Page 36

Sejler Diplom 6 At han/hun kan: Variere bomninger og stagvendinger i forhold til vindstyrke. Mål: Teknik. • Sejleren er i stand til at variere teknik i forhold til forskellige vindstyrker og bølgesystemer. Det nytter f.eks. ikke at rullevende i 10 m/s eller at bomme på samme måde i let vind og i kuling.

Se og reagere på vindpust på vandet. Mål: Teknik/taktik. • Sejleren kan forudse begivenheder på vandet og agere på dem. Eksempelvis hænge ud og luffe, umiddelbart inden han/hun rammes af et pust, eller sejle mod et sted på banen, hvor han/ hun har observeret mere vind.

Justere alle trimfunktioner under sejlads. Mål: Teknik/trim. • Sejleren kan håndtere teknikker, der gør det muligt at trimme udhal, nedhal m.v. uden at tabe for meget tid eller distance i forhold til konkurrenter. Det skal kunne betale sig at trimme!

Sejle en bane uden ror i let vind. Mål: Teknik/balance. • Sejleren har en fornemmelse for balance, der gør det muligt at sejle en hel bane uden ror.

Læse et vejrkort. Mål: Taktik. • Sejleren kan forklare, hvad lavtryk, højtryk og fronter betyder for vejret. Kan f.eks. forklare dagens vejrmelding hentet på internettet.

Udføre selvstændig fysisk træning. Mål: Fysik/skadesforebyggelse. • Sejleren kan selv udføre fysisk træningsprogram efter aftale med træner.

36

Planlægge en sejlads. Mål: Taktik. • Sejleren er i stand til at tilrettelægge sin sejlads i forhold til vind, strøm, bølger, konkurrenter, banen osv. (Skal kunne begrunde sin taktik).

At han/hun ved: Hvordan 5. del af kapsejladsreglerne fungerer. Mål: Regler/etik. • Sejleren har prøvet at deltage som part i en protest og ved, hvordan et protestskema udfyldes. Sejleren ved desuden om ’sportsmanship’ og fair sejlads. Er det f.eks. nødvendigt at protestere i alle situationer, hvor en regel brydes? (Etiske overvejelser).

Hvordan vinden reagerer i forhold til topografi. Mål: Taktik. • Sejleren har kendskab til landskabets indflydelse på vinden. (Meteorologi). Se evt. ’Vindermanual’.

Hvordan en simpel gelcoatskade kan repareres. Mål: Trim/bådpleje. • Sejleren kender til reparation af skader på båden og har deltaget i renovering af klubbens både. Sejleren ved desuden, hvornår en skade betyder, om sejladsen kan gennemføres eller ej.

Om taktiske grundregler. Mål: Taktik. • Sejleren ved, at der findes en række taktiske grundregler som f.eks. i forbindelse med at forsvare en føring: ’Hold dig mellem næste mærke og feltet’, eller ved mærkerundinger med gate: ’Undgå området mellem gatemærkerne, der er ofte markant svagere vind dér’, den gyldne regel ved mærkerundinger kan sammenfattes til: ’Hurtigt ind – hurtigt ud’.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement