Page 1

D

. s n a - P2 GE N T X N E R N T OOR E A K D E T VL A AN SPUNT - AFGIF

0 9 2 81

N DANNDSELIJINKSE UITGAVE VAN DA R O O V IE M A A INE MAGBEAR 2Z014 - JRG 13 / N 4 - DR FEB / MRT 2015 DE C E M JA N / A D N E G DA N S A

M IC H OP E AELA IG E N T DE PR ENEN INTE I NC E IN PO RVIE RTUG W ME A T RO Y JUL L LAM EN B A DOC BIAN Z OU K ENTE C NOPL DANSIM A DE JO N P E I DI NG ST ROVISAT G IE REET DAN CE


. s an

D

N O E-

P. 4-5

: ZE E C N . 8-9 E PR I N D P D A A E L V E L SK I H LEN . 10 C P U I J I M U Y ME D MET RO KS N 12-13 E . P M W C I E E.K RVI EN G I E INTE AG DANC P L AL O S T S R E P P. 14 V NO L A A V UG EN P. 15 JOLI IN PORT N 6-17 1 E . P N K E T AZOUTIVAL D I NG B I E M L A S P L T S F E JO NG & O A N P. 18 1 TA E D 2 CA P. 20- 3 BIAN OCENT .CLASSIX 2 E SD P. 22DAN AG DANC ATIE L S VERS MPROVI IDING E SI DAN TENOPL EN P. 3 DOC TDANCE E P. 7 ST R E G . 11 IERI P D G S R O W RWO IS NIEU O P. 6-7 O V T R N IJKE SP U P. 19 5 DAN IN DE K 2 H P. 24- 7 COAC EETJES WS U 26-2 SW . E N P I A N D U N T GE N TEN P. 27 P N S E N N DA ORTI S.EVENEM -31 K 8 . 2 S . N P N DA DAN TRIJDE A 2-34 D 3 N . S G E P D N G A WE .VORMI P E O P. 34 OPR A DANS EDEN D .L P. 35 AGEN A DANS RWIJS D E AGEN ANSOND S D let, I N FO I N DE PE R je tab de p o n S al ze DAN ook le schrift als e n i z d a ij ne g i t ns.Ma et huidige .be/magaz a D u t n n el h vanaf anspu t zow Je kan ,…! Je vind op www.d uter ities comp gaande ed voor 2

Foto cover: Balletschool An Van den Broeck uit Destelbergen (Dance.Classix 2014) ©Vera Cammaer Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw. Danspunt vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende disciplinaire organisatie voor amateurdans. Eindredactie: Katrien Joris Directie: Ton Schipper Redactiemedewerkers: Sara Verhaert, Eveline Janssens, Caroline D’Haese, Naomi Pattyn, Monica Bermudez, Peter Royers, Claudia Verplanke, Maarten Van Winckel, Christel Vande Velde, Lut Firlefyn, Ton Schipper en Katrien Joris Lay-out: www.heartwork.be Druk: Geers Offset – Oostakker Oplage: 12.500 ex. VU: Piet Walravens – p.a. Danspunt vzw, Abrahamstraat 13, 9000 Gent Abonnementen: 10 euro voor 4 nummers/jaar Zo blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen in de danswereld en krijg je als abonnee bovendien korting op onze vormingsactiviteiten en Opleiding Dansdocent. Daarnaast geniet je ook van een reductie op dansvoorstellingen en performances in verschillende Vlaamse cultuurhuizen en ontvang je tweemaal per jaar kortingsbonnen van Brantano. Lidgeld groepen: 50 euro per jaar. Over te maken op rekeningnummer 001-3517404-66 van Danspunt. Adverteren: alle info op www.danspunt.be/adverteren Meer info: Danspunt, Abrahamstraat 13, 9000 Gent, info@danspunt.be,

www.danspunt.be Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen in de danswereld: www.danspunt.be www.facebook.com/danspunt www.twitter.com/danspunt


Een nieuw jaar een nieuwe structuur Even stilstaan bij de verwezenlijkingen en gebeurtenissen van het voorbije jaar; samen vooruitblikken op wat komen gaat, plannen maken en goede voornemens uiten,… het hoort bij elke jaarwisseling. En het ene jaar gaat dat al wat makkelijker dan het andere. Over wat 2014 voor amateurdans heeft betekend, mogen we zeker niet klagen: Vlaanderen danst meer dan ooit tevoren en andere landen benijden ons artistiek niveau en onze danstalenten. Danstalent krijgt alle kansen, en dat verdient het ook! Het verheugt ons dat we het voorbije jaar dat talent opnieuw hebben kunnen stimuleren via cursussen en onze opleiding dansdocent; dat we het konden detecteren en belonen via onze wedstrijden; dat we onze “Ambassadeurs” de kans konden geven om hun kunnen te tonen op festivalpodia tot ver in het buitenland en zo Vlaanderen mee op de Europese danskaart konden zetten. Als goede intentie voor 2015 zouden we dus kunnen zeggen: “Laten we minstens op die manier verder doen in 2015! En, daar waar het mogelijk is, zelfs beter!”. Ook al staat onze gemeenschap in deze tijden helaas voor grote uitdagingen en ontsnapt ook de culturele sector niet aan de budgettaire logica. Om jullie nog beter te dienen, passen we in 2015 daarom onze ledenstructuur aan (zie ook pagina 19). Dansgroepen, -scholen, -gezelschappen, … kunnen nog steeds lid worden van Danspunt en genieten van de vele voordelen (coaching, eventuele verzekering, info & advies, …). Ze hoeven ons echter geen ledenlijsten meer te bezorgen (tenzij voor de verzekering), waardoor de administratieve rompslomp zowel voor de groepen als voor Danspunt tot een minimum beperkt wordt. Individuele dansers of dansliefhebbers kunnen daarentegen geen lid meer worden van Danspunt. Ze kunnen zich wel gratis registreren op onze website en aangeven of ze al dan niet een voordelig abonnement op Dans.Magazine wensen (met bijhorende voordelen) en/of via onze digitale mailing op de hoogte gehouden willen worden van onze activiteiten, projecten, ….

Op die manier hopen we onze werking en dienstverlening te optimaliseren, zodat we ons nog meer kunnen toeleggen op dans in Vlaanderen. Danspunt zet sinds haar oprichting in 2002 in op zowel de behoeften en de noden, als op de uitdagingen van de tijd, met als belangrijkste focus: het bevorderen van de artistieke ontwikkeling en omkadering van amateurdans in Vlaanderen en Brussel. Daarbij trachten we de beschikbare competenties en inzetbare expertises zo ruim mogelijk te delen, ook met hen die een extra duwtje in de rug best kunnen gebruiken, al dan niet omdat ze het om de ene of andere reden wat moeilijker hebben om aansluiting te vinden. Speciaal voor hen voeren we vanaf 2015 een nog laagdrempeliger prijsbeleid: studenten, mensen met een vervangingsinkomen of met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, genieten vanaf nu een extra korting op de normale prijs van onze vormingsactiviteiten. Ouders met kinderen jonger dan 10 jaar zullen hun kroost gratis kunnen laten meegenieten van onze danswedstrijden en voorstellingen, want: “Jong geleerd, is…!”. Voor onze informerende opdracht volgen we uiteraard de technologische evolutie op de voet. Sociale media als Facebook en Twitter scheppen de mogelijkheid om kort op de bal te spelen en dansnieuws snel te verspreiden. De Dans.App bundelt al het dans-moois dat internet te bieden heeft onder één enkele knop. En onze website is een veel geconsulteerde online infotheek en databank, waar je antwoorden vindt op al je vragen over amateurdans. Dit vertrouwde Dans.Magazine heeft van zijn kant dan weer de rol om dieper in te gaan op sectoraal nieuws, trends, praktijkvoorbeelden en projecten. De rijk gevulde kalender, achteraan het blad, biedt je in één oogopslag een duidelijk overzicht van de activiteiten die zowel onze leden als wijzelf voor jou in petto hebben. Maar intussen is ook drukwerk onderhevig aan een heftige evolutie. Aan de ene

3

kant zijn er de ecologische aspecten, die eenieder van ons ertoe aanzetten om zuiniger om te springen met papier, aan de andere kant zijn er de digitale mogelijkheden die zich aan duizelingwekkende snelheid verspreiden. Aan deze ontwikkelingen wil Danspunt niet voorbijgaan. Het Dans.Magazine is reeds geruime tijd ook digitaal beschikbaar via onze website. Steeds méér dansliefhebbers maken daar gratis en gretig gebruik van, net zoals van de mogelijkheid om via mailings gratis en regelmatig op de hoogte gehouden te worden van onze activiteiten. Vanaf 2015 koppelen we de verspreiding van gedrukte exemplaren aan een abonnement. Voor verantwoordelijken en lesgevers is het abonnement inbegrepen in het lidgeld van hun dansgroep, -gezelschap of -school. Als amateurdanser of geïnteresseerde kan je zelf een voordelig jaarabonnement nemen op de gedrukte versie van het Dans.Magazine en je geniet dan tevens van heel wat extra voordelen: kortingen op de cursussen van Danspunt, kortingen op de professionele dansvoorstellingen in theaters en cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel, tweemaal per jaar kortingsacties voor Danspuntabonnees bij Brantano, …. Dankzij deze structurele aanpassingen zijn we ervan overtuigd, dat Danspunt haar dienstverlening vanaf 2015 nog beter zal kunnen afstemmen op en toegankelijker maken voor alle amateurdansers in Vlaanderen en Brussel. We verwelkomen je graag als abonnee of als geregistreerde, maar vooral als danser/-liefhebber op één van de vele, boeiende Danspuntactiviteiten die 2015 te bieden heeft. We wensen je een schitterend en vooral een blij en dansant nieuw jaar! Ton Schipper Directeur Danspunt


Ze noemen me duivelskind Het verhaal van een oorlogswees die ballerina werd door Sara Verhaert Vandaag is ze een beloftevolle jonge balletdanseres bij het Nationale Ballet in Nederland. In haar kindertijd danste Michaela DePrince op blote voeten op een aarden weg in het West-Afrikaanse Sierra Leone. Een Amerikaans echtpaar gaf het ‘duivelskind’ een tweede kans in het leven. Een transformatie van het lelijke eendje tot een betoverende Zwarte Zwaan uit het Zwanenmeer. Haar recent verschenen biografie ‘Ze noemden me een duivelskind’ is een bitterzoet verhaal dat je stil, hoopvol en ontroerd achterlaat. Want gruwel heeft ze gezien, oorlog heeft ze meegemaakt, littekens heeft ze voldoende - maar Michaela DePrince jaagt ondanks alles haar eigen dromen na. Michaela DePrince groeit op als Mabinty Bangura in het West-Afrikaanse Sierra Leone. In 1991 breekt in dat land een burgeroorlog uit. Scholen blijven gesloten, het alledaagse leven valt stil. Michaela is drie jaar oud wanneer de oorlog naar het dorp komt waar ze samen met haar vader en moeder opgroeit. De burgeroorlog in Sierra Leone maakt naar schatting 50.000 slachtoffers, waaronder de familie van Michaela. “Overal waar je keek, zag je mensen sterven. Zonder enige reden. Mijn vader werd doodgeschoten door de rebellen. We hadden geld nodig, maar er was niemand die ons geld kon geven. Mijn moeder gaf me zoveel mogelijk te eten, maar zij at zelf niets. Dus ze ging dood aan de honger.” getuigde Michaela in één van haar eerste interviews in 2011. Net als duizenden andere kinderen, komt Michaela als oorlogswees in een kindertehuis terecht. De situatie is er uitzichtloos. Door een aangeboren huidziekte heeft Michaela een gevlekte huid, met witte stippen op haar gezicht en lichaam. Ze krijgt de bijnaam ‘duivelskind’ en is altijd de laatste in de rij bij het uitdelen van eten, speelgoed, …. En toch gebeurt in dezelfde periode iets wat Michaela’s leven zal veranderen: ze vindt een oud, verfomfaaid tijdschrift met een ballerina op de cover. “Ik zag allemaal glanzende bladzijden met foto’s van witte mensen. Ik moest door mijn oogharen turen om ze te kunnen zien, want ik was bijna verblind door het stof. Ik greep Mabinty Suma en samen renden we naar een boom om dekking te zoeken.

‘Kijk! Zo zien witte mensen eruit,’ zei ik terwijl ik haar het flapperende tijdschrift liet zien. ‘Waarom hebben ze van die gekke kleren aan?’ vroeg ze kort giechelend terwijl ze het vlak voor haar ogen hield. Ik keek naar de omslag. Een witte vrouw in een heel kort, glinsterend roze rokje dat wijd uitstond. Ze droeg ook roze schoentjes die eruit zagen alsof ze gemaakt waren van de zijden stof die ik ooit op de markt had gezien, en ze stond ermee boven op haar tenen. ‘Is dat niet een rare manier van lopen?’ vroeg Mabinty Suma. ‘Hm, misschien is ze aan het dansen,’ zei ik. ‘Dansen! Op de punt van je tenen? Dat kan toch niet!’ riep ze uit. ‘Jawel hoor. Ik geloof dat ik dat wel zou kunnen als ik gewoon mijn best doe,’ zei ik. Toen sprong ik overeind en ging boven op mijn blote tenen staan. Ik viel terug op mijn hakken en draaide vol plezier rond, ondanks de wind die in mijn gezicht prikte en in mijn open mond waaide.”

NIEUW LEVEN Niet veel later zet het weesmeisje uit Sierra Leone haar eerste stap naar een nieuw en beter leven. Een Amerikaans echtpaar adopteert Michaela, nadat ze eerder al door twaalf andere gezinnen is afgewezen omwille van haar gevlekte huid. In Amerika is de jonge Michaela vastbesloten om haar droom waar te maken en ballerina te worden. Maar op het toneel krijgt de jonge danseres steeds meer af te rekenen met jaloezie en het schoonheidsideaal. Waar ze vroeger uitgesloten werd door haar huidziekte, vormt in de balletwereld haar zwarte huidskleur de grootste uitdaging. “Ik begon me af te vragen waarom ik op grond van mijn huidskleur geen balletdanseres zou kunnen worden. Mijn onzekerheid nam toe toen ik hoorde wat mensen over zwarte ballerina’s zeiden. Tijdens een repetitie zei een van de moeders die ons begeleidde: ‘Zwarte meisjes zouden niet moeten balletdansen. Ze zijn te atletisch. Ze zouden klassiek ballet

4


aan de witte meisjes moeten overlaten. Op een keer zei iemand in de balletwereld die ik hoog had zitten, tegen mijn moeder: ‘We vinden het zonde om veel tijd, geld en moeite aan de zwarte meisjes te verspillen. Als ze in de puberteit komen, krijgen ze dikke dijen en billen, en dan kunnen ze niet meer balletdansen.” Later krijgt Michaela zelfs in professionele gezelschappen te horen dat er geen plaats is voor een zwarte danseres. “Ik bereidde me voor op De Notenkraker en oefende alles tot het perfect was. Enkele weken voor de voorstelling hoorde ik dat ik de rol niet meer mocht dansen. Omdat Amerika niet klaar was voor een zwarte danseres in de hoofdrol. Ik stond toen plots op het punt om met ballet te stoppen.” Maar opgeven doet ze niet. In 2011 krijgt de danseres een rol in First Position, een documentaire die zes jongeren volgt die een plaats willen veroveren in een bekend balletgezelschap. Het betekent voor haar een internationale doorbraak: ze studeert af bij het American Ballet Theatre en gaat aan de slag bij het Dance Theatre of Harlem. Toch is Michaela’s droom nog niet helemaal waargemaakt. Ze doet auditie voor het internationaal gerenommeerde Nationale Ballet in Nederland – waar ze wordt toegelaten tot de Junior Company. In 2014 neemt het Ballet haar op in het gezelschap. “Die avond stond ik voor de spiegel de Zwarte Zwaan te dansen. Mijn armen en benen wisten wat ze moesten doen. Daar hoefde ik niet op te letten. Ik focuste me op mijn gezicht, vooral op mijn ogen. Mijn gezicht veranderde voor mijn ogen. Mijn neusgaten sperden zich open, mijn ogen trokken samen, en ik besefte dat ik naar Odile keek. Bij mijn volgende voorstelling werd ik eindelijk, na honderden uren oefenen voor die rol, de Zwarte Zwaan.”

Samen met haar moeder Elaine DePrince schreef Michaela haar levensverhaal neer in het boek ‘Ze noemden me duivelskind’, een inspirerend verhaal van hoe een jonge danseres zich ondanks vele littekens een weg naar de top zoekt. ‘Ze noemden me duivelskind’ van Michaele DePrince en Elaine DePrince - Uitgeverij Mistral - 2014, 1ste druk ISBN 978 90 488 2087 0 - paperback - 256p. 17,50 euro

5


Dansweetjes

DIEP VERDWAALD

Enkele weken geleden is een nieuw project van Danspunt, Passerelle en C-Mine van start gegaan in Genk. Met de oude mijngebouwen als achtergrond gaat choreografe Judith Clijsters 5 weekends aan de slag met een enthousiaste groep jongeren die geen ervaring hebben in hedendaagse dans. Judith werkt met hen rond het thema ‘pesten’ en zal dans als middel gebruiken om de groep een eigen stem te geven. Hierbij gaat ze anders te werk dan bij een gewone dansles. Ze reikt de dansers, die allemaal tussen 12 en 16 jaar zijn, een dansvocabularium aan waarna ze zelf op ontdekking kunnen gaan. Een interview met Judith en enkele jongeren over het project en hun werkwijze vind je terug in het volgende magazine.

DANSCENTRUM PIROUETTE TANEC, TANEC, … 2014

©Maarten Marchau

Op vraag van Danspunt mocht Danscentrum Pirouette, onze ambassadeur moderne dans, van 24 tot en met 27 oktober in Tsjechië gaan dansen. Ze mochten ons land vertegenwoordigen op het Tanec, tanec, … festival in Jablonec Nad Nissou, een stad in het Noorden van Tsjechië. Tanec, tanec … is een landelijk hedendaags dansfestival met internationaal karakter. Vanuit heel Tsjechië werden groepen geselecteerd en de winnaar van het festival mag Tsjechië vertegenwoordigen in o.a. België (Dance. Impact) en Kroatië. Pirouette mocht het festival openen en werd na afloop overdonderd met een warm applaus en ontzettend positieve reacties. Als gastgroep konden ze overdag genieten van verscheidene workshops (improvisatie, body setting, …) en ‘s avonds de optredens moderne dans van de verschillende Tsjechische groepen meepikken. Lise Alexander, choreografe van Pirouette kijkt terug op een fantastische tijd: “Het was een unieke kans om te mogen dansen in het prachtige theater Mestske divadlo. Ook de organisatie, belichting, geluid, … waren tot in de puntjes verzorgd. Het was een geweldig avontuur om nooit te vergeten.” Meer info: www.dancepirouette.be

Voor foto’s en informatie over het toonmoment (23/12) hou je best onze Facebookpagina in de gaten!

‘FOR THOSE’ ULA SICKLE, CC DE GROTE POST & KLEIN VERHAAL MAKEN WAT MOOIS IN OOSTENDE

Afgelopen maanden sleutelde choreografe Ula Sickle samen met kleinVerhaal aan een dansperformance met jonge Oostendenaars. Het jeugdige gezelschap bestaat uit een mix van verschillende achtergronden, culturen en subculturen, allen verbonden door de passie voor dans. For Those focust op de individuele creativiteit van de dansers,

JARIGEN

Dansgroep Tirkedi uit Sint-Pieters-Leeuw vierde afgelopen najaar zijn 20-jarig bestaan met een spetterende dansinstuif. In Gent mag Danshuis De Ingang ondertussen al 10 kaarsjes uitblazen. Ze plannen heel wat feestactiviteiten tijdens hun verjaarjaar, zoals een flashmob, een Li Li Hop Weekend (23, 24 & 25/01), een verjaardagsfuif, … Meer info: www.de-ingang.be Dansgroep Gaïda (Gent) viert zijn 25ste verjaardag met een instuif ‘Dansen uit de Balkan’ op 28/03. Meer info: www.gaidagent.be hun persoonlijke geschiedenis, hun bewegingen en de spanningen die dit binnen een collectief proces teweegbrengt. Die broeierige dynamiek wordt vertaald in een choreografie - solo versus harmonie, solo versus contrapunt. For Those gaat over dans als populaire expressie, als eigentijdse taal die ons een gezicht geeft, vertelt over wie we zijn en waar we naartoe gaan. Het eindresultaat is een prachtige dansvoorstelling die je kan bewonderen op zaterdag 28 februari en zondag 1 maart 2015, respectievelijk om 20.30 uur en 15 uur in CC De Grote Post in Oostende. Tickets en meer info: www.degrotepost.be en www.kleinverhaal.be

De Griekse dansgroep Kalitsa (Kapa vzw) uit Aartselaar heeft ondertussen ook al 25 jaar op de teller staan. Op 8 maart staat er alvast een Griekse dansdag op het programma. Meer info: www.kalitsa.be Peña Al Andalus pakt ter ere van haar 30-jarig bestaan uit met een groot flamencofestival op 7 en 8 februari in Antwerpen. Meer info: www.alandalus.be Nog een verjaardag te vieren? Laat het ons weten via communicatie@danspunt.be

6


MAYA SAPERA DANCE COMPANY GAAT MET PRIJZEN AAN DE HAAL 8TH CONTEST ‘BELLYDANCER OF THE WORLD’ Eind november viel de Gentse vzw Maya Sapera Dance Company in de prijzen tijdens ‘Bellydancer of the World’ in Duisburg (Duitsland). Het is een jaarlijks terugkerende prestigieuze danswedstrijd voor oriëntaalse dans en de grootste in dit dansgenre in Europa. Buikdansers van over de hele wereld nemen het hier in verschillende categorieën tegen elkaar op. In 2011 mocht Maya Sapera de eerste prijs in ontvangst nemen voor haar solo-act en in 2012 voor een choreografie uitgevoerd door haar leerlingengroep ‘Masala Dance’. Dit jaar keerde ze terug met haar professionele dansgroep – en met succes. Met de Bollywood dansgroep Gori KaDance en een Indiaas folkloreduet sleepte ze maar liefst tweemaal de eerste prijs in de wacht. Maya en haar danseres-

sen Aaricia, Babette, Elise, Karen en Yuka kunnen hun geluk niet op. “We kijken er al naar uit om volgend jaar onze titel te verdedigen!” vertelt Aaricia. De choreografe en danseres Maya Sapera ontpopte zich reeds op jonge leeftijd tot een autoriteit in de Indische en oriëntaalse dans. Ze was de eerste om in België een Bollywood dansgroep op te richten en stichtte in 2011 de Maya Sapera Dance Company vzw, een koepelorganisatie voor Indische en oriëntaalse dans- en muziekprojecten. De Gentse danscompagnie schitterde dit jaar o.a. op het podium van Couleur Café, tijdens het dansfestival Brussel Danst! en haalde vorig jaar met Yamuna de halve finale van het VTM programma Belgium’s Got Talent.

Danspunt is nieuwsgierig… Sinds begin oktober 2014 versterkt Ellen Sijmons het Danspunt-team. Ze organiseert de vormingsactiviteiten en combineert haar hart voor dans met haar ervaring als vormingswerker in een breed kunsteducatief spectrum. Als amateurdanser verkent ze bovendien graag verschillende genres. Nieuwsgierig als we zijn vragen we haar naar haar danservaringen. Favoriete dansgenre? Mijn eerste liefde is flamenco. Toen ik bij toeval van een flamenco-optreden mocht proeven tijdens het Sfinksfestival, was ik compleet verkocht. De muziek en dans met hun expressieve kracht en diepte bleven meteen plakken. Het duurde dan ook niet lang tot ik zelf de stap zette om te dansen. Nu zo’n 10 jaar na mijn eerste zapateados, is dansen nog altijd één van mijn passies. Geleidelijk aan ben ik heel wat andere genres, dan flamenco, gaan verkennen. In korte workshops of langere lessenreeksen zijn er vele werelden voor me opengegaan, ook dankzij Danspunt. Van hedendaagse dans tot bodydrumming, van oriëntaalse dans tot contactimprovisatie, van bewegingstheater tot lindy hop, …. Dansen in zovele vormen heeft me als persoon enorm doen groeien en ik kan niet meer zonder. Het is dan ook heel fijn dat ik als Danspuntmedewerker mijn passie nu kan combineren met mijn ervaring in het vormingswerk! Wat was de laatste professionele dansvoorstelling die je hebt gezien? Tomatito, flamencogitarist en levende legende kwam in oktober naar De Roma. De focus lag vooral op het muzikale, met danseres Paloma Fantova als kers op de taart. Een flamencodanser ondersteunt steeds de muziek met zapateados (je voeten als volwaardig percussie-instru-

ment), palmas (klappen) en vingerknippen. Haar inbreng was ijzersterk en heeft de zaal gewoon omvergeblazen. Wat was de laatste amateurdansvoorstelling die je hebt gezien? Dit najaar zag ik Murga’s uit heel Vlaanderen optreden tijdens de jaarlijkse Kick-off in Gent. Een murgagroep maakt een straatspektakel met 4 disciplines: muziek, dans, theater en grime/kostuum. Het kwam overgewaaid vanuit ZuidAmerika en heeft zich ondertussen ook in Europa verspreid. Iedereen is welkom om in te stappen en kan zijn eigen inbreng hebben. Elke groep heeft zijn eigen karakter en zowat alles wordt zelf gemaakt: muziek, choreo’s, verhaallijn, kostuums en grime. Het heeft een sterke sociaal-culturele inslag en wil het plezier van muziek en dans bij zoveel mogelijk mensen brengen. Zelf dans ik bij Lamourgaga, één van de Antwerpse murga’s. In 2014 maakten we de show ‘Lamortgaga’, bevolkt door bruiden van waanzin en dood. Drukke agenda’s maken het spijtig genoeg moeilijk voor Lamourgaga om wekelijks te blijven repeteren, want je hebt telkens genoeg mensen nodig van elke discipline: blazers, percussie, dans, .... Vanaf 2015 repeteren we op het ritme van de optredens, want de aanvragen blijven binnenkomen.

7

Lamourgaga ©Serge Meeters

Murga’s zijn steeds op zoek naar mensen die graag samen willen dansen, musiceren, creëren. Neem zeker eens een kijkje op www.murga.be voor groepen in jouw buurt! Wie is je favoriete choreograaf/dansleider aller tijden? Ultima Vez / Wim Vandekeybus maakte een blijvende indruk met ‘Blush’. Recenter zag ik ook ‘Babel’ van Sidi Larbi Cherkaoui, een prachtige ervaring! Wat is je favoriete dansnummer of muziek? Alles wat ruikt naar rythm & soul.


“Dans is de basis om gelukkig te worden!” Interview met Roy Julen

door Naomi Pattyn

Na het grote succes in zeven landen met zijn eigen dansfilm ’Body Language (2011)’ en het mogen aanleren van zijn danspassen aan internationale artiesten als Jason Derulo, heeft choreograaf en multitalent Roy Julen nu zijn eigen theatershow. Het grote publiek heeft Roy omarmd als de sympathieke hoofdchoreograaf en creative producer van het dansprogramma ‘So You Think You Can Dance’. Ook in de rol als assistent-regisseur en presentator van de SYTYCD-theatertour heeft Nederland en België hem leren kennen. Eind november onderbrak hij even de repetities voor het tv-programma ‘Dansdate’ om Danspunt te woord te staan. Op welke leeftijd ben je beginnen dansen? Roy: “Ik ben eigenlijk vrij laat beginnen dansen, pas op mijn 11 jaar. Ik kon geen maat houden en ik begon hiphop te dansen zoals ik zag in de videoclips op televisie. Dans zit zeker niet in de familie. Mijn mama is wel creatief (modeontwerpster), maar mijn papa (politieagent) helemaal niet.” Wanneer heb je jouw eerste choreografie gemaakt voor anderen? Roy: “Op mijn 18de maakte ik mijn eerste videoclip: ‘Sat-R-Day’ en die werd meteen uitgezonden op muziekzenderTMF (Nederland).” Je hebt afgelopen najaar ook choreografieën gemaakt voor ‘Dansdate’ (dansprogramma op vtm met bekende koppels). O.a. hiphop voor Josje & Kevin en modern voor Sean & Allison. Hoe was het om met ongeschoolde dansers te werken? Roy: “Het was heel moeilijk en vergde ook een andere aanpak. Ze kennen bijvoorbeeld geen dansbenamingen, waardoor je de choreografie anders moet gaan uitleggen. Ik greep dan terug naar dagelijkse bezigheden zoals stofzuigen, afwassen, … om bewegingen te verduidelijken. Ze hebben ook een lijf waar ze bij wijze van spreken alleen mee lopen en nu moesten ze er andere bewegingen mee maken. Kevin had echt aanleg om te dansen en zijn pluspunt was ook dat hij zich als acteur goed kan inleven. Josje heeft wel een dansachtergrond. Ze had zelfs al eens dansles van mij gekregen. Sean is als zanger dan weer zeer muzikaal wat ook een voordeel was om mee aan de slag te gaan. Ik kan natuurlijk niet toveren, maar

iedereen kan dansen, zij het op een verschillend niveau.” Hoe sta je tegenover amateurdans? Roy: “Zeer positief! Op Instagram (fotoapplicatie, n.v.d.r.) like ik bijvoorbeeld heel veel foto’s van dansende amateurs omdat ik hen op die manier wil motiveren en stimuleren. Door te dansen durf je jezelf bloot te geven, schaamte te overwinnen, … je wordt zelfzeker en volgens mij is dans een basis om gelukkig te worden.” Binnenkort komt er ook weer een nieuw seizoen aan van SYTYCD! Sta je opnieuw in voor een aantal (groeps) choreografieën? Roy: “Zeker en vast! We zijn nu met de pré-audities bezig: het selecteren van mensen die we op de audities uitnodigen. Ook dit jaar zit er aardig wat talent tussen, dus ik kan al niet meer wachten om eraan te beginnen! Ik zal vooral de groepschoreo’s maken, overzie de choreo’s van de andere choreografen, … ik heb dus aardig wat werk met het organiseren en stroomlijnen van de show. Misschien maak ik nog eens een choreografie voor een duo, maar dat staat nog niet vast.” Welke danser van de voorbije seizoenen van SYTYCD is je het meest bijgebleven? Roy: “Dit is een moeilijk vraag. We hebben al zoveel seizoenen met zoveel goede dansers achter de rug. Als ik dan toch iemand zou moeten kiezen, kies ik Frederic. Zijn duo met Vivian op het liedje van Jessy J. heeft me heel erg verrast en hij heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt als danser. Jurylid Ish verwoordde het toen mooi: het is alsof je naar een film kijkt, iedereen wordt meegenomen in het verhaal.” Na 6 jaar stond je nog eens zelf op een podium tijdens het tv-programma ‘The Voice van Vlaanderen’ (optreden van

8

Laura). Gaan we je in de toekomst nog meer zelf zien dansen of was dit eenmalig? Roy: “Dat was geweldig om te doen! Het was eigenlijk best wel grappig, normaal geef ik de dansers instructies maar nu moest ik als choreograaf zelf meedansen. Iedereen ging er automatisch vanuit dat het mij makkelijk af zou gaan, maar ik had toch veel zenuwen. Het was een heel fijn gevoel. Nu ik hier na jaren weer van geproefd heb, doe ik in de toekomst misschien nog wel zoiets. We zien wel.” Je bent ook gevraagd om een choreografie te maken voor het Scapino Ballet Rotterdam. Hoe heb je dat ervaren?? Roy: “Heel goed! Ik was erg onder de indruk dat de artistieke leider van het Scapino Ballet zo’n vertrouwen in mij had. SYTYCD draagt daar natuurlijk aan bij. Het is dankzij het programma dat ik nu zo dingen kan doen en daar ben ik heel dankbaar voor. Het is ook leuk dat het stuk internationaal hoge toppen scheert. Ik kreeg al felicitaties uit het verre Zweden.” Wie inspireert je en waar haal je je inspiratie vandaan? Roy: “Mia Michaels (Amerikaanse choreografe) en Wade Robson (Australische danser en choreograaf) zijn mijn twee grootste inspiratiebronnen. Ze werken, als jurylid en choreograaf, ook mee aan de Amerikaanse edities van SYTYCD. Ik heb hen allebei ontmoet en hun filosofie inspireert me enorm. Ik wil mezelf mentaal blijven verrijken en hierdoor geïnspireerd raken om creatief te blijven.” Welke choreografie is je de afgelopen jaren het meest bijgebleven en vooral waarom? Roy: “Ik heb er zoveel gemaakt! Waarschijnlijk meer dan 1000, waaronder ook musicals en videoclips. Ik streef er steeds naar om van elke choreografie mijn mooiste te maken. Bijgevolg ben ik nooit


100% tevreden en wil ik elke keer weer een stapje dichter bij dé mooiste choreografie komen.” Je film ‘Body Language’ (2011) was een schot in de roos! Hoe was het om een film te maken? Roy: “Ik schreef het scenario al in 2004 en heb het in 2011 laten herschrijven. Op zich was dat al een moeilijke opdracht voor mij want ik ben van origine geen schrijver maar had blijkbaar wel aanleg. Maar ik vond het vooral heel leuk om mijn gedachten eens niet in choreografie maar op papier te uiten. Als je iets leuk vindt zie je minder snel obstakels die je kunnen weerhouden. Het was zeker niet makkelijk om te doen, maar ik heb er op en top van genoten!” Volgend jaar kom je naar Vlaanderen met je nieuwe dansproductie ‘The Fabulous Sneakerboyz’. Kan je ons al wat meer vertellen? Roy: “Het gaat over vijf jonge mannen met verschillende karaktereigenschappen, (vrouwenversierder, verlegen, materialist, mama’s kindje en beste vriend gehalte) die

laten zien hoe zij over vrouwen en de liefde denken. Het centrale onderwerp is de liefde, waar Iedereen constant mee bezig is (komt de ware ooit voor mij, …). We zoeken aan de hand van sneakers een verklaring voor het gedrag van de man. De schoenen zouden volgens de komiek, de sneakerexpert in de show, moeten aangeven wie de juiste man in de liefde is. Volgens de komiek zijn mannen met Nike air jordans bijvoorbeeld vrouwenversierders. Mannen met Vans zijn dan weer verlegen jongens. Maar klopt deze theorie ook… Het is een groot spektakel met veel hiphop, breakdance, moderne dans en veel humor. De dansers zijn ondertussen bekend maar ik ga nog niets verklappen.”

The fabulous SNEAKERBOYZ gaat over 5 jongens die worstelen met hun gevoelens in de liefde. Begrijp jij jongens ook nog steeds niet? Misschien kan jij je type vinden aan de hand van zijn sneakers? Hier krijg je antwoord op al je vragen? Veel spectaculaire en emotionele dans gecombineerd met de humor van een cabaretier? The fabulous SNEAKERBOYZ is een avond om nog lang over na te praten met je vrienden en vriendinnen. Zondag 26 april 2015 om 15 uur in Stadsschouwburg Antwerpen Zaterdag 30 mei om 20 uur in Capitole Gent Lezers van Dans.Magazine krijgen 10 % korting en groepen kunnen genieten van speciale voorwaarden. Meer info: www.danspunt.be/ extraatjes

Tot slot, wat mogen we je nog toewensen? Roy: “Een goede gezondheid, veel geluk en als het kan succes in mijn carrière.” Dat wensen je van harte toe!

9

www.sneakerboyztour.nl


Vlaams Urban dance talent op één podium J+ dance crew uit Brugge wint de 10de editie van Dance.Kicks door Katrien Joris In een afgeladen vol CC Het Gildhof in Tielt vond op zondag 9 november de 10de editie van Dance.Kicks plaats. Een deskundige jury zocht er naar de nieuwe ‘Ambassadeur urban dance 2014’. Het podium stond andermaal vol met danstechnisch goede en enthousiaste amateurdansers. De gegeerde titel en bijhorende 750 euro ging uiteindelijk naar J+ dance crew uit Brugge en ID-crew uit Geel kreeg een welverdiende eervolle vermelding. Jolanda Luijten maakt voor ID-Crew (Dansatelier Impuls uit Geel) ‘@work’, een boeiende voorstelling met leuke details en twists. Dansschool S-pression Meetjesland (Eeklo) mocht tenslotte het rijtje afsluiten met ‘Bullshit’, in een choreografie van Sara Mussche. Ze dansten een leuke old-school-mix met veel variatie en krachtige scènes. Na een spetterende performance van Urban Dance Floor (Geel), de ambassadeur 2013, volgde een spontane battle on stage alvorens de jury uiteindelijk het verdict bracht. J+ dance crew mag zich een jaar lang ‘Ambassadeur voor urban dance in Vlaanderen’ noemen. De jury was andermaal verbluft over het enorme niveau en de kwaliteit waarmee de deelnemende groepen op het podium staan. Ze kunnen niet anders concluderen dan dat het niveau jaar na jaar blijft stijgen! De groepen weten ook iedere keer weer een mooie combinatie van diverse stijlen te brengen. ‘De choreografe Jocelyn Joosten en de dansers van J+ dance crew werden geloofd voor hun toffe ideeën en podiumgebruik. Met ‘Thorn’ gingen de dansers op het podium het gevecht aan

met hun ergste nachtmerrie die werkelijkheid werd. Een eervolle vermelding ging naar ID-crew (Dansatelier Impuls) uit Geel. De choreografie ‘@work’ van Jolanda Luijten sprong er voor de jury uit op het vlak van originaliteit en artisticiteit. De jury bestond uit: Patrick De Coninck (voorzitter), Steeve Austin, Karen Claerhout & Youssef El Kaouakibi. De nieuwe ambassadeurs winnen 750 euro, te besteden aan dansgerelateerde uitgaven. De groep zal bovendien door Danspunt uitgenodigd worden om deel te nemen aan binnen- en buitenlandse optredens en festivals, waar ze Vlaanderen op een kwalitatieve wijze mogen vertegenwoordigen. Danspunt is bijzonder trots en wenst langs deze weg alle dansers, choreografen en sympathisanten te feliciteren voor hun enthousiasme en inzet, die aan de basis liggen van deze prachtige staalkaart voor amateurdans in Vlaanderen! Dance.Kicks is een initiatief van Danspunt in samenwerking met Folle et Fou (Meulebeke).

©Maarten Marchau

Acht groepen doorstonden afgelopen maand de preselectie en toonden in Tielt hun beste moves aan publiek en jury. Dansschool & Showteam Dance@ cademy (O.-L.-V.-Waver) trok deze tiende editie van Dance.Kicks op gang met de choreografie ‘Pendamonium’ van Sebastian Bruce, Maurice & Jens Van Noten. Ze sleepten met hun kleding, muziek en inleving het publiek mee in de wereld van het geesten oproepen en alle gevolgen vandien. De dansers van Urbance van Fit & Jong uit Heusden-Zolder brachten met ‘Music makes us lose control’ (choreografie: Dorien Put) een zeer gevarieerde voorstelling met een ode aan de dans in al haar vormen. Met ‘Thorn’ van Jocelyn Joosten vertelde J+ dance crew (Brugge) een zichtbaar en begrijpend verhaal, zonder in clichés te vallen en met visueel leuke accenten. DanceAction uit Leuven toonde met ‘Inner Power’ (choreografie van Gerrit Deschuyter, Wampa & Danko) dat je nooit mag opgeven en moet blijven doorzetten. De dansers maakten er een echte show van met een krachtig einde. Choreografen Yves Ruth en Kim Vanhaelen van K-Creation (SintGenesius-Rode) stelden met ‘Human after all’ onze prestatiegerichte maatschappij aan de kaak. Een choreo met zeer interessante steps, mooie effecten en sterke accenten. Mad Hatters Dance Company uit Mol bracht ons met ‘Too cool for school’ (choreografie: Cleo Vanlommel) terug naar de klas, waar er een strijd heerst tussen leerkrachten en leerlingen. De fun bij de dansers droop van het podium en werkte zeer aanstekelijk.

10


Coach in de kijker Caroline D’Haese Warm aanbevolen voor improvisatie Deze boeiende multibeleving van de danswereld is steeds in een symbiotische relatie met het docentschap. De afgelopen 12 jaar verdiepte ze zich steeds verder in improvisatie en choreografie en ontwikkelde/assembleerde zij een filosofie en pedagogische inslag hieromtrent. Ze doceert als freelancer in verscheidene academies, geeft workshops (Danspunt, Zzmogh, Bal Moderne,..) en is nu toe aan haar negende jaar docente Improvisatie en Compositie aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen (AP).

COACHING MET CAROLINE

Specialiteit: Improvisatie + danstechniek en choreografie, genre hedendaagse dans

©Joke Van den Heuvel

Inhoud coaching: • coachen van choreografieën naar bewegingsmateriaal, opbouw, inleving, inhoud, muziek en/of scenografie (zowel voor vastgelegde stukken, als improvisatie op scène alsook op locatie) • coachen van docenten om dansers creatiever/actiever in maakproces te betrekken • coachen van het lespakket van een docent/dansgroep (techniek en improvisatie/choreografie lessen) met het oog op oefeningen afstemmen op doelgroep, eigen materiaal vanuit nieuwe en frisse standpunten geven en concrete nieuwe oefeningen op maat. Doelgroep: alle leeftijden – voor beginnende, ervaren en onervaren dansers, dansdocenten en personen met een beperking

Danspunt en coaching Danspunt wil de artistieke kwaliteit van de amateurdans in Vlaanderen en Brussel bevorderen, en komt daarom financieel tussen in de artistieke coaching. Aangesloten groepen/gezelschappen/dansscholen met een aantoonbare reguliere jaarwerking kunnen genieten van maximum 200 euro tussenkomst per jaar met een maximum van 50 euro per uur artistieke begeleiding. Caroline vraagt 50 euro per uur. Je betaalt zelf de vervoerskosten vanuit Lede.

KORTE BIOGRAFIE Caroline D’Haese studeerde hedendaagse dans en choreografie aan de London Contemporary Dance School (UK), The California Institute of the Arts (USA) en het toenmalige Hoger Instituut voor Dans in Lier (nu in Antwerpen). Ze is actief als danseres, choreografe en docente in binnen- en buitenland. Ze verdiept zich nog steeds verder in improvisatie en danstechnieken en kon onder meer studeren met Steve Paxton, Chrysa Parkinson, Jérôme Bel, Thierry Bae, Anna Halprin en Julyen Hamilton, .… Ze maakte bij KC Netwerk haar eigen eerste solowerk (Elexir, 2004). en nam deel aan Facets 2006. Sindsdien is ze onophoudelijk actief geweest zowel als choreografe in opdracht als met eigen werk.

Interesse? Meer informatie via christel.vandevelde@danspunt.be, T. 09 269 45 34.

Caroline kent grote affectie voor het coachen van jongeren en hun docenten in hun creatief parcours en wordt regelmatig gevraagd als jurylid en/of coach voor het werk van jonge makers. Sociaal-artistieke projecten met o.a. mensen met een verstandelijke handicap (Cirquonstant op Cirk! 2010) en kansarmen (GUSTA 2010) gaat zij ook niet uit de weg in haar eeuwige zoektocht naar oprechte bewegingen en het verkleinen van de afstand tussen de taal van het lichaam en het raken van een publiek.

In het kader van de nieuwe ledenstructuur van Danspunt werd onze dienstverlening verfijnd. Surf naar www.danspunt.be/coaching voor een overzicht van de voorwaarden.

11


Op eigen tenen in Jolien Van Opstal, oud-Ballerino leerling, volgt professionele opleiding in Lissabon door Eveline Janssens

Jolien Van Opstal startte dit schooljaar met haar dansopleiding aan de Escola de Dança do Conservatório Nacional (EDCN) te Portugal. Ze volgde tot vorig jaar lessen onder leiding van Magali Berael bij onze ambassadeur klassieke dans Ballerino in Lembeek. Dans.Magazine polst in dit dubbelinterview naar het leven als danser in Lissabon en de lange weg die Jolien heeft afgelegd . De EDCN onder leiding van artistiek directeur Pedro Carneiro biedt een dansopleiding aan die studenten wil voorbereiden op een leven als klassieke en moderne danser in combinatie met academische studies.

Herinner je je eerste kennismaking met dans nog? Jolien: “Hm, ik was anderhalf. Mijn papa wou thuis met mij ronddansen, zoals een slow. Het eindigde met een tripje naar het ziekenhuis en een stortvloed aan tranen, want hij is erin geslaagd om mijn arm uit de kom te trekken. Daarna maakte ik als kleuter kennis met dans door de dansinitiaties van Magali op school. Het duurde nog tot het derde leerjaar voor ik besloot om dansles te volgen. Ballet vormde voor mij een uitdaging: ik ben redelijk perfectionistisch en wil alles zo goed mogelijk uitvoeren. Met ballet is er altijd iets wat nog verbeterd kan worden.” Wanneer zag je dat Jolien potentieel had om verder te gaan met dansen? Magali: “Aan het einde van haar 4e middelbaar wilde Jolien graag naar de Balletschool (Koninklijke Balletschool Antwerpen, n.v.d.r.),

12


Portugal maar haar ouders wilden dat ze ASO bleef volgen. Jolien combineerde dus haar twee laatste jaren LatijnWetenschappen met lessen bij Ballerino en extra lessen in Antwerpen of Brussel. Jolien was zeker niet het grootste talent in mijn les, maar wel de hardste werker. Jolien hunkerde duidelijk naar dansen. Ze stond als eerste op te warmen tijdens de les, werkte hard en was altijd heel ernstig.” Is het verlangen naar een professionele carrière langzaam gegroeid of was er ergens een kantelmoment? Jolien: “Mijn deelname aan de Youth American Grand Prix in 2012 was doorslaggevend. Magali had mij op voorhand verteld dat ik niet in aanmerking kwam voor een prijs en er gewoon met volle teugen van moest genieten. Ik had niets te verliezen, dus ik kon mij volledig uitleven. Voor mij was dat het moment waarop ik me voor het eerst thuis voelde op het podium. Ik hoorde daar en voelde een fantastische connectie met het publiek. Na mijn variatie stond ik in de coulissen te huilen van blijdschap en hysterisch op en neer te springen. Achteraf hoorde ik ook dat ik de top 12 gehaald had.” Hoe verliep de selectieprocedure voor Portugal? Magali: “We namen vorig jaar voor de tweede keer deel aan de Youth American Grand Prix in Brussel, waar Jolien een 3e plaats wegkaapte. Ze kreeg meerdere beurzen van één jaar aangeboden, onder andere voor München en Portugal. Uiteindelijk koos ze voor de EDCN, omdat de insteek van de opleiding moderner is en de beurs ook meer kosten dekt.” Jolien: “Ik heb er naar uitgekeken om voltijds te kunnen gaan dansen. Op je 18e met een professionele opleiding starten is eigenlijk vrij laat, dus ik geniet met volle teugen van deze kans.” Hoe ziet een gemiddelde dag er voor jou uit? Jolien: “Maandag en dinsdagvoormiddag heb ik Portugese les, op woensdag, donderdag en vrijdag verplicht ik mezelf om vroeg op te staan om te studeren voor het vak van de opleiding kinesitherapie (VUB) dat ik heb opgenomen. Elke

dag is er van 12.15 tot 13.45 uur balletles, dan een lange middagpauze en dan anderhalf uur moderne les. Na de moderne les heb ik afwisselend klassiek repertoire, modern repertoire, compositie of pas de deux. Afhankelijk van de periode zijn er soms extra repetities tot 20.30 uur. Op zaterdag zijn er extra lessen modern of repetities van 10 tot 13 uur. Momenteel ben ik ook geselecteerd om de rol van de pop en één van de solisten in de Notenkraker te dansen, dus het is een drukke periode.” Wat vind je het zwaarst aan je opleiding in Portugal? Jolien: “Het zwaarste is de combinatie van de vele lessen met het runnen van een eigen huishouden. Als ik om 21u thuiskom, heb ik vaak geen zin meer om te koken. Op zo’n momenten mis ik toch een mama die klaar staat met het eten als je thuiskomt. Maar voor de rest heb ik, in tegenstelling tot wat ik dacht, niet zo veel last van het gemis. Ik heb geen tijd om mijn familie en vrienden te missen. Vaak ervaar ik dat het mentaal zwaarder is dan lichamelijk. Je voelt natuurlijk wel de pijn en de vermoeidheid, maar de drukte en de combinatie van lessen, studie en op eigen benen staan vergt toch heel wat zelfstandigheid en alertheid.” En hoe ervaar je het leven in Lissabon? Jolien: “De stad heeft mijn hart gestolen. Er hangt een heel bijzondere sfeer en ik voel me echt helemaal thuis in het appartement waar ik woon. Verder geniet ik van de zuiderse levensstijl: Portugezen nemen het niet zo nauw met uren en schema’s, alles is wat meer ontspannen. Het eten is ook heel lekker, veel verse vis, lekkere gebakjes en kleine bakkerijtjes. De taal is nog wel moeilijk, maar het feit dat ik Frans spreek, helpt wel.” Wat vonden je ouders van de beslissing om een dansopleiding te gaan volgen? Jolien: “Mijn ouders zijn trots op me. Ik heb echt de beste ouders die ik me kan wensen: ze steunen mij volledig en staan open voor mijn beslissing om dit jaar te dansen. Voor volgend jaar is het voor mij belangrijk om de beste beslissing te nemen, eentje waar ik gelukkig mee

13

ben: ofwel verder dansen en professioneel danser worden, ofwel verder studeren, want met mijn diploma middelbaar onderwijs kan ik alle kanten op.” Hoe ervaar jij dit Portugese avontuur als lesgever? Magali: “Jolien is mijn eerste ‘Ballerino’ die ik zelf gevormd heb en uit handen geef aan een professionele opleiding. Ik ben vooral onder de indruk van de weg die ze heeft afgelegd: de combinatie van haar zware studies met een intensieve danstraining.” Voor Ballerino is dat een heel belangrijke troef, kwalitatieve lessen bieden aan dansers die voltijds onderwijs volgen. Magali: “Ja, zelf heb ik ook altijd mijn middelbaar onderwijs gecombineerd met lessen bij Pjotr Nardelli, en andere groten die mij sterk beïnvloed hebben. Tijdens mijn studies Leerkracht Lager Onderwijs in Brussel zette ik Ballerino op met het doel om de combinatie tussen voltijds onderwijs en een degelijke dansopleiding voor anderen mogelijk te maken. We zijn een kleinschalige school met aandacht voor elke danser.” Heb je nog tips voor toekomstige ‘Jolientjes’? Magali: “Talent is nodig, maar niet allesbepalend. Hard werken en doorzettingsvermogen maken een goede danser. Jolien heeft van het begin geleerd dat ze keihard moest werken en dat heeft haar vechtlust gevormd. Durf ook zeker je dromen na te jagen, al moet je daarvoor naar Portugal.” Dans.Magazine wenst Jolien veel succes met haar opleiding en droomt met haar mee van een fantastische danscarrière.

MEER INFORMATIE OVER EDCN: WWW.EDCN.PT MEER INFORMATIE OVER BALLERINO: WWW.BALLERINO.BE


LAMBAZOUK:

Passie, Sensualiteit, Connectie ...wint aan populariteit in Belgie. Energia! Door Monica Bermudez en Peter Royers Lambazouk is een relatief jonge dansstijl die de laatste jaren over heel de wereld aan populariteit wint. De dans behoort tot 1 van de populairste latin dansen in Brazilië, net zoals de Forró en de Samba de Gafieira. Het is een sensuele energierijke partnerdans met dynamische en vloeiende bewegingen. De bewegingen in de Lambazouk lopen harmonieus in mekaar en kenmerken zich door vloeiende golfbewegingen op de typische lambazoukbeat. ONTSTAAN Lambazouk is afgeleid van de dans ‘Lambada’, de dans die eind jaren tachtig wereldberoemd werd naar aanleiding van de gelijknamige song van de groep Kaoma. Het succes van de hit zorgde voor een opmars van Lambadadansscholen en dansfilms. In Porto Seguro, Bahia, gelegen in het prachtige tropische paradijs van Noord-Oost Brazilië, heeft een Portugese ontdekkingsreiziger Brazilië ontdekt in 1500, én werd de Lambadadans geboren! Lambada, met zijn tropische muziek en energieke dansers won heel snel aan populariteit in Brazilië en heel de wereld in de jaren 1980 en 1990 met groepen zoals Kaoma en Beto Barbosa. Kaoma reisde internationaal rond en bracht de vreugde van de Lambada met enorm veel succes naar Europa, Azië en ZuidAmerika. Beroemde Kaoma dansers waren Chico & Roberta, en de broers Didi & Braz dos Santos. ©Lambazouk Belgium

Later begonnen de Lambadadansers te dansen op de tropische ritmes van Caribische en Angolese Zouk muziek. Vandaar dat de moderne dans bekend werd als Zouk Lambada (dansen van Lambada op Zouk muziek).

Het grootste en meest prestigieuze Zouk Lambada Congres in de wereld wordt om de 6 maanden gehouden in Porto Seguro, Brazilië: de geboorteplaats van de Lambada en één van de mooiste plekken op aarde!

LAMBAZOUK

Sedert 2005 is het aantal Lambazoukdansers alsmaar groter geworden en is er een uitgebreide internationale scene ontstaan van verschillende stijlen, muziekontwikkeling en congressen.

Vandaag zijn er twee belangrijke stijlen binnen de Zouk Lambada: de Rio de Janeiro-stijl en de Porto Seguro-stijl. Beide dansstijlen zijn geëvolueerd uit de oorspronkelijke Lambada van Porto Seguro.

Vooral in Brazilië wordt op grote schaal door DJ’s muziek geremixt om op te dansen, uiteenlopend van bekende R&B tot new-ageachtige muziek. Op congressen en door uitwisseling worden stijlen en techniek over diverse landen verspreid.

De Porto Seguro stijl Zouk Lambada (ook bekend als ‘Lambazouk’) blijft trouw aan de originele Lambada geest, veel van de oorspronkelijke Lambada bewegingen en combinaties zijn behouden. Deze dansstijl wordt op de typisch Caribische / tropische Zoukmuziek gedanst. De dans starten kan zowel op de 1 of de telling 3, kan zowel cirkelvormig als lineair worden gedanst en wordt gekenmerkt door het gevoel van vrijheid, geluk en grote energie.

Vandaag de dag wordt vooral veel ‘Lambazouk’ gedanst in Brazilië, Nederland, Australië, Engeland, Spanje en ook in de Verenigde Staten, Israël, Zwitserland, Japan, Thailand, Duitsland, Polen, Frankrijk, Portugal, Denemarken en tevens in België.

Verschillende meesters van de Porto Seguro stijl Zouk Lambada (LambaZouk) die internationaal onderwijzen en optreden, inspireren dansers wereldwijd. Onder deze meesters zijn onder andere Didi dos Santos, Braz dos Santos (van Kaoma), Josy Borges, Patricia Cruz en Bebe.

Lambazouk is buitengewoon leuk om te dansen! Plezier verzekerd! ENERGIA LAMBAZOUK! Meer informatie: www.lambazoukbelgium.com

14


Tanatsfestival

Een weekend vol internationale Dans en Muziek 13-15 maart 2015 – Malle (B)

Het Tanatsfestival is een doeweekend voor internationale Dans en Muziek en ondertussen aan de 3de editie toe. Ben je geïnteresseerd in werelddans, folk, balkandans? Dan is dit iets voor jou! Kom proeven van de vele dansworkshops. Doe mee! Ontdek de dansgezelschappen en choreografieën. Geniet! Leef je uit tijdens de workshop percussie. Laat van je horen! Zak zalig onderuit bij de prachtige muziek. Droom weg! Het kan allemaal van 13 tot 15 maart 2015 in het Vormingscentrum te Malle. Internationale dans en muziek Onder de term ‘internationale dans’ (ook wel volksdans, werelddans, folkloredans) verstaan we dansen met een etnischculturele basis. Dit dekt vele ladingen, van heel traditioneel tot nieuwe choreografieën op hedendaagse (folk)muziek. Het Tantasfestival wil de beginnende danser doen kennismaken met alle aspecten van internationale dans. Daarnaast kan de gevorderde danser er nieuwe choreografieën of dansstijlen ontdekken.

Programma Op vrijdagavond opent de beste folkbalgroep van Vlaanderen en ver daarbuiten – Naragonia – het festival. Daarna strekken we de beentjes tijdens een instuif. Zaterdag starten de workshops dans. Ook dit jaar kun je je laten verrassen door gekende en minder gekende dansstijlen. De docenten die dit jaar hun programma voorstellen zijn Jan Knoppers met dansen uit ‘Verwegistan’, Marc Bout met Hongaarse dans, Caspar Bik met Bulgaarse dans en Anke Baeten & Rik Knaepen met Israëlische dans. Tijdens de workshops percussie kun je je beste ritmes naar boven halen onder leiding van Jo Zanders. Zaterdagavond begint met een initiatie exotische dans o.l.v. Jan Knoppers. Aansluitend vinden er dansoptredens plaats. Het Folklor Dansensemble Amersfoort brengt enkele choreografieën in internationale stijl. Radost toont ons enkel exotische dansstukken. Senlima eindigt met een Russisch dansspektakel. Balorkest Turquasi speelt daarna live ten dans. Een instuif met livemuziek mag je gewoon niet missen!

15

Zondag worden de workshops verder gezet. Afsluitend dansen we allemaal samen en is er een toonmoment van het aangeleerde materiaal.

PRAKTISCH

Datum: vr 13 tot zo 15 maart 2015 Plaats: Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle Bijdrage: Volledig weekend: 135 euro (incl. maaltijden en, overnachtingen) Danspuntabonnees betalen 125 euro. Zaterdag volledige dag: 70 euro (incl. maaltijden) Vrijdagavond: 6 euro Zaterdagavond: 15 euro Inschrijven op www.tanatsfestival.be (het aantal slaapplaatsen is beperkt)


OPLEIDING DANSDOCENT EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN Om de 2 jaar start een opleiding voor lesgevers of lesgevers ‘in wording’ die aan de slag (willen) gaan in de amateurdans. De opleiding biedt hen de mogelijkheid om hun ervaring en danstechnische kennis pedagogisch-didactisch te onderbouwen vanuit een artistieke invalshoek. In een reeks van opeenvolgende artikelen belichten we de inhoud, visie en concept van de opleiding tot dansdocent georganiseerd door Danspunt. In elk artikel komt een vak en/of lesgever aan bod.

In dit artikel geven we het woord aan Bianca de Jong, die het vak ‘specifieke didactiek’ geeft aan de docenten folkloredans.

2013 2015

DANSDOCENT

Bianca de Jong is vooral bij ons folkorepubliek gekend voor haar cursussen Bulgaarse dans en haar bijhorend enthousiasme, kennis en didactische aanpak. In het vak ‘specifieke didactiek’ binnen de opleiding dansdocent gaat ze dieper in op de didactiek van het lesgeven voor gestructureerde dansvormen. Ze laat de deelnemers o.a. via microteaching algemene basisvaardigheden ervaren en oefenen die je als docent nodig hebt. Bianca gaf ook inhoudelijk advies bij de herstructurering van de opleiding dansdocent in 2010. Vanuit haar ervaring als hoofddocente in de Kaderopleiding van het vroegere LCA (Landelijk Centrum Amateurdans Nederland). Haar visie en input ligt mee aan de basis van het huidige concept en de inhoud van de opleiding. We treffen Bianca na haar laatste opleidingssessie en vragen naar haar visie, ervaringen, … met lesgeven. Je bent al jaren actief binnen de wereld van de Bulgaarse en internationale dans. Hoe en op welke leeftijd ben je zelf als lesgever begonnen? De volksdansleidster van onze groep was zwanger en moest afhaken voor een cursus die ze zou volgen. Ik mocht als 17-jarige haar plaats innemen op voorwaarde dat wat ik daar leerde, zou doorgeven aan mijn eigen groep. Zo gezegd zo gedaan en ik ben onze groep dansen beginnen aanleren onder coaching van mijn toenmalige dansleiders.

Plan–do– check–act! 16

Wat vond je zelf het moeilijkst als beginnend lesgever? Waar liep je tegenaan? Wat hielp jou dit te overbruggen? Ik vond het een beetje raar om als 17-jarige aan oudere dansers les te geven, maar ik wou gewoon vertellen wat ik geleerd had in de cursus. Ik heb vooral mijn stemgebruik moeten leren doseren, maar het is niet dat ik echt problemen ondervond. Een gezonde dosis faalangst en onzekerheid had ik wel en ik was daarenboven niet snel tevreden. Nu kan ik dat perfectionisme heel positief inzetten, maar misschien was dat wel het lastigste voor mij om te doen.


Er was sowieso veel te ontwikkelen en ik blijf me nog steeds ontwikkelen, maar er was niets te overbruggen. Ik heb van jongs af aan altijd affiniteit gehad met overdracht. Heb jijzelf rolmodellen van lesgevers (in binnen- en/of buitenland)? Ik heb op 19-jarige leeftijd de kaderopleiding in Nederland gevolgd. Dat was een tweejarige amateurdansopleiding met ongeveer 360 contacturen. Binnen die opleiding heeft Walter Roozendaal (Academie voor Expressie door Woord en Gebaar) enorm bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Hij leerde me om muziek en dans altijd met elkaar te verbinden. Walter was geen topdocent, noch een topdanser, maar met dit stukje uit de didactiek heeft hij bij mij het vuurtje aangestoken. Daarnaast heeft collega-dansdocent Jan Knoppers me ook geïnspireerd. We hebben samen een aantal keer didactiekcursussen in het buitenland opgezet en de voorbereidende gesprekken en samenwerking waren voor mij heel verrijkend. En dan zijn er nog twee Israëlische dansdocenten (hoewel ik een uitgesproken liefhebber van Balkandansen) die me erg geïnspireerd hebben als het gaat om dans en danskwaliteit (uitvoeren van dans): Moshiko Halevy en Bonny Piha. En last but not least: de mensen die me tijdens mijn studiereizen naar de Balkanlanden hebben ontvangen. Vooral hen ben ik eeuwig dankbaar, want een stukje van mijn lesgeven is liefde en passie en dat heb ik van hen. Gastvrijheid, gulheid, … dat is voor mij de grootste bron van inspiratie en liefde voor de volksdans. Je hebt de reputatie van een goeie lesgever te zijn, heel sterk op didactisch vlak. Hoe heb jij zelf jouw kennis en vaardigheden daaromtrent opgebouwd? Ik startte als 17-jarige met lesgeven in een heel veilige omgeving: twee dansleiders die me hielpen en coachten en ‘mijn’ groep. Dat was natuurlijk een godsgeschenk voor een beginnende lesgever. Daarnaast heeft het zeer gestructureerde werken van de kaderopleiding me ook veel bijgebracht. Ik heb me suf gereflecteerd, voorbereid, geëvalueerd, … . Inmiddels ben ik ook opgeleid als orthopedagoog en kinder- en jeugdpsycholoog en ook binnen mijn werk vind ik reflecteren belangrijk. Je bent nooit klaar met leren en het is een manier om je vaardigheden op te bouwen. Ik kreeg ook een enorme boost in mijn ontwikkeling toen ik zelf als docent ging lesgeven in de kaderopleiding (twee keer in Nederland en drie keer in het buiten-

land). Ineens moest ik vertellen waarom ik vind dat bepaalde dingen op een bepaalde manier kunnen (en soms moeten) aangepakt worden. Het feit dat ik met anderen in gesprek ging, maar ook ging overdragen hoe je iets kan aanleren, was voor mij een enorme sprong vooruit. Het is geweldig als iemand zegt: “ik vind het best wat jij zegt, maar ik denk daar anders over.” De wisselwerking, de voeding, de inspiratie, … is geweldig. Ik ben qua persoonlijkheid bovendien heel gestructureerd. Ik kan spelen met de dans, maar ik weet precies waar ik naartoe wil. Mijn duidelijkheid maakt van mij een krachtige docent. Als ik voor mezelf niet helemaal duidelijk ben, dan gaat het bij de dansers ook een stuk minder goed. Een goede voorbereiding, een goede observatie tijdens de les, als lesgever inspelen op wat je ziet en er na afloop over reflecteren, is de manier waarop ik werk. Ik kan het eigenlijk samenvatten in volgend motto: plan–do–check–act. Dat is in feite wat ik altijd al gedaan heb. Jezelf methodisch voorbereiden op hoe flexibel je kan zijn is bovendien van groot belang. Flexibiliteit is dus ook heel belangrijk voor een lesgever. Wat is jouw sterkte als lesgever? Zoals ik net al aangaf zitten het reflecteren en de ontwikkelingsgerichte houding al in mij, die heb ik gewoon van nature. Op die manier heb ik de voorbije 38 jaar mijn vaardigheden en kwaliteiten opgebouwd. Aan de ene kant kan ik bovendien heel sturend zijn en aan de andere kant kan ik mezelf zonder probleem op de hak nemen. Ik vind dat men vooral plezier moet hebben in het dansen en iets al dansend aanleren in relatie met de muziek. Martha Graham zei ooit “leren te dansen middels te dansen of leren te leven middels te leven, de principes zijn hetzelfde”. Dat probeer ik in de praktijk te brengen. Humor, enthousiasme, … dat hoort bij mijn expressieve en extraverte zelve en dat is mooi meegenomen als docent. Als ik lesgeef, ben ik dan ook op en top mezelf en zit ik in een flow. Wat kenmerken jouw lessen didactiek in onze opleiding? Ik heb een duidelijk stramien: ik introduceer eerst een stukje theorie, dan laat ik die theorie ervaren, dan reflecteren we er nog eens op en tenslotte gaan de deelnemers het zelf ervaren. Wat mij als docent kenmerkt is dat wat ik van anderen wil, ik zelf eerst geef. Vandaag hadden we bijvoorbeeld microteaching. Ik heb dus zelf eerst ‘een les’ gegeven en iedereen mocht mij nadien

17

evalueren, ook ikzelf. Dat kenmerkt mijn filosofie in lesgeven: wat jij van je dansers wil, zal je zelf ook moeten geven. Wil je dat ze zich blootgeven, dan geef je eerst jezelf bloot. Wil je dat ze enthousiast met je meeschreeuwen, zal je zelf altijd het hardst moeten schreeuwen. … We werken dus circulair. Die structuur kenmerkt mijn lessen en daarnaast kenmerk ik mezelf. Mijn enthousiasme, heb ik begrepen, is bijvoorbeeld heel belangrijk. Jij geeft op internationaal vlak zowel cursussen dans als didactische bijscholingen. In welke landen word jij gevraagd? Voor methodiek/didactiek heb ik reeds les gegeven in Italië, Zwitserland, België, Nederland en sinds kort ook in Japan. Voor het aanleren van dansrepertoire is de lijst met landen ondertussen heel uitgebreid. Wat kenmerkt het Belgisch/Vlaams publiek? Ikzelf ben een directe, extraverte Hollandse en dan is de Belg daarentegen toch wat zachter, bescheidener en rustiger. Als dansleider mag je je echter niet wegstoppen en moet je duidelijk het heft in handen nemen. Mensen willen veiligheid en dat bied je door structuur. Het publiek verschilt echter meer door de ervaring die ze al of niet meebrengen in de cursus, dan door hun oorsprong. Wat is volgens jou het belang om docentenopleidingen te organiseren binnen het amateurdanscircuit? Ik vind dat amateurs, en zeker mensen die net beginnen met het beoefenen van dans/muziek, recht hebben op de beste docenten. Het is didactisch gesproken veel gemakkelijker om aan geoefende dansers les te geven, dan aan onervaren dansers. Bij professionals draait het vooral om het materiaal dat je aanleert. Bij beginners daarentegen is de manier waarop je je materiaal aanleert van groot belang. Amateurs beginnen vaak met liefde en plezier en de andere dingen (techniek, …) komen of komen niet. Daarom vind ik docentenopleidingen binnen het amateurdanscircuit zo belangrijk, voor die stevige amateurdansbasis. Dat je goed kan dansen, wil trouwens niet zeggen dat je ook les kan geven. Het is zoveel meer. Ik was een ruwe diamant en ik ben in de kaderopleiding aan alle kanten geslepen en er valt nog steeds wat bij te slijpen. Reflecteren is en blijft de boodschap!


Dance Classix 2014, klassiek ten top door Claudia Verplanke

Op zondag 30 november 2014 vond in de Stadsschouwburg van Leuven voor de derde maal het festival Klassieke Dans plaats. Zeven amateurgroepen streden voor het kwaliteitslabel ‘Ambassadeur van de Klassieke dans’ die vorig jaar toegekend werd aan ‘Ballerino’ uit Lembeek. Ruim honderd dansers bewogen vol overgave op de muziek en brachten hun liefde voor dans over op het publiek. De diversiteit van de groepen liet zien dat klassieke dans gevarieerd en alles behalve stoffig is. Jamcentrum uit Sleidinge zorgde met ‘Storm’ voor een sterke opening van de avond. Choreografe Isalie Van Heyste had mooie formaties bedacht die door de dansers correct werden gevormd. De dansers bewogen synchroon en visualiseerden het voorbijrazende leven. Een waanzin die enkel door een storm kon worden ingetoomd. De muziek van Vivaldi zette het thema kracht bij.

De openingsscène van het stuk ‘The Music Box’ van Danswijzer uit Mariakerke (Gent) was vertederend. Een schattig danseresje droomde over een ballerina, die op een muziekdoos elegant ronddraaide. Choreografe Karlien Lox wist op een creatieve wijze het stereotype beeld van een ballerina te veranderen door o.a. de danseressen in het zwart met paars te kleden. In het laatste gedeelte van de choreografie was een mooie partnering te zien. Heel natuurlijk trad de Leuvense Balletakademie op voor het publiek. De opbouw van de muziek en de mooie belichting zorgden ervoor dat de dans ‘Bright Mind’ krachtig werd neergezet. Choreografe Sofie Verhoest hield met deze creatie het publiek een spiegel voor. In het eerste gedeelte werd de hectiek van het dagelijks leven goed weergegeven en deze ging vloeiend over naar het tweede en derde deel van het stuk: het thuiskomen en de ontspanning voor de volgende dag. Het romantisch ‘l’histoire D’amour’ van choreografe Sara Mussche van Dansschool S-pression Meetjesland uit Eeklo werd met de juiste sfeer gebracht. De gevarieerde muziek, het decor en de kledij pasten perfect bij elkaar. Het gezelschap was bovendien de enige met twee mannelijke dansers.

©Vera Cammaer

Dansstudio Cadans uit Diepenbeek bracht het stuk ‘Emoticons: ups en downs’ in het voetlicht. De choreografie van Emmanuelle Cardito was eenvoudig maar werd zeer netjes afgewerkt. De verzorgde haren van de danseressen vervolmaakte het beeld. De scène met de hartslag maakte de dans leuk.

‘Balletschool An Van den Broeck’ uit Destelbergen straalde met het stuk ‘Noir et Blanc’ één en al klassieke dans uit. Ballerina’s, gekleed in zwarte en witte tutu’s, dansten expressief en vol energie. De techniek was van een hoog niveau. An Van den Broeck bracht met haar stuk de klassieke dans in elke vorm, punt en beweging tot uiting. Aira Ensemble uit Leuven wist met ‘Balance’ een evenwichtig stuk te brengen met een sterke danstechniek en geraffineerde afwerking. Choreografe Goedele De Raeymaeker zette een impressief begin- en eindbeeld neer. Elf dansers bewogen met en balanceerden op lichtgevende kubussen en gaven het publiek hiermee een inventieve kijk op de klassieke dans. Ballerino, ambassadeur Klassieke Dans 2013, danste als afsluiter nog eenmaal de winnende choreografie ‘Désir de danser’. Als dank gaf het publiek een oorverdovend applaus voor alle dansers en choreografen die iedere minuut van hun vrije tijd hadden besteed aan het oefenen van hun voorstelling zodat iedereen er deze avond van kon genieten.

18

Voor de leden van de jury lag een zware taak om een winnaar te kiezen. De kwalitatieve choreografieën van deze avond moesten, volgens hen, zeker niet onderdoen voor die van professionals. Met trots schonk de jury de ambassadeurstitel aan Balletschool An Van den Broeck uit Destelbergen. De choreografie ‘Noir et Blanc’ van choreografe An Van den Broeck was een op en top klassieke voorstelling met technisch sterke en expressieve dansers. De jury bestond uit Tina Van Roy (voorzitster), Greet Boterman, Alain Honorez, Stefano Giuliani en Miho Akahane. De nieuwe ambassadeurs winnen 750 euro, te besteden aan dansgerelateerde uitgaven. De groep zal bovendien door Danspunt uitgenodigd worden om deel te nemen aan binnen- en buitenlandse optredens en festivals, waar ze Vlaanderen op een kwalitatieve wijze mogen vertegenwoordigen. Danspunt is bijzonder trots en wenst langs deze weg alle dansers, choreografen en sympathisanten dan ook te feliciteren voor hun enthousiasme en inzet, die aan de basis liggen van deze prachtige staalkaart voor amateurdans in Vlaanderen! Dance.Classix is een initiatief van Danspunt in samenwerking met danscentrum Aike Raes.


Lidmaatschap 2015 Danspunt heeft haar ledenstructuur flink gewijzigd (zie onderstaande tabel), zodat we in de toekomst nog meer dansliefhebbers dan voorheen kunnen bereiken en artistiek inspireren. Dansgroepen -gezelschappen, -scholen

Dansers en dansliefhebbers

Lidmaatschap

Abonnement

Registratie op website

50 euro/jaar

10 euro/jaar

Gratis

Inbegrepen voor verantwoordelijken en dansdocenten

X

-

Korting op cursussen en Opleiding Dansdocent

X

X

-

Korting op dansvoorstellingen in verschillende cultuurhuizen*

X

X

-

Digitaal Dans.Magazine

X

X

X

Digitale mailings

X

X

X

Gedrukt Dans.Magazine

Coaching** Verzekering***

X

-

-

Optioneel

-

-

* Voor de lijst van de kortingpartners, zie pagina 24-25 ** Nieuwe coachingvoorwaarden op www.danspunt.be/coaching *** De verzekeringsvoorwaarden blijven in 2015 ongewijzigd. Meer info: www.danspunt.be/verzekering Meer informatie over het lidmaatschap: www.danspunt.be/lidmaatschap Je registreren voor onze gratis mailing en/of een abonnement op Dans/Magazine nemen? Surf naar ikwil.danspunt.be of mail naar ikwil@danspunt.be

Als u zorgt voor het verbeteren van uw persoonlijk record... ...dan zorgt arena voor de rest. Sinds jaar en dag is arena vooraanstaand verzekeringspartner van talloze sportfederaties. Zo kan u gerust zijn dat u zelfs bij het beoefenen van uw favoriete sport kan rekenen op de steun van een deskundig team op die momenten dat het minder goed gaat. Voor meer inlichtingen en advies surf naar www.arena-nv.be.

19


“Niets ligt vast, stap in het nu.” Een kijk op improvisatie

met dank aan Caroline D’Haese

©Joke Van den Heuvel

Improvisatie is hot binnen de danswereld en dat hebben we geweten: onze sessie improvisatie met Caroline D’Haese tijdens de afgelopen zomerstage was in een mum van tijd volzet. Binnen de opleiding dansdocent is improvisatie een vast item geworden in de didactieklessen met Truus Cavens. Meer en meer dansvoorstellingen worden gemaakt op basis van improvisatie, … In het verleden werd improvisatie gebruikt om materiaal te verkrijgen, onderzoek te doen of tot groepsvorming te komen, maar nu wordt improvisatie meer en meer erkend als een volwaardige kunstvorm die in de aanwezigheid van publiek beoefend wordt. Caroline D’Haese (docent tijdens de zomerstage en onze Coach in de Kijker, p. 11) kan honderduit vertellen over dansimprovisatie en probeert langs deze weg onze kijk op improvisatie te verruimen.

IMPROVISATIE… Improvisatie (voor dans maar ook in andere disciplines) ontstaat wanneer het moment van inspiratie (uitdaging/ situatie/ontmoeting), creatie (reactie/beslissing/probleemop-

20


lossend/verwerking) en uitvoering op hetzelfde moment gebeuren. Bij een gewone, vaste choreografie vallen deze drie fasen niet samen.

> in het kader van therapie/ zelfontplooiing > als groepsvorming/-dynamiek > als opwarming

Eigenlijk kan je zeggen dat alle dansvormen voorkomen uit een soort van improvisatie. Elke dans ontstaat vanuit het doen, vanuit een zoeken. Pas wanneer het aanleren en doorgeven er aan te pas komt, worden technieklessen belangrijk.

Afhankelijk van de reden en je eigen rol ga je op een andere manier te werk. Als danser begin je door stil te worden en te luisteren naar je binnenste om daarna een soort gelijkmatige alertheid en beschikbaarheid naar je omgeving te ontwikkelen. Bepaalde meditatie- en yogatechnieken zijn een uitstekende ondersteuning om deze vaardigheden te trainen. Als lesgever kijk je samen met je dansers naar wat er bij hen leeft, wat er ontstaat, wat de beweegredenen zijn, wat bepaalde bewegingspatronen zijn, …. Nadien ga je op zoek naar hoe je hen kan stimuleren, vertrouwen geven om dingen uit te proberen, erover te communiceren en er op die manier weer zelf van te leren. Zo ontstaat er een circulair proces.

Vandaag de dag hecht men veel belang aan authenticiteit en identiteit en wint improvisatie alsmaar meer terrein. Kwetsbaarheid, ergens geen antwoord op weten, zelfreflectie, het proberen leven in het nu, op een creatieve manier uitdagingen aangaan, … zijn allemaal thema’s van deze tijd. Improvisatie is daar een goede weerspiegeling van. Het spreekt dansers en dansdocenten aan en het traint hen in relevante skills die ook buiten de danswereld erg waardevol zijn. Het kan voor een danser een sterk middel zijn om meer kwaliteit te vinden in zijn bewegingen, zelfstandiger te worden, creatiever te denken, … en voor een dansdocent om lesmateriaal niet tot een routine te herleiden en meer in dialoog te treden met zijn/haar leerlingen over dans.

… PIONIERS Improvisatie heeft door de jaren heen een specifieke ontwikkeling doorgemaakt en kent vele pioniers of grondleggers. Zo heeft Isadora Duncan zich afgezet tegen de klassieke techniekcodes. Ze danste blootvoets, vrij en in openlucht. Merce Cunningham verzette zich dan weer tegen de autobiografische invloed van een choreograaf op een stuk en haalde het verhalende onderuit. Wat veel ruimte creëerde voor abstractie en microverhalen die door het publiek en de performer samen ontdekt kunnen worden op het moment zelf. Steve Paxton en de Judson Dance Theatre haalden dans als elitaire kunstvorm van zijn sokkel en gaven hem terug aan de mensen van vlees en bloed. Op die manier kon dans ingezet worden als kunst om actuele en maatschappelijke relevante thema’s aan te snijden.

… TOEPASSEN Er zijn verschillende redenen om met improvisatie aan de slag te gaan: > om vaardigheden te trainen (fysiek, performance, compositie, ...) > in het kader van onderzoek (naar een bestaande bewegingsstijl, naar een locatie/ thema/idee, om vocabulaire te ontwikkelen, om een atmosfeer uit te bouwen, om een concept uit een andere discipline te vertalen, ...) > in het kader van een (onderdeel van een) voorstelling

Iedere improvisatiedocent heeft oefeningen, methodieken om de verfijnde staat van het bewustzijn in de praktijk te trainen. Caroline werkt bijvoorbeeld per lessenreeks met een thema, dat helpt om oefeningen te selecteren. Ze start de les met een soort mentale/fysieke opwarming, dan een exploratie solo-duet-groep en vervolgens een open improvisatiemoment om met de opdrachten vrijer aan de slag te gaan en/of een creatie-bekijk moment. Ze groepeert de opdrachten rond bepaalde improvisatievaardigheden zodat ze echt kan voortbouwen: vertrouw, wees alert, zie het totale plaatje, eerlijke eerlijkheid, out-of-the-box-denken, de melodie van een beweging, graaf dieper, omarm je mislukkingen, hou het simpel, ken je geschiedenis & communiceer helder.

... MAKKELIJKER GEZEGD DAN GEDAAN Je vertrekt als lesgever vaak vanuit een bepaalde traditie waarbij de docent het ultieme voorbeeld moest zijn. In het verleden en voor bepaalde doeleinden heeft dit zeker zijn vruchten afgeworpen, maar als je nu naar het danswerkveld kijkt, ben je daar als kopie-expert niet zo veel mee. Een danser moet niet proberen een repetitiesucces te evenaren of een leerkracht te imiteren, maar moet zelf met zijn/haar lichaam de beweging uitvoeren zodat die er fantastisch uitziet. Daar is een dosis zelfkennis en lichaamsbewustzijn voor nodig. Een leerkracht kan dat aanreiken door hiervoor ruimte te geven en zijn/ haar verbeelding te stimuleren, ook bij het dansen van technieken. Hiervoor heb je als lesgever een aantal basistools nodig. Het begint uiteraard met de goesting om bij te sturen en zelf bij te

21

leren, wat ook altijd een bepaalde graad van kwetsbaarheid inhoudt. Dansers zien docenten vaker als iemand die hen coacht vanuit hun talenten voor wat ze op dat moment nodig hebben. Als je als docent jezelf zo kan bekijken geeft dat ook al meteen ruimte om wat te experimenteren met je eigen lessen. Motiverend werken, zelfkennis, flexibiliteit, … zijn dus belangrijke eigenschappen, maar die zijn van belang voor iedere docent.

… TIPS Je kan (en moet zelfs) binnen alle dansgenres met improvisatie aan de slag gaan. Neem als dansdocent eens de tijd om je opdrachten te herbekijken. Gebruik je bijvoorbeeld altijd dezelfde muziek? Staan je dansers altijd in dezelfde richting in de zaal? Duren je frases altijd even lang? Werk je niet teveel met de spiegel? Gebruik je verbeelding om passen aan te leren. Vind andere manieren om materiaal over te brengen naast het voordoen. Probeer eens zonder woorden of leer eerst het ritme al klappend aan. Schrijf de frase eens uit en laat je dansers het uitzoeken, .... Overleg ook steeds met collega’s en wissel opdrachten uit. Je hoeft geen ellenlange lijst aan oefeningen te hebben maar je moet vooral de vaardigheid ontwikkelen om een opdracht verder uit te bouwen. Doen ze het eerst alleen? Kan dat ook met twee? Of met de hele groep en vice versa. Kan dit ook ter plaatse, kan dit kleiner, met de helft van je lichaam, .... Kan ik een tussenopdracht verzinnen, .... Inspiratie nodig? Grasduin eens in de literatuur m.b.t. improvisatie of surf op het internet (zoektermen ‘dance improvisation’, ‘contact improvisation’, …) voor meer tips en tricks.

IMPROVISATIE IS ALOMTEGENWOORDIG IN DE DANSWERELD Meer en meer dansen bevatten tegenwoordig een improvisatieelement, maar er zijn ook artiesten die hun volledig onderzoek op improvisatie baseren en hiermee voorstellingen maken. Denk maar aan het werk van Thomas Hauert, William Forsythe, Cacao Bleu (improvisatie met kinderen), Anna Halprin, …. Geloof ook niet dat improvisatie louter en allen binnen de hedendaagse danswereld wordt toegepast: streetdancebattles, trancedans, tango, buikdans, lindy hop, … allemaal op en top improvisatie!


“Passie en geduld” Docentenopleiding streetdance Interview met Steeve Austin

Afgelopen najaar sloegen Steeve Austin en Danspunt de handen in elkaar voor een interactieve 7-daagse opleiding waarin de didactiek van het lesgeven binnen streetdance centraal stond (dus geen dansopleiding). En met succes… want dit voorjaar wordt de formule, zij het in licht gewijzigde vorm, herhaald. Tijd dus om Steeve aan de tand te voelen over zijn ideeën, ervaringen, …. Wie is Steeve Austin? Steeve: “Vele mensen kennen mij omdat ik even met mijn ‘kop’ op tv ben geweest als één van de choreografen van SYTYCD, maar dat is niet wat mij definieert. Ik ben een danser, choreograaf en lesgever en daarnaast ook een beetje ondernemer. Ik ben een creatieveling, mijn hoofd staat nooit stil! Ik heb door de jaren heen tientallen titels gewonnen in grote competities als danser, maar vooral als coach van verschillende teams. Ik geef les in binnen- en buitenland, ga jureren en organiseer ook zelf workshops, evenementen en kampioenschappen. Al die ervaringen hebben me dingen bijgebracht en maken dat ik sta waar ik nu sta.” enorm veel muzikaliteit, kan iets overbrengen, …. Ook Kyle Hanagami (geniale choreografieën) en Shaun Evaristo horen in dit rijtje thuis. Je hebt als danser nu meer mogelijkheden dan vroeger om van verschillende mensen les te krijgen en ook YouTube biedt veel mogelijkheden voor dansers.”

Wanneer ben je beginnen dansen? Steeve: “Ik ben eigenlijk pas beginnen dansen rond mijn twaalfde. Ik kreeg een video van Michael Jackson in handen en analyseerde die beeld per beeld. Ik veronderstel dat mijn eerste danspas de Moonwalk was en vandaaruit ben ik steeds meer moves in de hiphopstijl gaan aanleren. Ik ben eigenlijk altijd een autodidactiek geweest en pas op mijn 17de heb ik een eerste dansles gevolgd. Ik had op één of andere manier eigenlijk al vrij snel (18 jaar) de drang om zelf les te geven en te creëren. Ik heb hier en daar wel opleidingen gevolgd, maar binnen de hiphop was de keuze eerder beperkt. Ik heb tijdens een opleiding in de fitnesswereld wel een klein beetje kunnen proeven van didactiek en dat heeft me gestimuleerd om beter les te geven en stil te staan bij wat ik doe. Ik ontdekte dat dansles geven meer is dan voor een groep gaan staan is en enkele bewegingen tonen. Je moet structuur in je les brengen, je stem weten te gebruiken, …. Ik heb daarenboven het geluk gehad dat er iemand in mij geloofde, me gepusht heeft opleidingen te volgen en me 10 jaar geleden heeft voorgedragen als lesgever in de opleiding bij Adidas Street Dance in Frankrijk. Die kans heb ik met beide handen gegrepen en dat heeft me een enorme boost gegeven.”

Waarom wou je van start gaan met een docentenopleiding streetdance? Steeve: “Ik draai ondertussen al een lange tijd mee in de scene en ik heb het gevoel dat er een soort amateurisme blijft hangen in België. Er was tot nu toe ook geen stevige opleiding die specifiek gericht is naar streetdancers. Mijn persoonlijke visie verschilt misschien van die van anderen, maar ik hoop mensen te kunnen inspireren om beter les te geven, zodat er betere leerlingen uit voort komen, die op hun beurt dan weer dingen gaan doorgeven, … zodat je als het ware een domino-effect krijgt. Ik zou doodgraag zien dat de hiphopwereld in België net iets meer groeit en ik vond dat de tijd rijp was om met zo’n opleiding te starten.” Waarom wou je samenwerken met Danspunt? Ik had contact met jullie i.v.m. de docentendag hiphop en we raakten verder aan de praat over de danswereld, …. Jullie toonden onmiddellijk veel dynamiek en enthousiasme. Ik werk bovendien graag samen met mensen die op dezelfde golflengte zitten. Danspunt kon daarenboven instaan voor de administratieve aspecten die bij zo’n cursus komen kijken en jullie hebben ook een breed netwerk.”

Naar welke lesgevers kijk je zelf op? Steeve: “Heel veel lesgevers inspireren me! Wat mij vooral aantrekt in een lesgever is de passie die ze hebben en het geduld om iets uit te leggen. Ik kijk vooral op naar Amerikanen, zoals Andye J. Zij is allround: ze is sympathiek, een goede choreografe, heeft

22


Op welke ‘golflengte’ konden jullie elkaar vinden? Steeve: “Ik wou de mogelijkheid hebben om mij te uiten. Didactiek, persoonlijkheid en persoonlijke groei zijn belangrijke pijlers voor mij binnen een opleiding. Ook Danspunt hecht daar veel belang aan in haar vorming en de opleiding dansdocent.” Waar leg je de focus op binnen de opleiding? Steeve: “Persoonlijkheid, didactiek, doelbewust werken en zelfontwikkeling. Ik wil mensen kunnen prikkelen, zien groeien, zelfzeker worden, ….” De eerste editie is net achter de rug. Hoe heb je deze zelf ervaren? Steeve: “Het was ook voor mij terug even zoeken en bang afwachten, omdat het een tijdje geleden was dat ik de opleiding nog gegeven had. Ik moest weer structuur krijgen in mijn gedachtegang. Door de jaren heen is er een evolutie in de dans zelf, maar ook in mij als persoon, …. Ik moest dus nieuwe dingen integreren, op een juiste en logische plaats in de structuur van de lessen. In mijn ogen is alles echter goed verlopen. Het was een heel

receptieve groep, die duidelijk progressie heeft gemaakt. Iedereen heeft ongeveer twee keer les mogen geven en bij sommigen zie je dan na 7 dagen toch een totale ontplooiing tot een volwaardige lesgever. Soms zelfs dag en nacht verschil. Het didactische aspect is heel leuk, maar het is fantastisch als je bijvoorbeeld iemand tijdens het proces echt zelfzekerder ziet worden.”

Die laatste tip kunnen geïnteresseerden dit voorjaar al in de praktijk omzetten:

Ga je dingen aanpassen naar de volgende editie? Steeve: “Ik ga misschien hier en daar het ritme een klein beetje aanpassen, maar ik denk dat ik het vrijwel op dezelfde manier zal aanpakken. Ik ga wat meer met video werken, zodat de deelnemers hun opdrachten thuis nog eens kunnen herbekijken en ook het feedbacksysteem ga ik wat meer benadrukken.”

Na afloop van de laatste opleidingsdag hadden we ook een gesprekje met enkele deelnemers. We vroegen Jantina, Nele en Sarina naar hun ervaringen en maakten volgende samenvatting:

Heb je tenslotte nog enkele essentiële tips voor streetdance lesgevers? Steeve: “Werk doelbewust (weet wat je wil bereiken), wees receptief en aandachtig voor wat de groep nodig heeft en volg de nodige bijscholing om te weten hoe je je boodschap naar buiten brengt en communiceert.”

Nieuwe editie Docentenopleiding Streetdance met Steeve Austin van 13 t/m 17/04/2015 en 27 & 28/06/2015 in Zinnema (Anderlecht). Meer info op pagina 30.

“Steeve heeft enorm veel feeling om iets over te brengen. Hij weet je goed aan te pakken.” “Je leert jezelf kennen.” “Er is een verschil tussen weten en uitvoeren. Je leert door het zelf te doen.” “Een heel praktische opleiding.” “Je wordt goed bijgestuurd en krijgt veel didactische tips.” “Het is ontzettend leerrijk! Zowel op didactisch, als op persoonlijk vlak.” “Zelfs als gevorderde lesgever, leer je veel bij.”

VOORJAAR 2015 DANSCURSUSSEN VOOR 18+ HEDENDAAGS / DANSPRODUCTIE / BREAKDANCE AFRIKAANS / CONTACTIMPRO / TANGO / ...

WWW.WISPER.BE 23

INFO EN INSCHRIJVEN


JE DANS.PAS IS VEEL GELD WAARD! Op vertoon van je Dans.pas krijg je korting op de dansvoorstellingen en performances in sommige huizen, waaronder de Beursschouwburg, Buda, CAMPO, cultuurcentrum Beringen, cultuurcentrum De Adelberg, cultuurcentrum De Grote Post, cultuurcentrum De Velinx, cultuurcentrum De Warande, cultuurcentrum Hasselt, cultuurcentrum Zwaneberg, De Roma, Handelsbeurs, Kaaitheater, Kopergietery, Monty, Music Hall, Muziekcentrum Dranouter, Schouwburg Kortrijk en Vooruit. Je kan er de volgende maanden naar volgende voorstellingen:

30/12/2014 - CCHA (Hasselt) ‘Het zwanenmeer’ van Ballet Sint-Petersburg

29, 30, 31/01 & 01/02/2015 - CC De Warande (Turnhout) ‘Black Yoga Screaming Cabinet’ van Shalala Erna Ómarsdottir (IJsland)

30/12/2014 - De Roma (Borgerhout) De Veurleste: Discobaar A Moeder XXL

30/01/2015 - De Roma (Borgerhout) Marisol Valderrama & Guerrero Quartet - Raices y Alas

03/01/2015 - Music Hall (Stadsschouwburg Antwerpen) 17/01/2015 - Music Hall (Capitole Gent) 07/02/2015 - Music Hall (Ethias Arena Hasselt) 15/02/2015 - Music Hall (Concertgebouw Brugge)

04/02/2015 - Monty (Antwerpen) ‘The Workshop’ en ‘Still Animals’ van Tuur Marinus

‘Glass’ van Isabelle Beernaert

05/02/2015 - CC Zwaneberg (Heist-op-den-Berg)

09 & 10/01/2015 - Kaaitheater (Brussel)

‘What the body does not remember’ van Ultima Vez en Ictus (live)

‘Built to Last’ van Meg Stuart/Damaged Goods & Münchner Kammerspiele

05, 06 & 07/02/2015 - Vooruit (Gent) ‘Talk to the Demon’ van Ultima Vez / Wim Vandekeybus

11 & 12/01/2015 - CC De Warande (Turnhout)

05, 06 & 07/02/2015 - CAMPO nieuwpoort (Gent)

‘Dinska Bronska’ van MartHa!Tentatief

‘Ladycock’ van het KIP

14/01/2015 - CCHA (Hasselt)

06/02/2015 - Handelsbeurs (Gent)

‘Untitled_I will be there when you die’ van Alessandro Sciarroni

Adela Campallo

15/01/2015 - Vooruit (Gent)

07/02/2015 - CC De Velinx (Tongeren) ‘Attends, attends, attends...(pour mon père)’ van Jan Fabre/ Troubleyn

‘Opus Corpus’ van Chloé Moglia

15 & 16/01/2015 - Vooruit (Gent) ‘Untitled_I will be there when you die’ van Alessandro Sciarroni

07/02/2015 - CCHA (Hasselt) ‘Play’ van Sidi Larbi Cherkaoui/Eastman

16 & 17/01/2015 - Monty (Antwerpen) ‘Tragic by accident’ van Rob Fordeyn

08/02/2015 - De Roma (Borgerhout)

17/01/2015 - De Roma (Borgerhout)

De Bonanza’s - A tribute to the sixties

Nieuwjaarsbal met De Lou Roman Band en Belle Perez, Günther Neefs, e.a.

10/02/2015 - Schouwburg Kortrijk

21/01/2015 - De Roma (Borgerhout)

‘That’s it’ van Sabine Molenaar (NL) ‘Alle Mooie Dinge Is Verdwene’ van Arnaud Rogard - Wit.h

‘T-dansant’ met dj Piet Keizer van Radio Minerva

10/02/2015 - Monty (Antwerpen)

22 & 23/01/2015 - Vooruit (Gent)

Hit The Stage #47 met Cie. Woest|

‘69 positions’ van Mette Ingvartsen

10 & 11/02/2015 - Vooruit (Gent)

23/01/2015 - CC De Adelberg (Lommel) ‘ISHUES’ van ISH

‘Suddenly everywhere is black with people’ van Marcelo Evelin / Demolition Inc.

23/01/2015 - Schouwburg Kortrijk ‘Discografie’ van Marc Vanrunxt / Arco Renz

11/02/2015 - Kaaitheater (Brussel) ‘Sfumato’ van Rachid Ouramdane

23, 24, 25, 28, 29, 30 & 31/01/2015 - Kaaitheater

13/02/2015 - CCHA (Hasselt)

(Brussel) ‘Golden Hours’ van Rosas

‘Variations S’ van Cas Public (Belgische première) i.h.k.v. Krokusfestival

27/01/2015 - Monty (Antwerpen)

14/02/2015 - CCHA (Hasselt) ‘Juryen/De jury’ (6+) van Hege Haagenrud (Belgische première) i.h.k.v. Krokusfestival

Hit The Stage #46 met o.a. Jan Martens

24


15/02/2015 - De Roma (Borgerhout) ‘T-dansant’ met dj Piet Keizer van Radio Minerva

20/03/2015 - CC De Grote Post (Oostende) ‘Still standing you’ van Pieter Ampe & Guilherme Garrido / CAMPO

16-20/02/2015 - CC De Grote Post (Oostende) Dansworkshop Storm Opwaarts! (8 - 12 j.) met Passerelle

25/03/2015 - CCHA (Hasselt) ‘House’ van Sharon Eyal & Gai Behar/L-E-V (Belgische première)

25/02/2015 - Vooruit (Gent) ‘Adieu et Merci’ van Latifa Laâbissi

27/03/2015 - CC De Adelberg (Lommel) ‘Nieuw’ van Conny Janssen Danst

26 & 27/02/2015 - Kaaistudio’s (Brussel)

28/03/2015 - Schouwburg Kortrijk ‘House’ van L-E-V / Sharon Eyal & Gai Behar

‘Dance #2’ van Christine De Smedt & Eszter Salamon

27/02/2015 - CCHA (op locatie in Aken) Openingsvoorstelling Schrit_tmacher Festival

28/03/2014 - Muziekcentrum Dranouter

27/02/2015 - CC De Adelberg (Lommel)

Bal Experience met Multidelta en Duo NoordWest Workshops dans uit Zweden en de Balkan

‘MODERNlive’ van Introdans

31/03/2015 - CCHA (Hasselt)

27/02/2015 - Monty (Antwerpen)

‘Giselle’ van Ekaterinburg Opera & Ballet Theater

‘Hullabaloo’ van David Hernandez

28/02 & 01/03/2015 - CC De Grote Post (Oostende)

26/04/2015 - D-Office (Stadsschouwburg Antwerpen) 30/05/2015 - D-Office (Capitole Gent)

‘For those’ (werktitel) van Ula Sickle & Klein Verhaal

‘The Fabulous Sneakerboyz’ van Roy Julen Reserveer nu al de beste plaatsen met korting voor Danspuntleden!

03/03/2015 - CC De Warande (Turnhout) Masterclass met José Navas (Canada)

04/03/2015 - CC De Warande (Turnhout) ‘Personae’ van Compagnie Flak José Navas (Canada) 04/03/2015 - CC De Velinx (Tongeren) ‘AH/HA’ van Voetvolk/Lisbeth Gruwez 06/03/2015 - Handelsbeurs (Gent) Gisela João

MEER INFO, EXTRA KORTINGEN EN VOORDELEN:

06/03/2015 - CC De Grote Post (Oostende) ‘Light Solos’ van Ula Sickle, Yann Leguay

WWW.DANSPUNT.BE/DANSPASVOORDELEN

06 & 07/03/2015 - Kaaitheater (Brussel) ‘Plateau Effect’ van Cullberg Ballet/Jefta van Dinther

Let op: Dit voorjaar kan je nog op vertoon van je Dans.pas van 2014 genieten van de kortingen. Vanaf het volgende Dans.Magazine gelden de kortingen enkel voor abonnees.

07/03/2015 - CC De Grote Post (Oostende) ‘AH/HA’ van Voetvolk/Lisbeth Gruwez

07/03/2015 - CCHA (Hasselt) ‘Zwaluwzang/A swallow song’ (6+) van Krokusfestival & Theater Stap 10/03/2015 - CC Zwaneberg (Heist-op-den-Berg) ‘dUb’ van fABULEUS en Karolien Verlinden / Tuning People 11/03/2015 - De Roma (Borgerhout) ‘T-dansant’ met dj Piet Keizer van Radio Minerva

12 & 13/03/2015 - Vooruit (Gent) ‘The Middle Ages’ van Andros Zins-Browne 12 & 13/03/2015 - Monty (Antwerpen) ‘Real, So Real’ van Marc Vanrunxt

13/03/2015 - Kaaitheater (Brussel) ‘Nothing that is Everything’ van Zita Swoon Group 13-22/03/2015 - KOPERGIETERY (Gent) ‘Bab(b)el’ van KOPERGIETERY en kabinet k (6+)

25


Agenda

Dans.evenementen Danspunt heeft haar ledenstructuur flink gewijzigd (zie pagina 19), zodat we in de toekomst nog meer dansliefhebbers dan voorheen kunnen bereiken en artistiek inspireren. Als gevolg daarvan hanteren we nieuwe prijzen voor onze evenementen. Vanaf nu koop je je tickets vooraf aan voorverkoopprijs of de dag zelf aan kassaprijs. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen de evenementen gratis bijwonen. DANCE.VIBES

DANCE.IMPACT

Dance.Vibes is onze jaarlijkse wedstrijd moderne dans. Deze 8ste editie van Dance.Vibes vindt naar goede gewoonte weer plaats in Eeklo. De deelnemende groepen (eind januari te vinden op www. danspunt.be) strijden om de titel Ambassadeur voor de moderne dans 2015-2016 Datum: za 21 februari 2015, om 19 uur Plaats: Cultuurcentrum De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo Tickets: 10 euro vvk, 12 euro adk - Reservatie via Danspunt met code P15/01 Organisatie: Danspunt vzw i.s.m. Dansschool S-pression Meetjesland (www.s-pression.be) Inschrijven kan nog tot 11 januari 2015. Alle info en wedstrijdreglement op www.danspunt.be. Zie ook de oproep op de pagina hiernaast

Dance.Impact, het festival hedendaagse dans, is ondertussen aan zijn elfde editie toe. Wie gaat deze keer met de titel Ambassadeur hedendaagse dans lopen? Een overzicht van de geselecteerde groepen vind je vanaf eind februari op www.danspunt.be Datum: zo 22 maart 2015, om 19 uur Plaats: Cultuurcentrum De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a, 8400 Oostende Tickets: 10 euro vvk, 12 euro adk - Reservatie via UiTLoket Oostende - T. 059 33 90 00 of uit@oostende.be Organisatie: Danspunt vzw i.s.m. Elevation DanceCademy (www.elevationdancecademy.be) Inschrijven kan nog tot 1 februari 2015. Alle info en wedstrijdreglement op www.danspunt.be. Zie ook de oproep op de pagina hiernaast

PLUSDANSTREFFEN

VOORUITBLIK

Het plusdanstreffen is een contactdag voor senioren die graag volksdansen. Er is samendans en demonstratie voorzien evenals het aanleren van ‘nieuwe’ dansen. Elke senior is welkom, zowel danser als toeschouwer. Datum: za 21 maart 2015, van 14 tot 16 uur Plaats: Refter van het GTID (Gemeentelijk Technisch Instituut Duffel), Nieuwstraat, 2570 Duffel Bijdrage: 5 euro vvk, 6 euro adk - Inschrijven en betalen via Danspunt met code P15/08

Hou deze data alvast vrij in je agenda en/of maak je op om deel te nemen!

DE UITDAGING

In De Uitdaging komen de ambassadeurs van de voorbije jaren samen in een uniek dansproject rond een centraal thema: De Groote Oorlog Za 25 april 2015 in Aalst

26


Maak je nu al op voor onze wedstrijden in 2015! Afgelopen najaar konden we genieten van heel wat danstalent op Dance.Kicks (zie pagina 10) en Dance. Classix (zie pagina 18). Dit voorjaar is het de beurt aan de moderne en hedendaagse dansers om zicht te meten met anderen:

Treed jij in de voetsporen van Danscentrum Pirouette (Alsemberg)? ©Maarten Marchau

Volg jij Retina Jongeren (Berchem) op als nieuwe ambassadeur? ©Joke Van den Heuvel

DANCE.IMPACT

DANCE.VIBES

Festival moderne dans Za 21 februari 2015 om 19 uur in Eeklo

Festival hedendaagse dans Zo 22 maart 2015 om 19 uur in Oostende

Wie worden de nieuwe ambassadeurs moderne dans 2015? Ben jij actief in een amateurdanscompagnie uit Vlaanderen en Brussel die moderne dans brengt? Hebben jullie een publieksvoorstelling of willen jullie er graag één in elkaar steken? Grijp dan nu jullie kans om op een groot podium te staan! Doe mee aan de 8ste editie van Dance.Vibes op zaterdag 21 februari 2015 in Eeklo. Dance.Vibes staat open voor jazz, funky jazz, disco en andere gelijkaardige dansgenres.

Dance.Impact is een festival hedendaagse dans. Ben jij actief in een amateurdanscompagnie uit Vlaanderen en Brussel die hedendaagse dans brengt? Hebben jullie een publieksvoorstelling of willen jullie er graag een in elkaar steken? Grijp dan nu jullie kans om op groot podium te staan! Doe mee aan de 11de editie van Dance.Impact op zondag 22 maart 2015 in Oostende. Misschien ga je naar huis met de titel ‘ambassadeur hedendaagse dans in Vlaanderen’. De jury selecteert tijdens dit festival immers één danscompagnie die gedurende een jaar de titel krijgt. Dan wordt je dansgroep in 2015 regelmatig aangesproken om deel te nemen aan festivals en dansoptredens en krijgt ze een cheque van Danspunt ter waarde van 750 euro. Daarnaast let de jury ook op originaliteit, vernieuwing en danstechnische aspecten en koppelt daar eventueel ook bijkomende prijzen aan.

De jury selecteert maximum 1 winnaar. Deze krijgt gedurende 1 jaar de titel van ‘ambassadeur moderne dans in Vlaanderen’ en volgende prijzen: - een dans.cheque t.w.v. 750 euro. - optredens in binnen- en/of buitenland, georganiseerd of ondersteund door Danspunt. Daarnaast let de jury ook op originaliteit, vernieuwing en danstechnische aspecten en koppelt daar eventueel ook bijkomende prijzen aan.

Inschrijven vóór 1 februari 2015 Meer informatie over het reglement, voorwaarden, ... vind je op www.danspunt.be/activiteiten/danceimpact

Inschrijven vóór 11 januari 2015 Meer informatie over het reglement, voorwaarden, ... vind je op www.danspunt.be/activiteiten/dancevibes

27


Agenda

Dans.vorming Danspunt heeft haar ledenstructuur flink gewijzigd (zie pagina 19), zodat we in de toekomst nog meer dansliefhebbers dan voorheen kunnen bereiken en artistiek inspireren. Als gevolg daarvan hanteren we nieuwe prijzen voor onze vormingsactiviteiten: Er is een basisprijs, een abonneeprijs en een reductieprijs voor studenten, voor mensen met een vervangingsinkomen of voor mensen met een hogere tegemoetkoming van het ziekenfonds.

CURSUSSEN

Tijdens deze voormiddag passeren een 8-tal dansen de revue, afgestemd op plusdansers. We stellen de dansen op punt met uitgebreide aandacht voor de danstermen, passen en houdingen, waardoor verschillende groepen vlot samen kunnen dansen. Programma: Määrtgässler, Elisabeth, Aw Shucks, Camptown races, gay gordons, Schwarzerdner, La Tintin colonne & Schöneberger.

TRAJECT VLAAMSE FOLKLOREDANS

Afgelopen najaar startte de derde editie van het traject Vlaamse folkloredans. Naast een danstechnische verdieping en uitbreiding van je dansrepertoire staan er in deze editie een aantal bijkomende aspecten centraal: de juiste passen, houdingen en terminologie, het lezen en interpreteren van dansbeschrijvingen en didactiek/ methodiek. Dit traject is bedoeld voor mensen die in september 2015 willen starten met de opleiding tot dansdocent, maar ook wie reeds de opleiding volgde of gewoon interesse heeft om zich bij te scholen is van harte welkom. Op het programma: (uitgebreide informatie op www.danspunt.be) > Zondag 25 januari: Carrousel van ’t Zimmerplein/Suskewiet/ Wals van Hever/Bierflesjeswals met Nicole De Moor, Marc Willems en Nico Roose in Sint-Niklaas. > Zondag 15 februari: didactiek en methodiek Vlaamse folklore (op een praktische en interactieve manier) met Geert Pauwels in Leuven. > Zondag 15 maart: lezen en interpreteren van dansbeschrijvingen (op een praktische en interactieve manier) met Geert Pauwels in Leuven. > Zondag 26 april: Bruiloftsdans van Achtel/Horlepiep/ Bruiloftsdans van Harry/Kermisdans van Rupelmonde met Harry Reyntjens en Pit Ballin in Ekeren. > Zondag 31 mei: Polka Salué/Zotte Kermis/Kegelaar van Diest/ Molenaarsdans met Harry Reyntjens en Gert Laekeman in Sint-Niklaas.

Datum: za 7 februari 2015, van 10 tot 13 uur Plaats: Recreatiecentrum Itterbeek, Keperenbergstraat 37b, 1701 Itterbeek (Dilbeek) Bijdrage: 7 euro / 5 euro / 4 euro Inschrijven en betalen voor 25 januari 2015. Codes: V15/11

DOCENTENDAG KLASSIEK: LENIGHEID EN PLACEMENT

Schaaf je lesgeven bij op deze intensieve docentendag Klassiek. In de voormiddag staat lenigheid centraal. Hoe werk je met je leerlingen op een gezonde manier aan lenigheid? Hoe integreer je lenigheid als een basisonderdeel van elke les? Welke aanpak is specifiek voor kinderen en welke voor volwassenen? Tina Van Roy zorgt voor een ervaringsgerichte voormiddag: we gaan vooral zelf aan de slag en leggen daarbij de link naar theoretische en anatomische inzichten. In de namiddag focust Karlien Lox op placement aan de hand van twee voorbeeldlessen. Na elke les verbinden we de praktijk aan de theorie: we maken een analyse qua lesopbouw en methodiek, met oog voor varianten en aansluitende lesopbouw. De eerste voorbeeldles is gericht op volwassenen. Moet placement aan de barre geleerd worden? Wat leer je eerst aan? Wat zijn tips en tricks om de klassieke ballettechniek letselvrij aan te leren? De tweede les is gericht op kinderen van het lager onderwijs met aandacht voor placement. Kinderen “stilzetten” om te leren dansen is een beetje een paradox. De aandacht voor techniek kan ook hand in hand gaan met dansplezier. Deze docentendag is bedoeld voor dansers met leergierigheid naar klassiek ballet en dansdocenten klassiek ballet en pre-ballet. Tina Van Roy studeerde in 1991 af als danspedagoge aan het Hoger Instituut voor Dans te Antwerpen (nu AP Hogeschool). Momenteel is ze docente klassieke dans en coördinator dans aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Lier. Sinds 2001 geeft ze ook les aan de Kunsthumaniora, afdeling Hedendaagse dans, in Antwerpen. Zij is in het dagelijks leven verantwoordelijk voor de vorming van docenten Dans in het DKO en zetelt tevens in het Dagelijks Bestuur van Danspunt. Karlien Lox is dansdocente met een stevige basis in hedendaags

Data: zo 25 januari, 15 februari, 15 maart, 26 april en 31 mei 2015, telkens van 10 tot 17 uur Plaats: Verschillende locaties in Vlaanderen (Sint-Niklaas, Leuven en Ekeren) Bijdrage: 30 euro / 20 euro / 15 euro Inschrijven en betalen 10 dagen voor de cursusdag. Codes: V14/22d (25 jan) - V14/22e (15 febr) - V14/22f (15 mrt) - V14/22g (26 apr) V14/22h (31 mei)

CURSUSVOORMIDDAG PLUSDANS

Tijdens deze cursus worden dansen aangeleerd waarbij de praktijk en de theorie door elkaar lopen. Ben je dansdocent bij 50-plusdansers? Of ben je 50-plusser en gevorderde danser Vlaamse folkloredans? Wil je graag het dansrepertoire van de Plusgroepen uitbreiden en vernieuwing brengen?

Nieuw prijzen voor onze vormingsactiviteiten: basisprijs / abonneeprijs / reductieprijs (meer info bovenaan de pagina of op www.danspunt.be)

28


TANATSFESTIVAL

klassiek ballet. Ze studeerde aan het SIB (Stedelijk Instituut voor Ballet) te Antwerpen en nadien in de Rijksleergangen voor Danspedagogie. Een gedreven honger naar expressie, bewegingskunst en observeren kreeg ook een uitweg in een universitaire studie als licentiate in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. In 1994 richtte ze Danswijzer op, een vereniging waar dansopleiding centraal staat. Door het volgen van binnenlandse en buitenlandse dansstages verrijkt ze tot op heden haar kennis op het vlak van beweging, motoriek, pedagogie en methodiek. Sedert 2009 geeft ze haar kennis door als gastdocent ‘methodiek’ en ‘didactiek’ in de Opleiding Dansdocent van Danspunt en neemt ze er ook de rol als mentor op.

Festival Internationale dans en muziek 13 t/m 15 maart 2015 in Malle Zie pagina 15

CURSUS MUZIEK KNIPPEN EN PLAKKEN - AUDACITY

met Kim Van Stichel Zelf een eigen nummer samenstellen op basis van bestaande muzieknummers? Of een eigen nummer samenstellen op basis van samples? Een cd voor jouw optreden waarbij alle nummers netjes opvolgen? Je wilt een nummer gebruiken voor een nieuwe choreografie, maar liefst zonder dat vervelende muzikale tussenstuk? Na de workshop muziek knippen en plakken kan je het allemaal! Je maakt kennis met het softwareprogramma Audacity. Dit programma is gratis en werkt op elke computer (pc en mac). Na een theoretische inleiding over het programma kan je zelf aan de slag. Breng gerust wat materiaal mee om te oefenen (in MP3 of Wave-formaat). Op het programma staat o.a. knippen, plakken & kopiëren; effecten: fade in, fade out, ...; normaliseren: click track, ... Tijdens de cursus krijg je het softwareprogramma en enkele oefeningen op cd-rom en een schriftelijke syllabus om thuis verder te werken. Let op: enige computervaardigheid is vereist! Gelieve zelf oortjes of een headset te voorzien. Kim Van Stichel is leraar informatica. In zijn privéleven is hij ook muzikant. Door deze hobby kent hij de knepen van het vak. Hij slijt vele uren in muziekstudio’s om zelf muziek te ‘maken’. Voor je het weet, neemt hij je mee in de wereld van het downloaden, zoeken van samples op het internet op een legale en verantwoorde manier. Deze workshop is beperkt tot 12 deelnemers.

Datum: zo 1 maart 2015, van 10 tot 17 uur Plaats: Stichting Klassieke Dans, Wegvoeringsstraat 111, 9100 Sint-Niklaas Bijdrage: 50 euro / 40 euro / 35 euro Inschrijven en betalen voor 16 februari 2015. Code V15/09

HOMEMADE2

Danspunt en Dansgroep De Kadullen brengen HomeMade2 in primeur naar België. Met enthousiasme is het eerste HomeMade-programma in 2013 ontvangen en een vervolg kan dan ook niet uitblijven! Maurits, Tineke en Bianca hebben zich wederom door muziek laten inspireren. Op basis van hun uitgebreide ervaring in uiteenlopende dansstijlen zijn zij er andermaal in geslaagd een interessant en gevarieerd programma te creëren. De dansen zijn een mix van diverse stijlen en moeilijkheidsgraad. Het programma is toegankelijk voor zowel beginners als gevorderden en heeft vooral veel materiaal voor lesgevers internationale folklore. Maurits van Geel is sinds 1975 als dansdocent en choreograaf Internationale Volksdans actief. Hij was gastdocent aan de Dansacademie in Rotterdam en consulent dans in Amsterdam. Van 1989 tot januari 2011 werkte hij als artistiek directeur van het Internationaal Danstheater in Amsterdam. Een belangrijk deel van zijn werk bestond uit dansonderzoek, waardoor hij de dansen uit de Kaukasus leerde kennen. Tineke van Geel is sinds 1975 actief als docent en choreograaf. Haar specialisatie is Armeense dansen. Zij volgde lessen aan de Choreografenschool en aan het Pedagogisch Instituut in Yerevan en trainde met diverse amateurgroepen. Daarnaast deed ze uitgebreid veldonderzoek. Ze heeft in 14 Europese landen les gegeven en was als gastdocent actief in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Taiwan, Singapore, Hong Kong en Japan. Tineke staat bekend als een uitstekende pedagoog, temperamentvol en vrolijk en tegelijkertijd voelt men haar diepe verbondenheid met het Armeense volk en cultuur in de achtergrondinformatie die zij aanbiedt in haar lessen. Bianca de Jong geeft reeds les sedert 1977 en behaalde in ’81 haar NEVO certificaat voor volksdansleider. Ze studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Bianca specialiseerde zich in Bulgaarse dans maar geeft ook internationale dans zowel in Nederland als in het buitenland. Ze is hoofddocente geweest in de kaderopleiding van het LCA, ontwikkelde zelf een 1-jarige opleiding voor dansleiders in Zwitserland en verzorgde een reeks weekends methodiek/didactiek in Italië. Bianca is één van de docenten in de Opleiding Dansdocent van Danspunt. Didactisch materiaal ter plaatse te koop bij de docenten zelf.

Datum: zo 15 maart 2015, van 10 tot 16 uur Plaats: Koninklijk Lyceum Gent, Kortrijksesteenweg 12, 9000 Gent Bijdrage: 35 euro / 25 euro / 20 euro Inschrijven en betalen voor 3 maart 2015. Code: 15/07.

DOCENTENDAG JAZZ: MATT MATTOXTECHNIEK EN EMOTIES IN DANS

Jazz heeft vele gezichten en stromingen. Deze docentendag biedt een kennismaking met twee topics uit de Jazz. In de voormiddag leidt Hans Clippeleyr ons in in de techniek van Matt Mattox. In de namiddag duiken we met Laurent Flament in emoties in dans. Mattox was een belangrijke figuur in de evolutie van de jazzdans. Zijn techniek is bekend en zeer gerespecteerd in heel Europa. De bewegingsstijl van Mattox is eclectisch, met invloeden uit de stijl van Cole, moderne dans, etnische dans, flamenco, tap en zijn eigen balletopleiding. Het is gebaseerd op zijn persoonlijke overtuiging dat alle dansvormen inspiratie en expressie bijbrengen. Mattox hechtte veel belang aan totale vrijheid in expressie en noemde zijn stijl dan ook ‘freestyle’. In de namiddag maakt Laurent Flament zijn opwachting om je mee te nemen in dansante expressie van emoties. Hoe breng je emoties in dans? Hoe zet je dansers aan om zich in te leven in een verhaal of een sfeer? Hoe bouw je dat op? Hoe krijg je hen zover zich open te stellen daarvoor? Deze cursus is bedoeld voor docenten Jazz. Hans Clippeleyr studeerde af als regentaat lichamelijke opvoe-

Datum: zo 8 maart 2015, van 10.30 tot 17 uur Plaats: Berghine, Dendermondsesteenweg 439, 9070 Destelbergen Bijdrage: 30 euro / 20 euro / 15 euro Inschrijven en betalen voor 24 februari 2015. Code: V15/02 Organisatie: Danspunt i.s.m. Dansgroep De Kadullen

Nieuw prijzen voor onze vormingsactiviteiten: basisprijs / abonneeprijs / reductieprijs (meer info bovenaan pagina 28 of op www.danspunt.be)

29


CURSUS BASIS SCHMINKTECHNIEKEN

ding en bleef zich nadien uitgebreid bijscholen. Zo haalde hij onder andere zijn diploma gespecialiseerd trainer in jazzdans. Ook op dansgebied volgde hij diverse stages en cursussen jazz en klassiek. Verder is hij actief als danslesgever, jurylid en zumba instructor. Laurent Flament volgde dansopleidingen in Luik, Amsterdam en New York. Hij nam deel aan verschillende internationale danswedstrijden en werkte als danser samen met topchoreografen zoals Bob Wilson, Bruno Agati, …. Ook als choreograaf heeft hij reeds een schitterend parcours afgelegd. Hij verzorgde de dans op evenementen voor bedrijven zoals ING, Porsche, Dexia en CocaCola. Ook het theater is voor hem gekend terrein. Hij werkte mee aan o.a. West Side Story, Sound of music. Verder was hij ook te zien op televisie in Dans Mondial, Tien om te zien, SYTYCD en The ultimate dance battle.

Met Jean-Paul Pollet In deze praktische workshop krijg je de basistechnieken opmaak aangeleerd in functie van een dansvoorstelling. Je wordt stap voor stap in deze technieken begeleid door Jean-Paul Pollet. De theorie leer je al doende. Je krijgt de kans op jezelf of op elkaar te oefenen. Het materiaal wordt door de docent meegebracht. De technieken spitsen zich in de eerste plaats toe op vrouwen. Zowel binnen theater als dans wordt make-up voor mannen vrij subtiel aangewend en zal hier minder aandacht aan besteed worden. Inhoud: doel van opmaak voor (dans)voorstellingen; materiaalkennis (grondstoffen en gereedschappen); kiezen en aanbrengen van basistinten en fixatie daarvan; volledige opmaak ogen en mond; blushtechniek en kleurencombinaties leren ‘zien’. Jean-Paul is leraar make-up aan het PIHS te Gent, docent grimetechnieken aan ‘ Het Perspectief’ (Centrum voor Volwassenenonderwijs), gastprofessor theatergrime aan het departement drama van de Hogeschool Gent, docent en projectbegeleider bij Open Doek Antwerpen. Jean-Paul staat al 40 jaar in het vak en weet op een boeiende manier zijn ervaring te delen en te doceren. Hij werkte voor allerlei producties, zowel voor theater als televisie. Auteur van het vakboek ‘Theatergrime 1 ‘. Aangezien het om een basiscursus gaat, richten we ons tot deelnemers met weinig of geen ervaring in opmaaktechnieken. Je betaalt ter plaatse 20 euro voor gebruik van materiaal en gereedschappen voor de 2 dagen. Deze workshop is beperkt tot 16 deelnemers.

Datum: zo 29 maart 2015, van 10 tot 17 uur Plaats: Arabesque, Van Erstenstraat 16a, 2100 Deurne (Studio 3) Bijdrage: 50 euro / 40 euro / 35 euro Inschrijven en betalen voor 16 februari 2015. Code V15/10

DOCENTENOPLEIDING STREETDANCE

Met Steeve Austin Danspunt slaat opnieuw de handen in elkaar met Steeve Austin voor een interactieve opleiding over de didactiek van het lesgeven in streetdance. Hij focust zich op volgende pijlers: > Structuur van een les: Welke onderdelen vind je terug in een les? Wat is het doel van elk onderdeel? Hoe bereik je resultaat? > Uitleggen van beweging: Hoe leer je choreografieën aan? Welke opties heb je om beweging uit te leggen? Hoe hou je de aandacht en motivatie van je leerlingen hoog? > Evaluatie: Hoe evalueer je leerlingen? Wat zijn de verschillende begeleidingsfasen in een dansles? > Structuur van de muziek: Hoe tel je op muziek? Hoe is hiphopmuziek opgebouwd? Hoe vind je onbeperkte inspiratie in de muziek? > Lichaamshouding? Wat is een goede lichaamshouding? Hoe gebruik je je lichaam als communicatiemiddel? Hoe verbeter je de lichaamshouding van je leerlingen? > Lesvoorbereiding: Hoe plan je effectief een les? Wat als je planning niet werkt? Hoe schat je leerlingen beter in? Tijdens het verloop van de opleiding word je uitgedaagd om aan elkaar les te geven, als lerende groep. Na de 5-daagse week integreer je je didactische skills in je eigen lessen. Eind juni volgt dan de finale met een weekend waarin de theorie en je eigen praktijkervaring aan elkaar worden gekoppeld. Zowel voor beginnende als ervaren lesgevers vanaf 16 jaar, je hebt zelf minstens 2 à 3 jaar danservaring opgebouwd. Steeve Austin heeft al bijna 20 jaar ervaring als professioneel danser en lesgever. Hij reist de wereld rond en leeft van en voor zijn passie. Hij won al tientallen titels in grote competities als danser, maar vooral als coach. Hij is bovendien choreograaf voor het televisieprogramma So You Think You Can Dance in België en Nederland. Daarnaast leidt hij meerdere projecten, geeft hij nog steeds les en organiseert hij evenementen. Voor deze opleiding combineert Steeve wat hij heeft geleerd uit opleidingen met zijn jarenlange ervaring als lesgever.

Data: za 9 en zo 10 mei 2015, van 10 tot 17 uur Locatie: Danspunt vzw, Abrahamstraat 13, 9000 Gent Bijdrage: 55 euro / 45 euro / 40 euro (excl. 25 euro voor materiaal dat je ter plaatste betaalt) Inschrijven en betalen voor 28 april 2015. Code: V15/06

INFOSESSIES INFOSESSIE ‘GEBRUIK VAN FACEBOOK VOOR EEN DANSSCHOOL/-GROEP’

(wegens succes herhaald) met Rudy Pieters Hoe maak ik dat meer mensen de berichten op onze Facebookpagina leuk vinden en erop reageren? Is het belangrijk dat veel mensen onze pagina leuk vinden? Hoe vaak moeten we iets op onze pagina zetten? En wanneer precies? En wat precies? Hoeveel mensen zien onze berichten echt? Hoe krijgt onze organisatie meer publiek via onze Facebookpagina? Kan ik ook een persoonlijk profiel of een groep gebruiken voor mijn dansvereniging? En hoe zit dat met foto’s die we op Facebook zetten? Moeten we de mensen die erop te zien zijn om toestemming vragen? Op deze en andere vragen krijg je antwoord in deze infosessie. De theorie blijft tot een minimum beperkt. Je krijgt vooral voorbeelden te zien van gelijkaardige organisaties, ook dansverenigingen. Rudy Pieters is communicatiecoach met een zwak voor digitale media. Hij geeft workshops en begeleidt cultuur-, sport-, jeugd-, overheids- en sociale organisaties. In een vorig leven was hij journalist voor Het Nieuwsblad, Knack, De Morgen en Radio 1. Daarna werd hij marketing manager bij Musea Brugge, richtte hij communicatiebureau Marketing en Cultuur op en ging hij lesgeven bij Escala (Syntra). Vandaag is hij directeur van Publiek Centraal, dat organisaties en overheden traint en coacht, zowel online als offline, om hun publiek echt te bereiken.

Datum: ma 13 april t/m vr 17 april en za 27 & zo 28 juni 2015, telkens van 10 tot 17 uur Plaats: Zinnema, Veeweidestraat 24-26, 1070 Anderlecht Bijdrage: 365 euro / 315 euro / 280 euro Inschrijven en betalen voor 28 maart 2015. Code: V15/05 Lees ook het interview met Steeve Austin op pagina 22-23

Nieuw prijzen voor onze vormingsactiviteiten: basisprijs / abonneeprijs / reductieprijs (meer info bovenaan pagina 28 of op www.danspunt.be)

30


Christine Nozaradan is consulente bij Kunstenloket vzw (www. kunstenloket.be). Deze organisatie biedt informatie over de zakelijke kant van de creatieve (beroeps)praktijk. Je kan er terecht voor advies, documenten en brochures, infosessies, ….

Datum: ma 23 februari 2015, van 19 tot 22 uur Locatie: Konekt vzw, Lijnmolenstraat 153, 9040 Sint-Amandsberg (Gent) Bijdrage: 10 euro / 5 euro / 3 euro Inschrijven en betalen voor 10 februari 2015. Code: V15/01 + Datum: ma 19 oktober 2015, van 19 tot 22 uur Locatie: Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Kessel-Lo (Leuven) Bijdrage: 10 euro / 5 euro / 3 euro Inschrijven en betalen voor 6 oktober 2015. Code: V15/04

Datum: wo 18 maart 2015, van 19.30 tot 22 uur Plaats: Zaal Familia, Truweelstraat 138, 9100 Sint-Niklaas Bijdrage: 10 euro / 5 euro / 3 euro Inschrijven en betalen voor 9 maart 2015. Code V15/08

INFOSESSIE ‘STATUTEN VAN DANSDOCENTEN’

VOORUITBLIK

Hou deze data alvast vrij in je agenda en/of maak je op om deel te nemen!

Je bent actief als dansdocent in opdracht van een (dans)school, een groep of vereniging. Of je organiseert danslessen en je stelt anderen als docent tewerk. Dan sta je ongetwijfeld voor zakelijke keuzes. Geef je les als werknemer of als zelfstandige? Via een onkostenof vrijwilligersvergoeding? Zijn het sporadische workshops, wekelijkse lessen of een combinatie van beide? En wat als je studeert, werkzoekend of gepensioneerd bent? Christine Nozaradan belicht zowel het standpunt van de docent als van de opdrachtgever. Ze beantwoordt al je vragen over de statuten van dansdocenten, over de sociaalrechterlijke en fiscale gevolgen en over specifieke situaties zoals vervangingsinkomen, …. Een aanrader voor Dansdocenten die in opdracht dansles geven en dansgroepen of -scholen die als opdrachtgever dansdocenten willen tewerkstellen.

ZOMERSTAGE

voor docenten jazz, hedendaags, klassiek en/of modern Za 15, zo 16, za 22 en zo 23 augustus 2015 in de !Kunsthumaniora in Wilrijk Meer info binnenkort op www.danspunt.be en in het volgende Dans.Magazine

NIEUWE START OPLEIDING DANSDOCENT SEPTEMBER 2015 Meer weten over onze Opleiding Dansdocent? Kom naar de infosessie op donderdag 23 april 2015 vanaf 18 uur bij Danspunt, Abrahamstraat 13, 9000 Gent met getuigenissen van deelnemers aan de huidige editie van de opleiding

Wat de huidige deelnemers denken over de opleiding. Info: www.danspunt.be/opleiding-dansdocent en opleiding@danspunt.be

31


Agenda

Dans.leden Verschillende dansgenres ZA 03/01/2015 Dansdag Danscentrum Movere Verschillende danslessen voor kinderen en jongeren met o.a. choreografen Laurent Flamant en Redouan Hergelink. Van 10 tot 18.30 uur in de Sporthal, Lostraat 48A, 2220 Heist-op-den-Berg Info en inschrijvingen: www.danscentrummovere.be, Info@danscentrummovere.be, 0472 22 43 94 Dans- en bewegingsexpressie VANAF MA 05/01/2015 Nia Energie-dans Nia is fitness voor lichaam en ziel, een bruisende mix van dans, krijgskunst en lichaamsbewustzijn. Van 19 uur tot 20 uur in Sportcomplex Heilig Graf, Baron Frans du Fourstraat, 2300 Turnhout Info en inschrijvingen: www.amania.be, vera@amania.be , 0494 12 12 80 Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans VANAF MA 05/012015 Gratis danslessen bij Dansschool Encore Voor kinderen vanaf 5 jaar, jongeren en volwassenen. Iedereen vindt zeker zijn/ haar ding; van klassiek ballet, pointes, modern, jazzdans en kinderdans tot dance workout, hiphop en urban. Mater Salvatoris Instituut, Engelselei 6 & 23, 2950 Kapellen Info en inschrijvingen: www.dansschoolencore.be, elke.vde@hotmail.com, 0478 24 35 99 Wereld- en folkloredans VANAF MA 05/01/2015 Buikdans Het Amana Dance Theatre neemt je mee voor een fascinerende, sensuele en feestelijke reis naar die andere cultuur, met aandacht voor gegronde techniek en bezield bewegen. Van 20.15 uur tot 21.45 uur in Sportcomplex Heilig Graf, Baron Frans du Fourstraat, 2300 Turnhout Info en inschrijvingen: www.buikdans.net, a@buikdans.net , 0494 12 12 80

Stijldans VANAF MA 05/01/2015 Cursus Tapdans met Ronny Cuyt Ronny’s stijl is uitdagend naar alle leeftijden en prikkelt alle niveaus van tapdansers. Hij leerde tap toen hij zeven jaar oud was en werd reeds een eerste keer Europees kampioen op zijn tiende. Het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen 6 Info en inschrijvingen: www.carte-blanche.be, Info@carte-blanche.be, 03 663 24 08 Wereld- en folkloredans VANAF DI 06/01/2015 Buikdans Het Amana Dance Theatre neemt je mee voor een fascinerende, sensuele en feestelijke reis naar die andere cultuur, met aandacht voor gegronde techniek en bezield bewegen. Op dinsdag van 20.15 uur tot 21.45 uur (basis-doorstroming), op woensdag van 19 tot 20.30 uur (Maghrebdans) en op donderdag van 19 tot 22 uur (gevorderden) in De Feniks, Deurneleitje 6, 2640 Mortsel Info en inschrijvingen: www.buikdans.net, a@buikdans.net , 0494 12 12 80 Dans- en bewegingsexpressie VANAF DI 06/01/2015 Nia Energie-dans Nia is fitness voor lichaam en ziel, een bruisende mix van dans, krijgskunst en lichaamsbewustzijn. Van 19 tot 20 uur in De Feniks, Deurneleitje 6, 2640 Mortsel Info en inschrijvingen: www.amania.be, vera@amania.be , 0494 12 12 80 Wereld- en folkloredans DI 06/01/2015 Open deur: Werelddansen voor 30+ Open deur bij volksdansgroep TanatsHora Brugge. Met dansen uit de Balkan, Israël, en uit andere (Europese) landen, soms afgewisseld met meer exotisch materiaal! Als 30-plusser kom je gezellig dansen, terwijl je geniet van wereldmuziek. Van 19.15 uur tot 21.15 uur in POC st Willibrord, KK Theodoorstraat 6, 8200 Sint-Andries Info en inschrijvingen: www.tanats.be, tanatshorabrugge@gmail.com , 050 31 51 85

32

Dans- en bewegingsexpressie VANAF WO 07/01/2015 Nia Energie-dans Nia is fitness voor lichaam en ziel, een bruisende mix van dans, krijgskunst en lichaamsbewustzijn. Van 10.30 tot 11.30 uur in ‘t Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout Info en inschrijvingen: www.amania.be, vera@amania.be , 0494 12 12 80 Dans- en bewegingsexpressie VANAF DO 08/01/2015 Biodanza namiddag-reeks + Info & proefles Biodanzareeks, de ‘Dans van het Leven’ is een combinatie van muziek, beweging, emotie en contact. Woordeloos dansen op een lichaamsvriendelijke en plezierige manier. Van 14.15 tot 16.15 uur (info voor proevers om 14 uur) in Centrum Voelen, Sint-Annastraat 7, 9810 Eke Info en inschrijvingen: www.bio-danza.be, katharina@bio-danza.be , 0496 51 15 16 Dans- en bewegingsexpressie VANAF VR 09/01/2015 Nia Energie-dans Nia is fitness voor lichaam en ziel, een bruisende mix van dans, krijgskunst en lichaamsbewustzijn. Van 12 tot 13 uur in ccBe, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem Info en inschrijvingen: www.amania.be, vera@amania.be , 0494 12 12 80 Stijldans VR 23, ZA 24 & ZO 25/01/2015 Lili Hop weekend 3 lesgevers duo’s uit Vilnius (Litouwen) geven 3 workshops aan 3 niveaus: Simona Pogosian & Mindaugas J. Bikauskas, Egle Regelskis & Martynas Stonys en Eglé Nemickaite & Arnas Razgunas. Het Lili Hop weekend is een weekend vol workshops (verschillende niveaus) en feestjes. Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96


Wereld- en folkloredans ZA 24/01/2015 Dansdag en instuif De Ronde Cursus Israëlisch dansen met ‘s avonds een Internationale instuif Van 10 tot 24 uur in de gemeentelijke feestzaal Everberg, Gemeentehuisstraat 11, 3078 Everberg Info en inschrijvingen: www.deronde-leuven.be Wereld- en folkloredans VR 06, ZA 07 & ZO 08/02/2015 Flamenco Festival Antwerpen Intensieve dansworkshops met Farruquito voor verschillende niveaus. Dansvoorstelling van Farruquito (za van 20.30 uur en zo om 19 uur) Peña Al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99 Verschillende dansgenres ZA 07/02/2015 Gitane Super dansfuif met dance kick off & dance contest door lesgevers van Danshuis De Ingang. Om 20.30 uur in de Balzaal Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent Info: www.de-ingang.be, Info@de-ingang. be, 09 220 82 96

Verschillende dansgenres ZA 07 & ZO 08/02/2015 Open Huis Weekend – De Ingang Danst Aan het begin van de nieuwe lessenreeksen kan je telkens een weekend lang gratis komen proeven van alle danslessen uit ons aanbod voor volwassenen en kinderen. Telkens van 14 tot 19 uur in Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info: www.de-ingang.be, Info@de-ingang. be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans ZA 07 & ZO 08/02/2015 Flamenco Festival Antwerpen Arte y Pureza - Dansvoorstelling van Farruquito en zijn gezelschap. Za om 20.30 uur en zo om 19 uur in het Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99 Wereld- en folkloredans ZO 08/03/2015 Griekse Dansdag Met o.a. een optreden van Dansgroep Kalitsa. Van 14 tot 22 uur in Cultureel Centrum ‘ t Aambeeld, Della Faillelaan 2630 Aartselaar Info en reservatie: www.kalitsa.be, maraco@skynet.be

33

Wereld- en folkloredans MA 16 & DI 17/02/2015 Workshop Argentijnse Tango - Introductie Deze workshop is bedoeld voor enthousiaste beginners die willen weten wat tango echt is! In 2 lessen leer je de basispassen en enkele figuren, zodat je zelf volop kan gaan improviseren en je eigen tango maken. Van 19.45 tot 22.15 uur in Danshuis De Ingang, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Verschillende dansgenres ZA 21/02/2015 L-Demo Leerlingendansvoorstelling L-Demo is de steeds weer verrassende dansvoorstelling met onze beste leerlingen. Een dansspektakel met een wervelende, kleurrijke mix van stijlen! Theaterzaal Vooruit, SintPietersnieuwstraat 23, 9000 Gent Info: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96


Wereld- en folkloredans ZA 07/03/2015 Caledansia Een wervelende dansshow die het publiek meeneemt op een reis langs de verschillende Keltische feestdagen, van Beltane tot Ostara. Van 20 tot 22.30 uur in Scala, Dendermondsesteenweg 163-165, 9000 Gent Info: Vlaams Caledonische Society vzw www.caledonian.be/caledansia Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans ZO 08/03/2015 Dansproject 15 – Internationaal dansfestival Compagnie Cocon, Junior Company, Impuls Company, Arlekino, Cie IT, Kinemusikei, e.a. met nieuwe creaties van choreografen Jennifer Regidor, Charlotte Vandezande, Natascha Pire, Kathy Vandenbergh, Katja Pire. Met gastoptredens van onder meer danscompagnie Lune. Om 19 uur in CC de borre, Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek Info en reservatie: www.deborre.be Wereld- en folkloredans ZA 28/03/2015 25 jaar Gaïda Gent Instuif Dansen uit de Balkan met het trio ‘Petenitsa’ (Bulgaarse liederen), Gaïda Gent en Choronde Balkan (Bulgaarse dansen). Vanaf 18 uur feestelijke verwelkoming en vanaf 19.30 uur instuif in Feestzaal van de Rudolf Steinerschool, Kasteellaan 54, 9000 Gent Info: www.gaidagent.be Verschillende dansgenres ZA 28/03/2015 Verjaardagsfuif Een superfuif met verrassende dansacts en meer! Art Cube, Wiedauwkaai 52 J, 9000 Gent Info: www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be, 09 220 82 96 Wereld- en folkloredans ZA 28 & ZO 29/03/2015 Fiesta Flamenca Dansrecital Een wervelend dansspektakel waar alle aspecten van Flamenco aan bod komen, zowel de ingetogen als meer vrolijke stijlen, Flamenco fusión en Klassiek Spaanse dans. Za om 20.30 uur en zo om 15 uur in het Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen Info en reservatie: www.alandalus.be, info@alandalus.be, 03 830 31 99

INFO- & OPENDEURDAGEN DANSONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS Koninklijke Balletschool Antwerpen Audities en infomoment op 28/02 en 09/05/2015 Meer info: www.stedelijkonderwijs.be/ koninklijkeballetschoolantwerpen Koninklijk Atheneum Beveren-Waas Infonamiddag op 07/02/2015 (14 tot 16 uur) - online inschrijven voor proefles dans Opendeurdag op 25/04/2015 (10 tot 17 uur) Meer info: www.kabeveren.net Koninklijk Atheneum Boom Opendeurdag 09/05/2015 Meer info: www.atheneumboom.be Koninklijk Atheneum Redingenhof Leuven Meer info: www.karedingenhof.be KTA Brugge Opendeurdagen op 25 en 26/04/2015 Audities op 01/02, 03/05, 28/06 en 30/08/2015 Meer info: www.ktabrugge.be/ sport-specialisaties MA Dendermonde Infodag op 14/03/2015 Meer info: www.m-a-d.be Sportinstituut VHSI Brugge Infoavonden op 29/01 (19 uur) en 01/07/2015 (17.30 tot 20 uur) Infodag op 25/04/2015 (9.30 tot 16.30 uur) Meer info: www.vhsi.be KA2 Sport- en topsportschool Hasselt Opendeurdagen op 15/03 en 09/05/2015 Infoavond op 02/06/2015 Meer info: www.topsportschoolhasselt.be KA Sportschool Tessenderlo Campus Russelberg Opendeurdag op 15/03/2015 Meer info: www.russelberg.be Sportschool Meulebeke Meer info: www.sportschool-meulebeke.be De !Kunsthumaniora Antwerpen Infodag op 28/03/2015 (14 tot 18 uur) Audities op 18/04, 21/06 & 22/08/2015 Meer info: www.kh-hedendaagsedans.be

34

Kunsthumaniora Brussel Opendeurdag 22/03/2015 (10 tot 14 uur) Meer info: www.kunsthumaniorabrussel.be Provinciale Kunsthumaniora Hasselt Open kunstdagen op 25 en 26/04/2015 (14 tot 17 uur) Audities op 20/06 en 21/08/2015 Meer info: www.kunsthumaniorahasselt.be MUDA kunstencampus Gent-Evergem Opendeurdag op 10/05/2015 (vanaf 10 uur) Audities op 17 en 18/04, 01 en 02/07, 24 en 25/08/2015 Meer info: www.muda.be Koninklijke Balletschool Antwerpen Audities op 28/02 en 09/05/2015 Meer info: www.koninklijke-balletschoolantwerpen.be HOGER ONDERWIJS Artesis Plantijn Hogeschool Koninklijk Conservatorium Antwerpen 1ste auditie: 28/02 en 01/03/2013 2de auditie: 09/05 en 10/05/2015 Meer info: www.ap.be/koninklijk-conservatorium/opleidingen/dans Performing Arts Research and Training Studios Brussel (P.A.R.T.S.) De volgende Training cyclus start in september 2016 en de audities zullen plaatsvinden in het voorjaar van 2016. Meer info: www.parts.be Postgraduaat Instructor Dans Fedes Odisee Brussel/Dilbeek: Volgende opleidingscyclus start 23/01/2015 Gratis en vrijblijvende introductieles in Dilbeek: 09/01/2015 (19 tot 21 uur) Meer info: www.fedes.be Vives Torhout: Volgende opleidingscyclus start 10/2016 Meer info: www.vives.be PXL Hasselt: Volgende opleidingscyclus start 10/2015 Meer info: www.pxl.be Opleiding Dansdocent Danspunt Infomoment 23/04/2015 (vanaf 18 uur) www.danspunt.be/opleiding-dansdocent


toekomst de enige echte pre-professionele dansopleiding voor hedendaagse dans te blijven. Filip volgt Guy Pauwels op, die ondertussen mag genieten van een welverdiend pensioen.

NEDERLANDSE MEDIA – 07/10/2014

OFF GROUND WINT DE PRIX ITALIA

De korte dansfilm Off Ground heeft in Turijn de Prix Italia gewonnen in de categorie Performing Arts. De film van regisseur Boudewijn Koole en choreograaf Jakop Ahlbom gaat over de relatie tussen een zoon en zijn stervende moeder. Volgens de jury is Off Ground een “poëtische korte film die gebruik maakt van muziek en stilte, beweging en visuele verrassingen om uitdagende emoties van het leven uit te drukken.” Bekijk de film op www.vimeo.com (titel ‘Off Ground’)

DANS IN DE PERS

VERSCHILLENDE MEDIA – 15/11/2014

AKI EN WIM 20 JAAR SAMEN

Al 20 jaar vormen Wim Vanlessen en Aki Saito een uniek danspaar. Een unicum omdat beiden al 20 jaar als danspartners onafscheidelijk op het hoogste niveau van de balletwereld meedraaien maar ook omdat beiden al die jaren verbonden bleven bij één balletgezelschap, nl. Ballet Vlaanderen. Ze vierden triomfen in binnen- en buitenland en werden tot tweemaal toe uitgeroepen tot beste danspartners door Dance Europe. Dit uitzonderlijk gegeven werd uiteraard gevierd met de galavoorstelling ‘Onegin’, waarbij Wim en Aki in de spotlights stonden. Onegin is immers een van de lievelingsballetten van dit unieke dansduo.

SOCIALE MEDIA - 12/09/2014

DANSANTE LANCERING VAN WEEK VAN DE MOBILITEIT

Met een dansante persactie in 5 NMBS-stations (Antwerpen Centraal, Leuven, Brussel Centraal, Brugge en Gent) werd dit jaar de Week van de Mobiliteit (16 tot en met 22 september) afgetrapt. De choreografie was van de hand van Filip Van Huffel en de dansers van dienst waren de leerlingen hedendaagse dans van de !Kunsthumaniora Antwerpen. Bekijk het filmpje op www.youtube.com (titel ‘Week van de Mobiliteit dans’)

BOZAR.BE - 25/11/2014

LANCERING ‘DRUMMING & RAIN’

Deze derde uitgave in de reeks ‘A Choreographer’s Score’ bevat een boek met interviews met choreografe Anne Teresa De Keersmaeker door performance-theoretica en musicologe Bojana Cvejic, alsook twee dvd’s die een inzicht geven in de choreografie en het creatieproces van ‘Drumming’ (1998) en ‘Rain’ (2001). Meer info: www.rosas.be

COBRA.BE – 25/09/2014

STERDANSERS VAN MORGEN VERZAMELDEN IN ANTWERPEN

The Genée International Ballet Competition is een danswedstrijd voor balletstudenten tussen 15 en 19 jaar oud. Ze wordt al sinds 1931 georganiseerd en hield eind september voor de eerste keer halt in Antwerpen. De wedstrijd mocht dit jaar 57 deelnemers uit 11 verschillende landen verwelkomen. Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth waren te gast op de finale. Meer info: www.rad.org.uk/achieve/the-genee

TELEGRAAF.NL - 27/11/2014

CAPOEIRA IS IMMATERIEEL ERFGOED

De Braziliaanse vechtdans capoeira geniet vanaf nu een speciale beschermde status. De dans is door Unesco, de VN-afdeling die zich met cultuur bezighoudt, verheven tot immaterieel erfgoed. De dansvorm ontstond in de tijd van de slavernij. Afrikaanse slaven konden blijven trainen op hun vechtkunst, door deze te vermommen als een dans. Inmiddels is capoeira een “symbool geworden van de Braziliaanse identiteit”, aldus het Braziliaanse ministerie van Cultuur in een reactie.

VERSCHILLENDE MEDIA – 29/09/2014

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER ONTVANGT MEDAILLE

De Portugese regering heeft op maandag 29 september 2014 de medaille van Culturele Verdienste uitgereikt aan Belgisch choreografe Anne Teresa de Keersmaeker. De choreografe wordt geroemd als een van ’s werelds belangrijkste namen op het vlak van hedendaagse dans, die, dankzij haar nauwe band met Portugal, bijdroeg tot een sterke verspreiding en verrijking van hedendaagse dans in het land.

KNACK.BE - 04/12/2014

MEG STUART WINT

Choreografe en danseres Meg Stuart werd woensdag 3 december 2014 in Montreal bekroond met de Grand Prix de la Dance Montréal 2014. Deze prijs (15.000 dollar) wordt jaarlijks uitgereikt aan een uitmuntende dansartiest(e) wiens werk gedurende het afgelopen seizoen te zien was in Montreal. Na Anne Teresa De Keersmaeker (2012) is het met Meg Stuart de tweede keer dat deze eer te beurt valt aan een choreografe van een prominent Brussels-Vlaams dansgezelschap. Stuart, die in mei 2014 haar stuk Built to Last (2012) op het Festival TransAmériques (FTA) presenteerde, wordt door de jury beloond voor haar bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de dans.

WWW.G-O.BE - 02/10/2014

FILIP VAN HUFFEL NIEUWE COÖRDINATOR DE !KUNSTHUMANIORA

Met Filip Van Huffel haalt de !Kunsthumaniora een coördinator in huis die z’n sporen in de hedendaagse dansscene ruim verdiend heeft. Filip is danser, choreograaf, docent en artistiek leider van Retina Dance Company. En nu dus ook ‘van de !Kunsthumaniora’. Met deze coördinator is de !Kunsthumaniora klaar om ook in de

35


Meer informatie: Danspunt Abrahamstraat 13 9000 Gent T. 09 269 45 30 info@danspunt.be www.danspunt.be

ag 4 ns - D s a a d a l e k or Ni folkl - Sint25/01 t Vlaamse c Traje ns beek ag Plusda r e t t I d 07/02 voormid s u s r Cu Dag 5 ans d e n r e o folkl - Leuv 15/02 t Vlaamse c Traje o - Eekl 21/02 es b i e.V Danc erg andsb m -A t ook – Sin 23/02 sie Faceb s e Infos iklaas Sint-N Klassiek 3 0 / 01 dag nten Doce gen elber t s e D 08/03 ade2 M e Hom alle 03 - M val / 5 1 3 1 ti tsfes Tana Dag 6 ans d e n r e o folkl - Leuv 14/03 t Vlaamse c n Traje akke en pl n e t p nip - Gen 15/03 Muziek k s u ten Curs ocen d s s n a a a Nikl en van D - Sintt 18/03 sie Statu s e s Info el - Duff 21/03 nstreffen a Plusd ende - Oost ct 3 0 / 2 2 a e.Imp Danc ne Deur Jazz 3 0 / 29 dag nten sel Doce - Brus etdance 6 0 / -28 re 4 & 27 ing st 13-17/0 ersopleid ev Lesg t - Aals 25/04 aging td De Ui ag 7 ns - D a d e n r e o - Eker folkl 26/04 t Vlaamse c Traje ken chnie e t t n k e 5-G min 9-10/0 Basis Sch s u g8 Curs s - Da n s a a d a l ore Nik folkl - Sint31/05 t Vlaamse c Traje

2014 N4 DANS.MAGAZINE  

MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw.

2014 N4 DANS.MAGAZINE  

MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw.