Page 28

Sejler Diplom 3 – 2-personers jolle At han/hun kan: Sejle baglæns mellem to bøjer. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren sejler båden op i vinden til luv af en ’gate’ bestående af to bøjer. Sejleren styrer båden baglæns gennem gaten med sejlet blafrende i midten af jollen eller ved aktivt at ’bakke’ sejlet.

Trimme en jolle til forskellige forhold. Mål: Bådhåndtering/kapsejlads. • Sejleren viser, at han kan trimme sit sejl på land til forskellige vindstyrker eller bølgeforhold. Sejleren kan desuden på vandet trimme sejl og sværd korrekt i forhold til vindretning, vindstyrke og bølger. Se ’De 5 grundelementer’.

Se strøm og tage højde for den. Mål: Sømandskab/kapsejlads. • Sejleren kan se på en bøje, om der er strøm, og i hvilken retning den løber. Sejleren kan desuden ’tage højde’ for strømmen ved et mærke. Se evt. ’Vindermanual’ s. 31.

Uden hjælp fra voksne rigge til, søsætte og rigge jolle af. Mål: Bådhåndtering/sømandskab. • Sejleren viser at han kan håndtere sin jolle uden voksenhjælp. I princippet sejle en tur alene.

Lægge til en luv bro (drive). Mål: Bådhåndtering. • Sejleren viser, at han kan ’drive’ båden ind på vindsiden af en bro. Se http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase, (søgeord: ’bro’).

Bomme, uden at spileren klapper. Mål: Kommunikation/bådhåndtering/samarbejde. • Holdet viser, at de sammen kan lave en spilerbomning, uden at spileren klapper.

Blive enige om en strategi for sejladsen. Mål: Kommunikation/samarbejde. • Holdet har over tid vist, at de på deres egen måde kan enes om strategien for en sejlads.

Lege ’kongens efterfølger’ – også med spiler. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren kan følge en ’slange’ bestående af så mange joller som muligt. Første båd kan være en erfaren sejler eller evt. trænerbåden. Denne øvelse er ment som en holdøvelse, som kun lykkes, hvis alle arbejder sammen. (Se ’Træningsøvelser til kapsejlads’).

Vende jollen til luv efter en kæntring. Mål: Bådhåndtering/sikkerhed/tryghed. • Sejleren viser, at han kan rejse jollen på ret køl ved hjælp af vindens kraft. I manøvren indgår, at gasten er klar til at lave modvægt i den rigtige side, når jollen atter er vendt rigtigt. Dette gøres, for at jollen ikke kæntrer igen med det samme.

Ligge stille ved et mærke i 20 sekunder. Mål: Bådhåndtering • Sejleren viser, at han kan få båden til at ligge på samme position ved et mærke i 20 sekunder. Det er tilladt at sejle eller bakke efter behov, men kun i begrænset omfang at vrikke med roret. Se ’Træningsøvelser til kapsejlads’.

Gå i land ved en strand uden hjælp. Mål: Bådhåndtering/sømandskab • Sejleren viser, at han selv kan gå i land ved en strand og starte sejladsen samme sted fra igen. Se http://www.sejlsport.dk/ ovelsesdatabase (søgeord: ’strand’).

28

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement