunstcampus de Singel – Leeszaal en bibliotheek Koninklijk Conservatorium Desguinlei 25 2018 Antwerpen Meer info en openingsuren: www.ap.be/koninklijk-conservatorium/bibliotheek-koninklijk-conservatorium-antwerpen


Tanec, tanec…2013 Een verslag door Natascha Pire

Op vraag van Danspunt mocht Impuls Company (Dansatelier Impuls, Geel) afgelopen najaar Vlaanderen vertegenwoordigen tijdens het Tanec, tanec… festival in Jablonec, Tsjechië. Onder leiding van Natascha Pire vertrokken Lise Dams, Sarah H’ Madoun, Jolanda Luijten, Celien Mertens, Emilie Stevens, Steffi van Bokhoven, Charlie Willems en Catho Jacobs naar Tsjechië en dansten er haar choreografie WIRED. Tanec, tanec … is een landelijk hedendaags dansfestival met internationaal karakter. Vanuit heel Tsjechië werden groepen geselecteerd. Impuls Company mocht, naast twee andere buitenlandse dansgezelschappen, Vlaanderen vertegenwoordigen, een hele eer en ook een hele verantwoordelijkheid. Het werd op alle vlakken een onvergetelijke, mooie en leerrijke ervaring. Een tripje om nooit te vergeten! Vrijdag 25 oktober is het heel vroeg opstaan voor onze vlucht vanuit Brussel naar Praag. Emilie heeft nog nooit gevlogen, dus dat maakt het extra spannend! In Praag aangekomen worden we ontvangen door ‘mannen met bordjes’ en de meisjes voelen zich meteen movie stars. Vanaf dan wordt er non-stop voor ons gezorgd en hebben we een strak schema te volgen! Na een autorit van anderhalf uur komen we aan in Jablonec, waar we ons in het theater moeten registreren voor het festival. Het is een prachtig oud theatertje, mooi gerestaureerd, een ‘mini-Bourla’tje’ als het ware … echt schitterend. Dan begint onze race tegen de klok. We moeten ‘snel’ mee om te eten en daarna moeten we ‘snel’ naar de eerste workshop. Deze eerste workshop draait rond improvisatie en het gegeven ‘open space’, begeleid door Veronika Rinowski. Heel tof en interessant. De dansers zijn heel gedreven, ondanks de lange dag die ze al achter de rug hebben. Daarna hup naar hotel voor de check-in en weer ‘snel’ eten om op tijd te zijn voor de eerste avondvoorstellingen van de geselecteerde dansgroepen uit eigen land. We zien mooie dingen en toffe ideeën. Zaterdag moeten we weer vroeg op: eerst ontbijt en dan tijd voor de tweede workshop. Dit keer staat er een hedendaagse workshop rond ‘upsidedown’ van Daniel Racek op het programma. Andermaal héél tof. Wat een fantastische danser, docent, man, … iedereen is verkocht! Daarna weer ‘snel’ eten, gevolgd door onze laatste workshop met Zuna Kozánková rond improvisatiestructuur. De dansers zijn echter erg moe en het vraagt wat moed om eraan te beginnen, wetende dat er nog een podiumrepetitie en voorstelling volgen die dag. Maar uiteindelijk geven ze zich weer helemaal. Ik ben dan ook echt trots op hen, om de manier waarop ze de nieuwe informatie tot zich nemen en er daarna intensief en onderzoekend mee aan het werk gaan. nisch getraind dan de onze, maar zij waren aan de andere kant dan wel erg sterk in alles wat grondwerk en partnering betreft. Daar wordt dus in de dansvorming van kinderen en jongeren in Tsjechië duidelijk veel aandacht aan besteed. Er wordt ook meer vanuit een brede artistieke ontwikkeling van elk individu gewerkt. Veel minder in ‘lesvorm’, zoals bij ons. Interessant om vast te stellen en mee te nemen naar België. Ikzelf geloof trouwens heel erg in de combinatie van beide aspecten.

Dan komt het moment waar ik zelf een beetje nerveus voor ben, de technische opbouw. Maar ook dit is allemaal pico bello verlopen en dan is het showtime! De dansers geven alles, de voorstelling verloopt vlekkeloos en WIRED wordt zéér positief en enthousiast onthaald! Wat ook héél fijn is aan dit festival, is dat alle groepen overdag deelnemen aan de verschillende workshops, telkens anders ingedeeld. Op die manier krijg je een mooie kruisbestuiving van verschillende groepen en achtergronden en de dansers leren elkaar ook beter kennen, waardoor je op een andere manier naar elkaar kijkt tijdens de optredens.

Zondag is er eigenlijk nog een afsluitende workshop, maar we verkiezen toch een dagje Praag, maar ook daar kunnen we het niet laten enkele danspasjes te zetten (zie foto). Onze vlucht terug verloopt prima ondanks het zware stormweekend in België. Iedereen is het erover eens, wat een fantastisch en memorabel weekend, echt ééntje om nooit te vergeten!! Met véél dank aan Danspunt! Bedankt voor de kans, de zorg en het vertrouwen!

De dansers gaan nog een avondje uit terwijl ik verschillende interviews geef. De mensen zijn vol lof en ook erg benieuwd naar onze aanpak in België: Hoe ontwikkel je zo’n creatie met jonge dansers? Hoe vormen we de dansers en leiden we ze op? Ik merk dat er een duidelijk verschil is. Globaal gezien waren de dansers uit de deelnemende groepen namelijk een stuk minder danstech-

Meer info over Dansatelier Impuls: www.dansatelierimpuls.be

18


Waag dit voorjaar je kans op het podium samen met Danspunt! Doe mee en schrijf je nu in! DANCE.VIBES 2014

DANCE.IMPACT 2014 – 10DE EDITIE!

FESTIVAL HEDENDAAGSE DANS ZO 30 MAART 2014

Wie worden de nieuwe ambassadeurs moderne dans 20142015? Ben jij actief in een amateurdansgroep die jazz, funky jazz, disco of andere gelijkaardige dansgenres brengt? Hebben jullie een publieksvoorstelling of willen jullie er graag één in elkaar steken? Grijp dan nu jullie kans! Doe mee aan de 7de editie van Dance.Vibes op zaterdag 22 februari 2014 in Eeklo. De jury selecteert maximum 1 winnaar. Deze krijgt gedurende 1 jaar de titel van ‘ambassadeur moderne dans in Vlaanderen’, een danscheque ter waarde van 750 euro en zal worden uitgenodigd voor optredens in binnen- en/of buitenland.

Dance.Impact is een festival hedendaagse dans en mag dit jaar 10 kaarsjes uitblazen! Ben jij actief in een amateurdanscompagnie uit Vlaanderen en Brussel die hedendaagse dans brengt? Hebben jullie een publieksvoorstelling of willen jullie er graag één in elkaar steken? Grijp dan nu jullie kans om op een groot podium te staan! Doe mee aan de jubileumeditie van Dance.Impact op zondag 30 maart 2014 in Bornem. De jury selecteert maximum 1 winnaar. Deze krijgt gedurende 1 jaar de titel van ‘ambassadeur hedendaagse dans in Vlaanderen’, een danscheque ter waarde van 750 euro en zal worden uitgenodigd voor optredens in binnen- en/of buitenland.

Het DansAteljee ©Joke Van den Heuvel

SAMWD Sint-Niklaas ©Joke Van den Heuvel

FESTIVAL MODERNE DANS ZA 22 FEBRUARI 2014

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

> de groep komt uit Vlaanderen of Brussel en is lid van Danspunt; > de groep bestaat uit amateurdansers en telt minstens 5 dansers. De dansers zijn ouders dan 15 jaar en wonen in Vlaanderen of Brussel. > de groep brengt een eigen dansstuk binnen het genre ‘moderne dans’ van min. 10 minuten, max. 15 minuten > het gaat om een nieuwe creatie (max. 1 jaar oud op het moment van inschrijven) met vrije keuze van thema en muziek; > de groep treedt gratis op op zaterdag 22 februari 2014 tussen 19 en 22 uur.

> de compagnie komt uit Vlaanderen of Brussel en is lid van Danspunt; > de compagnie bestaat uit amateurdansers en telt minstens 5 dansers. De dansers zijn ouders dan 17 jaar en wonen in Vlaanderen of Brussel. > de compagnie brengt een eigen choreografie binnen het genre ‘hedendaagse dans’ van min. 10 minuten, max. 15 minuten > het gaat om een nieuwe creatie (max. 1 jaar oud op het moment van inschrijven) met vrije keuze van thema en muziek; > de compagnie treedt gratis op op zondag 30 maart 2014 tussen 18 en 22 uur.

INSCHRIJVEN VOOR 10 JANUARI

INSCHRIJVEN VOOR 9 FEBRUARI

Geïnteresseerde groepen kunnen inschrijven tot 10 januari 2014. Je vindt het uitgebreid wedstrijdreglement en de inschrijf- en selectieprocedure op www.danspunt.be/activiteiten/ dancevibes

Geïnteresseerde compagnies kunnen inschrijven tot 9 februari 2014. Je vindt het uitgebreid wedstrijdreglement en de inschrijf- en selectieprocedure op www.danspunt.be/activiteiten/ danceimpact

Datum: zaterdag 22 februari 2014 om 19 uur Plaats: Cultuurcentrum De Herbakker, P. De Nevestraat 10, 9900 Eeklo Tickets: Danspuntleden 6 euro (op vertoon van lidkaart); niet-leden 8 euro. Code P14/02 Reservaties: T. 09 269 45 36 – reservatie@danspunt.be Organisatie: Danspunt vzw & S-pression (Eeklo, www.s-pression.be)

Datum: zondag 30 maart 2014 om 18 uur Plaats: Cultuurcentrum Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem Tickets: Danspuntleden 6 euro (op vertoon van lidkaart); niet leden 8 euro. Code P14/06 Reservaties: T. 09 269 45 36 – reservatie@danspunt.be Organisatie: Danspunt vzw i.s.m. Terpsichore (Bornem, www.terpsichore.be)

19


Over de unieke link tussen dans en onszelf ... samenvattende tekst naar een origineel artikel van Joke Verlinden* Internationaal onderzoek toonde meermaals aan dat amateurdans een positief effect kan hebben op persoonlijk welzijn. De ervaringen van dansdocenten en dansbegeleiders wijzen eveneens in die richting. Misschien niet zo verrassend, want als we dansen is het medium ‘onszelf’; dans kan ons rechtstreeks raken als mens. Sommige onderzoeksresultaten toonden zelfs specifiek aan dat dansprojecten het zelfwaardegevoel van deelnemers kunnen versterken. Minder is bekend over de manier waarop dit precies gebeurt en de complexe processen die meespelen.

Het antwoord is deels te zoeken in het gegeven dat ons lichaam het medium is van de dans en dat dit lichaam samen met het ‘belichaamde’ zelf kan transformeren. Lichaamstechnieken zijn een actief middel om esthetische verandering te bekomen, maar kunnen ook transformaties van het innerlijke zelf faciliteren. Zo kan het veranderen van bestaande bewegingspatronen een effect hebben op iemands welzijn, emotioneel en ook spiritueel leven. Gebaseerd op literatuur, interviews en praktijkervaring kunnen we enkele aandachtspunten afleiden die docenten kunnen meenemen als ze het zelfvertrouwen en zelfwaardegevoel van hun (amateur)dansers willen versterken. Ze kunnen onderverdeeld worden in ‘Rol van de dansdocent’ en ‘Dansactiviteiten’.

Realistische doelstellingen Mensen met een laag zelfwaardegevoel als gevolg van zeer hoge normen en eisen die ze aan zichzelf stellen, kunnen een groter zelfwaardegevoel ontwikkelen als ze aangemoedigd worden om meer realistische standaarden te hanteren en om het op te nemen tegen zelfkritiek. Zoals sportpsychologisch onderzoek suggereert, kunnen we best kleine stappen zetten in de richting van de uiteindelijke doelen en elke succesvolle stap belonen. De moeilijkheidsgraad kan best gradueel opgebouwd worden met de nodige danselementen om de dansers naar een volgend niveau te brengen. Hierbij is het belangrijk om: deelnemers optimale uitdagingen te bezorgen (d.w.z. haalbare uitdagingen die niet te moeilijk en niet te makkelijk zijn); te differentiëren waar nodig; jouw (realistische!) verwachtingen duidelijk te communiceren.

20

Leuvense Balletakademie ©Maarten Marchau

ROL VAN DE DANSDOCENT


Potentieel ontwikkelen Specialisten stellen dat bij personen die een sterker zelfwaardegevoel (Engels: ‘self-esteem’) opbouwen via hun competenties, de ontwikkeling van hun talenten belangrijk is voor prestaties die voldoening geven. Als docent lijkt het aangewezen om uit te zoeken wat de leervragen zijn van de deelnemers en welke van hun talenten zij graag willen ontwikkelen. Dit impliceert een open dialoog over ieders leerproces met aandacht voor de mogelijkheden/ talenten en hoe daarop kan verdergebouwd worden. De lesinhoud zal mee bepaald worden door de resultaten van deze dialoog en doorgaans een brede waaier aan dansactiviteiten bevatten. Waarderen van alle dansers Een laag zelfwaardegevoel dat voortvloeit uit bepaalde - negatieve - sociale evaluaties vereist een menselijk handelen dat iemands zelfwaarde bevestigt. Het creëren van een respectvolle en accepterende sfeer en het voorbeeld geven van een respectvolle, niet-discriminerende houding kunnen hiertoe bijdragen. Concreet kan dit o.a. door iedere danser op gepaste momenten aan te moedigen, door hen te prijzen waar mogelijk (iedere danser heeft op zijn niveau wel eens een ‘wow’ moment!) en door dansers te laten voelen dat ze het kunnen. Democratisch leiderschap Als dansers worden ingeschakeld als evenwaardige medewerkers, dan kunnen zij ervaringen opdoen waardoor zij hun probleemoplossende competenties kunnen ontwikkelen en later ook gebruiken in andere levensdomeinen. Dansdocenten kunnen het zelfwaardegevoel helpen ontwikkelen door ruimte te geven aan inbreng van de dansers, bv. door ieder te betrekken in het nemen van bepaalde beslissingen over een onderdeel van een choreografie. Empathie Als we onszelf (met enige correctheid) verplaatsen in het innerlijk leven van een ander dan zijn we empathisch; deze empathie helpt om psychologische en emotionele groei te ontwikkelen. Anderen voelen zich erkend en gewaardeerd als ze empathisch benaderd worden, dus kunnen we aannemen dat dansdocenten best open en empathisch zijn als ze het zelfwaardegevoel van hun (amateur)dansers willen versterken.

Observatievaardigheden De hierboven genoemde vaardigheden en attitudes vereisen het vermogen om individuele en groepsprocessen in te schatten en te beoordelen. Openheid, objectieve perceptie en focus helpen ons bij de opvolging van deze processen en het uitvoeren van gepaste interventies.

DANSACTIVITEITEN Creatieve dans In elk creatief proces is het hele zelf betrokken, en dit is nog sterker wanneer de dansende creator de creatie is. Creatieve dans en beweging laat dansers toe om hun eigen stem te zoeken via belichaming, om volledig te zijn en zichzelf te tonen. Als dit proces goed begeleid wordt, kan creatieve dans het zelfwaardegevoel versterken. Vooral in de beginfase van het creatieve dansproces, vaak een risicovolle en kwetsbare fase, kunnen docenten de dansers best steunen en aanmoedigen. Het is cruciaal dat de bekomen resultaten onthaald worden in een veilig en aanmoedigend klimaat. Eventueel kunnen ‘Mijn sterktes’, ‘Wat ik leuk vind aan mezelf’ en ‘Waar ik trots op ben’ geschikte dansstimuli vormen. Dans ‘performance’ Als dansers de kans krijgen om op een podium te dansen, wordt de tijd en energie die zij in het werk gestopt hebben gewaardeerd en erkend. Op een podium wordt elke danser bekeken en wordt impliciet de boodschap gegeven dat hij/zij belangrijk is en ‘goed genoeg’ voor een publiek. Dit kan het zelfwaardegevoel voeden, vooral bij jongeren. Dansers moeten zich echter wel klaar voelen om op een podium te staan. Kijken naar dans - Dans‘appreciatie’ Als (amateur)dansers elkaars werk beoordelen, gebeurt dit best in een respectvolle en constructieve sfeer. Een hulpmiddel om zo’n sfeer te creëren is het aanmoedigen van dansers om bij feedbackmomenten sterke punten aan te halen en objectieve esthetische reacties te geven i.p.v. subjectieve beoordelingen. De ‘ORDER’ benadering van Lavender beschrijft stap voor stap hoe je dit kan aanpakken. Het bekijken van professionele danscreaties kan eveneens een bijdrage leveren, omdat zij betekenisvolle elementen bevatten waarmee mensen zich kunnen identificeren. De docent selecteert dan die creaties die goed aansluiten bij de dansers.

21

Dansstijl Elke dansdiscipline kan iets bijdragen, maar bepaalde stijlen kunnen meer bieden. Zo is hedendaagse dansbeweging gebaseerd op intern bewustzijn en omvat het een brede waaier aan bewegingskwaliteiten en fysieke vereisten. Dit maakt het een zeer toegankelijke stijl. Door zijn versterkende en non-autoritaire aard is hedendaagse dans een uitstekende dansstijl langs waar zelfwaardegevoel kan gevoed worden. Contactwerk en relaxatieoefeningen waar actieve visualisatie aan te pas komt lijken bijzonder geschikt. Tenslotte kunnen elementen uit dansstijlen die door (sub)culturen worden beoefend eveneens effectief zijn, omdat zij gelinkt kunnen zijn aan aspecten van identiteit en het zelf. Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend om rekening te houden met al deze aandachtspunten. Danseducatieve doelstellingen liggen doorgaans immers op verschillende domeinen. Toch kan dit overzicht enige focus en richting bieden bij de voorbereiding en begeleiding van danssessies waarbij het vergroten van het zelfwaardegevoel een belangrijke doelstelling is. De genoemde aandachtspunten zijn niet allesomvattend, maar komen wel als voornaamste naar voor. Na haar studies psychologie trainde Joke Verlinden aan het Laban Conservatorium voor Hedendaagse Dans. Toegankelijkheid, maatwerk en diversiteit vormen sleutelbegrippen bij wat ze onderneemt op het vlak van danseducatie. Reacties zijn welkom via jokeverlinden@hotmail.com

WIL JE MEER TE WETEN KOMEN OVER DIT ONDERWERP OF JE VERDIEPEN IN DE GEBRUIKTE LITERATUUR? * Op www.danspunt.be/magazines/magazines/december-2013 kan je het oorspronkelijke artikel nalezen met literatuurverwijzingen en een referentielijst.


De battle tussen cultuur, sport en jeugd Door Katrien Joris

Hoort je dansvereniging thuis bij de cultuur-, de sport-of de jeugdraad in je stad of gemeente?

Zowel Danspunt, als het Forum voor Amateurkunsten, ijveren dan ook voor meer keuzevrijheid en transparantie als het gaat over de ondersteuning van verenigingen in een gemeente of stad, zij het nu sport-, jeugd-, cultuur- of andere verenigingen (sectoroverschrijdend). We pleiten voor meer structureel overleg tussen de verschillende ‘vrijetijdsdiensten’. Visie en beleid dienen meer op elkaar afgestemd te zijn, naast samenwerkingsverbanden of projecten. Hierbij kunnen de BBC, het integraal strategisch gemeentelijk meerjarenplan en het ontstaan van vrijetijdsdiensten (met eventueel verenigingenloket) kansen bieden!

We hebben bovenstaande vraag al meermaals gekregen van onze leden. Maar er bestaat spijtig genoeg geen eenduidig antwoord op die vraag. Voor ons, Danspunt, is het eenvoudig: dans is cultuur. We behoren tenslotte tot de sector van de amateurkunsten. We focussen ons in onze werking dan ook vooral op het artistieke en sociale luik van amateurdans, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de sportsector, waar de nadruk vooral ligt op de fysieke en technische aspecten van het dansen en op het competitieve element. Binnen stedelijke en gemeentelijke structuren is het antwoord echter niet altijd zo eenvoudig. Vaak wordt eerder vanuit de diensten en bijhorende adviesraden gedacht dan vanuit de doelgroep. Dans zit meestal op de snijlijn sport, jeugd en cultuur (en niet vergeten ook onderwijs: DKO). Voor dansgroepen zelf is er over het algemeen geen probleem. Ofwel staan ze er niet bij stil dat ze bij verschillende diensten/adviesraden kunnen horen, laat staan dat ze zelf daarin een keuze (zouden) durven maken. Ofwel zijn ze slim en

kiezen ze gewoon voor de adviesraad waar ze het meeste voordelen kunnen ontvangen. Waar ligt het probleem dan? In veel gevallen is er niets aan de hand. Iedere dansgroep of gemeente heeft de vrijheid om zijn ding te doen en eigen keuzes te maken. Het probleem steekt echter de kop op als er tussen de adviesraden in een gemeente/stad verschillen ontstaan m.b.t. erkenning, huur van infrastructuur en materialen, subsidies, … Daarnaast is het ook al te gek om dansgroepen bijvoorbeeld op basis van hun erkenning, bij sport uit te sluiten van culturele infrastructuur of communicatiekanalen, wanneer er ook sprake is van een artistieke insteek. Of de sporthal alleen maar te verhuren aan sportclubs en niet aan andere verenigingen. Ook de verplichting aan sportclubs om een sportverzekering bij Bloso aan te gaan of enkel docenten met een ‘sportdiplioma’ te aanvaarden zijn bij de haren getrokken. Danspunt biedt eveneens een uitstekende verzekering aan en de amateurkunstensector telt zeer onderlegde docenten.

22

Heb je dus zelf als vereniging met deze problematiek te maken, of wil je de puntjes op de i zetten in jouw gemeente of stad, trek dan aan de mouw van de dienstverantwoordelijken, de schepenen, de voorzitters van de adviesraden, … en open het debat!

HET GEMEENTELIJK MEERJARENPLAN (MJP) EN DE BELEIDS- EN BEHEERSCYSLUS (BBC)

Een lokaal bestuur legt in het meerjarenplan de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast over alle domeinen heen. Vanaf 2014 verlopen de lokale planning en rapportering van de Vlaamse subsidies van een tiental sectoren bovendien via de beleidsrapporten van de beleids- en beheerscyclus. Ook cultuur, jeugd, sport, cultureel erfgoed en flankerend onderwijsbeleid behoren tot die sectoren. Meer info: o.a. www.vvsg.be en www. adviesraden.be Leestip: “Werken met het meerjarenplan en de BBC in cultuur, cultureel erfgoed, jeugd en sport” – Hilde Plas (www.politeia.be)

Met dank aan Elke Verhaeghe (Forum voor Amateurkunsten) voor de onderzoeksresultaten, verslagen, … m.b.t. de materie.


Sectornieuws

RAAMOVEREENKOMST VVSG MET SABAM: BREDER DAN GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

Gemeenten en steden kunnen vanaf nu, en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013, een raamovereenkomst sluiten met SABAM. Afhankelijk van het gemeentelijk of stedelijk beleid, geldt deze raamovereenkomst niet alleen voor de activiteiten georganiseerd door de gemeentebesturen zelf, maar ook voor ‘derde partners’ die samen met de gemeenten manifestaties organiseren of partners die door de gemeenten financieel ondersteund worden op het vlak van auteursrechten. Lokale initiatieven kunnen dus, door even na te gaan wat het gemeentelijk beleid hieromtrent is, heel wat voordeel doen.

MEMORANDUM: DE KRACHT VAN KUNST

“De maatschappelijke en economische waarde van het actief met kunst bezig zijn is enorm.”, “Amateurkunsten liggen mee aan de basis van creatieve industrieën.” En “De amateurkunstensector heeft een grote slagkracht zowel op vlak van schaalgrootte, impact als kwaliteit.”. Dit zijn maar enkele zinsneden uit het memorandum voor amateurkunsten. Met het oog op de verkiezingen in 2014 wil het Forum voor Amateurkunsten een lans breken voor het belang van amateurkunsten. De sector schuift 15 cruciale speerpunten naar voor en vraagt toekomstige beleidsmakers om continuïteit in het inhoudelijke en financieel beleid. Dat alles omdat ze meent dat de amateurkunstensector kan bijdragen tot de realisatie van doelstellingen als educatie, participatie, creativiteit, innovatie, duurzaamheid en een warmere samenleving. Ze hoopt dan ook op de welgemeende belangstelling van toekomstige beleidsmakers, om zo een stevige stempel te drukken op partijprogramma’s en regeerakkoorden.

Meer info: www.fov.be of bij je gemeente.

15 JAAR KUNSTBENDE – DOE MEE!

Kunstbende raast weer door ’t land! Tijd om je in te schrijven voor DE wedstrijd in kunst. Ben jij tussen 13 en 19 jaar en lijkt het je geweldig om deel uit te maken van die Bende? Dan is de 15de feesteditie van Kunstbende iets voor jou! Wil jij graag op het podium staan? Wil jij je talent tonen op een fantastische voorronde? Kunst kent hier geen grenzen: een punkband, een urban choreografie of een absurde monoloog. In deze bende mag alles en dat al 15 jaar lang! De wedstrijd biedt je een professioneel podium aan om je ding te doen. Waag je kans en word de ultieme Kunstbende held. Je eerste Kunstbende ervaring is op een voorronde in je buurt. Overtuig daar de Kunstbende jury meteen van je talent. En wie weet stoot jij door naar de finale! Schrijf je snel in voor één of meerdere categorieën (waaronder dans en performance) op een voorronde naar keuze in Vlaanderen of Brussel. Wees er snel bij, want vol is vol!

Lees het volledige memorandum op www.amateurkunsten.be

WAK 2014 DOE MEE MET DE KUNSTBOM EN BEZET DE STAD!

©Sven van Baarle

Ontwaken op zaterdag 26 april 2014 zal anders zijn… Mensen trekken hun gordijnen open en zien…. overall kunst! Straten, pleinen, gevels, vensterbanken, parkjes, fonteinen, voortuinen, … allemaal prachtige plekken om je kunst te etaleren en … om de aandacht te trekken: muziek bij de bakker, theater in de etalages, dans op de trappen van het gemeentehuis, poëzie op zitbanken, kunstwerken in bushokjes, … Doe mee met de kunstbom en breng de straten van jouw gemeente tot leven met je kunst: beeldende kunst, muziek, theater, dans, fotografie, poëzie,... Breek de sleur, geef kleur en toon je kunst. 

Alle info en inschrijvingen: www.kunstbende.be

Een project in het kader van de Week van de Amateurkunsten. Van 25 april t.e.m. 4 mei 2014 zetten we overal in Vlaanderen opnieuw 10 dagen extra spots op amateurkunsten! Inschrijven, info en tips op www.wak.be

23


Duizenden jaren aan Chinese legenden tot leven gebracht via dans

Door Ying-Ying Zhang (vertaling Silvio Verbeek en Nele Roegiest)

Een dochter vermomt zichzelf als zoon des vaderlands en neemt haar vaders plaats in tijdens de oorlog. Een magische aap, een boeman en een mensachtig varken beschermen een boeddhistische monnik op zijn reis naar het westerse paradijs op zoek naar een ware leer. Een volksheld wordt dronken, maar redt vervolgens een dorp van een kwaadaardige tijger. De Heer Boeddha vraagt de godheden in de hemel om naar China af te dalen, tussen de mensen te gaan leven en zo een beschaving te creëren die 5000 jaar zal duren. Als je de Chinese cultuur zou opdelen in bouwstenen, dan zou je zien dat het bestaat uit verhalen zoals deze. Sommigen zijn mooie sprookjes die putten uit China’s enorme spirituele cultuur. Anderen zijn morele parabels die met de geschiedenis zelf verweven zijn. Om de schatten te ontsluiten van de Chinese beschaving is een begrip van de taal een must. Natuurlijk kan dit nogal een uitdaging zijn voor een groot deel van de wereld. Gelukkig echter is er een taal die iedereen kan begrijpen, alhoewel het volledig zonder woorden is – het is de taal van de klassieke Chinese dans. Net als China’s geschreven taal ontwikkelde en verfijnde klassieke Chinese dans zich gedurende duizenden jaren. Met haar enorm groot en onafhankelijk geheel aan bewegingen, houdingen en uitdrukkingen is het diep geworteld in de traditionele Chinese ideeën over schoonheid en gratie. Het is ook lichamelijk veeleisend. Het omvat indrukwekkende flips en acrobatische technieken (bv. tumbling) die dezelfde afkomst delen met martiale kunsten. Één laatste element is essentieel bij klassieke Chinese dans – yun, dat zich kortweg laat vertalen als de ziel van de dans zelf.

Yun belichaamt de expressiviteit van de danser, het gevoel dat hij of zij overbrengt in iedere beweging en gelaatsuitdrukking. Vele artiesten beschouwen yun als het belangrijkste aspect in Chinese dans omdat uiteindelijk de dans een vorm van communicatie is. Binnen het enorm grote geheel van klassieke Chinese dans kan elk soort karakter geportretteerd worden: godheid of schurk, zegevierende generaal of verlegen meisje. Dit vermogen om zulke karakters tot leven te brengen, maakt van klassieke Chinese dans het perfecte middel om verhalen te vertellen. Maar waar vind je klassieke Chinese dans? In dansscholen in Peking of Shanghai? Misschien vroeger, maar vandaag hoef je je niet zo ver te wagen. Klassieke Chinese dans ondergaat een wereldwijde heropleving, en haar nieuwe thuis is New York. Dus als je de kronieken van de Chinese mensen in al zijn glorie wenst te ervaren, dan is hier het goede nieuws. Shen Yun treedt in april 2014 op in het Theatre National in Brussel. Met een naam die zich kortweg laat vertalen als “de schoonheid van goddelijke wezens die dansen”, houdt het NewYorkse klassieke Chinese dans- en muziekgezelschap Shen Yun Performing Arts zichzelf aan een hoge standaard. Het gezelschap brengt artiesten samen vanuit de hele wereld. Het is Shen Yun’s missie om een renaissance van de traditionele

24

Chinese beschaving te laten ontstaan. Het gezelschap etaleert enkel en alleen twee dansvormen: klassieke Chinese dans en Chinese etnische volksdans, en geeft zo nieuw leven aan de tradities van de vele volkeren uit het Midden Koninkrijk. Elk dansseizoen wijdt Shen Yun vele dansen aan het vertellen van verhalen. Het publiek zag in voorgaande jaren hoe de triomfwagen van de Meester Boeddha neerdaalde uit de hemelen. Ze ontmoetten de oude heldin Mulan op het slagveld en reisden met de Tang dynastie monnik en zijn volgelingen – broeder Zand, Pigsy en de wonderbare Apenkoning – naar het westerse paradijs. Ze zagen hoe Wu Song veel te veel wijn dronk voor iemand die op het punt stond om oog in oog te staan met een mensenetende tijger, en ze keken naar de dichter Li Bai die bezoek kreeg van feeën uit het Maanpaleis, of was het alleen maar in zijn dromen. De op verhalen gebaseerde dansen van Shen Yun vormen een leidraad die het verleden met het heden verbindt, ze nemen het publiek mee naar vroegere dynastieën en verafgelegen plaatsen. De kroniek van het Chinese volk is lang en ontvouwt zich nog steeds. Het is een verhaal waar de hele wereld getuige van kan zijn, via klassieke Chinese dans.


5,000 jaar beschaving herleeft

“Duizelingwekkend! Briljante choreografie” —Broadway World

“Prachtig… een lichtvoetig meesterschap” —Chicago Tribune

VOLLEDIG NIEUWE 2014 SHOW MET LIVE ORKEST

2-6 APRIL THEATRE NATIONAL BRUSSEL Tickets: 070 25 20 20 | www.sherpa.be Mediamarkt

ShenYun.com Shen Yun Performing Arts is een non-profit organisatie Gepresenteerd door: vzw Falun Gong België

“Betoverend! De herovering van het goddelijk geïnspireerde culturele erfgoed van China” —Donna Karan, DKNY


JE DANS.PAS IS VEEL GELD WAARD! Op vertoon van je Dans.pas krijg je korting op de dansvoorstellingen en performances in sommige huizen, waaronder de Beursschouwburg, cultuurcentrum Adelberg, cultuurcentrum De Velinx, cultuurcentrum De Warande, cultuurcentrum Hasselt, cultuurcentrum De Grote Post, CAMPO, De Roma, Kaaitheater, Kopergietery, Monty, Music Hall, Muziekcentrum Dranouter (nieuw), Schouwburg Kortrijk (nieuw) en wereldculturencentrum Zuiderpershuis. Je kan er de komende maanden naar volgende voorstellingen: Je kan er de komende maanden naar volgende voorstellingen: ‘De Notenkraker’ van Ballet Sint-Petersburg

17 & 18/01/2014 – Kaaitheater (Brussel) ‘Danza Permanente’ van DD Dorvillier/human future dance corps

30/12/2013 – De Roma (Borgerhout)

18/01/2014 – De Adelberg (Lommel)

‘Répétition Générale!’ met Claude François ’69 en dj Pierre Elitair

‘MIXVANMATS’ van Introdans Ensemble voor de Jeugd (+6)

05/01/2014 – De Roma (Borgerhout)

23/01/2014 – De Roma (Borgerhout) ‘Danzaora’ van Rocio Molina

27/12/2013 – ccha (Hasselt)

T-dansant

‘Drumming Live’ van Rosas & Ictus

23 & 24/01/2014 – Kaaistudio’s (Brussel) ‘A Speculation’ van Begüm Erciyas

10/01/2014 – De Roma (Borgerhout) ‘Partytime in de Roma’ met dj Butsenzeller

24/01/2014 – Schouwburg Kortrijk Double Bill: ‘Action Scénique’ met Rémy Héritier & Claire Croizé

11/01/2014 – De Warande (Turnhout) ‘iTMOi’ van Akram Khan Company

24/01/2014 – ccha (Hasselt) ‘De anima’ van Compagnia Virgilio Sieni Danza

09, 10, 11 & 12/01/2014 – Kaaitheater (Brussel)

24/01/2014 – De Adelberg (Lommel) ‘Sweat baby sweat’ van Circuit X: Jan Martens 26/01/2014 – De Warande (Turnhout) ‘zwaluw zang’ van Krokusfestival/ Theater Stap

29/01/2014 – De Roma (Borgerhout) T-dansant

31/01 t/m 02/02/2014 – Vooruit (Gent) ‘Partita 2 (Sei Solo)’ van Anne Teresa De Keersmaeker & Boris Charmatz / Rosas 31/01/2014 – Kopergietery (Gent) ‘Kijk ver genoeg achterom en je kijkt weer naar voor’ van fABULEUS & Krokusfestival (+8)

Danzaora’ van Rocio Molina (De Roma, 23/01/2014) ©Rocío Molina Oficial

01/02/2014 –Handelsbeurs (Gent) Hélder Moutinho (fado)

MEER INFO, EXTRA KORTINGEN EN VOORDELEN:

01/02/2014 –De Grote Post (Oostende)

WWW.DANSPUNT.BE

‘Asobi’ van Kaori Ito / Les Ballets C de la B / Muziekcentrum De Bijloke

01/02/2014 – Kopergietery (Gent) ‘Saturday night fever’ (double bill cie Livin’proof + vzw Talk & MicyRøyal)

04 & 05/02/2014 – Kaaistudio’s (Brussel) ‘well then there now / Movement on Movement’ van Mette Edvardsen / Noé Soulier

05/02/2014 – ccha (Hasselt) ‘Vortex temporum’ van Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas & Ictus 05/02/2014 – De Grote Post (Oostende) ‘Parkin’Son’ van Giulio d’Anna

26


06/02/2014 – De Roma (Borgerhout) ‘Balzaal der gebroken harten III’ met Guido Belcanto, Tine Embrechts, Martinus Wolf & Lieven Demaesschalck (première)

12/03/2014 – ccha (Hasselt) ‘Les nuits’ van Angelin Preljocaj/Ballet Preljocaj 12 & 13/03/2014 – Vooruit (Gent) ‘MUSH-ROOM’ van Grace Ellen Barkey & Needcompany

06 & 07/02/2014 – Kaaitheater (Brussel) ‘The Artificial Nature Project’ van Mette Ingvartsen

12, 13 & 14/03/2014 – Kaaistudio’s (Brussel) ‘Deceptive Bodies’ van Charlotte Vanden Eynde & Dolores Bouckaert

07/02/2014 – Schouwburg (Kortrijk) Double Bill – Jan Martens & Koen De Preter

15/03/2014 – De Grote Post (Oostende) ‘Rosas danst Rosas’ van Rosas

08/02/2014 – De Roma (Borgerhout) Orquesta Tanguedia: Alfonsina & Konkordiaplatz (dernière)

15/03/2014 – Muziekcentrum Dranouter

12/02/2014 – De Warande (Turnhout)

Bal Experience met Bal à 2 en The Abbey Capers Barn Dance Band

‘Pas de deux’ van Raimund Hoghe

18 & 19/03/2014 – Kaaitheater (Brussel) ‘Creation 2013’ van ZOO / Thomas Hauert

12/02/2014 – De Roma (Borgerhout) Burlesque Follies Deluxe - Valentine Club

19 & 20/03/2014 – Kaaistudio’s (Brussel) ‘Show And Tell + creation’ van Jonathan Burrows & Matteo Fargion

12/02/2014 – Schouwburg Kortrijk Double Bill - Giulio d’Anna & Sarah Bostoen / Compagnie Monica

20 & 21/03/2014 – CAMPO (Gent)

13 & 14/02/2014 – CAMPO (op locatie in Gent)

‘Deceptive Bodies’ van D. Bouckaert & C. Vanden Eynde

‘Untitled 4’ van Christine De Smedt - Les Ballets C de la B

22/03/2014 – De Grote Post (Oostende)

14/02/2014 – De Warande (Turnhout)

‘Extrêmités’ van Cirque Inextremiste

Galata Mevlevi Music & Sema Ensemble

26/03/2014 – De Grote Post (Oostende) ‘Solid Gold & Jolie’ van Ula Sickle, Dinozord & Jolie Ngemi

14, 15 & 16/02/2014 – Kaaitheater (Brussel) ‘Jérôme Bel’ van Jérôme Bel

26/03/2014 – Vooruit (Gent) ‘Unison’ van Cecilia Lisa Eliceche

15/02/2014 – De Adelberg (Lommel) ‘DJ Moz’ART’ van ISH

26/03/2014 – Schouwburg Kortrijk ‘VICTOR’ van Jan Martens & Peter Seynaeve / CAMPO

21/02/2014 – CC Beringen ‘DJ Moz’ART’ van ISH

27/03/2014 – De Grote Post (Oostende) ‘Fadjiri’ van Serge Aimé Coulibaly

22/02/2014 – De Grote Post (Oostende) ‘Amness’ van Fumiyo Ikeda & Un Yamada

29/03/2014 – De Warande (Turnhout) ‘Atomos’ van Wayne Mc Gregor

23/02/2014 – De Roma (Borgerhout) T-dansant

30/03/2014 – De Warande (Turnhout) Masterclasses met Wayne Mc Gregor Random Dance

26/02/2014 – ccha (Hasselt) ‘dUb’ van fABULEUS & Karolien Verlinden/Tuning People (+14)

01/04/2014 – ccha (Hasselt)

26/02/2014 – Handelsbeurs (Gent) Luisa Palicio (flamenco)

‘Atomos’ van Wayne McGregor/Random Dance Company & A Winged Victory For The Sullen

26 & 27/02/2014 – Vooruit (Gent)

01 & 02/04/2014 – Kaaitheater (Brussel)

‘Meduses’ van Vincent Glowinski

‘À bras-le-corps’ van Boris Charmatz & Dimitri Chamblas / Musée de la danse

27/02/2014 – Schouwburg Kortrijk

01 & 02/04/2014 – Kaaitheater (Brussel)

‘NMI - Duet on the enemy’ van Hans Van Den Broeck / Cie S.O.I.T

‘Aatt enen tionon’ van Boris Charmatz / Musée de la danse

06/03/2014 – De Velinx (Tongeren)

02 & 03/04/2014 – Vooruit (Gent) ‘Maneries’ van Luis Garay

‘MUSH-ROOM’ van Grace Ellen Barkey & Needcompany

06/03/2014 – ccha (Hasselt) ‘Hakanaï’ van Adrien M/Claire B (+8)

03/04/2014 – Handelsbeurs (Gent) Ana Moura (fado)

08/03/2014 – ccha (op locatie) Openingsvoorstelling Schrit_tmacher Festival

03 & 04/04/2014 – CAMPO (Gent) ‘The dog days are over’ van Jan Martens

08 & 09/03/2014 – De Grote Post (Oostende)

04 & 05/04/2014 – Kaaitheater (Brussel)

‘Fase’ van Rosas

‘(untitled) (2000)’ van Tino Sehgal

12/03/2014 – ccha (Hasselt) ‘What the body does not remember’ van Wim Vandekeybus / Ultima Vez

27


Agenda

Dans.evenementen Deelnemen aan één of meerdere van deze activiteiten kan via reservatie@danspunt.be of bel naar 09 269 45 36. Meer info over publieksgerichte activiteiten: dirk.dhoe@danspunt.be, T. 09 269 45 33.

PACTT DANCE FESTIVAL

Inschrijven kan nog tot 10 januari 2014. Alle info en wedstrijdreglement op www.danspunt.be. Zie ook de oproep op pagina 19

Zie Agenda Dans.vorming (pagina 29)

DANS.BUBBELS

PLUSDANSTREFFEN

Naar jaarlijkse traditie zet Danspunt het feestjaar sprankelend in en nodigt je uit op Dans.Bubbels, haar jaarlijkse nieuwjaarsvoorstelling. Dit keer volledig in het teken van swing en lindy hop. Laat je verrassen door dansers, bands, optredens, initiaties, …. Datum: za 18 januari 2014, om 20.30 uur (deuren 19.30 uur) Plaats: Scala Gent, Dendermondsesteenweg 163-165, 9000 Gent (vlakbij Dampoort) Op uitnodiging, maar vanaf 22 uur is iedereen welkom om te swingen Reserveren: reservatie@danspunt.be of 09 269 45 36

Het plusdanstreffen is een contactdag voor senioren die graag volksdansen. Er zijn samendans en demonstraties voorzien evenals het aanleren van ‘nieuwe’ dansen. Elke senior is welkom, zowel als danser of als toeschouwer. Datum: za 15 maart 2014, van 10 tot 16 uur Plaats: Zaal ’t Goor, Engsbergseweg 107, 3980 Tessenderlo Bijdrage: Danspuntleden 5 euro; niet-leden 6 euro Danspuntleden die vooraf inschrijven én betalen: 4,50 euro Inschrijven en betalen voor 10 maart. Code P14/05

TANATSFESTIVAL

WHEN BELGIUM MEETS BOLLYWOOD

Doe-weekend voor internationale dans en muziek Zie Agenda Dans.vorming (pagina 31)

Het samenspel tussen wervelende danschoreografieën, prachtige kostuums en aanstekelijke Oosterse muziek vormen de onontbeerlijke ingrediënten voor elke Bollywoodfilm. Deze kleurrijke films zijn zowat India’s bekendste exportproduct en een ware lust voor zowel het oog als het oor. Wereldwijd toveren deze films een glimlach op eenieders gezicht. Ter gelegenheid van Europalia India verzamelt de Belgische Bollywooddanseres Maya Sapera enkele van de beste Oosterse dansers onder de noemer ‘Belgium meets Bollywood’ om samen een spetterende performance te geven. Onder live muzikale begeleiding van Gori KaDance Orchestra bundelt een unieke samenstelling dansers haar talent: leden van GoriKaDance, van Masala Dance en de finalisten van een speciaal voor deze voorstelling uitgeschreven danswedstrijd, waarbij dansers van uiteenlopende stijlen hun eigen, originele interpretatie van Bollywood mochten vertolken. Kortom, Belgium meets Bollywood staat garant voor een levendig en gevarieerd spektakel. Datum: za 25 januari 2014, om 15 uur Plaats: La Tentation, Lakensestraat 28, 1000 Brussel Bijdrage: Danspuntleden 10 euro, niet-leden 17 euro (voorverkoop 14 euro) Reservatie: reserva@latentation.be (op vertoon lidkaart aan de inkom) Met de steun van Danspunt, Zinnema, Danshuis De Ingang, Tala&Nrtiya, Apsara India, Eden Services en Europalia India

DANCE.IMPACT

Dance.Impact, het festival hedendaagse dans, is dit jaar aan zijn tiende (!) editie toe. Wie gaat deze keer met de titel Ambassadeur hedendaagse dans lopen? Een overzicht van de geselecteerde groepen vind je vanaf eind februari op www.danspunt.be Datum: zo 30 maart 2014, om 18 uur Plaats: Cultuurcentrum Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem Tickets: Danspuntleden 6 euro; niet-leden 8 euro. Code: P14/06 Organisatie: Danspunt vzw i.s.m. Terpsichore Bornem (www.terpsichore.be) Inschrijven kan nog tot 9 februari 2014. Alle info en wedstrijdreglement op www.danspunt.be. Zie ook de oproep op pagina 19

VOORUITBLIK

Hou deze data alvast vrij in je agenda en/of maak je op om deel te nemen!

DANCE.VIBES

DAG VAN DE AMATEURKUNSTEN

Dance.Vibes is onze jaarlijkse wedstrijd moderne dans. Deze 7de editie van Dance.Vibes vindt naar goede gewoonte weer plaats in Eeklo. De deelnemende groepen (eind januari te vinden op www. danspunt.be) strijden om de titel Ambassadeur voor de moderne dans 2014-2015 Datum: za 22 februari 2014, om 19 uur Plaats: Cultuurcentrum De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo Tickets: Danspuntleden 6 euro; niet-leden 8 euro. Code: P14/02 Organisatie: Danspunt vzw i.s.m. dansschool S-Pression (www.s-pression.be)

Startdag Week van de Amateurkunsten 25 april 2014 in Oostende

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

Thema ‘De Groote Kunst’ Van 25 april t/m 4 mei in Vlaanderen en Brussel

SHOWDANCE : WEDSTRIJD ROLSTOELDANS

17 mei 2014 in Lommel

28


Agenda

Dans.vorming Inschrijven voor één of meerdere van deze activiteiten kan via inschrijven@danspunt.be of bel naar 09 269 45 36. Meer info over vormingsactiviteiten: christel.vandevelde@danspunt.be, T. 09 269 45 34 en morwenna.buysse@danspunt.be, T. 09 269 45 38

CURSUSSEN

Bijdrage workshopluik: Danspuntleden 8 euro; niet-leden 11 euro Meer info: www.khadans.be Project in samenwerking met Kunsthumaniora Antwerpen, PACTT vzw, Danspunt vzw

ROEMEENSE DANS

met Cristian Florescu en Sonia Dion i.s.m. Dansgroep Zonne Het succesvolle duo Cristian en Sonia komt terug naar België met een nieuw dansprogramma! Hun repertoire is opwindend, energiek en afwisselend, en kenmerkt zich door de prachtige muziekkeuze, een afwisseling van oude- en nieuwe-stijl, dansen en muziek, met aandacht voor dansen van minderheidsgroepen uit Roemenië. Deze keer brengen ze ons dansen uit programma 5. (het volledige programma kan je nalezen op www.danspunt.be/ activiteiten/cursus-roemeense-dans) Cristian Florescu komt uit Roemenië waar hij bij veel volksdansensembles heeft gedanst en ook choreografieën maakte. Later volgde hij Theodor Vasilescu op als Roemeense volksdansspecialist in Amerika. Sonia Dion (Canadese vrouw van Cristian) was bij Les Sortilèges danseres, solist, choreografe en artistiek leidster. Samen hebben ze bij verschillende ensembles in Noord-Amerika gedanst en gechoreografeerd en geven ze volksdansworkshops voor recreatieve dansers over heel de wereld. Cristian & Sonia spreken Engels en Frans. Voor ervaren en minder ervaren dansers internationale folklore. Datum: za 11 januari 2014, van 10 tot 17 uur / instuif vanaf 20 uur Plaats: Parochiecentrum Schorvoort, Schorvoortberg 58, 2300 Turnhout Bijdrage: Danspuntleden 20 euro; niet-leden 23 euro (incl. instuif) Inschrijven en betalen voor 1 januari 2014. Code: V14/01 Organisatie: Danspunt i.s.m. Dansgroep Zonne Turnhout (www.zonne.be)

DOCENTENDAG KLASSIEK

Stabiliteit is een kernbegrip in klassiek ballet volgens de Vaganova-methode. Maar hoe kom je tot deze stabiliteit? Wanneer leer je welk soort oefeningen aan bij je leerlingen? Hoe maak je linken met oefeningen aan de barre en sprongen later in de les? Hoe bouw je een les op? Hoe maak je een stappenplan? ... Dit en nog heel wat meer aspecten m.b.t. lesgeven in klassiek ballet komen aan bod tijdens het eerste deel van deze cursusdag. Nadien neemt Bart je mee in de wereld van pas de deux. Hoe begin je daaraan? Wat is hierbij belangrijk? Hoe kan je pas de deux toepassen in een groep met voornamelijk (uitsluitend) meisjes? Hoe werk je rond vertrouwen? Goed om weten: heel wat oefeningen van de pas de deux worden normaal gezien op pointes gedanst, het gebruik van pointes in je les is echter niet noodzakelijk. Je kan elke oefening ook op demi-pointe laten uitvoeren. Doorheen de cursusdag is er ruimte voor vragen. Bart De Block was vroeger principal danser van Deutsche Oper Berlin en Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Nu nog put hij uit zijn rijke ervaring als professioneel danser in zijn doceren. Hij is docent klassiek aan de Koninklijke Balletschool van Antwerpen en gastdocent voor workshops, dansstages, … Deze cursusdag is gericht naar docenten Klassiek Ballet. Datum: zo 26 januari 2014, van 10 tot 17 uur Plaats: Stichting Klassieke Dans, Wegvoeringsstraat 111, 9100 Sint-Niklaas Bijdrage: Danspuntleden 40 euro; niet-leden 50 euro Inschrijven en betalen voor 12 januari 2014. Code V14/08

PACTT DANCE FESTIVAL

Zondag 12 januari 2014 vindt in Antwerpen het PACTT Dance Festival plaats. Het festival biedt zowel dansvoorstellingen als educatieve workshops en is een grensoverschrijdende culturele samenwerking tussen België, Nederland, Spanje en Duitsland. Amateur-dansdocenten, -choreografen en gevorderde dansers kunnen deze dag heel wat opsteken van jonge dansers uit verschillende Europese dansopleidingen en van professionele dansers en dansgezelschappen die aanwezig zijn. Tijdens de workshop met James O’Hara krijgen amateurdansers de kans om zich te verdiepen in hedendaagse danstechnieken. Hierdoor kunnen ze hun inzicht in de Europese hedendaagse dans verruimen en kunnen ze kennis maken met nieuwe invalshoeken in de hedendaagse dans. Op deze dag wordt, naast de buitenlandse gezelschappen, ook 1 amateurgezelschap hedendaagse dans uit Vlaanderen geprogrammeerd. Datum: zo 12 januari 2014, van 12.30 tot 14 uur, voorstelling om 15 uur Plaats: Theater ’t Eilandje: Koninklijk Ballet Vlaanderen, Kattendijkdok-Westkaai 16, 2000 Antwerpen Bijdrage festivalluik: Danspuntleden 12 euro; niet-leden 15 euro

CURSUSVOORMIDDAG PLUSDANS

Tijdens deze cursus worden dansen aangeleerd waarbij de praktijk en de theorie door elkaar lopen. Deze cursus is bedoeld voor gevorderde dansers en dansdocenten. De dansen zijn voorzien voor een publiek van 50-plus, maar jonger is zeker ook van harte welkom! Datum: za 15 februari 2014, van 10 tot 13 uur Plaats: Recreatiecentrum Itterbeek, Keperenbergstraat 37B, 1700 Dilbeek/Itterbeek Bijdrage: Danspuntleden 4 euro; niet-leden 6 euro Inschrijven en betalen voor 20 januari 2014. Code V14/09

29


WORKSHOP BASIS SCHMINKTECHNIEKEN

Sinerjey richtte al op 15-jarige leeftijd zijn eigen dansstudio Da Jump op. Hij is o.a; bekend van zijn deelname aan The Ultimate Dance Battle (2011) en So You think You Can Dance (2012). Daarnaast is hij Internationaal danser voor Nike (Benelux, Spanje en USA). Hij werkte reeds samen met verschillende artiesten zoals Brahim, Astrid Bryan, Ralf Mackenbach, Cody Simpson, T-Pain, Jessy The Mackenzie, Dimaro & Ahzee, .... Ook op televisie was hij reeds vaak te zien als danser voor tal van Belgische & Nederlandse tv-shows. Steeve Austin stond al op twaalfjarige leeftijd op de planken. Hij is grotendeels autodidact, maar ondertussen heeft hij les gevolgd en zich verder vervolmaakt bij de besten. Hij was danser tijdens shows en promotours, maar al snel voelde hij de nood om zijn kennis door te geven aan anderen. Hij is ondertussen een erkend dansleraar en was ook creative & educational director van FISHEC, de internationale hiphopfederatie. Hij won verscheidene Belgische, Europese en wereldkampioentitels. Hij werkte mee aan bekende dansproducties, musicals en conventies. Hij is jurylid voor belangrijke kampioenschappen en leidde veel workshops in binnen- en buitenland. Sinds 2012 is hij choreograaf hiphop fast in het populaire tv-programma So You Think You Can Dance. Datum: zo 16 februari 2014, van 10 tot 17 uur Plaats: Dansstudio Hilde Goyens, W. Coosemansstraat 202, 3010 Kessel-Lo Bijdrage: Danspuntleden 40 euro; niet-leden 50 euro Inschrijven en betalen voor 2 februari 2014. Code: V14/03

met Jean-Paul Pollet In deze praktische workshop krijg je de basistechnieken opmaak aangeleerd in functie van een dansvoorstelling. Je wordt stap voor stap in deze technieken begeleid door Jean-Paul Pollet. De theorie leer je al doende. Je krijgt de kans op jezelf of op elkaar te oefenen. Het materiaal wordt door de docent meegebracht. De technieken spitsen zich in de eerste plaats toe op vrouwen. Zowel binnen theater als dans wordt make-up voor mannen vrij subtiel aangewend en zal hier minder aandacht aan besteed worden. Inhoud: doel van opmaak voor (dans)voorstellingen; materiaalkennis (grondstoffen en gereedschappen); kiezen en aanbrengen van basistinten en fixatie daarvan; volledige opmaak ogen en mond; blushtechniek en kleurencombinaties leren ‘zien’. Jean-Paul is leraar make-up aan het PIHS te Gent, docent grimetechnieken aan ‘Het Perspectief’ (Centrum voor Volwassenenonderwijs), gastprofessor theatergrime aan het departement drama van de Hogeschool Gent, docent en projectbegeleider bij Open Doek Antwerpen. Jean-Paul staat al 40 jaar in het vak en weet op een boeiende manier zijn ervaring te delen en te doceren. Hij werkte voor allerlei producties, zowel voor theater als televisie. Auteur van het vakboek ‘Theatergrime 1 ‘. Aangezien het om een basisworkshop gaat, richten we ons tot deelnemers met weinig of geen ervaring in opmaaktechnieken. Je betaalt ter plaatse 20 euro voor gebruik van materiaal en gereedschappen voor de 2 dagen. Deze workshop is beperkt tot 16 deelnemers. Data: za 8 en zo 9 februari 2014, telkens van 10 tot 17 uur Plaats: Danspunt vzw, Abrahamstraat 13, 9000 Gent Bijdrage: Danspuntleden 30 euro; niet-leden 40 euro (excl. 20 euro voor materiaal dat je ter plaatste betaalt) Inschrijven en betalen voor 24 januari 2014. Code: V14/02

DOCENTENDAG JAZZ

Dat jazzdans een ruim begrip is, wordt ook duidelijk doorheen deze docentendag. Drie verschillende docenten, met elk hun eigen ruime achtergrond en ervaring, nemen je mee en laten je verschillende aspecten van Jazz ervaren en beleven. In de voormiddag krijg je van Raymond Verborgt een praktische en intensieve les waarin heel wat didactische principes en weetjes verwerkt zitten. Didactiek en blessurepreventie staan centraal. Hij laat je bewegingen zien die gezond zijn voor het lichaam en die je dan ook je hele leven lang kan blijven doen. In de namiddag krijg je les van Hilde Goyens. Onder invloed van de grote verscheidenheid aan jazzdocenten waar ze tijdens haar opleiding mee in contact kwam, ontwikkelde Hilde haar eigen dansstijl. Deze varieert naargelang de gekozen muziek. Jazzchoreo’s zijn dus of ‘lyrical’, of ‘broadway’, soms eerder modern of funky. Hilde zal de opbouw van een gevarieerde jazzles en de hiervoor nodige technieken aan bod laten komen. Voor de workshop choreo kiest ze de stijl ‘Broadway’. Daarna maakt Laurent Flament zijn opwachting om je mee te nemen in wereld van de inleving. Hoe ga je dans veruitwendigen? Hoe laat je je dansers emoties overbrengen? Deze cursus is bedoeld voor docenten Jazz. Raymond Verborgt is danser, choreograaf, muzikant, therapeut en pedagoog. Hij genoot een professionele dansopleiding in Antwerpen, Parijs en Tilburg. Hij danste bij Paul Petroff en Matt Mattox. Hij is internationaal docent jazzdans, moderne dans, creatieve dans en contactimprovisatie, was gastdocent bij Michel Fugin, Gianin Loringuet, Rosella Hightower , ..., dansdocent aan de pedagogische afdeling van Het Ballet van Vlaanderen en docent dans aan de universiteit van Gent. Hij is tevens oprichter, directeur en choreograaf van ‘Rayart Dance Company’ in Borgerhout. Hilde Goyens begon haar danscarrière bij Jac Delsing en al snel volgde ze jaarlijks meerdere dansstages en bijscholingen om haar dansachtergrond uit te breiden. Hilde is Licentiate Lichamelijke opvoeding met specialisatie dans. Ze gaf les voor Bloso, Fedes, studentensport en op sportdagen in Leuvense scholen. Ondertussen is ze zelfstandig docent jazz- en tapdans en runt ze sinds 1994 een eigen dansschool, waar ze nog steeds lesgeeft. Daarnaast is ze gastdocente tapdans aan de afdeling ‘musical’ van de Erasmus Hogeschool in Brussel.

DOCENTENDAG HIPHOP

Hiphop mag dan wel een ‘dans van de straat’ zijn, maar ook binnen hiphop is het belangrijk stil te staan bij de pedagogische aspecten van het dansles geven. In de voormiddag neemt Jolanda Luijten je mee in de wereld van de pedagogische aspecten. Komen aan bod: Hoe bouw ik een les op? Hoe ga ik om met verschillende leeftijdscategorieën en niveaus? Hoe is de relatie tussen leerkracht en leerling? Hoe kan ik verschillende werkvormen integreren in de les? ... Dit alles gegoten in een actieve les waarbij je veel van Jolanda, maar ook van elkaar kan leren. In de namiddag komen twee gerenommeerde hiphoppers lesgeven: Sinerjey en Steeve Austin. Sinerjey heeft een stevige basiskennis van elke stijl binnen de urban dance scene. Hij put dan ook uit deze kennis om jou een algemene basiskennis mee te geven. Dit niet alleen op het vlak van bewegingen en achtergrond, maar ook op het gebied van techniek zodat je weet waarop te letten bij het aanleren van de stijlen aan je leerlingen. Steeve Austin tenslotte hecht veel belang aan didactiek. Hij zal voornamelijk de klemtoon leggen op didactiek van hiphop fast, zijn kenmerk ondertussen. Voor (beginnende) docenten binnen de urban dance scene. Jolanda Luijten volgde de vooropleiding aan Fontys dansacademie waarna ze aan het Hoger Instituut voor Dans te Lier zowel de studie Bachelor dans als de lerarenopleiding afrondde. Jolanda is zowel danser, choreografe als docente in hedendaagse dans en hiphop. Als danser stond ze in choreografieën van o.a. Filip van Huffel, Mike Alvarez, Natascha Pire, … en ook in verscheidene shows en musicals. Als docent/choreograaf geeft ze les bij Terpsichore in Bornem, Dansatelier Impuls in Geel en de !Kunsthumaniora Dans in Wilrijk en is ze artistiek leider/choreografe is van de urban dancecrews Dance N Motion (Terpsichore) en ID-Crew (Impuls).

30


WALS IN AL ZIJN VORMEN

Laurent Flament volgde dansopleidingen in Luik, Amsterdam en New York. Hij nam deel aan verschillende internationale danswedstrijden en werkte als danser samen met topchoreografen zoals Bob Wilson, Bruno Agati, …. Ook als choreograaf heeft hij reeds een schitterend parcours afgelegd. Hij verzorgde de dans op evenementen voor bedrijven zoals ING, Porsche, Dexia en CocaCola en werkte in het theater mee aan o.a. West Side Story en de Sound of Music. Verder kennen we hem ook van televisie: Dans Mondial, Tien om te Zien, SYTYCD en The Ultimate Dance Battle. Datum: zo 23 februari 2014, van 10 tot 17 uur Plaats: ccBerchem, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem Bijdrage: Danspuntleden 40 euro; niet-leden 50 euro Inschrijven en betalen voor 9 februari 2014. Code: V14/04

Cursusdag over de evolutie en verandering van de wals doorheen de tijd met Régine Warlop Tijdens deze cursusdag nemen we je mee in de geschiedenis van de wals. We vertrekken vanuit de traditionele wals. Daarna bekijken we hoe de wals werd gedanst begin 19e eeuw tijdens bals en salons volgens de originele beschrijvingen van dansverdragen uit die tijd. Vervolgens steken we de oceaan over om te kijken hoe de Amerikaanse trage wals uit het eind-19e eeuwse Boston een kantelmoment teweeg bracht. Afsluiten doen we met de muzettewals en haar geschiedenis. Régine Warlop is een begrip in Frans-Vlaanderen. Ze heeft een uitgebreide dansbagage, zowel in Frankrijk als in België volgde ze verschillende danscursussen. Ze specialiseerde zich in dansen van de 18e en 19e eeuw. Momenteel schoolt ze zich nog steeds bij in historische baldansen, zowel theoretisch als dansant en dit bij diverse docenten, waaronder Michelle Nadal (conservatorium Parijs) en Richard Powers (universiteit Stanford). Al snel begon ze zelf ook les te geven en in 1989 richtte ze haar eigen dansvereniging ‘Danse Temp La’ waarmee ze thematische dansvoorstellingen geeft in hoge(scholen) en wijken. Samen met Katrien Van Craenenbroeck geeft ze workshops en lessen over historische dansen en dansgeschiedenis tijdens verschillende stages (o.a. in Borzee, Massembre, Doornik, ... ). Régine en Michel (haar echtgenoot) geven les in het Frans, maar Katrien Van Craenenbroeck zal instaan voor de vertaling. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door hun dochter Sophie. Datum: zo 30 maart 2014, van 10 tot 17 uur Plaats: Parochiezaal Roeselare, Gitsestraat 287, 8800 Roeselare Bijdrage: Danspuntleden 30 euro; niet-leden 40 euro Inschrijven en betalen voor 16 maart 2014. Code: V14/10

TANATSFESTIVAL

Doe-weekend voor internationale dans en muziek Ben je geïnteresseerd in werelddans, folk, balkandans? Het Tanatsfestival is een internationaal volksdansfestival met stages dans, muziek en zang. Met begeleiding van o.a. Bik Caspar, Paul Mulders, Bert Van den Haute, Rafael & Nele, Annette Truijens,, .... Verder is er ook een instuif en folkbal met live-orkest, zijn er optredens (Internationaal Dansensemble Paloina, AnneThé, L’Ensemble Clap’Sabots, …) en samenzang. Data: vrij 14 maart 2014 (20 uur) tot zo 16 maart 2014 (einde 16 uur) Plaats: Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle Bijdrage: Volledig weekend: Danspuntleden 110 euro; nietleden 130 euro (incl. maaltijden en overnachtingen) Zaterdag volledige dag: Danspuntleden 60 euro, niet-leden 70 euro (incl. maaltijden) Zaterdagavond: 15 euro Inschrijven op www.tanatsfestival.be (het aantal slaapplaatsen is beperkt)

INFOSESSIES

WORKSHOP MUZIEK KNIPPEN EN PLAKKEN - AUDACITY

INFOSESSIE ‘GEBRUIK VAN FACEBOOK VOOR EEN DANSSCHOOL/-GROEP’

met Kim Van Stichel Zelf een eigen nummer samenstellen op basis van bestaande muzieknummers? Of een eigen nummer samenstellen op basis van samples? Een cd voor jouw optreden waarbij alle nummers netjes opvolgen? Je wilt een nummer gebruiken voor een nieuwe choreografie, maar liefst zonder dat vervelende muzikale tussenstuk? Na de workshop muziek knippen en plakken kan je het allemaal! Je maakt kennis met het softwareprogramma Audacity. Dit programma is gratis en werkt op elke computer (pc en mac). Na een theoretische inleiding over het programma kan je zelf aan de slag. Breng gerust wat materiaal mee om te oefenen (in MP3 of Wave-formaat). Op het programma staat o.a. knippen, plakken & kopiëren; effecten: fade in, fade out, ...; normaliseren: click track, ... Tijdens de cursus krijg je het softwareprogramma en enkele oefeningen op cd-rom en een schriftelijke syllabus om thuis verder te werken.Let op: enige computervaardigheid is vereist! Gelieve zelf oortjes of een headset te voorzien. Kim Van Stichel is leraar informatica. In zijn privéleven is hij ook muzikant. Door deze hobby kent hij de knepen van het vak. Hij slijt vele uren in muziekstudio’s om zelf muziek te ‘maken’. Voor je het weet, neemt hij je mee in de wereld van het downloaden, zoeken van samples op het internet op een legale en verantwoorde manier. Deze workshop is beperkt tot 12 deelnemers. Datum: zo 23 maart 2014, van 10 tot 16 uur Plaats: Koninklijk Lyceum Gent, Kortrijksesteenweg 12, 9000 Gent Bijdrage: Danspuntleden 35 euro; niet-leden 45 euro Inschrijven en betalen voor 9 maart 2014. Code: V14/07

met Rudy Pieters Hoe maak ik dat meer mensen de berichten op onze Facebookpagina leuk vinden en erop reageren? Is het belangrijk dat veel mensen onze pagina leuk vinden? Hoe vaak moeten we iets op onze pagina zetten? En wanneer precies? En wat precies? Hoeveel mensen zien onze berichten echt? Hoe krijgt onze organisatie meer publiek via onze Facebookpagina? Kan ik ook een persoonlijk profiel of een groep gebruiken voor mijn dansvereniging? En hoe zit dat met foto’s die we op Facebook zetten? Moeten we de mensen die erop te zien zijn om toestemming vragen? Op deze en andere vragen krijg je antwoord in deze infosessie. De theorie blijft tot een minimum beperkt. Je krijgt vooral voorbeelden te zien van gelijkaardige organisaties, ook dansverenigingen. Rudy Pieters (48) is communicatiecoach met een zwak voor digitale media. Hij geeft workshops en begeleidt cultuur-, sport-, jeugd-, overheids- en sociale organisaties. In een vorig leven was hij journalist voor Het Nieuwsblad, Knack, De Morgen en Radio 1. Daarna werd hij marketing manager bij Musea Brugge, richtte hij het communicatiebureau Marketing en Cultuur op en ging hij lesgeven bij Escala (Syntra). Vandaag is hij directeur van Publiek Centraal, dat organisaties en overheden traint en coacht, zowel online als offline, om hun publiek echt te bereiken. Datum: ma 3 maart 2014, van 19 tot 22 uur Plaats: Konekt vzw, zaal Kamperfoelie, Lijnmolenstraat 153, 9040 Sint-Amandsberg Bijdrage: Danspuntleden gratis; niet-leden 10 euro Inschrijven en betalen voor 17 maart 2014. Code: V14/05

