Page 1

MAGASINET

Kampen for Team Danmark-støtte Volleyball rammes hårdt af nedskæringer

Pokalfestival for hele familien Vi varmer op til en stor weekend i Odense i januar

EM vil skabe energi og motivation Læs hvorfor Danmark kæmper for at afholde EM

Nr. 4 2009

Volleyball


Erik Jacobsen Formand Dansk Volleyball Forbund

Indhold Udsigt til den største idrætskonflikt nogensinde . . . . 4 Team Danmark vil løbe fra klokkeklar aftale

Nødvendige besparelser Nu er det blevet jul igen, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. De sidste fire måneder har været turbulente for Dansk Volleyball Forbund. Hen over sommeren meddelte Team Danmark, at en lang række forbund skulle skæres markant i deres økonomiske støtte. Vi ventede nervøst i lang tid, før vi fik den endelige udmelding. På et møde i slutningen af september oplyste Team Danmark, at vi ville meste hele støtten til volleyball - i alt 1,3 millioner kroner. Til gengæld ville støtten til beachvolley fortsætte. Vi har derfor i bestyrelsen i DVBF været nødsaget til at gennemføre store besparelser i budgettet for 2010. I skrivende stund har vi netop afsluttet budgetforhandlingerne, hvor vi i alt har fundet besparelser for 1,8 millioner kroner. Disse er fordelt med 800.000 på senioraktiviteter hos landsholdene, 400.000 i administrationsomkostninger, og resten er fordelt ud over vores øvrige aktivitetsområder. Volleyball Magasinet har i sin nuværende form eksisteret i snart tre år. Magasinet har været udgivet i samarbejde med FL Reklame, men aftalen udløber med dette nummer. Fra nr. 1 i 2010 får vi en ny samarbejdspartner, nemlig Rosendahls/ HTOdense. Vi har i forvejen et glimrende samarbejde med HTOdense om produktion af andre grafiske opgaver. Derfor har vi store forventninger til den nye aftale.

Det kan ende med sultedøden. . . . . . . . . . . . . . . 9 Manglende økonomisk støtte kan føre til en hurtigtvirkende nedadgående spiral

Festival for hele familien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pokalfestivalen vender frygteligt tilbage 23.-24. januar.

PokalFestival 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 To dage med hygge, stemning og masser af volley!

Kort nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Danmark på svære opgaver i EM-kvalifikation

Danmark søger om EM 2013 . . . . . . . . . . . . . . 14 Der gøres et nyt forsøg på at få et stort internationalt mesterskab til Danmark

Nordic Club Championships . . . . . . . . . . . . . . 16 Tre danske hold klarede sig videre fra indledende runde til finalerne

Kort nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Jens Larsen færdig som træner i Wuppertal

Jeg vil slutte af med manér!. . . . . . . . . . . . . . . . 20 Dorthe Windeleff spiller sin sidste elitesæson som hæver for Fortuna Odense

Volleyball indtager byens rum . . . . . . . . . . . . . . 23 UVX på Gentofte Rådhus og skolestævnet på Københavns Rådhusplads

Dopingregler gælder for alle . . . . . . . . . . . . . . 25 Hvad skal du være særligt opmærksom på som volleyballspiller?

Norge og Sverige triumferede i Ikast . . . . . . . . . 27 I oktober kæmpede de nordiske lande om, hvem der har det stærkeste U19-landshold

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ny regel fik hård medfart. Penge til nyt DVBF-initiativ

Profilen: Anne Mette Lykkeberg . . . . . . . . . . . . . 30 Fem spørgsmål til en engageret træner i Gentofte

For læserne fortsætter magasinet på uændrede vilkår og vil blive ved med at give os en unik mulighed for at komme helt ud til den enkelte volleyball- og beachvolleyspiller med mange gode historier om vores sport.

Dansk Volleyball Forbund UDGIVER Dansk Volleyball Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 26 E-mail: dvbf@volleyball.dk www.volleyball.dk REDAKTION DVBF’s sekretariat Redaktør: Kasper Lindberg Ansv. red.: Jens Albagaard

2

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

LAYOUT OG TRYK FL SportMarketing FORSIDEFOTO Kristian Knudsen og de øvrige landsholdsspillere er blandt dem, der rammes, når Team Danmark i de kommende år vil skære støtten til volleyball væk. Foto: FIVB OPLAG 8.000 stk.

Volleyball

ISSN 1902-5874

Magasinet nr. 4 2009

3


Team Danmark ville løbe fra klokkeklar aftale:

Udsigt til den største

idrætskonflikt nogensinde og et stykke seriøst arbejde gennem mange år, siger elitechef Mikael Trolle. Kristian Knudsen angriber imod Portugal i VM-kvalifikationen i juni. Det skal han og de øvrige landsholdsspillere fremover gøre uden økonomisk støtte fra Team Danmark.

- Efter min mening løber man i øjeblikket i nogle tilfælde efter medaljer for enhver pris og man tilsidesætter samtidig forpligtelserne over for mange eliteidrætsudøvere, som med rette i flere idrætsgrene føler sig diskrimineret. FORSKEL PÅ IDRÆTSGRENE - Med i hele det billede er kendsgerningen, at det i visse idrætsgrene er nemmere at vinde medaljer end i andre idrætsgrene. Volleyball er en verdensomspændende idræt med over 200 nationer. Alene på herresiden har 120 nationer seriøse landsholdsprogrammer med kontinuerlig deltagelse i internationale sammenhænge. Derfor er det svært og tidskrævende at arbejde sig helt op i den allerøverste elite. Der er idrætsgrene, hvor det er meget nemmere at komme til tops, fordi de har en langt mindre global udbredelse og langt færre udøvere – som måske ikke engang tager det så seriøst som i vores sport. Og vi har aldrig hævdet, at vi ville blive verdens bedste.

Team Danmark lever efter volleyballforbundets mening ikke op til elitelovens intentioner. Niels Rasmussen har talt med Mikael Trolle, som fortæller om en ensidig og skadelig prioritering. Af Niels Rasmussen, freelance journalist • Foto: FIVB Team Danmark har opsagt aftalen med Dansk Volleyball Forbund med virkning fra udgangen af 2010. Efter forbundets mening er dette sket på et usagligt grundlag, hvor man ikke holder sig til intentionerne i eliteidrætsloven og skærer ned uden at have lavet det tilstrækkelig forberedende og faglige arbejde med en seriøs analyse af forholdene. Vigtige aftalemæssige detaljer er afleveret som mundtlige orienteringer med efterfølgende notater uden egentlige høringsmuligheder. Først da Dansk Volleyball Forbund påberåbte sig sine rettigheder – og på trods af Team Danmarks anvisninger ansøgte for støtteåret 2010 – reagerede Team

4

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

Danmark og indledte dialogen omkring afslutningen af den indbyrdes aftale. Da Team Danmark blev skabt i 1984, var en stor del af filosofien med organisationen, at der skulle tænkes på at skabe gode sociale og erhvervsmæssige rammer for de eliteidrætsudøvere, der ville forsøge at nå et meget højt niveau. Over en bred front. Ikke bare i få udvalgte forbund. Team Danmark skulle ikke kun vinde medaljer, men tillige have ansvaret for udviklingen af dansk eliteidræt. Det er tydelig beskrevet i eliteidrætsloven, der blev revideret i 2004, og som tillige peger på at Team Danmark skal prioritere. Altså en lov på to ben – medaljer og langsigtet udvikling. Men i Dansk Volleyball Forbund mener man ikke, at ledelsen i Team Danmark er til det lange, seje træk. Der fokuseres alt for smalt. - Netop den filosofi har man været i stand til at leve efter i lande, som vi med al mulig god grund kan sammenligne os med. Lande som Finland, Estland, Kroatien, Tjekkiet, Slovakiet og Slovenien er kommet langt med tålmodighed

- I 2004 forvandlede Team Danmark sig over mod olympisk support, som man kender fra andre lande, og det er efter min mening kernen i hele det nuværende problem. Man kigger for enøjet mod OL-medaljer og VM-medaljer. Derfor har man skåret arbejdet ned til en satsning på otte til ti idrætsgrene, og så må alle de andre finde sig i, at Team Danmark vender det blinde øje til og siger, at ”der har vi ikke noget ansvar”. - Men det kan man altså ikke uden at lave loven om. Nu er der tale om rettigheder og forpligtelser, uanset om de vinder medaljer eller ej. Argumentet for at køre den smalle linje er, at det gør man også i andre lande, og det finder vi usagligt og i strid med de intentioner, loven på baggrund af et bredt flertal i Folketinget blev vedtaget på. KIG TIL SVERIGE - Sammenligner man Danmark med Sverige, så har Team Danmark 135-140 mio. kr. om året, mens den svenske olympiske support har 80 mio. kr. om året. Så kan man spørge sig selv, hvorfor Team Danmark skal bruge alle sine penge på olympisk support, når man i Sverige kan nøjes med et langt mindre beløb. Det ligner et overforbrug på 60 mio. kr. i forhold til Sverige.

man støtte til et volleyballgymnasium med fire fuldtidsansatte medarbejdere og to gange 40 spillere. Det får de 2,5 mio. kr. til om året. Sverige har en forståelse for, at hver idrætsgren, der skal have en fuld identitet, skal bakkes op af staten. Man støtter de unge og deres ret til at dyrke eliteidræt i netop deres idrætsgren. Du skal ikke diskrimineres, bare fordi du har valgt at dyrke en idrætsgren, der har global udbredelse, og hvor konkurrencekravet er ekstremt højt. - Sådan var det også frem til 2004 hos Team Danmark, der dermed efter vores overbevisning overholdt loven. Men siden har man gradvist hakket af de 60 mio. kr. og flyttet dem over på satsningsforbundene, så i 2004 røg de første 10-15 forbund ud. Man er i gang med en udrensning, og vi blev også ramt i 2004, men vi kom ind i en overgangsordning i 2005 og 2006. I 2007 fik vi et udviklingsprojekt, som vi er i

»

Team Danmark-sagen 29. juni:

Team Danmark offentliggør, at organisationen skal spare 20 mio. kr. på grund af faldende indtægter fra Danske Spil og sponsorater.

9. september: Der sættes navne på de 14 specialforbund, som skal beskæres. Volleyball er et af dem. 14. september: Drøftelser med specialforbund, der skal skæres i støtte, går i gang. 28. september: Team Danmark melder ud, at man ikke vil støtte volleyball i 2010. Volleyball mister hele det årlige støttebeløb på 1,3 mio. kr., mens beachvolley fastholder en årlig støtte på 600.000 kr. DVBF er det forbund, som mister flest støttekroner. 8. oktober:

Salling-Fonden donerer 10 mio. kr. til Team Danmark.

29. oktober:

Budgettet for 2010 vedtages på et bestyrelsesmøde i Team Danmark. Indtægterne forventes at blive i alt 5,3 mio. kr. lavere end i 2009. Heraf forventes indtægterne fra Danske Spil at falde med 2,3 mio. kr.

31. oktober:

DVBF indsender ansøgning om støtte i 2010.

5. november:

Team Danmark opsiger støtteaftalen med DVBF.

12. november: Team Danmark får tildelt 7 mio. kr. over to år i ekstrabevillinger via finansloven. 10. december: Endelig beslutning om direkte støtte til specialforbund tages på bestyrelsesmøde. Team Danmark anerkender efter mødet, at organisationen stadig har en forpligtelse til at yde støtte til volleyball i 2010, blandt andet til lønninger for medarbejdere ansat på langtidskontrakter. I pressen siger Team Danmark, at DVBF kan forvente at få 500.000 kr. i 2010.

- Sammenligner man de to lande, er der efter vores mening frigjort 60 mio. kr., der kan bruges til udvikling. I Sverige får

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

5


fuld gang med. Det var 10årigt i sit forløb, forankret i et støttekoncept, der netop sikrede dette. - Kulturministeriet blev i 2005 specifik orienteret om, at Team Danmark understøttede langsigtede udviklingsforløb med op til 10-årige perspektiver, da man fra statens side havde rettet henvendelse og var bekymret for den kortsigtede strategi. Det stopper Team Mikael Trolle Danmark nu pludselig midt i det hele og siger, at det tager for lang tid. Problemet er, at man laver udrensning uden at have etableret et alternativt system til udvikling af dansk eliteidræt. Uden at have spurgt ministeren. HVAD SKAL VI SIGE TIL TALENTERNE? - Hårdest af alt er faktisk det, at vi bliver ramt på vores identitet og selvopfattelse. Det er ikke sjovt for unge at skulle fortælle, at de ikke bliver taget alvorligt. Så kan det være svært at gå ud og markedsføre sig selv. Det er jo grotesk netop nu, hvor vi i den grad medlemsmæssigt har vind i sejlene, at vi skal gå ud og fortælle de unge mennesker, at der er et land her, der ikke vil os. Danmark vil ikke hjælpe volleyball, Danmark er ikke stolte af volleyball. Fordi Team Danmark ikke vil os. - Team Danmark bliver jo betragtet som autoriteten og når de slår hånden af os, så har de dømt os ude af det gode selskab. Derfor var det så rigtigt, da tidligere Team Danmarkdirektør Preben Kragelund omkring vores sidste konflikt i 2005 var medvirkende til, at Team Danmarks bestyrelse genoptog forhandlingerne med nogle af de ramte forbund om ikke andet for at belyse, hvad der var galt. Det er bekymrende, at den siddende bestyrelse ikke har gjort det samme. Man fjerner fundamentet for en lang række idrætsgrene, og bestyrelsen har ifølge Team Danmarks administration alene foretaget en politisk og økonomisk beslutning. Således har det faglige grundlag tilsyneladende ikke været belyst over for politikerne. Vi har i hvert tilfælde ikke i forbindelse med bestyrelsens beslutning om rammebesparelser haft mulighed for at komme med høringssvar om konsekvenserne. Man bliver nødsaget til at spørge, om det overhovedet er lovligt i lyset af principperne i dansk forvaltningsret. POSITIV UDVIKLING - Vi gik for nogle år siden ind i en forbundsanalyse med 258 spørgsmål. Analysen viste, at med tiltagene i volleyball ville det på den lange bane ikke være usandsynligt, at Danmark kvalificerede sig til et mesterskab. Team Danmark konstaterede, at ”I har jo ikke klaret det”, mens jeg kom med argumentet om det langsigtede arbejde. Først var der Holtes 10 år med enorm succes. Det var lokomotivet, der fik andre klubber til at satse. Så fortsatte forbundet arbejdet fra 1996

6

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

i seniorlandsholdsregi, og vi fik skabt vores elitekultur. Nu er talentudviklingen etableret og landshold og klubber arbejder på et højere fagligt niveau. Fra 2003 kunne vi sige: Nu bliver det bredt og stort via den nye talentudvikling funderet i hele succesen omkring Kidsvolley. Vi fik Fred Sturm som landstræner, der også arbejder på mange andre fronter. Vi har sendt en raket til vejrs, og den kan godt flyve langt. - I 2007 fik vi udviklingsprojektet: 70 procent af Fred Sturms job blev flyttet til et markant fokus på talentudviklingen. Team Danmark krævede ”seks år til udvikling, derefter fire år til at kvalificere jer – og så må vi se på det”. Vi er helt klart på vej, og det er bestemt muligt for et dansk landshold i fremtiden at kvalificere sig til en større international slutrunde. På et tidspunkt så er den der. - Efter at Michael Andersen blev direktør i Team Danmark, fjernede man pludselig tidsperspektivet på de 10 år i det nye støttekoncept. Nu blev det pludselig fireårigt. Idrættens Analyseinstitut anbefalede udviklingskoncepter, men alligevel valgte man det fra i en lang række idrætsgrene. Selv om Team Danmark burde være den langsigtede udviklings vogter, skete det modsatte. Kravene blev urealistiske og skærpede i en grad, hvor det blev meget vanskeligere for holdidrætsgrenene end for de individuelle discipliner, hvilket helt klar skabte en urimelig ulighed i forhold til eliteidrætsvalg. - Alle, der kender til internationale elitekrav, ved, at dette ikke giver nogen mening. Dansk ishockey har gjort et fantastisk arbejde til inspiration for mange andre, men vil helt sikkert erkende, at det jo er relativt nemmere at komme til VM i ishockey, fordi det på verdensplan er en meget lille idræt sammenlignet med basketball eller volleyball. For at anerkende alle vores eliteidrætsudøveres præstationer, skal vi kunne foretage disse bedømmelser. Ellers vil de aktive slet ikke kunne respektere os som ledere. - Vores beachvolleyspillere får støtte fra Team Danmark, fordi de på baggrund af en parsport med mindre udbredelse har en relativt lettere vej til internationale resultater. De er fuldt berettigede til den støtte, de får, og vi støtter dem markant i deres satsninger. Men det må ikke betyde, at andre atleter inden for samme forbund ikke får den anerkendelse via Team Danmark-systemet, som de har krav på. Det er meget vanskeligt at forklare over for vores topatleter, der er opvokset med en respektfuld og fair bedømmelse af deres idrætspræstationer. - Noget tyder på, at Team Danmark nu mener, at den eliteidrætsudøver, der er omtalt i eliteidrætsloven, er blevet sat lig med det, de kalder en verdensklasseatlet. Sådan var loven slet ikke tænkt, da den blev besluttet i 2004. FORBUND GIK SAMMEN I PROTEST - Da mange forbund i september blev ramt af Team Danmarks besparelser, gik de sammen om en faglig udmelding. Team Danmark blev til trods for opfordringer om det modsatte vrede på forbundene. Den faglige gruppe tog tallene helt tilbage fra 1999 frem til 2004 og kunne se, at

Team Danmark levede op til kravene. Fra 1999 til 2004 skulle der tages ansvar for alle – uanset om de kunne vinde medaljer. Fra 2004 til 2009 er bevillingen til de få topforbund øget med 100 procent. Det estimeres, at der bruges op mod 110 mio. af det samlede budget på 140 mio. alene på olympisk satsning i 8-10 idrætsgrene. - Man lægger nedskæringen af mange af forbundene ind under en argumentation om, at der ikke er penge nok. Hvis der endelig skal spares, kunne man have delt problemet ligeligt ud på alle forbundene. Der eksisterer jo et bredt udviklingsansvar, som man bedre kunne håndtere med mildere nedskæringer. Det burde man have slået på. I vores optik kunne det måske tillige have betydet, at der var fundet sympati og politisk vilje til at bevillige yderligere økonomi til Team Danmark. Netop med udviklingsansvaret som argumentation. - Michael Andersen har nu orienteret politikere og administrative ledere fra specialforbundene, mens elite- og sportschefer ikke har været inviteret med. Derved risikerer processen helt klart at få en faglig slagside, og man risikerer, at politiske beslutninger i Team Danmark ikke tages på et forsvarligt fagligt grundlag. ”I har gjort alt rigtigt, men det tager for lang tid,” er stadig meldingen fra Team Danmarks administration. Men vi havde altså en aftale, der løb et år endnu. Vi syntes, det stod meget klart, at Team Danmark slet ikke havde researchet tingene, og forvaltningsloven blev også overtrådt. Der er altså nogle formalia, der skal overholdes. Det er jo ikke en privat ejet fodboldklub eller virksomhed. Man er faktisk underlagt eliteidrætsloven og forvaltningsloven. Pengene var der, da aftalerne blev indgået, og økonomien er stadig til langsigtet udvikling. Det er alene Team Danmark, der ønsker at prioritere anderledes. Derfor fandt vi, at vi var ofre for en aftaleflugt i mange sammenhænge. - ”Ville I fortsætte, hvis I havde pengene?” spurgte vi på det møde, hvor vi fik præsenteret nedskæringerne. Vi fik at vide, at det ville Team Danmark, men hvis der kom nye penge, så var det en ny situation. Vi var usikre på, hvorvidt dette var en bestyrelsesbeslutning eller taget af Team Danmarks formandskab. Nu hvor Team Danmark har fået tilført nye midler, bliver det interessant at se, om bestyrelsen stadig ikke har til hensigt at opfylde udviklingsansvaret, siger Mikael Trolle. SØGER STADIG OM STØTTE Dansk Volleyball Forbund har fået lavet en juridisk analyse af situationen. Den konkluderer, at Team Danmark ikke bare kan stoppe midt i det hele. Team Danmark bør fortsætte udviklingsprojektet i 2010, hvor målsætninger, handlingsplaner og ressourcer bør fastholdes på samme niveau som de tidligere tre år af projektet. - Da vi ikke inden udløb af ansøgningsfristen 1. november 2009 havde modtaget en opsigelse fra Team Danmark, sendte vi i sidste øjeblik, for at være på den sikre side, en ansøgning til Team Danmark om fortsat støtte. Også selv om Michael Andersen på vegne af Team Danmark havde meddelt vores direktør, Jens Albagaard, at der ikke var grund til at søge. I øvrigt en information, der kom meget sent og ikke via formelle kommunikationssystemer. Det hele virkede meget underligt, og som om sagen slet ikke var prioriteret af Team Danmark.

- Et par dage efter at vi havde sendt ansøgningen, modtog vi opsigelsen fra Team Danmark med besked om, at de alligevel ville indkalde os til et møde om 2010. Tænk, hvis vi ikke havde ansøgt. Det kunne have kostet forbundet en anseelig sum, som var blevet til en regning til vores medlemmer. - Lige nu ligger vi i en krisesituation. Team Danmark anerkender altså, vi skal lave en aftale for 2010, men vi er ikke enige om beløbets størrelse. Der skal i hvert fald findes en løsning. - Med baggrund i dette efterårs helt uacceptable forløb må konklusionen være, at enten må der laves om på lovgrundlaget eller alternativt skabes en helt anden organisation. Team Danmark må gøres ansvarlig over for de aftaleforhold, der er indgået. Jeg kan ikke tro, at deres bestyrelse vil det anderledes. Vi skal ikke have en kortvarig krig, og så er den sag ud af verden. Vi ønsker i et samarbejde med Team Danmark og alle øvrige specialforbund at skabe en langsigtet løsning. Kun herved vil vi alle kunne genvinde respekten fra vores udøvere, og det er dem, vi er til for. Kortsigtede løsninger og manglende udvikling vil føre til en fatal fremtid for dansk eliteidræt, afslutter Mikael Trolle.

Team Danmarks mission Uddrag fra Team Danmarks egen beskrivelse af organisationens værdier. Team Danmarks mission er fastsat i lov nr. 288 af 26. april 2004 om eliteidræt. Her fremgår det, at Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med relevante samarbejdspartnere skal Team Danmark iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten. Værdier: I Team Danmark sætter vi eliteudøveren i centrum. For at skabe de bedst mulige vilkår for de enkelte atleter baserer Team Danmark sin virksomhed på fire grundlæggende værdier: • Dynamik • Kvalitet Vi forventer “verdensklasse” resultater af såvel os selv som vores samarbejdspartnere. Høj kvalitet og et stærkt fagligt afsæt er grundlaget for alt vores arbejde. Vores fokus på kvalitet skaber resultater. I Team Danmark er konkrete resultatmål og succeskriterier en naturlig udviklingskatalysator, og det internationale resultatperspektiv er centralt i alle dele af organisationens arbejde. • Innovation Team Danmark tør og vil rykke ved de eksisterende grænser på alle områder af eliteidrætten. Team Danmark prioriterer udviklingsarbejde vel vidende, at udviklingsarbejde ikke i alle tilfælde fører til umiddelbare resultater. Vores udgangspunkt er, at “hvis vi gør det, andre allerede gør, får vi de resultater, andre allerede har haft”. I vores samarbejdsrelationer bidrager vi med et blik for udviklingsperspektivet. • Åbenhed Team Danmark lægger vægt på, at der er åbenhed om alle beslutningsprocesser. Åbenhed og gennemsigtighed er forudsætningen for at skabe indsigt, forståelse og dialog med omverdenen. Kilde: Team Danmark

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

7


Det kan ende med sultedøden Manglende økonomisk støtte kan føre til en hurtigtvirkende nedadgüende spiral. Af Niels Rasmussen, freelance journalist Foto: Morten Olsen, Photoevent.dk

!%'" ##&! #& ! !' ! #!"#!$! 

Dansk volleyball er inde i en god, positiv udvikling. Ikke mindst nür det gÌlder tilgangen af medlemmer til forbundet. Kidsvolley og Teenvolley har vist sig som de forventede gode tiltag. Børn og unge er strømmet til klubberne pü et tidspunkt, hvor mange andre forbund har svÌrt ved at tiltrÌkke medlemmer i de aldersklasser.

 !)! "# " & ! ! #&!$#  ! ! !'  !'!!#  #$ !"# '"$ !! "!##         

 

- Men jeg frygter, at det hurtigt kan gü galt. Mister vi den økonomiske opbakning fra myndighederne og staten til at holde fast i den gode udvikling, kan det vist desvÌrre ende i en n forkerte vej. Vi risikerer spiral, der gür meget hurtigt den at skrue os selv ned i graven, siger elitechef Mikael Trolle.

 ! (  !!#  

 !$!

- Lige nu ser det ud, som om Top Volley Danmark skal bidrage med en besparelse pü 800.000 kr. i forhold til forbundets samlede budget, og 350.000 kr. skal spares alene pü herrelandsholdet. PrimÌrt pü aktivitetssiden. - Vi har brug for penge til at holde fast i elitearbejdet. Kan landsholdene ikke forberede sig optimalt, er det helt logisk, at det vil püvirke kvaliteten. De hjemlige spillere vil ikke pü samme müde kunne bringes op pü de professionelle spilleres niveau, og nür vores udenlandske spillere skal reprÌsentere Danmark, kan de risikere at komme med pü et hold, hvor de ikke für chancen for at vise sig fra den bedste side – og det kan komme til at koste dem deres fremtidige ansÌttelser i internationale topklubber. - Man skal jo ikke glemme, at landsholdene ofte er udstillingsvinduer, hvor reprÌsentanter fra udenlandske klubber møder op for at se, om der er spillere, de kan vÌre interesserede i at skrive kontrakt med. Spillerne vil gerne spille. Det opfattes heldigvis ogsü som en Ìre at vÌre

8

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

landsholdsspiller. Men det kan altsü fü økonomiske konsekvenser for spillerne. Og det koster ogsü fysisk at spille pü landshold, sü der skal vÌre gunstige forhold. - Organisatorisk kan det dramatiske fald ogsü fü drabelige konsekvenser. Der kan blive tale om, at vi ikke lÌngere kan opretholde vores professionelle organisation, hvilket vil kunne mÌrkes pü vores arrangementer og kvalitet i udviklingen af talenter. Det kan føre til øgede medlemsbetalinger med risiko for medlemsflugt. Det kan blive endnu dyrere at spille pü landsholdene. Foreningerne kan ikke løfte det elitÌre arbejde alene. De har rigeligt at se til. - I forhold til sponsorerne er det ogsü et dürligt signal at vÌre forbundet, der har mistet Team Danmark-støtte. Pü verdensplan er vi estimeret til en placering som nummer ca. 55 ud af 218 volleyballspillende nationer. Det svarer vel til at vÌre i den nederste fjerdedel af A-gruppen i ishockey, siger Mikael Trolle. - Für vi sportslig succes, vil det give os enorme problemer, fordi der slet ikke er penge til at bakke op om det arbejde, der skal til for at holde fast, siger Mikael Trolle.

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

9


Pokalfestivalen vender frygteligt tilbage 23.-24. januar. Weekenden er blevet en god årlig tradition for mange volleyball-familier.

VOLLEYBALL

Festival

for hele familien

BEACHVOLLEY Denne populære sport kræver et let og flexibelt sæt net. Dette sæt indeholder net med blåt kantbånd hele vejen rundt om nettet. Der medfølger aluminiums stolper med trinløs højdejustering, samt barduner og pløkker til opstramning. Kort sagt – alt det nødvendige til et beachvolleyballnet. Sættet kan opstilles på under 5 min.

Af Kasper Lindberg og Sven Brix • Foto: Sven Brix I 2009 slog dansk volleyballs årlige pokalfestival alle rekorder, da 164 hold deltog i stævnet i Odense. DVBF og arrangørklubberne håber at gøre Pokalfestival 2010 til en lige så stor succes.

3 i en Sportsspil Et fikst net til kombineret badminton, volley samt tennis. Nettet er et traditionelt badmintonnet, men kan opstilles i 3 forskellige højder og det er 6 meter bredt. Er nemt at have med på stranden eller andre steder. Kan opstilles på kun få minutter. Leveres med stænger barduner samt pløkker til opsætning.

En af nøglerne til succes er ifølge bredde- og udviklingschef i Dansk Volleyball Forbund Peter Morell, at begivenheden er et tilbud for hele familien, ikke bare for den enkelte volleyballspiller. Størstedelen af de deltagende spillere er kids- og teenspillere, og med dem følger som regel et stort opbud af forældre, og det glæder Peter Morell: ”Det positive ved Pokalfestival er, at hele volleyball-Danmark mødes om en fælles aktivitet. Det er glædeligt, at mange forældre benytter lejligheden til at tage med og se deres egne børn spille. Men samtidig får de også lejlighed til at se ”rigtig” volleyball, når der er pokalfinaler, og på

den måde får vi skabt forbindelsen mellem Kidsvolley og volleyball, og alle får mulighed for at se alle de facetter, vores sport rummer,” siger han. Alle kan deltage i Pokalfestival, uanset alder og niveau, og fra lørdag morgen den 23. januar går det løs i en række haller rundt omkring i Odense. Lørdag aften er der fest, farver og underholdning for alle, naturligvis tilpasset aldersgrupperne, så der for eksempel er volley i UV-lys for de yngste og UVX med Game Zone og Chill Out Zone for Teen-spillerne. Det hele slutter med, at alle ser volleyball på topniveau i landspokalfinalerne for kvinder og mænd søndag eftermiddag. Læs mere og tilmeld dit hold senest den 7. januar på www.volleyball.dk/pokalfestival.

”Næste gang skal lillesøster med” Familien Gøttrup-Bagge fra Køge har været med til Pokalfestivalen tre år i træk og glæder sig til endnu en gang at deltage:

KIDS VOLLEYBALL Et meget populært spil til leg og udvikling af børn fra 6-7 års alderen. Stolper af aluminiumsprofil Ø = 63 mm. Reguleres i højde 155-220 cm. Passer til badminton bane. Meget fleksibelt sæt, der er let og hurtig at sætte op.

Mads, 9 år: Jeg synes, det er rigtig sjovt at spille en masse kampe og overnatte sammen med alle de andre volleyballspillere… og så kan jeg godt lide at vinde!

Kvalitetsnet der fanger

www.norvosportsnet.dk

10

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

wadmann.dk

Nørvo Sportsnet A/S Toosholmvej 9 · 7700 Thisted · Tlf. 9793 8450 · Fax 9793 8394 · norvo@norvosportnet.dk

Emilie, 10 år: Jeg synes, det er spændende at spille mod nogle andre hold end dem, vi plejer. Og så er lørdag aften altid sjov, specielt hoppepuderne. Ulf, far: Jeg synes, det er rart at kunne være så tæt sammen med børnene, deres kammerater og de andre forældre i en hel weekend. Desuden er det dejligt at få et bedre indtryk af, hvad det er mine børn oplever sammen med deres trænere. Og næste gang satser vi på, at lillesøster også skal med og spille level 1.

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

11


2010

PokalFestival

To dage med hygge, stemning og masser af volley!

23.-24. januar 2010 Turneringerne er for:

Kids: Level 0 til 4 Ungdom: Teen 2 + 3, DU13 og HU14. Teen 2 + 4 DU15, DU17, HU16 og HU18 Senior (2-dagsstævner): DU20, HU21 og Beach Senior (1-dagsstævner): Damer, Herrer og Mix

Lørdag aften:

Fest, farver og underholdning i nyt og forbedret koncept

Senior:

Stor fest med live musik

Teen:

UVX med Battle Zone, Game Zone, Chill Out Zone og Test Zone

Kids:

Underholdning, fest og UV-lys volley

Søndag vil der være mulighed for udfordringsturnering

Kort nyt ... DANMARK PÅ SVÆRE OPGAVER I EM-KVALIFIKATION De danske landshold kender nu deres modstandere i kvalifikationen til EM 2011. De danske i d møder d arvefjenderne fj d ffra S i ((som på å bill d d k b k kvinder Sverige billedet, der stammer ffra en venskabskamp i Gentofte i juni), og mændene skal op imod Kroatien. I begge tilfælde spilles der ude og hjemme om en plads i gruppespillet. Kampene i 1. runde skal spilles i maj 2010, og både hos kvinderne og mændene må Danmark nok på forhånd regnes for lettere undertippede. Foto: Morten Olsen, Photoevent.dk ARRANGØRER AF UNGDOMS-DM’ER FUNDET Værtsklubberne for ungdoms-DM 2010 er fundet for to af aldersklasserne. BRH Volley skal afholde DM for DU15/HU16, og det foregår 8.-9. maj 2010 i Rødovrehallen. DHG Odense skal afholde DM for DU17/HU18, og det bliver 17.-18. april 2010 i Dalumhallerne. Der er endnu ikke fundet en arrangør af DM for DU20/HU21. Interesserede klubber kan henvende sig til Turneringsledelsen på turnering@volleyball.dk. FORNEM PRIS TIL VOLLEYBALL-ILDSJÆL Thorbjørn Svendsen, Grøndal EV, modtog i oktober Københavns Lærerforenings årlige pris Den Gyldne Pegepind. Idrætslæreren og volleyball-ildsjælen modtager prisen, ”fordi han har skabt en volleyballklub med over 400 medlemmer i Nordvestkvarteret og er still-going-strong efter 35 års skoleliv,” skriver Ritzau. Gennem sin indsats har Thorbjørn også været med til at sikre sin skole, Grøndalsvængets Skole, volleyball- og beachvolleybane, multibane, fodbold- og atletikbaner, der er et åndehul for kvarterets unge.

DOMMERNE PÅ INFOSPORT I den igangværende sæson foretages dommerpåsætning og -afregning til divisionskampe via Danmarks Idræts-Forbunds centrale IT-system, Idrætssystemet. For den menige volleyballspiller betyder det, at dommerne for en kamp kan ses, når man klikker ind på kampen på www.infosport. dk. Her kan man også se alle resultater, som klubberne selv indtaster umiddelbart efter kampene.

Spil volleyball på Skrødstrup Efterskole

Finaler i DVBF Cup lørdag eftermiddag Landspokalfinaler søndag eftermiddag Sidste tilmelding for både deltagere og hold er den 7. januar 2010. Det vil ikke være muligt at eftertilmelde! Yderligere oplysninger: Dansk Volleyball Forbund’s sekretariat: Carsten Eis, tlf. 4326 2716 eller eis@volleyball.dk

Spil volley i undervisningen, fritiden, aftenerne, weekends osv. Vær med i et fællesskab, der udvikler dig både sportsligt og personligt. Ring 98550144 og aftal tid for et besøg, hvor du kan se vore faciliteter og fornemme skolens miljø. Skolen ligger i Kronjylland, dvs. ca. 20 km. nord for Randers og ca. 20 km. øst for Hobro. (lige i øjet af Jylland) - vi tales ved!

skrodstrup.dk

DANSK VOLLEYBALL FORBUND PRÆSENTERER

Rosendahls HTOdense

12

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

13


Hvordan adskiller en sådan kampagne sig fra den kampagne, Danmark skal gennemføre for at få EM 2013? En kampagne for at få fx et OL er selvsagt både længere, mere kompleks og meget dyrere end fx vores EM 2013kampagne. Samtidig er mange af elementerne dog de samme. Det drejer sig i al sin enkelhed om at overbevise en flok mennesker om, at de skal stemme på os og ikke på vores konkurrenter. Det kan vi gøre ved at sige de rigtige ting på den rigtige måde til de rigtige mennesker. Det afgørende er så at finde frem til præcis, hvad vi skal fortælle, og det er vi derfor allerede nu gået i gang med at analysere.

Et stort mesterskab til Danmark vil give mange positive effekter, mener Lars Haue-Pedersen.

Danmark søger om EM 2013

Et europæisk mesterskab i volleyball er en stor begivenhed. På hvilke punkter har Danmark noget særligt at tilbyde? I forhold til vores formodede konkurrenter, som alle er store volleyballnationer, kan vi i Danmark slå på, at vi som en forholdsvis lille volleyballnation kan tilføre europæisk volleyball noget nyt og være med til at udbrede sporten i områder, hvor den ikke er så populær som i fx Italien, Polen og Holland. Vi kan tilbyde at arrangere et EM, som kan motivere andre mindre nationer til at satse på store volleyball-events og dermed styrke sporten generelt i Europa. Men – mere vil jeg ikke sige her for vores konkurrenter læser også Volleyball Magasinet, og vi skal ikke afsløre vores strategi for dem!

Vi ved fra andre store lande, at idrætsevents har løftet deres sportslige niveau. Hvilke afledte effekter har det for DVBF at få lov at arrangere et EM i volleyball? Hvis vi ikke kan skabe Lars Haue-Pedersen. en masse afledede effekter, skal vi ikke prøve at arrangere EM. Det er jo netop de afledte effekter, som er de mest interessante. Et EM varer kun ca. en uge, men vi skal bruge den uge til at skabe effekter både lang tid før og lang tid efter – både sportsligt for vores landshold, som vil få et stort mål at arbejde frem mod, og også på en masse andre områder bredt inden for volleyball. At arrangere et EM på hjemmebane skal ganske enkelt være en katalysator for fornyet udvikling og fornyet energi overalt i dansk volleyball – fra ungdom til senior, fra øst til vest, på banen og uden for banen. Det er en kæmpe chance, som vi skal udnytte fuldt ud.

Der gøres et nyt forsøg på at få et stort internationalt mesterskab til Danmark. Af Jens Albagaard, direktør • Foto: FIVB

Dansk Volleyball Forbund søger i samarbejde med Sport Event Denmark igen om at få europamesterskabet til Danmark. Sidste gang vi forsøgte, tabte vi knebent i finalen med 7-11 til det samlede bud fra Østrig/Tjekkiet. I det nye forsøg bruges de erfaringer, vi fik fra den sidste budkampagne. Derfor har vi tilknyttet Lars Haue-Pedersen fra TSE Consulting i Schweiz som Bid Manager. Lars HauePedersen har skabt sig et stort navn i den internationale idrætsverden, idet han har været med i mange forskellige internationale budkampagner, bl.a. Chicagos forsøg på at blive vært for OL 2016 og det succesfulde bud fra Polen og Ukraine på EM i fodbold 2012. Lars Haue-Pedersen er desuden tidligere direktør i Dansk Volleyball Forbund. Vi har stillet ham fem spørgsmål. Danmark søger om at få EM 2013 for herrer til Danmark. Hvorfor er det interessant at få en sådan event til Danmark? Enhver sport har brug for at vise sportens absolutte topniveau på hjemmebane, og for dansk volleyball som hel-

14

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

hed vil det være en kæmpe mulighed at få lov at stå som arrangør af et EM i 2013. Hvis begivenheden organiseres på den rigtige måde, vil det ikke blot skabe en masse opmærksomhed omkring volleyball i Danmark, men vi vil også få mulighed for at komme i kontakt med nye sponsorer, nye medlemmer og nye samarbejdspartnere i værtsbyerne. Derudover skulle et EM på hjemmebane gerne skabe en masse ny energi og motivation i både klubber og forbund. Der er mange store ”spillere” på markedet for store, internationale idrætsevents. Hvordan får en mindre idrætsnation som Danmark en så stor event? Det vil altid være svært for et forholdsvis lille volleyballland som Danmark at sikre sig så stor en event – men der er altid en chance. Vi skal forstå at kommunikere nogle gode budskaber på en smart måde, og i det hele taget skal vi både arbejde hårdere og smartere end vores konkurrenter, som har et meget bedre udgangspunkt. Så det er vi så gået i gang med! Du har været med til mange store eventkampagner. Bl.a. var du med i kampagnen for at få OL 2016 til Chicago.

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

15


Nordic Club Championships Tre danske hold klarede sig videre fra indledende runde til finalerne, der spilles i slutningen af januar. I danskeropgøret i Sverige vandt Middelfart (i hvidt) en afgørende 3-2-sejr over Gentofte og Jonas Napier, som angriber her.

Foto: Morten Olsen, Photoevent.dk, og Sara Björck, Örkelljunga VK

Kvinder Gruppe 1

Gruppe 3

Koll (N) - Fredriksberg: 2-3 (14-25 25-16 22-25 25-21 13-15)

Brøndby - Engelholm (S): 1-3 (19-25, 25-17, 16-25, 19-25)

Fredriksberg – Örebro (S): 0-3 (17-25, 21-25, 21-25)

Holte - Oslo (N): 3-0 (25-22, 25-19, 25-19)

Fredriksberg - Tallin (EST): 0-3 (10-25, 13-25, 21-25)

Holte - Brøndby: 3-0 (25-21, 25-23, 25-13) Oslo (N) - Brøndby: 0-3 (18-25, 24-26, 13-25)

Slutstilling:

Point

Sæt

Bolde

Tallin

6

9-2

256 - 202

Örebro

5

8-3

246 - 203

Slutstilling:

Fredriksberg

4

3-8

205 - 249

Engelholm

6

9-3

272 - 226

Koll

3

2-9

202 - 252

Holte

5

8-3

247 - 222

Bröndby

4

4-6

222 - 222

Oslo

3

0-9

165 - 226

Point

Sæt

Bolde

Holte

3

5-3

172 - 162

Örebro

3

5-3

171 - 162

Fortuna Odense

3

5-3

158 - 159

Gruppe 2

Holte - Engelholm (S): 2-3 (18-25, 25-22, 25-18, 18-25, 11-15) Point

Sæt

Bolde

Lindesberg (S) - Fortuna Odense: 0-3 (16-25, 20-25, 16-25) Somero (F) - Fortuna Odense: 3-2 (25-13, 22-25, 25-13, 20-25, 15-7) Slutstilling:

Point

Sæt

Bolde

4

6-4

216 - 186

Somero

Bedste 2’er i grupperne

Mænd Gruppe 1

Gruppe 3

Gentofte - Middelfart 2-3 (20-25, 25-20, 22-25, 25-16, 12-15) Middelfart - Linköping(S) 3-0 (25-23, 25-19, 25-22) Örkelljunga (S) - Gentofte 3-2 (24-26, 25-22, 22-25, 25-18, 15-8) Linköping (S) - Gentofte 2-3 (25-15, 16-25, 22-25, 25-22, 10-15) Örkelljunga (S) - Middelfart 2-3 (24-26, 25-21, 16-25, 25-21, 7-15)

Fortuna Odense

3

5-3

158 - 159

Slutstilling:

Lindesberg

2

2-6

155 - 184

Middelfart

6

9-4

284 - 265

Gentofte

4

7-8

305 - 310

Linköping

4

5-6

237 - 243

Holte tabte hjemme til Engelholm, men var heldige med at gå videre til finalespillet som bedste toer, med blot én bolds forspring til Örebro.

Örkelljunga

Point

Sæt

Bolde

4

5-8

274 - 282

Gruppe 2

Falkenberg (S) - Aalborg HIK 2-3 (25-18, 25-15, 20-25, 24-26, 13-15) Førde (N) - Aalborg HIK 3-2 (25-21, 22-25, 25-20, 23-25, 15-11) Slutstilling:

Point

Sæt

Bolde

Falkenberg

3

5-4

205 - 187

Aalborg HIK

3

5-5

201 - 217

Förde

3

4-5

198 - 200

Bedste 2’er i grupperne Sollentuna

Point

Sæt

Bolde

3

3-3

144 - 135

Aalborg HIK

3

5-5

206 - 199

Gentofte

3

5-5

201 - 217

Nyborg (N) - Marienlyst 0-3 (15-25, 22-25, 18-25) Sollentuna (S) - Marienlyst 0-3 (23-25, 22-25, 23-25) Slutstilling: Marienlyst

Point

Sæt

Bolde

4

6-0

150 - 123

Sollentuna

3

3-3

144 - 135

Nyborg

2

0-6

115 - 151

Finalerne i Nordic Club Championships 2009/2010 spilles i weekenden 29. til 31. januar 2010. Der er i skrivende stund ikke afgjort, hvor de to finalerunder skal spilles. Hos damerne er følgende hold kvalificeret: Tallin, Estland Somero, Finland Engelholm, Sverige Holte, Danmark

16

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

Hos herrerne er følgende kvalificeret: Middelfart, Danmark Marienlyst, Danmark Falkenberg, Sverige Sollentuna, Sverige

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

17


Kort nyt

...

JENS LARSEN UDE I WUPPERTAL Det kom som et chok, da den tyske klub Wuppertal i november meddelte, at den danske volleyball-legende Jens Larsen er fratrådt som træner. Klubben har siden 2005 haft status af ”danskerklub” med Larsen ved roret og adskillige danske spillere, i denne sæson tre, nemlig Peter Lyck, Jesper Jensen og Casper Munk. Men holdet fik en resultatmæssigt skuffende sæsonstart i Bundesligaen, og forholdet mellem ledelsen og Jens Larsen begyndte at knage. Efter seks kampe og kun én sejr gik parterne hver til sit. Jens Larsen har ikke på nuværende tidspunkt ønsket at udtale sig om forløbet. Foto: Wuppertal Titans

STOPPER EFTER 25 ÅR SOM KREDSSEKRETÆR 1. november stoppede Ernst Knudsen som kredssekretær for Sjællands Volleyball Kreds efter 25 års tro tjeneste. Ernst, der går på pension, blev fejret med en stor afskedsreception og mange pæne ord, blandt andre fra formand Niels-Erik Broberg. I SVBK’s sekretariat afløses Ernst af Peter Morsing, som tidligere har været turneringsleder i Dansk Volleyball Forbund, og som mange også kender som turneringsleder på beachvolleytouren. Foto: Henrik Petersen, SVBK

18

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

19


Jeg vil slutte af med manér! Efter en glorværdig volleykarriere spiller den 36-årige Dorthe Windeleff sin sidste elitesæson som hæver for Fortuna Odense. Nu går hun igen efter guld! ”Men der bliver kun tid til to ugentlige træninger for Fortuna, og det er frustrerende lidt for alle parter, for det jo svært at undvære en hæver til træningerne. Men Fortuna er et utroligt spændende hold at være på, og jeg er meget opsat på at slutte af med manér i min sidste sæson.” Dorthe begyndte allerede så småt at træne med Fortuna i foråret, og hun oplever, at hun har en noget anden rolle på Fortuna-holdet end hos DHG.

e ring som hæver kan bliv Dorthe Windeleffs erfa erobre DM-titlen. age tilb at for pen i kam afgørende for Fortuna

”Hos DHG havde jeg vænnet mig til at være en af de bærende spillere på holdet. Men nu skal jeg virkelig kæmpe for at opnå en tilsvarende position. Det er en enorm udfordring, for det gælder jo om at få sammenspillet til at fungere på et hold, der har været udsat for mange udskiftninger.

Dorthe er enig i den udbredte antagelse, at der nu i elitedivisionen spilles på et højere niveau end for f.eks. ti år siden: ”De udenlandske spillere gør spillet mere kraftfuldt. Der er meget mere fysik i spillet end for ti år siden. Og flere hold end før styrketræner. De udenlandske spillere betyder i det hele taget en niveau-hævelse. For når man træner med spillere, der er bedre end én selv, rykker man også selv.”

Op gennem 1990’erne var Dorthe med til at skaffe DHG tre bronze-medaljer og tre sølv-medaljer, inden klubben vandt tre mesterskaber i rap i starten af det nye årtusind. Hun var med til at vinde guld i år 2000 og 2001, inden hun blev gravid første gang. I 1997, 1999 og 2001 var hun med på Årets Hold som bedste hæver, og i 1999 blev hun tilmed kåret som Årets Spiller.

ET LIV VED SIDEN AF VOLLEY Det er ikke så nemt at få Dorthe til at opregne alle sine triumfer i en lang karriere, for som hun siger: ”Du må huske på, at jeg er 36 år, og jeg har haft et helt ungdomsliv og har fået børn ved siden af min volleykarriere. Havde jeg været 20 år, ville jeg nok have kunnet huske hver detalje til punkt og prikke, og det havde betydet meget mere for mig.

VEJEN FREM MOD MEDALJER Hun har altid spillet hæver, men dog også kortvarigt prøvet andre pladser: ”I forbindelse med min første graviditet i 2002 rykkede jeg ned på DHG’s andethold, hvor jeg spillede kant, og efter at jeg fik mit første barn, spillede jeg en enkelt sæson som libero for DHG, hvor vi bl.a. var med i Europa Cup. Det var sjovt at prøve en anden plads.”

Volley er stadig en stor del af mit liv, men for mig betyder det også meget nu, at jeg har et liv ved siden af – mand og børn og job. Perspektivet ændrer sig, og der kommer pudsige ting til med årene. F.eks. spiller nogle af mine elever i Fortuna på pigesiden, og de synes jo, det er meget sjovt at se deres lærer spille i samme klub!”

Blandt de mange oplevelser, Dorthe har fået i sporten, husker hun især det første Danmarksmesterskab for DHG i år 2000: ”Det står i et særligt lys. Men noget af det, jeg husker bedst, ligger nogle år tidligere (i 1994, red.). Næsten lige, da jeg kom på seniorholdet, rykkede vi ned i 1. division. Det var jo ikke så opmuntrende, men vi vandt 1. division med det samme, rykkede altså op, og i vores første år i eliten vandt vi minsandten bronze.

Dorthe gjorde turen fra ynglingelandsholdet som 16-17-årig til udtagelse til landsholdstruppen som 18-årig og var med på holdet som 20-årig sammen med hæveren Mette Flügge. Også Pia Larsen var på holdet.

Det var næsten lige så stort som at vinde et Danmarksmesterskab! Og det blev klubbens første skridt mod medaljerne og toppen.”

Af Morten Piil • Foto: Fortuna Odense Volley At man kan have et spændende, ærgerrigt elitevolleyliv efter at være fyldt 35, er Fortuna Odenses hæver Dorthe Windeleff et lysende eksempel på. Dorthe viste i sæson 2008/2009 gang på gang sin styrke for sin gamle Odenseklub DHG, hvor hun har spillet næsten alle sæsoner i sit 23-årige volleyliv. DHG kunne imidlertid ikke holde sin plads i elitedivisionen, og da der kom et tilbud fra sidste sæsons sølvvinder Fortuna om at erstatte bortrejste Mette Westergaard som hæver, var Dorthe Windeleff ikke længe om at slå til. ”Jeg tænkte, at det ville være en god måde at slutte af på,” siger hun, ”for jeg agter ikke at spille elite mere end denne sæson. Derefter står den på hygge-volley. Sådan lyder i hvert fald aftalen med familien!” AT FÅ SAMMENSPILLET TIL AT FUNGERE Dorthe Windeleff er skolelærer og har to børn på 5 og 7 år. Så egentlig har hun slet ikke tid til at være elitespiller. Men hun tager den alligevel. ”Som lærer har jeg meget hjemmearbejde, men kan selv tilrettelægge, hvornår jeg vil lave det. Og så betyder det meget, at jeg har en forstående mand, der selv har været elitespiller og kender rumlen,” siger Dorthe smilende.

20

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

De to ugentlige træninger, jeg kan deltage, er for lidt til at få sammenspillet til at fungere optimalt på dette tidspunkt af sæsonen (midt i november, red.). Det er svært som hæver at skulle omstille sig til så mange nye spillere. Men jeg både håber og tror, at sammenspilnings-problemet løser sig, efterhånden som vi i løbet af sæsonen lærer hinanden bedre at kende på holdet. Der er jo heldigvis et godt stykke vej til afgørelsen endnu.” STADIG I UDVIKLING Med to nye trænere – den unge, relativt uerfarne Michael ”Mini” Jensen som cheftræner og japaneren Shuichi Mizuno som hans assistent – befinder Fortuna-holdet sig i det hele taget i en indkøringsfase, hvor mange personligheder (deriblandt tre amerikanske professionelle spillere) skal tilpasse sig hinanden for at danne et homogent team. Men Dorthe udtrykker tilfredshed med de to trænere, ”når de bare ikke giver os spillere modstridende meldinger”, som hun siger. ”Men det skal nok også løse sig hen ad vejen.” For sit eget vedkommende håber Dorthe på, at hun stadig kan udvikle sit spil: ”Jeg vil først og fremmest gerne blive mere stabil. Det tror jeg, er enhver hævers drøm. Men når du spørger mig, hvad jeg tror, er min force sådan generelt, så er det nok, at jeg er god til at fordele hævninger og sprede spillet ud, så det ikke bliver for stereotypt.”

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

21


Volleyball

indtager byens rum

Foto: Max Hoffmann-Dose og Mikkel Simonsen Gentofte Volley var medarrangør af begivenheden i den imponerende rådhushal, hvor man kunne spille Teenvolley og dyste i blandt andet bordtennis og Playstation eller bare hygge sig med vennerne. Begivenheden på Københavns Rådhusplads stod instruktører fra DVBF for, og Jannie Steinbüchel Berthelsen oplevede dagen således: En regnfuld fredag morgen i oktober får 75 glade børn og deres lærere mulighed for at spille Kidsvolley et helt ekstraordinært sted, nemlig midt på Københavns Rådhusplads. Det er i dag, værtsbyen for OL 2016 skal findes, og hele København vibrerer af idrætsaktiviteter i alle afskygninger.

