Page 32

Sejler Diplom 4 At han/hun kan: Sejle synkront med en anden jolle. Mål: Bådhåndtering. • Eksempel: To joller på kryds, bagerste jolle bestemmer, hvornår der skal vendes, og jollen foran vender tværs hver gang. Eller: To joller sejler rumskøds, en jolle er ’hare’, og den anden følger efter så tæt som muligt.

Sejle halvvind uden ror. Mål: Bådhåndtering. • Bomnedhal og skøde slækkes, ror afmonteres, og sejleren placerer sig fremme i båden. Der styres med krængningen og ved at trimme med bommen (som at trimme en surfer). Se ’Træningsøvelser til kapsejlads’.

Sejle læns i alle forhold. Mål: Bådhåndtering. • Sejle med maks. krængning til luv på læns i let luft etc.

Vende på en layline. Mål: Teknik/taktik. • Eksempel: Sejleren kan bedømme, hvor han kan ’holde krydsmærket op’. (10-20 bådlængder fra mærke med ca. 0-5 graders overhøjde). Se ’Træningsøvelser til kapsejlads’.

Rullevende i let luft. Mål: Bådhåndtering. • Kan testes ved at foretage et antal rullevendinger, hvoraf et antal skal ’godkendes’ af træneren.

Starte efter ur. Mål: Teknik/taktik. • Eksempel: Sejleren får en tid (to min.?) og skal starte i en start med få både inden for ca. 5 sek. (intet startsignal).

32

Måle/se en linjefordel. Mål: Taktik. • Sejleren skal vise mindst to forskellige teknikker til at afgøre en linjefordel. (Træneren kan evt. hente inspiration og baggrundsviden i Vindermanual s. 34-36).

Lave 720°-manøvre i hård luft. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren sejler to cirkler så hurtigt som muligt uden at kæntre.

At han/hun ved: Hvordan kapsejladsreglerne i del 2, afsnit A og B er. Mål: Kapsejladsregler. • Kan øves i forbindelse med vinteraktivitet.

Om man sejler rum eller skrald på kryds. Mål: Taktik. • Sejleren kan på forespørgsel fra træneren under sejlads forklare, om der sejles rum eller skrald. O.k., hvis sejleren kan ’argumentere overbevisende’.

Hvad en sikker læ er. Mål: Taktik. • Sejleren kan forklare, hvor man skal placere sig for at give en konkurrent sikker læ. Skal ikke kunne udføres i praksis endnu, men det kan være en god ide at lade sejlerne stille et par både i sikker læ position på land. Se vindermanual s. 63 og http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’sikker læ’).

Hvordan man planlægger en start. Mål: Taktik. • Sejleren forklarer, hvordan han vil planlægge en start under forskellige forhold. (Træneren kan evt. hente inspiration og baggrundsviden i ’Træningsøvelser til kapsejlads’ eller ’Vindermanual’ s. 34-45).

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement