Page 12

Sejler Diplom 1 At han/hun kan: Starte til tiden. Mål: Bådhåndtering/kapsejlads. • Sejleren starter inden for et antal sekunder efter startsignal. Træner giver tid og tæller ned. Det forventes ikke, at sejleren kan starte efter eget ur. Se eksempler på flere startøvelser i ’Træningsøvelser til kapsejlads’ og http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’start’).

Sejle i et afgrænset område uden kollision. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren sejler inden for et kvadratisk/rektangulært område begrænset af en bøje i hvert hjørne. Der sejles med hele gruppen på samme tid. Sejleren skal kunne sejle uden at kollidere med andre og skal have en ide om, hvor den ’usynlige’ linje mellem bøjerne går. Områdets størrelse er afhængigt af antal både, og hvor meget vind der er på dagen. Kan evt. udføres som en boldleg.

Øse jollen, mens der sejles. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren viser, at han kan tømme jollen under sejlads. Træner vælger, om opgaven skal løses på kryds eller på slør/læns afhængigt af vejr og sejler.

Spryde om på vandet. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren viser, at han kan spryde sit sejl på vandet. I joller uden sprydstage viser sejleren, at han kan justere bomnedhalet. Det er på dette niveau balance og teknik, der er målet, ikke hvor hurtigt øvelsen kan udføres.

Sejle efter ticklers. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren viser at han kan sejle bidevind i forhold til ticklers. Træneren kan sejle tæt bag sejleren, som skal sejle båden for højt eller for lavt og derpå finde kursen ved hjælp af ticklers.

12

Tage sejlet ned og padle jollen. Mål: Bådhåndtering/sikkerhed. • Sejleren viser, at han uden hjælp kan afmontere masten i ’rum sø’ og padle jollen. (Udføres en dag, hvor der alligevel ikke er vind).

Sejle amerikaner-læns i let luft. Mål: Bådhåndtering (kapsejladsteknik). • Sejleren viser at han kan sejle båden med maks. luv krængning på læns. Målet er, at båden holdes i balance med samme krængning over lang tid. Perfekt sejlads bør dog ikke være et krav på dette niveau.

Lægge til ved en bro uden hjælp. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren viser, et antal gange, at han selvstændigt kan lægge til ved en bro uden at smadre hverken båd eller bro. Det er fint, hvis sejleren selv planlægger øvelsen, men ikke noget krav. Se http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’bro’).

At han/hun ved: Flagene ved en startprocedure. Mål: Kapsejlads. • Sejleren viser, at han har kendskab til flagene, der anvendes ved start på sejlads. (Talstander 1 og 2, P, I, svarstander og 1. lighedsstander). Det er en god ide af og til under træning at lave ’rigtige’ kapsejladser med flag og rigtig startprocedure.

Hvordan en regnbyge ser ud på afstand. Mål: Meteorologi/Sikkerhed. • Sejleren kan pege en regnbyge ud på trænerens opfordring. Træneren kan på dette niveau bruge skippermøder og sejladsevaluering til at snakke om det aktuelle vejr. Det er vigtigt, at sejlerne bliver lidt nysgerrige omkring meteorologi. (Træneren kan evt. hente inspiration og baggrundsviden i Vindermanual s. 10-26).

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement