Page 12

HOLDTRÆNING GIVER FÆLLESKAB, Den kollektive træningsform er vejen til mere sammenhold, planlægning og læring. Her præsenteres nogle af pointerne fra det netop afholdte ATK-seminar om holdtræning.

AF: NIELS PAGEL JENSEN, UDVIKLINGSKONSULENT DSKYU :: FOTOS: NIELS PAGEL & MARIBO SKYTTEFORENING

Hvad er god holdtræning, og hvordan planlægges en god holdtræning for f.eks. 10 børn? Dét var blandt de centrale spørgsmål til et seminar 8. oktober om holdtræning efter principperne i skydesportens aldersrelaterede træningskoncept, ATK. Holdtræning i en individuel sport som skydning kan opfattes på flere måder, men karakteristisk for en holdtræning inden for præcisionsskydning i riffel og pistol er typisk: • Træningen planlægges og varetages af mindst én uddannet træner – gerne i samspil med en eller flere uddannede hjælpetrænere. • Hver skytte har en bane til rådighed, hvilket ofte vil sætte en begrænsning på holdets størrelse til f.eks. 8-12 skytter. Al træning behøver dog ikke foregå med ammunition eller ved standpladsen. • Holdet møder samtidigt og starter på samme tid efter indledning fra træneren. • Opvarmning. • Træning efter dagens fokusområde(r), f.eks. via 2-3 forskellige øvelser. Måske ender skytten med at have skudt 20 gældende skud i løbet af øvelserne, måske kun 18 eller måske 32 skud. Antallet er ikke vigtigt. • Fælles afslutning, f.eks. også med fysisk træning og evaluering af dagens øvelser.

SYV KLUBBER DELTE DERES ERFARINGER

Syv klubber med holdtræning som en del af den faste rutine deltog i seminaret for at fortælle om deres successer og for at lære af hinanden. Seminaret er en del af ATK-certificeringen, og fem af deltagerklubberne

12

SKYTTEBLADET :: NR. 5 :: OKTOBER 2016

(Trehøje Skytteforening, BPI, ÅRK, Ølstykke Skytteforening og DSB/ASF) træner allerede efter ATK-bogen, mens Kjøbenhavns Skytteforening og Tingsted Skytteforening var inviteret med, fordi de ligeledes tilbyder børneskytterne holdtræning. Blandt dagens deltagere var også undervisere fra træneruddannelsen, som har et helt modul om holdtræning og fysisk træning, og ligeledes var udvalgte DSkyU-udvalg samt DGI Skydnings landsdelskonsulenter inviteret med for at skabe fælles platform for at udbrede holdtræning endnu mere.

DET ER OK AT STILLE KRAV

Én af dagens mange konklusioner var, at det er helt okay at stille krav til skytten og forældrene – så længe klubben leverer et tilbud retur i dette tilfælde i form af god holdtræning. Kravene kan eksempelvis dreje sig om: • Mødetid: Til fodbold kan spillerne heller ikke komme, når de har lyst. • Tilmelding/afmelding: Træneren bør altid kunne forvente at kende deltagerantallet på forhånd. • Pris: Det er ok at tage ekstra betaling for at tilmelde sig et forløb med holdtræning. Betalingen kan f.eks. dække ammunition og tilskud til trænernes videreuddannelse. I de fleste klubber er holdtræningen dog dækket af det almindelige kontingent. • Deltagelse i fysisk træning: F.eks. at skiftes til at stå for opvarmningen og være med til de afsluttende øvelser/ lege. • Forventningerne til forældrene: Alt fra om de overhovedet må være på banen til om de forventes at tage en hjælpetræneruddannelse samt kørsel til stævner.

SKYTTEBLADET #5 ǀ Oktober 2016 ǀ Årgang 80  

Skyttebladet udgives af Dansk Skytte Union og er et blad for alle med interesse i dansk skydesport.

Advertisement