Page 1

.

DANS MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dansagenda jan/feb/mrt 2008

December 2007 - Driemaandelijkse uitgave van Danspunt - Afgiftekantoor Gent X - P20928

België - Belgique P.B - P.P. Gent X BC 2341

jrg 6 N4 | RAUW | | DANS.JUWEEL 07 | | DANCE.KICKS 07 | | ZOUKSTYLE | | ZAP MAMA | | AFRIKAANSE DANS | | DANS.BIB | | ADHD IN DE DANSLES |


DANS.

02 INHOUD

PODIUM RAUW DANS.JUWEEL 2007 DANCE.KICKS 2007

P. 4 P. 8 P. 11

ZOUKSTYLE ZAP MAMA AFRIKAANSE DANS DANS.BIB: DANSBESCHRIJVINGEN ADHD IN DE DANSLES

P. 12 P. 24 P. 26 P. 30 P. 32

EDITORIAAL: Nieuwe voorzitter DANCE.IMPACT COACH IN DE KIJKER DANS MET DANSPUNT INSCHRIJVINGSSTROOK DANSAGENDA NIEUWS DANSPUNTNIEUWS GEDANST! COLUMN

P. 3 P. 7 P.14 P. 15 P. 17-18 P. 20 P. 6, 10, 23 P. 28 P. 34 P. 35

FOCUS

Foto cover: The Groovies op Aalst Danst ©Vera Cammaer Dans. is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt Danspunt vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende disciplinaire organisatie voor amateurdans. Hoofdredactie: Stefaan Van Laere Eindredactie: Sabine De Weser Directeur Danspunt: Ton Schipper Redactiemedewerkers: Ellen De Breuker, Anick Van Dam, Lut Firlefyn, Geert Buys Lay-out: info@heartwork.be, Dilbeek Druk: Geers Offset – Oostakker Oplage: 13.000 ex. VU: Piet Walravens – p.a. Danspunt vzw, VU: Abrahamstraat 13, 9000 Gent

Abonnementen: 12 euro voor 4 nummers/jaar Dans.Magazine wordt gratis verspreid onder alle leden van Danspunt vzw. Wil jij ook dit tijdschrift gratis thuis ontvangen, aarzel dan niet en word lid van Danspunt! Lidgeld individuele leden: 10 euro per jaar, lidgeld groepen: 35 euro per jaar. Over te maken op rekeningnummer 001-3517404-66 van Danspunt. Meer info: Danspunt, Abrahamstraat 13 , 9000 Gent, info@danspunt.be, www.danspunt.be


Actueel 03

Piet Walravens Piet Walravens ©Vera Cammaer

Bij wijze van editoriaal had ik een babbel met de nieuwe voorzitter van Danspunt: Piet Walravens. Hij volgde in mei 2007 Bruno Peeters op die voorzitter was sinds december 2002. Piet vertelt me dat hij een loopbaan in het onderwijs achter de rug heeft en ook verantwoordelijke van een cultuurcentrum was. Zijn passie ligt in de volksdans. Hij heeft sinds 1959 een eigen volksdansgroep en verdiende als voorzitter van de VVG (Vlaamse Volkskunstgemeenschap, een van de federaties die fuseerden tot Danspunt) zijn sporen in de sector. Iemand die dus zowel achter de schermen als tussen de dansers actief is. door Stefaan Van Laere

Hoe zie jij als voorzitter de rol van Danspunt in de toekomst? Piet: “Ik wil in de eerste plaats de hele sector van het amateurdansen doorzichtiger maken. Bij de volksdansgroepen merk ik enige bezorgdheid. Vroeger was de afstand tussen de organisaties en de groepen kleiner. Nu valt de hele sector onder Danspunt en vinden sommige volksdansgroepen niet meteen de weg. Zij hebben geen direct aanspreekpunt meer. Ik wil daarom de communicatie met het werkveld optimaliseren zodat Danspunt een huis voor iedereen wordt zoals ook onze missie is. Een eerste stap is de aanwerving van Cor Vanistendael als medewerker specifiek voor volksdans.” Hoe denk je het imago van de volksdans op te krikken? Piet: “Dat imago is inderdaad niet altijd positief, ten onrechte! In het buitenland willen onze Vlaamse vakantiegangers steevast een avondje lokale folklore meepikken. Eenmaal thuis is de belangstelling weg. Nochtans, onze groepen kunnen evengoed en misschien beter. Onze

Vlaamse folklore is erg rijk en mooi om te zien. Ze zit vol met verhalen en symboliek. Kwaliteitsvolle optredens kunnen de negatieve trend keren. Danspunt kan met onder meer vorming de kwaliteit in de volksdans stimuleren. Critici zeggen wel eens dat de volksdanssector gevoelige tenen heeft. Ik zou eerder willen wijzen op de inzet van de groepen. Die mensen steken daar veel tijd, liefde, geld en energie in, vaak met schitterende resultaten. Onderschat ook niet het belang van sociale contacten in de groepen. Dat zij bekommerd zijn om hun toekomst is hun recht en hun plicht.” “Volkskunst moet ook leven, al zijn er natuurlijk verschillende strekkingen. Daar is niets mis mee, je kan volksdans op verschillende manieren benaderen. Sommigen zien volksdans enkel als volkskunst van vroeger, anderen opteren om mee te gaan met hun tijd en passen kledij en dans aan de normen en gebruiken van nu aan. Ikzelf ben zeker geen purist. Een volksdansoptreden of - bal in pakweg een jeans en t-shirt kan voor mij.

Tot mijn vreugde ontdekt ook de jeugd weer de ritmes van de volksdans. We moeten bij de werving wel rekening houden met de verzuchtingen van de jongeren en de manier waarop ze hun vrije tijd invullen. Verder doe ik ook graag een oproep om over de grenzen te kijken. We kunnen er alleen maar bij leren.” Hoe belangrijk zijn de vrijwilligers uit de danssector? Piet: “Heel belangrijk, ze vormen de spil van de organisatie en ze worden niet altijd voldoende gewaardeerd. Ik wil ze motiveren om de drijvende motor te zijn van Danspunt. Vrijwilligers zijn essentieel om de projecten van Danspunt mee te ondersteunen en verder uit te bouwen. Want ook al heeft Danspunt intussen een mooie ploeg beroepskrachten, toch zijn de vrijwilligers nodig om mee te helpen dat brede werkveld te bestrijken en aan zijn trekken te laten komen.”

Danspunt wenst je swingende feesten en een dansant nieuw jaar!

DANS.

Nieuwe voorzitter


DANS.

04 PODIUM

RAUW

Unieke danskans voor iedereen door Stefaan Van Laere

Ben je jong of oud, Belg of allochtoon, en dans je graag of zou je willen dansen? Dan is Rauw een project voor jou! Retina Dance Company presenteert dit unieke project van 4 tot 9 februari in Cultuurcentrum Berchem in samenwerking met ccBe en Danspunt. Iedereen welkom, ook amateur- en beroepsdansers. Bezielers van Retina Dance Company zijn Filip Van Huffel en zijn Engelse partner Natalie Gordon, een koppel dat intussen zijn sporen in de danswereld verdiend heeft en graag de opgedane kennis met anderen deelt. Filip Van Huffel mag intussen een ware autoriteit in de hedendaagse dans genoemd worden, maar toch heeft hij een niet voor de hand liggend parcours afgelegd. “Als kind was ik altijd erg fysiek bezig met turnen en allerlei sporten, maar de dansmicrobe heeft mij maar vrij laat gebeten. Toen ik 17 was, volgde ik uit nieuwsgierigheid in Sint-Niklaas een dansworkshop, en ik was meteen definitief verkocht. Na een jaar dansles deed ik zoveel mogelijk workshops over heel Europa. Dan moest ik mijn legerdienst doen, maar ik had het geluk elke dag ’s avonds in Brussel ballet te kunnen volgen. Ik heb dus zeker niet het klassieke dansparcours afgelegd, maar het heeft mij niet belet om mijn passie ten volle te kunnen beleven. Na mijn legerdienst mocht ik in Düsseldorf auditie doen, en ik kon daar aan de slag. Nadien danste ik drie jaar

mee in de Londense Random Dance Compagnie, voor mij de bevestiging dat ik goed bezig was. Toen begon ik met Natalie mijn eigen gezelschap, Retina Dance Company. Intussen zijn we al elf jaar verder en hebben we al heel wat mooie projecten kunnen uitwerken waarbij we ook de hele wereld gezien hebben.” Retina Dance Company danst niet alleen maar voorstellingen? Filip: “We zijn een uitgesproken hedendaags gezelschap, dat niet alleen dansperformances uitwerkt maar ook locatieprojecten en multimediaprojecten doet en een breed scala aan laagdrempelige, educatieve projecten aanbiedt. Rond de voorstellingen organiseren we graag workshops om onze kennis en ervaring met anderen te delen. Ik heb mijn eigen methodiek uitgewerkt die de nadruk legt op het onderzoek van de pure beweging. In samenwerking met een bewegingsanalist, componisten, muzikanten, visuele kunstenaars, filmregisseurs, belichting- en kostuumontwerpers schep ik een specifiek framework waarbinnen deze bewegingen vorm krijgen. Omdat we zowel vanuit Engeland als België werken, zijn we tot een benadering gekomen die je echt ‘Europees’ kan noemen. De inbreng van Natalie, een getrainde Laban/Bartenieff bewegingsanalist, is hierbij van groot belang.” School Hoe zou je de dansopleiding in Vlaanderen en Engeland kunnen vergelijken? Filip: “Het grote verschil tussen de dansbeleving bij ons en in Engeland is dat Engelse kinderen op school verplicht dans krijgen. Het lichaamsbesef van de kinderen is er dan ook groter. Ik zie dat nu ook bij ons dochtertje, we dansen vaak ongedwongen en ze pikt het vanzelf op. Na de middelbare school kunnen Engelse jongeren een voorbereidend dansjaar volgen en er eventueel in verder gaan. Wij heb-

ben hier een paar dansscholen zoals PARTS en HID, maar in Engeland zijn er veel meer mogelijkheden. Zo wordt aan elke universiteit dans gegeven. Je kan er ook opleidingen in de marge van de dans volgen, zoals bijvoorbeeld dansmanagement en dansanalyse. Hier is een manager in de danssector niet altijd op de hoogte van het dansen zelf, in Engeland weet hij wel waar hij over praat. De benadering is er veel professioneler, in Engeland is dans echt een vak. Ook zijn er voor een gezelschap als het onze ginder veel meer mogelijkheden. Hier is het de Raad voor Dans van de Vlaamse Gemeenschap die eenduidig over de subsidies beslist, daar beslissen in eerste instantie de nationale koepel van de Arts Council en vervolgens hun regionale kantoren over financiële steun.” Toch blijf je vanuit Vlaanderen opereren? Filip: “We combineren het beste van twee werelden, dat is zowel op beroeps- als privé-vlak ideaal voor ons. Ik blijf in Vlaanderen wonen omdat ik hier mijn wortels heb, maar we werken heel vaak in Engeland en ook elders. Je moet eerst over de grenzen gaan om te beseffen dat wij in Vlaanderen op cultureel vlak zeker niet slecht scoren. Ik bedoel maar, de dansvoorstellingen van deSingel zitten altijd vol en het zijn niet toch niet allemaal dansers in het publiek?” Natalie: “Dat viel me al op toen we met Retina in 1998 een project in Ierland, Engeland en België deden. In Ierland en Engeland kwamen vooral dansers naar ons kijken, in Gent ook toen al veel niet-dansers. Ik herinner me nog dat bij een voorstelling in de Londense South Bank iemand ons complimenteerde: ‘Beseffen jullie wel dat jullie met dit project het leven van mensen veranderen?’ Je bent dronken, dacht ik, maar hij had gelijk. Zo kwam een van de amateurdansers van toen later bij Vandekeybus terecht.”


PODIUM 05 DANS.

Retina Dance Company, ‘This is not a body’ ©Brian Hartley

Amateurs Vanwaar die drang om met amateurs te werken? Filip: “Vooreerst omdat ik zelf zo begonnen ben, puur omdat ik het zo graag deed. Ik dans dolgraag, en ik wil graag iets teruggeven aan de dans. Ik zie me dan ook als een doorgeefluik. Trouwens, moet ook een professioneel danser geen amateur zijn? Het vertrekt toch allemaal vanuit de liefde voor de dans. Ik heb intussen overal lesgegeven, in India, Venezuela, ik doe dat gewoon erg graag.” RAUW Met Rauw heb je een project uitgewerkt dat hier nog nooit eerder vertoond werd?

Filip: “In Engeland hebben we al vaker dansprojecten gedaan waarbij iedereen kan participeren, en ik vertelde dat enige tijd terug aan Marc Goossens, dansprogrammator van het CC Berchem. Zo heb ik bijvoorbeeld ook al projecten gehad waarbij fysiek gehandicapten konden meedoen. Marc heeft dat onthouden en vroeg me vorig jaar een concept voor Berchem uit te werken. Ik ben uitgegaan van de vergelijking met Christo, de kunstenaar die onder meer de Pont Neuf in Parijs, de Rijksdag in Berlijn en Central Park in New York inpakte. Ik wou iets gelijkaardigs doen, maar dan van binnenuit. Je zou kunnen zeggen dat ik het cultureel centrum van Berchem inpak met dans.”

Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Filip: “De foyer, de repetitie- en theaterzalen, maar ook in de lift en op de trappen zullen tijdens Rauw voorstellingen plaatsvinden, iedere uithoek van het gebouw zal letterlijk exploderen met dans. Iedereen vanaf 14 jaar, met of zonder danservaring, kan hieraan deelnemen. De deelnemers zullen de kans krijgen om van onze dansstijl te proeven, maar ook hun eigen artistieke en dansante inbreng te geven. De volksdanser, de grootvader met zijn kleindochter, de professionele danser, de plaatselijke Turkse muzikant: ze zijn allemaal welkom, en we willen ze met elkaar laten dansen en communiceren.”

Unieke kruisbestuiving Voor Danspunt zijn diversiteit en multiculturele dansprojecten een prioriteit in de komende beleidsperiode, en Rauw past hier perfect in. De multiculturele samenleving is in Berchem al jarenlang aanwezig. Rauw nodigt iedereen vanaf 14 jaar uit om deel te nemen: met of zonder danservaring, allochtonen en niet-allochtonen, jong en oud. Niet-dansers zijn even welkom als dansers uit een amateur- of professionele danscompagnie. Danspunt wil met dit samenwerkingsverband de verschillende culturen en de vaak gescheiden wereld van amateur- en professionele dans met elkaar confronteren in een unieke kruisbestuiving. De jonge Turkse kapper uit de buurt en de sinjoor die er woont sinds de jaren veertig leren elkaar al dansend kennen. Nietdansers maken op een unieke manier

kennis met dans. Dansliefhebbers leren een ander dansgenre van binnenuit kennen. Amateur- en professionele dansers ontwikkelen zich onder begeleiding van (andere) professionele dansers verder als danser of als choreograaf en doen inspiratie op. … Rauw wil dus op alle vlakken kwaliteitsbevorderend werken. Deelnemers aan Rauw beginnen met kennismakingsspelletjes en een eerste technische les van Filip Van Huffel. Hierna wordt er verder gewerkt in drie groepen. Elke groep wordt begeleid door twee dansers van Retina. De artistieke leider bewaakt het choreografische geheel en werkt geregeld met elke groep verder. Aandachtspunten zijn de visuele kunst, het gebouw, de individuele bewegingsmogelijkheid en de interrelationele contacten tussen personen en ruimtes. Tijdens de voorstelling wordt ook het pu-

bliek in drie groepen verdeeld die elk door het ccBe-gebouw op rondreis gaat. Bedoeling is de confrontatie aan te gaan tussen verschillende leeftijden, culturen en achtergronden: bijvoorbeeld energieke solo’s van jongeren in de foyer, een subtiel duet tussen een allochtone danser en een bejaarde van Berchem in de lift, … De workshops voor deelnemers vinden plaats tussen 4 en 9 februari 2008 in ccBe, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem, tussen 10 en 16.30 uur, 10 en 12 uur of 19 en 21 uur. Deelnameprijs voor het volledige project is 25 euro. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 9 februari om 16 en 20 uur. Een ticket kost 8 euro. Info op www.rauwdans.be, rauw@danspunt.be.


DANS.

06 nieuws Amperdans

Isabelle Schad Cie - Still Lives ©Cristian Vasile

Van 24 januari tot 2 februari 2008 vindt in Antwerpen Amperdans 3 plaats, een dansfestival met internationale uitstraling waarvoor zes Antwerpse partners de handen in elkaar slaan: wp Zimmer, Monty, deSingel, Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, Troubleyn/Laboratorium en ccBe. Amperdans 3 verzamelt een indrukwekkende groep artiesten uit binnen- en buitenland: Özlem Alkiş | Eleanor Bauer | Claire Croizé | deufert + plischke | Nada Gambier | Sujata Goel & Tarek Halaby | Lisbeth Gruwez | Etienne Guilloteau | Chantal Yzermans | Kinkaleri | Koninklijk Ballet van Vlaanderen | Label Cedana | LaborGras | Michaël Lazic | Stef Lernous & Linda Adami | PARTS | Isabelle Schad Cie | Ann Van den Broek | Benjamin Vandewalle & Vincenzo Carta. Amperdans 3 wil het publiek op sleeptouw nemen van noord tot zuid, doorheen de stad. Het festival wil een internationaal platform bieden aan artiesten en programmatoren, en Antwerpen als dansstad op de internationale kaart zetten. Meer info: www.amperdans.eu Op vertoon van je Dans.pas krijg je korting op de voorstellingen in De Monty.

