Page 44

Windsurfer 2 At han/hun på land kan:

At han/hun ved, hvordan man:

Bedømme vindstyrke og retning.

Trimmer et sejl.

Mål: Meteorologi/tryghed/sikkerhed. • Sejleren kan bedømme vindens styrke og retning og har viden om faremomenterne i fralandsvind. Sejleren kender sine egne begrænsninger i forhold til det aktuelle vejr.

Mål: Trim. • Sejleren ved, hvordan man trimmer sejlet med nedhal og udhal. Det er ikke altid, at sejleren opnår det rette trim, men sejleren forstår den grundlæggende teori bag indstillingerne.

Vurdere forholdene ud fra vejrmeldinger og lokale observationer.

Finjusterer bomhøjde og trapezliner.

Mål: Meteorologi/tryghed/sikkerhed. • Sejleren kan vurdere, om forholdene er egnede til eget niveau ud fra tolkning af vejrudsigter og lokale observationer. Sejleren er vant til at orientere sig i vejrudsigter inden sejlads.

Træffe beslutninger om udstyr ud fra egne begrænsninger og vejrforhold. Mål: Tryghed/sikkerhed/trim/teknik. • Sejleren kan træffe beslutninger om størrelse af sejl og bræt i forhold til vindstyrke og vindretning. Sejleren kender sit eget niveau og kan vælge den rette størrelse sejl og bræt. Sejleren kender de sikkerhedsmæssige faktorer, der skal overvejes i forhold til udstyret.

Trimme sejlet ved at justere nedhal og udhal efter forholdene. Mål: Trim. • Sejleren kender til ændringen af sejlets egenskaber, når nedhalet eller udhalet slækkes eller strammes. Sejleren ved, hvordan disse trimmuligheder anvendes i forhold til vindstyrken, herunder ved øgende eller aftagende vind.

Indstille bomhøjde og trapezliner. Mål: Trim. • Sejleren kan indstille en passende bomhøjde inden for ca. 10 centimeter, så der opnås en god kropsposition under windsurfing. Sejleren kan indstille trapezlinerne, så disse sidder ud for sejlcenteret og har en passende længde.

44

Mål: Trim. • Sejleren ved, hvilken stor indflydelse bomhøjden har. Sejleren ved, hvordan man finjusterer denne i forskellige vindstyrker eller ved manglende kontrol. Sejleren ved, hvordan man ændrer afstanden og længden på linerne. Det er ikke altid, at sejleren opnår det rigtige trim, men sejleren kender den grundlæggende teori bag justeringsmulighederne.

Arbejder med Fast-forwardformlen og kender dens fem elementer. Mål: Fast-forwardformlen. • Sejleren ved, hvordan man arbejder med Fastforward-formlens fem elementer, men det er ikke altid, at det er det rigtige element, sejleren vælger at arbejde med.

Forskyder riggen for at dreje en windsurfer. Mål: Trim/teknik. • Sejleren ved, hvordan riggen forskydes henholdsvis bagover og forover for enten at skære op i vinden eller falde af for vinden. Sejleren har en forståelse for, at betydningen af rigforskydningen ændrer sig radikalt i planingsforhold.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement