__MAIN_TEXT__

Page 1

NUMMER 3 :: JUNI 2018 :: ÅRGANG 82

SKYTTEBLADET

VÅBENTEKNISK SKYTTEKURSUS FOR FLUGTSKYTTER ER DU NY UNDERVISER PÅ SKYDELEDERUDDANNELSEN? FORT BENNING & MÜNCHEN:

WORLD CUPMEDALJER


SKYTTEBLADET #3 JUNI 2018 ÅRGANG 82 ISSN 2245-9480

UDGIVER Dansk Skytte Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43262352 info@skytteunion.dk www.skytteunion.dk REDAKTØR, LAYOUT & ANNONCESALG Anne Helmine Olesen aho@skytteunion.dk

22

SKYTTEBLADETS MAILLISTE Jeanie Majbred jeanie.majbred@skytteunion.dk Indholdet i Skyttebladet udtrykker ikke nødvendigvis Dansk Skytte Unions holdninger. Redaktøren forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indsendte artikler mv. Materiale skal leveres i Word og billeder seperat. Dansk Skytte Union er medlem af: • Danmarks Idrætsforbund • Nordic Shooting Region • European Shooting Confederation • International Shooting Sport Federation • La Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse • International Clay Target Shooting Federation FORSIDEN

Rikke Mæng vinder World Cup-bronze på 10 meter i München. Foto: ISSF

2

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

18 28


INDHOLD 12 14

5

UNSTY MENER

6

SPORTEN KORT

8

SPORTSCHEFENS VINKEL

11

VÅBENTEKNISK SKYTTEKURSUS FOR FLUGTSKYTTER

12

WORLD CUP-MEDALJER

14

TALENTUDVIKLINGSKOORDINATOR PÅ BESØG I AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING

16

KURSUSKALENDEREN

18

25M LAPUA EUROPEAN CUP 2018

20

NYT FRA RIFFELSEKTIONEN

22

STILLINGSOPSLAG: UNDERVISERE TIL SKYDELEDERUDDANNELSEN

25

RESULTATER: DM RIFFEL 15M

28

RESULTATER: DM COMBINED GAMES

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

3


Gennem de seneste 25 år

Monika Karsch, Europæisk Champion 2017 med MEyton

UdelUkkende optiske målinger & Farve skærm

EKSPERtISE DER ER tIL At StoLE PÅ – ALt KoMPAtIBELt –

Fremtidssikret og pålidelig elektronisk måleenhed

ALLE DISCIPLInER FRA 10 tIL 100M –

Du vælger mellem disciplin og distance

ALt ER toP KVALItEt –

Illustrationen er ikke i orden.

Bruges af våben- og ammunitionsproducenter, amatører og professionelle

Anvendelse af de bedste materialer, sikre lang levetid

ALt ER 100% BERØRInGSFRIt –

Gennemprøvet infrarød teknologi, måler det „rene skud“i hele måleområdet

MEyton Elektronik GmbH · spenger str. 38 · 49328 melle · Telefon +49 5226 9824-16 · wm4@meyton.de · www.meyton.de


UNSTY MENER ... UPDATE AF: JOHN HANSEN, FORMAND DSKYU

Sommeren er over os, og sæsonen er i gang. Vi har haft skytter ude i verden, og de er vendt tilbage med meget flotte resultater. Det netop overståede World cup i München var en stor succes for Dansk Skytte Union – en medalje og flere rekorder – det tyder på endnu en god sæson for vores skytter og sporten i det hele taget. Desværre er alt ikke rosenrødt i vores verden. Det er med stor beklagelse, at Dansk Skytte Union har modtaget information om, at byrådet i Rebild Kommune har besluttet at lukke skydebanen i Støvring. Med et snævert flertal på 13-12 blev en ny lokalplan vedtaget, og det gør, at man nu vil miste en skydebane i Danmark, hvor både jægere og sportsskytter har kunne dygtiggøre sig og udvikle færdigheder inden for skydningen. Der er taget flere medaljer af skytterne fra Rebild, og Dansk Skytte Union har afholdt både DM og udtagelsesskydninger på denne bane. Skydebanen på Banesvinget i Støvring vil blive savnet, hvis denne afgørelse får lov at stå ved magt.

ISSF

I juni, september og oktober 2017 indgav repræsentanter for ISSF klager over næstformand Luciano Rossi om specifikke overtrædelser af ISSF’s etiske kodeks. Et ISSF Etisk Udvalg bestående af tre uafhængige advokater fra forskellige lande blev

udpeget i overensstemmelse med ISSF’s etiske regler for at høre og afgøre denne sag. Det etiske udvalg blev formelt udformet den 4. december 2017 i Madrid, Spanien. Udvalget vurderede klagerne, modtog en redegørelse fra hr. Rossi og afholdte en høring med Rossi i Madrid den 15. februar 2018. Som følge af denne proces konkluderede det etiske udvalg i sin beslutning af 27. april 2018, ”at klager og påstande mod sagsøgte er overvejende berettiget”. Beslutningen blev meddelt ISSF den 22. maj 2018. Afgørelsens konklusion lyder som følger: Sagsøgte [Mr. Luciano Rossi] har fået forbud mod at deltage i nogen skyderelaterede aktiviteter (administrative, sportslige og andre) på nationalt og internationalt plan i en periode på seksogtredive (36) måneder fra den 27. april 2018. Sagsøgte suspenderes fra sin stilling som ISSF-næstformand i en periode på seksogtredive (36) måneder fra den 27. april 2018. Beslutningen har umiddelbar retsvirkning. Dansk Skytte Union har ikke modtaget alle oplysninger i denne sag og kan derfor ikke kommentere på sagen for nuværende. Bestyrelsen i Dansk Skytte Union ønsker alle en god sommer.

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

5


SPORTEN KORT GUIDE TIL FORENINGSPULJEN DIF og DGI har oprettet en ny pulje, der skal være med til give idrætsforeninger mulighed for at udvikle sig og sikre gode tilbud til danskerne. Der uddeles hvert år 45 millioner kroner. I Dansk Skytte Union vil vi rigtig gerne hjælpe jer med at udvikle jer som foreninger, og vi har derfor udarbejdet en guide til, hvordan I søger midler i puljen. Der kan blandt andet søges med det formål at: - Fastholde og rekruttere - Indkøb af nyt idrætsmateriel - Kommunikation med medlemmer og nye målgrupper - Udvikling og opstart af nye aktiviteter i foreningen Find guiden her, brug den, skaf midler til jeres forening og gør skydning i Danmark endnu bedre!

GODE IDRÆTSMILJØER FOR PIGER Selvom de nyeste medlemstal for DIF-idrætten, der blev præsenteret i begyndelsen af april, viste det højeste antal kvindelige medlemmer i DIF’s over 100 år lange historie, er den positive tendens er dog endnu ikke slået helt igennem blandt teenagepigerne, som stadig er en svær gruppe at fastholde i den organiserede idræt. Mange specialforbund oplever et frafald af piger, og der er stadig langt flere teenagedrenge end piger, som dyrker foreningsidræt. DIF sætter derfor spot på teenageudfordringen blandt piger med bl.a. bogudgivelsen Gode idrætsmiljøer for piger. Bogen er udgivet i samarbejde med Center for Ungdomsforskning (CUR), som står bag en store undersøgelse, der ligger til grund for bogen og de efterfølgende anbefalinger. ”Der er næppe nogen tvivl om, at vi kan få langt flere piger i alderen 15-21 år til at fortsætte i idrætten, hvis klubberne har de rette redskaber til at tale til og med pigerne – og ikke mindst, hvis vi bliver bedre til at forstå, hvordan deres liv hænger sammen i ungdomsårene. Og netop sådanne redskaber findes i vores nye udgivelse Gode idrætsmiljøer for piger”, siger Helle Carlsen. Gode idrætsmiljøer for piger kan downloades gratis her.

6

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018


FÅ DIN HISTORIE I

SKYTTEBLADET Her du en god historie fra skydesporten, som du gerne vil dele med andre interesserede? Skriv en kort tekst og send det sammen med billeder til aho@skytteunion.dk – så kan det være din historie, der kommer med i næste nummer af Skyttebladet.

VM-UDTAGELSER PÅ RIFFEL/PISTOL OPDATERING AF FORENINGSINFO

Riffel og pistol 10m: Udtagelse 1 og 2: 20. og 21. januar 2018, Gundsølille Megalink Open. Udtagelse 3 og 4: 30. juni og 1. juli 2018, Ballerup. Tilmelding. Riffel 50m junior: Udtagelse 1 og 2: 16. og 17. juni 2018, Viborg. Udtagelse 3 og 4: 7. og 8. juli 2018, BPI (OBS! Ny dato). Indbydelse og tilmelding. Riffel 50m herre/dame: Udtagelse 1 og 2: 23. og 24. juni 2018, Masters. Indbydelse. Udtagelse 3 og 4: 7. og 8. juli 2018, BPI (OBS! Ny dato). Indbydelse og tilmelding.

Er din forenings kontaktoplysninger opdateret i CFR? På medlemstal.dk, skal den valgte formand og kasserers oplysninger opdateres. Både idrætsorganisationerne og enkelte kommuner trækker kontaktoplysninger herfra, så det er vigtigt, at ændringer altid bliver ajourført. Det er også muligt at registrere foreningens adresse - den lokalitet, hvor foreningen har sin væsentligste aktivitet. Hvis det ikke er muligt at angive en adresse på aktivitetsstedet, kan stedet angives direkte på et kort. Kontoret modtager meget gerne kontakt ændringer på info@skytteunion.dk, men vi har ikke mulighed for at rette i jeres oplysninger på medlemstal.dk.

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

7


SPORTSCHEFENS VINKEL

EM- OG VM-FORBEREDELSER

AF: LINDA ANDERSSON, SPORTSCHEF DSKYU

TRÆNINGSLEJR CHANGWON Vi har i år haft mulighed for at afholde en forberedende træningslejr i Changwon, hvor der i september skal skydes VM. Dette har været muligt med støtte fra Team Danmark og Salling Fondene. Vi har et ungt hold, og flere af atleterne har aldrig skudt i Changwon, hvor de desuden har bygget en ny 50-meterbane samt en ny væg og to nye baner på skeetbanen, så vi ser det som et rigtig vigtigt skridt i vores VM-forberedelser at få træne lidt ekstra på disse baner. For at optimere dette rent økonomisk og i forhold til årets sæsonplan valgte vi at lægge denne træningslejr i forbindelse med World Cuppen i Changwon, som blev afholdt der i april måned. For riffel og pistol foregik træningslejren inden World Cuppen, da de efter nogle dages træning fik mulighed for at teste deres erfaringer af i konkurrence. På denne måde fik de også noget erfaring med, hvor lang tid de skulle bruge, til at kunne omstille sig tidsforskellen, hvilket kan være individuelt fra person til person.

8

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

For skeet var det modsat ikke en god løsning at træne inden konkurrencen, da skeet lå placeret sidst på World Cup-programmet (efter trap), og der kunne derfor blive flere dage uden træning. Så for skeet valgte vi at lægge lejren efter konkurrencen. Denne løsning er dog ikke altid helt nem. Efter en konkurrence er atleterne ofte udbrændt pga. det høje koncentrationsniveau, som de befinder sig under ved flere dages træning og konkurrence. Det var også første gang, at vi forsøgte med denne type af lejr efter en konkurrence, som gav nogle udfordringer med at holde det rette fokusniveau. Men efter en dags hvile havde vi to rigtig gode træningsdage, hvor atleterne viste overskud og fik masser af viden om skydebanen med sig hjem til Danmark. Vores træningsdage havde fokus på at få svar på spørgsmål såsom: Hvordan er forholdene på 50-meterbanen? Er det meget vind, hvor meget blæser det, er det den samme vind eller skifter den? Hvordan er lyset? Hvilken type af vindvimpler bruger de? Hvordan er måtterne? Og så videre. På skeetbanen handlede det meget om baggrunden. I Changwon skydes det på en skydebane med væg, men der er lidt skiftende afstand til væggen samt


lidt skiftende farver. Der kan også være udfordringer med lyset om morgenen, når man skal skyde stand 1 og får solen lige i øjnene. Dette er altså forhold, som vi nu har skaffet os viden om, og derfor kan vi lave planlægge de rigtige VM-forberedelser, hvor vi blandt andet har mulighed for at træne på baner, som ligner banerne i Changwon, og vi kan træne de ting, som var udfordrende i Changwon. En stor tak til Team Danmark for denne fine ekstra støtte fra Salling Fondene, som altså ikke var en del af det almindelige elitebudget, men som var øremærket denne VM-træningslejr.

TRÆNINGSLEJR LEOBERSDORF Som en del en vores forberedelser frem mod EM i skeet i Leobersdorf i august valgte vi at skyde Austrian Trophy i midten på maj. Efter denne konkurrence blev vi også i Østrig for at lære banen bedre at kende. Som i Changwon har de bygget to nye baner, ligesom der også skydes mod en væg med lidt forskellige farver som baggrund. Træningslejren forløb rigtig godt, og atleterne havde fra Changwon fået gode erfaringer med hjem om, hvordan man lader batteriet op til træning efter en konkurrence. Vi så i Østrig et langt højere energiniveau fra den første træningsdag, og atleterne fik rigtig gode erfaringer fra banen med hjem til Danmark. Disse to træningslejre er bare noget af det, vi i år gør for at optimere vores forberedelser frem mod de kommende mesterskaber. Oven i dette kommer naturligvis mange timers fysisk, teknisk, mental og taktisk træning hjemme i klubberne. Man bliver ikke verdensmester på én dag. Det kræver passion, ambition og hårdt arbejde at vinde guld ved et mesterskab, og det er det, vi arbejder hårdt for hver dag.

VM-forberedelser i Changwon

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

9


BEST PERFORMANCE

KK500 A SUCCESS STORY

BEST PERFORMANCE

5 gold, 5 silver and 3 bronze medals in Olympic disciplines at 7 World CupsPERFORMANCE BEST in 2016 and 2017

1 silver medal at the World Cup Final 2016

2 gold medals and 6 silver medals at the 2017 European Shooting Championships in Baku

BEST PERFORMANCE

Since 2016, shooters using the KK500 have posted one new world record (3x40: 1186), 2 final world records and 2 team world records.

Istvan Peni (HUN)

Sergey Richter (ISR)

Milenko Sebic (SRB)

Eva Roesken (GER)

Jenny Stene (NOR)

Patrick Diem (AUT)

Andreas Thum (AUT)

Torben Grimmel (DEN)

Illia Charheika (BLR)

Stefan Wadlegger (AUT)

www.carl-walther.com

Yuri Shcherbatsevic (BLR)

JunM Liegend Team (AUT)

Yuri Shcherbatsevic (BLR)

Lionel Cox (Bel)

Franziska Peer (AUT)

Yuriy Sukhorukov (UKR)

Simon Weithaler (ITA)

Serhiy Kulish (UKR)

Nadine Ungerank (AUT)

Sergey Kamenskiy (RUS)

Stine Nielsen (DEN)

Maximilian Dallinger (GER)


n g en b e å v tt t g e e ja b ø k e plan r e j ø h u å p e d d y l sk a u d l i V

Sk

Tag er du

VÅBENTEKNISK SKYTTEKURSUS FOR FLUGTSKYTTER

Lær blandt andet om:

• Valg af våben • Skæ�etyper • Montering (anslag) • Tilpasning af våben

Varighed: 3 �mer Pris: 250 kr. for sky�er fra foreninger, der er medlem af Dansk Sky�e Union 250 kr. for ikke-medlemmer under 24 år 375 kr. for andre ikke-medlemmer – Alle sky�er er meget velkomne Find mere info med QR-koden eller besøg os på:

SKYTTEUNION.DK SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

11


FORT BENNING & MÜNCHEN:

WORLD CUP-MEDALJER SØLV TIL STEFFEN OLSEN PÅ RIFFEL 50 METER BRONZE TIL RIKKE MÆNG PÅ RIFFEL 10 METER

12

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018


FOTOS: ISSF SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

13


TALENTUDVIKLINGSKOORDINATOR PÅ BESØG I AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING AF: JAKOB BUCH ØSTERGAARD, TALENTUDVIKLINGSKOORDINATOR DSKYU

I Aalborg Flugtskydningsforening har de ambitioner. De vil gerne være et stærkt og samlende talentudviklingsmiljø for talentfulde skeet- og OL-trapskytter i Nordjylland og blive en del af Dansk Skytte Unions talentsatsning. I Dansk Skytte Union er vi i gang med at udvikle en talentudviklingsstrategi, hvor vi vil styrke talentudviklingsmiljøer i de danske flugt-, riffel og pistolklubber. Derfor tog formand for Aalborg Flugtskydningsforening, Bo Vammen Larsen, fat i Dansk Skytte Unions talentudviklingskoordinator for at tage en snak om talentudvikling og Aalborg Flugtskydningsforenings rolle. I Aalborg har de oprettet et ungdomsudvalg, der skal nytænkte organiseringen omkring talentfulde skytter i foreningen, herunder varetagelse af træning og rekruttering af nye talentfulde skytter. I skrivende stund har de allerede godt gang i ungdomstræningen med dygtige skytter helt ned til 11 år. I forbindelse med mødet i Aalborg Flugtskydningsforening blev der arrangeret et møde med elitekoordinator Torben Sørensen fra Elitesport Aalborg. Torben viste og fortalte om de muligheder, fore-

14

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

ninger og talenter har i samarbejdet med Elitesport Aalborg. Vi blev vist alt fra morgentræning på en folkeskole til Idrætscollege for studerende. Et meget inspirerende møde der allerede har resulteret i et øget samarbejde mellem Aalborg Flugtskydningsforening og Elitesport Aalborg. I Dansk Skytte Union er vi lige på trapperne med den overordnede talentudviklingsstrategi, der skal virke som pejlemærke for at skabe skytter i verdensklasse. Hvis du vil vide mere, er nysgerrig eller synes jeres forening bør være en del af talentudviklingen i Dansk Skytte Union så tag fat i talentudviklingskoordinator Jakob Buch Østergaard på jbos@skytteunion.dk eller 26 84 85 65.


Med forskning og udvikling er SIUS foran...

Ingen gummiforbrug = Lave driftsomkostninger

HS25/50 HYBRIDSCORE® ISSF-godkendelse fase 1, 2 og 3

Hybridskive til 10-15-25 og 50 meter discipliner med pistol og riffel ■ ■ ■ ■ ■

Hybrid system (dobbelt pseudo-IR Laseropmålingen og akustisk måling) Berøringsfri måling i målplanet Ingen parallaxfejl Sensationel uovertruffen nøjagtighed Talrige udvidelsesmuligheder nergi) (f.eks. stålrammer til patroner med max. 700 Joule energ energi)

■ Uovertruffen værdi for pengene Ofciel ISSF leverandør Eneste system på verdensplan med ISSF tilladelse til alle afstande

Når pålidelighed tæller... SIUS Danmark / Finn Danielsen www.sius.dk / info@sius.dk Tel. 86105762 / 22907162

Céline Goberville


KURSUSKALENDEREN HJÆLPETRÆNER RIFFEL

KURSUS I DIN FORENING

Hjælpetræner er en basisuddannelse, som klæder dig på til at være instruktør og varetage mindre træneropgaver i din forening. Kurset er henvendt til dig, som vil hjælpe andre med at blive bedre til skydning, men endnu ikke har mod på at tage på et rigtigt trænerkursus.

Savner du eller din forening et kursus? Skriv til udviklingskonsulenten og fortæl, hvad I har brug for, så kan I blive vært for et fremtidigt kursus, der kan hjælpe foreningen videre og åbne for inspiration fra deltagerne fra naboklubberne.

• 8. september, Holbæk

FORENINGSPULJEN Gratis onlinekursus. Få del i de 45 mio. i den nye pulje. Søg f.eks. til initiativer for at få flere unge skytter. På dette onlinekursus bliver du undervist i alt det praktiske omkring din forenings ansøgning til foreningspuljen, så I får de bedste chancer for at få godkendt ansøgningen. Der bliver også tid til at stille spørgsmål via en chat. Deltag hjemme foran skærmen. Tidlig tilmelding anbefales, da kurset forventes fyldt. • 28. juni kl. 19-20 • 6. september kl. 19-20

Husk alle med Støttekortet får 100,- rabat på træner- og lederuddannelse. Husk at du kan søge din kommune om tilskud til træner- og lederuddannelse.

TRÆNER 1 RIFFEL Træneruddannelse for dig der vil kunne afholde træninger efter ATK-principperne med særlig fokus på SAV (sigte, aftræk og vejrtrækning). Uddannelsens fire moduler omhandler tekniktræning, trænerroller, skydestilling, holdtræning og fysisk træning. • 19. og 26. august, Lemvig

FLUGTINSTRUKTØR Flugtinstruktørkurset veksler mellem teori og praksis og giver deltagerne mulighed for med det samme at få erfaring med at instruere og byde nye velkomne i flugtskydningens verden. Uddannelsens omhandler bl.a.: Sikkerhedspensum, valg af våben, skydetekniske grundprincipper, skydeteknikker, undervisningsprincipper, den gode velkomst, almen viden for instruktøren, tørtræning samt øvelser med ammunition. • 11.-12. august, Horsens

RAADVAD

16

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

M A L E R E N A/S


3D-Score

Er du træt af gummi- og papirruller? • Hæng op og skyd! • Ekstrem præcision • Teknologi udviklet i Norge Optisk registrering af træfpunkt Ingen gummi- eller papirruller Minimal vedligeholdelse Registrerer skud i forkert skive Måler projektilhastighed Utroligt robust OB S: fo N y rh Da and nm ler 3D-Score er et norsk kvalitetsprodukt, der sælges i ar k

i Danmark med dansk support og service.

MLLive

Markedets bedste Livevisning resultater.megalink.no • Super enkel opsætning • Inkluderet i MLVis licensen • Fungerer også ved minimal mobil dækning

Megalink Danmark Skytteudstyr.com - Poul Lamhauge ApS Info@skytteudstyr.com (+45) 4119 2007 Brøndbakken 3, DK-4000 Roskilde

Lavet af skytter til skytter

http://www.megalink.no


25M LAPUA EUROPA CUP 2018

AF: KRISTEN TRAP, PISTOLSEKTIONEN

Så er første afdeling af årets Europa Cup på 25m Grov- og Standardpistol afviklet. Det foregik i den midttyske by Suhl på et imponerende skydeanlæg fra midt i firserne. Bygget i DDR’s storhedstid til et ISSF VM og fremstår i dag, 35 år senere, som et topmoderne skydeanlæg, hvor man kun glimtvis aner tidligere tiders tilhørsforhold. Pistolafsnittet med 40 standpladser, alle med elektronisk markering, er sidst renoveret i 2008 og fremstår helt i top. Dertil et yderst professionelt team af officials mm. og den perfekte ramme var sat. Ni nationer stillede til start med i alt 29 skytter, heriblandt danske Jan Truelsson, Holger Sørensen og Allan Gejl. Med fredagens træning i skulderen startede skytterne ud med Grovpistol lørdag formiddag. Efter præcisionen var de danske skytter godt med – Allan på 289, Jan med 286 og Holger med 280 (med en enkelt serie hvor bare ingenting fungerede). I frokostpausen blev de taktiske overvejelser vejet endnu en gang og skytterne var helt klar på duellen. Holger med en gennemsnitspræstation med serier på 94, 96 og 95 og sluttede på i alt 565. Jan skød 94, 95 og 98 og kom med slutspurten op på 573. Allans duel er før set bedre fra hans side men kom dog med serier på 95, 98 og 96 op på i alt 578 point. Holdmæssigt kunne ingen af de øvrige nationer være med, men da det er en individuel turnering

18

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

rangeres holdene ikke. Individuelt blev Allan nr. to, Jan nr. fem og Holger nr. 14. Da de fire bedste resultater fra hver omgang giver kvalifikation til årets Superfinale (2018 er det i Lissabon, 1. weekend i oktober) betød resultaterne, at Allan er finalekvalificeret og Jan desværre manglede én enkelt krydstier for at gøre ham selskab. Resten af lørdagen var der mulighed for at besøge det omfattende tyske våbenmuseum i Suhl. Da Suhl er arnestedet for stort set alle tyske våbenfabrikker, siger det sig selv, at der var meget, både at kigge på, og forundres over. Efter fredsslutningen i 1945 blev alle våbenfabrikker lagt i mølpose. Nogle genopstod senere andre steder i Tyskland, mens der i Suhl er et par håndfulde tilbage med fabrikation af jagtvåben af høj kvalitet. Lørdag aften var der arrangeret banket på skydebanen, meget hyggeligt med snak og indkik i andre skytters hverdag og hjemlige udfordringer, der er lige så terror- og bandefikserede som vi kender det herhjemme. Søndag stod i Standardpistolens tegn og her lykkedes det Allan Gejl at snuppe endnu en finaleplads, så han nu er med i årets Superfinale på både Grov og Standard. Jan Truelsson med 557 og Holger på 539 rundede en rigtig god dansk indsats af. Næste afdeling af Europa Cup’en er i Aarhus den 8.-10. juni, hvor der igen er superfinalepladser på spil. Se alle resultater fra Suhl her.


Allan Gejl nr. 2 på grovpistol

Nordisk dominans på grovpistol SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

19


NYT FRA

RIFFELSEKTIONEN NY FORMAND AF: KIM LAURBERG, FORMAND RIFFELSEKTIONEN

Nu har jeg været formand for Riffelsektionen i nogle måneder, og det har været en stor fornøjelse. Anders Sode har overleveret en sektion, som kører rigtig fint, og der er styr på det meste. Jeg/bestyrelsen vil arbejde videre med at udvikle sektionen og det arbejde, vi laver for vores medlemmer. Jeg har ikke planer om de store ændringer, da det jo fungerer rigtig fint. Når det så er sagt, arbejder jeg meget målrettet på at styrke økonomien i riffelsektionen. Der skal bruges flere penge, hvis vi vil fortsætte med at opretholde det niveau, vi har i dag og blive ved med at sende vores skytter ud i verden.

20

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

Jeg vil derfor endnu engang opfordre alle til at kigge lidt på Støtteforeningen og benytte sig af det fantastiske tilbud, der ligger. Det er blevet lavet sådan, at det beløb Dansk Skytte Union modtager kan rettes direkte mod dem, man ønsker at støtte. Så hvis man gerne vil give pengene til juniorlandsholdet, veteranerne eller noget helt andet, så er det nu muligt. Så skynd jer at benytte denne ordning og støt vores elskede sport. Det gavner jo både aktiviteterne i foreningen og unionen. Hvis der er spørgsmål ang. Støtteforeningen kan I læse mere her, ellers er I velkommen til at ringe til mig på 22 45 85 95 eller Dansk Skytte Union på 43 26 23 52.


NY SÆSONFINALE AF: TOBIAS HYBHOLT, UDVIKLINGSUDVALG RIFFELSEKTIONEN

Riffelsektionen har i sommersæsonen introduceret en ny sæsonfinale, som bliver den nye liggende finale efter disciplinen 50m 60 liggende er taget af OL-programmet. Sæsonfinalen bliver i første omgang kun afholdt på 60 liggende, men det er planen at introducere det på de andre discipliner, hvis der er opbakning til det. For at kvalificere sig til sæsonfinalen kræves det, at man har skudt minimum otte liggende skydninger til nationale stævner, og hertil er det gennemsnittet af de otte bedste skydninger, som danner grundlag for kvalifikationen. Sæsonfinalen består udelukkende af en finale, og denne vil blive afholdt d. 12. august 2018 umiddelbart efter DM-skydningerne på 60 liggende, og forventet start er ca. kl. 14:00. De som kan kvalificere sig er alle, der skyder 60 liggende, og der er derfor ingen aldersbegrænsninger. Formålet med at lancere sæsonfinalen er at fremme deltagelsen i de nationale stævner, hvormed man har mulighed for at deltage i en afsluttende finale. Dette er derfor en gevinst, man kan se frem til, og man kan løbende følge med i resultatstillin-

gen på ranglisterne på Dansk Skytte Unions hjemmeside. Ranglisten bliver ligesom de øvrige ranglister opdateret ugentligt, således at det altid er muligt at se en opdateret stilling. Af planlægningsmæssige årsager skal alle skydninger, som tæller til sæsonfinale ranglisten, være skudt senest 14 dage før afholdelse af sæsonfinalen, og i år bliver det derfor senest søndag d. 29. juli. Præmierne til sæsonfinalen vil bestå af en vandrepokal, medaljer, og i det mulige omfang også sponsorpræmier. Derudover vil hver sæsonfinales vinder være sikret en invitation til det efterfølgende års sæsonfinale. Dette betyder, at der i årets sæsonfinale er otte deltagere, men at der fremover vil være ni deltagere. Til DM på 60 liggende vil der ikke blive afholdt finale i de respektive klasser, så hvis man vil deltage i en liggende finale, er det derfor sæsonfinalen, som man skal stræbe efter. Vi håber i Riffelsektionen, at der bliver skudt en masse skydninger, og at folk kommer og hepper til finalen.

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

21


STILLINGSOPSLAG

UNDERVISERE TIL SKYDELEDERUDDANNELSEN Vil du være en del af underviserteamet på skydelederuddannelsen og være med til at styrke sikkerheden ved at uddanne foreningsledere, skydeledere, banekommandører og andre frivillige?

Som led i regeringens bandepakke trådte der en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 1. januar 2018. Den får betydning for alle vores skytteforeninger, da der fra 1. januar 2019 vil være krav om, der er en skydeleder tilstede i forbindelse med al skydning på skydebaner i DK. Dansk Skytte Union, DGI Skydning og Dansk Firmaidrætsforbund vil derfor fra efteråret 2018 udbyde en helt ny obligatorisk skydelederuddannelse til landets skytteforeninger.

DINE KVALIFIKATIONER

• Du skal bestå testen til at blive certificeret skydeleder – Læs mere herunder. • Du er selv en engageret og rutineret skytte med forståelse for en god kultur i skydeidrætten på tværs af discipliner. • Du har gode formidlingsevner og føler dig tryg i rollen som underviser. • Du er struktureret og kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre undervisere. • Du er udadvendt og motiveret for at udbrede uddannelsens budskab.

22

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

VORES FORVENTNINGER TIL DIG SOM UNDERVISER

• Du skal fremstå præsentabel og som et godt forbillede og værdig repræsentant for en sikker skydeidræt. • Du skal indgå i løbende dialog om afholdte og kommende uddannelser herunder indgå i planlægning i samarbejde med landsdelsfore ningerne/kontorerne. • Du skal løbende komme med feedback til organisationerne i forbindelse med potentielle rettelser/forbedringer til materialet. • Du skal holde dig opdateret i undervisningsmaterialet og løbende deltage i efteruddannelse.

VILKÅR

• Du bliver timelønnet efter organisationernes satser for din undervisningstid. • Du får omkostninger i forbindelse med afholdelse af uddannelserne dækket. • Du får omkostninger i forbindelse med egen uddannelse og efteruddannelse dækket. • Du kommer til at skulle undervise 2-4 forløb á 3 timers varighed årligt, efter behov. Uddannelserne forventes afholdt i aftentimer eller i weekenden, da målgruppen er frivillige. • Din løbende uddannelse og efteruddannelse forventes at foregå i aftentimer eller weekender. Kompetenceudvikling er ikke lønberettiget. • Aftalen om underviservirke løber over indeværende år og forlænges på årlig basis af organisationerne, DGI Skydning, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund.


FIK DU LÆST... FIRE ATLETER FORHÅNDSUDTAGET TIL EM OG VM SÅDAN BLIVER DU CERTIFICERET UNDERVISER

Alle nye undervisere på skydelederuddannelsen inviteres til en obligatorisk underviserdag. Der kommer til at være en underviserdag på Sjælland d. 25. august og i Jylland d. 8. september, hvor du skal kunne deltage den ene af dagene. På dagen skal du gennemføre og bestå skydelederuddannelsen inklusiv den afsluttende onlinetest, på samme vilkår som de senere deltagere fra skytteforeningerne skal gennemføre skydelederuddannelsen. På underviserdagen vil du desuden blive klædt på til at undervise og få en udførlig gennemgang af undervisningsmaterialet samt erfaringsudveksling med de øvrige undervisere. For at blive underviser er det et ufravigeligt krav, at du selv består skydelederuddannelsen på underviserdagen. Underviserteamet kommer til at fremgå af DGI Skydnings hjemmeside. Du søger om at blive underviser ved at udfylde et online ansøgningsskema, som du finder her. Ansøgningen skal afleveres senest den 17. juni 2018. Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Dette stillingsopslag gælder for undervisere for riffel og pistol. Mere information om den videre proces med skydelederuddannelse og undervisere for andre discipliner herunder flugtskydning og sortkrudt følger senere.

Stine Nielsen, Rikke Mæng, Jesper Hansen og Emil Petersen er forhåndsudtaget til sommerens mesterskaber, EM i Leobersdorf og VM i Changwon.

STEFFEN OLSEN TAGER SIN FØRSTE WORLD CUP-MEDALJE Den 10. maj 2018 kunne Steffen Olsen for første gang træde op på medaljeskamlen ved en World Cup, da han vandt sølv i Fort Benning, USA.

RIKKE MÆNG VINDER WORLD CUP-BRONZE Den 24. maj vandt også Rikke Mæng sin første World Cup-medalje, da hun i damernes riffelkonkurrence på 10 meter skød sig til en podieplads i en tæt finale.

De nyeste sikkerhedsbestemmelser fra 2018 findes her.

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

23


SecureEar høreværn. Skærp sanserne, forøg sikkerheden og nyd komforten. www.bestsound-technology.dk/høreværn

Passer præcist til dine ører

Zoom ind på svage lyde

Der tages et aftryk af dine ører, så SecureEar sidder præcist og nøjagtigt i dine ører uden at trykke eller opvarme dine ører unødigt. SecureEar er lille og diskret og sidder dybt i dine ører. Den præcise tilpasning sikrer effektiv beskyttelse imod det kraftige skud fra geværet. Dæmpningen er helt op til 35 decibel.

SecureEar bruger de kvaliteter, Siemens har udviklet over mere end 130 år til at zoome ind på vigtige lyde. Svage lyde forstærkes, så du kan følge med i alt hvad der foregår omkring dig. En volumenkontrol giver dig mulighed for at forøge forstærkningen af tale og svage lyde med op til 30 decibel.

Få flere oplysninger på på telefon 51 15 57 23. Sivantos A/S anvender varemærket Siemens i henhold til licensaftale med Siemens AG

Livet lyder fantastisk. ann / cli0063 / 0116

secureear-dansk-skytte-union-0216.indd 1

11-02-2016 09:19:05


RESULTATER DM RIFFEL 15m 16.-17. MARTS 2018, RANDERS U13, 30 STÅENDE M. STØTTE

1. Hans C. Olsen 2. Gustav Røjkjær 3. Henriette Larsen 4. Rikke Bertelsen 5. Chris Nielsen 6. Frederikke Nielsen 7. Marc Ryberg 8. Mads kriegbaum 9. Emma Falck 10. Keven Sørensen 11. Lau Sørensen 12. Frederik Olsen 13. Malthe S. Kristensen 14. Tobias G. Højgaard 15. Mathias W. Nielsen

Viborg BPI BPI Viborg Viborg BPI Viborg Viborg Helle Viborg Viborg Viborg Helle Viborg Helle

300 299 299 299 298 298 297 297 295 292 292 292 291 286 285

19x 18x 15x 10x 17x 14x 11x 9x 12x 16x 13x 10x 6x 6x 5x

HOLD U15, 30 STÅENDE M. REM

1. Viborg Kristian Johansen Kristoffer Kvorning Kasper Kristiansen 2. BPI Christoffer Røjkjær Niclas Hejslet Liva Højen 3. Ravnsborg Melinka Andersen Kevin Raj Mads Larsen

HOLD U13, 30 STÅENDE M. STØTTE 19x 300 10x 299 17x 298 15x 18x 299 14x 299 11x 298 9x 16x 297 297 292

U13, 20 FRITSTÅENDE

1. Maria Graversen

FHSS

U15, 30 STÅENDE M. REM

1. Kristian Johansen 2. Christoffer Røjkjær 3. Melinka Andersen 4. Kristoffer Kvorning 5. Maria Graversen 6. Niclas Hejslet 7. Kasper Kristiansen 8. Liva Højen 9. Daniel H. Andersen 10. Kevin Raj 11. Nicolai S. Mathiesen 12. Liva Nielsen 13. Mads Larsen 14. Signe W. Nielsen

Viborg BPI Ravnsborg Viborg FHSS BPI Viborg BPI Viborg Ravnsborg Helle Trehøje Ravnsborg Helle

897

46x

896

47x

896

36x

871 870

23x 29x

150

298 296 296 295 293 293 292 291 287 286 285 285 285 284

14x 14x 11x 13x 9x 9x 6x 11x 8x 5x 5x 5x 5x 8x

296 14x 293 9x 291 11x 296 11x 286 5x 285 5x

U15, 30 FRITSTÅENDE 1. Kristian Johansen

1. Viborg 1 Hans C. Olsen Rikke Bertelsen Chris Nielsen 2. BPI Henriette Larsen Gustav Røjkjær Frederikke Nielsen 3. Viborg 2 Marc Ryberg Mads kriegbaum Keven Sørensen 4. Helle 5. Viborg 3

298 14x 295 13x 292 6x

Viborg

U17, 30 STÅENDE M. REM

1. Christine Jacobi 2. Jens Ulrik Mikkelsen 3. Victor Thomsen 4. Caroline Jacobi 5. Katrine Christensen 6. Emilie L. Rasmussen 7. Jonas Olsen 8. Sara Alexis

Viborg BPI Viborg Viborg Tuse Viborg Tuse Viborg

HOLD U17, 30 STÅENDE M. REM

1. Viborg 1 Victor Thomsen Caroline Jacobi Emilie L. Rasmussen 2. Viborg 2 Christine Jacobi Sara Alexis Daniel H. Andersen

296 13x 295 9x 293 9x 299 15x 289 10x 287 8x

U17, 30 FRITSTÅENDE

1. Josefine Laursen 2. Christine Jacobi 3. Caroline Jacobi 4 Sara Alexis 5. Emil L. Nielsen 6. Sara Hvidberg 7. Jens Ulrik Mikkelsen 8. Rasmus A. Pedersen 9. Emilie L Rasmussen 10. Carsten Hansen 11. Victor Thomsen

Viborg Viborg Viborg Viborg Aalborg FHSS BPI Horne Viborg BPI Viborg

885

33x

880

34x

867

21x

253

3x

299 296 296 295 293 293 293 289

15x 16x 13x 9x 10x 9x 7x 10x

884

31x

875

33x

292 283 280 280 278 275 271 265 260 247 246

8x 4x 4x 4x 4x 4x 2x 2x 2x 5x

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

25


RESULTATER DM RIFFEL 15m 16.-17. MARTS 2018, RANDERS HOLD U17, 30 FRITSTÅENDE 1. Viborg 1 Josefine Laursen Christine Jacobi Caroline Jacobi 2. Viborg 2 Sara Alexis Emilie L. Rasmussen Kristian Johansen

292 283 280

8x 4x 4x

280 260 253

4x 2x 2x

ÅBEN, 40 STÅENDE M. REM

1. Steffen Olsen 2. Kristine R. Christensen 3. Tobias Volck Hybholt 4. Anders Sode 5. Rene Andersen 6. Tim Mikkelsen 7. Dorte O. Jakobsen 8. Jeppe F. Larsen 9. Peter Hansen 10. Mikkel Warrer 11. Bent Kruse 12. Jesper L. Pedersen 13. Betina L. Petersen 14. Michael Jacobsen 15. Lisbeth Meldgaard 16. Kalle Andersen 17. Lene Høegsberg 18. Heidi Henningsen 19. Lisbeth S. Jensen 20. Birgitte Jørgensen 21. Peter Jensen 22. Christian Frost 23. Claus Bruun 24. Elise S. Kristensen 25. Henrik Kronborg 26. Carsten Bjørn 27. Martin Larsen 28. Kim Laurberg 29. Matias Enlund 30. Jens Knudsen 31. Allan Hjerresen 32. Lotte Larsen 33. Rene S. Jensen 34. Niels C. Svendsen

Ballerup Trehøje Ballerup Ballerup IF1864 BPI Viborg BPI Tingsted Ballerup Ballerup Tingsted Tingsted Vejle Helle BPI Ulfborg Helle Frederikshavn Aalborg BPI Aalborg Tingsted Helle Viborg Viborg BPI Ballerup Aalborg BPI Viborg Frederikshavn Frederikshavn BPI

HOLD ÅBEM, 40 STÅENDE M. REM 1. Ballerup Tobias Volck Hybholt Steffen Olsen Anders Sode 2. Ballerup Mikkel Warrer Bent Kruse Kim Laurberg

26

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

400 22x 400 29x 398 30x 393 17x 392 18x 386 14x

855

793

16x

8x

3. BPI 1 Jeppe F Larsen Peter Jensen Martin Larsen 4. Helle 5. BPI 2 6. Viborg 7. Aalborg 8. Frederikshavn

394 16x 388 14x 386 14x

DAMEJUNIOR, 40 FRITSTÅENDE

400 400 400 398 396 395 394 394 394 393 392 392 391 391 391 390 390 390 390 389 388 388 388 387 387 387 386 386 385 382 382 381 379 378

1198

1171

29x 27x 22x 30x 19x 21x 19x 16x 14x 17x 18x 14x 14x 10x 10x 17x 11x 10x 10x 12x 14x 13x 11x 16x 14x 6x 14x 14x 12x 10x 8x 10x 9x 9x

81x

49x

1. Josefine Laursen 2. Christinna Herskind 3. Christine Jacobi 4. Caroline Jacobi 5. Helle Bertelsen 6. Kristine R. Christensen 7. Sara Alexis 8. Janne Bagge Larsen 9. Sara Hvidberg 10. Hanne Kristensen 11. Emilie L. Rasmussen

Viborg Aalborg Viborg Viborg Viborg Trehøje Viborg FHSS FHSS ÅRK Viborg

HERREJUNIOR, 40 FRITSTÅENDE

1. Jonas Pedersen 2. Emil L. Nielsen 3. Jens Ulrik Mikkelsen 4. Martin Knudsen 5. Kristian M. Kristensen 6. Rasmus A. Pedersen 7. Tobias Jensen 8. Kristian Johansen 9. Jonas Andersen 10. Carsten Hansen

Aalborg Aalborg BPI BPI Aalborg Horne BPI Viborg Trehøje BPI

HOLD JUNIORMIX, 40 FRITSTÅENDE 1. Viborg 1 Josefine Laursen Helle Bertelsen Caroline Jacobi 2. Aalborg Christinna Herskind Emil L. Nielsen Kristian M Kristensen 3. Viborg 2 Christine Jacobi Sara Alexis Kristian Johansen 4. BPI Martin Knudsen Tobias Jensen Carsten Hansen

391 13x 378 3x 378 7x 386 367 352

9x 6x 2x

382 373 335

9x 6x 2x

354 348 334

1x 3x 5x

1168

44x

1168 1167 1163 1162 1150

36x 48x 41x 37x 29x

391 386 382 378 378 376 373 372 370 358 351

13x 9x 9x 7x 3x 5x 6x 5x 6x 7x 4x

371 367 354 354 352 349 348 335 335 334

5x 6x 2x 1x 2x 2x 3x 2x

1147

23x

1105

17x

1090

17x

1036

9x

5x


RESULTATER DM RIFFEL 15m 16.-17. MARTS 2018, RANDERS DAME, 40 FRITSTÅENDE

1. Camilla Andersen 2. Betina L Petersen 3. Diana Henriksen 4. Camilla Hansen 5. Nanna Bissø 6. Louise L. Madsen 7. Signe Steffensen 8. Simone Berg 9. Signe Jensen

BPI Tingsted Ballerup Randers ÅRK Boddum Ydby BPI Aalborg FHSS

HERRE, 40 FRITSTÅENDE

1. Steffen Olsen 2. Mikkel D. Hansen 3. Thomas Danielsen 4. Morten Flecks 5. Erik Skovmand 6. Lars Ørum 7. Jeppe B. Dammark 8. Morten Bjørn 9. Kim Larsen 10. Tobias V. Hybholt 11. Alexander Helleskov 12. Claus Søndergaard 13. Henrik Lrankfurth 14. Carsten Klick 15. Peter Hansen 16. Søren T. Munkholm 17. Kim Laurberg 18. Stefan Olsen 19. Jesper L Pedersen 20. Jeppe V. Kristensen 21. Claus Bruun 22. Jesper Eckhardt 23. Tim Mikkelsen

Ballerup Trehøje ÅRK ÅRK Viborg Aalborg Helle Viborg ÅRK Ballerup Trehøje Ballerup Aalborg Maribo Tingsted Horne Ballerup Aalborg Tingsted Aalborg Tingsted Horne BPI

FINALE HOLD, 20 FRITSTÅENDE

1. Viborg Josefine Laursen Caroline Jacobi Christine Jacobi 2. ÅRK Morten Flecks Thomas Danielsen Nanna Bissø 3. Aalborg Christinna Herskind Emil L. Nielsen Lars Ørum 4. Viborg Helle Bertelsen Erik Skovmand Morten Bjørn

191 185 184

5x 2x 3x

191 185 184

3x 2x 3x

192 188 187

4x 1x 2x

192 187 180

4x 3x 1x

392 379 377 377 375 375 374 369 367

15x 5x 9x 6x 7x 5x 5x 6x 4x

387 385 383 381 380 380 375 374 372 368 368 367 365 362 360 359 358 356 349 348 345 335 322

16x 16x 12x 11x 14x 12x 9x 7x 4x 7x 5x 6x 5x 4x 3x 4x 4x 6x 1x 3x 2x 1x 1x

560

10x

560

8x

567

7x

559

8x

1. DIVISION HOLD, 40 FRITSTÅENDE

1. Viborg 1 Josefine Laursen Christine Jacobi Caroline Jacobi 2. ÅRK Thomas Danielsen Morten Flecks Nanna Bissø 3. Aalborg Christinna Herskind Lars Ørum Emil L. Nielsen 4. Viborg 2 5. Ballerup 6. Trehøje 7. FHSS 8. BPI

391 13x 382 9x 378 7x 383 12x 381 11x 375 7x 386 9x 380 12x 367 6x

1151

29x

1139

30x

1133

27x

1132 1131 1129 1109 1100

24x 31x 26x 15x 25x

2.-3. DIVISION HOLD, 40 FRITSTÅENDE

1. Aalborg Jonas Pedersen Henrik Frankfurtia Jeppe V. Kristensen 2. Tingsted Betina L. Petersen Peter Hansen Claus Bruun

371 365 348

5x 5x 3x

379 360 345

5x 3x 2x

1084

13x

1084

10x

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

27


RESULTATER DM COMBINED GAMES 19. MAJ 2018, KØBENHAVN DAME

1. Anja Belinda Jacobsen 2. Marianne Klinkby Dam

HERRE

1. Søren Klinkby Dam 2. Sven Kjær 3. Nicholai Vigger Knudsen 4. Christian Dinsen

SENIOR

1. Thomas Hansen

28

SKYTTEBLADET :: NR. 3 :: JUNI 2018

332 212

227 219

18 25

577 456

364 372 308 340

289 255 298 271

39 26 28 17

692 653 634 628

380

343

39

762


TILBUD TIL ALLE SKYTTER

BOOK HOTEL VIA DSKYU OG SPAR OP TIL 50% Skal du ud og rejse? Nu er det muligt at booke et godt hotel med rabat og samtidig støtte Dansk Skytte Union. I samarbejde med Hotel Express International Online tilbyder DSkyU nogle af de bedste priser på hoteller i hele verden. Tilbuddet gælder for alle skytter. Vi har testet sitet og fundet bedre priser på to ud af tre hoteller, som vi tidligere har brugt. For at kunne logge på portalen skal du bruge en en ”SIGN UP”-kode, som du får ved at skrive til DSkyU. Herefter skal du oprette dig med dit eget brugernavn og password. Så får du adgang til 100.000 hoteller i hele verden og ovenikøbet mulighed for at leje bil.

Book dit næste hotelophold hos Hotel Express Online ved at kontakte DSkyU på info@skytteunion.dk for at få din ”SIGN UP”-kode!

LOG PÅ PORTALEN HER OG FÅ ADGANG TIL 85.000 HOTELLER I HELE VERDEN


JYDSK EMBLEM FABRIK A/S – PRÆMIERER SPORTEN…

En del af Dansk Skytte Unions Partnerteam

FORDELE MED UNIONSAFTALEN HOS JYDSK EMBLEM FABRIK A/S STANDARDPOKALER- OG MEDALJER

HENVIS T I L UNION SA

15% rabat Prisgaranti Royalty til Dansk Skytte Union

FTALEN

SPECIALPRÆGEDE MEDALJER Prisgaranti Gratis opstart Gratis prøver Lagerføring Hurtig levering

HUSK VI KAN OGSÅ LAVE Stofmærker · Vimpler · Pins · Teambeklædning Sportspræmier · Klubartikler · Storformats print · Emblemer

Foto: Das Büro

Læs detaljerne om prisgarantien på jef.dk - 15% rabat fratrækkes på ordrer, hvor der henvises til Unionsaftalen - bonus/roalty er omsætningsafhængig og afregnes én gang årligt til Dansk Skytte Union - gratis opstart og fremstilling af prøver ved specialfremstilling er kun gældende ved indgåelse af aftale og hvor design/layout leveres af kunden. Kontakt salgssupport for mere information. Kontakt Jakob Meldhede for mere information om Unionsaftalen.

KONTAKT RING 88 80 82 32 MAIL JM@JEF.DK

Sofienlystvej 6-8 · 8340 Malling · www.jef.dk · 70 27 41 11 · info@jef.dk

Profile for Dansk Skytte Union

SKYTTEBLADET #3 ǀ Juni 2018 ǀ Årgang 82  

Skyttebladet udgives af Dansk Skytte Union og er et blad for alle med interesse i dansk skydesport.

SKYTTEBLADET #3 ǀ Juni 2018 ǀ Årgang 82  

Skyttebladet udgives af Dansk Skytte Union og er et blad for alle med interesse i dansk skydesport.

Advertisement