Dansk STOK

DK

STOK er forkortelsen for Dansk Forening for Systemisk og Narrativ Terapi Og Konsultation. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til og anerkendelsen af systemisk og narrativ tænkning og praksis.

http://danskstok.dk