At volleyball kan spilles overalt, viser to af efterårets arrangementer, UVX på Gentofte Rådhus og skolestævnet på Københavns Rådhusplads.

Da Tokyos præsentation kommer på storskærmen, bliver banerne oversvømmet af japanske turister, som vil frem i forreste række, og det er i sig selv en oplevelse for børn og voksne. Efter 3 timers Kidsvolley på Københavns Rådhusplads er et skolestævne ud over det sædvanlige ved at være færdigt.

Børnene, som går i 3. og 4. klasse på Lindevangskolen, Frederiksberg, stimler sammen omkring Christina, og hun gennemgår reglerne. De fleste lytter opmærksomt, men til tider kan det være vanskeligt at overdøve lyden fra den store scene lige ved siden af banerne og fra storskærmen, hvor de fire værtsbykandidaters præsentationer fra Bella Centret vises. Men efter små 10 min. er eleverne er parate til skoleturneringen. Børnene kæmper bravt, og selv om vejret til tider er gråt og koldt, så er spilleglæden stor. Når holdene ikke selv spiller, hepper de på klassekammerater eller danser langs sidelinjerne til musikken, der drøner ud over pladsen.

22

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

23


volleyball

beachvolley

kidsvolley

Dopingregler

gælder for alle

Hvad skal du være særligt opmærksom på som volleyballspiller, selv om du måske ikke spiller på nationalt eller internationalt eliteniveau?

Af Jakob Berget, Anti Doping Danmark nyhed!

Mikasa VLS 200

Sommertræning

Volleyball pal

Netsystemer – største udvalg

– kom igang!

Sandsokker

Dansk Volleyball Forbund har via sit medlemskab af Danmarks Idræts-Forbund tilsluttet sig WADA-koden. WADA er forkortelsen for World Anti-Doping Agency, som er et uafhængigt agentur nedsat af verdens regeringer og de internationale specialforbund til at bekæmpe brugen af doping. WADA-koden er det regelsæt, som gælder i kampen mod doping både i Danmark og internationalt.

– træn derhjemme

– masser af farver

I Danmark er WADA-kodens regelsæt implementeret i de nationale antidopingregler. Læs reglerne på Anti Doping Danmarks (ADD) hjemmeside: www.antidoping.dk/Regler. Det betyder, at der gælder de samme regler for dig som for eliteidrætsudøveren med hensyn til, hvilke stoffer og hvilken medicin der er lovlig at bruge.

HAR DU UDSTYRET I ORDEN? TR2 knæbeskyttere fra 240.MIKASA kidsknæbeskyttere kun 130.FRAGT pr. ordre kun 30.-

MVA 200 - DEN NYE OL-BOLD Kig ind og se fremtidens bold. Priser fra 499.MÆNGDERABAT til klubber. Kontakt os og hør mere.

GRATIS fragt ved køb over 350.Om VSHOP.DK VSHOP.DK er leveringsdygtig i volleyballudstyr til både beachvolley og volleyball. Vi sælger både til enkeltpersoner og til klubber. Som klub har man altid mulighed for at opnå gode mængderabatter på bolde, knæbeskyttere, kidsudstyr m.v. T j e k i n d p å w w w. V S H O P. d k o g s e m e r e . . .

24

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

På ADD’s hjemmeside, www.antidoping.dk, under menupunktet medicin fremgår en oversigt over al medicin, der sælges i Danmark, og om den pågældende medicin er underlagt restriktioner i relation til doping. Hvorvidt der skal søges om dispensation forud for anvendelse af medicin, afhænger af idrætsudøverens niveau, alder, samt hvilken dopinggruppe det relevante lægemiddel tilhører. Nationale og internationale eliteidrætsudøvere, som bruger medicin, der er underlagt restriktioner, skal søge om dispensation for brugen – dvs. søge om et TUE (Therapeutic Use Exemption). Øvrige idrætsudøvere skal som udgangspunkt ikke søge, men efterfølgende (retroaktivt) kunne dokumentere, at brugen af medicin er lægeordineret. Dog kræver enkelte stoffer dispensation på forhånd (proaktivt), også for øvrige idrætsudøvere. Konsulter altid www.antidoping.dk/tue for en præcis beskrivelse af de gældende regler for dispensation. SOM VOLLEYBALLSPILLER I DVBF SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ: • Hvis du bliver udpeget til at deltage i en dopingstest, skal du deltage. Hvis du nægter, vil det medføre 2 års karantæne. • Indtagelse af kosttilskud sker på udøverens eget ansvar,

og man skal være meget opmærksom på, at kosttilskud og naturpræparater kan indeholde stoffer, som er ulovlige at indtage. • Rusmidler (”feststoffer”) er også på dopinglisten. HVAD KAN MAN GØRE SOM ANSVARLIG FORENING? • Få udformet en antidoping-politik for foreningen. - Formulere en klar afstandtagen til doping. - En del af de generelle retningslinjer og vedtægter. - Formidle politikken til medlemmerne (hjemmeside, nyhedsbrev). • Udpege en antidoping-ansvarlig. - Få en kontaktperson i foreningen, som er ajour med gængse regler eller ved, hvor man skal henvende sig. • Lav doping-informationsaftener. • Evt. rekvirere et foredrag hos ADD. • Træningsadfærd. - Opstil realistiske mål for træningen. - Diskuter hvad der er god træningsadfærd.

Hvad er doping? • Tilstedeværelse af forbudte stoffer i kroppen • Brug eller forsøg på brug af forbudte stoffer og metoder • Udeblivelse fra kontrol eller nægtelse af deltagelse i kontrol • Udøver undlader at informere korrekt om opholdssted ved træning (kun særligt udvalgte) • Opførsel, der underminerer integriteten af kontrolprocessen • Besiddelse af stoffer, der er forbudte under træning af udøver eller træner • Salg af forbudte stoffer • Administration eller forsøg på administration af forbudte stoffer eller metoder til udøvere

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

25


Norge og Sverige triumferede i Ikast I oktober kæmpede de nordiske lande om, hvem der har det stærkeste U19-landshold. Der blev desværre intet guld til Danmark i år. Af Jørgen Donslund • Foto: Jørgen Donslund Med guld hos drengene og sølv hos pigerne var det Norge, der fik det største udbytte af NEVZA’s U19mesterskaber, der blev spillet i Ikast i efterårsferien. Danmark var tættest på laurbærrene hos drengene. Efter en medrivende semifinale lykkedes det lige præcis at slår Sverige3-2 og kvalificere sig til finalen mod Norge. Men ”fjellguttene” var for hård en nød for de danske drenge i finalen. Norges sejr blev på 3-1, og det var reelt kun i de to første sæt, der var spænding. På det danske hold var Peter Trolle en bærende faktor, og ham måtte man ind imellem give en pause, idet han var småskadet. Især i semifinalen var det tydeligt at Trolles deltagelse var vigtig for udfaldet. Svenskerne vandt 3-0 i bronzekampen mod England, mens Island skulle bruge 5 sæt for at overbevise Færøerne om at de skulle slutte på 6. og sidstepladsen.

www.sportsmate.com - din volley-shop

BOLDSIKRE SVENSKE PIGER Hos pigerne var der kun 5 hold, idet England ikke deltog her. De fem hold spillede alle mod alle. Det svenske U19-hold virkede en smule mere erfarent end de øvrige hold. Der blev lavet færre fejl hos sven-

skerne, og det betød, at de vandt alle deres kampe og kunne tage guldet med ”hinsidan”. Norge havde tabt 3-0 til Sverige på førstedagen, og i den sidste kamp på tredjedagen skulle Danmark og Sverige så mødes i det, der på forhånd var udset til at være finalen. Det blev det bare ikke, for de danske piger skuffede med nederlag til Norge på andendagen. Norge vandt med 3-2 og 18-16 i afgørende sæt, så det danske hold var på ingen måde udspillet. Det beviste de også i den sidste kamp, hvor de som det eneste hold i turneringen var i stand til at presse svenskerne ud i 5 sæt. Men svenskerne holdt skansen og vandt det sidste sæt med 15-10. Mest imponerende blandt de deltagende hold var dog Færøerne. Øfolket stillede med et DU19-hold, der tog sæt fra både Sverige, Norge og Danmark, og som vandt 3-0 over Island. Det sker altså med et befolkningsunderlag på bare 50.000 – hvilket svarer til, hvis vi kun måtte bruge spillere fra for eksempel Horsens Kommune. Det vidner om en stærk volleykultur derude i Atlanten.

Slutstilling

er

HU19 1. Norge 2. Danmark 3. Sverige 4. England 5. Island 6. Færøerne

DU19 1. Sverige 2. Norge 3. Danmark 4. Færøerne 5. Island

Danmark fik efter to drenge- og to pigespillere stemt ind på turneringens Dream Team: Hos drengene diagonalspiller Peter Trolle og kantspiller Casper Olesen (begge Gentofte). Hos pigerne kantspiller Julie Guldager (Brøndby) og centerspiller Juliane Daugaard (Fortuna Odense).

26

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

27


Kort nyt ... NY REGEL FIK HÅRD MEDFART I VM for klubhold i Qatar i november testede man en regel, k ll give i llængere d ll i volleyball. ll b ll R l ”G ld der skulle dueller Reglen ”Golden Formula” går kort sagt ud på, at det første angreb efter servemodtagning skal komme fra bag 3-meterlinjen. Reglen fik imidlertid ikke ligefrem en positiv evaluering fra de deltagende hold, som mente, at spillet blev mere forudsigeligt (og derfor ofte gav svære betingelser for angriberne mod en stor blokade, som på billedet) og øgede belastningen af bestemte spillere. Det er ikke afgjort, om reglen bliver testet yderligere. Mesterskabet blev i øvrigt vundet af de italienske favoritter, Trentino. Foto: FIVB

PENGE TIL NYT DVBF-INITIATIV ”Generationer i samspil” er Dansk Volleyball Forbunds nye motions- og sundhedsprojekt, der retter sig mod målgrupperne seniorer (60+) og børn (7-10 år). Ideen er at lave fællesaktiviteter for de to målgrupper med udgangspunkt i Bedstevolley og Kidsvolley. De to generationer arbejder i fællesskab med at løse forskellige sjove opgaver, diskutere sundhed og spille volley. Det er det første idrætskoncept, hvor seniorer og børn kan dyrke en fælles idræt på lige fod. Det helt nye projekt har allerede fået et stort skulderklap i form af en finansiering på 70.000 kr. fra Danske Banks initiativpuljer. Der vil komme mere om projektet i kommende blade.

EM-KVAL FOR UNGDOMSLANDSHOLD I HOLTE I januar spiller to danske ungdomslandshold EM-kvalifikation på hjemmebane i Holte. De danske U19-kvinder skal op imod Azerbajdjan og Norge om en enkelt plads i 2. puljerunde. Danmark og Norge er normalt meget jævnbyrdige, mens Azerbajdjan har stærke volleyballtraditioner og nok må regnes som favoritter. Hos mændene spiller U20-landsholdet imod Norge og England. Her kan der være lagt op til en spændende revanchekamp mellem Danmark og Norge, som mødtes i finalen ved NEVZA-mesterskaberne i Ikast i oktober. Også her går kun puljevinderen til næste runde, som spilles i april. Der spilles i Holtehallerne 8.-10. januar.

DAMELANDSHOLDET TIL LUXEMBOURG De danske landsholdskvinder fastholder de seneste års tradition med at starte året i Luxembourg. Den 8.-10. januar spiller holdet Novotel Cup, hvor modstanderne bliver Østrig, Skotland og værtsnationen. Landsholdet kommer i turneringen til at undvære de to unge profiler Juliane Daugaard og Julie Guldager, begge 17 år, som i stedet deltager for U19-landsholdet i EM-kvalifikation i Holte i samme weekend. Foto: Morten Olsen, Photoevent.dk

PROJEKT SKAL SKABE FLERE BEACHKLUBBER Dansk Volleyball Forbund opstarter et projekt, der skal skabe flere beachvolleyklubber. Grundtanken er, at selvstændige beachvolleyklubber skal startes i de 102 volleyballklubber, der i forvejen har aktive beachspillere og har minimum en beachbane til rådighed. DVBF skal tilbyde klubberne attraktive opstartspakker med konsulenthjælp, så det bliver så let som muligt at starte en ny beachvolleyklub. De eksisterende beachklubber skal være lokomotiver for projektet. Der skal 5 steder i landet dannes en ”task force” på 2-5 personer, der skal fungere som beachkonsulenter.

28

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

29


Profilen:

Anne Mette Lykkeberg Anne Mette Lykkeberg er født ind i volleyball, og efter en flot karriere som spiller er hun i dag engageret som træner i Gentofte og bestyrelsesmedlem i DVBF.

Fortæl lidt om din volleyball-baggrund Min mor plejede at sige, at jeg spillede min første landskamp, da hun var gravid i fjerde måned. Hun spillede på landsholdet (Irene Brandt, red.) og har faktisk også været landstræner. Min far har været formand i Dansk Volleyball Forbund (Victor Lykkeberg, red.) i mange år. Faktisk tror jeg, at han er den formand, der har siddet længst tid. Så alt handlede om volleyball hjemme hos os. Min søster og jeg var altid med til træninger, stævner, landskampe og så videre. Mens vi var børn, flyttede vi til Haslev, og der startede min mor et volleyballhold for min årgang. Jeg nåede faktisk at spille på hold med min mor i Haslev. Siden har jeg spillet for Næstved, Fortuna, to år for Bergkammeraterne i Norge, så Næstved igen med Peter Morell som træner, så Fortuna igen, og jeg sluttede i TV55, hvor jeg på grund af knæskader kun var inde og modtage to bolde i den sæson, hvor vi vandt sølv (1996, red.). I 97 blev jeg opereret i knæet og har ikke spillet siden. Hvordan har du været involveret, siden din karriere sluttede? Jeg var med til at fusionere klubberne TV55 og Skt. Jørgen til det nuværende Frederiksberg. Der har jeg så også trænet nogle forskellige hold. Jeg stoppede i Frederiksberg i 2001, og så gik der er et par år, hvor jeg arbejdede meget og ikke havde så meget med volleyball at gøre. Hvordan kom du ind i det igen? For fire-fem år siden startede jeg med at træne småpiger i Gentofte, og de er så blevet lidt større nu. Vi har lavet en ny struktur, hvor alle U17- og U20-spillere træner i samme trup. Vi har 25 piger, og princippet er, at vi deler dem efter niveau, ikke efter alder. Jeg er træner og hovedansvarlig for pigeafdelingen. Selv om jeg har været træner i mange år, er det faktisk første gang, jeg virkelig synes, det er sjovt. Hvordan kom du ind i DVBF’s bestyrelse? Erik Jacobsen (formand, red.) ringede og spurgte, om jeg ville. Lige da han ringede, skreg alt bare nej. Men da jeg tænke lidt over det, ville jeg faktisk gerne. Det har jeg

30

Volleyball Magasinet nr. 4 2009

Anne Mette Lykke berg i aktion for det norske hold Bergkammeratern e sidst i 80’erne.

Anne Mette Lykkeberg

De grønne intentioner bliver nødt til at følges til dørs af hårdt arbejde. Her er et citat fra vores fakturaer: “Gå aldrig i gang med en tryksag før I har spurgt Øko-Tryk. Vi er billigere i 80% af tilfældene ... og så er det miljøvenligt!” Besøg os på www.oko-tryk.dk og se os an!

42 år Ungdomstræner i Gentofte Volley og bestyrelsesmedlem i DVBF Volleyballkarriere: 62 landskampe, spillet for bl.a. Næstved og Fortuna

Borrisvej 5B s 6900 Skjern Tlf 96 94 04 11 allan@oko-tryk.dk

Arbejder som servicechef i advokatfirma

heller ikke fortrudt, selv om det også er en svær tid for forbundet. Hvor ser du volleyball i dag sammenlignet med tidligere? Kidsvolley er et ordentligt scoop for sporten. Da min mor startede, spillede man slet ikke baggerslag. Nu har man opfundet regler, så selv de 5-årige kan spille det. Når jeg kigger på spillet på eliteniveau, er det blevet mere kraftbetonet. Nu har man mere fokus på spillernes fysik, hvor man tidligere fokuserede mere på teknik.

Volleyball

Magasinet nr. 4 2009

31


Magasinpost UMM ID-nr. 46705

Byd dine gæster på en unik oplevelse Afslappet charme og eksklusive rammer er, hvad der møder gæsterne på den herskabelige patriciervilla, der nu er bygget om til hotel. Og når bølgerne fra Fænø Sund ruller ind på stranden, så er tonen sat for et samvær med en helt enestående atmosfære. Mens du nyder udsigten over Lillebælt, kan du nyde duften fra køkkenet med lækre menuer og a la carte tilberedt af årstidens friske råvarer.

Vi er til rådighed, når du har særlige ønsker til en festmenu. Køkkenet er dansk/fransk inspireret, og der er mulighed for at få en eksklusiv kulinarisk oplevelse samtidig med, at man kan slappe af og nyde den skønne udsigt. Det er nemt at komme til Hotel Sixtus, der ligger centralt i Middelfart og tæt på både motorvej og tog fra øst og vest.

Alt henvendelse til: Dansk Volleyball Forbund, Idrættens Hus, 2605 Brøndby

Teglgårdsvej 73 5500 Middelfart Tlf. 6441 1999 www.sinatur.dk

Volleyball Magasinet nr. 4/2009  

Volleyball Magasinet nr. 4/2009