Page 8

Søløve Diplom At han/hun kan:

At han/hun ved:

Rigge jollen til.

Hvad jollens udstyr bruges til.

Mål: Sømandskab. • Sejleren viser, at han selv kan rigge jollen til (kan evt. få hjælp af kammerat til at sætte masten i båden). Kan fint gøres inden døre som en vinteraktivitet. Se øvelsesdatabasen http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’rigge’).

Mål: Bådhåndtering. • Sejleren kender jollens udstyr og ved, hvad det bruges til. Se øvelsesdatabasen http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’jollens udstyr´).

Binde dobbelt halvstik, flagknob og pælestik. Mål: Sømandskab. • Sejleren skal kunne lave knobene og vide, hvor og hvad de bruges til. Se øvelsesdatabasen http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’knob’).

Forårsklargøre sin jolle (polere/slibe jolle, ror og sværd). Mål: Sømandskab. • Sejleren skal være med til at vaske og polere båden samt evt. slibe ror og sværd. (Lak- og malearbejde udføres af voksne). Mast, bom, stage og sejl efterses, og sejleren reparerer evt. skader. (Voksenhjælp er nødvendig).

Udpege vindens retning. Mål: Sømandskab. • Sejleren skal kunne vise, hvor vinden kommer fra. (Børn i 8- til 10-års alderen har stadig ikke styr på det ’abstrakte’. Øvelsen med at udpege vindens retning bør derfor være en fast del af programmet hver gang man mødes). Se øvelsesdatabasen http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’vindens retning´).

Aflæse havnens vindmåler. Mål: Sikkerhed. • Sejleren skal vide, hvor på havnen der kan søges oplysninger om vind og vejr. (Havnemesteren eller andet fast personel kan være udmærkede ’vindmålere’).

8

Hvordan jollens sikkerhedsudstyr vedligeholdes. Mål: Sikkerhed. • Sejleren er i stand til at se, når lufttanke, mastesikring, fangeline og øse trænger til reparation eller udskiftning. Se øvelsesdatabasen http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’vedligehold’).

Hvad de grundlæggende søvejsregler er. Mål: Sømandskab. • Sejleren kender til simple vigeregler til søs. (’Bagbord-styrbord, ’luv-læ’, motor-sejl’, ’indhentende båd’. Klistermærker i jollerne (’De 5 grundelementer’) bruges til at introducere ’bagbord-styrbord’-reglen.

Hvad udvidede sejler-termer betyder. Mål: Sømandskab. • Sejleren kan de fleste af de ’mærkelige sejlerord ’ og ved, hvad de betyder. (Bomme, stagvende, krydse, halse, bidevind, halvvind, agten for tværs, foran for tværs, læns, slør osv.).

Grundlæggende om vind og vejr. Mål: Sømandskab. • Sejleren har en ide om, hvornår det blæser for meget og for lidt, pålandsvind og fralandsvind.

Hvordan man placerer sig i jollen. Mål: ’De 5 grundelementer’/Bådhåndtering • Sejleren ved, hvordan man grundlæggende placerer sig i jollen: i luv side, omtrent midtskibs som udgangspunkt. Sejleren ved også, at på slør/læns flytter man sig agterud i båden for at holde stævnen oppe. Se ’De 5 grundelementer’.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement