Page 6

Sæl Diplom At han/hun kan:

At han/hun ved:

Tømme jollen for vand.

Hvad jollens udstyr hedder.

Mål: Tryghed/Sikkerhed/Bådhåndtering. • Båden fyldes med vand og øses tom af sejleren. Kan udføres bundet til flydebro. En oplagt bade- og introduktionsøvelse, når de nye sejlere starter i august. Se ’Tryghed for nye sejlere’.

Mål: Sømandskab. • Sejleren skal vide, hvad delene på hans jolle hedder. Se http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’jollens udstyr’).

Svømme med redningsvest.

Hvad klubbens sikkerhedsregler er.

Mål: Sikkerhed/Tryghed. • Sejleren svømmer et antal meter med redningsvest (klubbens bestemmelser). Kan foregå i svømmehal, i havn eller på åbent vand. Se ’Tryghed for nye sejlere’.

Mål: Sikkerhed. • Sejleren skal kende klubbens sikkerhedsregler for begyndere.

Få jollen til at ligge stille i vindøjet – og få den til at sejle igen. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren sejler jollen op i vindøjet, til den ligger stille. Øvelsen kan evt. gøres mere udfordrende, ved at jollen skal ligge stille ud for et fast punkt, f.eks. en bøje. Jollen vrikkes eller bakkes tilbage på halse. Se øvelsesdatabasen http://www.sejlsport.dk/ ovelsesdatabase (søgeord: ’vindøjet’).

Binde råbåndsknob og ottetalsknob. Mål: Sømandskab. • Sejleren skal kunne de to knob og skal vide, hvor de bruges.

Nævne navnene på holdkammeraterne og instruktøren/træneren. Mål: Tryghed/Kammeratskab. • Der kan evt. laves navneleg ellers skrives navn på båden de første gange. Se øvelsesdatabasen http://www.sejlsport.dk/ ovelsesdatabase (søgeord: ’navne’).

6

Hvad simple sejlertermer betyder. Mål: Sømandskab. • Sejleren skal kunne reagere på termer som: falde af, skære op/ luffe, styrbord og bagbord samt læ og luv.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement