Page 20

Sejler Diplom 1 – 2-personers jolle At han/hun kan: Starte til tiden. Mål: Bådhåndtering/kapsejlads. • Sejleren starter inden for et antal sekunder efter startsignal. Træner giver tid og tæller ned. Det forventes ikke, at sejleren kan starte efter eget ur.

Sejle i et afgrænset område uden kollision. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren sejler inden for et kvadratisk/rektangulært område begrænset af en bøje i hvert hjørne. Der sejles med hele gruppen på samme tid. Sejleren skal kunne sejle uden at kollidere med andre og skal have en ide om, hvor den ’usynlige’ linje mellem bøjerne går. Områdets størrelse er afhængigt af antal både, og hvor meget vind der er på dagen. Kan evt. udføres som en boldleg.

Sejle efter ticklers. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren viser, at han kan sejle bidevind i forhold til ticklers. Træneren kan f.eks. sejle tæt bag sejleren, som skal sejle båden for højt eller for lavt og derpå ’finde’ kursen ved hjælp af ticklers.

Lægge til ved en bro uden hjælp. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren viser et antal gange, at han selvstændigt kan lægge til ved en bro uden at smadre hverken båd eller bro. Det er fint, hvis sejleren selv planlægger øvelsen, men ikke noget krav. Se http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’bro’).

Fortælle, hvilken manøvre han/hun har tænkt sig at lave. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren skal være bevidst om, hvordan manøvrerne laves, og samtidig fortrolig med sejlertermerne. Han skal kunne sige og gøre f.eks.: ’Jeg stagvender’, ’Jeg bommer’, ’Jeg lægger båden i vindøjet’, ’Jeg skærer op’ og ’Jeg falder af’.

20

Lave mand over bord-manøvre. Mål: Bådhåndtering/sikkerhed. • Sejleren viser, at han kan styre jollen alene og ved en otte-talsmanøvre samle sin makker op. Se: http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’mob’).

Give positiv feedback. Mål kammeratskab/samabejde/kommunikation. • Sejleren har over længere tid vist, at han kan kommunikere med såvel egen makker som andre medsejlere på positiv måde.

At han/hun ved: Flagene ved en startprocedure. Mål: Kapsejlads. • Sejleren viser, at han har kendskab til flagene, der anvendes ved start på sejlads. (Talstander 1 og 2, P, I, svarstander og 1. lighedsstander). Det er en god ide af og til under træning at lave ’rigtige’ kapsejladser med flag og rigtig startprocedure.

Hvordan en regnbyge ser ud på afstand. Mål: Meteorologi/sikkerhed. • Sejleren kan pege en regnbyge ud på trænerens opfordring. Træneren kan på dette niveau bruge skippermøder og sejladsevaluering til at snakke om det aktuelle vejr. Det er vigtigt, at sejlerne bliver lidt nysgerrige omkring meteorologi. (Træneren kan evt. hente inspiration og baggrundsviden i Vindermanual s. 10-26.).

Kapsejladsreglernes 2. del, afsnit A. Mål: Kapsejlads. • Sejleren kan på trænerens opfordring sige, om han netop da har retten til vejen. (Kun i forhold til regel 10, 11 og 12). (Se også ISAF´s simple regler for kapsejlads regel 3 og 4).

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement