Page 2

INDHOLD

ISDN 0906-9151 Stiftet 1. august 1946 47. årgang Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund Hjemmeside: www.dfif.dk Ansvarlig udgiver Dansk Politiidrætsforbund v/ formand Mogens Lauridsen Ansvarshavende redaktør Robert Hansen Sydøstjyllands Politi, Fredericia Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia, Tlf. 2632 2408 E-mail: politiidraet@gmail.com Forbundets adresse Dansk Politiidrætsforbund Politigården, stuen, fag 29, 1567 København V Tlf. 3521 9271 E-mail: info@politisport.dk

Politiidræt Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nye positive tiltag vedtaget på teknisk komitemødet i USPE. 6 DM i politihåndbold 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Hjemmeside www.politisport.dk

Kvalifikationsstævne til EPM i kvindevolleyball . . . . . . . . . . . . 17

Layout FL Reklame

En grimrian fanget i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Tryk Silkeborg Bogtryk

Møde i eksekutivkomiteen i det europæiske Politiidrætsforbund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Annonceekspedition Politiidræt Agerbakken 21, 8362 Hørning Tlf. 8793 3786 E-mail: info@politiinfo.dk

DPM i badminton i København. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Forside

Forrest Niels Kock, Nordjylland, efterfulgt af Georg Pape, Silkeborg, Kim Løvkvist, Midt- og Vestsjælland og Martin Kristiansen, Esbjerg, der her ses på nogle af de flade steder under dette års danske politimesterskaber i MTB i Bjerre skov. Glæd dig til en nærmere beskrivelse af rytternes lidelser i næste nr. Foto: Hans Hoffmann, Sydøstjylland. Deadline/Udgivelse 4/15 Deadline for indl. af stof: 13. maj 2015 Udgivelse 24. juni 2015 5/15 Deadline for indl. af stof: 19. juni 2015 Udgivelse 29. juli 2015 6/15 Deadline for indl. af stof: 24. juli 2015 Udgivelse 28. august 2015 7/15 Deadline for indl. af stof: 6. september 2015 Udgivelse 14. oktober 2015

Bekymrede miner hos DPIF skydeudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Danish Police Tour 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

PI-Nyt Orienteringsafdelingen: Forårsæsonen er startet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Badmintonafdelingen: Badmintonafdelingen har fundet ny hal at spille i . . . . . . . . . . 48 Sejlsportafdelingen: Sommeren på vandet venter forude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Gymnastikafdelingen: PI Gymnastik til forårsstævne i København. . . . . . . . . . . . . . . . 52 PI Urban på Sjællandsturné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Skytteafdelingen: Rådhuspandekager til PI skytter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Formand Næstformand Mogens Norup Lauridsen Gunnar Andersen

Kasserer Ole K. Jacobsen

8/15 Deadline for indl. af stof: 9. oktober 2015 Udgivelse 13. november 2015 9/15 Deadline for indl. af stof: 13. november 2015 Udgivelse 18. december 2015

Politiidræt nr. 3 2015

3

Profile for Dansk Politiidrætsforbund

Politiidræt nr. 3 - 2015  

Dansk Politiidrætsforbunds blad nr. 3 - 2015

Politiidræt nr. 3 - 2015  

Dansk Politiidrætsforbunds blad nr. 3 - 2015