Page 16

Sejler Diplom 3 At han/hun kan: Sejle baglæns mellem to bøjer. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren sejler båden op i vinden til luv af en ’gate’ bestående af to bøjer. Sejleren styrer båden baglæns gennem gaten med sejlet blafrende i midten af jollen eller ved aktivt at ’bakke’ sejlet.

Lege ’kongens efterfølger’. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren kan følge en ’slange’ bestående af så mange joller som muligt. Første båd kan være en erfaren sejler eller evt. trænerbåden. Denne øvelse er ment som en holdøvelse, som kun lykkes, hvis alle arbejder sammen. Se ’Træningsøvelser til kapsejlads’.

Trimme en jolle til forskellige forhold. Mål: Bådhåndtering/kapsejlads. • Sejleren viser, at han kan trimme sit sejl på land til forskellige vindstyrker eller bølgeforhold. Sejleren kan desuden på vandet trimme sejl og sværd korrekt i forhold til vindretning, vindstyrke og bølger. Se ’De 5 grundelementer’.

Se strøm og tage højde for den. Mål: Sømandskab/kapsejlads. • Sejleren kan se på en bøje, om der er strøm, og i hvilken retning den løber. Sejleren kan desuden ’tage højde’ for strømmen ved et mærke. Se evt. ’Vindermanual’ s. 31.

Uden hjælp fra voksne rigge til, søsætte og rigge jollen af. Mål: Bådhåndtering/sømandskab. • Sejleren viser, at han kan håndtere sin jolle uden voksenhjælp. I princippet sejle en tur alene.

16

Sejle to i en jolle med en førerløs jolle på slæb. Mål: Bådhåndtering/sikkerhed. • Sejleren viser, at han sammen med en kammerat kan ’redde’ en jolle, der er havareret. Sejl, ror og sværd demonteres på den ’havarerede’ jolle, og begge sejlere sejler i havn i én jolle med den anden båd på slæb.

Lægge til en luv bro (drive). Mål: Bådhåndtering. • Sejleren viser, at han kan ’drive’ båden ind på vindsiden af en bro. Se http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’bro’).

Gå i land ved en strand uden hjælp. Mål: Bådhåndtering/sømandskab. • Sejleren viser, at han selv kan gå i land ved en strand og starte sejladsen samme sted fra igen. Se http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’strand’).

Ligge stille ved et mærke i 20 sekunder. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren viser, at han kan få båden til at ligge på samme position ved et mærke i 20 sekunder. Det er tilladt at sejle eller bakke efter behov, men kun i begrænset omfang at vrikke med roret. Se ’Træningsøvelser til kapsejlads’.

Bruge et kompas. Mål: Sømandskab. • Sejleren kan styre efter et kompas og ændre kurs på trænerens ordre, – f.eks. ’Sejl stik vest’ eller ’Styr kurs 40’. Denne øvelse kan evt. gennemføres i en kølbåd.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement