Page 24

Sejler Diplom 2 – 2-personers jolle At han/hun kan: Skille sin jolle ad og samle den igen. Mål: Sømandskab. • Sejleren ’demonterer’ jollen før renovering/reparation. Alt, der ikke er skruet/boltet fast, samt beslag og andet, der kræver reparation eller udskiftning, demonteres. Jollen monteres igen efter reparation. Det forventes ikke, at sejleren selv kan reparere div. skader på materiellet.

Hænge korrekt i en jolle. Mål: Bådhåndtering/teknik. • Sejleren viser hængeteknik under forskellige forhold. (Kan vises på vandet eller i teorilokale i forbindelse med vinterundervisning). (Se ’Aldersrelateret træning i sejlsport’).

Svømme 300 meter i en svømmehal. Mål: Sikkerhed/fysik. • Sejleren svømmer 300 m i svømmehal. Prøven kan evt. differentieres ved, at dygtige svømmere skal svømme med tøj, mens mindre dygtige svømmere kan holde ’flydepauser’.

Fortælle om søkortet for sit område. Mål: Sømandskab/taktik. • Sejleren kan på et søkort udpege forskellige lokaliteter, som kendes i virkeligheden. (Kan evt. se, hvor der er bølgelæ i forskellige vindretninger).

24

Give en detaljeret beskrivelse (med ord) af en perfekt vending og bomning. Mål: Bådhåndtering/kommunikation. • Sejleren kan beskrive,hvordan han gør i forbindelse med en perfekt bomning. I sin beskrivelse refererer han til ’De 5 grundelementer’. Han kan både beskrive en perfekt vending/bomning i let og hård luft.

Lappe en spiler med tape. Mål: Sømandskab. • Sejleren kan selv lave småreparationer af spileren med spilertape. Han kender vigtigheden af at reparere en spiler, så snart det er muligt, for at undgå en forværring af skaden, og han ved, hvilke forberedelser der skal gøres, for at reparationen holder. (Tørring af spileren og evt. afrensning).

Forklare makkeren hans rolle under spiler-set, bomning og nedtagning- både som rorsmand og gast. Mål: Kommunikation/bådhåndtering. • Sejleren viser, at han kan forklare sin makker præcis, hvad der er hans opgaver i forbindelse med ovenstående manøvrer med spiler. Han skal kunne instruere sin makker i, hvad der skal gøres både i rollen som rorsmand og i rollen som gast.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement