Page 1

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD FOR SKYTTER, TRÆNERE, LEDERE OG KLUBBER DER VIL UDVIKLE SIG


DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

3. udgave, 2017 Dansk Skytte Union Fotos: Carl Johnsen Dansk Skytte Union Enrico Friedemann ISSF Jacob Warrer Kim Ibsen Palle Peter Skov Rødovre Skytteforening

2

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD


DEN RØDE TRÅD i skydesporten hos Dansk Skytte Union bringer skytten fra leg i børneårene over holdtræning i klubben til struktureret træning på det regionale talentcenter og videre på landsholdet og til internationale mesterskaber.

DEN RØDE TRÅD starter i din klub!

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

3


4

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD


SKYTTEN »

Når jeg virkelig oplever et flow, taber jeg al bevidsthed om det, jeg gør – jeg gør det bare.

Vejen fra leg til landshold er både sjov og lang. For at opnå de gode resultater og gå hele vejen er struktureret træning altafgørende.

STRUKTURERET TRÆNING HAR FOKUS PÅ PROCESSEN Struktureret træning er at arbejde med indlæringen og forfinelse af detaljen. At gå til skydning og at træne skydning handler ikke bare om at skyde to krydstiere eller to duer mere eller mindre end sidste uge men om at blive en bedre skytte og at arbejde med processen i at blive bedre. En fodboldspiller spiller heller ikke bare kamp, men træner indersideafleveringer, hovedstød og fysisk træning. Ligeledes opfordrer Dansk Skytte Union til, at skytter, som ønsker at blive bedre, træner struktureret med fokus på enkeltdele og processen i modsætning til helheden og resultatet. At arbejde med struktureret træning giver for det første bedre vilkår for læring, når koncentrationen kan rettes mod et specifikt element. Derudover giver struktureret træning bedre indblik og overblik og bedre mulig for at analysere og korrigere på de fejl, som opstår hen ad vejen. Et eksempel på struktureret træning er først at træne én enkeltdel, derefter et andet selvstændigt element for så at træne begge enkeltdele i kombination. Din indlæringsevne som skytte og kvaliteten af din træning afgør, om disse tre trin kan nås på én træning, tre træninger eller måske tre måneder. Enkeltdelene og processen er disciplinafhængig, men kan eksempelvis være: Sigte, aftræk, vejrtrækning, fodstilling, balance, undgå unødig muskelspænding, monteringsteknik, greb, løfteteknik og foranhold.

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

5


DEN GODE SKYTTE En forudsætning for at du kan udvikle dig som skytte er, at du bidrager til et godt træningsmiljø i klubben. Det er din forening og en god træner, der skaber de gode rammer for træningen, men det er dig og dine kammerater, der fylder rammerne ud. Den gode skytte udfordrer sig selv En god og sjov udfordring er at skyde et andet sted end på hjemmebanen i din klub. Tag udfordringen op ved at deltage i et stævne. Til konkurrencen vil du møde ligesindede og socialt samvær, men også udfordringen ved at skulle gøre alt det du plejer hjemme på træningsbanen, men nu i nye rammer og sikkert under forhold, som overrasker dig. Meget kan være nyt, for eksempel lyset, vinden, banens forhold, maden, de andre skytter, konkurrenceregler og ikke mindst sommerfuglene i maven og din selvtillid. Tag udfordringen op, lær af det og brug oplevelsen som udgangspunkt for dine næste strukturerede træninger hjemme i klubben.

6

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD


GODE RÅD TIL DIG SOM SKYTTE Du får mest ud af din træning, når... du kommer til tiden og er parat til at deltage i træningen. du giver plads til kammeraternes og trænerens holdninger og ideer. du giver dine kammerater og trænere en hjælpende hånd, hvis der er behov.

Den gode skytte har vilje, lyst og engagement Der er stor glæde og tilfredsstillelse ved at nå sine mål, og i en individuel sport er du selv mere end nogen ejer af successen, når det går godt. En lang skydekarriere med fortsat udvikling som skytte forudsætter lysten til at blive ved med at fokusere, arbejde med detaljen og træne det samme igen og igen. Den gode skytte har typisk en engageret tilgang og stor motivation for træningen.

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

7


8

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD


Den gode skytte udvikler sig Din udvikling som skytte handler både om at prøve forskellige discipliner og specialisering men også om din tilgang til træningen og træneren. En god træner gør dig til en bedre og mere motiveret skytte. På vores træneruddannelser hjælper vi din træner til at hjælpe dig. Du får glæde af din træner ved at tage aktiv del i træningen og ved gennem sparringen at holde fokus på, hvordan du kan forbedre dig. At have målet om at deltage ved OL om fire år, eller sågar bare DM om et år, er motiverende mål, men hvis du ikke ved, hvad du skal træne i morgen, så er der lang vej til konkurrencedagen. Den gode skytte træner rigtigt Skydetræning er ikke én ting, det er én ting ad gangen. Sigte, aftræk, vejrtrækning, balance, det mentale, skydeteknik og stillingsopbygning er alle væsentlige eleOL menter i den perfekte skydning. Hvert træningsområde kræver struktureret EM & VM træning og selvstændigt fokus for at WORLD CUPS opnå den detaljegrad, der skal til for at kunne levere den perfekte gentagelse: INTERNATIONALE STÆVNER Det gode skud igen og igen. DANMARKSMESTERSKABER

VEJEN TIL TOPPEN Hvad toppen er for dig, kan kun du afgøre. Hvad er din drøm? At være den bedste i klubben? At komme på juniorlandsholdet? At skyde en DM-finale? At blive verdensmester?

TALENTCENTRE DANMARKSTURNERINGER FORBUNDSMESTERSKABER KLUBMESTERSKABER KLUBTRÆNING MED TRÆNER USTRUKTURERET SELVTRÆNING

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

9


10

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD


KLUBBEN »

I vores klub begyndte vi med to ledere og syv skytter i alderen 10-12 år. Efter to år er vi nu to ledere, seks trænere og 35 skytter i aldren 10-16 år.

Klubben er skyttens holdepunkt i hverdagen, og foreningsidrætten er en vigtig institution i det danske samfund. Det er i klubben, der knyttes de sociale bånd, der får skytter til at komme igen hele livet – og tage børnene med, når de bliver gamle nok til at trykke af. Det er klubbens opgave at sætte rammerne for et sjovt og udviklende klubmiljø, hvor medlemmerne har lyst til at komme igen, og det er klubbens opgave at sikre et godt træningsmiljø, der kan inspirere skytter til at gå hele vejen fra leg til landshold.

DET GODE TRÆNINGSMILJØ En spændende ny udvikling inden for træningskultur i skydesporten i disse år er holdtræning. Med holdtræning leder dagens træner skytterne igennem et planlagt program, hvor alle starter samtidig og laver øvelser, der sætter fokus på læring af enkeltdele, f.eks. korrekt indtagelse af skydestillingen. Opvarmning, fysisk træning og tørtræning bør også inddrages og kan give aktivitet i klubben uden for standpladsen. Holdtræningen afsluttes fælles med evaluering og opsamling på dagens fokusområder.

USTRUKTURERET TRÆNING

MIDDEL

STRUKTURERET TRÆNING

Individualitet Hjælper Fravalg Kom når du har lyst

Holdning Uddannelse Motivation Struktur

Fællesskab Træner Fastholdelse Holdtræning

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

11


TRE GODE GRUNDE TIL HOLDTRÆNING 1 Fællesskab og sammenhold: Skytterne lærer hinanden at kende og føler

sig om en del af noget, der er større end dem selv. Sammenholdet får skytterne til at komme igen og glæde sig endnu mere til næste træning. 2 Struktur: Med træning på et fast tidspunkt ved skytter, trænere og hjælpere, hvad der skal ske og hvornår. Det sikrer fokus og dedikation hos den enkelte og giver orden i planlægningen. Det bliver nemmere at give beskeder og planlægge stævnedeltagelse. 3 Bedre træning: Holdtræning giver simpelthen bedre skytter. F.eks. fordi træneren bedre kan overskue at forklare teori og dagens fokusområde én gang, mens hele holdet lytter koncentreret end 117 halve gange i løbet af aftenen, når den travle banevagt kort kommer forbi hver standplads.

KOM GODT I GANG MED HOLDTRÆNING Tag en god snak i klubledelsen og trænergruppen om, hvad I vil og mener med træningskultur og holdtræning. Lad en eller to fra ledelsen eller trænergruppen have ansvar for processen. I bør drøfte: Gode aftaler: Hvor mange baner råder holdtræningen over? Holdinddeling: Hvordan inddeles skytterne? Efter alder, niveau, faciliteter? Trænere: Hvem er trænerne? Hvordan finder vi gode og vellidte voksne, der kan skabe engagement og motivation? Ansvarsfordeling: Hvem gør hvad og hvornår? Forandring: Hvordan bliver vi klar til udvikling? Hvordan sikrer vi, at hele klubben er klar til at prøve noget nyt og spændende og høste gevinsterne? Rekruttering: Hvordan tager vi imod nye skytter? Hvordan sikres niveauet for de etablerede skytter, hvis nye kan komme direkte ind i holdtræningen? Fastholdelse: Hvilke tilbud har vi for skytter, der ikke ønsker at deltage i holdtræning? Hvornår må de skyde?

12

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD


Kontakt Dansk Skytte Unions udviklingskonsulent for mere inspiration eller deltag på træneruddannelsen, som også giver viden og værktøjer til at komme i gang med holdtræning.

SKYDESPORTENS ALDERSRELATEREDE TRÆNINGSKONCEPT (ATK) ATK-konceptet er udviklet af Dansk Skytte Union i samarbejde med Team Danmark og 3M Peltor. Målsætningen, der favner både bredden og eliten, er at give viden om og inspiration til, hvordan vi bedst muligt kan udvikle vores nybegyndere til verdenseliten eller til at blive breddeskytter, som har det sjovt og finder glæde i livet med skydesporten. ATK beskriver nye måder for træningen af skytter inden for riffel og pistol præcisionsskydning samt skeet. Fokus er på at skabe træningsmiljøer med holdtræning, hvor både elite- og breddeudøvere får den fulde træningspakke i deres hverdag både teknisk, fysisk og mentalt. Det skal være udviklende og sjovt at være skytte! Skydesportens Aldersrelaterede TræningsKoncept giver god, sjov, udviklende og målrettet træning for børn og unge. Træningen er baseret på ATK-bogen, der deler skytter op i fire udviklingstrin og for hvert trin anviser, hvad der bør trænes og i hvilken rækkefølge. Ved at følge bogen sikres en pædagogisk progression i træningen, der både gør det sjovt for den enkelte skytte og spændende at være træner. Læs mere om ATK på www.skytteunion.dk.

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

13


DEN GODE KLUBLEDELSE Den gode klub, lille som stor, består af gode tilbud, gode trænere, gode ledere og et godt fællesskab for glade medlemmer. Den gode klubdrift indebærer overblik over skytteåret, f.eks. gennem et årshjul, der viser kalenderårets opgaver, hvem der er ansvarlig for at løse opgaverne samt de aktiviteter, som foreningen byder på. Med et overblik over aktiviteter og opgaver bliver det meget nemmere at drive klubben og uddelegere afgrænsede opgaver til frivillige. Det gør det også nemmere at opdatere hjemmesiden med de gode tilbud målrettet nuværende og kommende medlemmer. Eksempler på aktiviteter i et årshjul: Generalforsamling, DM og andre stævner, datoer for indsendelse af resultater til hjemmebaneturneringen, arbejdsdag i klubhuset, trænerkurser, sociale arrangementer, trænermøder, opstart/afslutning af sæsoner, åbent hus for nye skytter og meget mere.

14

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD


DEN ÅBNE KLUB Den gode klub tør åbne sig mod omverdenen fremfor at gemme sig i kælderen. Klubben og dens medlemmer er ambassadører for skydesporten og skaber og griber muligheder for at udbrede kendskabet til sporten og inviterer interesserede indenfor. En fremmed er bare en kommende skytte, der ikke har betalt kontingent endnu. Den åbne klub interesserer sig for samarbejdsmuligheder, hvad enten det er med den lokale skole, pensionistforening, lokalavis, kommune, sponsorer eller andre foreninger, der kan inspirere til nye tiltag.

FEM KONKRETE TILTAG FOR DEN ÅBNE KLUB 1 Opdater hjemmesiden: Ud med billedet fra DM i 1998. Ind med nyttig 2

3

4

5

information og et moderne look. Beskriv hvorfor jeres disciplin er sjov, og hvad den går ud på. Hvor og hvornår må nye komme og prøve? Hav et skilt og en synlig og indbydende indgang fra vejen: Hvordan hjælper din klub førstegangsskytten indenfor? Er klubhuset og banen nem at finde? Er klubhuset indbydende og giver besøgende lyst til at slå sig ned, blive lidt længere og endda komme igen? Lav en plan for den gode velkomst i klubben: Hvad er den gode vekomst i jeres forening? Hvad kan man prøve som ny? Hvem hjælper med det? Ganske almindelig imødekommenhed og lyst til at dele ud af sin passion for skydesporten kan smelte mange hjerter. Vis skydning frem: Hold åbent hus, deltag på kommunale sportsmesser og andre gode lejligheder til at vise, at I som forening har et godt tilbud. Reklamér f.eks. med små plakater i lokalområdet, kontakt lokalavisen og brug Facebook. Husk at få kontaktinfo på potentielle nye medlemmer og følg op med invitation til at komme igen. Instruer i at skyde: Dygtige instruktører og trænere er vejen frem for at tilbyde en god oplevelse på skydebanen. Hjælp de nye i gang og hold det sjovt, simpelt og sikkert.

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

15


16

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD


TRÆNEREN »

Jeg er trænertypen, der gerne går helhjertet ind i at hjælpe skytten videre mod sine mål, når jeg kan se, at skytten er villig til det samme.

Som træner spiller du en vigtig rolle i din forening, hvor du er en naturlig kontaktperson. Som menneske og leder er du skaber af foreningens liv og atmosfære. Du er eksperten, der skaber glæden ved at dyrke skydning som idræt. Kort sagt: Du kan afgøre træningskulturen i din klub og være med til at føre skytten fra leg til landshold. Det er en spændende udfordring at være træner. Udfordringen er således også at fravælge udvalgsposter i foreningen for at kunne fastholde fokus på trænergerningen, som kan have mange funktioner af ledermæssig og administrativ art.

TRÆNERENS FUNKTIONER Afholde gode træninger. Samarbejde med de øvrige trænere og hjælpetrænere i klubben. Kontakt til forældre. Kontakt til andre klubbers trænere. Opstille mål sammen med skytterne. Træningsplanlægning f.eks. via ATK-bogen. Administrere rekvisitter, udstyr og træningstider. Repræsentant for foreningen. Føre statistik og foretage analyser. Være forbillede for skytterne.

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

17


Træneren er ofte en ildsjæl, der også påtager sig mange andre vigtige opgaver i foreningen som f.eks. bestyrelsesmedlem, transportkoordinator og våbenekspert. Det er trænerens opgave at huske at være træner. Den gode træner er en nødvendighed for den gode klub og for at skabe gode skytter. Det er typisk nemmere at finde en ny til at koordinere børnenes transport til et stævne end at finde en ekstra træner, fordi den oprindelige træner har for travlt med at organisere kørsel. Vælger du trænergerningen i din forening, venter der mange stunder fyldt med glade, pudsige og sjove oplevelser. Som træner udvikler og afprøver du dine evner. Mange af trænerens kompetencer er også relevante i erhvervs- og studieliv f.eks. evnen til at planlægge, at inspirere andre og at kommunikere til en gruppe på modtagernes præmisser. Træneren har en mening om og indsigt i mange fagområder og vil med Dansk Skytte Unions træneruddannelse være i stand til at bidrage med struktureret træning af børn og unge på en inspirerende og forsvarlig måde efter ATKbogens anvisninger.

18

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD


ET SJOVT OG GODT TRÆNINGSMILJØ En forudsætning for at skabe et sjovt og godt træningsmiljø er strukturen i træningen og dens indhold. Med holdtræning har du som træner en enestående mulighed for at sammensætte det bedste fra skydesportens individuelle natur og holdsportens verden. Du kan lade skytten arbejde koncentreret på egen hånd med dagens fokusområder men også kombinere det med forpligtende venskaber, det sociale sammenhold og glæden ved sammen at lære noget nyt og gøre hinanden bedre ved at hjælpes med at forstå og udføre trænerens øvelser.

VEJEN TIL ET SJOVT OG GODT TRÆNINGSMILJØ Etablér holdtræning. Indfør faste ugentlige træningstider. Begynd og afslut træningen med at samle alle på holdet. Skab faste rutiner omkring hver træning (forklare, vise, øve, justere). Forbered i detaljen hver træning via tjeklisten på side 20 og ATK-bogen. Fokuser på processen, udvikling og læring – ikke kun resultatet.

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

19


DEN GODE TRÆNING Den gode træning er sjov og udviklende og giver skytten nye færdigheder samt motivation for at komme igen. Den gode træning er også udfordrende og givende for træneren, der får lejlighed til at dele ud af sin faglighed og se klubkammeraterne gå ihærdigt til værks for at opnå forbedringer. Den gode træning sender udøverne hjem med et smil på læben og lyst til at lære og træne mere. Den gode træning lærer skytterne de rigtige enkeltdele i den rigtige rækkefølge. Den gode træning bør være afvekslende, det er sjovere for skytterne og sikrer, at alle lærer noget. Træneren bør tilrettelægge træningen, så den passer bedst muligt til holdet af skytter. Nogle lærer ved at lytte, se, prøve på egen krop eller ved at forklare for sidemanden.

TJEKLISTE TIL PLANLÆGNING AF EN TRÆNING Hvor mange skytter er der? Hvad er deres niveau? Hvordan er de som personer? Hvordan lærer de bedst? Hvad er målsætningen med træningspasset? Hvad skal læres? Hvilke øvelser skal laves for at nå målsætningen? Hvordan skal skytterne gennemføre træningen? Hvad skal skytterne fokusere på i hver øvelse?

Tjeklisten er hentet fra ATK-bogen, der også byder på eksempler på træning og beskrivelser af, hvad der bør læres i hvilken rækkefølge. Gem hver uges træningsplan, så du ved, hvad træningen skal bygge videre på i fremtiden, og så der er mulighed for at gå tilbage og gentage øvelserne.

20

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD


TRÆNERUDDANNELSE Dansk Skytte Unions træneruddannelse hjælper træneren i gang med at skabe et træningsmiljø med struktureret holdtræning. Uddannelsen er baseret på ATK-bogen og gennem teori og øvelser på egen krop lærer deltagerne om trænerroller, fysisk træning, god kommunikation til skytterne, teknisk træning og opbygning af en god skydestilling. Med sig hjem får de træneruddannede ny viden, fornyet motivation for trænergerningen og konkrete øvelser og redskaber til at lave gode holdtræninger hjemme i klubben. Dansk Skytte Unions uddannelser forbedres løbende bl.a. i samarbejde med DGI Skydning, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. Find din næste uddannelse på www.skytteunion.dk.

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

21


22

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD


ELITEN »

Jeg vil være bedst, og jeg ved, at det kræver benhårdt arbejde – både på og uden for banen. Men det er jeg villig til, for jeg ved også, at det betaler sig i sidste ende.

Dansk Skytte Unions talent- og elitearbejde skal føre skytter den sidste del af vejen fra leg til landshold. Den røde tråd leder skytten fra holdtræningen i klubben videre på Dansk Skytte Unions talentcentre, juniorlandshold, mesterskabsgrupper og ind i elitesatsningen. Her kan du som atlet få råd og sparring af dygtige trænere og ledere, der kan hjælpe dig med at nå dine mål.

TALENTCENTRE Dansk Skytte Union har i samarbejde med Team Danmark oprettet fire talentcentre, der drives af en eller flere klubber i en region. Her kan skytter fra Team Danmarks og Dansk Skytte Unions elitesatsning, sektionernes juniorlandshold og mesterskabsgrupper samt de regionale talenter træne sammen. Træningen på et talentcenter kan være første skridt på vejen til at blive eliteskytte.

FIRE REGIONALE TALENTCENTRE Talentcenter Vest Talentcenter Århus Talentcenter Syd Talentcenter Øst

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

23


MÅLGRUPPE Talentcentrenes målgruppe er skytter, der... er medlem af en klub under Dansk Skytte Union, der skyder ISSFdiscipliner. vil udvikles og stræber efter at blive en dygtig skytte på nationalt plan og måske verdensplan. deltager i Dansk Skytte Unions aktiviteter såsom stævner, turneringer og idrætslejre, og som er registreret på Dansk Skytte Unions ranglister. træner skydning mere end to gange om ugen. træner fysisk (styrke og kondition) minimum to gange om ugen. har opbakning og forståelse fra familie, venner, uddannelse, job samt klub og træner.

For unge skytter er 13-15-års alderen et godt tidspunkt at starte på et talentcenter, men det er ikke et krav. Træningen på talentcentret har blandt andet fokus på disciplinspecifik teknisk træning, styrke- og konditionstræning, mentaltræning og basal sportsernæring. Træningen tilpasses derfor den enkelte skyttes fysiske, tekniske, mentale og taktiske udvikling. Talentcentrene sikrer høj kvalitet i træningen med hjælp fra gode trænere og sparring med andre skytter. På talentcentrene er der adgang til træning med uddannede trænere mindst to gange om ugen. Derudover er der adgang til skydetræning mindst én dag om ugen, hvor skytterne kan mødes og træne sammen. Der er også organiseret fysisk træning mindst én gang om ugen. Optagelse sker ved at tage direkte kontakt til talentcentret. Find kontaktinfo på www.skytteunion.dk.

JUNIORLANDSHOLD Sektionernes juniorlandshold er oprettet med henblik på udvikling af skytter til elitegruppen under Dansk Skytte Union. Juniorlandsholdene består derfor af

24

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD


nogle af Danmarks bedste dame- og herrejuniorskytter, der i fremtiden sigter efter at tilhøre elitegruppen og præstere ved mesterskaber. Skytterne kommer typisk på juniorlandsholdet, når de er i 16-års alderen, men de kan starte både tidligere og senere alt efter det individuelle udviklingsniveau. Juniorlandsholdet er ganske enkelt et springbræt til en fremtidig elitekarriere. På juniorlandsholdet deltager skytterne i et antal træningssamlinger hvert år, hvoraf nogle af dem kan være i samarbejde med en anden nation for at få sparring. Skytterne får også konkurrenceerfaring ved at deltage i udvalgte internationale konkurrencer, ligesom der er mulighed for at deltage i Team Danmarks basalkurser inden for forskellige områder for at tilegne sig vigtig viden, der kan være gavnlig i en fremtidige elitekarriere. Læs mere om hvordan du bliver optaget på juniorlandsholdet på www.skytteunion.dk.

MESTERSKABSGRUPPER Sektionernes mesterskabsgrupper er for voksne skytter, der ikke deltager i elitesatsningen, men som har som målsætning i fremtiden at indgå i elitesatsningen – alternativt skytter der satser på et internationalt mesterskab. Skytterne i mesterskabsgruppen tilbydes et antal træningssamlinger pr. år med træner, ligesom gruppen deltager på udvalgte internationale konkurrencer. Ligesom juniorlandsholdets skytter kan mesterskabsgruppen deltage i Team Danmarks basalkurser om ernæring. Læs mere om hvordan du bliver optaget i mesterskabsgruppen på www.skytteunion.dk.

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

25


ELITESATSNINGEN De bedste danske skytter træner struktureret og målrettet for hele tiden at udvikle sig, og de kæmper dagligt for at nå deres mål om at vinde medaljer ved store internationale mesterskaber. Dansk Skytte Unions elitesatsning har til formål at udvikle Danmarks bedste skytter til verdensklasseatleter, der netop kan vinde medaljer ved EM, VM og OL.

ATLETER I ELITESATSNINGEN Skytterne i elitesatsningen er karakteriseret ved at være atleter, der... arbejder med en målrettet satsning for at vinde medaljer til EM, VM og/eller OL. mestrer alle aspekter af livet som eliteatlet (fysik, teknik, kost, søvn, udstyr, det mentale og sociale). lever og tænker som en eliteatlet 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. prioriterer ting, der gavner elitesatsningen og samtidig fravælger ting, der ikke gavner elitesatsningen. formår at planlægge sin tid i alle aspekter af sit liv – både når det kommer til træning, arbejde og det sociale. har indre drivkraft og stor lyst til at træne for hele tiden at udvikle sig.

Dansk Skytte Unions elitesatsning er et tæt samarbede med Team Danmark, der inddeler atleterne i tre kategorier: Verdensklasseatleter Disse atleter tilhører verdenseliten. Det vil sige atleter, der har opnået en top otte-placering ved EM, VM eller OL i løbet af det foregående år. Eliteatleter Eliteatleter har et resultatperspektiv til at opnå en top otte-placering ved EM, VM eller OL inden for to år. Atleterne skal have været placeret blandt top 9-20 ved EM eller top 9-25 ved VM i løbet af det foregående år.

26

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD


Bruttogruppeatleter Denne gruppe består af atleter, der satser mod kommende internationale mesterskaber som VM og OL. Det indebærer også, at atleten har et resultatniveau og udviklingspotentiale, der viser, at atleten har en stor chance for at blive eliteatlet inden for fire år. For at blive optaget som bruttogruppeatlet laves der en samlet vurdering af: Resultater og resultatudvikling til internationale konkurrencer, udtagelsesskydninger og DM. Engagement og evne til at leve som eliteskytte. Fysisk, teknisk, mental og taktisk udvikling. Træningsmængde samt kvalitet og disciplin i træningen. Den fysiske form svarende til over niveau 6 i fysprofilen.

Ved at følge DEN RØDE TRÅD kan skytten nå fra leg til landhold. Tal med klubbens trænere og bestyrelse om udviklingsmulighederne, lad dig inspirere af succesfulde skytteforeninger eller kontakt Dansk Skytte Union for at komme videre. Uanset hvad din ambition er, så starter DEN RØDE TRÅD hos skytten, klubben og træneren.

DEN RØDE TRÅD - FRA LEG TIL LANDSHOLD

27


DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 23 52 info@skytteunion.dk www.skytteunion.dk

DANSK SKYTTE UNION SKYDESPORT I VERDENSKLASSE

DEN RØDE TRÅD - fra leg til landshold  

DEN RØDE TRÅD i skydesporten hos Dansk Skytte Union bringer skytten fra leg i børneårene over holdtræning i klubben til struktureret træning...