Page 48

Windsurfer 3 At han/hun på land kan: Bedømme vindstyrke og retning. Mål: Sikkerhed/forståelse for egnede spots. • Sejleren kan bedømme vindstyrke og retning og ud fra den aktuelle kystnære orientering også vurdere den sandsynlige vindstyrke længere ude på vandet.

Vurdere forholdene ud fra vejrmeldinger og lokale observationer. Mål: Sikkerhed/tryghed. • Sejleren kan vurdere forholdene ud fra vejrmeldinger og lokale observationer, hvilket vil sige, at sejleren altid orienterer sig på relevante hjemmesider inden windsurfing.

Træffe egne beslutninger ud fra vejrforhold og egne begrænsninger. Mål: Sikkerhed/tryghed. • Sejleren kan ud fra eget niveau og de aktuelle bølge- og vindforhold tolke, om spottet er velegnet til sikker windsurfing, hvilket er særligt aktuelt i kraftig vind.

Finjustere bomhøjde og trapezliner. Mål: Trim/teknik. • Sejleren kan finjustere bomhøjde og trapezliner på forskellige typer af rigge. Sejleren har en præcis forståelse for betydningen af bommens højde, samt hvor trapezlinerne skal sidde, og hvilken længde de skal have. Sejleren er i stand til at finjustere bomhøjde og trapezliner, i takt med at vinden øger eller aftager. Sejleren er desuden i stand til at justere bomhøjde og trapezliner ud fra brættets egenskaber.

Trimme sejlet ved at justere nedhal og udhal. Mål: Trim/teknik. • Sejleren er fuldt fortrolig med trimning af sejlet i forhold til at justere nedhal og udhal, så riggen er afstemt til vindstyrken.

48

Finjustere sejlet ved brug af nedhal, udhal, spænding af sejlpinde og bomhøjde. Mål: Trim/teknik. • Sejleren er fuldt fortrolig med finjustering af nedhal, udhal og bomhøjde og kender til betydning af sejlpindenes spænding. Sejleren er derved i stand til uden hjælp at finjustere sejlet og få de optimale egenskaber frem i riggen. Sejleren ved, at man altid kun foretager én justering ad gangen i den korrekte rækkefølge, og at finjusteringen altid foregår inden for få cm.

At han/hun på vandet kan: Lave en planende jibe. Mål: Teknik. • Sejleren kan lave en jibe i planingsforhold, hvor han/hun tager den bagerste fod ud af fodstroppen og trykker på lækanten af brættet, trækker ind med den bagerste arm, foretager rigrotationen og fuldender kurven. Sejleren planer ikke nødvendigvis ud af manøvren, og det er heller ikke altid, at manøvren lykkes.

Lave en stagvending i planingsforhold. Mål: Teknik. • Sejleren kan lave en stagvending med det rigtige fodskifte og direkte greb fra den ene til den anden side af bommen på et bræt, der har rigelig volumen til at bære sejleren oppe (gennemsnitligt 130 l.).

Windsurfe i trapez i planende sejlads. Mål: Teknik. • Sejleren er fuldt fortrolig med windsurfing i trapez.

Windsurfe i begge fodstropper. Mål: Teknik. • Sejleren er vant til altid at stå i begge fodstropper under planende sejlads.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement