Page 12

STATUS: STRATEGIAFTALEN MED DIF I skrivende stund mangler Dansk Skytte Union blot at underskrive det endelige dokument, og så er unionen klar til i perioden 20182021 at arbejde med de tre strategispor. AF: TOMMY SØRENSEN, FORRETNINGSFØRRER DSKYU

1: ORGANISATIONSUDVIKLING 2: TALENTUDVIKLING 3: REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

Oprindeligt blev der arbejdet med seks spor, men efter gennemgang og analyser fandt unionen sammen med DIF ud af, at det var mest hensigtsmæssigt at nøjes med tre spor. Der blev sammenlagt to spor (rekruttering og fastholdelse), facilitetssporet blev afvist og elitesporet, som i dag allerede varetages i samarbejde med Team Danmark, var faktisk ikke relevant i forhold til strategisporene, som der fra start var lagt op til. I maj måned kunne Dansk Skytte Union dermed aflevere en indstilling med tre spor, som du kan læse mere om på de efterfølgende sider. Godkendelsen heraf skulle vise sig at blive en lang og tung proces. I september lykkedes det endeligt at få et svar på vores indstilling, desværre med en reduktion af det ønskede beløb på 1.837.000 kr.. Efter lidt ”ping pong” med DIF måtte Dansk Skytte Union acceptere et beløb på beskedne 1.435.000 kr. DIF erkendte, at de nok havde taget fejl, men at der ikke var flere penge at fordele. Det betyder, at unionen kommer til at operere med et større underskud i budgettet fremadrettet end forventet.

12

SKYTTEBLADET :: NR. 6 :: NOVEMBER 2017

Den fuldstændige aftale findes via linket her, hvor de delmål, der er fastlagt fire år fremadrettet, og som løbende skal evalueres sammen med DIF, også kan ses. Hvis aftalen efterlader flere spørgsmål end svar, så er det ikke overraskende. Der ligger nu et stort arbejde i at nå ud til foreningerne med vores strategi, og det kommer til at ske løbende. Et af de første punkter er ansættelse af en talentudviklingskoordinator, som skal være drivkraften bag spor 2. I øvrigt bliver december den måned hvor vi bliver mere konkrete ift. indsatserne i 2018. Lidt sent vil nogen mene, og det kan vi ikke være uenige i. Det hænger dog sammen med, at det økonomiske fundament også skal være på plads. I og med at unionen har fået 400.000 kr. mindre end ønsket, så har vi måttet reducere indholdet i sporene, og det er først kommet på plads medio november. I spor 1 er budgettallene per år frem til 2021 ændret fra 407.000 til 184.000 kr. Spor 2 fra 725.000 til 623.000 kr med den tilføjelse, at vi selv har måttet bidrage med 144.750 kr., hvorfor beløbet ender på 767.750 kr.. Alt andet ville ikke give mening. I spor 3 reduceres beløbet fra 713.000 til 630.000 kr. Det ønskede tilskud fra DIF i perioden 2018-2021 på 1.845.000 kr. blev reduceret til et tilskud på 1.437.000 kr. Med tillæg af et DSkyU-bidrag på 144.750 kr. ender budgettet til de tre strategispor på i alt 1.581.750 kr. Så vi går i luften med en ny og spændende fremtid allerede nu.

SKYTTEBLADET #6 ǀ November 2017 ǀ Årgang 81  

Skyttebladet udgives af Dansk Skytte Union og er et blad for alle med interesse i dansk skydesport.

SKYTTEBLADET #6 ǀ November 2017 ǀ Årgang 81  

Skyttebladet udgives af Dansk Skytte Union og er et blad for alle med interesse i dansk skydesport.

Advertisement