31


VERZEKERD VAN JE VERZEKERING BIJ DANSPUNT

i.s.m. verzekeringsmaatschappij ARENA N.V. Als groep of gezelschap, aangesloten bij Danspunt, heb je de mogelijkheid om een extra voordelige verzekering voor ‘Lichamelijke ongevallen en Burgerrechtelijke aansprakelijkheid’ af te sluiten voor je dansers en leden van je vereniging. Deze verzekering is van toepassing op alle activiteiten van je eigen groep en op alle Danspuntactiviteiten. Sedert januari 2013 sloot Danspunt een nieuwe verzekeringspolis af bij de verzekeringsmaatschappij ARENA N.V. Deze biedt nog meer voordelen voor haar leden. Arena is een vooraanstaande verzekeringspartner van talloze sportfederaties en nu dus ook van Danspunt. Toch merken wij dat er nog heel wat vragen leven en vaak misverstanden opduiken omtrent de dekking van onze verzekering en de toepassingsmodaliteiten. Tijd dus om aan jouw vragen tegemoet te komen. Tijdens deze infosessie krijg je meer inzicht in onze verzekering: over inhoud, voordelen, procedure van aangifte. Als directeur van verzekeringsmaatschappij Arena is Eddy Van Den Bosch de gastspreker bij uitstek voor deze avond. Hij stelt jou met plezier onze verzekeringspolis voor en beantwoordt graag jouw vragen. Dit is een uitgelezen kans om een antwoord te krijgen op al je vragen rond de Danspuntverzekering. Eddy Van Den Bosch wordt hierin bijgestaan door Gert Devos, account manager van het makelaarskantoor Kegels & Van Antwerpen. Bij inschrijving mag je vragen die je hebt omtrent de verzekering doorsturen zodat de spreker zich kan voorbereiden. Datum: di 25 maart 2014, van 19.30 tot 22.30 uur Plaats: Vormingplus Gent-Eeklo vzw, Reigerstraat 8, 9000 Gent Bijdrage: Danspuntleden gratis; niet-leden 10 euro Inschrijven en betalen voor 11 maart 2014. Code: V14/06

Agenda

Dans.leden Dans- en bewegingsexpressie DOORLOPEND Beweging & Dansexpressie voor vrouwen: maandagnamiddag workshops Deze workshops richten zich tot vrouwen die willen genieten van lichaamsbeweging, ritme en stem. Danservaring of topconditie is geen vereiste, maar wordt geleidelijk aan opgebouwd volgens eigen mogelijkheden. Het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen Info en inschrijvingen: brussellehilde@hotmail.com, 0487 47 94 37 Verschillende dansgenres DOORLOPEND Nieuwe dans- en ballestschool voor Antwerpen: ‘dansA!pen’ Verschillende danslessen voor jong en oud: o.a. klassiek ballet, moderne jazzdans, kinderdans, prédans klassiek, prédans modern, freestyle, hedendaagse dans, lyrical jazz, BBB/stretching, … Buurtsporthal Parkloods, Damplein 36, 2060 Antwerpen 6 Info en inschrijvingen: www.dansapen.be Wereld- en folkloredans ZO 04/01/2014 Tangosalon Bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Dans- en bewegingsexpressie VANAF MA 06/01/2014 Beweging & dansexpressie voor vrouwen Deze workshops richten zich tot vrouwen die willen genieten van lichaamsbeweging, ritme en stem. Geen danservaring vereist. Maandagnamiddag workshops in Het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen Info en inschrijvingen: brussellehilde@hotmail.com, 0487 47 94 37

VOORUITBLIK

Hou deze data alvast vrij in je agenda en/of maak je op om deel te nemen!

ZOMERSTAGE

voor docenten jazz, hedendaags, klassiek en/of modern Met o.a. trainingssessies valtechnieken hedendaags, draaien en rollen hedendaags, placement klassiek, pilates, authentic jazz, musical jazz, limon, bartenieff fundamentals, … en didactische lessen veilig lenigheid aanleren, basisprincipes choreograferen, opbouw improvisatie, opbouw pointe-techniek, … Za 16, zo 17, za 23 en zo 24 augustus 2014 in Sint-Niklaas en Wilrijk

Wereld- en folkloredans ZA 11/01/2014 Noche de España - Festival flamenco van Tapas en Paella Festival van Tapas en Paella afwisselend met een vrolijk en dynamisch Flamenco dansoptreden van Ana Ramón, Nina Pérez en Lara flamencogroep. Gratis inkom. Van 20 tot 22.30 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99

Meer info binnenkort op www.danspunt.be

Dans- en bewegingsexpressie VANAF ZO 12/01 Het 5 RITMES® Transformatiepad 2014: Heartbeat ongoing! Dit Transformatiepad is een verdiepingsreis! 5 zondagen (1 per maand) groeien in respectievelijk de Kracht van Zijn, van Liefhebben, van Weten, van Zien en van Helen. Telkens van 10.30 tot 18 uur in Polariteit, Verkortingstraat 55, 9040 Sint-Amandsberg Info en inschrijvingen: www.danshetleven.be, 0476 89 80 06

HERNIEUW JE LIDMAATSCHAP! Je lidmaatschap nog niet hernieuwd of nog niet aangesloten bij Danspunt? Ontdek snel de vele voordelen die het lidmaatschap met zich meebrengt! Op www.danspunt.be/lidmaatschap vind je meer info over de voordelen en formaliteiten m.b.t. het lidmaatschap van Danspunt

32


Dans- en bewegingsexpressie DI 14/01 & MA 20/01/2014 Eros & Grace: Innerlijke gratie, erotische uitstraling Via verschillende theater- & danstechnieken werken we aan ademhaling voor energie, rust voor kracht, doorstroming voor gratie, stilte voor beweging. Van 19.30 tot 22 uur in a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei 65, 2100 Deurne Info en inschrijvingen: Amana Dance Theatre, www.zintua.net, info@zintua.net, 0487 60 07 70 Wereld- en folkloredans VR 17, ZA 18 & ZO 19/01/2014 Bootcamp Swing: Een Lindy Hop bootcamp voor leiders en volgers met Trisha Sewell (UK) en Benjamin Cook (Aus). Vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur: ‘Jazzroutinesclassic Solo Jazz’ Zaterdag van 14.15 tot 18.15 uur: ‘Solo Lindy Hop: followers/leaders Technique and Styling’ Zondag: ‘Two workshops Lindy Hop’ (van 13 tot 15 uur + van 15.15 tot 17.15 uur) Bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans ZA 18/01/2014 Tapas & Flamenco Andalucia Baila “Andalucia Baila” brengt voor jullie een vrolijk, dynamisch en afwisselend flamencodansprogramma! Geniet ondertussen van de Spaanse keuken en tapas. Gratis inkom. Van 21.30 tot 22.30 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@ alandalus.be, 03 830 31 99 Wereld- en folkloredans ZO 19/01/2014 Workshop Indische Zigeunerdans Indische zigeunerdans is een dansstijl van Noord-India, meer bepaald van Rajastan. Men kan het beschrijven als een kruising tussen Indische klassieke dans en Oriëntaalse dans. Van 13 tot 16 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans VANAF MA 20/01/2014 Buikdans Egyptische buikdans is een oeroude kunst die lichaam en ziel verrijkt. Iedere maandag (reeks van 10) van 19 tot 20.30 uur (basisniveau) en van 20.30 tot 22 uur (halfgevorderden) in Sportcomplex Heilig Graf, Baron Frans du Fourstraat, 2300 Turnhout Info en inschrijvingen: Amana Dance Theatre, www.buikdans.net, a@buikdans.net, 03 324 20 91

Wereld- en folkloredans VANAF DI 21/01/2014 Buikdans Egyptische buikdans is een oeroude kunst die lichaam en ziel verrijkt. Iedere dinsdag (reeks van 10) van 20 tot 21.30 uur (basis-doorstroming) Iedere woensdag (reeks van 10) van 20.30 tot 22 uur (gevorderden) In a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei 65, 2100 Deurne Info en inschrijvingen: Amana Dance Theatre, www.buikdans.net, a@buikdans.net, 03 324 20 91 Wereld- en folkloredans VANAF WO 22/01/2014 Maghreb-dans Traditionele dansen uit Marokko, Algerije en Tunesië zijn familie van de Egyptische buikdans, maar hebben een heel eigen energie en ritme. Tweewekelijks (reeks van 5) van 19 tot 20.30 uur in a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei 65, 2100 Deurne Info en inschrijvingen: Amana Dance Theatre, www.buikdans.net, a@buikdans.net, 03 324 20 91 Stijldans VR 24/01/2014 Workshop Disco Swing introductie Met Iliana en Jeroen - Dansen op disco-, techno- of house-muziek zoals je dat doet in de discotheek, maar nu met z’n twee! In deze workshop leer je stijlvol en met plezier in koppel op deze muziek dansen. Van 19.30 tot 21.30 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans VR 24/01/2014 Salsa Oefenavond Salsa oefenavond waarop iedereen welkom is. Ook Lisette, onze lerares Cubaanse Salsa, zal er zijn om met je te dansen of om je Cubaans vocabularium op te frissen. Van 21 tot 01 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans ZA 25/01/2014 Dansdag en instuif van De Ronde Cursus Israëlisch dansen met ‘s avonds een Internationale instuif. Om 10 uur in de gemeentelijke feestzaal Everberg, Gemeentehuisstraat 11, 3078 Everberg Info en reservatie: www.deronde-leuven.be

33

Wereld- en folkloredans ZA 25/01/2014 Workshop Afrikaanse dans Met Raoul Ayitevi - Na de opwarming oefen je op danstechnieken die specifiek zijn voor Benin, het land van herkomst van Raoul. De focus ligt op ritme, energie en dynamiek van de beweging. Van 14 tot 17 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans ZA 25/01/2014 Flamenco Café Het café van Danshuis De Ingang vol gitanas en gitaristas. Met een dansvloer, palmas, sevillanas. Een ontmoetingsmoment tussen dansers, gitaristen en flamencofans. Van 20 tot 23 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Dans- en bewegingsexpressie VANAF MA 27/01/2014 Innerlijke gratie, erotische uitstraling Via meditatie-, theater- & danstechnieken werken we aan ademhaling voor energie, rust voor kracht, doorstroming voor gratie, stilte voor beweging. Van 19.30 tot 21.30 uur in a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei 65, 2100 Deurne Info en inschrijvingen: Amana Dance Theatre, www.zintua.net, info@zintua.net, 0487 60 07 70 Verschillende dansgenres ZA 01/02/2014 Opendeurdag Dansgroep Chara vzw Tijdens deze opendeurdag worden alle lessen getoond aan het publiek. Kleuter en kinderdans, klassiek, modern, hiphop en hedendaags ballet. Van 9 tot 17 uur in het Sint-Michielscollege, Papenaardekenstraat 53, 2900 Schoten Info: www.dansgroepchara.be, info@dansgroepchara.be, 03 646 18 97 Verschillende dansgenres Za 01 & zo 02/02/2014 Open huis weekend: De Ingang Danst Er start weer een nieuw seizoen bij Danshuis De Ingang en dan krijg je tijdens het Open Huis Weekend de mogelijkheid om al de danslessen gratis te proberen. De Ingang is gekend voor z’n ruim aanbod aan werelddansen, moderne dansen, koppeldansen en ook dansen voor kinderen. Van 14 tot 19 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96


Wereld- en folkloredans VR 07, ZA 08 en ZO 09/02/2014 Weekend Argentijnse tango voor beginners Met Saskia en Steven - Voor wie er al lang van droomt om eens een tango te dansen, maar nooit de moed of de tijd had een cursus te volgen. In 1 weekend leer je de basispassen en enkele figuren, zodat je zelf volop kan gaan improviseren en je eigen tango kan maken. Voorkennis of danservaring is niet nodig. In Kasteel Mariagaard, Kasteelstraat 10, 3840 Hoepertingen Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans ZA 08/02/2014 Tapas en Flamenco - Sabor Flamenco o.l.v. Kenny Camassi Geniet van een vrolijk, dynamisch en afwisselend Flamenco programma met de flamenco dans groep Sabor Flamenco o.l.v. Kenny Camassi! Gratis inkom. Van 21.30 tot 22.30 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99 Wereld- en folkloredans VR 14/02/2014 Workshop Argentijnse tango: Tango intiem Met Saskia en Steven - Tango-intiem of tangoslow is een workshop waarin je kennismaakt met de bewegingstaal van de innige Argentijnse tango, dé partnerdans bij uitstek. Van 20 tot 22 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans ZA 15/02/2014 Tapas en Flamenco - Flamenco Passión Live voorstelling ‘Flamenco Passión’. Dans: Irene ‘La Sentio’. Geniet ondertussen van de Spaanse keuken en tapas. Van 21 tot 23 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99 Wereld- en folkloredans VR 21/02/2014 Salsa Oefenavond Salsa oefenavond waarop iedereen welkom is. Ook Lisette, onze lerares Cubaanse Salsa, zal er zijn om met je te dansen of om je Cubaans vocabularium op te frissen. Van 21 tot 01 uur bij Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Wereld- en folkloredans ZA 22/02/2014 Tapas en Flamenco - Alegria Geniet van een vrolijk, dynamisch en afwisselend Flamencoprogramma met de flamencogroep Alegria. Gratis inkom. Van 21.30 tot 22.30 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99

Wereld- en folkloredans ZA 22/03/2014 Tapas en Flamenco – Estrellas Andaluzas Live optreden met de dansgroep Estrellas Andaluzas - zang Esteban Murillo - gitaar Patricio Grande. Inkom gratis. Van 21.30 tot 22.30 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99

Wereld- en folkloredans ZA 01/03/2014 Tapas & Flamenco Andalucia Baila “Andalucia Baila” brengt voor jullie een vrolijk, dynamisch en afwisselend flamencodansprogramma! Geniet ondertussen van de Spaanse keuken en tapas. Gratis inkom. Van 21.30 tot 22.30 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99

Wereld- en folkloredans ZO 23/03/2014 Maghreb-dans: Tunesian Twists Tunesische dans is zoals alle Maghreb-dansen verwant met buikdans. Het is een heel dynamische ‘vrouwen-power’ dans, met veel twistende heupbewegingen op de bal van de voet. Van 14 tot 18 uur in a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei 65, 2100 Deurne Info en inschrijvingen: Amana Dance Theatre, www.buikdans.net, a@buikdans.net, 03 324 20 91

Wereld- en folkloredans ZA 08/03/2014 Tapas en Flamenco – Compañia Al Andalus o.l.v. Ana Ramón Zij brengen een zeer variërend programma van Klassieke, Pure, Moderne en Fusión Flamenco. Gratis inkom. Van 21.30 tot 22.30 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@ alandalus.be, 03 830 31 99 Wereld- en folkloredans VR 14, ZA 15 & ZO 16/03/2014 Tanatsfestival Een doe-weekend voor internationale dans en muziek: een wervelend feest met workshops, concerten, optredens en live volksdansinstuif. (zie ook pagina 32) In Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle Info en reservatie: www.tanatsfestvial.be, info@tanats.be, 0487 64 09 81 Wereld- en folkloredans ZA 15/03/2014 Tapas en Flamenco – Aire Nuevo o.l.v. Maite CHamizo Tapas en Flamenco dansoptreden met Aire Nuevo o.l.v. Maite CHamizo. Zij brengen voor jullie een vrolijk, dynamisch en afwisselend Flamencoprogramma! Inkom gratis. Van 21.30 tot 22.30 uur bij Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99

34

Wereld- en folkloredans ZA 29 & ZO 30/03/2014 Fiesta Flamenca Dansrecital Een wervelend dansspektakel waar alle aspecten van Flamenco aan bod komen, zowel de ingetogen als meer vrolijke stijlen, Flamenco fusión en Klassiek Spaanse dans. In samenwerking met de flamencoschool Peña Al Andalus vzw o.l.v. Ana Ramón en Nina Pérez. Zaterdag van 20.30 tot 23 uur en zondag van 15 tot 17.30 uur in Wereldculturencentrum Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2 000 Antwerpen Info en tickets: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99 Wereld- en folkloredans ZO 30/03/2014 Buikdanssalon en opendeur Vriendelijke open buikdansavond met verkleedpartij, initiatieles, optreden door de repertoiregroep van Amana Dance Theatre en vrij dansen. Iedereen welkom om mee te dansen of te kijken. Van 19.30 tot 23 uur in a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei 65, 2100 Deurne Info en inschrijvingen: Amana Dance Theatre, www.buikdans.net, a@buikdans.net, 03 324 20 91


FOCUS.KNACK.BE - 18/09/2013

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER IS ‘DANSERES VAN HET JAAR’ ‘Tanz Jahrbuch 2013’ verkoos Anne Teresa De Keersmaeker opnieuw tot ‘Danseres van het jaar’ naar aanleiding van haar duet met Boris Charmatz in Partita 2. De Keersmaeker ontving de titel vorig jaar ook al en ook Boris Charmatz viel toen in de prijzen. Meer info: www.tanz-zeitschrift.de en www.rosas.be

VERSCHILLENDE MEDIA - 08/10/2013

RE:ROSAS RULES!

DANS IN DE PERS

Op 24 juni lanceerden Rosas en fABULEUS een oproep om je eigen versie van Rosas danst Rosas te dansen en in te sturen. Ze ontvingen niet minder dan 250 filmpjes vanuit alle hoeken van de wereld: van Australië over Burkina Faso tot Mexico en Shangai. Het is bijzonder leuk om te zien hoe de stoelenscène 30 jaar na de eerste voorstelling geremixt werd door (heel) jong en oud, en ook door majorettes, sporters, circusmensen en zwangere vrouwen, met 80 mensen tegelijk of solo, op kantoor, in de metro of in het bos, de bergen en zelfs in het water. Al deze filmpjes werden tijdens de herneming van Rosas danst Rosas van 8 tot 12 oktober getoond in het Kaaitheater op een video wall of fame. Wegens het grote succes kan men filmpjes blijven inzenden, dus Re:Rosas goes on! Bekijk alle filmpjes op: www.rosasdanstrosas.be

VERSCHILLENDE MEDIA - 31/10/2013

PRESTIGIEUZE CHOREOGRAFIEPRIJS VOOR SIDI LARBI CHERKAOUI

VERSCHILLENDE MEDIA - 04/09/2013

IN MEMORIAM: MARIANNE VAN KERKHOVEN

De Antwerpse danser en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui heeft een Music Video Award gewonnen in de categorie ‘Best choreography in a video’. Hij kreeg de prestigieuze Britse prijs voor de videoclip ‘Valtari’ van de IJslandse muziekgroep Sigur Rós. De MVA’s staan bekend als de meest prestigieuze prijzen in de Britse video-industrie. Cherkaoui is verheugd. ‘Dit is veruit de meest geweldige prijs die ik ooit heb gekregen’, zegt hij. Bekijk de videoclip op www.vimeo.com/53394874

In de nacht van 3 op 4 september 2013 verloor Marianne Van Kerkhoven – huisdramaturg van het Brusselse Kaaitheater – de strijd tegen een slepende ziekte. Mede dankzij Van Kerkhoven (°1946) vonden maestro’s als Jan Lauwers, Guy Cassiers en Anne Teresa De Keersmaeker hun taal. Later deed ook de nieuwe generatie kunstenaars beroep op haar, zoals Pieter De Buysser, Marijs Boulogne en Kris Verdonck. Zij publiceerde daarnaast ook talloze artikels over dans en theater in Etcetera en andere tijdschriften en boeken.

DEREDACTIE.BE - 21/11/2013

STICHTING CONSERVATORIUM ANTWERPEN BRENGT HULDE AAN CHERKAOUI

COBRA.BE - 06/09/2013

REKTO: VERSO WINT VLAAMSE CULTUURPRIJS!

Elk jaar kent de Stichting Conservatorium Antwerpen de titel toe van ‘Maestro Honoris Causa’. Dit jaar viel deze onderscheiding te beurt aan danser-choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui. De onderscheiding werd door de voorzitter van de Stichting, gouverneur Cathy Berx, uitgereikt aan de laureaat tijdens een Gala-avond op donderdag 28 november in deSingel in Antwerpen. Bij deze gelegenheid werd de productie ‘Venn’ opgevoerd. Daarin dansten studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen fragmenten uit het rijke oeuvre van Cherkaoui.

rekto:verso, het tweemaandelijkse tijdschrift voor cultuur en kritiek, kreeg dit najaar de Vlaamse Cultuurprijs Podiumkunsten uit handen van Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege. rekto:verso streeft niet alleen naar het verdiepen en verbreden van de kunstkritiek maar schrijft volgens het juryrapport ook “belangrijke en waardevolle bijdragen over cultuurbeleid en cultuurpolitiek”. Dat leverde de redactie van rekto:verso deze prijs op die bestaat uit 12.500 euro en het bronzen beeldje ‘La ultima isla’ van Philip Aguirre. Meer info: www.rektoverso.be

VERSCHILLENDE MEDIA – 01/12/2013

DANNY IS DE FAVORIETE DANSER VAN DE LAGE LANDEN!

NEDERLANDSE MEDIA - 08/09/2013

Begin december vond de langverwachte ontknoping plaats van het jubileumseizoen van So You Think You Can Dance. In een zinderende finale streden Danny, Giovanni, Anneke en Tamara om de titel van meest favoriete danser van de lage landen. De Vlaamse en Nederlandse kijkers van VTM en RTL beslisten uiteindelijk dat de 21-jarige Rotterdammer Danny Boom de titel mee naar huis mocht nemen. Met deze overwinning ontvangt hij een dansopleiding naar keuze en een geldbedrag van 25.000 euro.  Geniet nog na van alle fragmenten van het afgelopen SYTYCD-seizoen via www.vtm.be/sytycd

NATIONALE DANSWEEK

Maak van elke dag een feest ……. DANS! Van 8 tot en met 14 september 2013 vond in Nederland de eerste Nationale Dansweek plaats. Deze landelijke campagne promootte een week lang alle stijlen van dans en liet een breed publiek kennismaken met dans. Iedere dag stond een andere dansstijl centraal, van hiphop en salsadansen tot ballroomdansen en ballet. Meer info: www.nationaledansweek.nl

35


s out urnh eense dan T 1 m 11/0 e us Ro Curs rpen ntwe Festival A 1 ce 12/0 T Dan PACT

Meer informatie: Danspunt Abrahamstraat 13 9000 Gent T. 09 269 45 30 info@danspunt.be www.danspunt.be

Danspunt wenst je swingende feesten en een dansant nieuw jaar! Ook in 2014 staat ons team voor je klaar met dansrijke evenementen, cursussen, coaching en informatie.

HERNIEUW JE LIDMAATSCHAP! Je lidmaatschap nog niet hernieuwd of nog niet aangesloten bij Danspunt? Ontdek snel de vele voordelen die het lidmaatschap met zich meebrengt! Op www.danspunt.be/lidmaatschap vind je meer info over de voordelen en formaliteiten m.b.t. het lidmaatschap van Danspunt

t - Gen 18/01 ubbels .B Dans od llywo l o e B s s s t ee - Bru 25/01 elgium M B n Whe iklaas Sint-N Klassiek 1 0 / 26 dag nten n Doce nieke h c e t t n ink - Ge Schm 09/02 08 & hop Basis s Work k ns erbee ek/Itt g Plusda e b l i a D d 15/02 voormid us Curs l-Lo Kesse Hiphop 2 0 / 16 dag nten e c o D o - Eekl 22/02 ibes e.V Danc hem z - Berc z oep 23/02 tendag Ja ol/-gr o h n c s e Doc dans erg ndsb voor een a m -A k – Sint eboo 03/03 k van Fac ui Gebr lle 3 - Ma al 0 / 6 1 14 tiv tsfes Tana rlo ende s s e T 15/03 nstreffen a d s u kken Pl n pla e n e ipp t - Gen ek kn 23/03 hop Muzi unt s ansp Work D j i b ring rzeke ent e G v e 3 j 25/0 erd van ek Verz em - Born t 3 0 / 0 3 ac e.Imp c n a D elare - Roes n vormen 3 0 / 30 zij in al Wals

2013 N4 DANS.MAGAZINE  

MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw.