Page 10

Delfin Diplom At han/hun kan:

At han/hun ved:

Sejle en hel bane (kryds, slør og læns).

Altid, om man er på styrbord eller bagbord halse.

Mål: Bådhåndtering. • Sejleren viser, at hun/han kan sejle en bane, der indeholder kryds, slør og læns, uden hjælp fra træner. F.eks. firkantbane. Opgaven er at vise, at man kan sejle i forhold til vinden. Altså ikke kapsejlads.

Mål: Start på kapsejladsøvelser. • Sejleren kan under sejlads svare korrekt på spørgsmål fra træneren, om hvilken halse der sejles på. Træneren kan gøre det til en vane altid at spørge om halse som indledning til snak på vandet. På dette niveau er det stadig helt o.k., at sejleren bruger klistermærker (’De 5 grundelementer’) til at bestemme, hvilken halse han er på.

Stagvende og bomme på kommando. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren stagvender eller bommer på signal fra træneren. Kan gøres på halvvind med f.eks. et fløjt for en stagvending og to fløjt for en bomning. Kan også udføres med stagvendinger på kryds og bomninger på læns. Se ’Træningsøvelser til kapsejlads’.

Mål: Start på kapsejladsøvelser. • Sejleren kan under sejlads svare korrekt på spørgsmål fra træneren, om han er læ eller luv båd i forhold til en anden sejler.

Trimme jollen korrekt på kryds, slør og læns (skøde).

Hvordan en god sejler-madpakke ser ud.

Mål: Bådhåndtering. • Sejleren viser, at han kan trimme skødet i forhold til forskellige vindretninger. (Kan evt. kombineres med baneøvelsen). Se: Optimistkursus 1 s. 47-55. Se øvelsesdatabasen http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’skødetrim´).

Mål: Tryghed • Sejleren ved, hvad der er sundt og praktisk at have med på vandet. (Husk væske!) Se ’Aldersrelateret træning i sejlsport’.

Lægge til på læ-siden af en bro. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren prøver at lægge til på læ side af en bro. Sejleren skal vide, hvordan man gør, men ikke nødvendigvis udføre manøvren perfekt. se: Optimistkursus 1 s. 45-46. Se øvelsesdatabasen http://www.sejlsport.dk/ovelsesdatabase (søgeord: ’bro’).

Placere sig rigtigt i jollen. Mål: Bådhåndtering. • Sejleren kan placere sig i jollen under forskellige forhold. se ’De 5 grundelementer’.

10

Altid, om man er luv eller læ.

Hvem der er ungdomsleder i klubben. Mål: Tryghed. • Sejleren kender klubbens ungdomsleder ved navn og kan udpege ham/hende. Det er vigtigt, at sejleren kan henvise til lederen, hvis nye sejlere eller forældre stiller spørgsmål vedr. klubben.

Hvad der er den rette påklædning, når man sejler. Mål: Sikkerhed. • Sejleren ved, hvilket tøj han skal bruge på de forskellige årstider, og han kender vigtigheden af at holde sig tør og varm. Han ved også, at solcreme er en naturlig del af påklædningen.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Diplomvejledning  

Vejledning til Diplomsejlerskolen og tilhørende diplomer.

Advertisement