Page 1

RIFFELSEKTIONEN TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020


Udgiver Dansk Skytte Unions Riffelsektion Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Dansk Skytte Union Tlf.: 43 26 23 52 info@skytteunion.dk www.skytteunion.dk Fotos Christina Laub Frank Dansk Skytte Union ISSF Mads Creutz Thomsen Layout og tilrettelægning Christina Laub Frank

Januar 2015

2

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020


INDHOLDSFORTEGNELSE

Riffelsektionens form책l

5

Resultatm책l for landshold/grupper

7

Talentudviklingskoncept

9

Riffelsektionens fokusomr책der 2015-2020

19

Mediestrategi 2015-2020

23

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020

3


TALENTARBEJDE

4

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020


RIFFELSEKTIONENS FORMÅL Riffelsektionen under Dansk Skytte Union har til formål at udbrede kendskabet til, og udvikle færdigheder i, skydning som idræt under Danmarks Idrætsforbund. Riffelsektionen arbejder for til enhver tid at levere skytter til elitesatsningen, samt deltagelse ved alle EM’er og VM’er. Formålet søges opfyldt ved: • at agitere for skydeidrætten, udarbejde og overholde ensartede skyde-, sikkerheds- og ordensregler • at afholde Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskaber og Unionens årlige mesterskabsskydninger i det omfang, de nævnte mesterskaber er godkendt og fastsat af Danmarks Idrætsforbund, Unionens repræsentantskab eller Unionsstyrelsen • at varetage Dansk Skytte Unions interesser med hensyn til deltagelse i internationale konkurrenceskydninger samt ved indmeldelse i inden- og udenlandske idrætsorganisationer i det omfang, Unionens repræsentantskab eller Unionsstyrelsen måtte bestemme.

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020

5


LANDSHOLD

6

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020


RESULTATMÅL FOR LANDSHOLD/GRUPPER MÅL 2018 VM 2018 En individuel top 3 placering, vilkårlig disciplin Et hold i top 3 placering, vilkårlig disciplin Delmål 2015 EM 2015 10 meter To individuelle top 20 resultater, vilkårlig disciplin EM 2015 50 meter To individuelle top 20 resultater, vilkårlig disciplin Finaleplads, vilkårlig disciplin EM 2015 300 meter En individuel top 3 placering, vilkårlig disciplin To individuelle top 10 placering, vilkårlig disciplin 4 skytter udtaget til EC-finale Delmål 2016 EM 2016 10 meter Herrejuniorhold på 10 meter, top 10 placering En individuel top 20 placering, vilkårlig disciplin To individuelle top 30 placering, vilkårlig disciplin EM 2016 50 meter To individuelle top 30 placering, vilkårlig disciplin

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020

7


DISCIPLIN

8

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020


TALENTUDVIKLINGSKONCEPT Definition af talentsatsning En skytte som arbejder målrettet mod at komme med i elitesatsningen. Det er en skytte som vægter alle dele højt, (teknik, fysik, mentalt, kost, søvn, udstyr og det sociale) for at udvikle sig og nå sine mål. Skytten sætter sin satsning først og tilpasser sin hverdag for at kunne udvikles i sin skydning. Skytten har en indre drivkraft og stor lyst til at træne for hele tiden at udvikle sig. Talent-identifikation Talent-identifikationen kan foregå ved hjælp af ranglister, stævneresultater, observation af skytters løbende udvikling samt direkte henvendelse fra forbund, foreninger og skytter til sektionen. Prioriteringer af Riffelsektionens midler 1. Juniorlandsholdsgruppen 2. Mesterskabsgruppen i Olympiske discipliner 3. Udvikling af nye skytter i Olympiske discipliner 4. Udvikling af nye skytter i ikke-Olympiske discipliner 5. Ikke-Olympiske discipliner 6. Andre discipliner 7. Øvrige Grupper som Riffelsektionen arbejder med: • Juniorlandshold • Mesterskabsgruppe

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020

9


ELITESATSNING

10

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020


JUNIORLANDSHOLDET Juniorlandsholdsgruppen er for skytter som i fremtiden sigter på at præstere ved et mesterskab eller som satser på i fremtiden at komme med i elitesatsningen. Juniorlandsholdsgruppen skal ses som et springbræt (et skridt på vejen). I juniorlandsholdsgruppen arbejder skytterne med samtlige discipliner på 10 og 50 meter. Tanken er, at når skytten når elitesatsningen, vælger skytten hvilken/hvilke discipliner, han/hun vil satse på. I gruppen indgår ca. 10 skytter. Skyttens niveau for udtagelse til Juniorlandsholdsgruppen Der vurderes primært ud fra skyttens potentiale for udvikling, om skytten er åben for udvikling og ny indlæring. Sekundært vurderes ud fra resultater, da træningen er procesorienteret. Der lægges stor vægt på, om skytten har tilknytning til et talentcenter, alternativt personlige trænere, da skytten skal kunne arbejde selvstændigt med alle 3 stillinger. Hvis skytten bor langt fra et talentcenter, og ikke med rimelighed kan deltage i denne træning, skal der arbejdes på at finde en talent-træner for skytten. Talent-træner findes i samarbejde med sektion og landstræner. Ansøgning Ansøgning til optagelse udsendes i august, og skal senest returneres primo september. Vurdering sker på baggrund af engagement, færdighedsudvikling, skyttens resultatudvikling, samt potentiale. Skytter udvælges i et samarbejde mellem landstræner og de ansvarlige fra sektionen. Støtte til skytterne på juniorlandsholdet • Deltagelse i 12 årlige træningssamlinger (dage) • Der vil være mulighed for deltagelse i internationale konkurrencer • Der vil være udtagelse forud for internationale stævner, som holdet deltager i; det tilstræbes at alle skytter gennem året deltager i disse stævner. • Deltagelse på Team Danmarks basalkurser i ernæring Træningsmængde for skytterne på juniorlandsholdet 14-16 år: 10-12 timer/uge til den samlede træning bestående af fysisk træning, skud og teori 17-18 år: 12-15 timer/uge - samme som ovenfor 19-20 år: 15-18 timer/uge - samme som ovenfor Der laves træningsplaner for førsteårs juniorskytter på landsholdet, så de enkelte skytter kommer op på det ønskede antal træningstimer. Individuelle samtaler på Juniorlandsholdet Hvert år gennemføres en individuel samtale med skytterne i Juniorlandsholdsgruppen samt med skytter som er aktuelle for Juniorlandsholdet. Formålet med disse samtaler er at gennemgå hver enkelt skyttes status og behov, samt at informere om planlægningen af juniorsatsningen for det kommende år. I løbet af samtalerne gennemgås følgende:

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020

11


TRÆNING

12

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020


• Skyttens målsætning for året samt opfyldelse heraf (resultater) • Skyttens målsætninger for det kommende år • Skyttens udviklingsområder såsom teknik, fysik, mental, taktik og kost. Hvad gør skytten godt, og hvad skal skytten forbedre i det kommende år for at nå sine målsætninger? • Planlægningen for det kommende år gennemgås, og det fortælles hvad der forventes af skytterne. Skytten fortæller om sine forventninger. Engagement på Juniorlandsholdet Hvis skytten ikke udviser det rette engagement, vil juniorlandstræneren i løbet af året tage en samtale med skytten, og den videre fremtid på Juniorlandsholdet vil blive diskuteret. Der kan være personlige/private årsager til en periode med manglende engagement, og her vil sektionen og landstræneren vurdere tidshorisonten for en evt. problemstilling. Derudover vil sektionen tilbyde eller henvise til hjælp. Træningens fokusområder for juniorlandsholdet Træning gennemføres efter ATK-fokuspunkter • Teknisk: Element-træning, indgang på skiven, skudafgivelse og model (skydeur) • Taktisk: Udvikling af årsplan og målsætning (hvis ikke det sker på talentcentret) • Fysisk: Test, målrette træning, krav til udvikling af styrke og kredsløb • Mentalt: Træning i pres og udvikling af den mentale parathed • Ernæring: Gennemføre Team Danmark-kursus i ”Basal sportsernæring” • Materiel: Lære at teste ammunition, selv stille aftræk og generelt vide hvordan våben og udstyr virker • Opnå kendskab til reglerne der skal overholdes mht. udstyret. Fysisk træning Der stilles i dag store krav til træningsmængden. Derfor har vi en forpligtelse til at sørge for, at skytten er i god fysisk form for at undgå skader. Det er et krav, at skytten består den fysiske test. Testen er det første der sker, når det nye landshold er udtaget. Består skytten ikke testen første gang, vil der være mulighed for én ny test inden for 6 uger, som skal bestås. Der udsendes ikke skytter til internationale konkurrencer uden at de har bestået testen. Testen gennemføres med en uddannet træner. Hvis der er en øvelse, som skytten ikke kan udføre, kan der i samråd med træneren vælges en anden.

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020

13


ENGAGEMENT

14

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020


MESTERSKABSGRUPPEN Mesterskabsgruppen er for seniorskytter, der ikke deltager i Unionens elitesatsning. Udtagelse til mesterskabsgruppen Mesterskabsgruppen er en udviklingsgruppe for skytter, som satser på at komme med i elitesatsningen, og for skytter som satser på internationale mesterskaber. Skytterne udtages i samråd med sportschef og ansvarlige fra sektionen. Der kan max. deltage 10 skytter i denne gruppe. Alle aktiviteter finansieres af egenbetaling og tilskud fra Riffelsektionen. Ansøgning Ansøgning til optagelse udsendes i august og skal senest returneres primo september. Vurdering sker på baggrund af skyttens resultater, engagement, udvikling samt potentiale. Gruppen tilbydes • 8 træningssamlinger om året med træner for gruppen • 1 træningslejr om året med elite-satsning • 2-3 internationale stævner om året • Deltagelse på Team Danmark-kursus i ”Basal sportsernæring” Fysisk træning Der stilles i dag store krav til træningsmængden. Derfor har vi en forpligtelse til at sørge for, at skytten er i god fysisk form for at undgå skader. Det er et krav, at skytten består den fysiske test. Testen er det første der sker, når det nye landshold er udtaget. Består skytten ikke testen første gang, vil der være mulighed for én ny test inden for 6 uger, som skal bestås. Der udsendes ikke skytter til internationale konkurrencer uden at de har bestået testen. Testen gennemføres med en uddannet træner. Hvis der er en øvelse, som skytten ikke kan udføre, kan der i samråd med træneren vælges en anden.

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020

15


MÅLSÆTNINGER

16

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020


TALENTUDVIKLINGSCENTRE Regionale talentudviklingscentre deles op i 4 regioner • Regionalt Talentudviklingscenter – VESTDANMARK (Herning/Trehøje) • Regionalt Talentudviklingscenter – SYDDANMARK (Fredericia) • Regionalt Talentudviklingscenter – ØSTDANMARK (København/Ballerup) • Regionalt Talentudviklingscenter – MIDTDANMARK (Århus) Disse centre er godkendt af Dansk Skytte Union og Team Danmark. Udover disse talentudviklingscentre ønsker Riffelsektionen at arbejde med talentudviklingscentre i Særslev på Fyn og på Lolland-Falster. Træningstid på talentcentre Der skal være mulighed for træning med trænere 2 gange om ugen, samt efter aftale. Samlet skal der være mulighed for træning minimum 3 gange om ugen. Det regionale talentudviklingscenter skal betragtes som et tillæg til den daglige klubtræning og ikke erstatte træning i egen klub. De regionale talentudviklingscentre er skyttens vej fra klub til landshold. Krav for at deltage i talentcentertræning • Indsats/tid – der skal vises vilje og investering i den daglige træning • Holdning til satsning – det skal være en målsætning at der arbejdes seriøst • Planopfyldelse – det skal tilstræbes at den personlige målsætning opnås • Disciplin – der er mødepligt, og afbud skal meldes i god tid • Kontrakt med skytte (sportslig kontrakt) – 1 års plan • Prøveperiode – der er en 3 måneders prøveperiode • Deltagergebyr er et krav for deltagelse.

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020

17


UDVIKLING

18

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020


RIFFELSEKTIONENS FOKUSOMRÅDER 2015-2020 Områder som Riffelsektionen vil have særligt fokus på i handleplan 2015-2020. ATK Dansk Skytte Union har udarbejdet Skydesportens Aldersrelaterede TræningsKoncept (ATK) i samarbejde med Team Danmark. ATK beskriver tre faser af børns udvikling - faserne før, under og efter puberteten - hvilke tekniske, fysiske, taktiske og mentale færdigheder der skal trænes, så der sikres en kvalificeret udvikling af børnenes idrætsfærdigheder, og så børnene bliver fascinerede af idrætten. Dermed vil de få bedre totaloplevelser med sport, hvad enten de satser på en elitekarriere eller ej, og den kropslige grunduddannelse vil betyde, at børn og unge i større grad vil tage nogle af sportens værdier til sig. Værdier der også har betydning for deres sundhed, læring og almene trivsel. Riffelsektionen vil arbejde for implementering af ATK i dagligdagen. ATK bliver tænkt ind i talentudviklingen, og turneringerne vil blive tilpasset for at ATK kan blive udrullet. Sektionen vil i samarbejde med ATKkonsulenten fra Dansk Skytte Union og forbundene afholde kurser for de foreninger, som har et ønske om at implementere ATK i deres forening. Danmarksmesterskaber/Udtagelsesstævner Riffelsektionen vil, primært i de Olympiske discipliner, arbejde for at højne niveauet på Danmarksmesterskaber og Udtagelsesstævner. Sektionen ønsker at afholde disse stævner på så højt et niveau som muligt. Riffelsektionen afholder DM og udtagelsesstævner på 10 - 15- 50 og 300 meter i alle discipliner, såfremt der er tilmeldt skytter. DM’er/Udtagelsesstævner afholdes som egne arrangementer eller i samarbejde med skytteforeninger. Dato for Danmarksmesterskaber og Udtagelsesstævner skal senest offentliggøres: • For 10 og 15 meter: den 30. juni • For 50 og 300 meter: den 1. december året før 300 meter Sektionen vil have særligt fokus på udvikling af nye skytter til 300 meter-disciplinen. Sektionen vil arbejde for at unge talenter kan få erfaring med at skyde European Cup, når den afholdes i Danmark. Hvis skytter har modtaget tilskud fra støttefonden, skal der laves en udviklingsaftale med dem, så den enkelte skytte får de bedste muligheder for at opnå succes. Midler, som gives fra sektionen til 300 meter-udvalget, fordeles 80/20 % til elitearbejde og talentudvikling. De år, hvor 300 meter-udvalget afholder European Cup i Danmark, skal alt overskud gå til elitearbejdet. For juniorer/unge seniorskytter vil der være mulighed for at komme med på en træningssamling for Juniorlandsholdet/Mesterskabsgruppen for at gennemgå f.eks. træningsplanlægning, kost og opbygning af skydestilling.

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020

19


UDDANNELSE

20

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020


DIF fordelingsnøgle Sektionen vil i samarbejde med Dansk Skytte Unions udviklingskonsulent gennemgå aktiviteterne for at identificere hvilke aktiviteter, der kan optimeres for at passe ind i DIFs fordelingsnøgle. Alle nye aktiviteter vil være tilpasset, så de lever op til kravene i DIFs fordelingsnøgle. Turneringer – DIF Sektionen vil arbejde for at optime DIF-turneringen, så den kommer op på så højt et niveau som muligt. For at optimere turneringen vil der arbejdes hen imod at alle foreninger skal kunne vise live-skydning via internettet. Medlemmer fra sektionen vil tage på inspirationstur til Tyskland for at se en runde af Bundesligaen eller finalen. Turneringer – landsdækkende Sektionen ønsker til stadighed at udvikle de landsdækkende turneringer. Sektion vil have fokus på at få flere skytter til at skyde disse turneringer. Idrætslejre Sektionen vil i samarbejde med Dansk Skytte Unions udviklingskonsulent arbejde hen imod at afholde 12 idrætslejre om året. Idrætslejrene skal fordeles, så der er tilbud til nye skytter, juniorskytter og senior-/veteranskytter. Lejrene kan også opdeles i niveauer. Området vil få særlig meget fokus, da antallet af idrætslejre har været for nedadgående. Træneruddannelse Sektionen vil arbejde for at få flere til at uddanne sig som trænere. Der er pt. et stort behov for at få en større gruppe trænere i Dansk Skytte Union. Der er mange foreninger, som ikke har en uddannet klubtræner til at undervise deres skytter. Der er også et behov for at få flere ISSF-trænere og diplomtrænere i den nuværende trænergruppe, for at gruppen får et højere niveau. Official-/dommeruddannelse Sektionen vil i samarbejde med dommerudvalegt arbejde for at der uddannes flere dommere. Sektionen vil også forsøge at afholde et endagsseminar i starten af året, hvor de nye ISSF-regler, som lige er trådt i kraft, vil blive gennemgået, og hvor der også vil være mulighed for at diskutere diverse, aktuelle problemstillinger. Sektionen vil også forsøge at få lavet en aktivitetsliste,- et overblik over mesterskaber for det kommende år, hvor dommere kan skrive sig på, hvis de ønsker at deltage som dommer i et stævne. Designmanual Riffelsektionen arbejder ud fra Dansk Skytte Unions designmanual i alle medier. Designmanualen giver overblik over de forskellige elementer, der indgår i designprogrammet og angiver retningslinjer for brugen. Manualen sikrer at DSkyU altid fremstår med et ensartet og kvalitetspræget grafisk udtryk. I designmanualen findes en lang række skabeloner, som gør det nemmere at anvende designet korrekt.

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020

21


PROMOVERING

22

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020


MEDIESTRATEGI 2015-2020 Mediedækning Riffelsektionen ønsker optimal mediedækning, primært til DM. Sektionen vil i samarbejde med Dansk Skytte Unions kommunikationskonsulent se på, hvordan stævnerne bedst kan promoveres for at få den bedst mulige reklame og tiltrække landsdækkende medier. Hjemmeside Hjemmesiden for Riffelsektionen under Dansk Skytte Union muliggør at sektionen kan nå langt flere mennesker end med noget andet medie. Derfor er det vigtigt, at hjemmesiden jævnligt opdateres med nyheder og resultater fra skydestævner og turneringer. For at løfte opgaven vil Riffelsektionen finde en webmaster til at hjælpe med opdateringer. Alle sektionsmedlemmer vil senest i 2015 få adgang til hjemmesiden. For at få det bedste resultat ud af vores hjemmeside, vil vi i 2015 gennemføre en analyse af den med henblik på optimering. Sektionen vil bestræbe sig på at lægge alle resultatlister fra mesterskaber på hjemmesiden senest samme dag. Sektionen vil ligeledes arbejde på, at der findes en PR-ansvarlig til at skrive om alle stævner. Sociale medier For at få budskaber/nyheder ud til så mange som muligt, vil Riffelsektionen optimere brugen af Facebook og andre sociale medier. Derfor vil Riffelsektionen dele alle nyheder, som lægges på hjemmesiden eller udsendes på mail, på de sociale medier. Under DM vil de sociale medier blive aktivt brugt til at reklamere for aktiviteterne. Medlemmer i Riffelsektionen, som i forvejen er brugere af Facebook, vil inden udgangen af 2015 kunne lægge indlæg på Facebook på vegne af Riffelsektionen. Reklame Riffelsektionen vil i foråret 2015 have særlig fokus på at få fremstillet PR-materialer til brug for markedsføring af DM og øvrige turneringer. Materialerne skal være en fast del af Dansk Skytte Union medlemsblad ’Skyttebladet’ og skal være synlige på sektionens hjemmeside. Materialerne lægges som PDF, så de kan downloades fra hjemmesiden, og så foreningerne let kan printe og hænge dem op i klublokalerne. Sektionen vil også tilstræbe, at der uddeles PR-materialer til DM’er.

RIFFELSEKTIONENS TALENTUDVIKLING & HANDLEPLAN 2015-2020

23


Dansk Skytte Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf.: 43 26 23 52 info@skytteunion.dk www.skytteunion.dk

WWW.FACEBOOK.COM/RIFFELSEKTION

Riffelsektionens Handleplan 2015-2020  

Handleplan 2015-2020 for Dansk Skytte Unions Riffelsektion

Riffelsektionens Handleplan 2015-2020  

Handleplan 2015-2020 for Dansk Skytte Unions Riffelsektion

Advertisement