Dansvrijwilligers voor performance gezocht Kunstenaars Isabelle Schad, Bruno Pocheron, Manuel Pelmus en Frédéric Gies zoeken vrijwilligers, die tijd en zin hebben om mee te werken aan een performance. Still Lives in Essen (Duitsland) ©Peter Brudnik Voorkennis van dans is niet vereist, wel interesse voor lichaamsbeweging en podiumwerk. Tijdens de workshops wordt gewerkt rond lichaam, beeld, vorm en beweging. Daarna volgen try-outs en twee voorstellingen voor publiek. De workshop is gratis, maar er is geen honorarium voor de voorstellingen. De voorstellingen vinden plaats op 24 en 25 januari tijdens Amperdans, internationaal dansfestival in Antwerpen, de try-outs en workshops van 12 tot 23 januari. Ga naar de voorbespreking op 10 januari (om 18 uur) in Monty, Montignystraat 3, 2018 Antwerpen. Meer info: info@monty.

Jij danst?! Doe mee aan de WAK! Van 25 april tot 4 mei 2008 vindt de Week van de Amateurkunsten plaats. Ben je in je vrije tijd bezig met dans? Beschik je over creatief talent en de drang om je kunstzinnig te uiten? Wil je met je dans het publiek verleiden? Dan is de WAK iets voor jou! De WAK daagt je uit: laat je gaan en laat zien wat je in petto hebt. Alles kan en alles mag: een dansvoorstelling, workshop, tentoonstelling, filmvertoning, dansfestival, of een heus massaspektakel! Wie wil, kan zich laten inspireren door het thema ‘Vreemdgaan Toegestaan’: bijzonder, uitheems, verbazend, bizar, onbekend, onverklaarbaar, curieus, wonderlijk, gek, uniek, grappig, merkwaardig, raadselachtig, buitengewoon, mysterieus en nog zoveel meer! Alles en iedereen met een passie voor kunst heeft zijn plaats in de WAK! Concreet: je eigen gemeente zal je ondersteunen en je activiteit wordt opgenomen in de nationale communicatiecampagne. Van 25 april tot en met 4 mei 2008 worden Vlaanderen en Brussel ondergedompeld in talent en creativiteit. De Week van de Amateurkunsten is een jaarlijks initiatief van het Forum voor Amateurkunsten samen met de amateurkunstensector en de gemeenten om de amateurkunstenaar in de schijnwerpers te zetten. Ook de Dans.dag van Danspunt vindt plaats tijdens de WAK: op 26 april in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Meer info en je activiteit aangeven: www.wak.be. Dans.diskoer > danspunt.skyblogs.be Deed jij ooit mee aan de WAK? Wat vond je ervan? Heb je tips? Kriebelt het om in 2008 mee te doen? Aan wat denk je? Zoek je nog partners?

Musical: nieuw vakblad voor muziektheater In november zag een Nederlandstalig vakblad voor muziektheater het licht: Musical-Nieuws. Het vakblad moet de doorgroei van zowel de ‘professionelen’ als de ‘amateurs’ die actief zijn in het muziektheater ondersteunen. Musical-Nieuws brengt alles over musicals voor actief uitvoerenden, zowel op als naast en achter het podium. Het geeft nieuws, interviews, achtergrondverhalen, een kalender voor audities en uitvoeringen, recensies van professionele en amateur uitvoeringen, en alles wat verder met musicals te maken heeft. Het verschijnt zes keer per jaar. Een abonnement kost 30 euro. Meer info: www.musical-nieuws.nl.


PODIUM 07 DANS.

dance.impact festival hedendaagse dans - zo 16 maart 2008

Wie wordt ambassadeur van de hedendaagse dans in Vlaanderen?

Doe mee en schrijf nu in!

Datum: zondag 16 maart 2008 om 18 uur Plaats: CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41, 2880 Bornem Organisatie: Danspunt vzw i.s.m. Terpsichore vzw (www.terpsichore.be)

www.danspunt.be

Misschien ga je naar huis met de titel ‘ambassadeur voor de hedendaagse amateurdans in Vlaanderen’ op zak. De jury selecteert tijdens dit festival immers 3 danscompagnies die gedurende een jaar de titel krijgen. Dan wordt je danscompagnie gratis lid van Danspunt, wordt ze in 2008-2009 regelmatig aangesproken om deel te nemen aan binnen- en buitenlandse festivals en dansoptredens en krijgt ze een coaching van Danspunt ter waarde van 500 euro. Voorwaarden voor deelname > de compagnie komt uit Vlaanderen of Brussel; > de compagnie bestaat enkel uit amateurdansers ouder dan 17 jaar; > de compagnie brengt een choreografie voor minstens 4 dansers van 10 à 15 minuten; > het gaat om een nieuwe creatie (max. 1 jaar oud op het moment van inschrijven) met vrije keuze van thema en muziek > de compagnie is bereid gratis op te treden op 16 maart 2008 tussen 18 en 21 uur.

INSCHRIJVEN VOOR 1 FEBRUARI Geïnteresseerde compagnies kunnen inschrijven tot 1 februari 2008. De compagnies krijgen ten laatste op 18 februari bericht of ze al dan niet geselecteerd zijn. De winnende groepen van Dance. Impact 2007 kunnen in 2008 niet deelnemen aan Dance.Impact. Hoe inschrijven? Bezorg ons voor 1 februari 2008 een demovideo of -dvd (VHS/DVD) met vermelding “deelname aan DANCE.IMPACT”, samen met de contactpersoon en contactgegevens van je groep. Stuur dit naar: Danspunt, Dirk D’hoe, Abrahamstraat 13, 9000 Gent. De preselectie gebeurt op basis van de ingestuurde demo’s. Een eerste criterium is of het getoonde binnen het dansgenre valt en vervolgens worden er danstechnische criteria gehanteerd. Het ingestuurde dansstuk mag maar moet geen afgewerkte choreografie zijn. De opnamekwaliteit van de demo moet toelaten om de bewegingen te beoordelen, maar speelt geen rol in de preselectie. Op www.danspunt.be vind je een inschrijvingsformulier en het wedstrijdreglement. Coaching ter voorbereiding van Dance.Impact Merk je tijdens de repetities nog een zwak punt aan de voorstelling? Geen nood! Danspunt biedt de geselecteerde danscompagnies 200 euro artistieke coaching voor een externe deskundige. Je kunt een deskundige inschakelen voor de choreografie, de uitvoering en lichaamshouding, het podiumgebruik en scènewisselingen, de kleding en accessoires, de muziek, de belichting, …

Foto’s: ©Fabian Keersmaekers, ontwerp: info@heartwork.be

Dance.Impact, het festival hedendaagse dans, is aan zijn vierde editie toe. Ben jij actief in een amateurdanscompagnie uit Vlaanderen en Brussel die hedendaagse dans brengt? Hebben jullie een publieksvoorstelling of willen jullie er graag een in elkaar steken? Grijp dan nu jullie kans om op groot podium te staan! Doe mee aan Dance. Impact op zondag 16 maart 2008 in Bornem.


DANS.

08 podium De Dans Ruh © Vera Cammaer

Dans.Juweel 2007Vier nieuwe

Anick Van Dam

ambassadeurs folkloredans Op 20 oktober 2007 vond in Anderlecht de tweede editie van Dans.Juweel plaats. De kwaliteit van de optredens was zodanig dat de jury maar liefst vier groepen uitriep tot ambassadeurs van de folkloredans. Acht groepen namen deel aan het folklorefestival van Danspunt: vier Vlaamse volksdansgroepen en vier internationale folkloredansgroepen. Ze brachten een boeiend, gevarieerd programma van hoge kwaliteit.

maar die misten we bij de andere dansers. Het modern stukje was flitsend, maar brak met het traditionele geheel.

De Uiltjes uit Ekeren mochten de spits afbijten. Ze brachten Vlaamse volksdansen: Bezemdans, Lentedans, Dorpskermis, Bogencarroussel, Bruiloftsdans en Krebbel. Het optreden was gevarieerd, mooi opgebouwd, met een mooie finale. De overgangen tussen de verschillende dansen waren goed gedaan. Vooral de jongeren zagen we met veel enthousiasme dansen.

De Sint-Sebastiaansgilde uit Westerlo bracht Vlaamse volksdansen: vendelen onder den toren, Horlepiep, Oostkoekenkermis, Bezemdans, Trawantelen en Carrousel. Het was traditioneel en goed uitgebouwd, vooral naar het einde, en met veel zwier gebracht. De dansen waren technisch niet erg moeilijk maar ze werden wel goed gebracht. De mannen dansten zeer energiek, ondanks hun oudere leeftijd. Vooral van de stokkendans hebben we genoten. Het orkest was heel aangenaam om naar te luisteren.

Het optreden van Sadko uit Gent bestond uit heel mooie choreografieën van Russische volksdansen. Het was jammer dat de cohesie tussen de dansen ontbrak. Vijf dames hadden echt een grote presence,

Vervolgens kregen we een gevarieerd programma van oriëntaalse dans door De Dans Ruh uit Gent: Egyptische zigeunerdans, trommelsolo (Egypte), haardans (Saoedi-Arabië en Golfstaten), Syrische

klassieke dans, Turkse zigeunerdans en Bandari (Zuid-Iran). Dit optreden was echt een streling voor het oog, met vrouwelijke en sensuele dansen die authentiek aanvoelden. De dansen waren opzwepend en de dansers straalden. Ook de muziek was authentiek en krachtig. Reynout uit Dendermonde bracht Vlaamse volksdansen: Projectie, Breughelkermis, Wevelingen, Zevenster, Rad van Avontuur, De Knaptand, Projectie, Goliath vendelnummer en Ros Beiaarddans. Het programma zat goed in elkaar, was een tikkeltje langdradig maar had een humoristische touch. Het vendelnummer was wel sterk en het zwaardnummer kunnen we gerust creatief noemen. Daarop werd het ritme opgedreven, want Barekamutiun uit Deurne bracht Armeense volksdansen: Berd-Kotsjari, Kujov par, Hayastan, Sardarabad en Ha-


podium 09

Het volgende optreden was zeker niet minder energiek. Umutsama uit Antwerpen bracht Afrikaanse dansen: Umuganura, Turabasuhuje, Igitaramo kiranishye, Berwa n’inkanda, Umusambi, Ndebera Ibirori en Umuhamirizo. Hun optreden had een heel volkse en eerlijke uitstraling. De muzikale begeleiding was sterk en afwisselend. De dansers hadden allemaal een geweldige energie die aanstekelijk was. De bewegingen waren technisch niet moeilijk maar werden wel goed uitgevoerd. De grote verschillen in de groep werkten totaal niet storend maar eerder stimulerend, waardoor de groep toch homogeen overkwam.

Sint-Sebastiaansgilde © Vera Cammaer

Als laatste in de rij bracht Reuzegom uit Leuven Vlaamse volksdansen: Eierdans, Verleidingswals, Gesprek met het huwelijksbed, Bruiloftsdans, Nathan, Polka van perk, Kom Karline en Colonne La Gavre. Het programma was goed opgebouwd, afwisselend en mooi, met goed podiumgebruik en knappe choreografieën ook. De dansers dansten met bezieling en hadden een mooie afwerking. Vooral de bruidsdans was zeer mooi met een schitterende bruid. Ook van de muziek hebben we genoten. Er was veel afwisseling in de muziekinstrumenten en de zang was pittig. De kledij was schitterend en de kleurencombinaties subliem.

Umutsama © Vera Cammaer

Na de optredens trok de jury (Piet Walravens, Walter Evenepoel, Lieven Demuynck, Sylvie Van Hulle en Sieg Verbeelen) zich terug. In afwachting van hun verdict kon het publiek genieten van het gastoptreden van Holland Express. De jonge dansers van dit Nederlands gezelschap koppelden eigentijdse thema’s aan traditioneel erfgoed. En toen volgde de ontknoping van de lange avond. De jury gaf de titel ‘Ambassadeur van de folkloredans in Vlaanderen’ aan De Dans Ruh, Sint-Sebastiaansgilde, Umutsama en Reuzegom. Netjes verdeeld over twee Vlaamse volksdansgroepen en twee dansgroepen internationale folklore. De jury gaf een bijzondere vermelding aan Barekamutiun (Deurne) als

‘meest beloftevolle jonge folkloregroep’. De winnende groepen krijgen elk een coaching ter waarde van 500 euro. Danspunt zal deze groepen in 2008 ook aanspreken om deel te nemen aan binnen- en buitenlandse festivals.

Voor meer foto’s: www.danspunt.be > Info & Doc > Foto’s

DANS.

Reuzegom © Vera Cammaer

ghtanak. Vorig jaar nam Barekamutiun ook deel aan Dans.Juweel en het was prettig om zien dat hun optreden nu stukken beter was. Ze brachten een zeer gebonden spektakel en vooral het begin was heel sterk. De energieke, jeugdige uitstraling van de dansers werkte aanstekelijk! Ook hier brak een recenter nummer met het traditionele geheel.


DANS.

10 nieuws Binnenkort in de bioscoop: Step Up 2 The Streets

Er is een vervolg op de dansfilm Step Up, de muzikale bioscoophit uit 2006. De rebelse streetdancer Andie (Briana Evigan) probeert zich in te passen op de eliteschool Maryland School of the Arts. Ze ontmoet er Chase (Robert Hoffman), de ‘hottest’ danser op de school. Step Up 2 is het regiedebuut van Jon M. Chu, maar het productieteam van de eerste film is grotendeels weer van de partij, waaronder de hiphop choreograaf Jamal Sims. Hij wordt nu bijgestaan door de choreografen Hi-Hat (hip-hop’s high diva of dance) en Dave Scott (Stomp the Yard). Step Up 2 The Streets komt wereldwijd uit op 14 februari 2008, en is wellicht kort daarna in België te zien.

ZEBRA.be

PACTT Dance Festival

Het Dance Festival PACTT staat voor: Professioneel Artistiek interCultureel platform voor Toonaangevend jong internationaal Talent en vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 en zondag 17 februari 2008 in Bornem. Er zijn tal van voorstellingen en masterclasses. Op het programma staan: dé Kunsthumaniora Antwerpen | Hoger Instituut voor Dans, Lier | PARTS, Brussel | Codarts - Rotterdamse dansacademie | Artez – Dansacademie Arnhem (ov) | Pauline De Laet (prijswinnaar van de 11de Internationales Solo- Tanz-Theater Festival in Stuttgart 2007) | Sidi Larbi Cherkaoui (ov) | Gallili Dance, Groningen (ov) | Koninklijk Ballet Van Vlaanderen, Antwerpen (ov) | IT Danza - Catherina Allard, Barcelona | D.A.N.C.E. (jongerencompagnie) – Dresden (ov) | Les Slovacks, Brussel (ov) Za 16 en zo 17 februari 2008, telkens vanaf 18 uur, in CC Ter Dilft in Bornem. Reservatie: T. 03 890 69 30 Meer info: www.khadans.be

Actiedag Interculturaliseren

Zebra.be is een talentenbank van gevluchte kunstenaars die in november online ging. De databank is als het ware een etalage waarin kunstenaars - zowel professionelen als amateurs - uit alle disciplines een plaats krijgen. Vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit de meer geschoolde lagen van de bevolking. De kunstenaars zijn vaak midden in hun artistieke carrière op de vlucht geslagen. Sommigen moesten vluchten precies door hun kunst. Ze hebben dus al een heel traject achter de rug in hun herkomstland. En omwille van hun vlucht is het vaak niet evident om de draad hier weer op te pikken. Zebra.be is een initiatief van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, met de steun van minister Anciaux. Meer info: www.zebra.be

De cultuur-, jeugdwerk- en sportsectoren ontmoeten elkaar op dinsdag 26 februari 2008 in de Vooruit in Gent rond het thema interculturaliseren. Op deze dag wordt er niet enkel gereflecteerd over dit onderwerp. De samenkomst heeft ook als doel de deelnemers te inspireren en te mobiliseren door de uitwisseling van interculturele ideeën en praktijken. Bovendien geeft Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, een stand van zaken van de realisatie van het Vlaams actieplan interculturaliseren voor en door cultuur, jeugdwerk en sport en van de resultaten van de samenwerking tussen de sectoren en de overheid op het vlak van interculturaliseren. Programma: begin januari op www.interculturaliseren.be, inschrijven vanaf midden januari.


PODIUM 11

Twee ambassadeurs urban dance: K-CRE@TION en Rhythm Naturals door Sabine De Weser

Zes ‘crews’ gaven het beste van zichzelf tijdens Dance.Kicks. Het was een avond vol mooie moves, uitzinnig dansplezier en af en toe regelrecht spektakel, tot groot jolijt van het publiek. In spanning werd uitgekeken naar welke groepen de ambassadeurstitel urban dance in de wacht zouden slepen. K-Cre@tion ©Thomas Sennesael

Zaterdagavond 24 november stroomde veel jong hip volk toe in het oude mijngebouw van Houthalen, de indrukwekkende stek van Villa Basta. De zaal zat bomvol voor deze derde editie van Dance.Kicks, de jaarlijkse Urban Dance Competition in hiphop, funk, streetdance, breakdance, … van Danspunt en Villa Basta. K-CRE@TION Dance (Sint-Genesius-Rode) gaf de kick off met ‘Dance Vari@tionz’ (choreografie Yves Mukadi). Ze brachten een creatieve, boeiende en afwisselende choreografie waarbij twee b-boys de danschoreografie van de meiden regelmatig kwamen ‘verstoren’. De dansers zetten een erg goede uitvoering neer, met veel uitstraling. Attributen zoals witte maskers, rode handschoenen en rode paraplu’s maakten het visueel aantrekkelijk. De meiden van Dansschool S-PRESSION (Eeklo) brachten ‘S-Pression Meets Dance.Kicks’ (choreografie Sara Mussche). Een mooie dansuitvoering, maar we misten wat pit. De voorstelling bleef niet altijd boeien omdat er weinig afwisseling was in stijl, in kledij, ... Ook ‘Ardor’ (choreografie Romina Ambrico) door COSMO Dance Company

(Hasselt) was helemaal girls only. Cosmo nam vorig jaar ook deel aan Dance.Kicks en de voorstelling die we nu te zien kregen was stukken beter! De choreografie zat goed in elkaar, met veel variatie en goed uitgevoerd door de dansers. Het geheel had een frisse uitstraling. Prettig om zien hoe veelzijdig omgesprongen werd met weinig kledingstukken. Het optreden van Rhythm Naturals (Antwerpen) was een feest dat heel de zaal meekreeg. Met ‘Samedition’ (choreografie Samir Bakhat) brachten ze stevige breakdance old school. Vooral de b-boys gooiden alle registers open en brachten ongelooflijk spektakel met de ene acrobatische toer na de andere. Als groep samen overtuigden ze minder. De dansers hadden echt dansplezier en de vonk sloeg over naar het publiek. Danza (Houthalen-Oost) brachten met ‘Our Story’ (choreografie Karen Stassen) een theatrale dansvoorstelling waarin een jongen het (weer) tracht aan te maken met een meisje. De voorstelling begon met een mooie bevroren pose. De dansers speelden met veel karakter en uitstraling, maar soms mochten ze gewoon meer dansen. Er zaten plezante

Rhythm Naturals ©Thomas Sennesael

elementen in de voorstelling, zoals het intermezzo a la slapstickmovie, maar er werd niet echt op ingespeeld. De meiden van X-plosion (Berchem) mochten als laatste optreden en dat deden ze met ‘Fun with X-plosion’ (choreografie Kristin Naegels). Het had iets van aerobic hiphop, maar wel mooi uitgevoerd. Na X-plosion verdwenen de juryleden Patrick De Coninck (voorzitter), Jennifer Regidor, Inge Joosen, St’f Ferrest en Michel Froget, voor de beraadslaging. Most Wanted, ambassadeur urban dance van vorig jaar, trakteerde ondertussen het publiek op een gastoptreden. En daarna was het de beurt aan de jury. Hun verdict: de titel ‘Ambassadeur voor urban dance in Vlaanderen’ gaat naar K-CRE@TION Dance en naar Rhythm Naturals. Twee ambassadeurs dus, voor een derde was er geen unanimiteit.

Foto’s vind je op www.danspunt.be > Info & doc > Foto’s een filmpje op www.danspunt.be > Info & doc > Filmpjes

DANS.

Dance.Kicks 2007


DANS.

12 FOCUS

Zoukstyle Een nieuwe ster aan het firmament van dansstijlen!

door Ellen De Breuker

Zoukstyle is een nieuwe dansstijl die gebaseerd is op kizomba, Brazilaanse zouk en tango. Bert Anciaux kende als Vlaamse minister van Brussel in oktober 2007 subsidies toe aan de vzw ZoukStyle die de zoukstyle promoot. We spraken met uitvinder José Garcia N’dongala. Ik stap snel de auto van José Garcia N’dongala in aan het station Brussel-Noord. Ik kan mijn benen nog net naast zijn emmer met lijm wringen. Hij verontschuldigt zich voor de rommel, maar hij heeft het enorm druk met het afficheren van onze hoofdstad voor de Miss ZoukStyle 2008 verkiezing. José heeft geen tijd te verliezen en geeft meteen heel enthousiast tekst en uitleg. José: “Voor Miss ZoukStyle zijn we op zoek naar een leuk, elegant meisje dat graag danst. Het is geen typische missverkiezing, er komen geen badpakken aan te pas! We zoeken een ambassadrice voor de zoukstyle, geen topmodel. De jongedame die wint mag een jaar op onze kosten zoukstyle-les volgen en wint nog andere leuke prijzen: een citytrip naar Parijs, een behoorlijke som geld, enzovoort. Het gaat ons om dans en danstalent. Iedereen die nieuwsgierig is naar deze nieuwe dansstijl, moet niet aarzelen om zich in te schrijven!” Maar wat is zoukstyle nu precies? José: “In 2000 volgde ik samen met Caro, mijn toenmalige Kaapverdische danspartner, privé-les Braziliaanse zouk bij Markus. Braziliaanse zouk heeft als basis lambada. Toen de lambadamuziek in Brazilië niet meer geproduceerd werd, danste men de lambada op de zoukmuziek, omdat het ritme hetzelfde is. Deze muziek komt van de Franse Antillen, van Angola en Kaapverdië. De zouk is eigenlijk een soort lambada, maar dan met nieuwe figuren. Het wordt dan ook wel nieuwe lambada genoemd. Er is ook niet één Braziliaanse zouk. In Sao Paulo wordt de dans anders uitgevoerd dan bijvoorbeeld in Rio de Janeiro. Adilio Porto, een van de grote namen in de zouk, leerde de Zuid-Amerikaanse dansstijl aan Claudio Gomez en die bracht het op zijn beurt naar Nederland. En zo is de Braziliaanse zouk de oceaan overgestoken. Die Braziliaanse zouk liet ik beïnvloeden door de kizomba (de zouk van Angola) en de tango. Zo ontstond een nieuw soort dans, waarvoor ik een nieuwe naam bedacht: zoukstyle. Deze naam is beschermd omdat het echt

een nieuwe dimensie aan de zouk geeft. Zo evolueert deze zuiderse dans, wat uiteindelijk mijn bedoeling is.” Wie beoefent deze nieuwe stijl? José: “Iedereen die wil. Ik heb al workshops gepland in verschillende steden in Vlaanderen. Je hebt echt geen voorkennis nodig, al is het natuurlijk een voordeel als je al wat danservaring hebt. Het is net hetzelfde als met een nieuwe taal leren: wie al Frans kent, zal veel makkelijker Spaans leren. Idem dito: wie al klassiek ballet, salsa of hiphop danste, heeft een voetje voor, maar voor zoukstyle hoef je absoluut geen dansexpert te zijn. Langzaamaan probeer ik zoukstyle hier in België een plaatsje


FOCUS 13 DANS.

geven. Zo probeer ik in de talrijke danszalen hier in de stad de zoukstyle te introduceren. Maar salsa is een zware concurrent. Iedereen kent dit al en daar is enorme belangstelling voor. Toch denk ik dat het stukje bij beetje lukt. Ik heb van Bert Anciaux een persoonlijke brief met felicitaties gekregen over ‘mijn’ zoukstyle. De bekendheid gaat dus groeien!” Jullie kregen onlangs subsidies van de Vlaamse overheid. Welke perspectieven biedt dit? José: “Het is een geweldige geldinjectie die me helpt om mijn doelstellingen nog beter te bereiken. Dat betekent concreet dat ik meer affiches kan laten drukken, meer promotiemateriaal kan verspreiden voor het Mega Salsa Zoukstyle Event en dat ik dus meer mensen bereik. Zo wordt zoukstyle bekender en slaan we al dansend een brug tussen twee culturen: de westerse en de zuiderse. Dat is toch mooi?” Je geeft al workshops in Vlaanderen, gaat het daarbij blijven, of wil je heel België veroveren? José: “Natuurlijk wil ik zoukstyle overal in België bekendmaken! Laten we zeggen dat de hoofdzetel in Brussel is en dat ik van daaruit opereer om zoukstyle overal te promoten. In Vlaanderen heb ik al verschillende dansscholen gecontacteerd om als gastdocent te gaan lesgeven. Zo heb ik mijn programma en les- en workshopfragmenten opgestuurd en aangezien ik momenteel aan het onderhandelen ben met enkele scholen, wil dit toch zeggen dat Vlaanderen klaar is voor de zoukstyle. Maar uiteraard hoop ik in

Wallonië ook de registers te kunnen opentrekken. Dat spreekt voor zich.” Maar wie is nu eigenlijk José Garcia N’dongala, de uitvinder van de zoukstyle? José: “Eigenlijk is dans mijn hele leven. Dat is zoals eten en drinken voor mij, ik moet elke dag dansen. Die drang zit echt in mij. Van kinds af heb ik dansles gevolgd. Eerst in Angola, waar ik ben geboren, bij Rekito. Daar heb ik ook geleerd om met een partner te dansen. Ik weet dus hoe vrouwen zich moeten bewegen, waar ze naartoe moeten gaan, welke voeten waar moeten gezet worden, enzovoort. Dan ben ik in 1990 naar België gekomen. Midden jaren negentig danste ik bij Patrick De Coninck, bij The Groovies. Wij waren achtergronddansers bij vele Vlaamse artiesten, maar hebben ook in verschillende televisieshows een choreografie verzorgd. Ik heb dus ook veel ervaring in het professionele circuit. Maar ik wilde een andere richting uit. The Groovies nam veel tijd in beslag, zodat ik mijn eigen ding niet echt kon doen. Ik wou ook gaan lesgeven. Daarom besloot ik privé-les Braziliaanse zouk te volgen. Na die lessen kwam bij mij dan het idee om dit te gaan combineren met Kizomba en tango. Sindsdien ben ik constant bezig met de promotie en bekendmaking van de zoukstyle. Maar dat doe ik niet alleen natuurlijk. Ik krijg hiervoor heel veel hulp van Monica, mijn danspartner, en mijn twee assistentes, Melissa en Sandra. Ik leer hen de zoukstyle om samen te kunnen optreden. Zonder hen ben ik echt niets.”

Wat mogen de mensen van het derde Mega Salsa ZoukStyle Event verwachten? José: “Eén groot feest! Het heeft plaats in het Metropole hotel in Brussel. Dat mooie gebouw geeft aan ons evenement een klasse-uitstraling! Nu, het publiek gaat zich geen seconde vervelen. Er zijn verschillende workshops, want er moet natuurlijk gedanst worden, en optredens. Het hoogtepunt van de avond is de Miss ZoukStyle 2008 verkiezing. Zoals eerder gezegd: we zoeken een ambassadrice voor de zoukstyle die elegantie combineert met danstalent. Daarna kan iedereen zich nog eens goed laten gaan, want we verzorgen nog een dansfeestje tot in de vroege uurtjes.” Welke adjectieven zou je gebruiken om zoukstyle te definiëren? José: “Zoukstyle is een romantische, elegante en sensuele dans. De zoukmuziek gaat ook over liefde: “Blijf bij mij …. je bent mijn grote liefde …”. De teksten gaan over een grote, romantische, dromerige liefde. Wie wil daar nu niet samen met zijn partner op dansen?” Meer info: www.zoukstyle.be 16 februari 2008 @ Hotel Metropole Miss ZoukStyle 2008 verkiezing, van 16 tot 19 uur 3rd Mega Salsa ZoukStyle event, van 20.30 tot 4 uur met workshops, party, verrassingen, gratis tombola, shows en afterparty Plaats: Hotel Metropole, De Brouckèreplein, 1000 Brussel


DANS.

14 coach

Coach in de kijker

Sylvie Van Hulle Aanbevolen voor hedendaagse dans Korte biografie Sylvie (°1977) volgde haar eerste danslessen toen ze 3 jaar was en bleef onafgebroken met dans bezig. Ze studeerde met onderscheiding af aan de Kunsthumaniora Dans te Gent, behaalde met onderscheiding haar Bachelor aan de Hogeschool te Lier en studeerde af als dansdocent aan de Codarts Hogeschool te Rotterdam. Sylvie werkte samen met onder andere Aime de Ligniere, Pol Coussement, Erwin Wouters, Thierry Smits, Andrea Gingras, Sidi Larbi Chercaoui, Katrine Gramelsberger, Marc Bogaerts, Hendrik Lebon, … Ze danste bij Les Ballets C de la B, Hush Hush Hush en het Goeyvaert Consort. Ze danste in de kortfilm ‘Pas de deux’ van Patrick Van Den Berge en Koen Baele en was danscoach in het tv-programma Dansmondial van TV1. Sylvie begeleidt graag anderen in een dansproces. De talrijke dansproducties voor onder meer Wisper weerspiegelen de begeestering die Sylvie uitstraalt. Haar opdrachten zijn heel erg gevarieerd, en zo ook de mensen waarmee ze werkt: ouderen, jongeren, beginners, veeleisende beroepsdansers, mensen met auditieve beperkingen, … Academie Sylvie geeft danslessen aan de academie. Dansers vinden haar lessen een mix waarin discipline, humor, motivatie, techniek en creativiteit sterk aan bod komen. In haar hedendaagse danslessen brengt ze technische opwarming, vloerwerk, pilatesoefeningen, improvisatie en compositie-opdrachten, dynamische bewegingfrases, samenwerkingsopdrachten, relaxatie, stimuleren van de creativiteit en expressie, …

- creatief zoeken naar bewegingsmateriaal - uitdiepen, bewerken en opvolgen van een choreografie - bijschaven van autodidactische dansers wanneer die beperkingen ondervinden, bijvoorbeeld terminologie, of hun kijk op eigen dansontwikkeling verruimen Artistieke coaching gebeurt steeds in overleg met jullie als dansgroep. Op voorhand wordt met de artistieke coach duidelijk afgesproken wat er gegeven zal worden, wanneer de contactmomenten plaatsvinden en het aantal uren.

Sy-Dans-Compagnie Sylvie is de artistieke leider van Sy-DansCompagnie vzw die dans wil promoten en een dansplatform creëert waar zowel professionele als amateurdansers en choreografen ervaringen kunnen uitwisselen. Dat gebeurt via lessen, workshops en projecten maar ook door onstage sterke, creatieve, hoogtechnische dansstukken te brengen. Website: www.freewebs.com/sy-dans. Coaching met Sylvie Van Hulle Sylvie komt als coach naar je toe, in het bijzonder naar groepen hedendaagse dans. Ze werkt vooral op volgende aspecten: - techniek: techniekverbetering, of verdieping - improvisatie en compositie-oefeningen - vloerwerk en pilates gerelateerde oefeningen

Danspunt en coaching Danspunt wil de artistieke kwaliteit van de amateurdans in Vlaanderen en Brussel bevorderen, en komt daarom financieel tussen in de artistieke coaching. Alle aangesloten groepen kunnen genieten van maximum 200 euro tussenkomst. Sam De Waele heeft een vraagprijs van 50 euro per uur. Danspunt betaalt dus voor maximum 4 uren coaching. Meer uren worden door de groep zelf betaald. Als groep kan je er ook voor kiezen om zelf een deel van het bedrag te betalen, om zo budget van Danspunt voor een andere coaching over te houden. Interesse? Meer informatie via christel.vandevelde@danspunt.be, tel. 09 269 45 32.

Vraag Sylvie Van Hulle als externe coach en doe mee aan Dance.Impact (zie p. 7).


DANS MET DANSPUNT 15

Optredens, festivals en wedstrijden RAUW Rauw is een uniek hedendaags dansproject van Retina Dance Company, ccBe en Danspunt voor alle niet-dansers en amateur- en beroepsdansers, voor jong en oud. Na een week intensief werken met Retina Dance Company, pakken ze ccBe in met dans. Ze dansen in de foyer, lift, repetitie- en theaterzalen en op de trappen van het Cultuurcentrum Berchem. Tijdens de voorstelling gaat het publiek in drie groepen door het ccBe-gebouw op rondreis. De dansers gaan de confrontatie met verschillende leeftijden, culturen en achtergronden aan: bijvoorbeeld energieke solo’s van jongeren in de foyer, een subtiel duet tussen een allochtone danser en een senior van Berchem in de lift, … De workshops voor deelnemers vinden plaats tussen 4 en 9 februari 2008 in ccBe, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem, tussen 10 en 16.30 uur, 10 en 12 uur of 19 en 21 uur. Deelnameprijs voor het volledige project is 25 euro. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 9 februari om 16 en 20 uur. Een ticket kost 8 euro. Meer info op www.rauwdans.be, rauw@danspunt.be. Zie pagina 4-5.

Dance.Impact Vierde editie van dit Festival Hedendaagse dans Datum: zo 16 maart 2008 om 18 uur Plaats: CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41, 2880 Bornem Zie pagina 7.

Festival moderne jazzdans Danspunt organiseert in 2008 voor het eerst een festival voor moderne jazzdans! Het staat open voor dansstijlen zoals moderne jazz, funky jazz, musicaldans, disco, ... Beoefent jouw

tivals en krijgen een coaching van Danspunt ter waarde van 500 euro. Groepen die willen deelnemen schrijven zich in voor 15 februari 2008. Er wordt op basis van ingestuurd filmmateriaal een preselectie gemaakt. De geselecteerde groepen kunnen ter waarde van 200 euro een externe coach aantrekken ter voorbereiding van het festival. Datum: zo 13 april 2008 Plaats: Cultuurcentrum De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo Meer info, tornooireglement en inschrijvingsformulier: www. danspunt.be. Wees creatief en vul aan: DANS.? / DANCE.? Verzin een creatieve en passende naam voor dit festival, beginnend met ‘Dans.’ of ‘Dance.’. Stuur die voor 11 januari naar anick.vandam@danspunt.be. De ‘winnaar’ ontvangt een boeken-cd-bon van 30 euro.

Dans.dag Op de Dans.dag vind je jouw favoriete dansgenre en kan je proeven van andere dansgenres: hedendaagse dans, urban dance, werelddans, tango, volksdans, moderne dans, … Je geniet er van knappe vertoningen van dansgroepen en dansperformers en je kan zelf met je lijf aan de slag in dansinitiaties en workshops. Je danst mee op de opzwepende muziek van een live optreden om je vervolgens helemaal uit te leven op het dansfeest. Datum: 26 april 2008 Plaats: Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, 2000 Antwerpen

Bals, dansdagen en dansinitiaties Plusdanstreffen Het plusdanstreffen is een contactdag voor senioren die graag volksdansen. Er is samendans en demonstratie voorzien evenals het aanleren van ‘nieuwe’ dansen. Elke senior is welkom, zowel danser als toeschouwer. Datum: za 8 maart 2008, van 10 tot 16 uur Plaats: Zaal ‘t Goor, Ensbergseweg 107, 3980 Tessenderlo Prijs: Danspuntleden 5 euro; niet-leden 6 euro Danspuntleden die vooraf inschrijven én betalen: 4,5 euro (P8/01) Meer info: cor.vanistendael@danspunt.be, T. 09 269 45 38.

Vendelen in Zuid-Afrika

©www.lemmert.be

amateurdansgroep uit Vlaanderen of Brussel een van deze dansstijlen? Grijp dan nu jullie kans om op groot podium te staan! De jury verleent tijdens dit festival aan maximum 3 dansgroepen de titel ambassadeur voor jazzdans. Winnaars worden gratis lid van Danspunt, worden in 2008-2009 regelmatig aangesproken om deel te nemen aan binnen- en buitenlandse fes-

Het Zuid-Afrikaproject van Danspunt loopt. In november-december 2007 liepen er drie workshops in Soweto: urban dance, hedendaagse dans en vendelen. De docenten vendelen Herman Buyl en Jan Dekyvere hielden een weblog bij. “Ik sta perplex van de vorderingen die deze groep op zo’n korte tijd gemaakt heeft”, typeert de toon van Herman. Lees over het Zuid-Afrikaproject: www.danspunt.be > Danspunt > Zuid-Afrika. Lees de weblog van Herman en Jan: www.bloggen.be/hermanbuyl.

Meer informatie over onze publieksgerichte activiteiten: Danspunt, Dirk D’hoe, T. 09 269 45 33, dirk.dhoe@danspunt.be en Anick Van Dam, T. 09 269 45 37, anick.vandam@danspunt.be

DANS.

PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN


DANS.

16 DANS MET DANSPUNT Danspunt vormingsactiviteiten

Danspunt wil al haar activiteiten zo vlot mogelijk laten verlopen. Daarom is het belangrijk dat wij vooraf weten hoeveel deelnemers er zijn. Gelieve daarom op voorhand in te schrijven voor al onze vormingsactiviteiten en hou hierbij rekening met de opgegeven afsluitingsdag. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, kan Danspunt de activiteit uitstellen en/of afgelasten.

Workshops Ervaar zelf een methodiek of techniek

Bollywood

Met Maya Sapera De Bollywooddans maakt zijn opmars in Vlaanderen en daarom laat Danspunt dansend Vlaanderen proeven van deze energieke en swingende hype. In een inleiding van een half uur illustreert Maya Sapera met enkele filmfragmenten de veelheid aan bollywoodstijlen, die zeer klassiek tot zeer modern zijn. Daarna gaan we meteen zelf aan de slag. Maya Sapera leert je eerst een kort stukje choreografie aan uit de volks geïnspireerde bollywooddans, nadien krijg je ook een stevige proever uit de moderne variant. De workshop is bedoeld voor dansers en dansdocenten uit eender welk genre. Ervaring in bollywooddans is niet vereist. Er wordt wel een snelle leerhouding verwacht.

Maya Sapera

Maya Sapera begon als 6-jarige met oriëntaalse en Indische tempeldans. Ze was 16 toen ze haar arragetram deed (soort eindexamen in klassieke Indiase tempeldans). In België begon ze dansen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten aan te leren. Later gaf ze ook Indische dansstages. Wat trek je aan? Vrouwen trekken boven hun dansbroek best een rok aan. De moderne variant vraagt namelijk om een broek, maar de volks geïnspireerde Bollywood is leukst met een rok. Mannen trekken een comfortabele broek aan. Bollywood wordt gedanst op blote voeten. Datum: za 19 januari 2008, van 13.30 tot 17 uur Plaats: De Ingang, Studio 3, E. Van Arenbergstraat 43, 9040

Sint-Amandsberg Prijs: Danspuntleden 17,5 euro; niet-leden 27,5 euro Inschrijven en betalen voor 5 januari. Code: V8/01

Warming up en cooling down Met Bart Vandaele Opwarming is een belangrijk onderdeel van elke sportactiviteit. Ook dansers moeten voldoende stretchen om blessureleed te vermijden. Een dansactiviteit bruusk stopzetten is slecht voor de spieren, dus een korte cooling down is aangewezen. Maar wanneer zijn een opwarming en cooling down goed en voldoende? De workshop is vooral praktisch en leert je hoe je zulke oefeningen integreert in een dansles. Bart Vandaele geeft in een korte theoretische inleiding antwoord op een aantal vragen zoals: wat is opwarming, wat is cooling down?; wat is het doel van een opwarming en cooling down?; hoe weet je wanneer je dansers voldoende zijn opgewarmd? ... Daarna gaan we praktisch aan de slag. Iedere docent, in eender welk dansgenre, krijgt materiaal dat hij kan gebruiken in de eigen dansles. Je zult zien hoe weinig tijd nodig is om gezond een dansles aan te vangen en te eindigen. Deze workshop is voor (toekomstige) lesgevers vanuit eender welk dansgenre. Iedere docent kan in zijn specialisatie tips gebruiken om goed op te warmen. Bart Vandaele is assistent bewegingsleer aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert dans, groepsfitness, de beginselen van de oefentherapie, ... Sinds 2004 werkt hij mee aan de docentenopleiding Instructeur B Actuele dansvormen van de Vlaamse Trainerschool. Hij is ook actief als danser en choreograaf. Zijn ervaringen en expertise schreef hij neer in het boek ‘Dansant: Dansante bewegingsactiviteiten, praktijk en theorie’ in co-auteurschap met Kristine De Martelaer en Paul Rooyackers. Datum: zo 24 februari 2008, van 9.30 tot 14 uur Plaats: Dansstudio, CC Berchem, Driekoningenstraat, 2600 Berchem Danspuntleden 12 euro; niet-leden 22 euro Inschrijven en betalen voor 10 februari (code V8/05)

Kortingen met Dans.pas In kunstencentrum Monty (Antwerpen) betaal je 8 in plaats van 12 euro op de dansproducties. Je hebt in Monty ook korting op Amperdans (zie pagina 6). www.monty.be In De Kopergietery (Gent), een huis voor podiumkunsten voor een jong publiek, betaal je 7 in plaats van 9 euro (min18 jaar: 5 euro) op dansvoorstellingen. Op 3 januari 2008 speelt ‘De wanhopige … liefde van mr. Bert’. www.kopergietery.be Hou www.danspunt.be in de gaten!


DANS MET DANSPUNT 17 Yoga: asanas, ademhaling en relaxatie

Met Vera Cammaer Een goede dansfoto maken ligt niet voor de hand. Dansers zijn voortdurend in beweging. Bovendien is er meestal weinig licht of kunstlicht. Het is ook belangrijk om op het juiste moment een foto te nemen. Een goede foto nemen vraagt wat voeling, maar toch ook enkele technieken die we je tijdens deze workshop meegeven. Vera Cammaer gaat in de voormiddag dieper in op volgende aspecten: scherpstellen, hoe doe je dat; gebruik van flash; beweging fotograferen; omgaan met lichtomstandigheden (kunstlicht); waarop letten om dans in beeld te brengen (fotografisch oog). In namiddag zetten we onze nieuwe kennis meteen om in de praktijk. We gaan foto’s nemen bij de Griekse volksdansgroep Zorbades die tijdens deze zondagnamiddag repeteert. Achteraf worden deze foto’s samen met de docente besproken. De cursus richt zich tot iedereen die geslaagde foto’s wil nemen van een dansvoorstelling of wil weten hoe het nog beter kan. Datum: zo 17 februari 2008, van 9.30 tot 16.30 uur. In: CC Berchem, Zaal Kaspar, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem Danspuntleden 24 euro; niet-leden: 34 euro Inschrijven en betalen voor 3 februari 2008. Code: V8/07

Met Inez Pessoa Tijdens deze workshop maak je kennis met yoga. Inez Pessoa gaat dieper in op aspecten van yoga die bruikbaar zijn in de dansles. Zo leer je de eigen ademhaling gebruiken en controleren en krijg je relaxatieoefeningen die je in je eigen dansles kan gebruiken ter opwarming of ter cooling down. Je leert een reeks van 8 opeenvolgende asanas (specifieke yogahoudingen) die ondersteund worden met een bepaalde ademhaling (ook wel de Zonnegroet of Surya Namaskara genoemd). Die zijn meteen een goede opwarming voor het ganse lichaam. Een groot aantal van de specifieke asanas worden aangereikt en anatomisch ontleed. Je krijgt diepgaande relaxatie voor het ganse lichaam. Je leert pranayama of de controle van de ademhaling, met verschillende ademhalingstechnieken. Inez Pessoa behaalde haar yogaleraren certificaat aan ‘Yogh Vidyam Dham Gurukul’ te Nasik in India en heeft ervaring in het lesgeven. De workshop is bedoeld voor dansdocenten en gevorderde dansers. Er is geen voorkennis van yoga vereist. Datum: za 1 maart 2008, van 10 tot 15 uur Plaats: CC Berchem, Dansstudio, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem Prijs: Danspuntleden 15,5 euro; niet-leden 25,5 euro Inschrijven en betalen voor 10 februari 2008. Code: V8/08

Inschrijvingsstrook voor groepen en gezelschappen Gelieve deze strook terug te bezorgen aan Danspunt, Abrahamstraat 13, 9000 Gent , Fax: 09-269 45 31, info@danspunt.be of ga naar het kalenderitem op www.danspunt.be en schrijf je online in. Naam dansgroep/gezelschap: Contactpersoon : Adres Tel. e-mail √ Ja, ik wil mijn groep/gezelschap inschrijven voor volgende activiteit: Naam activiteit:

Code:

Ik schrijf volgende leden van mijn groep/gezelschap in: 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 (aantal invullen aub) zijn Danspunt-leden /

(aantal invullen aub) zijn niet-leden

Ik schrijf het totale deelnemersgeld voor de groep over op rekening 001-3517404-66 met vermelding van de activiteit en het nummer van deze activiteit. Mijn groep/gezelschap is nog geen lid van Danspunt, maar wenst dit wel te worden. Onze groep betaalt 35 euro lidgeld bovenop de totale ticketprijs of het deelnemersgeld waardoor we kunnen genieten van het ledentarief.

DANS.

Digitale Dansfotografie


DANS.

18 DANS MET DANSPUNT Muziek knippen en plakken - Audacity Zelf een eigen nummer samenstellen op basis van bestaande muzieknummers? Een cd voor jouw optreden waarbij alle nummers elkaar netjes opvolgen? Je wilt een nummer gebruiken voor een nieuwe choreografie, maar liefst zonder dat vervelend muzikale tussenstuk? Na de workshop muziek knippen en plakken kan je het allemaal. Je maakt kennis met het softwareprogramma Audacity. Dit programma is gratis en werkt op elke computer (pc en Mac). Na een theoretische inleiding over het programma kan je zelf aan de slag. Breng gerust wat cd’s mee om te oefenen. Komen onder andere aan bod tijdens de workshop: knippen/plakken/kopiëren; effecten: fade in, fade out, …; normaliseren; click track, … De cursisten krijgen na afloop het softwareprogramma op cd-rom mee naar huis. Basis computervaardigheid is vereist. Datum: za 8 maart 2008, van 13.30 tot 17 uur Plaats: CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Edgard Tinelstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg (Gent) Prijs: Danspuntleden 12 euro; niet-leden 22 euro Inschrijven en betalen voor 27 februari. Code: V8/02

Het zit ’m in de oren Werken met Audacity vergt niet alleen kennis van de software. Het is en blijft bewerken van muziek. Hoe goed je ook met de computer om kan, een muzikaal oor en een fijn gevoel voor ritme zijn noodzakelijk om een goed resultaat te bereiken. De toetsen bepalen niet waar je knipt, de software al evenmin, maar jijzelf! Zet je oren dus schrap.

Choreografie in hedendaagse dans (ism OVSG) Met Caroline D’Haese Choreograferen is een kunst en een ambacht. Deze bijscholing geeft concrete tips en praktische oefeningen waardoor je de kunst van het choreograferen voor hedendaagse dans nog beter onder de knie krijgt. Tijdens de eerste dag staat observeren en analyseren centraal. Vanuit enkele choreografische voorbeelden gaan we op zoek naar de elementen van een choreografie. In de voormiddag onderzoeken we hoe materiaal te genereren, de verschillende stadia van het choreograferen, de posities van de choreograaf, hoe een bewegingsmotief te manipuleren en mogelijke boobytraps (beweging, inhoud, muziek, licht). Na de middag gaan we zelf aan de slag. De docente reikt een basisframe aan die je zelf kunt manipuleren en waarmee je kunt experimenteren. De tweede dag wordt er vooral praktisch gewerkt, vooral het creëren en coachen staan centraal. Het huiswerk dat de deelnemers na de eerste sessie meekregen, wordt bekeken. De deelnemers werken samen met de docent om de ideeën te laten uitmonden in een choreografische oefening. Deze tweedaagse is een must voor elke danser die zelf choreografische ambities heeft. Elke choreograaf kan iets leren door te kijken en te luisteren naar anderen, en door zelf te oefenen en te experimenten met materiaal. Denk alvast na over een artistiek idee voor je choreografie en kies een inspirerend muzieknummer.

Inschrijvingsstrook voor individuele dansers Gelieve deze strook terug te bezorgen aan Danspunt, Abrahamstraat 13, 9000 Gent , Fax: 09-269 45 31, info@danspunt.be of ga naar het kalenderitem op www.danspunt.be en schrijf je online in. Naam, voornaam : Nummer Dans.pas : Adres: Tel:

E-mail:

√ Ja, ik wil mij inschrijven voor: 1. Plusdanstreffen (P8/01) Danspuntleden die vooraf inschrijven én betalen

lid

niet-lid 5 euro

6 euro

4,5 euro

2. Bollywood (V8/01)

17,5 euro

27,5 euro

3. Warming up en cooling down (V8/05)

12 euro

22 euro

4. Digitale Dansfotografie (V8/07)

24 euro

34 euro

5. Yoga: asanas, ademhaling en relaxatie (V8/08)

15,5 euro

25,5 euro

6. Muziek knippen en plakken – Audacity (V8/02)

12 euro

22 euro

7. Choreografie in hedendaagse dans (V8/06)

45 euro

85 euro

8. Kaderdag Vlaamse dansen (V8/03)

8 euro

12 euro

9. Kaderdag Plusdansen (V8/09)

3,75 euro

5 euro

Ik schrijf het totaal bedrag over op rekeningnummer 001-3517404-66 met vermelding van de activiteit en de code. Ik ben nog geen lid van Danspunt, maar wens dit wel te worden en betaal 10 euro lidgeld bovenop de totale ticketprijs of

het deelnemersgeld, waardoor ik kan genieten van het ledentarief.


DANS MET DANSPUNT 19

Kaderdagen en weekends Repertoirevernieuwing en -uitbreiding binnen een dansgenre

Kaderdag Vlaamse dansen Deze kaderdag is bedoeld voor iedereen die graag zijn dansrepertorium wil verruimen. We leren een aantal onuitgegeven creaties aan. ‘Kom Karline’ en ‘Polka van Perk’ werden gecreëerd bij Reuzegom en worden aangeleerd door Geert Pauwels. ‘De Kannekensdans’ zag het levenslicht te Grimbergen en wordt gegeven door Jan Laeremans. ‘Bruiloftsdans uit Pereke’ wordt aangeleerd door Jos De Sloover. We besteden vooral aandacht aan kwaliteit in de uitvoering en met oog voor detail bij de afwerking. Muzikanten van Nele spelen ten dans. De dansvloer is zeer glad, breng dus dansschoenen mee die niet schuiven! Als je bierpotten (mannen) en/of stenen kruikjes (vrouwen) hebt, mag je die ook meebrengen om de kannekensdans zo getrouw mogelijk in te oefenen. Breng ook je picknick mee. Eten kan je in het cafetaria op voorwaarde dat je een drankje koopt. Datum: zo 27 januari 2008, van 10 tot 16.30 uur Plaats: Gemeentelijke school, Nachtegaallaan 5, 1851 Humbeek Prijs: Danspuntleden 8 euro; niet-leden 12 euro Inschrijven en betalen voor 13 januari. Code: V8/03 Meer info: cor.vanistendael@danspunt.be, T. 09 269 45 38.

Kaderdag Plusdansen De Kaderdag Plusdansen is voor 50-plussers met enige danservaring. We kozen een twaalftal dansen uit met het oog op de bruikbaarheid in groepen, omdat niet elke 50-plusser nog dezelfde mogelijkheden heeft. Volgende dansen worden aangeleerd: Avant-deux-Lucie, Bekedorfer, Circle of tradition, Karamfiel, Luksie over die hei, Menuetwals, Simmermoarn wals, Siriul, ‘t Spinnewiel, The bonny cocou. Er is aandacht voor danstermen, passen en houdingen. Deze kaderdag is bedoeld voor dansleiders, kandidaat-dansleiders, gevorderde en halfgevorderde dansers die hun dansrepertoire willen uitbreiden. Datum: ma 11 februari 2008, van 13.30 tot 16.30 uur Plaats: Recreatiecentrum van Itterbeek, Keperenbergstraat 37b, 1700 Itterbeek Prijs: Danspuntleden 3,75 euro; niet-leden 5 euro Inschrijven en betalen voor 28 januari. Code: V8/09 Meer info: cor.vanistendael@danspunt.be, T. 09 269 45 38.

Infosessie Subsidiemogelijkheden voor verenigingen uit West-Vlaanderen Vanaf 1 januari 2008 start het West-Vlaams Provinciebestuur met een nieuw reglement voor de subsidiëring van de amateurdanssector. Dit reglement bestaat uit drie grote luiken. Elk luik is een weerspiegeling van de drie doelstellingen die het provinciebestuur met dit reglement wil realiseren, namelijk de creatie, presentatie en export van West-Vlaamse dansproducties stimuleren en ondersteunen. Deze drie luiken vertalen zich respectievelijk in projectsubsidies, subsidies voor festivals en een financiële tegemoetkoming aan programmatoren die een gesubsidieerd project boeken. Mieke Ackx van de Provincie WestVlaanderen licht het reglement toe. Ook de subsidiemogelijkheden op Vlaams niveau waar je als amateurdansvereniging beroep op kan doen, komen aan bod. Kaat Peeters, coördinator van het Forum voor Amateurkunsten, licht het reglement op de internationale projecten en ook het toekomstige reglement op de semi-professionele kunstbeoefening en het participatiedecreet toe. Datum: donderdag 14 februari 2007, van 19.30 tot 21.30 uur Plaats: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries Prijs: gratis Inschrijven noodzakelijk! Dit kan vóór 7 februari 2007 bij podiumkunsten@west-vlaanderen.be.

Studiedag Zakelijk-organisatorische aspecten voor dansdocenten Deze studiedag wil dansdocenten en -performers bijscholen in enkele zakelijk-organisatorische aspecten. Als je een dansschool of dansgroep leidt, ben je immers niet alleen artistiek bezig, maar ook met promotie maken en leden werven, subsidies en fondsen zoeken, docenten aanwerven, werken in opdracht en honoraria ontvangen, regels van auteursrechten instuderen, ... In de voormiddag laten we enkele getuigen aan het woord die vanuit het niets hun dansschool tot een topper maakten. Hoe hebben zij het aangepakt: Patrick De Conink van Move in Aalst en Werner Leysen van dansschool Pivolté in Brasschaat. Je krijgt ook het verhaal van bemiddelaar Gui Baguet, zakelijk leider bij Frans Brood Productions (hij maakte onder meer Les Ballets C. de la B. van Alain Platel groot). In de namiddag heb je de keuze tussen verschillende workshops. - Workshop 1. Het honorarium van de kunstenaar, verteld door Patrick De Coninck. - Workshop 2. Het honorarium van de kunstenaar, verteld door een sociaal bureau voor kunstenaars. - Workshop 3. Positionering en promotie van de ondernemende kunstenaar - Workshop 4. Leden: werving en behouden Deze studiedag is bedoeld voor verantwoordelijken van een dansschool of dansgroep, dansdocenten en dansperformers vanuit alle dansgenres. Datum: zo 9 maart 2008, van 10 tot 16 uur (onthaal 9.30 uur) Locatie, prijs, meer info en inschrijven: www.danspunt.be.

Meer informatie over onze vormingsactiviteiten: Danspunt, Christel Vande Velde, T. 09 269 45 34, christel.vandevelde@danspunt.be.

DANS.

Caroline D’Haese behaalde aan de London Contemporary Dance School een BA (Hons) Degree in Contemporary Dance and Choreography en heeft verscheidene eigen choreografische creaties op haar naam staan. (Haar CV kan je nalezen op onze website.) Data: ma 4 & ma 21 april 2008, van 9 tot 14.30 uur Plaats: Gemeentelijke Academie, Lijsterbessenlaan 24, 9120 Beveren-Waas Prijs: Danspuntleden 45 euro; leden OVSG 80 euro (OVSG aanvaardt opleidingscheques); niet-leden 85 euro Inschrijven en betalen voor 1 april 2008. Code: V8/06


DANS.

20 DANSAGENDA

DANSAGENDA

Surf naar www.danspunt.be voor een up-to-date agenda

januari

februari

maart

april

mei

andere

Bals, Dansfeesten en Dansdagen Stijldansen ZA 08/03

Tiroleravond in Alpenrose

ZO 16/03

Diner Dansant 2008

ZA 29/03

Jaarlijks Bal The Dakota Dancers

ZA 29/03

Jaarlijks Halfvastenbal

Dans, zang en acts volgens Tirolertraditie, met een vleugje cultuur terwijl je lekker tafelt en verwend wordt door de huiseigenaar in Alpenrose, Meerbeke Reserveren via www.alpenrose.be Info: info@ortlahner-schuhplattler.be, T. 03 669 60 46 Door de uitzonderlijk vroege Pasen valt ook dit populaire dansfeest vroeger dan gewoonlijk. Info: werner.volkaert@scarlet.be

met Bonzo en Kate in de Parochiezaal van Oosteeklo Info: users.telenet.be/thedakotadancers

van dansclub “De Vierschaar” in Wachtebeke vanaf 20 uur in Parochiale feestzaal ‘Onze Kring’, Kerkstraat 10, 9185 Wachtebeke Info: Lieve T. 0485 03 82 49 of Miet T. 09 345 93 53

Volksdans ZA 19/01

Volksdansinstuif van Volksdansgroep Shilshoel

ZA 26/01, …

Internationale instuif

ZA 26/01

Volksdansfeest De Wouwe

ZA 02/02

Volksdansfeest De Moeffeleer

ZA 02/02

16de Gaidafeest

ZA 09/02

Instuif Werelddans

ZA 16/02

Volksdansfeest

ZA 23/02

Volksdansfeest Mie Katoen

VR 07/03

2de BAL voor ’t VOLK

ZA 08/03

27ste Volksdansfeest VKG ’t Veerke

Instuif met live muziek van Bravade (NL) en optreden van Shilshoel van 20 tot 1 uur in Parochieaal ‘Ons Thuis’, Gemeenteplein, 2328 Meerle Info: Gust Koyen T. 03 315 03 53 of Ria Vinckx T. 03-314 10 31 of ria.leo@skynet.be Hét bal, dé fuif voor de werelddanser, het doel is met een 100-tal dansers gezellig samen dansen, plezier maken! Iedere derde zaterdag van de maand van 20 tot 24 uur Eerstvolgende instuif: Za 26 januari in Zaal ‘t Bad, Martelarenlaan 11, 3010 Kessel-Lo Info: www.deronde-leuven.be in Zaal De Linde, Gemeentehuisstraat, 9402 Meerbeke

in Gildenhuis, Stationstraat 1, 2570 Duffel

Info: gaida_gent@hotmail.com

33e Instuif Werelddans van Werelddansgroep Sjalom uit Aarschot. Het programma voorziet dansen van vroeger en nu, zowel Israëlisch als internationaal. Tevens een selectie van dansen uit de dansdag aan de instuif voorafgaand. van 20 tot 24 uur in Zaal Vinea, Poortveldenplein 7, 3200 Aarschot Info: www.sjalom.be of info@sjalom.be (flyer kan je downloaden via www.danspunt.be) Volksdansbal van Volkskunstgroep Zonnedauw uit Hulshout en Volksdansgroep Jan en Alleman uit Wiekevorst in de parochiezaal van Wiekevorst. Begin 20 uur in Ruiterhal, Gemeentepark 10, 2930 Brasschaat

Na het succes van de eerste keer organiseert vzw Volksdansgroep De Vlasblomme Bissegem weer een bal voor en van het volk. Breng op vrijdag 7 maart 2008 gerust je familie en vrienden mee naar het OC De Neerbeek Vlaswaagplein te Bissegem. vzw Volksdansgroep De Vlasblomme Bissegem is uw gastheer en ons orkest speelt ten dans. Deuren open om 20 uur, de toegang is gratis. Info: T. 056 35 53 74, 056 42 09 37 of lepercq.maes@skynet.be Jaarlijks volksdansfeest met een toffe mengeling van Vlaamse en internationale dansen, met schitterende live begeleiding. Voor elk wat wils! van 20 tot 24 uur in JC Den Trechter, Dorp Oost, 2070 Zwijndrecht Info: www.tveerke.be, veerke@skynet.be


DANSAGENDA 21 Apokries

ZA 08/03

Volksdansfeest Sint-Sebastiaansgilde Westerlo

ZA 22/03

Volksdansfeest Reuzegom/’t Havermeuleke

ZO 23/03

Volksdansfeest De Harlekijntjes

jaarlijks Grieks feest op zaterdag 8 maart 2008 om 19.30 uur in Cultureel Centrum ‘Den Boomgaard’, Antwerpsesteenweg 57, 2520 Ranst/Broechem. Reservaties en info: Kalitsa Pantazis: T. 0475 63.10.91, 03 888 52 83 - vzw.kapa@telenet.be - www.kalitsa.be (affiche kan je downloaden via www.danspunt.be) in Parochiecentrum Westerlo, Boerenkrijglaan (richting centrum tegenover gemeentelijke lagere school), 2260 Westerlo

in 30 CC, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven

in Wijkzaal, M. Ghandistraat 25, 2800 Mechelen

Werelddans DI 08/01

Vrije oefenavond Argentijnse tango

ZA 02/02

Open Deur Buikdans

ZO 16/03

Buikdanssalon

Wekelijks organiseert ‘Tango aan de Stroom’ op dinsdag een spannende Tango-avond vanaf 20.30 uur in het VOC, Lange Leemstraat 57, Antwerpen Info: T. 03 294 06 94 - info@TangoaandeStroom.be - www.tangoaandestroom.be Demonstratie en gratis proefles, mogelijkheid tot inschrijven voor cursusreeks van 10.30 tot 12 uur in Sportcomplex Heilig Graf, Baron Frans du Fourstraat, 2300 Turnhout Toegangsprijs is gratis Info: www.buikdans.net, a@skynet.be, T. 03 324 20 91 Vrij buikdansen met verkleedmogelijkheid en enkele optredens van het Amana Dance Theatre. Iedereen welkom om te dansen of te kijken van 20 tot 23 uur in a2o, A. Van de Wielelei 65, 2100 Deurne-Antwerpen Info: www.buikdans.net, a@skynet.be, T. 03 324 20 91

Dansvoorstellingen en optredens Meerdere dansgenres ZO 24/02

Soley danst ... Quatro

Een voorstelling boordevol enthousiasme en vreugde in de dans ... DansSmaken! van 14 tot 16 uur in de Gemeentelijke Feestzaal van WIllebroek, A. Van Landeghemstraat. Info: Dansgroep Soley, Helga Moons, T. 03 886 95 41, helga.moons@hotmail.com

Moderne en hedendaagse dans VR 29/02, ZA 01 en ZO 02/03

High Volt

Debuutvoorstelling van JesCie op locatie in de St. Michielskerk te Leuven. 14 dansers schetsen een beeld van het nachtleven. Een never-ending party waar samenhorigheid en eenzaamheid hand in hand gaan. Het uitgaansleven anno 2007; beats of love, drugs en drank, wij en ik. Part of the weekend never dies ... Vr 29 februari om 20 uur, za 1 maart om 20 uur en zo 2 maart om 19 uur in de Sint-Michielskerk, Naamsestraat, 3000 Leuven Info: www.danceaction.be, dance.action@pandora.be

Danscursussen en workshops Meerdere dansgenres ZA 26 en ZO 27/02

Workshop Erotische Dans

Tijdens deze workshop leer je niet alleen sensueel bewegen, maar vooral hoe je best je persoonlijkheid naar buiten brengt za 26 en zo 27 februari 2008 telkens om 10.30-12.30 en 13.30-16.30 uur in DE INGANG, Land van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: info@de-ingang.be, www.de-ingang.be, T. 09 220 82 96

Moderne en hedendaagse dans MA 07/01 tot 17/03

Hedendaagse dans voor beginners

DO 10/01, DI 12/02, DO 14/02

Workshops voor de derde jeugd (50+) met Koen D’Hous

10 maandagavonden vanaf 7 januari om 20 uur in CC Zwaneberg, Bergstraat z/n, 2220 Heist-op-den-berg Begeleiding: Suzanne Demesmaeker Meer info: www.wisper.be

Stijldans Quickstep is de opvolger van de foxtrot en heeft een vlug ritme.Elke laatste dinsdag van de reeks is er een herhalingsles van alle aangeleerde dansen. 12, 19, 26 februari, 4, 11, 18, 25 maart 2008 - 14-15.30 uur (incl. pauze) Aerobics: millenium-aerobics: 10, 17, 24, 31 januari; latino-aerobics: 14, 21, 28 februari; telkens van 14 tot 15.30 uur in DE INGANG, Land van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: info@de-ingang.be, www.de-ingang.be, T. 09 220 82 96

Volksdans MA 07/01, …

10 Frisse Folk danslessen

voor beginners en gevorderden in Brussel (maandag & dinsdag), Antwerpen (donderdag) & Jodoigne (=Geldenaken, woensdag) vanaf 7, 8, 9 & 10 januari 2008. Meer info en inschrijven: www.frissefolk.be, T. 0474 78 58 03 (na 29 december, Koen Dhondt)

DANS.

ZA 08/03


DANS.

22 DANSAGENDA ZA 26/01, ZA …

Dansdag Israëlisch

ZA 09/02

Internationale Dansdag

ZA 15 en ZO 16/03

Weekendcursus dansen uit Macedonië (Fyrom)

Iedere derde zaterdag van de maand van 10 tot 17 uur, gevolgd door een instuif. Op uitnodiging van Werelddans De Ronde-Leuven komen lesgevers, die zich verdiepen in de Israëlische dans, ons de laatste nieuwe dansen aanleren. Eerstvolgende dansdag: za 26 januari 2008 in Zaal ‘t Bad, Martelarenlaan11, 3010 Kessel-Lo Info: www.deronde-leuven.be Werelddans Sjalom nodigt iedereen uit op haar eerste Internationale dansdag onder leiding van Sybille Helmer met een gevarieerd dansprogramma gedoceerd door een meer dan gekende Nederlandse dansdocente, die onderandere haar medewerking verleende aan de populaire MIX-reeks. van 10 tot 17 uur in Zaal Vinea, Poortveldenplein 7, 3200 Aarschot Inschrijven en info: www.sjalom.be, bij Simonne Van Reusel T. 016 69 86 95 of info@sjalom.be (flyer kan je downloaden via www.danspunt.be) Ook dit keer brengt Joška ons een reeks dansen uit het rijke repertorium van deze ex-Joegoslavische republiek. Deze dansen kenmerken zich door een grote verscheidenheid in tempi en maatsoorten. De cursus richt zich tot dansers met enige ervaring in Balkandansen za 15/03 (van 10.30 tot 21 uur) en zo 16/03 (van 9 tot 14.30 uur) in Jeugdherberg ‘de sceure’, Veurnestraat 4, Oost-Vleteren Info: balkanbrugge@telenet.be

Werelddans MA 07/01, DI 08/01, WO 09/01, DO 10/01 VR 11/01 tot 21/03

Argentijnse tango

WO 16/01 en ZO 20/01

Afrikaanse dans

WO 16/01 tot 30/01

Tango, korte reeks voor half-gevorderden

DO 24/01 tot 13/03

Flamenco voor beginners

ZA 26 en ZO 27/01

Workshop Bellybreaks - Oriëntaalse dans met Sarah Chebaro

ZA 05/01

Nieuwjaarsreceptie Dakota Dancers

VR 01 tot ZO 03/02

Lichtmisweekend

ZA 15/03

OpenDag Bachelor Dans

Nieuwe lessenreeksen waarin je in een twaalftal lessen spelenderwijs de basispassen en -figuren van de tango meekrijgt en al snel geniet van passie en spel. Inschrijven: T. 03 294 06 94 of info@TangoaandeStroom.be Info: www.tangoaandestroom.be

Afrikaanse dans met live percussie

Start nieuwe seizoen vanaf januari - iedere vrijdagavond vanaf 11 januari tot 21 maart (exclusief schoolvakantie) In het Ecohuis op de Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout Beginners van 19 tot 20 uur - Begonners van 20 tot 21 uur - Ervarenen en gevorderden van 21 tot 22 uur Alle info: yayoyayo@telenet.be of www.yayoyayo.be Nieuwe lessenreeksen Afrikaanse dans van 10 lessen Niveau 1: op zondag vanaf 20/01, van 18.30 tot 22 uur bij Sonja Van Bockstaele Niveau 2: op zondag vanaf 20/01, van 19 tot 20.30 uur bij Mieke Ramon Niveau 3 + 4: op woensdag vanaf 16/01 bij Sonja Van Bockstaele Locatie: niv 1+2 bij Polariteit, Verkortingstraat 55, 9040 Sint Amandsberg / niv 3+4 in Elyzeese Velden 8, 9000 Gent. Info: T. 0486 37 50 25, www.kassoemai.be 3 woensdagavonden vanaf 16 januari om 20.30 uur in Sint-Maartensberg, Sint-Maartensberg 1, 2820 Rijmenam Begeleiding: Carina Driesen Info: www.wisper.be 7 donderdagavonden vanaf 24 januari om 20 uur in Parochiezaal Sint-Pieter, Nekkerspoelstraat 81, 2800 Mechelen Begeleiding: Sandra Jimenez Info: www.wisper.be BELLYBREAKS is een zeer intensieve manier van buikdansen met korte, krachtige bewegingen, wordt vooral de ritmiek benadrukt telkens van 14.30 tot 17 uur in DE INGANG, Land van Waaslaan 78, 9040 Gent Info: info@de-ingang.be, www.de-ingang.be, T. 09 220 82 96

Andere dansactiviteiten vanaf 19.30 uur in de parochiezaal van Oosteeklo Info: the.dakotas@telenet.be

wandelen, dansen, samenzijn, organisatie van Senzenina Vrij 1 februari vanaf 18.30 uur tot zo 3 februari 17 uur Info: T. 0496 51 15 16, rina.mertens@scarlet.be, www.senzenina.org in HID, Kluizeplein 8, 2500 Lier Info: www.hid.be of hid@ha.be, 03 489 39 48 (flyer kan je downloaden www.danspunt.be)

AUDITIES Za 02/02

BARAKA!

Za 12/04 en za 21/04

Bachelor Dans

Zo 27/04, zo 22/06 en ma 25/08

de !Kunsthumaniora Dans Antwerpen

Amateurs, semi-professionelen en professionelen uit theater-, dans-, muziek- en filmwereld puzzelen in een dik half jaar een voorstelling in mekaar. Auditie op za 2 februari 2008 in CC Casino Houthalen om 10 uur Inschrijven: In&Uit T. 011 890 700, cultuur@houthalen-helchteren.be Info: Kris Kaerts 02 476 98 07 of 0473 71 04 55 Audities voor academiejaar 2008-2009 Info: www.hid.be, hid@ha.be, T. 03 489 39 48 Audities voor 1ste en 2de jaar van de eerste graad; 1ste en 2de jaar van de tweede graad; 1ste jaar van de derde graad Auditieworkshops vanaf 12/01: zie www.danspunt.be → danskalender in Campus Wilrijk Info: www.khadans.be


DANS.

nieuws 23 Volksdans in Nederland: Gespot: Nia dans een analyse

Het verslag van de conferentie ‘Geef het volksdansen (weer) een plek’ (31 maart 2007) maakt de analyse de volksdanssector in Nederland vandaag. Volksdansen in Nederland is aan het veranderen: het volksdansen vergrijst terwijl andere dansgenres en -stijlen, zoals balfolk, meer mensen trekken. Tijdens de conferentie onderzochten de deelnemers uit de volksdanssector de positie van het volksdansen in Nederland. Hoe kan het volksdansen voor de toekomst behouden worden? Hoe kan of moet de volksdanswereld zich landelijk organiseren? En hoe stimuleer je volksdansen bij de jeugd? Op de conferentie kwam duidelijk de wens naar een volksdansspecifieke landelijke organisatie naar voren. Het werkveld zelf (van onderaf) moet invloed uitoefenen op beleidsmakers, overheden en organisaties. Daarom werd de Werkgroep Volksdans in het leven geroepen die een Actieplan ‘Toekomst Volksdans’ opstelt. Kunstfactor Dans, de Nederlandse organisatie voor amateurdans (in alle genres), heeft zijn steun toegezegd. De analyse van de situatie in Nederland, lijkt ook relevant voor volksdans in Vlaanderen. Het verslag van de conferentie is interessant leesvoer voor al wie met volksdans begaan is. Lees het rapport: typ ‘Volksdans in Nederland’ in de zoekbalk, open het gelijknamige nieuws. Het rapport kan je onderaan downloaden.

In memoriam: Chris Smet Chris Smet overleed op 16 november 2007. Jarenlang was ze bezielend dansleider van onder meer Volkskunstgroep De Wouwe uit Meerbeke en van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst (IVV). Danspunt betuigt haar medeleven aan de familie, vrienden en danskameraden.

Nia combineert de vrolijkheid en spontaniteit van dans, de rust van yoga, het evenwicht van tai chi én de kracht van krijgssporten. Het is een bruisende mix van oosterse en westerse bewegingsvormen, waarbij plezier van bewegen centraal staan. Nia is een totaalconcept voor lichaam, geest en emoties en is gebaseerd op de natuurlijke bouw en functie van het lichaam. Hierdoor ontstaat een energetische, holistische dans, die een weldaad is voor lichaam en geest. Nia ontstond in de jaren 1980 in de Verenigde Staten. De oprichters Carlos en Debbie Rosas zochten een plezierige en gezonde manier van fit worden. Jarenlang beoefenden en bestudeerden ze oosterse krijgssporten (tai chi, aikido, tae kwan do), verschillende vormen van dans (jazz, moderne, etnische en Duncan dans) en helende lichaamstherapieën (yoga, Feldenkrais en Alexandertechniek). Uit deze mix van Oost en West ontstond Nia, een holistische, organische dans die een breed scala aan bewegingen biedt voor lichaam en geest. De brede waaier aan bewegingsvormen zorgt voor fitheid, flexibiliteit, creativiteit, lichaamsbewustzijn en zelfexpressie. Er gaat een Nia White Belt (voor beginners) door in Gent, van 25 tot 31 januari 2008. Meer info: www.nianow.com, www.nia-gitta.be en www.nia-els.be.

Tapdans Aanvulling bij Dans.Magazine N3 Claire Paniez schreef ons volgende reactie op ‘Een pleidooi voor tapdans’ in het vorige Dans.Magazine. “Graag wijs ik erop dat Roger De Proft, Harry Verryckt en ikzelf de eersten waren die omstreeks 1976 de lessen bij Karen Rabinowitz (Londen) volgden. Sinds die tijd hebben we niet stilgezeten en is ieder zijn eigen weg gegaan. Zo plaatste ik in 1981 in mijn danscenter Clapaja in Sint-Niklaas tapdans op het programma. Veel stages in het buitenland en sinds 1992 jaarlijks in New York, maken dat Clapaja een tapdanstraditie heeft. Ik heb op dit ogenblik 220 tapdansleerlingen en werk in 5 niveaus van beginneling tot gevorderde, ook zijn er kindertapdanslessen vanaf het eerste leerjaar. Sinds een 10-tal jaar school ik mezelf bij in Ierse dans en wordt deze dansvorm zeer enthousiast onthaald bij onze dansers. Mag ik erop wijzen dat de show ‘Riverside’ moet gelezen worden als ‘Riverdance’.”


DANS.

24 BEROEMD

Zap Mama De dansmuziek van Marie Daulne door Stefaan Van Laere

Een ontmoeting met Marie Daulne van Zap Mama laat niemand onverschillig. Deze grote dame uit wat we gemakshalve ‘wereldmuziek’ noemen heeft met Supermoon een nieuwe cd uit, een opwindende mix van muzikale stijlen. Niet voor niets wordt haar muziek erg dansbaar genoemd, en dat heeft alles met haar achtergrond te maken. Zap Mama werd in 1990 opgericht door Marie Daulne, een Belgische die haar Congolese afkomst niet kan of wil verbergen. De muziek die de groep aanvankelijk bracht was een opzwepende mix van soul, gospel en Afro-Cubaanse ritmes die vanzelf tot dansen aanzet. Ook in de teksten, een mengeling van Frans, Engels en Afrikaans, komt haar achtergrond tot uiting. Vijf jonge meisjes met een betoverende stem samen, het gaf meteen vuurwerk op het podium. Marie: “Ik wou van bij de aanvang een totaalervaring brengen. Hierbij is mijn afkomst van groot belang. Wij Afrikanen lopen hele dagen te dansen en zingen, we doen dat automatisch zonder erbij na denken. Als ik Afrika in één woord zou moeten beschrijven is het ‘levendig’. Het zit gewoon in ons bloed. Een dag zonder dansen is voor ons een verloren dag.” Dans van de pygmeeën Dansen staat voor Marie Daulne niet alleen symbool voor vrolijkheid, het helpt haar ook de negatieve momenten uit Zap Mama ©Jurgen Rogiers

haar leven te begrijpen en verwerken. “Mijn vader werd gedood ten tijde van de opstanden bij de onafhankelijkheid van Congo. Mijn moeder slaagde erin met drie kinderen te vluchten en kreeg onderdak bij de pygmeeën. Daar werd ik geboren, zonder enige medische assistentie. Het oerwoud zit dus letterlijk in mij, en ik beschouw dat als een ongelooflijk cadeau. Later vluchtten we naar Brussel, maar ik ben mijn afkomst nooit vergeten.” In België kende Marie een normale, zorgeloze jeugd. Toch stak op een dag de drang om haar roots te vinden de kop op. Ze studeerde antropologie, sociologie en Arabische, Afrikaanse en Aziatische polyfonie. “Dat móést ik gewoon doen. De muziek en de dans is er al die jaren geweest. Mijn moeder dacht wellicht dat ik er nooit geld zou mee kunnen verdienen, maar ze liet me doen omdat ze diezelfde drang voelde. Op een dag wou ik terug naar Afrika. Ik wilde er de orale traditie van de pygmeeën, die ons zo gastvrij onthaald hadden, leren kennen. Toen ik aan-

kwam, werd ik in tegenstelling tot al die wetenschappers die hen al bestudeerd hadden, meteen aanvaard. Ze voelden aan dat ik één van hen was. Ik zong mee met ze, ik danste hun opzwepende én ingetogen dansen. Ik voelde me kortom perfect gelukkig.” Op de eerste cd stonden een aantal pygmeeënliederen, maar ook populaire Congolese songs, liedjes met Arabische, Zuid-Afrikaanse roots en Spaanse liedjes uit de 16de eeuw, naast ‘human beatbox’, de specialiteit van haar broer Jean-Louis Daulne die intussen zijn eigen carrière heeft uitgebouwd. Meteen het eerste hoofdstuk van wat algauw een succesverhaal bleek te zijn. Geen hokjes Marie: “Ik deel mijn liedjes niet in vakjes in, dat doen anderen wel. Ik moet daar soms hard om lachen. Het is toch ridicuul iemand in hokjes te willen stoppen? Neem nu mijzelf. Welk label zou je op mij moeten kleven? Ik ben zowel dochter als moeder, zangeres, danseres, pygmee, Congolees, Belg, Europeaan en Afrikaan. Al die facetten samen maken mijn persoonlijkheid uit. Neem er één weg, en ik ben mijzelf niet meer. Idem wanneer ik dans. Op de dansvloer denk ik niet aan salsa, rumba, tango, volksdans, noem maar op. Ik beweeg vanzelf, op het ritme van de muziek, van het leven. Bijgevolg is elke dans anders. Ik dans zoals ik ben.” Het succes van Zap Mama kwam niet vanzelf. De eerste cd werd behoorlijk onthaald, maar het zou duren tot ze een reeks indrukwekkende live shows neerzette voor Europa voor de bijl ging. De podiumact van Zap Mama viel meteen op door het vitale karakter, waarbij de ijzersterke vocale prestaties van de zangeressen in de verf werden gezet met dans en


BEROEMD 25 DANS.

humor. De rest van de wereld volgde, en algauw werd Zap Mama live synoniem voor een wervelend totaalspektakel dat zowel de harten als de benen van de toeschouwers in vuur en vlam zette.

Zap Mama ©Jurgen Rogiers

Stem als instrument Marie: “Ach, wat heb ik soms medelijden met Europeanen die schroom hebben om te dansen … Ik hoef er niet bij na te denken, het gebeurt vanzelf. Wat me bijblijft is een compliment van David Byrne van Talking Heads, een groot kenner en liefhebber van de wereldmuziek. Hij hielp ons lanceren op zijn Luaka Bop label. Hij kondigde onze cd aan als: ‘Wat is dit? Het is muziek met het meest originele, primaire instrument: de menselijke stem. Het instrument met de meeste soul.’ Zo voel ik het ook aan. De stem moet je niet altijd letterlijk nemen. Soms zegt de stilte evenveel, zo niet meer dan woorden en doet je luisteren naar de taal van het lichaam.” Zap Mama veroverde Amerika en werd er zelfs de best verkochte groep van wereldmuziek. Op de volgende cd’s slopen duidelijke Amerikaanse invloeden, en sommigen spraken nu van ‘urban music’. Marie: “Ik wou niet altijd dezelfde plaat maken. Net zoals de dans steeds evolueert, wil ook ik innerlijk en uiterlijk in beweging blijven. In die periode hebben we enorm intensief getoerd. Je kan dat ook in de muziek horen: het werd allemaal wat hectischer, scherper. Als je maanden aan een stuk in een vrachtwagen door het land rijdt en overal de geluiden van verkeer en hardrock op de radio hoort, dan blijft dat in je oren hangen. En het komt er ook weer uit als je op het podium staat. Mijn manier van zingen en dansen werd er onmiskenbaar door beïnvloed.” Kleuren Zap Mama heeft iets met kleuren, zoveel is duidelijk. De zangeressen en danseressen op het podium zijn steeds kleurrijk uitgedost, maar ook figuurlijk zijn ze in Marie Daulnes werk manifest aanwezig. “Ik ben altijd op zoek naar ‘sounds’. Elke ‘sound’ zie ik dan weer gelinkt aan een aantal stem- en klankkleuren. Ik snijd deze geluiden in stukjes, en voeg ze weer samen. Sommige sounds op mijn cd’s bestaan uit wel 20 verschillende lagen. Wat niet wil zeggen dat ik een muzikale academicus ben. De songs komen altijd op een organische, geïmproviseerde manier tot stand. Tijdens de repetities steken we kaarsen aan, we sluiten onze

ogen, we improviseren met woorden, klanken en bewegingen, we dansen ingetogen of net heel gek, kortom, we beginnen ons eigen verhaal te vertellen. Hier voegen we geluiden aan toe, en we raken in de ban van de muziek, van de woorden, van de dans. Het heeft iets hypnotisch. Als ik mijn ogen weer open, bevind ik me vaak aan de andere kant van de studio, ver weg van de microfoon en ben ik helemaal bezweet van het dansen. Soms heb ik het gevoel dat ik buiten mijzelf treed, weg van de grenzen van tijd en ruimte.” Supermoon De nieuwste cd Supermoon is net uit bij Universal Music. “Mijn meest intieme tot nu toe met een mix van world music, pop, jazz en soul. Dit is de zoveelste nieuwe fase in mijn leven, een waarin ik me gelukkig voel en dat wil ik ook uitstralen in mijn liedjes en op het podium. Ik liet onder meer drummer Tony Allen, bassist Will Lee en Michael Franti van Spearhead meespelen. Een select gezelschap die aan de songs een extra klankkleur toevoegden. Dat vertaalt zich ook in de podi-

umact. Ik kan nu alle remmen loslaten. We dansen, punt. Dat hoeft niet altijd uitbundig te zijn. Een beweging met de schouder, een hand die stil hangt in de lucht, het publiek dat me kan horen ademen, dat is ook allemaal dans.” “Het mooiste compliment dat ik ooit kreeg? Toen ik een optreden deed voor een school van doven. Hoewel ze de muziek en de teksten niet konden horen, gingen ze toch compleet uit de bol, en al bij het tweede liedje stond iedereen bij mij op het podium. Ook zonder muziek dansten ze ritmischer dan ik ooit blanken had zien doen. Het was echt dans die vanuit de buik kwam, zonder te letten op passen of techniek. Het deed me zelfs aan de pygmeeën denken. Ik was na dat optreden helemaal stuk omdat ik me compleet gegeven had, maar het gaf me tegelijk ook zoveel energie. Zelfs nu, jaren later nog.”

www.zapmama.be


DANS.

26 FOCUS Sonja Van Bockstaele ©Danae Baert

Sonja Van Bockstaele ©Danae Baert

Afrikaanse Het ritme van het leven Dans groeit almaar in populariteit, en de Afrikaanse dans, al jaren een topper, houdt moeiteloos stand. Al ziet baanbreker Sonja Van Bockstaele wel een evolutie: de Afrikaanse dans zit nu veel minder in de alternatieve hoek en wordt steeds meer beoefend door dansers die graag eens van andere genres snoepen. Voor Sonja Van Bockstaele, tot dan geen danser, was de kennismaking met de Afrikaanse dans zovele jaren terug een openbaring. “De communicatie op de dansvloer tussen de vibraties van de live muziek en het dansen spraken mij meteen aan, net als het feit dat je geen super danser moet zijn om je te kunnen uitleven. De wisselwerking tussen muzikant en danser bij de Afrikaanse dans is ongelooflijk.” Sonja had de smaak te pakken en trok naar Afrika om zich in de dans te bekwamen. Na een auto-ongeval gaf ze haar job op, schoolde zich verder bij en begon les Afrikaanse dans te geven. “Bea Dobbelaere is een belangrijk figuur geweest voor de doorbraak van de Afrikaanse dans bij ons. Ze was een pionier die velen de weg getoond heeft. Ze richtte de vzw Kassoemai op, die ik samen met enkele medewerkers na haar overlijden heb overgenomen. Ze heeft vooral de passie voor dans meegegeven.” In Burkina Faso kwam Sonja in aanraking met de mengvorm van traditionele dansen en modern Afrikaans ballet. “Het heeft mij in die zin beïnvloed dat ik zelf ook moderne invloeden in mijn dans heb geïntegreerd. Ik gaf ook vaak workshops op scholen, en ben dan de dans ruimer gaan gebruiken om te kunnen werken rond diversiteit, racisme en verdraagzaamheid.

Het werd dus dans met een boodschap. Op de scène staan vind ik wel leuk, maar mijn echte kick ligt in het vormen van andere mensen. Ik sta liever aan de zijlijn om van anderen sterren te maken. Het is een vorm van bruggen bouwen. Ik doe het voor de liefde voor de dans.” Jezelf ontdekken “Afrikaanse dansmuziek voel je meteen in je buik. Het is erg bevrijdend, ook als je het nog niet goed kan. Ik haal er veel levenswijsheid uit, en wil die kennis graag doorgeven. Ik blijf uiteraard een Europese vrouw. Ik ga me niet Afrikaans voordoen, want dat ben ik niet. Dans is voor mij het ontdekken van jezelf, de confrontatie met je binnenste durven aangaan, leven en beleven. Bij de cursussen en workshops komt vaak heel wat boven en beginnen de deelnemers zelfs spontaan te wenen. Ik was vroeger heel verlegen, en de dans heeft me geholpen dat te overwinnen. Hoe dieper je in de dans afdaalt, hoe beter je jezelf leert kennen en hoe zelfzekerder je wordt. Je hoeft ook helemaal niet de ideale maten te hebben om te kunnen dansen. Je leert dus ook je lichaam met al zijn beperkingen en gebreken aanvaarden. Dansen is een ontdekkingstocht van jezelf.”

Wat trekt mensen zo in de Afrikaanse dans aan? Sonja: “De motivatie van de cursisten is velerlei. De ene gaat op zoek naar zichzelf, de andere wil zich eens uitleven, nog anderen gaan de spirituele toer op of willen zich gewoon ontspannen, vermageren of bewegen. Of men zoekt een leuke uitlaatklep voor de stress en de frustratie van alledag. Er zijn eigenlijk evenveel redenen om te dansen als er mensen zijn. Die mix maakt het ook net zo aangenaam om in groep te dansen. Ook hier voel ik me een bruggenbouwer. De dans is er voor iedereen, en we komen samen om ieder met onze eigen bagage en ingesteldheid daar van te genieten. Ik vind dat danslessen niet te duur mogen zijn om ze democratisch te houden, want anders wordt het weer iets elitair. Dansen is communicatie. Tijdens stages ken je in het begin misschien niemand, maar op het einde is er vaak een uniek gevoel van verbondenheid.” Snoepen De Afrikaanse dans heeft al een aantal jaar succes. Zie je een evolutie? Sonja: “Vroeger was het publiek voornamelijk alternatief. Nu komen allerlei soorten mensen Afrikaans dansen, van de winkelbediende tot de professor. Ik vind dat prima. Je hebt enerzijds een welis-


FOCUS 27

dans

door Stefaan Van Laere

waar kleine groep die vooral rond kwaliteit werkt en een hoog niveau nastreeft, en anderzijds de dansliefhebbers die graag van allerlei soorten dans komen proeven. Vroeger kwamen cursisten vooral om de techniek aan te leren, nu eerder om zich te amuseren. De jeugd neigt eerder naar hiphop en breakdance, maar ook dat is voor mij oké. Je vindt in die dans onmiskenbaar Afrikaanse invloeden.” Leer je best bij een Afrikaan, of toch bij een Europeaan? Sonja: “Ik zou zeggen bij een Europeaan. Voor een Afrikaan is de Afrikaanse dans evident. Wij hebben het van nul moeten leren en een heel educatief proces doorlopen. Ik ken de moeilijke punten goed en weet hoe ze aan te leren. Wel heb je hier steeds meer Afrikaanse percussionisten, en die dragen hun steentje bij tot de verspreiding van de authentieke Afrikaanse dans.” Hoe vinden Afrikanen het dat wij hun dansen proberen aan te leren? Sonja: “Ze zijn meestal enorm trots. Voor één keer willen wij iets van hen leren en niet omgekeerd. Doorgaans zijn Afrikanen erg fier op hun cultuur, en muziek en dans maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.” Mensen blij maken Dans is nu al enige tijd ‘hot’. Enig gevaar dat het om een tijdelijke trend gaat? Sonja: “Dat denk ik niet. Mensen hebben duidelijk weer zin om te dansen, dat zie je aan het succes van de dansscholen. Ook mijn cursussen zitten altijd moeiteloos vol. De mensen willen letterlijk weer naar buiten, weg van de tv. De Afrikaanse dans is dan ideaal, want daar gaat het net om levensvreugde, om energie die zich onweerstaanbaar een weg naar buiten zoekt. Ik hou van alle soorten dansen die met liefde en passie uitgevoerd worden. Dansen geeft een heerlijke opstoot van adrenaline, en ik voel me bevoorrecht dat ik mensen blij kan maken. Ik zou het leuk vinden dat wat meer mannen kwamen dansen, wat in Afrika wel het geval is. Mannen hier denken snel van zichzelf dat ze niet kunnen dansen. Ze wagen zich misschien nog wel aan koppeldansen, al is de vrouw daar vaak de motor.”

De term Afrikaanse dans dekt natuurlijk meerdere ladingen. Sonja: “Het mooie aan de Afrikaanse dans is de oneindigheid ervan. Elke bevolkingsgroep binnen een land heeft zijn eigen stijl, en die evolueert ook nog eens. Ik heb eerst de basis geleerd, de traditionele Afrikaanse dans, en ik breid die kennis nog steeds verder uit. De dans evolueert trouwens voortdurend, wat betekent dat ik een eeuwig student kan zijn.” Tiger-Lady Moet je gespecialiseerd zijn in de Afrikaanse dans om er les in te geven? Sonja: “Er zijn heel wat dansleraars die tal van stijlen geven. Op zich heb ik daar niets op tegen. Het brengt mensen met meerdere disciplines in contact, en iedereen zal voor zichzelf wel uitmaken welke dansen hij prettig vindt. En sommigen willen graag meerdere stijlen uitproberen. Wie echt door een bepaalde dans gebeten raakt, keert er vroeg of laat toch naar terug. Anderzijds vergt het lesgeven in Afrikaanse dans toch een aparte aanpak. De bewegingen zijn niet altijd evident, en als je ze verkeerd aanleert kan je lichamelijke problemen krijgen.” Staat er op Afrikaanse dans een ‘vervaldatum’? Sonja Van Bockstaele: “Ik zal blijven dansen. Leeftijd en lichamelijke conditie hoeven geen beletsel te zijn. Elsa Wolliaston, geboren uit een Amerikaanse moeder en Keniaanse vader in Jamaica bijvoorbeeld, is intussen een zeventiger en weegt meer dan honderd kilo. ‘The Tiger-Lady’ danst zelf nog nauwelijks, maar geeft nog steeds haar kennis op indrukwekkende wijze door.” Meer info over Sonja Van Bockstaele: www.kassoemai.be.

Evolutie van de Afrikaanse dans In Afrika ontwikkelden honderden stammen eeuwenlang hun eigen muziek- en danscultuur. Vooral de gemaskerde dansen, waarbij religie, rituelen en taboes nooit veraf waren, vormden het vertrekpunt van de diversiteit in de Afrikaanse dans. De maskers die de dansers droegen, beeldden al dansend de goden, helden en voorouders uit. De kolonisatie en de islam brachten grootscheepse volksverhuizingen teweeg waardoor de stammengrenzen vervaagden. Vooral de steden werden beïnvloed door culturen van buitenaf. De kolonisatie verwoestte veel traditionele muziek en dans. In het midden van de twintigste eeuw groeide samen met het streven naar onafhankelijkheid, vooral in West-Afrika een hernieuwde belangstelling voor de eigen culturele tradities. Een van de spilfiguren in de West-Afrikaanse dans is Keita Fodeba. Hij stichtte in 1952 ‘Les ballets des Africains’ in Parijs. Na een grondige observatie van de traditionele passen in authentieke Afrikaanse dorpen distilleerde hij een gestileerde vorm die hij in balletvorm nieuw leven inblies. Deze balletten hebben de West-Afrikaanse dans tot een hoger niveau getild en wereldwijd uitgedragen. De meeste Afrikaanse danscursussen bij ons zijn geïnspireerd door de Mandingo-cultuur, een volk uit West-Afrika (Gambia, Senegal, Guinée, ...). De meeste ritmes en dansen van de Mandingo zijn vanuit onze Europese beleving behoorlijk toegankelijk, zodat je relatief snel, ook al is de techniek nog niet perfect, het gevoel hebt te kunnen meedansen. Bron: ‘Afrikaanse dans. Een handleiding voor lesgevers en dansers’, samengesteld door Sonja Van Bockstaele en Kristine De Martelaer.

DANS.

Sonja Van Bockstaele ©Danae Baert


DANS.

28 nieuws Danspunt

Danspunt gaat voor meer interactiviteit Via dit Dans.Magazine, de website, … informeren we de dansliefhebbers in Vlaanderen en Brussel over alle Danspunt-activiteiten en over dans in het algemeen. En dat willen we in de toekomst nog beter doen, door bijvoorbeeld meer nieuwsbrieven via e-mail aan te bieden. Maar we wil-

len ook dat jij als dansliefhebber of dansdocent een informatiekanaal naar Danspunt hebt, én naar alle andere dansliefhebbers. Daar willen we de komende jaren aan werken! De voorbije maanden gingen alvast de volgende interactieve kanalen voor je open.

Danspunt op YouTube YouTube is niet meer weg te denken van het internet. Voor dansliefhebbers is het een ideaal kanaal: hoe kan je je beter een beeld vormen van een bepaalde dans of dansstijl dan via film? Ook Danspunt zette al zijn eerste filmpjes op YouTube: Dance. Kicks 2005, Dansen in ’t Park 2007, Aalst Danst en Dance.Kicks 2007. We verzamelen er ook onze favoriete filmpjes die wij om de een of andere reden knap, opmerkelijk of grappig vinden. Je kan zelf commentaar geven bij onze filmpjes of ze aanduiden als je favoriet. Via ‘Send message’ kan je ons attenderen op jouw favoriete filmpjes of een filmpje van je eigen dansgroep of -school. We integreren ook filmpjes vanuit YouTube in onze Dans.website. www.youtube.com/danspunt www.danspunt.be > Info & doc > Filmpjes

Zeg het op Dans.diskoer Danspunt nodigt je met Dans.diskoer uit om over dans te mijmeren, je ervaring te delen of gewoon je gedacht te zeggen. Reageer op de artikels en ga in gesprek met anderen. Dans.diskoer is een platform om webloggewijs leuke ideeën, ervaringen, gedachten, ... uit te wisselen. Het staat open voor alle dansers en dansliefhebbers, voor iedereen die leuke ideeën, ervaringen of gedachten over dans heeft. We plaatsen op Dans.diskoer korte artikels die reacties kunnen uitlokken. Ga eens kijken en post een reactie. Een enkele zin, een heel essay, een mededeling, een vraag, een grappige snede, een tip, een reactie op een reactie ... Of bezorg ons een artikeltje en wij plaatsen het erop. Dans.diskoer: danspunt.weblogs.be.

Dans.site met RSS De Danspuntsite is sinds november voorzien van RSS, om je nog beter en sneller op de hoogte te houden van de recentste agendapunten en nieuwtjes. Via een RSS-lezer word je automatisch verwittigd wanneer er iets nieuws op onze site verschijnt. Het enige wat je nodig hebt is een RSS-lezersoftware, en dan kan je de RSS op onze site activeren. De gratis browsers Safari en

Firefox hebben een ingebouwde RSS-lezer. Werk je met Internet Explorer of een andere browser, dan kan je een gratis RSS-lezer-software op het web downloaden, zoals Feedreader (Windows), NetNewsWire(Mac) of Bottom Feeder(Windows, Mac, Linux).

Maak je (opnieuw) lid in 2008 via Dans.site Danspunt heeft een nieuwe service voor de aangesloten groepen. Als verantwoordelijke van een aangesloten dansgroep of -school kun je nu zelf op een gebruiksvriendelijke manier online je ledenbestand beheren. Was je groep in 2007 lid, dan zitten al de gegevens van je organisatie en leden al in het systeem. Je groep duidt één beheerder aan en bezorgt zijn gegevens aan Danspunt. Als beheerder kun je het lidmaatschap verlengen, een verzekering afsluiten, de gegevens van je organisatie en je leden rechtstreeks aanpassen. Zo ben je zeker dat alle gegevens altijd correct zijn. Alleen de beheerder krijgt een paswoord tot het ledenbeheer van de eigen groep, samen met een korte handleiding. Het systeem wijst zichzelf uit. De privé-gegevens van je leden zijn niet toegankelijk voor anderen en worden ook niet doorgespeeld aan derden (behalve voor de verzekering). Je dansgroep duidde nog geen beheerder aan? Doe het dan nu en geef zijn naam en e-mailadres door. Ook groepen die lid willen worden, bezorgen ons naam en e-mail van de beheerder. Stuur naam en e-mail van de beheerder naar: lut.firlefyn@danspunt.be. Vergeet niet je lidmaatschap voor 2008 te vernieuwen! www.danspunt.be > Dans.lid


Nieuws danspunt 29

Plan jij of je dansgroep een bijzonder dansevenement in 2008 maar zijn je ideeën groter dan je draagkracht of die van je dansgroep? Heb je nood aan net dat extra duwtje voor de realisatie? Dan is dit misschien voor jou. Danspunt ondersteunt elk jaar een aantal éénmalige projecten die moeilijk of niet realiseerbaar zijn zonder steun. Uiteraard hanteren we een aantal criteria, zoals: dans staat centraal in het project, het is met en/of voor amateurdansers, er is een duidelijk artistiek concept, er zijn kwaliteitsverhogende aspecten, er is een bovenlokale uitstraling, er is een meerwaarde naar een bepaalde doelgroep of dansvorm, ... Voorkeur gaat naar projecten die verbreding, vernieuwing en verjonging in de amateurdanssector brengen. Ook als je samenwerkt, maakt je project meer kans: met andere dansgenres, met het deeltijds kunstonderwijs, cultuurcentra, dienstencentra, integratiecentra, sociaal-culturele verenigingen, ... Iedereen die aangesloten is bij Danspunt kan een project indienen via het projectaanvraagdossier. Voor projecten die doorgaan van 1 juli tot 31 december 2008 stuur je de aanvraag uiterlijk op 15 maart 2008 in. Ook voor vormingsprojecten kan je trouwens een projectaanvraag bij Danspunt indienen! Interesse? Meer informatie vind je op www.danspunt.be > Dans.lid > Artistieke ondersteuning > Projectondersteuning. Uiteraard kan Danspunt je adviseren en begeleiden bij het indienen van de aanvraag! Publieksgerichte of artistieke projecten: Dirk D’hoe, T. 09 269 45 33, dirk.dhoe@danspunt.be. Vormingsprojecten: Christel Vande Velde, T. 09 269 45 34, christel.vandevelde@danspunt.be.

Gezocht: vrijwilligers dansevenementen en dansvorming Jij gaat graag naar dansevenement? Je wil wel eens een dansvormingscursus volgen? Bovendien ontmoet je graag dansers, dansdocenten, choreografen, ... in een leuke sfeer. Of je wil een dansevenement weleens vanachter de schermen meemaken? Je wil werkervaring opdoen op een leuke manier? ... Dat kan! Danspunt organiseert dansevenementen en dansvormingscursussen. Je kan meewerken aan een dansevenement (tickets controleren, backstage toezien, ...) of een danscursus meevolgen (deelnemers verwelkomen, inschrijvingen controleren, ...). Danspunt biedt jou gratis tickets op eigen evenementen, gratis deelname aan eigen cursussen en terugbetaling vervoerskosten. Interesse? Vraag meer informatie of stel je kandidaat: lut. firlefyn@danspunt.be, T. 269 45 36. Kandidaat-vrijwilligers worden opgenomen in een vrijwilligerspool. Geef op of je interesse hebt voor evenementen, vorming of beide.

Nieuwkomers in het Dans.team Cor Vanistendael Sinds 1 december is Danspunt een medewerker rijker: Cor Vanistendael is halftijds coördinator voor de Vlaamse volksdansgroepen. Cor werkte als danshistoricus mee aan de nieuwe opstelling van het museum Vleeshuis te Antwerpen en organiseerde voor de boombalorganisatie en diverse cultuurcentra bals, lezingen, workshops en tentoonstellingen over dansgeschiedenis en folkloredans. Als danser gaf hij ontelbare dansinitiaties over het hele land en ook als dansdocent verdiende hij zijn sporen. Cor is de contactpersoon voor Vlaamse volksdansgroepen: T. 09 245 69 38, cor.vanistendael@danspunt.be Christel Vande Velde En op 17 december verwelkomde Danspunt Christel in het team. Zij is stafmedewerker vorming (in opvolging van Sofie Hiels die een aanbod kreeg bij de Plantin Hogeschool Antwerpen). Christel organiseert en coördineert de vormingsactiviteiten en bouwt verder aan een langdurige opleiding voor dansdocenten. Ze is zelf amateurdanser, haar passie vindt ze vooral in de dansexpressie en -improvisatie. Met haar achtergrond als vormingswerker en docent bewegingsexpressie begeleidt ze activiteiten en groepen rond dans en beweging. Daardoor houdt zij een vinger aan de pols van wat leeft en beweegt in het werkveld van de amateurdans. Christel Vande Velde, christel.vandevelde@danspunt.be, T. 09 269 45 34. Een overzicht van de medewerkers van Danspunt vind je op www.danspunt.be > Danspunt > Wie is wie? > Medewerkers

Gezocht: bevlogen jonge volksdansers Ben jij jong en actief in een kinder- of jeugdvolksdansgroep? Heb jij ideeën over activiteiten Vlaamse volksdans voor kinderen en jongeren en wil je die samen met anderen realiseren? Danspunt biedt jou die kans! Je brainstormt samen over vorming en activiteiten voor kinder- en jeugdvolksdansgroepen, je doet voorstellen en werkt mee aan de voorbereiding en uitvoering ervan. Je vergadert om de 2 à 3 maanden en je krijgt logistieke steun van een medewerker van Danspunt. Er zijn verplaatsingskosten voorzien. Laat je niet afschrikken door de naam van je club: themacommissie Vlaamse volksdans – jeugd. De commissie is ook vertegenwoordigd in de Koepel Vlaamse Volksdans. Dit is je kans om je collega-dansbegeleiders beter te leren kennen en je ideeën te realiseren in een groter verband! Interesse? Vraag meer informatie of stel je kandidaat bij Cor Vanistendael van Danspunt: cor.vanistendael@danspunt.be, T. 09 269 45 38, Abrahamstraat 13, 9000 Gent.

DANS.

ondersteuning voor bijzondere dansprojecten


DANS.

30 FOCUS

Dans.bib

Een schat aan dansbeschrijvingen

door Geert Buys en Sabine De Weser

Danspunt beschikt in haar documentatiecentrum over duizenden dansbeschrijvingen, dansbundels, boeken en tijdschriften, video’s, dvd’s, cd’s, ... De dansbeschrijvingen voor Vlaamse en internationale volksdansen en ‘seniorendansen’ (round- en sequencedansen, …), nemen een bijzondere plaats in. Ze vormen een schat aan informatie voor de dansleider op zoek naar ‘nieuw’ dansmateriaal. Repertorium uitbreiden Dansleiders van volkdansgroepen en seniorendansgroepen zoeken geregeld nieuwe dansen om hun repertorium uit te breiden. Dat doen ze via danscursussen zoals de kaderdagen van Danspunt, via uitwisseling met bevriende groepen en dansleiders en regelmatig ook door materiaal op te vragen uit het documentatiecentrum van Danspunt. Dansbeschrijving? Een choreograaf kan met notaties de passen, houdingen en sprongen met grafische tekens op papier vastleggen. Er zijn verschillende notatiesystemen zoals de Laban- en de Benesh-notatie. Vlaamse volksdans en ook Nederlandse, Duitse, Franse, Scandinavische, … maken gebruik van tekst, soms geïllustreerd met tekeningen: een dansbeschrijving. Dat is een korte, accurate beschrijving van een dans in een bepaalde terminologie, met daarin beschreven: danspassen, dansrichtingen, aantal maten, opstellingen en figuren, de volgorde, … De dansterminologie verschilt van land tot land en is ook in Nederland weer anders dan in Vlaanderen. Je moet goed thuis zijn in de gebruikte termen om de dans te kunnen uitvoeren: een gaanpas, een walspas, een wisselpas, een hoppas, … en passen eigen aan een bepaalde dans zoals Horlepieppas, Östgötapas, … Een pas of danshouding kan ook regionaal verschillen: de polkapas en polkahouding uit Brabant verschilt van de polkapas en polkahouding uit de Kempen! Een dansleider van een volksdansgroep moet zich dus de terminologie en variaties zo goed mogelijk eigen maken.

Dansbundels, losse dansbeschrijvingen en dansmuziek In Europa vindt men verschillende organisaties-uitgeverijen die dansbeschrijvingen publiceren. Dansbeschrijvingen worden gegroepeerd in dansbundels: per thema, per regio of per doelgroep (jongeren of senioren), … Aan zo’n bundel gaan maanden, soms jaren studiewerk vooraf. In Vlaanderen publiceerde het Dansarchief van het IVV (Instituut voor Vlaamse Volkskunst) al meer dan 40 jaar bundels met beschrijvingen van Vlaamse volksdansen, zowel traditionele als nieuw gecreëerde dansen. Collega-uitgevers in het buitenland zijn: in Nederland Stichting Nevofoon en Syncoop, in Duitsland Walter Kögler Verlag, in Engeland het Cecil Sharp House, … Naast dansbundels, circuleren er ook losse dansbeschrijvingen die (nog) niet gepubliceerd zijn. Ze zijn opgeschreven door een dansleider die een dans zag uit-

gevoerd worden, door videomateriaal te bekijken, of door een choreograaf die een nieuwe dans creëerde, … De gepaste muziek op cd bij de dans vinden is vaak een probleem. Meestal moet je je behelpen met een eenvoudig partituur en moet je dus kunnen rekenen op muzikanten, wat zeker ook wel zijn charmes heeft. Zeker voor Vlaamse volksdans geldt dat een goede digitale opname van de begeleidende muziek niet altijd te vinden is! Dat is dus nog braakliggend terrein. Dans leeft Een dansbeschrijving legt de dans vast op papier. Maar het is eigen aan volksdans dat de dans evolueert. Iedere dansgroep gaat de dans op zijn eigen manier uitvoeren, omdat ze een eigen stijl heeft, of omdat de dansleider of choreograaf de dans creatief interpreteert. Zodanig dat als verschillende dansgroepen samen een dans uitvoeren, ze moeten teruggrijpen naar de


FOCUS 31 DANS.

dansbeschrijving! In feite zou je al die geëvolueerde dansen dan weer kunnen beschrijven als variaties op de oorspronkelijke dans. Dankzij de internationale folklorefestivals vanaf eind jaren vijftig en reizen van volksdansgroepen en dansleiders, kwam er ook kruisbestuiving tussen Vlaamse en internationale folklore. Folkloregroepen in België dansen met veel gusto internationale folkloredansen of specialiseren zich in Bulgaarse, Roemeense, Israëlische, Griekse, Oostenrijkse, …dansen en trekken buitenlandse lesgevers aan om nieuwe dansen aan te leren. Bij nieuwe creaties van Vlaamse volksdansen zie je soms de invloed vanuit andere culturen. Sommige groepen dansen tijdens de repetities naast Vlaamse volksdansen een verscheidenheid aan internationale folkloredansen wat ten goede komt aan het dansante in hun dansbeleving. Dansbeschrijvingen rounddansen en sequencedansen Van de rounddansen en sequencedansen die vooral door de seniorendansgroepen worden beoefend zijn er uiteraard ook dansbeschrijvingen. Deze hebben ook een eigen dansterminologie. In Engeland worden er wedstrijden gehouden waar nieuw gecreëerde sequencedansen uitgevoerd worden. De beschrijvingen van de bekroonde dansen worden gepubliceerd. Vele van deze dansen worden uit het Engels vertaald naar het Nederlands en via kaderdagen ‘seniorendans’, dansboxen, … aan de seniorendansleiders en seniorendansgroepen aangeleerd.

Dans.bib Ben je op zoek naar dansen ter uitbreiding van het groepsrepertoire met nieuwe, Vlaamse of internationale folkloredansen, rounddansen of sequencedansen, … dan ben je bij Danspunt aan het juiste adres. Je vindt er de weg naar duizenden dansbeschrijvingen bijeengebracht in dansbundels of los. De Dans.bib beschikt trouwens ook over werken over andere dansgenres!

Raadpleeg de catalogus en lees meer over de Dans.bib: www.danspunt.be > Info & doc > Dans.bib of contacteer Geert Buys, T. 09 269 45 39, geert.buys@ danspunt.be.


DANS.

32 Tips.dans

ADHD in de dansles Hou het positief!

door Sabine De Weser

Als dansdocent of -begeleider heb je regelmatig iemand met ADHD in je les. ADHD komt voor bij 2 tot 5 procent van de kinderen en jongeren, meer bij jongens dan meisjes. Zij hebben specifieke behoeften en durven de les ook al eens te verstoren. Hoe ga je met een leerling met ADHD om? ADHD is een neuropsychiatrische stoornis waar je mee geboren wordt en die niet te genezen is. Je kan er alleen mee leren leven. ADHD heeft een grote impact op het leven en functioneren en houdt ook risico’s in voor de ontwikkeling, zoals leerachterstand, negatief zelfbeeld, sociaal isolement, faalangst, drepressie, … ADHD heeft twee opvallende gedragskenmerken: aandachts- en organisatieproblemen en hyperactief en impulsief gedrag. Een variant op ADHD is ADD, zonder het hyperactieve gedrag, met als typevoorbeeld de ‘verstrooide professor’. Een enkeling vertoont alleen het hyperactieve gedrag, zonder aandachts- en organisatieproblemen. Wat opvoeders opvalt is: ze luisteren slecht, komen afspraken niet na, zijn gemakkelijk afgeleid, beginnen aan alles tegelijk en zijn alles snel beu, beginnen te snel, werken te snel en maken daardoor ‘domme’ fouten, zijn dikwijls te laat, vergeten spullen of raken ze kwijt, willen

alles nú, zijn hevig en ondoordacht en kunnen niet stoppen, geven ongepaste commentaar, … Mensen met ADHD hebben immers problemen met gerichte en langdurige aandacht. Ze leven erg in het nu en hebben weinig tijds- en ruimtebesef. Ze hebben moeite met routineactiviteiten. Ze ervaren erg veel onrust in zichzelf. … Als ze gemotiveerd zijn, kunnen ze wel in hyperfocus gaan en een opdracht bijzonder snel en goed volbrengen. Een positieve kijk Iemand met ADHD heeft een handicap en heeft geen schuld aan zijn gedrag. Veroordeel dus niet en wees vergevingsgezind. Pas je verwachtingen aan. De prestaties en gedragingen zijn onvoorspelbaar. Probeer de leerling echt te begrijpen: misschien is de aandacht weg, zijn er teveel prikkels in de klas, is hij gedemotiveerd? Zie zijn sterke eigenschappen: energiek, creatief, rechtvaardig, rechtlijnig, plezierig, enthousiast, harde

werker, … Hou je relatie positief. Mensen met ADHD leven in het nu, reageer vanuit het nu en geef telkens weer het gevoel dat je in de leerling gelooft. Jongeren met ADHD zijn trager in zelfredzaamheid, aarzel niet om te helpen. Als iets werkt, ga dan door, zo niet probeer iets anders, maar geef niet op! Overleg ook regelmatig met de ouders. De juiste context: do’s and don’ts ADHD-symptomen zijn contextgevoelig, de do’s verzwakken de symptomen, de dont’s versterken ze. Do’s: structuur, iets nieuw, iets wat boeit en interesseert, weinig afleiders, toezicht en sturing, beloning en motivatie. Don’ts: geen of weinig structuur, repetitieve en saaie dingen, veel afleiders, weinig toezicht en sturing, weinig motivatie en mentale inspanning. Door algemene didactisch-pedagogische principes te volgen, kom je al heel ver. Moeilijk gedrag kun je bijsturen door grenzen te stellen en onmiddellijk te reageren op storend én op positief gedrag.


Hoe rechtvaardig je de aandacht en het afwijken van regels tegenover je andere leerlingen? Spreek er als het kan openlijk over: iedereen is anders en iemand met bijvoorbeeld ADHD heeft andere regels nodig. Dansen is goed! Dansen kan mensen met ADHD helpen om greep te krijgen op tijd en ruimte. Duidelijke instructies (3 passen, geen 4!) leren hen om binnen een bepaalde grens te blijven, te wachten. Ook in het leven buiten de dansles. Mensen met ADHD hebben soms een houterige motoriek. Ook hier kan dans hen helpen. Uit studienamiddag ADHD in de dansles, 16 november 2007. Meer info: www.zitstil.be

Waarom dansen we? En aan welke gevoelens kan je dus appelleren om mensen tot dansen te verleiden? Kunstfactor Dans (de organisatie voor amateurdans in Nederland) liet onderzoeken wat mensen motiveert om te dansen. De conclusies: 1. Dansers werven dansers. De meeste mensen gaan dansen door vrienden of bekenden. Dansers overtuigen anderen door te vertellen hoe fijn dansen is of door mensen mee te nemen naar een les of voorstelling. Creëer dus regelmatig gelegenheden voor niet-dansers om te proeven van een dansles. 2. Lichaamsbeweging is een tweede belangrijke motivatie, vooral voor mensen boven de 35 jaar. De meeste dansers zien dansen als een sportieve bezigheid en vinden dat dansen hernieuwde energie geeft, grensverleggend is en een fysieke uitdaging. Mensen die lichaamsbeweging als belangrijkste motivatie hebben, neigen niet naar een specifieke dansstijl. 3. ‘Emotionele’ aspecten van dans, zoals ontspanning, expressie, onbevangenheid, ... slaan vooral aan bij 25- tot 34-jarigen en ook bij mensen die theaterdans doen. 4. Kwaliteit is het belangrijkste aspect bij de keuze voor een dansles/dansschool. Met kwalitatief goede docenten en dansruimten kun je mensen overtuigen. 5. Sociaal contact is een belangrijke motivatie, vooral bij mannen en 50-plussers. De meeste mensen dansen het liefst in een groep of met een partner. Mensen die dansen voor de sociale contacten doen vooral aan ballroom/latin. 6. Muziek is ook een belangrijk aspect bij het dansen. Voor 50plussers geldt dat zelfs meer dan voor jongere dansers. Mensen die dansen om met muziek bezig te zijn, doen meer dan gemiddeld aan internationale dans. Dans.diskoer > danspunt.skyblogs.be Waarom dans jij? Wat zijn jouw ervaringen met het werven en motiveren van nieuwe leden?

Dansen is gezond! Kunstfactor Dans, de landelijke organisatie voor amateurdans in Nederland, liet onderzoeken wat de energetische belasting van dans is. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat álle vormen van dans bijdragen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Kunstfactor vroeg staatssecretaris van Sport Jet Bussemaker dan ook om dans als een volwaardige bewegingsvorm mee te nemen, naast sport. Met dans kunnen andere én meer doelgroepen worden gestimuleerd om te bewegen. Kunstfactor Dans: www.dansweb.nl Neem je gloednieuwe agenda en een rode pen, blader naar zaterdag 26 april en noteer:

DANS.DAG!! Zuiderpershuis, Antwerpen

DANS.

Tips voor de dansles Je hebt alvast één troef: een kind of jongere kiest er meestal zelf voor om dans te volgen en is dan ook erg gemotiveerd. • Breng structuur aan in ruimte en materiaal. Zorg voor duidelijke plaatsen voor kleding, schoenen, ..., maak duidelijke afspraken en herhaal die regelmatig. Maak aparte zones voor dans en spel. Voorzie een timeoutplek (een bank, ...) waar de leerling zich even kan terugtrekken. Zorg ervoor dat hij dat niet als een strafzone maar als een rustzone ervaart. • Is de leerling zijn danskleding vergeten, maak er dan geen drama van en laat hem indien mogelijk meedoen. Geef een compliment als hij zijn spullen wel bij heeft. Probeer erop te letten dat hij zijn spullen mee naar huis neemt. • Breng regelmaat in je programma en kondig veranderingen aan, ook nog eens kort voor ze plaatsvinden. • Is er een spiegel, bedek de spiegel dan. De spiegel leidt de leerling af omdat hij kan zien wat hijzelf en de andere leerlingen doen. • Hou de leerling in je buurt, kijk of hij aandacht heeft, de instructie heeft begrepen en de opdracht heeft gestart. Hou je instructies kort, splits ze zo nodig op. Bij aanleren van danspassen zet je de muziek op en hij ziet wel wat de anderen doen. Bij een improvisatieopdracht laat je de anderen starten en help je hem op weg. Probeer welke methode het best werkt. Complexe danspassen aanleren is moeilijk door problemen met het geheugen en vraagt veel oefening en automatisatie. • Mensen met ADHD hebben coördinatieproblemen: linksrechts,... Laat de leerling bijvoorbeeld een armbandje dragen. • Motiveer de leerling door hem aan te moedigen in zijn expressie en sterke kanten. Bij vrije dansoefeningen heeft hij misschien moeite om te stoppen. Als de leerling sterk gemotiveerd is, kan je hem ook coachen in structuur en discipline. Zoals: niet nonchalant zijn in het afwerken van bewegingen, stilstaan en traag bewegen (zijn echt een opgave!), zich niet laten beïnvloeden door een andere choreografie, zich niet laten afleiden door andere prikkels, geduld opbrengen, ... • Relaxatie is een van de moeilijkste opdrachten voor mensen met ADHD! Motiveer de leerling door de relaxatie aan te kondigen, door het kort technisch uit te leggen en kies eerder voor een snelle relexatieoefening dan voor een trage. Misschien kan hij zo in hyperfocus gaan en ontspannen. Muziek kan helpen om hem rustig te houden zodat hij de anderen niet stoort maar zal hem afleiden van zelf ontspannen. • Op het podium heeft de leerling wellicht minder vrees en is spontaan en creatief, maar is ook vlug afgeleid door het publiek, het licht, … en zijn zijn prestaties onvoorspelbaar.

Nieuws 33 Wat beweegt dansers?


DANS.

34 gedanst Aalst danst! 2007

©Vera Cammaer

Op zondag 9 september werd de Grote Markt van Aalst omgetoverd tot één groot dansfestival. Negen dansgezelschappen stonden op het podium: The Groovies, Mistral, Alkuone, Gembada, Aira Dance, Vredon, Dance Company Cosmo, Dansateljee, X-plosion. Op het programma stonden hiphop, funk, jazz, streetdance en showballet. Een choreografisch dansspektakel!

The Groovies

Aira Dance

Dansateljee

Gembada

Dance Company Cosmo

Alkuone

X-plosion

Vredon

Mistral


COLUMN 35 DANS.

Het sierlijke van zwanen Hoeven we te praten? We kunnen zonder. Laat gewoon de dans Zichzelf verklaren Je hoeft niets meer te zeggen, Onnodig alles uit te leggen. Woorden zijn een laag vernis Kippenvel. Tien op de schaal van Richter In het kwadraat En dan is er stilte. Voor de storm. In die dans zit heel hun leven Woorden zijn als het fronsen van de golven Nu ruw, dan weer ziltzoet kalm Tot je ze in ĂŠĂŠn wrong overspoelen En weer veel te veel bedoelen Daarom moeten we straks dansen

door Stefaan Van Laere

De plankenvloer, het glijden. Een hoofd vol klanken. Nieuwe schoenen En een gesp. Een wimper op haar wang. Ze lacht met haar ogen, de muze laat een traan. Al die koude kwaaie dromen Van wat je kan overkomen Maar je hebt passie in je tranen En dat sierlijke van zwanen. Volg het tempo van hun voeten Die een eigen taal spreken Schuifelend. Vol vuur, zo puur Wie horen wil, moet luisteren Naar het ritme van de dans. Cadans


Dans met Danspunt 19/01 - Gent Bollywood

24/02 - Antwerpen Warming up en cooling down

13/04 - Eeklo Festival moderne jazzdans

27/01 - Humbeek Kaderdag Vlaamse dansen

01/03 – Antwerpen Yoga: asanas, ademhaling en relaxatie

14&24/04 - Beveren-Waas Choreografie in hedendaagse dans

09/02- Antwerpen RAUW

08/03 – Gent Muziek knippen en plakken - Audacity

26/04 - Antwerpen Dans.dag

11/02 - Itterbeek Kaderdag Plusdansen

08/03 - Tessenderlo Plusdanstreffen

14/02 – Brugge Subsidiemogelijkheden voor verenigingen uit West-Vlaanderen

09/03 Zakelijk-organisatorische aspecten voor dansdocenten

17/02 - Antwerpen Digitale Dansfotografie

16/03 - Bornem Dance.Impact

Meer informatie: Danspunt Abrahamstraat 13 9000 Gent T. 09 269 45 30 info@danspunt.be www.danspunt.be

www.danspunt.be

2007 N4 Dans.Magazine  

MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw. Danspunt vzw is een door de Vlaamse Geme...

2007 N4 Dans.Magazine  

MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw. Danspunt vzw is een door de Vlaamse Geme...