Page 14

Sejler Diplom 2 At han/hun kan:

At han/hun ved:

Skille sin jolle ad og samle den igen.

Forskellen og anvendeligheden på forskellige typer tovværk.

Mål: Sømandskab. • Sejleren ’demonterer’ jollen før renovering/reparation. Alt, der ikke er skruet/boltet fast, samt beslag og andet, der kræver reparation eller udskiftning, demonteres. Jollen monteres igen efter reparation. Det forventes ikke, at sejleren selv kan reparere alle skader på materiellet.

Hvor det er godt at ligge på en startlinje.

Mål: Bådhåndtering/teknik. • Sejleren viser hængeteknik under forskellige forhold. (Kan vises på vandet eller i teorilokale i forbindelse med vinterundervisning). Se ’Aldersrelateret træning i sejlsport’.

Mål: Kapsejlads (taktik). • Sejleren kan gøre rede for, hvordan en start forberedes. Der er på dette niveau tale om grundlæggende viden, og altså ikke en større startfilosofi. Se eksempler på flere startøvelser i ’Træningsøvelser til kapsejlads’ og http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’start’).

Svømme 300 meter i en svømmehal.

Hvad strøm er.

Hænge korrekt i en jolle.

Mål: Sikkerhed/fysik. • Sejleren svømmer 300 m i svømmehal. Prøven kan evt. differentieres ved at dygtige svømmere skal svømme med tøj, mens mindre dygtige svømmere kan holde ’flydepauser’.

Fortælle om søkortet for sit område. Mål: Sømandskab/taktik. • Sejleren kan på et søkort udpege forskellige lokaliteter, som kendes i virkeligheden. (Kan evt. se, hvor der er bølgelæ ved forskellige vindretninger).

Give en detaljeret beskrivelse (med ord) af en perfekt vending og bomning. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren kan beskrive, hvordan han gør i forbindelse med en perfekt bomning. I sin beskrivelse refererer han til ’De 5 grundelementer’. Han kan både beskrive en perfekt vending/bomning i let og hård luft.

14

Mål: Sømandskab. • Sejleren kan argumentere for, hvad forskellige slags tovværk kan bruges til. Der er ingen ’facitliste’, det er ideen, der er vigtig.

Mål: Sømandskab/kapsejlads. • Sejleren kan gøre rede for, hvad strøm er (vandet, der sejles på flytter sig og tager alt, hvad der ligger ovenpå, med sig). (Træneren kan evt. hente inspiration og baggrundsviden i Vindermanual s. 26-31).

Hvad en rummer og en skralder er. Mål: Sømandskab/kapsejlads. • Sejleren kan gøre rede for begreberne rummer/skralder og forstår, hvornår en rummer eller en skralder er godt eller skidt. (Grundlæggende teori!). (Træneren kan evt. hente inspiration og baggrundsviden i Vindermanual s. 44-46).

Hvordan ticklers fungerer. Mål: Sømandskab/trim. • Sejleren forstår, hvordan vinden bevæger sig rundt om et sejl, og kan gøre rede for ticklers i forhold til dette. Sejleren ved hvorfor læ ticklers bliver urolige når han falder af. (Træneren kan evt. hente inspiration og baggrundsviden i bogen ’Sejl- og rigtrim’).

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement