Page 24

Marseille tager sig ganske smukt ud fra oven. Foreningen Dynamo er ikke opbygget på helt samme måde som foreninger på vore breddegrader, men der er demokratiske valg til de ledende forsamlinger om end det et opbygget noget mere hierarkisk end vi kender det med valg i sektioner og forsamlinger, hvortil man indstilles/anbefales. Generalsekretæren havde ikke formået at få afdækket i hvilket omfang den eksisterende organisation kunne matche dette, og under selv eksekutivmødet blev USPE vicepræsident Konstantin Ivanov mødt med en del kritik fra de øvrige eksekutivmedlemmer for ikke at levere talmateriale og ministeriel opbakning til sin organisation. Eksekutivkomiteen valgte at fastholde og anbefale at den nuværende organisation forbliver medlem af USPE, hvilket vel næppe kunne være andet. Flere eksekutivmedlemmer, inklusiv undertegnede, var af den overbevisning, at det næppe var det sidste vi hørte til Dynamo og sad tilbage med en fornemmelse af, at den nuværende russiske repræsentation lever ”på lånt tid”. Som følge af den opståede situation, var det vigtigt for USPE at få fastslået, hvorvidt Rusland var villig til at leve op til løftet om at arrangere efterårets EM i kvindevolleyball i Skt. Petersborg, hvortil Danmark forsøger at kvalificere sig. Konstantin Ivanov bekræftede, at der bliver afviklet EM i Skt. Petersborg og at det bliver med enten det nuværende forbund som arrangør, eller med Dynamo som arrangør eller i forening. Den udmelding fandt vi yderst kryptisk, men Konstantin Ivanov kom ikke med yderligere bemærkninger hertil. Økonomien har også givet generalkassereren hovedbrug i 2014, hvor året endte med et underskud på lidt over 15.000 euro. USPE havde indtægter i 2014 på 97.000 euro og måtte således trække på egenkapitalen. Årsagen til underskuddet skal findes i, at Ungarn ekstraordinært påtog sig at arrangere kongressen efter at Tyrkiet ”trak stikket” i sidste øjeblik, hvortil Ungarn krævede et ekstraordinært tilskud på 19.000 euro. Med baggrund i forbundets økonomiske situation blev det besluttet at udsætte dette års planlagte sportskonference i Italien, hvis dette kan gøres uden væsentlig økonomisk udfordringer for

arrangøren. Årsag – dels forbundets økonomi, men også at der ikke har vist sig emner til denne sportskonference, hvorfor det blev besluttet at anbefale sportskonference med 4 års terminer indtil videre. Europæiske politimesterskaber siden sidste eksekutivmøde blev gennemgået, hvor den overordnede oplevelse var positiv med gode sportslige resultater og godt afviklede arrangementer. Undtagelse var triathlon i Bremen, Tyskland, hvor der havde været en del udfordringer med transport mellem indkvartering og konkurrencested samt manglende forplejning – især efter konkurrencen. Danmark var anmodet om at afgive en anmeldelse af forholdene, som de oplevede dem, hvilket vi naturligvis gjorde efter samråd med træner-/holdlederteam. USPE og den tyske generalsekretær Fred Kusserow havde også udtalt kritik at disse elementer, og beslutningen blev, at medlemslandene vil modtage en skriftlig redegørelse med en beklagelse. Situationen har afstedkommet en opstramning i arrangementshåndbogen, som lignende situationer undgås ved kommende mesterskaber. Endelig havde man forsøgt sig med kontakt til nogle af de lande, der ikke har ladet høre fra sig i en længere årrække – Serbien, Kroatien, Hviderusland, men havde ikke modtaget noget svar retur. Et andet emne på sidste års kongres var et forslag fra Holland om et etisk sæt regler for, hvorledes vi afvikler mesterskaberne. Et forslag Holland havde fremsat som respons på, at der var blevet rejst kritik af EM i kvindehåndbold, der blev afviklet i 2013 i Den Haag. Mesterskaberne var af de deltagende lande blevet opfattet som et ”skrabe-EM”, hvor arrangøren havde sparet på især indkvartering, forplejning. Emnet blev udskudt til behandling på næste eksekutivmøde, da de øvrige emner havde taget ganske meget af den sparsomme tid. Overordnet set, så var dette første eksekutivmøde med 2 nye medlemmer, og hvor alle var mødt, et ganske positivt møde. Gode diskussioner og hvor det var tydeligt at medlemmerne drøftede sport på sportens egne præmisser.

Politiidræt nr. 3 2015

35

Profile for Dansk Politiidrætsforbund

Politiidræt nr. 3 - 2015  

Dansk Politiidrætsforbunds blad nr. 3 - 2015

Politiidræt nr. 3 - 2015  

Dansk Politiidrætsforbunds blad nr. 3 - 2015